thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 671 Online : 2012-08-18  
    เวียดนาม : จากอดีตสู่ปัจจุบันของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
    เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของชาวเวียดนามที่ผ่านการทำสงครามมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ผ่านการทำสงครามด้วยกันเอง จนถึงวันที่สงครามยุติลง รวมถึงไปรู้จักกับวีรบุรุษของชาวเวียดนามที่รักชาติ และเสียสละ นั่นคือท่านประธานโฮจิมินห์ จากนั้นไปเรียนรู้กันต่อถึงความเป็นปัจจุบันของชาวเวียดนาม ประเทศที่กำลังเจริญก้าวหน้าภายใต้การขับเคลื่อนของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ถูกปลูกฝังในเรื่องการศึกษาและความรักชาติ กับคุณครูจิรัชฏฐ์ ชีพนุรัตน์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา  
     
 
 
จากอดีต....ทำให้คนเวียตนามต้องเจ็บช้ำพอสมควร แต่ชาวเวียตนามก็สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว "ลุงโฮ" "ความรักชาติ" เป็นสิ่งที่ชาวเวียตนามทุกคนจำขึ้นใจ จึงทำให้ประเทศของเขากำลังเติบโต แต่เขาไม่ลิมความเป็นชาติ วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยังคงไว้มิให้เสื่อมสลายไปกับความเจริญ สงครามทำให้ชีวิตของคนเวียตนามต้องมีความอดทนสูง
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-08-18 22:50:26) [แสดงความคิดเห็น]
หากเราให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้อดีตของประเทศของตน ทำให้เด็กซึบซับทั้งวิถีชีวิต การต่อสู้ให้ได้มาเพื่อแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ มีความรักและหวงแหนชาติของตนเองยิ่งขึ้น รวมทั้งมีประโยชน์มากสำหรับช่วงที่ได้คุยกับวัยรุ่นเวียดนาม ซึ่งได้นำมาให้นักเรียนที่โรงเรียนได้ดูทำให้นักเรียนนึกย้อนไปได้ว่า "นักเรียนคิดอย่างไรกับการเรียนของตนเองในวันนี้ ตั้งใจและมุ่งมั่นพอหรือยัง พร้อมที่จะออกไปต่อสู้ในสังคมภายนอกไหม แล้วหากจะสู้มีความรู้มากพอหรือยัง" ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ให้โอกาสในการไปเรียนรู้ในห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก "เวียดนาม : ฮานอย"
โดย จิรัฎฐ์ ชีพนุรัตน์ (2012-08-21 18:01:10) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเวียดนาม การทำสงคราม และการต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชและผู้นำคนสำคัญที่สุดของเวียดนามคือโฮจิมินท์ ท่านเป็นคนเสียสละ สมะถะเรียบง่าย และเป็นคนปลูกฝั่งให้คนเวียดนามรักชาติ สามัคคี
โดย ปัทมา สาริกา (2012-08-22 14:24:22) [แสดงความคิดเห็น]
เวียตนามเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่สวยงาม หลากหลาย กว่าจะดำเนินมาถึงปัจจุบันได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัส ซึ่งเราสามารถนำประสบการณ์นี้เพื่อเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตได้ดี และคนเวียตนามเองก็พยายามดิ้นรนจนปัจจุบันมายืนอยู่แถวหน้าๆ และเป็นคู่แข่งในทุกๆด้านที่น่ากลัวสำหรับคนไทย ชอบครูตู๋ เป็นชาวเวียตนามที่พูดภาษาไทยชัดมากกว่าคนไทยหลายๆคน และที่สำคัญเขาให้ความรักความนิยมแก่ผู้นำอย่างเสมอต้นเสมอปลาย นับถือพิธีกรและคุณครูที่ข้ามถนนในเวียตนามได้ เก่งค่ะอยากให้เมืองไทยมีคุณแอ๊ดเยอะๆเก่งค่ะ เด็กไทยพร้อมหรือไม่กับการขับเคลื่อน ครอบครัวและโรงเรียนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังได้แล้ว
โดย อรัญญา ตุ้ยหล้า (2012-08-22 21:02:10) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูการพาเที่ยวชมประเทศในกลุ่มอาเซียนในหลายๆ ประเทศ ได้เรียนรู้ข้อดีในหลายด้านโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม การรณรงค์ให้เกิดความสามัคคี ความรักชาติเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ดูเขาแล้วย้อนดูตัวเราเอง ประเทศไทยของเราถ้าจะตระหนักและหันหน้ามาจับมือกันสามัคคีกันทำความดีให้เด็ก ๆ เห็น แทนการแบ่งสีแบ่งพวกแบ่งกลุ่ม เพราะเรามีเลือดสีแดงสีของชาติไทยเหมือนกัน เราต้องสอนนักเรียนให้ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกยึดความถูกต้องเป็นที่ตั้ง เพื่อนบ้านของเราหลายประเทศมีความรักความศรัทธาต่อศาสนา โดยเฉพาะพม่า ลาว เขมร แล้วประเทศไทยเราถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ดู ลดละเลิกความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ทุจริต โกงกิน คอรัปชั่น ทำให้เด็กดูเป็นตัวอย่างเลยเกิดการสืบทอดสายพันธ์ แล้วประเทศไทยจะเป็นอย่างไร จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไหมถ้าเราไม่หันหน้ามาจับมือกันร่วมประสานใจกันสร้างประเทศให้พัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรม
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-08-22 22:01:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดูรายการ นี้แล้ว อยากให้คนไทย และดยเฉพาะเด็กไทย ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการ อนุรักษ์ วัฒนธรรม ความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย และสนใจเรื่องราว ความเป็นอยู่ ความเป็นไทย และประวัติศาสตร์ของไทยบ้าง เพื่อพร้อมเข้าสู่อาเซียนได้อย่างภาคภูมิใจ
โดย สายสุดา สุภาพ (2012-08-25 16:13:42) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv