thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 672 Online : 2012-09-22  
    บรูไน : 1 บันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองแห่งความสงบ  
    ร่วมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ กับคุณครูบุญญานี หอมสุคนธ์ จากโรงเรียนยอเซฟอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศ บรูไน เมืองแห่งความสงบ ครู และพี่แอ๊ดเรียนรู้เรื่องความเป็นเมืองหลวง ไปดูจุดเริ่มต้นของคนบรูไนที่หมู่บ้านน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวมุสลิม  
     
 
 
ชีวิตที่มีการกำหนดกรอบฟังดูเหมือนจะไม่น่าอยู่แต่จากการชมเป็นชีวิตที่มีการวางแผนเพื่อความอยู่ดีและปลอดภัยของประชาชนในทุกๆเรื่องดูเป็นอะไรที่ลงตัวสำหรับทุกคน ชื่นชมความคิด ของผู้นำค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2012-09-23 23:15:38) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับครูบุญาณีด้วยที่ได้เดินทางไปต่างประเทศ และได้มีโอกาสไปศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนที่กำลังเป็นที่ครูต้องทราบข้อมูลเพื่อนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะประเทศบรูไน เป็นประเทศที่น้อยคนจะมีโอกาสได้ไป เมื่อดูจากรายการแล้วยิ่งทำให้ได้รู้ถึงชีวิตในอดีตของชาวบรูไน ที่มีความผูกพันกับน้ำมาตั้งแค่อดีต ซึ่งเป็นเรื่องที่พึ่งรู้จาการดูรายการนี้ทำให้คิดว่าประเทศไทยทำไมจึงไม่รักษาเอกลักษณ์ชีวิตชาวน้ำของเราไว้ ประเทศบรูไน เป็นประเทศที่ร่ำรวย มีตึกที่ทันสมัย แต่กลับเป็นเมืองที่เงียบสงบ สอาด ไม่วุ่นวาย และยังรักษาเอกลักษณ์เดิม ๆ ไว้ ต้องชมครูทั้งสองท่านที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีสามารถสื่อสารได้ ถ้าเป็นครูสายันต์ ของจะแย่แน่เลย
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-09-24 13:07:30) [แสดงความคิดเห็น]
วิถีชีวิตของชาวบรูไนเหมือนกับประเทศไทยตรงที่ไทยเคยมีความเป็นอยู่ผูกพันกับน้ำแต่เราไม่สามารถรักษาวิถีชีวิตของเราแบบเดิมๆไว้ได้ เด้กไทยปัจจุบันไม่เคยได้สัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิม จึงไม่ค่อยมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ ผิดกับประเทศบรูไนที่ร่ำรวยจากน้ำมันแต่วิถีชิวิตของผู้คนยังผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งดั้งเดิม เราจะเห็นถึงความมีระเบียบ สะอาด น้ำใสไม่มีสิ่งปฏิกูล บ้านแต่ละหลังคล้ายกันแต่ภายในหรูหรา น่านำสิ่งเหล่านี้มาปลูกฝังเด็กไทยให้รักบ้านเกิดบ้าง
โดย อรัญญา ตุ้ยหล้า (2012-09-29 19:24:16) [แสดงความคิดเห็น]
ที่นี่พวกเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบรูไน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พวกเค้าดูแลธรรมชาติได้อย่างดี ที่สำคัญคนที่นี่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับประชาชน เริ่มตั้งแต่เป็นเด็กก็ได้รับการปลูกฝังทั้งด้านวิชาการและศาสนา เด็กประถมเริ่มเรียนตั้งแต่เช้าถึง 11.30น. ตอนบ่ายต้องไปเรียนโรงเรียนสอนศาสนา บ้านและโรงเรียนมีส่วนสำคัญในการปลูกฝังสิ่งดีดีลงในจิตใจของเยาวชน ที่นี่มีความสงบสุขมาก ๆ เลยค่ะ ประชาชนไม่ต้องต้องเสียภาษีเลย เจ็บป่วยก็ดูแลอย่างดี ในกรณีที่หมอรักษาไม่ได้ก็ส่งตัวคนไข้ไปรักษาที่สิงค์โปร์แทน :tv15: :tv02:
โดย บุญญาณี หอมสุคนธ์ (2012-10-02 21:47:11) [แสดงความคิดเห็น]
การได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบรูไน และหมู่บ้านน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประทับใจกับความผูกพันกับวิถีชีวิตที่อยู่กับแม่น้ำ และความศรัทธากับศาสนาอย่างลึกซึ้งและการตั้งใจปฏิบัติกิจทางศาสนา เป็นการปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้กับเยาวชน
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-10-06 19:07:20) [แสดงความคิดเห็น]
วิถีชีวิตของชาวบรูไนเหมือนกับประเทศไทยตรงที่ไทยเคยมีความเป็นอยู่ผูกพันกับน้ำแต่เราไม่สามารถรักษาวิถีชีวิตของเราแบบเดิมๆไว้ได้ เด้กไทยปัจจุบันไม่เคยได้สัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิม จึงไม่ค่อยมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ ผิดกับประเทศบรูไนที่ร่ำรวยจากน้ำมันแต่วิถีชิวิตของผู้คนยังผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งดั้งเดิม เราจะเห็นถึงความมีระเบียบ สะอาด น้ำใสไม่มีสิ่งปฏิกูล บ้านแต่ละหลังคล้ายกันแต่ภายในหรูหรา น่านำสิ่งเหล่านี้มาปลูกฝังเด็กไทยให้รักบ้านเกิด
โดย พรทิพย์ อนุแสน (2012-10-17 19:54:44) [แสดงความคิดเห็น]
วิถีชีวิตของชาวบรูไนเหมือนกับประเทศไทยตรงที่ไทยเคยมีความเป็นอยู่ผูกพันกับน้ำแต่เราไม่สามารถรักษาวิถีชีวิตของเราแบบเดิมๆไว้ได้ เด้กไทยปัจจุบันไม่เคยได้สัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิม จึงไม่ค่อยมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ ผิดกับประเทศบรูไนที่ร่ำรวยจากน้ำมันแต่วิถีชิวิตของผู้คนยังผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งดั้งเดิม เราจะเห็นถึงความมีระเบียบ สะอาด น้ำใสไม่มีสิ่งปฏิกูล บ้านแต่ละหลังคล้ายกันแต่ภายในหรูหรา น่านำสิ่งเหล่านี้มาปลูกฝังเด็กไทยให้รักบ้านเกิดบ้าง
โดย ประภัสสร ชื่นชม (2012-11-06 20:10:10) [แสดงความคิดเห็น]
วิถีชีวิตของชาวบรูไนเหมือนกับประเทศไทยตรงที่ไทยเคยมีความเป็นอยู่ผูกพันกับน้ำแต่เราไม่สามารถรักษาวิถีชีวิตของเราแบบเดิมๆไว้ได้ เด้กไทยปัจจุบันไม่เคยได้สัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิม จึงไม่ค่อยมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ ผิดกับประเทศบรูไนที่ร่ำรวยจากน้ำมันแต่วิถีชิวิตของผู้คนยังผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งดั้งเดิม เราจะเห็นถึงความมีระเบียบ สะอาด น้ำใสไม่มีสิ่งปฏิกูล บ้านแต่ละหลังคล้ายกันแต่ภายในหรูหรา น่านำสิ่งเหล่านี้มาปลูกฝังเด็กไทยให้รักบ้านเกิดบ้าง
โดย บุษกร ตองอ่อน (2013-01-31 14:25:11) [แสดงความคิดเห็น]
วิถีชีวิตของชาวบรูไนเหมือนกับประเทศไทยตรงที่ไทยเคยมีความเป็นอยู่ผูกพันกับน้ำแต่เราไม่สามารถรักษาวิถีชีวิตของเราแบบเดิมๆไว้ได้ เด้กไทยปัจจุบันไม่เคยได้สัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิม จึงไม่ค่อยมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ ผิดกับประเทศบรูไนที่ร่ำรวยจากน้ำมันแต่วิถีชิวิตของผู้คนยังผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งดั้งเดิม เราจะเห็นถึงความมีระเบียบ สะอาด น้ำใสไม่มีสิ่งปฏิกูล บ้านแต่ละหลังคล้ายกันแต่ภายในหรูหรา น่านำสิ่งเหล่านี้มาปลูกฝังเด็กไทยให้รักบ้านเกิดบ้าง
โดย บุษกร ตองอ่อน (2013-01-31 14:25:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิถีชีวิตที่แปลก ทั้งความเป็นอยู่่กลางน้ำ ประเพณี วัฒนธรรม ความเคร่งครัดในศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีมาก
โดย จุรีย์ ช่วยชาติ (2013-04-14 02:25:33) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบรูไน บ้านเมืองเขาดุูสะอาดสะอ้านมองไปทางไหนก็สวยงามความเป็นอยู่เรียบง่ายประเพณีวัฒนธรรมน่าสนใจตึกรามบ้านช่องดูสวยงามแสดงถึงความมั่งคั่งของคนในประเทศบรูไนสถานที่ต่างๆดูสวยงามโอ่โถงหรูหราความเป็นอยู่ของประชาชนเรียบง่ายดูดีมีความสุข สงบน่าอยู่คนดูมีระเบียบวินัยน่าชมเชยและน่าเป็นแบบอย่างที่ดี
โดย ลัดดา คำวิจิตร์ (2014-03-04 19:54:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv