thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 192
Rate :
 0
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-08-31  
    อ้วน ภัยวัยเรียน (รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล)  
    นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน และวิธีการแก้ปัญหาของโรคอ้วนในวัยรุ่น ของรศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยรุ่นอย่างถูกต้องตามหลักนักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้รู้เท่าทันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง  
     
Share |
 

"ผมเป็นมากกว่าผอ." ผอ.ประพงษ์ ชูตรัง รร.วัดโพธิ์ทอง จ.นครศรีธรรมราช
ความรับผิดชอบที่มีมากกว่าหน้าที่การงาน ชมแนวคิดการบริหารงานของ ผอ.ประพงษ์ ชูตรัง รร.วัดโพธิ์ทอง จ.นครศรีธรรมราช เพิ่มเติม

พัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมลูกเสือ รร. สุเหร่า กองดิน
ชมการรับมือของโรงเรียน ที่จัดกิจกรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนา เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เชื่อมโยงกับกิจกรรมลูกเสือ เพิ่มเติม

Pay it Forward โฆษณา ThaiTeachers.TV
ถ้า 1+1 ไม่เท่ากับ 2 ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน 40 คน ครู 7-8 แสนคน สร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคน ลองหลับตานึกภาพดูสิครับ ให้โทรทัศน์ครู เป็นแรงบันดาลใจ เป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ... หวังว่า โทรทัศน์ครู จะโดนใจทุกคน เพิ่มเติม

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

 
 
รายการนี้ดีค่ะ ทำให้คนอ้วนได้ดูแล้วอาจจะกลัวภัยอ้วนอีกต่อไป
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-09-09 09:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv