thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 5156
Rate :
 4
ความยาว : 12.54 นาที | Online : 2011-01-13  
    คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์  
    อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนนารีนุกูล ในวัย 51 ปี มีความสนใจคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง เข้าอบรมกับ สสวท. จนได้เป็นครูแกนนำคอมพิวเตอร์เมื่อปี 2540 อาจารย์คิดค้นวิธีการ ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์อย่างเข้าใจ และสนุก โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และทำเวบไซต์สื่อการสอนไว้ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนเอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน  
     
Share |
 

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

เสน่ห์ไม้ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย
เทคนิคการสอนให้นักเรียนทำชิ้นงาน ฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ ทั้งกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ชิ้นงาน เพิ่มเติม

 
 
ชื่นชมกับอาจารย์ครับและยินดีกับโรงเรียนนารีนุกูลที่มีครูเก่งอย่างนี้ ผมคงต้องเข้าเวบไซต์โรงเรียนนารีนุกูลเพื่อสืบค้นสื่อการสอนของอาจารย์แล้วละครับ
โดย วินัย ใฝ่มะโนธรรม (2011-01-17 21:21:02) [แสดงความคิดเห็น]
ทำไมต้องเขียนโปรแกรมเขียนเพื่ออะไร เด็กบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจ แต่เมื่อ อ.เอาหุ่นยนต์มาใช้ในการเรียนการสอน เด็กๆ เห็นจุดมุ่งหมายมีแรงที่จะเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะนำไปควบคุมหุ่นยนต์ นั้นดีมากจริงๆครับและก็ยังชื่นชม อ.ที่ใฝ่หาความรู้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆให้ทันกับโลกปัจจุบันและยังเข้าถึงเด็กๆอีกด้วยในเรื่องของโลกออนไลน์เพื่อที่จะเนะนำการใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ครับผม
โดย นายสุวิชา นาคสังข์ 53035232 คอมฯต่อเนื่อง ปี1 (2011-01-19 00:16:20) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..สุดท้ายนี้ผมขอให้ ท่าน อ.สมปอง ตรุวรรณ์และครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ และเป็นแสงสว่างให้กับเด็กๆและคุณครูตลอดไป สุดยอดครับ อาจารย์
โดย อานนท์ คงอินทร์ (2011-01-19 13:49:34) [แสดงความคิดเห็น]
หรา.า พี่โอ
โดย อุ๋ม รู้จักเธอ (2012-08-19 19:55:23)
น่าชื่นชมอาจารย์มากครับเกี่ยวกับ แนวคิดที่ว่าครูนั้นควรที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจะได้ลดช่วงว่างระหว่าครูกับนักเรียน ในปัจจุบันครูที่จะกลัวเทคโนโลยีนั้นยังมีอยู่มากในสังคมชนบท ซึ่งครูนั้นเห็นเทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวมองว่ามันยากโดยการปิดกั้นความคิดและไม่ค่อยเปิดใจยอมรับมันเท่าไหร่ อาจจะประกอบกับการที่ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ผมประสบกับตัวเองเลยครับ เพราะที่บ้านป้าก็เป็นครู ลุงก็เป็นครู สนิทกัน เค้าก็มักบ่นเสมอเมื่อมีการไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ผมอาจให้การอบรมนั้นเน้นไปเรื่องของประโยชน์ของเทคโนโลยีให้มากครับเพราะครูส่วนมากไปแล้วก็บ่นกันว่ายากมั่ง ไม่รู้เรื่องมั่ง กลับมาบ้านก็ยังทำตัวปกติ ไม่ได้นำสิ่งที่ได้ไปอบรมนั้นมาใช้ซักเท่าไหร่
โดย ทรงพล จันต๊ะโมกข์ (2011-01-19 20:42:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมอาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจโดยการได้เรียนรู้จริงโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม ในการนำหุ่นยนต์มาใช้สอนเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้เด็กอยากเรียนเหมือนกับว่าการเขียนโปรแกรมนั้นมีจุดหมายค่ะ
โดย นางสาวบริัพัีตร์ ผลบุญ 53035210 (2011-01-20 16:25:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีครับ ให้เด็กเขียนโปรแกรมไปด้วย และนำโปรแกรมที่เขียนมาทดลองใช้ ดีกว่าเขียนโปรแกรมเฉย ๆ
โดย ทรัพย์สกุล เกตุเขียว คอมห้อง 2 53035252 (2011-01-22 13:59:04) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากคะ น่าจะจุดประกายให้คุณครูได้หลาย ๆ คน แต่การใช้ห้องคอมของนักเรียน เป็นข้อจำกัดของคุณครูหลาย ๆ วิชา
โดย ดวงใจ (2011-01-22 16:03:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเทคโนโลยีให้กับนักเรียนเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เด็กก้าวทันเทคโนโลยีในทางที่ถูกต้อง ทำให้อาจารย์ที่เคยมีความกลัวที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ปรับตัวรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอีกด้วย
โดย นางสาวนัทธกานต์ คชินทร 53035208 คอมพิวเตอร์1 (2011-01-23 19:03:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆ ทำให้เด็กมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ทำให้เด็กนำความรู้ไปต่อระดับความรู้ในระดับที่สู้ขึ้น เพื่ออนาคตจะเอาความรู้มาพัฒนาประเทศได้
โดย นาย ธีระ เชื้อพราหมณ์ 53035256 คอมห้อง2 (2011-01-24 23:57:14) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมากครับ ครูหญิง ขอชื่นชมและยินดีกับความมานะพยายาม และความสำเร็จที่ได้รับ
โดย ณรงค์ศักดืิ์ รัตนสวัสดิ์ (2011-01-27 15:37:59) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใจถึงความรู้สึกของนักเรียน และใช้เทคโนโลยี เช่น เฟสบุ๊ค ทำให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน น่าชมครูที่พัฒนาการสอนทางเทคโนโลยี ทัดเทียมกะเด็ก และสอนเด็กแบบปฏิบัติทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข เมื่อเด็กสนุกก็ทำให้เด็กนักเรียนอยากเรียนรู้
โดย ธวัชชัย แก้วคำ (2011-01-30 17:33:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างดีทีเดียวและอาจารทุกคนก็ควรนำไปใช้น่ะครับเพราะยุกนี้มันเป็นยุก ไอที แล้วอะไรก็สามารถหาได้จากเว็บไซ ทั้งนั้น
โดย วชิระ เคลือบสูงเนิน ทค kmitl (2011-02-10 00:50:41) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เก่งมากคับ สุดยอดคับ
โดย (วุฒิชัย)ร้านพงค์ทิพย์ กราฟฟิก (2011-02-12 21:48:28) [แสดงความคิดเห็น]
อยากเข้าไปเรียนด้วยครับ :tv02: :tv15:
โดย กนก อุไรสกุล (2011-03-15 09:02:53) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมมากค่ะ ที่อาจารย์มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทุ่มเทและเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา ให้ทันกับโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเยาวชนในยุคปัจจุบัน ดิฉันเคยนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมหุ่นยนต์กับอาจารย์ค่ะ ยังชื่นชมอาจารย์ที่ทำโครงการที่ให้ความรู้มากมาย อาจารย์เก่งมากค่ะ
โดย ศิริพัฒน์ แก่นจันทร์ อัสสัมชัญอุบล (2011-03-15 12:27:35) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดครับ ผมก็กำลังจะพัฒนาด้านหุ่นยนต์ในโรงเรียน เป็นกำลังใจให้ครับ ขอบคุณแทนเด็กด้วยครับ
โดย เลิศพงศ์ ไปนาน (2011-03-22 18:19:12) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดดดค่า อาจารย์หนู อิอิ
คิดถึงนะคะอาจารย์ :tv02:
โดย น.ส.พรทิวา ประเสริฐ 6/3 N.N. รุ่น107 (2011-03-25 14:55:08) [แสดงความคิดเห็น]
ในโลกทุกวันนี้ เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา
ในชีวิตประจำวัน เราปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้ ครูต้องทันกับเทคโนโลยี นำเอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชื่นชมคะ
โดย สมปอง ตรุวรรณ์ (2011-03-31 07:03:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชยด้วยความจริงใจครับที่คุณครุมีความตั้งใจและความพยายามอย่างสูงส่ง
โดย นายธีรภาพ นามวงค์ (2011-04-07 07:51:12) [แสดงความคิดเห็น]
้ชื่นชมครับ ขอนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนนักเรียนครับ :tv02:
โดย อธิคม ศรีใส (2011-04-18 07:08:33) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูวิดีโอแล้วขอชื่นชมครับ อาจารย์มีเทคนิคการสอนดีครับ สามารถนำมาปรับปรุงการสอนได้เป็นอย่างดีครับ เทคนิคการสอนต่างๆสามารถนำมาประยุกต์พัฒนาต่ออย่างดีครับ อาจารย์เข้าใจถึงความรู้สึกของนักเรียน และใช้เทคโนโลยี อาจารย์มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทุ่มเทและเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา ให้ทันกับโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเยาวชนในยุคปัจจุบัน ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่เป็นต้นแบบสำหรับครูรุ่นใหม่อย่างผม และจะได้นำไปสอนนักเรียนต่อไป
โดย สถิตย์ หาญรบ (2011-05-28 17:20:21) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสมปองเก่งมากคะ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมสามารถสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างสนุกสนานและเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ขอชื่นชมกับการทำงานอย่างทุ่มเทท่าน
โดย อภิญญา ล้อมรื่น (2011-06-03 12:43:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชี่นชมสิ่งดีๆที่คุณครุูสมปองนำเสนอ แต่โรงเรียนบ้านนอกไม่มีสายโทรศัพท์ ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เน็ตโรงเรียนก็ช้ามากๆๆ ทำอะไรไม่ได้ :tv13:
โดย จักรกฤษณ์ อินธรรมมา (2011-06-03 17:49:27) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสมปองเก่งมากครับ คุณครูทันสมัย ทันเด็ก จึงได้ใจเด็ก เด็กเกิดศรัทธา จึงทำให้เด็กมีแบบอย่างที่ดีในการเรียนวิชาคอมฯและการใช้เทคโนโลยี
โดย ชัยพร ดีกร (2011-07-02 20:38:32) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้สื่อที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดีมากเลยครับ เหมาะกับเด็กนักเรียนระดับ ม ต้นมากๆ ครับ การใช่สื่อที่น่าสนใจอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ด้วยจุดเริ่มต้นนี้ จะทำให้นักเรียนสนใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ได้เป็นอย่างดี สำหรับการสอนของ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ มีการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนอยู่เสมอเช่นการให้นักเรียนแข่งกันเขียนโปรแกรม นักเรียนคนไหนทำเสร็จก่อนจะได้คะแนนพิเศษ ทั้งนี้ยังมีการแบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ให้เพื่อนครูด้วยกันด้วย เพื่อที่จะใช้เป็นตัวช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้
โดย วุฒิพงศ์ หอมหวล (2011-07-09 12:22:42) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นห้องเรียนที่คุณครูสมปองใช้สอน มีพร้อมทุกอย่าง เด็กได้เล่นและใช้เครื่อง 1 คน 1 เครื่อง หลายโรงเรียนเด็กนักเรียนไม่มีโอกาสได้สัมผัสเครื่อง มีเครื่องคอมไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนในห้องเรียน ทำให้มีความยุ่งยาก ลำบากในการเรียนการสอน เด็กของท่านโชคดีมากครับ ขอชื่นชมด้วยความเคารพครับ
โดย ประสิทธิ์ ตะวันหะ (2011-07-14 12:32:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูสมปองค่ะ ซึ่งดิฉันก็เป็นครูที่สอนวิชาคอมพิวเดอร์ เห็นผลงานการสอนของคุณครูสมปองแล้วรู้สึกทึ่งในความสามารถมาก เพราะคุณครูสมปองเก่งยิ่งกว่าดิฉันเสียอีก สามารถสอนทั้งนักเรียนและเป็นอาจารย์อบรมบุคลากรครูในการจัดทำบทเรียน E-learning ได้ แบบบี้เรียกได้ว่าเป็นครูเชี่ยวชาญแท้จริงได้เลยค่ะ ดิฉันก็จะนำความรู้เทคนิควิธีการสอนของคุณครูสมปองที่ได้จากการชมนี้ไปปรับปรุงการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และประยุกต์ใช้กับนักเรียนโรงเรียนของดิฉันค่ะ :tv18: :tv15: :tv15:
โดย จรัญญา กันหากุล (2011-07-17 14:53:50) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกชื่นชมในความสามารถและความพยายามของคุณครูหัวใจไอทีอย่างครูสมปองครับ...ที่สามารถใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์กับการเรียนการสอนของนักเรียนซึ่งน้อยคนที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้ครับ...เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับครูยุคไอทีครับผม...เยี่ยมมากครับ :tv15: :tv07: :tv17:
โดย โยธิน อ้ายพิงค์ชัย (2011-07-21 09:46:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูสมปอง มากๆค่ะ ท่านสอนให้ความรู้เด็กแล้วยังขยายไปสู่คุณครูในโรงเรียนด้วย เก่งและมีความสามารถมาก เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ :tv07: :tv15:
โดย srinapa yodchalame (2011-07-28 16:48:16) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เป็นคนที่จริงจังกับการสอนเด็กมาก ๆ ครับ น่าชื่นชมจริง ๆ
โดย เสนอ หน่อแก้ว (2011-08-04 14:03:03) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมอย่างยิ่งค่ะ เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับครูยุคไอซีที ในทุกๆ สาขาวิชา เรียกได้ว่าเป็นคุณครูที่สมบูรณ์แบบจริงๆ หากมีโอกาสคงได้ไปขอคำแนะนำดีๆ จากท่านแน่ๆ ดิฉันคิดว่า ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนที่มีความพร้อม ทั้งในเรื่องนักเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์อยู่ค่ะ เพราะความสมบูรณ์มันอยู่ที่ตัวคุณครูสมปองที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเป็นคุณครูยุคใหม่ หัวใจไอซีที อย่างแท้จริง
โดย รมิตา พิมพะไสย์ (2011-08-06 15:34:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมืดให้เลยค่ะกับความก้าวล้ำนำเทคโนโลยีของอาจารย์และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ กับวัย 51 ปี คุณครูสูงวัยที่โรงเรียนหลายท่านปฏิเสธเ่ทคโนโลยีไปเลยค่ะ สำหรับตัวเองสนใจในเรื่องคอมพิวเตอร์มาก อยากจะทำสื่อออนไลน์ แต่ติดอยู่ที่ว่าเราไม่ใช่ครูคอมพิวเตอร์ ก็พยายามศึกษาด้วยตนเอง เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลูกศิษย์ แล้วก็ถามผู้รู้เอาค่ะ ตอนนี้กำลังพยายามทำ E -learning พอเห็นอาจารย์ทำแล้ว เกิดแรงบันดาลใจอยากทำให้สำเร็จ ขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย กาญจนา ประสาทศิลป์ (2011-08-06 16:28:25) [แสดงความคิดเห็น]
ครับ เยี่ยมยอดเลยครับ กับการสอนแบบนี้ เทคนิคดี ๆ กับเด็กมากครับ ถ้าโรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนเรื่องของหุ่นยนต์ เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี e-learning ไอเดียดีมากครับ การใช้โซเชล เน็ตเวิร์ก (social network)ในการพัฒนาก็ดีมากครับ น่าที่จะนำไปใช้ในหลาย ๆ โรงเรียนครับ บางโรงเรียน ก็น่าจะพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนี้ มาก ๆ ครับ อนาคต อาจารย์ต้องพก แท๊บเลต ไ้ว้ติดตัวตลอดเวลาเลยดีเดียว :tv15:
โดย ปรัชญา เพชรยิ่งวรพงศ์ (2011-08-11 19:16:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับวิธีการที่ อ.นำมาใช้กับนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่นซึ่่งนักเรียนคงจะสนุกและสนใจในวิทยาการและการเรียนที่ไม่จำเจ
โดย รัชนี บุญศักดิ์ดี (2011-08-23 21:39:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมในความเอาใจใส่และภาคภูมิใจกับคุณครูที่สอนเทคโนฯเหมือนกันค่ะ
โดย ผุสดี ยืนชีวิต (2011-08-25 14:11:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์มาก ผมมีความต้องการอยากเป็นอย่างอาจารย์บ้างแต่ยังไม่มีความพร้อมด้านความรู้เท่าไร อยากจะเรียนรู้ อยากได้โปรแกรมการสร้างหุ่นยนต์ และการสร้างสื่อ e-learning จังเลยครับ พอที่จะแบ่งปันได้ไหมครับ หรืออะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน ผมเป็นครูรุ่นเก่าแต่อยากที่จะเป็นครูรุ่นใหม่ อยากจะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ :tv18: :tv18: :tv17: :tv17:
โดย จักรกฤษณ์ อินธรรมมา (2011-09-03 11:11:00) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชื่นชมอาจารย์ท่านอย่างมากคับ การจัดการเรียนการสอนที่นำหุ่นยนต์มาเป็นตัวกระตุ้นให้ท่านสามารถนักเรียนเกิดการยากรู้ยากที่จะสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้ เป็นแนวทางที่ผมสามารถนำไปกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะว่าวิชาเขียนโปรแกรมนั้นบ้างครั้งการที่บอกนักเรียนว่าเขียนโปรแกรมไปทำอะไรยากมาก แต่ท่านสามารถทำให้นักเรียนอยากที่จะเรียน แต่บางโรงเรียนอาจจะไม่เหมาะกับวิธีการสอนแบบนี้เพราะอาจจะเกิดจากการขาดอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆอย่างเช่นหุ่นยนต์ แต่ถ้าฌรงเรียนไหนมีการสนับสนุนที่ดีก็จะทำให้โรงเรียนนั้นก้าวหน้าได้อย่างเร็ว :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชานนท์ พุทธรักษา (2011-09-19 14:18:43) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใจถึงความรู้สึกของนักเรียน และใช้เทคโนโลยี เช่น เฟสบุ๊ค ทำให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน น่าชมครูที่พัฒนาการสอนทางเทคโนโลยี ทัดเทียมกะเด็ก และสอนเด็กแบบปฏิบัติทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข เมื่อเด็กสนุกก็ทำให้เด็กนักเรียนอยากเรียนรู้
โดย วรีวรรณ์ นิวัฒน์ชัยเดชะ (2011-09-21 10:47:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากสื่อหุ่นยนต์ของ อ.สมปอง ซึ่งเมื่อได้ดูแล้วก็รู้สึกชื่นชม อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ที่ท่านได้มีความพยายามในการคิดหาสื่อเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในวิชาการเขียนโปรแกรมได้ง่ายและไม่ได้น่าเบื่อ สร้างความสนใจแก่เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพว่าการเขียนโปรแกรมนั้นสามารถทำงานได้จริง และ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ยังได้คิดที่จะอบรมอาจารย์ท่านอื่นให้มีความรู้ทางด้านเทโนโลยี ในการทำ E- Learning เพื่อให้อาจารย์ท่านอื่นท่านอื่นที่สนใจ สามารถใช้ E- Learning ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้
โดย วีรนุช หล้าน้อย (2011-09-26 16:14:34) [แสดงความคิดเห็น]
ผมได้ดูรายการนี้แล้ว ก็ขอชื่มชนรายการนี้รวมทั้งอาจารย์สมปอง ตรุวรรณ์ ที่ได้สรรค์สิ่งดีๆให้ครูในบางพื้นที่ ที่ยังขาดโอกาสได้การถ่ายทอดนวัฒตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ อย่างเช่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับหุ่นยนต์ที่ป้อนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาซีเข้าไป ซึ่งนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนั้น ผมถือว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมมาก เพราะตัวหุ่นยนต์เองเป็นตัวที่เด็กๆชื่มชอบอยู่แล้ว เป็นการดึงดูความสนใจที่ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น
โดย มูดีรน เต้งชู (2011-10-13 10:20:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูสมปอง น่าสนใจ ถ้านำไปใช้ได้ในการเรียนการสอนก็น่าจะทำให้นักเรียนอยากที่จะเรียน และการสอนให้กับเพื่อนร่วมงานของครูสมปองเป็นสิ่งที่ดี เพราะเทคโนโลยีในปัจจบันมีความก้าวหน้ามาก ซึ่งครูต้องพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อความเจริญของเทคโนโลยีเพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเคลื่อนไหวไปเร็วมาก นักเรียนก็สามารถเข้าใข้ได้ หากครูมีการพัฒนาตนเองก็จะทำให้ทันกับนักเรียนและจะได้ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
ขอบคุณนะคะสำหรับรายการดีๆ
โดย สมฤทัย แก้วคำ (2011-10-14 15:03:32) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมกับความคิดของอาจารย์สมปอง ตรุวรรณ มากเลยค่ะ อาจารย์ได้นำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆๆมาใช่กับการเรียนการสอนระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนั้นก้าวไปไกลแล้วเดี๋ยวนี้การเรียนการเทคโนโลยีกับนักเรียนมันเป็นสิ่งที่ดีกับนักเรียนมากๆๆ ให้นักเรียนได้ทันโลกทันเหตุการณ์ และนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆๆได้หลายอย่าง อาจารย์เป็นคนที่ทุ่มเทกับการสอนมากๆๆเลยค่ะ น่าชื่นชมจริงๆๆ อาจารย์คือครูที่สมบูรณ์แบบจริงๆๆ และเป็นครูยุคใหม่ หัวใจไอที อย่างแท้จริงค่ะ สุดท้ายนี้หนูขอเป็นกำลังใจให้
อาจราย์สู่ๆๆต่อไปในการสอนนะค่ะ
โดย กรรณิการ์ หล้ากันทา (2011-10-16 12:42:37) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ได้นำความรู้มาเผยแพร่ได้ดีมากมากเลยค่ะนักเรียนได้เรียนแบบออนไลน์ ทันสมัย นักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลเองสนุกในการเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมเอง ประกอบซอฟท์แวร์เอง ได้รวมกลุ่มการทำงานทำให้สามัคคีกัน กล้าแสดงออกแชร์ความคิดกัน พัฒนาทักษะของตนเองและได้เทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อเรียนจบไปนักเรียนก็สามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาประกอบอาชีพในอนาคตได้
โดย เสาวรส มาวิน (2011-10-16 17:03:46) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมอาจารย์สมปองมากเกี่ยวกับ แนวคิดที่ว่าครูนั้นควรที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจะได้ลดช่วงว่างระหว่าครูกับนักเรียน ในปัจจุบันครูที่จะกลัวเทคโนโลยีนั้นยังมีอยู่มากในสังคมชนบท ซึ่งครูนั้นเห็นเทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวมองว่ามันยากโดยการปิดกั้นความคิดและไม่ค่อยเปิดใจยอมรับมันเท่าไหร่ อาจจะประกอบกับการที่ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ผมประสบกับตัวเองเลยครับ เพราะที่บ้านป้าก็เป็นครู ลุงก็เป็นครู สนิทกัน เค้าก็มักบ่นเสมอเมื่อมีการไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจให้การอบรมนั้นเน้นไปเรื่องของประโยชน์ของเทคโนโลยีให้มากขึ้น
โดย นุชุจรี จันทร์หอม (2011-10-16 18:00:07) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมอาจารย์มากครับเกี่ยวกับ แนวคิดที่ว่าครูนั้นควรที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจะได้ลดช่วงว่างระหว่าครูกับนักเรียน ในปัจจุบันครูที่จะกล้าใช้เทคโนโลยีนั้นยังมีอยู่มากในสังคมชนบท ซึ่งครูนั้นเห็นเทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวมองว่ามันยากโดยการเปิดใจยอมรับมันอาจจะประกอบกับการที่ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ผมประสบกับตัวเองเลยครับ เพราะที่บ้านป้าก็เป็นครู ลุงก็เป็นครู สนิทกัน เค้าก็มักบ่นเสมอเมื่อมีการไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ผมอาจให้การอบรมนั้นเน้นไปเรื่องของประโยชน์ของเทคโนโลยีให้มากครับเพราะครูส่วนมากไปแล้วก็บ่นกันว่ายากมั่ง ไม่รู้เรื่องมั่ง กลับมาบ้านก็ยังทำตัวปกติ ไม่ได้นำสิ่งที่ได้ไปอบรมนั้นมาใช้ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่คุณครูพร้อมจะให้ความรู้กับแค่ใหน
โดย ฮาเซ็ง มาหะ (2011-11-10 18:07:58) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากครับ สามารถความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กับนักเรียนอย่างน่าชื่นชมมากครับ
โดย พรชัย นำระนะ (2011-11-10 23:03:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์ท่านอย่างมากค่ะ การจัดการเรียนการสอนที่นำหุ่นยนต์มาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการอยากรู้อยากที่เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กับนักเรียนอย่างน่าชื่นชมมากค่ะ
โดย นงคราญ ทองเจือ (2011-12-07 15:21:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูในความมุ่งมั่น และตั้งใจในการบูรณาการแนวทางการเรียนรู้ให้กับเด็กๆครับผม :tv15:
โดย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร (2011-12-08 15:58:05) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูวิดีโอแล้วขอชื่นชมครับ อาจารย์มีเทคนิคการสอนดีครับ สามารถนำมาปรับปรุงการสอนได้เป็นอย่างดีครับ เทคนิคการสอนต่างๆสามารถนำมาประยุกต์พัฒนาต่ออย่างดีครับ อาจารย์เข้าใจถึงความรู้สึกของนักเรียน และใช้เทคโนโลยี อาจารย์มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทุ่มเทและเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา ให้ทันกับโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเยาวชนในยุคปัจจุบัน ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่เป็นต้นแบบสำหรับครูรุ่นใหม่อย่างผม และจะได้นำไปสอนนักเรียนต่อไป
โดย สมพงษ์ แสงกล้า (2011-12-18 19:44:43) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูแล้วรู้สึกว่าครูสมปอง ตรุวรรณ์เก่งมากเลยครับเก่งกว่าเอกคอมพิวเตอร์หลายคนมาก โดยส่วนตัวแล้ว ได้เห็นเทคนิคการสอนหลายๆแบบที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้ในการเรียนการสอนเทคโนโลยี โดยเฉาะการเข้าถึงนักเรียนใกล้ชิดนักเรียนตามเทคโนโลยีทันเพื่อให้สามารถคุยกับนักเรียนรู้เรื่องไม่ใช่ตกยุคไปโดยเห็นว่าตนเองแก่แล้ว ในส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าเราเข้าใจนักเรียนเราก็จะเห็นปัญหาของนักเรียนมากขึ้น และจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ถูกจุดมากยิ่งขึ้น ทำให้ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่มีช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นมากเกินไปครับ
โดย นภดล รุ่งจรูญ (2011-12-24 22:02:28) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูสมปองครับที่เป็นต้นแบบให้นักเรียนและคุณครูทุกๆคนที่ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคุณครูสมปองและขอให้คุณครูและครอบครัวมีความสุขในวันปีใหม่และตลอดไปนะครับ :tv17:
โดย วุฒิศักดิ์ ครองยุทธ (2011-12-26 13:15:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูสมปองครับที่เป็นต้นแบบให้นักเรียนและคุณครูทุกๆคนที่ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคุณครูสมปองและขอให้คุณครูและครอบครัวมีความสุขในวันปีใหม่และตลอดไปนะครับ :tv17:
โดย วุฒิศักดิ์ ครองยุทธ (2011-12-26 13:17:05) [แสดงความคิดเห็น]
E-learning เป็นคำที่ผมได้ยินมานานแล้วคุ้นเคยกับมันดี เพราะผมทำด้้านนี้มานานหลายปี ผมอาจจะไม่ใช้ครุผู้สอนโดยตรง แต่เป็นผู้ผลิตสื่อการสอนประเภทนี้ให้ทั้งออนไลนืและออฟไลน์ พร้อมทั้งช่วยสอนให้ครุได้ริเริ่มใช้สื่อที่เป้นเทคโนโลยีแบบนี้ให้สามารถใช้ได้อย่างชำนาญ ทุกวันนี้ เทคโนโลยีมันก้าวไกลมาก ดูขนาด BB tablet สิ มีเกลือนกลาน ตอนนี้ผมยังม่มีอะไรเลยสักเครื่องแต่ทว่า การรองรับสิ่งใหม่ๆ ความรุ้ใหม่ ๆ มันมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีแบบนี้ ผมว่า เราต้องก้าวไปกับเทคโนโลยีให้ทัน ไม่งั้นไม่ทันเด้กนักเรียนสมัยนี้แน่ ๆ
โดย ธนัชชา โพธิกุล (2012-01-16 22:14:37) [แสดงความคิดเห็น]
น่านับถือ อาจารย์สมปองมากครับเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การใส่ใจเทคโนโลยีช่วยให้เรามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นมาก การเรียนรู้ E-learning เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนหรืิอครูรวมถึงกลุ่มเครื่องขาย ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสร้างE-learning เกี่ยวกับบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้ สามารถทำการสร้างบล็อกเป็นของเรา ในบล็อกนี้สามารถเขียนบทความหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่อาจารย์สมปองนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนเป็นกระบวนการใหม่ๆที่ทำให้มีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณมากๆครับ
โดย กฤษฎา นุชมี (2012-01-24 18:20:43) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สมปองมากครับเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งทำให้นักเรียนสนใจในเทคโนโลยีมากขึ้น :tv02:
โดย ฐิติพร ศรีแจ่ม (2012-02-07 21:20:42) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมคุณครูมาก ๆ ค่ะ ให้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจ ให้เพื่อนครูได้ใช้เทคโนโลยี ปรบมือให้อีกครั้งค่ะ...
โดย ดวงนภา อินยะยศ (2012-02-10 21:41:38) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมือดังๆให้คุณครูเลยค่ะ เพราะการจัดการเรียนการสอนมาประยุกต์ในการสอนน่าสนุกผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่ซับซ้อน ขออนุญาตนำเทคนิคและวิธีการไปใช้กับวิชาอื่นๆ ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย ภารดี ไฝดีโบ๊ต (2012-02-14 21:03:13) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ภารดี ไฝดีโบ๊ต (2012-02-14 21:03:35) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นขอชม อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ก่อนเลยครับ ครูไทยนี้สุดยอดจริง ๆ ครับ ไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์มาแท้ ๆ ยังสอนได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับ และ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ยังที่เทคนิคการสอนที่สุดยอด โดยการหาสิ่งดึงดุดและเป้าหมายให้นักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดารใจที่จะเรียนคอมพิวเตอร์ และยังมาการนำ โซเชียลเน็ตเวิร์ค มาใช้ประโชยน์ โดยเฉพราะ Facebook ทำให้เด็กกล้าที่จะถามกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และเรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียน มีการทำงานแบบแข่งขันกับเพื่อน ๆ ในห้องทำให้เด็กสนใจมากยิ่งขึ้น และไม่จดจอกับการเรียนไม่แวะไปเล่นเว็บอื่น ๆ
ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ มากเลยครับ และขอให้มีกำลังใจการสอนต่อไป ขอบคุณครับ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย อนุสรณ์ จำรัส (2012-03-17 15:01:40) [แสดงความคิดเห็น]
นี่ขนาดไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์ แต่สอนได้ขนาดนี้สุดยอดมากเลยครับ เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเลยครับ
นักเรียนกล้าสนทนากับครูมากขึ้น โดยผ่าน Social Network
:tv15:
โดย เอกพงษ์ ตั้งตระกูล (2012-03-30 00:52:42) [แสดงความคิดเห็น]
หุ่นยนต์หากนึกถึง ย้อนไปตั้งแต่การ์ตูน ในโทรทัศน์ ที่ฉายประจำทุกวันหยุด ในเสาร์ อาทิตย์ ทำให้เด็ก เกิดความสนใจตั้งแต่เด็ก จนอาจจะมีแรงบันดาลใจให้นิยมชมชอบ และเมื่อโตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ยังฝังอยู่ในความคิด ความอ่านของเด็ก จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง ทำให้การเรียนการสอนด้วยหุ่นยนต์เป็นอะไรที่แปลกให้ได้สำผัสของจริง ได้ลงมือเรียนรู้ ให้เรื่อมต้นทำงาน การเคลื่อนไหว เป็นไปตารมที่เราต้องการสั่งงานผ่านโปรแกรมในการเขียนแต่ละครั้ง
โดย ดวงดี เป็งสุรินทร์ (2012-03-30 10:20:50) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการของ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ เกิดแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษาซี ในการนำเอาชุดหุ่นยนต์ มาใช้เป็นสื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และการสร้างสื่อ E-Lreaning ในการนำเสนอผลงานของนักเรียน และการสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการสื่อสาร การส่งงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และแนะนำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้สามารถสร้างงาน และผลงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้นักเรียนสามารถ สื่อสารติดต่อ กับครูผู้สอน การสอบถาม และครูเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนครู ในการสร้างสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอน วิชาต่างๆ มากยิ่งขึ้น
โดย ประภาส สุภาษี (2012-03-30 15:18:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณทุกๆท่านที่แสดงความคิดเห็นนะคะ
โดย สมปอง ตรุวรรณ์ (2012-03-30 19:08:27) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 19:57:39) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 19:58:18) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 19:58:50) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 19:59:34) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 19:59:56) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 20:00:13) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 20:00:21) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับท่านอาจารย์สมปอง ของโรงเรียนนารีนุกูล แต่ในบางโรงเรียน อุปกรณ์และทรัพยากรและงบประมาณในโรงเรียนอาจมีไม่ครบ ตามที่ต้องการ จึงเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน แต่ได้ชมรายการของ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ เกิดแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษาซี ในการนำเอาชุดหุ่นยนต์ มาใช้เป็นสื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และการสร้างสื่อ E-Lreaning ในการนำเสนอผลงานของนักเรียน และการสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการสื่อสาร การส่งงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และแนะนำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้สามารถสร้างงาน และผลงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้นักเรียนสามารถ สื่อสารติดต่อ กับครูผู้สอน การสอบถาม และครูเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนครู ในการสร้างสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอน วิชาต่างๆ มากยิ่งขึ้น
โดย อภิสิทธิ์ งามสอน (2012-03-31 09:26:46) [แสดงความคิดเห็น]
คำพูดคำแรก ของครู ประทับใจมาก มนุษย์เราทุกคนเมื่อชอบสิ่งไหน เราก็สามารถทำสิ่งนั้นได้ดีและประสบความสำเร็จ ,,เด็กไทยทุกๆที่ประสบปัญหาแบบนี้เช่นกัน คือไม่กล้าถามครูตรงๆ (รวมถึงตัวผมเอง) แต่เมื่อมีการเรียนการสอนโดยรูปแบบสื่อออนไลน์คือนักเรียนสามารถแสดงออก และแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพ์ ถึงจะพิมพ์ด้วยนิ้วมือ แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยความรู้สึก การเรียนโดยการปฏิบัติย่อมช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจได้ดี มากกว่าการเรียนด้วยทฤษฏี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมครับ
โดย วัชระ กรรณิกา (2012-03-31 20:32:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งยืนยันได้ครับว่า คนที่พร้อมจะพัฒนา ไม่จำเป็นต้องจบมาทางคอมฯโดยตรงก็สอนคอมได้ครับ เป็นกำลังใจให้ครูทุกคนครับ
โดย บุญนำ อรรคฮาต (2012-04-01 14:52:23) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมคุณครูสมปอง ที่ท่านไม่ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ได้ดีและสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญถึงขั้นถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทั่ง ๆ ที่ไม่ได้จบมาทางด้านคอมพิวเตอร์ อย่างนี้ซิเรียนเก่งจริง ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เพราะเป็นครูรุ่นเก่าแต่ก็พยามยามฝึกฝนจนขณะนี้พอมีความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านการบริหารงานพัสดุ ได้ระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงกับเก่งแต่ก็เห็นว่าสื่อด้านคอมพิวเตอร์ตัวนี้มีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคิดว่าทุกวงการไปแล้ว
โดย สุทิน แต้มแก้ว (2012-04-01 22:30:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้เทคนิค ในการเรียนการสอน ที่ดี มากครับ แต่โรงเรียนเล็กๆ ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์มาประกอบการสอนได้เหมือนกับโรงเรียนใหญ่ ๆ ทำให้เด้กขาดโอกาศ แต่ โรงเรียนของท่านพร้อม ขอชื่นชม การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-02 15:51:15) [แสดงความคิดเห็น]
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์

นำสื่อการสอนมาจุดประกายให้นักเรียนเป็นแรงจูงใจที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จับต้องและสัมผัสได้เพื่อจูงใจนักเรียน แต่สำหรับโรงเรียนบางแห่งขาดงบประมาณหรือผู้บริหารไม่สนับสนุน ในขณะที่ครูและนักเรียนพร้อม แต่อุปกรณ์ไม่พร้อม ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น
ฉะนั้นครูต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตัวอย่างให้นักเรียนด้วยการพัฒนาตนเองก่อนและสามารถแนะนำคนอื่นได้ ฉะนั้นต้องประกอบไปด้วยหลายรายการจึงเกิืดผลสำเร็จ
โดย อโนรัตน์ หวานสนิท (2012-04-02 20:44:45) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย ดาวรุ่ง หาญใจไทย (2012-04-03 14:50:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมรายการของ อ.สมปอง ตรุวรรณ์เรื่อง คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ นั้น ได้รับแนวคิดในเรื่องของการเรียนการสอนแบบ E-learning ที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเรียนรู้ได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน เป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนให้ง่ายขึ้น โดยที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามในห้องเรียน...คิดว่าน่าจะนำไปเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้าง คิดว่าทำให้นักเรียนคอมพิวเตอร์อย่างเข้าใจ และสนุก...ขอบคุณค่ะ
โดย จิตรลดา ศรีจันทร์ดี (2012-04-03 18:03:27) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจจังค่ะ....ขอชื่นชมอาจารย์ที่มีวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันทักษะการใช้งานเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องมีประจำตัว..ครูเป็นผู้ทีเข้าใจนักเรียนมาก ๆ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงยิ่งค่ะ ครูทำให้หนูเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา หนูอยากทำได้เหมือนครูจังค่ะ.แต่โรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ หนูคงจะประยุกต์การสอนของอาจารย์ที่นำตัวอย่างมาให้ดู เพื่อกระตุ้นความอยากของนักเรียน คุณครูมีเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ ประทับใจ และหนูจะพยายามทำตามอย่างคุณครูให้ได้ค่ะ...ขอบคุณอีกครั้งค่ะ..
โดย ดวงนภา อินยะยศ (2012-04-03 22:33:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์สมปองมากค่ะ อาจารย์สมปองเป็นผู้หญิงที่เก่งมากค่ะสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเรียนการสอนและทำให้เด็กอยากที่จะเรียนดิฉันจะนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของตัวเองบ้างเพื่อพัฒนาการเรีนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่สุดและเพื่อนักเรียนจะได้อยากที่จะเรียนรู้และไม่เบื่อหน่ายในการเรีนที่ยาก ชอบมากค่ะและหวังว่านักเรียนก็คงจะชอบกับการเรียนแบบนี้เช่นกันจะพยายามให้เต็มที่นะคะ ขอมอบคำชมเชยให้ครูสมปองอีกครั้งค่ะ
โดย สุธาทิพย์ เจียรสถิต (2012-04-05 12:40:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างครูที่น่าเอาเป็นต้นแบบเป็นอย่างมากค่ะ รู้ัทันเหตุการณ์ทันสมัยมาก ๆ ค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คุณครูดินเทรนต์เลยก็ว่าได้ค่ะ มีเทคนิคในการเรียนการสอนดีมากค่ะ เข้ากับเด็กได้ดีมากค่ะ ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ๆ ทำให้นักเรียนกล้าถาม กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะแสดงออก พูดกับครูมากขึ้น อาจารย์สมปองก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาก ๆ สมแล้วที่เป็นครูต้นแบบทั้งที่ไม่ได้จบเอกคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำ แต่กลับทำได้ขนาดนี้ จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้บ้างค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ครูดอกแก้ว มีระหารนอก (2012-04-05 13:15:37) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ข้าพเจ้า นายสิปป์แสง สุขผล ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ได้ดูวีดีโอการสอนของโทรทัศน์ครูจนจบแล้ว
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม ที่มีรายการดีๆแบบนี้ ที่นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้ครูได้ศึกษากัน จากการดูวีดีโอ ขอชื่นชมคุณครูผู้สอนที่ได้คิดค้นเทคนิคการสอน และนำมาใช้ในห้องเรียนเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไปได้ จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ผลิตรายการดีๆ และขอให้มีการนำเสนอรายการแบบนี้ต่อไป
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-05 14:41:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมวิดีโอการจัดการเรียนการสอนของคุณครูสมปองนั้น ขอชื่นชมแนวคิด และวิสัยทัศน์ของครูสมปองมากค่ะ คุณครูสมปองเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งลักษณะนิสัยการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นควรจะเป็นบุคลิก ลักษณะของคนที่เป็นครูอยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากครูสมปองคือการที่ครูสมปองได้แสดงให้เราเห็นว่าอายุไม่สามารถมาจำกัดขีดความสามารถของเราได้ ถ้าเพียงแต่เราพยายาม และตั้งใจเหมือนกับที่ครูสมปองได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอนในการจัดการเรียนรู้
โดย ยุวดี (2012-04-06 22:56:45) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์สมปอง ที่คิดค้นวิธีการ ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์อย่างเข้าใจ และสนุก โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และทำเวบไซต์สื่อการสอนไว้ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนเอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน นอกจากนี้คุณครูยังทำโครงการอบรมขยายผลไปยังเพื่อนครูผู้สอนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครูผู้สอนได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากในยุคปัจจุบันนี้
โดย จิราภรณ์ สุริยนต์ (2012-04-09 10:51:55) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์สมปองด้วยอีกคนนะครับ เพราะว่าอาจารย์สมปองเป็นอาจารย์ที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากอาจารย์ท่านอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกัน ก็ตรงที่มีการยอมรับ ปรับเปลี่ยน และนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอน ซึ่งการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยสอนนั้นก็ทำให้เด็กนักเรียนมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และยังทำให้เด็กเรียนกล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆ กล้าที่ซักถามในเรื่องต่างๆโดยใช้สื่อที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ เพราะถ้าให้เด็กนักเรียนซักถามต่อหน้าเพื่อนๆเด็กบ้างคนก็จะไม่ค่อยกล้าซักเท่าไรครับ ดังนั้นผมขอชื่นชมอาจารย์สมปองครับ
โดย นำชัย นาคอยู่ (2012-04-09 15:24:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ การเรียนการสอนของคุณครูสมปองแล้วรู้สึกชื่นชม เพราะการเรียนการสอนในปัจจุบันครูจะต้องพัฒนาตนเองด้านไอทีอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อยุคปัจจุบัน การสอนของคุณครูสมปองที่ได้นำเอาสื่อ บทเรียนออนไลน์ หรือเรียกว่า อีเลิร์นนิ่ง เข้ามาใช้การสอนเป็นการปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการส่งงาน ตรวจงาน การให้คะแนนเด็กนักเรียนจะได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจครูสมปองคือการนำเข้าสู่บทเรียนของท่านอาจารย์ที่นำเอาหุ่นยนต์มาให้นักเรียนดู ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อให้ตนเองสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ นอกจากนี้ท่านอาจารย์ยังมีในเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงานโดยการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีอีกด้วย เก่งจริง ๆๆ :tv15: :tv15:
โดย ศรีประภา หัสโก (2012-04-11 00:45:04) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากค่ะคุณครูสมปองนักเรียนโชคดีมากเลยค่ะที่มีครูเก่งๆแบบนี้และยังสามารถถ่ายทอดให้ความรู้กับครูในโรงเรียนให้มีความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ครูหลายคนที่เห็นสื่อวีดีโอนี้คงจะมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างและศึกษาวิธีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้สนุกและเรียนรู้อย่างเข้าใจ เห็นคุณค่ามากกว่าที่จะเอาเวลาไปเล่นเกม เล่นเว็บที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองมากกกว่า
โดย จิรปรียา ชัยทะ (2012-04-13 07:38:43) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมอาจารย์มากครับเกี่ยวกับ แนวคิดที่ว่าครูนั้นควรที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจะได้ลดช่วงว่างระหว่าครูกับนักเรียน อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนนารีนุกูล นำสื่อการสอนมาจุดประกายให้นักเรียนเป็นแรงจูงใจที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จับต้องและสัมผัสได้เพื่อจูงใจนักเรียน แต่สำหรับโรงเรียนบางแห่งขาดงบประมาณหรือผู้บริหารไม่สนับสนุน ในขณะที่ครูและนักเรียนพร้อม แต่อุปกรณ์ไม่พร้อม ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น จากที่ได้รับชมวิดีโอการจัดการเรียนการสอนของคุณครูสมปองนั้น ขอชื่นชมแนวคิด และวิสัยทัศน์ของครูสมปองมากค่ะ คุณครูสมปองเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งลักษณะนิสัยการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นควรจะเป็นบุคลิก ลักษณะของคนที่เป็นครูอยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากครูสมปองคือการที่ครูสมปองได้แสดงให้เราเห็นว่าอายุไม่สามารถมาจำกัดขีดความสามารถของเราได้ ถ้าเพียงแต่เราพยายาม และตั้งใจเหมือนกับที่ครูสมปองได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอนในการจัดการเรียนรู้
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-04-13 12:39:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมรายการนี้แล้ว ทำให้รู้สึกมีความมั่นใจที่จะสอนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมมากขึ้น เนื่องจากครูผู้สอนเป็นครูที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันคือการเขียนโปรแกรม ต้องยอมรับว่าคุณครูสมปองเป็นครูที่ไม่ได้จบด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ จนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับทั้งนัักเรียน และคุณครูในโรงเรียนได้ ขอบคุณมากครับ ผมเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้ทำเพื่อนักเรียนของเรา สมกับเป็นครูแกนนำ สสวท ขอบคุณครับ
โดย จักรวาล ภู่อ่ำ (2012-04-19 11:06:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจนสามารถเข้าถึงนักเรียน และช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน เห็นคุณค่าในการใช้เทคโนโลยีมากกว่าที่จะในด้านที่ไม่เป็นประโยชน์เช่น การเล่นเกมส์และการ chat ขอให้คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างสิ่งดี ๆ พัฒนาตนเอง และเป็นวิทยากรให้กับคุณครูที่มุ่งมั่นจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนแนวการสอน และนำไปสู่การสร้างสื่อ e-leaning หรืออาจจะก้าวไปสู่การมีเว็บไซต์เป็นของตนเองเหมือนคุณครูสมปอง :tv15:
โดย ณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน (2012-04-19 14:09:59) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการนี้ และตอนนี้บ่อยมาก ครูมีความสามารถและเก่งมาก ท่านถือว่าเป็นแรงกำลังใจให้ครูหลายๆคน ยิ่งด้านเทคโนโลยีถือว่า เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและทันสมัยตลอดเวลา แต่ขอชื่นชม ครูเก่งมากคร้า :tv15: :tv15:
โดย ไลลา มะแอ (2012-04-23 16:08:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ การเรียนการสอนของคุณครูสมปองแล้วรู้สึกชื่นชม เพราะการเรียนการสอนในปัจจุบันครูจะต้องพัฒนาตนเองด้านไอทีอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อยุคปัจจุบัน การสอนของคุณครูสมปองที่ได้นำเอาสื่อ บทเรียนออนไลน์ หรือเรียกว่า อีเลิร์นนิ่ง เข้ามาใช้การสอนเป็นการปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการส่งงาน ตรวจงาน การให้คะแนนเด็กนักเรียนจะได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจครูสมปองคือการนำเข้าสู่บทเรียนของท่านอาจารย์ที่นำเอาหุ่นยนต์มาให้นักเรียนดู ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อให้ตนเองสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ นอกจากนี้ท่านอาจารย์ยังมีในเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงานโดยการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีอีกด้วย เก่งจริง ๆๆ
:tv12: :tv18: :tv17: :tv01: :tv01: :tv02: :tv18: :tv18: :tv17:
โดย สายทอง แก้วคำจันทร์ (2012-04-23 16:48:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ครูสมปอง ครับ ผมเองก็สนใจเรื่องการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์แต่ทรัพยากรในโรงเรียนไม่เื้อื้ออำนวย อยากทราบเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เบื้องต้น และหลักการเลือกซื้อหุ่นยนต์สำหรับเรียนเบื้องต้นนะครับ ไม่มีความรู้แต่อยากเรียนรู้และนำมาสอนเด็กครับ ใครพอมีความรู้แนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดย กิตติธัช สืบสุนทร (2012-04-24 08:36:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูคลิปวีดีโอคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ทำให้รู้สึกว่าเลือดความเป็นครูสูบฉีดแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ในฐานะที่เป็นนิสิตครูต้องไปฝึกสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษอย่างเตรียมอุดมภาคเหนือ อยากมีสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนที่ดีเหมือนคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ อยากทำหุ่นยนต์ได้ อยากมีCAIเป็นของตัวเอง ตอนนี้กำลังศึกษาการสร้างCAIไว้สั่งงานนักเรียน ไว้ให้นักเรียนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครูกับนักเรียน และยังทำให้นักเรียนที่อายจะถามในห้องสามารถมาฝากคำถามในเว็บได้ :tv05:
โดย อัจฉรา สารผล (2012-04-25 14:03:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นคุณครูตัวอย่างมากครับ มีการติดตามเทคโนโลยีอยุ่ตลอดเวลาเพื่อก้าวทันยุคสมัย ที่เติบโตขึ้นทุกวัน ครูต้องคอยศึกษาแล้วนำมาสอนเด็ก สมัยนี้ e learning เป็นสื่อการสอนออนไลน์ที่ช่วยให้เด็กกล้าที่จะคิดที่จะทำ แล้วศึกษาเพิ่มเติมจากในคาบเรียน การนำตัวอย่างหุ่นยนต์มา โชวเป็นการกระตุ้นให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น ชื่นชมมากครับ ความพยายามบวกกับความอยากรู้ อยากลอง กล้าที่จะเรียนรู็สิ่งใหม่ๆถือเป็นสิ่งที่ดีครับ
โดย อินทร สมบัติใหม่ (2012-04-28 23:36:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจนสามารถเข้าถึงนักเรียน คะ :tv02:
โดย สุวรรลี บินสเล (2012-05-01 13:47:54) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมในความเป็น "ครู" ของอาจารย์มากครับ มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ ที่จะสอนให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ ขอชื่นชมและศรัทธาในความสามารถของอาจารย์มากครับ เด็ก ๆ ที่อาจารย์สอนเท่าที่ดูจากวิดีโอ ดูเค้ามีความสุขและตั้งใจมากที่ได้เรียนกับอาจารย์ ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดี ๆ ให้กับคุณครูทุกท่าน :tv15:
โดย ปรีชา ดีนาง (2012-05-12 14:06:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมอาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจโดยการได้เรียนรู้จริงโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม ในการนำหุ่นยนต์มาใช้สอนเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้เด็กอยากเรียนเหมือนกับว่าการเขียนโปรแกรมนั้นมีจุดหมายและได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ช่นชมแงเศรัทธาคุณครูมากค่ะ
โดย ยุพิน เกิดสมบัติ (2012-05-15 19:51:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดิทัศน์ ขอชื่นชมอาจารย์สมปอง ตรุวรรณ มากที่ได้นำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช่กับการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนั้นก้าวไปไกลแล้ว ทำอย่างไรที่จะให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาความรู้ให้กับตนเองได้อย่างกว้างขวาง มากยิ่งขึ้น ไม่ใช้ในทางท่ไม่เป็นประโยชน์อย่างปัจจุบัน จึงคิดว่าครูทุกท่านควรหันมาสนใจ พยายามเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาระที่รับผิดชอบ ก็จะเป็นต่อการพัฒนาเยาวชนอย่างมาก ขอขอบคุณท่านอาจารย์สมปอง และคุณครู..ที่ช่วยจุดประกายทุกท่าน
โดย สุเทพ ป้อมลอย (2012-05-20 05:52:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมในตัวอาจารย์สมปองเป็นอย่างมากเลยค่ะ เพราะตัวเองก็เป็นครูไอที แต่ยังไม่สามารถทำได้เท่ากับที่อาจารย์ทำอยู่เลยค่ะ แต่ก็ถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปค่ะ จะพยายามพัฒนาตัวเองในด้านไอทีให้มากขึ้นเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ต่อไปค่ะ
โดย ศุกลักษณ์ ขวัญแสน (2012-05-26 14:23:30) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สมปอง ตรุวรรณ์ เป็นครูที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ถึงจะไม่ได้จบวิชาเอกคอมพิวเตอร์มาโดยตรงก็ตาม แต่ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดียิ่ง ขอชื่นชมในความพยายามของอาจารย์สมปอง จากการชมวีดิทัศน์ของอาจารย์สมปองทำให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้เรียนอย่างเรียนรู้ ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ครั้งนี้ไปปรับใช้ในรายวิชาที่ตนเองสอน
โดย ธัญกร อรัญโสติ (2012-05-29 18:05:29) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดีมากเลยครับ เหมาะกับเด็กนักเรียนระดับ ม ต้นมากๆ ครับ การใช่สื่อที่น่าสนใจอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ด้วยจุดเริ่มต้นนี้ จะทำให้นักเรียนสนใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ได้เป็นอย่างดี สำหรับการสอนของ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ มีการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนอยู่เสมอเช่นการให้นักเรียนแข่งกันเขียนโปรแกรม นักเรียนคนไหนทำเสร็จก่อนจะได้คะแนนพิเศษ ทั้งนี้ยังมีการแบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ให้เพื่อนครูด้วยกันด้วย เพื่อที่จะใช้เป็นตัวช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้
โดย ประชา แก้วสวัสดิ์ (2012-06-01 00:00:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆ ทำให้เด็กมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ทำให้เด็กนำความรู้ไปต่อระดับความรู้ในระดับที่สู้ขึ้น เพื่ออนาคตจะเอาความรู้มาพัฒนาประเทศได้
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-16 09:05:33) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสมปอง เก่งมากเลยค่ะ ขยันมากด้วยค่ะดูเทปนี้แล้วทำให้ดิฉันมีแรงบันดาลใจที่จะขยันเรียนในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนด้วยตัวเอง ทั้งในศาสตร์ที่ที่เรียนมา และสิ่งที่เราชอบและสนใจ
โดย รวิสรา หมื่นคำ (2012-06-30 11:14:40) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมอ.สมปอง ตรุวรรณ์ มากๆ อาจารย์คิดค้นวิธีการ ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์อย่างเข้าใจ และสนุก เพื่อให้นักเรียนเอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนการสอนของคุณครูสมปองที่ได้นำเอาสื่อ บทเรียนออนไลน์ หรือเรียกว่า อีเลิร์นนิ่ง เข้ามาใช้การสอนกับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการส่งงาน ตรวจงาน การให้คะแนนเด็กนักเรียนจะได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจครูสมปองคือการนำเข้าสู่บทเรียนของท่านอาจารย์ ที่นำเอาหุ่นยนต์มาให้นักเรียนดู ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อให้ตนเองสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ นอกจากนี้ท่านอาจารย์ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่เพื่อนครูในโรงเรียนของท่าน เก่งจริงๆๆค่ะ
โดย ศศิธร จันเทา (2012-07-11 13:53:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม คุณครูสมปอง ครับ คุณครูเก่งมาก มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้เป็นแรงบันดาลใจให้ครูหลายๆคนกล้าคิดกล้าทำ กล้าพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี โดยไม่คำนึงเรื่องอายุ
โดย พิศาล ไสยสาลี (2012-07-20 05:48:28) [แสดงความคิดเห็น]
อันดับแรกขอปรบมือดังดัง ให้ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ เมื่อได้รับชมวีดีโอของอาจารย์แล้วเกิดแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษาซี ในการนำเอาชุดหุ่นยนต์ มาใช้เป็นสื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และการสร้างสื่อ E-Lreaning ในการนำเสนอผลงานของนักเรียน และการสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการสื่อสาร การส่งงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และแนะนำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้สามารถสร้างงาน และผลงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้นักเรียนสามารถ สื่อสารติดต่อ กับครูผู้สอน การสอบถาม และครูเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนครู ในการสร้างสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอน วิชาต่างๆ มากยิ่งขึ้น
:tv02:
โดย ภารดี ไฝดีโบ๊ต (2012-07-22 23:16:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นความรุ้ วิชาที่น่าสนใจครับ น่าจะดึงดูดความสนใจของเด็กได้ นักเรียนจะได้ใช้ความคิดและการวิเคาระห์ด้วยตนเองได้ อยากจะพัฒนาตนเองให้ได้แบบนี้จังครับ
โดย กฤษฎา สาทะติ (2012-08-09 15:28:14) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ ชื่นชม คุณครูเก่งมาก มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย อโนรัตน์ หวานสนิท (2012-08-13 20:49:06) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใจถึงความรู้สึกของนักเรียน และใช้เทคโนโลยี เช่น เฟสบุ๊ค ทำให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน น่าชมครูที่พัฒนาการสอนทางเทคโนโลยี ทัดเทียมกะเด็ก และสอนเด็กแบบปฏิบัติทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข เมื่อเด็กสนุกก็ทำให้เด็กนักเรียนอยากเรียนรู้
โดย ทองสุข ประเสริฐสุข (2012-10-09 22:57:23) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า สร้างแรงบัลดาลใจให้กับลูกศิษย์ และเพื่อนครูด้วยกัน อาจารย์อายุถึง 51 ปี ยังมีความมุ่งมั่นขนาดนี้ คุณครูท่านอื่นที่มีอายุมาก ๆ และเกิดความท้อแท้ ควรเอาตัวอย่างคุณครูสมปอง เป็นแรงบัลดาลใจ เปิดโลกทัศน์รับความรู้ใหม่ ๆ เข้ามา อาจเป็นประโยชน์กับตัวเองหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างด้วย เทคนิควิธีการการสอนของอาจารย์นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่ด้านอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังขาดแคลนส่วนนี้อย่างมาก ก็คงจะให้นักเรียนได้ดูและรับชมวีดิโอนี้เพื่อระตุ้นแรงบัลดาลใจให้กับนักเรียนต่อไป
โดย อภิรมย์ ผิวละออ (2012-10-31 00:22:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุุณทุก ๆ สื่อที่ได้ช่วยจุดประกายความรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ขอชื่นชมคุณครูทุกคนเลยว่า ใข้เทคนิคการสอนได้ดีมาก :tv15:
โดย บัญชา ช่อทับทิม (2013-06-23 17:58:56) [แสดงความคิดเห็น]
อยากเข้าไปเรียนด้วยครับ
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2014-07-10 06:50:20) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:11:51) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:48) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:49) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:49) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:50) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:54) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ :tv15:
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:54) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:55) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ :tv15:
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:56) [แสดงความคิดเห็น]
อันดับแรกขอชื่นชมครูสมปองนะคะ ที่สามารถนำเฟสบุ๊คเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้ เพราะว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในปัจจุบันไปให้ความสำคัญในด้านการสนทนา หรือการแชททางอินเทอร์เน็ตมาก และใช้ไม่เป็นเวลาที่สำคัญคือ ผู้เรียนชอบนำมาใช้ในเวลาเรียนค่ะ ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ดิฉันก็สอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เหมือนกันค่ะ ดิฉันคือว่าศาสตร์ของการเขียนโปรแกรมเป็นศาสตร์ที่ยากพอสมควร และส่งให้ผู้เรียนไม่ค่อยเข้าใจ แต่ก็ขอชื่นชมนะคะ ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาสอนส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ และความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี เก่งมาก ๆ ค่ะ :tv15:
โดย ตันหยง อ้นสุวรรณ (2014-07-17 01:55:15) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv