thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 6400
Rate :
 3
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆๆครับ
โดย นายจิรวัฒน์ นวนศรี ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 (2010-11-20 10:29:39) [แสดงความคิดเห็น]
มีปัญหาในการโหลดครับ
โดย qh (2010-12-24 08:30:26) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์ต่อครูมากค่ะ
โดย kosol (2011-04-02 19:11:10) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนข้ามหลักสูตรใช้เทคนิคต่างๆร่วมทั้งการสอนให้พี่ช่วยน้องมีประโยชน์มากค่ะ
โดย ฉวีวรรณ เพชรลอย (2011-04-28 06:08:43) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์มาก เลยค่ะ
โดย สุภาพร มะลิซ้อน (2011-05-02 12:36:20) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์มาก เลยค่ะ
โดย สุภาพร มะลิซ้อน (2011-05-02 12:36:21) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ
โดย วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา (2011-05-09 10:53:36) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูช่วยทำให้ได้รับความรู้กว้างไกลและเพิ่มขึ้นจริง ๆ ค่ะ ยืนยันจะติดตามต่อไปตลอดค่ะ
โดย กันตภัทร เกตุดี (2011-05-13 11:06:10) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมให้เด็กอ่านออกเขียนได้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำ เพราะเด็กทุกคนมีความอยากที่จะเรียนรู้อยากอ่านอยากเขียน ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ครูนำมาใช้เร้าใจให้เขาอยากเรียนรู้แค่ไหน ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเรื่องราวดีๆจุดประกายให้ครูมีเทคนิคใหม่ๆมาใช้ค่ะ
โดย ลินลดา เชาว์มนัส (2011-06-02 15:18:12) [แสดงความคิดเห็น]
เมืองไทยเรามีความต่างในเรื่องจำนวนของเด็กในแต่ละห้องเรียน เด็กของเขามีน้อยกว่าเรามาก ในขณะที่ของเขามีแค่สิบกว่าคน แต่ของเรามีเกินกว่านั้น เราจะต้องนำสิ่งที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของเราเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด
โดย ลินลดา เชาว์มนัส (2011-06-02 15:21:20) [แสดงความคิดเห็น]
เคยใช้การแสดงบทบาทสมมุติมาสอนในวันสุนทรภู่ โดยแต่งตัวเป็นนางละเวงวัลลา จัดกิจกรรมให้เด็กเนื่องในวันสุนทรภู่ ปรากฏว่าเด็กๆสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานค่ะ
โดย ลินลดา เชาว์มนัส (2011-06-02 15:23:44) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันนักเรียนไทยของเราก็มีปัญหาการอ่าน และการเขียน ดังนั้นหากคุณครูในระดับประถมศึกษาปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบเช่น อ่านนิทานพร้อมมีการวาดภาพ ระบายสี และมีการแสดงบทบาทสมมติ การใช้หุ่นมือมาช่วยเล่าเรื่อง เหล่านี้จะทำให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนมีชีวิตจะทำให้เด็กเกิดความสนใจ อยากรู้ อยากติดตาม
โดย รุจิดา สุขใส (2011-06-02 17:26:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนออกเสียงที่น่าสนใจมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยจะมีผลในด้านการพัฒนากเรียนให้เป้นคนกล้าแสดงออกด้วยแม้ในวิชาภาษาไทยก็สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากเด็กที่โรงเรียนนักเรียนจะพูดภาษาอีสานและจะมีปัญหาในการพูดภาษากลางการนำบุคคลหรือตัวละครที่นักเรียนสนใจมาให้นักเรียนได้พูดคุยจะช่วยแก้ปัญหาด้านความไม่มั่นใจในการพูดอีกด้วยและการจัดบรรายกาศที่ไม่เป็นทางการจะทำให้นักเรียนไม่เครียดและสมารถพูดคุยได้ครูควรมีการสอดแทรกเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทะภาพ
โดย สุทัศ มีสิทธิ์ (2011-06-03 17:21:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เหมาะสมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบริบทของแต่ละท้องถิ่นแล้วสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเด็กก็คือเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่เขาสัมผัสมาตลอด ปัญหาที่สำคัญของเด็กที่มักเขียนไม่ได้และอ่านไม่ออกก็คือ การขาดความมั่นใจที่จะแสดงออกและการไม่มีความสนใจในการร่วมกิจกรรมดังนั้นครูผู้สอนต้องศึกษาเด็กเป็นรายกรณีไป
โดย วิรัลพัชร อินทร์จันทร์ (2011-06-04 09:41:44) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชม ตอนนี้แล้ว เห็นว่ากิจกรรม อ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ นั้น เป็นสิ่งที่ครูภาษาไทย ควรนะนำมาประยุกต์และเป็นแนวทางในการสอนภาษาไทยของโรงเรียนประถม+มัธยมเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันจะเห็นว่าเด็กมัธยมหรือมหาวิทยาลัยยังอ่านห/เขียนภาษาไทยกันไม่ถูกต้องอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือ
โดย ปิยณัฐนันท์ พลายแก้ว (2011-06-05 09:32:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำสัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วนสอนเช่ยหุ่นมือ เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นก็ออกมาเป็นรูปธรรมต่อยอดความคิดโดยการเขียนเรื่องให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ครบกระบวนการหากทำบ่อยๆนักเรียนคงอ่านออกเขียนได้ทุกคน
โดย สมเพียร เทียนทอง (2011-06-05 13:13:48) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาบางคนยังอ่าน ยังเขียนยังไม่ค่อยคล่องมากนัก ยิ่งโดยเฉพาะประถมศึกษาปีที่1 บางคนยังเขียนชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ ซึ่งผมได้ไปพบเจอด้วยตนเองในการเป็นนักศึกษาฝึกสอนในโรงเรียนนอกตัวเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย...เหตุหลักๆก็เนื่องมาจากเด็กบางคนยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะสม มาตั้งแต่ชั้นอนุบาล...ด้วยเหตุนี้ทาง ผอ.จึงได้ริเริ่มให้เด็กชั้นอนุบาล2เริ่มมีการฝึกเตรียมความพร้อมในการขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยให้ฝึกเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขต่างๆ ฯลฯ รวมไปถึงการอ่านอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนให้ดีขึ้น..ซึ่งการสอนเหล่านี้ถ้าจะให้ได้ผลก็ควรที่จะมีหลายๆฝ่ายเข้ามาคอยช่วยเหลือและส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากที่สุด
โดย อานนท์ อุทธิยา (2011-06-09 20:25:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบตรงความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในโรงเรียนครับ หากคิดจะเอาจริงเอาจังในเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งของโรงเรียนต้องทำทั้งระบบ ซึ่งในที่นี้ทั้งรองผอ. ครูฝ่ายต่าง ๆ รับรู้ในแผนการพัฒนาเด็กเรื่องอ่านเขียน และร่วมมือกันปรึกษาหารือ นำเทคนิคการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในชั้นเรียน มีการแสดงบทบาทสมมติเพื่อเร้าความสนใจ พาไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน ทำให้เด็กสนใจ ใฝ่รู้และพัฒนาในที่สุด
โดย จักรวุธ สุขผลิน (2011-06-13 14:51:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กโต(ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน) โดยการจัดแสดงบทบาทสมมติ ให้เด็กมีส่วนร่วมและครูคอยเป็นพี่เลี้ยง น่าจะได้ผลเพราะเป็นการกระตุ้นให้เด็กสนใจ
โดย สายพิน ศรีธิด้วง (2011-06-15 21:39:16) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันปัญหาเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออกพบมากในระดับประถมศึกษา ยิ่งเรื่องการเขียน การอ่านภาษาไทย อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยังเขียนยังไม่ค่อยคล่องมากนัก บางคนยังเขียนชื่อโรงเรียนที่ตัวเองเรียนอยู่สะกดไม่ถูก เป็นเรื่องจริงที่โรงเรียนข้าพเจ้า สาเหตุก็มาจากครูทิ้งห้องเรียน นักเรียนมีปัญหาทางบ้านทำให้ไม่สนใจเรียน และนโยบายผู้บริหารโดยส่วนมากไม่ค่อยเน้นวิชาการสักเท่าไหร่ จะเน้นแต่เรื่องกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้พัฒนาการของเด็กในด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยแย่ลง ณ วันนี้พอผล NT ต่ำ รู้สึกว่าผู้บริหารจะเริ่มเห็นความสำคัญด้านการอ่าน การเขียนของเด็กนักเรียน ได้แต่หวังว่าต่อไปเมื่อนักเรียนได้เลื่อนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,3 หรือ 4 ก็น่าจะมีจำนวนนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกลดน้อยลงกว่าเดิม
โดย ส้มลิ้ม สะเมนรัมย์ (2011-06-20 12:21:48) [แสดงความคิดเห็น]
good activity from good teacher that open children can participation in classroom.
โดย ณันศภรณ์ นิลอรุณ (2011-06-21 16:35:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ สามารถจัดระเบียบความคิดให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าใจได้มากขึ้น
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2011-06-23 14:56:08) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม
โดย ศศิธร ช่วยสงค์ (2011-06-25 14:09:35) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม
โดย ศศิธร ช่วยสงค์ (2011-06-25 14:10:40) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม
โดย ศศิธร ช่วยสงค์ (2011-06-25 14:10:40) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม
โดย ศศิธร ช่วยสงค์ (2011-06-25 14:10:40) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม :tv02:
โดย ศศิธร ช่วยสงค์ (2011-06-25 14:10:40) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม :tv02:
โดย ศศิธร ช่วยสงค์ (2011-06-25 14:10:40) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม
โดย ศศิธร ช่วยสงค์ (2011-06-25 14:10:40) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ต้องได้รับความร่วมือ จากครูผู้สอน นักเรียน ในการฝึกนักเรียน และมีสื่อประกอบการสอน เพื่อจูงใจให้นักเรียนสนใจที่จะอ่าน และสนุกกับการเรียน
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2011-06-29 13:56:13) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูช่วยให้ได้รับความรู้และนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนคล่องได้
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2011-06-29 13:59:35) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูช่วยทำให้ได้รับความรู้กว้างไกลและเพิ่มขึ้นจริง ๆ ยืนยันจะติดตามต่อไปตลอดครับผม
โดย ธัชพงษ์ คำขอด (2011-07-06 08:07:39) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม
โดย ธัชพงษ์ คำขอด (2011-07-06 08:08:35) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ดูวิธีการสอนของครูต่างชาติแล้ว รู้สึกว่าตัวเองต้องพัฒนาการสอนของตัวเองอย่างเร่งด่วน เพราะที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่ค่อยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการสอนที่เป็นการกระตุ้นหรือฝึกให้เด็กนักเรียนได้ใช้ความคิดเท่าที่ควร จะเห็นได้ว่าการสอนการอ่านออกเขียนคล่องจะประสบความสำเร็จ อยู่ที่ครูจะคิดออกแบบกิจกรรมการสอนอย่างไร การที่ได้ดูรายการนี้ ถือว่าเป็นการกระตุ้นครูให้เกิดการพัฒนาตัวเองจริง ๆ ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูมากคะ
โดย จุฬารัตน์ พวงจันทร์ (2011-07-09 17:52:14) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ ที่มีคลิปดีๆแบบนี้ให้เราได้ดูกัน เพราะปัญหาจากการอ่าน และการเขียนเป็นสิ่งที่ครูทุกท่านๆต้องเคยประสบ และตัวข้าพเจ้าเองก็เจอเข้าอย่างจัง ทำให้ข้าพเจ้าพบว่า จะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว นั่นก็คือ ผลิตสื่อการสอนแบบเล่นเกมส์ ตลอดจนสื่อต่างๆที่มีมากกว่าการเขียนหรือวาดภาพบนกระดานดำ เพราะการดึงความสนใจและความตั้งใจจากนักเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หากเรามีสื่อที่ดี บวกกับความตั้งใจและเอาใจใส่ของครู จะส่งผลให้นักเรียนอยากที่จะเรียน และให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นแน่แท้ และที่ขาดไม่ได้คือ ความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย
โดย สุมณญา เลาห์สัฒนะ (2011-07-09 18:57:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการท่ีดีลองใช้ดตามขั้นตอนปรากฏว่าได้ผล แต่ปัญหาต้องคัดคู่ท่ีเข้าใจกัน
โดย สุทิน สุทธิเจริญ (2011-07-10 19:36:21) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเรื่องเด้กอ่านหนังสือไม่ออกนี้ นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญระดับชาติ เพราะเด็กจะไม่สามารถคิดวิเคราะห์ หรือคิดสังเราะห์ อะไรได้เลย เนื่องมาจากมีความบกพร่องด้านการอ่าน การใช้เทคนิคการสอนแบบนี้จะทำได้เด็กได้ฝึกคิด ฝึดเขียนและอ่านไปในตัว เด็กจะสร้างสรรค์ เนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยการเขียนเป้นข้อความสั้นๆ จากนั้น จึงเริ่มเขียนเป็นประโยค และต่อมาก้จะเริ่ใขยนเป็นเรื่องราวได้ และสามารถอ่านเรื่องราวที่ตัวเองอ่านได้
โดย พรทิพย์ เถายา (2011-07-11 21:26:17) [แสดงความคิดเห็น]
ถึงเวลาที่ครูไทยทุกคนต้องปฏิรูปการเรียนรู้กันอย่างจริงจัง จากที่เคยสอนให้เด็กจำโดยการยัดเยียดความรู้ให้กับเด็ก คงต้องเปลี่ยนมาเป็นสอนแบบให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ เกิดจินตนาและสามารถสังเคราะห์ความรู้ออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นการวาดภาพ การแสดงออก ดังตัวอย่างกิจกรรมจะเห็นว่าเด็กมีความสนใจ และมีความสุขในการเรียน ไม่เคลียด ไม่มีความรู้สึกว่ากำลังเรียน สามารถสังเคราะห์ความรู้ออกมาได้ และยังสอนให้เด็กกล้าพูด กล้าคิด กล้าทำอีกด้วย
โดย วิมลพร เทพศักดิ์ (2011-07-11 22:33:49) [แสดงความคิดเห็น]
ครูดวรจะได้ให้ความใส่ใจ หาวิธีการใหม่ ๆ มากระตุ้น ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และฝึกทักษะการอ่าน การเขียนให้กับนักเรียนที่มีปัญหาอ่าน เขียนไม่ได้ หรือ อ่าน เขียนไม่คล่อง เนื่องจากปัจจุบันนักเรียนแทบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีนักเรียน จำนวนหนึ่งที่อ่านเขียนไม่ได้ หรือไม่คล่อง ผมคิดว่าเทคนิควิธีการดี ๆ มีมากมาย ครูสามารถนำมาทดลองใช้แก้ปัญหาได้ครับ
โดย วราเสฏฐ์ เกษีสังข์ (2011-07-13 18:47:27) [แสดงความคิดเห็น]
มีขั้นตอนในการสอนเป็นระบบดีเยี่ยม :tv07:
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2011-07-13 19:22:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมนักเรียนอ่านออกเขียนได้เพราะการอ่านเขียนนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแสวงหาความรู้ในวิชาอื่น ๆ หากนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะเรียนวิชาอื่นรู้เรื่อง กิจกรรมนี้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญฝึกให้นักเรียนคิดจากเรื่องที่อ่านและนำมาวาดภาพเป็นการฝึกสร้างจินตนาการของเด้กๆจึงถือว่าเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด้กๆเป็นอย่างดียิ่งและยังเหมาะกับนักเรียนที่เรียนช้าซึ่งนำมาแก้ปัญหาได้อีกด้วย
โดย ทรงวุฒิ แว่นแก้ว (2011-07-13 21:55:45) [แสดงความคิดเห็น]
Thank you so much.ขอขอบพระคุณมากค่ะ คลิปวิดีโอนี้น่าสนใจมาก เพราะเป็นทั้งครูห้องสมุด ครูประวัติศาสตร์ ครูกอท.และครูภาษาอังกฤษ ปัญหาเรื่องเด้กอ่านหนังสือไม่ออกนี้ นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมาก เพราะเด็กจะไม่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือสร้างสรรค์ได้เนื่องมาจากมีปัญหาทางด้านการอ่าน การใช้เทคนิคการสอนแบบนี้จะทำได้เด็กได้ฝึกคิด ฝึดเขียนและอ่านไปในตัว เด็กจะสร้างสรรค์ เนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยการเขียนเป็นข้อความสั้นๆ จากนั้น จึงเริ่มเขียนเป็นประโยค และเป็นเรื่องราวได้ และยังสามารถอ่านเรื่องราวที่ตัวเองเขียนได้ เรื่องนี้มีเทคนิคมากจริง ๆ น่าสนใจมาก ขอบคุณค่ะจะได้นำไปพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณอีกครั้งค่ะ
โดย น้อย แม็คกลาเดอร์รี่ (2011-07-14 05:55:28) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่าน การเขียน เป็นประตูสุู่การเรียนรู้ เด็กส่วนมากขาดทักษะการอ่าน และการเขียน เนื่องจากความเชื่อที่ว่าการใช้สื่อที่มีภาพ เสียง เด็กเห็นภาพเข้าใจ แต่ขาดการจินตนาการ การอ่านทำให้เด้กเกิดจินตนาการ ได้ความรู้ที่ยั่งยืนกว่า
โดย ประสาน ทองยอด (2011-07-14 10:17:38) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เรียนน่านำไปใช้มากค่ะ
โดย อางคณา รัศมี (2011-07-14 16:07:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนอ่าน เขียน ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการให้นักเรียนได้อ่าน สามารถให้นักเรียนมีจินตนาการจากการได้เห็น ได้ฟัง แล้วนักเรียนจะมีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นกิจกรรมการสอนที่ให้แนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
โดย พรรณี ฤๅชากูล (2011-07-14 16:29:07) [แสดงความคิดเห็น]
เพิ่งมีโอกาสได้ดูโทรทัศน์ครู เพราะก่อนหน้านี่ใช้อินเตอร์เน็ตไม่คล่อง จึงเริ่มเรียนรู้การใช้ ทำให้รู้สึกว่าเสียดายโอกาสที่ผ่านมา แต่ยังคิดว่าไม่สายเกินไป และเรื่องเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนคล่อง เป็นเรื่องโดยตรงกับเด็กระดับที่ตัวเองสอน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงโดนใจมาก จะนำเทคนิคนี้ไปใช้ ขอบคุณมากๆ ที่ทำให้ครูได้มีสิ่งดีๆที่จะนำไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมต่อไป
โดย ต้นข้าว อันวิชา (2011-07-14 16:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นัก เรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำสัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วนสอนเช่ยหุ่นมือ เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นก็ออกมาเป็นรูปธรรมต่อยอดความคิดโดยการเขียนเรื่องให้ นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ครบกระบวน การหากทำบ่อยๆนักเรียนคงอ่านออกเขียนได้ทุกคน :tv15: :tv10:
โดย จุรีรัตน์ ทองแกมแก้ว (2011-07-14 18:42:00) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมกนักเรียนให้อ่านออกเขียนคล่อง ครูและนักเรียนต้องมีความพร้อม ครูต้องมีสื่อการเรียนที่นักเรียนสนใจจำทำให้เด็กอ่านเขียนได้ การใช้หุ่นมือทำให้เด็กสนใจนอกจากการใช้หุ่นมือแล้วเราสามารถใช้ภาพประกอบในการอ่านและเขียนคำได้เป็นภาพประกอบของจริงยิ่งดีเพราะเด็กจะสนใจในภาพที่มีสีสันที่สวยงามเมื่อเด็กให้ความสนใจจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี ในบทเรียนภาษาไทยมีการแสดงบทบาทสมมุติในตัวละครทำให้นักเรียนสนใจและจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีมีความสนุกสนานในการเรียน
โดย แสงเดือน ปากเมย (2011-07-14 21:16:54) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมกนักเรียนให้อ่านออกเขียนคล่อง ครูและนักเรียนต้องมีความพร้อม ครูต้องมีสื่อการเรียนที่นักเรียนสนใจจำทำให้เด็กอ่านเขียนได้ การใช้หุ่นมือทำให้เด็กสนใจนอกจากการใช้หุ่นมือแล้วเราสามารถใช้ภาพประกอบในการอ่านและเขียนคำได้เป็นภาพประกอบของจริงยิ่งดีเพราะเด็กจะสนใจในภาพที่มีสีสันที่สวยงามเมื่อเด็กให้ความสนใจจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี ในบทเรียนภาษาไทยมีการแสดงบทบาทสมมุติในตัวละครทำให้นักเรียนสนใจและจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีมีความสนุกสนานในการเรียน
โดย แสงเดือน ปากเมย (2011-07-14 21:16:55) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมาก เห็นแล้วอยากทดลองสอนแบบนี้ อยากเห็นเด็กกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง การชมโทรทัศน์ครู ช่วยจุดประกายความคิด อยากลองทำและอยากเห็นผลที่จะเกิดขึ้น จะนำไปทำดูนะ
โดย สมเกียรติ ดาสา (2011-07-15 08:41:49) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมาก เห็นแล้วอยากทดลองสอนแบบนี้ อยากเห็นเด็กกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง การชมโทรทัศน์ครู ช่วยจุดประกายความคิด อยากลองทำและอยากเห็นผลที่จะเกิดขึ้น จะนำไปทำดูนะ
โดย สมเกียรติ ดาสา (2011-07-15 08:41:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนอ่านออกและเขียนที่ดีมากคะ เ เพราะว่าในปัจจุบันนี้ ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของประเทศไทย เป็นปัญหาที่สำคัญมากที่ทุกคนควรช่วยกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งการเรียนการสอน
ในปัจจุบันนั้น ควรเน้นการอ่านออกและเขียนคล่อง
ให้กับนักเรียน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนและนักเรียน และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านและเขียนของครูผู้สอน เช่น การอ่านสะกดคำ การอ่านคำศัพท์ การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ การแต่งประโยค การเขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรงและครูต้องสื่อการสอนที่หลากหลาย เลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เช่น ชั้น ป.1 ควรเลือกการเล่านิทาน และให้นักเรียนช่วยกันเขียนชื่อตัวละคร และวาดภาพตัวละคร และอ่านออกเสียงให้ครูฟัง
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและเขียนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูควรสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านและเขียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุก และสนใจเรียนมากขึ้น
และขอบคุณ รายการโทรทัศน์ครูที่มีวีดีโอ
เทคนิควิธีการสอนที่ดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
มาให้ดู ทำให้ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้คะ
โดย ศรัณยา ทัพเหลือ (2011-07-15 15:04:52) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนอ่านที่ชม ถือว่าเป็นแบบอย่างต่อครูภษาไทยได้อย่างดี ที่ชมนั้นครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียนแบบง่าย ๆ นักเรียนนั่งกับพื้นถือว่าเป็นวิธีการอีกรูปแบบหนึ่ง ผิดกับครูไทย ต้องมีการจัดระเบียบนักเรียนก่อนเริ่มเรียน ทำให้บรรยากาศเริ่มตรึงเครียด ถ้าครูดุมากนักเรียนก็เครียดมาก ทำให้อารมณ์ในการเรียนเสียไปเลย เท่าที่ชมนั้น บรรยากาศครูกับนักเรียนเป็นกันเอกมาก แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดครูไทย คือ 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 25-50 คน การดูแลจึงไม่ทั่วถึง เกินกำลังครู 1 คน ถ้าระบบการศึกษาไทย เปลี่ยนแปลงการศึกษาน่าจะดีขึ้น
โดย กมล นุชประภา (2011-07-15 19:10:41) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่องโดยเฉพาะการอ่านคำและการสะกดคำโดยการอ่านออกเสียงทุกวันวันละ 5-10 นาที จะทำให้นักเรียนจดจำคำต่างๆและอ่านได้ถูกต้อง ส่วนการเขียนเรียงความโดยการฝึกให้นักเรียนพูดและคิดก่อน แล้วนำคำมาจัดระเบียบใหม่ จึงลงมือเขียนเรียงความจะทำนักเรียนสามารถเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้อง และเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในตัวอย่างนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นและมีบรรยากาศที่ดี สามารถนำไปเป็นแบบอย่างและประยกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
โดย พยอม วงศ์พานิช (2011-07-16 13:14:03) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ค่ะ ในปัจจุบันเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาบางคนยังอ่าน ยังเขียนยังไม่ค่อยคล่องมากนัก ยิ่งโดยเฉพาะประถมศึกษาปีที่1 บางคนยังเขียนชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ ซึ่งดิฉันได้ไปพบเจอด้วยตนเองในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี เหตุหลักๆก็เนื่องมาจากเด็กบางคนยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะสม มาตั้งแต่ชั้นอนุบาล...ด้วยเหตุนี้ทาง ผอ.จึงได้ริเริ่มให้เด็กชั้นอนุบาล2เริ่มมีการฝึกเตรียมความพร้อมในการขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยให้ฝึกเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขต่างๆ ฯลฯ รวมไปถึงการอ่านอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนให้ดีขึ้น..ซึ่งการสอนเหล่านี้ถ้าจะให้ได้ผลก็ควรที่จะมีหลายๆฝ่ายเข้ามาคอยช่วยเหลือและส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากที่สุด
โดย นางสาวอุไรพร จันสุข (2011-07-17 20:21:12) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกดี เมือนได้ไปดูห้องเรียนต่างประเทศ
นำมาใช้จริงได้ :tv15:
โดย กุลนันท์ ฟักมอญ (2011-07-18 19:59:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบจังเลย พรุ่งนี้จะเอาไปสอนนักเรียนเลยค่ะ
โดย รมิดา ธณาธิปศิริสกุล (2011-07-18 20:00:51) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านและเขียนเป็นวิธีการที่ให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง ว่ามีความรู้หรือความเข้าใจในบทเรียนนั้นอย่างไร ถ้าอ่านได้และเขียนคล่อง ผู้เรียนก็สามารถมีพื้นฐานต่อยอกในการเรียนในบทเรียนต่อไปได้เป็นอย่างดี ครูไทยน่าจะประยุกต์ นำไปใช้ในการเีรียนการสอนที่โรงเรียนประสบปัญหา ผู้เรียนอ่านเขียนไม่คล่องได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารควรให้แรงกระตุ้นให้ครู แนะนำการเรียนการสอนแบบนี้ในโรงเรียนที่ประสบปัญหาผู้เรียนอ่านเขียนไม่คล่องได้เป็นอย่างดี
โดย ภิรมย์ รุ่งเรืองณิชกุล (2011-07-19 04:55:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคและวิธีการสอนที่ดีมีประโยชน์มาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทั้งการส่งเสริมการอ่าน การเขียนเรียงความ และการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โดย อรชร จันดาเบ้า (2011-07-19 10:58:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งตรงกับสายงานของตัวเองพอดีค่ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ความสนใจในการเรียนรู้ค่อนข้างสั้น หากได้แนวทางในการจัดกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจจะทำให้เด็กๆ ของเราเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานและหลากหลายมากขึ้น สร้างเจตคติที่ดีในการอ่านและเขียน และยังเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมเน้นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และกระตุ้นให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น เป็นการพัฒนาทักษะทุกด้านไปพร้อมๆกัน
โดย ศรัญญา อินทปัทม์ (2011-07-19 19:31:06) [แสดงความคิดเห็น]
ให้ความสำคัญเรื่องสื่อการสอนมากขึ้น รวมถึงการผลิตสื่อที่ทำให้นักเรียนสนใจเรียน
:tv17:
โดย มนัส นุ้ยแนบ (2011-07-21 02:40:03) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน โดยครูจะต้องศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล ซึ่งอาจนำภาพ และเสียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสะกดคำ แต่ก็มีบางกรณีที่เด็กจะจำภาพแต่ไม่จำตัวหนังสือ วิธีการสะกดคำ ดังนั้นครูก็จะต้องหาวิธีแก้ไขให้ตรงจุด ส่วนตัวเคยใช้วิธีการสอนเด็กโดยใช้สื่อรูปภาพวาดตามคำหรือประโยคนั้นๆ เด็กก้รู้สึกสนุก และให้ความสนใจการอ่าน การสะกดคำมากขึ้น เมื่อเด็กเริ่มอ่านออกได้ด้วยตนเองก็จะเกิดแรงผลักเกิดความภูมิใจ ที่จะหัดอ่านมาขึ้น :tv03:
โดย อันธิกา ปัญญาสาร (2011-07-21 19:21:47) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนจะอ่านหนังสือได้ดี อ่านคล่อง และเขียนถูกต้องนั้นจะต้องตั้งใจฝึกอ่านและเขียน อ่านบ่อย ๆ และฝึกเขียนสะกดคำให้ รู้จักมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ส่วนครูก็ต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ วิธีการสอนที่หลากหลายของครูจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนอยากอ่านและสนใจการเขียน และถ้ามีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่นเขียนนิทานประกอบภาพ ก็จะเป็นสื่อทำให้ผู้เรียนสนใจและอยากเรียนรู้มากขึ้น
โดย เลขา อนันต์ (2011-07-21 19:28:08) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนจะอ่านหนังสือได้ดี อ่านคล่อง และเขียนถูกต้องนั้นจะต้องตั้งใจฝึกอ่านและเขียน อ่านบ่อย ๆ และฝึกเขียนสะกดคำให้ รู้จักมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ส่วนครูก็ต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ วิธีการสอนที่หลากหลายของครูจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนอยากอ่านและสนใจการเขียน และถ้ามีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่นเขียนนิทานประกอบภาพ ก็จะเป็นสื่อทำให้ผู้เรียนสนใจและอยากเรียนรู้มากขึ้น
โดย เลขา อนันต์ (2011-07-21 19:28:21) [แสดงความคิดเห็น]
ตุ๊กตาหรือหุ่นประกอบนิทานเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ดีจะนำเทคนิคไปประยุกต์ใช้
โดย p1maerim chiangmai (2011-07-21 20:58:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ซึ่งเมื่อได้ชมแล้วจะลองนำไปปรับใช้ในชั้นเรียน เพราะตอนนี้มีปัญหาเด็กอ่านไม่ออกอยู่สามคน ซึ่งกำลังหาแนวทางแก้ไขอยู่พอดี
โดย ลัดดา สำรองพันธ์ (2011-07-22 18:34:46) [แสดงความคิดเห็น]
มันเป็นเรื่องที่น่ารักมาก ๆ อยากกลับเป็นเด็ก หรือ หากได้เป็นครูสอนเด็ก ๆ จะนำแนวปฏิบัติการสอนนี้ไปใช้บ้างคงได้ผลดีแน่ ๆ
โดย ศรีศักดิ์ พูลสมบัติ (2011-07-25 09:21:38) [แสดงความคิดเห็น]
ประเทศไทยแม้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่นับว่าโชคดีที่มีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นของตนเอง ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่สำคัญอย่างหนึ่ง คงต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่ออนุรักษ์รักษาภาษาไทยซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งให้อยู่ยั่งยืนยาวคู่ไทยเราสืบไป
ในตัวอย่างที่ได้ชม มีการแสดงบทบาทสมมุติในตัวละครทำให้นักเรียนสนใจและจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี
โดย ศราวุธ คามวัลย์ (2011-07-25 11:13:15) [แสดงความคิดเห็น]
ครูไทยน่าจะนำมาประยุกต์เป็นตัวอย่างในการพัฒนาเด็กไทยได้นะครับ
โดย อรรฆพล เกษะโกศล (2011-07-27 01:10:01) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือ และบทบาทของครู ปกติแล้วผมเองและเพื่อนครูที่สอนอยู่โรงเรียนชนบท(ร.ร.ตชด.3 จังหวัด) มีความลำบากมากในการที่จะทำให้เด็กนักเรียนที่ใช้ภาษา 2 ภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจำเป็นต้ดงหาวิธีการหลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบนี้น่าสนใจและคิดว่าดีมาก เพราะรูปแบบการแสดงบทบาทสมมติ ให้เ็ด็กสนใจและโต้ตอบจากการถามตอบ สร้างความสนใจและนำสู่การวาด การเขียน การอ่าน ตลอดจนการออกเสียงการทบทวนเรื่อง พัฒนาการอ่านเขียนเล่าเรื่องและแต่งประโยคแผนพัฒนากลยุทธ์แบบนี้เหมาะที่จะนำไปใช้ได้ดีกับการพัฒนาการฟังพูด อ่านเขียนกับเด็กที่โรงเรียนคงจะเป็นผลที่ดีได้แน่ครับ
โดย สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ (2011-07-31 09:03:44) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมโทรทัศน์ครูตอนนี้แล้ว มีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งที่ตนเองเคยใส่หน้ากากรูปหนุมานเข้ามาสอนเด็กนักเรียนชั้นป.6 แล้วเล่าเรื่องความเป็นมาของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ตัวนี้ แล้วให้นักเรียนตั้งคำถาม ถามเพื่อนนักเรียน โดยครูเป็นผู้เสริมในประเด็นที่ขาดหายไป นักเรียนสนใจและสนุกสนานมาก เมื่อครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปประวัติความเป็นมาของตัวละครเอกตัวนี้ นักเรียนตอบได้อย่างแม่นยำ ซึ่งรูปแบบที่เห็นก็คงใกล้เคียงกับรายการโทรทัศน์นี้ จึงรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่ง เคยสอนแบบนี้มาก่อนและมั่นใจว่านักเรียนให้ความสนใจที่จะเรียนรู้จริงๆและสุดท้ายก็มีความเชื่อว่ากิจกรรมการสอนที่ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน สามารถพัฒนาความสนใจของนักเรียนยิ่งๆขึ้น
โดย ณวรัณ มีสมบัติ (2011-08-01 17:51:09) [แสดงความคิดเห็น]
การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องนั้นเป็นปัญหาที่ครูทุกคนยอมรับว่ามีอยู่ตลอดทุกปี การเลือกวิธีการในการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องนั้นที่สำคัญทุปฝ่ายต้องร่วมมือกัน อย่าโทษว่าเป็นปัญหาของเด็กเท่านั้นและกำลังใจเแป็นสื่งสำคัญที่สุด เพราะการเรียนรู้และการรับรู้ของเด็กนั้นแต่ละคนมีไม่เท่ากัน เด็กบางคนเรียนรู้ได้จากการดู การฟัง ไม่เคยได้เรียนรู้จากการเขียนทำให้เด็กมีความบกพร่งในการเขียน การอ่านแม้แต่จะเป็นการในใจก็เป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยกระตุ้นความคิดของเด็กได้ด้วย ที่สำคัญไม่ว่าเด็กจะอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครูต้องเป็นผู้ที่อดทนและให้กำลังใจที่สำคัญครูควรให้ความสำคัญกับเด็กอย่างสม่ำเสมอฝึกบ่อยๆพัฒนาการก็จะดีขึ้น เพราะไมมีอะไรที่ครูไทยทำไม่ได้
โดย ชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง (2011-08-03 17:02:13) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูเรื่องอ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู - Literacy - The Whole Story: KS1 Teachers
บทบาท และเทคนิคของครู สำหรับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆ ครูได้แสดงบทบาทสมมุติแต่งตัวเป็นคนจีน นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ที่ดี นอกจากนั้นนักเรียนยังได้มีโอกาสตั้งคำถาม ครูเป็นผู้ตอบคำถามของนักเรียน เป็นการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนอยากเรียนรู้ก็ต้องอ่าน ถือว่าเป็นกุศลโรบายอย่างหนึ่ง ดีเยี่ยมเลยครับผม
โดย ศิริชัย หาเมธี (2011-08-03 18:52:41) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูเรื่องอ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู - Literacy - The Whole Story: KS1 Teachers
บทบาท และเทคนิคของครู สำหรับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆ ครูได้แสดงบทบาทสมมุติแต่งตัวเป็นคนจีน นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ที่ดี นอกจากนั้นนักเรียนยังได้มีโอกาสตั้งคำถาม ครูเป็นผู้ตอบคำถามของนักเรียน เป็นการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนอยากเรียนรู้ก็ต้องอ่าน ถือว่าเป็นกุศลโรบายอย่างหนึ่ง ดีเยี่ยมเลยครับผม
โดย ศิริชัย หาเมธี (2011-08-03 18:52:47) [แสดงความคิดเห็น]
วันหนึ่งคุณครุศิลปไปประชุม ดิฉันเข้าสอนแทน วันนั้นเป็นการเรียนศิลปะการวาดรูปโดยใช้สีวาดรูจินตนาการ นักเรียนทุกคนวาดแล้วลบยากเพราะเป็นการใช้ดินสอสีวาด ดิฉันเดินดูนักเรียนวาด บางภาพดูออกว่าคืออะไร แต่บางภาพดูไม่ออก ดิฉันคิดว่าประถมศึกษาโดยเฉพาะชานเมืองนักเรียนไม่ค่อยกล้าพูดแล้วก็อาย แต่งประโยคไม่เก่ง ก็เลยบูรณาการภาษาไทยเข้ามาเลย โดยให้นักเรียนทุกคนมาเล่าเกี่ยวกับภาพที่เค้าวาด ...โดยเราตกลงกันว่า ทุกคนจะบอกชื่อภาพที่วาด และเล่าเรื่องจากภาพอย่างน้อยคนละ ๕ ประโยค....ไม่น่าเชื่อนะคะ นักเรียนกระตือรือร้นมากที่จะเล่าภาพจินตนาการของตนเอง บางคนพูดได้ถึง ๒๔ ประโยค ทำให้เราได้สอนต่อถึงคำนาม คำสรรพนาม และคำกิริยา......ทำอย่างไรให้คุณครูดูรายการนี้ทุกคนน่ะ...ถ้าทุกคนดูละก็ต้องพัฒนาแน่นอน...ที่จริงการพัฒนาครูทั้งระบบ ให้ครูได้ลงทะเบียนและดูรายการอย่างน้อย ๑๐ รายการ ก็น่าจะดีนะ :tv02:
โดย อุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ (2011-08-04 20:22:54) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันนักเรียนไทยของเราก็มีปัญหาการอ่าน และการเขียน ดังนั้นหากคุณครูในระดับประถมศึกษาปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบเช่น อ่านนิทานพร้อมมีการวาดภาพ ระบายสี และมีการแสดงบทบาทสมมติ การใช้หุ่นมือมาช่วยเล่าเรื่อง เหล่านี้จะทำให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนมีชีวิตจะทำให้เด็กเกิดความสนใจ อยากรู้ อยากติดตาม
โดย เกษร สำราญวงค์ (2011-08-07 20:48:54) [แสดงความคิดเห็น]
Literacy is extremely necessary in language learning I think. As you show on website, I admire you for broadcasting and I'll apply these techniques to my classroom.
โดย สุคนธญา ปิ่นปั่น (2011-08-08 15:16:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ซึ่งเมื่อได้ชมแล้วจะลองนำไปปรับใช้ในชั้นเรียน วิธีการสอนที่หลากหลายของครูจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนอยากอ่านและสนใจการเขียน และถ้ามีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่นเขียนนิทานประกอบภาพ ก็จะเป็นสื่อทำให้ผู้เรียนสนใจและอยากเรียนรู้มากขึ้น
โดย จิตติมา เตมินทร์ (2011-08-13 12:34:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ซึ่งเมื่อได้ชมแล้วจะลองนำไปปรับใช้ในชั้นเรียน :tv15:
โดย พรทิพย์ คล่องแคล่ว (2011-08-15 13:06:10) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนบางส่วนไม่สนใจเพราะคิดว่าการอ่านและเขียนเป็นเรื่องที่เบื่อ ไม่สนุก สิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กสนใจในการอ่านเขียนคือกระตุ้นให้เด็กคิดว่าการอ่านเขียน เรียนแล้วสนุก โดยการที่ครูต้องกระตุ้นคนใจเด็กด้วยเทคนิคต่างๆหลากหลาย นำไปพัฒนาเด็กได้ทุกกิจกรรมในการเรียนการสอน
โดย พนาวรรณ อินธิแสง (2011-08-15 22:07:26) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนบางส่วนไม่สนใจ เพราะคิดว่าการอ่านและเขียนเป็นเรื่องที่เบื่อ ไม่สนุก สิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กสนใจในการอ่านเขียนคือกระตุ้นให้เด็กคิดว่าการอ่าน เขียน เรียนแล้วสนุก โดยการที่ครูต้องกระตุ้นคนใจเด็กด้วยเทคนิคต่างๆหลากหลาย ครูทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนได้ เทคนิคที่นำเสนอในรายการก็เป็นเทคนิคที่ไม่ยากครูทุกคนสามารถทำได้ และครูเองก็ต้องครูต้องให้ความสนใจและจริงจังในการกระตุ้นความสนใจของเด็ก จะเห็นได้วาถ้าวันไหนเราสอนนักเรียนแล้วสนุกนักเรียนก็จะสนุกและอยากเรียนรู้กับเราแต่ถ้าวันไหนที่เราสอนแล้วนักเรียนไม่สนใจ ในชั่วโมงจะไม่เกิดการเรียนรู้กับเด็กเลย ครูก็จำเป็นต้องหาเทคนิคใหม่ในการกระตุ้นต่อไป
โดย พนาวรรณ อินธิแสง (2011-08-15 22:15:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนออกเสียงที่น่าสนใจมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยจะมีผลในด้านการพัฒนากเรียนให้เป้นคนกล้าแสดงออกด้วยแม้ในวิชาภาษาไทยก็สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากเด็กที่โรงเรียนนักเรียนจะพูดภาษาอีสานและจะมีปัญหาในการพูดภาษากลางการนำบุคคลหรือตัวละครที่นักเรียนสนใจมาให้นักเรียนได้พูดคุยจะช่วยแก้ปัญหาด้านความไม่มั่นใจในการพูดอีกด้วยและการจัดบรรายกาศที่ไม่เป็นทางการจะทำให้นักเรียนไม่เครียดและสมารถพูดคุยได้ครูควรมีการสอดแทรกเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทะภาพ
โดย พัชราภรณ์ เสมอพิทักษ์ (2011-08-15 22:27:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกลยุทธ์การสอนภาษาของครู KS1 เป็นแนวการสอนที่ดีมา การสอนข้ามหลักสูตร ให้ครูฝึกหัดแต่งตัวเป็นตัวละครชาวจีน ให้นักเรียนสัมภาษณ์ตัวละคร เพื่อฝึกการถามคำถาม ให้นักเรียนวาดรูปตัวละคร และเขียนอธิบายลักษณะตัว การสอนในแบบต่างๆที่นำเสนอมานี้ สามารถนำไปใช้ในการสอนภาษาได้ทุกวิธี ควรนำวิทยากรท้องถิ่น เรื่องราวในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มาเป็นสื่อ เรื่องราว หรือประเด็นในการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ช่วยให้นักเรียนสนใจเป็นอย่างมาก แต่ครูจะต้องใกรเตรียมตัวเป็นอย่างดี และมีความตั้งใจ :tv17: :tv15:
โดย วนิดา หอมชง (2011-08-16 11:13:17) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันจุดเน้นของนักเรียนประถม ป.1-ป.3 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ป.4/ป.6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ซึ่งวีดีโอนี้ดีมากๆเพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กๆในโรงเรียนได้ การให้เด็กได้มีส่วนร่วม ครูใช้สื่อในการสอนเด็กๆจะชอบมาก เพราะยบางครั้งการนั่งอยู่ในห้องเรียน ให้เด็กนั่งอ่าน และท่องจำเพียงอย่างเดียว จะทำให้เด็ๆเบื่อๆได้ ถ้าเด็กได้มีส่วนร่วม มีสื่อการสอนที่สวยงามน่าเรียน เด็กๆจะมีความสุขในการเรียน ทำให้เปิดสมองในการรับรู้ เด็กๆจะเรียนนรู้ได้เต้มที่ จะเอาไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนบ้างค่ะ :tv03:
โดย หทัยชนก พุตลา (2011-08-22 13:00:13) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนจะอ่านหนังสือได้ดี อ่านคล่อง และเขียนถูกต้องนั้นจะต้องตั้งใจฝึกอ่านและเขียน อ่านบ่อย ๆ และฝึกเขียนสะกดคำให้ รู้จักมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ส่วนครูก็ต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ วิธีการสอนที่หลากหลายของครูจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนอยากอ่านและสนใจการเขียน
โดย มะลิ กันหา (2011-08-23 20:55:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆ ครูได้แสดงบทบาทสมมุติแต่งตัวเป็นคนจีน นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ที่ดี นอกจากนั้นนักเรียนยังได้มีโอกาสตั้งคำถาม ครูเป็นผู้ตอบคำถามของนักเรียน เป็นการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนอยากเรียนรู้ก็ต้องอ่าน
โดย มะลิ กันหา (2011-08-23 20:57:04) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้ดี อ่านคล่อง และเขียนได้ถูกต้องนั้นต้องฝึกอ่าน ฝึกเขียนบ่อยๆ
โดย มะลิ กันหา (2011-08-23 20:59:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ครูไทยควรนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ขณะนี้นักเรียนที่เข้ามาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านออกเขียนสื่อความได้เป็นอย่างยิ่ง
โดย สุชาต สะอิมิ (2011-08-25 13:52:54) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำเทคนิคการสอนการออกเสียงที่น่าสนใจไปใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนจะออกเสียงได้ดี เขียนได้คล่อง เป็นการเรียนกับภาษาแม่โดยแท้ เทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนได้อย่างแน่นอนแต่ต้องฝึกฝนบ่อยๆจึงจะเกิดทักษะที่ไม่น่าเบื่อและหลากหลายในบทเรียน
โดย จันทร์ทิพย์ สีดำ (2011-08-27 15:13:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นบทเรียนที่นักเรียนได้ฝึกการออกเสียงไม่น่าเบื่อ
นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนยิ่งขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ สีดำ (2011-08-27 15:15:32) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาในปัจจุบันนี้พบว่า เด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาบางคนยังอ่าน ยังเขียนยังไม่คล่องมากนัก ยิ่งโดยเฉพาะประถมศึกษาปีที่1 บางคนยังเขียนชื่อตัวเองไม่ได้เลย ซึ่งผมได้ไปพบเจอด้วยตนเองในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบนดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอน...เหตุหลักๆก็เนื่องมาจากเด็กบางคนยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะสม มาตั้งแต่ชั้นอนุบาล และเป็นโรงเรียนที่อยู่บนดอยการเดินทางลำบากไม่มีความเจริญ แม้กระทั่งไฟฟ้าก็ยังไม่มีใช้เลยด้วยเหตุนี้ทาง ผอ.จึงได้ริเริ่มให้ความสำคัญต่อเด็กชั้นอนุบาล2 โดยให้เริ่มมีการฝึกเตรียมความพร้อมในการขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยให้ฝึกเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขต่างๆ ฯลฯ รวมไปถึงการอ่านอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนให้ดีขึ้น ซึ่งการสอนเหล่านี้ถ้าจะให้ได้ผลดีก็ควรที่จะมีหลายๆฝ่ายเข้ามาคอยช่วยเหลือและส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากที่สุด ตลอดจนนำเทคนิคการสอนที่ดีเช่น ให้ครูได้แสดงบทบาทสมมุติแต่งตัวเป็นคนจีน นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ที่ดี นอกจากนั้นนักเรียนยังได้มีโอกาสตั้งคำถาม ครูเป็นผู้ตอบคำถามของนักเรียน เป็นการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนอยากเรียนรู้ก็ต้องอ่าน :tv03:
โดย ขจรศักดิ์ ธังดิน (2011-08-29 09:55:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากมีประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนซึ่งเป็นปัญหาที่ครูทุกคนโดยเฉพาะครูประถมฯ การที่เด็กมีสื่อการเรียนที่น่าสนใจทำให้เด็กมีความสุขและสนุกในการมีส่วนร่วมทำให้เด็กเกิดทักษะเรียนรู้เร็วขึ้น
โดย ปนิดา ภาวะพรหม (2011-08-29 21:26:56) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูเรื่องอ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู - Literacy - The Whole Story: KS1 Teachers
บทบาท และเทคนิคของครู สำหรับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆ ครูได้แสดงบทบาทสมมุติแต่งตัวเป็นคนจีน นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ที่ดี นอกจากนั้นนักเรียนยังได้มีโอกาสตั้งคำถาม ครูเป็นผู้ตอบคำถามของนักเรียน เป็นการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนอยากเรียนรู้ก็ต้องอ่าน ถือว่าเป็นกุศลโรบายอย่างหนึ่ง ดีเยี่ยมเล
การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องนั้นเป็นปัญหาที่ครูทุกคนยอมรับว่ามีอยู่ตลอดทุกปี การเลือกวิธีการในการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องนั้นที่สำคัญทุปฝ่ายต้องร่วมมือกัน อย่าโทษว่าเป็นปัญหาของเด็กเท่านั้นและกำลังใจเแป็นสื่งสำคัญที่สุด เพราะการเรียนรู้และการรับรู้ของเด็กนั้นแต่ละคนมีไม่เท่ากัน เด็กบางคนเรียนรู้ได้จากการดู การฟัง ไม่เคยได้เรียนรู้จากการเขียนทำให้เด็กมีความบกพร่งในการเขียน การอ่านแม้แต่จะเป็นการในใจก็เป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยกระตุ้นความคิดของเด็กได้ด้วย ที่สำคัญไม่ว่าเด็กจะอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครูต้องเป็นผู้ที่อดทนและให้กำลังใจที่สำคัญครูควรให้ความสำคัญกับเด็กอย่างสม่ำเสมอฝึกบ่อยๆพัฒนาการก็จะดีขึ้น เพราะไมมีอะไรที่ครูไทยทำไม่ได้
โดย พนิดา สมัยคมสัน (2011-08-30 17:45:45) [แสดงความคิดเห็น]
การแก้ปัญหาการอ่านต้องแก้อย่างต่อเนื่องทั้งครูและผู้ปกครองแต่วิธีการสอนนี้เป็นวิธีการสอนที่ดีนำไปใช้ได้จริง
โดย กรรณิการ์ ขันตี (2011-08-31 15:35:57) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกออกเสียง ควรเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล โดยให้ออกเสียงสิ่งที่พบเห็นซ้ำๆ กัน เพื่อให้ออกเสียงชัดเจน นักเรียนตามชนบทของไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาหลัก ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ดังนั้นเรื่องการออกเสียง มักจะไม่ชัดเจน
เมื่อศึกษาวิธีการสอนจาก VDO แล้วพบแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ คือ ให้ออกเสียงซ้ำๆ และเรียนรู้ในสิ่งใกล้ตัว เรื่องน่าสนใจ ตลอดจนใช้สื่อประกอบการสอน จะทำให้นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้ชัดเจนขึ้น โดยข้าพเจ้านำไปทดลองใช้สอนนักเรียนเด็กพิเศษ บกพร่องทางสติปัญญา โดยสอนคำศัพท์จำนวน ๓ คำ พบว่า นักเรียนสามารถออกเสียงได้ชัดเจนมากกว่าเดิม
โดย กัลยาณี หวีดินซุค (2011-09-04 09:40:53) [แสดงความคิดเห็น]
การช่วยกันนั้นดีที่สุด การให้ความสำคัญของนัก จะนำไปประยุกต์ใช้ และต้องแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเพื่อเรียนให้ทันเพื่อน
โดย ทองสุข ขันธนิยม (2011-09-05 16:15:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนดีมาก
โดย นางนิสา วงศ์คามรัตนภูมิ (2011-09-05 17:55:16) [แสดงความคิดเห็น]
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก เพราะจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปยังวิชาต่างๆ ถ้าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะทำให้ปัญหาตามมาอีมากมาย ดังนั้นครู ผู้ปกครอง ต้องร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหานี้ให้แกเด็กๆ วึ่งวิธีการสอนแบบนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งที่ครูสามารถนำมาปรับใช้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครุควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถือได้ว่าเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา นักเรียนควรอ่านออกเขียนได้
โดย ผ่องศรี ดิษฐสุวรรณ (2011-09-08 21:46:21) [แสดงความคิดเห็น]
การแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนควรเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา พอถึงชั้นมัธยมศึกษาจะอก้ได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเด็กโตจะอาย ไม่กล้า แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเริ่มแก้ขณะตอนอยู่ชั้นม.ต้น จะช่วยได้มาก
วิธีการดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้จริง
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2011-09-09 10:01:58) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมเห็นว่าการอ่านออกเขียนคล่องได้สร้างแรงบันดาลใจให้ครูมีแนวการจัดกิจกรรมหลายหลากทำให้นักเรียนไม่เบื่อและเกิดทักษะมากยิ่งขึ้น :tv17: :tv15:
โดย ถาวร สายทองคำ (2011-09-12 18:45:12) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมเห็นว่าการอ่านออกเขียนคล่องได้สร้างแรงบันดาลใจให้ครูมีแนวการจัดกิจกรรมหลายหลากทำให้นักเรียนไม่เบื่อและเกิดทักษะมากยิ่งขึ้น :tv17: :tv15:
โดย ถาวร สายทองคำ (2011-09-12 18:46:15) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 20:50:11) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 20:50:53) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 20:52:04) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 20:53:43) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 20:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 20:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 20:56:41) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 20:58:02) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 20:58:38) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:00:26) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:02:26) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:02:39) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:02:50) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:03:12) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:03:49) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:04:44) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:05:44) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:06:45) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:07:42) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:08:11) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv15:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:08:50) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:09:50) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:11:02) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:11:53) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:12:31) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:12:31) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:12:31) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:12:31) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์นี้ดีจริง ๆทำให้เห็นเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น :tv02:
โดย สนิท สายทองคำ (2011-09-12 21:12:31) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมโทรทัศน์ครูตอนนี้แล้วสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยจะมีผลในด้านการพัฒนักเรียนให้เป้นคนกล้าแสดงออกด้วย แม้ในวิชาภาษาไทยก็สามารถนำมาใช้ได้ การที่เด็กมีสื่อการเรียนที่น่าสนใจทำให้เด็กมีความสุขและสนุกในการมีส่วนร่วมทำให้เด็กเกิดทักษะเรียนรู้เร็วขึ้น
โดย วรรณศักดิ์ บุดดางาม (2011-09-13 23:51:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ สามารถจัดระเบียบความคิดให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าใจได้มากขึ้น แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ คือ ให้ออกเสียงซ้ำๆ และเรียนรู้ในสิ่งใกล้ตัว เรื่องน่าสนใจ ตลอดจนใช้สื่อประกอบการสอน จะทำให้นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้ชัดเจนขึ้น โดยข้าพเจ้านำไปทดลองใช้สอนนักเรียนเด็กพิเศษ บกพร่องทางสติปัญญา โดยสอนคำศัพท์จำนวน ๓ คำ พบว่า นักเรียนสามารถออกเสียงได้ชัดเจนมากกว่าเดิม เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนดีมากค่ะ
โดย วิจิตรธรรม วงศ์รักศักดิ์ (2011-09-14 19:42:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากครับ...เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีกับนักเรียน พื้นฐานสำคัญคือ การเข้าใจว่าการอ่าน และการเขียนนั้นสนุก และมีความหมาย
ถ้านักเรียนไม่เข้าใจ คงเป็นเรื่องยากที่จะให้การเรียนรู้ของนักเรียนขาดแรงจูงใจ ความสนใจ
เช่นการฟังนิทานจากภาพวาดแล้วให้นักเรียนสร้างจินตภาพในสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้วาดภาพโดยไม่ปิดกรอบทางความคิดของนักเรียน
เป็นการให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ทั้งความคิด ในการสื่อสารทางภาษา พูด ฟัง อ่าน เขียน กระบวนการจัดลำดับ
กระบวนการคิดจากรูปธรรม ให้เป็นนามธรรม ได้ ก่อให้เกิด กระบวนซักถามในการเรียนรู้ การแสดงออกทั้งความคิด การเรียนรู้ที่หลากหลาย
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญท่ทำให้นักเรียนสนใจรักในการอ่าน ซึ่งจะเป็นแรงขับให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รัก ในการอ่าน การเขียน ต่อไป
โดย ประจักร์ ศรีวิทะ (2011-09-22 20:37:27) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านเราถ้ามันเปรียบกับต่างประเทศเทียบไม่ได้เราต้องพัฒนาอีกมากดูตัวอย่างในเรื่องเทคนิคของเรานี้ยังต้องอาศัยคู่มือในหนังสือดูในตัวอย่างมีการสมมุติบทบาทให้เป็นที่น่าสนใจทำให้เด็กอยากรู้อยากถามเมื่อเด็กเกิดการอยากรู้อยากถามสิ่งที่ตามมาก็คือความรู้ที่เขาได้ได้จดได้เขียนข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็ได้อ่านเป็นการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนได้ดี ต้องนำไปพัฒนาต่อครับสิ่งที่เป็นประโยชน์แบบนี้
โดย thapanawat chomchalao (2011-09-27 11:59:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ดีและแยบยนมาก....เยี่ยม
โดย วรรณอนงค์ สาระไทยวีรกุล (2011-09-28 11:34:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ดีและแยบยนมาก....เยี่ยม
โดย วรรณอนงค์ สาระไทยวีรกุล (2011-09-28 11:34:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลย ได้รับความรู้ดีค่ะ
โดย อารมณ์ กรสูงเนิน (2011-10-10 21:02:36) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับความรู้จากโทรทัศน์ครูมากค่ะ
โดย อารมณ์ กรสูงเนิน (2011-10-10 21:03:44) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการศึกษาในบ้านเรายังไม่เน้นให้ตัวผู้ศึกษาได้รู้อย่างที่ตัวเองต้องการรู้จริงๆ
ส่วนใหญ่ความรู้ที่ได้รับก็มักจะเป็นความรู้ที่เป็นสามัญ ความรู้เฉพาะทางซึ่งเป็นความรู้ที่ต่อยอดไปในอนาคตกลับถูกมองข้าม
และถูกผลักไสออกจากระบบการศึกษาไทย ซึ่งการที่ได้เพิ่มความรู้ในสิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการจะเรียนรู้ ให้มีตัวเลือกหลากหลาย
ให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงสิ่งที่ตนศึกษาและค้นหาสิ่งที่ตนเองรักที่จะศึกษาเจอ ทำให้การทำงานในอนาคตที่ต้องอยู่สิ่งนั้นไปตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่ดี
โดย อรทัย เรือนทิพย์ (2011-10-12 12:32:10) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกออกเสียง ควรเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล โดยให้ออกเสียงสิ่งที่พบเห็นซ้ำๆ กัน เพื่อให้ออกเสียงชัดเจน นักเรียนตามชนบทของไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาหลัก ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ดังนั้นเรื่องการออกเสียง มักจะไม่ชัดเจน
เมื่อศึกษาวิธีการสอนจาก VDO แล้วพบแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ คือ ให้ออกเสียงซ้ำๆ และเรียนรู้ในสิ่งใกล้ตัว เรื่องน่าสนใจ ตลอดจนใช้สื่อประกอบการสอน จะทำให้นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้ชัดเจนขึ้น โดยข้าพเจ้านำไปทดลองใช้สอนนักเรียนเด็กพิเศษ บกพร่องทางสติปัญญา
โดย โสรญา กาหลง (2011-10-12 12:54:55) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน อรวรรณ รุ่งพอสุทธิพงษ์ ได้เข้าร่วมสัมมนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เมืองทองธานี และ ก็ได้พบการออกบูธของโทรทัศน์ครู และ ได้พบ การให้ความรูเกบเด็กชั้นอนุบาล ให้สามารถอ่าน ผสมสระ ภาษาไทย ซึ่งยาก แก่การเรียนรู้ของเด็ก แต่อาจารย์ท่านนั้นก็สามารถที่จะสามารถถ่ายทอดโดยการทำซำจนเด็กฃเกิดความสนุก ในการเรียนรู้และสามารถอ่านออกได้ ซึ่งทำให้อาจารย์ผู้สอนเกิดความภูมิใจ ซึ่งเราเป็นผู้เข้าร่วมเราก็ได้เห็นถึงความสามารถของอาจารยท่านนั้น และ สามารถไปถ่ายทอดได้ และ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่ทำให้เราได้รับร้ในครั้งนั้น
โดย อรวรรณ รุ่งพิสุทธิพงษ์ (2011-10-12 13:48:11) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านและการเขียนภาษาไทย เด็กนักเรียนรุ่นใหม่ที่เกิดมาในยุคปัจจุบันนี้ มักจะมีปัญหาในด้านการอ่านและการเขียน เพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่มักจะมาจาก การที่เด็กไม่ค่อยใส่ใจและสนใจ มากเท่าไรนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่จึงตกหนักอยู่ที่ครูผู้สอน ที่จะต้องหาเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายที่จะช่วยพัฒนาเด็กให้ใส่ใจและสนใจในการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้อ่านออกและเขียนคล่องโดยการฝึกอ่านและฝักเขียนเป็นประจำและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน
โดย จิรวรรณ เอี่ยมยิ้ม (2011-10-12 15:07:58) [แสดงความคิดเห็น]
ในการศึกษาจากโทรทัศน์ตรูเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อตัวครูผู้ที่ศึกษาเนื่องจากทำให้เราทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาและทราบถึงแนวทางในการอก้ไขปัญหาด้านการอ่านและการเขียน เนื่องจากทักษะการอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ ปัญหาการอ่านและการเขียนจะหมดไปและทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง หากเด็กอ่านออกเขียนได้จะส่งผลถึงการเรียนในวิชาต่าง ๆ
โดย เสถียร ภานุทัต (2011-10-12 15:34:16) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านและการเขียนภาษาไทย เด็กนักเรียนในยุคนี้มักจะมีปัญหาในการอ่านและการเขียนมาก เริ่มจากการอ่านนักเรียนจะแจกลูกคำไม่ได้ แล้วก็จะสับสนในเรื่องการอ่านออกเสียง ออกเสียงผิดบ้างเช่น ออกเสียง ร และเสียง ล สับสนในเรื่องของสระ เมื่อนักเรียนประสมคำที่ประสมด้วยสระ อี ได้แล้ว จะไปเริ่มประสมสระตัวใหม่ก็จะลืมการประสมสระตัวเก่า ส่วนในเรื่องของการเขียน นักเรียนก็มักจะเขียนผิด เช่นการวางวรรณยุกต์ ไม่ตรง การวางสระไม่ตรง
โดย สายสุดา สันทัดสาร (2011-10-12 15:44:31) [แสดงความคิดเห็น]
รายการทีวีครูเป็นรายการที่ดีที่น่าสนใจมากเป็นรายการที่ให้ความรู้กับบุคคลที่สนใจทั้งครูนักเรียนและผ้ปกครองและผู้ที่สนใจทั่วไปแม้จะอยู่จังหวัดตำบลอำเภออะไรอย่ที่ไหนก็สามารถหาความรู้ได้เป็นความรู้ที่สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ทั้งวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การงารพื้นฐานอาชีพ แนะแนวการศึกษา ชุมนุม ศิลปะลูกเสือเนตรนารี จะให้ความรู้ที่สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนได้ทั่วประเทศ
โดย ออระณี แสงมณี (2011-10-12 16:19:54) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคต่างๆที่ใช้สอนในเรื่องนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้มาก เช่นการฝึกให้นักเรียนตั้งคำถามจากการสมมติให้มีแขกเข้ามาในห้องเรียน การฝึกออกเสียงคำยากวันละ 5-10 นาทีใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภษาต่างประเทศ และอีกไอเดียก็คือจะให้พี่ๆ ไปสอนน้องอ่านหนังสือที่ชอบหรือเล่นเกมส่งสริมการอ่านซึ่งจะช่วยฝึกพี่ๆเรื่องการมีจิตอาสาด้วย
โดย บุษกร จันทรภักดี (2011-10-12 21:35:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมรายการโทรทัศน์ครู เป็นรายการที่ส่งเสริมการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนครูเฉพาะด้าน โรงเรียนที่ห่างไกลชายแดน การสอนที่ได้ชมทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน มีความตื่นเต้น กล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์เกิดการเรียนรู้มีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทำให้โรงเรียนมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จัดแผนการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้
โดย สุพิชชา เถื่อนอิ่ม (2011-10-13 10:50:51) [แสดงความคิดเห็น]
การรับชมรายการโทรทัศน์ครูขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียนจะต้องอาศัยปัจจัยหลายส่วนด้วยกัน อันดับแรก จะต้องคำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ นั่นคือการยึดผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นเอง ผู้เรียนจะต้องมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสนใจสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดและการจัดการเรียนการสอนของครู นอกจากนั้นผู้ปกครองจะต้องกำกับดูแลให้ความสนใจในตัวนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องแนะนำให้นักเรียนอ่านหนังสือทุกวัน อย่างน้อยวันละหน้ากระดาษ หลังจากอ่านแล้วจะต้องจดบันทึกเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
โดย รัชชุดา ธัญรดาวงศ์ (2011-10-13 11:09:20) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการโทรทัศน์ครูแล้ว ได้รับความรู้เทคนิควิธีการในการสอนนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจจากการสอนของครูแล้วน่าตื่นเต้นมาก เทคนิคการสอนหลากหลาย มีสื่อการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก กล้าทำกิจกรรม ทำให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น รายการโทรทัศน์ครูทำให้การเรียนมีความเท่าเทียมกัน ทำให้นักเรียนทุกพื้นที่ได้เรียนรู้การสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดย บุญสมใจ วัชโรทัย (2011-10-13 11:18:55) [แสดงความคิดเห็น]
ในการชมรายการโทรทัศน์ครูนั้น มีประโยชน์มากในการศึกษาของเด้ก โดยเฉพราะการดูเรื่องการอ่านออก เขียน คล่องของงเด็กน้น ดีมากเพราะ ว่าการเรียนของเด็กในปัจจุบันต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเพราะว่าเด็กนั้นต้องเรียนรู้จากการเรียนต่างๆๆจึงจำเป็นมากหากว่าครูนั้นนำนักเรียนสู่การเรียนรู้รายการโทรทัศน์ครูเพื่อให้นักเรียนได้เรียนจากสื่อต่างๆที่มีความหลากหลายมากขึ้น และได้เรียนรู้จากสื่อที่แปลกใหม่เพื่อที่จะได้เท่าทันกันที่อื่นๆ
โดย วารุณี ทัดเทียม (2011-10-13 11:57:20) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูได้ให้ประโยชน์ในการศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการอ่าน การเขียน ในปัจจุบันทางโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีการเน้นให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย เพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ตรงกันและสามารถเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ นักเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิติประจำวันได้ โทรทัศน์ครูสามารถนำมาให้เด็กได้เรียนรู้วิชาต่างๆเช่นวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และรวมแปดกล่มสาระ และยังได้ความรู้ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน
โดย สุนันท์ สุมลไสภณศิริ (2011-10-13 12:34:00) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นประโยชน์ที่ดีต่อครูเป็นอย่างมาก ดิฉันเป็นครูผู้ช่วยที่เพิ่งบรรจุใหม่ เมื่อได้สมัครเป็นสมาชิกของโทรทัศน์ครู ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งโทรทัศน์ครูยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ครูได้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อย่างเช่นวันนี้ที่รายการโทรทัศน์ครูได้มาเปิดบูธกิจกรรม ที่ไบเทคบางนา ทำให้ครูทุกทั่วสารทิศได้มาร่วมทำกิจกรรม นอกจากจะให้ความรู้และให้ครูได้แลกเปลี่ยนความรู้กันเองแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อผู้เรียนอีกด้วย
โดย ฒิชากร ปริญญากาญจน์ (2011-10-13 12:37:57) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนในปัจจุบันมีคสามสามารถและศักยภาพไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสามรถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนแต่ละคนจึงต้องมีเทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนการใช้สื่อการเรียนการสอนก็มีความจำเป็นเพราะจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ประเภทบัตรคำบัตรภาพเทคนิคการสอนของรายการโทรทัศน์ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เป็นอย่างดี
โดย ขวัญฤทัย คงศิลป์ (2011-10-13 12:38:14) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับการศึกษาของประเทสไทยนั้นการอ่านออกเขียนได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะถ้าหากว่านักเรียนเรียนหนังสือแวอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะถือว่าเป็นปัญหามากที่สุดฉะนั้น การเรียนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องอ่านออกเขียนได้โดยเริ่มจากการที่เด็กนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีก่อนเป็นอันดับแรก ต้องตั้งใจฟังคุณครูเวลาเรียนในชั่วโมง
เรียนและยังต้องกลับมาศึกษาเองต่อที่บ้านหรือว่าการทบทวนนั้นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สคัญที่สุดคะ
โดย สุวิมล แก้ววันทา (2011-10-13 12:41:15) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอาจจะมีอะไรที่เดิมๆๆ ทำให้ปัจจุปันเด็กไทยยังไม่เก่งภาษาของตังเอง แต่วันนี้โทรทัศน์ครูเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหล่าบรรดาอาจารย์ผู้สอนได้มีแนวทางหลากหลายที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้ เพราะปัญหาการเขียนอ่าน ภาษาไทยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทางโทรทัศน์ครูได้ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยเทคนิคต่างๆๆๆๆๆ ทำให้การเรียนการสอนภาษาไทยในวันนี้มีการ พัฒนาขึ้นมากกกกกกกกกก เป็นผลดีกับตัวผู้เรียนผู้สอนเป็นอย่างดี
โดย ไข่มุกข์ ตันติศักดิ์ชัยชาญ (2011-10-13 13:18:35) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมรายการแล้วทำให้ได้รับความรู้และการประยุกต์ใช้ในเรื่องการสอนภาษาซึ่งสามาถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งการสอนภาษาไทยและการสอนภาษาอังกฤษ ว่าเราควรสอนภาษาให้กับนักเรียนแบบเป็นธรรมชาติไม่แปลกแยกกับชีวิตของนักเรียน ทำให้การเรียนรู้มีความกลมกลืนกับชีวิต การสอนต้องมีการให้นักเรียนเพลิดเพลินเรียนโดยไม่รู้ตัว มีการใช้ภาพและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนบรรยากาศในชั้นเรียนที่ครูจัดให้ควรทำให้นักเรียนสนุกผ่อนคลาย เพราะหากนักเรียนผ่อนคลายจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
โดย ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ (2011-10-13 13:22:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การสอนอ่าน สอนเขียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในการสอนอ่านเขียนสะกดคำ การอ่านคำศัพท์ คำยาก และการเขียนเล่าเรื่องจากรูปภาพทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย มีความสนุกสนานนักเรียนอยากร่วมกิจกรรมทำให้เราสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนให้นักเรียนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่องขึ้น และทำให้นักเรียนอ่านเขียนคำจากสิ่งที่ง่ายขึ้นไปสู่สิ่งที่ยากขึ้นและไม่เกิดความเบื่อหน่ายทำให้มีความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนมากขึ้น และสามารถนำความรู้มาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
โดย อรพิน โสภา (2011-10-13 13:31:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การสอนอ่าน สอนเขียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในการสอนอ่านเขียนสะกดคำ การอ่านคำศัพท์ คำยาก และการเขียนเล่าเรื่องจากรูปภาพทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย มีความสนุกสนานนักเรียนอยากร่วมกิจกรรมทำให้เราสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนให้นักเรียนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่องขึ้น และทำให้นักเรียนอ่านเขียนคำจากสิ่งที่ง่ายขึ้นไปสู่สิ่งที่ยากขึ้นและไม่เกิดความเบื่อหน่ายทำให้มีความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนมากขึ้น และสามารถนำความรู้มาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
โดย อรพิน โสภา (2011-10-13 13:31:12) [แสดงความคิดเห็น]
การชมรายการโทรทัศน์ครูนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มาก เพราะเราได้เข้าไปชมกรสอนของตครูแต่ละท่านได้แนะแนวในการสอน ซึ่งทำให้ได้นำวิธีก่ารสอน แล้วเราสามารถนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี การรับชมโทรทัศน์ครูสามารถเรียนรู้เทคนิคที่หลากหลายจากการจัดการเรียนการสอนจากการพบปัญหาของผู้เรียนเราสามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนานักเรียนของเราให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าทันเต็มตามศักยภาพ
โดย ฐิดาพรร จันทร์ลอย (2011-10-13 13:31:20) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับราย การโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดี มีประโยชน์มากสำหรับครู เมื่อดูรายการที่เราสนใจ เราสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่นการสอนเรื่องการอ่านออก เขียนได้เราสมารถนำเนื่อหา และวิธีการต่างๆ มาใช้ในการเรียน การสอนของเรา เมื่อนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของเราเอง พบว่า นักเรียนสนใจ สนุกกับการเรียนที่เรานำมาปรับใช้และเมื่อสรุปผลการเรียนจากเนื้อหาที่เรานำมาใช้กับเด็กพบว่านักเรียนของเรามีผลการเรียนดีขึ้น สามารถทำให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ซึ่งทำให้เราภูมิใจและพอใจกับการใช้รายการนี้มาก ขอบคุณที่มีสิ่งดีๆๆๆมาให้ครูไทย
โดย ไพจิตร ทุงจันทร์ (2011-10-13 13:31:49) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับราย การโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดี มีประโยชน์มากสำหรับครู เมื่อดูรายการที่เราสนใจ เราสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่นการสอนเรื่องการอ่านออก เขียนได้เราสมารถนำเนื่อหา และวิธีการต่างๆ มาใช้ในการเรียน การสอนของเรา เมื่อนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของเราเอง พบว่า นักเรียนสนใจ สนุกกับการเรียนที่เรานำมาปรับใช้และเมื่อสรุปผลการเรียนจากเนื้อหาที่เรานำมาใช้กับเด็กพบว่านักเรียนของเรามีผลการเรียนดีขึ้น สามารถทำให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ซึ่งทำให้เราภูมิใจและพอใจกับการใช้รายการนี้มาก ขอบคุณที่มีสิ่งดีๆๆๆมาให้ครูไทย
โดย ไพจิตร ทุงจันทร์ (2011-10-13 13:32:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก น่าสนใจ มีรายละเอียด ที่เราต้องการค้นหาและนำไปใช้ได้ในทันที โดยไม่ต้องค้นหาเพิ่มเติมอีก มีประโยชน์มากสำหรับครู เช่นสอนให้อ่านออกเขียนได้ นำวิธืการต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้เลยกับเด็กในชั้นเรียน และจำทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คุณครูอยากให้มีข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือได้ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันนี้ และวิธีแก้ไขเด็กที่ใช้ภาษาไทย ไม่ถูกต้อง ใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยนจากเดิม
โดย นริสา แป้งหอม (2011-10-13 14:06:35) [แสดงความคิดเห็น]
การออกเสียงภาษาไทยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะในภาษาไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทักษะด้านต่างๆจำเป็นต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญตั้งแต่ในระดับพื้นฐาน การอ่านออกเสียงตั้งแต่การอ่านออกเสียงตัวพยัยชนะ การอ่านออกเสียงสรหะ วรรรยุกต์ นักเรียนจะต้องออกเสียงให้ถุกต้องเพราะทุกเสียงนั้นเป็นผลต่อเนื่องมาถึงการอ่านออกเสียงที่เป็นคำ เป้นประดยค การอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง จะอ่านได้ไพเราะนั้นต้องขึ้นอยู่กับการอ่านออกเสียงทั้งสิ้น รายการนี้เป็นรายการที่ดีมากที่เห้นความสำคัยของการอ่านออกเสียง เพราะถ้าหากการอ่านออกเสียงผิดก้อาจนำมาซึ่งการเข้าใจความหมายที่ผิดด้วย
โดย พรนภา ชำนาญศิลป์ (2011-10-13 14:47:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ มีประโยชน์สำหรับครูทุกสาระ โดยเฉพาะนำไปประยุกต์ใช้กับวิทยากรท้องถิ่น เพื่อนำมาสอนในชั้นเรียนได้โดยเห็นภาพชัดเจนค่ะ เด็กชอบและตื่นเต้นกับการเรียนแบบนี้แน่นอน เพราะครูแต่งตัวแปลกใหม่ เป็นที่ตีืนตาตื่นใจสำหรับนักเรียนในชนบทยิ่งสนุกสนานแน่นอน
โดย นลิน สุดท้วม (2011-10-13 14:51:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ มีประโยชน์สำหรับครูทุกสาระ โดยเฉพาะนำไปประยุกต์ใช้กับวิทยากรท้องถิ่น เพื่อนำมาสอนในชั้นเรียนได้โดยเห็นภาพชัดเจนค่ะ เด็กชอบและตื่นเต้นกับการเรียนแบบนี้แน่นอน เพราะครูแต่งตัวแปลกใหม่ เป็นที่ตีืนตาตื่นใจสำหรับนักเรียนในชนบทยิ่งสนุกสนานแน่นอน
โดย นลิน สุดท้วม (2011-10-13 14:51:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ มีประโยชน์สำหรับครูทุกสาระ โดยเฉพาะนำไปประยุกต์ใช้กับวิทยากรท้องถิ่น เพื่อนำมาสอนในชั้นเรียนได้โดยเห็นภาพชัดเจนค่ะ เด็กชอบและตื่นเต้นกับการเรียนแบบนี้แน่นอน เพราะครูแต่งตัวแปลกใหม่ เป็นที่ตีืนตาตื่นใจสำหรับนักเรียนในชนบทยิ่งสนุกสนานแน่นอน
โดย นลิน สุดท้วม (2011-10-13 14:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันการอ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้ถูกต้อง สำหรับการเสนอแนะของรายการโทรทัศน์ ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจและควรให้ครูภาษาไทยไปเป็นแบบอย่าง
โดย สุทธิ สุวรรณปาล (2011-10-13 14:54:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่สามารนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระ ครูชมรายการบ่อยจะได้แนวทางการสอนที่ดีมาค่ะ
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2011-10-13 15:03:26) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบบฝึกให้นักเรียนอ่านออกและเขียนได้ โดยใช้การสอนแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ออกไปนอกสถานที่ มีคนต่างชาติมาสนทนาพูดคุยกับเด็ก ทำให้เด็กเด็กไดเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ในการสอนของครู โดยครูมีวิธีการในรูปแบบต่างต่างมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ฝึกอ่าน ฝึกตอบคำถาม ฝึกเขียนคำศัพท์ต่างๆ มากมาย จากนั้นก็ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทำงานในวิชาต่างๆ ร่วมกันกับเพื่อน เพราะนักเรียนจะสามารถทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆ
โดย อัจฉรา ภูมิพานิช (2011-10-13 15:05:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่สามารนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระ ครูชมรายการบ่อยจะได้แนวทางการสอนที่ดีมาค่ะ การสอนที่ครูเป็นผู้จัดการให้เด็กได้แสดงความรู้ความคิด ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดแสดงออกด้วยการพูด แสดงความคิดเห็นให้เด็กเกิดความมั่นใจกล้าแสดงออกอยากพูด อยากเขียนอยากแสดงความคิดเห็นซึ่งครูจะต้องเตรียมกิจกรรมเตรียมสื่ออุปกรณ์และนำไปใช้โดยปรับตามความเหมาะสมของสถานการณืในการสอน ซึ่งเด็กจะเกิดความมั่นใจและสามารถพัฒนาทํกษะการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนได้ดีขึ้น
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2011-10-13 15:09:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่สามารนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระ ครูชมรายการบ่อยจะได้แนวทางการสอนที่ดีมาค่ะ การสอนที่ครูเป็นผู้จัดการให้เด็กได้แสดงความรู้ความคิด ครูกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดแสดงออกด้วยการพูด แสดงความคิดเห็นให้เด็กเกิดความมั่นใจกล้าแสดงออกอยากพูด อยากเขียนอยากแสดงความคิดเห็นซึ่งครูจะต้องเตรียมกิจกรรมเตรียมสื่ออุปกรณ์และนำไปใช้โดยปรับตามความเหมาะสมของสถานการณืในการสอน ซึ่งเด็กจะเกิดความมั่นใจและสามารถพัฒนาทํกษะการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนได้ดีขึ้น
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2011-10-13 15:09:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนทีสนุกสนาน สามารถทำให้เด็กๆเข้าใจเนื่อหาบทเรียนจากบทบาทสมมุติ ในการแสดงมีเรื่องเล่าเหมือนคัวละครมีชีวิต เด็ก ๆจะได้แสดงออก ได้โต้ตอบ นักเรียนได้สร้างเรื่องราว เรียนรู้ จำได้ สนุกสนาน สามารถอธิบายตัวละครได้ นักเรียนมีความสุข เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเมื่อดูแล้วสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะเด็กๆ จะเกิดความมั่นใจสนุกสนานขณะที่เรียนและพร้อมจะซักถามตัวละครที่เขาชื่นชมตลอดเวลา
โดย ประวีณ์นุช วงศ์เพชรอักษร (2011-10-13 16:46:35) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนนั้น ควรเริ่มจากการพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและได้ใช้ความรู้ในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ การรับชมและร่วมกิจกรรมต่่างๆกับโครงการโทรทัศน์ครูเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดโลกทัศน์ เพื่อให้ครูสามารถนำเอารูปแบบการสอน เทคนิคและกิจกรรมดีๆไปประยกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนกลางให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาสืบต่อไป
โดย กฤตภรณ์ อิทธิเจริญพงศ์ (2011-10-14 08:05:49) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อบัตรคำรูปภาพ เล่าเรื่องนิทาน แผนภูมิความคิด บทบาทสมมุติ แสดงละคร เล่าเรื่อง อภิปรายรายงานนำเสนอ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น แผนภูมิความคิด ทัศนะศึกษา การปฏิบัติจริง ต่อคำคล้องจอง จับคู่ ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถช่วยให้เด็กสื่อความเข้าใจได้ เช่นการเล่าเรื่องจากจินตนาการ ให้อาจารณ์เล่านิทานแสดงความคิดเห็นต่อการเล่านิทานให้เด็ได้มีจินตนาการตามเรื่องและก็เป็นนิทานที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจเพื่อจะให้เด็กได้คิดและวิเคราะห์ถึงเหตุการตามเรื่องราว
โดย จุฑารัตน์ ศรีเพชร (2011-10-14 09:53:43) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อการสอนในการสอนภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นหลักภาษาไทยหรือนิทานทุกอย่างต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสอนสื่อการสอนทุกรูปแบเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนเพราะภาษาไทยเป็นภาษามีตัวสระค่อนข้างมาทำให้นักเรียนในยุคปัจจบันเขียนและอ่านสะกดภาษาไทยไม่ถูกต้องและอ่านไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาไทยถือว่าสำคัญอย่างมากและได้สมัครสมาชิกโทรทัศน์ครู เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนไม่ว่าจะทำเป็นสื่อ หรือให้นักเรียนสร้างจินตนาการให้กับนิทาน และการอสดงบทบาทสมมุตได้
โดย สุพรรณี สุนทรวิภาค (2011-10-14 09:58:49) [แสดงความคิดเห็น]
การได้ชมสื่อการสอนภาษาไทย ได้รับองค์ความรู้ที่ดี และได้นำไปปปรับใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนให้กับนักรเรียน และได้นำความรู้ในเรื่องนี้ไปแนะนำต่อครูอื่นๆๆ รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่เป็น ระบบict ที่นำสมัยและมาแรงสำหรับยุคนี้ ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีองค์ความรู้กว้างขวาง ไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียน ครูจุรี โก้สกุล จากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้ติดตามรับชมรายการโทรทัศน์ครูเป็นประจำ และมีการจดข้อแนะนำจากรายไปประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่าดี ขอบคุณค่ะ
โดย จุรี โก้สกุล (2011-10-14 10:08:33) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการเรียนการจัดสื่อการดรียนการสอนวิชาภาษาไทยได้ประสบการณ์ดีมากและสามารถนไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้จริงเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่กว้างไกลและทันสมัยสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนและใช้กับนักเรียนได้โดยตรงทำให้ครูผู้สอนได้รับความรู้ ได้รับแนวทาง ได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนได้ดี และมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นและทำให้ง่ายต่อการจัดทำแผนการเรียนการสอนได้ดีขึ้น สามารถนำไปปรับปรุงใช้กับแผนการเรียนการสอนของตนเอง
โดย รุ่งทิพย์ เข็มทิศ (2011-10-14 10:55:42) [แสดงความคิดเห็น]
การได้ชมตัวอย่างการเรียนการสอนไปแล้วทำให้นึกถึงการเรียนการสอนของเด็กไทยที่ควรคำนึงถึงการเรียนจากการสัมผัสจากของจริงการเล่นบทบาทสมมุติหรือได้รับประสบการณ์จากวิทยากรท้องถิ่นเพื่อให้เด็กได้รับแรงบันดาลใจในการจินตนาการที่จะเขียนเรื่องได้หรือได้ฟังเรื่องที่ตนเองสนใจและเกิดความชอบในเรื่องที่ตนเองได้ฟังและประทับใจในเรื่องเหล่านั้นไปจนโตและอาจเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักเขียนในอนาคตได้หรืออาจจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นต่อๆไปได้
โดย ทัศรา โอวาท (2011-10-14 11:13:13) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์ดีมากค่ะ
โดย ณสิกาญจน์ ดำริวัฒนเศรษฐ์ (2011-10-14 11:19:48) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์ดีมากน่าสนใจนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนค่ะ
โดย ณสิกาญจน์ ดำริวัฒนเศรษฐ์ (2011-10-14 11:20:56) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในรูปแบบของการบูรณาการในชั้นเรียนเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและนำมาจัดทำเป็นสื่อเพื่อใช้ในการสอนในครั้งต่อไปนอกจากนี้น่าจะนำมาทำการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านการเรียนภาษาที่สองและยังนำมาเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนครูและเพื่อนต่างโรงเรียนเพื่อนำมาเป็นผลงานในการเก็บแฟ้มสะสมผลงานต่อไป
โดย ณสิกาญจน์ ดำริวัฒนเศรษฐ์ (2011-10-14 11:25:12) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนต้องใช้ความร่วมมือกับเด็กทุกคน การที่ได้ชมรูปแบบการสอนของ อนุบาล มาเดอรี่ อินแฟนต์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอน มีประโยชย์ต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างภาษาไทยกับอังกฤษ และการแสดงความคิดเห็นของเด็กอนุบาล ให้เด็กได้เกิดความคิด ของตัวเองทฎให้เด็กมีความมั่นใจและเป็นตัวของตังเองมากขึ้น เพิ่มจิตนาการของเด็กให้เด็กได้เรียนรู้แบบใหม่ด้วยความ มีการส่งเสริมทางด้านภาษาและให้เด็กใช้ภาษาได้ถูกต้องออกเสียงชัดเจน
โดย ผกาวดี แตะอินทร์รัมย์ (2011-10-14 11:45:09) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับเทคนิควิธีการสอนในวิชาภาษาไทยที่จะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะสนับสนุนให้นักเรียนเกิดศักยภาพในทักษะ ๔ ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน จากวีดีโอที่รับชมคุณครูใช้เทคนิควิธีการสอนโดยการสาธิตแสดงเป็นเรื่องราวประกอบกันนั้นทำให้นักเรียนได้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึงและมีความสนุกสนานกับการเรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับวิชาภาษาไทยในระดับชั้นอื่นๆ ได้
โดย รุ่งทิพย์ โพอุทัย (2011-10-14 13:04:06) [แสดงความคิดเห็น]
ควรศึกษา BBL ก่อนนำไปใช้ในการสอนด้วยค่ะ
โดย อภินันท์ สีสันต์ (2011-10-14 14:23:10) [แสดงความคิดเห็น]
ควรศึกษา BBL ก่อนนำไปใช้ในการสอนด้วยค่ะ เพราะการเรียนการสอนภาษาในโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันมากหากครูไม่มีพื้นวิธีการสอนแบบ BBL มาช่วยในการสอนจะทำให้การสอนภาษาที่เน้นทักษะการ ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไม่สามารถประสบผล ครูไม่สามารถสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2554 ได้ ครูต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนแล้วนำกระบวนการเรียนรู้แบบ BBL มาปรับให้สมบูรณ์แบบ
โดย อภินันท์ สีสันต์ (2011-10-14 14:30:26) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครู :tv01:มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในรูปแบบของการบูรณาการในชั้นเรียนเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนและนำมาจัดทำเป็นสื่อเพื่อใช้ในการสอนในครั้งต่อไปนอกจากนี้น่าจะนำมาทำการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านการเรียนภาษาที่สองและยังนำมาเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนครูและเพื่อนต่างโรงเรียนเพื่อนำมาเป็นผลงานในการเก็บแฟ้มสะสมผลงานต่อไป
โดย ดารณี ตันติวิญญพงศ์ (2011-10-14 14:36:50) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์นี้เป็นรายการที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบวิชาชีพครูสำหรับผมเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพครูในออนาคต แต่ก็มีอุปสรรคมากมายในการเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีล่ามแปลภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผมอยากให้ทางรายการจัดช่องรายการที่มีช่องล่ามแปลภาษามือที่อำนวยความสะดวกกับคนหูหนวกได้มากขึ้น คนหูหนวกเองก็จะได้มีศักยภาพในตนเองที่จะประกอบอาชีพครูนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า
โดย อำนวย คนบุญ (2011-10-14 14:41:05) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้เยาชนไทย ไช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งออกเสียงและ เขียน สะกดภาษาไทยได้ และรู้จักไช้ให้เหมาะสมถูกกาละเทศะ ไม่ว่าจะในทุกกรณีใดๆก็ตาม หรือทุกโอกาสต่างๆ และควรเน้นหลักทักษะ การอ่านออกเสียง การสะกดคำ และการใช้ของประโยค และชนิดของคำ ให้ถูกต้อง ไม่ควรไช้คำหยาบพูดจากับเด็กๆ เนื่องจากในสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเด็กๆจะใช้ภาษาที่กระชับง่ายๆโดยไม่คำนึงถึง หลักที่ถูกต้อง การสะกดคำก็ไช้ไม่ถูก ดังนั้นจึงอยากให้เน้นให้สอน ณ จุดตรงนี้ด้วยค่ะ
โดย ธิราพร ยอดชิด (2011-10-14 14:44:22) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก มีนักเรียนมีความสนใจในสิ่งนั้นแล้วการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนก็จะตามมา :tv15:
โดย มารยาณี มาหะมะ (2011-10-20 15:57:13) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก มีนักเรียนมีความสนใจในสิ่งนั้นแล้วการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนก็จะตามมา :tv15:
โดย มารยาณี มาหะมะ (2011-10-20 15:57:20) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก มีนักเรียนมีความสนใจในสิ่งนั้นแล้วการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนก็จะตามมา :tv15:
โดย มารยาณี มาหะมะ (2011-10-20 15:57:30) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก มีนักเรียนมีความสนใจในสิ่งนั้นแล้วการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนก็จะตามมา :tv15:
โดย มารยาณี มาหะมะ (2011-10-20 15:57:39) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก มีนักเรียนมีความสนใจในสิ่งนั้นแล้วการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนก็จะตามมา :tv15:
โดย มารยาณี มาหะมะ (2011-10-20 15:57:48) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก มีนักเรียนมีความสนใจในสิ่งนั้นแล้วการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนก็จะตามมา :tv15:
โดย มารยาณี มาหะมะ (2011-10-20 15:57:56) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก มีนักเรียนมีความสนใจในสิ่งนั้นแล้วการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนก็จะตามมา :tv15:
โดย มารยาณี มาหะมะ (2011-10-20 15:58:06) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก มีนักเรียนมีความสนใจในสิ่งนั้นแล้วการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนก็จะตามมา :tv15:
โดย มารยาณี มาหะมะ (2011-10-20 15:58:17) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก มีนักเรียนมีความสนใจในสิ่งนั้นแล้วการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนก็จะตามมา :tv15:
โดย มารยาณี มาหะมะ (2011-10-20 15:58:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันทำให้ไม่น่าเบื่อ เกิดความสนุกสนาน เกิดความน่าสนใจต่อวิชาเรียน
โดย เพ็ญนภา เพ็ชรจินดา (2011-11-03 10:32:17) [แสดงความคิดเห็น]
ผมกำลังการศึกษาของประเทศ ล้มเหลวทั้งระบบ ตั้งแต่ การศึกษาขั้นพื้น ฐาน ผมว่า ทุกอย่างดีหมดในรายการ tv ครู เป็นการกระตุ้นครูให้ทำงาน แต่มีบางสิ่งบางอย่างผมกำลังมองว่า ไม่เหมาะสมกับ นักเรียนทั้งประเทศไทย (พูดได้เลยว่า ผู้ใหญ่ทั้งหลาย หรือนักวิชาการ กำลังให้อาหารสัตว์ ) นักเรียนนะครับ ไม่ใช่ ปลาหรือไก่ หรือสัตว์เลี้ยงที่ท่านจะกำหนด เด็ก ภาคใต้ ก็เรียนอย่างที่ท่านกำหนดทั้งหมด ผมเรียนและโตที่กรุงเทพฯ ตรงข้าม ธรรมศาสตร์ ฝั่งธนบุรี ตอนนี้ผมมาอยู่ภาค อีสาน ความคิด ความรู้สึก ต่างจากเด็กกรุงเทพฯ หลายขุม การเรียนการสอนจะทำแบบเด็กในกรุงเทพไม่ได้เลย แต่ต้องมีวิธีครูต้องใช้วิทยายุทธมากหน่อยเพราะเด็กในกรุงเทพฯ มีพ่อแม่ที่คอยเอาใจใส่ดูแลคอยกระตุ้นเรื่องการเรียนอยู่เสมอ แต่ภาครัฐ ก็มีตำรา หรือ สาระการเรียนรู้ เล่มเดียวกันเลย อย่างที่ผมบอกว่า นักวิชาการศึกษากำลังมองเด็กไทยเป็นสัตว์เลี้ยง เช่น ปลา ไ่ก่ กุ้ง ที่จะมีสูตรสำเร็จอาหารมาอย่างเดียว เหมือนยัดเยียดให้เด็กกินข้าวกะเพรา ก็ข้าวกะเพราทั้งประเทศ ไม่ต้องดูกันว่า เด็กจะชอบกินหรือไม่ชอบกิน ยกตัวอย่าง ผมเคยเจอ ข้อสอบ NT ของชั้น ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ผมยังจำได้ ในคำถามนั้น คำถาม ถามว่า (แปลให้เลยแล้วกันครับ) นักเรียนสามารถซื้อตั๋วรถไฟฟ้าได้อย่างไร คงไม่ต้องการคำตอบหรอกครับ เพราะผมได้ถามกับคุณครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ "อาจารย์เคยขึ้นรถไฟฟ้าหรือยัง" อาจารย์ตอบว่า อย่าว่าแต่จะขึ้นเลย ไม่เคยเห็นเสียด้วยซ้ำไอ้รถไฟฟ้าหน้าตาเป็นอย่างไร และมีอีกหลายสิ่ง ที่ผมได้พบ ในเรื่องการสอนหลาย ๆ วิชา คงได้พบกันคราวหน้าแล้วกันครับ
โดย นิทัศน์ วงศ์สนิท (2011-11-14 23:23:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมที่ดีมาก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำสัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วนสอนเช่ยหุ่นมือ เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นก็ออกมาเป็นรูปธรรมต่อยอดความคิดโดยการเขียนเรื่องให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ครบกระบวนการหากทำบ่อยๆนักเรียนคงอ่านออกเขียนได้ทุกคน ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
โดย สุบรรณ ไชยลาภ (2011-11-17 09:15:11) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาที่เกืิดเด็กไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์ นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการอ่านเป็นปัญหาที่ที่คนไทยติดอันดับต้นๆของคนไม่อ่านหนังสือ (อ่านน้อยมาก) เมื่อไม่อ่าน อ่านไม่รู้เรื่อง อ่านได้แต่ไม่สามารถสรุปความได้ ไม่สามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ ไม่สามารถสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ได้ในชวิตประจำวันแลอนาคต
การมีแบบอย่างการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลายที่นำเสนอผ่านโทรทัศครูนับเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครู ขอขอบคุณผู้บริหาร และทีมงานโทรทัศน์ครู..........
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2011-11-23 20:05:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี ครูสามารถสร้างแรงบัลดาลใจให้กับนักเรียนได้สนใจและเห็นว่าการอ่านเป็นเรื่องสนุกไม่น่าเบื่อ โดยเด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งการอ่านหนังสือเป็นปัญหาของเด็กไทยที่อ่านหนังสือไม่ออก อ่านไม่คล่องแต่เมื่อดูกิจกรรมของครูแล้วมีเทคนิคในการสอนที่ดี มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนได้ครบกระบนการ
การมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นำเสนอผ่านโทรทัศน์ครูนับว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆครูมากค่ะ :tv15: :tv18:
โดย ชนิดาภา ม่วงสีตอง (2011-11-24 15:20:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ข้าพเจ้าได้ชมโทรทัศน์ครู ตอน อ่านเขียนคล่อง โ€œทุกคนโ€ ต้องร่วมมือ-บทบาทของครู Literacy-The Whole story:KS1 Teachers ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น การนำเอาเรื่องราวที่เป็นชีวประวัติของท้องถิ่นหรือสถานที่ที่สำคัญ บุคคลที่เป็นตำนานหรือสร้างชื่อเสียงให้ท้องถิ่น แล้วครูสามารถนำมาสร้างบทบาทสมมติให้นักเรียนสามารถที่จะกล้าตั้งคำถาม ฝึกเขียน และอ่านออกเสียงตามครูหรืออ่านกันเองกับเพื่อนๆ จินตนาการหรือสามารถสร้างโครงเรื่อง วาดภาพและนำมาแต่งเป็นเรื่องราวตามที่นักเรียนต้องการได้ ก็จะทำให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนที่คล่องมากขึ้น สามารถพัฒนาด้านการอ่านการเขียน จากความร่วมมือของทุกฝ่าย จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
โดย จิราพร ปรีชา (2011-11-25 10:17:37) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันปัญหาเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออกพบมากในระดับประถมศึกษา ยิ่งเรื่องการเขียน การอ่านภาษาไทย อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2;3;4 ยังเขียนยังไม่ค่อยคล่องมากนัก บางคนยังเขียนชื่อตัวเองยังสะกดไม่ถูก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน สาเหตุก็มาจากครูทิ้งห้องเรียน ครูที่สอนไม่ตรงกับสายที่จบมา เช่น เอาครูคอมพิวเตอร์มาสอนภาษาไทย เป็นต้น นักเรียนมีปัญหาทางบ้านทำให้ไม่สนใจเรียน และนโยบายผู้บริหารโดยส่วนมากไม่ค่อยเน้นวิชาการสักเท่าไหร่ จะเน้นแต่เรื่องกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้พัฒนาการของเด็กในด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยแย่ลง ทุกวันนี้รู้สึกว่าผู้บริหารจะเริ่มเห็นความสำคัญด้านการอ่าน การเขียนของเด็กนักเรียน ได้แต่หวังว่าต่อไปเมื่อนักเรียนได้เลื่อนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,3 หรือ 4 ก็น่าจะมีจำนวนนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกลดน้อยลงกว่าเดิม ขอบคุณค่ะๆ
โดย สุนันทา ไพศรี (2011-11-30 12:45:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากกิจกรรมหนึ่ง ครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ ปัญหาอ่านออกเขียนคล่องเป็นปัญหาหลักของการศึกษาไทย ไม่เพียงแต่ระดับประถมศึกษาเท่านั้นที่มีปัญหา โรงเรียนที่ดิฉันสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนที่เข้า ม.๑ในแต่ละปีก็มีปัญหาอ่านออกเขียนคล่องไม่น้อย โดยเฉพาะเด็กชาวไทยภูเขา เพราะพูดออกเสียงไม่ชัด อ่านออกเสียงไม่ชัดเป็นเหตุให้เขียนสะกดไม่ถูกต้องไปด้วย โรงเรียนใช้วิธีร่วมมือร่วมใจกันของครูทุกวิชาช่วยกันแก้ไข โดยเริ่มจากการพูดให้ชัด อ่านออกเสียงให้ถูก และแนะนำแก้คำที่เขียนผิด ซึ่งแค่นี้ก็ใช้เวลาไม่น้อย ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่แนะนำรายการนี้ให้ จะนำไปปรับใช้กับปัญหาของตนเอง
โดย อารี รัญเสวะ (2011-12-10 21:15:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กประถมศึกษาอ่านออก เขียนได้น่าสนใจ เด็กๆ มีส่วนร่วมและเต็มใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดิฉันสนใจ และจะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตัวเอง เนื่องจากเป็นครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนเรียนร่วมด้วย และคิดว่าเด็กๆ จะให้ความร่วมมือและสนุกสนานกับการเรียนเช่นกันค่ะ
โดย จันทรพร มุธิตา (2011-12-16 10:19:28) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการเรียนการจัดสื่อการดรียนการสอนวิชาภาษาไทยได้ประสบการณ์ดีมากและสามารถนไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้จริง ในปัจจุบันเด็กไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามโรงเรียนขยายโอกาส เด็กนักเรียนมักอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องซึ่งเป็นปัญหาสำหรับครูอย่างยิ่งและส่งผลต่อการสอบของเด็กและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วย รายการนี้ดีมากที่ได้ช่วยแนะนำแนวทางการสอนที่ดี กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดแสดงออกด้วยการพูด แสดงความคิดเห็นให้เด็กเกิดความมั่นใจกล้าแสดงออกอยากพูด อยากเขียนอยากแสดงความคิดเห็นซึ่งครูจะต้องเตรียมกิจกรรมเตรียมสื่ออุปกรณ์และนำไปใช้โดยปรับตามความเหมาะสมของสถานการณืในการสอน ซึ่งเด็กจะเกิดความมั่นใจและสามารถพัฒนาทํกษะการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนได้ดีขึ้น ขอบคุณสำหรับแนวทางดีๆนะคะ
โดย ปิยมาภรณ์ สามทอง (2011-12-17 12:02:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ควรเริ่มต้นจากการใช้สื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจ เช่นบัตรภาพสวยๆ หรือนิทานสวยๆที่นักเรียนชอบฟัง แล้วให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ เช่นเดี่ยวกับตัวอย่าง และให้นักเรียนได้มีโอกาสพบกับประสบการณ์จริงยิ่งจะช่วยเพิ่มความสนใจและเกิดความจำในการอ่านคล่อง เขียนคล่องแบบถาวร
โดย จันทร์เพ็ญ นุ่นหลักคำ (2011-12-20 15:50:57) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาการอ่าน การเขียน เป็นเรื่องที่ครูไทยต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังครับอ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก
โดย นายสากล เนตะวงศ์ (2011-12-26 10:40:52) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาการอ่าน การเขียน เป็นเรื่องที่ครูไทยต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังครับอ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก
โดย นายสากล เนตะวงศ์ (2011-12-26 10:41:46) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาการอ่าน การเขียน เป็นเรื่องที่ครูไทยต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังครับอ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก
โดย นายสากล เนตะวงศ์ (2011-12-26 10:42:24) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาการอ่าน การเขียน เป็นเรื่องที่ครูไทยต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังครับอ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก
โดย นายสากล เนตะวงศ์ (2011-12-26 10:42:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีความคิดเป็นของตนเอง ทำให้มีความพยายามที่จะแสดงความคิดในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการจัดกระบวนการให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย การเรียนรู้นอกห้องเรียนจะทำให้เด็กไม่เบื่อหน่าย การที่ครูจะต้องเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ นั้นต้องมีการศึกษาผู้เรียนมีจุดเด่น จุดด้อยทางใด แล้วจึงนำเอาวิธีการที่เหมาสมมาปรับใช้กับนักเรี่ยนเป็นกลุ่มๆ เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา จึงให้ผู้เรียนมาเสนอความคิดให้เพื่อนๆ ฟัง จากการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ ดังนั้นครูต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน
โดย สมฤดี วิชญานนท์ (2011-12-28 01:54:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ จะนำไปใช้ค่ะ
โดย สุดารัตน์ นามมนตรี (2011-12-30 21:20:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ จะนำไปใช้ค่ะ
โดย สุดารัตน์ นามมนตรี (2011-12-30 21:20:37) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก มีนักเรียนมีความสนใจในสิ่งนั้นแล้วการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนก็จะตามมา
โดย แสงทอง บุญเชิด (2012-01-02 11:42:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆ สามารถใช้ในการสอนในประเทศไทยได้ สอนให้นักเรียนคิดจินตนาการตามเรื่องที่ได้ฟัง กล้าถามเป็นการแสดงออกเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การถ่านถอดเรื่องราวเป็นภาพ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ การออกเสียงเป็นพื้นฐานสำคัญนักเรียนได้มีการเรียนรู้ที่ดีจากการฝึกของครูและได้ปฏิบัติจริง หลายสิ่งหลายอย่างน่าสนใจและนำมาประยุกใช้ได้ :tv15:
โดย หทัยรัตน์ สุวรรณรงค์ (2012-01-05 13:26:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากซึ่งครูสามารถนำไปใช้สอนได้
เพราะการอ่านการเขียนคล่องเป็นพื้นฐานของการเรียนทุกกลุ่มสาระ
โดย เพ็ญศรี แก่นแก้ว (2012-01-07 14:48:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนออกเสียงที่น่าสนใจมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยจะมีผลในด้านการพัฒนากเรียนให้เป้นคนกล้าแสดงออกด้วยแม้ในวิชาภาษาไทยก็สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากเด็กที่โรงเรียนนักเรียนจะพูดภาษาอีสานและจะมีปัญหาในการพูดภาษากลางการนำบุคคลหรือตัวละครที่นักเรียนสนใจมาให้นักเรียนได้พูดคุยจะช่วยแก้ปัญหาด้านความไม่มั่นใจในการพูดอีกด้วยและการจัดบรรายกาศที่ไม่เป็นทางการจะทำให้นักเรียนไม่เครียดและสมารถพูดคุยได้ครูควรมีการสอดแทรกเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทะภาพ
โดย แสงทอง บุญเชิด (2012-01-08 08:57:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากสื่อการเรียนรู้ที่ได้ศึกษาไปแล้วนี้ในส่วนตัวของข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการบูรณาการเรียนการสอนเข้าด้วยกันโดยคุณครูผู้สอนทำการสอนแบบเน้นนักเรียนเป็นสื่อกลางและสามารถเข้าถึงความคิดและลักษณะนิสัยของเด็กในวัยนี้ มีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อสามารถให้นักเรียนจิตนาการภาพให้ออกให้เห็นเป็นรูปธรรมคุณครูเอาใจใส่กับนักเรียนอย่างทั่วถึงมีสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการสอนที่ทันสมัยสามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้กับการเรียนการสอนของประเทศไทยได้เพราะถ้าเราจะนำวิธีการสอนนั้นมาทั้งหมดก็ไม่อาจเป็นไปได้เพราะการเรียนการสอนในประเทศไทยนั้นในแต่ละห้อง/ชั้นจะมีนักเรียนจำนวนมากทำให้คุณครูดูและเด็กไม่ทั่วถึงแต่เราก็สามารถมาประยุกต์โดยศึกษาจากคลิปวิดีโอตัวอย่างนี้ได้โดยส่วนไหนเข้ากับการสอนในประเทศไทยก็นำมาใช้แต่ส่วนไหนที่ทำได้ยากก็มาปรับให้เป็นการสอนแบบไทยเป็นการนำมาปรับเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วันเพ็ญ จินะอิ (2012-01-20 12:25:57) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาของเด็กไทยโดยเฉพาะเด็กในต่างจังหวัดคือ การจำ ไม่ใช่การอ่าน..ทำให้เมื่อมีการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนมักอ่านได้ เขียนไม่ได้ เขียนได้อ่านไม่ได้ จ๊ะ ถ้าหากสอนให้นักเรียนเข้าใจคำที่นักเรียนกำลังอ่านและเขียนด้วยจะช่วยได้มาก
โดย วัฒนา (2012-01-29 21:21:32) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาการอ่านออกและเขียนได้ของนักเรียนเป็นปัญหาที่ครูผู้สอนควรแยกออกจากกันเพราะบางคนอ่านได้ทุกคำแต่เขียนไม่ได้เขียนไม่ถูกต้อง ดังนั้นการวินิจฉัยความบกพร่องของนักเรียนแต่ละคนหลังจากสอนจะทำให้สามารถพัฒนานักเรียนได้ตรงกับความต้องการ หรือจะเรียกว่าเยียวยา/ปฐมพยาบาลด้านการอ่านและเขียนทันตามเหตุการณ์ จากการศึกษาวีดีทัศน์เรื่องการอ่านคล่องเขียนคล่อง ประทับใจในกิจกรรมที่หลากหลายของครูผู้สอน เน้นการใช้สื่อที่เป็นบุคคล เป็นวัสดุได้อย่างน่าสนใจ วางแผนการนิเทศครูเรื่องนี้ไว้แล้วว่า จะให้ครูทุกคนได้เรียนรู้จากเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดเขากลอยต่อไป
โดย ประสานทอง จันทมณี (2012-01-30 21:09:48) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู - Literacy - The Whole Story: KS1 Teachers ได้ชมแล้วในความเห็น คิดว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี นำไปเป็นแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ดี เพราะการอ่านและการเขียนเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั้นเป็นปัญหาที่สำคัญถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะเป็นผลต่อการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ด้วย เพราะจะเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน รายการโทรทัศน์ครูตอนอ่านออกเขียนได้เป็นตัวอย่างที่ครูจะนำไปประยุกต์ใช้ โดยยึดหลักนักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
โดย พิกุลศรี ชัยชิต (2012-02-01 23:43:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ
โดย มูรนี กือนิ (2012-02-02 10:13:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นประโยชน์ดีค่ะ เด็ก ๆ ได้ฝึกคิดฝึกออกเสียง ฝึกพูดในสิ่งที่เขาคิดฝึกแสดงความคิดเห็น เราจะได้รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กแต่ละคนว่าใครออกเสียงเป็นอย่างไรบ้าง จะได้แก้ไปทีละจุด เช่น ที่ห้องก็จะใช้วิธีคล้าย ๆ กันคือ ให้ออกมาอ่านทีละคน แล้วฟังเสียงว่าเด็กออกเสียงไม่ชัดคำไหนบ้าง แล้วค่อยพาเขาออกเสียงที่ถูกต้อง แต่ที่ห้องจะมีเด็กพูดไม่ชัดอยู่ 2 คน ทราบมาว่าที่บ้านเขาสอนให้พูดไม่ชัดตั้งแต่เด็กเพราะคิดว่าน่ารัก แต่พอโดมามันเป็นปมด้อยของเด็ก
โดย มารินทร์ดา เมืองสนธ์ (2012-02-02 14:22:57) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง"ทุกคนต้องร่วมมือ"ได้ชมแล้วเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้ทั้งระดับชั้นอนุบาลและประถม โดยสอนให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเล่าเรื่องถ่ายทอดความคิด เรื่องราวจากภาพวาด การสอนควรเริ่มจากการพูดคุย เล่าเรื่องโดยครูเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดความคิด โดยจัดกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ การเล่าเรื่องจากภาพ การฟังนิทาน การเล่นเกม โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและมีประสิทธิภาพสูง
โดย ถุงเงิน ขจรเจริญศักดิ์ (2012-02-02 19:45:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆ สามารถใช้ในการสอนในประเทศไทยได้ สอนให้นักเรียนคิดจินตนาการตามเรื่องที่ได้ฟัง กล้าถามเป็นการแสดงออกเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การถ่านถอดเรื่องราวเป็นภาพ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ การออกเสียงเป็นพื้นฐานสำคัญนักเรียนได้มีการเรียนรู้ที่ดีจากการฝึกของครูและได้ปฏิบัติจริง หลายสิ่งหลายอย่างน่าสนใจและนำมาประยุกใช้ได้ :tv18:
โดย อรุณศรี ชัยมงคล (2012-02-14 21:05:04) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เห็นความสำคัญที่เทคนิคความร่วมมือของครู สามารถกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ของนักเรียน ได้เห็นภาพตัวอย่างจริง ก็ต่อยอดความคิด นักเรียนกล้าถาม กล้าแสดงออก แม้จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น แต่นักเรียนก็นำมาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวได้ ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เยี่ยมจริง ๆ ครับ (มีปัญหาตอนโหลดภาพต้นเรื่องนิดหน่อยครับ)
โดย ชยานนท์ มูลพิมพ์ (2012-02-15 05:19:38) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครู เป็นรายการที่ดีมาก ทำให้ครูทุกคนได้ศึกษาและดูวิธีการจัดกิจกรรมที่มีหลายรูปแบบ ทั้งในในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเด็กได้ร่วมกิจกรรมได้ฝึกพัฒนาในทุกด้าน และทุกคนได้พูด ได้อ่าน ได้เล่าเรื่อง ได้เขียน ได้วาดภาพตามจินตาการ เป็นการสอนแบบ ฺฺBBL
และทำให้เิกิดองค์รวม
ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เยึ่ยมจริงๆค่ะ
โดย สุกัญญา ยิ่งแม่นสม (2012-02-24 23:26:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนอ่านเขียนสำหรับเด็กเล็กนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเป็นสิ่งสำคัญ การสอนโดยใช้หุ่นเชิด(อุปกรณ์การสอน) ทำให้ผู้เรียนสนใจ ประกอบกับครูผู้สอนใช้คำถามนำ ทำให้เด็กกล้าแสดงออก พร้อมกับอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
โดย มานพ วรรณารักษ์ (2012-02-27 06:33:10) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดระเบียบความคิด ของผู้เรียน และให้โอกาสนักเรียนได้ถาม จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี ทำให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการในเรื่องที่เรียนได้ดี สามารถแต่งเป็นประโยค เขียนเป็นเรื่องราวได้
โดย มานพ วรรณารักษ์ (2012-02-27 06:39:41) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก มีนักเรียนมีความสนใจในสิ่งนั้นแล้วการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนก็จะตามมา
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-02-29 22:04:12) [แสดงความคิดเห็น]
การรับชมรายการโทรทัศน์ครูขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียนจะต้องอาศัยปัจจัยหลายส่วนด้วยกัน อันดับแรก จะต้องคำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ นั่นคือการยึดผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นเอง ผู้เรียนจะต้องมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสนใจสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดและการจัดการเรียนการสอนของครูรายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และดึงความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก :tv02: :tv18:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-02-29 22:08:51) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมรายการแล้ว ชอบเทคนิคการเรียนการสอนของครูมากเลยค่ะ คุณครูมีเทคนิคในการเล่าเรื่องโดยการแต่งกายประกอบ ทำให้การเล่าเรื่องที่ยาว ๆ นั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อยากให้ครูในโรงเรียนที่สอนวิชาเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาต่างประเทส นำวิธีนี้มาใช้ในการเล่าเรื่องด้วยน่าจะสามารถสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก ชอบการที่เด็กนักเรียนมีโอกาสในการตั้งคำถามในเรื่องต่าง ๆ ที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน เป็นเทคนิคการสอนที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมากถ้าครูได้นำมาประยุกต์ใช้ ขอบคุณสำหรับรายการดี ๆ ค่ะ
โดย ชไมพร (2012-03-10 14:01:52) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องที่นำมาเสนอ แสดงถึงการสอนที่ครูมีการเตรียมอย่างดีที่มุ่งให้นักเรียนของตนบรรลุการเรียนรู้ที่ครูตั้งใจไว้ ครูแต่ละคนมีนักเรียนของตนเองที่มีธรรมชาติที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเทคนิคถึงแม้จะแตกต่างกัน แต่มีหลักการสำคัญเดียวกัน คือ นักเรียนสำคัญที่สุด เมื่อครูเข้าใจนักเรียนของตนเอง รู้วัย รู้ธรรมชาติ รู้ข้อจำกัด ครูในตัวอย่างที่นำเสนอมีความสามารถจริง ๆ เลือกเทคนิควิธีที่เหมาะกับผู้เรียน ทำให้บรรยากาศในการเรียนมีชีวิตชีวา ทุกคนมีโอกาสแสดงได้ นับว่าเป็นบทเรียนสำหรับครูไทยที่จะวิเคราะห์สาระที่เกี่ยวกับผู้เรียน เนื้อหาที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้อย่างบูรณาการ (ความรู้ ได้ฝึกทักษะ ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความยินดีในการเรียนและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์) อยากเห็นครูไทยแสดงตัวอย่างในหลักการเช่นนี้
โดย ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ (2012-03-10 22:48:45) [แสดงความคิดเห็น]
หากในประเทศเราจะมีห้องเรียนที่พร้อมกว่านี้ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้ใช้ได้ทุกห้องเรียน คิดว่า ครูไทยก็คงสอนได้ดีไม่น้อยกว่าครูประเทศอื่นๆ ค่ะ ห้องเรียนที่มีนักเรียนสิบกว่าคน กับ สี่สิบแปดคน มันต่างกันนะคะ
โดย นางแวว บำรุงนา (2012-03-11 14:11:39) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเห็นว่าการสอนอ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู - Literacy - The Whole Story: KS1 Teachersนั้นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำสัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วนสอนเช่ยหุ่นมือ เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นก็ออกมาเป็นรูปธรรมต่อยอดความคิดโดยการเขียนเรื่องให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ครบกระบวนการหากทำบ่อยๆนักเรียนคงอ่านออกเขียนได้ทุกคน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
โดย เบญจวรรณ อารีสุก (2012-03-30 08:53:50) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านออกและเขียนคล่อง ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นบทบาทที่สำคัญของคุณครูที่ต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และสอนโดยสามารถสร้างความรู้สึกหรือแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนมีความรู้สึกรักและเข้าใจในการอ่านออกและเขียนคล่อง สนใจในการอยากเรียนและรักการเรียนภาษาไทย ซึ่งการสอนที่มีความสร้างสรรค์และเสริมแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาไทยของครู มีส่วนสำคัญในการอยากเรียนของนักเรียนอย่างไม่น่าเบื่อ แต่กลับมีความกระตือรือร้นที่อยากเรียนการเขียนและการอ่านย่างมีความความสุข และสนุกสนานในการเรียน
โดย ดวงใจ แก้วหานาม (2012-03-30 10:35:28) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์นี้เป็นรายการที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบวิชาชีพครูสำหรับผมเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพครูในออนาคต แต่ก็มีอุปสรรคมากมายในการเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีล่ามแปลภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผมอยากให้ทางรายการจัดช่องรายการที่มีช่องล่ามแปลภาษามือที่อำนวยความสะดวกกับคนหูหนวกได้มากขึ้น คนหูหนวกเองก็จะได้มีศักยภาพในตนเองที่จะประกอบอาชีพครูนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:10:35) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์นี้เป็นรายการที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบวิชาชีพครูสำหรับผมเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพครูในออนาคต แต่ก็มีอุปสรรคมากมายในการเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีล่ามแปลภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผมอยากให้ทางรายการจัดช่องรายการที่มีช่องล่ามแปลภาษามือที่อำนวยความสะดวกกับคนหูหนวกได้มากขึ้น คนหูหนวกเองก็จะได้มีศักยภาพในตนเองที่จะประกอบอาชีพครูนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:10:57) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์นี้เป็นรายการที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบวิชาชีพครูสำหรับผมเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพครูในออนาคต แต่ก็มีอุปสรรคมากมายในการเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีล่ามแปลภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผมอยากให้ทางรายการจัดช่องรายการที่มีช่องล่ามแปลภาษามือที่อำนวยความสะดวกกับคนหูหนวกได้มากขึ้น คนหูหนวกเองก็จะได้มีศักยภาพในตนเองที่จะประกอบอาชีพครูนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:10:58) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์นี้เป็นรายการที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบวิชาชีพครูสำหรับผมเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพครูในออนาคต แต่ก็มีอุปสรรคมากมายในการเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีล่ามแปลภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผมอยากให้ทางรายการจัดช่องรายการที่มีช่องล่ามแปลภาษามือที่อำนวยความสะดวกกับคนหูหนวกได้มากขึ้น คนหูหนวกเองก็จะได้มีศักยภาพในตนเองที่จะประกอบอาชีพครูนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:10:59) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์นี้เป็นรายการที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบวิชาชีพครูสำหรับผมเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพครูในออนาคต แต่ก็มีอุปสรรคมากมายในการเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีล่ามแปลภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผมอยากให้ทางรายการจัดช่องรายการที่มีช่องล่ามแปลภาษามือที่อำนวยความสะดวกกับคนหูหนวกได้มากขึ้น คนหูหนวกเองก็จะได้มีศักยภาพในตนเองที่จะประกอบอาชีพครูนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:11:00) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์นี้เป็นรายการที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบวิชาชีพครูสำหรับผมเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพครูในออนาคต แต่ก็มีอุปสรรคมากมายในการเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีล่ามแปลภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผมอยากให้ทางรายการจัดช่องรายการที่มีช่องล่ามแปลภาษามือที่อำนวยความสะดวกกับคนหูหนวกได้มากขึ้น คนหูหนวกเองก็จะได้มีศักยภาพในตนเองที่จะประกอบอาชีพครูนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:11:05) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์นี้เป็นรายการที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบวิชาชีพครูสำหรับผมเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพครูในออนาคต แต่ก็มีอุปสรรคมากมายในการเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีล่ามแปลภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผมอยากให้ทางรายการจัดช่องรายการที่มีช่องล่ามแปลภาษามือที่อำนวยความสะดวกกับคนหูหนวกได้มากขึ้น คนหูหนวกเองก็จะได้มีศักยภาพในตนเองที่จะประกอบอาชีพครูนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:11:11) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์นี้เป็นรายการที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบวิชาชีพครูสำหรับผมเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพครูในออนาคต แต่ก็มีอุปสรรคมากมายในการเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีล่ามแปลภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผมอยากให้ทางรายการจัดช่องรายการที่มีช่องล่ามแปลภาษามือที่อำนวยความสะดวกกับคนหูหนวกได้มากขึ้น คนหูหนวกเองก็จะได้มีศักยภาพในตนเองที่จะประกอบอาชีพครูนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:11:15) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์นี้เป็นรายการที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบวิชาชีพครูสำหรับผมเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพครูในออนาคต แต่ก็มีอุปสรรคมากมายในการเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีล่ามแปลภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผมอยากให้ทางรายการจัดช่องรายการที่มีช่องล่ามแปลภาษามือที่อำนวยความสะดวกกับคนหูหนวกได้มากขึ้น คนหูหนวกเองก็จะได้มีศักยภาพในตนเองที่จะประกอบอาชีพครูนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:11:19) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์นี้เป็นรายการที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบวิชาชีพครูสำหรับผมเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพครูในออนาคต แต่ก็มีอุปสรรคมากมายในการเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีล่ามแปลภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผมอยากให้ทางรายการจัดช่องรายการที่มีช่องล่ามแปลภาษามือที่อำนวยความสะดวกกับคนหูหนวกได้มากขึ้น คนหูหนวกเองก็จะได้มีศักยภาพในตนเองที่จะประกอบอาชีพครูนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:11:23) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์นี้เป็นรายการที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่ประกอบวิชาชีพครูสำหรับผมเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพครูในออนาคต แต่ก็มีอุปสรรคมากมายในการเรียนต่างๆ ซึ่งต้องมีล่ามแปลภาษามือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผมอยากให้ทางรายการจัดช่องรายการที่มีช่องล่ามแปลภาษามือที่อำนวยความสะดวกกับคนหูหนวกได้มากขึ้น คนหูหนวกเองก็จะได้มีศักยภาพในตนเองที่จะประกอบอาชีพครูนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:11:28) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องนี้ฮอทจริงๆนะคะมีครูมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากแสดงว่า ครูทุกท่านก็มีความสนใจในการจัดกิจกรรมการอย่างไรให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และเข้าใจ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น นักเรียนสามารถนำความรู้ทีได้รับ ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเยี่ยมจริงๆคะครูสุรางค์ก็เป็นครูที่สนใจและมีอุดมการณ์เดียวกับครูทุกท่าน การพัฒนาครูและครูพัฒนาตัวเอง ด้วยการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอเพราะ ครูคืออาชีพที่หยุดการเรียนรู้ไม่ได้เพราะนักเรียนจะไม่พัฒนาการเรียนหากครูไม่พัฒนาการสอน การพัฒนาตนเองครูสุรางค์ พัฒนาด้วยการเข้ามาเรียนรู้กับโทรทัศน์ครูไม่เบื่อเลยชอบมากๆคะปิดเทอมแล้วจึงต้องเข้ามาตลอดเวลา รู้ว่ามีเพื่อนและทีมงานที่ทำงานอย่างไม่มีวันปิดเทอมเหมือนครูเรา เป็นกำลังใจให้ทีมงานโทรทัศน์ครูที่หาความรู้ใหม่ๆมาให้ครูเสมอนะคะ เหมือนกับทำให้เราฟื้นฟูความรู้คิดรูปแบบการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปการขอบคุณมากคะ
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-03-30 12:37:22) [แสดงความคิดเห็น]
รานการโทรทัศน์เรืองการสอนอ่านและเขียนถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาต่างประเทศเราสามารถนำเอาเทคนิคและวิธีการไปปรับใช้ในการสอนอ่านและเขียนในวิชาภาษาไทยได้
โดย สุรีย์วรรณ ไชยเทพ (2012-03-30 15:56:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนครูมาก ๆค่ะ เพราะที่โรงเรียนก็มีปัญหาเกี่ยวการอ่านและการเขียนอยู่ค่ะ จึงคิดว่าน่าจะนำวิธีการสอนที่ได้ชมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทและนักเรียนที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยนำความรู้มาสู่ครูที่อยู่ห่างไกลอย่างโรงเรียนดิฉัน ดิฉันจะพยายามเข้ามาชมบ่อย ๆและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากาเรียนการสอนของตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ คิดว่าเพื่อนครูและน้อง ๆ ที่คิดจะมาเป็นครูคงได้รับประโยชฯเหมือนดิฉันเช่นกันค่ะ ขอขอบคุณอีกครั้งจากใจครูคนหนึ่ง
โดย jinda songsee (2012-03-30 21:21:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการสอนการอ่านที่ดีมากเพราะครูได้สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมา มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ใหม่ๆ มีการใช้สื่อช่วยสอนเช่นหุ่นมือ มีการวาดภาพ การเขียนเรื่อง มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ครบกระบวนการ
โดย วรรณวิมล พุ่มพวง (2012-03-30 21:44:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนออกเสียงที่น่าสนใจมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยจะมีผลในด้านการพัฒนากเรียนให้เปHนคนกล้าแสดงออกด้วยแม้ในวิชาภาษาไทยก็สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากนักเรียนมักใช้คำพูดการออกเสียงโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องและจะมีปัญหาในการพูดการนำบุคคลหรือตัวละครที่นักเรียนสนใจมาให้นักเรียนได้พูดคุยจะช่วยแก้ปัญหาด้านความไม่มั่นใจในการพูดอีกด้วยและการจัดบรรายกาศที่ไม่เป็นทางการจะทำให้นักเรียนไม่เครียดและสมารถพูดคุยได้ครูควรมีการสอดแทรกเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ประภา สนิทผล (2012-03-30 22:02:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนออกเสียงที่น่าสนใจมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยจะมีผลในด้านการพัฒนากเรียนให้เปHนคนกล้าแสดงออกด้วยแม้ในวิชาภาษาไทยก็สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากนักเรียนมักใช้คำพูดการออกเสียงโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องและจะมีปัญหาในการพูดการนำบุคคลหรือตัวละครที่นักเรียนสนใจมาให้นักเรียนได้พูดคุยจะช่วยแก้ปัญหาด้านความไม่มั่นใจในการพูดอีกด้วยและการจัดบรรายกาศที่ไม่เป็นทางการจะทำให้นักเรียนไม่เครียดและสมารถพูดคุยได้ครูควรมีการสอดแทรกเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ประภา สนิทผล (2012-03-30 22:02:50) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการอ่าน การเขียนสำหรับนักเรียนเริ่มเรียนให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการต่างๆ มากมาย ที่นำมาใช้ประกอบการสอนเพื่อทำให้การสอนได้ผลมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ และสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและคงทนก็คือสื่อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนิทาน เพลง หุ่น บทบาทสมมุติ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเมื่อนำสื่อเหล่านี้มาใช้พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนก็ยิ่งทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุก มีความสุขเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้าครูสามารถนำวิธีการ/เทคนิคการสอนเหล่านี้ไปใช้ ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คงจะค่อย ๆ หมดไป
โดย นางยินดี รามทอง (2012-03-31 09:29:44) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มากเพราะเป็นการเด็กนักเรียนให้อ่านออกมายิ่งขึ้น เพราะโรงเรียนที่ดิฉันสอนเด็กนักเรียนอ่านหนังสือไม่ค่อยออก โดยเด็กนักเรียนมีพื้นฐานโดยที่เด็กพูดมลายูมากจึงทำให้เด็กนักเรียนไม้่พูดภาษาไทย อยู่ที่บ้านผู้ปกครองพูดมลายู แล้วมาโรงเรียนเด็กนักเรียนก็พูดมลายูอีกจึงทำให้นักเรียนไม่ค่อยพูดภาษาไทย ดังนั้นโรงเรียนเลยมีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน โดยให้นักเรียนอ่านหนังสือทุกครั้งก่อนเข้าเรียนวิชาอื่นเพื่อการฝึกอ่านให้เด็กมีการพัฒนาการอ่านยิ่งขึ้น แต่ที่ผ่านมาเด็กอ่านได้บ้างแล้ว
โดย บีบีไซบ๊ะ เปาะดอเลาะ (2012-03-31 11:02:58) [แสดงความคิดเห็น]
94กิจกรรมนี้อยากให้ครูที่โรงเรียนได้ดูและนำไปใช้กับนักเรียนมากๆค่ะ เพื่อที่จะได้พัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนให้มากขึ้น ดิฉันจะนำใช้ให้มากที่สุดในการนำกิจกรรมลักษณะนี้ไปใช้ การใช้สื่อประเภทหุ่นมือ การแสดงเป็นตัวละครที่ตามจริงก็สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้สือประเภทICT นักเรียนก็เกิดการเรียนรู้ได้ โรงเรียนที่อยู่ไกลๆ และมีนักเรียนในชั้นเรียนน้อยๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้น่าจะเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพมากขั้นแน่นอน :tv16:
โดย ปิยะดา สมคำ (2012-03-31 22:22:24) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม
โดย แสงทอง บุญเชิด (2012-04-01 09:26:14) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้ ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือเด็กส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ค่อย ปัญหาตามมาคือเขียนไม่ได้ ในเมื่อปัญหาทั้งสองสิ่งมารวมกันในตัวนักเรียนเราแล้วก็เกิดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือขี้เกียจที่จะเรียนหนังสือ เราในฐานะว่าคุณครูในอนาคตจะทำอย่างไรให้นักเรียนปราศจากปัญหาข้างต้น รายการทีวีครูตอนอ่านออกเขียนได้สามารถเป็นตัวอย่างที่จะให้เราในฐานะครูไปประยุกต์ใช้ เขาได้ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียน
โดย สุนันท์ พระวงศ์ (2012-04-01 09:52:30) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาบางคนยังอ่าน ยังเขียนยังไม่ค่อยคล่องมากนัก ยิ่งโดยเฉพาะประถมศึกษาปีที่1 บางคนยังเขียนชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ ซึ่งผมได้ไปพบเจอด้วยตนเองในการเป็นนักศึกษาฝึกสอนในโรงเรียนนอกตัวเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย...เหตุหลักๆก็เนื่องมาจากเด็กบางคนยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะสม มาตั้งแต่ชั้นอนุบาล...ด้วยเหตุนี้ทาง ผอ.จึงได้ริเริ่มให้เด็กชั้นอนุบาล2เริ่มมีการฝึกเตรียมความพร้อมในการขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยให้ฝึกเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขต่างๆ ฯลฯ รวมไปถึงการอ่านอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนให้ดีขึ้น..ซึ่งการสอนเหล่านี้ถ้าจะให้ได้ผลก็ควรที่จะมีหลายๆฝ่ายเข้ามาคอยช่วยเหลือและส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากที่สุด :tv18: :tv17:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-04-01 10:01:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนออกการอ่านเสียงที่น่าสนใจมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยจะมีผลในด้านการพัฒนากเรียนให้เป้นคนกล้าแสดงออกด้วยแม้ในวิชาภาษาไทยก็สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากเด็กที่โรงเรียนนักเรียนจะพูดภาษาถิ่นและจะมีปัญหาในการพูดภาษากลางการนำบุคคลหรือตัวละครที่นักเรียนสนใจมาให้นักเรียนได้พูดคุยจะช่วยแก้ปัญหาด้านความไม่มั่นใจในการพูดอีกด้วยและการจัดบรรายกาศที่ไม่เป็นทางการจะทำให้นักเรียนไม่เครียดและสมารถพูดคุยได้ครูควรมีการสอดแทรกเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
โดย กาญจนา ทินนา (2012-04-01 10:05:33) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกฝนและส่งเสิมให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้นับเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะการอ่านออกช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนวิชาอื่นๆได้สะดวกขึ้นกล่าวคือการเรียนทุกสาระวิชาในปัจจุบันนี้หากนักเรียนสามารถอ่านได้สะดวก คล่องแคล่ว ก็ช่วยให้เข้าใจความหมายของคำทั้งนี้ยังเป็นพื้นฐานทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สำคัญยิ่งเนื่องจากทุกวิชาต้องมีการอ่านหากผู้เรียนอ่านได้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
โดย ปัทมพร อู่ทอง (2012-04-01 10:18:15) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการอ่าน การเขียนสำหรับนักเรียนเริ่มเรียนให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการต่างๆ มากมาย ที่นำมาใช้ประกอบการสอนเพื่อทำให้การสอนได้ผลมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ และสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและคงทนก็คือสื่อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนิทาน เพลง หุ่น บทบาทสมมุติ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเมื่อนำสื่อเหล่านี้มาใช้พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนก็ยิ่งทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุก มีความสุขเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้าครูสามารถนำวิธีการ/เทคนิคการสอนเหล่านี้ไปใช้ ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คงจะค่อย ๆ หมดไป
โดย ยินดี รามทอง (2012-04-01 10:52:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน อ่านออก เขียนคล่องนั้นได้ประโยชน์เป็นอย่างมากเป้นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ถุกต้องในการอ่านและการเขียนมีการสร้างแรงบันดาลใจจากการแสดงบทบาทสมมุติ การศึกษาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลในการเขียน สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนนากสิลป์ไทยได้คือการอ่านออกเสียงบทร้องที่ใช้สำหรับการแสดงเพื่อความถุกต้องในการปฏิบัติท่ารำและการเขียนบรรยายหรือการเขียนเพื่อนำเสนอผลงานหรือการสรปความรู้ที่ได้ขจากการแสดงนากสิลป์ไทยประเภทต่าง ๆเมื่อเขียนถูก เมื่ออ่านเป็น นักเรียนจะเกิดความมั่นใจและกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น :tv15:
โดย สว่างวรรณ กล่อมบรรจง (2012-04-01 13:36:33) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาด้านการออกเสียงมาก จากเหตุผลจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่แวดล้อม อีกทั้งสื่อต่าง ๆ เด็กได้รับ จากตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับชมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะการฝึกอ่านออกเสียงให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องเป็นผู้สร้างความมั่นใจ ให้เกิดกับเด็ก โดยอาศัยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ การได้รับชมรายการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ครูจะได้นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนต่อไป
โดย นวรรช จันทร์หอมฟุ้ง (2012-04-01 23:02:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมการอ่านออกเขียนคล่อง แล้วพบการจำลองสถานการณ์ที่ทุกคนต้องทำกิจกรรมร่วมมือเพื่อการพัฒนาเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาที่บางคนยังมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนยังไม่ค่อยคล่องมากนัก โดยเฉพาะเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 บางคนยังเขียนชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นปัญหามากจากนโยบายการประเมินตามสภาพจริง ที่ไม่มีการเรียนตกซำชั้น เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ยังดันทุรังให้ขึ้นชั้นเรียนผิดกับหลักสูตรเก่า ทำให้การศึกษาของเด็กไทยตกตำลงมาก เนื่องมาจากเด็กบางคนยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล โดยให้ฝึกเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขต่างๆ ฯลฯ รวมไปถึงการอ่านอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนให้ดีขึ้น..ซึ่งการสอนเหล่านี้ถ้าจะให้ได้ผลก็ควรที่จะมีหลายๆฝ่ายเข้ามาคอยช่วยเหลือและส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากที่สุด
โดย สายสุณี บัวเมืองบล (2012-04-02 12:14:01) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาด้านการออกเสียงมาก การส่งเสริมกนักเรียนให้อ่านออกเขียนคล่อง ครูและนักเรียนต้องมีความพร้อม ครูต้องมีสื่อการเรียนที่นักเรียนสนใจจำทำให้เด็กอ่านเขียนได้ การใช้หุ่นมือทำให้เด็กสนใจนอกจากการใช้หุ่นมือแล้วเราสามารถใช้ภาพประกอบในการอ่านและเขียนคำได้เป็นภาพประกอบของจริงยิ่งดีเพราะเด็กจะสนใจในภาพที่มีสีสันที่สวยงามเมื่อเด็กให้ความสนใจจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี ในบทเรียนภาษาไทยมีการแสดงบทบาทสมมุติในตัวละครทำให้นักเรียนสนใจและจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีมีความสนุกสนานในการเรียน
โดย กมลรัตน์ แสงแก้ว (2012-04-02 13:48:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำสัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วนสอนเช่นหุ่นมือ เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง ดีมากค่ะ :tv18:
โดย สุคนธ์ สุขสุวรรณ (2012-04-02 13:59:43) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการแล้ว ได้แนวทางวิธีการไปวางแผนในการจัดทำแผนการเรียนรู้สำหรับสอนนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมีความอยากเรียน ปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาด้านการออกเสียงมาก จากเหตุผลจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่แวดล้อม อีกทั้งสื่อต่าง ๆ เด็กได้รับ จากตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับชมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะการฝึกอ่านออกเสียงให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องเป็นผู้สร้างความมั่นใจ ให้เกิดกับเด็ก โดยอาศัยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ การได้รับชมรายการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ครูจะได้นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดย อุไร เทพเกื้อ (2012-04-02 14:06:14) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเรื่องเด้กอ่านหนังสือไม่ออกนี้ นับว่าเป็นปัญหาที่มีมาช้านาน และทำให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้วิชาอื่นๆ ได้ เพราะจบท่อ่านไม่ออก เด็กจะไม่สามารถคิดวิเคราะห์ หรือคิดสังเราะห์ อะไรได้เลย เนื่องมาจากมีความบกพร่องด้านการอ่าน การใช้เทคนิคการสอนแบบนี้จะทำได้เด็กได้ฝึกคิด ฝึดเขียนและอ่านไปในตัว เด็กจะสร้างสรรค์ เนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยการเขียนเป้นข้อความสั้นๆ จากนั้น จึงเริ่มเขียนเป็นประโยค และต่อมาก้จะเริ่ใขยนเป็นเรื่องราวได้ และสามารถอ่านเรื่องราวที่ตัวเองอ่านได้
โดย บรรจง คำเจริญ (2012-04-02 19:22:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการแล้ว ได้แนวทางวิธีการไปวางแผนในการจัดทำแผนการเรียนรู้สำหรับสอนนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมีความอยากเรียน ปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาด้านการออกเสียงมาก จากเหตุผลจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่แวดล้อม อีกทั้งสื่อต่าง ๆ เด็กได้รับ จากตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับชมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะการฝึกอ่านออกเสียงให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องเป็นผู้สร้างความมั่นใจ ให้เกิดกับเด็ก โดยอาศัยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ การได้รับชมรายการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ครูจะได้นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ทำให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากขึ้น
โดย ธีรวัฒน์ ทองอำพันธ์ (2012-04-03 07:49:39) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการแล้ว ได้แนวทางวิธีการไปวางแผนในการจัดทำแผนการเรียนรู้สำหรับสอนนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมีความอยากเรียน ปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาด้านการออกเสียงมาก จากเหตุผลจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่แวดล้อม อีกทั้งสื่อต่าง ๆ เด็กได้รับ จากตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับชมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะการฝึกอ่านออกเสียงให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องเป็นผู้สร้างความมั่นใจ ให้เกิดกับเด็ก โดยอาศัยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ การได้รับชมรายการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ครูจะได้นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ทำให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากขึ้น
โดย ธีรวัฒน์ ทองอำพันธ์ (2012-04-03 07:50:09) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการแล้ว ได้แนวทางวิธีการไปวางแผนในการจัดทำแผนการเรียนรู้สำหรับสอนนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมีความอยากเรียน ปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาด้านการออกเสียงมาก จากเหตุผลจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่แวดล้อม อีกทั้งสื่อต่าง ๆ เด็กได้รับ จากตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับชมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะการฝึกอ่านออกเสียงให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องเป็นผู้สร้างความมั่นใจ ให้เกิดกับเด็ก โดยอาศัยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ การได้รับชมรายการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ครูจะได้นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ทำให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากขึ้น
โดย ธีรวัฒน์ ทองอำพันธ์ (2012-04-03 07:51:21) [แสดงความคิดเห็น]
การรับชมรายการนี้มาสามารถทำให้เข้าใจถึงการสอนนักเรียนเด็กเล็กในทางสร้างสรรค์โดยผ่านกลยุทธ์เรื่องของการที่ให้คุณครูแสดงบทบทาสมมติเป็นตัวละครการนำเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องภาษาในหลักการสอนข้ามหลักสูตรโดยการให้นักเรียนสัมภาษณ์สอบถามตัวละครในภาษาที่นักเรียนอาจไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน/การให้สิทธิเด็กนักเรียนในการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวละครให้เด็กเหล่่านั้นสร้างจินตนาการเพื่อขายขอบเขตในการนำเสนอข้อมูลความคิดบวกกับไอเดียของเด็กๆ/เรื่องการใช้สื่อการสอนโดยใช้ตัวอละครที่เด็กชื่นชอบออกมาพูดคุยการฝึกการสะกดเสียง การออกเสียงที่ถูกต้อง /อีกทั้งเรื่องการจัดการพัฒนาความรู้นอกสถานที่ ให้เด็กมีความคิดเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการ ให้เด็กมีความตั้งใจ และสนใจในเรื่องที่คุณครูนำมานำเสนอ ถือว่าเป็นความสามารถที่คุรครูทั่วไปอาจนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการสอนหนังสือให้กับเด็กในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างง่ายๆ :tv07:
โดย ชาญวิทย์ พันภักดี (2012-04-03 09:50:34) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู - Literacy - The Whole Story: KS1 Teachers
บทบาท และเทคนิคของครู สำหรับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
ได้ชมรายการแล้วเป็นรายการที่ดีกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกในการเรียนนักเรียนเรียนด้วยความสุขทำให้เข้าใจถึงการสอนนักเรียนเด็กเล็กในทางสร้างสรรค์โดยผ่านกลยุทธ์เรื่องของการที่ให้คุณครูแสดงบทบทาสมมติเป็นตัวละครการนำเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องภาษาในหลักการสอนข้ามหลักสูตรโดยการให้นักเรียนสัมภาษณ์สอบถามตัวละครในภาษาที่นักเรียนอาจไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน/การให้สิทธิเด็กนักเรียนในการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวละครให้เด็กเหล่่านั้นสร้างจินตนาการเพื่อขายขอบเขตในการนำเสนอข้อมูลความคิดบวกกับไอเดียของเด็กๆ/เรื่องการใช้สื่อการสอนโดยใช้ตัวอละครที่เด็กชื่นชอบออกมาพูดคุยการฝึกการสะกดเสียง การออกเสียงที่ถูกต้อง /อีกทั้งเรื่องการจัดการพัฒนาความรู้นอกสถานที่ ให้เด็กมีความคิดเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการ ให้เด็กมีความตั้งใจ และสนใจในเรื่องที่คุณครูนำมานำเสนอ ถือว่าเป็นความสามารถที่คุรครูทั่วไปอาจนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการสอนหนังสือให้กับเด็กในแต่ละท้องถิ่นได้สามารถนำมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง
โดย เตรียมจิต คำเต็ม (2012-04-03 14:04:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ดีควรสอนนักเรียนได้สัมผัสจากเหตุการจริงที่พบเห็น การเรียนรู้ดังกล่าวจะทำให้เกิดประสบการณ์ที่ได้รับจริง หรือเป็นประสบการณ์ตรง การฝึกอ่านและฝึกเขียน ไม่ได้อยู่ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถฝึกอ่านและเขียนได้ทุกเวลา ยกตัวอย่างเช่น ขณะอยู่ที่บ้านนักเรียนเปิดคาราโอเกะร้องเพลงที่ชอบ บนจอทีวีจะมีตัวหนังสือวิ่งขณะร้องเพลง จากเหตุการณ์ดังกล่าวนักเรียนก็สามารถฝึกอ่านหนังสือจากประสบการณ์จริงได้ การเรียนรู้ดังกล่าวจะเรียนรู้ไทกเพศทุกวัย และจะจดจำได้ดีกว่าเรียนรู้จากการท่องจำ.....
โดย สัญญา ชิตอักษร (2012-04-03 17:26:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนอ่านและการเขียนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็กนักเรียนทุกชั้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโต ถ้าครูไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจได้ดีพอ และขณะเดียวกันผู้เรียนก็ไม่พร้อมที่จะรับความรู้ที่ได้จาการสอนหรือแนะนำ ผลสรุปแล้วทุกคนก็ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงเห็นด้วยกับวิธีการที่นำมาเสนอ .. ทุกคนต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติโดยผู้เรียนเริ่มต้นด้วยการใช้ความรู้เดิมเป็นแกนนำสู่การเขียนเรื่องใหม่ กิจกรรมที่นำมาใช้ ด้วยการสร้างความกรอบแนวคิดด้วยการพูดคุยกัน หรือการวาดรูป เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะใช้ได้ผลมากที่สุด เพราะสิ่งเขารู้และสัมผัสจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ยั่งยืนแล้วจะนำไปสู่การเชื่อมโยงเพื่อต้องการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยการนำเสนอในรูปแบบที่เขาถนัดไม่ว่าจะเป็น การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรมและสุดท้ายของเรื่องนักเรียนก็จะเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจได้อย่างยั้งยืน..แน่นอน
โดย วราภรณ์ สุดดี (2012-04-03 20:15:04) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าครูทุกคนได้ชมจะเกิดความคิดว่าการสอนให้เด็กอ่านออกเขียนคล่องไม่ยาก เพียงแต่มีเทคนิค ใจเย็นค่อยๆถ่ายทอด ค่อยๆ กระตุ้นให้คิด เขียน พูด ยุติการดุ การตำหนิโดยสิ้นเชิง สอนให้อ่าน คิด เขียน ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่รวบรัด ข้อสำคัญครูต้องช่วยนักเรียนกำหนดประเด็นให้แคบลง ให้น่าสนใจ บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกให้วาดภาพ บูรณาการภายในกลุ่มสาระเดียวกัน เด็กจะได้ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และหลักการใช้ภาษา ครูคนไทยทำเถอะ อย่าเกี่ยงว่าครูไทยเท่านั้น ทำนะเพื่อลูกไทย
โดย คนึงนิจ บุญโต (2012-04-03 20:20:46) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมแล้ว เป็นการสอนออกเสียงที่น่าสนใจมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยจะมีผลในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนกล้าแสดงออกด้วย การนำบุคคลหรือตัวละครที่ผู้เรียนสนใจมาให้ผู้เรียนได้พูดคุยจะช่วยแก้ปัญหาด้านความไม่มั่นใจในการพูดอีกด้วยและการจัดบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการจะทำให้ผู้เรียนไม่เครียดและสามารถพูดคุยได้ ครูควรมีการสอดแทรกเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างยอดเยี่ยม
โดย จงกลนี พึ่งตระกูล (2012-04-04 09:14:46) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู - Literacy - The Whole Story: KS1 Teachers
ได้ชมรายการแล้ว เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นฝึกพัฒนาการอ่าน - การเขียน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนได้เรียนรู้จากการสังเกต การฝึกออกเสียง ฝึกการแต่งประโยคจากการสถานการณ์ต่างๆที่ครูจัดให้ โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของที่เกี่ยวข้อง ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าซักถาม ครูจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เรียบเรียงคำเป็นประโยค เป็นเรื่องราว บูรณการการวาด การเล่าเรื่อง ตลอดจนเรียนรู้จากบุคคลอื่นๆ เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานเพลิเพลินกับการอ่าน-การเขียนอย่างถูกต้อง ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้น่าสนใจ สามารถพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน - เขียน ได้คล่อง ถ้าฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
โดย ภัทรพร เกตุเกิด (2012-04-04 14:32:32) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนอ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู - Literacy - The Whole Story: KS1 Teachers บทบาท และเทคนิคของครู สำหรับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ขอยกย่องและชมเชยค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2012-04-04 15:47:51) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่การเขียนเรื่องโดยวาดภาพประกอบ มีการเล่าเรื่องฝึกอ่านออกเสียงแสดงประกอบโดยใช้วัสดุ สื่อประกอบทำให้นักเรียนสนใจเกิดความสนุกสนานและเข้าใจการอ่านการเขียนดียิ่งขึ้น
โดย ภัทรพร น้อยพันธุ์ (2012-04-04 20:37:27) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ไอเดียในการจัดการเรียนการสอนมากๆขอบคุณที่เอาเนื้อหาดีๆมานำเสนอ
โดย อามีเนาะ บากา (2012-04-05 09:11:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำสัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วนสอนเช่ยหุ่นมือ เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นก็ออกมาเป็นรูปธรรมต่อยอดความคิดโดยการเขียนเรื่องให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ครบกระบวนการหากทำบ่อยๆนักเรียนคงอ่านออกเขียนได้ทุกคน
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-04-05 13:45:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูเนื้อหาภาพยนต์ส่งเสริมการอ่านออกเขียนคล่องสำหรับเด้กนั้น การที่จะส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการอ่านออกเขียนคล่อง ครูมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมเด็กในเรื่องการรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและพัฒนาวิธีการสอนที่แปลกใหม่ เช่นให้จำลองสถานะการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในเนื้อหาที่สอนเด็กได้ถามและแสดงความคิดเห็น ได้วาดภาพและบรรยายเนื้อเรื่องตามเหตุการณ์ที่ได้พบเจอแล้วนำเหตุการณ์ที่ตนเขียนมาอ่านบรรยายให้เพื่อนๆฟังเป็นการฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับคำต่างๆทำให้เกิดความเคยชินจนสามารถอ่านออกและเขียนได้คล่อง นอกจากที่เราจะใช้การบรรยายและนำตัวละครมาเล่าเรื่องราวแลัวอาจจะเป็นการซับซ้อน เราก็สามารถนำนิทานที่มีคำศัพท์ที่เราอยากให้เด็กอ่านและเขียนมาแทนก็ได้
โดย เดือนเพ็ญ นิพวงลา (2012-04-06 12:45:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครูอาจจะเชิญวิทยากรจากนอกสถานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนและให้นักเรียนซักถามตอบข้อส่งสัยเพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการอ่านออก เขียนคล่อง นอกจากนี้ครูอาจจะนำนิทานมาเล่าประกอบการสอนเพื่อให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์มากยิ่งขึ้นและให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือคิดอิสระได้ไม่จำกัดทางความคิดเมื่อนักเรียนจำคำศัพท์ได้ก็สามารถอ่านได้คล่องมากขึ้น :tv15:
โดย อุบลวรรณ์ บุญทองโท (2012-04-06 15:29:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกพัฒนาการอ่าน - การเขียน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนได้เรียนรู้จากการสังเกต การฝึกออกเสียง ฝึกการแต่งประโยคจากสถานการณ์ต่างๆที่ครูจัดให้ ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าซักถาม ครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นออกมาเป็นรูปธรรม มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนได้
นับว่าเป็นวิธีการสอนที่ครบกระบวนการหากทำซ้ำบ่อยๆนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกคงลดน้อยลงกว่าเดิม ขอบคุณค่ะ
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2012-04-06 15:58:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมาก ครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนาวิธีการสอนที่แปลกใหม่ เช่นให้จำลองสถานะการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในเนื้อหาที่สอนเด็กได้ถามและแสดงความคิดเห็น ได้วาดภาพและบรรยายเนื้อเรื่องตามเหตุการณ์ที่ได้พบเจอแล้วนำเหตุการณ์ที่ตนเขียนมาอ่านบรรยายให้เพื่อนๆฟังเป็นการฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับคำต่างๆทำให้เกิดความเคยชินจนสามารถอ่านออกและเขียนได้คล่อง เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมาก สามารถนำมาปรับใช้กับเด็กนักเรียนได้จริง
โดย มาลี บุญไชย (2012-04-06 20:23:37) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำไปใช้ได้จริง
โดย สู่ขวัญ ตลับนาค (2012-04-08 18:29:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากเทคนิคการสอนอ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน" ต้องร่วมมือเป็นการใช้รูปแบบการสอนข้ามหลักสูตรโดยมีตัวแสดงมาให้นักเรียนสัมภาษณ์ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและกล้าที่จะถามในสิ่งที่สงสัย หากเรานำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมของบ้านเรานักเรียนก็น่าจะมีความรู้เรื่องวรรณืกรรมควบคู่ไปกับการอ่านและการเขียนด้วย และจากเทคนิคนี้มีการสอนต่อเนื่องมาถึงการเขียนทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการและเขียนเรื่องรามเป็นของตนเองเมื่อเห็นนักเรียนกระตือรือร้นที่จะอ่านเรื่องของตนเองทำให้รู้สึกดีและอยากนำไปใช้กับนักเรียนของเราบ้างและการใช้หุ่นถุงมือประกอบการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านที่ถูกต้องนักเรียนเกิดความรู้สึกภูมิใจเมื่อสามารถแก้ไขคำที่ครูอ่านผิดได้ดูแล้วมีความสุขและการฝึกการอ่านออกเสียงจะต้องฝึกสมำ่เสมอ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละอย่างครูจะต้องคิดและเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดีนั่นครูจะต้องมีเทคนิคที่ดีีและสร้างสรรค์ จึงจะสามารถสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียนได้
โดย เอื้อมพร ยศปัญญา (2012-04-10 15:44:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมการอ่านออกเขียนคล่อง แล้วพบการจำลองสถานการณ์ที่ทุกคนต้องทำกิจกรรมร่วมมือเพื่อการพัฒนาเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาที่บางคนยังมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนยังไม่ค่อยคล่องมากนัก โดยเฉพาะเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 บางคนยังเขียนชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นปัญหามากจากนโยบายการประเมินตามสภาพจริง ที่ไม่มีการเรียนตกซำชั้น เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ยังดันทุรังให้ขึ้นชั้นเรียนผิดกับหลักสูตรเก่า ทำให้การศึกษาของเด็กไทยตกตำลงมาก เนื่องมาจากเด็กบางคนยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล โดยให้ฝึกเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขต่างๆ ฯลฯ รวมไปถึงการอ่านอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนให้ดีขึ้น..ซึ่งการสอนเหล่านี้ถ้าจะให้ได้ผลก็ควรที่จะมีหลายๆฝ่ายเข้ามาคอยช่วยเหลือและส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากที่สุด
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-04-11 12:18:16) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู บทบาท และเทคนิคของครู สำหรับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ นอกจากนักเรียนเป็นสำคัญแล้วเทคนิกที่ครูใช้และความเอาใจใส่นักเรียนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า จะทำอย่างไรให้นักเรียนทึ่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ให้อ่านได้เหมือนเพือน นักเรียนคนนั้นจะไม่อายเพื่อนและจะตั้งใจเรียน เรียนทันเพื่อนทำอะไรก็จะทันเพื่อน การอ่านนี่สำคัญมาก เราทุกคนต้องร่วมมือพัฒนา การสร้างสถานการณ์ จำลองเหตการณ์ร่วมกันเล่า ตอบคำถาม สร้างเรื่องราวนักเรียนจะได้ลองใช้จินตนาการสื่ออกมาทางงานเขียนตนเองได้นึกคิด นักเรียนจะรู้สึกดีที่เห็นว่าตัวเองทำได้เรียนรู้ได้
โดย พรทิพย์ สอนสิทธิ์ (2012-04-12 01:29:47) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู บทบาท และเทคนิคของครู สำหรับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ นอกจากนักเรียนเป็นสำคัญแล้วเทคนิกที่ครูใช้และความเอาใจใส่นักเรียนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า จะทำอย่างไรให้นักเรียนทึ่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ให้อ่านได้เหมือนเพือน นักเรียนคนนั้นจะไม่อายเพื่อนและจะตั้งใจเรียน เรียนทันเพื่อนทำอะไรก็จะทันเพื่อน การอ่านนี่สำคัญมาก เราทุกคนต้องร่วมมือพัฒนา การสร้างสถานการณ์ จำลองเหตการณ์ร่วมกันเล่า ตอบคำถาม สร้างเรื่องราวนักเรียนจะได้ลองใช้จินตนาการสื่ออกมาทางงานเขียนตนเองได้นึกคิด นักเรียนจะรู้สึกดีที่เห็นว่าตัวเองทำได้เรียนรู้ได้
โดย พรทิพย์ สอนสิทธิ์ (2012-04-12 01:30:15) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันการอ่านออกเขียนได้เป็นเรื่องสำคัญที่ครูผู้สอนทุกคนต้องใส่ใจเพราะการอ่านออกเขียนได้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้เรียนจะได้อาศัยเป็นองค์ความรู้ในการการเรียนรู้ต่างๆ ต่อไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆที่บูรณาการนับว่าได้ประโยชน์ครูผู้สอนต้องเป็นทั้งผู้กำกับและผู้แสดงควบคู่กันไปจึงจะเป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้จดจำและนำไปปรับใช้กับความรู้ของตนเองตลอดจนทุุกภาคส่วนควรเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ผู้เรียนจะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
โดย มาลา ระฤทธิ์ (2012-04-12 17:03:26) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านออก เขียนคล่องเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากที่คนเรานั้นจะต้องใช้ในการสื่อสารให้ชัดเจน ส่วนการเขียนให้ถูกหลัก ถูกต้องทำให้ผู้รับเกิดการตอบสนองตามความต้องการของผู้ส่งทำให้สื่อสารได้รวดเร็วและชัดเจน จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ที่จะตามมาอย่างมากมาย เช่น การจดบันทึกข้อมูลที่สำคัญเราสามารถที่จะนำกลับมาดูอีกครั้งได้และทำให้ความก้าวหน้าอาชีพการงานเช่นบางคนพัฒนาตนเองไปเป็นนักอ่านข่าว ดังนั้นการอ่าน การเรียนของนักเรียนครูนั้นมีบทบาทที่สำคัญมากที่จะกระตุ้นให้นักเีรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน เขียน ทำให้นักเรียนเกิดความประทับใจ เกิดความสุขจากการที่ได้ฟัง ทำให้นักเรีนทุกคนอยากมีส่วนร่วม อยากแสดงความคิดเห็น ครูให้ความสำคัญต่อการทำกิจกรรมของนักเรียนทุกขั้นตอน คอยให้คำแนะนำ นำผลงานจากการอ่านและเขียนกล่าวคำชมเชย และนำไปจัดเป็นนิทรรศการและให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองให้ตนเองแสดงความคิดเห็น ยอมรับโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่นักเรียนเป็นอย่างมากและจะส่งผลให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในชีวิตของตนเองต่อไปได้
โดย สุชาติ ศรีธินนท์ (2012-04-14 00:56:33) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู - Literacy - The Whole Story: KS1 Teachers :tv15: :tv15: :tv17: :tv15: ชื่นชมคะขอบคุณthaiteachers.tv มอบเนื้อหาดีๆให้ศึกษานะคะดูแล้วเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากกิจกรรมหนึ่ง ครูสามารถนำไปปรับใช้ได้อ่านออกเขียนคล่อง"ทุกคนต้องร่วมมือ"ได้ชมแล้วเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี ประยุกต์ใช้ในการสอนได้ทั้งระดับชั้นอนุบาลและประถม บทบาทของครูก็สำคัญมากในการกระตุ้นให้นักเรียนใช้จินตนาการ/สื่ออกมาทางงานเขียนตนเองให้ได้ จากตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับชมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน จะแนะนำเพื่อนครูชมและประยุกต์ใช้กับนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ปราณี โชติศรี (2012-04-14 15:56:21) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับประโยชน์จากการชมรายการนี้มาก ทำให้เกิดแนวคิดและวิธีการที่จะนำไปปรับใช้กับเด็กที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่ได้ ครูใช้สื่อ และกิจกรรมที่น่าสนใจ กระตุ้นทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก มีส่วนร่วม กล้าถามกล้าตอบ นักเรียนสามารถนำเสนอความคิดของตนเองที่ไดัรับประสบการณ์จากการฟัง การเห็น มาเล่าเป็นเรื่องราว โดยการเขียนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เพราะได้รับคำแนะนำ แรงกระตุ้นและกำลังใจจากครู รวมทั้งการเปืดโอกาสให้พี่ๆในระดับชั้นที่สูงกว่ามาร่วมกิจกรรมกับน้อง ช่วยเหลือน้องในการอ่านการสะกดคำจะทำให้เด็กมีพัฒนาการในทักษะการอ่านการเขียนดียิ่งขึ้น
โดย บุณรดา ทัฬหชัยกุล (2012-04-15 22:39:19) [แสดงความคิดเห็น]
พื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ของเด็กๆนั้น นอกจากครูจะต้องเป็นผู้นำที่ดีแล้ว ตัวของนักเรียนเองยังต้องเป็นผู้ตามที่ดีอีกด้วย ส่วนครูนั้นก็ต้องเข้าใจพื้นฐานของเด็กๆในวัยขณะนั้นด้วย ครูจะต้องพยยามหาเทคนิคที่จะให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้ เช่น บัตรคำ การพูดคุย การฝึกเขียน หรืออื่นๆ ที่จะทำให้นักเรียนวัยนั้นๆสนใจเรียนรู้ วีดีทัศน์นี้เป็นประโยชน์ต่อครูประถมเป็นอย่างมาก เพื่อนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในห้องเรียน :tv15:
โดย กรรนิภา ยุติธรรม (2012-04-16 12:31:59) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ดี ครูไทยสามารถนำไปประยุกต์ได้ดีทีเดียว
โดย พันธ์ทิพย์ จำปา (2012-04-17 00:26:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมาก ที่ครูจะได้นำเอาเทคนิคการสอนไปใช้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนคล่อง เพราะปัจจุบันนี้นักเรียนในระดับประถมศึกษา จะมีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนคล่องอยู่แล้ว หากครูสนใจที่จะพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง และพัฒนาเด็กไทยให้อ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษา ดิฉันคิดว่าครูควรเข้ามาศึกษาคลิปชุดนี้ดู แล้วนำไปปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เชื่อว่าเด็กไทยในอนาคตจะต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคน แล้วเราจะไม่มีปัญหาเรื่องการเรียน จะไม่มีเด็กที่บกพร่องทางการเรียนต่อไป :tv15:
โดย จุฑารัตน์ ธาราเวชรักษ์ (2012-04-17 13:07:05) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมวีดีทัศน์แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่ดีมากเนื่องจากพื้นฐานสำคัญของการอ่านออกเสียงในปัจจุบันโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาจะมีปัญหาเริ้องการอ่านออกเสียงกันเป็นจำนวนมากหากครูท่สนใจเรื่องปัญหานี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยที่เดียวเนื่องในสภาวะปัจจุบันหากครูเอาใจใส่หรือสนใจต่อรายวิชาชีพของตนเองแล้วสมควรทหันมาเอาใจใส่ให้นักเรียนทุกคนได้อ่านออกเขียนได้อย่างคล่องซึ่งเป็นจุดหลักและมีความสำคัญมากประการหนึ่งครูควรปรับสภาพการสอนให้เข้ากับสภาพของสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-04-17 17:40:46) [แสดงความคิดเห็น]
ได้วิธีการสอนที่ดีมาก โดยจะนำไปประยุกต์ใช้สอนกับวิชาอื่นๆได้ทุกวิชา การอ่านได้เขียนได้ เป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ คลิปวิดีทัศน์ชุดนี้ควรนำไปเผยแพร่ให้คุณครูได้เกิดแนวคิดที่จะนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะอนุบาลและชั้นประถมศึกาาปีที่ 1 ปัยหาการศึกาาของไทยทุกวันนี้เกิดจากการอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ จินตนาการต่างๆออกมาเป็นตัวหนังสือได้ การอ่านคล่องเขียนถูกต้องเป็นจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ที่สำคัยคุณครูต้องมีความอดทน เพราะความสามารถของนักเรียนแต่ละคนมีไม่เท่ากัน
โดย ธัญญรัตน์ ทองกั๊ก (2012-04-19 09:30:06) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมวีดีทัศน์แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่ดีมากเนื่องจากพื้นฐานสำคัญของการอ่านออกเสียงในปัจจุบันโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาจะมีปัญหาเริ่องการอ่านออกเสียงกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นครูจะได้นำเอาเทคนิคการสอนไปใช้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนคล่อง โดยจะนำไปประยุกต์ใช้สอนกับวิชาอื่นๆได้ทุกวิชา การอ่านได้เขียนได้ เป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ ทำให้ได้เกิดแนวคิดที่จะนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาการศึกษาของไทยทุกวันนี้เกิดจากการอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ จินตนาการต่างๆออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ได้เห็นตัวอย่างครูใช้สื่อ และกิจกรรมที่น่าสนใจ กระตุ้นทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก มีส่วนร่วม กล้าถามกล้าตอบ นักเรียนสามารถนำเสนอความคิดของตนเองที่ไดัรับประสบการณ์จากการฟัง การเห็น มาเล่าเป็นเรื่องราว โดยการเขียนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เพราะได้รับคำแนะนำ แรงกระตุ้นและกำลังใจจากครู รวมทั้งการเปืดโอกาสให้พี่ๆในระดับชั้นที่สูงกว่ามาร่วมกิจกรรมกับน้อง ช่วยเหลือน้องในการอ่านการสะกดคำจะทำให้เด็กมีพัฒนาการในทักษะการอ่านการเขียนดียิ่งขึ้น :tv18:
โดย รัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์ (2012-04-19 11:27:01) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันปัญหาเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออกพบมากในระดับประถมศึกษา ยิ่งเรื่องการเขียน การอ่านภาษาไทย อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยังเขียนยังไม่ค่อยคล่องมากนัก บางคนยังเขียนชื่อโรงเรียนที่ตัวเองเรียนอยู่สะกดไม่ถูก เป็นเรื่องจริงที่โรงเรียนข้าพเจ้า สาเหตุก็มาจากครูทิ้งห้องเรียน นักเรียนมีปัญหาทางบ้านทำให้ไม่สนใจเรียน และนโยบายผู้บริหารโดยส่วนมากไม่ค่อยเน้นวิชาการสักเท่าไหร่ จะเน้นแต่เรื่องกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้พัฒนาการของเด็กในด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยแย่ลง ณ วันนี้พอผล NT ต่ำ รู้สึกว่าผู้บริหารจะเริ่มเห็นความสำคัญด้านการอ่าน การเขียนของเด็กนักเรียน ได้แต่หวังว่าต่อไปเมื่อนักเรียนได้เลื่อนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,3 หรือ 4 ก็น่าจะมีจำนวนนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกลดน้อยลงกว่าเดิม
:tv16: :tv15:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-04-19 20:29:01) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูเรื่องอ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู - Literacy - The Whole Story: KS1 Teachers
บทบาท และเทคนิคของครู สำหรับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆ ครูได้แสดงบทบาทสมมุติแต่งตัวเป็นคนจีน นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ที่ดี นอกจากนั้นนักเรียนยังได้มีโอกาสตั้งคำถาม ครูเป็นผู้ตอบคำถามของนักเรียน เป็นการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนอยากเรียนรู้ก็ต้องอ่าน ถือว่าเป็นกุศลโรบายอย่างหนึ่ง อีกทั้งมีการสอนโดยใช้สื่อการสอนให้เหมาะกับวัยของนักเรียนทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเขียนนักเรียนสามารถนำเสนอความคิดของตนเองที่ไดัรับประสบการณ์จากการฟัง การเห็น มาเล่าเป็นเรื่องราว โดยการเขียนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เพราะได้รับคำแนะนำ แรงกระตุ้นและกำลังใจจากครู รวมทั้งการเปืดโอกาสให้พี่ๆในระดับชั้นที่สูงกว่ามาร่วมกิจกรรมกับน้อง ช่วยเหลือน้องในการอ่านการสะกดคำจะทำให้เด็กมีพัฒนาการในทักษะการอ่านการเขียนดียิ่งขึ้น
โดย จิราภรณ์ ขุนกอง (2012-04-21 15:48:50) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่่่านและการเขียนเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ รายการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีในการจัดการเรียนการสอนทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น ช่วยลดปัญหาของเด็กที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ให้ลดน้อยลง
โดย บุญตา ฤาชา (2012-04-22 13:15:14) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่่่านและการเขียนเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ รายการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีในการจัดการเรียนการสอนทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น ช่วยลดปัญหาของเด็กที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ให้ลดน้อยลง
โดย บุญตา ฤาชา (2012-04-22 13:16:47) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่่่านและการเขียนเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ รายการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีในการจัดการเรียนการสอนทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น ช่วยลดปัญหาของเด็กที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ให้ลดน้อยลง
โดย บุญตา ฤาชา (2012-04-22 13:19:41) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่่่านและการเขียนเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ รายการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีในการจัดการเรียนการสอนทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น ช่วยลดปัญหาของเด็กที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ให้ลดน้อยลง
โดย บุญตา ฤาชา (2012-04-22 13:21:03) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่่่านและการเขียนเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ รายการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีในการจัดการเรียนการสอนทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น ช่วยลดปัญหาของเด็กที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ให้ลดน้อยลง
โดย บุญตา ฤาชา (2012-04-22 13:22:38) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่่่านและการเขียนเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ รายการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีในการจัดการเรียนการสอนทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น ช่วยลดปัญหาของเด็กที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ให้ลดน้อยลง
โดย บุญตา ฤาชา (2012-04-22 13:25:31) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่่่านและการเขียนเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ รายการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีในการจัดการเรียนการสอนทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น ช่วยลดปัญหาของเด็กที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ให้ลดน้อยลง
โดย บุญตา ฤาชา (2012-04-22 13:27:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธ๊การสอนที่เด็กน่าจะจดจำได้ดีเพราะเด็กได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทำให้เด็กรู้สึกตื่นเต้นไปกับกิจกรรมและยังเป็นแนวทางให้กับครูได้นำวิธีการสอนมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและเด็กนักเรียนในชั้นเรียนของคุณครู และวีดีโอนี้ยังเป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่สามารถนำไปให้เด็กนักเรียนได้ทำเพื่อเพิ่มจิตนาการและความกล้าแสดงออกของเด็กเพิ่มความกลมเกลียวระหว่างเด็กประถมกับอนุบาลให้มีความรักใคร่ซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึนและยังช่วยกระตุ้นความสนใจให้เด็กนักเรียนในห้องได้มากขึ้น
โดย พิมพ์วลัญช์ อินต๊ะเสน (2012-04-23 07:32:30) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv15:เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ครูไทยต้องทำเน้นต้องทำไม่ใช่ควรจะทำเพราะปัจจุบันในชั้นเรียนภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศครูกำลังลดความสำคัญขงกิจกรรมลักษณะนี้ลงทำให้นักเรียนขาดทักษะในการอ่านและเขียนทั้งอ่านออกเสียงและเขียนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในฐานะที่สอนภาษาต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษามา14ปีจากการที่เคยสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พบว่านักเรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ในบทเรียนได้และเมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการฦึกทักษะการเขียนนักเรียนไม่สามารถนำคำศัพท์ที่เคยเรียนหรือได้พบมาขยายเป็นการเขียนในระดับวลีหรือประโยคได้ จากประสบการณ์ที่เคยสังเกตุวิธีการสอนของครูต่างชาติเช่น ฟิลิปปินส์ อเมริกัน และญี่ปุ่นพบว่าเขาใช้วิธีการคล้ายกับที่คุณครูในวิดิทัศน์ใช้ และทำให้หวนมองกับไประลึกถึงตอนเป็นนักเรียนแล้วตั้งคำถามว่าทำไมเราอ่านและเขียนได้คล่องคำตอบคือครูของเราได้ปลูกฝังทักษะการอ่านและเขียนแบเดียวกันกับในวิดิทัศน์ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังจะหาได้ยากในชั้นเรียนปัจจุบัน อยากเชิญชวนคุรครูที่สอนภาษาทุกท่านไม่ว่าภาษาใดก็ตามให้นำวิธีการนี้ไปใช้โดยเฉพาะชั้นเล็กๆสามารถปลูกและพัฒนาง่าย
โดย วัชรกร ศิริคริสตธรรม (2012-04-23 07:44:51) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันการศึกษาของไทยยังมีปัญหาเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออกซึ่งจะพบมากในนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ยิ่งเรื่องการเขียน การอ่านภาษาไทย นักเรียนบางคนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยังเขียน อ่าน ยังไม่ค่อยคล่องมากนัก บางคนยังเขียนชื่อโรงเรียนที่ตัวเองเรียนอยู่สะกดไม่ถูกก็มี หลังจากผมได้ชมวีดีโอแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่ดีมากเนื่องจากพื้นฐานสำคัญของการอ่านออกเสียงในปัจจุบันโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาจะมีปัญหาเริ่องการอ่านออกเสียงกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นครูจะต้องนำเอาเทคนิคการสอนไปใช้ให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนคล่อง
โดย ชวลิต สนิทมัจโร (2012-04-23 20:18:03) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนจะอ่านหนังสือได้ดี อ่านคล่อง และเขียนถูกต้องนั้น จะต้องเป็นคนมีนิสัยรักการอ่าน ตั้งใจฝึกอ่านและเขียน อ่านบ่อย ๆ และฝึกเขียนสะกดคำให้ รู้จักมาตราตัวสะกดและคำต่าง ๆ ส่วนครูก็ต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ วิธีการสอนที่หลากหลายของครูจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะดึงดูดให้ผู้เรียนอยากอ่านและสนใจการเขียน และถ้ามีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่นเขียนนิทานประกอบภาพ ก็จะเป็นสื่อทำให้ผู้เรียนสนใจและอยากเรียนรู้มากขึ้น
โดย เลขา อนันต์ (2012-04-24 16:38:43) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่าน การเขียน นับเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน จากการดูวีดีทัศฯ การอ่าน การเขียนคล่องทุกคนต้องให้ความร่วมมือ มีความเห็นว่า นำกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน เกิดทักษะการคิดวิเคระห์ เกิดจินตนากร ถ่ายทอดเป็นรูปภาพ และการเขียน โดยเฉพาะการใช้หุ่นมือ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ การไปทัสนศึกษา และให้นักเรียนวาดภาพจากสิ่งที่เห็น และออกมาสู่การเขียน เป็นวิธีการสร้างแรงบันดาลใจ ขอบคุณมากคะที่นำเทคนิคดีๆมาเผยแพร่เพื่อครูจะได้พัฒนาเด็กให้เป็นคนดี และคนเก่ง มีทักษะชีวิต
โดย กรรณิการ์ บุญประเสริฐ (2012-04-24 22:50:07) [แสดงความคิดเห็น]
การนำกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างหลากหลายในการส่งเสริมการอ่านและการเขียน สามารถทำให้นักเีรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและได้แสดงออกอย่างสนุกสนานทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก นักเรียนได้ใช้ความคิดและจินตนาการของตนเองสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเรี่องราวผ่านการวาดภาพ การใช้หุ่นมือในการสอนเรื่องการออกเสียงนับว่าเป็นวิธีการที่ดีมาก จะสังเกตว่านักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้แน่ๆ
โดย ปาณิศา กิจสวัสดิ์ฏอสถ (2012-04-25 21:58:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก สามารถทำให้นักเีรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและได้แสดงออกอย่างสนุกสนานทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก
โดย สุภีร์ เย็นจิต (2012-04-26 23:45:37) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนคล่อง คุณครูคงต้องหาเทคนิดกลวิธีต่าง ๆเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้โดยการให้นักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการอ่านออกเสียง การสัมภาษณ์ การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการวาดภาพ การใช้หุ่นมือในการสอนออกเสียง การสร้างกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถาม การกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถาม การแสดงบทบาทสมมุติ และการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกและเกิดจินตนาการในการอ่านและเขียนซึ่งเป็นแนวทางในการปูพื้นฐานให้นักเรียนสามารถอ่านออกและเขียนคล่อง
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-04-27 01:21:27) [แสดงความคิดเห็น]
เพิ่งเริทสอนป.1คะ สอนเด็กโตมานาน30กว่าปี บทบาทและเทคนิคของครูสำหรับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ที่ได้ชมตอนนี้ดีมากคิดว่าเหมาะที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีมากโดยจะเริ่มจากคำใกล้ตัว อ่าน เขียนยำ้ซำ้ทวนและฝึกแต่งประโยคหรือเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมการจับคู่พี่สอนน้องหรือการเล่นเกมจับคู้หรรษาได้เลย ดีมากๆคะ
โดย บัวจันทร์ ฟูฟอง (2012-04-28 11:13:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนได้อ่านออกเขียนได้เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป หากนักเรียนอ่านไม่เข้าใจ เขียนสื่อความหมายไม่ได้แล้ว ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ดังที่บอกว่า "หากเราทำให้เขาเข้าใจไม่ได้ ก็ไม่สามารถทำให้เขามาสนใจบทเรียนได้" และภาษาไทยก็เช่นกัน มีความสำคัญต่อการเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา การใช้ความพยายามทุกช่องทางเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านการอ่านการเขียน จึงเป็นสิ่งสำคัญ กิจกรรมที่โรงเรียนนี้ทำเป็นตัวอย่าง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบ้านเรา และผมคิดว่าด้วยความสามารถของครูไทย น่าจะแตกยอดความคิดนี้อีกได้มาก
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2012-05-03 09:27:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับครูที่มีนักเรียนไม่พร้อมโรงเรียนส่วนมากไม่สอนให้นักเรียนชั้นอนุบาลเขียนหนังสือเพราะมัวแต่ฝึกกล้ามเนื้อมือเมื่อเด้กเข้าเรียนชั้นป.1 ครูชั้นป.1 ต้องเสียเวลาเตรียมความพร้อมให้นักเรียนอีกหลายสัปดาห์โรงเรียนควรสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลเพราะดูจากรายการแล้วครูสามารถสอนนักเรียนชั้นอนุบาลให้เขียนเป็นเรื่องราวสั้นๆได้โดยครูสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนหาเรื่องสั้นๆมาเขียนให้เขาดูอ่านให้เด็กฟังเด็กก็จะเริ่มเขียนได้และอยากเขียน อยากอ่านเรื่องของตนเอง
โดย ลัดดา คำวิจิตร์ (2012-05-03 12:47:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ในการดึงดูด และสร้างแรงจูงใจในการอ่านออกเสียงของเด็ก ๆ รวมทั้งการที่ครูผู้สอนแต่งตัวตามตัวละคร หรือบทที่กำลังจะสอนให้กับเด็ก ๆ ได้มีโอกาสซักถามสิ่งที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เด็ก ๆ กล้าแสดงออกมากในการพูดในชั้นเรียน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก อยากให้โรงเรียนในบ้านเรานั้นมีครูที่สนใจเด็ก ๆ แบบนี้บ้างก็คงจะดีมาก เด็ก ๆ จะได้มีความรักในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
โดย รัตติกาล (2012-05-03 13:06:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ในการดึงดูด และสร้างแรงจูงใจในการอ่านออกเสียงของเด็ก ๆ รวมทั้งการที่ครูผู้สอนแต่งตัวตามตัวละคร หรือบทที่กำลังจะสอนให้กับเด็ก ๆ ได้มีโอกาสซักถามสิ่งที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เด็ก ๆ กล้าแสดงออกมากในการพูดในชั้นเรียน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก อยากให้โรงเรียนในบ้านเรานั้นมีครูที่สนใจเด็ก ๆ แบบนี้บ้างก็คงจะดีมาก เด็ก ๆ จะได้มีความรักในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
โดย รัตติกาล (2012-05-03 13:06:12) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากรายการที่ได้ดู กิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้กับนักเรียนสามารถกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ฝึกอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี และผู้เรียนเองก็มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ ซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างแตกต่างจากวิธีการสอนของครูไทยที่เคยได้พบมา อยากจะนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้สาระอื่น ๆ บ้าง เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างเป็นสุขใจ
โดย จันทรา นาเจริญ (2012-05-05 12:41:35) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้เรียนจะอ่านออก เขียนได้ ต้องเริ่มจากการได้ดูได้เห็น ได้ฟัง แล้วค่อยฝึกให้เขียนเป็นคำ เป็นประโยค เป็นเรื่องสั้นๆ ฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ฝึกบ่อยๆที่สำคัญครูต้องเตรียมความพร้อมให้มากๆ เน้นและฝึกอ่านและเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา กิจกรรมที่จัดต้องสร้างความสนุกสนานดว้ย เป็นเรื่องที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
โดย สุวิทย์ ใจแปง (2012-05-05 15:19:42) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสุมณี เห็นแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป.พบ.2 ได้ชมรายการแล้ว พบการจำลองสถานการณ์ที่ทุกคนต้องทำกิจกรรมร่วมมือเพื่อการพัฒนาเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา บางคนก็ยังมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนยังไม่ค่อยคล่องมากนัก เนื่องมาจากเด็กบางคนยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล เมื่อได้ดูวีดีโอแล้วจึงเห็นว่าเป็นรายการที่ดีมากเนื่องจากพื้นฐานสำคัญของการอ่านออกเสียงในปัจจุบันโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาจะมีปัญหาเริ่องการอ่านออกเสียงกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นครูจะต้องนำเอาเทคนิคการสอนไปใช้ให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนคล่อง
โดย สุมณี เห็นแก้ว (2012-05-05 16:26:42) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูตอนอ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู - Literacy - The Whole Story: KS1 Teachers บทบาท และเทคนิคของครู สำหรับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอที่หลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะ :tv10:
โดย จิรภา บุญชูวงศ์ (2012-05-07 17:47:13) [แสดงความคิดเห็น]
บทบาทและเทคนิคในการสอนของครู สำหรับการส่งเสริมให้เด็กอ่านออกเขียนคล่อง ต้องให้เกิดแรงบันดาลใจ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย มีการแสดงบทบาทสมมุติ เมื่อมีการอ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็นเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด เมื่อได้สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ครูต้องเปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้เด็กได้มี่โอกาสเล่าเรื่องที่เขียนให้มากจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง....ครูอ้อย
โดย นิตยา ทองหน้าศาล (2012-05-07 23:19:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนออกเสียงที่น่าสนใจมาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เพราะบทบาทและเทคนิคในการสอนของครู สำหรับการส่งเสริมให้เด็กอ่านออกเขียนคล่อง ต้องให้เกิดแรงบันดาลใจ อาจจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือ อาจจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนได้ทดลองอ่านออกเสียงไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอที่หลากหลาย ก็เป็นส่วนที่สำคัญ
โดย สุกัญญา สีปูน (2012-05-08 18:09:22) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการตอนนี้แล้วทำให้เห็นว่าการสอนของครูที่มีปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเนื่องจากครูเราไม่สามารถสอนนักเรียนให้มีการกระตุ้นความอยากในการเรียนรู้ครูที่มีอายุมากเกิน50 ปีส่วนใหญ่เชื่อว่าฉันสอนแบบเดิม ๆนักเรียนจะได้ความรู้แล้วคิดเหมือนสมัยเมื่อครั้งบรรจุครูใหม่ ๆแต่ครูไม่มองบริบทในปัจจุบันในสมัยนั้นสิ่งที่นักเรียนอยากรู้อยากเห็นมีไม่มาก จึงทำให้นักเรียนสนใจตั้งใจในการเรียน แต่ปัจจุบันนี้มีสื่อ เทคโนโลยี่ ที่ไม่มีประโยขน์ในการเรียนรู้ของนักเรียนมากมายจึงทำให้นักเรียนสมัยนี้จึงไม่สนใจการเรียนเท่าที่ควรโดยเฉพาะนักเรียนที่มีสติปัญญาปานกลางมีปัญหาในการอ่านออกเขียนคล่องเพิ่มขึ้นดังนั้นคุณครูควรจะต้องเปิดสมองหาเทคนิคการสอนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากในการเรียนรู้ อย่างรายการที่ได้ชมมันก้อคือการสอนแบบบทบาทสมมุติ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นตั้งตำถามหาคำตอบจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เกิดทักษะ
โดย นิยมพร นพศรี (2012-05-09 01:50:42) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรมผู้เรียนจะอ่านออก เขียนได้ ต้องเริ่มจากการได้ดูได้เห็น ได้ฟัง แล้วค่อยฝึกให้เขียนเป็นคำ เป็นประโยค เป็นเรื่องสั้นๆ ฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ฝึกบ่อยๆที่สำคัญครูต้องเตรียมความพร้อมให้มากๆ เน้นและฝึกอ่านและเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา กิจกรรมที่จัดต้องสร้างความสนุกสนานดว้ย เป็นเรื่องที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
โดย ชไมพร ผากา (2012-05-10 20:59:41) [แสดงความคิดเห็น]
นำมาประยุกต์ใช้ได้ ครูต้องเรียนรู้จิตวิทยาของเด็ก สอนให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนสนใจในเรื่องที่จะศึกษา จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียน บรรยากาศในห้องเรียน ให้น่าเรียนรู้ ต้องมุ่งมั่นตั้งใจ จริงจัง จริงใจ เอาใจใส่นักเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ยอดเยี่ยมคะ
โดย อริศรา สะสม (2012-05-11 19:20:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ :tv03:
โดย เมทินี กวีกิจประเสริฐ (2012-05-11 21:44:58) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ ที่มีคลิปดีๆแบบนี้ให้เราได้ดูกัน เพราะปัญหาจากการอ่าน และการเขียนเป็นสิ่งที่ครูทุกท่านๆต้องเคยประสบ และตัวข้าพเจ้าเองก็เจอเข้าอย่างจัง ทำให้ข้าพเจ้าพบว่า จะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว นั่นก็คือ ผลิตสื่อการสอนแบบเล่นเกมส์ ตลอดจนสื่อต่างๆที่มีมากกว่าการเขียนหรือวาดภาพบนกระดานดำ เพราะการดึงความสนใจและความตั้งใจจากนักเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หากเรามีสื่อที่ดี บวกกับความตั้งใจและเอาใจใส่ของครู จะส่งผลให้นักเรียนอยากที่จะเรียน และให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นแน่แท้ และที่ขาดไม่ได้คือ ความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย :tv15:
โดย สมชาย พรหมมลมาศ (2012-05-12 10:46:29) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ ที่มีคลิปดีๆแบบนี้ให้เราได้ดูกัน เพราะปัญหาจากการอ่าน และการเขียนเป็นสิ่งที่ครูทุกท่านๆต้องเคยประสบ และตัวข้าพเจ้าเองก็เจอเข้าอย่างจัง ทำให้ข้าพเจ้าพบว่า จะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว นั่นก็คือ ผลิตสื่อการสอนแบบเล่นเกมส์ ตลอดจนสื่อต่างๆที่มีมากกว่าการเขียนหรือวาดภาพบนกระดานดำ เพราะการดึงความสนใจและความตั้งใจจากนักเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หากเรามีสื่อที่ดี บวกกับความตั้งใจและเอาใจใส่ของครู จะส่งผลให้นักเรียนอยากที่จะเรียน และให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นแน่แท้ และที่ขาดไม่ได้คือ ความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย :tv15:
โดย สมชาย พรหมมลมาศ (2012-05-12 10:48:29) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ ที่มีคลิปดีๆแบบนี้ให้เราได้ดูกัน เพราะปัญหาจากการอ่าน และการเขียนเป็นสิ่งที่ครูทุกท่านๆต้องเคยประสบ และตัวข้าพเจ้าเองก็เจอเข้าอย่างจัง ทำให้ข้าพเจ้าพบว่า จะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว นั่นก็คือ ผลิตสื่อการสอนแบบเล่นเกมส์ ตลอดจนสื่อต่างๆที่มีมากกว่าการเขียนหรือวาดภาพบนกระดานดำ เพราะการดึงความสนใจและความตั้งใจจากนักเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หากเรามีสื่อที่ดี บวกกับความตั้งใจและเอาใจใส่ของครู จะส่งผลให้นักเรียนอยากที่จะเรียน และให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นแน่แท้ และที่ขาดไม่ได้คือ ความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย :tv15:
โดย สมชาย พรหมมลมาศ (2012-05-12 10:48:46) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ ที่มีคลิปดีๆแบบนี้ให้เราได้ดูกัน เพราะปัญหาจากการอ่าน และการเขียนเป็นสิ่งที่ครูทุกท่านๆต้องเคยประสบ และตัวข้าพเจ้าเองก็เจอเข้าอย่างจัง ทำให้ข้าพเจ้าพบว่า จะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว นั่นก็คือ ผลิตสื่อการสอนแบบเล่นเกมส์ ตลอดจนสื่อต่างๆที่มีมากกว่าการเขียนหรือวาดภาพบนกระดานดำ เพราะการดึงความสนใจและความตั้งใจจากนักเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หากเรามีสื่อที่ดี บวกกับความตั้งใจและเอาใจใส่ของครู จะส่งผลให้นักเรียนอยากที่จะเรียน และให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นแน่แท้ และที่ขาดไม่ได้คือ ความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย :tv15:
โดย สมชาย พรหมมลมาศ (2012-05-12 10:49:08) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ ที่มีคลิปดีๆแบบนี้ให้เราได้ดูกัน เพราะปัญหาจากการอ่าน และการเขียนเป็นสิ่งที่ครูทุกท่านๆต้องเคยประสบ และตัวข้าพเจ้าเองก็เจอเข้าอย่างจัง ทำให้ข้าพเจ้าพบว่า จะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว นั่นก็คือ ผลิตสื่อการสอนแบบเล่นเกมส์ ตลอดจนสื่อต่างๆที่มีมากกว่าการเขียนหรือวาดภาพบนกระดานดำ เพราะการดึงความสนใจและความตั้งใจจากนักเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หากเรามีสื่อที่ดี บวกกับความตั้งใจและเอาใจใส่ของครู จะส่งผลให้นักเรียนอยากที่จะเรียน และให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นแน่แท้ และที่ขาดไม่ได้คือ ความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย :tv15:
โดย สมชาย พรหมมลมาศ (2012-05-12 10:49:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและได้แสดงออกอย่างสนุกสนานทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก นักเรียนมีความสุข
โดย จรุณี อนุรัตน์ (2012-05-12 10:58:40) [แสดงความคิดเห็น]
เยีย่ยมไปเลย สนุกดีครับ
โดย ภาณุพงศ์ ลาภเกิน (2012-05-14 16:10:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำสัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วนสอนเช่ยหุ่นมือ เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นก็ออกมาเป็นรูปธรรมต่อยอดความคิดโดยการเขียนเรื่องให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ครบกระบวนการหากทำบ่อยๆนักเรียนคงอ่านออกเขียนได้ทุกคน
โดย พิทยา ศรีลาศักดิ์ (2012-05-25 15:40:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากใช้ได้ทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นอนุบาล ประถมศึกษา นักเรียนเรียนแล้วไม่เบื่อ หาความรู้อย่างสนุกสนาน คุณครูที่ชมน่าจะนำเป็นแนวทางการสอนให้กับตัวเอง
โดย อำไพ สระกาง (2012-05-26 19:28:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำสัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วนสอนเช่ยหุ่นมือ เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นก็ออกมาเป็นรูปธรรมต่อยอดความคิดโดยการเขียนเรื่องให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม
โดย อัมพร ศรีลาศักดิ์ (2012-05-27 16:55:32) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง"ทุกคนต้องร่วมมือ"ได้ชมแล้วเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้ทั้งระดับชั้นอนุบาลและประถม โดยสอนให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเล่าเรื่องถ่ายทอดความคิด เรื่องราวจากภาพวาด การสอนควรเริ่มจากการพูดคุย เล่าเรื่องโดยครูเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดความคิด โดยจัดกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ การเล่าเรื่องจากภาพ การฟังนิทาน การเล่นเกม โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและมีประสิทธิภาพสูง :tv15:
โดย อนงค์ สายแวว (2012-05-27 17:16:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากสามารถนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้
โดย วรรณา ศิริดล (2012-05-27 19:57:52) [แสดงความคิดเห็น]
อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยากของชั้น ป.1 อ.ยุวดี นุชทรัพย์ จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ จึงหาวิธีง่าย ๆ ในการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" ที่ช่วยให้นักเรียนผันวรรณยุกต์สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ตามนิ้วมือทั้งห้าของนักเรียนเอง ซึ่งใช้ได้ทั้งอักษรกลาง สูง ต่ำ ประกอบกับกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยในการสอน ซ้ำ ย้ำ ทวน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นและสนุกสนาน
เป็นการสอนการเทียบเสียงอักษรสูงกับอักษรต่ำให้ครบห้าเสียง เพื่อง่ายต่อการจำ และเข้าใจได้เร็วขึ้น และเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกทำให้ไม่น่าเบื่อ และยังมีสื่อที่ใช้การ์ตูนโดเรม่อนทำให้เด็กมีความสนุก เร้าใจ ตื่นเต้น นับเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจยิ่ง
โดย จรีภรณ์ ทิศอาจ (2012-05-29 19:33:37) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง "ทุกคน"ต้องร่วมมือ -บทบาทของครู - Literacy - The Whole Story: KS1 Teachersบทบาท และเทคนิคของครู สำหรับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีส่วนร่วมกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีเพราะครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากบัตรภาพคำศัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วยสอน เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นต่อยอดความคิดโดยการเขียนเรื่องให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการฝึกบ่อยๆทำให้เกิดการเรียนรู้ได้จริง
โดย จรีภรณ์ ทิศอาจ (2012-05-29 19:47:17) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม
:tv15: :tv15:
โดย ปาริชาติ เรือนวิน (2012-05-31 21:56:13) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม
:tv15: :tv15:
โดย ปาริชาติ เรือนวิน (2012-05-31 21:56:19) [แสดงความคิดเห็น]
ทุกคนต้องร่วมมือกัน ทั้งนักเรียนและครู โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านสะกดคำ ครูต้องตระหนักและมีความจริงใจที่จะพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนให้คล่องเมื่อนักเรียนอ่านหรือเขียนผิด ก็ไม่ควรจะตำหนิ เพราะจะทำให้นักเรียนขาดความมั่นใจในการอ่านและเขียน ควรสร้างความมั่นใจและส่งเสริมการอ่านและเขียน ค่อยๆ ฝึกให้เขียนเป็นคำ เป็นประโยค เป็นเรื่องสั้นๆ(จากภาพ) ฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ฝึกบ่อยๆที่สำคัญครูต้องเตรียมความพร้อมและมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนา ฝึกอ่านและเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา กิจกรรมที่จัดต้องสร้างความสนุกสนาน ได้ประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
โดย สุมารี สวาคฆพรรณ (2012-06-01 21:32:20) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเรื่องเด้กอ่านหนังสือไม่ออกนี้ นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญระดับชาติ เพราะเด็กจะไม่สามารถคิดวิเคราะห์ หรือคิดสังเราะห์ อะไรได้เลย เนื่องมาจากมีความบกพร่องด้านการอ่าน การใช้เทคนิคการสอนแบบนี้จะทำได้เด็กได้ฝึกคิด ฝึดเขียนและอ่านไปในตัว เด็กจะสร้างสรรค์ เนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยการเขียนเป้นข้อความสั้นๆ จากนั้น จึงเริ่มเขียนเป็นประโยค และต่อมาก้จะเริ่ใขยนเป็นเรื่องราวได้ และสามารถอ่านเรื่องราวที่ตัวเองอ่านได้
:tv18: :tv18:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-06-02 20:11:54) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเรื่องเด้กอ่านหนังสือไม่ออกนี้ นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญระดับชาติ เพราะเด็กจะไม่สามารถคิดวิเคราะห์ หรือคิดสังเราะห์ อะไรได้เลย เนื่องมาจากมีความบกพร่องด้านการอ่าน การใช้เทคนิคการสอนแบบนี้จะทำได้เด็กได้ฝึกคิด ฝึดเขียนและอ่านไปในตัว เด็กจะสร้างสรรค์ เนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยการเขียนเป้นข้อความสั้นๆ จากนั้น จึงเริ่มเขียนเป็นประโยค และต่อมาก้จะเริ่ใขยนเป็นเรื่องราวได้ และสามารถอ่านเรื่องราวที่ตัวเองอ่านได้
:tv18: :tv18:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-06-02 20:11:59) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันนักเรียนไทยของเราก็มีปัญหาการอ่าน และการเขียน ดังนั้นหากคุณครูในระดับประถมศึกษาปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบเช่น อ่านนิทานพร้อมมีการวาดภาพ ระบายสี และมีการแสดงบทบาทสมมติ การใช้หุ่นมือมาช่วยเล่าเรื่อง เหล่านี้จะทำให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนมีชีวิตจะทำให้เด็กเกิดความสนใจ อยากรู้ อยากติดตาม
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-16 09:22:22) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวทางในการนำไปปรับใช้กับนักเรียนที่ดีมากคะ
โดย ชูศรี นุชโพธิ์ (2012-06-17 19:58:46) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เป็นการช่วยให้เด็กมีพื้นฐานจำเป็นในการเรียนที่ดี เพราะเด็กจะได้ใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และเรียนรู้ทุกๆวิชาได้ดี การจัด กิจกรรมที่ครูนำมาใช้เร้าใจช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ดังนั้นการอ่านการเขียนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเรื่องราวดีๆจุดประกายให้ครูมีเทคนิคใหม่ๆมาใช้พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพดีขึ้น
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-06-17 20:28:07) [แสดงความคิดเห็น]
การผันวรรณยุกต์โยการใช้สื่อเข้ามาช่วยทำเด็กเกิดทักษะในการเรียนและสามารถจำได้มากกว่าที่ครูสอนโดยการบอกหรือพูดเฉยๆเพราะคำบางคำเสียงจะไม่ตรงตามรูปที่เขียนเพราะฉะนั้นเป็นวิธีการสอนให้เด็กจำได้ดีเพราะเป็นการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง :tv17:
โดย กาญจนา รอดแข็ง (2012-06-23 18:46:06) [แสดงความคิดเห็น]
การผันวรรณยุกต์โยการใช้สื่อเข้ามาช่วยทำเด็กเกิดทักษะในการเรียนและสามารถจำได้มากกว่าที่ครูสอนโดยการบอกหรือพูดเฉยๆเพราะคำบางคำเสียงจะไม่ตรงตามรูปที่เขียนเพราะฉะนั้นเป็นวิธีการสอนให้เด็กจำได้ดีเพราะเป็นการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง :tv17: :tv18:
โดย กาญจนา รอดแข็ง (2012-06-23 18:46:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะเพราะปัจจุบันนักเรียนยังอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่องยังมีเป็นจำนวนมาก..สื่อในการเรียนการสอนก็มีส่วนช่วยและอาจจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกัน โดยให้นักเรียนที่เรียนค่อนข้างดีช่วยสอนนักเรียนที่ค่อนข้างอ่อนเหมือนเป็นโครงการเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อแรงกดดันเมื่อเวลามาอ่านกับครู นอกจากนั้นสามารถเอาสื่อที่เป็นเกมมาช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ไปกับรูปภาพ เพื่้อให้สนุกกับการเรียนรู้ รวมทั้งพานักเรียนไปเรียนรูนอกสถานที่
โดย ไพนัสดา วิวัฒนานนท์ (2012-06-23 21:05:08) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือกันเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็น สัมผัสจากของจริงแล้วสามารถนำมาเขียนเรื่องให้น่าสนใจแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านสอนเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรม ต้องขอขอบคูณโทรทัศน์ครูที่เสนอแนะกิจกรมดีๆให้
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-06-30 10:59:59) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านออกเขียนคล่อง เป็นสิ่งที่ดีและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของเราได้ด้วย ทำให้เราเรียนรู้เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น
โดย สาวิตรี รัตนศรีหา (2012-07-18 18:56:12) [แสดงความคิดเห็น]
ได้จัดกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องที่โรงเรียนแล้ว ได้นำวิธีต่าง ๆจากการดูโทรทัศน์ครู มาพัฒนากับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม นักเรียนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
โดย พรทิภา แสงทับทิม (2012-07-20 20:41:23) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคนต้องร่วมมือ เป็นเทคนิคการสอนที่ดี สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ โดยการให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้เด็กกล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงออก เป็นการฝึกทักษะทางภาษาที่ดี การให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น แล้วครูช่วยจัดระเบียบความคิด จะทำให้เด็กเขียนเรื่องราวได้ดีขึ้น การฝึกออกเสียงอย่างสม่ำเสมอ ทุกวัน จะทำให้เด็กมีทักาะในการอ่านดีขึ้นการใช้เทคนิคการสอนแบบนี้จะทำได้เด็กได้ฝึกคิด ฝึดเขียนและอ่านไปในตัว เด็กจะสร้างสรรค์ เนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยการเขียนเป็นข้อความสั้นๆ จากนั้น จึงเริ่มเขียนเป็นประโยค และเป็นเรื่องราวได้ และยังสามารถอ่านเรื่องราวที่ตัวเองเขียนได้ เรื่องนี้มีเทคนิคมากจริง ๆ น่าสนใจมาก ขอบคุณค่ะจะได้นำไปพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น
โดย นงลักษณ์ กลิ่นหอม (2012-07-22 15:43:55) [แสดงความคิดเห็น]
ชมแล้วเป็นเทคนิคการสอนที่ดี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้โดยสอนให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเล่าเรื่องถ่ายทอดความคิด เรื่องราวจากภาพวาด การสอนควรเริ่มจากการพูดคุย เล่าเรื่องโดยครูเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดความคิด โดยจัดกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ การเล่าเรื่องจากภาพ การฟังนิทาน การเล่นเกม โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
โดย นายฌันหา ทิวะพล (2012-07-29 22:43:47) [แสดงความคิดเห็น]
ชมแล้วเป็นเทคนิคการสอนที่ดี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้โดยสอนให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเล่าเรื่องถ่ายทอดความคิด เรื่องราวจากภาพวาด การสอนควรเริ่มจากการพูดคุย เล่าเรื่องโดยครูเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดความคิด โดยจัดกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ การเล่าเรื่องจากภาพ การฟังนิทาน การเล่นเกม โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
โดย นายฌันหา ทิวะพล (2012-07-29 22:46:00) [แสดงความคิดเห็น]
ชมแล้วเป็นเทคนิคการสอนที่ดี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้โดยสอนให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเล่าเรื่องถ่ายทอดความคิด เรื่องราวจากภาพวาด การสอนควรเริ่มจากการพูดคุย เล่าเรื่องโดยครูเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดความคิด โดยจัดกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ การเล่าเรื่องจากภาพ การฟังนิทาน การเล่นเกม โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
โดย นายฌันหา ทิวะพล (2012-07-29 22:48:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชมแล้วเป็นเทคนิคการสอนที่ดี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้โดยสอนให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเล่าเรื่องถ่ายทอดความคิด เรื่องราวจากภาพวาด การสอนควรเริ่มจากการพูดคุย เล่าเรื่องโดยครูเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดความคิด โดยจัดกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ การเล่าเรื่องจากภาพ การฟังนิทาน การเล่นเกม โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง :tv15:
โดย นายฌันหา ทิวะพล (2012-07-29 22:49:40) [แสดงความคิดเห็น]
ชมแล้วเป็นเทคนิคการสอนที่ดี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้โดยสอนให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเล่าเรื่องถ่ายทอดความคิด เรื่องราวจากภาพวาด การสอนควรเริ่มจากการพูดคุย เล่าเรื่องโดยครูเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดความคิด โดยจัดกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ การเล่าเรื่องจากภาพ การฟังนิทาน การเล่นเกม โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
โดย นายฌันหา ทิวะพล (2012-07-29 22:49:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชมแล้วเป็นเทคนิคการสอนที่ดี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้โดยสอนให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเล่าเรื่องถ่ายทอดความคิด เรื่องราวจากภาพวาด การสอนควรเริ่มจากการพูดคุย เล่าเรื่องโดยครูเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดความคิด โดยจัดกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ การเล่าเรื่องจากภาพ การฟังนิทาน การเล่นเกม โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
โดย นายฌันหา ทิวะพล (2012-07-29 22:49:42) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันนักเรียนไทยของเราก็มีปัญหาการอ่าน และการเขียน ดังนั้นหากคุณครูในระดับประถมศึกษาปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน
โดย ไพรุต พรมเทศ (2012-08-08 15:44:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ช่วยให้ครูสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้มากที่เดียว สอนให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะถาม กล้าที่จะตอบ เมื่อครั้งแรกกล้าที่จะถาม กล้าที่จะตอบ ครั้งต่อไปก็จะกล้ามากขึ้น จึงทำให้นักเรียนเป็นคนกล้าแสดงออก :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รุ่งทิพย์ เรืองรัตน์ (2012-08-27 15:18:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำมาปรับใช้ได้เวลาเด็กอนุบาลเรียนนานๆก็จะเริ่มขาดความสนใจเค้ามีวิธีเรียกความสนใจจากเด็กๆได้ดีมากเหมือนการเรียนผสมกับการเล่นไปด้วย เวลาที่ให้เด็กๆเค้าเล่าเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ที่เค้าได้สัมผัสมาก็ทำให้ครูได้รับรู้ความคิด จินตนาการของเด็กๆ รวมทั้งเด็กก็ได้มีความกล้าแสดงออก คุณครูก็อาจสอดแทรกวิธีการพูดหรือการใช้คำบางคำที่ไม่เหมาะสมให้ถูกต้องไปอีกด้วบ เด็กจะได้ไม่รู้สึกเครียดมากเกินไปและเค้าก็จะชอบและสนุกสนานกับการเรียน :tv17:
โดย ปุณญรัสมิ์ จิรวุฒิชยานนท์ (2012-09-02 17:10:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเขียนให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนรู้จักสะกดคำก่อนเบื้องต้นเพื่อการปูพื้นฐานการอ่าน โดยให้อ่านนิยายที่นักเรียนสนใจและเกิดความสนุกสนาน มีการเล่าเรื่องโดยใช้หุ่นมือเพื่อให้สนุกสนานและไม่เครียดในการเรียนรู้ โดยผ่านกิจกรรมเกมต่าง ๆ ให้นักเรียนสะกดคำและนำคำไปแต่งประโยคเป็นการเรียนรู้ตามลำดับความคิดนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-09-02 19:32:38) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำหรือช่วยให้นักเรียนอ่านออกเมื่ออ่าออกแล้วนักเรียนก็ต้องเขียนได้ถูกต้องด้วยจึงจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเพราะโดยพื้นฐานแล้วการที่นักเรียนเขีียนได้ไม่ถูกต้องสาเหตุหนึ่งมาจากที่นักเรียนอ่านไม่ออกและเด็กที่อ่านไม่ออกมีอยู่อย่างมากในสมัยนี้ซึ่งเมื่อรวมการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้แล้วทำให้ปัญหาทางด้านการเรียนของนักเรียนยิ่งเกิดมากขึ้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่านเป็นการฝึกทักษะควบคู่กับความสนใจที่จะเกิดกับตัวเด็กและไม่ทำให้เด็กเบื่อที่จะอ่านถ้ามีสิงดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี
โดย จุฬาภรณ์ ละหุกาญ (2012-09-04 19:11:35) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมให้เด็กอ่านออกเขียนได้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำ เพราะเด็กทุกคนมีความอยากที่จะเรียนรู้อยากอ่านอยากเขียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเขียนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมคงต้องใช้เทคนิคมากกว่านี้ จึงจะสามารถจูงใจได้
โดย ยวนจิตร ปราสาร (2012-09-06 08:57:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจกับครูทุกคนที่ได้เข้ามาศึกษา มีประโยชน์ สามารถนำมาประยุกต์กับเด็กอนุบาลหรือบุตรหลานของตนเอง หรือแม้แต่นักเรียนที่ด้อยการอ่าน การเขียนที่ไม่กล้าตอบกล้าแสดงออก เมื่อนำหลักที่ได้รับจากการดูเรื่องนี้ไปใช้กับการเรียนการสอน ทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
โดย เพ็ญนภา นิพัทธิ์นนท์ (2012-09-14 10:52:22) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันปัญหาเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออกพบมากในระดับประถมศึกษา ยิ่งเรื่องการเขียน การอ่านภาษาไทย อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยังเขียนยังไม่ค่อยคล่องมากนัก บางคนยังเขียนชื่อโรงเรียนที่ตัวเองเรียนอยู่สะกดไม่ถูก เป็นเรื่องจริงที่โรงเรียนข้าพเจ้า สาเหตุก็มาจากครูทิ้งห้องเรียน นักเรียนมีปัญหาทางบ้านทำให้ไม่สนใจเรียน และนโยบายผู้บริหารโดยส่วนมากไม่ค่อยเน้นวิชาการสักเท่าไหร่ จะเน้นแต่เรื่องกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้พัฒนาการของเด็กในด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยแย่ลง ณ วันนี้พอผล NT ต่ำ รู้สึกว่าผู้บริหารจะเริ่มเห็นความสำคัญด้านการอ่าน การเขียนของเด็กนักเรียน ได้แต่หวังว่าต่อไปเมื่อนักเรียนได้เลื่อนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,3 หรือ 4 ก็น่าจะมีจำนวนนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกลดน้อยลงกว่าเดิม :tv18: :tv18:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-09-16 21:26:51) [แสดงความคิดเห็น]
มีแนวทางในการแนะนำ การพัฒนาการอ่านออกเสียง การเขียนให้คล่อง โดยการใช้กิจกรรมต่างๆ ร่วมถึงการช่วยเหลือแบบพี่กับน้อง มีการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสนุกกับการเรียนการสอน จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย วราพร นำภา (2012-09-23 10:33:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่น่าสนใจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยจะมีผลในด้านการพัฒนาการเรียนให้นักเรียนกล้าแสดงออกและสื่อสาร ที่โรงเรียนมีนักเรียนจะพูดภาษาถิ่นภาคอีสานและภาคใต้ จะมีปัญหาในการพูดภาษากลาง การนำบุคคลหรือตัวละครที่นักเรียนสนใจมาให้
นักเรียนได้สนทนาจะช่วยแก้ปัญหาด้านความไม่มั่นใจในการพูดอีกด้วยและการจัดบรรายกาศที่ไม่เป็นทางการจะทำให้นักเรียนไม่เครียดทำให้การเรียนการสอนมีความสุข
โดย ลัดดา สายพานทอง (2012-09-26 20:45:22) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา นักเรียนจะต้องเป็นศุนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยจะเห็นได้จากตัวอย่างในวีดิทัศน์ที่ครูพยายามให้นักเรียนตอบคำถามที่ครูถามเพื่อกระตุ้นการคิด และเปิดโอกาสให้นักเรียนถามคำถามที่สงสัย จะเห้นได้จากคำกล่าวของครูผู้สอนว่า "เมื่อก่อนนักเรียนไม่ค่อยกล้าถาม แต่ตอนนี้กล้าขึ้น" เพราะการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น และที่สำคัญในตอนนี้จะเห็นว่าในการสอนเขียนมิใช่เพียงให้กระดาษและเขียนอักษรถ่ายทอดข้อมูลที่มีในสมองของนักเรียนเท่านั้น แต่การสอนเขียนที่ดี มีการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พบสถานการณ์นอกห้องเรียน แล้วนำมาเล่าสู่กันฟัง เขียนออกมาเป็นคำศัพท์และบรรยายออกมาเป็นภาพ ถึงสู่ขั้นการเขียนถ่ายทอดเรื่องราว จึงจะทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ความรู้และมีความสุขในการเรียนรู้ไปด้วย :tv01:
โดย สุทธิรักษ์ ก้อนทองแถม (2012-11-15 12:37:52) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือเป็นการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักเรียน โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่านาสะกดคำ การอ่านคำ การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากการที่ได้ไปศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกการอ่านออกเสียงจากภาพคำศัพท์ มีสื่ิอหลากหลาย เมื่ออ่านออกเสียงครูและนักเรียนช่วยกันแก้ไขคำที่อ่านผิดให้อ่านถูกต้อง การวาดภาพจากสิ่งที่ได้เห็นจึงจะทำให้เด็กเกิดแรงจูงใจที่จะเรียน และมีความสุขในการเรียนด้วย
โดย หฤทัย ภูผา (2012-12-16 21:10:13) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำสัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วนสอนเช่ยหุ่นมือ เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นก็ออกมาเป็นรูปธรรมต่อยอดความคิดโดยการเขียนเรื่องให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ครบกระบวนการหากทำบ่อยๆนักเรียนคงอ่านออกเขียนได้ทุกคนฉะนั้นการพัฒนาการอ่านออกเสียง การเขียนให้คล่อง โดยการใช้กิจกรรมต่างๆ ร่วมถึงการช่วยเหลือแบบพี่กับน้อง มีการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสนุกกับการเรียนการสอน
โดย นงนุช ศรีละออ (2013-08-18 09:59:37) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้โดยการเรียนรู้นำสู่การเขียนโดย "พูด คิด และเขียน" นำสู่บทเรียนด้วยการการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ เรียบเรียงคำเพื่อนำไปสู่ประโยคที่ถูกต้อง
โดย ยุพร ชมณี (2013-09-09 14:02:43) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้โดยการเรียนรู้นำสู่การเขียนโดย "พูด คิด และเขียน" นำสู่บทเรียนด้วยการการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ เรียบเรียงคำเพื่อนำไปสู่ประโยคที่ถูกต้อง
โดย ยุพร ชมณี (2013-09-09 14:02:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำสัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วนสอนเช่ยหุ่นมือ เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นก็ออกมาเป็นรูปธรรมต่อยอดความคิดโดยการเขียนเรื่องให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ครบกระบวนการหากทำบ่อยๆนักเรียนคงอ่านออกเขียนได้ทุกคน
โดย สมิตา โชติดาว (2013-11-29 14:25:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำสัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วนสอนเช่ยหุ่นมือ เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นก็ออกมาเป็นรูปธรรมต่อยอดความคิดโดยการเขียนเรื่องให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ครบกระบวนการหากทำบ่อยๆนักเรียนคงอ่านออกเขียนได้ทุกคน :tv11: :tv15:
โดย สมิตา โชติดาว (2013-11-29 14:27:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคน ขั้นฝึกทักษะการอ่านดีมากเพราครูได้สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจและเห็นว่าการอ่านการเขียนเป็นเรื่องสนุก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดไม่ว่าจะเป็นการสอนอ่านสะกดคำ การอ่านคำ การสัมภาษณ์ การแสดงบทบาทสมมุติ การซักถาม การเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการฝึกอ่านออกเสียงจากภาพคำสัพท์ใหม่ๆโดยมีสื่อช่วนสอนเช่ยหุ่นมือ เมื่อออกเสียงผิด ครู/นักเรียนช่วยกันแก้ไขคำอ่านให้ออกเสียงถูกต้อง การวาดภาพที่ไปพบเห็นก็ออกมาเป็นรูปธรรมต่อยอดความคิดโดยการเขียนเรื่องให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม มีการซักถามแล้วนำเสนอเรื่องที่เขียนถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ครบกระบวนการหากทำบ่อยๆนักเรียนคงอ่านออกเขียนได้ทุกคน :tv11:
โดย สมิตา โชติดาว (2013-11-29 14:27:44) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv