thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 473
Rate :
 5
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-09-14  
    พื้นฐานการกีฬา (อ.ประสบโชค โชคเหมาะ)  
    จุดประสงค์หลักของการเรียนพลศึกษา คือการให้นักเรียนได้ออกกำลังกายภายในชั่วโมงเรียนให้มากที่สุด แต่บางครั้งเนื้อหาที่คุณครูจะต้องสอนกลับไม่เอื้อต่อจุดประสงค์นั้น ทั้งการอบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มเรียนที่ทำให้เสียเวลาไปพอสมควร การสอนทักษะให้นักเรียนทุกคนในระยะเวลาอันจำกัด หรือการวัดผลประเมินผลที่อาจจะต้องใช้เวลามาก อ.ประสบโชค โชคเหมาะ จึงได้นำเทคนิคการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์มาแนะนำให้กับคุณครู  
     
Share |
 

เชิดหุ่น เชิดความสนใจ (เกียรติสุดา ภิรมย์)
การคิดออกแบบสื่อให้เหมาะสมจึงมีความจำเป็นต่อการสร้างความสนใจให้กับเด็ก โดย คุณเกียรติสุดา ภิรมย์ เจ้าของรายการเจ้าขุนทอง มาถ่ายเทคนิคการทำหุ่นในแบบต่างๆให้กับคุณครู เพิ่มเติม

เพศศึกษา ตอนที่ 1 การแลกน้ำ (ม.1-ม.3) อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) สอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ได้แก่กิจกรรม การแลกน้ำ เพิ่มเติม

กิจกรรม Outdoor Speaking (ป. 4) อ.กฤตญา มะลิเครือ รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต
การจัดพาเด็กนักเรียนชั้นประถม 4 ออกทำกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ มีขั้นตอนการจัดทำกิจกรรม อย่างไร เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง "สารและสมบัติของสาร" (ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ) โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน มรดกท้าวทองกีบม้า เพิ่มเติม

 
 
ครูมืออาชีพจริงๆ ครับ..... เทคนิคการใช้กีฬานำวิชาการ.... ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม.... :tv15:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2013-01-23 16:17:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv