thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 464
Rate :
 5
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-09-14  
    พื้นฐานการกีฬา (อ.ประสบโชค โชคเหมาะ)  
    จุดประสงค์หลักของการเรียนพลศึกษา คือการให้นักเรียนได้ออกกำลังกายภายในชั่วโมงเรียนให้มากที่สุด แต่บางครั้งเนื้อหาที่คุณครูจะต้องสอนกลับไม่เอื้อต่อจุดประสงค์นั้น ทั้งการอบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มเรียนที่ทำให้เสียเวลาไปพอสมควร การสอนทักษะให้นักเรียนทุกคนในระยะเวลาอันจำกัด หรือการวัดผลประเมินผลที่อาจจะต้องใช้เวลามาก อ.ประสบโชค โชคเหมาะ จึงได้นำเทคนิคการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์มาแนะนำให้กับคุณครู  
     
Share |
 

เกษียณอย่างมีความหมาย คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า
ครูมืออาชีพของ คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า โรงเรียนปทุมพิทยาคาร จังหวัด อุบลราชธานี กับนวัตกรรม รังมดแดงกับเรียงความส่งต่อ เพิ่มเติม

สนทนา ประโยชน์และการประยุกต์ใช้กระบวนการ จัดการเรียนรู้หัวข้อ "เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี"
สนทนาเรื่องประโยชน์ และการประยุกต์ใช้กระบวนการ จัดการเรียนรู้หัวข้อ "เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี" กับ ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด , อ.ประกายแก้ว เงินกร รร.ปทุมวัน เพิ่มเติม

คุณก็เป็นครูได้ อ.บุญเรือน มาปัด รร.รุจิเสรีวิทยา
เราเชื่อว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัว และจะดีแค่ไหนหากให้นักเรียนชั้นประถมนำเอาความสามารถนั้นมาแบ่งปัน และสอนเพื่อนๆ สอนคุณครู เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย มาชมเทคนิคการคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

 
 
ครูมืออาชีพจริงๆ ครับ..... เทคนิคการใช้กีฬานำวิชาการ.... ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม.... :tv15:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2013-01-23 16:17:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv