thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1799 Online : 2012-03-27  
    มารู้จักกับนามสกุลของไฟล์ที่ใช้ทำงานได้บน tablet กัน  
    ทำความรู้จักไฟล์ต่างๆในเครื่อง ไฟล์เอกสาร ,ไฟล์รูปภาพ,ไฟล์วิดีโอ เพื่อนำไปใช้งานต่อ โดย Tablet กำลังรองรับไฟล์ในการทำงานจากคอมพิวเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร และ ไฟล์หนังเพลงพื้นฐาน ก็สามารถรองรับได้หมด ทำให้การใช้งาน Tablet สามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย  
     
 
 
ว้าว...:tv02:
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-03-29 11:24:47) [แสดงความคิดเห็น]
ไฟล์ต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่ว่า ไฟล์เอกสาร ,ไฟล์รูปภาพ,ไฟล์วิดีโอ ดิฉันพอจะเข้าใจและใช้งานอยู่เป็นประจำแต่ ไฟล์ต่างๆ ที่ว่ามาสามารถ นำไปใช้งานในTablet ได้เป็นอย่างดีที่แรกก็ไม่มั่นใจว่าจะทำได้..แต่พอดิฉันได้ลองทำแล้ว..ปรากฎว่าสามารถทำได้ เข้าใจได้อย่างง่ายจริงๆ..ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ดี :tv15:
โดย พันธ์อร ฉิมพิบูลย์ (2012-03-29 18:06:26) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย อรุณลักษณ์ คำมณี (2012-03-31 12:12:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชม "มารู้จักกับนามสกุลของไฟล์ที่ใช้ทำงานได้บน tablet กัน"เป็นสิ่งที่ดีครับ โดยเฉพาะครูที่จะได้สอนนักเรียนชั้น ป.1 และคุณครูท่านอื่น ร่วมถึงผู้ปกครอง ก็จะได้มีความรู้เกี่ยวกับ ชื่อไฟล์ และวิธีการเปิด ไฟล์ ทำให้เราจะได้สนุกในการใช้ Tablet สำหรับวิธีการนำเสนอก็น่าสนใจดี และเข้าใจง่ายด้วยครับ สำหรับผู้ที่่ถ่ายทอดความรู้ให้ก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และอยู่ในวงการ ไอทีด้วย และอยากให้เผยแพร่ความรู้ต่อไปนะครับ
โดย เมธี วรรณวงค์ (2012-04-10 10:45:35) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเลือกโปรแกรมให้ตรงกับไฟล์งานเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อการใช้งานอย่างรวดเร็วของผู้ใช้
โดย thapanawat chomchalao (2012-04-16 09:02:59) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-04-18 12:57:35) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-04-18 12:57:52) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-04-18 12:58:04) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครู ที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-04-18 12:58:31) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-04-18 12:59:24) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ตคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-04-18 14:03:40) [แสดงความคิดเห็น]
จริง ๆ แล้ว รู้สึกว่าตนเองมีความรู้สึกด้านลบกับการเล่น facebook อยู่พอสมควร เพราะเห็นหลายคนเอาเวลาราชการไปเล่น facebook จนไม่สนใจงานในหน้าที่รวมทั้งเห็นนักเรียนหมกมุ่นกับ facebook ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของครู แอบเล่นขณะครูสอนจนไม่สนใจการเรียน เลยพาลทำไม่ชอบและไม่อยากเล่น facebook จริง ๆ แล้วแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมีทั้งด้านบวกและด้านลบ จะพยายามเปลี่ยนความคิดจากด้านลบ มองหาประโยชน์ดี ๆ ของ facebook ในด้านการเรียนการสอน จะพยายามเล่นใหม่อีกครั้ง
โดย วิสุทธิ์ ขวัญเงิน (2012-04-25 22:20:12) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องศึกษา app ต่าง ๆ ก่อนใช้งานก็จะดีนะคะ
โดย เกศสุดา ปงลังกา (2012-05-14 23:21:27) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย บุญเพ็ง นามโสม (2012-05-17 14:22:05) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อไหร่..จะได้ใช้ซักที
โดย ภาวดี คุณประทุม (2012-07-08 13:51:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขออนุญาตนำวิดีโอชุดนี้ ไปวางใน Blogger นะครับ ที่ ictkkpat.blogspot.com นะครับ
โดย บุญนำ อรรคฮาต (2012-07-12 19:34:02) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv