thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 693
Rate :
 5
ความยาว : 24.06 นาที | Online : 2012-09-07  
    เพศศึกษารอบด้าน (วรานุช ชินวรโสภาค)  
    เพศศึกษาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และยากต่อการสอนให้เห็นภาพ จึงต้องมีเทคนิคที่จะทำให้การสอนเพศศึกษาสามารถสอนให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อ HIV ความสำคัญของการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาต่าง ๆ และการเลือกตัดสินใจเรื่องเพศโดยคำนึงถึงผลที่จะตามมา  
     
Share |
 

พลังมหัศจรรย์ทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุด คุณครูลัดดา ภู่เกียรติ
ซึมซับปรัชญาสู่ความเป็นครูมืออาชีพของ ผอ.ลัดดา ภู่เกียรติ ครูผู้มีแต่ให้ กับแนวทางปฏิบัติที่ท่านให้ความสำคัญ คือการแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตนอยู่เสมอ เพิ่มเติม

สนทนาเรื่อง โทรทัศน์ครูสู่การเรียนการสอน
เทปพิเศษสำหรับครูที่เคยมาร่วมรายการ และเป็นแฟนของโทรทัศน์ครู สู่การเรียนการสอน กับ คุณครู ศศิธร เขียวกอ และ คุณครู ยุวดี นุชทรัพย์ เพิ่มเติม

การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ รร.ซอและฮ์ศึกษา จ.นนทบุรี
เมื่อครูนิยา อินนุพัฒน์ อยากให้ รศ.มล.อัจจิมา เกิดผล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาภาษาไทยมานิเทศการสอน เพื่อแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตน และเด็กนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ.สง่า ทรัพย์เฮง ตอนที่ 1
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เพิ่มเติม

 
 
ดึมากค่ะ ทำให้นักเรียนได้ป้องกันตัวมากขึ้น
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-09-09 08:17:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ เด็กจะได้รู้การใช้ชีวิตประจำวันจริงๆ
โดย ขนิษฐา ลอดพงษ์ (2012-09-10 15:39:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดี
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-09-11 11:57:32) [แสดงความคิดเห็น]
เพศศึกษาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และยากต่อการสอนให้เห็นภาพ จึงต้องมีเทคนิคที่จะทำให้การสอนเพศศึกษาสามารถสอนให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น สื่อ/อุปกรณ์ของจริงจึงมีความสำคัญที่จะให้เด็กได้เข้าใจและสามารถ มองย้อนอดีต(Refect)เชื่่อมโยง(Connec) ประยุกต์ใช้ (Apply)ในชีวิตประจำวัน ได้และเกิดทักษะชีวิตรู้และเข้าใจตนเองมากขึ้น
โดย มานพ วรรณารักษ์ (2012-09-15 12:55:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยเพราะสังคมปัจจุบันเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ปกติมากๆความรู้ที่ได้จากเรื่องเพศศึกษาสามารถที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและนำไปเผยแพร่ให้กับคนที่เรารักและรวมถึงครอบครัว ชุมชนได้ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย สิริรัตน์ นกแก้ว (2012-10-08 08:42:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv