thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1870
Rate :
 4
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2010-11-09  
    ฝึกการอ่านจับใจความในเด็กออทิสติก อ.อารม คล้ายคลุม (ฉบับเต็ม)  
    ปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็กในห้องเรียน 2 คนคือน้องเนส และน้องนีโอ้ จากเดิมที่น้อง 2 คนไม่สามารถตอบคำถาม ได้แต่พูดตามเท่านั้น คุณครูใช้เวลาทุ่มเทมากว่า 3 ปี ใช้แบบฝึกนวัตกรรมชุดนี้ร่วมกับการฝึกเพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถอ่านจับใจความได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี  
     
Share |
 

ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือวัดสติปัญญา ในห้องแนะแนวเต็มรูปแบบที่เดียวในประเทศไทย เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเด็กพิเศษ ในการพัฒนาการเรียนศิลปะ เพิ่มเติม

Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ อ.อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล (ฉบับเต็ม)
แนวทางของรร.สมถวิล ที่ร่วมกับผู้ปกครอง ทำโครงการบ้านเรียนหรือ Home School เปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน เพิ่มเติม

บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น
ชมแนวทางของโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % โดยการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ ยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ เพิ่มเติม

เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, อ.แพรว ธรรมหรรษา, อ.ปรีชา สุวรรณเจริญ รร.อนันตา
ชมการนำแนวคิดการเรียนร่วมเต็มรูปแบบ มาใช้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเน้นการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มเติม

 
 
ขอให้กำลังใจคุณครูสู้ต่อไปนะค่ะ และขอขอบคุณที่ได้เรียนรู้การจัดนวตกรรมการสอนมาใช้กับเด็กพิเศษ
โดย ปิยธิดา แอบเนียม (2010-11-23 09:55:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูมาก ๆ ค่ะ.. ที่พยายามหาเทคนิคต่าง ๆ มาสอนเด็ก ๆ จนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นคะ
โดย pa_poui (2010-11-24 13:56:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกำลังใจให้นะคะ
โดย ปฏิมาพร ด่านนอก คอม 2 (2010-11-24 17:26:51) [แสดงความคิดเห็น]
สู้ สู้ นะค่ะ ขอบคุณ สำหรับเทคนิคดีๆๆ ที่นำมา แนะนำให้ เพื่อนำปรับใช้กับเด็กออทิสติก
โดย กนกพร ภูตะเวช (คอมฯ ห้อง 2) (2010-11-28 15:10:22) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากเรยค่ะ สำหรับการฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ขอบคุณที่สังคมยังให้โอกาส และไม่ทิ้งพวกเค้า
โดย อุไรวรรณ เย็นใส ครุฯคอม ห้อง 2 (2010-12-01 21:10:16) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์อารม ท่านเป็นคนที่มีความใจเย็นและตั้งใจมาก่ะ ในห้องเยนของดิฉันก็มีเด็กสมาธิสั้นที่ต้องการการเอาใจใส่โดยเฉพาะการจับใจความสำคัญ ได้ดูรายการอาจารย์ทำให้ได้เทคนิคมากมายหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ได้จริงใกรสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งจิงๆแล้วอาจต้องใช้เวลามากแต่เราก็สามารถพัฒนาต่อไปได้เอยๆ ขอบคุณอารย์แรยการดีๆเช่นน้ค่ะ หวังว่าท่านคงมีเทคนิคดีๆและมีปะโยชน์มานำเสนออีกนคะ
โดย ธิดาเรือง ทันหล้า (2011-10-12 09:37:13) [แสดงความคิดเห็น]
ช่างเป็นวิธีการสอนที่ดี วิธีหนึ่งเลยทีเดียว โดยการให้เด็กทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และการฝึกแบบเพื่อนฝึกเพื่อน เพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนน่าจะอธิบายกันได้เข้าใจมากกว่า ไม่เกร็งกัน กล้าที่จะถามกันและกัน และทำให้เกิดมิตรภาพและความใกล้ชิด สนิทกันมากขึ้น ทำให้เด็กสนใจทำให้เด็กได้ใช้จิตนาการในการออกแบบ และมีอิสระในการสร้างบัตรคำถาม รวมไปถึงเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อนถามเพื่อนจะได้มีความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น และทำให้เด็กมีความสุข
โดย พรรณทิพา สมบูรณ์ (2011-10-12 10:18:09) [แสดงความคิดเห็น]
สมัยนีปัจจุบันการเรียนการสอน มีการพํฒนไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเดกตั้งแรกเกิดจึงเรียนจบการพัฒนาไม่หยุดยั้งเพราะนั้นการพัฒนาเด็กต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปเพราะเด็กกลุ่มนี้ก็มีการเรียนรู้เช่นกันตั้งแต่แรกเกิดจนการดำรงชีวิตเพราะให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองอยู่ในสังคมปัจจุบันได้สังคมในปัจจุบันจะไม่เห็นความสำคัญจากเด็กกลุ่มนี้จะปล่อยไปตามยะทากรรมละไม่มีหน่วยงานราชการและเอกชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การช่วยเหลือจะส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
โดย สุภาทิพย์ สุขนิตย์ (2011-10-12 10:37:01) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์อารมณ์ คล้ายคมฝึกการอ่านจับใจควาเด็กออทิติกทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มุงสูการนำไปใช้ให้เกิดกาพัฒนาตนเองทำให้เด็กสามารถตอบคำถามและสื่อความกับทุกคนในการสื่และการเรียนรู้ที่เชื่มโยงและมาถนำงานวิจัยในเรื่องของการอ่านจับใจความมาเป็นประโยชน์ในการฝึกการอ่านจับใจวามกัครูทั้งในระบบและครูนอกระบบทีสามารถนำไปเป็นแบบอย่างของงานิจัยที่สามมารถพัฒนาในการอ่านจับใจความให้เข้ใจมากย่งขึ้นและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของเดก
โดย จันทร์เพ็ญ ย้อมสี (2011-10-12 11:44:01) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครู ทำให้ได้รุวิธีการเรียน การสอน การใช้สื่อ การดำเนินการและวิธีการต่างๆ ทำให้เกิดความรู้ นำทักษะที่มีอยู่แล้วนำไปเน้นแบบอย่างในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด ความสนุกสนานเข้าใจ มีความสุข ทำให้เกิดผลต่อเด็กเก่ง ดี มีสุข เหมาะสมในการเรียนการสอนสำหรับเด็กทุกวัย สำหรับคุณครูเองนั้นก็จะมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการสอน ทำให้โรงเรียนที่ทำการสอนอยู่นั้นจะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
โดย วรรณี สุกลนี (2011-10-12 12:05:58) [แสดงความคิดเห็น]
ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนักเรียนออทิสติกที่เรียนร่วมกับนักเรียนปกติในห้องเรียนด้วย ซึ่งดิฉันเองก็รับผิดชอบสอนนักเรียนเหล่านี้ซึ่งก็พบปัญหาเหมือนท่านอาจารย์ที่นักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความได้ ดิฉันจะลองนำเทคนิคการสอนของอาจารย์ไปใช้ซึ่งเป็นเทคนิคที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากค่ะ ถ้าได้ผลเป็นอย่างไรดิฉันก็จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางเวปไซด์โทรทัศน์ครูและขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูมากๆค่ะ
โดย พร้อมเพื่อน จันทร์นวล (2011-10-12 12:26:36) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครู เป็นรายการสร้างสรรค์สังคมที่ดีมากสมควรเผยแพร่ราบการอย่างยิ่งในการที่อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งอาจารบ์ก็จะนำเว็ไซต์รายการโทรทัซน์ครูไปเผยแพร่บอกเด็กนักิรียนให้ิข้ามาหาความรู้กันเยอะๆในการรับชมโทรทัศน์ครูนับเป็นนวตกรรมที่ดีทางการศึกษาการเรียนการสอนจึงไม่ได้อยู่แค่ในห้องเท่านั้นมีการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิครวมถึงสื่อใหม่ๆ นับเป็นเรื่องที่น่าวนใจมากทีเดียงเพราะเด็กนักเรียนจะได้ฝึกเป็นนักศึกษาไปด้วย ดีมากๆค่ะ
โดย นภัสฉัตร์ กระชั้น (2011-10-12 12:40:08) [แสดงความคิดเห็น]
ช่างเป็นวิธีการสอนที่ดี วิธีหนึ่งเลยทีเดียว โดยการให้เด็กทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และการฝึกแบบเพื่อนฝึกเพื่อน เพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนน่าจะอธิบายกันได้เข้าใจมากกว่า ไม่เกร็งกัน กล้าที่จะถามกันและกัน และทำให้เกิดมิตรภาพและความใกล้ชิด สนิทกันมากขึ้น ทำให้เด็กสนใจทำให้เด็กได้ใช้จิตนาการในการออกแบบ และมีอิสระในการสร้างบัตรคำถาม รวมไปถึงเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อนถามเพื่อนจะได้มีความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น และทำให้เด็กมีความสุข
โดย วรญา ทรงประสิทธิ์ (2011-10-12 12:56:57) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นสื่อกลางที่ทำให้ครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณครุที่เก่งก็จะนำความรู้ความสามารถมาร่วมแบ่งปันทำให้ครูที่ได้เข้ามาชมมีความรอบรู้ข้าพเจ้าได้เข้าชมรายการโทรทัศน์ครูครั้งแรกก็ติดใจได้โหลดความรู้ไว้สอนนักเรียนไว้มากมายและยังได้แนะนำให้เพื่อนครูให้เข้าชมด้วยค่ะ และขาดไม่ได้เลยต้องเข้าชมทุกวันเพื่อหากิจกรรมและสื่อการสอนดี ๆ ไว้สำหรับนักเรียน ในแต่ละวัน สรุปว่ารายการโทรทัศน์ครูเป้นรายการที่ดีมีประโยชน์ต่อครูที่จะนำไปใช้พัฒนา การเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทย
โดย สุภาพรรณ คล้ายหาญ (2011-10-12 13:05:36) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็กในห้องเรียน 2 คนคือน้องเนส และน้องนีโอ้ จากเดิมที่น้อง 2 คนไม่สามารถตอบคำถาม ได้แต่พูดตามเท่านั้น คุณครูใช้เวลาทุ่มเทมากว่า 3 ปี ใช้แบบฝึกนวัตกรรมชุดนี้ร่วมกับการฝึกเพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถอ่านจับใจความได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี
โดย นุชจรี ยกกลิ่น (2011-10-12 13:19:14) [แสดงความคิดเห็น]
เปนการแก้ปัญหาท่ดีมากในการจัดกาเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยวิธีปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็กในห้องเรียน 2 คนคือน้องเนส และน้องนีโอ้ จากเดิมที่น้อง 2 คนไม่สามารถตอบคำถาม ได้แต่พูดตามเท่านั้น คุณครูใช้เวลาทุ่มเทมากว่า 3 ปี ใช้แบบฝึกนวัตกรรมชุดนี้ร่วมกับการฝึกเพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถอ่านจับใจความได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี
โดย ธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ (2011-10-12 13:24:54) [แสดงความคิดเห็น]
เปนการแก้ปัญหาท่ดีมากในการจัดกาเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยวิธีปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็กในห้องเรียน 2 คนคือน้องเนส และน้องนีโอ้ จากเดิมที่น้อง 2 คนไม่สามารถตอบคำถาม ได้แต่พูดตามเท่านั้น คุณครูใช้เวลาทุ่มเทมากว่า 3 ปี ใช้แบบฝึกนวัตกรรมชุดนี้ร่วมกับการฝึกเพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถอ่านจับใจความได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี
โดย ธัญญรัตน์ ธนูรัตน์ (2011-10-12 13:25:15) [แสดงความคิดเห็น]
เปนการแก้ปัญหาท่ดีมากในการจัดกาเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยวิธีปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็กในห้องเรียน 2 คนคือน้องเนส และน้องนีโอ้ จากเดิมที่น้อง 2 คนไม่สามารถตอบคำถาม ได้แต่พูดตามเท่านั้น คุณครูใช้เวลาทุ่มเทมากว่า 3 ปี ใช้แบบฝึกนวัตกรรมชุดนี้ร่วมกับการฝึกเพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถอ่านจับใจความได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี
โดย นันรุ่ง ครองยุติ (2011-10-12 13:26:56) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมรายการโทรทัศน์ครูท่สามารถเปนการแก้ปัญหาท่ดีมากในการจัดกาเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยวิธีปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็กในห้องเรียน 2 คนคือน้องเนส และน้องนีโอ้ จากเดิมที่น้อง 2 คนไม่สามารถตอบคำถาม ได้แต่พูดตามเท่านั้น คุณครูใช้เวลาทุ่มเทมากว่า 3 ปี ใช้แบบฝึกนวัตกรรมชุดนี้ร่วมกับการฝึกเพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถอ่านจับใจความได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี
โดย นงลักษณ์ ยกกลิ่น (2011-10-12 13:29:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันเป็นครูผู้ดูแลเด็กออทิสติกที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำให้ดิฉันเห็นถึงปัญหาของเด็กออทิสติกในการอ่านจับใจความได้อย่างเด่นชัด ดิฉันจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านนี้โดยเฉพาะ จากการที่ได้รับชมคลิปวิดีโอทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการอ่านในใจสำหรับเด็กออทิสติกและจะพยายามนำเอาเทคนิคที่ได้รับชมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
โดย สโรชินี จิตกิจติจำรัส (2011-10-12 13:53:53) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะสำหรับรายการโทรทัศน์ครูที่มีสาระและประโยชน์แบบนี้ สำหรับเด็กที่เป็นเด็กออทิสติกและยังช่วยแก้ปัญหาให้แกเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ และก็ขอขอบคุณ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็กในห้องเรียน 2 คนคือน้องเนส และน้องนีโอ้ จากเดิมที่น้อง 2 คนไม่สามารถตอบคำถาม ได้แต่พูดตามเท่านั้น คุณครูใช้เวลาทุ่มเทมากว่า 3 ปี ใช้แบบฝึกนวัตกรรมชุดนี้ร่วมกับการฝึกเพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถอ่านจับใจความได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี
โดย สิริณัฏฐ์ หล่อวนาวรรณ (2011-10-12 13:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมรายการโทรทัศน์ครูท่สามารถเปนการแก้ปัญหาท่ดีมากในการจัดกาเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยวิธีปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็กในห้องเรียน 2 คนคือน้องเนส และน้องนีโอ้ จากเดิมที่น้อง 2 คนไม่สามารถตอบคำถาม ได้แต่พูดตามเท่านั้น คุณครูใช้เวลาทุ่มเทมากว่า 3 ปี ใช้แบบฝึกนวัตกรรมชุดนี้ร่วมกับการฝึกเพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้นและครูจะนำความรู้ที่ได้นำมาพัฒนาการสอนที่โรงเรียน
โดย อนงค์ สินธุศิริ (2011-10-12 14:31:34) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากคะทำให้รูการจัดการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกทำให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆและแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติกและได้รู้เกี่ยวกับการทำวิจัยของเด็กออทิสติกมากขึ้นและมีเทคนิดต่างๆในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กออทิสติกต่อไปทำให้ครูเข้าใจเด็กออทิสติกมากขึ้นขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่มีรายการดีดีให้กับครูทำให้ครูมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ้งเป็นผลดีตอผู้เรียนโดยตรงขอบคุณคะ
โดย พิลาศลักษณ์ จินดาพรหม (2011-10-12 15:41:30) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนที่เป็นออทิสติกต้องทำความเข้าใจให้มากกว่านักเรียนที่ปกติและการเรียนรู้ของนักเรียนก็แตกต่างกันทำให้ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจในด้านนี้มากกว่าครูที่สอนนักเรียนปกติ และอยากแนะนำให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปเข้าโรงเรียนที่สอนนักเรียนที่เป็นออทิสติกเฉพาะเพื่อความสุขของนักเรียนที่มีปัญหา จากที่ครูอารมนำเทคนิคการสอนมาสอนนักเรียนก็เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งนักเรียนมีการพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้น และอยากสอบถามว่าใช้เวลาในการสอนแต่ละครั้งนานกี่นาทีค่ะ
โดย กรุณา ผิวนวล (2011-10-12 16:35:56) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนที่เป็นออทิสติกต้องทำความเข้าใจให้มากกว่านักเรียนที่ปกติและการเรียนรู้ของนักเรียนก็แตกต่างกันทำให้ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจในด้านนี้มากกว่าครูที่สอนนักเรียนปกติ และอยากแนะนำให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปเข้าโรงเรียนที่สอนนักเรียนที่เป็นออทิสติกเฉพาะเพื่อความสุขของนักเรียนที่มีปัญหา จากที่ครูอารมนำเทคนิคการสอนมาสอนนักเรียนก็เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งนักเรียนมีการพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้น และอยากสอบถามว่าใช้เวลาในการสอนแต่ละครั้งนานกี่นาทีค่ะ
โดย กรุณา ผิวนวล (2011-10-12 16:35:59) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนที่เป็นออทิสติกนั้นเราต้องทำความเข้าใจให้มากนักเรียนที่ปกติและการเรียนนักเรียนนั้นก็แตกต่างกันทำให้ครูผู้สอนนั้นต้องมีความเข้าใจในด้านนี้มากกว่าครูที่สอนนักเรียนปกติและอยากแนะนำ ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปเข้าโรงเรียนที่สอนนักเรียนที่เป็นออทิสติก เฉพาะด้านเพื่อความสุขของนักเรียนที่มีปัญหาจ จากที่ครูผู้สอนนั้นจะต้องมีความชำนาญเฉพาะด้านทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและยังเป็นการช่วยพัฒนาการของเด็กให้มีความสามารถในการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้ดี
โดย จิรารัตน์ จิตวิริยะ (2011-10-12 16:49:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมรายการโทรทัศน์ครูท่สามารถเปนการแก้ปัญหาท่ดีมากในการจัดกาเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยวิธีปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็กในห้องเรียน 2 คนคือน้องเนส และน้องนีโอ้ จากเดิมที่น้อง 2 คนไม่สามารถตอบคำถาม ได้แต่พูดตามเท่านั้น คุณครูใช้เวลาทุ่มเทมากว่า 3 ปี ใช้แบบฝึกนวัตกรรมชุดนี้ร่วมกับการฝึกเพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้นและครูจะนำความรู้ที่ได้นำมาพัฒนาการสอนที่โรงเรียน
โดย เกรียงไกร โตประเทศ (2011-10-12 17:07:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณที่มีโทรทัศน์ครูมาเป็นแนวทางเสมือนแผนที่ในการดำเนินชีวิตในการทำงานของครูที่มีการสอนถึงเทคนิคและวิธีการและอยากเสนอแนะเรื่องที่ตนเองต้องการอยากได้แนวทางการสอนและเทคนิคตลอดจนแผนการสอนหรือตัวอย่างการสอนเด็กพิเศษออทิสติกในเรื่องต่างๆและทักษะการดำเนินชีวิตที่เป็นหลักเหมือนที่อาจารย์อารม คล้ายคลุมมาสอนเเป็นแนวให้ได้ดูกันเพราะบางที่ดูรายการตอนเช้าไม่ค่อยเจอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเด็กพิเศษมากนัก และอยากให้โทรทัศน์ครูดำเนินการอน่างต่อเนื่องต่อไป ขอบคุณคะ
โดย นันท์ภัส อ้นทอง (2011-10-13 12:39:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดิืฉันคิดว่าโทรทัศน์ครูมีแนวทางที่ทำให้ดิฉันมีเทคนิคและวิถีชีวิต แนวคิดในการนำเสนอให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ดีเยี่ยม สรุปว่ารายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมีประโยชน์ต่อครูที่จะนำไปใช้พัฒนา การเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทย ดิฉันอยากให้มีเว็บไซต์ดีๆอย่างนี้เยอะๆ เพราะจะทำให้ประชา่ชนที่เข้ามาเว็บไซต์มีความรู้ การแก้ปัญหา และเป็นหนทางในแก้ไขปัญหา และมีประโยชน์ในทางการศึกษา และสุดท้ายนี้ก็ขอให้เว็บไซต์นี้อยู่กับชาวไทยต่อไปจร้า :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อริสา มีชำนาญ (2011-10-13 14:00:57) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนที่เป็นออทิสติกต้องทำความเข้าใจให้มากกว่านักเรียนที่ปกติและการเรียนรู้ของนักเรียนก็แตกต่างกันทำให้ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจในด้านนี้มากกว่าครูที่สอนนักเรียนปกติ และอยากแนะนำให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปเข้าโรงเรียน ขอชื่นชมรายการโทรทัศน์ครูท่สามารถเปนการแก้ปัญหาท่ดีมากในการจัดกาเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยวิธีปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจ ขอบคุณ
โดย อรนุช ปุ่นจาด (2011-10-13 16:22:17) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูมีประโยชน์ที่ดีสำหรับครูไทยให้มีแนวทางและทิศทางที่ถูกต้อง ขอชื่นชมรายการโทรทัศน์ครูท่สามารถเปนการแก้ปัญหาท่ดีมากในการจัดกาเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยวิธีปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจ
เพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถอ่านจับใจความได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
โดย เพ็ญทิพา เสาวรส (2011-10-13 16:52:07) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูเป็นช่องทางที่ทำให้ได้ตระหนักถึงชีวิตและคุณภาพชีวิตของเด็กมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการสื่อความหมายต่าง ๆ ที่สำคัญผู้ที่เป็นครูต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนโดยไม่ลำเอียง เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าด้อยกว่าเพื่อน เด็กที่มีความบกพร่องควรต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษาโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับความต้องการเรียนรู้รับรู้ของเด็ก โดยที่ครูจะต้องมีความอดทนรวมไปถึงจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของครูที่จะสืบค้นหาวิธีการผลักดันส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
โดย สร้อยทอง หยกสุริยันต์ (2011-10-13 22:54:29) [แสดงความคิดเห็น]
ถือเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆให้แก่ผู็เรียนเฉพาะกลุ่มให้มีโอกาสได้ศึกษษความรู้ในรูปแบบใหม่ใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู็ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ฿่งสื่อที่ผลิตออกมาให้เหมาะสมกับเด็กออทิสติก เป็ฯสื่งที่ต้องใช้วิธี กระบวนการต่างๆคิดค้นออกมา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ทำให้เด็กสามารถเข้าในในเนื้อหาที่เรียนและเป็ฯการพัฒนาสติปัญญาของเด็กให้เป็นผู็เรู้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็ฯส่วนเติมเต็มให้เด็กสามารถเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เทียบเท่าเด็กที่มีสติปัญญาปกติ
โดย อนิรุทธ์ สติมั่น (2011-10-14 13:35:57) [แสดงความคิดเห็น]
ถือเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆให้แก่ผู็เรียนเฉพาะกลุ่มให้มีโอกาสได้ศึกษษความรู้ในรูปแบบใหม่ใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู็ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ฿่งสื่อที่ผลิตออกมาให้เหมาะสมกับเด็กออทิสติก เป็ฯสื่งที่ต้องใช้วิธี กระบวนการต่างๆคิดค้นออกมา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ทำให้เด็กสามารถเข้าในในเนื้อหาที่เรียนและเป็ฯการพัฒนาสติปัญญาของเด็กให้เป็นผู็เรู้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็ฯส่วนเติมเต็มให้เด็กสามารถเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เทียบเท่าเด็กที่มีสติปัญญาปกติ
โดย อนิรุทธ์ สติมั่น (2011-10-14 13:35:59) [แสดงความคิดเห็น]
ถือเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆให้แก่ผู็เรียนเฉพาะกลุ่มให้มีโอกาสได้ศึกษษความรู้ในรูปแบบใหม่ใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู็ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ฿่งสื่อที่ผลิตออกมาให้เหมาะสมกับเด็กออทิสติก เป็ฯสื่งที่ต้องใช้วิธี กระบวนการต่างๆคิดค้นออกมา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ทำให้เด็กสามารถเข้าในในเนื้อหาที่เรียนและเป็ฯการพัฒนาสติปัญญาของเด็กให้เป็นผู็เรู้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็ฯส่วนเติมเต็มให้เด็กสามารถเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เทียบเท่าเด็กที่มีสติปัญญาปกติ
โดย อนิรุทธ์ สติมั่น (2011-10-14 13:35:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกำลังใจให้คุณครูนะค่ะ
โดย สุนิสา พุ่มอ่อน (2011-10-16 22:50:39) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่เด็กออทิสติกมักไม่ค่อยจับใจความได้ จะต้องสอนให้เด็กพูดโดยการอ่านตามเพื่อให้เด็กฝึกพูดตามไปด้วยและให้เด็กได้เห็นภาพตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้เด็กจดจำได้นานในการเรียนการสอน :tv09:
โดย พานุซัน มาบู (2012-01-12 22:06:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นฝึกการพัฒาของเด็กออทิสติกเพื่อให้มีความจำดีของเด็กเหล่านี้เพื่อให้เด็กได้มีความจำง่ายและอ่านได้
โดย อิบรอเฮง มะดานิง (2012-01-12 22:54:11) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอารม ได้ใช้ทักษะการสอนที่ดีมากเหมาะกับเด็กพิเศษประเภทออทิสติกทำให้เด็กได้รู้จักใจความเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาด้านต่างๆอีกด้วย ขอซื่นชมมากคับ
โดย ฮาสลัน เจ๊ะแน (2012-01-13 13:35:57) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากๆ ต้องยอมรับในความพยายามของครู ซึ่งใช้เวลานานมากที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้สามารถอ่านได้ จับใจความได้ สู้ๆนะครับเป็นกำลังให้ :tv15:
โดย มูฮัมมัด มาแน (2012-01-13 15:00:03) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเก่งมากๆ สามารถค้นหาเทคนิคการสอนเด็กกลุ่มนี้
ทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนมากขึ้น
โดย นิเมาลานา สาและ (2012-01-14 08:26:01) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีเทคนิคในการสอนและให้เด็กได้เรียนผ่านทีล่ะขั้นตอนเพือทีจะพัฒนาในตัวเด็กขอให้กำลังใจคุณครูสู้ต่อไป และขอขอบคุณที่ได้เรียนรู้การจัดนวตกรรมการสอนมาใช้กับเด็กพิเศษ สู้ๆๆๆๆนะครับ
โดย อัลฟรรณ์ สะบูดิง (2012-01-15 22:00:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก
โดย สูรายา แดเบ๊าะ (2012-01-16 16:24:03) [แสดงความคิดเห็น]
ทําให้เด็กมีการพัฒนามากขึ้น
โดย สูรายา แดเบ๊าะ (2012-01-20 12:53:19) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังให้นักเรียนรักในการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ดี โดยฝึกทักษะในการอ่านเป็นระยะโดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆหรือเรื่องที่นักเรียนสนใจก่อน เพื่อที่จะได้ปลูกฝังให้นักเรียนรักในการอ่านหนังสือ และมองว่าหนังสือเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพื่อที่นักเรียนจะได้มีทักษะในการอ่านให้ดีขึ้น และรู้จักการวิเคราะห์และตีความจากเรื่องที่ได้อ่าน และทั้งนี้อาจทำให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยมากมายตามมาจากเรื่องที่พวกเขาได้อ่านไปนั้น จึงทำให้นักเรียนอยากที่จะค้นหาความคำตอบนั้นด้วยตัวเองมากขึ้น :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นฤมล คุ้มตลอด (2012-03-14 20:23:05) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยอย่างยิ่ง"ไม่มีรางวัลใด ไม่มีความสุขใดที่จะมากเท่าเห็นเด็กของเรามีพัฒนาการดีขึ้น" นี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของครู สิ่งที่เห็นเด่นชัดคือความตั้งใจจริงของทั้งคุณครูและผู้ปกครองซึ่งถ้าพฤติกรรมความร่วมมือเหล่านี้ได้ขยายวงกว้างออกไปมากๆ เด็กๆบ้านเราคงมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ส่งที่นำไปใช้ได้ดีคือกระบวนการในการพัฒนาของคุณครูที่มีขั้นตอนที่ต่อเนื่อง แต่ละขั้นมีแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน เห็นผลและการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองมีความต่อเนื่องถึงบ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยี่ยมมากขอบคุณคุณครูที่เสนอแนะแนวทางที่ดีให้ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่เป็นสื่อกลางในครั้งนี้
โดย ราณี แก้วเนิน (2012-04-01 08:12:33) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกการอ่านจับใจความในเด็กออทิสติก เป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ และเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่ครูได้สอน ได้ดูแลช่วยเหลือเด็กๆ อยากให้โทรทัศน์ครูได้แนะนำเทคนิค วิธีการจัดกอจกรรมสำหรับเด็กออทิสติกให้กับเด็กระดับปฐมวัย ช่วงอายุ 4-5 ขวบบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการสอนให้กับครูอนุบาลบ้าง ขอชื่นชมในความสามารถของ คุณครูอารมคะ
โดย สุภาพร ทรงวิชัย (2012-04-26 12:47:05) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv