thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 393
Rate :
 4
ความยาว : 24.11 นาที | Online : 2012-08-24  
    แรกคบพบเจอกัน (พฤหัส พหลกุลบุตร)  
    นำเสนอเทคนิค และวิธีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของ ครูพฤหัส พหลกุลบุตร ในการจัดการการพบปะกันเป็นครั้งแรกระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครู นักเรียนกับบรรยากาศของสถานที่ใหม่ ให้มีความคุ้นเคย และความไว้วางใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และไม่เกร็ง  
     
Share |
 

ไม่ช้าที่จะเริ่ม ครูสมปอง ตรุวรรณ์
ครูสมปอง ตรุวรรณ์ รร.นารีนุกูล จ. อุบลราชธานี ในวัย 51 ปี มีความสนใจคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง เข้าอบรมกับ สสวท. จนได้เป็นครูแกนนำคอมพิวเตอร์เมื่อปี 2540 เพิ่มเติม

สนทนาเรื่อง สอนเด็กอย่างไรให้มีจิตวิทยาศาสตร์
สนทนาเรื่อง สอนเด็กอย่างไรให้มีจิตวิทยาศาสตร์ กับ คุณครู ประกายแก้ว เงินกร คุณครูวาสนา พรมดา รร.ปทุมวัน เพิ่มเติม

เรียนรู้ยกห้องกับวิชาคณิตศาสตร์ รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม
ปัญหาจำนวนนักเรียนมากเกินไป ทำให้การสอนของครูไม่ทั่วถึง มาชมกลยุทธของครูที่ใช้วิธีการสอนแบบสอนไปทำไป ให้เด็กทุกคนเข้าใจได้ เพิ่มเติม

ปฐมวัยเรียนรู้งานของพ่อ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา จ.เพชรบุรี
ชมแนวทางของ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา จังหวัด เพชรบุรี ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสอนให้เด็กปฐมวัย โรงเรียนมีหลักคิด และวิธีปรับใช้ ให้เด็กๆเข้าใจได้อย่างไร เพิ่มเติม

 
 
มีบรรยากาศในการสอนนักเรียนดี ให้นักเรียนสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะ :tv15:
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-08-29 20:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv