thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 194
Rate :
 0
ความยาว : 24.09 นาที | Online : 2012-08-31  
    อ้วน ภัยวัยเรียน (รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล)  
    นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน และวิธีการแก้ปัญหาของโรคอ้วนในวัยรุ่น ของรศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยรุ่นอย่างถูกต้องตามหลักนักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้รู้เท่าทันโรคอ้วนได้อย่างถูกต้อง  
     
Share |
 

ครูแห่งความท้าทาย คุณครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา
หากไม่เริ่มเสียที ก็จะไม่รู้ผลของมัน ชมการท้าทายเทคนิคการเรียนรู้ของคุณครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา โรงเรียน ทุ่งแฝกวิทยาคม เพื่อไปสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน เพิ่มเติม

สนทนาเรื่อง การนำศิลปะการละครไปใช้ในการเรียนการสอน วรรณคดีไทย
พูดคุยกับ รศ.นพมาส แววหงส์, อ.มยุรี วงศ์ทองคำ และ อ.อุษา สุรวัชโยธิน รร.สามเสนวิทยาลัย เรื่อง การนำศิลปะการละครไปใช้ในการเรียนการสอน วรรณคดีไทย เพิ่มเติม

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอน 1 (ป.3) อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
ให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใดเป็นการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น จึงมีการดัดแปลงกิจกรรม เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ เพิ่มเติม

วิธีเรียงสับเปลี่ยน กับการใช้บัตรตัวเลข(ม.6) อ.ปิยะ รอดบำเรอ รร.ศรีวิชัยวิทยา
วิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นม.ปลายเต็มไปด้วยความยุ่งยาก และซับซ้อน อ.ปิยะจึงสร้างเครื่องมือเป็นสื่อการสอนเรื่องความน่าจะเป็น ให้นักเรียนมองเห็นและจับต้องได้ เพิ่มเติม

 
 
รายการนี้ดีค่ะ ทำให้คนอ้วนได้ดูแล้วอาจจะกลัวภัยอ้วนอีกต่อไป
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-09-09 09:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv