thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 393
Rate :
 4
ความยาว : 24.11 นาที | Online : 2012-08-24  
    แรกคบพบเจอกัน (พฤหัส พหลกุลบุตร)  
    นำเสนอเทคนิค และวิธีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของ ครูพฤหัส พหลกุลบุตร ในการจัดการการพบปะกันเป็นครั้งแรกระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครู นักเรียนกับบรรยากาศของสถานที่ใหม่ ให้มีความคุ้นเคย และความไว้วางใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และไม่เกร็ง  
     
Share |
 

ฝึกคิด "สร้างสรรค์" ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็ก ที่ดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม ทั้งงานศิลปะ ร้องเพลง ท่าทาง เพิ่มเติม

การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดย รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ตอนที่ 2 (พิเศษเฉพาะ thaiteachers.tv)
(ต่อ) เคล็ดลับ และเทคนิคง่ายๆ ในการออกแบบหลักสูตร และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และอิงมาตราฐาน เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ.สง่า ทรัพย์เฮง ตอนที่ 1
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เพิ่มเติม

ฟิสิกส์ กับโรงเรียนหญิงล้วน - อ. ปิ่นศักดิ์ ชุมเกษียน
จากเรื่องยากทำให้ง่าย กับเทคนิคของ อ. ปิ่นศักดิ์ ชุมเกษียน ในการสอนฟิสิกส์ เรื่องแสงกับการเกิดภาพ ในโรงเรียนหญิงล้วน เพิ่มเติม

 
 
มีบรรยากาศในการสอนนักเรียนดี ให้นักเรียนสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะ :tv15:
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-08-29 20:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv