thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 477
Rate :
 5
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-09-14  
    พื้นฐานการกีฬา (อ.ประสบโชค โชคเหมาะ)  
    จุดประสงค์หลักของการเรียนพลศึกษา คือการให้นักเรียนได้ออกกำลังกายภายในชั่วโมงเรียนให้มากที่สุด แต่บางครั้งเนื้อหาที่คุณครูจะต้องสอนกลับไม่เอื้อต่อจุดประสงค์นั้น ทั้งการอบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มเรียนที่ทำให้เสียเวลาไปพอสมควร การสอนทักษะให้นักเรียนทุกคนในระยะเวลาอันจำกัด หรือการวัดผลประเมินผลที่อาจจะต้องใช้เวลามาก อ.ประสบโชค โชคเหมาะ จึงได้นำเทคนิคการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์มาแนะนำให้กับคุณครู  
     
Share |
 

ทั้งชีวิตอุทิศเพื่อการศึกษาของ ครูสิริมา กลิ่นกุหลาบ
พบคุณครู สิริมา กลิ่นกุหลาบ กับชีวิตที่ไม่ยอมให้สิ่งใดมาบั่นทอน "จิตวิญญาณ" ที่แท้จริง ของการเป็นครูผู้ทุ่มเททั้งกาย และใจเพื่อสิ่งที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ นั่นคือ "การศึกษา" เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน
แม้จะไม่ใช่ครูการศึกษาพิเศษ แต่เมื่อเห็นเด็กพิเศษในโรงเรียนมีปัญหาการเรียนวิชาศิลปะ อ.ศุภลักษณ์ มีปาน คิด 16 กิจกรรมศิลปะขึ้นมา เพิ่มเติม

โครงการธนาคารขยะ รร. เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จ. ชลบุรี
โครงการธนาคารขยะ รร. เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จ. ชลบุรี เรียนรู้ระบบประชาธิปไตย จากตัวอย่างโรงเรียนต้นแบบ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

 
 
ครูมืออาชีพจริงๆ ครับ..... เทคนิคการใช้กีฬานำวิชาการ.... ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม.... :tv15:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2013-01-23 16:17:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv