thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 85 Online : 2012-09-29  
    บรูไน : 2 คนและทรัพยากรที่มั่งคั่ง  
    คุณครูพรทิพย์ ศิริภัทราชัยได้สัมผัสชีวิตของครอบครัวอย่างใกล้ชิดด้วยการไปร่วมทำอาหาร และเดินทางไปดูวิถีของหนุ่มสาวที่ตลาดกลางเมือง ได้สัมผัสกับความหรูหราของโรงแรมที่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนบรูไน และผจญภัยไปที่ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์  
     
 
 
ชอบครอบครัวขยายเหมือนไทยสมัยก่อน ชอบแนวคิดของการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นและชอบความคิดในการรักษาป่า อยากให้เกิดขึ้นกับทุกๆที่ในโลกนี้ค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่ทำให้ดิฉันได้เห็นได้รู้โลกภายนอกที่น่าเรียนรู้นี้
โดย สุดใจ สมสา (2012-10-01 23:43:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นประเทศที่อบอุ่น เหมือนครอบครัวเดียวกันทั่งประเทศ น่ารักมาก :tv03:
โดย นูรรียะห์ ตาเยะ (2012-10-07 11:22:25) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณรายการดีๆ พร้อมทั้งพิธีกรและครุผู่ร่วมรายการที่ถามคำถามป้อนผู้นำทาง ทำให้เห็นวิสัยทัศน์ของคนบรูไนผ่านไกด์ทั้งสองท่านโดยเฉพาะไกด์ที่เป็นนักจัดรายการเพลงตอบคำถามที่เกี่ยวกับการดูแลวัยรุ่นได้ดีมาก และไกด์ที่นำชมป่าธรรมชาติก็มีความรู้และตอบคำถามชัดเจนและยังสามารถทำให้เห็นว่าป่าในบรูไนไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะในบรูไนเท่านั้น แต่มีประโยชน์สำหรับโลกเลยทีเดียว บ่งบอกว่าระบบการศึกษามีความสำคัญยิ่ง สำหรับทุกคน ทุกวัยไม่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น
โดย อรัญญา ตุ้ยหล้า (2012-10-16 12:45:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv