thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 496
Rate :
 2.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-03-14  
    ปลดภาระ : เทคนิคพัฒนาตนเองเมื่ออยู่หน้าชั้น - Ease The Load : A Class Act  
    รายการตอนนี้จะพาไปชมการสอน ที่เป็นรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้เชี่ยวชาญสอนการใช้เสียง และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายมาให้คำแนะนำในการสอน รายการนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับงานที่หนักเกินไป และปรับปรุงให้ชีวิตเกิดความสมดุล สัปดาห์นี้ รายการจะพาไปดูการแสดงในห้องเรียน ที่นี่ เราได้ไปเยี่ยม ฮิลารี เฮนรี ณ โรงเรียนเกรตส์ เมอลส์ ในเขตเวอร์รัล ช่วงนี้ เสียงของฮิลารีแย่ลง จากประสบการณ์ของเธอ เราได้เรียนรู้วิธีใช้เสียงอย่างเหมาะสมในห้องเรียน และดูผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียงให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับเธอ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
ดีค่ะ..ได้นำเอาแนวทางเทคนิคพัฒนาตนเองเมื่ออยู่หน้าชั้น - Ease The Load : A Class Act ไปใช้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนและเด็กๆ ที่บ้านค่ะ^^ :tv18:
โดย รัตนา ล้อมวงษ์ (2011-06-02 11:27:51) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv