thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 393
Rate :
 4
ความยาว : 24.11 นาที | Online : 2012-08-24  
    แรกคบพบเจอกัน (พฤหัส พหลกุลบุตร)  
    นำเสนอเทคนิค และวิธีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของ ครูพฤหัส พหลกุลบุตร ในการจัดการการพบปะกันเป็นครั้งแรกระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครู นักเรียนกับบรรยากาศของสถานที่ใหม่ ให้มีความคุ้นเคย และความไว้วางใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และไม่เกร็ง  
     
Share |
 

เปลี่ยนพลาดพลั้งเป็นพลัง ครูระพีร์ ปิยจันทร์ ตอน 2
เรื่องราวของครูมืออาชีพ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ โรงเรียน สตรีอ่างทอง อ่างทอง กับนวัตกรรมการสอน ครูระพีร์เว็บบล็อก เพิ่มเติม

เพศศึกษา ตอนที่ 1 การแลกน้ำ (ม.1-ม.3) อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) สอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ได้แก่กิจกรรม การแลกน้ำ เพิ่มเติม

พัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมลูกเสือ รร. สุเหร่า กองดิน
ชมการรับมือของโรงเรียน ที่จัดกิจกรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนา เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เชื่อมโยงกับกิจกรรมลูกเสือ เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
เชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิต สอนคณิตด้วยบทเพลง ศึกษาคณิตศาสตร์นอกเรียน กับวันเถ้าแก่น้อย เพิ่มเติม

 
 
มีบรรยากาศในการสอนนักเรียนดี ให้นักเรียนสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะ :tv15:
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-08-29 20:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv