thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2484
Rate :
 3
ความยาว : 14.37 นาที | Online : 2010-05-17  
    ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี  
    ยังคงเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ภาคต่อ  
     
Share |
 

อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอน การอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก การบูรณาการคณิตศาสตร์ กับวิชาภาษาไทย เพิ่มเติม

ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมการนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ตอน 1 เพิ่มเติม

มัคคุเทศก์น้อย คุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน รร.เกาะปันหยี
เพราะเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ชมเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้นักเรียน เพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การบูรณาการกับคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้การบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มเติม

ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน วัดความสูงเจดีย์ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศสตร์ ม.เชียงใหม่
ไปชมห้องเรียนทดลองของ อ.อติชาต เกตตะพันธ์ ได้เรียนรู้ และพบคำตอบว่า ประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ สามารถผสมผสานกัน จนเกิดการเรียนการสอนที่สนุกสนานได้อย่างไร เพิ่มเติม

 
 
ดีครับสามารถนำไปสอนเด็กนักเรียนได้
โดย นายประทิน (2010-09-12 20:41:07) [แสดงความคิดเห็น]
ขออนุญาตนำกิจกรรมนี้สามารถนำไปบูรณาการกับการสอน เด็กสนใจดีนะคะ
โดย ประภา สนิทผล (2011-10-04 18:31:38)
ขออนุญาตนำกิจกรรมนี้สามารถนำไปบูรณาการกับการสอน เด็กสนใจดีนะคะ
โดย ประภา สนิทผล (2011-10-04 18:31:39)
ดีครับ
โดย Tanachai (2010-10-17 10:40:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการที่นำมาใช้ในโรงเรียนได้ดีเเละเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
โดย นาย บุญะศัดิ์ เจียโหงว (2010-11-18 10:57:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการหลากหลาย นำไปใช้ในการสอนได้ดีเยี่ยม
โดย ครูสมบูรณ์ อาจหาญ (2011-03-25 18:45:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากแต่ทำอย่างไรให้นักเรียนมีสำนึกรักสิ่งแวดล้อมตลอดไป
โดย ครูกาญจนา แก้วกล้า (2011-04-21 20:19:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่นักเรียนไทยถนัดครับ คือการปฏิบัตินั่นเอง
นักเรียนถ้าได้ปฏิบัติก็จะสนุกครับ
โดย กิตติภณ ดิษฐบรรจง (2011-06-02 17:36:14) [แสดงความคิดเห็น]
สมัครสมาชิกเครือข่ายทำอย่างไร..ครับ ชมรายการติดต่อกันมา10 กว่าครั้งแล้ว ดีมาก บางตอนมีเด็กดูร่วมด้วย เด็กชมว่าสนุก เข้าใจง่าย
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-06-03 20:57:20) [แสดงความคิดเห็น]
สมัครสมาชิกเครือข่ายทำอย่างไร..ครับ ชมรายการติดต่อกันมา10 กว่าครั้งแล้ว ดีมาก บางตอนมีเด็กดูร่วมด้วย เด็กชมว่าสนุก เข้าใจง่าย
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-06-03 20:57:23) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าเป็นระดับประถมศึกษาจะสามารถนำมาปรับใช้ได้เลย แต่ถ้าเป็นระดับอื่น ๆ จะเป็นแนวคิดที่นำมาเป็นแนวทาง สรุปว่า ดีมาก ๆ
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2011-06-03 21:04:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบที่เป็นระบบของการเรียนการสอน การปลูกจิตสำนึกที่ดี การทำงานที่เป็นระบบขององค์กร แม้ว่าต้องใช้เวลาแต่เมื่อสำเร็จก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีและภาคภูมิใจสมการรอคอย ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จด้วยและขออนุญาตนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ด้วย ขอบคุณค่ะ
โดย ราณี แก้วเนิน (2011-06-04 09:28:01) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้ปัญหาและเหตุการณ์จริงในชุมชนเป็นห้องเรียนเพื่อสะท้อนสังคม ตลอดจนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติการจริง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรัก หวงแหนและ อยากรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย Khanittha Phutthong (2011-06-06 21:39:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมคุณครู สุนันท์ รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี ครับที่นำเด็กนักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริง เพื่อให้เด็กได้เห็น ได้ทราบ สถานะการณ์ขยะที่เป็นจิง และได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาบยะในปัจจุบัน และทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาขยะ ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ การนำกลับไปใช้ใหม่ ชึ่งผมคิดว่า เป็นประโยชน์ต่อขโรงเรียน ชุมชน และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการแก้ไขขยะอีกครับ ขอแสดงความนับถือครับที่ร่วมช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีกับเด็กๆ ที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติในภายภาคหน้า :tv10:
โดย สุธีร์ ขจรภัย (2011-06-07 15:10:46) [แสดงความคิดเห็น]
การที่คุณครูสุนันท์ นำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาปรับเข้าสู่แผนการเรียนรู้ของเด็กนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เนื่องจากการที่เด็กได้เห็นปัญหาที่มีผลกระทบกับตนเองและคนใกล้ตัวทำให้เขามีแรงจูงใจที่มากขึ้น การที่จะทำให้บทเรียนน่าสนใจสิ่งหนึ่งคือ เรียนแล้วได้อะไร หากเห็นผลที่ได้ชัดเจนนักเรียจะเรียนได้ดี และมีความมุ่งมั่น แต่ทั้งหมดทั้งปวง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจและให้การสนับสนุนตลอดจนเพื่อนร่วมงานทุกคนต้องร่วมกันกิจกรรมนั้นจะได้ต่อเนื่อง
การนำไปปรับใช้ ครูที่ดูกิจกรรมนี้แล้วควรนำไปให้เด็กนักเรียนช่วยกันคืดและสรุปจัดลำดับความสำคัญปัญหาของโรงเรียนแล้วครูนำมาจัดทำแผนการเรียนรู้โดยให้เด็กมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางศึกษาข้อมูลและผลกระทบ ตลอดจนการาไปใช้จริงในชิวิตประจำวันด้วยการนำกิจกรรมต้นแบบที่ได้ดูมาเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ ผมคิดว่าจะนำไปใช้ในโรงเรียนของผม โดยจะนำไปใช้ในรูปแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระเข้าด้วยกัน คิดว่าทำได้และจำทำให้สำเร็จ : :tv17:
โดย สุกิจ ร่วมสุข (2011-06-08 11:58:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากทำให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึก เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ หากนักเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศช่วยกันแบบนี้ประเทศชาติคงเราคงเจริญขึ้นมากๆครับ ขอเอาใจช่วยคุณครูทุกๆท่านครับ
โดย ฉัตรชัย วิระพันธ์ (2011-06-08 14:02:13) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างได้ :tv15:
โดย พิไลพร กันไชยต๊ะ (2011-06-10 21:25:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในการสอนเรื่องใกล้ตัว ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม :tv18: :tv15:
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-06-28 20:34:35) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้จากโรงงานแยกขยะจากชุมชนที่เด็ก ๆ อาศัยอยู่เป็นประสบการณ์ตรง เด็ก ๆ ได้ช่วยคิด ช่วยทำเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์มากเลยครับ อยากให้คุณครูได้เอาเป็นแบบอย่างครับ นอกจากจะปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงของขยะ แล้วเด็ก ๆ ยังได้เห็นถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจของขยะรีไซเคิล สิ่งที่ทุกคนมองข้าม ในขณะเดียวกันยังให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากคนที่ประสบผลสำเร็จแล้วนำมาถ่ายทอดต่อ ครูยังบูรณาการได้หลายวิชา เยี่ยมมากเลยครับ
โดย สมจิตร ชัยบัง (2011-07-01 16:44:30) [แสดงความคิดเห็น]
ารที่คุณครูสุนันท์ นำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาปรับเข้าสู่แผนการเรียนรู้ของเด็กนับว่าเป็น สิ่งที่ดีมาก เนื่องจากการที่เด็กได้เห็นปัญหาที่มีผลกระทบกับตนเองและคนใกล้ตัวทำให้เขา มีแรงจูงใจที่มากขึ้น การที่จะทำให้บทเรียนน่าสนใจสิ่งหนึ่งคือ เรียนแล้วได้อะไร หากเห็นผลที่ได้ชัดเจนนักเรียจะเรียนได้ดี และมีความมุ่งมั่น แต่ทั้งหมดทั้งปวง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจและให้การสนับสนุนตลอดจนเพื่อนร่วมงานทุกคน ต้องร่วมกันกิจกรรมนั้นจะได้ต่อเนื่อง
การนำไปปรับใช้ ครูที่ดูกิจกรรมนี้แล้วควรนำไปให้เด็กนักเรียนช่วยกันคืดและสรุปจัดลำดับ ความสำคัญปัญหาของโรงเรียนแล้วครูนำมาจัดทำแผนการเรียนรู้โดยให้เด็กมีโอกาส ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางศึกษาข้อมูลและผลกระทบ ตลอดจนการาไปใช้จริงในชิวิตประจำวันด้วยการนำกิจกรรมต้นแบบที่ได้ดูมาเป็น แนวทางในการ
โดย อุทัย รุ่งร่มเย็น (2011-07-11 16:04:07) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการ "ปฏิบัติการภูเขาขยะ" รร.วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการบูรณาการ ซึ่งคณะครูได้ร่วมออกแบบ วางแผน ทำงานเป็นทีม โดยใช้เนื้อหาจากปัญหาใกล้ตัวเด็ก สอนให้เด็กตระหนักถึงปัญหา สร้างระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก จึงเป็นผลงานที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ... และขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในเรื่องนี้เป็นจุดด้อยของเด็กไทย และคนไทยที่ต้องได้รับการแก้ไข... ผลจากการเรียนรู้เรื่องนี้ ได้สร้างเด็กให้มีความตระหนักถึงปัญหาขยะ การแยกขยะ การสร้างระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกที่ดี มีจิตสาธารณะ จึงควรปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่อง และต่อยอดให้นักเรียนนำไปปฏิบัติที่บ้าน และในชุมชน โดย ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในชุมชน ควรทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อสร้างนิสัยถาวรให้กับเด็กต่อไป :tv02:
โดย อรุณ ร่มแก้ว (2011-07-12 15:30:57) [แสดงความคิดเห็น]
ที่โรงเรียนบ้านปางป้อม สพป.พะเยา ได้แก้ปัญหาขยะ โดยสอนแบบโครงงาน และสร้างที่แยกขยะ เด็กๆ ร่วมมีกันทำขยะให้เป็นเงิน ทำให้จำนวนขยะที่จำเป็นต้องเผาลดลงมาก แต่สิ่งที่ได้มากกว่าและคุ้มค่ากว่า คือ การปลูกฝังนิสัยแก่เด็กความตระหนักถึงปัญหาขยะ การแยกขยะ การสร้างระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกที่ดี มีจิตสาธารณะ ครับ
โดย อรุณ ร่มแก้ว (2011-07-12 15:39:02)
เป็นการบูรณาการเนื้อหาและการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับ ขอชื่นชมคุณครูและนักเรียนที่เป็นตัวอย่างด้วยครับ และขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่สร้างสรรค์ผลงานและสิ่งดีๆให้กับสังคมมาตลอดครับ
โดย สุรเดช คนสิน (2011-07-14 12:52:43) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมตอนที่1 "ปฏิบัติการภูเขาขยะ" ไปแล้วดีมากค่ะ ชมตอนที่2 ต่อซึ่งเป็นนักเรียนที่โตขึ้นมาหน่อย(ป.6) มีการพาไปเรียนรู้นอกสถานที่จากสถานที่จริง นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้มีการซักถามจากผู้ปฏิบัติการจริง ได้เรียนรู้ ได้คำตอบที่จะสามารถนำไปแก้ไข หรือตอบโจทย์ที่นักเรียนสงสัยได้ ได้ไปเรียนรู้ที่โรงงานซึ่งมีการคัดแยกขยะ ทำให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของขยะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน และการที่พานักเรียนไปเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยเรียนรู้จากลุงยวงที่เป็นเกษตรกรที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนพึ่งตนเองได้ ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนก็ดีมากค่ะ ขอบคุณที่ได้ชมและจะติดตามต่อไป
โดย ตรัยรัตนา ฉลวยศิริเลิศ (2011-07-16 13:59:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับ เป็นการบูรณาการที่นำขยะกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งโรงเรียนประถมทุกแห่งมีขยะอยู่แล้ว ดีกว่าเผาทิ้ง ซึ่งเป็นการสร้างมลพิษ ขอชื่นชมโรงเรียนวัดไทรใหย๋ด้วยใจจริง
โดย เรืองเดช เครือเขื่อนเพชร (2011-07-17 11:51:37) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่เราเห็นหลาย ๆ โรงเรียนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในโรงเรียน และบางแห่งขยายไปถึงชุมชนรอบ ๆ หลายโรงเรียนประสบความสำเร็จ และหลายโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง "ปฏิบัติการภูเขาขยะ" รร.วัดไทรใหญ่ เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม สามารถปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้สำเร็จ เป็นการจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงไปสู่ประสบการณืจริง ผ่านการออกแบบตามแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริง จุดประกายความคิดให้คุณครูนำไปจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดีมาก ๆ
โดย ปวีณา ธิติวรนันท์ (2011-07-21 16:25:12) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมตอนที่ ๒ "ปฏิบัติการภูเขาขยะ"ของโรงเรียนวัดไทรใหญ่ รู้สึกประทับใจที่สามารถนำขยะมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ซึ่งตอนที่ได้ชมนั้นคือการเรียนรู้ของชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ที่ประทับใจที่สุดคือการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยการตั้งคำถามและครูพาไปศึกษาสถานที่จริงเพื่อค้นหาคำตอบซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น และเด็กได้เห็นของจริงรู้สาเหตุที่มาของปัญหา ทำให้เด็กตระหนักในผลเสียของการทิ้งขยะโดยไม่แยกขยะ เห็นความสำคัญของขยะ และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้ยังทำให้เด็กได้สนุกกับการได้เรียนหลายๆวิชาในเรื่องเดียวกันซึ่งสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์อื่นๆหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้อีกด้วย :tv17: :tv15:
โดย นางสาวสุกันทา ประครองกิจ (2011-07-26 14:28:18) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของครูจากวีดีโอนี้เป็นการให้นักเรียนออกไปเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้สภาพปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในชุมชน และการแก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบเพื่อป้องกันปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากปัญหาเดิมที่เราแก้ไขแล้ว เรื่องนี้เป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีที่ถาวร และสามารถนำขยะมาRecycleใช้ให้เกิดประโยชน์ จะเห็นได้ว่านักเรียนมองเห็นปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะ นักเรียนกลับมาโรงเรียนแล้วเริ่มหาวิธีที่จะคัดแยกขยะเพื่อนำไปRecycleก่อนที่จะสู่กระบวนการเก็บทำลาย
โดย รัตนา ทัสนานุตริยะ (2011-08-02 20:48:40) [แสดงความคิดเห็น]
ปฏิบัติการภูเขาขยะตอนท่ 2 ของโรงเรียนวัดไทรน้อย โดนใจมาก เนื่องจาก
1. เป็นกิจกรรมท่นำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานท่ต้องใช้งบประมาณมากแสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี
2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลายสาระการเรียนรู้ ครูวางแผนดี และทำงานเป็นทีมได้ดี
3.กิจกรรมเป็นประสบการณืตรง เห็นภุเขาขยะพร้อมกลิ่น สามารถสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีมาก และกิจกรรมสรุปสามารถทำให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ดี
เยี่ยมมาก และขอเป็นกำลังใจให้คณะครูได้ทำกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอย่างถาวร
โดย สมใจ ประไกรวัน
โดย สมใจ ประไกรวัน (2011-08-04 18:46:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิธีการจัดการขยะในชุมชน ของครูสุนันท์ เกตุกราย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้จากสภาพจริง ได้เห็นสภาพแวดล้อมอากาศที่เป็นพิษ ที่ทำให้เกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ เมื่อเด็กได้พบเห็นแล้วสามารถกำจัดขยะได้ถูกวิธี การเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ขอชื่นชมการสอนแบบบูรณาการนี้ของครูสุนันท์ ทำให้เกิดดิฉันความคิดแปลกใหม่เพื่อนำมาสอนเด็กในห้องเรียนของตนเองต่อไป
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2011-08-05 13:23:41) [แสดงความคิดเห็น]
โดยทั่วไปครูส่วนใหญ่จะสอนให้เด็กรู้จักระเีบียบวินัยในการทิ้งขยะ รักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียน สอนให้เด็กรู้จักทิ้งขยะให้ถูกที่ รู้จักช่วยกันเก็บขยะ แต่พอได้ชมรายการปฏิบัติการภูเขาขยะของโรงเรียนวัดไทรใหญ่แล้ว ได้ข้อคิดว่าวิธีการที่ครูส่วนใหญ่สอนเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย สอนเพียงผิวเผินยังไม่ลงลึกในรายละเอียด ซึ่งควรนำเนื้อหาเรื่องขยะมาจัดทำเป็นหลักสูตรบูรณาการของโรงเรียนในทุกกลุ่มสาระวิชา เช่น คณิตศาสตร์ สอนการคำนวนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดขยะ วิทยาศาสตร์ สอนการสำรวจ คัดแยกประเภทของขยะ สอนระบบนิเวศน์สิ่งมีชีวิตในขยะ ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ในขยะ สุขศึกษาพละศึกษา สอนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การงานอาชีพ สอนการสร้างรายได้จากขยะ เป็นต้น และในเรื่องการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควรใช้ประเด็นของขยะมาสร้างเป็นตัวชี้วัดในการนักเรียนด้วย เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนทุกสาระวิชา และได้มีโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จริงจะทำให้เกิดความตระหนักมีความรู้ที่ฝังลึกและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น เป็นวิธีการช่วยลดปัญหาขยะแบบยั่งยืนได้เป็นอย่างดี
โดย ธงชัย พละสาร (2011-08-14 13:01:05) [แสดงความคิดเห็น]
ี่เป็นระบบของการเรียนการสอนทีเน้นการปฎิบัติจริง การปลูกจิตสำนึกที่ดีเป็นการจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์จริง สามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างได้
โดย ธีระศักดิ์ บุดดางาม (2011-08-15 23:25:28) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรีการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ของอ.สุนันท์ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ คุณครูพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ภูเขาขยะ ทำให้นักเรียนเกิดความคิดก่อนทิ้งขยะ ว่าเราควรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการทุกสาระวิชา เริ่มตั้งแต่ภาษาไทยการสัมภาษณ์คนงานแยกขยะ คณิตศาสตร์ในเรื่องการประมาณค่าขยะ วิชาสังคมฯเรื่องการทำอย่างไรให้ชุมชนน่าอยู่ และสุขศึกษาในเรื่ิองการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคเมื่อต้องทำงานกับขยะ และสามารถนำมาปรับใช้ในโรงเรียนเรื่องการลดปริมาณขยะได้อีกด้วย:tv18: :tv18: :tv18: :tv17:
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2011-08-20 19:48:01) [แสดงความคิดเห็น]
นำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาปรับเข้าสู่แผนการเรียนรู้ของเด็กนับว่าเป็น สิ่งที่ดีมาก เนื่องจากการที่เด็กได้เห็นปัญหาที่มีผลกระทบกับตนเองและคนใกล้ตัวทำให้เขา มีแรงจูงใจที่มากขึ้น การที่จะทำให้บทเรียนน่าสนใจสิ่งหนึ่งคือ เรียนแล้วได้อะไร หากเห็นผลที่ได้ชัดเจนนักเรียจะเรียนได้ดี และมีความมุ่งมั่น แต่ทั้งหมดทั้งปวง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจและให้การสนับสนุนตลอดจนเพื่อนร่วมงานทุกคน ต้องร่วมกันกิจกรรมนั้นจะได้ต่อเนื่อง
การนำไปปรับใช้ ครูที่ดูกิจกรรมนี้แล้วควรนำไปให้เด็กนักเรียนช่วยกันคืดและสรุปจัดลำดับ ความสำคัญปัญหาของโรงเรียนแล้วครูนำมาจัดทำแผนการเรียนรู้โดยให้เด็กมีโอกาส ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางศึกษาข้อมูลและผลกระทบ ตลอดจนการาไปใช้จริงในชิวิตประจำวันด้วยการนำกิจกรรมต้นแบบที่ได้ดูมาเป็น แนวทาง
โดย มะลิ กันหา (2011-08-23 21:10:08) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคะ ๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ร่วมรับรู้ปัญหาด้วยกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา
โดย สำราญ บุญสันเทียะ (2011-08-25 14:00:11) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาศ ที่น่ายงย่องมากๆค่ะ ทำให้เด็กๆ มีจิตรสำนึกที่ดี น่านับถือเลยค่ะ เป็นประกายที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นได้ สำหนับสถานศึกษาต่างๆ ที่กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันน่า น่าสนใจมากๆค่ะ ดีมากๆ
โดย นาฎยา คิดสำราญ (2011-08-26 01:54:41) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมตอนที่ ๒ เรื่อง "ปฏิบัติการภูเขาขยะ"ของโรงเรียนวัดไทรใหญ่ รู้สึกประทับใจที่สามารถนำขยะมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้นักเรียน และการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น เด็กได้เห็นของจริงรู้สาเหตุที่มาของปัญหา ทำให้เด็กตระหนักในผลเสียของการทิ้งขยะโดยไม่แยกขยะ เห็นความสำคัญของขยะ และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้ยังทำให้เด็กได้สนุกกับการได้เรียนหลายๆวิชาในเรื่องเดียวกันซึ่งสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์อื่นๆ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้อีกด้วเรื่องนี้เป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีที่ถาวร และสามารถนำขยะมาRecycleใช้ให้เกิดประโยชน์ จะเห็นได้ว่านักเรียนมองเห็นปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะ นักเรียนกลับมาโรงเรียนแล้วเริ่มหาวิธีที่จะคัดแเรื่องนี้เป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีที่ถาวร และสามารถนำขยะมาRecycleใช้ให้เกิดประโยชน์ จะเห็นได้ว่านักเรียนมองเห็นปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะ นักเรียนกลับมาโรงเรียนแล้วเริ่มหาวิธีที่จะคัดแยกขยะเพื่อนำไปRecycleก่อนที่จะสู่กระบวนการเก็บทำลาย
โดย ธนพล น้อมระวี (2011-08-26 14:45:33) [แสดงความคิดเห็น]
"ปฏิบัติการภูเขาขยะ"ของโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ที่โทรทัศน์ครูนำมานำเสนอ เป็นประโยชน์มากครับ เป็นต้นแบบที่จะนำไปสร้างความตระหนักให้แก่ครู,นักเรียน,ชุมชน ในการปฏิบัติการในเรื่องขยะ ผมอยู่ในตัวเมืองอยุธยาซึ่งมีขยะมากมายที่เป็นปัญหา ที่โรงเรียนกำลังดำเนินโครงการด้านนี้อยู่ แต่ยังไม่ได้ผลชัดเจน ได้ชมรายการเกี่ยวกับปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่แล้ว ได้แนวทางในการที่จะนำไปขยายผลเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณรายการจากโทรทัศน์ครูอีกครั้งหนึ่งที่ได้นำสาระดีๆ ที่หลากหลายมาเป็นแนวทางให้ครูได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
โดย สมคิด โพธิ์สง่า (2011-08-30 21:45:50) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่่นต้องขอยกย่องครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไทรใหญ่ที่ทำประโยชฯืให้กับชุมชน ตัวกะผมเองได้ดูคลิปนี้นี้แล้วได้ไอเดียที่จะมากำจัดขยะที่ โรงเรียนผม โรงเรียนของผมตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลาครับเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายดน ส่วนตัวผมก็ทำหน้าที่ครูผู้สอนที่นี้ครับก็ถือว่าปัญหาอุปสรรคหลายอย่างครับ อันดับแรกก็ปัญหาความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ตัวผมได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับและครูโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนเล็กๆครับตั้งอยู่บนหุบเขา นักเรียน160คนครับรวมทุกชั้นเรียน นักเรียนอิสลามร้อยเปอร์เซนครับ ปัญหาขยะของโรงเรียนผมก็มีเหมือนกันครับ จะให้เด็กเก็บแยกครับใบไม้ก็ใบไม้พลาสติกก็พลาสติกขยะตัวไหนที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะคัดแยกครับ อย่างเช่นนำเศษใบไม้ไทำปุ๋ยหมักเป็นต้นครับ พอผมได้ดูคลิปของโรงเรียนวัดไทรใหญ่ ผมได้ข้อคิดที่จะนำมาประยุกษ์ใช้กับโรงเรียนหรือชุมชนของผม ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำสื่อการเรียนการสอนและข้อมูลข่าวสารดีๆมาเสนอครับ
โดย ส.ต.อ.ชนะชัย แก้วทูล (2011-09-04 15:30:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ซึ่งการเรียนรู้จากโรงงานแยกขยะจากชุมชนที่เด็ก ๆ อาศัยอยู่เป็นทำให้ เด็ก ๆ ได้ช่วยคิด ช่วยทำเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์มากเลยคะ และยังสามารถนำมาบูรณาการได้อีกหลายวิชา เป็นการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนได้อย่างดี อยากให้คุณครูได้เอาเป็นแบบอย่างคะ นอกจากจะปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงของขยะ แล้วเด็ก ๆ ยังได้เห็นถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจของขยะรีไซเคิล สิ่งที่ทุกคนมองข้าม ในขณะเดียวกันยังให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากคนที่ประสบผลสำเร็จแล้วนำมาถ่ายทอดต่อ เป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กไปในตัวด้วย
โดย รุ่งนภา ธานี (2011-09-18 14:37:36) [แสดงความคิดเห็น]
ปฏิบัติการภูเขาขยะตอนที่2 ร.ร.วัดไทรใหญ่ เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนร้กับสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การพานักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ออกทัศนศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้ประโยชน์ของขยะ การจัดการกับขยะใกล้บริเวณโรงเรียน อย่างถูกวิธี ภูเขาขยะท่มีรถวิ่งวันละ180 เที่ยว นักเรียนได้ศึกษา สาเหตุของกลิ่นขยะมาจากไหน นักเรียนศึกษาปัญหา การแก้ไข การย่อยสลาย โรงงานแยกขยะ ขยะมีค่า แปรรูปมาเป็นเงินทอง และสามารถรีไซเคิล และมีบุคคลตัวอย่าง ในเรื่องเศรษบกิจพอเพียงในเรื่องการพอประมาณไม่ทำความเดือดร้อนให้ตนเอง และคนอิ่น ๆ และสามารถให้นักเรียนเก็บหรือแยกขยะมาจำหน่ายมีรายได้เพิ่มอีกด้วยและปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะและแยกขยะก่อนทิ้ง ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูนำสื่อดีดีมาจัดในรูปแบบการเรียนการสอน
โดย ประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติ (2011-09-20 12:45:56) [แสดงความคิดเห็น]
ครูและนักเรียนตั้งใจมากในการจัดการกับขยะน่าปลื้มใจ ประเทศไทยของเรา
โดย สายฝน กินรี (2011-09-23 11:10:38) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุนันท์ นำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาปรับเข้าสู่แผนการเรียนรู้ของเด็กนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เนื่องจากการที่เด็กได้เห็นปัญหาที่มีผลกระทบกับตนเองและคนใกล้ตัวทำให้เขามีแรงจูงใจที่มากขึ้น การที่จะทำให้บทเรียนน่าสนใจสิ่งหนึ่งคือ เรียนแล้วได้อะไร หากเห็นผลที่ได้ชัดเจนนักเรียจะเรียนได้ดี และมีความมุ่งมั่น แต่ทั้งหมดทั้งปวง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจและให้การสนับสนุนตลอดจนเพื่อนร่วมงานทุกคนต้องร่วมกันกิจกรรมนั้นจะได้ต่อเนื่อง ยั่งยืน
การนำไปปรับใช้ ครูที่ดูกิจกรรมนี้แล้วควรนำไปให้เด็กนักเรียนช่วยกันคืดและสรุปจัดลำดับความสำคัญปัญหาของโรงเรียนแล้วครูนำมาจัดทำแผนการเรียนรู้โดยให้เด็กมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางศึกษาข้อมูลและผลกระทบ ตลอดจนการาไปใช้จริงในชิวิตประจำวันด้วยการนำกิจกรรมต้นแบบที่ได้ดูมาเป็นแนวทางในการ
โดย วิจิตรธรรม วงศ์รักศักดิ์ (2011-10-09 09:14:32) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุนันท์ ท่านสามารถนำปัญหาที่เกิดในชุมชนอย่างแท้จริงมาเป็นประเด็นในการจัดกิจกรรม ท่าสนเรียงลำดับการนำเสนอได้ดีมากตั้งแต่เริ่มทราบปัญหา สร้างความตระหนักแก่นักเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาปัญหาขยะและผู้อยู่ใกล้แหล่งขยะ ทำให้นักเรียนเห็นสภาพจริงและส่งเสริมการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ขออนุญาตนำแนวทางการสอนแบบบูรณาการนี้ไปทดลองใช้ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในรายวิชาได้ผลอย่างไรจะรายงานอีกครั้งครับ
โดย คำรณ ลือชา (2011-10-12 01:24:34) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเอาปัญหาของชุชนมาใช้ในการจัดการศึกษาและวนักเรีบนได้รียนรู้รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้คล้ายกับว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้แนวใหม่ ทำให้น่าที่ครูทุกท่านน่าจะนำไปจัดการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไป ผมในฐานะครูคนหนึ่งที่ได้ประสบโดยเฉพาะปัญหาขยะในสถานศึกษาสามารถที่จะนำเอาแนวทางนี้ไปใช้ในการจัดการศึกษาได้ หลังจากได้ชมวีดิทัศน์นี้แล้วสามารถนำไปช้แก้ปํยหาและพัฒนาการศึกษาได้ นับว่าเป็นแนวทางที่สมควรนำไปใช้ได้เป็นอย่างดียิ่ง
โดย นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ (2011-10-12 16:21:50) [แสดงความคิดเห็น]
ปฏิบัติการภูเขาขยะ ร.ร.วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งขยะเป็นเรื่องที่พบบ่อยมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่กำจัดอย่างไรก็ไม่หมด เมื่อเป็นเป็นปัญหาที่ไม่มีวันหมด เราก็สามารถทำปัญหาให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเช่นขยะที่เราได้ชมนี้ เมหือนที่รู้กันอยู่ว่าเราสามารถทำขยะให้เป็นเงินได้ โดยการทิ้งขยะให้เป็นที่ ที่ลงถังและคัดแยกเพื่อนำไปขาย เช่นกระดาษ หรือขวดพลาสติก นอกจากจะขาดได้แล้วขยะยังสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นสิ่งใหม่ๆเพื่อมาใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้อีก และยังปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเห็นปัญหาคุณค่า รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาอีกด้วย
โดย มาลินท์ อิทธิรส (2011-10-12 20:41:35) [แสดงความคิดเห็น]
ปฎิบัติการภูเขาขยะของโรงเรียนวัดไทรใหญ่ทำให้ได้เห็นแนวทางในการดำเนินบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้นักเรียนได้รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชน ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผูที่เสียสละ เห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นการสร้างจิสำนึกที่ดีต่อสว่นรวม เป็นจิตอาสา ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการควบควมดูแลอย่างใกล้ชิดของครูที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการสร้างเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป
โดย ประพันธ์ เพ็ญสูงเนิน (2011-10-13 12:04:38) [แสดงความคิดเห็น]
การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ไปยังแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนวัดไทยใหญ่ ทำโดยพานักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับขยะ การกำจัดขยะ และการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ โดยที่ครูไม่ต้องมีบทบาทอะไรมา เพียงแค่คอยแนะนำ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ต่อไป จากที่เป็นอยู่ นักเรียนจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน จากการได้สัมผัสกับของจริง และได้เห็นการปฏิบัติจริง จะทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านั้น นอกจากนี้ยังได้เห็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างลุงยวง อาจะทำให้นักเรียนยึดหลักการดำรงชวิตของลุงยวงมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตของตัวนักเรียนเองอีกด้วยค่ะ
โดย ธนวรรณ คงนาค (2011-10-13 12:47:09) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนบูรณาการของโรงเรียนที่ให้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับขยะ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวกับนักดรียนนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนได้เรียนรู้ว่าขยะนั้นมีทั้งที่มีประโยชน์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และสามารถนำของที่ไม่ใช้ไม่มีประโยชน์ได้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ขยะจำพวกพาสติก สามารถนำกลับมาขายเป็นอาชีพได้อีก ส่วนขยะที่ไม่ใช้แล้วก็สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพได้ ขยะจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากเรียนแล้วนักเรียนสามารถนำกลับมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
โดย นิยดา เวชประพันธ์ (2011-10-13 14:19:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนเชิงบูรนาการ ทำให้การศึกษากับชีวิตประจำวันสามารถผสมผสานกันได้ การที่มีการเรียนการสอนประภทนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในแบบแผนการศึกษา ไม่ได้อยูในหลักสูตรการเรียนการสอน แต่การศึกษาประเภทนี้สามารถพัฒนาผู้เรียนในทุกๆๆประเภท และทำให้เด็กหัดมองในแง่มุมที่กว้างขึ้น มองโลกในแง่ดีขึ้น ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข การเรียนการสอนแบบนี้ทำให้เด็กทำให้เด็กเติบโต ครูไม่ได้สอนแต่ในห้องเรียน แต่ได้สอนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้เด็กที่กำลังจะเติบโต มองเห็นคุณค่าของตัวเอง และของสังคมได้เปนอย่างดี
โดย วรรณา เสรีชัยวณิช (2011-10-13 15:39:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนได้ดีมาก จะนำไปเป็นแบบอย่างที่โรงเรียนบ้างน่ะครับ
โดย สุรกานต์ ดะห์ลัน (2011-10-13 16:45:35) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้เรื่องขยะและนำมาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเยาวชนเป็นการสร้างสำนึกให้กับเยาวชนที่ดีอีกด้านหนึ่ง เป็นแนวทางให้กับโรงเรียนและชุมชนนำไปจัดการเรียนการสอนให้เกิดมิติสังคมในการพัฒนาความคิดจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี ขอเป็นกำละงใจให้ปฏิบัติการภูเขาขยะ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เป็นไปด้วยความสำเร็จ อยากให้ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อไป เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

โรงเรียนวัดไทรใหญ่
คือหัวใจพัฒนา
กองขยะมหึมา
ให้เกิดค่าในเร็ววัน
ขอเป็นกำลังใจ
ให้ฝันใฝ่และมุ่งมั่น
รักษาจรรยาบรรณ
ร่วมสุขสันต์นิรันดร์เอย
โดย สุรกานต์ ดะห์ลัน (2011-10-13 16:54:08) [แสดงความคิดเห็น]
การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีในรั่วโรงเรียนโดยการ แยกถังขยะ เป็นขยะแห้งและขยะเปียกและก็ขยะรีไซเคิล โดยการปลูกฟังให้นักเรียนรู้จักได้แยกขยะอย่างถูกวิธี โดยการที่สามรถทำขยะมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ อย่างเช่นโรงเรียนของดิฉัน มีโครงการแยกถังขยะโดยได้ให้นักเรียนได้ลองศึกษาถึงการใช้ประโยชย์จากขยะอย่างรู้คุณค่า และก็จัดให้มีธนาคารขยะโดยรับซื้อขยะที่สามารถรีไซเคิลได้จากนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษย์มองข้าม และทำลายสิ่งแวดล้อม
โดย วิไล พุ่มบ้านเซ่า (2011-10-14 10:20:18) [แสดงความคิดเห็น]
ในการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักถึงประโยชน์ของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเริ่มจากการแยกขยะและถังขยะ โดยการแยกเป็นขยะแห้งขยะเปียกขยะรีไซเคิลและการแยกกลุ่มของขยะ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้ถึงคุณค่าของขยะว่าขยะเหล่านั้นที่มนุษย์มองข้ามยังมีประโยชน์และคุณค่ามากถ้าเรารู้จักนำมาดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปและยังช่วยลดปัญหาของโลกร้อนได้เป็นอย่างดียิ่ง และทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของโลกว่าถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันดูแลแล้วโลกจะเป็นอย่างไร ซึ่งปัญหาโลกในขณะนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้น ขอบคุณค่ะ
โดย ณิรชา ราชเจริญ (2011-10-14 10:27:50) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และสาระประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนทำให้ครูที่เข้าชมรายการได้รับประโยชน์อย่างมาก และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมกับงานของตนเอง อีกทั้งยังเป็นสื่อที่เผยแพ่ผ่านทางช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันถือว่าสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้ครูได้รับประโยชน์อย่างมากมาย
โดย ลักษณา ตันยาลักษณ์ (2011-10-14 11:58:44) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมของครูสุนันท์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนช่วยกันรักษาโลกของเรา โดยการกำจัดขยะแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการกำจัดขยะ และการดำเนินการยังทำอย่างเป็นระบบ มีหลายฝ่ายให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะหัวหน้าสถานศึกษา และเพื่อนครู มีชุชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้ และนักเรียนได้ตระหนักในความสำคัญในการกำจัดขยะจริง จึงให้ความสนใจ ร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือกับคุณครูสุนันทาเป็นอย่างมาก หากทุกโรงเรียนมีคุณครูที่เห็นความสำคัญของเรื่องขยะแบบนี้ โลกของเราก็จะน่าอยู่กว่านี้เป็นแน่
โดย สุพันรา กองเป็ง (2011-10-14 12:19:14) [แสดงความคิดเห็น]
เปนรายการที่ดีมีประโยชน์ดีมากๆเหมาะสำหรับเยาวชนอยากใมรายการแบบนี้ไปเรื่อยๆและเมาะกับครูที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลเพราะเรามีการถ่ายทอด/24ชั่วโมงตามเวลามี่เหมาะสมเราสามารถที่เลือกเวลาที่เมาะสมกับครูได้มีเวลาที่ศึกษาหาความรู้ได้ตลอดที่อยากจะค้นหาสำหรับโครงการโทรทัศน์ครูอยากให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบหลายๆแบบอาทิเรื่องเยวกับการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนของครูที่นำเอาวิธีใหม่ๆเข้ามาใช้พัฒนาเด็กให้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นตัวอย่างแก่เด็กรุ่นใหม่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย สุภัทรา บุญนพ (2011-10-14 12:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับขยะเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและนอกจากนั้นยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะของโลกในปัจจุบันอึกด้วยในการชมโทรทัศน์ครูในตอนนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโทษของขยะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกนอกจากนั้นยังทำให้นักเรียนทราบถึงการแยกประเภทของขยะทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะที่มีพิษและในการแยกประเภทของขยะนี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถแยกประเภทของขยะได้อย่างถูกต้องแล้วยังสามสารถนำกลับมาใช้ใหม่
โดย สุชญา พระปรง (2011-10-14 13:44:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการท่ดีมากๆเลยคะ ถือได้ว่าเป็นการเรียนอีกวิธีหนึ่งซึ่งผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูผู้สอนเองก็ได้เรียนรู้หลักการสอนแนวใหม่ที่พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ซึ่งการเรียนรู้โดยผ่านเว็บไซด์ทำให้เราได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้การเรียนรู้แปลกใหม่และแตกต่างจากการเรียนรู้แบบเดิมที่ครูสอนหน้าชั้นเรียนอย่างเดียว แต่การเรียนโดยผ่านรายการโทรทัศน์ครูทำให้เราเรียนรู้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
โดย ทิพวรรณ คมขำ (2011-10-14 16:25:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะใครคิดว่าไม่สำคัญครับ มีทั้งคุณและโทษครับ ในโรงเรียนก็มีขยะ อยู่ที่ว่าใครสนใจมันแค่ไหน ผมเองมองว่า ขยะมันทำให้สกปรก แต่หากเราละเลยมันจะยิ่งทำให้ดูไม่งามตามากกว่านี้ ที่โรงเรียนผมจึงได้พยายามปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด ได้มีโอกาสลองให้นักเรียนคิดวิเคราะหืปัญหาของขยะ ผลเสียของขยะ ให้เขาได้เห็นภาพโทษของขยะที่เราเป้นผุ้สร้างมันขึ้นมา สุดท้านเขาจะรู้เองว่า ควรจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไร ไม่เหนื่อยด้วยครับ
โดย ธนรัชน์ สุขโข (2011-10-15 22:24:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะใครคิดว่าไม่สำคัญครับ มีทั้งคุณและโทษครับ ในโรงเรียนก็มีขยะ อยู่ที่ว่าใครสนใจมันแค่ไหน ผมเองมองว่า ขยะมันทำให้สกปรก แต่หากเราละเลยมันจะยิ่งทำให้ดูไม่งามตามากกว่านี้ ที่โรงเรียนผมจึงได้พยายามปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด ได้มีโอกาสลองให้นักเรียนคิดวิเคราะหืปัญหาของขยะ ผลเสียของขยะ ให้เขาได้เห็นภาพโทษของขยะที่เราเป้นผุ้สร้างมันขึ้นมา สุดท้านเขาจะรู้เองว่า ควรจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไร ไม่เหนื่อยด้วยครับ
โดย ธนรัชน์ สุขโข (2011-10-15 22:24:56) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะใครคิดว่าไม่สำคัญครับ มีทั้งคุณและโทษครับ ในโรงเรียนก็มีขยะ อยู่ที่ว่าใครสนใจมันแค่ไหน ผมเองมองว่า ขยะมันทำให้สกปรก แต่หากเราละเลยมันจะยิ่งทำให้ดูไม่งามตามากกว่านี้ ที่โรงเรียนผมจึงได้พยายามปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด ได้มีโอกาสลองให้นักเรียนคิดวิเคราะหืปัญหาของขยะ ผลเสียของขยะ ให้เขาได้เห็นภาพโทษของขยะที่เราเป้นผุ้สร้างมันขึ้นมา สุดท้านเขาจะรู้เองว่า ควรจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไร ไม่เหนื่อยด้วยครับ
โดย ธนรัชน์ สุขโข (2011-10-15 22:25:15) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะใครคิดว่าไม่สำคัญครับ มีทั้งคุณและโทษครับ ในโรงเรียนก็มีขยะ อยู่ที่ว่าใครสนใจมันแค่ไหน ผมเองมองว่า ขยะมันทำให้สกปรก แต่หากเราละเลยมันจะยิ่งทำให้ดูไม่งามตามากกว่านี้ ที่โรงเรียนผมจึงได้พยายามปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด ได้มีโอกาสลองให้นักเรียนคิดวิเคราะหืปัญหาของขยะ ผลเสียของขยะ ให้เขาได้เห็นภาพโทษของขยะที่เราเป้นผุ้สร้างมันขึ้นมา สุดท้านเขาจะรู้เองว่า ควรจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไร ไม่เหนื่อยด้วยครับ
โดย ธนรัชน์ สุขโข (2011-10-15 22:25:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะใครคิดว่าไม่สำคัญครับ มีทั้งคุณและโทษครับ ในโรงเรียนก็มีขยะ อยู่ที่ว่าใครสนใจมันแค่ไหน ผมเองมองว่า ขยะมันทำให้สกปรก แต่หากเราละเลยมันจะยิ่งทำให้ดูไม่งามตามากกว่านี้ ที่โรงเรียนผมจึงได้พยายามปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด ได้มีโอกาสลองให้นักเรียนคิดวิเคราะหืปัญหาของขยะ ผลเสียของขยะ ให้เขาได้เห็นภาพโทษของขยะที่เราเป้นผุ้สร้างมันขึ้นมา สุดท้านเขาจะรู้เองว่า ควรจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไร ไม่เหนื่อยด้วยครับ
โดย ธนรัชน์ สุขโข (2011-10-15 22:26:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะใครคิดว่าไม่สำคัญครับ มีทั้งคุณและโทษครับ ในโรงเรียนก็มีขยะ อยู่ที่ว่าใครสนใจมันแค่ไหน ผมเองมองว่า ขยะมันทำให้สกปรก แต่หากเราละเลยมันจะยิ่งทำให้ดูไม่งามตามากกว่านี้ ที่โรงเรียนผมจึงได้พยายามปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด ได้มีโอกาสลองให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ปัญหาของขยะ ผลเสียของขยะ ให้เขาได้เห็นภาพโทษของขยะที่เราเป้นผุ้สร้างมันขึ้นมา สุดท้านเขาจะรู้เองว่า ควรจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไร ไม่เหนื่อยด้วยครับ
โดย ธนรัชน์ สุขโข (2011-10-15 22:26:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะใครคิดว่าไม่สำคัญครับ มีทั้งคุณและโทษครับ ในโรงเรียนก็มีขยะ อยู่ที่ว่าใครสนใจมันแค่ไหน ผมเองมองว่า ขยะมันทำให้สกปรก แต่หากเราละเลยมันจะยิ่งทำให้ดูไม่งามตามากกว่านี้ ที่โรงเรียนผมจึงได้พยายามปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด ได้มีโอกาสลองให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ปัญหาของขยะ ผลเสียของขยะ ให้เขาได้เห็นภาพโทษของขยะที่เราเป้นผุ้สร้างมันขึ้นมา สุดท้านเขาจะรู้เองว่า ควรจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไร ไม่เหนื่อยด้วยครับ
โดย ธนรัชน์ สุขโข (2011-10-15 22:26:33) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะใครคิดว่าไม่สำคัญครับ มีทั้งคุณและโทษครับ ในโรงเรียนก็มีขยะ อยู่ที่ว่าใครสนใจมันแค่ไหน ผมเองมองว่า ขยะมันทำให้สกปรก แต่หากเราละเลยมันจะยิ่งทำให้ดูไม่งามตามากกว่านี้ ที่โรงเรียนผมจึงได้พยายามปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด ได้มีโอกาสลองให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ปัญหาของขยะ ผลเสียของขยะ ให้เขาได้เห็นภาพโทษของขยะที่เราเป้นผุ้สร้างมันขึ้นมา สุดท้านเขาจะรู้เองว่า ควรจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไร ไม่เหนื่อยด้วยครับ
โดย ธนรัชน์ สุขโข (2011-10-15 22:26:54) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะใครคิดว่าไม่สำคัญครับ มีทั้งคุณและโทษครับ ในโรงเรียนก็มีขยะ อยู่ที่ว่าใครสนใจมันแค่ไหน ผมเองมองว่า ขยะมันทำให้สกปรก แต่หากเราละเลยมันจะยิ่งทำให้ดูไม่งามตามากกว่านี้ ที่โรงเรียนผมจึงได้พยายามปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด ได้มีโอกาสลองให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ปัญหาของขยะ ผลเสียของขยะ ให้เขาได้เห็นภาพโทษของขยะที่เราเป้นผุ้สร้างมันขึ้นมา สุดท้านเขาจะรู้เองว่า ควรจัดการกับขยะเหล่านั้นอย่างไร ไม่เหนื่อยด้วยครับ
โดย ธนรัชน์ สุขโข (2011-10-15 22:27:24) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรังเกลียจ สกปรก ถ้าปล่อยมากๆๆก้อจะดูไม่งามถ้าอยู่บริเวญบ้านของเรา ขยะก็มีผลเสียมากมายเป็นแหล่งเพราะเชื่อโรค แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ เราจึงต้องช่วยกันกำจัดขยะ
โดย ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน (2011-11-01 14:17:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรุ็ู้ซึ่งส่งผลให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี บทเรียนจากการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักให้แก่ครู,นักเรียน,ชุมชน ในการปฏิบัติการในเรื่องขยะ ที่เป็นปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาปรับเข้าสู่แผนการจัดการเรียนรู้ของเด็กนับว่าเป็น สิ่งที่ดีมาก เนื่องจากการที่เด็กได้เห็นปัญหาที่มีผลกระทบกับตนเองและคนใกล้ตัวทำให้เขา
มีแรงจูงใจที่มากขึ้น
โดย กัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล (2011-11-08 08:23:12) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมในด้านจิตสำนึกและลงปฏิบัติจริงเห็นของจริง จะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ที่ฝังแน่น น้ำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ รู้จัดวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งใกล้ตัวและไกลตัว นักเรียนสามารถตะหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่ตนเองจะทิ้งหรือไม่ทิ้ง สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหรือสร้างรายได้ให้กับตนเองหรือชุมชนได้ การสอนแบบนี้ถึงว่าเป็นประโยชน์และเป็นแนวการสอนที่ดีที่น่ายกย่องเป็นตัวเองในการนำไปปฏิบัติกับโรงเรียนที่สนใจต่อไป
โดย อลิสรา จันทราช (2011-11-22 10:22:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการเนื้อหาและการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักถึงประโยชน์ของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการสอนที่ดีมากทำให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกจึงควรปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่อง และต่อยอดให้นักเรียนนำไปปฏิบัติที่บ้าน และในชุมชน โดย ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในชุมชน ควรทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อสร้างนิสัยถาวรให้กับเด็กต่อไป
โดย อรรถพล ลอยลิบ (2011-11-22 18:14:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ สามารถนำไปปฏิบัติที่บ้านได้ รวมทั้งแนะนำพ่อแม่ชุมชน ให้สามารถปฏิบัติได้ ขอนำไปใช้กับนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนะครับ ขอบคุณมาก :tv15:
โดย อุดม ลิ้มไพบูลย์ (2011-12-03 15:56:45) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ชอบมากค่ะ พาดูของจริง เด็กได้ความรู้มากเลยค่ะ
โดย นางสาวปูลิต์ฎาร์ อ่อนสิงห์ (2011-12-10 23:21:32) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เรารู้จักรการ นำขยะกลับมารีไซเคลิน์ เรื่องนี้สอนเราได้ดีมาก เรอะ เรื่อง เนียดี มาก เล๋ย ชอบ
โดย ลิขิต หลิ่มเทศ (2011-12-16 13:56:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจังเลยนะเด็กยังรู้จักนำขยะมาใช้ประโยช ได้ :tv07:
โดย นายสงคราม จันดาหงษ์ (2011-12-18 15:48:38) [แสดงความคิดเห็น]
นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้ดีมากๆ
โดย วราธร ผึ่งบรรหาร (2011-12-20 15:47:05) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการขยะในโรงเรียน และบางแห่งขยายไปถึงชุมชนรอบ ๆ หลายโรงเรียนประสบความสำเร็จ และหลายโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง "ปฏิบัติการภูเขาขยะ" รร.วัดไทรใหญ่ เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชม สามารถปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้สำเร็จ เป็นการจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์จริง ผ่านการออกแบบตามแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริง จุดประกายความคิดให้คุณครูนำไปจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดีมาก ๆ
โดย ชูเกียรติ ปะเสทะกัง (2011-12-20 15:51:11) [แสดงความคิดเห็น]
ปฏิบัติการภูเขาขยะ ของรร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี เป็นตัวอย่างการนำสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวเราที่สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ขยะนับว่าเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด มีคำกล่าวที่ว่ามีมนุษย์ที่ไหนต้องมีขยะที่นั่น ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเลย การที่ครูนำนักเรียนไปสัมผัสถึงสถานที่ ให้นักเรียนได้เห็น นักเรียนจะสามารถเข้าใจถึงความเป็นมาและเป็นไปว่าขยะที่เราสร้างมันขึ้นมามีผลกระทบมากมายกับชีวิตของตัวเองมากมายขนาดไหน นี่เป็นวิธีการหนึ่งที่นักเรียนจะช่วยกันลดปริมาณขยะลงได้อย่างง่ายดาย
โดย มารือนี บาเกาะ (2011-12-22 13:40:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนบูรณาการทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วกว่าและยังฝึกให้เด็กรู้จักนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
:tv15: :tv15:
โดย อัยนี จินตรา (2012-01-12 19:07:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการหลากหลาย ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากนอกห้องเรียน
โดย ซารีพะห์ อาแวนิ (2012-01-12 22:16:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่กับการปฏิบัติ
โดย ฮาสือนะ แวอูมา (2012-01-13 20:45:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการจัดการเรียนให้กับเด็กที่สำคัญมากในการเจอกับของจริงและจะได้มีวิธีการแก้ปํญหาต่อไป
โดย สาบีเด็น นาฮูดา (2012-01-15 16:37:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เป็นการศึกษานอกสถานที่ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง สามารถทำให้เด็กจักคุณค่าของขยะ ทำให้เด็กรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
โดย มูฮัมมัด มาแน (2012-01-16 16:32:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมนี้ เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับควบคู่กับการปฏิบัติทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี เป็นกิจกรรมที่ดีมากน่าจะเป็นตัวอย่างให้หลายๆๆโรงเรียนได้นำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตัวเองได้
ได้ชมตอนที่ ๒ เรื่อง "ปฏิบัติการภูเขาขยะ"ของ รู้สึกประทับใจที่สามารถนำขยะมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้นักเรียน และการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น
เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
โดย ณรงฤทธิ์ รุ่งวงษ์ (2012-01-17 13:58:07) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการ "ปฏิบัติการภูเขาขยะ" รร.วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี ขอแสดงความชื่นชมคุณครู สุนันท์ ที่นำเด็กนักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริง เพื่อให้เด็กได้เห็น ได้ทราบ สถานะการณ์ขยะที่เป็นจริง และได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะในปัจจุบัน และทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาขยะ ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ การนำกลับไปใช้ใหม่ ชึ่งคิดว่า เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการแก้ไขขยะ ช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีกับเด็กๆ ที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติในภายภาคหน้า ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรัก หวงแหนและ อยากรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
โดย จันทร์ทิพย์ บัวเคน (2012-01-17 18:39:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจักการเรียนรู้ที่ควบคู่กับการปฏิบัติที่ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ดีมาก
โดย ฮาซัน สะมะแม็ง (2012-01-23 00:43:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอนให้นักเรียนรู้จักโทษของขยะและการแยกขยะการนำขยะมาทำเป็นสิ่งของต่างๆทำให้เด็กๆมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่มากขึ้น
โดย ฮาบูดิง สะตะ (2012-01-24 21:47:30) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการครูมืออาชีพ ตอน "ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี" มีความรุ้สึกยินดีและน่าชื่นชมอย่างยิ่งค่ะ เพราะครูสามารถนำสิ่งที่หลายๆคนรังเกียจขยะ อีกทั้งเป็นนเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยเอาสิ่งนี้นำมาสอนแบบบูรณาการ สหสาขาวิช่าต่างๆ นำมาผนวกเข้า และผลที่ได้รับออกมา ดูน่าสนใจและเด้กนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเหล่านี้ดีเป็นอย่างยิ่ง
โดย ศศิธร ผลอรรถ (2012-02-02 12:53:19) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการครูมืออาชีพ ตอน "ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี" มีความรุ้สึกยินดีและน่าชื่นชมอย่างยิ่งค่ะ เพราะครูสามารถนำสิ่งที่หลายๆคนรังเกียจขยะ อีกทั้งเป็นนเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยเอาสิ่งนี้นำมาสอนแบบบูรณาการ สหสาขาวิช่าต่างๆ นำมาผนวกเข้า และผลที่ได้รับออกมา ดูน่าสนใจและเด้กนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเหล่านี้ดีเป็นอย่างยิ่ง
โดย ศศิธร ผลอรรถ (2012-02-02 12:53:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนแบบบูรณาการที่ดี โรงเรียนควรจัดกิจกรรม "เส้นทางเดินขยะ" "พิษภัย และการจัดการขยะ" "การเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า" ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน เพราะจะปลูกฝังคุณลักษณะหลายประการให้กับนักเรียน นับตั้งแต่ ความตระหนักถึงสภาวะแวดล้อม การไม่ดูดาย มีจิตสาธารณะ เห็นความสัมพันธืของสิ่งต่างๆรวมถึงชีวิตของตนเอง การมีระเบียบวินัย รักความสะอาด ทั้งยังได้พัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยซึ่งโรงเรียนวัดไทรใหญ่ได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน วัยประถมเป็นวัยสร้างนิสัย หากละเลยก็จะทำได้ยากขึ้นในวัยอื่น
โดย บุหงา วชิระศักดิ์มงคล (2012-02-04 00:32:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากทำให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึก เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ หากนักเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศช่วยกันแบบนี้ประเทศชาติคงเราคงเจริญขึ้นมากๆคะ ขอเอาใจช่วยคุณครูทุกๆท่านคะ ส่ามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอน เข้ากับสภาพปัญหาปัจจุบันในสภาพที่ขยะจากสภาพน้ำท่วม ขยะต่างๆมีมากมายอีกทั้งเป็นนเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยเอาสิ่งนี้นำมาสอนแบบบูรณาการ สหสาขาวิช่าต่างๆ นำมาผนวกเข้า และผลที่ได้รับออกมา ดูน่าสนใจและเด้กนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเหล่านี้ดี
โดย ชไมพร ผากา (2012-02-04 06:47:35) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมตอนปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และวิธีการทำลายขยะ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะเสื่อมและลดปริมาณลง เนื่องจากน้ำมือของมนุษย์ เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี และเป็นกิจกรรมตัวอย่างที่สามารถเผยแพร่แล้วทำให้เพื่อนต่างโรงเรียนรู้จักคุณค่า และเล็งเห็นความสำคัญมากขึ้น
โดย ปลาทอง (2012-02-10 21:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมตอนปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง มีประสบการณ์เรื่องการจัดการขยะโดยตรง ซึ่งเป็นการสอนที่ดีมากทำให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึก และได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะในปัจจุบัน และทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาขยะ ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ การนำกลับไปใช้ใหม่ ชึ่งคิดว่า เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการแก้ไขขยะ หวงแหนและ อยากรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ต่อไป
และขอชื่นชมคุณครูที่มีเทคนิคการสอนที่หลาdหลาย สนุกและน่าสนใจค่ะ
โดย พรทิพย์ รัชนีย์ (2012-02-13 20:45:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากๆโดยการเริ่มจากการแยกขยะและถังขยะ โดยการแยกเป็นขยะแห้งขยะเปียกขยะรีไซเคิลและการแยกกลุ่มของขยะ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้ถึงคุณค่าของขยะว่าขยะเหล่านั้นที่มนุษย์มองข้ามยังมีประโยชน์และคุณค่ามากถ้าเรารู้จักนำมาดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปและยังช่วยลดปัญหาของโลกร้อนได้เป็นอย่างดียิ่ง และทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของโลกว่าถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันดูแลแล้วโลกจะเป็นอย่างไร
โดย ณัฐชยา ชุมศรี (2012-02-17 11:30:44) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญ และปัญหาของขยะค่ะ
โดย สินี กล่ำมาตย์ (2012-02-22 15:18:01) [แสดงความคิดเห็น]
อย่างที่เคยพูดไว้หลายๆครั้งว่า การเรียนรู้ที่เกิดจากการสัมผัสและการเผชิญกับสถานการณ์จริงนั้น สามารถทำให้เด็กพัฒนาต่อยอดด้านการคิดได้รวมทั้งสามารถตัดใจในการแก้ปัญหาได้ดี อย่างกิจกรรมที่จัดนี้ สามารถนำไปบูรณการได้กับทุกๆรายวิชาจริงๆ อย่างอาทิ รายวิชาภาษาไทยที่ผมสอนอยู่ ถ้าเด็กได้ออกไปพบและเจอกับปัจจัยแวดล้อมแบบนี้ เด็กจะสามารถนำมาถ่ายทอด เขียน เล่าเรื่องต่าง หรืออย่างได้ดี เพราะมันเกิดจาการที่เขาไปประสพพบเจอมาจริงๆ
โดย ภัทรธียศ รอดเหล็ง (2012-02-25 15:12:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขออนุญาตแชร์ต่อนะคะ
ก่อนอื่นขอชื่นชมโรงเรียนนี้มากๆค่ะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เรียนจากสิ่งที่ใกล้ตัวออกไปหาใกลตัว กิจกรรมนี้จัดได้ว่าสร้างสำนึกพลเมืองดีก็ว่าได้ สอนให้เด็กตัวเล็กได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สิ่งแวดล้อม รู้จักการคัดแยกขยะ เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะที่เป็นอันตราย ตลอดจนวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง
จะเห็นได้ว่าครูเขามีวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้ดี มากกว่าการท่องจำ
ขอชื่นชมจริงๆค่ะ คุณครูเก่งจริงๆ
โดย อัจฉรา เฉลียวศิลป์ (2012-02-26 11:14:54) [แสดงความคิดเห็น]
การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ไปยังแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนวัดไทยใหญ่ ทำโดยพานักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับขยะ การกำจัดขยะ และการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ โดยที่ครูไม่ต้องมีบทบาทอะไรมา เพียงแค่คอยแนะนำ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ต่อไป จากที่เป็นอยู่ นักเรียนจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน จากการได้สัมผัสกับของจริง และได้เห็นการปฏิบัติจริง จะทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านั้น นอกจากนี้ยังได้เห็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างลุงยวง อาจะทำให้นักเรียนยึดหลักการดำรงชวิตของลุงยวงมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตของตัวนักเรียนเองอีกด้วยค่ะคงต้องนำวิธีการสอนแบบนี้ไปใช้บ้างแล้วค่ะ
โดย วันทนา โกกิม (2012-03-04 16:19:02) [แสดงความคิดเห็น]
ภูเขาขยะ ของรร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี เป็นตัวอย่างการนำสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวเราที่สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ขยะนับว่าเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด มีคำกล่าวที่ว่ามีมนุษย์ที่ไหนต้องมีขยะที่นั่น ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเลย การที่ครูนำนักเรียนไปสัมผัสถึงสถานที่ ให้นักเรียนได้เห็น นักเรียนจะสามารถเข้าใจถึงความเป็นมาและเป็นไปว่าขยะที่เราสร้างมันขึ้นมามีผลกระทบมากมายกับชีวิตของตัวเองมากมายขนาดไหน นี่เป็นวิธีการหนึ่งที่นักเรียนจะช่วยกันลดปริมาณขยะลงได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้โรงเรียนที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ก็ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมีการจัดตั้งธนาคารขยะให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะมาฝากขายที่ธนาคารขยะของโรงเรียนและนำความรู้สู่ชุมชนด้วย
โดย ภัทรพร น้อยพันธุ์ (2012-03-06 21:44:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเหมาะสำหรับเยาวชนอยากใมรายการแบบนี้ไปเรื่อยๆและเมาะกับครูที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลเพราะเรามีการถ่ายทอด/24ชั่วโมงตามเวลามี่เหมาะสมเราสามารถที่เลือกเวลาที่เมาะสมกับครูได้มีเวลาที่ศึกษาหาความรู้ได้ตลอดที่อยากจะค้นหาสำหรับโครงการโทรทัศน์ครูอยากให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบหลายๆแบบอาทิเรื่องเยวกับการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอน
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-03-08 12:41:27) [แสดงความคิดเห็น]
การที่คุณครูสุนันท์ นำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาปรับเข้าสู่แผนการเรียนรู้ของเด็กนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ท่านสามารถนำปัญหาที่เกิดในชุมชนอย่างแท้จริงมาเป็นประเด็นในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริง เพื่อให้เด็กได้เห็น ได้ทราบ สถานะการณ์ขยะที่เป็นจริง และได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะในปัจจุบัน และทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาขยะ ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ การจัดการกับขยะมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน และการที่พานักเรียนไปเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยเรียนรู้จากลุงยวงที่เป็นเกษตรกรที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนพึ่งตนเองได้ ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ขอขอบคุณมากๆที่มีเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้ค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-03-09 14:39:51) [แสดงความคิดเห็น]
"ปฏิบัติการภูเขาขยะ"ของโรงเรียนวัดไทรใหญ่ รู้สึกประทับใจที่สามารถนำขยะมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้นักเรียน และการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น เด็กได้เห็นของจริงรู้สาเหตุที่มาของปัญหา ทำให้เด็กตระหนักในผลเสียของการทิ้งขยะโดยไม่แยกขยะ เห็นความสำคัญของขยะ และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้ยังทำให้เด็กได้สนุกกับการได้เรียนหลายๆวิชาในเรื่องเดียวกันซึ่งสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์อื่นๆ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้อีกด้วเรื่องนี้เป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีที่ถาวร และสามารถนำขยะมาRecycleใช้ให้เกิดประโยชน์ จะเห็นได้ว่านักเรียนมองเห็นปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะ นักเรียนกลับมาโรงเรียนแล้วเริ่มหาวิธีที่จะคัดแเรื่องนี้เป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีที่ถาวร และสามารถนำขยะมาRecycleใช้ให้เกิดประโยชน์ จะเห็นได้ว่านักเรียนมองเห็นปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะ นักเรียนกลับมาโรงเรียนแล้วเริ่มหาวิธีที่จะคัดแยกขยะเพื่อนำไปRecycleก่อนที่จะสู่กระบวนการเก็บทำลาย
โดย รัชดาภรณ์ ไชยณรงค์ (2012-03-14 16:48:47) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมตอนที่1 "ปฏิบัติการภูเขาขยะ" ไปแล้วดีมากค่ะ ชมตอนที่2 ต่อซึ่งเป็นนักเรียนที่โตขึ้นมาหน่อย(ป.6) มีการพาไปเรียนรู้นอกสถานที่จากสถานที่จริง นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้มีการซักถามจากผู้ปฏิบัติการจริง ได้เรียนรู้ ได้คำตอบที่จะสามารถนำไปแก้ไข หรือตอบโจทย์ที่นักเรียนสงสัยได้ ได้ไปเรียนรู้ที่โรงงานซึ่งมีการคัดแยกขยะ ทำให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของขยะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน และการที่พานักเรียนไปเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยเรียนรู้จากลุงยวงที่เป็นเกษตรกรที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนพึ่งตนเองได้ ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนก็ดีมากค่ะ ขอบคุณที่ได้ชมและจะติดตามต่อไป :tv02: :tv18:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-03-23 20:44:38) [แสดงความคิดเห็น]
การที่คุณครูสุนันท์ นำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาปรับเข้าสู่แผนการเรียนรู้ของเด็กนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เนื่องจากการที่เด็กได้เห็นปัญหาที่มีผลกระทบกับตนเองและคนใกล้ตัวทำให้เขามีแรงจูงใจที่มากขึ้น การที่จะทำให้บทเรียนน่าสนใจสิ่งหนึ่งคือ เรียนแล้วได้อะไร หากเห็นผลที่ได้ชัดเจนนักเรียจะเรียนได้ดี และมีความมุ่งมั่น แต่ทั้งหมดทั้งปวง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจและให้การสนับสนุนตลอดจนเพื่อนร่วมงานทุกคนต้องร่วมกันกิจกรรมนั้นจะได้ต่อเนื่อง
การนำไปปรับใช้ ครูที่ดูกิจกรรมนี้แล้วควรนำไปให้เด็กนักเรียนช่วยกันคืดและสรุปจัดลำดับความสำคัญปัญหาของโรงเรียนแล้วครูนำมาจัดทำแผนการเรียนรู้โดยให้เด็กมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางศึกษาข้อมูลและผลกระทบ ตลอดจนการาไปใช้จริงในชิวิตประจำวันด้วยการนำกิจกรรมต้นแบบที่ได้ดูมาเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ ผมคิดว่าจะนำไปใช้ในโรงเรียนของผม โดยจะนำไปใช้ในรูปแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระเข้าด้วยกัน คิดว่าทำได้และจำทำให้สำเร็จ
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 10:51:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกกรรมที่ดี ช่วยสร้างคตวามสัพันธ์ระหว่างครูเเละนักเรียนทำให้นักเรียนรู้จักการจัดการปัญหาขยะ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียนทำให้ต่อไปในอนาคตสังคมจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นเเบบที่ดีในด้านของการกำจัดเเละจัดการขยะ เป้นการเสริมสร้างทักษะเเละกระบวนการคิดของนักเรียนในด้านของความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป้นการช่วยลดโลกร้อนเเละรู้จักการเเก้ปัญหาอย่างเเท้จริง การเรียนการสอนสอดเทรกสาระความรู้ดีมาก
โดย นิตยา ยะเลาะห์ (2012-03-30 13:19:13) [แสดงความคิดเห็น]
ปฏิบัติการภูเขาขยะตอนที่ 2 ของโรงเรียนวัดไทรน้อย โดนใจมาก เนื่องจาก
1. เป็นกิจกรรมท่นำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ต้องใช้งบประมาณมากแสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี
2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลายสาระการเรียนรู้ ครูวางแผนดี และทำงานเป็นทีมได้ดี
3.กิจกรรมเป็นประสบการณืตรง เห็นภุเขาขยะพร้อมกลิ่น สามารถสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีมาก และกิจกรรมสรุปสามารถทำให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ดี...ขอบคุณครับ
โดย อัศวิน บุตรดี (2012-03-30 18:20:39) [แสดงความคิดเห็น]
ปฏิบัติการภูเขาขยะตอนที่ 2 ของโรงเรียนวัดไทรน้อย โดนใจมาก เนื่องจาก
1. เป็นกิจกรรมท่นำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ต้องใช้งบประมาณมากแสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี
2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลายสาระการเรียนรู้ ครูวางแผนดี และทำงานเป็นทีมได้ดี
3.กิจกรรมเป็นประสบการณืตรง เห็นภุเขาขยะพร้อมกลิ่น สามารถสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีมาก และกิจกรรมสรุปสามารถทำให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ดี...ขอบคุณครับ
โดย อัศวิน บุตรดี (2012-03-30 18:21:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้าง หรือการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะ และสิ่งในเป็นขยะ สิ่งไหนสามารถนำไปขาย และสิ่งไหนที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหรือน้ำหมักชีวภาพได้ เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เด็กสมัยนี้ตระนักให้มาก ๆ เพราะนักเรียนสมัยนี้ไม่เห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมมากนัก ไม่รู้จักประหยัด ไม่รู้จักคำว่า นำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ขยะมากยิ่งขึ้น หากครูสอนหรือพาไปดูแหล่งต้นกำเนิดขยะ แหล่งทิ้งขยะ และแหล่งรีไซเคิลขยะ แหล่งแปรรูปขยะ ก็จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนอาจมีความคิดที่สร้างสรรดี ๆ และเป็นประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมได้
โดย ภูวเนศวร์ บุญทา (2012-03-31 10:47:35) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการ "ปฏิบัติการภูเขาขยะ" รร.วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการบูรณาการ ซึ่งคณะครูได้ร่วมออกแบบ วางแผน ทำงานเป็นทีม โดยใช้เนื้อหาจากปัญหาใกล้ตัวนักเรียน สอนให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหา สร้างระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน จึงเป็นผลงานที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ผลจากการเรียนรู้เรื่องนี้ ได้สร้างนักเรียนให้มีความตระหนักถึงปัญหาขยะ การแยกขยะ การสร้างระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกที่ดี มีจิตสาธารณะ จึงควรปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่อง และต่อยอดให้นักเรียนนำไปปฏิบัติที่บ้าน และในชุมชน โดย ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในชุมชน ควรทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างนิสัยอย่างยั่งยืนต่อไป
โดย อนัญญา เรืองเพ็ง (2012-04-01 13:54:39) [แสดงความคิดเห็น]
ผมได้ชมตอนที่2 ต่อซึ่งเป็นนักเรียนที่โตขึ้นมาหน่อย(ป.6) มีการพาไปเรียนรู้นอกสถานที่จากสถานที่จริง นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้มีการซักถามจากผู้ปฏิบัติการจริง ได้เรียนรู้ ได้คำตอบที่จะสามารถนำไปแก้ไข การจัดการขยะเป็นปัญหาของสังคมรวมทั้งโรงเรียน ถ้าชุมชนหรือโรงเรียนได้จัดการอย่างดีและถูกวิธีก็จะทำให้ปัญหามลพิษหมดไป และควรให้ความรู้ว่าถ้าทุกคนตระหนักในเรื่องนี้ก็จะช่วยสังคมไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป เป็นการบูรณาการที่เหมาะสม
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-04-02 08:37:26) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการ "ปฏิบัติการภูเขาขยะ" รร.วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการบูรณาการแล้วขอชื่นชมคณะครูที่ได้ร่วมออกแบบ วางแผน ทำงานเป็นทีม โดยใช้เนื้อหาจากปัญหาใกล้ตัวนักเรียน สอนให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหา สร้างระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกที่ดีและจิตสาธารณะให้กับนักเรียน จึงเป็นผลงานที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ผลจากการเรียนรู้เรื่องนี้ ได้สร้างนักเรียนให้มีความตระหนักถึงปัญหาขยะ การแยกขยะ การสร้างระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกที่ดี มีจิตสาธารณะ ช่วยลดปัญหาขยะในชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมจึงควรปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่อง และต่อยอดให้นักเรียนนำไปปฏิบัติที่บ้าน และในชุมชน โดย ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในชุมชน ควรทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างนิสัยอย่างยั่งยืนต่อไป :tv02:
โดย อุดมพร กันทะใจ (2012-04-03 12:56:43) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในเรื่อง "ภูเขาขยะ" นับเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแนวคิดที่หลากหลาย จะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่เรื่องขยะเท่านั้นที่ครูจะสามารถบูรณาการหรือเชื่อมโยงไปสู่การจัดกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะก่อใ้ห้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ความรู้ใหม่ๆ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในการเรียนรู้ และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ผู้สอนก็มีความสุขในการจัดกิจกรรม ได้เห็นความสนใจของผู้เรียน และมีกำลังใจในการที่จะพัฒนาการสอนต่อไป
โดย แสวง แสนฟ้างาม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ อ.บ้านตาก จ.ตาก (2012-04-03 20:53:54) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจครูสุนันท์มากๆ ที่สามารถนำขยะมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้นักเรียน การที่ครูสุนันท์ตั้งใจในสิ่งที่ตนเองคาดหวังบากกับพลังของความเป็นครูเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์ ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากสภาพจริง ได้เห็นสภาพแวดล้อมอากาศที่เป็นพิษ ที่ทำให้เกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจจะเห็นได้ว่านักเรียนมองเห็นปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะ นักเรียนกลับมาโรงเรียนแล้วเริ่มหาวิธีที่จะคัดแเรื่องนี้เป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีที่ถาวร และสามารถนำขยะมาRecycleใช้ให้เกิดประโยชน์ จะเห็นได้ว่านักเรียนมองเห็นปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะ นักเรียนกลับมาโรงเรียนแล้วเริ่มหาวิธีที่จะคัดแยกขยะเพื่อนำไปRecycleก่อนที่จะสู่กระบวนการเก็บทำลาย
โดย ยุทธิชัย เครือจันผา (2012-04-04 21:10:53) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจ "โทรทัศน์ครู" ตอนนี้มาก เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการจัดการภูเขาขยะในท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เด็กตระหนักถึงโทษของขยะ โรคที่เกิดจากขยะ เช่น โรคทางเดินหายใจและสร้างระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกที่ดี มีจิตสาธารณะ ช่วยกันลดขยะในชุมชน ให้เด็กเกิดความสามัคคีช่วยกันจัดการขยะ นำขยะ Recycle การจัดตั้งธนาคารขยะให้เด็กรู้จักการแยกขยะ นำขยะมาฝากขายที่ธนาคารโรงเรียน
โดย สุกฤตา สุภานิล (2012-04-04 22:38:10) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ข้าพเจ้า นายสิปป์แสง สุขผล ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ได้ดูวีดีโอการสอนของโทรทัศน์ครูจนจบแล้ว
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม ที่มีรายการดีๆแบบนี้ ที่นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้ครูได้ศึกษากัน จากการดูวีดีโอ ขอชื่นชมคุณครูผู้สอนที่ได้คิดค้นเทคนิคการสอน และนำมาใช้ในห้องเรียนเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไปได้ จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ผลิตรายการดีๆ และขอให้มีการนำเสนอรายการแบบนี้ต่อไป
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-05 14:31:50) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ข้าพเจ้า นายสิปป์แสง สุขผล ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ได้ดูวีดีโอการสอนของโทรทัศน์ครูจนจบแล้ว
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม ที่มีรายการดีๆแบบนี้ ที่นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้ครูได้ศึกษากัน จากการดูวีดีโอ ขอชื่นชมคุณครูผู้สอนที่ได้คิดค้นเทคนิคการสอน และนำมาใช้ในห้องเรียนเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไปได้ จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ผลิตรายการดีๆ และขอให้มีการนำเสนอรายการแบบนี้ต่อไป
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-05 14:31:55) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ข้าพเจ้า นายสิปป์แสง สุขผล ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ได้ดูวีดีโอการสอนของโทรทัศน์ครูจนจบแล้ว
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม ที่มีรายการดีๆแบบนี้ ที่นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้ครูได้ศึกษากัน จากการดูวีดีโอ ขอชื่นชมคุณครูผู้สอนที่ได้คิดค้นเทคนิคการสอน และนำมาใช้ในห้องเรียนเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไปได้ จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ผลิตรายการดีๆ และขอให้มีการนำเสนอรายการแบบนี้ต่อไป
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-05 14:31:58) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมไปเลยค่ะ เป็นการนำปัญหาในชุมชน เข้ามาร่วมกันแก้ไขด้วยตัวของนักเรียนเอง จะทำให้นักเรียน รู้จักรักชุมชน และสร้างจิตรสำนึกที่ดี กับเด็กด้วย ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ความพอเพียง โดยการทำขยะมารีไซเคิล แทนที่ทิ้งเป็นมลพิษของชุมชน เปลี่ยนมาเป็นนำขยะ มาประดิษฐ์ สามารถที่จะขายได้ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของนักเรียนด้วย เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ได้มาศึกษาดูงาน หากทุก ๆ โรงเรียนทำได้เช่นนี้ ประเทศไทยเราคงจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยค่ะ
โดย สมพิทย์ ศรีเมือง (2012-04-05 16:22:57) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้บูรณาการ โ€œปฏิบัติการภูเขาขยะโ€ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อนักเรียน ชุมชน และสภาพแวดล้อม เป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการลดมลพิษของขยะที่สร้างอันตรายให้กับคนเรา โดยเป็นการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยสามารถนำมาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้อย่างมากมาย เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์อย่างมากครับ
โดย ครูตัวเล็ก (2012-04-06 20:42:53) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในเรื่อง "ภูเขาขยะ" นับเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแนวคิดที่หลากหลาย จะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่เรื่องขยะเท่านั้นที่ครูจะสามารถบูรณาการหรือเชื่อมโยงไปสู่การจัดกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะก่อใ้ห้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ความรู้ใหม่ๆ นับว่าเป็นการใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส ใช้ปัญหาและเหตุการณ์จริงในชุมชนเป็นห้องเรียนเพื่อสะท้อนสังคม ตลอดจนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติการจริง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรัก หวงแหนและ อยากรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย สายฝน นิลวัลย์ (2012-04-08 11:40:43) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง ภูเขาขยะ" นับเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแนวคิดที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอนให้เด็ก ให้สามราถนำไปปรับใช้กับบ้านของตนเองและชุมชนของตนเอง ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ นำความรุ็ไปแนะนำใช้ให้ชุมชนของตนเอง ให้ใสใจแยกขยะ ว่าขยะ นำกับมาใช้ได้ สามารถไปขาย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน ส่งเสริมให้ธนาคารขยะชุมชน ส่วนขยะเปียกเราสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยได้ เพื่อเป็นรายได้เสริม
โดย พิเชษฐไชย โพธิจันทร์ (2012-04-11 23:07:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียนทำให้ต่อไปในอนาคตสังคมจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นเเบบที่ดีในด้านของการกำจัดเเละจัดการขยะ เป้นการเสริมสร้างทักษะเเละกระบวนการคิดของนักเรียนในด้านของความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป้นการช่วยลดโลกร้อนเเละรู้จักการเเก้ปัญหาอย่างเเท้จริง ผมชอบมากครับกิจกรรมดีๆ เช่นนี้
โดย ประกิจ ผสมทรัพย์ (2012-04-15 13:01:23) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมนี้ดีค่ะ เพราะนำเอาสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่คนส่วนใหญ่มองข้าม มาเรียนรู้ว่าจะมาทำปัญหาให้ชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราเรียนรู้วิธีการกำจัดอย่างถูกวิธีก็จะทำให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมากมาย เป็นการพัฒนาชุมชน และทำให้ทุกคนตระหนักของการลดมลพิษที่เป็นอันตรายมาก การสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ชัดเจน เข้าใจยิ่งขึ้นทำให้มีจิตสำนักให้นักเรียนรัก หวงแหน และต้องการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
โดย ดวงกมล นวกาญจนกุล (2012-04-15 14:44:29) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนของผมเองก็มีปัญหาด้านขยะ...เมื่อได้รับชมวิดีโอนี้แล้ว ทำให้ทราบการบูรณาการเข้ามาช่วยจัดการปัญหานี้ได้ และกระผมขอนำเอาวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่โรงเรียนให้มากที่สุด
โดย คมกริช บรรจง (2012-04-16 13:59:40) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้เรื่องขยะในชุมชนสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ทำให้ในอนาคตสังคมจะมีประสิทธิภาพ โรงเรียนต้นเเบบที่ดีในด้านของการกำจัดเเละจัดการขยะ เสริมสร้างทักษะเเละกระบวนการคิดของนักเรียนในด้านของความคิดสร้างสรรค์ ช่วยลดโลกร้อน รู้จักการเเก้ปัญหา ประโยชน์การพัฒนาชุมชน ทำให้ทุกคนตระหนักของการลดมลพิษที่เป็นอันตรายมาก การสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงนักเรียนได้เรียนรู้ได้ชัดเจน เข้าใจยิ่งขึ้นทำให้มีจิตสำนักให้นักเรียนรัก รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น.....


:tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-04-17 06:01:25) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่สมควรปลูกฝังให้แก่นักเรียนคือการเรียนจากความเป็นจริงซึ่งในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราต้องประสบกับปัญหามากๆเนื่องมาจากการไม่รู้จักช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสำหรับการจัดการเรียนที่ได้ดูจากวีดีโอก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นสำหรับทางโรงเรียนของกระผมก็มีวิธีการอีกทางหนึ่งที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นก็คือการทำน้ำ อีเอ็มเพราะน้ำที่ผลิตจากอีเอ็มนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปจำหน่ายได้อีกเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีต่างหาก
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-04-17 13:38:17) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับตอนที่ 2 นี้ คุณครูได้จัดกิจกรรมได้สอดคล้องและเหมาะสม กับนักเรียนในชั้นประถมที่มีวุฒิภาวะที่สูงกว่าชั้นป . 1-2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดแทรกและบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทำให้นักเรียนได้เห็นสภาพและปัญหาที่แท้จริง สามารถใช้ความคิด ในขั้นสูงขึ้นคือนักเรียนต้องคิดวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของปัญหา และการแก้ปัญหาตามความรู้สึกของตนเองทำให้นักเรียนได้ทราบว่า ขยะนั้นมีคุณค่าและเรียนรู้ สอบถามในสิ่งที่เขาสงสัยจากภูมิปัญาท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จหรือเป็แบบอย่างที่ดี ดังคำที่ว่า "แบบอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าการสอน" เยี่ยมมากคะ
โดย กัลยา ใจเย็น (2012-04-18 11:32:52) [แสดงความคิดเห็น]
"ปฏิบัติการภูเขาขยะ" รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) สามารถฉายภาพนำขยะมาเป็นสื่อเพื่อตอบคำถามที่ว่า "ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา" โดยชั้นป.1-5 จัดค่ายการเรียนรู้ภายในโรงเรียนทั้งเรื่องรู้จักขยะและการนำขยะมาสร้างคุณค่าโดยบูรณาการไปหลากหลายกลุ่มสาระ ส่วนป.6 เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก สำหรับตอนที่ 2จะเห็นถึงกระบวนการที่ไปถึงการวัดและประเมินผล(ป.5) ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่นำเรื่องนี้มาให้ศึกษาเรียนรู้
โดย ณฐวรรณ สิงห์หร่าย (2012-04-19 13:21:51) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม"ปฏิบัติการภูเขาขยะ" รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องขยะในชุมชนสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน เสริมสร้างทักษะเเละกระบวนการคิดของนักเรียนในด้านของความคิดสร้างสรรค์ ช่วยลดโลกร้อน รู้จักการเเก้ปัญหา ประโยชน์การพัฒนาชุมชน ทำให้ทุกคนตระหนักของการลดมลพิษที่เป็นอันตรายมาก การสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงนักเรียนได้เรียนรู้ได้ชัดเจน ทำให้มีจิตสำนักให้นักเรียนรัก รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคนค่ะ :tv17:
โดย สุพรรณ์ ทาแกง (2012-04-23 14:36:26)
การเรียนรู้ปฏิบัติการภูเขาขยะเป็นการเรียนรู้ศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกสาธารณะของนักเรียนและคนในชุมชนที่ช่วยกันดูแลชุมชนเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยนำนำ้อีเอ็ม และทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง และเสริมทักษะในการเรียนรู้ ทำให้ผุ้เรียนรู้ว่าขยะมีค่าและสามารถแปรรูปได้ สามารถทำเงินได้และทำให้นักเรียนรู้ว่าขยะทุกชิ้นมีค่าและสามารถแยกขยะนำกลับมารีไซเคิลได้
โดย ศิริรัตน์ แจ้งมรคา (2012-04-19 13:25:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะมูลฝอย คือ ของเหลือทิ้งจากขบวนการผลิตและการใช้สอยมนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาของโลกสมัยใหม่ การเติบโตของเมืองที่มีขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว อาจจะมีขยะมูลฝอยที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิด เช่น มูลฝอยจากบ้านเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารที่เหลือจากการปรุงอาหารและการบริโภค รวมทั้งเศษอาหาร พลาสติก และ ของที่ไม่ใช่แล้ว มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีลักษณะต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงตามประเภทของอุตสาหกรรมนั้น ๆ มูลฝอยที่ถูกทิ้งอยู่ตามถนน แม่น้ำ ลำคลอง ที่สาธารณะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษดิน เป็นต้น ซึ่งมูลฝอยเหล่านี้หากไม่กำจัดอย่างถูกวิธี นอกจากจะทำให้ชุมชนขาดความสะอาดเรียบร้อย จนเป็นที่น่ารังเกียจแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากมาย เช่น การปนเปื้อนของแหล่งน้ำและการปนเปื้อนของอากาศ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของเชื้อโรค ตลอดจนก่อให้เกิดความรำคาญต่าง ๆ จากกลิ่นฝุ่น ตลอดจนเป็นต้นเหตุของอัคคีภัยได้อีกด้วย แต่เมื่อเด็กนักเรียนได้ไปสัมผัสชีวิตจริง ทำให้เด็กได้รู้คุณค่าของขยะมากยิ่งขึ้น :tv14: :tv15: :tv18:
โดย มัณฑิตา ผาสุข (2012-04-24 20:01:14) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของครูจากวีดีโอนี้เป็นการให้นักเรียนออกไปเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้สภาพปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในชุมชน และการแก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบเพื่อป้องกันปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากปัญหาเดิมที่เราแก้ไขแล้ว เรื่องนี้เป็นการกำจัดขยะด้วยวิธีที่ถาวร และสามารถนำขยะมาRecycleใช้ให้เกิดประโยชน์ จะเห็นได้ว่านักเรียนมองเห็นปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะ นักเรียนกลับมาโรงเรียนแล้วเริ่มหาวิธีที่จะคัดแยกขยะเพื่อนำไปRecycleก่อนที่จะสู่กระบวนการเก็บทำลาย
โดย ศิลา อริยพฤกษ์ (2012-04-26 04:06:38) [แสดงความคิดเห็น]
การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ไปยังแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนวัดไทยใหญ่ ทำโดยพานักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับขยะ การกำจัดขยะ และการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ โดยที่ครูไม่ต้องมีบทบาทอะไรมา เพียงแค่คอยแนะนำ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ต่อไป จากที่เป็นอยู่ นักเรียนจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน จากการได้สัมผัสกับของจริง และได้เห็นการปฏิบัติจริง จะทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านั้น เป็นการเรียนการสอนเชิงบูรนาการ ทำให้การศึกษากับชีวิตประจำวันสามารถผสมผสานกันได้ การที่มีการเรียนการสอนประเภทนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในแบบแผนการศึกษา ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน แต่การศึกษาประเภทนี้สามารถพัฒนาผู้เรียนในทุกๆประเภท และทำให้เด็กหัดมองในแง่มุมที่กว้างขึ้น มองโลกในแง่ดีขึ้น ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข การเรียนการสอนแบบนี้ทำให้เด็กทำให้เด็กเติบโต ครูไม่ได้สอนแต่ในห้องเรียน แต่ได้สอนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้เด็กที่กำลังจะเติบโต มองเห็นคุณค่าของตัวเอง และของสังคมได้เป็นอย่างดี
โดย สถิน สวัสดี (2012-04-30 10:15:53) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมคุณครู สุนันท์ รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี ที่นำเด็กนักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริง เพื่อให้เด็กได้เห็น ได้ทราบ สถานะการณ์ขยะที่เป็นจิง และได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาบยะในปัจจุบัน และทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาขยะ ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ การนำกลับไปใช้ใหม่ คิดว่า เป็นประโยชน์ต่อขโรงเรียน ชุมชน และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการแก้ไขขยะ ขอชื่นชมที่ร่วมช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีกับเด็กๆ ที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติในภายภาคหน้า ยังคิถึงโครงการที่ได้ทำร่วมกับคุณครูเสมอ
โดย เย็นกิจ อุดมรักษ์ (2012-05-06 11:31:24) [แสดงความคิดเห็น]
ปฏิบัติการแยกขยะ ตอนที่ 2 จากการชมดทรทัศน์ครู ชุดนี้ เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะช่วยปลูกฝังนิสัยในการแยกขยะ ทิ้งขยะ ตลอดจนทำขยะให้น้อยลง นำสิ่งที่จะกลายมาเป็นขยะกลับมาใช้ใหม่ และเป้นสิ่งที่นักเรียนไดด้เห็น ได้เรียนรู้จากของจริง จะทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้วิธีการแยกขยะ ตลอดจนการนำขยะมาใช้ประโยชน์ โทรทัศน์ครูชุดนี้ ยังนำมาบูรณาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ อีกด้วย แถมยังแทรกปรัชญาเรษฐกิจพอเพี่ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หังซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ควรนำไปเผยแพร่ต่อไปค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-07 16:56:15) [แสดงความคิดเห็น]
การที่โรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชั้นนั้น ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และวิถีชีวิตของผู้เรียนด้วย โดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาจำนวนขยะที่มีจำนวน ปริมาณที่มากขึ้น ได้เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะโดยตรง ได้เห็นและได้สัมผัสถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในชุมชน ผู้เรียนสามารถซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการรู้จากวิทยากรโดยตรง ได้เข้าใจปัญหา และวิธีการในการที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดจำนวน ปริมาณขยะให้ลดน้อยลง และขยะบางชิ้นที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ก็สามารถสร้างมูลค่าได้ด้วยเหมือนกัน
โดย กวิน (2012-05-10 16:06:18) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมวิดิทัศน์แล้ว คิดว่าการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่คือไปยังแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขยะ การกำจัดขยะ และการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ โดยที่ครูไม่ต้องมีบทบาทอะไรมา เพียงแค่คอยแนะนำ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ต่อไป จากที่เป็นอยู่ นักเรียนจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน จากการได้สัมผัสกับของจริง และได้เห็นการปฏิบัติจริง จะทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านั้น เป็นการเรียนการสอนเชิงบูรนาการ ทำให้การศึกษากับชีวิตประจำวันสามารถผสมผสานกันได้ การที่มีการเรียนการสอนประเภทนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนที่ไม่ได้อยู่ในแบบแผนการศึกษา ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน แต่การศึกษาประเภทนี้สามารถพัฒนาผู้เรียนในทุกๆประเภท และทำให้เด็กหัดมองในแง่มุมที่กว้างขึ้น มองโลกในแง่ดีขึ้น ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข การเรียนการสอนแบบนี้ทำให้เด็กทำให้เด็กเติบโต ครูไม่ได้สอนแต่ในห้องเรียน แต่ได้สอนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้เด็กที่กำลังจะเติบโต มองเห็นคุณค่าของตัวเอง และของสังคมได้เป็นอย่างดี
โดย วันเพ็ญ วงศาโรจน์ (2012-05-11 11:34:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่จริงนั้นเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบเห็นภาพเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้จึงทำให้การเรียนรู้แบบนี้นักเรียนสามารถจดจำได้อย่างนานและเป็นการสอนให้นักเรียนได้หันมาดูสนใจกับโลกภายนอกได้อย่างเต็มที่เป็นเทคนิกระบวนการวิธีที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้นเทคนิคนี้ดีมากควรที่จะนำมาปรับใช้กับโรงเรียนของดิฉันได้ดีเพราะมีแหล่งชุมชนที่น่าสนใจเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้แก่นักเรียน
โดย วันเพ็ญ จินะอิ (2012-05-13 14:07:34) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวทางที่จะนำไปบริหารจัดการขยะที่มีในโรงเรียน เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และชุมชนจริงจริง การจัดกิจกรรมแบบนี้เป็นการเน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญที่ตรงตัวที่สุด เป็นการบูรณาการชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจน ขอบคุรรายการดทรทัศน์ครุที่นำสิ่งดีดีมาเผยแพร่
โดย ธัญญรัตน์ ทองกั๊ก (2012-05-13 14:14:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะปัจจุบันขยะในโลกเรามีมากมายและไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจที่จะกำจัดมันสักเท่าไหร่ โดยให้นักเรียนได้ลงมือด้วยตนเอง เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสังคมอย่างมากมาย นักเรียนได้รู้ถึงความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เห็นถึงค่าของสิ่งที่เรียกว่าขยะว่ามันมีค่าอย่างไรนำไปรีไซเคิลอย่างไรอยากการบูรณาการที่หมู่บ้านของตนเองค่ะเพื่อที่หมู่บ้านจะได้สะอาดและนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้มารีไซเคิลใช้
โดย เมธินี เครือเมฆ (2012-05-13 19:27:55) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครู สุนันท์ รร.วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี ครับที่นำเด็กนักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริง เพื่อให้เด็กได้เห็น สถานะการณ์ขยะที่เป็นจิง และได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาบยะในปัจจุบัน และทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาขยะ ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ การนำกลับไปใช้ใหม่ คิดว่า เป็นประโยชน์ต่อขโรงเรียน ชุมชน และยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการแก้ไขขยะอีกครับ ขอแสดงความนับถือครับที่ร่วมช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีกับเด็กๆ ที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติในภายภาคหน้า
โดย เดือนรุ่ง น้อยกมล (2012-05-18 15:09:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรังเกลียจ สกปรก ถ้าปล่อยมากๆๆก้อจะดูไม่งามถ้าอยู่บริเวญบ้านของเรา ขยะก็มีผลเสียมากมายเป็นแหล่งเพราะเชื่อโรค แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ เราจึงต้องช่วยกันกำจัดขยะ
โดยการกำจัดให้ถูกวิธีการคัดแยก ถ้าเราคัดแยกขยะไม่ดีก็อาจจะส่งผลเสียเช่นกัน อาจจะไปรบกวนคนอื่นแถวๆๆบ้านเรา ถ้าบ้านเรามีเด็ก เราก็ควรปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆมีความรับผิดชอบ ทิ้งขยะให้ถูกวิธีจะช่วยให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นได้ และน่าอยู่ยิ่งขึ้น :tv15:
โดย ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน (2012-05-20 22:23:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมตอน ปฏิบัติการภูเขาขยะ โดยนำไปสอนในสถานที่เกิดปัญหาทำให้นักเรียนสามารถรับรู้และสัมผัสกับปัญหาที่เกิดขึนและสามารถรู้วิธีการกำจัดขยะได้ถูกต้อง และยังเห็นว่าขยะนั้นมีคุณค่าสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ แล้วยังให้เด็กได้ไปเรียนรู้กับบุคคลตัวอย่างที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เด็กรู้ว่าความเป็นอยู่อย่างพอเพียงทำให้ชีวิตมีความสุข และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กทั้งในเรื่องขยะและการใช้ชีวิต
โดย พัชรี ขรีดาโอ๊ะ (2012-05-22 15:49:26) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันปัญหาขยะล้นเมืองเป็นปัญหาสำคัญของโลกเราเป็นอย่างมาก การที่นักเรียนคิดหานวัตกรรม โดยการเรียนรู้จากขยะ ซึ่งถือเป็นการเรียนรุ้จากสิ่งรอบตัวที่ดูเหมือนด้อยค่า กลับมีประโยชน์ในการใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ แบบบูรณาการที่สำคัญยังก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ซึ่งเป็นการเรียนรุ้โดยการเผชิญสภาพความเป็นจริง ซึ่งน่าเชื่อว่า นักเรียนได้รับความรู้และซึมซับ ตระหนักในการแก้ปัญหาขยะ ล้นเมือง และน่าจะทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้ เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น จากขยะ
โดย สัมพันธ์ จูเภา (2012-06-02 03:05:38) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะมูลฝอย คือ ของเหลือทิ้งจากขบวนการผลิตและการใช้สอยมนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาของโลกสมัยใหม่ การเติบโตของเมืองที่มีขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว อาจจะมีขยะมูลฝอยที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิด เช่น มูลฝอยจากบ้านเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารที่เหลือจากการปรุงอาหารและการบริโภค รวมทั้งเศษอาหาร พลาสติก และ ของที่ไม่ใช่แล้ว มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีลักษณะต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงตามประเภทของอุตสาหกรรมนั้น ๆ มูลฝอยที่ถูกทิ้งอยู่ตามถนน แม่น้ำ ลำคลอง ที่สาธารณะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษดิน เป็นต้น ซึ่งมูลฝอยเหล่านี้หากไม่กำจัดอย่างถูกวิธี นอกจากจะทำให้ชุมชนขาดความสะอาดเรียบร้อย จนเป็นที่น่ารังเกียจแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากมาย เช่น การปนเปื้อนของแหล่งน้ำและการปนเปื้อนของอากาศ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของเชื้อโรค ตลอดจนก่อให้เกิดความรำคาญต่าง ๆ จากกลิ่นฝุ่น ตลอดจนเป็นต้นเหตุของอัคคีภัยได้อีกด้วย แต่เมื่อเด็กนักเรียนได้ไปสัมผัสชีวิตจริง ทำให้เด็กได้รู้คุณค่าของขยะมากยิ่งขึ้น
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 10:55:23) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันปัญหาขยะล้นเมืองเป็นปัญหาสำคัญของโลกเราเป็นอย่างมาก การที่นักเรียนคิดหานวัตกรรม โดยการเรียนรู้จากขยะ ซึ่งถือเป็นการเรียนรุ้จากสิ่งรอบตัวที่ดูเหมือนด้อยค่า กลับมีประโยชน์ในการใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ แบบบูรณาการที่สำคัญยังก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ซึ่งเป็นการเรียนรุ้โดยการเผชิญสภาพความเป็นจริง ซึ่งน่าเชื่อว่า นักเรียนได้รับความรู้และซึมซับ ตระหนักในการแก้ปัญหาขยะ ล้นเมือง และน่าจะทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้ เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น จากขยะ :tv16: :tv16:
โดย ขันธนา พันธะ (2012-06-24 22:06:20) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นการนำปัญหาในชุมชนมาจัดการบูรณาการในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะ รู้จักการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่สอดคล้องกับสภาพจริงตามธรรมชาติ เพราะสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติทั้งชีวิต
และสิ่งแวดล้อมล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หรือเชื่อมโยงอาศัยซึ่งกันและกัน มิได้เป็นไปอย่างโดดเดี่ยว
ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่น ดังคำกล่าวที่ว่า " เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว "
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะรอบรู้ มีความรู้หลายด้านเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม ความรู้ ประสบการณ์ไม่คับแคบ
ความรู้ที่ได้รับมีความหมายต่อชีวิตและสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง เพราะได้เรียนรู้สิ่งที่สอดคล้องกับสภาพจริง ได้เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม มีความรอบรู้เรื่องนั้นๆ ซึ่งเมื่อจะใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริงจะต้องใช้ นั้นเอง
โดย ชงคา บริวาท (2012-06-29 14:00:10) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการ "ปฏิบัติการภูเขาขยะ" รร.วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการบูรณาการ ซึ่งนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาบูรณาการเข้าสู่แผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและนักเรียนได้มีโอกาสไปเรียนรู้จากสถานที่จริง นักเรียนได้เห็นถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมปัจจัยเหล่านี้ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาเเละปลูกจิตสำนึกและรักบ้านเกิดทำให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
โดย อรชุรีย์ พู่ประเสริฐศักดิ์ (2012-07-02 11:17:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดีน่ะคะ เป็นการเรียนการสอนที่พบด้วยตนเอง เป็นการเปิดโลกใหม่ในนักเรียนและให้นักเรียนเจอกับประสบการณ์จริง เหตุการณ์จริง นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต
โดย ดวงพร ดารากัย (2012-07-02 13:25:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการบูรณาการที่มีประโยชน์มากๆ ซึ่งนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับของจริงซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ได้องค์ความรู้ที่ยั่งยืน นักเรียนได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบต่อตัวเอง ต่อชุมชน ทำให้นักเรียนตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาและเรียนรู้ที่จะมีจิตสำนึกในการแก้ไขร่วมกัน เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆค่ะ ขอชื่นชมคุณครูมากๆๆค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ครูเมืองเกินร้อย (2012-07-03 22:47:30) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดครับ ขอแสดงความนับถือครับที่ร่วมช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีกับเด็กๆ ที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติในภายภาคหน้า
โดย กองสิน ชื่นชม (2012-07-04 20:25:39) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดครับ ขอแสดงความนับถือครับที่ร่วมช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีกับเด็กๆ ที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติในภายภาคหน้า
โดย กองสิน ชื่นชม (2012-07-04 20:25:42) [แสดงความคิดเห็น]
ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 ของรร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
ยังคงเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นความคิดที่เยี่ยมยอดมาก
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-18 09:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมการปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี การจัดการขยะในชุมชน รู้สึกประทับใจที่คุณครูให้ความสำคัญ และใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม นักเรียนน่ารัก มีความสนใจดีมาก ตั้งใจเรียน มีคำถามที่ดี รู้คุณค่าของขยะ ซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อน ทำให้รู้จักกับภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ คุณลุงยวง เป็นบุคคลที่สมควรเป็นตัวอย่างที่ดี มีความพอเพียง ช่วยพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ขอชื่นชม และ ปรบมือให้ดังๆ
โดย เสาวภาคย์ กอบเกษ (2012-07-19 23:26:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี แล้วนั้น ต้องขอชื่นชมครูผู้สอนเป็นอย่างมาก คือ เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณการหลายๆ วิชามารวมเข้ากันเป็นอย่างดี การเรียนแบบนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง และนักเรียนก็ได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของตนเอง เมื่อนักเรียนรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ครูอาจจะนำเรื่องที่นักเรียนเผชิญนำมาทำเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงสาเหตุ และวิธีแก้ปัญหา ของปัญหาที่นักเรียนได้ประสบพบเจอ เพราะจากการเรียนรู้แบบนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงวิธีการสอบถามข้อมูล แนวทางการตั้งคำถาม จากวิทยากรของพื้นที่หรือเรื่องนั้นๆ อีกทั้งนักเรียนเกิดความคิดแตกฉาน เกิดกระบวนการคิด อีกทั้งยังปลูกฝังความกล้าแสดงออกของนักเรียนอีกด้วย และชอบที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ การผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เอง เพราะนักเรียนสามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองที่บ้านได้รู้ และอาจสนใจในการผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เองอีกด้วย เป็นการเดินทางตามรอยพ่อหลวงของเราอีกด้วยค่ะ :tv17: :tv15:
โดย หทัยนัทธ์ มณฑา (2012-07-23 12:48:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี แล้วนั้น ต้องขอชื่นชมครูผู้สอนเป็นอย่างมาก คือ เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณการหลายๆ วิชามารวมเข้ากันเป็นอย่างดี การเรียนแบบนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง และนักเรียนก็ได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของตนเอง เมื่อนักเรียนรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ครูอาจจะนำเรื่องที่นักเรียนเผชิญนำมาทำเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงสาเหตุ และวิธีแก้ปัญหา ของปัญหาที่นักเรียนได้ประสบพบเจอ เพราะจากการเรียนรู้แบบนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงวิธีการสอบถามข้อมูล แนวทางการตั้งคำถาม จากวิทยากรของพื้นที่หรือเรื่องนั้นๆ อีกทั้งนักเรียนเกิดความคิดแตกฉาน เกิดกระบวนการคิด อีกทั้งยังปลูกฝังความกล้าแสดงออกของนักเรียนอีกด้วย และชอบที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ การผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เอง เพราะนักเรียนสามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองที่บ้านได้รู้ และอาจสนใจในการผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เองอีกด้วย เป็นการเดินทางตามรอยพ่อหลวงของเราอีกด้วยค่ะ :tv17: :tv15:
โดย หทัยนัทธ์ มณฑา (2012-07-23 12:48:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี แล้วนั้น ต้องขอชื่นชมครูผู้สอนเป็นอย่างมาก คือ เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณการหลายๆ วิชามารวมเข้ากันเป็นอย่างดี การเรียนแบบนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง และนักเรียนก็ได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของตนเอง เมื่อนักเรียนรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ครูอาจจะนำเรื่องที่นักเรียนเผชิญนำมาทำเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงสาเหตุ และวิธีแก้ปัญหา ของปัญหาที่นักเรียนได้ประสบพบเจอ เพราะจากการเรียนรู้แบบนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงวิธีการสอบถามข้อมูล แนวทางการตั้งคำถาม จากวิทยากรของพื้นที่หรือเรื่องนั้นๆ อีกทั้งนักเรียนเกิดความคิดแตกฉาน เกิดกระบวนการคิด อีกทั้งยังปลูกฝังความกล้าแสดงออกของนักเรียนอีกด้วย และชอบที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ การผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เอง เพราะนักเรียนสามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองที่บ้านได้รู้ และอาจสนใจในการผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เองอีกด้วย เป็นการเดินทางตามรอยพ่อหลวงของเราอีกด้วยค่ะ :tv17: :tv15:
โดย หทัยนัทธ์ มณฑา (2012-07-23 12:48:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี แล้วนั้น ต้องขอชื่นชมครูผู้สอนเป็นอย่างมาก คือ เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณการหลายๆ วิชามารวมเข้ากันเป็นอย่างดี การเรียนแบบนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง และนักเรียนก็ได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของตนเอง เมื่อนักเรียนรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ครูอาจจะนำเรื่องที่นักเรียนเผชิญนำมาทำเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงสาเหตุ และวิธีแก้ปัญหา ของปัญหาที่นักเรียนได้ประสบพบเจอ เพราะจากการเรียนรู้แบบนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงวิธีการสอบถามข้อมูล แนวทางการตั้งคำถาม จากวิทยากรของพื้นที่หรือเรื่องนั้นๆ อีกทั้งนักเรียนเกิดความคิดแตกฉาน เกิดกระบวนการคิด อีกทั้งยังปลูกฝังความกล้าแสดงออกของนักเรียนอีกด้วย และชอบที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ การผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เอง เพราะนักเรียนสามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองที่บ้านได้รู้ และอาจสนใจในการผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เองอีกด้วย เป็นการเดินทางตามรอยพ่อหลวงของเราอีกด้วยค่ะ :tv17: :tv15:
โดย หทัยนัทธ์ มณฑา (2012-07-23 12:48:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี แล้วนั้น ต้องขอชื่นชมครูผู้สอนเป็นอย่างมาก คือ เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณการหลายๆ วิชามารวมเข้ากันเป็นอย่างดี การเรียนแบบนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง และนักเรียนก็ได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของตนเอง เมื่อนักเรียนรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ครูอาจจะนำเรื่องที่นักเรียนเผชิญนำมาทำเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงสาเหตุ และวิธีแก้ปัญหา ของปัญหาที่นักเรียนได้ประสบพบเจอ เพราะจากการเรียนรู้แบบนี้นักเรียนก็ได้รู้ถึงวิธีการสอบถามข้อมูล แนวทางการตั้งคำถาม จากวิทยากรของพื้นที่หรือเรื่องนั้นๆ อีกทั้งนักเรียนเกิดความคิดแตกฉาน เกิดกระบวนการคิด อีกทั้งยังปลูกฝังความกล้าแสดงออกของนักเรียนอีกด้วย และชอบที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ การผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เอง เพราะนักเรียนสามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองที่บ้านได้รู้ และอาจสนใจในการผลิตพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เองอีกด้วย เป็นการเดินทางตามรอยพ่อหลวงของเราอีกด้วยค่ะ :tv17: :tv15:
โดย หทัยนัทธ์ มณฑา (2012-07-23 12:48:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณการหลายๆ วิชามารวมเข้ากันเป็นอย่างดี การเรียนแบบนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง เป็นประสบการณ์ตรง เด็ก ๆ ได้ช่วยคิด ช่วยทำเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์มาก นอกจากจะปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงของขยะ แล้วเด็ก ๆ ยังได้เห็นถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจของขยะรีไซเคิล สิ่งที่ทุกคนมองข้าม ในขณะเดียวกันยังให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากคนที่ประสบผลสำเร็จแล้วนำมาถ่ายทอดต่อ
โดย สายพิน เจริญผล (2012-08-29 11:22:22) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ครูผู้สอนสามารถนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาปรับเข้าสู่แผนการเรียนรู้ของเด็กนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เนื่องจากการที่เด็กได้เห็นปัญหาที่มีผลกระทบกับตนเอง และคนใกล้ตัว ทำให้นักเรียน และคนชุมชนเขามีแรงจูงใจที่มากขึ้น การที่จะทำให้บทเรียนน่าสนใจสิ่งหนึ่งคือ เรียนแล้วได้อะไร หากเห็นผลที่ได้ชัดเจนนักเรียจะเรียนได้ดี และมีความมุ่งมั่น แต่ทั้งหมดทั้งปวง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจและให้การสนับสนุนตลอดจนเพื่อนร่วมงานทุกคนต้องร่วมกันกิจกรรมนั้นจะได้ต่อเนื่อง
การนำไปปรับใช้ ครูที่ดูกิจกรรมนี้แล้วควรนำไปให้เด็กนักเรียนช่วยกันคืดและสรุปจัดลำดับความสำคัญปัญหาของโรงเรียนแล้วครูนำมาจัดทำแผนการเรียนรู้โดยให้เด็กมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางศึกษาข้อมูลและผลกระทบ ตลอดจนการาไปใช้จริงในชิวิตประจำวันด้วยการนำกิจกรรมต้นแบบที่ได้ดูมาเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ ผมคิดว่าจะนำไปใช้ในโรงเรียนของผม โดยจะนำไปใช้ในรูปแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระเข้าด้วยกัน คิดว่าทำได้และจะทำให้สำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีได้สำหรับทุกคน
โดย เฉลิม จำปาวิจิตร (2012-08-31 14:27:17) [แสดงความคิดเห็น]
ผมดูแล้วเมื่อคุณทำได้ผมก็น่าจะทำได้และจะเอาไปเป็นตัวอย่างในการทำกิจกรรมที่โรงเรียนที่ผมสอนด้วย นักเรียนดูแล้วอยากจะทำด้วย ขอบคุณมากที่เป็นตนแบบให้ผม
โดย พิษณุ ประกอบนา (2013-08-07 10:44:02) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมตอนที่1 "ปฏิบัติการภูเขาขยะ" ไปแล้วดีมากค่ะ ชมตอนที่2 ต่อซึ่งเป็นนักเรียนที่โตขึ้นมาหน่อย(ป.6) มีการพาไปเรียนรู้นอกสถานที่จากสถานที่จริง นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้มีการซักถามจากผู้ปฏิบัติการจริง ได้เรียนรู้ ได้คำตอบที่จะสามารถนำไปแก้ไข หรือตอบโจทย์ที่นักเรียนสงสัยได้ ได้ไปเรียนรู้ที่โรงงานซึ่งมีการคัดแยกขยะ ทำให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของขยะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน และการที่พานักเรียนไปเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยเรียนรู้จากลุงยวงที่เป็นเกษตรกรที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ นับว่าเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการบูรณาการที่มีประโยชน์มากๆ ซึ่งนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับของจริงซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ได้องค์ความรู้ที่ยั่งยืน นักเรียนได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบต่อตัวเอง ต่อชุมชน ทำให้นักเรียนตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาและเรียนรู้ที่จะมีจิตสำนึกในการแก้ไขร่วมกัน
โดย นงนุช ศรีละออ (2013-08-18 10:31:39) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv