thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 875 Online : 2012-06-13  
    บรูไน ตอนที่ 3  
    ภารกิจของวันสุดท้าย พวกเขาจะต้องมาสัมผัสสิ่งที่สำคัญ เรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของชาวบรูไนเลยทีเดียวนั่นก็คือ Kampong Ayer หรือหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจะต้องเรียนรู้ว่าระบบการศึกษาของที่นั่นเป็นอย่างไรด้วย  
     
 
 
เป็นสื่อที่ดีน่าสนใจมาก เราสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนได้ด้วย อยากได้สื่อชุดนี้ไว้สอนที่โรงเรียน เปิดให้นักเรียนดูจาก net ไม่ค่อยต่อเนื่องอาจเป็นเพราะสัญญาณไม่ดี เพืีอจัดการเรียนรุู้เตรียมสู่ประชาคมอาเซียนสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวิชาภาษาไทยสอนเรื่องการฟังการดู หรือสอนรายวิชาสังคมศึกษาฯก็ได้ ประเทศบรูไน เป็นประเทศหนึ่งที่มีประพณีวัฒนธรรม ศาสนาทีน่าศึกษามาก เขาสามารถปลูกฝังความเชื่อค่านิยมในเรื่องศาสนาได้เป็นอย่างดี ถ้าเด็กไทยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาแบบนี้คงจะสามารถพัฒนาประเทศได้ไม่สิ้นสุด
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-06-13 10:59:47) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ สำหรับประทศบรูไน ตอนที่ 1 ภารกิจของทั้งสองท่านไปได้ดี ภาษาที่ใช้ในบรูไนคือภาษษามลายู และภาษาอังกฤษ ดอกไม้ประจำชาติบรูไน สวยมากค่ะ ชื่อว่าดอกซิมปอร์ บรูไนเป็นประเทศอิสลาม นับถือศาสนาอิสลาม เป็นประเทศเล็ก ๆ ตามภารกิจทำให้เราทราบเรื่องราวของมัสยิดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของบรูไน ที่สร้างเพื่อระลึกสุลต่านองค์ที่ 29 การทำพิธีละหมาดทุกคนต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาด ดล้ายกับวัฒนธรรมของไทยในประวัติศาสตร์ที่ต้องชำระล้างร่างกายก่อนเข้าวัด วัฒนธรรมของบรูไนเกี่ยวกับสุลต่าน สุลต่านของเขารักประชาชนมาก เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ของเราที่ทรงรักและห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ตลอดเวลา การค้าขายของบรูไน ก็มีตลาดที่มีลักษณะคล้ายกับประเทศของเรา แล้วจะติดตามตอนที่ 2 เพื่อไปทำอาหารต่อไปค่ะ
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-06-14 06:02:32) [แสดงความคิดเห็น]
ประเทศบรูไน เป็นประเทศที่หลาย ๆ คนคงคิดที่อยากจะไปสัมผัส ท่องเที่ยวเพื่อดูวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่น่าสนใจที่นำภารกิจต่าง ๆมาดึงดูดให้ผู้ชมร่วมติดตาม เพื่อร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ท่ี่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมมัสยิดที่ยิ่งใหญ่ในบรูไน เรียนรู้วิธีการละมาด ตำนานองค์สุลต่าน การเรียกชื่ออาหาร แม้แต่ทุเรียนที่มีอยู่ในประเทศไทยก็แปรรูปเป็นทุเรียนหมักซึ่งน่าสนใจที่จะติดตามในตอนที่ 2 ว่าจะนำไปประกอบอาหารอะไร
โดย ศิริมาศ ขันทมะาส (2012-06-15 10:17:00) [แสดงความคิดเห็น]
รายการ I am in ASEAN ตอน ประเทศบรูไน น่าเรียนรู้มาก และทางรายการโทรทัศน์ครูฉลาดมากที่นำครูจากโรงเรียนหารเทาประชาสรรค์ไปนำเสนอร่วมกับพิธีกร เพราะคุณครูพูดภาษามาลายูได้ด้วยนอกจากภาษาอังกฤษ ประเทศบรูไนเป็นประเทศอิสลาม สามารถนำมาให้นักเรียนไทยที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ อาหารของชาวอิสลาม การปรุงอาหารประจำชาติ ได้เรียนรู้ว่า ทุเรียน ในประเทศบรูไนเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศไทย และเรียกง่า Tembuyak พริกแดง เรียก belacan และมีส่วนที่เหมือนกับประเทศไทยคือการรักนับถือองค์พระมหากษัตริย์ สรุปตอนนี้มีประโยชน์ควรนำไปนำเสนอให้นักเรียนได้รับชมเป็นอย่างยิ่ง
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-06-16 11:37:20) [แสดงความคิดเห็น]
รายการ I am in ASEAN ตอน ประเทศบรูไน น่าเรียนรู้มาก และทางรายการโทรทัศน์ครูฉลาดมากที่นำครูจากโรงเรียนหารเทาประชาสรรค์ไปนำเสนอร่วมกับพิธีกร เพราะคุณครูพูดภาษามาลายูได้ด้วยนอกจากภาษาอังกฤษ ประเทศบรูไนเป็นประเทศอิสลาม สามารถนำมาให้นักเรียนไทยที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ อาหารของชาวอิสลาม การปรุงอาหารประจำชาติ ได้เรียนรู้ว่า ทุเรียน ในประเทศบรูไนเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศไทย และเรียกง่า Tembuyak พริกแดง เรียก belacan และมีส่วนที่เหมือนกับประเทศไทยคือการรักนับถือองค์พระมหากษัตริย์ สรุปตอนนี้มีประโยชน์ควรนำไปนำเสนอให้นักเรียนได้รับชมเป็นอย่างยิ่ง แต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่ง คือ เสียงขาดหายเป็นระยะๆ ไม่สามารถฟังได้ต่อเนื่อง ถ้าต้องการสื่อ 9 ครู 9 ประเทศในอาเซียนนี้จะต้องทำอย่างไรคะ
โดย วิภาภรณ์ จุฑาธิปไตย (2012-06-16 20:59:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ อยากได้ไปให้คุณครูใช้สอนวิชาอาเซียนศึกษา นักเรียนได้เห็นภาพเคลื่อนไหว จะทำให้น่าสนใจเรียนมากกว่า การพูดการสอนตามหนังสือ หรืเห็นแต่ธงอาเซียนหน้าโรงเรียน วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ นำไปประยุกต์ใช้สอนวิชาอื่นได้ดี
โดย เอื้อมพร สายเสมา (2012-06-17 13:08:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจังเลยครับสมาชิกจะมีโอกาสได้แผ่นไหมครับ เพราะน่าสนใจมากทุกประเทศ ครูกลับมาสอนนักเรียนแล้วให้โทรทัศน์ครูจัดทำจัดทำUNCUT การจัดการเรียนรู้ของครูที่สอนเกี่ยวกับอาเซียนด้านต่างๆอย่างไรโทรทัศน์ครูก็ได้คัดเลือกคุณครูไปประเทศต่างๆในอาเซียนแล้วก็จัดทำให้เต็มรูปแบบไปเลยจะดีมากๆ อานิสงฆ์ก็จะไปตกอยู่ที่เด็กเหมือนกันหมดเลยครับ เพราะครูบ้านนอกอย่างผมยังไม่รู้เหมือนกัน แต่เมื่อได้ดูแล้ว ทำให้ทราบว่ายังมีอีกเยอะแยะที่ครูจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กด้วยเช่นกัน
โดย เฉลิมพล พารา (2012-06-17 14:22:34) [แสดงความคิดเห็น]
การไปศึกษาประเทศในอาเซียน เช่นประเทศบรูไนทำให้ได้เรียนศิลปวัฒนธรรมของปรเเทศอิสลาม การเรียนรู้ศาสนา การทำอาหาร ความเป็นอยู่ อาคารสิ่งก่อสร้าง และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติของบูรไน การปฏิบัติตัวในการประกอบพิธีทางศาสนามุสลิม ภาษา ส่วนประกอบและการปรุงอาหารทำให้ได้เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศบูรไน
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-06-17 20:34:35) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการนำเอาเศษวัสดุ (ขยะ) มาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอนใช้สอนในเรื่องการซื้อขายสินค้า เป็นความคิดที่สุดยอดจริงๆ
โดย ลัดดาวัลย์ เปี่ยมปิติวงษา (2012-06-18 17:23:16) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนนี้ก็นำไปประชุมคุณครูและแนะนำให้นำไปสู่ชั้นเรียน และในกิจกรรมประจำสัปดาห์.....จะพยายามคะ
โดย อุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ (2012-06-22 20:44:59) [แสดงความคิดเห็น]
สพม. เดียวกัน.....จะได้เชิญมาเป็นวิทยากรที่ดรงเรียนทรายขาว ซะหน่อย
โดย อุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ (2012-06-22 20:52:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นประเทศที่ชอบมาก และเป้นประเทศที่ไทยน่าเอาเป็นแบบอย่างในเรื่องการรักษาความสะอาด ความเป็นระบบระเบียบได้ดี
โดย ซัลมา สือแม (2012-06-27 20:28:16) [แสดงความคิดเห็น]
javascript:;น่าสนใจมากค่ะ สำหรับประทศบรูไน ภารกิจของทั้งสองท่านไปได้ดี ภาษาที่ใช้ในบรูไนคือภาษษามลายู และภาษาอังกฤษ ดอกไม้ประจำชาติบรูไน สวยมากค่ะ ชื่อว่าดอกซิมปอร์ บรูไนเป็นประเทศอิสลาม นับถือศาสนาอิสลาม เป็นประเทศเล็ก ๆ มัสยิดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของบรูไน ที่สร้างเพื่อระลึกสุลต่านองค์ที่ 29 การทำพิธีละหมาดทุกคนต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาด ดล้ายกับวัฒนธรรมของไทยในประวัติศาสตร์ที่ต้องชำระล้างร่างกายก่อนเข้าวัด วัฒนธรรมของบรูไนเกี่ยวกับสุลต่าน สุลต่านของเขารักประชาชนมาก เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ของเราที่ทรงรักและห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ตลอด เวลา การค้าขายของบรูไน ก็มีตลาดที่มีลักษณะคล้ายกับประเทศของเรา แล้วไปทำอาหารท้องถิ่นและไปเที่ยวหมู่บ้านน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจะต้องเรียนรู้ว่าระบบการศึกษา :tv15:
โดย ศศิธร จันเทา (2012-07-11 13:36:15) [แสดงความคิดเห็น]
javascript:;น่าสนใจมากค่ะ สำหรับประทศบรูไน ภารกิจของทั้งสองท่านไปได้ดี ภาษาที่ใช้ในบรูไนคือภาษษามลายู และภาษาอังกฤษ ดอกไม้ประจำชาติบรูไน สวยมากค่ะ ชื่อว่าดอกซิมปอร์ บรูไนเป็นประเทศอิสลาม นับถือศาสนาอิสลาม เป็นประเทศเล็ก ๆ มัสยิดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของบรูไน ที่สร้างเพื่อระลึกสุลต่านองค์ที่ 29 การทำพิธีละหมาดทุกคนต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาด ดล้ายกับวัฒนธรรมของไทยในประวัติศาสตร์ที่ต้องชำระล้างร่างกายก่อนเข้าวัด วัฒนธรรมของบรูไนเกี่ยวกับสุลต่าน สุลต่านของเขารักประชาชนมาก เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ของเราที่ทรงรักและห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ตลอด เวลา การค้าขายของบรูไน ก็มีตลาดที่มีลักษณะคล้ายกับประเทศของเรา แล้วไปทำอาหารท้องถิ่นและไปเที่ยวหมู่บ้านน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจะต้องเรียนรู้ว่าระบบการศึกษา :tv15:
โดย ศศิธร จันเทา (2012-07-11 13:38:07) [แสดงความคิดเห็น]
javascript:;น่าสนใจมากค่ะ สำหรับประทศบรูไน ภารกิจของทั้งสองท่านไปได้ดี ภาษาที่ใช้ในบรูไนคือภาษษามลายู และภาษาอังกฤษ ดอกไม้ประจำชาติบรูไน สวยมากค่ะ ชื่อว่าดอกซิมปอร์ บรูไนเป็นประเทศอิสลาม นับถือศาสนาอิสลาม เป็นประเทศเล็ก ๆ มัสยิดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของบรูไน ที่สร้างเพื่อระลึกสุลต่านองค์ที่ 29 การทำพิธีละหมาดทุกคนต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาด ดล้ายกับวัฒนธรรมของไทยในประวัติศาสตร์ที่ต้องชำระล้างร่างกายก่อนเข้าวัด วัฒนธรรมของบรูไนเกี่ยวกับสุลต่าน สุลต่านของเขารักประชาชนมาก เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ของเราที่ทรงรักและห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ตลอด เวลา การค้าขายของบรูไน ก็มีตลาดที่มีลักษณะคล้ายกับประเทศของเรา แล้วไปทำอาหารท้องถิ่นและไปเที่ยวหมู่บ้านน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจะต้องเรียนรู้ว่าระบบการศึกษา :tv15:
โดย ศศิธร จันเทา (2012-07-11 13:38:07) [แสดงความคิดเห็น]
ทำอย่างไรจึงจะให้นักเรียนของเราได้เห็นภาพเคลื่อนไหวอย่างนั้นได้คะเป็นอะไรที่ดีทชมาก เด็กๆจะได้เห็นได้ฟังได้เรียนรู้และทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย เห็นการสร้างมัสยิดแล้วน่าจะคล้ายกับไทยในการสร้างวัด มีความสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยได้ ขอบุณค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2012-07-12 20:31:33) [แสดงความคิดเห็น]
ตื่นเต้นกับโรงกลั่นน้ำมันมากค่ะดีใจที่มีโอกาสได้เห็นได้รู้กระบวนการการทำงาน ค่อนข้างยุ่งยากมากกว่าเราจะได้น้ำมันมาใช้ขอบคุณค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2012-07-12 21:46:43) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจและทึ่งกับหมู่บ้านกลางน้ำมากค่ะเป็นอะไรที่แปลกและน่าชื่นชมมาก จากความรู้สึกบรูไนเป็นประเทศที่สงบสุข
โดย สุดใจ สมสา (2012-07-12 22:12:08) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนจากประเทศบรูไน ผ่านรายการโทรทัศน์ครู เป็นสิ่งที่น่าประทับใจ กิจกรรมโรงกลั่นน้ำมัน....น่าสนใจมาก...
โดย salee Rattanamongkol (2012-07-14 21:09:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการ I am In Asean ตอน ประเทศบรูไน น่าทึ่งมาก เพราะ เป็นประเทศที่มีการพัฒนาไปไกลกว่า และภาษาที่ใช้ ก็สำคัญ คือภาษามาลายุ และอังกฤษ อยากได้ ดีวีดี ตอน I am in Aean ทั้ง 9 ประเทศ จังเลย
โดย สายสุดา สุภาพ (2012-07-15 13:25:33) [แสดงความคิดเห็น]
สาระดีมาก..น่าสนใจมาก..น่าจะมีสื่อดีวีดีสำหรับให้นักเรียนได้รันศึกษาให้ครบทุกประเทศ ภาษาที่ใช้ในบรูไนคือภาษษามลายู และภาษาอังกฤษ ดอกไม้ประจำชาติบรูไน สวยมากค่ะ ชื่อว่าดอกซิมปอร์ บรูไนเป็นประเทศอิสลาม นับถือศาสนาอิสลาม เป็นประเทศเล็ก ๆ มัสยิดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของบรูไน ที่สร้างเพื่อระลึกสุลต่านองค์ที่ 29 การทำพิธีละหมาดทุกคนต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาด ดล้ายกับวัฒนธรรมของไทยในประวัติศาสตร์ที่ต้องชำระล้างร่างกายก่อนเข้าวัด วัฒนธรรมของบรูไน
โดย ณัฐนภา ต้นงาม (2012-07-27 20:45:53) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์มากเพราะบรูไนเป็นเพียงประเทศเล็กๆแต่มีการจัดการบริหารที่ดี โดยเฉาะหมู่บ้านกลางน้ำที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์มีการสร้างที่อยู่อาศัยกลางน้ำนี้ผ่านมาหลายร้อยปี ส่วนวัฒนธรรมและอาหารการกินมีหลายอย่างท่ีคล้ายกับของประเทศไทยในภาคใต้ ประทับใจคะ่ะ
โดย สุพัตรา มาลัย (2012-08-11 12:17:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ อยากได้ไปให้คุณครูใช้สอนวิชาอาเซียนศึกษา นักเรียนได้เห็นภาพเคลื่อนไหว จะทำให้น่าสนใจเรียนมากกว่า การพูดการสอนตามหนังสือ หรือเห็นแต่ธงอาเซียนหน้าโรงเรียน วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ นำไปประยุกต์ใช้สอนวิชาอื่นได้ดี
โดย สายสุนีย์ ขำดี (2012-08-26 21:32:57) [แสดงความคิดเห็น]
ตื่นเต้นกับโรงกลั่นน้ำมันมากค่ะดีใจที่มีโอกาสได้เห็นได้รู้กระบวนการการทำงาน ค่อนข้างยุ่งยากมากกว่าเราจะได้น้ำมันมาใช้ขอบคุณค่ะ
โดย สายสุนีย์ ขำดี (2012-08-26 22:46:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวีดีโอที่ดีมากๆๆเลยอยากจะได้ไปใช้ในการเรียนการสอนจะต้องทำอย่างไรค่ะ :tv02:
โดย รุ่งรัตน์. โทนธนู (2013-07-03 20:23:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv