thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 459
Rate :
 5
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-09-14  
    พื้นฐานการกีฬา (อ.ประสบโชค โชคเหมาะ)  
    จุดประสงค์หลักของการเรียนพลศึกษา คือการให้นักเรียนได้ออกกำลังกายภายในชั่วโมงเรียนให้มากที่สุด แต่บางครั้งเนื้อหาที่คุณครูจะต้องสอนกลับไม่เอื้อต่อจุดประสงค์นั้น ทั้งการอบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มเรียนที่ทำให้เสียเวลาไปพอสมควร การสอนทักษะให้นักเรียนทุกคนในระยะเวลาอันจำกัด หรือการวัดผลประเมินผลที่อาจจะต้องใช้เวลามาก อ.ประสบโชค โชคเหมาะ จึงได้นำเทคนิคการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์มาแนะนำให้กับคุณครู  
     
Share |
 

น้ำไม่เต็มแก้ว อ.ยุวดี นุชทรัพย์ (รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ)
ตัวอย่างครูที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีๆ มาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ กับการสอนของ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ เพิ่มเติม

มอนเตสเซอรี่วิถีไทย อ.สุธิดา ซื่อแท้, อ.สุจิตรา จอมคำศรี
เด็กเรียนรู้ด้วยความสุข ตอบสนองความต้องการของเด็กในการ “เล่น” เพื่อสร้างพัฒนาการ เพิ่มเติม

คณิตในสวน โดย อ.สุรัชน์ อินทสังข์ ตอน 1
เลขหมุนรอบตัวเรา กับ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ พบกับความรู้ทางคณิตศาสตร์มากมายในสวนสาธารณะ เพิ่มเติม

Reading Community : reading the crime scene : ห้องเรียนเปลี่ยนเป็นฉากฆาตกรรม
ฝึกฝนการอ่าน โดยจำลองห้องเรียนให้เป็นฉากฆาตกรรม เพิ่มเติม

 
 
ครูมืออาชีพจริงๆ ครับ..... เทคนิคการใช้กีฬานำวิชาการ.... ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม.... :tv15:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2013-01-23 16:17:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv