thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 464
Rate :
 5
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-09-14  
    พื้นฐานการกีฬา (อ.ประสบโชค โชคเหมาะ)  
    จุดประสงค์หลักของการเรียนพลศึกษา คือการให้นักเรียนได้ออกกำลังกายภายในชั่วโมงเรียนให้มากที่สุด แต่บางครั้งเนื้อหาที่คุณครูจะต้องสอนกลับไม่เอื้อต่อจุดประสงค์นั้น ทั้งการอบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มเรียนที่ทำให้เสียเวลาไปพอสมควร การสอนทักษะให้นักเรียนทุกคนในระยะเวลาอันจำกัด หรือการวัดผลประเมินผลที่อาจจะต้องใช้เวลามาก อ.ประสบโชค โชคเหมาะ จึงได้นำเทคนิคการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์มาแนะนำให้กับคุณครู  
     
Share |
 

สร้างสื่อวิทย์อย่างประหยัด (รศ.โช สาลีฉัน)
นำเสนอการสร้างอุปกรณ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพอย่างง่าย และเห็นภาพชัดเจน ระดับประถมปลายโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

เปลี่ยนพลาดพลั้งเป็นพลัง ครูระพีร์ ปิยจันทร์ ตอน 2
เรื่องราวของครูมืออาชีพ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ โรงเรียน สตรีอ่างทอง อ่างทอง กับนวัตกรรมการสอน ครูระพีร์เว็บบล็อก เพิ่มเติม

เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี ตอน 3 รร.ปทุมวัน
หลังจากได้ดูซีรีส์การสอนวิทยาศาสตร์ตอน Crime Scene Investigation ครูโรงเรียนปทุมวันได้แรงบันดาลใจ ที่จะนำวิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน มาปรับใช้กับนักเรียน เพิ่มเติม

การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
ชมการเรียนการสอน และแนวทางของโรงเรียนต้นแบบสำหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม

 
 
ครูมืออาชีพจริงๆ ครับ..... เทคนิคการใช้กีฬานำวิชาการ.... ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม.... :tv15:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2013-01-23 16:17:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv