thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 392
Rate :
 4
ความยาว : 24.11 นาที | Online : 2012-08-24  
    แรกคบพบเจอกัน (พฤหัส พหลกุลบุตร)  
    นำเสนอเทคนิค และวิธีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนของ ครูพฤหัส พหลกุลบุตร ในการจัดการการพบปะกันเป็นครั้งแรกระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครู นักเรียนกับบรรยากาศของสถานที่ใหม่ ให้มีความคุ้นเคย และความไว้วางใจในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และไม่เกร็ง  
     
Share |
 

ลูกเสือ สื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ คุณครูทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ
การปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม ฝึกอบรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดี ทั้งร่างกาย และ จิตใจ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ของ คุณครูทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ โรงเรียน วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เพิ่มเติม

ออกทะเลเฮฮา กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร
พบเทคนิคในการสร้างทักษะผู้เรียน ในการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (ประถมศึกษา) เพิ่มเติม

สนทนาเรื่อง "เข้าใจเด็กพิเศษเพื่อพัฒนาการสอน"
สนทนาเรื่อง "เข้าใจเด็กพิเศษเพื่อพัฒนาการสอน" กับ ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน
แม้จะไม่ใช่ครูการศึกษาพิเศษ แต่เมื่อเห็นเด็กพิเศษในโรงเรียนมีปัญหาการเรียนวิชาศิลปะ อ.ศุภลักษณ์ มีปาน คิด 16 กิจกรรมศิลปะขึ้นมา เพิ่มเติม

 
 
มีบรรยากาศในการสอนนักเรียนดี ให้นักเรียนสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะ :tv15:
โดย สิรามล ภาประกอบความดี (2012-08-29 20:51:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv