thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 63
Rate :
 0
ความยาว : 14.11 นาที | Online : 2010-10-12  
    ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (ชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ตอนที่ 2  
    วิธีที่ครูผู้สอนสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง แนวทางการขับเคลื่อน และบริหารการจัดการชั้นเรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
     
Share |
 

บ้านหลังที่สอง ผอ.โกวิท บุญเฉลียว
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผอ. โกวิท บุญเฉลียว ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดี เพิ่มเติม

ครูผู้พลิกฟื้น ผอ. สายหยุด ห้าวเจริญ
ขาดแคลนครู โรงเรียนจะถูกยุบ ปัญหาต่างๆแก้ไขและคลี่คลายโดย ผอ. สายหยุด ห้าวเจริญ เพิ่มเติม

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (ชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ตอนที่ 1
รังฟังความหมาย และขอบเขตของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปการศึกษาที่สอง เพิ่มเติม

 
- ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น -
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv