thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 393
Rate :
 4
ความยาว : 24.11 นาที | Online : 2012-08-24  
    แรกคบพบเจอกัน (พฤหัส พหลกุลบุตร)  
    นำเสนอเทคนิค และวิธีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของ ครูพฤหัส พหลกุลบุตร ในการจัดการการพบปะกันเป็นครั้งแรกระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครู นักเรียนกับบรรยากาศของสถานที่ใหม่ ให้มีความคุ้นเคย และความไว้วางใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และไม่เกร็ง  
     
Share |
 

เพศศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์
พบคุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์ โรงเรียน บ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัด ชัยภูมิ เมื่อการสอนเรื่องเพศ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มเติม

ความรู้ที่ส่งผ่านความสุข คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
พบเรื่องราวของครูมืออาชีพ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ ความรู้ที่ส่งผ่านความสุข โดยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมนอกหลักสูตร เพิ่มเติม

พวกเราเหล่ามาชุมนุม รร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เรียนรู้ระบบประชาธิปไตย จากตัวอย่างโรงเรียนต้นแบบ พวกเราเหล่ามาชุมนุม รร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เพิ่มเติม

สังคมศึกษา : สังคมแบบโยนิโสมนสิการ
สอนแบบโยนิโสมนสิการ โดย อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ รร.วัดไทรใหญ่ จ. นนทบุรี เพิ่มเติม

 
 
มีบรรยากาศในการสอนนักเรียนดี ให้นักเรียนสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะ :tv15:
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-08-29 20:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv