thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1580 Online : 2012-05-21  
    สิงคโปร์ ตอนที่ 1  
    การเดินทาง 3 วัน ของคนสองคน เพื่อเรียนรู้วิธีก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดของประเทศสิงคโปร์ อาร์ม (พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์) และ ครูจ๊อยส์ (บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ) มีโอกาสไปที่โรงงานผลิตน้ำใช้แล้วให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่ Newater และอ่างเก็บน้ำรูปทรงสวย Marina Barrage เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของประเทศสิงคโปร์  
     
 
 
เป็นสื่อที่ดีมาก ถ้าหากเรานำมาเปิดให้นักเรียนเราดู สร้างความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด และร่วมรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า แม่้ประเทศเล็กเช่นสิงคโปร์ ยังสามารถทำได้ ถ้าเราร่วมกันจะทำให้เรารู้คุณค่าของน้ำได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันที่ประเทศเราบางฤดูกาลบางพื้นที่มีน้ำท่วม เราก็หาแนวทางบริหารจัดการน้ำให้ได้ น้ำมีคุณค่าและขณะเดียวกันน้ำก็สามารถทำลายได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น เราควรให้นักเรียนได้ตระหนักและสามารถบริหารจัดการน้ำในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-05-21 11:16:49) [แสดงความคิดเห็น]
รายการสุดยอดเลยคะ I am very excited to see it.
โดย สุรีทิพย์ พงศ์พิพัฒนพันธ์ (2012-05-21 15:31:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตนำ้ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในประเทศสิงคโปร์ที่เรียกว่าNewaterแล้วรู้สึกทึ่งมากเกี่ยวกับความพยายามของบุคลากรในประเทศนี้ ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความความสำคัญของการใช้นำอย่างมีคุณค่า และยังได้เห็นการสร้างอ่างเก็บนำ้รูปทรงสวยงามที่เรียกว่าMarina Barrage เพื่อให้ประชาชนและผู้คนที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของประเทศสิงคโปร์ และใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้
โดย พวงเพชร แก้วเกต (2012-05-21 15:43:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากค่ะ การนำไปเป็นตัวอย่างให้นักเรียนชม จะได้ทั้งสาระเกี่ยวกับความรักชาติ การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมควาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียนด้วย สุดคุ้มค่ะ
โดย ชไมพร งามยิ่งยวด (2012-05-21 19:35:54) [แสดงความคิดเห็น]
สิงคโปร์ ตอนที่ 1 เป็นรายการที่เยี่ยมมาก ผู้ชมทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำน้ำกลับมาใช้ได้ใหม่หลังผ่านกรรมวิธีการรีไซเคิล 4 ขั้นตอน เรียกว่า Newwater แม้จะมีสัญญากับประเทศมาเลเซียซื้อน้ำใช้ถึง ปี 2061 แต่ประเทศสิงคโปร์ก็สามารถเรียนรู้ที่จะเตรียมการสำรองน้ำไว้ได้ก่อนปี 2060 น่ายกย่องชมเชยมาก เรียกว่าน้ำทุกหยดในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้สูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ สามารถนำมารีไซเคิลใช้ได้ใหม่ สะอาดจนสามารถนำมาดื่มกินได้ ควรนำรายการตอนนี้ไปเปิดชมพร้อมกับนักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-21 20:56:02) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมมากค่ะ สำหรับ trip นี้ ทำให้เราได้ทราบว่าประเทศสิงคโปร์มีระบบการจัดการทรัพยากรน้ำได้ดีมาก ปัญหาการเกิดน้ำท่วมเขาก็สามารถบริหารจัดการได้ Fดยเฉพาะย่างยิ่งเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเสีย เขาสามารถทำทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้เป็นอย่างดี เขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากในการจัดการกับ New water ประเทศเขาสร้างจิตสำนึกของคนให้ตระหนักในเรื่องการรู้จักประหยัด นำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอย่างดี คนสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำดีมาก อยากให้คนไทยได้เป็นอย่างคนสิงคโปร์บ้างค่ะ ครูไทยช่วยกันนะคะ :tv15:
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-05-21 21:20:19) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้คนไทยเราเห็นคุณค่าของน้ำจังเลยค่ะ
โดย จุรีย์ ช่วยชาติ (2012-05-21 21:55:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากสามารถนำไปสอนนักเรียนได้ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รู้คุณค่าของน้ำและช่วยกันประหยัดน้ำ
โดย ยุวดี ไชยมงคล (2012-05-21 23:52:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันดีใจมากที่ได้มีโอกาสดูรายการตอนนี้ เพราะเคยทราบว่าสิงคโปร์เขานำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนทรัพยากรน้ำที่มีอยู่จำนวนจำกัดมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าแต่ไม่คิดว่าจะมีความสามารถถึงขนาดนี้ น่าจะได้เผยแพร่รายการชุดนี้ไปสู่โรงเรียน ชุมชน และุทุกที่ทุกแห่งในประเทศไทย เพือให้เห็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่สิ่งที่สำคัญกว่าเทคโนโลยีคือ คน จะเห็นได้ว่าเขาสร้างคนของเขาให้มีวินัยในตนเอง การสร้างให้คนมีจิตสำนึกที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เราต้องช่วยกันแล้วนะคะในเวลานี้ :tv15: :tv03:
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-05-22 02:42:53) [แสดงความคิดเห็น]
ดูรายการจนจบแบบตื่นเต้นน่าติดตามตลอดทั้งรายการ ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเรามีสิ่งที่น่าทึ่งมากๆ ขอบคุณโทรทัศน์ครูค่ะ
โดย จุรีย์ ช่วยชาติ (2012-05-22 20:08:12) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้วประทับใจในระบบการศึกษาที่เขาปลูกฝังและสอดแทรกให้กับเยาวชนโดยผ่านความเจริญทางเทคโนโลยี และไม่ลืมความรับผิดชอบ ความมีวินัย น่าชื่นชมและขอนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสอนเด็กค่ะ
โดย สมพร เตจ๊ะนัง (2012-05-23 10:14:49) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ชื่นชมค่ะ ประทับใจในการสร้างคนให้มีวินัย มีจิตสำนึกที่ดี ขอบคุณโทรทัศน์ครูค่ะ
โดย สุธีรา คันศร (2012-05-23 20:39:04) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ชื่นชมค่ะ ประทับใจในการสร้างคนให้มีวินัย มีจิตสำนึกที่ดี ขอบคุณโทรทัศน์ครูค่ะ
โดย สุธีรา คันศร (2012-05-23 20:39:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้ดูรายการ I am ASEAN สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็รู้เด็กนักเรียนตั้งใจดูและอยากฝึกการรพูดของประเทศเพื่อนบ้านถ้าทำเป็นวีซีดีแจกสมาชิกจะได้ประโยชน์มากเด็กต้องการดูทบทวนก็จะจำและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนได้ง่ายมากขอขอบพระคุณทางรายการที่นำสี่งดีๆมาให้ดู เด็กจะมีจิตสำนึกในการประหยัดน้ำและอี่นๆเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านเด็กนักเรียนต้องการสื่อนี้มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนด้วย
โดย นางสาวลัดดา ก้อนทอง (2012-05-23 20:53:42) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้วได้รู้ถึงความเจริญทุกด้านของประเทศเพื่อนบ้านเรา ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีรายการดีๆให้ชมค่ะ ชอบโทรทัศน์ครูมาก
โดย อำไพ สระกาง (2012-05-24 00:09:24) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนที่ 2 เป็นการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน ซึ่งประเทศวิงคโปร์สามารถบริหารจัดการที่ดินของเขาได้อย่างคุ้มค่า และมีสมดุลทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี พื้นที่ประเทศของเขามีค่ามากสำหรับประชากร สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่นำสมัยมาก เราจะเห็นได้จากการที่เขาสามารถใช้พืื้นที่ใต้ดิน ใต้ทะเล เขาสามารถถมทะเลเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับใช้สอยได้เป็นอย่างดี ประเทศสาิงคโปร์ต้องนำเข้าอาหาร ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งต่างไปจากประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่คนไทยเรายังไม่ค่อยรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า คนไทยเรายังทำลายสิ่งที่มีอยู่อย่างไม่เสียดาย อยากให้เพื่อนครูเราได้นำ วิดิโอชุดนี้ไปให้เด็ก ๆ ได้ดู และแนะนำให้พวกเขาได้รู้จักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ครูไทยช่วยกันนะคะ :tv18:
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-05-24 05:38:19) [แสดงความคิดเห็น]
สิงคโปร์ ตอนที่ 2
เมื่อดูรายการตอนนี้แล้วได้เห็นความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา การจัดที่อยู่อาศัยแก่พลเมืองสิงคโปร์ การจัดการสำนักพัฒนาผังเมือง ทำให้เกิดความทึ่งในความสามารดถของเจ้าหน้าที่ในการปลูกบ้านแปลงเมืองน่าแปลกใจ ทั้งการถมทะเลขยายพื้นที่ และการใช้พื้นที่ใต้ดิน แม้กระทั่งคลังแสงอาวุธของสิงคโปร์ก็อยู่ใต้ดินมีอาคารร้านค้าสำหรับจับจ่ายซื้อของ เป็นการประหยัดพื้นที่ ได้มากมาย ผิดกับเมืองไทยที่ไม่มีการวางผังเมืองทืี่ดี จนทำให้ต้องมาแก้ไขภายหลัง
:tv02: :tv02: :tv15: :tv18:
โดย ศุทธิพร สินประเสริฐ (2012-05-24 13:21:26) [แสดงความคิดเห็น]
รายการตอนนี้เป็นรายการอีกรายการหนึ่งที่ประทับใจมากเพราะได้ทั้งความรู้ ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการน้ำทำให้ได้ทราบระบบการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก และสามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยอดเยี่ยม ผู้แทนในรายการยังได้พบกับนักออกแบบระดับชาติที่ประสบความสำเร็จทั้ง ๆ ที่อายุไม่มากนัก สื่อชุดนี้เป็นสื่อที่ดีมากจริง ๆ
โดย ลือชัย ทิพรังศรี (2012-05-25 03:09:17) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับสิงคโปร์ตอนที่ 2 ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ได้แสดงถึงการิหารจัดการที่ดี ทั้งการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่งตลอดจนการสร้างเมืงใหม่โดยการถมทะเลออกไป เพื่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคต ซึ่งหากนำมาปรับประยุกต์ใช้ก็จะเป็นระโยชน์อย่างมาก อีกสิ่งที่น่าทึ่งคือการบริหารจัดการของสิงคโปร์ เขาจะเว้นพื้นที่สีเขียว ถึงแม้ว่าจะมีไม่มากนักแต่เขาก็จะเก็บไว้เพื่อประชาชนจะได้มีที่สำหรับพักผ่อน ผิดกับของเราที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ คิดว่าจะเป็นสื่อการสอนในการสร้างจิตสำนึกที่ดีได้เป็นอย่างดีทีเดียว
โดย ลือชัย ทิพรังศรี (2012-05-25 03:46:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม สิงคโปร์ ตอนที่ 1 เป็นรายการหนึ่งที่ดีมาก อยากให้ทุกคนได้ดูถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศสิงค์โปร์ เป็นอะไรที่คิดไม่ถึง การนำนำาที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในสภาพที่สะอาดสามารถใช้ดื่มได้ด้วย ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จริง ๆ ทำให้สะท้องถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่ไม่ใส่ใจ ไม่รู้จักการประหยัด ใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย ถึงแม้นว่าจะมีมาตรการประหยัดน้ำในโรงเรียน ตามสถานที่ต่าง ๆ แต่ก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ อยากให้ทุกคนได้ดูรายการนี้มากจังเลยจะได้มองเห็นถึงความเพียรพยายามความตระหนักในเรื่องของการใช้น้ำของชาวสิงคโปร์ :tv15: :tv17: :tv18:
โดย สุธีรา สุกใส (2012-05-25 18:07:23) [แสดงความคิดเห็น]
เพิ่งจะรู้จีก และ ทราบว่า สิงคโปร์ มีเนื้อที่เป็นครึ่งหนึ่งของ กรุงเทพฯ และ สิงคโปร์มีย่านช๊อปปิ้งมากมาย มีการรณรงค์ประหยัดการใช้น้ำ และมีกระบวนการ ทำน้ำสะอาดที่ล้ำเลิศจริงๆ น่าสนใจมาก น้ำบริสุทธิ์มาก ดื่มได้ มีแหล่งเรียนรู้ ที่น่าสนใจมากที่ นิววอเทอร์ ทำไห้ได้รู้จักการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และ น่าสนใจในความพยายามของเขา เพื่อ ชาติของเขาด้วย
โดย พิพัฒน์พร อุดมพันธ์ (2012-05-25 22:53:11) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอนให้กับเด็กนักเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องเกี่ยวกับประเทศในสมาคมอาเซียนได้เลยค่ะ
โดย ธิดารัตน์ สุโพธิ์ (2012-05-26 11:52:56) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนที่ 3 นี้ ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสิงคโปร์มีภาษาที่ใช้ถึง 4 ภาษา คิอ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลย์ ภาษาทมิฬ ถิ่นที่อยู่ของสิงคโปร์ของแต่ละเชื้อชาตินัั้นแยกเป็น ไชนา ทาวน์ ลิตเติล อินเดีย กัมปง แกลมแม้ว่าจะมีหลายเชื้อชาติอยู่ในสิงคโปร์ แต่เขาก็สามารถพัฒนาประเทศของเขาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เขาปลูกฝังคนของเขาให้มีความรักชาติ การจัดการเรียนการสอนของสิงคโปร์ จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน แสดงถึงความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี และสิ่งที่สังเกตได้คือเป็นประเทศที่สะอาดมาก คนของเขาใช้ทรัพยากรที่ทีอยู่อย่างคุ้มค่า ไม่ทำลายทรัพยากรที่มีอยู่ เขามีความพร้อมแล้วสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ไทยเรายังไม่พร้อม โดยเฉพาะเรื่องของภาษา เรายังต้องพัฒนากันอีกมาก ฝากครูไทยช่วยกันนะคะ
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-05-26 13:30:07) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับตอนที่ 3 นั้นเป็นตอนที่ประทับใจมากเพราะนอกจากได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่ดี แล้วยังได้ทราบถึงการศึกษาในสิงคโปร์ด้วยที่สร้างให้ประชากรที่มีหลากหลายเชื้อชาติของเขาแล้วยังได้ทราบว่าสิงคโปร์มีภาษาถึง 4 ภาษา คืิอ ภาษาจีน มาเลย์ ทมิฬ และภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้อาเซี่ยน จากวิชาสังคมศึกษาและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมจากวันสำคัญต่าง ๆ และที่ดีที่สุดคือได้เห็นการสอนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนเขาด้วย และได้ทราบสำเนียงของภาษาจากแต่ละชนชาติในสิงคโปร์ด้วย ดีจริงๆ
โดย ลือชัย ทิพรังศรี (2012-05-26 15:32:05) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำความรู้ที่ได้การศึกษาและการนำไปประยุกค์ใช้การเรียนการสอนให้เหมาะสมและการเรียนรู้สู่ ชุมชนสังคมและวัฒธรรมการดำรงชีวิตและการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเทศเพื่อนบ้านที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน และสามารถนำไปสื่อประยุกค์ใช้ในการสร้างสื่อในชั้นเรียนจากแหล่งเรียนรู้และการศึกษาการคิดค้นคว้า ให้ผู้เีรียนได้เรียนรู้เกีี่ยวกับสื่อการสอนอย่างบูรณาการในชั้นเรียนการและมีส่วนร่วมในการเรียนการจัดทำกิจกรรมความรู้ และความก้าวหน้าและการพัฒนาในด้านแหล่งเีรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม :tv15:
โดย ณัฐวุฒิ เจริญสุข (2012-05-26 17:33:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดูครบทั้ง 3 ตอนแล้ว น่าทึ่งมาก ปัญหาก่อให้เกิดปัญญาจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น new water คิดได้ไง ที่อยู่ใต้ดินอีก อีกยังภาษาประจำชาติตั้ง 4 ภาษา แล้วประเทศไทย อยู่กันหลากหลายภาษาทำไมต้องมีภาษาประจำชาติอยู่ภาษาเดียว( นักเรียนชนเผ่าตามตะเข็บชายแดน พูดภาษาไทยเฉพาะกับครู ในโรงเรียน ยังต้องให้ทำข้อสอบชุดเดียวกับเด็กที่พูดภาษาไทยตั้งแต่เกิด ผลที่ออกมานำไปมีส่วนตัดสินอะไรมากมาย ) ทำให้นึกถึง ป้ายต่างๆที่โลตัส สาขามุกดาหาร จะมีอีกภาษาคือ ภาษาลาว อยู่คู่คำภาษาไทย ดูแล้วได้เรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านไปในตัว ก็คล้ายกับภาษาไทยเพราะเราพี่น้องกัน
ชื่นชมความพยายามของโทรทัศน์ครู ที่ทำให้ครูได้เปิดโลกทัศน์ในอาเซียน ไม่ต้องเดินทางไปเที่ยวเองก็ได้ความรู้แบบเพลินๆ นำไปเล่าให้นักเรียนฟังได้ หรือนำไปเป็นสื่อการสอนได้อย่างดี ถ้าเป็นเด็กโต ครูดูแล้ว สร้างคำถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้ดี ดูเขาแล้วหันกลับมาดูเรา ประเทศไทยโชคดีกว่าเยอะ ต้องหวงแหนรักษา
ของดีอย่างนี้ต้องส่งให้สมาชิกทุกคน เพราะช่วงเวลาที่ออกอากาศทาง NBT เป็นช่วงเวลาที่ครูทุกคนกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด น้อยคนที่จะได้ติดตามทาง web อาจจะเป็น dvd ที่แจกให้สมาชิกประจำเดือน หรือ ลงหน้าweb ให้สมาชิกขอได้ 5 ชุด เพิ่ม ทางเลือกในช่อง dvdชุดพิเศษ จะรอนะคะ , pleas.
โดย เพ็ญศรี ขันคำ (2012-05-27 07:38:55) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อดูรายการตอนนี้แล้วได้เห็นความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา การจัดที่อยู่อาศัยแก่พลเมืองสิงคโปร์ การจัดการสำนักพัฒนาผังเมือง ทำให้เกิดความทึ่งในความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปลูกบ้าน ทั้งการถมทะเลขยายพื้นที่ และการใช้พื้นที่ใต้ดิน แม้กระทั่งคลังแสงอาวุธของสิงคโปร์ก็อยู่ใต้ดินมีอาคารร้านค้าสำหรับจับจ่ายซื้อของ เป็นการประหยัดพื้นที่ ได้มากมาย ผิดกับเมืองไทยที่ไม่มีการวางผังเมืองทืี่ดี จนทำให้ต้องมาแก้ไขภายหลัง
โดย รัตติยา เกษตรเอี่ยม (2012-05-27 14:50:45) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญ ในอาเซียนแน่นอน เพราะหลายประเทศนั้นใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหา สำหรับประเทศไทยนั้น ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยจะต้องมีปัญหามาก ทำอย่างไรที่จะทำให้คนไทยมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้บ้าง ถ้ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็จะเหมือนกับคุณอาร์ม และครูจ๊อยส์ ที่สามารถสื่อสารได้
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-05-27 15:49:22) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อดูรายการตอนนี้แล้วได้เห็นความก้าวหน้าทางด้านการจัดการน้ำ การจัดการพื้นที่ การศึกษา การจัดที่อยู่อาศัยแก่พลเมืองสิงคโปร์ การจัดการสำนักพัฒนาผังเมือง ทำให้เกิดความทึ่งในความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปลูกบ้าน ทั้งการถมทะเลขยายพื้นที่ และการใช้พื้นที่ใต้ดิน แม้กระทั่งคลังแสงอาวุธของสิงคโปร์ก็อยู่ใต้ดินมีอาคารร้านค้าสำหรับจับจ่ายซื้อของ เป็นการประหยัดพื้นที่ ได้มากมาย แสดงให้เห็นว่าคนสิงคโปร์รักประเทศมาก ไม่โกงกินเหมือนเมืองไทย ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ต้องตักตวงผลประโยชน์ส่วนตนไว้ก่อน ในทุกๆด้านผิดกับเมืองไทยที่ไม่มีการวางผังเมืองทืี่ดี จนทำให้ต้องมาแก้ไขภายหลัง เห็นแบบนี้แล้วผิดหวังกับผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชน ที่เข้าไปกอบโกยประโยชน์มากกว่าเข้าไปทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน
โดย วิภาภรณ์ จุฑาธิปไตย (2012-05-27 22:54:24) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชม สิงคโปร์ ตอนที่ 1 ทำให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตนำ้ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในประเทศสิงคโปร์ที่ Newater ทำให้รู้ถึงความพยายามของบุคลากรในประเทศสิงโปร์นี้ ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความความสำคัญของการใช้นำอย่างมีคุณค่า และยังได้เห็นการสร้างอ่างเก็บนำ้รูปทรงสวยงาม Marina Barrage เพื่อให้ประชาชนและผู้คนที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของประเทศสิงคโปร์
โดย ศุภวจี ศรีเสน (2012-05-30 10:56:58) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชม สิงคโปร์ ตอนที่ 2 ทำให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ การจัดการเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน ซึ่งประเทศสิงคโปร์สามารถบริหารจัดการที่ดินของเขาได้อย่างคุ้มค่า และมีสมดุลทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี พื้นที่ประเทศของเขามีค่ามากสำหรับประชากร สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่นำสมัยมาก ดังจะเห็นได้จากการที่เขาสามารถใช้พืื้นที่ใต้ดิน ใต้ทะเล เขาสามารถถมทะเลเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับใช้สอยได้เป็นอย่างดี และมีการใช้พี้นที่ด้อย่างคุ้มค่า
โดย ศุภวจี ศรีเสน (2012-05-30 11:00:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นกิจกรรมที่ชี้ให้เห็นการคิดที่ตกตะกอน ครูที่ได้ดู...ได้แน่นอนในกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกแนวคิด
โดย salee Rattanamongkol (2012-06-04 11:05:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื้่อวิดีทัศน์ที่ดีมากสำหรับครูและนักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง นับเป็นความก้าวหน้าของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเกาะที่พัฒนาอย่างมากคือประเทศสิงคโปร์ที่พยายามใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าและสามารถนำน้ำมาผ่านกระบวนการปรับสภาพน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ จะเห็นว่าจากการที่ประเทศมีข้อจำกัดด้านน้ำแต่กลับสามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างน่าทึ่ง คนไทยเรามีน้ำใช้น้ำดื่มอย่างล้นหลามควรจะช่วยกันใช้น้ำอย่างคุ้มค่า
โดย จิรพรรณ นาคแย้ม (2012-06-04 13:03:04) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำความรู้ที่ได้การศึกษาและการนำไปประยุกค์ใช้การเรียนการสอนให้เหมาะสมและการเรียนรู้สู่ ชุมชนสังคมและวัฒธรรมการดำรงชีวิตและการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเทศเพื่อนบ้านที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน และสามารถนำไปสื่อประยุกค์ใช้ในการสร้างสื่อในชั้นเรียนจากแหล่งเรียนรู้และการศึกษาการคิดค้นคว้า ให้ผู้เีรียนได้เรียนรู้เกีี่ยวกับสื่อการสอนอย่างบูรณาการในชั้นเรียนการและมีส่วนร่วมในการเรียนการจัดทำกิจกรรมความรู้ และความก้าวหน้าและการพัฒนาในด้านแหล่งเีรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
โดย สาคร มากมี (2012-06-07 20:25:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ดีมีประโยชน์เนื่องจากทำให้ผู้ที่ไม่โอกาสได้ไปสัมผัประเทศสิงคโปร์ด้วยตนเองนั้นทำให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตนำ้ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในประเทศสิงคโปร์ที่ Newater นับเป็นความก้าวหน้าของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเกาะที่พัฒนาอย่างมากคือประเทศสิงคโปร์ที่พยายามใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าและสามารถนำน้ำมาผ่านกระบวนการปรับสภาพน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และสามารถนำไปสื่อประยุกค์ใช้ในการสร้างสื่อในชั้นเรียนจากแหล่งเรียนรู้และการศึกษาการคิดค้นคว้า ให้ผู้เีรียนได้เรียนรู้เกีี่ยวกับสื่อการสอนอย่างบูรณาการในชั้นเรียนการและมีส่วนร่วมในการเรียนการจัดทำกิจกรรมความรู้ และความก้าวหน้าและการพัฒนาในด้านแหล่งเีรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม :tv17:
โดย บังเอิญ เชื้อชุ่ม (2012-06-14 19:09:34) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วจะทำให้รู้สึกถึงคุณค่าของน้ำมากขึ้น เห็นความพยายามในการนำน้ำมารีไวเคิลมากค่ะยอมรับจริงๆ เขาพยายามเข้าใจธรรมชาติและนำความเป็นธรรมชาตินั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ชอบในความพยายามมากค่ะ บ้านเรามีน้ำมากและใช้ไม่ประหยัดถ้าเจอภาวะอย่างนั้นบ้างคงแย่ค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2012-07-05 20:00:21) [แสดงความคิดเห็น]
บ้านเรามีที่ดินมากมายในการทำกินแต่ของเค้าต้องซื้อทุกอย่างที่เป็นอาหารทั้งผักและเนื้อสัตว์ หรือว่าเรามีมากเกินไปก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไร อยากให้เด็กได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ จะได้เกิดความคิดในการใช้น้ำใช้ดินอย่างคุ้มค่า ขอบคูรค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2012-07-05 20:27:03) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจทุกภารกิจค่ะน่าศึกษาเรียนรู้มากๆค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2012-07-05 20:51:32) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจและด้านการเรียนการสอนและในความเป็นอยู่ ผมโชคดีได้พักในสิงคโปร์ถึง 12 วัน เรียนรู้ด้านต่าง ๆมากมาย โดยเฉพาะจากทริปบทเรียนนี้
โดย ธงชัย กลิ่นอุบล (2012-07-20 11:45:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นอีกหนึ่งประเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเป้นประเทศที่มีความก้าวหน้ามนด้านต่างๆ ไทยเราควรศึกษาเป็นแบบอย่าง
โดย รัชชัย ลุมมา (2012-07-21 22:15:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมาก ชอบมากค่ะ อยากให้คนไทยดูกันเยอะๆ เผื่อจะได้มาประยุกต์ใช้กับบ้านเราค่ะ :tv15:
โดย ฟาตีเมาะห์ เจ๊ะแว (2012-07-22 16:16:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่เยี่ยมมาก ผู้ชมทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำน้ำกลับมาใช้ได้ใหม่หลังผ่านกรรมวิธีการรีไซเคิล 4 ขั้นตอน เรียกว่า Newwater แม้จะมีสัญญากับประเทศมาเลเซียซื้อน้ำใช้ถึง ปี 2061 แต่ประเทศสิงคโปร์ก็สามารถเรียนรู้ที่จะเตรียมการสำรองน้ำไว้ได้ก่อนปี 2060 น่ายกย่องชมเชยมาก เรียกว่าน้ำทุกหยดในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้สูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ สามารถนำมารีไซเคิลใช้ได้ใหม่ สะอาดจนสามารถนำมาดื่มกินได้ ควรนำรายการตอนนี้ไปเปิดชมพร้อมกับนักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
โดย ณัฐนภา ต้นงาม (2012-07-27 20:53:07) [แสดงความคิดเห็น]
สิงคโปร์ ตอนที่ 1 เป็นรายการที่เยี่ยมมาก ผู้ชมทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำน้ำกลับมาใช้ได้ใหม่หลังผ่านกรรมวิธีการรีไซเคิล 4 ขั้นตอน เรียกว่า Newwater แม้จะมีสัญญากับประเทศมาเลเซียซื้อน้ำใช้ถึง ปี 2061 แต่ประเทศสิงคโปร์ก็สามารถเรียนรู้ที่จะเตรียมการสำรองน้ำไว้ได้ก่อนปี 2060 น่ายกย่องชมเชยมาก เรียกว่าน้ำทุกหยดในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้สูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ สามารถนำมารีไซเคิลใช้ได้ใหม่ สะอาดจนสามารถนำมาดื่มกินได้ ควรนำรายการตอนนี้ไปเปิดชมพร้อมกับนักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำในประเทศไท
โดย สายสุนีย์ ขำดี (2012-08-25 22:39:44) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับสิงคโปร์ตอนที่ 2 ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ได้แสดงถึงการิหารจัดการที่ดี ทั้งการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่งตลอดจนการสร้างเมืงใหม่โดยการถมทะเลออกไป เพื่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคต ซึ่งหากนำมาปรับประยุกต์ใช้ก็จะเป็นระโยชน์อย่างมาก อีกสิ่งที่น่าทึ่งคือการบริหารจัดการของสิงคโปร์ เขาจะเว้นพื้นที่สีเขียว ถึงแม้ว่าจะมีไม่มากนักแต่เขาก็จะเก็บไว้เพื่อประชาชนจะได้มีที่สำหรับพักผ่อน ผิดกับของเราที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ คิดว่าจะเป็นสื่อการสอนในการสร้างจิตสำนึกที่ดีได้เป็นอย่างดีทีเดียว
โดย สายสุนีย์ ขำดี (2012-08-25 23:00:58) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนที่ 3 นี้ ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสิงคโปร์มีภาษาที่ใช้ถึง 4 ภาษา คิอ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลย์ ภาษาทมิฬ ถิ่นที่อยู่ของสิงคโปร์ของแต่ละเชื้อชาตินัั้นแยกเป็น ไชนา ทาวน์ ลิตเติล อินเดีย กัมปง แกลมแม้ว่าจะมีหลายเชื้อชาติอยู่ในสิงคโปร์ แต่เขาก็สามารถพัฒนาประเทศของเขาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เขาปลูกฝังคนของเขาให้มีความรักชาติ การจัดการเรียนการสอนของสิงคโปร์ จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน แสดงถึงความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี และสิ่งที่สังเกตได้คือเป็นประเทศที่สะอาดมาก คนของเขาใช้ทรัพยากรที่ทีอยู่อย่างคุ้มค่า ไม่ทำลายทรัพยากรที่มีอยู่ เขามีความพร้อมแล้วสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ไทยเรายังไม่พร้อม โดยเฉพาะเรื่องของภาษา เรายังต้องพัฒนากันอีกมาก
โดย สายสุนีย์ ขำดี (2012-08-25 23:05:45) [แสดงความคิดเห็น]
เคยไปเที่ยวสิงคโปร์มาแล้วดูรายการนี้ทำให้อยากกลับไปสิงคโปร์รือีกครั้งคะ
โดย พรทิพย์ อนุแสน (2012-10-17 20:50:55) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv