thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2694 Online : 2012-03-26  
    ติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook  
    พาไปรู้จักเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Facebook แนะนำให้รู้จัก ทั้งประโยชน์ในการใช้งาน รวมไปถึงข้อควรระวังในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์  
     
 
 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนผ่าน สังคมออนไลน์ Facebook ดิฉันคิดว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของทั้งครูผู้สอน และนักเรียนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น ในการทำงาน หรือ การบ้าน ดิฉันจะพยายามศึกษาและนำไปปรับใช้ให้ดีที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน..ขอบคุณสำหรับความรู้ที่แนะนำให้รู้จัก..ค่ะ
โดย พันธ์อร ฉิมพิบูลย์ (2012-03-28 17:44:58) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-03-29 11:26:35) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย ขนิษฐา ประวิงทรัพย์ (2012-03-31 14:33:01) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องปฏิบัติจริงถึงจะใช้สร้างกลุ่ม แบบส่วนตัวเฉพาะกลุ่มเป็ฯค่ะ :tv08:
โดย กรวรรณ บัวอินทร์ (2012-04-01 11:57:43) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน เราใช้ในการเรียนการสอน สั่งการบ้านออนไลน์ ทำการบ้านออนไลน์บ้างก็จะเป็นเรื่องดี อีกทั้งยังได้ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ได้อีกด้วย แต่ถ้าเวลาใช้จริงๆ คุณครูควรที่จะเพิ่มเป็นกลุ่มให้กับนักเรียน เช่น กลุ่มโรงเรียนบ้านห้วยโป้ เอาไว้คอยดูพฤติกรรมของนักเรียน บางทีหากเด็กประถม หรือมัธยม ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพเราก็สามารถที่จะตักเตือนได้ ควรสอดแทรกเรื่องของจริยธรรมบ่อยๆ ด้วยนะครับคุณครูผู้สร้างสรรค์
โดย สมบูรณ์ สอนปัน (2012-04-03 11:24:32) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook ได้ยินระบบนี้มาสักระยะหนึ่ง แต่ต่อต้านเพราะเราจะพูด จะทำอะไร คนอื่นรู้หมด และนักเรียนที่ใช้ก็คุยกันเรื่องไร้สาระ พูดจาไม่สุภาพ ครูอายุไม่น้อยทนไม่ค่อยได้ค่ะ
บางอย่างเราต้องการรู้เฉพาะกลุ่ม แต่ก็ได้อ่านกันทั่วทั้งหมด คือยังไม่ค่อยรู้จักดี รู้นิดเดียวก็ต่อต้าน ขอบคุณค่ะ จะใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน น่าจะเป็นสื่อที่นักเรียนชอบ เพราะปกติก็เล่นเป็นประจำ แต่เปลี่ยนมาทำให้เป็นเรื่องมีสาระ
โดย วลีรัตน์ สุขาพันธุ์ (2012-04-04 21:12:37) [แสดงความคิดเห็น]
Facebook นั้นเป็น Social Network ที่กำลังนิยมในปัจจุบันมาก มีทั้งประโยชน์และโทษ
โดย อภิสิทธิ์ พุ่มมาก (2012-04-04 22:07:32) [แสดงความคิดเห็น]
Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันได้นำมาปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และสามารถให้นักเรียนได้พูดคุยกับคุณครูได้อย่างสะดวกสบาย เป็นสิ่งที่นิยมกันใช่ในปัจจุบันนี้
โดย นางสาวทัศวรรณ ลาดศิลา (2012-04-06 14:46:26) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่ คุณครูนำ Facebook เข้ามาใช้ในการที่จะติดต่อสื่อสารกับนักเรียนหรือรวมไปถึงการนำเนื้อหาในบทเรียนหรือแบบทดสอบ คลิปวีดิโอที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่นักเรียนจะสามารถที่จะพูดคุยปรึกษากับครูผู้สอนได้รวมไปถึงเพื่อนที่มีอยู่ในกลุ่ม ซึ่งก็จะได้มีการปฏิสัมพันธ์กันได้อย่าง rialtime อย่างไรก็ดี เมื่อมีประโยชน์ก็มีโทษอยู่เช่นกัน ดังนั้นครูผู้สอนควรที่จะเน้นย้ำนักเรียนในเรื่องของการใช้ Face book อย่างถูกวิธีและอาจจะสร้างกฎ กติกา ในการใช้ เช่น การใช้ภาษาที่ถูกต้อง ไม่ใช้คำที่ไม่สุภาพ เป็นต้น :tv09:
โดย แคทรียา สถิตบรรจง (2012-04-12 09:11:37) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้นำ facebook มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างาจริงจังเมื่อเทอม 2 ปีการศึกษา 2554 มันมีประโยชน์มากจริง ๆ จากเดิมที่ทราบว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้ facebook คุยกันเรื่องไร้สาระ พูดจาไม่สุภาพ ด่าทอกัน เล่นเกม ฯลฯ ดิฉันจึงนำมาใช้เหมือนที่คุณหนุ่ยแนะนำเลยค่ะ คือให้นัีกเรียนตั้งกลุ่ม facebook เป็นกลุ่มแบบปิด ดิฉันให้นักเรียนส่งงาน แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ตอบคำถามนักเรียนที่มีปัญหาในทุกเรื่อง แชร์ความรู้ที่นักเรียนควรรู้ MV ที่น่าสนใจ ฯลฯ การใช้ facebook ทำให้ดิฉันได้ก้าวเข้าไปอยู่ในโลกของนักเรียน (ม.1) เข้าใจนักเรียนมากขึ้น ขณะที่นักเรียนก็ใกล้ชิดกับครูมากขึ้น เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยที่ดีที่สุด (นักเรียนอายุ 12 ครูอายุ 50กว่า) ทำให้ชีวิตความเป็นครูมีความสุขมาก และดิฉันก็โชคดีที่ยังไม่มีปัญหาเหมือนครูอังคณาค่ะ
โดย สุนี แต้พันธ์ (2012-04-12 09:50:24) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้อยู่ในกลุ่มสังคมออนไลน์Facebook และนักเรียนสนใจ ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครู คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนให้มากขึ้นตอนนี้ก็ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสอบถามปัญหาแก่นักเรียน แจ้งข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
ซึ่งก็จะสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์ด้วยค่ะ
โดย อรพิน โสภา (2012-04-14 14:34:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างกลุ่มในFacebookเพื่อสร้างห้องเรียนเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับแต่ต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตดีแล้วสำหรับต่างจังหวัดแล้วยังต้องใช้เวลาเพราะการที่นักเรียนจะเข้าถึงอินเตอร์เน็ตบางหมู่บ้านยังไม่มีเลย
โดย thapanawat chomchalao (2012-04-16 09:10:37) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-04-18 12:53:06) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-04-18 12:53:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นสมาชิกของfacebookคนหนึ่ง เมื่อได้เป็นสมาชิกบนสังคมออนไลน์ เราจะสามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆได้ทั้งทางบวกและทางลบ และสามารถนำความรู้ในเรื่องราวต่างๆที่จะส่งผ่านไปยังเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนกับเราได้อย่างรวดเร็ว ถ้านำมาใช้ในทางที่ถูกและมีบางคนอาจนำเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาเพื่อทำการหาผลประโยชน์และสร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นได้ ถ้าบุคคลใดที่นำมาใช้ในการหาความรู้ที่ต้องการค้นคว้าในสิ่งที่ต้องการค้นคว้า จะได้คำตอบที่หลากหลาย เดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์ต้องมีสำหรับประเทศที่จะต้องมีสัมพันธไมตีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เิกิดการพัฒนาให้ทันกับโลกใบนี้ที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับวัฒนธรรมของชาติตนเอง
โดย พวงรัตน์ จิตอารี (2012-04-21 22:05:58) [แสดงความคิดเห็น]
พูดถึง facebook ใครหลายคนคงรู้จักดี เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยม ปัจจุบันนักเรียนหลายคนก็รู้จักดีเช่นกัน เคยเห็นเพื่อนครูระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกศิษย์ แต่ไม่แน่ใจว่านร.ป.1 จะทำได้หรือไม่ น่าจะดีถ้าเราเอาไปใช้ในการเรียนการสอน เพราะครูหลายคนก็เปิด facebook ทุกวัน ซ้ำบางคนยังวันละหลายครั้ง เป็นการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างให้แก่นักเรียน แต่เรา...จะต้องไม่ลืมว่า ทุก ๆ อย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
โดย พิธพร (2012-04-25 01:12:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีถ้ารู้จักนำไปปรับใช้ให้เมาะสมกับการเรียนการสอนและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเสมอ
โดย ละเอียด กันทะอุโมงค์ (2012-05-02 21:12:37) [แสดงความคิดเห็น]
เออ เนาะ กำลังคิดอยู่ว่า จะนำสังคมออนไลน์ Facebook ที่นักเรียนส่วนหนึ่งกำลังติดหรือเรียกว่าคลั่งใคร้ก็ได้ นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร คลิปนี้ก็เป็นความใหม่อีกแนวคิดหนึ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ แต่จะนำไปใช้ทั้งห้องเรียนคงจะมีปัญหาแน่ เพราะเครื่องคอมและระบบอินเตอร์เน็ตรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ ยังอาจจะไม่มีครบทุกคน คิดว่าน่าใช้ช่องทางนี้ได้ประมาณ 50-60%ของนักเรียนทั้งห้อง แล้วจะศึกษาเพิ่มเติมอีก
โดย สมชาติ (2012-05-06 07:47:31) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างห้องเรียนเครื่อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ครูสามารถก้าวเข้าใกล้ชิดกับเด็กนักเรียน โดยอยู่สังคมเดียวกันกับเด็กนักเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างกระบวนการความรู้ให้กับนักเรียนเท่ากับว่าความรู้ไม่ได้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแต่กับก้าวออกมาสู่โลกกว้างและสามารถใช้ความทันสมัยในโลกของเทคโนโลยีที่ก้าวไกลนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชนไทยได้เรียนรู้โดยผ่านช่องทางที่เด็กนักเรียนสนใจมาในยุคสังคมปัจุบัน
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-05-06 21:29:01) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างห้องเรียนได้ง่ายๆเลย จัดการเรียนการสอนบนเฟสบุ๊คได้เลย การเรียนรู้ผ่านเว็บมีงานวิจัยมากมาย แต่ไม่ค่อยนำมาใช้ เพราะโรงเรียนไม่มีพื้นที่ให้สร้างบทเรียน ไม่มีเน็ตความเร็วสูง 3g หรือ hispeed
โดย บุญเพ็ง นามโสม (2012-05-17 14:16:17) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก โดยคุณครูสามารใช้ประโยชน์จาก Facebook มาใช้ในการสอน โดยสามารถสร้างกลุ่มในชั้นเรียนและให้นักเรียนได้ศึกษาพูคกับกับคุณครูหรือไม่ก็นักเรียนด้วยกันเอง ควรปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมาก คุณครูอาจจะมอบหมายงานผ่านทางระบบ สังคมออนไลน์ Facebook มีการตรวจเช็คงานผ่านทาง ระบบสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อให้การติดต่อสื่อกันระหว่างครูกับนักเรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
โดย ศุภวจี ศรีเสน (2012-05-30 10:40:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดีเยี่ยมเลยครับ ชอบ ๆ ๆ :tv02:
โดย ขจรศักดิ์ หลักแก้ว (2012-05-30 21:01:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าจะทำให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี เป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เด็กชอบของใหม่อยู่แล้ว สามารถส่งงาน ส่งการบ้านครูได้ เป็นการสื่อสารสนทนานอกเวลา ครูสามารถจัดกลุ่มนักเรียนได้ ที่สำคัญควรสร้างกติกามารยาทในการใช้ภาษาในทางที่เหมาะสม :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชยานนท์ มูลพิมพ์ (2012-06-06 03:58:20) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นเทคนิคการสอนที่น่าจะทำให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี เป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เด็กชอบของใหม่อยู่แล้ว สามารถส่งงาน ส่งการบ้านครูได้ เป็นการสื่อสารสนทนานอกเวลา ครูสามารถจัดกลุ่มนักเรียนได้ ที่สำคัญควรสร้างกติกามารยาทในการใช้ภาษาในทางที่เหมาะสม
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-08-13 20:01:06) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: ดิฉันวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ผ่าน facebook ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 แล้วค่ะ ประสบความสำเร็จ ในการสอนอย่างมาก เด็กนักเรียนชอบสุดสุด ค่ะ :tv02:
โดย ฐปนีย์ โคตรชุม (2014-04-19 15:55:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv