thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 392
Rate :
 4
ความยาว : 24.11 นาที | Online : 2012-08-24  
    แรกคบพบเจอกัน (พฤหัส พหลกุลบุตร)  
    นำเสนอเทคนิค และวิธีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของ ครูพฤหัส พหลกุลบุตร ในการจัดการการพบปะกันเป็นครั้งแรกระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครู นักเรียนกับบรรยากาศของสถานที่ใหม่ ให้มีความคุ้นเคย และความไว้วางใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และไม่เกร็ง  
     
Share |
 

พลังมหัศจรรย์ทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุด คุณครูลัดดา ภู่เกียรติ
ซึมซับปรัชญาสู่ความเป็นครูมืออาชีพของ ผอ.ลัดดา ภู่เกียรติ ครูผู้มีแต่ให้ กับแนวทางปฏิบัติที่ท่านให้ความสำคัญ คือการแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตนอยู่เสมอ เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุกตอน 2 (ป.5) อ.เฉลิมชัย วัดข้าวหลาม รร.ราชวินิต
กระบวนการทดลองต่าง ๆ มาอธิบายให้เด็กนักเรียนเข้าใจได้ง่ายและจดจำไปได้ตลอด เน้นเรื่องตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต โดย อ.อภิวัน นันตา
หนึ่งตัวอย่างครูยุคใหม่ ในการนำหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการเขียนเรียงความ โดย อ.อภิวัน นันตา เพิ่มเติม

Reading Community : reading the crime scene : ห้องเรียนเปลี่ยนเป็นฉากฆาตกรรม
ฝึกฝนการอ่าน โดยจำลองห้องเรียนให้เป็นฉากฆาตกรรม เพิ่มเติม

 
 
มีบรรยากาศในการสอนนักเรียนดี ให้นักเรียนสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะ :tv15:
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-08-29 20:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv