thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 371 Online : 2012-08-25  
    อินโดนีเซีย : จาการ์ตา มหานครแห่งความหลากหลาย  
    ร่วมเดินทางท่องเที่ยว และค้นหาความเป็นเมืองใหญ่ในมหานครที่สำคัญแห่งอาเซียน กรุงจาการ์ตา ผ่านวิถีชีวิตของผู้คน อาหารการกิน เยี่ยมชมมัสยิด Istiqlal มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และ โบสถ์คาธอลิกอันสวยงาม Cathedral of Jakarta ที่ถูกสร้างให้ห่างกันเพียงแค่ช่วงถนน พร้อมกับเรียนรู้แนวคิดของผู้คนจากต่างศาสนา ว่าเขามีวิธีการอย่างไรจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายแห่งนี้ กับ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
     
 
 
เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร เป็นต้น :tv17:
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-08-29 21:00:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร เป็นต้น :tv17:
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-08-29 21:00:02) [แสดงความคิดเห็น]
เมืองจาร์กาตาเป็นเมืองที่เป็นห้องเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นเมืองใหญ่โตมาก มีรถเป็นจำนวนมากเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งมีมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดเในอาเซียน การเรียนรู้วัฒนธรรม การแต่งการ การนับถือศาสนา และอาหารการกิน ทำให้เรียนรู้เมืองมหานครแห่งความหลากหลาย
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-09-02 20:10:50) [แสดงความคิดเห็น]
ครูได้เงินเดือนแค่วันละ 165 บาท ทำให้รักประเทศไทยมากขึ้นเลยค่ะ ชอบตรงที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านของประชาชน ไม่ใช่แค่ศาสนาที่มี 5ศาสนา แต่พวกเขาก็อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข และให้ความสำคัญกับทุกศาสนา ที่ต่างจากไทยและดำเนินไปได้ด้วยดี เรื่องการขนส่งมวลชนที่เก็บราคาเดียวตลอดสายและยังอำนวยความสะดวกโดยจัดเส้นทางให้ ชอบผู้คนที่มีความกระตือรือร้น
โดย อรัญญา ตุ้ยหล้า (2012-09-16 14:18:42) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv