thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 392
Rate :
 4
ความยาว : 24.11 นาที | Online : 2012-08-24  
    แรกคบพบเจอกัน (พฤหัส พหลกุลบุตร)  
    นำเสนอเทคนิค และวิธีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของ ครูพฤหัส พหลกุลบุตร ในการจัดการการพบปะกันเป็นครั้งแรกระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครู นักเรียนกับบรรยากาศของสถานที่ใหม่ ให้มีความคุ้นเคย และความไว้วางใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และไม่เกร็ง  
     
Share |
 

ความรู้ที่ส่งผ่านความสุข คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
พบเรื่องราวของครูมืออาชีพ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ความรู้ที่ส่งผ่านความสุข โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมนอกหลักสูตร เพิ่มเติม

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง (ม.1-ม.3) อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ร.ร. ท้ายหาด
สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงใน แผ่นพับ 9 ช่อง นำมาถาม-ตอบกันอย่างสนุกสนาน เพิ่มเติม

ตัวประกอบของจำนวนนับ และ การเปรียบเทียบเศษส่วน (ป.6) อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ
นำเสนอ 2 บทเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ และการเปรียบเทียบเศษส่วน โดยเน้นความเข้าใจเรื่องนิยาม การสอนที่วางแผนเป็นลำดับขั้นตอน และแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพิ่มเติม

ฝึกการอ่านจับใจความในเด็กออทิสติก อ.อารม คล้ายคลุม รร.ดาราคาม
ตามติดขั้นตอนการสอนการจับใจความสำหรับเด็กพิเศษ ของ อ.อารม คล้ายคลุม อาจารย์การศึกษาพิเศษ เพิ่มเติม

 
 
มีบรรยากาศในการสอนนักเรียนดี ให้นักเรียนสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะ :tv15:
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-08-29 20:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv