thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 393
Rate :
 4
ความยาว : 24.11 นาที | Online : 2012-08-24  
    แรกคบพบเจอกัน (พฤหัส พหลกุลบุตร)  
    นำเสนอเทคนิค และวิธีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของ ครูพฤหัส พหลกุลบุตร ในการจัดการการพบปะกันเป็นครั้งแรกระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครู นักเรียนกับบรรยากาศของสถานที่ใหม่ ให้มีความคุ้นเคย และความไว้วางใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และไม่เกร็ง  
     
Share |
 

บริหารอย่างแข็งแรง ผอ.วัลลพ ไกรกุล
พบกับเรื่องราวของผู้บริหาร ผู้อำนวยการ วัลลพ ไกรกุล โรงเรียน สุเหร่าคู้ จ. ฉะเชิงเทรา ที่เน้นเรื่องสุขภาพดี เรียนรู้อย่างมีสุข มาเกาะติดชีวิตครูแต่ละคน ประสบการณ์ ความรู้จะได้ถ่ายทอดสู่คุณ เพิ่มเติม

ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี (ม.5) อ.ภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร
ชมการสร้างสื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อเปลี่ยนเรื่องยากๆ ในบทเรียนฟิสิกส์อย่างของไหล และความดันกับหลักการของแบร์นูลลี ให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนขึ้น เพิ่มเติม

พัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมลูกเสือ รร. สุเหร่า กองดิน
ชมการรับมือของโรงเรียน ที่จัดกิจกรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนา เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เชื่อมโยงกับกิจกรรมลูกเสือ เพิ่มเติม

การวัดความสูง กับระยะทาง อ. สุรัชน์ อินทสังข์
หาโจทย์เรื่องความสูง กับระยะทาง ในงาน World EXPO 2010 Shanghai China เพิ่มเติม

 
 
มีบรรยากาศในการสอนนักเรียนดี ให้นักเรียนสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะ :tv15:
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-08-29 20:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv