thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 1 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน
การนำเด็กมีปัญหาด้านภาษาไทย เข้ากลุ่มกับเพื่อนไม่ได้ มาแก้ไขด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย โดยเริ่มให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดหนังสือ ทำให้เกิดนิสัยรักการอ่านขึ้นทีละน้อย เพิ่มเติม
สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 2 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน
(ตอนต่อ) เด็กๆ จะต้องฝึกเป็นผู้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับน้องๆ ในโรงเรียน รวมถึงต้องคิดสร้างสรรค์กิจกรรมของตนเองขึ้นมา ผลของกิจกรรมนี้ส่งผลให้เด็กๆ มีพัฒนาการอ่าน ต่อยอดไปจนถึงพัฒนาทักษะอื่นๆ ในภาษาไทย เพิ่มเติม
ดนตรีของผม รอยยิ้มของน้อง
กิจกรรมอาสาของ เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็ก เพิ่มเติม
คุ้มค่าทัศนาจร : แคดเบอรี่ เวิลด์ - Worth the Trip : Cadbury World
ทัศนศึกษาเชิงธุรกิจ การเรียนรู้การบริหารและรูปแบบธุรกิจจากโรงงานช็อกโกแลตชื่อดัง แคดเบอรี่ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ทางทหารยุคโรมัน เพิ่มเติม
ลูกเสือ กระบวนการสร้างคนพลเมืองดี อ.ธงชัย จันทา และอ.ทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ
ปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม ฝึกอบรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดี ทั้งร่างกาย และ จิตใจ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv