thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 392
Rate :
 4
ความยาว : 24.11 นาที | Online : 2012-08-24  
    แรกคบพบเจอกัน (พฤหัส พหลกุลบุตร)  
    นำเสนอเทคนิค และวิธีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของ ครูพฤหัส พหลกุลบุตร ในการจัดการการพบปะกันเป็นครั้งแรกระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครู นักเรียนกับบรรยากาศของสถานที่ใหม่ ให้มีความคุ้นเคย และความไว้วางใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และไม่เกร็ง  
     
Share |
 

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง : ครูพันธุ์ใหม่ (ไชยยศ จิรเมธากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
แนวทางการดำเนินโครงการครูพันธุ์ใหม่ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ โทรทัศน์ครู เพิ่มเติม

เมื่อสงสัยจึงได้รู้ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
เรื่องราวของดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย ที่ทำให้เห็นความสำคัญของการสงสัย เพราะสงสัยทำให้ อยากรู้ เพราะสงสัยก่อให้ ฝึกฝน และเมื่อฝึกฝนจึงเกิดดอกผลความสำเร็จ เพิ่มเติม

ลูกเสือ สื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ คุณครูทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ
การปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม ฝึกอบรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดี ทั้งร่างกาย และ จิตใจ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ของ คุณครูทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ โรงเรียน วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เพิ่มเติม

ผู้อำนวยการบริหารโอกาส ผอ.สัมพันธ์ ปทุมธนรักษ์ รร.มัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมพระราชทานนายาว เน้นการบริหารงาน สร้างโอกาส สร้างคนให้แผ่นดิน เพิ่มเติม

 
 
มีบรรยากาศในการสอนนักเรียนดี ให้นักเรียนสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะ :tv15:
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-08-29 20:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv