thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1373
Rate :
 3.5
ความยาว : 13.50 นาที | Online : 2011-02-06  
    เสน่ห์ไม้ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย  
    ชมเทคนิคการสอนของ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย ร.ร. แจ้ห่มวิทยา จ. ลำปาง สอนให้นักเรียนทำชิ้นงาน ฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ ทั้งกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ชิ้นงาน  
     
Share |
 

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

 
 
เสน่ห์ไม้ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย ชมเทคนิคการสอนของ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย ร.ร. แจ้ห่มวิทยา จ. ลำปาง สอนให้นักเรียนทำชิ้นงาน ฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ ทั้งกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ชิ้นงาน
โดย นาย รชารินทร์ บุญพอก kmitl telecom (2011-02-15 17:15:54) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ ได้แนวคิด วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก
โดย pink (2011-02-18 11:40:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลย ได้เทคนิคแนวคิด กระบวนการต่างๆ ทักษะอาชีพ :tv01:
โดย ครูคนหนึ่ง (2011-03-08 12:03:42) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ทังแนวคิด เทคนิค กระบวนการ ดีจริง :tv15:
โดย ทานตะวัน (2011-03-08 20:37:38) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวทางการสอนนักเรียน ควรมีแนวทางอื่น ๆ สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีวัสดุ โดยใช้วัสดุน้อย ๆ แตได้ทักษะ
โดย สนิท แก้วอำไพ (2011-03-25 21:10:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ ให้นักเรียนได้สัมผัสและเห็นได้จากสื่อที่เป็นจริง ได้รู้ที่มาที่ไปของไม้ สามารถนำวิธีสอนแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับการสอนในหน่วยอื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ อีก และเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใกล้ชิดกับชุมชน แหล่งเรียนรูู้ในท้องถิ่นอีกด้วย อยากให้มีเทคนิึคการสอนอื่นๆ มาแนะนำอีกค่ะ แต่ไม่ทราบว่าที่โรงเรียนจะสามารถนำมาใช้สอนได้จริงหรือไม่เพราะว่าอาจจะไปเบียดเวลาของวิชาอื่นๆ แต่การสอนแบบนี้ก็เป็นแนวการสอนที่ดีค่ะจะนำไปทดลองใช้ดูค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
โดย ปนิตา สว่างพิทักษ์ (2011-05-22 09:26:25) [แสดงความคิดเห็น]
มองให้เห็นวัฒนธรรมที่แท้จริงรอบตับเรา รอบบ้านเรา รอบชุมชนเรา แล้วนำมาใช้สร้างคุณประโยชน์ และเป้นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ไม่มีวันสูญสิ้นไปสู่ลูกหลานต่อไป
โดย เสกสรรค์ หินแก้ว (2011-06-04 12:16:20) [แสดงความคิดเห็น]
นอกจากวิชาประวัติศาสตร์และพุทธศาสนาแล้วก็คงไม่มีการสอนในรายวิชาใดอีกแล้วที่จะเข้ามาเรียนรู้ในสถานที่ที่เรียกว่า วัด ผมว่าจริงๆ วิชาพวกการแกะสลักการประดิษฐ์อะไรจากไม้เนี่ย เป็นวิชาที่ยากและต้องอาศัยความปราณีตสูง แต่ถ้าลองตั้งใจทำและถ้าทำออกมาได้ดีมันจะทำให้เรามีกำลังใจมากเพราะเป็นงานที่ทำขึ้นมายาก อ.เสกสรรค์ กาวินชัย ได้ให้นักเรียนวางแผนก่อนที่จะมีการลงมือประดิษฐ์จริง โดยมีการคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความแข็งแรง ทำให้นักเรียนได้ฝึกคิด มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนทำให้เกิดข้อผิดพลาดในงานน้อยที่สุด ใช้วัสดุประหยัดที่สุด และได้ชิ้นงานที่แข็งแรงทนทาน รวมสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง :tv03: :tv03: :tv03:
โดย วุฒิพงศ์ หอมหวล (2011-07-09 12:13:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากการพานักเรียนได้ไปศึกษาจากของจริงทำให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหน และมีจิตสำนึกรักในศิลปวัฒนธรรมของเราและยังทำให้เด็กได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาด้วย
โดย สมพงษ์ อุ๊ดจิ๋ว (2011-07-16 21:08:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นต่อกิจกรรมเสน่ห์ไม้ ที่เผยแพร่โดยโทรทัศน์ครู ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่เปิดโอกาสให้ครูหลายๆท่านได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของชาติ และอยากรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนากิจกรรมนี้จากทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ เพราะว่าคงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ
โดย เสกสรร กาวินชัย (2011-08-11 11:50:25) [แสดงความคิดเห็น]
จุรี โก้สกุล จากภูเก็ตนะคะ ชื่นชมยินดีกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ศึกษารูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการพานักเรียนเข้าวัด นอกเหนือจากนักเรียนจะได้ศึกาโบราณวัตุ โบราณสถานแล้ว ส่งที่ได้อีกอย่างคือนักเรียนจะได้มีโอกาสเข้าวัดบ้างนะคะ ขอบคุณครูเสกสรร กาวินชัยค่ะ จะนำรูปแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กับเด็กพิเศษที่รับผิดชอบสอนอยู่ อย่างน้อยจะพาไปร่วมกิจกรรมกับวัดใกล้ๆ โรงเรียน เพราะเป็นเด็กเล็กค่ะ แม้ว่าเด็กอาจจะไม่สร้างสรรค์ผลงานได้เช่นที่แจ้ห่มวิทยาค่ะ :tv03: :tv03: :tv03: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย จุรี โก้สกุล (2011-08-12 16:09:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่ดี ให้นักเรียนเข้าไปดูแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ทั้งหลักการแวธีการที่เป้นรูปธรรมและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และได้สทบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ สืบทอดจากบรรพบุรุษ และนักเรียนได้แบ่งกลุ่มในการเรียนการสอนแบบบูรราการ ทุกคนมีส่วนร่วมเท่ากันหมด กินกรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบตามสภาพจริง และมีวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้และข้อคิด นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังใช้หลักการการเรียนการสอนไปใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม
โดย ทวีป (2011-10-13 14:58:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพนั้น ครูต้องเตรียมความพร้มให้นักเรียนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำมาออกแบบให้นักเรียนคิดแอละพัฒนาผลงาน นำวัสดุท้องถิ่นมาสร้างชิ้นงานให้เกิดประโยชน์ เป็นการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม สามารถสร้างอาชีพ ทำให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ ความเป็นมา ของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อน นักเรียนสมารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังรุ่นต่อๆไป
โดย ธนพร จุลธุระ (2011-10-13 15:30:42) [แสดงความคิดเห็น]
ลักษณะของอาจารย์ที่สอนเป็นการสอนที่ทำให้เด็กมีประสบการณ์ตรงใช้สื่อการสอนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิน เด็กสามารถที่จะมีจินตนาการและมีความเข้าใจที่รวดเร็วและง่ายขึ้น จากที่อาจารย์ไม้ จะมีความคิดเป็ลักษณธให้เด็กมีความเข้าใจได้ง่ายและทำให้เด็กนำไปประยุกต์ใช้โดยใช้สื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะแตกความคิดไปได้อีกหลายอย่าง จะไม่ยึดติดกับความคิดเก่าที่มีอยู่แล้วจากที่เด็กได้ตั้งคำถามว่า สามารถคิดลายใหม่ๆเพิ่มได้หรือไม่ เรื่องของสื่อเราไม่จำเป้นจะต้องหาสื่อใหม่ๆ อาจจะใช้สื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ดดยไม่ต้องมาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย สามารถใช้สื่อเก่าๆมาดัดแปลงและประยุกต์ใช้ได้
โดย นายสถิตย์ รัตนสิงห์ (2011-10-14 15:04:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีค่ะ เป็นการเรียนการสอนที่ให้ปฏิบัติในสถานที่จิงทำให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนจบได้ความรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม สามารถสร้างอาชีพ อาจารย์สอนให้นักเรียนมีความสามัคคีช่วยกันว่างแผนก่อนลงมือปฏิบัติ สอนให้ใช้เศษไม้ให้คุ้มค่ามีประโยชน์มากที่สุดสอนว่าเกิดปัญหาต้องช่วยกันแก้ไขผ่านไปได้ทุกคน นอกจากอาจารย์จะสอนแล้วเรายังได้ไปศึกษาเห็นสถานที่ภายนอกเห็นวัดวาอาราม เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ
โดย ทิพย์สุมน บุญขวาง (2011-10-16 12:35:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีค่ะ เป็นการเรียนการสอนที่ให้ปฏิบัติในสถานที่จิงทำให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนจบได้ความรู้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม สามารถสร้างอาชีพ อาจารย์สอนให้นักเรียนมีความสามัคคีช่วยกันว่างแผนก่อนลงมือปฏิบัติ สอนให้ใช้เศษไม้ให้คุ้มค่ามีประโยชน์มากที่สุดสอนว่าเกิดปัญหาต้องช่วยกันแก้ไขผ่านไปได้ทุกคน นอกจากอาจารย์จะสอนแล้วเรายังได้ไปศึกษาเห็นสถานที่ภายนอกเห็นวัดวาอาราม เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ
โดย ทิพย์สุมน บุญขวาง (2011-10-16 12:35:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้ไปศึกษาในสถานที่จริงได้รู้ได้เห็นภาพจริงในด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่คนสมัยก่อนได้ทำไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้ศึกษาในรูปทรงและรวดลายอันประณีตงดงามที่สมัยนี้เริ่มลดน้อยลงแล้วและยังสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงด้วยและอาจารย์ยังสอนให้นักเรียนมีความสามัคคีมีการว่างแผนก่อนจะทำงานไม้ทุกอย่างให้ใช้เศษไม้ให้คุ้มค้าและมีประโยชน์ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ทรัพกรหมดสิ้นไปจะได้ให้คนรุ่นหลังใช้ต่อไป ถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่ดีมากจริงๆค่ะ
โดย อรุโณชา ภูเดช (2011-10-16 17:39:27) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนได้ประสบการณ์จริง ได้เห็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นบ้านล้านนา และนำลวดลายที่สนใจนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้หรือของที่ระลึก และเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
:tv15: :tv17:
โดย ประพันธ์ นาบุญ (2011-11-29 11:20:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการปฏิบัติสามารถบูรณาการได้หลายวิชา สังคมศึกษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังการอนรุกษ์ศิลปวัมนธรรมของท้องถิ่นของตน นอกจากนั้นความรู้ที่ได้ยังเป้นความรู้ที่ยั่งยืนอีกด้วย ขอยกย่องและให้กำลังใจค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ฉัตรลดา พุ่มทิพย์ (2011-12-26 08:57:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ ได้กระบวนการและแนวความคิด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ขอบคุณมาก :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วรรณา เมืองแก้ว (2012-01-01 08:40:14) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในถิ่นกำเหนิดของตนเอง
โดย เกศรินทร์ สิทธิมงคล (2012-01-23 19:17:24) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนได้ประสบการณ์จริง ได้เห็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นบ้านล้านนา และนำลวดลายที่สนใจนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้หรือของที่ระลึก และเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
นอกจากวิชาประวัติศาสตร์และพุทธศาสนาแล้วก็คงไม่มีการสอนในรายวิชาใดอีกแล้วที่จะเข้ามาเรียนรู้ในสถานที่ที่เรียกว่า วัด ผมว่าจริงๆ วิชาพวกการแกะสลักการประดิษฐ์อะไรจากไม้เนี่ย เป็นวิชาที่ยากและต้องอาศัยความปราณีตสูง แต่ถ้าลองตั้งใจทำและถ้าทำออกมาได้ดีมันจะทำให้เรามีกำลังใจมากเพราะเป็นงานที่ทำขึ้นมายาก อ.เสกสรรค์ กาวินชัย ได้ให้นักเรียนวางแผนก่อนที่จะมีการลงมือประดิษฐ์จริง โดยมีการคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความแข็งแรง ทำให้นักเรียนได้ฝึกคิด มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนทำให้เกิดข้อผิดพลาดในงานน้อยที่สุด ใช้วัสดุประหยัดที่สุด และได้ชิ้นงานที่แข็งแรงทนทาน รวมสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
โดย วีรวัฒน์ เมืองคำ (2012-02-23 10:39:21) [แสดงความคิดเห็น]
ผมได้ชมเทคนิคการสอนของ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย ร.ร. แจ้ห่มวิทยา จ. ลำปาง ที่สอนให้นักเรียนทำชิ้นงาน ฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ ทั้งกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ชิ้นงาน ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิชาเพิ่มเติมในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสอนในแต่ละครั้งน่าจะเป็น 2 ชั่วโมงเพื่อความเหมาะสม เมื่อผู้เรียนได้เรียนแล้วก้น่าจะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หรือนำไปบริการสังคมในวัดหรือบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆได้
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-03-31 10:15:47) [แสดงความคิดเห็น]
การที่มีสถาปัตย์หรือสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่า ทั้งทางสังคมศาสนาและศิลปกรรม ย่อมเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากสุด อย่างที่ไม่ต้องใช้คำพูดใดมาอธิบายแต่อย่างใด จึงนับว่ามีคุณค่าต่อการเรียนการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง หากครูผู้สอนใช้พื้นฐานที่มี เป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างมีเหตุผล ทำให้ได้รับความรู้อย่างมากมาย อยู่ที่ ความเอาใจใส่ของครู พร้อมกับการเห็นความสำคัญของศิลปกรรมนั้นๆ
โดย บุญนำ อรรคฮาต (2012-04-01 14:49:11) [แสดงความคิดเห็น]
นี้แหละคือครูผู้ช้ีแนะแนวทางให้กับนักเรียน จะต้องปลูกฝังในเรื่องของค่านิยมแบบไทยของเราเอาไว้เพราะเดียวนี้ จะเห็นว่าสังคมไทยเราจะไปเห่อค่านิยมตะวันตกมาเกินไป รับเอาอิทธิพลตะวันตกเข้ามาโดยไม่คิดถึงผลเสีย จนทุกวันนี้เด็กไทยลืมวัฒนธรรมตัวเองไปหมดแล้ว ดีใจครับที่ยังมีครูอย่างครูเสกสรรได้เห็นถึงความสำคัญในจุดนี้อยู่อย่างน้อยการเด็กในวัยนี้ได้เข้าวัดไปพบพระคุณเจ้าได้อบรมได้ให้ข้อคิดเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมได้ ถึงแม้ว่าเป้าประสงค์ในการสอนจริงของครูเสกสรรจะไม่เน้นถึงคุณธรรมจริยธรรมแต่การพาเด็กนักเรียนสัมผัสกับวัดวาอย่างนี้ก็คงได้ซึบซับในด้านคุณธรรมจริยธรรมำปเองโดยไม่ต้อง :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุทิน แต้มแก้ว (2012-04-01 22:54:52) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมเทคนิคการสอนของ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย ร.ร. แจ้ห่มวิทยา จ. ลำปาง สอนให้นักเรียนทำชิ้นงาน ฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ ทั้งกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ชิ้นงาน ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ในการสอนนักเรียนประดิษฐ์ ออกแบบชิ้นงาน ออกมาได้สวยและมีประโยชน์ใช้สอยมากมาย สมกับที่นักเรียนออกแบบ ตัวดิฉันเองไม่เก่งงานไม้ แต่เราไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้ นักเรียนสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองได้ ครูมีหน้าทีให้คำแนะนะเพิ่มเติม ดีมากๆ ค่ะ
โดย ครูดอกแก้ว มีระหารนอก (2012-04-05 13:22:50) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนของ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย ร.ร.แจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ควรเอาเป็นแบบอย่างที่ดีในการสอน เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รักความเป็นไทย มีความมุงมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ มีสมรรถนะรู้จักคิด นำตัวอย่างที่ครูนำไปดูมาสร้างชิ้นงาน รู้จักแก้ปัญหา ออกแบบชิ้นงานแล้วงานออกมาไม่สมบูรณ์แตกหักง่าย ควรจะทำอย่างไรให้ดีขึ้น สวยงามขึ้น มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นำชิ้นงานไปขายในตลาด รู้จักการทำงานเป็นทีม สรุปแล้วกิจกรรมการเรียนการสอน "เสน่ห์ไม้ " ของ อ.เสกสรรค์ ดีมากขอชื่นชม:tv18: :tv18: :tv18:
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-04-10 16:27:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆค่ะ เป็นการสอนที่นักเรียนได้ไปศึกษาในสถานที่จริงในแหล่งที่มีความงามด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรพบุรษสร้างไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาทั้งในเรื่องรูปทรงและรวดลายอันประณีตงดงามด้านสถาปัตยกรรมแบบโบราณและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ชนรุ่นก่อนสั่งสมไว้ซึ่งนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจและเกิดแรงบันดาลใจจนเกิดความสนใจและสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายมาช่วยเหลือครอบเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อให้สืบต่อถึงร่นลูกรุ่นหลานในอนาคตอีกด้วย
โดย มิ่งขวัญ สิทธิเหรียญชัย (2012-04-10 16:41:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบจังเลยคะ อยากเก่งอย่างนี้จัง ที่โรงเรียนยังไม่มีวัสดุในท้องถิ่นที่โดดเด่นเพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบการสอน ยังมองหาไม่เจอ ก็ได้แต่ให้นักเรียนนำวัสดุ เหลือใช้มาทำก็ยังไม่รุ่งไม่โดดเด่นพอที่จะพัฒนาหรือให้นักเรียนต่อยอดให้เป็นจุดเด่นของโรงเรียน อาจจะเป็นเพราะครูความคิดตันเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ก็จะพยายามต่อไปได้ดูผลงานของอาจารย์แล้วก็จะพยายามนำความรู้ที่ได้เพื่อไปพัฒนานักเรียนให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น ขอบคุณคะ
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-04-10 21:47:22) [แสดงความคิดเห็น]
รายการ เสน่ห์ไม้ของ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ทำให้นักเรียนได้รู้จัก รักและห่วงแหน เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม การที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางาน และออกแบบชิ้นงาน จากการฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ นักเรียนสามารถนำไปสร้างอาชีพและหารายได้ ระหว่างเรียน ในการทำงานนักเรียน ได้ทั้งกระบวนการคิด สามารถ ออกแบบและแก้ปัญหาได้ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนานักเรียนค่ะ
โดย ละม้ายมาศ อินทุกร (2012-04-14 00:10:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณแนวการสอนของอาจารย์นะครับ นับว่าเป็นแนวทางที่ดีจริง ๆ
โดย สมชาย แรมไธสง (2012-04-19 19:07:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากเพราะการเรียนการสอนเริ่มจากการพาไปชมของจริงและได้ศึกษาจากผู้รู้และผู้ที่มีประสบการณ์ จนนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้พบเห็นด้วยตนเองนั้นมาออกแบบตามจินตนาการมีการดัดแปลงงานตามความคิดของตนเองเพื่อทำให้ชิ้นงานนั้นดูดีสวยงาม และมีการศึกษาแหล่งตลาดเมื่อทำชิ้นงานมาแล้วต้องมีตลาดรองรับมีการฝึกให้นักเรียนนำเสนอเรื่องของธุรกิจการค้าขายสินค้าที่ผลิตขึ้นมา และเมื่อทำชิ้นงานออกมาแล้วงานมีปัญหานักเรียนสามารถหาวิธีหรืองแนวทางแก้ไขปัญหากับช้ินงานนั้นเช่นงานบางเกินทำให้หักได้ง่ายรวมจนถึงความสามัคคีในการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จด้วยดี จึงนับได้ว่าสมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการสอน
โดย วิรุณ เรือนวงศ์ (2012-04-19 20:25:19) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพนั้น ครูต้องเตรียมความพร้มให้นักเรียนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำมาออกแบบให้นักเรียนคิดแอละพัฒนาผลงาน นำวัสดุท้องถิ่นมาสร้างชิ้นงานให้เกิดประโยชน์ เป็นการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม สามารถสร้างอาชีพ ทำให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ ความเป็นมา ของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อน นักเรียนสมารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังรุ่นต่อๆไป
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-05-07 17:27:22) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของ อ. เสกสรร ในการทำชิ้นงานจากไม้ นั้นเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนได้พานักเรียนได้ไปชมงานฝีมือจริง ๆ จากเศษไม้ที่สามารถนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงามได้ การพาผู้เรียนไปเยี่ยมชมวัด และศึกษาลวดลายต่าง ๆ เพื่อเปิดมุมมองในการเข้าใจลวดลายต่าง ๆ เพื่อสามารถมีความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลองทำชิ้นงานจากไม้ของตนเอง ผู้เรียนมีโอกาสในการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมชั้น โดยมีครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลา เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากครับ
โดย กวิน (2012-05-10 15:59:03) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย ร.ร. แจ้ห่มวิทยา จ. ลำปาง สอนให้นักเรียนทำชิ้นงาน ฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ ทั้งกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ชิ้นงาน มีความเห็นว่า เป็นการการจัดการเรียนการสอนที่มากอกรูปแบบหนึ่ง เป็นการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ และทำให้นักเรียนมีความรักผูกพัน ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ชื่นชมบรรบุรุษ เกิดความรักความหวงแหนท่จะรักษา สิ่งต่างๆให้คงอยู่และมีการพัฒนาปรับปรุง ต่อยอดขึ้นอีกตามยุคสมัย จึงขอชื่นชมคุณครู และขอนำไปเป็นแบบอย่างต่อไป
โดย สุเทพ ป้อมลอย (2012-05-20 06:15:57) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยคะ สร้างชิ้นงานจากสิ่งที่มีอยู่ จะขอนำวิธีการสอนไปประยุกต์ใช้คะ ขอบคุณมากที่ทำให้เกิดไอเดียดีๆๆ
โดย ดาวใจ ศรีสองเมือง (2012-05-30 09:42:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้ความสามารถพิเศษของครูมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ดี คุณครูจำนวนมากที่มีความสามารถแบบนี้ดิฉันจะนำไปใช้ค่ะ :tv17:
โดย วิศนีย์ พาคำ (2012-08-05 17:37:09) [แสดงความคิดเห็น]
ให้นักเรียนได้สัมผัสและเห็นได้จากสื่อที่เป็นจริง ได้รู้ที่มาที่ไปของไม้ สามารถนำวิธีสอนแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับการสอนในหน่วยอื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ อีก และเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใกล้ชิดกับชุมชน แหล่งเรียนรูู้ในท้องถิ่นอีกด้วย อยากให้มีเทคนิึคการสอนอื่นๆ มาแนะนำอีกค่ะ แต่ไม่ทราบว่าที่โรงเรียนจะสามารถนำมาใช้สอนได้จริงหรือไม่เพราะว่าอาจจะไปเบียดเวลาของวิชาอื่นๆ แต่การสอนแบบนี้ก็เป็นแนวการสอนที่ดีค่ะจะนำไปทดลองใช้ดูค่ะ ขอบคุณมากการจัดการเรียนการสอนในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพนั้น ครูต้องเตรียมความพร้มให้นักเรียนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำมาออกแบบให้นักเรียนคิดแอละพัฒนาผลงาน นำวัสดุท้องถิ่นมาสร้างชิ้นงานให้เกิดประโยชน์ เป็นการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม สามารถสร้างอาชีพ ทำให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ ความเป็นมา ของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อน นักเรียนสมารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังรุ่นต่อๆไป
โดย ทองสุข ประเสริฐสุข (2012-10-09 22:56:21) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv