thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 9763
Rate :
 4
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2010-11-20  
    ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)  
    อ.อภิวัน นันตา โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
แผนการสอน
แผนการเรียนรู้ การเขียนเรียงความ

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา
การเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เพิ่มเติม

 
 
คุณครูสอนได้เข้าใจดี ได้สาระมากเลยค่ะ
โดย กัญญาพัชร์ (2010-11-25 10:52:05) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเขียนเรียงความของคุณครูสนุกและเข้าใจดีมากคะ ขอนุญาตนำกิจกรรมที่คุณครูนำมาใช้สอนไปใช้สอนกับนักเรียนที่โรงเรียนนะคะ
โดย ตุลาลักษณ์ วันแสน (2010-11-28 20:57:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณท่าน อ.อภิวัน นันตา มากครับ สำหรับเทคนิคดีๆในเรื่องนี้ เป็นการสร้างแรงจูงใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีมาก ขอบคุณมากครับ
โดย นายสิทธิชัย เฟื่องสำรวจ com_1 KMITL (2010-11-28 22:43:16) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมมาก สงสารอาจารย์ต้องเตรียมการสอนเยอะ
โดย คาส (2010-12-03 04:31:50) [แสดงความคิดเห็น]
แนวคิดของอาจารย์ยอดเยี่ยมขอนำมาเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนที่โรงเรียนนะคะ
โดย สุวดี บุญราศรี (2010-12-04 22:24:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีมากเลยค่ะ จะนำไปประยุกต์ใช้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย นางสาวปุณฑริก หลั่งน้ำสังข์ (2010-12-06 19:43:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย สักรี ดอเลาะ (2010-12-30 23:49:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากนะคะ...สำหรับเทคนิคดีดี...น่าดีใจแทนนักเรียนที่มีครูเก่งแบบนี้...และดิฉันก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนค่ะ...มีกำลังขึ้นมาอีกนิด
โดย นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด (2011-01-02 12:47:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับเทคนิคดีดีในการสอนเด็ก หนูจะนำแนวคิดนี้ไปใช้กับเด้กที่โรงเรียนนะค่ะ
โดย โดยนิสิตฝึกสอน (2011-01-18 14:36:07) [แสดงความคิดเห็น]
ใช่ครับดีมากๆ แต่ไม่ดีนิดนึงที่นิสิตฝึกสอนเขียน เด้ก กับ นะค่ะ ผิดนะครับ เขียนให้ถูกต้อง เด็ก กับ นะคะ
โดย นักศึกษาฝึกสอน (2011-02-17 12:14:18)
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับเทคนิคดีดีในการสอนเด็ก หนูจะนำแนวคิดนี้ไปใช้กับเด้กที่โรงเรียนนะค่ะ
โดย โดยนิสิตฝึกสอน (2011-01-18 14:36:15) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมากเลยคะ
โดย สรวีย์ งามวงศ์ คอม 2 (2011-02-05 21:16:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคะ จะเอาไปสอนลูกสาวค่ะ
โดย พิชานันทื (2011-02-08 11:09:50) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคือการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์
โดย กิติศักดิ์ จันกัน (2011-02-16 00:50:03) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนได้ดีมากเลย อยากให้ที่โรงเรียนได้สอนแบบนี้บ้างจัง
โดย นฤมล โสภาลดาวัลย์ (2011-02-16 21:41:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ยอดเยี่ยมมาก
โดย ครูอ้อม (2011-03-14 16:21:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับแต่ค่อนข้างมีข้อจำกัดในเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ ขอบคุณมากครับสำหรับเทคนิคดีๆ
โดย ครูวิชิต (2011-03-19 19:53:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีสอนที่ยิดเยี่ยมมากทำให้เด็กสนุกค่ะ :tv17:
โดย ครูอรพิน (2011-03-20 09:02:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากสำหรับเด็ก
โดย พิศตกาญจน์ ผางคนรัก (2011-03-23 14:28:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ดีมาก นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดเข้าใจการเขียนเรียงความ แต่ต้อง มีทุนในการเตรียมการสอนมากนะ :tv06:
โดย เพาพงา ชิ้นนหึ่ง (2011-03-24 19:34:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ :tv03:
โดย เสาวนีย์ เมฆทับ (2011-03-24 23:05:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นประโยชน์กับครูที่จะนำเทคนิคใหม่ๆไปใช้กับนักเรียนได้
โดย กมลชน กรวยทอง (2011-04-01 08:40:48) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนดีมากครับ จะขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนกับเด็กในเทอมนี้ครับ ขอบคุณคุณครูมากครับ
โดย นายสุทธิพงษ์ ศรีอรรถิกานนท์ (2011-04-03 09:48:36) [แสดงความคิดเห็น]
ถูกใจค่ะ :tv02:
โดย นางปวีณา คำแถมจุฑา (2011-04-05 17:25:48) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมัความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากครับ ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียน ไม่เบื่อหน่าย นี่แหละตัวอย่างครูมืออาชีพ
โดย อำพล หิ่นเก่า (2011-04-07 11:37:40) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดครับ ถ้าคุณครูเราสามารถเตรียมการสอนได้แบบนี้ทุกคน เรียนรู้อย่างสนุก รับรองไม่มีเด็กหนีเรียน..ขอบคุณครับ จะพยายามลองทำให้ได้
โดย ชาติชาย พลจารย์ (2011-04-09 05:22:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ จะขอนำวิธีการสอนไปใช้กับเด็กประถมบ้างนะคะ
โดย อนงค์ศิริ ฐิตานุวัฒน์ (2011-04-09 21:40:25) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเขียนเรียงความของคุณครูสนุกและเข้าใจดีมากคะ ขอนุญาตนำกิจกรรมที่คุณครูนำมาใช้สอนไปใช้สอนกับนักเรียนที่โรงเรียนนะคะ
โดย พรรณงาม มานพภาพ (2011-04-21 11:24:39) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากสิ่งเร้าให้เกิดการสังเกต เกิดความสงสัย นำไปสู่การเรียนรู้ต่อไป
โดย ชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน (2011-06-05 14:00:29) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูบูรณาการเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของอาหารชนิดต่างๆ ทำให้เด็กสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
โดย ชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน (2011-06-05 14:03:13)
ผมได้ดูรายการ ฝึกการเขียนเรียงความจากการสังเกต วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ สอนโดย อาจารย์อภิวัน นันตา โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม แล้วขอชมเชยว่าสอนได้สนุก มีสื่อการสอน มีขั้นตอนนำเสนอตามลำดับ ผู้เรียนสนุก บูรณาการได้หลายเรื่อง วิทยาศาสตร์ ศิลป์ สุขศึกษา เรียนรู้จากการสัมผัสของจริง ผลไม่ชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ อาจารย์ให้นักเรียนลงบันทึกสิ่งที่สังเกต แล้วจัดป้ายนิเทศเพื่อเสริมความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้น โดยการศึกษาเพิ่มเติม มีการทำงานเป็นกลุ่ม งานเดี่ยว และให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้รับ มีสิ่งที่ติดตัวเป็นความรู้คงทนในตัวผู้เรียนคือการสังเกต บันทึก ซึ่งจะนำไปใช้เรียนกลุ่มสาระอื่นได้อีกต่อไป สนุกมากครับและได้ความรู้ สามารถปฏิบัติได้ทันที ถ้าผมเป็นผู้เรียนผมจะสามารถเขียนเรียงความเรื่องประโยชน์ของผลไม้ได้แน่นอน ขอบคุณครับ
โดย สุริยะ มนิระพงศ์ (2011-06-06 15:15:40) [แสดงความคิดเห็น]
ครุสอนได้สนุกเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและครูก็มีความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กที่สุดเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ ขอชื่นชมด้วยใจจริง
โดย มงคล สุดสนอง (2011-06-06 20:03:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเรียงความที่น่าสนุกและได้ความรู้ด้วยครับ
โดย อัศวิน กุลปิยะ (2011-06-08 23:48:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูอภิวัน นันตา เป็นวิธีการที่มีอยู่แล้ว แต่กำลังจะถูกลืมไปในการศึกษาไทย เพราะการเรียนรู้ด้วยการกระทำหรือการลงมือทำนั้น ผู้เรียนจะสื่อถึงสิ่งนั้นๆโดยตรง โดยที่ไม่มีกระบวนการใดๆมากั้นกลาง มากกว่านั้นเป็นการสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้เรียน ดังที่คุณครูอภิวัน นันตา ได้ปิดตานักเรียนแล้วให้นักเรียนสัมผัส แล้วลองนึกลองจินตนาการไปด้วย สุดท้ายคือการที่นักเรียนได้อ่านให้เพื่อนๆในห้องฟังเพื่อแบ่งปันความรู้สึกของตนเอง
โดย สุริยน บุญเหมาะ (2011-07-18 14:55:10) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูครับเป็นการจัดการเรียนการสอนได้เยี่ยมมากครับ เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ดีจริงๆๆ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย จักรกฤษณ์ อินธรรมมา (2011-07-25 22:20:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเริ่มต้นในการสอนเขียนเรียงความที่ดีมาก เกิดแนวทางในการปรับใช้ได้ดี
โดย ศิริสรณ์ เอกะโรหิต (2011-07-27 22:09:45) [แสดงความคิดเห็น]
รายการสนุกมากค่ะ ชมแล้วสามารถนำมาปรับใช้กับการสอนได้ดีมาก แถมมีแผนการเรียนรู้ให้ดาวโหลดด้วย ขอบคุณโทรทัศน์ครูค่ะ
โดย ภรณี ลัคนาภิเศรษฐ์ (2011-07-28 18:11:52) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
อ.อภิวัน นันตา โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ รายการสนุกมากค่ะ ชมแล้วสามารถนำมาปรับใช้กับการสอนได้ดีมาก แถมมีแผนการเรียนรู้ให้ดาวโหลดด้วย ขอบคุณโทรทัศน์ครูค่ะ
โดย ภรณี ลัคนาภิเศรษฐ์ (2011-07-28 18:13:22) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv15:ชอบวิธีการบูรณาการของอาจารย์มากเลยครับ นำวิทยาศาสตร์ สุขศึกษา สังคม และภาษาไทยมาบูรณาการได้อย่างลงตัว ขอแสดงความนับถือและชื่นชมครับ...ทำให้ผมมีกำลังใจและแนวทางในการนำไปใช้สอนกับตัวเองครับ เพราะเป็นครูภาษาไทยที่สอนไม่ค่อยเก่ง...ขอบปรบมือให้ด้วยความเคารพครับ.... :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ (2011-07-28 23:13:47) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกตุเป็นการจัดการเรียนที่น่าสนใจ ปกติผมก็สอนนักเรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีการดำเนินงานของโครงการพระราชดำริมีกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและมาใช้เชื่อมโยงบูรณาการการเรียนการสอนอยู่แล้ว แต่ต้องขอบคุณอาจารย์อภิวัน ที่นำการจัดการเรียนการสอนมาเผยแพร่ให้ได้รับชมและจะได้เป็นแนวทางการนำไปใช้ ตามรูปแบบที่นำเสนอ เพราะสภาพพื้นที่ที่โรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องของ อุปกรณ์ พืชผักผลไม้และทรัพยากรในพื้นที่ซึ่งดูแล้วรูปแบบเหล่านี้เหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนมากครับ
โดย สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ (2011-07-31 08:40:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยครับ :tv15: :tv07: :tv03: :tv01: :tv02: :tv07: :tv08: :tv09:
โดย อภิเชษฐ์ บุญศรี (2011-08-02 16:39:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกวิธีการสอนหนึ่งที่น่านำไปเป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่ง คุณครูท่านนี้มีเทคนิคการสอนที่ดีมากรู้จักนำสิ่งที่เป็นนามธรรมมาทำให้เป็นรูปธรรมได้อย่างแยบยล แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงความคิดนำไปสู่การปฏิบัติ เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ขอบคุณครูมากครับที่นำสิ่งดีๆมามอบให้โทรทัศน์ครู :tv15:
โดย จักรวุธ สุขผลิน (2011-08-02 23:35:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่ สามารถบูรณาการการเรียนภาษาไทย วิทยาศาสตร์ เข้าด้วยกันอย่างดี คุณครูมีการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ได้คุ้มค่า ทำให้การสอนเขียนเรียงความที่มีชีวิตชีวามากขึ้น ตัวอักษรสามารถกระโดดโลดเต้นได้ ทึ่ง...จริงๆค่ะ การสอนภาษาไทยเป็นวิชาที่สามารถบูรณาการได้กับทุกวิชา อยากจะเห็นท่านอ.อภิวัน นันต นำเสนอวิธีการเขียนเรียงความแบบใหม่อีกนะคะ ขอบคุณดิฉันจะนำวิธีการสอนเขียนเรียงความดดยใช้การสังเกตนำไปสอนกับนักเรียนโรงเรียนดิฉันค่ะ
โดย ลดาวัลย์ เพ็ชรเรือนทอง (2011-08-05 22:19:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว
โดย สกาวรัตน์ ใจบุญ (2011-08-12 22:50:06) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนเรียงความได้ดีมาๆค่ะ สามารถเห็นรายละเอียดได้ชัด โดยเฉพาะที่บอกส่วนสำคัญของเรียงความคือ ส่วนหัว (คำนำ) ส่วนตัว (เนื้อเรื่อง) และส่วนเท้า(สรุป) (ใช้ร่างกายคนเราเป็นสื่อ นี่เจ๋งจริงๆ)
โดย วีนัส พิทักษ์สันติกุล (2011-08-14 12:27:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เยี่ยมมาก ๆ นักเรียมีความสุขและได้ใช้กระบวนการถ่ายทอดได้ดี ขอแบ่งปันไปใช้ด้วยนะคะ
โดย นาตยา คำน้อย (2011-08-31 16:40:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่ทำให้ผู้เรียนตื่นเต้น เทคนิควิธีสอนสู่ผู้เรียนได้ไม่น่าเบื่อ เพราะการสอนเรียงความเป็นวิธีที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก
โดย สุกัญญา คุ้มอักษร (2011-09-01 16:18:25) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนได้สนุกดีค่ะ เทคนิคการสอนนี้จะนำไปใช้บ้างค่ะ
โดย สุกัญญา คุ้มอักษร (2011-09-01 16:19:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ดีมาก นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดเข้าใจการเขียนเรียงความ แต่ต้อง มีทุนในการเตรียมการสอนมาก
โดย วรีวรรณ์ นิวัฒน์ชัยเดชะ (2011-09-02 11:28:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก และได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงในวิชาภาษาไทย ทำให้นักเรียนเกิดแรง
กระตุ้และมีความสนใจอยากที่จะเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
โดย ประนอม ดวงศิล (2011-09-08 15:39:38) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการเขียนเรียงความเป็นเครื่องยากที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจและเขียนได้ดีแต่ท่านอาจารย์อภิวัน นันตา ได้นำเทคนิควิธีของวิชาวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้สัมผัสจับต้อง ได้แสดงความคิดเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบ มีประโยชน์หรือไม่ ทำให้นักเรียนเข้าใจและสามารถนำมาเขียนเรียงความได้ และการใช้กระบวนการกลุ่มทำให้นักเรียนที่เรียนดีสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนปานกลางหรืออ่อนให้สามารถเขียนเรียงความได้ด้วย ชื่นชมกับเทคนิคของท่านอาจารย์จริง ๆ ค่ะ
โดย สมจิตร วีระสัย (2011-09-17 06:19:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวคิดที่ดีมากๆค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2011-09-17 08:14:48) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอภิวัน นันตา ได้นำเทคนิควิธีการทางวิชาวิทยาศาสตร์ มาใช้กับวิชาภาษาไทยได้อย่างกลมกลืนและน่าสนใจ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า มาประกอบการเขียนเรียงความ ยํ้ากระบวนการคิดด้วยการใช้กิจกรรมต่อภาพจิ๊กซอร์ เพื่อกระตุ้นถึงความรู้เดิมที่มีอยู่ในตัวนักเรียน และสุดท้ายคือการที่ครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด เพื่อให้ครูได้ศึกษา การใช้ภาพและตัวอักษรที่สะท้อนความรู้ ความคิด และความเข้าใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย ชุติภา เที่ยงอยู่ (2011-09-21 00:01:59) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเขียนเรียงความของคุณครูสนุกและเข้าใจดีมากคะ ขอนุญาตนำกิจกรรมที่คุณครูนำมาใช้สอนไปใช้สอนกับนักเรียนที่โรงเรียนนะคะ
โดย วรีวรรณ์ นิวัฒน์ชัยเดชะ (2011-09-21 09:35:20) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอภิวันสอนการเขียนเรียงความจากเรื่องยากที่นักเรียนไม่ชอบสมารถเขียนให้นักเรียนสนใจได้โดยใช้สื่อของจริง กระบวนการกลุ่ม ได้ใประสาทสัมผัสทั้งห้า ประกอบการเขียนรียงความ ตอกยำด้วยกระบวนการจากภาพจิ๊กซอร์เพื่อกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียนที่มีอยู่ออกมา กระตุ้นการคิดฝึกทักษะการคิด และเขียนสรุปจากความคิด การคิดมาในรูปแผนผังความคิด นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้ชั้นทีละกลุ่ม สุดท้ายให้นักเรียนเขียนเป็นรายบุคคลน่าสนใจมากซึ่งดิฉันได้เทคนิคการเขียนเรียงความรูปแบบใหม่ที่ดียิ่งขอบคุณมากคะ
โดย ทัศนีย์ยา หลวงเทพ (2011-10-02 16:05:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดี ที่นำรายการอันประกอบด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย รวมทั้งรูปภาพ เสียงจากวิดีโอที่เพื่อนครูสามารถนำไปเป็นแนวทาง จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลา อธิบายและนำสู่บทเรียนหลาย ๆ ครั้ง แต่การสอนแบบนี้ ทำให้นักเรียนคิดตาม เห็นภาพ ถือว่าครูเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง ให้กับครูอื่น ๆ ที่ได้รับชมรายการของ อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม) ถึงแม้ว่าครูจะต้องเตรียมสิ่งของให้นักเรียนได้สังเกตมากมายก็ตาม เทคนคินี้ดิฉันจะนำไปฝึกพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษองนักเรียนให้สูงขึ้น เพราะว่าเคยทดลองใช้เทคนิคแผนภาพความคิดในการสอนมาแล้วค่ะ คุณครูสุดยอด
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2011-10-13 06:20:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาวีดีโอคลิปเรื่อง การฝึกเขียนเรียงความจาการสังเกต เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สังเกตสิ่งรอบๆตัวในชีวิตประจำวันทั้งนั้น ได้ทดลองจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดนำมาสังเกตได้อรรถรสมากทั้งรูปรสกลิ่นเสียงและระบบประสาทสัมพัสทั้ง5 นำมาสังเกตวิเคาะห์รสชาติ,สี,รูปร่างว่ามีลักษณะอย่างไร แล้วทำการบรรทึกข้อมูลเก็บรายละเอืยดไว้ และการเขียนเรียงความจากการสังเกตการต่อภาพจิ๊กซอ ต้องคอยดูคอยสังเกตว่ารูปที่ต่อนันมีส่วนไหนบ้างที่ขาดหายไป ซึ้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมองเห็นถึงความสำคัญต่างๆของเรียงความแต่ละหัวข้อที่จะทำให้เรียงความนั้นสมบูรณ์
โดย วสันต์ ศาสนะ (2011-10-16 15:39:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่ดีมากค่ะคุณครูภาษาไทยสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของตนเองได้ ฝึกให้นักเรียนรู้จักสังเกตและสามารถสรุปความรู้สึกสิ่งที่เราสังเกตได้ แล้วนำมาเป็นแนวทางในการเขียนเรียงความ ซึ่งครูต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองออกมาเป็นงานเขียนได้ จะพบว่า การพัฒนทักษะทางทางภาษาต้องใช้เวลาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้จะกระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียนได้ดีมาก ผู้เรียนจะเกิดความสงสัย สนุกสนานและเกิดปัญหาว่าครูจะให้ทำอะไร เดิกการเรียนรู้อย่างมีความสุข แต่ต้องใช้เวลามาก เราจะนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนคงจะดีไม่น้อย ขอบคุณที่ให้แนวคิดค่ะ
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2011-10-21 07:16:57) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเขียนเรียงความของคุณครูสนุกและเข้าใจดีมากคะ ขอนุญาตนำกิจกรรมที่คุณครูนำมาใช้สอนไปใช้สอนกับนักเรียนที่โรงเรียนนะคะ ขอบคุณคะ
โดย รัตนา มณีเนตร (2011-11-22 13:22:54) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ต้องเตรียมตัวสอนมากแน่ๆ เลยครับ เพราะในแต่ละชั่วโมง ต้องมีอุปกรณ์การเรียนการสอนเยอะมาก แต่ก้ทำให้นักเรียนเข้าใจขึ้น มากกว่าการสอนตามแบบเรียนตรงๆ ชอบๆๆ มากๆๆ คัพ เทคนิคและวิธีการสอน ที่เข้าใจง่ายสำหรับเด็กเหล่านี้
โดย สุรพล สุวรรณรอด (2011-11-25 23:54:18) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวรัตนา เจนจบเขตต์นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ :tv09: :tv09: :tv09: :tv09: :tv09: :tv09:
โดย รัตนา เจนจบเขตต์ (2011-11-28 14:39:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการหลากหลายวิชาดีมากคะ สามารถนำมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในการเขียนเรียงความได้ดีทีเดียวคะ
โดย ปิ่นทอง ไชยวาปิน (2011-11-28 22:02:42) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำแนวความคิดนี้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ
โดย กฤษณา เส็มหมาน (2011-12-20 14:15:15) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำแนวความคิดนี้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ
โดย กฤษณา เส็มหมาน (2011-12-20 14:15:17) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เหมาะกับการเป็นครูที่รักเด็ก รักการสอนมากเลยค่ะ ขอบคุณที่นำการสอนมาเผยแพร่ จะนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ปัจจุบันมีเด็กมากมายที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้
เป็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง ขอบคุณมากค่ะ :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย เอื้อมพร เลขจิตร (2011-12-24 08:50:36) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากครับ ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อ ชอบมากครับ :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อโนชา ทะเรรัมย์ (2011-12-26 22:44:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนในแนวกระบวนการนี้สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี ทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนไม่เบื่อต่อการเรียน
โดย นายเปาซี ด้อเลาะ (2012-01-10 12:26:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ไมรน่าเบื่อเรียนแล้วรู้สึกสนุกสนามกับการเรียนเรียงความ
โดย ซาตีหน๊ะสาแม (2012-01-14 19:35:56) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 นี้เป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการสงสัยของนักเรียนและให้หาคำตอบได้ด้วยตนเอง :tv15:
โดย แวหม๊ะ เจ๊ะแวมามะ (2012-01-16 16:19:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะจากการที่ได้ดูคลิปวีดีโอเรื่องนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียนเพราะการที่อาจารย์ซื้อของมาเยอะแยะก็ทำให้เด็กเกิดความสนใจว่าจะเอาของมาทำอะไรและเด็กก็จะติดตามและเมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆเด็กก็จะรู้สึกสนุกพร้อมทั้งได้รับความรู้ำให้เด็กได้ฝึกความคิดจินตนาการทำให้เด็กสามารถเขียนเรียงความอย่างราบรืนและออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดขอชืนเทคนิคการสอนของอาจารย์ค่ะ :tv15:
โดย อุนุสรา ยะโกะ (2012-01-17 00:09:17) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนดีมากค่ะ มีสาระความรู้ นำไปใช้สอนเด็กๆได้ดีค่ะ :tv03:
โดย วราภรณ์ อินทร์ทอง (2012-01-17 22:20:59) [แสดงความคิดเห็น]
สอนได้เข้าใจดีค่ะ สื่อการสอนก็หาง่ายในท้องถิ่นด้วยอาจจะประยุกต์เป็นของอย่างอื่นได้ด้วย เช่น ผัก ของใช้ในชัวิตประจำวันนักเรียน อุปกรณืการเรียนก็ได้ค่ะ
โดย เกตุผกา มานะกิจ (2012-01-18 15:13:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนอยู่ตลอดเวลา
โดย สนุทรี ประมวลโกศนยุต (2012-01-18 23:17:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะทําให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกตและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดย สูรายา แดเบ๊าะ (2012-01-21 11:58:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการสงสัยของนักเรียนและให้หาคำตอบได้ด้วยตนเอง
โดย อายุ มะลี (2012-01-23 21:24:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู็จักการเขียนเรียงความให้มากขึ้นนั้นเอง :tv15:
โดย มูฮามัดอดินันท์ อาลี (2012-01-26 11:45:28) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่ดีมากค่ะคุณครูภาษาไทยสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของตนเองได้ มีขั้นตอนนำเสนอตามลำดับ ผู้เรียนสนุก บูรณาการได้หลายเรื่อง ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อ จะขอลองเอามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเองคะ
โดย ปิ่นทอง ไชยวาปิน (2012-01-28 19:39:15) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูเป็นการสอนที่ดี ครูได้นำกระบวนการวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี :tv02: :tv15:
โดย มาซีเต๊าะ เส็นอาลามีน (2012-02-08 17:32:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย สังวาลย์-ตั้นเส้ง (2012-02-10 13:05:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย สังวาลย์-ตั้นเส้ง (2012-02-10 13:05:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากนักเรียนสนใจสามารถเรียบเรียงใจความจากสิ่งที่พบเห็นมาเขียนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบ :tv18: :tv15:
โดย กรองจิตร์ อุ่นละม้าย (2012-02-12 18:54:36) [แสดงความคิดเห็น]
มาชื่นชมและสนใจวิธีการค้นหาข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียน จะลองนำไปปรับใช้ครับ...
ขอบคุณครับ :tv17:
โดย ปณิธิ ภูศรีเทศ (2012-02-18 23:02:21) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมกับผู้สอนท่านนี้มาก กับการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ ที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเขียน เพราะการเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความคิดสู่ตัวหนังสือ และหลายครั้งที่เด็กมักไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยแวดล้อมหลายๆด้าย แต่ด้วยเทคนิคแบบนี้มันดีมากสำหรับการฝึกให้เด็กสามารนำไปปรับใช้ในกระบวนการเขียน การเข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้สัมผัส รับรู้ได้จริงจากของต่างๆรอบตัว เมื่อเด็กนั้นได้สัมผัสจากหลายๆด้าน จึงทำให้เกิดมิติต่างๆในเด็ก และเด็กก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆ
โดย ภัทรธียศ รอดเหล็ง (2012-02-25 14:52:34) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
อ.อภิวัน นันตา โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ รายการสนุกมากค่ะ ชมแล้วสามารถนำมาปรับใช้กับการสอนได้ดีมาก แถมมีแผนการเรียนรู้ให้ดาวโหลดด้วย ขอบคุณโทรทัศน์ครูค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:ดีมากค่ะทําให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกตและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
:tv18: :tv18:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-02-29 11:17:13) [แสดงความคิดเห็น]
การนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ โดยใช้พืชผักผลไม้ของจริงมาให้นักเรียนได้ดู เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้เรียนโดยตรง เป็นอะไรที่ดีมาก
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2012-03-05 22:02:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ อาจารย์อภิวัน นันตา โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ ดิฉันมรู้สึกว่าวิธีการนี้เป็นการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย ซึ่งทำให้ดิฉันเกิดความสนุกในการเรียนไปพร้อมๆกับเทคนิคการสอนของอาจารย์ค่ะ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนได้อย่างดี อาจารย์ทำให้ดิฉันเกิดความคิดและมุ่งมั่นสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษากศน.สามารถกล้าแสดงออกและกล้าตั้งคำถามเพื่อให้เกิดความรู้และแสดงความคิดเห็นในเวลาที่พบกลุ่ม ดิฉันรับชมรายการช่วงนี้พร้อมกับการประมวลผลความคิดในการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษากศน.ที่ไมีปัญหาด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย สามารถฝึกฝนทักษาะการเขียนและอ่านได้ อีกทั้ง ยังได้รับความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์อีกด้วย :tv15:
โดย ทัตติยา น้อยพิทักษ์ (2012-03-07 17:25:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแบบใหม่ ๆ จะนำวิธีการสอนของท่านอาจารย์มาสอนกับเด็กที่เราสอนเด็กๆน่าจะสนุก
โดย วิจิตรา ญาณพิทักษ์ (2012-03-07 20:24:09) [แสดงความคิดเห็น]
สอน ม.1 เหมือนกัน จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
โดย แวว บำรุงนา (2012-03-14 09:24:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีวิธีการบูรณาการได้ดีมากทำให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ามาใช้ประการเรียนและใช้กระบวนการสอนที่แบบ ที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเขียน เพราะการเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความคิดสู่ตัวหนังสือ และหลายครั้งที่เด็กมักไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยแวดล้อมหลายๆด้าย แต่ด้วยเทคนิคแบบนี้มันดีมากสำหรับการฝึกให้เด็กสามารนำไปปรับใช้ในกระบวนการเขียน การเข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้สัมผัส รับรู้ได้จริงจากของต่างๆรอบตัว เมื่อเด็กนั้นได้สัมผัสจากหลายๆด้าน จึงทำให้เกิดมิติต่างๆในเด็ก และเด็กก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อและลงปฏิบัติลงพื้นที่จริงและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนได้ดีมากๆคะ :tv15:
โดย จันทร์จิรา ธนเชวงวงศ์ (2012-03-14 17:28:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีวิธีการบูรณาการได้ดีมากทำให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ามาใช้ประการเรียนและใช้กระบวนการสอนที่แบบ ที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเขียน เพราะการเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความคิดสู่ตัวหนังสือ และหลายครั้งที่เด็กมักไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยแวดล้อมหลายๆด้าย แต่ด้วยเทคนิคแบบนี้มันดีมากสำหรับการฝึกให้เด็กสามารนำไปปรับใช้ในกระบวนการเขียน การเข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้สัมผัส รับรู้ได้จริงจากของต่างๆรอบตัว เมื่อเด็กนั้นได้สัมผัสจากหลายๆด้าน จึงทำให้เกิดมิติต่างๆในเด็ก และเด็กก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อและลงปฏิบัติลงพื้นที่จริงและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนได้ดีมากๆคะ :tv15:
โดย จันทร์จิรา ธนเชวงวงศ์ (2012-03-14 17:30:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีวิธีการบูรณาการได้ดีมากทำให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ามาใช้ประการเรียนและใช้กระบวนการสอนที่แบบ ที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเขียน เพราะการเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความคิดสู่ตัวหนังสือ และหลายครั้งที่เด็กมักไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยแวดล้อมหลายๆด้าย แต่ด้วยเทคนิคแบบนี้มันดีมากสำหรับการฝึกให้เด็กสามารนำไปปรับใช้ในกระบวนการเขียน การเข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้สัมผัส รับรู้ได้จริงจากของต่างๆรอบตัว เมื่อเด็กนั้นได้สัมผัสจากหลายๆด้าน จึงทำให้เกิดมิติต่างๆในเด็ก และเด็กก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อและลงปฏิบัติลงพื้นที่จริงและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนได้ดีมากๆคะ :tv15:
โดย จันทร์จิรา ธนเชวงวงศ์ (2012-03-14 17:30:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีวิธีการบูรณาการได้ดีมากทำให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ามาใช้ประการเรียนและใช้กระบวนการสอนที่แบบ ที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเขียน เพราะการเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความคิดสู่ตัวหนังสือ และหลายครั้งที่เด็กมักไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยแวดล้อมหลายๆด้าย แต่ด้วยเทคนิคแบบนี้มันดีมากสำหรับการฝึกให้เด็กสามารนำไปปรับใช้ในกระบวนการเขียน การเข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้สัมผัส รับรู้ได้จริงจากของต่างๆรอบตัว เมื่อเด็กนั้นได้สัมผัสจากหลายๆด้าน จึงทำให้เกิดมิติต่างๆในเด็ก และเด็กก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อและลงปฏิบัติลงพื้นที่จริงและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนได้ดีมากๆคะ :tv15:
โดย จันทร์จิรา ธนเชวงวงศ์ (2012-03-14 17:30:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีวิธีการบูรณาการได้ดีมากทำให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ามาใช้ประการเรียนและใช้กระบวนการสอนที่แบบ ที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเขียน เพราะการเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความคิดสู่ตัวหนังสือ และหลายครั้งที่เด็กมักไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยแวดล้อมหลายๆด้าย แต่ด้วยเทคนิคแบบนี้มันดีมากสำหรับการฝึกให้เด็กสามารนำไปปรับใช้ในกระบวนการเขียน การเข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้สัมผัส รับรู้ได้จริงจากของต่างๆรอบตัว เมื่อเด็กนั้นได้สัมผัสจากหลายๆด้าน จึงทำให้เกิดมิติต่างๆในเด็ก และเด็กก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อและลงปฏิบัติลงพื้นที่จริงและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนได้ดีมากๆคะ :tv15:
โดย จันทร์จิรา ธนเชวงวงศ์ (2012-03-14 17:30:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีวิธีการบูรณาการได้ดีมากทำให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ามาใช้ประการเรียนและใช้กระบวนการสอนที่แบบ ที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเขียน เพราะการเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความคิดสู่ตัวหนังสือ และหลายครั้งที่เด็กมักไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยแวดล้อมหลายๆด้าย แต่ด้วยเทคนิคแบบนี้มันดีมากสำหรับการฝึกให้เด็กสามารนำไปปรับใช้ในกระบวนการเขียน การเข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้สัมผัส รับรู้ได้จริงจากของต่างๆรอบตัว เมื่อเด็กนั้นได้สัมผัสจากหลายๆด้าน จึงทำให้เกิดมิติต่างๆในเด็ก และเด็กก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อและลงปฏิบัติลงพื้นที่จริงและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนได้ดีมากๆคะ :tv15:
โดย จันทร์จิรา ธนเชวงวงศ์ (2012-03-14 17:30:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีวิธีการบูรณาการได้ดีมากทำให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ามาใช้ประการเรียนและใช้กระบวนการสอนที่แบบ ที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเขียน เพราะการเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความคิดสู่ตัวหนังสือ และหลายครั้งที่เด็กมักไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยแวดล้อมหลายๆด้าย แต่ด้วยเทคนิคแบบนี้มันดีมากสำหรับการฝึกให้เด็กสามารนำไปปรับใช้ในกระบวนการเขียน การเข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้สัมผัส รับรู้ได้จริงจากของต่างๆรอบตัว เมื่อเด็กนั้นได้สัมผัสจากหลายๆด้าน จึงทำให้เกิดมิติต่างๆในเด็ก และเด็กก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อและลงปฏิบัติลงพื้นที่จริงและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนได้ดีมากๆคะ :tv15:
โดย จันทร์จิรา ธนเชวงวงศ์ (2012-03-14 17:30:56) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์อภิวัน นันตา โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม แล้วขอชมเชยว่าสอนได้สนุก มีสื่อการสอน มีขั้นตอนนำเสนอตามลำดับ ผู้เรียนสนุก บูรณาการได้หลายเรื่อง วิทยาศาสตร์ ศิลป์ สุขศึกษา เรียนรู้จากการสัมผัสของจริง ผลไม่ชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ อาจารย์ให้นักเรียนลงบันทึกสิ่งที่สังเกต แล้วจัดป้ายนิเทศเพื่อเสริมความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้น โดยการศึกษาเพิ่มเติม มีการทำงานเป็นกลุ่ม งานเดี่ยว และให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้รับ มีสิ่งที่ติดตัวเป็นความรู้คงทนในตัวผู้เรียนคือการสังเกต บันทึก ซึ่งจะนำไปใช้เรียนกลุ่มสาระอื่นได้อีกต่อไป สนุกมากครับและได้ความรู้ สามารถปฏิบัติได้ทันที ถ้าผมเป็นผู้เรียนผมจะสามารถเขียนเรียงความเรื่องประโยชน์ของผลไม้ได้แน่นอน ขอบคุณคะ
โดย น.ส.รพีพรรณ โห้โสภา รหัส534101028 สาขาภาษาไทย (2012-03-15 17:58:48) [แสดงความคิดเห็น]
การเขียนเรียงความไม่ใช่เรื่องอย่างต่อไปในการเรียนรู้ของนักเรียนชาวเขาบนดอยเชียงราย...หลังจากผมนำความรู้จากการชม...ครูสอนเรียงความได้ดีมากครับ สามารถเห็นรายละเอียดได้ชัด โดยเฉพาะที่บอกส่วนสำคัญของเรียงความคือ ส่วนหัว (คำนำ) ส่วนตัว (เนื้อเรื่อง) และส่วนเท้า(สรุป) (ใช้ร่างกายคนเราเป็นสื่อ เทคนิคนี้เยี่ยมจริงๆครับ)...ครูดอยเชียงราย
:tv15:
โดย พงษ์ภัทร์ โพธิเลิศ (2012-03-26 22:45:14) [แสดงความคิดเห็น]
มีเทคนิควิธีการสอนที่จูงความสนใจของเด็กได้ผลดี สามารถนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้หลากหลายวิชา หากมีโอกาสจะขออนุญาตนำวิธีการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้บ้าง

ขอบคุณคุณท่านอาจารย์สำหรับเทคนิควิธีการสอนดีๆที่ทำให้คิดต่อยอก ประยุกต์ใช้ได้หลากหลา่ยในวิชาของตนได้มากขึ้น

แต่ยังมีเรื่องเวลาในการสอนที่คาดว่าคงใช้เวลาในการจูงใจใจเด็กมากเกินไป อาจจะทำให้สอนไม่ทันในบางครั้ง แต่สามารถนำไปปรับใช้ได้แน่นอนค่ะ

ขอบคุณสำหรับวิธีการใหม่ของอาจารย์ และหลายการโทรทัศน์ครูด้วยนะคะ
โดย ศุภรา บุญรอด (2012-03-28 21:55:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากครับ ที่นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับการเขียนเรียงความ ซึ่งปัจจุบันทักษะการเขียนของเด็กมีน้อยมากครับ และการสอนแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับอีกหลากหลายวิชา ที่จะได้นำมาบูรณาการกับการเขียนเรียงความ
โดย คมกริช แม่นยำ (2012-03-29 11:57:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจที่มีครูดี พร้อมทั้งสามารถยังคิดทักษะกระบวนการต่างๆที่สามารถพัฒนาการนักเรียนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการ การฝึกการเขียนเรียงความโดยการสังเกตที่ใช้ วัสดุจริงมาเป็นตัวช่วยในเรื่องพัฒนาการทางด้านการคิด รวมทั้งเทคนิคนี้สามารถนำไปใช้บูรณาการได้กับทุสาระวิชา แต่บางครั้งบริบทของโรงเรียนหรือสถานการณ์อาจจะแตกต่างกันไปก็ยังสามารถนำมาปรับกระบวนทัศน์ให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆได้ แต่ต้องให้เวลากับนักเรียนที่มีปัญญาทางด้านการเขียน ขอขอบคุณท่านอาจารย์อภิวันที่มีความตั้งใจที่จะนำทักษะกระบวนการที่ดีมาให้พวกเราครูทุกคนครับ.....ขอบคุณครับ
โดย วิรัตน์ เพ็งสอน (2012-03-30 09:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้

ช่วยให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อหน่ายอย่างมาก มีอุปกรณ์ การสอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการตอบโต้ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนทำให้เกิดการสอนที่สนุกสนานไม่เบื่อหน่าย
โดย ดวงดี เป็งสุรินทร์ (2012-03-30 10:13:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจจังที่มีครูเก่ง ๆมีความสามรถในเรื่องเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่ทำให้ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นดีมากย้งขึ้น ทาให้งายต่อการเรียนการสอนของครูทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการเขียนเรียงความมากขึ้น
โดย อาพร ทองหยาด (2012-03-30 12:50:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่บูรณาการสองสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเรียงความที่คิดว่ายาก เเละน่าเบื่อ ง่ายขึ้นอย่างมากเลยทีเดียว ทำให้มีทักษะ เเละเทคนิคที่จะนำไปช่วยในการเขียนเรียงความได้มากเลยทีเดียว เเละเป็นการสร้างความสัพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อีกหลายๆ วิชาเพราะในเเต่ละวิชาก็ต้องใช้กระบวนการคิดเช่นเดียวกันนี้ ทำให้เป็นประโยชน์อย่างมาก ขอขอบคูณที่ให้เคล็ดลับเเละเทคนิคที่ดีค่ะ
โดย นิตยา ยะเลาะห์ (2012-03-30 13:12:29) [แสดงความคิดเห็น]
ครับครู เป็นกำลังใจในการสอนภาษาไทยโดยไม่น่าเบื่อ
โดย ประยูร ฉิมพานิช (2012-03-30 15:24:17) [แสดงความคิดเห็น]
จิตวิญญาณของความเป็นครูถ้าครูคนใดได้เข้าถึงแก่นเนื้อแท้ของมันจริงๆ ก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดมาก เพราะนอกจากจะสอนดีแล้ว ครูยังสามารถทุ่มเทเพื่อการเรียนการสอนได้ทุกอย่าง เช่น ยินดีและเต็มใจที่จะลงทุนซื้อของมากมาย บ้างคนอาจคิดว่าได้ซิครูเขามีเงิน แต่ในความเป็นจริงบอกแล้วว่าครูด้วยจิตวิญญาณทุ่มเทได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เงิน เรื่องเวลา และเรื่องอื่นๆเพราะครูคนนี้เขารู้ว่าทำเพื่อนักเรียน ทำเพื่ออนาคตของชาติ และยังทำเพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนชอบที่จะเรียนในอีกหลายๆวิชา เห็นไม่ละค่ะว่าครูอภิวัน นันตา เป็นสุดยอดของความเป็นครูจริงๆ ไม่ใช่ครูธรรมดา แต่ ครูมืออาชีพครูแม่เลยละ ใครได้ดูแล้วไม่คิดว่าครูคนนี้คือครูปูชนียบุคคล อยากบอกว่า ไม่มีแน่นอนที่จะไม่คิด
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-03-30 19:03:07) [แสดงความคิดเห็น]
ได้สาระเเละประโยชน์มากๆ สามารถนำไปใช้เป็นอาชีพได้
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-03-30 19:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีวิธีการบูรณาการได้ดีมากทำให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ามาใช้ประการเรียนและใช้กระบวนการสอนที่แบบ ที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเขียน เพราะการเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความคิดสู่ตัวหนังสือ และหลายครั้งที่เด็กมักไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยแวดล้อมหลายๆด้าย แต่ด้วยเทคนิคแบบนี้มันดีมากสำหรับการฝึกให้เด็กสามารนำไปปรับใช้ในกระบวนการเขียน การเข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้สัมผัส รับรู้ได้จริงจากของต่างๆรอบตัว เมื่อเด็กนั้นได้สัมผัสจากหลายๆด้าน จึงทำให้เกิดมิติต่างๆในเด็ก และเด็กก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อ ทำให้เด็กสนใจมากขึ้น
โดย ทิวาพร สิงหัตถะ (2012-03-30 21:16:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูอภิวัน นันตา เป็นวิธีการที่มีอยู่แล้ว แต่กำลังจะถูกลืมไปในการศึกษาไทย เพราะการเรียนรู้ด้วยการกระทำหรือการลงมือทำนั้น ผู้เรียนจะสื่อถึงสิ่งนั้นๆโดยตรง โดยที่ไม่มีกระบวนการใดๆมากั้นกลาง มากกว่านั้นเป็นการสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้เรียน ดังที่คุณครูอภิวัน นันตา ได้ปิดตานักเรียนแล้วให้นักเรียนสัมผัส แล้วลองนึกลองจินตนาการไปด้วย สุดท้ายคือการที่นักเรียนได้อ่านให้เพื่อนๆในห้องฟังเพื่อแบ่งปันความรู้สึกของตนเอง ขอนำไปใช้ในการสอนด้วยนะครับ
โดย ซาฟีรีน ศานติประเสริฐ ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (2012-03-31 14:58:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะ อาจารย์ทุ่มเทกับการสอนมากๆเลยนะคะ มีการเตรียมและวางแผนการสอนเป็นอย่างดี ขนาดไปเดินตลาด อาจารย์ยังคิดถึงการประยุกต์สิ่งที่พบเห็นนำมาเป็นสื่อการสอน เป็นครูทุกขณะจิตจริงๆ น่าชื่นชมมากๆค่ะ ด้วยความเคารพเลยค่ะ เห็นแล้วรู้สึกว่าเราจะท้อไม่ได้ จะเฉื่อยชาไม่ได้ จะขี้เกียจไม่ได้แล้ว ต้องขออนุญาตนำแนวคิด วิธีการ และการปฏิบัติตนของอาจารย์เป็นต้นแบบของชีวิตครูนะคะ อยากฝากเรียนให้อาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ สังเกตว่าในแต่ละครั้งที่อาจารย์สอนนักเรียน อาจารย์คงใช้พลังไม่น้อยเลยทีเดียว เคารพและศรัทธาในจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์ค่ะ
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-01 04:10:02) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-01 04:11:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครู ที่ทำให้ได้ขอบคุณอาจารย์อภิวัน นันตา โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ ดิฉันมรู้สึกว่าวิธีการนี้เป็นการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย ซึ่งทำให้ดิฉันเกิดความสนุกในการเรียนไปพร้อมๆกับเทคนิคการสอนของอาจารย์ค่ะ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนได้อย่างดี อาจารย์ทำให้ดิฉันเกิดความคิดและมุ่งมั่นสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษากศน.สามารถกล้าแสดงออกและกล้าตั้งคำถามเพื่อให้เกิดความรู้และแสดงความคิดเห็นในเวลาที่พบกลุ่ม ดิฉันรับชมรายการช่วงนี้พร้อมกับการประมวลผลความคิดในการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษากศน.ที่ไมีปัญหาด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย สามารถฝึกฝนทักษาะการเขียนและอ่านได้ อีกทั้ง ยังได้รับความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์อีกด้วย :tv15: :tv15: :tv15:
โดย กานต์ธีรา ทาศิลา (2012-04-01 08:16:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูอภิวัน นันตาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะคุณครูภาษาไทยหรือคุณครูกลุ่มสาระอื่นๆ สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของตนเองได้ มีขั้นตอนนำเสนอตามลำดับ ผู้เรียนสนุก บูรณาการได้หลายเรื่อง ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อ โดยเฉพาะการสอนเรื่องการเขียนเรียงความเป็นเรื่องยากที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจและเขียนได้ดี ขออนุญาตเอามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเองนะคะ ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่นำสิ่งดีๆมาเผยแพร่
โดย สุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์ (2012-04-01 11:30:32) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมคิดว่าการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ โดยใช้พืชผักผลไม้ของจริงมาให้นักเรียนได้ดู เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้เรียนโดยตรง เป็นอะไรที่ดีมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อีกหลายๆ วิชาเพราะในเเต่ละวิชาก็ต้องใช้กระบวนการคิดเช่นเดียวกันนี้ สุดท้ายขอขอบพระคุณ คุณครูอภิวัน นันตา เป็นอย่างสูงครับ
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2012-04-01 15:28:35) [แสดงความคิดเห็น]
ดูการสอนเรียงความเรื่องนี้สองครั้งแล้ว เป็นการสอนที่มีชีวิตชีวามาก
นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ ดิฉันมรู้สึกว่าวิธีการนี้เป็นการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย ซึ่งทำให้ดิฉันเกิดความสนุกในการเรียนไปพร้อมๆกับเทคนิคการสอนของอาจารย์ค่ะ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนได้อย่างดี
โดย บัวทิพย์ บุ้งทอง (2012-04-01 17:57:03) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูอภิวัน นันตาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะคุณครูภาษาไทยหรือคุณครูกลุ่มสาระอื่นๆ สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของตนเองได้ มีขั้นตอนนำเสนอตามลำดับ ผู้เรียนสนุก บูรณาการได้หลายเรื่อง ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อ โดยเฉพาะการสอนเรื่องการเขียนเรียงความเป็นเรื่องยากที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจและเขียนได้ดีการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ โดยใช้พืชผักผลไม้ของจริงมาให้นักเรียนได้ดู เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้เรียนโดยตรง เป็นอะไรที่ดีมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อีกหลายๆ วิชาเพราะในเเต่ละวิชาก็ต้องใช้กระบวนการคิดเช่นเดียวกันนี้
โดย สุริยา อินอร (2012-04-01 20:52:52) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของครูอภิวันมีการได้ให้นักเรียนใช้ทักษะการสังเกต กระบวนการกลุ่ม การจำลองสถานการณ์ และการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการเรียน และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน นอกจากนั้นยังมีการนำทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้งการจับ กิน เพื่อให้การใช้ประสาทสัมผัส โดยการใช้มือก็จะได้คำตอบในด้านของรูปร่าง ลักษณะ และการกินก็จะได้รสชาติ แล้วนำประสาทสัมผัสนี้มาเชื่อมโยงกับการเขียนเรียงความของตนเองในเรื่องที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นประโยชน์กับเด็กมาก เพราะเด็กจะได้นำสิ่งที่ได้นั้นมาเป็นแรงกระตุ้นในการเขียนเรียงความในเรื่องใกล้ตัว ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการรู้จักตัวเองอีกด้วย
โดย มนัสนันท์ คำตัน (2012-04-01 22:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
อ.อภิวัน นันตา โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ การสอนเรียงความไม่จำเป็นเฉพาะวิชาภาษาไทยเท่านั้นวิชาอื่นๆ ก็สามารถนำไปใช้ได้ยิ่งจะช่วยเพิ่มทักษะให้แก่นักเรียนน่าสนใจจริงๆ ค่ะ
โดย ธันยภรณ์ ต้านคือ (2012-04-02 10:34:38) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีสอนการเขียนเรียงความโดยใช้วิธีการสังเกต ครูอภิวัน นันตา มีวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการสังเกตและนำสื่อที่หลากหลายมาใช้สอน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งมีการวางแผนการสอนที่ดี การสังเกต ปฏิบัติ การสัมผัส และการแสดงความคิดเห็นจากการสัมผัส สังเกตของนักเรียนสามารถถ่ายทอดออกเป็นการเขียนเรียงความได้ วิธีการสอนแบบนี้ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ข้าพเจ้าขออนุญาตนำมาประยุกต์ใช้สอนในชั้นเรียนบ้างนะคะ
โดย ชาลินี อารีพิทักษ์ (2012-04-02 14:44:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูอภิวัน นันตาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะคุณครูภาษาไทยหรือคุณครูกลุ่มสาระอื่นๆสามารถนำไปบูรณาการได้ มีขั้นตอนนำเสนอตามลำดับ ผู้เรียนสนุก อาจารย์ทุ่มเทกับการสอนมากๆเลยนะคะ มีการเตรียมและวางแผนการสอนเป็นอย่างดี ขนาดไปเดินตลาด อาจารย์ยังคิดถึงการประยุกต์สิ่งที่จะนำมาสอนได้เขียนเรียงความของตนเองในเรื่องที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นประโยชน์กับเด็กมาก เพราะเด็กจะได้นำสิ่งที่ได้นั้นมาเป็นแรงกระตุ้นในการเขียนเรียงความในเรื่องใกล้ตัว ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการรู้จักตัวเองอีกด้วย ขอนำไปเป็นตัวอย่างการสอนนะคะ
โดย ราตรี ติเพียร (2012-04-02 19:39:23) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการทางวิชาวิทยาศาสตร์ มาใช้กับวิชาภาษาไทยได้อย่างกลมกลืนและน่าสนใจ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า มาประกอบการเขียนเรียงความ ยํ้ากระบวนการคิดด้วยการใช้กิจกรรมต่อภาพจิ๊กซอร์ เพื่อกระตุ้นถึงความรู้เดิมที่มีอยู่ในตัวนักเรียน และสุดท้ายคือการที่ครูให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด
โดย นางสมจิตร เกษบึงกาฬ (2012-04-02 20:50:12) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เรื่องการฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต โดย อาจารย์อภิวัน นันตา ถือว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่มาช่วยในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ดูมีชีวิตชีวา ไม่ซ้ำซากจำเจ หรือน่าเบื่อ การฝึกเขียนเรียงความไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเสมอไป ถ้าเราเปลี่ยนบรรยากาศออกมาสังเกตการณืภายนอก แล้วให้นักเรียนเขียนเรียงความจากสิ่งที่ได้เห็นจริง ๆ จะทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดูสมจริงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนดูสนุกสนานและตื่นเต้นที่ได้เรียนจากสถานที่จริง ๆ
โดย กุนที กลัดสุข (2012-04-03 08:31:53) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอภิวัน นันตา โรงเรียนยานนาเวศวิทยา จัดกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการทักษะด้านวิทยาศาสตร์กับการเขียนเรียงความวิชาภาษาไทย ได้อย่างสนุก นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง และใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ มาแยกแยะ ตั้งเป็นประเด็นในการเขียนได้อย่างมีระบบ บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน เร้าใจ ตื่นเต้น นักเรียนได้เคลื่อนไหว ได้คิดตลอดเวลา จัดกิจกรรมได้อย่างสอดคล้อง ซึ่งจะเห็นว่าในทุก ๆ รายวิชาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาไทยเท่านั้น
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-04-03 12:55:54) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเขียนเรียงความของคุณครูสนุกและเข้าใจดีมากคะ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนอยู่ตลอดเวลา อาจารย์เข้าใจธรรมชาติของเด็กๆ จริงๆ ยิ่งตอนบุกตลาดของอาจารย์ดูเด็กๆเขามีความสุขมากๆๆๆ ขอบพระคุณมากคะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-03 15:27:20) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนเขียนเรียงความของคุณครูอภิวัน นันตา โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ กิจกรรมของคุณครูเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และมีบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน ทำให้นักเรียนสนุกในการเรียน
โดย ยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย (2012-04-03 20:06:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นคุณครูก็ต้องลงทุนเหมือนกันนะคะ น่ารักจริง ๆ ตั้งแต่ซื้อผัก ผลไม้ แล้ว เรียกว่ากระตือรือร้นตั้งแต่คิดหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนสนใจ นี่แหละ "ครูไทยทันสมัย ไม่จำกัดอายุ" คุณครูใช้อุปกรณ์ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม นักเรียนไม่เบื่อ เหมาะสมกับวัยของนักเีรียน อุปกรณ์หลากหลาย เป็นการบูรณาการที่สุดยอดมาก และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ได้อย่างดี
นักเีรียนสนุกสนาน ได้ทั้งคิด พูด ทำ โต้แย้ง ครบสูตร ยอดค่ะ
โดย พจมาน วัฒนาธร (2012-04-03 22:58:45) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้

ช่วยให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อหน่ายอย่างมาก มีอุปกรณ์ การสอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการตอบโต้ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนทำให้เกิดการสอนที่สนุกสนานไม่เบื่อหน่าย
โดย ดวงดี เป็งสุรินทร์ (2012-04-04 09:13:13) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยใช้ประสาทสัมผัส น่าสนใจมาก เพราะนักเรียนได้รับประสบการตรง จากการดู จับ ชิม มอง คิด โยงไปสู่การใช้ ผังความคิด ไปสู่การเขียน จากเรื่องที่ง่ายในชีวิตประจำวัน สู่การเขียน เราอาจจะใช้การเล่นของไทยก็ได้ เช่น หมากเก็บ เป่ากบ อีตัก ฯลฯ ให้นักเรียนเล่นแล้วมาเขียนก็ได้เหมือนกัน หรืออาจพานักเรียนไปนอกสถานที่แล้วศึกษาวิถีชีวิตในชุมชนนั้นแล้วนำมาเขียนก็ได้ประโยชน์มาก แต่ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเป็นกลุ่มเล็กก็จะสะดวกในการไปศึกษา เคยใช้จักรยาน พานักเรียนไปศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน ก็ประสบความสำเร็จในการเขียนในเบื้องต้น
โดย นางอังคณา กอแก้ว (2012-04-04 12:23:08) [แสดงความคิดเห็น]
หัวใจสำคัญของการเขียนเรียงไม่ได้อยู่ที่การมีความรู้หรือทักษะในเรื่องการเขียนของนักเรียน แต่กลับเป็นเรื่องของข้อมูล เนื้อหาหรือประสบการณ์ของนักเรียน ที่จะนำมาเขียน เพราะต่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการเขียนดีเพียงใด แต่หากนักเรียนขาดข้อมูล เนื้อหา หรือประสบการณ์ ก็อาจทำให้งานเขียนนั้นไม่ประสบผลสำเร็จก็เป็นได้ อาจารย์อภิวัน นันตา ได้เลือกวิธีการที่จะให้นักเรียนได้รับข้อมูลฯ ด้วยวิธีการใช้ประสานสัมผัสทั้งห้าได้อย่างดีเยี่ยม ประกอบกับการใช้กระบวนการทางวิทยศาสตร์ ในการรับรู้ข้อมูลของนักเรียนอีกทางหนึ่ง เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ ที่คุณครูทั่วประเทศสามารถนำเอาไปเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมอาจารย์อภิวัน เป็นอย่างยิ่งครับ
โดย อนันต์ มนตรี (2012-04-04 16:00:19) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอภิวันทุ่มเทในการสอนมาก ๆ มีการวางแผนการสอนที่ชัดเจน การสอนให้เด็กเล็กๆ เขียนเรียงความได้นั้นเป็นเรื่องยาก สิ่งที่เด็กๆจะพูดกลับมาเมื่อให้เขียนก็คือ โโ‚ฌœไม่รู้จะเขียนอะไรโโ‚ฌ การหาข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทำอย่างไรให้นักเรียนมีข้อมูลในการเขียน ครูอภิวัน ได้ตอบโจทย์ข้อนั้น คือใช้ประสาทสัมผัส ให้คลำ ให้เล่น ให้ชิม และสื่อโป๊สเตอร์ อื่น ๆ เมื่อถึงขั้นการให้ความรู้เรื่ององค์ประกอบของเรียงความ ครูอภิวันใช้กิจกรรมจิ๊กซอว์มาสร้างความตระหนัก แล้วใช้ แผนภาพความคิดมาสอนการเขียนโครงเรื่อง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม แล้วจบด้วยการเขียนเรียงความเป็นรายบุคคล ....ขอชื่นชมในการทุ่มเทของคุณครูอภิวันค่ะ :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ภาทิพ ศรีสุทธิ์ (2012-04-04 23:03:59) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูอภิวัน สุดยอดมากค่ะ เป็นการ
เตรียมการสอนจากหัวจิตหัวใจจริง ๆ ถ้าคุณครูทุกคนมีความตั้งใจจริงอย่างที่คุณครูทุ่มเทให้กับลูกศิษย์
อย่างนี้ภาษาไทยก็ไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องที่เด็กจะเบื่อ
การเรียนภาษาไทยอีกต่อไป ทุกนาทีทำให้เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้น สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียน เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์ที่คงทนถาวรให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อรทัย นนทฤทธิ์ (2012-04-05 07:46:08) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากสำหรับการสอนของครู ประทับใจในกิจกรรมที่ครูมอบให้กับนักเรียน การเรียนภาษาไทยจะไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกน่าเบื่ออีกต่อไป จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพ อย่างจิงจัง อย่างน้อยครูก็เป็นผู้สร้างความสำเร็จและความหวังให้กับนักเรียน เขาจะได้เป็นศิษย์ที่ดี และยังเป็นอนาคตที่ดี พร้อมเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป หวังว่าหลายท่านอาจจะได้รับประสบการณ์ดีๆ เหมือนกับผมด้วยเช่นกัน ขอบพระคุณครูมากๆครับ
โดย วัชระ กรรณิกา (2012-04-06 17:14:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะ นำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ นอกจากเด็กจะรู้จักคิด เด็กยังได้ความรู้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า การเรียนการสอนแบบนี้สมกับคำว่า ครูมืออาชีพ จริงๆ
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-07 16:59:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาเลยที่เดียว อันที่จริงการสอนแบบหมวกหกใบคุณครูทุกท่านก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้กันมาก่อนแล้วแต่อาจจะไม่ค่อยได้นำไปใช้ เพราะรู้สึกยุ่งยาก หลายขั้นตอนแต่พอได้มาดูวิธีการสอนของคุณครูแล้วคิดว่าคงต้องกลับไปคิดใหม่ เพราะดูแล้วใช้ได้ทีเดียว ครูมีวิธีการที่จัดการเรียนการสอนที่ดี ค่อยๆเพิ่มความรู้ให้เด็กทีละน้อยๆ จึงทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ และไม่รู้สึกว่ากำลังถูกบังคับให้เขียนเรียงความ แต่รู้สึกว่ากำลังแก้ปัญหาในบางเรื่องที่ตัวเองกำลังประสบอยู่ จนท้ายที่สุดก็ได้เรียงความมาหนึ่งเรื่องแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว สร้างความภาคภูมิใจให้เด็ได้ดีมาก จริงนะขอชื่นชมแล้วจะบอกต่อ
โดย พิชญา สุวรรณโน (2012-04-07 18:02:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากตัวอย่างการสอนของครูอภิวันนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาชมเทคนิคการสอนนี้ เนื่องจากกำลังต้องการเทคนิคที่แตกต่างในการสอนเขียนเรียงความอยู่พอดีค่ะ ต้องยอมรับเลยว่าการสอนเขียนเรียงความเช่นนี้น่าสนใจมาก ดึงดูดความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี ที่สำคัญคือ นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความได้อย่างถูกต้อง เรียนอย่างมีความสุข ซึ่งการเรียนเรื่องนี้นับเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับเด็ก แต่เมื่อได้มีการนำสื่อต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกัน กลับทำให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นมาทันที ต้องขอขอบพระคุณครูอภิวัน นะคะที่ได้แบ่งปันเทคนิคดี ๆ ให้ ขอบคุณมากค่ะ :tv18: :tv15: :tv12:
โดย รินแก้ว โนนนอก (2012-04-08 11:09:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดีมาก นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเขียน เพราะการเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความคิดสู่ตัวหนังสือ ทำให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยหลายๆอย่าง ด้วยเทคนิคแบบนี้เป็นการฝึกให้เด็กสามารนำไปปรับใช้ในกระบวนการเขียน การเข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้สัมผัส รับรู้ได้จริงจากของต่างๆรอบตัว เมื่อเด็กนั้นได้สัมผัสจากหลายๆ ด้าน จึงทำให้เกิดมิติต่างๆในเด็ก และเด็กก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมท่านมากค่ะ
โดย พิมพ์ใจ อินาลา (2012-04-09 14:17:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการสอนฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกตของอาจารย์อภิวัน นันตา แล้วรู้สึกชื่นชมว่าอาจารย์เป็นครูที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอย่างยิ่ง อาจารย์ทุ่มเทหาสื่อการเรียนมากระตุ้นความสนใจของนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสที่หลากหลาย ท่านสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนตื่นตัว ตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอ สามารถบูรณาการสาระความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและกว้างขวาง นักเรียนไม่รู้สึกตัวว่ากำลังเรียนเรื่องที่ยุ่งยากแต่เพลิดเพลินสนุกสนานกับบทเรียนได้คิดและแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ ถือเป็นแบบอย่างอันดีที่ครูอื่นๆจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
โดย พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล (2012-04-10 22:29:46) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการสอนฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกตของอาจารย์อภิวัน นันตา แล้วรู้สึกชื่นชมว่าอาจารย์เป็นครูที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอย่างยิ่ง อาจารย์ทุ่มเทหาสื่อการเรียนมากระตุ้นความสนใจของนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสที่หลากหลาย ท่านสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนตื่นตัว ตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอ สามารถบูรณาการสาระความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและกว้างขวาง นักเรียนไม่รู้สึกตัวว่ากำลังเรียนเรื่องที่ยุ่งยากแต่เพลิดเพลินสนุกสนานกับบทเรียนได้คิดและแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ ถือเป็นแบบอย่างอันดีที่ครูอื่นๆจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
โดย พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล (2012-04-10 22:29:54) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเขียนเรียงความของคุณครู สนุกและเข้าใจได้ง่ายดีมากคะ สามารถนำกิจกรรมของคุณครูนำมาใช้สอนไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดียยิ่ง
โดย กัลยา มั่นต่าย (2012-04-11 20:37:14) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูอภิวัน นันตา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากเพราะการเรียนรู้ด้วยการกระทำหรือการลงมือทำนั้น ผู้เรียนจะสื่อถึงสิ่งนั้นๆโดยตรง โดยที่ไม่มีกระบวนการใดๆมากั้นกลาง มากกว่านั้นเป็นการสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้เรียน ดังที่คุณครูอภิวัน นันตา ได้ปิดตานักเรียนแล้วให้นักเรียนสัมผัส แล้วลองนึกลองจินตนาการไปด้วย สุดท้ายคือการที่นักเรียนได้อ่านให้เพื่อนๆในห้องฟังเพื่อแบ่งปันความรู้สึกของตนเอง กิจกรรมการเขียนเรียงความของคุณครู สนุกและเข้าใจได้ง่ายดี :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-04-13 13:42:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นคนที่ชอบเขียนเรียงความมาตั้งแต่เด็กๆค่ะ ปัจจุบันได้มาเป็นคุณครูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนปลาย จึงอยากสอนให้เด็กๆสนใจและเห็นความสำคัญของการเขียนเรียงความบ้าง แต่ปัญหาคือไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กๆส่วนใหญ่ได้ เพราะนักเรียนก็จะคิดว่าการเขียนเรียงความไม่สนุก น่าเบื่อ หรือยาก ไม่รู้ว่าเขียนคำนำอย่างไร ใหนจะเนื้อเรื่องแล้วยังจะต้องเขียนสรุปอีก หลังจากได้ดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วก็เกิดแนวคิดและเข้าใจมากขึ้นว่าจะต้องจัดการเรียนการสอนอย่างไร การสอนของอาจารย์ยอดเยี่ยมมากค่ะมีการบูรณาการของกลุ่มสาระวิชาที่หลากหลายได้อย่างลงตัว ขอบคุณโทรทัศน์ครูมากๆที่ทำให้โลกทัศน์ของครูไทยกว้างขึ้นค่ะ!
โดย วรรณา เกตุแก้ว (2012-04-13 15:29:39) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันนักเรียนจะไม่ค่อยชอบเขียน และขาดทักษะในการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อความ เขียนเรื่อง หรือเขียนเรียงความ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง วิธีการสอนของคุณครูอภิวัน จึงนับเป็นวิธีการสอนที่ดีที่จะช่วยให้นักเรียนมีแนวคิด แนวทางในการหาข้มูล และนำมาเรียบเรียงเขียนเป็นเรียงความได้ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนเรียงความของนักเรียนได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย รัตนาภรณ์ สุทธิเจษฎาโรจน์ (2012-04-13 21:55:35) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ดูคลิบการจัดการเรียนการสอนของคุณครูอภิวัน นันตา เริ่มเรื่องเดาไม่ออกว่าจะสามารถมาสอนการเขียนได้อย่างไรยิ่งเมื่อมีการต่อภาพบอกตามตรงว่ามองไม่เห็นเนื้องานพอคุณครูสรุปเปรียบเทียบการเขียนกับภาพทำให้มองเห็นว่าการที่ภาพจะสวยจะต้องประกอบด้วยส่วนหัวส่วนตัวและขาที่เปรียบกับการเขียนเรียงความออกเป็นสามส่วนคือคำนำเนื้อเรื่องและสรุปที่เข้าใจมากที่สุดคือการที่คุณครูแบ่งงานกลุ่มให้นักเรียนทำแผนผังความคิดในส่วนคำนำส่วนเนื้อเรื่องและสรุปแล้วนักเรียนก็สามารถนำมาเขียนเป็นเรื่องได้อย่างดีขอขอบคุณ ครูอภิวัน นันตามากที่นำเทคนิคดีๆมาแลกเปลี่ยนและขอบอกครูด้วยความจริงใจว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ
โดย นงพะงา อุปภัมภ์ (2012-04-15 09:50:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกตของ อ.อภิวัน นันตา โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม นั้น เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีมาก ซึ่งเป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนรู้จักการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวจากที่คุณครูนำมาโดยการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตา หู จมูก ลิ้น กาย จะทำให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการสื่ออกมาเป็นคำพูด แล้วถ่ายทอดความรู้สึกโดยเขียนเรียงความออกมาได้สมบูรณ์ และนักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ที่ได้สัมผัสกับของจริง และสถานการณ์จริง
โดย ธนวรรณ คงนาค (2012-04-16 10:58:54) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำการจัดกระบวนการเรียนการสอนมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเขียน เพราะการเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความคิดสู่ตัวหนังสือ ทำให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยหลายๆอย่าง ด้วยเทคนิคแบบนี้เป็นการฝึกให้เด็กสามารนำไปปรับใช้ในกระบวนการเขียน การเข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้สัมผัส รับรู้ได้จริงจากของต่างๆรอบตัว เมื่อเด็กนั้นได้สัมผัสจากหลายๆ ด้าน จึงทำให้เกิดมิติต่างๆในเด็ก และเด็กก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
โดย ลักขณา เหง้าละคร (2012-04-17 15:07:36) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมการสอนของ อ.อภิวัน นันตา ได้นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถือว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ดีมาก
โดย สมพงษ์ ปานผา (2012-04-17 21:55:46) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเขียนเรียงความจากการสังเกต ซึ่งเป็นวิธีของท่านอาจารย์อภิวัน นันตา โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม จากการชมรายการโทรทัศน์ ตอน การสอนเขียนเรียงความจากการสังเกต ซึ่งเป็นวิธีการสอนของท่านอาจารย์อภิวัน นันตา โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม การสอนของอาจารย์นั้นได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการโดยมีการสังเกต การสัมผัส และยังมีการจำลองเหตุการณ์จริง ถือว่าเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเขียนเรียงความให้แก่นักเรียนได้ดีมาก ขั้นตอนการสอนแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิดและวางแผนในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ จนเห็นถึงความสามารถของนักเรียนในการนำข้อมูลที่ได้จากกระบวนการเหล่านั้นมาเขียนเป็นเรียงความเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นได้รับรู้
โดย นวพรรษ ฟักนาค (2012-04-18 14:30:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิควิธีการสอนของคุณครูอภิวันมาก เพราะว่า เป็นการสอนที่สนุกและนำเกมเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถทำให้เด้กนักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งและไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียนและเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของคุณครูและเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรและการนำกิจกรรมอันหลากหลายเข้ามาประกอบการสอน ทำให้นักเรียนซึบซับเนื้อหาความรู้้ ด้วยความเข้าใจ ก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน และฝังลึก การนำกลองเข้ามาใช้เพื่อเรียกสมาธิของนักเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณครูก็น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้และสามารถเป็นตัวอย่างที่ในกับคุณครูภาษาไทยทุกท่านอีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:39:21) [แสดงความคิดเห็น]
การเขียนเรียงความเป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักเรียนเวลาครูให้นักเรียนเขียนเรียงความนักเรียนมักจะได้ข้อมูลการเขียนไม่ได้มากแต่เมื่อดูกิจกรรมการสอนเรียงความแบบสังเกตนักเรียนจะได้ข้อมูลจากการเห็นของจริงมาเขียนแผนภาพความคิดได้ข้อมูลแยกเป็นส่วนๆแล้วจึงนำมาเขียนเรียงความเป็นเทคนิคที่น่าสนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการเขียนเรื่องอื่นๆ :tv09:
โดย นิษยา สวัสดิ์พูน (2012-04-21 11:17:50) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอภิวัน "สอนการเขียนเรียงความ" จากเรื่องยากที่นักเรียนไม่ชอบสมารถเขียนให้นักเรียนสนใจได้โดยใช้สื่อของจริง กระบวนการกลุ่ม ได้ใประสาทสัมผัสทั้งห้า ประกอบการเขียนรียงความ ตอกยำด้วยกระบวนการจากภาพจิ๊กซอร์เพื่อกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียนที่มีอยู่ออกมา กระตุ้นการคิดฝึกทักษะการคิด และเขียนสรุปจากความคิด การคิดมาในรูปแผนผังความคิด นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้ชั้นทีละกลุ่ม สุดท้ายให้นักเรียนเขียนเป็นรายบุคคลน่าสนใจมาก .. กราบอาจารย์ และชื่นชม มา ณ โอกาสนี้ครับ :tv17:
โดย ธีรยุทธ มาณะจักร์ (2012-04-22 01:17:15) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า การเขียนเป็นทึกษะหนึ่งที่จำเป็นมากในสังคมปัจจุบัน และการเขียนนั้นจะต้องอาศัยเเรงจูงใจในการเขียน การเขียนเรียงความถือเป็นทักาะพื้นฐานในการนำภาษาไทยไปใช้ และเเรงจูงใจที่ดีในการเขียนเรียงความก็มักจะได้มาจากการสังเกต วึ่งครูผู้สอนได้นำเอาทักษะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาบูรณาการเรียนการสอนก็จะทำให้นักเรียนมีทักาะการสังเกตนั้นติดตัวไปด้วยเเละเข้าก็จะพัฒนาทักษะนั้นติดตัวไปด้วย เพราะทักษะการสังเกตเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-23 13:02:41) [แสดงความคิดเห็น]
ครูนำสิ่งที่ใกล้ตัวมาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้เด็กนักเรียนได้แสดงความคิดของตนเอง และกล้าแสดงออกมากขึ้น และที่สำคัญมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูค่ะ
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-24 20:05:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรียงความเป็นปัญหาการสอนของดิฉันเลยค่ะเพราะเด็กเขียนไม่ได้หรือไม่ก็ก็อบมาจากเน็ตจากหนังสือถ้าบังคับให้เสร็จส่งในชั่วโมงเด็กส่วนใหญ่ก็จะเขียนได่แค่ครึ่งหน้ากระดาษเด็กเกิดความเบื่อหน่ายครูก็ท้อแท้ แต่พอมาดูเทคนิควิธีการสอนของอาจารย์อภิวัน นันตา ได้ความคิดเลยค่ะเป็นเทคนิคที่ง่ายๆแต่น่าสนใจนักเรียนก็สนุกและสนใจการเรียนมากขึ้นได้ฝึกคิดสังเกตทดลองด้วยประสาทสัมผัสก่อนเป็นเทคนิคที่ดีคิดว่าจะลองนำไปใช้กับนักเรียนชั้นม.1ดูค่ะขอบคุณโทรทัศน์ครูมีรายการดีๆมากเลยค่ะ
โดย นฤมล กิจสกุณี (2012-04-25 08:58:40) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความของอ.อภิวัน นันตา โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม นำเสนอการสอนเขียนเรียงความที่เป็นการแก้ปัญหานักเรียนต้องที่ได้รับแรงจูงใจในการเขียน จากการสังเกตโดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการได้น่าสนใจมากซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปรับใช้ในกระบวนเป็นแนวทางในการเขียนเรียงความเข้าใจได้ง่ายและเกิดประโยชน์ถึงผู้เรียนอย่างแท้จริง ขอบคุณอาจารย์และโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับครูเพื่อใช้เป็นแนวทาง การสอน :tv17: :tv18: :tv15:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-04-30 15:47:30) [แสดงความคิดเห็น]
การเขียนเรียงความของคุณครู สนุกและเข้าใจได้ง่ายสามารถนำมาใช้สอนและจะนำมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่สอนโรงเรียน ต้องขอขอบคุณคุณครูมากที่นำเทคนิคจากที่ยากมาทำให้ง่ายได้
โดย กุหลาบ เปลรินทร์ (2012-05-02 09:33:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก และได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงในวิชาภาษาไทย ทำให้นักเรียนเกิดแรง
กระตุ้และมีความสนใจอยากที่จะเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น การเขียนนั้นจะต้องอาศัยเเรงจูงใจในการเขียน การเขียนเรียงความถือเป็นทักาะพื้นฐานในการนำภาษาไทยไปใช้ และเเรงจูงใจที่ดีในการเขียนเรียงความก็มักจะได้มาจากการสังเกต วึ่งครูผู้สอนได้นำเอาทักษะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาบูรณาการเรียนการสอนก็จะทำให้นักเรียนมีทักาะการสังเกตนั้นติดตัวไปด้วยเเละเข้าก็จะพัฒนาทักษะนั้นติดตัวไปด้วย เพราะทักษะการสังเกตเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้
โดย สูรอยา จารง (2012-05-02 13:16:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสุดยอดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้สื่อและวิธีการที่สุดยอดดูมา 3 เรื่องในวันนี้ มีเรื่องนี้ที่ยกน้ิวให้และอยากขอบคุณครูอภิวัน อย่างยิ่งที่นำเทคนิควิธีการดีดี มาให้เพื่อนครูได้ดูเป็นแนวทาง บางครั้งเหมือนเส้นผมบังภูเขานะคะ พอมีคนมาแนะเราก็ทำได้อย่างนี้หล่ะถึงจะถือเป็นครูมืออาชีพของจริง
โดย หนูพิน อุดมทรัพย์ (2012-05-02 22:21:28) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบว่า ปัญหาของการเขียนที่นักเรียนไม่สามารถลำดับความคิดของตัวเอง ให้เขียนออกมาเข้าใจ และถ่ยทอดให้เห็นภาพได้นั้น สามารถใช้วิธีการทางวิทยาสาสตร์ คือการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัส เมื่อนักเรียนได้สัมผัสสิ่งต่าง ผู้เรียนก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นออกมาเป็นตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดที่เป็นระบบ เพราะเกิดจากวิธีการสอนและการเรียนรู้ที่มีระบบ ซึ่งดิฉันคิดว่า การวางแผนความคิดอย่างมีระบบ มีความจำเป็นสำหรับการเขียนเรียงความเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการสอนของอาจารย์อภิวัน นันตา สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี
โดย ดารารัตน์ มะลินิล (2012-05-08 14:37:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก พอได้ดูแล้วตื่นตาตื่นใจ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะนำวิธีการแบบนี้ไปใช้สอนบ้าง การเขียนเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เด็ก ๆ มักไม่ชอบเขียนโดยเฉพาะการเขียนเรียงความ และด้วยวิธีการของครูมักจะสั่งงานนักเรียนให้ไปเขียนตามเรื่องที่ครูกำหนด หรือให้นักเรียนเลือกเขียน แต่ไม่ได้ให้นักเรียนเกิดความคิดที่ละขั้นอย่างที่คุณครู.อภิวัน นันตา โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยเฉพาะการสังเกต ถืออว่าเป็นการแก้ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจในการเขียน เมื่อนักเรียนใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาทางการเขียนเรียงความได้ ขอบคุณค่ะ
โดย แพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ (2012-05-11 12:11:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนการเขียนเรียงความ เป็นยาขมหม้อใหญ่ที่ครูหลายๆคนท้แท้ แต่อ.อภิวัน นันตา โรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม ก็สามารถ ทำยาขมหม้อใหญ่ ให้เป็นยาหวาน จูงใจอยากให้นักเรียนอยากเขียนเรียงความ โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ โดยให้นักเรียนใช้การสัมผัสด้วยประสาททั้งห้า ไม่ว่าจะใช้การสัมผัส การสังเกต การชิม ทำให้นักเรียนถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก ออกมาเป็นข้อความในเรียงความ เป็นเทคนิคที่ดีและแปลกใหม่และสอนสนุก ขอปรบมือให้คุณครูต่ะ
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-17 20:49:39) [แสดงความคิดเห็น]
การฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกตุเป็นการจัดการเรียนที่น่าสนใจ กระตุ้นความอยากเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สนุกและเข้าใจดีมาก เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีมากเลยค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนเรียงความได้เป็นอย่างดีคะ เพราะ ครูส่วนมากไม่ชอบสอนเรียงความเพราะรู้สึกว่าครูไม่ถนัดในการแต่งหรือเขียนเรียงความ หรือครูมีความถนัดสามารถแต่งหรือเขียนเรียงความได้ แต่สอนให้เด็กนักเรียนเขียนเรียงความตามที่ครูต้องการไม่ได้ ภาระในการตรวจเรียงความของนักเรียนต้องใช้เวลานานเพราะครูต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และตรวจแก้คำและประโยคที่นักเรียนเรียงความ เพราะวิธีสอนยังไม่ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจฝึกทักษะด้านการเขียนสำหรับปัญหาที่เกิดจากตัวนักเรียน ซึ่งครูผู้สอนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการสอนเขียนเรียงความที่พบกันอยู่ทั่ว ๆ ไป ก็คือ นักเรียนไม่ชอบเขียนเรียงความ ต่อไปนี้คงจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณครูแล้วนะคะ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อภิวัน นันตา โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมและรายการโทรทัศน์ครูเป็นอย่างสูงค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ธิดารัตน์ ประสมสุข (2012-05-19 16:18:43) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูอภิวัน นันตา เป็นวิธีการที่มีอยู่แล้ว แต่กำลังจะถูกลืมไปในการศึกษาไทย เพราะการเรียนรู้ด้วยการกระทำหรือการลงมือทำนั้น ผู้เรียนจะสื่อถึงสิ่งนั้นๆโดยตรง โดยที่ไม่มีกระบวนการใดๆมากั้นกลาง มากกว่านั้นเป็นการสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้เรียน ดังที่คุณครูอภิวัน นันตา ได้ปิดตานักเรียนแล้วให้นักเรียนสัมผัส แล้วลองนึกลองจินตนาการไปด้ว เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก และได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงในวิชาภาษาไทย
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-20 16:08:20) [แสดงความคิดเห็น]
จัดการเรียนการสอนบูรณาการที่ดีมากครับ คุณครูภาษาไทยสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของตนเองได้ ฝึกให้นักเรียนรู้จักสังเกต การฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกตุเป็นการจัดการเรียนที่น่าสนใจ กระตุ้นความอยากเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สนุกและเข้าใจดีมาก ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงในวิชาภาษาไทย ทำให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้และมีความสนใจอยากที่จะเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น การเขียนเป็นทึกษะหนึ่งที่จำเป็นมากในสังคมปัจจุบัน และการเขียนนั้นจะต้องอาศัยเเรงจูงใจในการเขียน จากการที่ตัวเองสอนภาษาต่างประเทศด้วยนั้น จึงสนับสนุนเต็มที่สำหรับเรื่องของการเขียน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเรียนภาษา ไม่ว่าภาษาอะไรก็ตาม
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-26 23:45:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ฟังสื่อในเรื่องของฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม) อาจารย์มีวิธีการที่จะสอนด้วยการใช้ประสบการณ์ ซึ่งทักษะที่อาจารย์ใช้เป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่อาจารย์ได้นำทักษะนั้นๆมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ด้วย อาจารย์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาได้อย่างชัดเจน และดูเป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังเป็นวิธีแก้ปัญหากับนักเรียนที่ขาดแรงจูงใจในการเขียนด้วยค่ะ ซึ่งทักษะการสังเกตุเป็นทักษะที่จำเป็นมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย เบ็ญจา โกสุม (2012-05-27 13:13:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ให้ความสนุกสนานแก่นักเรียนมากครับ พอได้ชมแล้วมีความอยากที่จะเรียนภาษาไทยมากๆ เพราะคุณครูมีการให้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีเทคนิคการสอนที่จูงใจ ไม่ว่าจะเป็นการนำ การสอน การสรุปทุกอย่างสามารถดึงดูดเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความอยากและสนใจที่จะเรียนรู้ โดยสามารถนำมาประยุกต์เขียนเป็นเรียงความได้บนพื้นฐานของความรู้ที่ตนเองได้รับ โดยจะช่วยให้เกิดพัฒนาการ ทักษะในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น
โดย พงศกร บุญมา (2012-05-29 12:19:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูอภิวัน นันตาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะคุณครูภาษาไทยหรือคุณครูกลุ่มสาระอื่นๆสามารถนำไปบูรณาการได้ มีขั้นตอนนำเสนอตามลำดับ ผู้เรียนสนุก อาจารย์ทุ่มเทกับการสอนมากๆเลยนะคะ มีการเตรียมและวางแผนการสอนเป็นอย่างดี ขนาดไปเดินตลาด อาจารย์ยังคิดถึงการประยุกต์สิ่งที่จะนำมาสอนได้เขียนเรียงความของตนเองในเรื่องที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นประโยชน์กับเด็กมาก เพราะเด็กจะได้นำสิ่งที่ได้นั้นมาเป็นแรงกระตุ้นในการเขียนเรียงความในเรื่องใกล้ตัว ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการรู้จักตัวเองอีกด้วย ขอนำไปเป็นตัวอย่างการสอนนะคะ
โดย ปาริชาติ เรือนวิน (2012-05-31 22:35:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้ดูรายการ ฝึกการเขียนเรียงความจากการสังเกต วันที่ 10 มิถุนายน 2555 สอนโดย อาจารย์อภิวัน นันตา โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม แล้วขอชมเชยว่าสอนได้สนุก มีสื่อการสอน มีขั้นตอนนำเสนอตามลำดับ ผู้เรียนสนุก บูรณาการได้หลายเรื่อง วิทยาศาสตร์ ศิลป์ สุขศึกษา เรียนรู้จากการสัมผัสของจริง ผลไม่ชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ อาจารย์ให้นักเรียนลงบันทึกสิ่งที่สังเกต แล้วจัดป้ายนิเทศเพื่อเสริมความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้น โดยการศึกษาเพิ่มเติม มีการทำงานเป็นกลุ่ม งานเดี่ยว และให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้รับ มีสิ่งที่ติดตัวเป็นความรู้คงทนในตัวผู้เรียนคือการสังเกต บันทึก ซึ่งจะนำไปใช้เรียนกลุ่มสาระอื่นได้อีกต่อไป สนุกมากครับและได้ความรู้ สามารถปฏิบัติได้ทันที ถ้าผมเป็นผู้เรียนผมจะสามารถเขียนเรียงความเรื่องประโยชน์ของผลไม้ได้แน่นอน ขอบคุณครับ
โดย ปฤษณา แจ้มแจ้ง (2012-06-09 12:37:09) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนของคุณครูมากค่ะ เป็นการสอนที่ทำให้เกิดการกระตุ้นที่จะเรียนรู้ ตั้งแต่ทีคุณครูเดินถือตระกร้าเข้ามา ทำให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนใจ จนกระทั่งเทคนิคการสอนที่สนุก น่าสนใจ มีการบูรณาการความรู้หลาย ๆ วิชาเข้าด้วยกัน ทั้ง วิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การทดลองปฏบัติจริง ศิลปะ ภาษาไทย จากเรียงความที่ยาก ๆ ทำให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ๆ และนักเรียนก็สามารถเขียนเรียงความได้จริงตามที่คุณครูตั้งเป้าไว้ ขอบคุณครูที่ช่วยสอนเทคนิคดี ๆให้ และขอบคุณรายกายโทรทัศน์ครูที่นำเสนอผลงานดี ๆอย่างนี้ ขอบคุรค่ะ ^^ :tv15:
โดย พรนภา สิงห์ืบุตร (2012-06-16 14:33:10) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนของคุณครูมากค่ะ เป็นการสอนที่ทำให้เกิดการกระตุ้นที่จะเรียนรู้ ตั้งแต่ทีคุณครูเดินถือตระกร้าเข้ามา ทำให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนใจ จนกระทั่งเทคนิคการสอนที่สนุก น่าสนใจ มีการบูรณาการความรู้หลาย ๆ วิชาเข้าด้วยกัน ทั้ง วิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การทดลองปฏบัติจริง ศิลปะ ภาษาไทย จากเรียงความที่ยาก ๆ ทำให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ๆ และนักเรียนก็สามารถเขียนเรียงความได้จริงตามที่คุณครูตั้งเป้าไว้ ขอบคุณครูที่ช่วยสอนเทคนิคดี ๆให้ และขอบคุณรายกายโทรทัศน์ครูที่นำเสนอผลงานดี ๆอย่างนี้ ขอบคุณค่ะ ^^ :tv18:
โดย พรนภา สิงห์ืบุตร (2012-06-16 14:34:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะ เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดีมาก ครูมีวิธีการที่จัดการเรียนการสอนที่ดีทำให้เด็กอุปกรณ์หลากหลาย สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนได้อย่างดีนักเรียนมีความกระตือรือร้น สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อีกหลายๆ วิชาเพราะในเเต่ละวิชาก็ต้องใช้กระบวนการคิดเช่นเดียวกันนี้ขอชื่นชมในการทุ่มเทของคุณครูค่ะ :tv01:
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-06-16 19:19:28) [แสดงความคิดเห็น]
ในแต่ละขั้นตอนกระชับ เข้าใจง่าย และได้ประโยชน์มากครับ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาใช้ในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นการประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณครูอภิวัน นันตา ที่ทุ่มเทการสอนเพื่อทีจะพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง และเต็มความสามารถ :tv15:
โดย นัฐพงศ์ สีนวล (2012-06-18 09:18:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนการเขียนเรียงความที่ดีมากเพราะถ้าบอกให้นักเรียนเขียนส่วนมากจะเขียนไม่ค่อยได้เพราะขาดสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้นความสนใจ และเทคนิคการสอนของคุณครูเข้าใจง่าย ได้ประโยชน์กับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆได้ เพราะสามารถนำไปประยุกต์ได้เลย คุณครูอภิวัน นันตา ถือเป้นสุดยอดในการนำวิธีการสอนแบบนี้มาใช้กับนักเรียนได้ดีจริงจริง :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พวงเพชร แก้วเกต (2012-06-19 11:15:51) [แสดงความคิดเห็น]
นำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกกลุ่มสาระครับ
โดย อดิศร ศิริพันธ์ุุ (2012-06-30 11:41:19) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ ครับผมขอนำวิธีการของอาจารย์ ไปสอนโครงงาน ช่างของผมครับ
โดย อัฐพงศ์ โพธิ์น้อย (2012-07-06 06:20:25) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณอาจารย์ที่ได้แนะนำและได้ถ่ายทอดความรู้เทคนิคในการสอนให้กับเพื่อนครู ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานและได้รับประสบการณ์โดยตรงของนักเรียน :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิสมัย พวงศรี (2012-07-06 10:44:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษไทยที่บูรณาการกับทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีการสัมผัส การชิม ทำให้นักเรียนรู้จริงมีข้อมูลในการเขียนที่ถูกต้อง สนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน
โดย วรรณา นวมสุข (2012-07-07 20:52:15) [แสดงความคิดเห็น]
การได้ดูการสาธิตเรื่องการเขียนเรียงความมีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์กับผู้เรียนได้ดี ซึ่งเป็นมติใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน :tv18: :tv15:
โดย เจียมใจ ลับเลิศลบ (2012-07-12 21:39:23) [แสดงความคิดเห็น]
วันนี้เป็นวันเปิดโลกทัศน์ของการสอนที่หลากหลายและเยี่ยมยอดจริง ๆ อาจารย์อภิวันเก่งมากเลยนะคะที่อาจารย์สามารถออกแบบการสอน การเขียนเรียงความโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย ดิฉันไม่เคยเฉลี่ยวใจเลยว่าหลักการเฉพาะของบางวิชาบางสาระจะนำมาบูรณาการการสอนร่วมกันได้ลงตัวขนาดนี้ ทึ่งมากเลยค่ะ ทุก ๆ ขั้นตอนของอาจารย์นักเรียนได้ความรู้หลากหลายทั้งภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และที่สำคัญนักเรียนสามารถเขียนเรียงความซึ่งเป็นยาขมของนักเรียนหลาย ๆ คน ได้ง่ายขึ้น และเป็นเทคนิคการสอนที่ดีของครูหลายคนที่คิดว่าการเขียนเรียงความเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากมาก แต่ตอนนนี้ดิฉันเริ่มเห็นแนวทางการสอนเรียงความที่ไม่ยากเลยจากอาจารย์แล้วค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเทคนิคการสอนดี ๆ ของคุณครูเก่ง ๆ มาให้ดู และขอบคุณอาจารย์อภิวันมากที่จุดประกายการสอนในสิ่งที่ยากให้ง่ายได้ ขอบคุณมากค่ะ
โดย ปรางทอง แก้วเหล่ายูง (2012-07-28 14:52:46) [แสดงความคิดเห็น]
การเขียนเรียงความ โดยการสังเกตโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเขียนเรียงความ ตั้งแต่การระบุปัญหา การสังเกต การลงความเห็นข้อมูล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและสรุปผล ส่งผลให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้ ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะดป็นการคิด การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนสนุกและมีความสุขจากการเรียนมาก ได่เรียนรู้จากสถารการณ์จริง ผู้เรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้น ที่สำคัญผู้เรียนได้ใช้ความคิด นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยแท้จริง ขอชื่นชมครูผู้สอนมากคะ
โดย บังอร จันเต็ม (2012-08-13 19:45:40) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่มีวิธีการบูรณาการได้ดีมาก นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ามาใช้ประการเรียนและใช้กระบวนการสอนที่แบบ ที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเขียน เพราะการเขียนนั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากความคิดสู่ตัวหนังสือ และหลายครั้งที่เด็กมักไม่สามารถทำได้เพราะปัจจัยแวดล้อมหลายๆด้าย แต่ด้วยเทคนิคแบบนี้มันดีมากสำหรับการฝึกให้เด็กสามารนำไปปรับใช้ในกระบวนการเขียน การเข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้สัมผัส รับรู้ได้จริงจากของต่างๆรอบตัว เมื่อเด็กนั้นได้สัมผัสจากหลายๆด้าน จึงทำให้เกิดมิติต่างๆในเด็ก และเด็กก็จะสามารถนำมาถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนและในการเรียนก็จะไม่น่าเบื่อและลงปฏิบัติลงพื้นที่จริงและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนได้ดีมาก :tv15:
โดย ไฉน ไชยนา (2012-08-17 15:02:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูมากนะค่ะ สำหรับเทคนิคการสอนดีๆ ที่ใช้การบูรณาการในการสอน
โดย พัชรีภรณ์ นรินทร์ (2012-08-20 12:43:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเริ่มต้นในการสอนเขียนเรียงความที่ดีมาก เกิดแนวทางในการปรับใช้ได้ และสามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้ดี นักเรียนสนุกสนานและเข้าใจบทเรียนได้ดี กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
โดย ยวนจิตร ปราสาร (2012-09-05 12:58:27) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ
โดย ปติมา อรรถฉัตร (2012-09-09 20:25:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูอภิวัน นันตาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะคุณครูภาษาไทยหรือคุณครูกลุ่มสาระอื่นๆสามารถนำไปบูรณาการได้ มีขั้นตอนนำเสนอตามลำดับ ผู้เรียนสนุก อาจารย์ทุ่มเทกับการสอนมากๆเลยนะคะ มีการเตรียมและวางแผนการสอนเป็นอย่างดี ขนาดไปเดินตลาด อาจารย์ยังคิดถึงการประยุกต์สิ่งที่จะนำมาสอนให้เขียนเรียงความของตนเองในเรื่องที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักเรียนโดยตรง เพราะนักเรียนจะได้นำประสบการณ์การเขียนเรียงความที่ได้นั้นมาเป็นแรงกระตุ้นในการเขียนเรียงความในเรื่องใกล้ตัว ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านทักษะการเขียน. การรู้จักตัวเอง. ขอชื่นชมกับเทคนิกนี้และขอนำไปเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนต่อไปนะคะ
โดย กัตติกา. คำอินทร์ (2012-09-19 09:37:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิธีการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแล้วขอชื่นชมในการจัดการเรียนการสอนที่มีสื่อมีกระบวนการขั้นตอนที่น่าสนใจที่น่านำไปเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนเรียงความเพราะการเขียนเรียงความเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กแค่คุณครูก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างน่าสนใจสนุกสนานและสุดท้ายเด็กสามารถเขียนเรียงตวามได้อย่างถูกต้องและมีความสุขในการเขียน ตลอดจนเด็กน่าจะมีเจตคติที่ดีต่อการเขียนเรียงความและการเขียนอื่นๆที่จะติดตัวไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันต่อไป :tv18:
โดย วิไลวรรณ เสนาธรรม (2012-10-07 14:16:08) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นวิธีการสอนของครูอภิวันมีการได้ให้นักเรียนใช้ทักษะการสังเกต กระบวนการกลุ่ม การจำลองสถานการณ์ และการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการเรียน และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน นอกจากนั้นยังมีการนำทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้งการจับ กิน เพื่อให้การใช้ประสาทสัมผัส โดยการใช้มือก็จะได้คำตอบในด้านของรูปร่าง ลักษณะ และการกินก็จะได้รสชาติ แล้วนำประสาทสัมผัสนี้มาเชื่อมโยงกับการเขียนเรียงความของตนเองในเรื่องที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นประโยชน์กับเด็กมาก เพราะเด็กจะได้นำสิ่งที่ได้นั้นมาเป็นแรงกระตุ้นในการเขียนเรียงความในเรื่องใกล้ตัว ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการรู้จักตัวเองอีกด้วย
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-11-04 11:40:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูอภิวัน นันตาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะคุณครูภาษาไทยหรือคุณครูกลุ่มสาระอื่น ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงในวิชาภาษาไทย ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลที่จขะเรียน
และมีความสนใจอยากที่จะเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น การเขียนนั้นจะต้องอาศัยเเรงจูงใจในการเขียน การเขียนเรียงความถือเป็นทักาะพื้นฐานในการนำภาษาไทยไปใช้ และเเรงจูงใจที่ดีในการเขียนเรียงความก็มักจะได้มาจากการสังเกต ซึ่งทำให้ได้
โดย ขวัญจีรา วิทยาพร (2012-12-11 20:53:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก จะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานระหว่างการสอน และช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็กได้ ขอนำไปปรับใช้ในการสอนนะคะ :tv03:
โดย ปิยนุช เพ็ชรรัตน์ (2013-04-01 12:46:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่ดีมากค่ะคุณครูภาษาไทยสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของตนเองได้การฝึกให้นักเรียนรู้จักสังเกตและสามารถสรุปความรู้สึกสิ่งที่เราสังเกตได้ แล้วนำมาร้อยเรียงถ้อยคำให้เป็นเรียงความที่ได้ใจความครบถ้วน
โดย เลขา อนันต์ (2013-06-05 11:39:09) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv