thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4648 Online : 2012-04-02  
    ฝากงานผ่านระบบ Cloud  
    เราได้เรียนรู้บริการจากระบบ Cloud Computing ไปแล้ว มาแนะนำวิธีการใช้งาน Dropbox ที่ให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์แบบออนไลน์ ซึ่งให้บริการฟรี โดยมีพื้นที่ฝากไฟล์ทั้งหมด 2GB ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเรียก และส่งไฟล์ไปมาได้ โดยเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ ตัว Tablet ได้ด้วย  
     
 
 
วิธีการใช้งาน Dropbox ที่ให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์
แบบออนไลน์ ซึ่งให้บริการฟรี โดยมีพื้นที่ฝากไฟล์
ทั้งหมด 2GB เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะครูเดี๋ยวนี้มีภาระงาน
มากเหลือเกิน ทั้งงานด้านการสอน จัดทำแผนการเรียนรู้ แบบฝึกหัด งานส่วนตัว รายงานประเมินตนเอง งานที่รับผิดชอบของโรงเรียนโครงการต่าง ๆ ถ้าฝากงานไว้กับDropbox ถึงจะลืม harddisk แต่ถ้าที่ไหนมีอินเทอร์เน็ต
ก็สามารถ หาข้อมูลได้ และส่งงานได้ตรงเวลา
โดย ขนิษฐา ประวิงทรัพย์ (2012-03-31 15:09:25) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก :tv15:
โดย ณรงค์ศักดิ์ นาคนคร (2012-03-31 22:59:49) [แสดงความคิดเห็น]
สะดวก สบาย โดยไม่ต้อง พกพา สามารถทำงานได้ตลอดเวลา ทุกที่เมื่อต้องการ เยี่ยมมากค่ะ
โดย กัลยา ใจเย็น (2012-04-01 15:19:25) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับ ลองแล้ว ให้นักเรียนส่งงาน และตรวจงานได้ แม้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน สามารถดูความสนใจของนักเรียนนอกห้องได้
โดย ชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา (2012-04-02 11:04:12) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv18:
โดย กรวรรณ บัวอินทร์ (2012-04-02 15:20:03) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดรายการจริงๆสำหรับราการโทรทัศน์ครชุดแท็บเล็ต เข้ากับนโยบายรัฐบาลและจะเป็นประโยชน์มากหากเอาสิ่งต่างๆที่จะบรรจุเข้าไปในTabletมาแนะนำให้ครูได้รู้จักและศึกษา เพื่อฝึกใข้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคุณครูก่อนที่จะสอนนักเรียนในภาคเรียนที่๑/๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหาวิชาทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และถ้าจะให้ดีในทัศนะของผม ลองๆให้ผู้ที่เก่งทางด้านคอมพิวเตอร์ ช่วยหาวิธิอำนวยความสะดวกให้แก่คุณครูในการที่จะโหลดแอพพิเคชั่นที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย ช่วยศักดิ์ จันทะแสน (2012-04-02 20:16:33) [แสดงความคิดเห็น]
เตรียมความพร้อมของครู สู่แทบเล็ท :tv15: :tv15:
โดย สำราญ วรรณสา (2012-04-02 22:44:10) [แสดงความคิดเห็น]
แท๊บเล๊ทนั้นจะมีรูปแบบอีบุ๊คเนื้อหาไม่ต่าง จากหนังสือตำราแบบกระดาษ แต่จะมีสื่อมัลติมีเดีย วีดีโอภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียง ระบบโต้ตอบสนทนาระหว่างผู้สอนกับนักเรียน โดยระบบ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้นจะใช้ในรูปแบบ Cloud Computing สำหรับโรงเรียน ข้อมูลเข้าถึงทุกๆโรงเรียน เพื่อเข้าถึงระบบฐานข้อมูลตำราดิจิตอลทั้งหมดและสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาวิชา ต่างๆลงในคอมพิวเตอร์แท๊บเล๊ท จึงเหมาะกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน แต่อย่าลืมโรงเรียนที่ห่างไกลนะครับ อินเตอร์เน็ตยังใช้จานดาวเทียมอยู่เลย
โดย สมบูรณ์ สอนปัน (2012-04-03 11:46:09) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการใช้งาน Dropbox ที่ให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์แบบออนไลน์ ซึ่งให้บริการฟรี โดยมีพื้นที่ฝากไฟล์ทั้งหมด 2GB ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเรียก และส่งไฟล์ไปมาได้ โดยเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ ตัว Tablet ได้ด้วย
ทั้งนี้หาก ทาง สพฐ.ได้จัดระบบ Dropbox หรือ cloud เป็นระบบของ สพฐ โดยตรงน่าจะดีกว่าใช้บริการฟรีที่มีข้อจำกัดมากมาย หากทำได้ก็จะสามารถทำระบบการเรียนรู้ที่เป็นไปด้วยความปอดภัยของข้อมูลและสามารถติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานของข้อมูลได้อย่างดี กว่าที่จะใช้ของฟรีที่มีข้อจำกัด และในอนาคตอาจจะต้องเสียเงินในการใช้บริการ
โดย เมธี กาบุญค้ำ (2012-04-03 15:35:09) [แสดงความคิดเห็น]
ชม 22 ตอนทำให้เข้าใจการใช้ Tablet เบื้องต้น ถ้ามีผู้ช่วยแนะนำการดาว์นโหลดApp ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าครูควรจะใช้ App ใดบ้างได้ชมโทรทัศน์ครูแล้วอยากให้มีเอกสารเสริมเป็นไฟล์ doc เพื่อเป็นเอกสารปรกอบในการจัดการ โดยไม่ต้อมาเปิดไฟล์มัลติมีเดีย
โดย ราตรี สังข์ช่วย (2012-04-04 21:30:11) [แสดงความคิดเห็น]
ศึกษาเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่ "แทบเล็ท" ง่ายสะดวกสะบายในการฝากไฟล์ข้อมูลแบบออนไลน์ทุกประเภท
โดย นางสาวทัศวรรณ ลาดศิลา (2012-04-06 14:40:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมมาทั้งหมด ขอบคุณอาจารย์มาก ที่ให้ความรู้ในเรื่อง แท็บเล็ต พร้อมที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน
โดย อภิสิทธิ์ พุ่มมาก (2012-04-06 19:20:02) [แสดงความคิดเห็น]
การฝากงานผ่านระบบ Cloud(Cloud Computing) ระบบเหนือเมฆ(จริงๆ) การใช้งาน Dropbox ที่ให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์แบบออนไลน์ ซึ่งให้บริการฟรี โดยมีพื้นที่ฝากไฟล์ทั้งหมด 2GB ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเรียก และส่งไฟล์ไปมาได้ โดยเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ ตัว Tablet ได้ด้วย
ไฮเทคจริงๆ นับว่ารายการที่โทรทัศน์ครูคัดสรรค์มาเสนอเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับครูเป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ทำให้ครูเป็นคนทันสมัย ไม่หล้าหลังไม่ต้องเสียเวลาไปเข้ารับการอบรม หากมีกลวิธีหรือเทคนิคใหม่ๆก็น่าจะนำมาเสนอให้ครูได้รับทราบทางโทรทัศน์ครู ไม่ต้องเสียเวลา เสียงบประมาณ ดูเวลาไหนก็ได้ถ้าสนใจ
โดย สายพิณ กันทะวงค์ (2012-04-07 15:57:01) [แสดงความคิดเห็น]
การฝากงานผ่านระบบ Cloud(Cloud Computing) ระบบเหนือเมฆ(จริงๆ) การใช้งาน Dropbox ที่ให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์แบบออนไลน์ ซึ่งให้บริการฟรี โดยมีพื้นที่ฝากไฟล์ทั้งหมด 2GB ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเรียก และส่งไฟล์ไปมาได้ โดยเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ ตัว Tablet ได้ด้วย
ไฮเทคจริงๆ นับว่ารายการที่โทรทัศน์ครูคัดสรรค์มาเสนอเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับครูเป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ทำให้ครูเป็นคนทันสมัย ไม่ล้าหลังไม่ต้องเสียเวลาไปเข้ารับการอบรม หากมีกลวิธีหรือเทคนิคใหม่ๆก็น่าจะนำมาเสนอให้ครูได้รับทราบทางโทรทัศน์ครู ไม่ต้องเสียเวลา เสียงบประมาณ ดูเวลาไหนก็ได้ถ้าสนใจ
โดย สายพิณ กันทะวงค์ (2012-04-07 15:57:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์กับนักเรียนอย่างมาก สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ครูก็ได้รู้ว่าในเท็บเล็ตมีอะไรบ้าง
โดย นริศ อินนุรักษ์ (2012-04-09 20:39:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจจังเลย! ชมครบทั้ง 22 ตอนแล้ว ขอชื่นชมรายการโทรทัศน์ครูมากที่จัดทำรายการดี มีสาระ ประโยชน์มากมายแบบนี้ ถึงแม้จะเป็นครูมัธยม แต่ก็สนใจเนื้อหานี้มากๆ และอยากจะหาวิธีนำไปให้นักเรียนชมบางตอนในห้องเรียนด้วย (ที่โรงเรียนอินเทอร์เน็ตยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร)
โดย สุนี แต้พันธ์ (2012-04-12 10:14:27) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม แล้วต้องขอบคุณรายการโทรทัศน์ครู อีกแล้ว ที่นำแนวทางดีๆ มีประโยขน์ เดิมใช้เก็บข้อมูลลงในแผ่นซีดี แต่พอนานไปไม่สามารถเปิดดูข้อมูลได้ เปลี่ยนมาเป็นแฟลชไดรฟ์แต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับ ไวรัสไฟล์หาย บังไฟล์บ้าง เลยเปลี่ยนมาเก็บข้อมูลใน อีเมล์ เพราะไปเปิดหาข้อมูลเมือ 5 ปีก่อนก็ยังเจอ วันนี้ได้รู้จักการใช้งาน Dropbox ที่ให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์แบบออนไลน์ ซึ่งให้บริการฟรี โดยมีพื้นที่ฝากไฟล์ทั้งหมด 2GB ชอบสามารถเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ได้หลายชนิด
โดย ทิพย์พาที วิชาพร (2012-04-16 03:20:33) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องครับกับการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ tablet เป็นสื่อแต่การใช้งานจำเป็นต้องออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตจะลองใช้ดูนะครับ
โดย thapanawat chomchalao (2012-04-16 08:46:53) [แสดงความคิดเห็น]
Dropbox ที่ให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์แบบออนไลน์ ซึ่งให้บริการฟรี โดยมีพื้นที่ฝากไฟล์ทั้งหมด 2GB การฝากงานผ่านระบบ Cloud(Cloud Computing) ระบบเหนือเมฆ(จริงๆ) การใช้งาน Dropbox ที่ให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์แบบออนไลน์ ซึ่งให้บริการฟรี โดยเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ ตัว Tablet ได้ด้วย

ง่ายสะดวกสะบายในการฝากไฟล์ข้อมูลแบบออนไลน์ทุกประเภท ช่วยหาวิธิอำนวยความสะดวกให้แก่คุณครูในการที่จะโหลดแอพพิเคชั่นที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย ดวงดี เป็งสุรินทร์ (2012-04-16 09:04:49) [แสดงความคิดเห็น]
Very good ช่วยครูจัดเก็บงานสะดวกและง่ายๆ
โดย อัมพรรัตน์ ปิจจะโร (2012-04-19 20:28:41) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอปรบมือให้สำหรับคำแนะนำดีดๆในการใช้แท็บเล็ต เก้บงาน ได้ประโยชน์เยอะมาก ขอบคุณจริงๆ
:tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ปนัดดา ทองธีระ (2012-04-21 20:45:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ สำหรับวิธีการใช้งาน Dropbox ที่ให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์แบบออนไลน์ ดิฉันจะพยายามเรียนรู้ให้มาค่ะ น่าสนใจมากทีเดียว คิดว่าคงสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม:tv15:
โดย พันธ์อร ฉิมพิบูลย์ (2012-04-22 10:41:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวีดีโอเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตครบทั้ง 22 ตอนแล้วจากแผ่นซีดีที่ทางจดหมายข่าวและซีดีโทรทัศน์ครูครูสำหรับสมาชิกเครือข่ายครูจัดส่งไปให้ ได้ความรู้ดีมาก แต่ยังไม่มีแท็บเล็ต เลยยังไม่ได้ทดลองทำตามเนื้อหาที่ดู ตั้งใจว่าจะหามาไว้เพื่อศึกษาและฝึกทดลองใช้ดู คงจะทำให้ได้รู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น
โดย วิสุทธิ์ ขวัญเงิน (2012-04-25 21:53:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดูครบแล้ว 22 ตอน และจากแผ่น DVD ได้รับความรู้ดีมากเลย ต้องขอบคุณทีมงานที่ทันสมัย และเห็นความสำคัญของการใช้แท็บเล็ต มีอีกไหมตอนที่ 23 - 40
โดย ปิยะ รอดบำเรอ (2012-04-26 00:51:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับวีดีโอ "ชุด TABLET" ที่ส่งมาให้ถึงบ้าน พอดีเป็นครูประจำชั้น ป.1 นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง
โดย สุภมาส ชังชั่ว (2012-05-01 00:22:46) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจะได้รับแจกtabletไหมคะ : :tv15: :tv10: :tv10:
โดย ชณิศา บุษราคัมสกุล (2012-05-03 21:44:03) [แสดงความคิดเห็น]
ศึกษาจบครบ 22 ตอนแล้วไม่รู้ว่าจะจำได้หรือเป่ล่าแก่แล้วชักอยากย้ายไปสอนชั้นอื่นแล้ว
โดย ภาวดี คุณประทุม (2012-05-08 18:46:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ
โดย เกศสุดา ปงลังกา (2012-05-14 23:23:43) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการสอนของอาจารย์สมบูรณ์ สิทธิชื่น ร.ร.อนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ที่น่าสนใจ คือเป็นการใช้เพลงเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ครูแต่งเพลงโดยใช้ทำนองเพลงง่าย ๆ ให้นักเรียนได้ฝึกร้อง ทำท่าทางประกอบเพลง นำเนืื้อเพลงไปแต่งเป็นเลขโจทย์ปัญหา เน้นให้นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก เน้นให้นร.ทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อระดมสมองในการทำงาน ให้มีการแข่งขันกัน (เป็นแรงกระตุ้น) นร.เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เป็นการเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนที่ดีมาๆๆๆๆๆๆ
การเรียนคณิตศาสตร์นอกห้องเรียน ก็ยิ่งน่าสนใจอย่างมาก เด็ก ๆสามารถนำเอาประสบการณ์นี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีการร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย เช่นชุมชนในท้องถิ่น ผู้ปกครอง เด็ก ๆสนุกสนานได้เรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลานวิชามาก เช่นวิชากอท. คณิตศาสตร์ เป็นต้น เยี่ยมมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ดิฉันจะนำไปเป็นแบบอย่างในบางจุด ซึ่งทางร.ร.ของดิฉันก็ได้จัดทำอยู่ เช่นโครงการธุรกิจคุณธรรมเป็นต้น
โดย วิมล หวงสุวรรณากร (2012-05-15 18:51:53) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนเด็กที่เรียนรู้ช้า และเด็กเรียนปานกลาง ของผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ เรื่อง "การลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม" ดิฉันได้ข้อคิดที่หลากหลายจากการสอนเทคนิคนี้ ดังนี้
- ครูต้องสอนสมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม
- ต้องแก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหา เป็นรายกลุ่ม หรือรายบุคคล ด้วยวิธีหรือเทคนิคใหม่ๆ
- เวลาสอนเด็กต้องไม่ปิดกั้นความคิดของเด็ก ใหเด็กสามารถคิดได้หลากหลาย ครูคอยชี้แนะ
- เทคนิคการสอนต่าง ๆอาจค้นพบด้วยยตนเอง นำมาประยุกต์ใช้
ดิฉันในฐานะครูที่มีความชำนาญการพิเศษ ด้านการศึกษาพิเศษ ชื่นชอบเทคนิคการสอนแบบนี้มาก จะนำไปใช้กับนักเรียนของตนตามความบกพร่องของนักเรียนอีกเทคนิคหนึ่ง
ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ให้เทคนิคใหม่ ๆเสมอ ขอให้มีรายการดี ๆอย่างนี้อยู่คู่ครูไทยเรื่อย ๆตลอดไป กดถูกใจๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย วิมล หวงสุวรรณากร (2012-05-15 19:06:27) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย บุญเพ็ง นามโสม (2012-05-17 14:47:54) [แสดงความคิดเห็น]
มีเทคนิคเพิ่มเติมนะครับ ถ้าต้องการเนื้อที่เพิ่มเติมมากกว่า 2 GB มีหนทางดังนี้นะครับ ให้เข้าไปใน Dropbox ของตนเอง และเชิญเพื่อนร่วมสมัครโดยการกรอก E-mail ของเพื่อนเพื่อให้เข้าร่วมใช้ Dropbox เมื่อเพื่อนเห็นข้อความในอีเมล์ที่เราเชิญและตกลงใช้ Dropbox (ที่เราเชิญ) และติดตั้ง เราก็จะได้ 500 MB(เมือก่อนได้ 250 MB ต่อการเชิญ 1 ครั้ง) ศึกษาเพิ่มเติมได้ตาม Google โดยทั่วไป ก็จะมีเนื้อที่ใช้สอยเก็บงานเก็บรูปภาพได้อย่างสะดวก
โดย กฤษฎา มณีเชษฐา (2012-05-20 20:40:36) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: เยี่ยมมาก ให้ 5 ดาวเลยค่ะ
โดย นทมน คีรีวงศ์ (2012-05-24 14:42:04) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมมากได้ความรู้ จะลองนำไปใช้ค่ะ
โดย ฉวี ปิ่นวิเศษ (2012-05-31 15:59:52) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดรายการจริงๆสำหรับราการโทรทัศน์ครชุดแท็บเล็ต เข้ากับนโยบายรัฐบาลและจะเป็นประโยชน์มากหากเอาสิ่งต่างๆที่จะบรรจุเข้าไปในTabletมาแนะนำให้ครูได้รู้จักและศึกษา เพื่อฝึกใข้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคุณครูก่อนที่จะสอนนักเรียนในภาคเรียนที่๑/๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหาวิชาทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และถ้าจะให้ดีในทัศนะของผม ลองๆให้ผู้ที่เก่งทางด้านคอมพิวเตอร์ ช่วยหาวิธิอำนวยความสะดวกให้แก่คุณครูในการที่จะโหลดแอพพิเคชั่นที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย ยุพิน หนุนนาค (2012-06-22 21:22:50) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมมากเลย จะนำไปใช้สอนนักเรียนได้
โดย นราธิป พระวงศ์ (2012-06-28 08:02:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยจะนำกลับไปใช้ครับ
โดย ชาญชัย ปานตุ้น (2012-06-29 14:38:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้ชม Cloud computer น่าสนใจมาก สะดวก ทันสมัยมากมาก Dropbox ดูเหมือนว่าการใช้งานเหมือนกับ Blogger นะคะ คือ Blogger จะใช้เก็บงาน แก้ไขงาน หรือฝากงาน (การบ้าน)ได้ กรณียังไม่มีTablet ก็สามารถสร้าง Blogger ใช้ได้นะคะ วิธีการง่ายนิดเดียว สมัคร กรอกข้อมูลแล้ว ใช้ได้เลย (มีอยู่หน้าweb) ดิฉันมาคิดๆดูนะ ครูเรานี่ก็เหนื่อยหลายอย่างเหมือนกันนะคะ ไหนจะปรับตัวกับการเปลึี่ยนแปลงตลอด ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร การสอน วัดผล สื่อ จุดเน้น ปฏิรูป นโยบายจร แล้วยังต้องupdate เรื่องนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีเหล่านี้อีก ซึ่งมีมาใหม่ทุกเดือนเลยก็ว่าได้(ถ้าจะเกาะติดกันจริงๆ) ทั้งที่โรงเรียนและโดยส่วนตัว เราก็ต้องหามามีมาใช้กันจนได้นั่นแหละ คิดๆดูที่ผ่านมาก็ใช้เงินไปเยอะมากนะคะ พูดก็พูดนะดิฉันชอบมากกับการสอนที่มีสื่อการสอนและใช้อินเตอร์เน็ต เพราะโลกของการเรียนรู้กว้างขึ้นมากกว่าที่เราจะสอนตามลำพัง(แบบเดิม) แล้วตอนนี้ก็คิดจะใช้Tablet อีกเพราะมีประโยชน์ สะดวกกว่า ก็คงต้องซื้ออีกนั่นแหละ อ้อ ที่โรงเรียน นักเรียน ป.1 ก็ยังไม่ได้รับTablet ต้องรอไปก่อนค่ะ
โดย ศรีกัลยา เทียนน้อย (2012-07-08 13:51:23) [แสดงความคิดเห็น]
Tablet ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กได้แล้ว ยังมีลูกเล่นที่ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งผู้ใหญ่สามารถนำมาใช้งานได้ พกพาได้ ใช้สะดวก ปรับเปลี่ยนจากสื่อเดิม ๆ เด็ก ป.1 ในชนบท คงได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานแน่ ๆ เรียนเล่นปนเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
โดย สมศรี รามวงศ์ (2012-07-11 17:22:45) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: สนับสนุนให้ครูใช้ dropbox นะครับ แต่อย่าลืมเคล็ดลับ คือการบอกต่อ จะช่วยให้คนบอกต่อได้ พื้นที่เพิ่มมากขึ้น ก็ลองช่วยเหลือกันนะครับ สูงสุดได้ถึง 18GB ทีเดียว ครูแนะนำให้นักเรียนใช้ ต่อไปเรื่อยๆ รับรองสนุกครับ :tv18:
โดย บุญนำ อรรคฮาต (2012-07-12 19:24:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดูทุกตอนแล้วดีมาก :tv15: :tv15:
โดย วีระ ด้วงเด่น (2012-07-30 23:49:56) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ครูหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยีมากนัก แต่สำหรับ Dropbox แล้ว ใช้งานได้ง่าย นำไปเป็นความรู้เสริมให้กับผู้เรียนได้ อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน การส่งงานในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยลดการใช้งานแฟลชไดร์ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องไวรัสที่ติดมาด้วย แถมยังสามารถแชร์ไฟล์ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย และยังรองรับการทำงานบน Tablet ซึ่งจะใช้งานกันอย่างแพร่หลายขึ้นในอนาคต และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ Dropbox เปิดให้ใช้งานฟรี ในขนาดพื้นที่ 2 GB และยังเพิ่มพื้นที่สูงสุด 18 GB :tv15:
โดย อาสมาน ฮาแว (2012-08-03 11:33:33) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย สำเนียง ปะจะเน (2012-08-19 21:46:30) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณนะคะ ได้ประโยชน์มาก ๆ ค่ะ
โดย เนาวรัตน์ จันทร์เปล่งแจ้ง (2012-08-27 21:34:48) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวีดีโอเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตครบทั้ง 22 ตอนแล้วจากแผ่นซีดีที่ทางจดหมายข่าวและซีดีโทรทัศน์ครูครูสำหรับสมาชิกเครือข่ายครูจัดส่งไปให้ ได้ความรู้ดีมาก แต่ยังไม่มีแท็บเล็ต เลยยังไม่ได้ทดลองทำตามเนื้อหาที่ดู ตั้งใจว่าจะหามาไว้เพื่อศึกษาและฝึกทดลองใช้ดู คงจะทำให้ได้รู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น ครูหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยีมากนัก แต่สำหรับ Dropbox แล้ว ใช้งานได้ง่าย นำไปเป็นความรู้เสริมให้กับผู้เรียนได้ อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน การส่งงานในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยลดการใช้งานแฟลชไดร์ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องไวรัสที่ติดมาด้วย แถมยังสามารถแชร์ไฟล์ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย และยังรองรับการทำงานบน Tablet ซึ่งจะใช้งานกันอย่างแพร่หลายขึ้นในอนาคต และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ Dropbox เปิดให้ใช้งานฟรี ในขนาดพื้นที่ 2 GB และยังเพิ่มพื้นที่สูงสุด 18 GB
โดย เจ๊ะอามีนะห์ สาและ (2012-10-01 12:01:29) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อนุชาญ สมบูรณ์ (2012-11-19 22:11:49) [แสดงความคิดเห็น]
ยังประสบปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต การใช้งานแบบนี้คงไม่สะดวกนัก
โดย รัตกัณฑ์ ฤทธิ์เจริญ (2014-09-19 22:10:43) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv