thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 182
Rate :
 4
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-02-18  
    อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ รร.นครไตรตรึงษ์ จ.กำแพงเพชร  
    ที่รร.นครไตรตรึงษ์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานาน มีการเล่นเพลงพื้นบ้าน เช่น เพลงระบำ ก.ไก่ และเพลงรำโทนเขาทอง อ.นิชรา พรมประไพ เห็นว่าปัจจุบันเยาวชนไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิม จากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน โดยเริ่มจากเยาวชนกลุ่มเล็ก ๆ แล้วขยายผลไปยังกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนใกล้เคียง  
     
Share |
 

การเขียนจดหมายส่วนตัว ภาษาไทย ป.6 อ.ศรีอัมพร ประทุมนันท์ รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี
ทุกวันนี้เด็กๆหลายคนไม่เขียนจดหมายหากันอีกแล้ว ชมเทคนิคการสอนที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เห็นความสำคัญของจดหมาย เพิ่มเติม

วอร์คแรลลี่ ปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ อ.พงษ์ศักดิ์ แพงคำอ้วน รร.วัดแสมดำ
เทคนิคการวางแผนการสอน จากพื้นที่รอบโรงเรียน ที่มีป่าชายเลน จึงใช้ป่าชายเลนมาเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

 
 
รายการดีมีสาระ
โดย เด็กดี (2011-02-20 15:16:32) [แสดงความคิดเห็น]
ทำไมโหลดไม่ได้ และเปิดไม่ออก
โดย สุนันทา อินผูก (2012-04-13 11:03:48) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv