thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 464
Rate :
 5
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-09-14  
    พื้นฐานการกีฬา (อ.ประสบโชค โชคเหมาะ)  
    จุดประสงค์หลักของการเรียนพลศึกษา คือการให้นักเรียนได้ออกกำลังกายภายในชั่วโมงเรียนให้มากที่สุด แต่บางครั้งเนื้อหาที่คุณครูจะต้องสอนกลับไม่เอื้อต่อจุดประสงค์นั้น ทั้งการอบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มเรียนที่ทำให้เสียเวลาไปพอสมควร การสอนทักษะให้นักเรียนทุกคนในระยะเวลาอันจำกัด หรือการวัดผลประเมินผลที่อาจจะต้องใช้เวลามาก อ.ประสบโชค โชคเหมาะ จึงได้นำเทคนิคการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์มาแนะนำให้กับคุณครู  
     
Share |
 

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (ชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ตอนที่ 1
รังฟังความหมาย และขอบเขตของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปการศึกษาที่สอง เพิ่มเติม

บทพิสูจน์...จากรอบข้าง คุณครูทัศนีย์ ตาทอง
เรื่องราวเส้นทางชีวิตที่ได้รับการผลักดันด้วยแรงบันดาลใจที่นำพาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ของคุณครูทัศนีย์ ตาทอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัด ลำพูน พร้อมการสอนเรื่องอ่านสนุกกับบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

Pay it Forward โฆษณา ThaiTeachers.TV
ถ้า 1+1 ไม่เท่ากับ 2 ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน 40 คน ครู 7-8 แสนคน สร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคน ลองหลับตานึกภาพดูสิครับ ให้โทรทัศน์ครู เป็นแรงบันดาลใจ เป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ... หวังว่า โทรทัศน์ครู จะโดนใจทุกคน เพิ่มเติม

Reading Community : reading the crime scene : ห้องเรียนเปลี่ยนเป็นฉากฆาตกรรม
ฝึกฝนการอ่าน โดยจำลองห้องเรียนให้เป็นฉากฆาตกรรม เพิ่มเติม

 
 
ครูมืออาชีพจริงๆ ครับ..... เทคนิคการใช้กีฬานำวิชาการ.... ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม.... :tv15:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2013-01-23 16:17:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv