thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 192
Rate :
 0
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-08-31  
    อ้วน ภัยวัยเรียน (รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล)  
    นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน และวิธีการแก้ปัญหาของโรคอ้วนในวัยรุ่น ของรศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยรุ่นอย่างถูกต้องตามหลักนักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้รู้เท่าทันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง  
     
Share |
 

เสียสละเพื่อ ทักษะชีวิต คุณครูบรรเจิด ถาบุญเรือง ตอนที่ 1
เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของครูผู้ให้แรงบันดาลใจ ครูผู้ให้ชีวิต และเปิดโอกาสให้เด็กที่มีชีวิตไกลเมือง กับครูมืออาชีพ คุณครูบรรเจิด ถาบุญเรือง เพิ่มเติม

ครูยุคเก่ากับการเล่าใหม่ คุณครูนิชรา พรมประไพ
พบกับ คุณครูนิชรา พรมประไพ โรงเรียน นครไตรตรึงษ์ จังหวัด กำแพงเพชร ที่ไม่หยุดการเรียนรู้ และหาเทคนิคการสอนใหม่ๆเพื่อนักเรียนเสมอ เพิ่มเติม

โครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง โรงเรียนพีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา โรงเรียนชลประทานวิทยา
อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ จัดโครงการพี่สอนน้องอ่านขึ้น มีโรงเรียนเข้าร่วม 8 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอย่างไร ต้องติดตาม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ.สง่า ทรัพย์เฮง ตอนที่ 2
ตอนห้องทดลอง จินตนาการ ตอนที่ 2 เทคนิคการสอนเรื่องขวดประดาน้ำ แรงดันอากาศ และบอลลูน อากาศร้อน เพิ่มเติม

 
 
รายการนี้ดีค่ะ ทำให้คนอ้วนได้ดูแล้วอาจจะกลัวภัยอ้วนอีกต่อไป
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-09-09 09:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv