thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 467
Rate :
 5
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-09-14  
    พื้นฐานการกีฬา (อ.ประสบโชค โชคเหมาะ)  
    จุดประสงค์หลักของการเรียนพลศึกษา คือการให้นักเรียนได้ออกกำลังกายภายในชั่วโมงเรียนให้มากที่สุด แต่บางครั้งเนื้อหาที่คุณครูจะต้องสอนกลับไม่เอื้อต่อจุดประสงค์นั้น ทั้งการอบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มเรียนที่ทำให้เสียเวลาไปพอสมควร การสอนทักษะให้นักเรียนทุกคนในระยะเวลาอันจำกัด หรือการวัดผลประเมินผลที่อาจจะต้องใช้เวลามาก อ.ประสบโชค โชคเหมาะ จึงได้นำเทคนิคการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์มาแนะนำให้กับคุณครู  
     
Share |
 

คุณครูนักพัฒนาทักษะ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ ตอน 1
เรื่องราวของครูมืออาชีพ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ โรงเรียน สตรีอ่างทอง อ่างทอง กับนวัตกรรมการสอน ที่ทุ่มเทพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย จนทำให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง เพิ่มเติม

เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี ตอน 2 รร.ปทุมวัน
ครูโรงเรียนปทุมวัน จะนำวิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน มาปรับใช้กับนักเรียนชั้นป.6 เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบวิทยาศาสตร์ (ช่างสังเกต ช่างสงสัย) เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ รร.เพิ่มวิทยา จ. นครปฐม
ชม ตัวอย่างโรงเรียนต้นแบบ ที่นำกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ สอดแทรกการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตย เพิ่มเติม

ฝึกการอ่านจับใจความในเด็กออทิสติก อ.อารม คล้ายคลุม รร.ดาราคาม
ตามติดขั้นตอนการสอนการจับใจความสำหรับเด็กพิเศษ ของ อ.อารม คล้ายคลุม อาจารย์การศึกษาพิเศษ เพิ่มเติม

 
 
ครูมืออาชีพจริงๆ ครับ..... เทคนิคการใช้กีฬานำวิชาการ.... ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม.... :tv15:
โดย ครูกฤษขจร ศรีถาวร (2013-01-23 16:17:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv