thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > บูรณาการ
ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมการนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
มัคคุเทศก์น้อย คุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน รร.เกาะปันหยี
เพราะเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ชมเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้นักเรียน เพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การบูรณาการกับคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้การบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มเติม
ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน หาความกว้างแม่น้ำปิงด้วย Google Earth อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ส่งเสริมการสอนประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่ ชมการสอนบทเรียนจากโจทย์เรื่องการวัดความกว้างแม่น้ำปิง ด้วยโปรแกรมกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) ที่นักเรียนจะต้องผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน วัดความสูงเจดีย์ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศสตร์ ม.เชียงใหม่
ไปชมห้องเรียนทดลองของ อ.อติชาต เกตตะพันธ์ ได้เรียนรู้ และพบคำตอบว่า ประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ สามารถผสมผสานกัน จนเกิดการเรียนการสอนที่สนุกสนานได้อย่างไร เพิ่มเติม
เรียนงานของพ่อที่...แหลมผักเบี้ย อ.ณัฐปภัสร์ น้ำทิพย์มงคล รร.วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) (ฉบับเต็ม)
โครงการแหลมผักเบี้ยเป็นโครงการในพระราชดำริ และยังเป็นแหล่งศึกษาเรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ที่เด็กรร.วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) จ.เพชรบุรี ได้เรียนรู้ เพิ่มเติม
อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอน การอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก การบูรณาการคณิตศาสตร์ กับวิชาภาษาไทย เพิ่มเติม
ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 3 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
ตอนสุดท้ายของ แนวคิดการบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน เพิ่มเติม
ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
ยังคงเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ภาคต่อ เพิ่มเติม
ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ตอน 1 เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv