thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 194
Rate :
 0
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-08-31  
    อ้วน ภัยวัยเรียน (รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล)  
    นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน และวิธีการแก้ปัญหาของโรคอ้วนในวัยรุ่น ของรศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยรุ่นอย่างถูกต้องตามหลักนักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้รู้เท่าทันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง  
     
Share |
 

ห้องเรียนใต้ทะเล ครูดำรงค์ สุภาษิต
เรื่องราวของครูมืออาชีพ คุณครูดำรงค์ สุภาษิต โรงเรียน พลูตาหลวงวิทยา จังหวัดชลบุรี เพิ่มเติม

เมื่อห้องเรียนมีชีวิต ครูสุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ
กับนวัตกรรมการสอน "ห้องเรียนมีชีวิต" พบกับเรื่องราวของ ครูภาษาไทย ที่สร้างสรรค์สื่อการสอนมากมาย ครูสุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ เกาะติดชีวิตครูแต่ละคน ประสบการณ์ ความรู้จะได้ถ่ายทอดสู่คุณ เพิ่มเติม

ตัวประกอบของจำนวนนับ และ การเปรียบเทียบเศษส่วน (ป.6) อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ
นำเสนอ 2 บทเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ และการเปรียบเทียบเศษส่วน โดยเน้นความเข้าใจเรื่องนิยาม การสอนที่วางแผนเป็นลำดับขั้นตอน และแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพิ่มเติม

พัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมลูกเสือ รร. สุเหร่า กองดิน
ชมการรับมือของโรงเรียน ที่จัดกิจกรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนา เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เชื่อมโยงกับกิจกรรมลูกเสือ เพิ่มเติม

 
 
รายการนี้ดีค่ะ ทำให้คนอ้วนได้ดูแล้วอาจจะกลัวภัยอ้วนอีกต่อไป
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-09-09 09:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv