thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 25454
Rate :
 4
ความยาว : 14.11 นาที | Online : 2010-10-29  
    การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม  
    จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณครูแมว –ดร. นฤมล เนียมหอม จึงได้คิดองค์ความรู้ “การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน” โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย จนมาทำเป็นเต็มรูปแบบในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตั้งแต่ปี 2550 โดยในขั้นตอนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตัวเอง จากนั้นคุณครูจะนำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม วิธีนี้จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้เหมือนอยู่ในโลกนิทานตลอดทั้งวัน  
     
Share |
 

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี
ชมกิจกรรมที่ปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็ก ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่เขินอาย และทำอย่างมีความสุข เพิ่มเติม

 
 
ดร.นฤมล เป็นตัวอย่างของครูที่รู้จักพัฒนาตนนำไปสู่การพัฒนาศิษย์ครับ
โดย นายชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน (2010-10-29 09:08:43) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการของดร.ดีมากค่ะจะนำไปปรับใช้
โดย วรรณา บุญรักษา (2011-04-19 12:18:44)
คุณครูสอนได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ
โดย ครูอัญชลี พิริยาลัยแพร่ (2010-10-29 09:25:31) [แสดงความคิดเห็น]
สมัครเข้าเรียนรู้
โดย นางสุรีทิพย์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ (2010-10-29 17:01:24) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ ดร.นฤมล เนียมหอมและทุกท่านที่ให้ความรู้ค่ะ......จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
โดย นางสาวสุวิมล วรพันธ์ (2010-10-29 18:09:02) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนทุ่งมหาเมฆโชคดีที่มีคุณครูเก่ง สวย ใจดี ตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการขึ้น ขอชื่นชม
โดย บังอร วิกรมคุณาพร (2010-10-30 04:57:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมากเลยค่ะ....
โดย kruna (2010-10-31 21:18:51) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ ดร.นฤมล เนียมหอม ที่นำเอานิทานมาจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ร่วมปฏิบัติ สนุกสนานและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม เป็นตัวอย่างดีมากเลยค่ะ
โดย ครูสุจิตรา สิทธิไทย (2010-10-31 22:12:31) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนได้ดีมากเลย ดิฉันเปิดเข้ามาดูก็รู้สึกประทับใจ ดิฉันกำลังจะเตรียมตัวไปดูงานที่โรงเรียนครูในเดือน ธันวานี้ค่ะ
โดย ว่าที่ครูปฐมวัย (2010-11-02 17:18:38) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ ดร.นฤมล เนียมหอม และคณะ สำหรับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กให้มีพัฒนาการเพิ่มเติมขึ้น จัดการเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กชอบให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เด็กเข้าร่วมกิจกรรมแล้วมีความสุข ครูสอนได้ดีมาก
โดย สุภัทรา สิริจามร (2010-11-04 10:59:03) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่คุณครูนำมาจัดดีมาก เด็กได้กล้าแสดงออก มีความสนใจ เหมาะสมมากเป็นการจัดที่เน้นเด็กเป็นศุนย์กลางขอขอบคุณมากค่ะ
โดย นางนพวัลย์ หนูชัยปลอด (2010-11-06 17:35:31) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีมากเลยค่ะทำให้เด็กกล้าแสดงออก มีสมาธิในการเรียนดีขึ้น กล้าพูด กล้าซักถามมากขึ้นซึ่งดิฉันเป็นครูปฐมวัยอยู่พอดีค่ะ
โดย น.ส.เนตรชนก จอมใจ (2010-11-07 09:02:57) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีมาก ทำให้เด็กรู้จักรักการอ่านมากขึ้น และเด็กก็กล้าแสดงความคิดเห็น
โดย น.ส.วิกานดา สังฆะสอน (2010-11-07 18:32:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมากครับ..ทำให้เด็กกล้าแสดงออกและเกิดการคิด
โดย เอกพัน บุปผาดา (2010-11-08 11:45:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบรายการดีมากเลยสอนดี๊ดี
โดย ครูโอ๋คร๊าบบบบบบ (2010-11-09 21:52:08) [แสดงความคิดเห็น]
ทำแล้วส่งผลต่อการเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กได้ไหม ถ้าการศึกษาไทยยังมีรอยต่อที่เชื่อมไม่ได้ระหว่างอุดมศึกษากับมัธยม
โดย ครูมัธยมปลาย (2010-11-10 13:11:10) [แสดงความคิดเห็น]
ถึงครูมัธยมปลาย การกระทำทุกอย่างในชีวิตจำเป็นต้องทำเพื่อการเข้ามหาวิทยาลัยจริงหรือ????
โดย ครูอนุบาล (2010-11-10 17:28:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดร.นฤมล สอนให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และช่วยให้เด็กฝึกคิด วิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์จากการเล่านิทาน ทำให้เด็กๆ มีความสุขในการเรียนมาก
โดย วรรณสิริ ตุ้มโท (2010-11-10 21:50:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดร.นฤมล สอนให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และช่วยให้เด็กฝึกคิด วิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์จากการเล่านิทาน ทำให้เด็กๆ มีความสุขในการเรียนมาก
โดย วรรณสิริ ตุ้มโท (2010-11-10 21:50:34) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้
โดย อนุศักดิ์ ศิลาชัย (2010-11-10 23:12:15) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์แบบวรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ดี ซึ่งทำให้เด็ก มีพัฒนาการทางความคิด มีการริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น และรักการอ่านมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการปูพื้นฐานของเด็กปฐมวัยที่ดีมากเลยค่ะ
โดย นางสาวจารุพักตร์ ศรีวารี 53035247 คอมฯ2 (2010-11-13 14:29:09) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ใช้กิจกรรมสอดแซงในวิชาการสอน ควรสร้างเสริมประสบการณ์ในระดับประถมวัยทำให้เด็กรักการอ่าน กล้าแสดงออก ความการคิดวิเคราะห์ทางความคิด ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะ
โดย นางสาวสุภาพร อนันต์สินชัย ห้อง 2 รหัส 53035281 (2010-11-13 18:15:40) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ใช้กิจกรรมสอดแซงในวิชาการสอน ควรสร้างเสริมประสบการณ์ในระดับประถมวัยทำให้เด็กรักการอ่าน กล้าแสดงออก ความการคิดวิเคราะห์ทางความคิด ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะ
โดย นางสาวสุภาพร อนันต์สินชัย ห้อง 2 รหัส 53035281 (2010-11-13 18:15:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนรู้และสนุกไปกับการเรียนการสอน ดีมากๆเลยครับ
โดย นาย วุฒิไกร ชูประจง (2010-11-13 19:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณนะค่ะสำหรับความรู้ที่ได้ถ่ายทอดมา
โดย ปรางทิพย์ มะลาตรี com2 (2010-11-14 09:28:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณครูแมวแทนน้อง ๆ ทุกคนด้วยคะ อยากรู้เรื่องโรงเรียนในป่าของครูแมวด้วยคะ
โดย นางสาววราพร ราชาดี (2010-11-14 13:00:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้นเป็นรายการที่ดีมากค่ะ
โดย นางสาวนันทิดา สาระมิตร ห้อง2 รหัส53035261 (2010-11-14 18:56:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้นเป็นรายการที่ดีมากค่ะ
โดย นางสาวนันทิดา สาระมิตร ห้อง2 รหัส53035261 (2010-11-14 18:56:48) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนโดยยึดตัวเด็กเป็นศูนย์กลาง คืดเอาสิ่งที่เด็กชอบและสนใจ เอากลับมาสอนตัวเด็กเองทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และวิเคราะห์ซึ่งเป็นการสอนเด็กปฐมวัยที่ดีมากๆ
โดย สนธยา แจ้งอรุณ COM_1_KMITL (2010-11-15 01:27:43) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และช่วยให้เด็กฝึกคิด วิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์จากการเล่านิทาน
โดย ชาลี ไทยดี (2010-11-15 11:32:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยค่ะ
โดย นางสาวอริสรา จันที (2010-11-16 13:07:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์แบบวรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ดี ซึ่งทำให้เด็ก มีพัฒนาการทางความคิด มีการริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น และรักการอ่านมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการปูพื้นฐานของเด็กปฐมวัยที่ดีมากเลยค่
โดย sorakamon (2010-11-16 19:13:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ครูปฐมวัยทุกคนควรจัดให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เขาซึมซับกับความดีงาม คิดดี พูดดี ทำดี คุณธรรม จริยธรรม ที่สังคมปัจจุบันค่อนข้างมีน้อย
โดย KEDMANEE PAPAVIRAT (2010-11-16 19:41:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนของครูแมวมากคะครูเป็นครุมืออาชีพจริงๆคะ
โดย พิศมัย เตียวเย (2010-11-16 21:31:59) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนของครูแมวมากเป็นวิทยทานที่ดี
โดย กาญจนา บุญมาติด (2010-11-17 20:04:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณครูแมว โ€“ดร. นฤมล เนียมหอม จึงได้คิดองค์ความรู้ โ€œการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานโ€ โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย จนมาทำเป็นเต็มรูปแบบในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตั้งแต่ปี 2550 โดยในขั้นตอนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตัวเอง จากนั้นคุณครูจะนำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม วิธีนี้จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้เหมือนอยู่ในโลกนิทานตลอดทั้งวัน การจัดประสบการณ์แบบวรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ดี ซึ่งทำให้เด็ก มีพัฒนาการทางความคิด มีการริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าคิด ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กล้าแสดงออกมากขึ้น และรักการอ่านมากขึ้นอีกด้วย ครับ
โดย วระเดช แฝงสีคำ KMITL_TELECOM (2010-11-17 22:17:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณครูแมว โโ‚ฌโ€œดร. นฤมล เนียมหอม จึงได้คิดองค์ความรู้ โดย การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน โดยโดยเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย จนมาทำเป็นเต็มรูปแบบในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตั้งแต่ปี 2550 โดยในขั้นตอนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตัวเอง จากนั้นคุณครูจะนำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม วิธีนี้จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้เหมือนอยู่ในโลกนิทานตลอดทั้งวัน การจัดประสบการณ์แบบวรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ดี ซึ่งทำให้เด็ก มีพัฒนาการทางความคิด มีการริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าคิด ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กล้าแสดงออกมากขึ้น และรักการอ่านมากขึ้นอีกด้วย ครับ
โดย วระเดช แฝงสีคำ KMITL_TELECOM (2010-11-17 22:18:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณครูแมว โดยโ€œดร. นฤมล เนียมหอม จึงได้คิดองค์ความรู้ โดย การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย จนมาทำเป็นเต็มรูปแบบในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตั้งแต่ปี 2550 โดยในขั้นตอนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตัวเอง จากนั้นคุณครูจะนำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม วิธีนี้จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้เหมือนอยู่ในโลกนิทานตลอดทั้งวัน การจัดประสบการณ์แบบวรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ดี ซึ่งทำให้เด็ก มีพัฒนาการทางความคิด มีการริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าคิด ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กล้าแสดงออกมากขึ้น และรักการอ่านมากขึ้นอีกด้วย ครับ
โดย วระเดช แฝงสีคำ KMITL_TELECOM (2010-11-17 22:20:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดู ได้แนวคิดมากเลยทีเดียว เพราะเด็กส่วนใหญ่ชอบวรรณกรรม นิทาน เรื่องเล่า ซึ่งมีเนื้อหาที่เด็กเข้าใจง่าย จินตนาการได้ ว่าเหตุการณ์ในเหตุการเป็นยังไง การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน จึงมีประโยชน์อย่างมากในแนวคิดนี้สำหรับโลกปัจจุบัน
โดย มนตรี กิติวงศ์อิ่น (2010-11-17 22:34:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เสริมสร้างจินตนาการ และยังส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุก ๆ ด้านได้ด้วยค่ะ
โดย นางสาวนรัญญา ศรีทรัพย์ (2010-11-18 02:11:01) [แสดงความคิดเห็น]
แนวคิดพื้นฐานที่ว่า "นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย
โดย โดย นาย รชารินทร์ บุญพอก kmitl telecom (2010-11-18 09:52:23) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้นิทานเปนตัวช่วยสร้างการเรียนรู้ให้เด็กนั้น ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น
โดย น.ส.วนพร เกิดโต 53035221 คอม ห้อง (2010-11-21 12:55:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับ
โดย นายสุวิชา นาคสังข์ 53035232 คอม 1 (2010-11-22 11:56:09) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการเล่านิทาน ที่น่าสนใจมาก ขอบคุณที่นำสิ่งดี ๆให้
โดย พรรณิภา กาศวิลาศ (2010-11-22 15:55:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้...และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย เบญจพร ขอนบุญนาค คอม2 (2010-11-23 23:14:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากครับ
โดย ปฐมพร วัฒนสุข (2010-11-25 14:49:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้มากครับ
โดย นายจักรพล เรืองเจริญ KMITL 52630358 (2010-11-25 19:24:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ ที่นำทฤษฎีมาประยุกต์ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากยังออกเสียงภาษาไทยได้ชัดน่าประทับใจค่ะ โดยเฉพาะ ร.เรือ และคำควบกล้ำ ซึ่งวัยรุ่นสมัยนี้ออกเสียงชัดเจนได้น้อยลงไปทุกทีแล้วค่ะ
โดย ศรีกัญภัสสร์ (2010-12-04 18:18:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจยิ่ง ผมเคยได้เห็นการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆแล้ว น่ารักมากๆ วรรณกรรมสามารถทำให้เด็กเรียนรู้อะไรได้มากจริงๆ ครับ เอาใจช่วย ดร.นฤมล นะครับ
โดย ครูก้อนหิน (2010-12-22 22:45:59) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานเป็นสื่อในการพัฒนาเด็กๆ ได้ดีมากๆๆๆๆ เคยทดลองแล้วได้ผล ชื่นชมพี่นฤมลด้วยนะคะ
โดย ลัดดา กำมะหยี่ (2011-01-05 06:58:57) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนของครูแมวมากคะครูเป็นครูมืออาชีพจริงๆนำไปทดลองใช้แล้วเด็กๆมีความสุขมากคะ
โดย คุณครูวันดี วุฒิประดิษฐ์ (2011-01-14 12:21:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรูปธรรมที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น
โดย ชุตินันท์ รักษาสัตย์ (2011-01-16 07:04:47) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยคะจะนำเรื่องที่ดูคุณครูไปขยายผลให้กับเพื่อครูรับทราบรูปแบบการสอนรูปแบบนี้นะคะ ขออนุญาตินะคะ
โดย ฐิตินาท ทองเจริญ (2011-01-17 22:01:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเด็กโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานน่าสนใจมากๆเลยได้รับความรู้มากเลยทีเดียวจะนำไปปรับใช้ค่ะ
โดย พนิดาบัวส้ม (2011-01-21 22:52:21) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการใช้วรรณกรรรมเป็นฐานเป็นกิจกรรมที่ดีมากสามารถต่อยอดให้เด็กได้แสดงออกเป็นตัวละครในนิทานเด็กได้มีการที่บูรณาการได้ครบทั้ง 6 กิจกรรม เป็นการสอนที่จะทำให้เด็กได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพเพิ่มขึ้น ขอนำการสอนของคณครูไปประยุกต์ใช้บ้างนะคะ ได้ผลอย่างไรจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆครูทราบค่ะ
โดย ครูละ (2011-01-29 10:53:42) [แสดงความคิดเห็น]
จุดประกายทางความคิดดีมากเลยค่ะ
โดย ครูราหุล รัตนวงศ์แข (2011-02-02 13:49:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะ
โดย ปฏิมาพร คอม2 (2011-02-02 17:14:35) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าครูสอนแบบนี้ อยากมาเรียนทุกวัน
โดย สรวีย์ งามวงศ์ คอม2 (2011-02-02 22:29:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัการสอนให้เหมาะสมกับเด็ก ทำให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ
โดย นายธนกฤต ศรีมหันต์ (2011-02-02 23:46:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม ดิฉันได้ชมรายการแล้ว เป็นการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เหมาะสมและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ มีการประยุกต์กิจกรรมทั้ง6 กิจกรรมได้ลงตัว เด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทักษะต่างๆ ดิฉันชอบวิธีการจัดประสบการณ์แบบธรรมชาติมากค่ะ เพราะดิฉันก็สอนเด็กวัย3ขวบ ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากรายการนี้ไปประยุกต์ใช้ที่ห้องเรียน
โดย นางสาวจารุณี ศรีชำนาญ (2011-02-03 13:09:20) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันต้องการให้รายการนำเสนอเทคนิคการเล่านิทานและการทำสื่อนวัตกรรมใหม่ๆมานำเสนอในรายการเพื่อครูปฐมวัยจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ขอขอบคุณรายการครูมืออาชีพมากค่ะ ที่ได้ให้ความรู้ใหม่ๆ
โดย นางสาวจารุณี ศรีชำนาญ (2011-02-03 13:18:22) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้เมืองไทยเรามีรายการโทรทัศน์ดีๆแบบนี้นานๆ เพื่อเด็กไทยจะได้มีความรู้พัฒนาประเทศได้ในอนาคต
โดย นางสาวจารุณี ศรีชำนาญ (2011-02-03 13:21:39) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าครูอนุบาลรู้จักการสังเกต การเรียรู้ธรรมชาติของเด็กแล้ว ดิฉันคิดว่า เราเองก็จะมีเทคนิคการสอนที่ใช้ในการพัฒนาเด็กได้เหมือนกัน จริงๆแล้วกิจกรรม หกกิจกรรมหลักดิฉันได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้ว ถ้าครูเราเข้าใจการจัดกิจกรรมให้เด็กที่ดีแล้ว เราจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกับการเรียนรู้ของเด็กทุก ๆ ด้าน ได้อย่างเป็นองค์รวม นิทานเป็นหนึ่งในมุม นิทานที่ดร. แมว ได้คิดออกแบบเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรก กิจกรรมที่หลากหลาย ดิฉันเชื่อว่าครูอนุบาลทุกท่านได้ กระทำอยู่เช่นเดียวกัน แต่จะต่างกันตรงที่ กิจกรรม บางคนเล่าแล้วจบเลย หรือบางคนต่อยอดความคิดจากนิทานอีก ดร.แมว เป็นผู้หนึ่ง ที่นำวิธีธรรมดาที่เราทำๆกันทุกๆ วันจนบางครั้ง ก็เข้าใจแค่ต้องเราให้เด็กฟังทุกวันเท่านั้น แต่ถ้าเราจะมองให้ลึกเเล้ว แค่นิทานเรื่องหนึ่งสามาถต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างไม่น่าเชื่อ ของชื่นชม ดร.แมว ที่จุดประกายความคิดดีอย่างดี และขอเป็นกำลังใจให้ครูประถมวัยทุกท่าน ดิฉันเชื่อว่า ถ้าเรามองดู สังเกตกิจกรรมที่เราจัดดี เราอาจต่อการเรียนรู้ออกไปได้อีกแน่ๆ ค่ะ ^^
โดย LY (2011-02-04 19:01:29) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของดร.นฤมล เนียมหอม ในการส่งเสริมความคิดและจินตการของนักเรียนได้อย่างดี นักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกสนาน
โดย พิชญ์สินี มากชู (2011-02-05 16:23:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณดร.นฤมล เนียมหอมที่ได้นำการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งมาถ่ายทอดให้ ขอชื่นชมคะ
โดย ครูอนุบาลคนหนึ่ง (2011-02-07 20:51:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยเป้นสิ่งที่ดีและสามารถนำกิจกรรมไปปรับใช้หรือไปแบบอย่างได้ดีทีเดียว(ยอดเยี่ยมมากค่ะ)
โดย นักศึกษาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2011-02-12 18:26:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นราการที่ปลูกฟังให้เด็กเกิดทักษณะมากขึ้น
โดย นางสาวนันทิดา สาระมิตร ห้อง2 รหัส53035261 (2011-02-13 11:52:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กคล้ายบ้านตามแนวคิดของทอนเตสเฃอรรี่ สร้างประสบการณ์จริงอันมีค่าเด็กจะสนใจได้เปลี่ยนบรรยากาศมีความตื่นเต้นสิ่งรอบตัวที่กำลังเรียนรู้ เด้กรักการผจญภัยตามธรรมชาติเด็ก ป่าให้ความรุ้ที่มากมายเกินกว่าคิดใบไม้ 1 ใบก็สร้างองค์ความรู้ได้ถ้าครูเข้าใจที่จะใช้เป็นสื่อ ต้นไม้หลากหลายต้นเป็นครูได้อย่างดี เด็กได้ใช้ไพลัง สมอง ที่ต้องการแสวงหา สิ่งใหม่ การค้นพบใหม่ๆ กระบวนการทางสังคม ความรัก ความระมัดระวังจะถูกจัดไว้ในประสบการณ์ตรงในป่า มีคุณค่า น่าทดลอง น่าเรียนรู้ ไม่ต้องสิ้นเปลืงงบประมาณ ถ้ารู้จักใช้ เยียมยอดมากสำหรับคลิปชุดนี้จะพยายยามนำไปเผยแพร่ให้เพื่อนครูผู้สร้างพื้นฐานชีวิตให้เด็กๆค่ะขอชื่นชมดทรทัศน์ครูไทย จะแวะเวียนมาชมบ่ายๆค่าขอให้มีกำลังใจช่วยกันสร้างชาติต่อไปนะคะ
โดย นางกมลพร พัฒนดำรงค์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 (2011-02-13 11:58:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ จะลองนำไปใช้
โดย ครูมณ (2011-02-25 21:40:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนุกสนานและมีความสุขกับการเรียนรู้ จะลองนำไปปฏิบัติดูขอขอบคุณแนวปฏิบัติที่ดี ๆ แบบนี้นะคะ
โดย ภัทราลักษณ์ ดู่มณี (2011-03-02 22:13:08) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอน เทคนิคการสอน ของระบบ ดร.มากๆ ๆ ชอบมานานแล้ว ชอบตั้งแต่ดูงานที่โรงเรียนของ ดร.นฤมล :tv03:
โดย ศศิชา กรานมูล (2011-03-05 20:06:23) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวเองเป็นคนชอบอ่านนิทานมาตั้งแต่เด็กพอโตมาก็จะอ่านหนังสือหลายประเภทยิ่งมาเป็นครูอนุบาลก็ยิ่งเห็นว่านิทานเป็นสื่อที่ช่วยเสริมพัฒนาการให้กับเด็กได้ทุกๆด้าน แล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสได้เข้าอบรมโดยมีครูแมวเป็นวิทยากรก็ยิ่งได้เห็นว่านิทานมีผลกับเด็กมากขนาดไหน ขอบคุณครูแมวที่ให้ความรู้และแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ดีอย่างนี้
โดย คุณครูอ้อม (2011-03-08 22:59:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอน ของดร.นฤมลมาก ๆ ค่ะ โดยเฉพาะการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และมีทักษะทางภาษาโดยการพูด การเล่า การแสดงออก ชอบตั้งแต่ดูงานที่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆแล้วค่ะ :tv02:
โดย ชัญญา ศิริรัตน์ (2011-03-14 11:28:17) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่อาจารย์นำแนวทางในการชี้แนะ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้
โดย อรพรรณ (2011-03-15 20:54:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดร.นฤมล สอนได้ดีมากครับ ทำให้เด็กมีทักษะทางภาษาโดยการพูด การเล่า การแสดงออก :tv07:
โดย นายไพโรจน์ ด้านเนาลา (2011-03-15 21:54:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดร.นะนี่มาสอนปฐมวัย น่าชื่นใจจริงๆ คุณครูมุ่งมั่นพัฒนาและเด็กๆก็ดูสมบูรร์ น่ารัก สะอาด สะอ้าน.....
โดย อุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ (2011-03-15 22:16:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูนฤมล ต้องเขียนแผนจัดประสบการณใหม
โดย สังวาลย์ (2011-03-17 16:00:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีสอนมากค่ะ
โดย สังวาลย์ (2011-03-17 16:02:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจังเลยค่ะ :tv02:
โดย พรพิมล สว่างผ่องแผ้ว (2011-03-23 18:06:56) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าครูที่สอนเด็กระดับปฐมวัยทุกคนทำได้อย่างคุณครูนฤมลเด็กไทยต้องฉลาดและมีความคิดอย่างแน่นอนประเทศไทยก็จะเจริญ
โดย แม่น้องไอซ์ (2011-03-27 14:14:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดร.เป็นครูปฐมวัยที่มีคุณภาพและเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย น่าภูมิใจที่มีครูปฐมวัยที่เก่งและเข้าใจธรรมชาติเด็กปฐมวัย :tv17:
โดย ดารุณี พิริยะชนานุสรณ์ (2011-03-31 12:43:38) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดเทอมใหม่ได้สอนอนุบาล1ขอบคุณค่ะที่ทำให้มีแนวคิดปรับสอน
โดย waree Thamthura (2011-04-06 22:38:20) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมคับ
โดย นายชวพันธ์ กองมงคล (2011-04-07 23:49:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมกับแนวทางวิธีการจัดกิจกรรมของ ดร.มานานแล้ว สมัครเป็นสมาชิก เวบไซด์ของ ดร.ดัวยเพราะเห็นด้วยอย่างย่ิงกับวิธีการสอนเด็กโดยใช้นิทานเป็นสื่อ เนื่องจากนิทานเป็นแนวทางนำไปสู่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก ตัวเองก็ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านโดยให้เด็กยืมหนังสือนิทานไปอ่านที่บ้านกับผู้ปกครอง โดยเร่ิมจากปัญหาเด็กไม่ชอบมุมหนังสือ จนเด็กกลายเป็นเด็กชอบนิทาน ชอบนิทาน ว่างปุ๊บก็จะไปอ่านหนังสือ เด็กบางคนจำนิทานได้ทั้งเล่ม ผู้ปกครองก็ส่งเสริมโดยการร่วมกับ
ลุกทำหนังสือ Big Book กันในครอบครัว จากเร่ื่องที่เด็กสนใจ เช่น สนใจไดโนเสาร์ ทำเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่บ้าน ขอบคุณมากค่ะ ที่ดร. นำแนวทางในการส่งเสริมการอ่านมาช่วยสร้างเด็กเป็นยอดนักอ่าน ตัวเองเชื่อเสมอว่า การอ่านเป็นแนวทางสร้างจินตนาการเและการต่อยอดทางการพัฒนาภาษาที่ดีที่สุด ทุกว้ันนี้ได้นำมาทดลองกับลูกชาย ซึ่งอายุ 2 ขวบกว่า สามารถจำเนื้อหาในหนังสือนิทาน พูดเรื่องในหนังสือนิทานได้ถูกต้องทั้งเล่ม จากที่เราเป็นคนอ่านให้เขาฟังตั้งแต่เล็กค่ะ เรื่อง ขนมครกน่าแคะ ตลาดน้ำอ้ำอร่อย
โดย กิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์ (2011-04-19 15:58:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณดร.นฤมลมากๆที่ชวยจุดประกายความคิดดีๆให้กับครูปฐมวัยค่ะ :tv17:
โดย นางสาวอรพินธ์ สีตุ้ย (2011-04-19 16:47:31) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่อาจารย์นำแนวทางในการชี้แนะเป็นการ
จุดประกายทางความคิดดีมากเลยค่ะ ขอชื่นชมคะ
มากเลยค่ะ
โดย ครูเกษ (2011-04-21 11:04:15) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์ดีมากคะน่าสนใจดี จะนำไปใช้กับการจัดกิจกรรมค่ะ
โดย จิราภรณ์ พิมสาร สาขาหลักสูตและการสอน มน. (2011-05-02 11:36:55) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อของครูมีความน่าสนใจค่ะ :tv17: :tv17:
โดย ธิดารัตน์ หทัยสดใส (2011-05-03 16:59:08) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย :tv18:
โดย นุชนาถ สองสี (2011-05-08 22:09:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณรายการทีวีครูและคุณครูแมว โโ‚ฌโ€œดร. นฤมล เนียมหอม จึงได้คิดองค์ความรู้ โโ‚ฌœการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานโโ‚ฌ เป็นรุ่นพี่ตอนเรียนป.โท ที่จุฬาฯ...ครูแมวเก่งมากค่ะ..ชื่นชม^^ :tv15: :tv18: :tv17:
โดย รัตนา ล้อมวงษ์ (2011-06-02 11:13:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้จริง ครูปฐมวัยควรนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเองอย่างเหมาะสมเป้าหมายคือการเรียนรู้ของเด็ก
โดย นิวาส อุทธา (2011-06-11 09:47:41) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่ได้ดูตอนออกอากาสจึงโหลดมาดู ชอบวิธีการสอนมากค่ะ จะนำไปปรับปรุงในการสอน
โดย อรทัย ผดุงสมัย (2011-07-07 13:23:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมฝึกเด็กให้เกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ที่บูรณาการการจัดกิจกรรมตามปกติ ให้เด็กมีโอกาสส่วนร่วมมาก ขอชื่นชมดร.นฤมล ดีมาก
โดย วิไล แสงเหมือนขวัญ (2011-07-08 14:57:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่นำความรู้ดีดีมาให้ได้ชมค่ะ และจะนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กที่โรงเรียนต่อไปค่ะ :tv15: :tv04:
โดย ครูนก (2011-07-12 13:04:15) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับกิจกรรมที่ดีน่ะค่ะ การเล่าโดยใช้สื่อใกล้ตัวเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและนำไปปฎิบัติ
โดย ยุภาพร แสงสว่าง (2011-07-13 14:33:21) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ นิยมและชื่นชม ดร.นฤมล เนียมหอม มากครับ ดีใจแทนเด็กๆ และ อยากกลับไปเป็นเด็กอีกถ้ามีคุณครูแบบนี้ วิธีการเรียนรู้แบบนี้เป็นการเรียนรู้แบบวิธีธรรมชาติของเด็กมากที่สุด เด็กวัยนี้อยากรู้อยากเห็น การเปิดของการเล่านิทาน ของคุณครูน่าสนใจและทำให้เด็กๆ อยากมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบให้เด็กๆ มีส่วนร่วมด้วยการเล่นบทบาทสมมติทำให้เด็กจดจำและประทับใจ น่าจะนำไปปรับใช้กับการเรียนทุกวิชาได้ เพราะการเล่นบทบาทสมมติจะช่วยให้เด็กๆ มีจินตนาการสูง เมื่อโตขึ้นการเรียนรู้ในห้องเรียนของเด็กๆ มักจะเปลี่ยนไปเป็นการท่องจำ จึงน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งการการเรียนรู้เปลี่ยนไปเป็นการท่องจำที่เรียนไปไม่กี่วันก็ลืมครับ
โดย เกรียงไกร วิหาร (2011-07-14 20:31:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการได้เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ มีการบูรณาการในการจัดกิจกรรมทั้ง6 กิจกรรมได้เป็นอย่างดี เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทักษะการพูด การฟังเป็นวิธีการจัดประสบการณ์แบบภาษาธรรมชาติ ชอบวิธีการจัดประสบการณ์แบบธรรมชาติมากค่ะ จำนำความรู้ที่ได้จากรายการไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนบ้าง
โดย สุชาดา ผลบุญ (2011-07-17 16:00:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ นิทานที่เด็ก ชอบเป็นสื่อนำ ทำให้เกิดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปได้ทั้ง 6 กิจกรรม สามารถพัฒนาเด็กได้ครบทั้ง 4 ด้าน เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์ที่ดีมากๆ ดิฉันจะนำประสบการณ์นี้ไปใช้เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กๆที่โรงเรียนบ้านโป่งไหม จังหวัดกาญจนบุรีบ้าง ค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15:
โดย รัตติดา วังกุ่ม (2011-07-23 00:07:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณและขอชื่นชมคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่งคะ คุณครูเก่งมากเลยคะ ดิฉันจะขอนำตัวอย่างนี้ไปประยุกต์ใช้ และจะขออนุญาตแบ่งปันให้กับเพื่อนครูท่านอื่นๆนะคะ เพราะคุณครูสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจ และเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเด็กๆ ถ้าโรงเรียนและคุณครูอนุบาลในบ้านเราทุกแห่งสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างนี้ เด็กไทยจะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพได้แน่นอนคะ เพราะกิจกรรมที่คุณครูได้จัดขึ้นเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆได้ทั้งด้าน IQ EQ และความคิดสร้างสรรค์ คะ
โดย สุธิดา แย้มรอด (2011-07-25 15:27:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวีดีโอที่ดีมากๆค่ะ นำมาสอนนักศึกษาในวิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย ทำให้นักศึกษาเข้าคำว่า การบูรณาการ นิทาน สู่ กิจกรรม 6 หลัก ได้มากขึ้นค่ะ และเป็นจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์นิทานสำหรับเด็กปฐมวัยได้อีกหลากหลายวิธีเลยทีเดียว ขอบคุณ Tercher TV และวีดีโอนี้มากค่ะ
โดย คันธรส วงศ์ศักดิ์ (2011-07-26 19:53:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วมีความสุขมากๆเลยครับ ผมขอชื่นชมในแนวทางการสอนของคุณครู คุณครูเก่งมากๆครับ นิทานเปรียบเสมือนประตูบานใหญ่ที่สามารถนำพาเด็กๆไปสู่โลกแห่งจินตนาการ สามารถกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดี การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ ผมว่าใครๆก็สามารถนำแนวทางของคุณครูไปจัดได้เช่นกันครับ แต่หัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเสียสละ และรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์เพื่อมอบให้กับเด็กๆนั้น เป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบกันยาก
โดย วลัญช์ชัย เมฆขลา (2011-08-12 22:56:53) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้นอกจากเด็กจะได้รับความรู้ ความสนุกสนานจากการฟังนิทานแล้ว ยังปลูกฝังให้เด็กๆเป็นคนรักการอ่านได้อีกด้วย คุณครูมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำนิทานมาทำเป็นเรื่องราวให้เด็กๆสนใจ มากกว่าการอ่านให้เด็กฟังเพียงอย่างเดียว ทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกอีกด้วย ชื่นชมค่ะ
โดย hataichanok putla (2011-08-25 10:09:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดีมาก และดิฉันจะนำไปใช้กับเด็ก
โดย อุทัยวรรณ เจริญยิ่ง (2011-08-25 13:29:50) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานเป็นสื่อในการพัฒนาเด็กๆ ได้ดีมากๆๆๆๆ ชื่นชมพี่นฤมลด้วยนะคะ
ขอบคุณที่นำความรู้ดีดีมาให้ได้ชมค่ะ และจะนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กที่โรงเรียนต่อไปค่ะ
:tv17:
เราให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบได้สำเร็จ เราก็สำเร็จด้วย :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นาฎยา คิดสำราญ (2011-08-26 02:10:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเรื่องนี้แล้วมีความสุขมากคะ หลักการจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานถือว่าเป็นกิจกรรมที่นิยมมากในครูระดับปฐมวัย และยิ่งนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมอีกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคะจะนำแนวคิดนี้มาสอนเด็กในโรงเรียนนะคะ :tv02:
โดย ฐิติกานต์ สุขใจ (2011-08-27 12:06:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ของดร.นฤมล เนียมหอม ดูแล้วเพลิดเพลิน เป็นแบบอย่างสำหรับครูปฐมวัย จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เป็นเรื่องจริงที่เด็กๆชอบการเล่านิทนท่ให้เด็กมีส่วนร่วมยิ่งดีใหญ่ค่ะ เด็กไม่อยากให้นืทานจบเพราะอยากแสดงอีกเรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น ขอบคุณครูแมว ดิฉันจะลองสอนเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานโ€ โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็ก ๆ น้อยก่อน ขอบคุณมากนะคะท่ให้แนวคิด
โดย ดาวเรือง พัฒนานุพงษ์ (2011-09-02 20:30:32) [แสดงความคิดเห็น]
นี่แหละคือครูมืออาชีพ :tv18:
โดย รังสรรค์ สุทารัมย์ (2011-09-04 14:40:24) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv18: :tv02: การจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กคล้ายบ้านตามแนวคิดของทอนเตสเฃอรรี่ สร้างประสบการณ์จริงอันมีค่าเด็กจะสนใจได้เปลี่ยนบรรยากาศมีความตื่นเต้นสิ่งรอบตัวที่กำลังเรียนรู้ ได้ปลุกความคิดสร้างสสรค์ของเด็ก ให้เด็กได้ความคิดจิตนาการของเด็กๆ ให้เด็กๆได้สนใจ สิ่งรอบตัว ได้คิด และ ได้สนุกกับการเรียนรู้ การนิทานต่างๆ และสอดแทรก ความรู้เข้าไปในนิทานด้วย การเล่านิทาน ไม่ได้แค่สนุกเพียงอย่างเดียว สามารถทำให้เด็กได้รับความรู้และสนุกด้วย การจัดกระบวนการเรียนรู้ ของ ดร.นฤมล เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ ความนำไปเป็นแบบอย่างสำหรับนักเรียน ระดับปฐมวัย เป็นอย่างมาก เพราะเด็กๆในวัยนี้จะสนใจในนิทานมาก และเด็กวัยนี้ชอบใช้จินตนาการมาก ของนำไปเป็นแบบอย่างนะคะ ขอบคุณคะ ที่นำตัวอย่างดีๆ มานำเสนอคะ :tv03: :tv15: :tv18: :tv03:
โดย ครูหลิน (2011-09-04 15:00:43) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบของการเล่านิทานถือว่าเป็นการสอนที่เด็กๆชอบมาก ยิ่งให้เด็กๆได้แสดงบทบาทสมมติเด็กๆยิ่งชอบค่ะ และในเรื่องของนิทานสามารถนำไปบูรณาการได้หลากหลายมาก ถ้าครูประยุกต์ใช้ได้ถุก เด็กๆก็จะชอบมากๆค่ะ ซึ่งในห้องเรียนที่สอนอยู่ก็ทำการสอนเช่นนี้ เด็กๆจะชอบมากค่ะ และที่สำคัญสามารถจำเหตุการ์ต่างๆที่ตัวของเขาได้เล่นเอง และครูสามารถนำนิทานเรื่องอื่นมาประยุกต์ใช้อีกก็ได้ ที่สำคัญถ้าเป็นนิทานที่เด็กๆช่วยกันแต่งจะดีมากเลยค่ะ เพราะเด็กๆจะได้รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
โดย กรรณิการ์ สว่างประเสริฐ (2011-09-05 22:15:51) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะ หลังจากชมแล้วได้ความรู้และแนวทางในการไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีค่ะ เด็กๆวัยนี้จะชอบนิทาน คำคล้องจองอยู่แล้ว และการสอนวรรณกรรมเป็นฐานยังสามารถบูรณาการได้ทั้ง 6 กิจกรรมหลัก และเด็กๆยังซึมซับภาษาได้เป็นอย่างดีและยังเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะ เป็นการปลูกฝังให้เด็กรักหนังสือ รักการอ่าน และช่วยฝึกทักษะทางภาษาให้เด็กด้วย เด็กๆเรียนแล้วมีความสุข เรียนรู้อย่างมีสมาธิ สนุกสนาน เด็กได้ลงมือกระทำเอง เป็นแบบอย่างที่ดีมากค่ะสำหรับหลายๆคน ร่วมถึงตัวดิฉันด้วยค่ะ ^__^ :tv15:
โดย สุดารัตน์ โฆษิตสกุลพงษ์ (2011-09-07 00:46:07) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานมีผลต่อเด็กอย่างมากต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้าน เราจะต้องสังเกตเด็กว่่าชอบนิทานเรื่องใดเป็นพิเศษ เวลาครูออกแบบจะต้องบูรณาการและเด็กได้ลงมือกระทำ และเด็กเรียนรู้จากความชอบของเด็ก โดยกิจกรรมจะประยุกต์จากละครสร้างสรรค์ กิจกรรมละครสร้างสรรค์เด็กได้เรียนรู้องค์ประกอบของนิทานและเด็กเรียนรู้นิสัยของตัวละคร เรียนรู้ฉากของละคร และลำดับเหตุการณ์ของนิทาน บทบาทครูให้กำลังใจเด็กและให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเด็กรู้สึกว่าตนเองสำคัญ :tv15:
โดย โสธิดา นาบุญเรือง (2011-09-11 21:25:36) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเรื่องนี้แล้วมีความสุขมากคะ หลักการจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานถือว่าเป็นกิจกรรมที่นิยมมากในครูระดับปฐมวัย และยิ่งนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมอีกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ
โดย ลัดดา รอเกตุ (2011-09-15 21:28:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดประสบการณ์ที่ดีมากเด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ได้แสดงออกในสิ่งที่เขาอยากรู้ อยากกระทำซึ่งเป็นการพัฒนาการเด็กได้ทุกด้าน ขอชมเชยคุณครูและขอบคุณมากๆคะ
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2011-09-24 21:29:51) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านสอนได้ดีมาก ดิฉันจะนำไปเป็นแบบตัวอย่าง ขอขอบพระคุณอย่างสูง
โดย สุพิศ มลิวัลย์ (2011-10-09 10:37:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนทีสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กที่ดีมาก โดยเฉพาะท่างด้านภาษา ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป จะนำไปปรับใช้กับชั้นที่ตัวเองสอน ขอบคุณดร.นฤมลมากค่ะมา
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2011-10-09 21:18:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ซึ่งทำให้เด็ก มีพัฒนาการทางความคิด มีการริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าคิด ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กล้าแสดงออกมากขึ้น และรักการอ่านมากขึ้นอีกด้วย ต้องขอขอบพระคุณเทคนิคการสอนดีๆแบบนี้มากๆ เลยค่ะ ซึ่งดิฉันคาดว่าจะนำเทคนิคการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
โดย พิมพ์พร ธิวะโต (2011-10-12 15:34:32) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์นี้ทำให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก สร้างกระตุ้นในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เป็นผู้ฟังที่ดี ฝึกสมาธิแลละการฟัง ผ่านการกิจกรรมการเล่านิทาน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เด็กได้คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการคิดให้แก่เด็ก ซ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนร็แบบบูรณาการในวิชาต่างๆต่อไป นอกจากนี้เด็กยังได้ในเรื่องของภาษา การใช้ภาษาในการถ่ายทอดและสื่อสารเพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาในเรื่องของภาษาที่ถูกต้อง
โดย รัชฎาพร ปาคุล (2011-10-12 15:54:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนนิทานสำหรับเด็กที่ไม่จำเจ เด็กๆ ชอบกิจกรรมที่ได้ฟังนิทานจากการแสดงหรือการเล่นบทบาทสมมติมากกว่าการเล่าปากเปล่าหรือใช้หนังสือนิทานเท่านั้น เด็กๆ ได้เรียนรู้เนื้อหาของนิทานผ่านการเล่น การพูดการแสดงได้ใช้ทักษะทางด้านภาษา ท่าทาง ผ่านการแสดงละครอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็กๆ ได้อีกด้วย หากครูจะนำกิจกรรมนี้ไปใช้ในการสอนก็เป็นเรื่องที่ดีและทำได้ไม่ยาก เด็กๆจะได้ทั้งความสนุกและความตื่นเต้นที่จะได้เล่นละคร เขาจะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวตนเอง หากเด็กได้เล่นไปเรื่อยๆ เขาก็จะได้ฝึกภาษาไปเรื่อยๆ เช่นกัน
โดย วิไลพร ปวงสุข (2011-10-12 16:54:17) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชม และนำไปปรับใช้ในห้องเรียนจริงแล้ว เห็นผลดีมากๆค่ะ เด็กๆสนุกและได้เรียนรู้ภาษาจากในนิทาน จดจำคำที่เห็นบ่อยๆได้ แถมยังสามารุนำไปบูรณาการกับวิชา/ทักษะอื่นๆ เช่น ละคร ดนตรี เกม เป็นต้น ทำให้เด็กๆได้ทักษะต่างๆเพิ่มมากขึ้น เรียนรู้อย่างสนุกสนานรอบด้าน สอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญาที่ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย นับเป็นกิจกรรมการสอนที่มีประโยชน์สำหรับเด็กปฐมวัยมากๆค่ะ คุณครูท่านอื่นลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ อาจเป็นนิทานเรื่องที่เด็กๆในห้องชอบก็ได้ค่ะ แล้วจะเห็นได้ว่าห้องเรียนมีชีวิตชีวาขึ้นมากเลย
โดย นิรันรัตน์ พันธ์ประสิทธิ์ (2011-10-12 19:58:43) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชอบการจัดกิจกรรมของ ครูแมว มาก ซึ่งครูมีเทคนิคและวิธีที่ดีและน่าสนใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ควรจะนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ซึ่งนิทานเป็นสิ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมาก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมละครสร้างสรรค์ จะช่วยให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ เช่น เรื่องหนูน้อยหมวกแดง เด็กจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า มีตัวไรบ้าง เรื่องดำเนินอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร ครูควรให้เด็กมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแสดง ครูต้องให้ความสำคัญกับเด็กทุกๆคน เด็กจะเกิดความภูมิใจในตัวเอง ซึ่งกิจกรรมนี้ครูนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมได้ ซึ่งดิฉัน คิดว่า จะนำสิ่งที่ได้รับจากวีดีโอนี้ไปใช้ในห้องเรียน
โดย กมลวรรณ อังศรีสุรพร (2011-10-12 20:15:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมเรื่องนี้นับว่าเป็นประโยชน์มาก เพราะที่โรงเรียนก็มีหน่วยการเรียนการสอน "ของเล่น นิทาน" ทำให้ได้แนวคิดในการไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่ห้อง อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นตัวเชื่อมและส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักกับการกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดเรื่องราวจากการที่ได้รับฟังนิทาน เพราะนิทานเป็นสิ่งที่เด็กซึมซับได้ง่ายและเร็วที่สุดในช่วงวัยนี้ เป็นการสอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่ควรจะเกิดกับเด็กปฐมวัย
โดย พิชามญชุ์ พงศ์ปณิก (2011-10-13 09:20:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมคลิปการใช้นิทานเป็นสื่อในการสอนกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ทำให้เด็กมีความสนุกสนานในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเป็นหนูน้อยหมวกแดง การออกแบบชุดการแสดงตามตัวละครต่างๆ ให้เด็กได้ เด็กได้ฝึกการแสดงออกในรูปแบบต่างๆการแสดงอารมณ์ต่างๆ การฝึกการเคื่อนไหวต่างๆ นับว่าเป็นประโยชน์มาก เพราะการที่เด็กจะเรียนรู้อะไรโดยเฉพาะเด็กเล็กนั้นความสนใจมีค่อนข้างน้อยและสมาธิก็น้อยด้วย แต่เมื่อเห็นการสอนของอาจารย์นฤมลนั้นทำให้เด็กๆมีความสุขและสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อาจารย์นำมาสอนให้ค่ะ
โดย เปรมยุดา มฤคพิทักษ์ (2011-10-13 09:40:47) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเป็นกิจกรรมที่ดีมากโดยเฉพาะการนำนิทานมาสอนเพื่อฝึกทักษะทางภาษาซึ่งนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาหลักทำให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารเป็นอย่างมากเมื่อมีการนำวรรณกรรมโดยเฉพาะนิทานมาสอนเพื่อฝึกทักษะภาษาทำให้นักเรียนได้ฟังภาษาบ่อยจะเกิดการเรียนรู้ในเรื่องภาษามากยิ่งขึ้น นักเรียนได้จำภาษาจากในนิทาน มาฝึกพูด ฝึกเล่านิทาน ทำให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ และมีความสุขกับการเรียนรู้
โดย พารีด๊ะ โย๊ะ (2011-10-13 12:36:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่ดีมากสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยเพราะเด็กวัยนี้จะชอบในการฟังนทานมากและในการฟังนิทานของเด็กนั้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้ เช่น ส่งเสริมทักษะการคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ คิดวิเคราะห์ แยกแยะ และในเรื่องของภาษาที่เด็กจะได้เรียนรู้ภาษาธรรมชาติจากหนังสือนิทานท่เด็กๆได้ฟังและเด็กยังได้เรียนรู้ภาษาธรรมชาติจากภาพที่เด็กได้ดูจากภาพ เรียนรู้สัญลักษณ์ นอกจากนี้นิทานยังสามารถส่งเสริมทักษะต่างๆของเด็กได้เป็นอยางดี สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กาส่งเสริมทักษะทางสังคม การรอคอย การแบ่งปัน ความสื่อสัตย์ และทักษะต่างๆอีกมากมาย ซึ่งวิดีโอที่ได้มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ได้ดีมากค่ะ
โดย แพรวพรรณ ร่วมคิด (2011-10-13 13:28:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่ดีมากสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยเพราะเด็กวัยนี้จะชอบในการฟังนทานมากและในการฟังนิทานของเด็กนั้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้ เช่น ส่งเสริมทักษะการคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ คิดวิเคราะห์ แยกแยะ และในเรื่องของภาษาที่เด็กจะได้เรียนรู้ภาษาธรรมชาติจากหนังสือนิทานท่เด็กๆได้ฟังและเด็กยังได้เรียนรู้ภาษาธรรมชาติจากภาพที่เด็กได้ดูจากภาพ เรียนรู้สัญลักษณ์ นอกจากนี้นิทานยังสามารถส่งเสริมทักษะต่างๆของเด็กได้เป็นอยางดี สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กาส่งเสริมทักษะทางสังคม การรอคอย การแบ่งปัน ความสื่อสัตย์ และทักษะต่างๆอีกมากมาย ซึ่งวิดีโอที่ได้มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ได้ดีมากค่ะ
โดย แพรวพรรณ ร่วมคิด (2011-10-13 13:28:53) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน เป็นสิ่งที่คู่กับเด็กน้อยค่ะ ขอนำไปเป็นแนวทางนะค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2011-10-13 15:33:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ นิทานที่เด็กชอบเป็นสื่อนำ ทำให้เกิดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปได้ทั้ง 6 กิจกรรม สามารถพัฒนาเด็กได้ครบทั้ง 4 ด้าน เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์ที่ดีมากๆ ดิฉันจะนำประสบการณ์นี้ไปใช้เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กๆปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และมีทักษะทางภาษาโดยการพูด การเล่า การแสดงออก :tv15: :tv15: :tv15:
โดย จินดาพงษ์ประเสริฐ (2011-10-16 13:51:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดร.นฤมล เป็นครูที่มีหลักจิตวิทยาสำหรับเด็กดีมากเลยค่ะ และก็แนวความคิดที่สร้างสรรเป็นแบบอย่างได้ดีสำหรับครูมือใหม่ หรือครูที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนมากนัก ดิฉันได้ชมแล้วรู้สึกดีมาก และทำให้เกิดแนวความคิดต่าง ๆ ที่อยากจะนำวิธีการจัดการเรียนสอนของ ดร.นฤมล ไปเป็นแบบอย่างหรืออาจจะประยุกต์ใช้ หรือใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการได้ หากเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ไปตามวิธีการสอนที่ได้รับชมนี้แล้ว คิดว่าเด็กคงมีนิสัยรักการอ่าน มีเจตคติที่ดี มีความสุขกับการเรียนการสอนของครู และครูก็จะมีความสุขเช่นเดียวกัน รายการโทรทัศน์ครูนี้ เป็นรายการที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เมื่อได้ชมแล้วก็เกิดแนวความคิดหลาย ๆ อย่าง ขอให้รายการนี้อยู่คู่กับคุณครูทั่วโลกต่อไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ :tv15:
โดย พิรุณมาศ ประเสริฐโส (2011-10-16 15:10:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอยากเป็นนักเรียน อยากเป็นครูปฐมวัยที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้จบโดยตรง ดร.นฤมล เก่งมาก เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดความสามารถของอาจารย์ส่งถึงนักเรียนโดยตรง อยากนำแนวความคิดหรือวิธีการของดร.นฤมล ไปใช้ เด็กๆ น่ารักมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กๆ น่ารักเพราะเขามีต้นแบบที่ดี ตัวดิฉันเองไม่ได้จบการศึกษาสาขาปฐมวัยโดยตรง แต่ได้รับมอบหมายให้สอนปฐมวัย ช่วงแรกไม่ชอบเลย เด็กๆว่นวาย พูดเข้าใจยากต้องพูดหลายๆครั้ง แต่ ณ วันนี้พูดได้เต็มปากหลงรักเด็กอนุบาลมากๆ เลยค่ะ :tv18:
โดย นพวรรณ อัตราช (2011-10-22 14:22:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอยากเป็นนักเรียน อยากเป็นครูปฐมวัยที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้จบโดยตรง ดร.นฤมล เก่งมาก เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดความสามารถของอาจารย์ส่งถึงนักเรียนโดยตรง อยากนำแนวความคิดหรือวิธีการของดร.นฤมล ไปใช้ เด็กๆ น่ารักมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กๆ น่ารักเพราะเขามีต้นแบบที่ดี ตัวดิฉันเองไม่ได้จบการศึกษาสาขาปฐมวัยโดยตรง แต่ได้รับมอบหมายให้สอนปฐมวัย ช่วงแรกไม่ชอบเลย เด็กๆว่นวาย พูดเข้าใจยากต้องพูดหลายๆครั้ง แต่ ณ วันนี้พูดได้เต็มปากหลงรักเด็กอนุบาลมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ทำให้ได้เห็นครูดีๆ :tv18:
โดย นพวรรณ อัตราช (2011-10-22 14:23:59) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอยากเป็นนักเรียน อยากเป็นครูปฐมวัยที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้จบโดยตรง ดร.นฤมล เก่งมาก เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดความสามารถของอาจารย์ส่งถึงนักเรียนโดยตรง อยากนำแนวความคิดหรือวิธีการของดร.นฤมล ไปใช้ เด็กๆ น่ารักมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กๆ น่ารักเพราะเขามีต้นแบบที่ดี ตัวดิฉันเองไม่ได้จบการศึกษาสาขาปฐมวัยโดยตรง แต่ได้รับมอบหมายให้สอนปฐมวัย ช่วงแรกไม่ชอบเลย เด็กๆว่นวาย พูดเข้าใจยากต้องพูดหลายๆครั้ง แต่ ณ วันนี้พูดได้เต็มปากหลงรักเด็กอนุบาลมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ทำให้ได้เห็นครูดีๆ :tv18:
โดย นพวรรณ อัตราช (2011-10-22 14:29:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอยากเป็นนักเรียน อยากเป็นครูปฐมวัยที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้จบโดยตรง ดร.นฤมล เก่งมาก เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดความสามารถของอาจารย์ส่งถึงนักเรียนโดยตรง อยากนำแนวความคิดหรือวิธีการของดร.นฤมล ไปใช้ เด็กๆ น่ารักมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กๆ น่ารักเพราะเขามีต้นแบบที่ดี ตัวดิฉันเองไม่ได้จบการศึกษาสาขาปฐมวัยโดยตรง แต่ได้รับมอบหมายให้สอนปฐมวัย ช่วงแรกไม่ชอบเลย เด็กๆว่นวาย พูดเข้าใจยากต้องพูดหลายๆครั้ง แต่ ณ วันนี้พูดได้เต็มปากหลงรักเด็กอนุบาลมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ทำให้ได้เห็นครูดีๆ :tv18:
โดย นพวรรณ อัตราช (2011-10-22 14:29:55) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอยากเป็นนักเรียน อยากเป็นครูปฐมวัยที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้จบโดยตรง ดร.นฤมล เก่งมาก เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดความสามารถของอาจารย์ส่งถึงนักเรียนโดยตรง อยากนำแนวความคิดหรือวิธีการของดร.นฤมล ไปใช้ เด็กๆ น่ารักมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กๆ น่ารักเพราะเขามีต้นแบบที่ดี ตัวดิฉันเองไม่ได้จบการศึกษาสาขาปฐมวัยโดยตรง แต่ได้รับมอบหมายให้สอนปฐมวัย ช่วงแรกไม่ชอบเลย เด็กๆว่นวาย พูดเข้าใจยากต้องพูดหลายๆครั้ง แต่ ณ วันนี้พูดได้เต็มปากหลงรักเด็กอนุบาลมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ทำให้ได้เห็นครูดีๆ :tv18:
โดย นพวรรณ อัตราช (2011-10-22 14:33:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอยากเป็นนักเรียน อยากเป็นครูปฐมวัยที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้จบโดยตรง ดร.นฤมล เก่งมาก เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดความสามารถของอาจารย์ส่งถึงนักเรียนโดยตรง อยากนำแนวความคิดหรือวิธีการของดร.นฤมล ไปใช้ เด็กๆ น่ารักมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กๆ น่ารักเพราะเขามีต้นแบบที่ดี ตัวดิฉันเองไม่ได้จบการศึกษาสาขาปฐมวัยโดยตรง แต่ได้รับมอบหมายให้สอนปฐมวัย ช่วงแรกไม่ชอบเลย เด็กๆว่นวาย พูดเข้าใจยากต้องพูดหลายๆครั้ง แต่ ณ วันนี้พูดได้เต็มปากหลงรักเด็กอนุบาลมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ทำให้ได้เห็นครูดีๆ :tv18:
โดย นพวรรณ อัตราช (2011-10-22 14:33:39) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอยากเป็นนักเรียน อยากเป็นครูปฐมวัยที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้จบโดยตรง ดร.นฤมล เก่งมาก เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดความสามารถของอาจารย์ส่งถึงนักเรียนโดยตรง อยากนำแนวความคิดหรือวิธีการของดร.นฤมล ไปใช้ เด็กๆ น่ารักมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กๆ น่ารักเพราะเขามีต้นแบบที่ดี ตัวดิฉันเองไม่ได้จบการศึกษาสาขาปฐมวัยโดยตรง แต่ได้รับมอบหมายให้สอนปฐมวัย ช่วงแรกไม่ชอบเลย เด็กๆว่นวาย พูดเข้าใจยากต้องพูดหลายๆครั้ง แต่ ณ วันนี้พูดได้เต็มปากหลงรักเด็กอนุบาลมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ทำให้ได้เห็นครูดีๆ :tv18:
โดย นพวรรณ อัตราช (2011-10-22 14:36:50) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอยากเป็นนักเรียน อยากเป็นครูปฐมวัยที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้จบโดยตรง ดร.นฤมล เก่งมาก เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดความสามารถของอาจารย์ส่งถึงนักเรียนโดยตรง อยากนำแนวความคิดหรือวิธีการของดร.นฤมล ไปใช้ เด็กๆ น่ารักมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กๆ น่ารักเพราะเขามีต้นแบบที่ดี ตัวดิฉันเองไม่ได้จบการศึกษาสาขาปฐมวัยโดยตรง แต่ได้รับมอบหมายให้สอนปฐมวัย ช่วงแรกไม่ชอบเลย เด็กๆว่นวาย พูดเข้าใจยากต้องพูดหลายๆครั้ง แต่ ณ วันนี้พูดได้เต็มปากหลงรักเด็กอนุบาลมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ทำให้ได้เห็นครูดีๆ :tv18:
โดย นพวรรณ อัตราช (2011-10-22 14:37:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นกิจกรรมน่านำไปใช้ในห้องเรียนดีมากคะ
โดย กัลยา ชุมอินทอง (2011-11-04 20:43:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ ดร.นฤมล เนียมหอมและทุกท่านที่ให้ความรู้ค่ะ สุดยอดจริง ๆ ค่ะ ในส่วนของ ศพด.ของท้องถิ่น ในสังกัด ก็ใช้การเรียนการสอนแบบนี้อยู่เช่นกันค่ะ แต่ยังคงไม่กว้างขวางนัก การใช้หลักการในการสอนแบบมีกรณีตัวอย่างว ยากครับ
โดย นางสาวณพัฒน์ บุญราศรี (2011-11-22 16:22:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่บูรณาเพื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยนำวิชาต่าง ๆมาบูรณาการเป็นนิทานในเรื่องที่ใช้สอนเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามที่ครูมุ่งหวัง ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยได้ดี ทั้งเรื่องภาษา คณิตศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการความคิดอย่างสร้างสรรค์ การมีปฏืิสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กเกิดความสุขสนุกสนานต่อการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ทำให้พัฒนาการของเด็กนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมตามวัย กิจกรรมนี้นอกจากสามารถนำมาใช้กับเด็กปฐมวัยแล้วยังสามารถนำไปใช้กับเด็กที่อยู่ในระดับอื่น ๆได้ด้วย :tv02:
โดย พรพิมล เพี้ยนจันตรี (2011-12-21 12:50:53) [แสดงความคิดเห็น]
เารสอนคับารเรียนกป็นกิจกรรมที่น่านำมาใช้ในก
โดย อาลี ตาเดเอิน (2012-01-07 20:54:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสิรมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในทุกๆด้าน โดยคุณครูได้ใช้เทคนิคการสอนที่ดีมากเลย
โดย สาวานี ลิแจ (2012-01-14 11:33:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูดึงดูดความสนใจของเด็กๆมากตอนทีีหนูเรียนคุณครูไม่ค่อยจับกิจกรรมดีๆแบบนี้
โดย พารีดา ฮะดูมอ (2012-01-14 16:26:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่พัฒนาการของเด็กทำให้เด็กได้คิดและจินตนาการต่างๆทำให้เด็กได้พูดและได้แสดงออก :tv07:
โดย อุสมานี ดอเล๊าะ (2012-01-14 21:20:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างพัฒนาการของเด็กอีกด้วย
โดย ฮาปือเสาะ เซ็งแมดี (2012-01-15 12:50:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีเทคนิคการสอนที่ดีมากๆมีความเหมาะสมตามวัย
โดย ไวดา ดีแลตานา (2012-01-15 13:21:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากค่ะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและทำให้เด็กกล้าแสดงออก :tv17: :tv17:
โดย คอรีเยาะ ดีสะเอะ (2012-01-16 15:29:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก ช่วยให้เด็กสนใจในการเรียนมากขึ้น
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-01-19 21:59:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากค่ะ
โดย นูรีซัน อาแด (2012-01-20 18:33:03) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: เป็นการสอนที่้ดีมากค่ะ
โดย นางสาวฐิติชญาน์ สันธิ (2012-01-31 12:43:59) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น ดิฉันได้เคยฟังการบรรยายจากครูแมว(ดร.นฤมล เนียมหอม)โดยตรงที่ มสธ.ทำให้มีกำลังใจและได้แนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนภาษาโดยใช้นิทาน ซึ่งเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็กๆ โดยเด็กจะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตนเอง จากนั้นนำนิทานมาให้ครูเล่าให้ฟัง ซึ่งเป็นการสอนที่ดี ทำให้เด็ก มีพัฒนาการทางการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าพูด และรักการอ่านมากขึ้น
โดย ปราณี ทาวงศ์มา (2012-02-01 23:27:58) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรรมนิทานเป้นสิ่งที่้เด็ก ๆ ที่ชอบ ครูต้องยึดเด็กเป็นหลัก เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ครูควรเลือกนิทานที่เด็ก ๆ ชอบ การแสดงบทบาทสมมติจากนิทาน เราต้องช่วยให้เด็ก ๆ ได้วิเคราะห์ รายละเอียดของนิทาน ครูต้องเป็นผู้คอยให้กำลังใจในการที่ทำให้เด็ก ๆ รู้ว่าเขามีส่วนสำคัญ การใช้ดนตรีและเพลง ทำให้เด็ก ๆ มีความสุข การทำงานประดิษฐ์ ทำให้เด็ก ๆมัทักษะในการทำงาน สามารถแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมด้วยนิทานเป็นกิจกรรมสร้างภาษาธรรมชาติ ที่สามารถบูรณาการการสอนได้เป็นอย่างดี
:tv18: :tv18: :tv18:
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-02-04 22:00:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชอบกิจกรรมการเล่านิทานมากดูแล้วมีความสุขและขอชื่นชมแนวทางการสอนของคุณครูมากดูอีกกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ นิทานเป็นสื่อที่สามารถนำพาเด็กๆไปสู่โลกแห่งจินตนาการ ช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดี การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมากเพราะสามารถสร้างเสริมพัฒนาการได้หลายด้าน เด็กมีความสุขที่ได้ฟัง มีทักษะที่ได้พูดซักถามและเล่าเรื่อง มีทักษะในการปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออกและรักการอ่านต่อไปในอนาคต ดิฉันจะขอนำกิจกรรมนี้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการจัดการศึกษา
โดย ปราณี ทาวงศ์มา (2012-02-05 16:18:11) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวการสอนในการเล่านิทานใหม่ขึ้น :tv18:
โดย สุปรานี นาคหัวเพ็ชร์ (2012-02-06 15:37:52) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม "นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณครูแมว ดร. นฤมล เนียมหอม จึงได้ใช้การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน น่าจะเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็กน้อย จนมาทำเป็นเต็มรูปแบบในโรงเรียนโดยในขั้นตอนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตัวเอง จากนั้นคุณครูจะนำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม วิธีนี้จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้เหมือนอยู่ในโลกนิทานตลอดทั้งวัน การจัดประสบการณ์แบบวรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ดี
โดย ปราณี ทาวงศ์มา (2012-02-13 13:58:34) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:ผมเองเป็นนักศึกษา สาขา ปฐมวัย และเพิ่งได้เรียนเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย พอได้ดูแล้ว ทำให้ผมเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง บางครั้งการเรียนแต่ในตำราหรือนั่งเรียนแต่ในห้อง ทำให้เรามองไม่เห็นภาพจริงๆ ต้องขอบคุณ ดร.นฤมลมากๆที่ชวยจุดประกายความคิดดีๆในการเรียนการสอน ให้กับผมและครูปฐมวัยหลายๆคน
โดย พงศกร ไกษร (2012-02-19 16:18:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหมายมากเลยนะครับในความเป็นศิลปะ จากการได้ดูพบว่าการจัดกิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ที่ครูได้ทำกันนั้นมักจะสร้างสรรค์จากงานกระดาษ มีการเตรียมงานให้กับเด็ก แต่ในการเรียนการสอนนี้ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่ ไม่จำเป็นว่างานศิลปะคือการใช้สีกับกระดาษ การทำจัดหน้าขนมปังก้เป็นศิลปะดังตัวอย่าง ทำให้เราได้แนวทางในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ประกอบการบูรณาการวิชาต่างๆเข้าร่วมด้วย โดยเฉพาะการใช้วรรณกรมมหรือนิทานเข้ามาร่วมด้วย นอกจากได้ความสนุกเด็กยังได้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการที่ดีอีกด้วย จะนำไปเป็นแนวทางในการสอนนะครับ
โดย กมล แขกระโทก (2012-02-19 20:20:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย ตรงนี้สามารถมองภาพออกได้เลยนะคะหลังจากได้ชมวีดีโอชุดนี้ สิ่งที่ได้เห็นคือนักเรียน เลือกสิ่งที่ตนเองชอบอยากเรียนรู้เป็นการให้อิสระแก่เด็ก ครูนำเสนอในสิ่งที่เด็กให้ความสนใจ ทำให้เด็กกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก เด็กมีความสุขหลังจากได้ทำกิจกรรม นักเรียนได้รับประสบการณ์หลังจากที่ครูจัดกิจกรรม และก็จะซึมซับสิ่งที่ดีได้จากเนื้อหาในนิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าการที่เราสอนเขาโดยตรง การแสดงออกผ่านนิทานนั้น จึงเป็นสิ่งที่นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เพราะเด็กให้ความสนใจในนิทานที่ผู้ใหญ่จะเล่าอยู่แล้วดังนั้นเราควรบูรณาการทักษะด้านต่าง ๆ ในเนื้อหาของนิทานเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน กิจกรรมนี้ดีมากค่ะ ดูแล้วครูเปิดโอกาสในนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv07:
โดย ทัศวรรณ พุฒพันธ์ (2012-02-21 19:53:28) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยการใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมีแนวคิดในการนำมาประยุตใช้กับกิจกรรมพื้นฐานประจำวัน บูรณาการในหลายๆด้าน ที่ทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดและจินตนาการของเด้กออกมาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งครูยังมีการนำเอาละครสร้างสรรเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เด็กได้มีการแสดงออกทางรางกายและจิตวิญญาณออกมาได้อย่างเต็มที่ ทำให้เด็กกล้าแสดงออก ในเทคนิควิธีการสอนแบบนี้ ได้นำเอาวิธีการแนวคิดไปใช้กับการประยุตใช้ในการออกแบบกิจกรรมให้กับนักเรียน ในโครงการ มือสอาดหนูน้อยสดใส ที่ได้เขียนและออกแบบกิจกรรมโครงการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ปิยะภูมิ จินะวงค์ (2012-02-27 19:03:51) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ของ ดร.นฤมล เทียนหอม เป็นกิจกรรมที่ดีมากอีกกิจกรรมหนึ่ง เป็นการนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ โดยขั้นตอนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตัวเอง จากนั้นครูก็นำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรม โดยยกตัวอย่างการนำเรื่องหนูน้อยหมวกแดงมาทำกิจกรรม โดยที่คุณครูคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบกิจกรรมที่ประยุกต์มาจากเรื่องราวในนิทาน โดยการดำเนินกิจกรรมจะบูรณาการสอดแทรกใน 6 กิจกรรมหลักในชีวิตประุจำวันในห้องเรียน เช่นการประยุกต์กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยละครสร้างสรรค์ ประยุกต์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะด้วยเพลงและดนตรีจากนิทาน ประยุกต์กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์หน้ากากหมาป่าและการปั้นแป้งโดเป็นของฝากให้คุณยาย เป็นต้น วิธีนี้จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้เหมือนอยู่ในโลกนิทานตลอดทั้งวัน และสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก ๆ เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น
โดย จิตรลดา มะโนระ (2012-02-28 22:19:48) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านจัดประสบการณ์ได้ดีมากค่ะ
โดย สุปราณี ศรีโนนยาง (2012-03-09 21:01:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการได้เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ มีการบูรณาการในการจัดกิจกรรมทั้ง6 กิจกรรมได้เป็นอย่างดี เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทักษะการพูด การฟังเป็นวิธีการจัดประสบการณ์แบบภาษาธรรมชาติ ชอบวิธีการจัดประสบการณ์แบบธรรมชาติมากค่ะ จำนำความรู้ที่ได้จากรายการไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนบ้าง :tv04: :tv04: :tv15:
โดย มาลดีนี กาเดร์ (2012-03-29 18:38:18) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการได้เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ มีการบูรณาการในการจัดกิจกรรมทั้ง6 กิจกรรมได้เป็นอย่างดี เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทักษะการพูด การฟังเป็นวิธีการจัดประสบการณ์แบบภาษาธรรมชาติ ชอบวิธีการจัดประสบการณ์แบบธรรมชาติมากค่ะ จำนำความรู้ที่ได้จากรายการไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนบ้าง :tv04: :tv04: :tv15:
โดย มาลดีนี กาเดร์ (2012-03-29 18:38:28) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01: :tv01: :tv01:
การเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างแท้จริง โดยให้ได้ปฏิบัติตามความสามารถ ได้ทดลองทำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และควรอธิบายยในรายละเอียดต่างๆของการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
- ความเข้าใจของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้กิจกรรมในครัวมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้
- การจัดสถานที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ในการทำอาหารที่ถูกต้อง ปลอดภัย ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
- ครูต้องมีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมที่สามารถอธิบายความรู้ต่างๆในขั้นตอนของการทำกิจกรรม รวมถึงการส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กได้
โดย นางสาวกิตติยา ธนาคม (2012-03-29 23:57:50) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ลำดับแรกครูต้องตีความหมายของวรรณกรรมให้เข้าใจก่อน โดยแยกแยะให้ออกว่า "วรรณกรรมกับวรรณคดีแตกต่างกันอย่างไร" วรรณกรรมคืองานเขียนทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นร้อยกรอง หรือร้อยแก้ว แต่วรรณคดีคือ งานที่เขียนมานานแล้ว แล้วได้รับการยอมรับว่าแต่งดี ส่วนอีกคำหนึ่งที่มักมาพร้อมๆกันกับคำ 2 คำนี้คือ วรรณศิลป์ วรรณศิลป์ก็คือ ความงามที่เราอ่านภพในวรรณกรรม หรือวรรณคดีนั่นเอง ในส่วนของวรรณกรรมสำหรับเด็กนั้น ผมคิดว่า วรรณกรรมสำหรับเด็ก คำว่า "สำหรับเด็ก" เป็นตัวหลักที่เราต้องทำความเข้าใจ ต้องวเคราะห์ผู้เรียน ว่า ถ้าเราสอนเด็กปฐมวัย เราควรเลือกวรรณกรรมระดับไหน ประเภทไหน ถ้าเราสอนเด็กประถมฯ เราควรเลือกวรรณกรรมแบบไหน อย่างนี้เป็นต้น และในการจัดการเรียนรู้ก็เช่นกัน เราต้องคิดว่า เราจะสอนวรรณกรรมเป็นฐานได้ด้วยวิธีการใด เพื่อเร้าความสนใจนักเรียนของเรา โดยมองมาที่ตัวเรา มองบุคลิกของเราว่า เราเป็นคนเช่นไร เราถนัดเรื่องใด เราชอบเรื่องใด อะไรเทือกนี้...
โดย พัฒนยศ รักษ์พงศ์ (2012-03-30 15:09:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม ค่ะ เป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กกับนิทานเป็นของคู่กันมา เด็กๆส่วนใหญ่จะชอบนิทาน เด็กๆน่ารักมากค่ะ เก่งที่สามารถถ่ายทอด เล่านิทานให้เพื่อนๆและคุณครูฟังได้ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากต้นแบบคือคุณครูที่มีความสามารถและเก่งมากค่ะ ชื่นชอบที่คุณครูมีเทคนิคและวิธีที่ดีและน่าสนใจ ซึ่งนิทานเป็นสิ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมาก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมละครสร้างสรรค์ จะช่วยให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ เช่น เรื่องหนูน้อยหมวกแดงที่ได้รับชมนี้ เด็กจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า มีตัวละครอะไรบ้าง มีการดำเนินเรื่องอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร เด็กมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแสดง เด็กจะเกิดความภูมิใจในตัวเอง ในการฟังนิทานของเด็กนั้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้โ€œการรู้สึกตัวว่ามีความสำคัญมีความหมายมากโ€ ชอบประโยคนี้ค่ะ ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ^___^
โดย กัญญารัตน์ เครืองาม (2012-03-31 14:48:13) [แสดงความคิดเห็น]
ารจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะ หลังจากชมแล้วได้ความรู้และแนวทางในการนำไปสอนเด็ก เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดการสอนของเด็ก ให้ความสำคัญกับเด็กๆ มีการประยุกต์กิจกรรมต่างเช่น นำมาประยุกต์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะ และกิจกรรมอื่นๆอีก ทำให้เด็กได้รับการจัดกิจกรรมแบบบูรณา เรื่อง 1 เรื่องครูปฐมวัยสามารถนำมาสอนเด็กๆได้หลายแบบเลย สามารถจัดได้นานตามความต้องการของเด็กๆ และมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้เด็กได้บอกเล่าเรื่องเล่าที่เขาได้เรียนรู้มาเผยแพร่ให้กับคนที่มาชม ดิฉันชมการจัดกิจกรรมแบบนี้มากเลยคะ :tv06:
โดย ลำดวน พ่าไขล่ (2012-04-01 08:04:30) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนเก่งมากค่ะเนื้อหาสาระเหมาะสมตรงกับสิ่งที่เด็กสนใจ :tv01:
โดย กัญภร เทียบเมือง (2012-04-02 01:56:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะ มีประโยชน์มาก สามารถนไปประยุกต์ใช้ได้ดีค่ะ
โดย กัลยา บุตรรักษ์ (2012-04-02 21:52:06) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเคยเป็นติวเตอร์กวดวิชาในสถาบันแห่งหนึ่งในพิษณุโลก วันหนึ่งได้รับภาระงานให้สอนเด็กอนุบาล สิ่งที่เกิดเมื่อสอนขึ้นคือ ครูผู้สอนจะเรียนรู้ได้ทันทีว่า สมาธิของเด็กเล็กนั้น จะมีไม่มากนั้น เด็กจะเกิดการเบื่อกับการอยู่กับอะไรเดิมๆ เป็นเวลานานๆ ดังนั้นนิทานจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างที่ ดร.นฤมล กล่าวไว้ นิทานนั้นสามารถดึงความสนใจและสร้างสมาธิให้เด็กมากยิ่งขึ้น และนิทานนั้นเรายังสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่ต้องการลงไปได้อีกด้วย อย่างเช่นการสอนเด็กประสมคำ เราก็อาจหยิบยกเอาเรื่องราวตัวอักษร สระ วรรณะยุกต์ มาผูกเป็นเรื่องราวให้เด็กเรียรู้ไป ซึ่งวิธีนี้ผมทดลองใช้แล้วทำให้เด็กสามารถจดจำได้แม่นยำขึ้น รวมทั้งยังสามารถดึงจุดสนใจเด็กได้เป็นเวลานานๆขึ้นอีกด้วย
โดย ภัทรธียศ รอดเหล็ง (2012-04-03 00:44:28) [แสดงความคิดเห็น]
การเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างแท้จริง การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากได้ปฏิบัติตามความสามารถ ได้ทดลองทำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นำมาประยุกต์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะ และกิจกรรมอื่น ๆ การสอนโดยการใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมีแนวคิดในการนำมาประยุตใช้กับกิจกรรมพื้นฐานประจำวัน บูรณาการในหลายๆด้านให้กับเด็ก ๆ เพื่อเด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
โดย วิชุดา อาลีมีนทร์ (2012-04-04 09:49:41) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่าน วันนี้เป้นวันว่างของดิฉันเลยแวะเข้ามาชมสาระดีๆ จากรายการโทรทัศน์ครู และได้ชมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานของ ดร.นฤมล เนียมหอม จากการได้ชมสาระดังกล่าว สามารถจัดประสบการณ์ โดยให้เด็กเลือกนิทานที่สนใจ อาจจะแบ่งเป้นกลุ่ม เลือกว่าสนใจเล่มไหน แล้วนำนิทานเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 6 กิจกรรม เช่นให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติเหมือนตัวละครในนิทานและให้เด็กใช่คำพูดตามจินตนาการในนิทานที่เด็กได้ดู ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถฝึกให้เด็กมีพัฒนาการทางความคิด มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เด็กมีความกล้าแสดงออก มีความสนใจมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น กล้าพูด กล้าซักถามมากขึ้น และเด็กรู้จักรักการอ่านมากขึ้น
โดย รูไวดา สิติ (2012-04-11 07:20:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ และรู้จักกล้าแสดงออก นำไปประยุกต์เข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลาย
โดย เบญจรงค์ เกตุพยัคฆ์ (2012-04-13 22:20:06) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยคะ เห็นเด็กๆสนุกสนานแล้วมีความสุข
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-04-16 14:13:57) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนเก่ง ใจดี พูดเพราะ เด็กๆไว้วางใจอยากเรียนด้วย และเรียนสนุก สอดแทรกกิจกรรมได้หลากหลายดี
โดย ดวงเด่น พิจอมบุตร (2012-04-16 20:10:57) [แสดงความคิดเห็น]
เคยเข้ารับการอบรมกับครูแมวมาแล้ว 1 ครั้ง ชอบมาก ครูแมวน่ารักพูดเพราะ ชอบร้องเพลง เล่านิทานเก่ง ได้ดูรายการแล้วยิ่งชอบครูแมวมากขึ้นอีก สามารถนำนิทานมาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรม บรรยากาศในห้องเรียนไม่วุ่นวาย เพราะสังเกตเห็นมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลเด้ก ๆ ด้วย ที่โรงเรียนมีเด็กห้องเรียนละ 40 คน ไม่มีครูพี่เลี้ยงจะทำอย่างไรไม่ให้ห้องเรียนวุ่นวาย ให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน แต่ก็จะพยายามนำเอาเทคนิคต่าง ๆ ไปทดลองใช้และหาทางแก้ไขปัญหาไปเรื่อย ๆ คะ
โดย เพียรดี ไกรปก (2012-04-17 21:28:12) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูนฤมล เนียมหอม เป็นคุณครูผู้นำทางด้านการศึกษาปฐมวัยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ และมีความสมถะพอเพียง สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคุณครูปฐมวัยได้ทั้งประเทศไทย คุณครูเก่งมาก และที่สำคัญเป็นกำลังสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยเราด้วยนะค่ะ
โดย นฤมล ยอดศรี (2012-04-18 13:20:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่ดีมากคุณครูที่ชมได้ชมควรนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กเพื่อเด็กจะได้มีพัฒนาการที่ดี
โดย พันปี คลังอาจ (2012-04-20 16:45:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิควิธีการสอนของคุณครูนฤมลมาก เพราะว่า เป็นการสอนที่สนุกและนำเกมเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถทำให้เด้กนักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งและไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียนและเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของคุณครูและเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรและการนำกิจกรรมอันหลากหลายเข้ามาประกอบการสอน ทำให้นักเรียนซึบซับเนื้อหาความรู้้ ด้วยความเข้าใจ ก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน และฝังลึก การนำกลองเข้ามาใช้เพื่อเรียกสมาธิของนักเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณครูก็น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้และสามารถเป็นตัวอย่างที่ในกับคุณครูทุกท่านอีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:49:40) [แสดงความคิดเห็น]
เคยซื้อหนังสือมนิทานที่คุณครูนฤมลแต่งมาเล่าให้เด็กๆฟังพอเข้าไปชมแล้วรู้สึกได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้กับเด็กๆบางครั้งถ้าเราให้เด็กๆนำนิทานมาเล่นเป็นตัวละครก็จะทำให้เขา ได้กล้าแสดงออกเมื่อเด็กได้แสดงบทบาทของตัวเองตามต้วละครครูก็จะคอยให้กำลังใจ แล้วเราก็สามารถนำเนื้อเรื่องไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมอื่นได้ตัวหย่างในนิทานก็นำมาใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์โดยนำแป้งโดมาปั้นเป็นอาหารของคุณยาย นำเศษวัสดุมาทำเป็นตัวสัตว์ มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะนำมาปฎิบัติให้กับเด็กๆของเราขอขอบพระคุณที่นำเทคนิกมาแนะนำนะค่ะ
โดย จงกล จิรธรภักดี (2012-04-20 21:15:47) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะ หลังจากชมแล้วได้ความรู้และแนวทางในการไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดีค่ะ เด็กๆวัยนี้จะชอบนิทาน คำคล้องจองอยู่แล้ว และการสอนวรรณกรรมเป็นฐานยังสามารถบูรณาการได้ทุกกิจกรรม การจัดกิจกรรมนี้ทำให้เด็กไม่เบื่อ จดจำและมีความรู้ที่ยาวนาน ยิ่งเด็กได้แสดงบทบาทสมมุติยิ่งเกิดความสนุก ครูสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมได้ดี และสอดแทรกเนื้อหาที่ใกล้ตัวเด็กทำให้เกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ
โดย อรพิน หอมละเอียด (2012-04-20 21:44:41) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจมากคะ ที่ครูได้นำ"นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณครูแมว โ€“ดร. นฤมล เนียมหอม จึงได้คิดองค์ความรู้ โ€œการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานโ€ โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย จนมาทำเป็นเต็มรูปแบบในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตั้งแต่ปี 2550 โดยในขั้นตอนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตัวเอง จากนั้นคุณครูจะนำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม
โดย ฐิติพร นุ่นลอย (2012-04-22 17:09:42) [แสดงความคิดเห็น]
แนวคิดพื้นฐานที่ว่า "นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณครูแมว ดร. นฤมล เนียมหอม จึงได้ใช้การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเป็นกิจกรรมที่ครูปฐมวัยทุกคนควรจัดให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เขาซึมซับกับความดีงาม คิดดี พูดดี ทำดี คุณธรรม จริยธรรม ที่สังคมปัจจุบันค่อนข้างมีน้อยครูสอนเก่ง ใจดี พูดเพราะ เด็กๆไว้วางใจอยากเรียนด้วย และเรียนสนุก สอดแทรกกิจกรรมได้หลากหลายดี
โดย อารมณ์ กอวชิรพันธ์ (2012-04-23 10:20:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์การเล่านิทาน เด็กได้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นร่วมเล่านิทานไปกับครู และนำมาประยุกต์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะ และกิจกรรมอื่นๆอีก ทำให้เด็กได้รับการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเด็กๆได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทักษะการพูด การฟังเป็นวิธีการจัดประสบการณ์ที่ดีมาก
โดย เสาวรักษ์ ผลเจริญ (2012-04-23 17:05:30) [แสดงความคิดเห็น]
แสดงเรื่องหนูน้อยหมวกแดงแล้วอย่าลืมเล่านิทานพื้นบ้าน หรือเรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเด็ก แต่งเป็นเรื่องที่เด็กฟังแล้วเกิดภาพจินตนาการตามสภาพแต่ละท้องถิ่นใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สนุกสนานหรือเด็กๆช่วยทำเสียงประกอบในการเล่าด้วยนะคะ เช่น โครม ตูม เสียงหัวเราะ เสียงเคาะประตู จะทำให้เด็กรู้สึกว่าเค้าเป็นส่วนหนึ่งของนิทานเรื่องนั้นค่ะ
โดย วชิรา ไล้ทิม (2012-04-24 15:09:14) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ของดร.นฤมล เนียมหอมท่านเป็นคุณครูผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความมุ่งมั่นทุ่มเท ต่อเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก นิทานกับเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น เด็กสามารถพัฒนาการคิด ได้เชื่อมโยงด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูเตรียมสื่อ เด็กลงมือปฏิบัติ เด็กๆ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง อีกทั้้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย จะนำความรู้และประสบการณ์จากดร. นฤมล เนียมหอม มาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ และขอชื่นชมท่านในการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเพื่อนครูปฐมวัย :tv15:
โดย ลำพิงค์ หลวงมั่ง (2012-04-24 15:21:10) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมการจัดประสบการณ์ของอาจารย์นฤมลแล้วดีมากเลยเป็นการจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กได้แสดงออกเป็นการฝึกให้เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออกพอได้ดูแล้วข้าพเจ้าก็จะนำไปปรับใช้กับเด็กๆข้าพเจ้าเล่านิทานให้เด็กๆฟังแล้วให้เด็กๆออกมาแสดงให้เพื่อนๆดูดูเด็กๆมีความสุขและสนุกสนานเมื่อได้ร่วมกิจกรรมทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นบานเป็นการฝึกพัฒนาการด้านภาษาและทำให้เด็กเป็นคนกล้าแสดงออกเป็นกิจกรรมที่บูรณาการหลายกิจกรรมเข้าด้วยกันเป็นการจัดกิจกรรมที่สนุกที่พอได้ดุแล้วสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย ทัศนะวรรณ จันทร์ลุน (2012-04-24 16:27:59) [แสดงความคิดเห็น]
ารจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม ดิฉันได้ชมรายการแล้ว เป็นการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เหมาะสมและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ มีการประยุกต์กิจกรรมทั้ง6 กิจกรรมได้ลงตัว เด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทักษะต่างๆ ดิฉันชอบวิธีการจัดประสบการณ์แบบธรรมชาติมากค่ะ เพราะดิฉันก็สอนเด็กวัย 3ขวบ ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากรายการนี้ไปประยุกต์ใช้ที่ห้องเรียน ค่ะ
โดย นูรวาฮีดา อัลฮาซานี (2012-04-24 21:45:37) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์แบบวรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยที่น่าสนใจเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ซึ่งทำให้เด็ก มีพัฒนาการทางความคิด มีการริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น รักการอ่านมากขึ้น และเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นการปูพื้นฐานด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่ดี
โดย เรณู พัฒนศิริศักดิ์ (2012-04-25 12:15:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ ดร.นฤมล เนียมหอม ที่นำเอานิทานมาจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ร่วมปฏิบัติ สนุกสนานและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม เป็นตัวอย่างดีมากเลยค่ะ
ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้อยากไปจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนเพื่อให้เด็ก ๆ ได้สนุก มีความสุขและได้รับการพัฒนาทางด้านภาษามากขึ้นค่ะ
โดย สุวรรณี เกาทัณฑ์ทอง (2012-04-25 13:35:32) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้วรรณกรรมเป็นฐานในการจัดประสบการณ์เด็กเป้นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ชอบสำรวจสิ่งที่แปลกใหม่ ชอบเลียนแบบผู้อื่นหรือตัวละครในนิทานที่ตนชื่นชอบและชอบเล่นของเล่น การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและกระบวนการเรียนรู้ที่เปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้น ประทับใจ การเล่นที่แฝงความคิดสร้างสรรค์จึงเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เด็กเป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้นด้วยตนเองและการเรียนรู้จะไปได้ดี ถ้าเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว มีโอกาสริเริ่มความต้องการและความสนใจของตนเองรวมทั้งอยู่ในบรรยากาศที่เป็นอิสระส่งผลให้เด็กกล้าคิดและกล้าแสดงออก กล้าพูดและสื่อสาร กล้ามเนื้อมือแข็งแรงและประสานสัมพันธ์กันได้พัฒนาทักษะการคิดและจินตนาการ การใช้กล้ามเนื้อมือ ผ่านกระบวนการเล่นเล่นกับผู้อื่นได้อย่างสนุกสนาน มีความสุข
โดย ดลนภัส ขจรวุฒิวรเดช (2012-04-26 18:19:27) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเป็นอนาคตของชาติ ควรได้รับการศึกษาที่ดีๆ และถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ชอบบรรยากาศการเรียน การสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน เยี่ยมจริงๆค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ดีค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 08:58:22) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการได้เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ มีการบูรณาการในการจัดกิจกรรมทั้ง6 กิจกรรมได้เป็นอย่างดี เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทักษะการพูด การฟังเป็นวิธีการจัดประสบการณ์แบบภาษาธรรมชาติ ชอบวิธีการจัดประสบการณ์แบบธรรมชาติมากค่ะ จำนำความรู้ที่ได้จากรายการไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนบ้าง402
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-04-27 09:06:23) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์แบบวรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ดี ซึ่งทำให้เด็ก มีพัฒนาการทางความคิด มีการริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น และรักการอ่านมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการปูพื้นฐานของเด็กปฐมวัยที่ดีมากเลยค่ะ
โดย อุไร ตอนศรี (2012-04-27 22:54:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานเป็รการจัดประสบการณ์ที่ดีและเป็นที่ชื่นชอบของเด็กอีกทั้งนำนิทานที่เด็กชื่นชอบมาผนวกเข้ากับหน่วยที่เรียนก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง๔ด้านสร้างความสุขและสร้างจินตนาการให้เด็กด้วย การจัดประสบการณ์ของดร.นฤมล เนียนหอมเป็นการใช้วรรณกรรมเป็นฐานในการจัดประสบการณ์ให้เด้กซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ทำให้เด็กชอบสำรวจสิ่งแปลกใหม่ ชอบเลียนแบบผู้อื่นหรือตัวละครในนิทานที่เล่าและตนเองชื่นชอบ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านฝึกการสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในนิทานที่ตนเองอ่านหรือผ่านสายตา
โดย นรวรรณี ตาเยะ (2012-04-30 13:16:33) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าครูอนุบาลรู้จักการสังเกต การเรียรู้ธรรมชาติของเด็กแล้ว ดิฉันคิดว่า เราเองก็จะมีเทคนิคการสอนที่ใช้ในการพัฒนาเด็กได้เหมือนกัน จริงๆแล้วกิจกรรม หกกิจกรรมหลักดิฉันได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้ว ถ้าครูเราเข้าใจการจัดกิจกรรมให้เด็กที่ดีแล้ว เราจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกับการเรียนรู้ของเด็กทุก ๆ ด้าน ได้อย่างเป็นองค์รวม นิทานเป็นหนึ่งในมุม นิทานที่ดร. แมว ได้คิดออกแบบเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรก กิจกรรมที่หลากหลาย ดิฉันเชื่อว่าครูอนุบาลทุกท่านได้ กระทำอยู่เช่นเดียวกัน แต่จะต่างกันตรงที่ กิจกรรม บางคนเล่าแล้วจบเลย หรือบางคนต่อยอดความคิดจากนิทานอีก ดร.แมว เป็นผู้หนึ่ง ที่นำวิธีธรรมดาที่เราทำๆกันทุกๆ วันจนบางครั้ง ก็เข้าใจแค่ต้องเราให้เด็กฟังทุกวันเท่านั้น แต่ถ้าเราจะมองให้ลึกเเล้ว แค่นิทานเรื่องหนึ่งสามาถต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างไม่น่าเชื่อ ของชื่นชม ดร.แมว ที่จุดประกายความคิดดีอย่างดี และขอเป็นกำลังใจให้ครูประถมวัยทุกท่าน ดิฉันเชื่อว่า ถ้าเรามองดู สังเกตกิจกรรมที่เราจัดดี เราอาจต่อการเรียนรู้ออกไปได้อีกแน่ๆ ค่ะ
โดย ยุพิน อินทรธุ (2012-05-02 19:13:58) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าครูอนุบาลรู้จักการสังเกต การเรียรู้ธรรมชาติของเด็กแล้ว ดิฉันคิดว่า เราเองก็จะมีเทคนิคการสอนที่ใช้ในการพัฒนาเด็กได้เหมือนกัน จริงๆแล้วกิจกรรม หกกิจกรรมหลักดิฉันได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้ว ถ้าครูเราเข้าใจการจัดกิจกรรมให้เด็กที่ดีแล้ว เราจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกับการเรียนรู้ของเด็กทุก ๆ ด้าน ได้อย่างเป็นองค์รวม นิทานเป็นหนึ่งในมุม นิทานที่ดร. แมว ได้คิดออกแบบเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรก กิจกรรมที่หลากหลาย ดิฉันเชื่อว่าครูอนุบาลทุกท่านได้ กระทำอยู่เช่นเดียวกัน แต่จะต่างกันตรงที่ กิจกรรม บางคนเล่าแล้วจบเลย หรือบางคนต่อยอดความคิดจากนิทานอีก ดร.แมว เป็นผู้หนึ่ง ที่นำวิธีธรรมดาที่เราทำๆกันทุกๆ วันจนบางครั้ง ก็เข้าใจแค่ต้องเราให้เด็กฟังทุกวันเท่านั้น แต่ถ้าเราจะมองให้ลึกเเล้ว แค่นิทานเรื่องหนึ่งสามาถต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างไม่น่าเชื่อ ของชื่นชม ดร.แมว ที่จุดประกายความคิดดีอย่างดี และขอเป็นกำลังใจให้ครูประถมวัยทุกท่าน ดิฉันเชื่อว่า ถ้าเรามองดู สังเกตกิจกรรมที่เราจัดดี เราอาจต่อการเรียนรู้ออกไปได้อีกแน่ๆ ค่ะ
โดย ยุพิน อินทรธุ (2012-05-02 19:14:02) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าครูอนุบาลรู้จักการสังเกต การเรียรู้ธรรมชาติของเด็กแล้ว ดิฉันคิดว่า เราเองก็จะมีเทคนิคการสอนที่ใช้ในการพัฒนาเด็กได้เหมือนกัน จริงๆแล้วกิจกรรม หกกิจกรรมหลักดิฉันได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้ว ถ้าครูเราเข้าใจการจัดกิจกรรมให้เด็กที่ดีแล้ว เราจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกับการเรียนรู้ของเด็กทุก ๆ ด้าน ได้อย่างเป็นองค์รวม นิทานเป็นหนึ่งในมุม นิทานที่ดร. แมว ได้คิดออกแบบเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรก กิจกรรมที่หลากหลาย ดิฉันเชื่อว่าครูอนุบาลทุกท่านได้ กระทำอยู่เช่นเดียวกัน แต่จะต่างกันตรงที่ กิจกรรม บางคนเล่าแล้วจบเลย หรือบางคนต่อยอดความคิดจากนิทานอีก ดร.แมว เป็นผู้หนึ่ง ที่นำวิธีธรรมดาที่เราทำๆกันทุกๆ วันจนบางครั้ง ก็เข้าใจแค่ต้องเราให้เด็กฟังทุกวันเท่านั้น แต่ถ้าเราจะมองให้ลึกเเล้ว แค่นิทานเรื่องหนึ่งสามาถต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างไม่น่าเชื่อ ของชื่นชม ดร.แมว ที่จุดประกายความคิดดีอย่างดี และขอเป็นกำลังใจให้ครูประถมวัยทุกท่าน ดิฉันเชื่อว่า ถ้าเรามองดู สังเกตกิจกรรมที่เราจัดดี เราอาจต่อการเรียนรู้ออกไปได้อีกแน่ๆ ค่ะ
โดย ยุพิน อินทรธุ (2012-05-02 19:14:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนนิทานสำหรับเด็กที่ไม่จำเจ เด็กๆ ชอบกิจกรรมที่ได้ฟังนิทานจากการแสดงหรือการเล่นบทบาทสมมติมากกว่าการเล่าปากเปล่าหรือใช้หนังสือนิทานเท่านั้น เด็กๆ ได้เรียนรู้เนื้อหาของนิทานผ่านการเล่น การพูดการแสดงได้ใช้ทักษะทางด้านภาษา ท่าทาง ผ่านการแสดงละครอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็กๆ ได้อีกด้วย หากครูจะนำกิจกรรมนี้ไปใช้ในการสอนก็เป็นเรื่องที่ดีและทำได้ไม่ยาก เด็กๆจะได้ทั้งความสนุกและความตื่นเต้นที่จะได้เล่นละคร เขาจะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวตนเอง การจัดประสบการณ์แบบวรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ดี ซึ่งทำให้เด็ก มีพัฒนาการทางความคิด มีการริเริ่ม สร้างสรรค์
โดย สถาพร หาดสาร (2012-05-03 10:50:29) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เด็กๆได้ฟังนิทานนอกจากเด็กๆจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว เด็กๆยังได้พัฒนาทักษะทางด้านต่างๆตามไปด้วย เช่นทักษะทางสังคม การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ เป็นต้นค่ะ ชอบมากๆ
โดย นิสารัตน์ สุดใจ (2012-05-03 16:11:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุก และเพลิดเพลิน นักเรียนได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัสของนักเรียนเอง เป็นการฝึกให้นักเรียนพูดและกล้าแสดงได้ใช้ทักษะทางด้านภาษา ท่าทาง ผ่านการแสดงละครอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็กๆ ได้อีกด้วย ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว สำรวจสิ่งที่แปลกใหม่รอบตัว เลียนแบบผู้อื่น ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและกระบวนการเรียนรู้ที่เปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ความสุข สนุกสนาน
โดย คอรียะด์ สะหัดอีตำ (2012-05-04 06:50:02) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv15:ขอชื่นชมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม ค่ะ เป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กกับนิทานเป็นของคู่กันมา เด็กๆส่วนใหญ่จะชอบนิทาน เด็กๆน่ารักมากค่ะ เก่งที่สามารถถ่ายทอด เล่านิทานให้เพื่อนๆและคุณครูฟังได้ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากต้นแบบคือคุณครูที่มีความสามารถและเก่งมากค่ะ ชื่นชอบที่คุณครูมีเทคนิคและวิธีที่ดีและน่าสนใจ ซึ่งนิทานเป็นสิ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมาก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมละครสร้างสรรค์ จะช่วยให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ เช่น เรื่องหนูน้อยหมวกแดงที่ได้รับชมนี้ เด็กจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า มีตัวละครอะไรบ้าง มีการดำเนินเรื่องอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร เด็กมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแสดง เด็กจะเกิดความภูมิใจในตัวเอง ในการฟังนิทานของเด็กนั้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้โโ‚ฌœการรู้สึกตัวว่ามีความสำคัญมีความหมายมากโโ‚ฌ ชอบประโยคนี้ค่ะ ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ขอบคุณค่ะ :tv15: :tv17:
โดย ทรรศทรวง ภูธานี (2012-05-04 10:00:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน โดยให้เด็กมีส่่วนร่วมในการเลือกนิทานที่ตัวเองชื่นชอบ จากนั้นคุณครูนำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดหากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสอดแทรกสาระการเรียนรู้ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดการเรียนรู้ควบคู่กันไปโดยไม่เบื่อ เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบทบาทสมมุติเรียนแบบตัวละคร เกิดความภาคภูมิใจ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ฝึกทักษะการพูด และการฟัง :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วาสนา บุญมาศ (2012-05-05 20:51:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ เปิดเทอมนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้มาสอนระดับชั้นปฐมวัย กำลังหาเทคนิคและแนวการสอนที่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ปฐมวัย พอได้ชมวิดีโอชุดนี้แล้วทำให้รู้ว่าเด็กๆ กับนิทานเป็นของคู่กัน ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ไม่ตกยุค ไม่ว่ายุคใดสมัยใด เด็กๆ ก็ยังคงงชื่นชอบนิทาน ยิ่งถ้าเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวละครตัวหนึ่งในนิทานแล้วล่ะก็ ยิ่งเกิดความน่าสนใจ อุปกรณ์ในการแสดงบทบาทสมมติในนิทานก็สามารถหาได้โดยไมกเลย เทคนิคดีดีแบบนี้น่าเผยแพร่ค่ะ จะนำไปและเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูปฐมวัยท่านอื่นๆ ค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 19:17:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ เปิดเทอมนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้มาสอนระดับชั้นปฐมวัย กำลังหาเทคนิคและแนวการสอนที่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ปฐมวัย พอได้ชมวิดีโอชุดนี้แล้วทำให้รู้ว่าเด็กๆ กับนิทานเป็นของคู่กัน ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ไม่ตกยุค ไม่ว่ายุคใดสมัยใด เด็กๆ ก็ยังคงงชื่นชอบนิทาน ยิ่งถ้าเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวละครตัวหนึ่งในนิทานแล้วล่ะก็ ยิ่งเกิดความน่าสนใจ อุปกรณ์ในการแสดงบทบาทสมมติในนิทานก็สามารถหาได้โดยไมกเลย เทคนิคดีดีแบบนี้น่าเผยแพร่ค่ะ จะนำไปและเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูปฐมวัยท่านอื่นๆ ค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 19:17:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์แบบวรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ดี ซึ่งทำให้เด็ก มีพัฒนาการทางความคิด มีการริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึ้น ไม่จำเป็นว่างานศิลปะคือการใช้สีกับกระดาษ การทำจัดหน้าขนมปังก้เป็นศิลปะดังตัวอย่าง ทำให้เราได้แนวทางในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ประกอบการบูรณาการวิชาต่างๆเข้าร่วมด้วย โดยเฉพาะการใช้วรรณกรมมหรือนิทานเข้ามาร่วมด้วย นอกจากได้ความสนุกเด็กยังได้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการที่ดีอีกด้วย จะนำไปเป็นแนวทางในการสอนนะครั :tv16: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย สุนทร โพะสูงเนิน (2012-05-09 12:06:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน โดย ดร.นฤมล เนียมหอม เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี โดยครูนำเอาวรรณกรรมมาช่วยเสริมทักษะการคิด จัดประสบการณ์ให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ดังนั้น การจัดการประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยโดยการใช้วรรณกรรมนั้นควรให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็กและให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และให้เด็กได้สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขจากการเรียนรู้วรรณกรรมต่าง ๆ ที่ครูจัดขึ้น ขอขอบคุณ ดร.นฤมล เนียมหอม และโทรทัศน์ครู:tv18:
โดย ศิริลักษณ์ ราชสุวรรณ์ (2012-05-18 20:53:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เด็ก ๆ ชอบนิทานอยู่แล้ว ดูการสอนของ ดร.นฤมล เนียมหอมแล้ว ชอบมากจะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กปฐมวัยที่โรงเรียนบ้างเพราะสามารถพัฒนาเด็กได้ทุกด้าน :tv15:
โดย วิไลวรรณ ใจนวล (2012-05-21 18:49:21) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "นิทาน" การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม โดยให้เด็กจินตนาการเล่านิทานตามความคิดของตนเองแล้วนำมาแต่งนิทาน เล่นบทบาทสมมติ วาดภาพระบายสี เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด
โดย สุวรรณี วรรณวิล (2012-05-29 17:53:46) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณครูแมว โโ‚ฌโ€œดร. นฤมล เนียมหอม จึงได้คิดองค์ความรู้ โโ‚ฌœการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานโโ‚ฌ โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย จนมาทำเป็นเต็มรูปแบบในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตั้งแต่ปี 2550 โดยในขั้นตอนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตัวเอง จากนั้นคุณครูจะนำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในการทำกิจกรรมบทบาทสมมุติเรียนแบบตัวละคร เกิดความภาคภูมิใจ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ฝึกทักษะการพูด และการฟัง
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-30 09:00:31) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ดร.นฤมล เนียมหอมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เหมาะสมและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ใหเด็กๆมีส่วนร่วมมากที่สุดด้วยดันทุกคน และยังประยุกต์การเคลื่อนไหวร่างกายไปด้วยขณะที่แสดงละครหนูน้อยหมวกแดง นอกจากจะเล่นบทบาทสมมติแล้วยังมีการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้วาดภาพระบายสีตัวละครอีกด้วย แล้วนำผลงานนักเรียนมาจัดนิทรรศการให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานส่งเสริมให้เด็กๆภาคภูมิในในผลงาน สร้างความสำเร็จตั้งแต่เยาว์วัย
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-31 20:13:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักความสามารถและความสนใจของนักเรียนเป็นหลักจะเห็นได้จากการที่นักเรียนตัวเล็กๆชอบหยิบนิทานหนูน้อยหมวกแดง จากแนวคิดและข้อสังเกตนี้ทำให้ครูเรื่องที่จะบูรณาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยการใช้นิทาน หรือวรรณกรรมในกรสร้างภาพหรือจินตนาการของเด็กเพื่อให้เด็กได้ฟังและสามารถวาดภาพจากสิ่งที่ได้ฟังออกมาตามจินตนาการไม่มีการถูกหรือผิด
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-31 20:54:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่จัดให้กับเด็กน่าสนใจมากค่ะ เหมือนนิทานที่เป็นสามมิติเพราะเด็กได้แปลงร่างเป็นบุคคลหนึ่งในนิทานการใช้วรรณกรรมเด็กหรือนิทานเป็นฐานในการเรียนรู้ในเรื่องการอ่าน และจินตนาการนั้นส่งผลที่มีประโยชน์กับเด็กหลายด้านมาก ได้แก่ มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีจินตนาการที่กว้างไกล จดจำเนื้องเรื่องลำดับเหตุการณ์ของนิทานได้ดี มีความอดทนรอคอยในการแสดง มีพัฒนาการทางภาษา การใช้คำพูด ได้ดีขึ้น ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกนิทานของครูที่มีคุณภาพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
โดย มัณฑนา ใช้ปัญญา (2012-06-23 22:46:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณครูแมว จึงได้คิดองค์ความรู้ โดย การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน โดยโดยเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย จนมาทำเป็นเต็มรูปแบบในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตั้งแต่ปี 2550 โดยในขั้นตอนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตัวเอง จากนั้นคุณครูจะนำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม วิธีนี้จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้เหมือนอยู่ในโลกนิทานตลอดทั้งวัน การจัดประสบการณ์แบบวรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่ดี ซึ่งทำให้เด็ก มีพัฒนาการทางความคิด มีการริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าคิด ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กล้าแสดงออกมากขึ้น และรักการอ่านและอีกทั้งฝึกทักษะการพูดของนักเรียนด้วย
โดย ถนอมเพ็ญ ชูบัว (2012-06-26 20:12:06) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่อมมากค่ะคุณครูอยากดั้ยคำแนะนำค่ะ :tv15: :tv18:
โดย วิไลภรณ์ อุตริ (2012-06-30 10:11:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็ก การนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ จึงเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณครูแมว โ€“ดร. นฤมล เนียมหอม จึงได้คิดองค์ความรู้ โ€œการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานโ€ โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย จนมาทำเป็นเต็มรูปแบบในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตั้งแต่ปี 2550 โดยในขั้นตอนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตัวเอง จากนั้นคุณครูจะนำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม วิธีนี้จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้เหมือนอยู่ในโลกนิทานตลอดทั้งวัน การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอมเป็นวิธีการสอนที่ดีมากขอชื่นชมค่ะ
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2012-07-03 13:26:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการต่อยอดที่ดีค่ะ การส่งเสริมโดยใช้นิทานเป็นสื่อและนักเรียนให้ความสนใจกันมาในปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนทำให้เด็กๆไม่ค่อยสนใจที่จะอ่านหน้งสือเท่าที่ควรทำให้ในปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือไม่น้อยมากจะติดเล่นเกมดูที่วีและทำให้เด็กบางคนกลายเป้นเด็กสมาธิสั้นอีกด้วยซึ่งนิทานแต่ละเรื่องจะช่วยให้เด็กมีสมาธิและยังเป็นการฝึกในเด็กรักการอ่านมากขึ้นอีกด้่วยในการทำการเรียนการสอนแบบนี้ดิฉันชอบมากค่ะและจำนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนด้วย ขอขอบคุณทีวีครูและอาจารย์มากค่ะ
โดย นารีรัตน์ มุขแก้ว (2012-07-12 20:57:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการต่อยอดที่ดีค่ะ การส่งเสริมโดยใช้นิทานเป็นสื่อและนักเรียนให้ความสนใจกันมาในปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนทำให้เด็กๆไม่ค่อยสนใจที่จะอ่านหน้งสือเท่าที่ควรทำให้ในปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือไม่น้อยมากจะติดเล่นเกมดูที่วีและทำให้เด็กบางคนกลายเป้นเด็กสมาธิสั้นอีกด้วยซึ่งนิทานแต่ละเรื่องจะช่วยให้เด็กมีสมาธิและยังเป็นการฝึกในเด็กรักการอ่านมากขึ้นอีกด้่วยในการทำการเรียนการสอนแบบนี้ดิฉันชอบมากค่ะและจำนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนด้วย ขอขอบคุณทีวีครูและอาจารย์มากค่ะ :tv09:
โดย นารีรัตน์ มุขแก้ว (2012-07-12 20:58:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการต่อยอดที่ดีค่ะ การส่งเสริมโดยใช้นิทานเป็นสื่อและนักเรียนให้ความสนใจกันมาในปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนทำให้เด็กๆไม่ค่อยสนใจที่จะอ่านหน้งสือเท่าที่ควรทำให้ในปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือไม่น้อยมากจะติดเล่นเกมดูที่วีและทำให้เด็กบางคนกลายเป้นเด็กสมาธิสั้นอีกด้วยซึ่งนิทานแต่ละเรื่องจะช่วยให้เด็กมีสมาธิและยังเป็นการฝึกในเด็กรักการอ่านมากขึ้นอีกด้่วยในการทำการเรียนการสอนแบบนี้ดิฉันชอบมากค่ะและจำนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนด้วย ขอขอบคุณทีวีครูและอาจารย์มากค่ะ :tv09:
โดย นารีรัตน์ มุขแก้ว (2012-07-12 20:58:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการต่อยอดที่ดีค่ะ การส่งเสริมโดยใช้นิทานเป็นสื่อและนักเรียนให้ความสนใจกันมาในปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนทำให้เด็กๆไม่ค่อยสนใจที่จะอ่านหน้งสือเท่าที่ควรทำให้ในปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือไม่น้อยมากจะติดเล่นเกมดูที่วีและทำให้เด็กบางคนกลายเป้นเด็กสมาธิสั้นอีกด้วยซึ่งนิทานแต่ละเรื่องจะช่วยให้เด็กมีสมาธิและยังเป็นการฝึกในเด็กรักการอ่านมากขึ้นอีกด้่วยในการทำการเรียนการสอนแบบนี้ดิฉันชอบมากค่ะและจำนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนด้วย ขอขอบคุณทีวีครูและอาจารย์มากค่ะ :tv09:
โดย นารีรัตน์ มุขแก้ว (2012-07-12 20:58:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการต่อยอดที่ดีค่ะ การส่งเสริมโดยใช้นิทานเป็นสื่อและนักเรียนให้ความสนใจกันมาในปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนทำให้เด็กๆไม่ค่อยสนใจที่จะอ่านหน้งสือเท่าที่ควรทำให้ในปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือไม่น้อยมากจะติดเล่นเกมดูที่วีและทำให้เด็กบางคนกลายเป้นเด็กสมาธิสั้นอีกด้วยซึ่งนิทานแต่ละเรื่องจะช่วยให้เด็กมีสมาธิและยังเป็นการฝึกในเด็กรักการอ่านมากขึ้นอีกด้่วยในการทำการเรียนการสอนแบบนี้ดิฉันชอบมากค่ะและจำนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนด้วย ขอขอบคุณทีวีครูและอาจารย์มากค่ะ :tv09:
โดย นารีรัตน์ มุขแก้ว (2012-07-12 20:58:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการต่อยอดที่ดีค่ะ การส่งเสริมโดยใช้นิทานเป็นสื่อและนักเรียนให้ความสนใจกันมาในปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนทำให้เด็กๆไม่ค่อยสนใจที่จะอ่านหน้งสือเท่าที่ควรทำให้ในปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือไม่น้อยมากจะติดเล่นเกมดูที่วีและทำให้เด็กบางคนกลายเป้นเด็กสมาธิสั้นอีกด้วยซึ่งนิทานแต่ละเรื่องจะช่วยให้เด็กมีสมาธิและยังเป็นการฝึกในเด็กรักการอ่านมากขึ้นอีกด้่วยในการทำการเรียนการสอนแบบนี้ดิฉันชอบมากค่ะและจำนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนด้วย ขอขอบคุณทีวีครูและอาจารย์มากค่ะ :tv09:
โดย นารีรัตน์ มุขแก้ว (2012-07-12 20:58:50) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูออกแบบกิจกรรมการใช้นิทานดีมากค่ะ
โดย บัญญัติ จันทร์เกิด (2012-07-13 05:14:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ ค่ะ เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ปราณี พานิช (2012-07-13 17:09:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยแนวคิดพื้นฐานจาก "นิทาน" เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะยึดหลักความสนใจของเด็กนำมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรมนั้น และยังทำให้เด็กนักเรียนมีความกล้าแสดงออกด้วยการแสดงบทบาทสมมุติจการนิทานที่เด็กนักเรียนสนใจ และยังเป็นการส่งเสรมให้เด็กมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง และยังเป็นการทำให้เด็กนักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์การเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิทานและยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กนักเรียน
โดย ยอดขวัญ ปาลามะ (2012-07-21 17:48:04) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมการอ่านด้วยการเล่านิทานนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากทำให้เด็กได้ทั้งภาษาและยังได้ฟังนิทานสนุกๆอีกด้วยและยังทำให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนานช่วยให้เด็กรักการอ่านหนังสือมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบอ่านหนังสือกันทั้งนั้นและยังช่วยให้เด็กมีสมาธิในการฟังมากขึ้นและเด็กยังมีอิสระในการเลือกนิทาน รู้จักการวางแผนช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกกล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น เด็กสามารถแสดงออกด้วยท่าทางมีการนำเสนอแต่สิ่งที่สำคัษที่สุดของกิจกรรมการใช้วรรณกรรมเป็นฐานคือการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กซึ่งจะส่งผลให้เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆได้ดี
โดย รุ่งทิพย์ ฟักประไพ (2012-07-22 21:41:17) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ต้องมาจากที่คุณครูปฐมวัยปลูกฝังอย่างแน่นอน ดังเช่นที่ดร.นฤมล เนียมหอมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนเด็กๆสามารถเล่านิทานได้เป็นอย่างดี เด็กกล้าแสดงออก เรียนรู้อย่างมีความสุข และยังนำนิทานเรื่องนั้นๆมาจัดกิจกรรมทั้ง 6 หลักได้เป็นอย่างดี การเรียนรู้แบบนี้เด็กจะจำเนื้อเรื่องในนิทานไปได้ตลอด สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้เป็นอย่างดี เด็กเรียนรู้ได้ในแต่ละตัวละครว่ามีนิสัยอย่างไร
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-07-25 23:39:09) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานกับเด็กเป็นของคู่กัน การที่ครูส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านโดยการใช้นิทานหรือการใช้วรรณกรรมเป็นฐานจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของภาษา ส่งเสริมให้เด็กกล้าพูดให้เพื่อนฟัง กล้าพูดให้ครูฟังเด็กได้ใช้ความคิดและตัวครูยังสามารถนำมาประยุกต์และบูรณาการได้ทั้ง 6 กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ในเรื่องของภาษาโดยมีการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และยังส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านหนังสือมากขึ้น และเมื่อเด็กรักการอ่านเด็กก็จะสามารถเลือกนิทานที่ตนเองชอบและสามารถจดจำเนื้อหาในนิทานได้อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้กับเด็กซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก
โดย รุ่งทิพย์ ฟักประไพ (2012-08-06 21:46:56) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ดิฉันนำไปใช้กับเด็กแล้วได้ผล แต่ก็ชื่นชมอาจารย์มากค่ะในการถ่ายทอดความรู้ดูแล้วก็อยากดูอีกค่ะ
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-08-15 20:56:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:52:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:52:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:52:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:52:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:53:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:53:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:53:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:53:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:53:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:53:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:54:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:54:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:54:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:54:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:54:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:54:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:54:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:55:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:55:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:55:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:55:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:55:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:55:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:55:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:56:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:56:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:56:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:56:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:56:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:56:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมากๆที่คิดกิเพจกรรมดีๆมาให้ความรู้กับผู้ชม
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:57:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเด็กได้ใช้ภาษาในการสื่อความมายจากการเล่านิทานเด็กได้จินตนาการเรื่องราวและยังได้กล้าแสดงออกทางโรงเรียนได้นำมาใช้นักเรียนก็สนุกสนานและต้องขอขอบพระดร.นฤมล เนียมหอมมาก
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-08-18 16:58:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเอานิทานมาจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ร่วมปฏิบัติ ดูแล้วเด็กๆได้รับความสนุกสนาน มีความสุขในการร่วมกิจรรม และเด็กกล้าแสดงออกเป็นตัวอย่างดีมากเลยค่ะ :tv15:
โดย ภารดี ชอบใจ (2012-08-19 19:03:53) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูได้คิดองค์ความรู้ การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานโ€ โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย จนมาทำเป็นเต็มรูปแบบในโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตั้งแต่ปี 2550 โดยในขั้นตอนการเรียนรู้เด็ก ๆ จะเป็นผู้เลือกนิทานด้วยตัวเอง จากนั้นคุณครูจะนำนิทานที่เด็ก ๆ เลือกมาประยุกต์ใช้ในการคิดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม วิธีนี้จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้เหมือนอยู่ในโลกนิทานตลอดทั้งวัน ทำให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานควบคู่กับการเรียนรู้ ทำให้ไม่น่าเบื่อในการเรียนการสอนของครู
โดย อมรา มหามิตร (2012-09-01 18:14:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นพื้นฐานจินตนาการและความคิดแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นการนำเอาจินตนาการที่ได้จากการเล่านิทานมาจัดประสบการณ์ให้ได้เด็กได้ปฎิบัติ ดูแล้วเด็กๆได้รับความสนุกสนาน มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก
โดย สุพรรณา จันทร์แจ้ง (2012-09-02 14:57:47) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกชื่นชอบในแนวคิดของคุณครูมากๆค่ะเพราะนิทานสมารถเข้าถึงเด็กได้ง่ายและนิทานสามารถนำมาบูรณาการจัดประสบกาณ์ใน 6 กิจกรรมยิ่งดีมากค่ะ :tv02:
โดย ชนิกา แสงวิมาน (2012-09-04 16:39:43) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานของ ดร. นฤมลเป็นการจัดประสบการณ์ที่ทำให้เด็กได้มีจินตนาการและกล้าแสดงออก โดยบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรมผ่านการเล่าเรื่องนิทาน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้วรรณกรรมเป็นฐานและดูเด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดการรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งโดยปกติเด็กมักจะชอบฟังนิทาน เวลาครูเล่านิทานเด็กจะตั้งใจฟัง และทำให้เกิดสมาธิในการฟัง การสังเกต และนำเสียงในการเล่าเรื่อง เด็กพยายามจดจำการเล่านิทานของครูทำให้เด็กเกิดความรู้อยากเล่านิทาน เป็นทักษะในการกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในคนเองขอชื่นชมแนวคิดของดร.มากคะ
โดย กระจ่างจิต ณ เชียงใหม่ (2012-10-28 22:16:04) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานของ ดร. นฤมลเป็นการจัดประสบการณ์ที่ทำให้เด็กได้มีจินตนาการและกล้าแสดงออก โดยบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรมผ่านการเล่าเรื่องนิทาน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้วรรณกรรมเป็นฐานและดูเด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดการรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งโดยปกติเด็กมักจะชอบฟังนิทาน เวลาครูเล่านิทานเด็กจะตั้งใจฟัง และทำให้เกิดสมาธิในการฟัง การสังเกต และนำเสียงในการเล่าเรื่อง เด็กพยายามจดจำการเล่านิทานของครูทำให้เด็กเกิดความรู้อยากเล่านิทาน เป็นทักษะในการกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในคนเองขอชื่นชมแนวคิดของดร.มากคะ
โดย กระจ่างจิต ณ เชียงใหม่ (2012-10-28 22:16:26) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานของ ดร. นฤมลเป็นการจัดประสบการณ์ที่ทำให้เด็กได้มีจินตนาการและกล้าแสดงออก โดยบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรมผ่านการเล่าเรื่องนิทาน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้วรรณกรรมเป็นฐานและดูเด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดการรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งโดยปกติเด็กมักจะชอบฟังนิทาน เวลาครูเล่านิทานเด็กจะตั้งใจฟัง และทำให้เกิดสมาธิในการฟัง การสังเกต และนำเสียงในการเล่าเรื่อง เด็กพยายามจดจำการเล่านิทานของครูทำให้เด็กเกิดความรู้อยากเล่านิทาน เป็นทักษะในการกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในคนเองขอชื่นชมแนวคิดของดร.มากคะ
โดย กระจ่างจิต ณ เชียงใหม่ (2012-10-28 22:16:27) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานของ ดร. นฤมลเป็นการจัดประสบการณ์ที่ทำให้เด็กได้มีจินตนาการและกล้าแสดงออก โดยบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรมผ่านการเล่าเรื่องนิทาน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้วรรณกรรมเป็นฐานและดูเด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดการรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งโดยปกติเด็กมักจะชอบฟังนิทาน เวลาครูเล่านิทานเด็กจะตั้งใจฟัง และทำให้เกิดสมาธิในการฟัง การสังเกต และนำเสียงในการเล่าเรื่อง เด็กพยายามจดจำการเล่านิทานของครูทำให้เด็กเกิดความรู้อยากเล่านิทาน เป็นทักษะในการกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในคนเองขอชื่นชมแนวคิดของดร.มากคะ
โดย กระจ่างจิต ณ เชียงใหม่ (2012-10-28 22:16:27) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานของ ดร. นฤมลเป็นการจัดประสบการณ์ที่ทำให้เด็กได้มีจินตนาการและกล้าแสดงออก โดยบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรมผ่านการเล่าเรื่องนิทาน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้วรรณกรรมเป็นฐานและดูเด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดการรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งโดยปกติเด็กมักจะชอบฟังนิทาน เวลาครูเล่านิทานเด็กจะตั้งใจฟัง และทำให้เกิดสมาธิในการฟัง การสังเกต และนำเสียงในการเล่าเรื่อง เด็กพยายามจดจำการเล่านิทานของครูทำให้เด็กเกิดความรู้อยากเล่านิทาน เป็นทักษะในการกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในคนเองขอชื่นชมแนวคิดของดร.มากคะ
โดย กระจ่างจิต ณ เชียงใหม่ (2012-10-28 22:16:27) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานของ ดร. นฤมลเป็นการจัดประสบการณ์ที่ทำให้เด็กได้มีจินตนาการและกล้าแสดงออก โดยบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรมผ่านการเล่าเรื่องนิทาน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้วรรณกรรมเป็นฐานและดูเด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดการรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งโดยปกติเด็กมักจะชอบฟังนิทาน เวลาครูเล่านิทานเด็กจะตั้งใจฟัง และทำให้เกิดสมาธิในการฟัง การสังเกต และนำเสียงในการเล่าเรื่อง เด็กพยายามจดจำการเล่านิทานของครูทำให้เด็กเกิดความรู้อยากเล่านิทาน เป็นทักษะในการกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในคนเองขอชื่นชมแนวคิดของดร.มากคะ
โดย กระจ่างจิต ณ เชียงใหม่ (2012-10-28 22:16:28) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานของ ดร. นฤมลเป็นการจัดประสบการณ์ที่ทำให้เด็กได้มีจินตนาการและกล้าแสดงออก โดยบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรมผ่านการเล่าเรื่องนิทาน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้วรรณกรรมเป็นฐานและดูเด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกิดการรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งโดยปกติเด็กมักจะชอบฟังนิทาน เวลาครูเล่านิทานเด็กจะตั้งใจฟัง และทำให้เกิดสมาธิในการฟัง การสังเกต และนำเสียงในการเล่าเรื่อง เด็กพยายามจดจำการเล่านิทานของครูทำให้เด็กเกิดความรู้อยากเล่านิทาน เป็นทักษะในการกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในคนเองขอชื่นชมแนวคิดของดร.มากคะ
โดย กระจ่างจิต ณ เชียงใหม่ (2012-10-28 22:16:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ครูปฐมวัยทุกคนควรจัดให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เขาซึมซับกับความดีงาม คิดดี พูดดี ทำดี คุณธรรม จริยธรรม ที่สังคมปัจจุบันค่อนข้างมีน้อย
โดย มยุรี แมลงภู่ (2012-11-11 16:53:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่เป็นการพัฒนาเด็กเพื่อการเรียนรู้ด้วยการสัมผัสการรู้จักกล้าแสดงออกการปลูฝังการรักการอ่านของเด็กทำให้เด็กมีการพัฒนาในด้านวิชากาารที่สามารถที่จะพัฒนาได้ไม่อยากเมื่อขึ้นระดับชั้นต่อไปและฝึกสมาธิในการฟังการเรียนของเด็กให้อยู่นิ่งสนใจในสิ่งที่เรียนเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมที่ถูกและร่วมมือร่วมทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขและเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญต่อคุณครูและเพื่อนร่วมห้องเรียนทุกคนโดยทุกคนมีส่วนร่วม
โดย พิมพ์วลัญช์ อินต๊ะเสน (2012-11-14 18:29:50) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวกรรณิการ์ อาจหาญ (ฟ้า) รหัส 564186501 รหัสห้อง 5641-86/5 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดิฉันดูวีดีโอการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดิฉนมีความคิดเห็นว่า เรื่องของวรรณกรรม นิทานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เด็กเข้าใจได้ง่ายเพื่อเป็นการสร้างเสริมให้เด็กมีจินตนาการ มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะทางภาษาและกล้าแสดงออก โดยเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ จนมาทำเป็นเต็มรูปแบบ โดยบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรมโดยผ่านการเล่านิทานเพื่อเป็นการให้เด็กมีความคิดเป็นของตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โดย กรรณิการ์ อาจหาญ (2014-02-28 07:44:18) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวกรรณิการ์ อาจหาญ (ฟ้า) รหัส 564186501 รหัสห้อง 5641-86/5 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดิฉันดูวีดีโอการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดิฉนมีความคิดเห็นว่า เรื่องของวรรณกรรม นิทานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เด็กเข้าใจได้ง่ายเพื่อเป็นการสร้างเสริมให้เด็กมีจินตนาการ มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะทางภาษาและกล้าแสดงออก โดยเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ จนมาทำเป็นเต็มรูปแบบ โดยบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรมโดยผ่านการเล่านิทานเพื่อเป็นการให้เด็กมีความคิดเป็นของตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โดย กรรณิการ์ อาจหาญ (2014-02-28 07:46:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เด็กชอบ
โดย วนัสดา (2014-04-04 00:51:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่เน้นการเล่านิทาน นิทานเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบ และเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ง่าย เป็นการสร้างจินตนาการให้เด็กได้ใช้ภาษาและความคิดในการพัฒนาตนเอง ฝึกความกล้าแสดงออก
โดย วนัสดา (2014-04-04 00:54:13) [แสดงความคิดเห็น]
นางวนัสดา ชาติแกม รหัส 553186532 ห้อง 5531-86/5 สาขาการศึกษาปฐมวัย ดูวีดีโอการสอนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการสอนที่เน้นการเล่านิทาน นิทานเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบ และเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ง่าย การเล่านิทานเป็นการสร้างจินตนาการให้เด็กได้ใช้ภาษา โดยการเล่นบทบาทสมมุติเป็นตัวละครและได้ใช้ความคิดในการพัฒนาตนเอง ฝึกความกล้าแสดงออก
โดย วนัสดา ชาติแกม (2014-04-04 03:30:25) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv