thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 528
Rate :
 1.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-03-14  
    ศิลปะสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา : หลักสูตรการสอนการละคร - KS3/4 Creative Arts : Drama into the Curriculum  
    เคท แฟนชอว์ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาละครที่วิทยาลัยศิลปะการแสดง โรงเรียนควีนส์บริดจ์ในเบอร์มิงแฮม ได้พยายามนำละครเข้าไปผนวกกับทุกหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตร แนวคิดคือจากการที่เอาทักษะการละครเข้าไปใส่ในบทเรียน ครูกำลังช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะในการครองตนและทักษะทางด้านภาษา มีการดูใช้ละครในวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด เคทวางแผนร่วมกับหลุยส์ แม็ดดัมซึ่งเป็นครูวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับชุดบทเรียนเรื่องระบบการย่อยอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสนใจอย่างมากในหัวข้อดังกล่าว ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และห้องซ้อมละครและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนนี้ ละครเป็นวิธีการที่สมดุลมากระหว่างการสอนและการเรียน โจนาทาน นีแลนส์ หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยวอร์ริกกล่าว นักเรียนได้ใช้ภาษา ร่างกาย พื้นที่ว่าง และตอบสนองทั้งทางมองเห็นและการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่รวบยอดมากในด้านของวิธีการต่างๆ ที่รวมอยู่ในการช่วงการละคร รายการตอนนี้เสนอ แนวคิดว่าจะเอาละครไปใช้เป็นเครื่องมือในการสอนหน่วยการเรียนรู้ของท่านเองอย่างไร ละครจะเป็นประโยชน์ต่อชั้นเรียนโดยไม่ทำให้เสียกระบวนได้อย่างไร ความคิดต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบการสอนจะช่วยเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ได้อย่างไร  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

รำไทยไม่ยากอย่างที่คิด คุณครูรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม
ชมเทคนิคการสอนรำไทย โดยนำวิธีที่จะทำให้นักเรียนจดจำท่ารำต่างๆ ได้อย่างขึ้นใจ โดยการนำบทเพลงพื้นบ้านจากทางภาคอีสาน มาดัดแปลงเนื้อร้องใหม่ โดยสอดแทรกวิธีการเคลื่อนไหวของท่ารำต่างๆ เข้าไป เพิ่มเติม

คิด.. สร้างสรรค์.. จินตนาการ... สู่งานศิลปะ คุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสาง
การสอนศิลปะที่สอนให้เด็กๆ เห็นภาพของความสำเร็จก่อน แล้วค่อยๆสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ ตามขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่ายๆ เพิ่มเติม

ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ โดยสร้างสื่อการสอนอย่างหลากหลาย ผ่านการใช้จริง ปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาจนสามารถทำศิลปะให้เป็นเรื่องง่าย นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ เพิ่มเติม

เรียนดนตรีสบาย สไตล์ครูสวัสดิ์ คุณครูสวัสดิ์ เดชพระคุณ รร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
การเรียนนอกจากความรู้ทางทฤษฎี ต้องผ่านการฝึกฝนปฎิบัติเพื่อเกิดความชำนาญ มาชมเทคนิคการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในดนตรี โดยกิจกรรมสนุกๆ และผ่อนคลาย เพิ่มเติม

ขีดเส้นเขียนชีวิต ครูสมเกตุ ใจเมือง รร.วีรวัฒน์โยธิน
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ หากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไป อาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิด พบกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ เพิ่มเติม

 
 
มีประโยชน์ คือ สามารถทำให้นักเรียนได้สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างบทละครขึ้นมาตามความคิดของสมาชิกในกลุ่มรวมทั้งเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่ม การทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกกลุ่ม และสามารถออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบเสียงเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ และสามารถนำไปบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อีกด้วย
โดย นวลละออง ไชยสมนึก (2011-10-14 13:17:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็น การ สอน ที่ ดี มี ประโยชน์ ทำ ให้ นัก เรียน มี ความ คิด สร้างสรรค์ และ ทำ ให้ นัก เรียน เกิด ความ สามัคคี ใน กลุ่ม เพื่อน ๆ
โดย นนทพัทธ์ (2012-02-01 11:23:07) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา : หลักสูตรการสอนการละคร - KS3/4 Creative Arts : Drama into the Curriculum
เคท แฟนชอว์ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาละครที่วิทยาลัยศิลปะการแสดง โรงเรียนควีนส์บริดจ์ในเบอร์มิงแฮม ได้พยายามนำละครเข้าไปผนวกกับทุกหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตร แนวคิดคือจากการที่เอาทักษะการละครเข้าไปใส่ในบทเรียน ครูกำลังช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะในการครองตนและทักษะทางด้านภาษา มีการดูใช้ละครในวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด เคทวางแผนร่วมกับหลุยส์ แม็ดดัมซึ่งเป็นครูวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับชุดบทเรียนเรื่องระบบการย่อยอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสนใจอย่างมากในหัวข้อดังกล่าว ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และห้องซ้อมละครและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนนี้ ละครเป็นวิธีการที่สมดุลมากระหว่างการสอนและการเรียน โจนาทาน นีแลนส์ หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยวอร์ริกกล่าว นักเรียนได้ใช้ภาษา ร่างกาย พื้นที่ว่าง และตอบสนองทั้งทางมองเห็นและการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่รวบยอดมากในด้านของวิธีการต่างๆ ที่รวมอยู่ในการช่วงการละคร รายการตอนนี้เสนอ แนวคิดว่าจะเอาละครไปใช้เป็นเครื่องมือในการสอนหน่วยการเรียนรู้ของท่านเองอย่างไร ละครจะเป็นประโยชน์ต่อชั้นเรียนโดยไม่ทำให้เสียกระบวนได้อย่างไร ความคิดต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบการสอนจะช่วยเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ได้อย่างไร เป็น การ สอน ที่ ดี มี ประโยชน์ ทำ ให้ นัก เรียน มี ความ คิด สร้างสรรค์ และ ทำ ให้ นัก เรียน เกิด ความ สามัคคี ใน กลุ่ม เพื่อน ๆ
มีประโยชน์ คือ สามารถทำให้นักเรียนได้สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างบทละครขึ้นมาตามความคิดของสมาชิกในกลุ่มรวมทั้งเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่ม การทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกกลุ่ม และสามารถออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบฉาก ออกแบบเสียงเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ และสามารถนำไปบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อีกด้วย :tv15: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-21 15:45:10) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมสมมุติหรือสร้างสถานการณ์จะทำให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น
โดย พิษณุ ประกอบนา (2014-07-04 21:55:35) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมสมมุติหรือสร้างสถานการณ์จะทำให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น
โดย พิษณุ ประกอบนา (2014-07-04 21:55:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv