thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 393
Rate :
 4
ความยาว : 24.11 นาที | Online : 2012-08-24  
    แรกคบพบเจอกัน (พฤหัส พหลกุลบุตร)  
    นำเสนอเทคนิค และวิธีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของ ครูพฤหัส พหลกุลบุตร ในการจัดการการพบปะกันเป็นครั้งแรกระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครู นักเรียนกับบรรยากาศของสถานที่ใหม่ ให้มีความคุ้นเคย และความไว้วางใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และไม่เกร็ง  
     
Share |
 

เห็น...ด้วยหัวใจ คุณครูสมชัย แซ่เจีย
ชมเรื่องของศึกษานิเทศก์ สมชัย แซ่เจีย ที่ทุ่มเทการทำงานทุกอย่าง แม้แต่ตัวเองป่วย แต่ยังให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือครู และโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ทุกอย่าง เพื่อให้ครูเปลี่ยนทัศนคติแนวการสอนทำให้เกิดผล เพิ่มเติม

บทพิสูจน์...จากรอบข้าง คุณครูทัศนีย์ ตาทอง
เรื่องราวเส้นทางชีวิตที่ได้รับการผลักดันด้วยแรงบันดาลใจที่นำพาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ของคุณครูทัศนีย์ ตาทอง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัด ลำพูน พร้อมการสอนเรื่องอ่านสนุกกับบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ (ป. 5) อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์ รร.ประชาบำรุง
ชมการจัดการเรียนรู้ของครูต้นแบบคณิตศาสตร์ โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา เพิ่มเติม

ลูกเสือ กระบวนการสร้างคนพลเมืองดี อ.ธงชัย จันทา และอ.ทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ
การปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม ฝึกอบรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดี ทั้งร่างกาย และ จิตใจ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) เพิ่มเติม

 
 
มีบรรยากาศในการสอนนักเรียนดี ให้นักเรียนสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะ :tv15:
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-08-29 20:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv