thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1100
Rate :
 4
ความยาว : 14.27 นาที | Online : 2012-04-30  
    มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 1 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี  
    จากโฆษณาของ การศึกษานอกโรงเรียน คนไทยอ่านหนังสือแปดบรรทัดต่อปี สู่การหาคำตอบ เราอ่านแปดบรรทัดจริงหรือ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 1 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 3 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) บุคคลที่พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วยการอ่าน เพราะอะไรเราจึงต้องอ่านหนังสือ เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 4 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) ห้องสมุดเปรียบได้กับจักรวาลแห่งการอ่าน เรากำลังลืมเพื่อนแสนดีคนนี้ไปหรือเปล่า เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 2 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) หาคำตอบว่าเราไม่อ่านหนังสือ เราเอาเวลาชีวิตไปทำอะไร เรากำลังทำอะไรกันอยู่ เพิ่มเติม

พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 2 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
(ตอนต่อ) การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ เพิ่มเติม

 
 
การอ่านเป็นหนึ่งในสี่ทักษะทางภาษาที่จำเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ และไม่มีวันสิ้นสุดสามารถฝึกได้เรื่อย ๆ ตามวัยและประสบการณ์ของผู้อ่าน เพราะการอ่านนั้นจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้ ความคิด และความบันเทิงใจ ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สดใสสมบูรณ์ ดังคำกล่าวของ เซอร์ ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษที่ว่า โ€œการอ่านทำคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์" และทำให้พัฒนาการด้านการดำรงชีวิตอยู่ได้
โดย วฤทธิ สอนใจทิ (2012-05-12 16:13:04) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องมาอ่านหนังสือกันเถิด ของ ท่านว.วชิรเมธี การอ่านทำให้มนุษย์เป็นดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำ ตามที่พระพุทธเจ้าได้แบ่งประเภทของมนุษย์ไว้ เรื่องนี้ให้แง่คิดมุมมองในเรื่องการอ่านในภาพรวมของคนไทยทั้งประเทศ ตามสถิติการอ่านโดยเฉลี่ย 51 นาที่ต่อวัน ในปี พ.ศ. 2548 และโดยเฉลี่ยคนไทยอ่านหนังสือวันละ 8 บรรทัดต่อปี ซึ่งคนในต่างประเทศอ่านมากกว่าคนไทย การจัดอันดับการอ่านด้านเนื้อหาสาระคนไทยอ่านข่าว บันเทิง และสาระความรู้ ส่วนใหญ่ชอบดูโทรทัศน์มากกว่า
โดย อรวรรณ คงปาน (2012-05-12 16:24:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากเรื่องมาอ่านหนังสือกันเถอะจะเห็นได้ว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกวัย แต่คนส่วนใหญ่กับละเลยการอ่านหนังสือเพราะเห็นการมีอย่างอื่นที่ทำแล้วเพลิดเพลิน แสนุกกว่าการอ่านหนังสือเยอะ แต่คนไทย กลับลืมคิดไปว่าการอ่านหนังสือเปรียบเสมือนการท่องโลกกว้าง เพราะประสบการณ์บ้างอย่างและวิธีคิดตั้งแต่สมัยโบราณมารวบรวมไว้ในหนังสือ ถ้าเราอ่านหนังสือเยอะๆๆ ก็จะมีความรู้ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิต ลองคิดว่าถ้าคนไทยทุกคนอ่านหนังสือกันเยอะๆๆ ประเทศเราจะพัฒนาไปอย่างมาก
โดย กรวิชญ์ มหาวงค์ (2012-05-21 17:37:46) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะการอ่านภายในครอบครัวของตัวเองก่อน หรืออาจจะเป็นการอ่านจากการเรียน การศึกษาค้นคว้า อ่านเพื่อความสนุกสนาน อ่านเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะการอ่านถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา คนเราจะต้องอ่านเพื่อให้ได้ความรู้มาพัฒนา การทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง การดำรงชีวิต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะพบว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยลง แต่ถ้าคนไทยหันมาอ่านเพื่อตัวเองกันมากมากจะทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นทุกวันและได้ฝึกการอ่านไปด้วย
โดย พวงเพชร แก้วเกต (2012-06-19 11:47:13) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมนิสัยในการอ่านของคนไทยเนื่องจากการสำรวจทางสถิติคือคนไทยอ่านหนังสือน้อยลง เนื่องจากน่าเป็นห่วงกับเยาวชนไทยจะไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้อื่นที่น่าสนใจกว่า ซ่งประกอบไปด้วยภาพและเสียงจากสื่อ ICT และทางอินเทอร์เน็ตทำให้เยาวชนไทยละเลยหนังสือแต่หันไปใช้สื่อที่ทันสมัยแทน
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-06-20 22:44:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากเรื่องมาอ่านหนังสือกันเถอะ จะเห็นได้ชัดเลยว่าคนเราอ่านหนังสือประเภทไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือเรียน หนังสือการ์ตูน และอื่นๆอีกมากมาย โดยเราไม่ตระหนักหรือไม่จริงจังกับการอ่านหนังสือมากนัก หรืออาจจะมาจากสิ่งยั่วยุต่างๆเช่น ติดอินเทอร์เน็ต เกมส์ ฯลฯ จึงทำให้เราอ่านหนังสือน้อยลง ก็ฝากให้คนไทยอ่านหนังสือกันเยอะๆน่ะครับ ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวคุณเอง :tv15: :tv17:
โดย ชัยวัฒน์ แข็งขัน (2012-06-21 15:00:58) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะการอ่านภายในครอบครัวของตัวเองก่อน หรืออาจจะเป็นการอ่านจากการเรียน การศึกษาค้นคว้า อ่านเพื่อความสนุกสนาน อ่านเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะการอ่านถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา คนเราจะต้องอ่านเพื่อให้ได้ความรู้มาพัฒนา การทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง การดำรงชีวิต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะพบว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยลง แต่ถ้าคนไทยหันมาอ่านเพื่อตัวเองกันมากมากจะทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นทุกวันและได้ฝึกการอ่านไปด้วย :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ขวัญเมือง ประพาฬ (2012-06-22 10:48:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าจำนวนคนที่อ่านหนังสือนั้นมีลดน้อยลงทุกวัน ๆ แต่อย่างไรก็ตามหากเราได้รับการส่งเสริมการอ่านก็จะทำให้คนไทยหันมาอ่านหนังสือกันมากขึ้นค่ะ :tv18: ทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของเด็กก็จะทำให้การใช้เวลาของเด็กเปลี่ยนจากการเล่น การทำกิจกรรมอื่น ๆ มาเป็นการอ่านหนังสือค่ะ
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-06-22 19:41:19) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันอ่านนิทานให้เด็กฟังวันละสองเรื่องเพราะต้องการปลูกฝังนิสัยการอ่านให้กับเด็กๆ เห็นด้วยค่ะที่บอกว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยเพราะเด็กๆเราไม่สนใจในการอ่านหนังสือไปทำกิจกรรมอื่นๆที่ไม่สร้างสรรค์เสียมากกว่า อยากให้เด็กๆรักการอ่านให้มากกว่านี้ ดิฉันมีความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2012-06-26 21:17:05) [แสดงความคิดเห็น]
การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเป็นส่ิงที่ครอบครัว และโรงเรียนต้องเร่งปลูกฝังให้กับเด็กๆ โดยในภาคเรียนนี้ได้ทำโครงการ "การอ่านหนังสือธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการนำผลจากการอ่านมาใช้ในการพัฒนาชีวิตของนักเรียน จากการสังเกตลูกศิษย์สอดคล้องกับข้อมูลในวีดีทัศน์คือ เด็กๆชอบอ่านแนวบันเทิง นิยายเกาหลี และก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า เด็กๆชอบดูโทรทัศน์ ทำให้เวลาอ่านหนังสือน้อยลง การอ่านหนังสือคนไทยน้อยเพราะคนไทยชอบบันเทิงจริงๆ ตามแนวคิดของท่านว.วชิรเมธี
โดย รุจิดา สุขใส (2012-06-28 16:21:13) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะการอ่านภายในครอบครัวของตัวเองก่อน หรืออาจจะเป็นการอ่านจากการเรียน การศึกษาค้นคว้า อ่านเพื่อความสนุกสนาน อ่านเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะการอ่านถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา คนเราจะต้องอ่านเพื่อให้ได้ความรู้มาพัฒนา การทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง การดำรงชีวิต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะพบว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยลง แต่ถ้าคนไทยหันมาอ่านเพื่อตัวเองกันมากมากจะทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นทุกวันและได้ฝึกการอ่านไปด้วยการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเป็นส่ิงที่ครอบครัว และโรงเรียนต้องเร่งปลูกฝังให้กับเด็กๆ โดยในภาคเรียนนี้ได้ทำโครงการ "การอ่านหนังสือธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการนำผลจากการอ่านมาใช้ในการพัฒนาชีวิตของนักเรียน จากการสังเกตลูกศิษย์สอดคล้องกับข้อมูลในวีดีทัศน์คือ เด็กๆชอบอ่านแนวบันเทิง นิยายเกาหลี และก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า เด็กๆชอบดูโทรทัศน์ ทำให้เวลาอ่านหนังสือน้อยลง การอ่านหนังสือคนไทยน้อยเพราะคนไทยชอบบันเทิงจริงๆ ตามแนวคิดของท่านว.วชิรเมธี :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-30 13:15:05) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะการอ่านภายในครอบครัวของตัวเองก่อน หรืออาจจะเป็นการอ่านจากการเรียน การศึกษาค้นคว้า อ่านเพื่อความสนุกสนาน อ่านเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะการอ่านถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา คนเราจะต้องอ่านเพื่อให้ได้ความรู้มาพัฒนา การทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง การดำรงชีวิต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะพบว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยลง แต่ถ้าคนไทยหันมาอ่านเพื่อตัวเองกันมากมากจะทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นทุกวันและได้ฝึกการอ่านไปด้วย :tv01:
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-07-01 01:13:52) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ดังนั้น โรงเรียน และผู้ปกครองควรให้ความสำคัญในปลูกฝัง ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก ๆ รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย กนิษฐา ภักดิ์จรุง (2012-07-01 05:38:05) [แสดงความคิดเห็น]
คนไทยโดยส่วนมากจะไม่ชอบอ่านแต่ชอบเรื่องเล่า ชอบพูดซะมากกว่า โดยส่วนตัวแล้วจะชอบอ่านหนังสือมาก อ่านได้ทุกประเภท และสามารถนำความรู้จากการอ่านมาปรับประยุกต์ใช้ในวีวิตประจำวันได้มาก โดยเฉพาะหนังสือประเภทจิตวิทยาและหนังสือธรรมะอ่านได้ได้ข้อคิดที่ดีทำให้เราเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์เข้าใจตัวเองมากยื่งขึ้น สังเกตได้จากเวลาที่ไม่สบายใจจะหาหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยา การให้กำลังใจตัวเองมาอ่านบางเรื่อง บางเล่มครงกับใจมาก อ่านแล้วรู้สึกสบายใจขึ้น ทำให้เรายังยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมก็เพราะได้ข้อคิดดีๆจากหนังสือที่อ่าน จึงอยากจะเชิญชวนทุกท่าน ทุกคน มาอ่านหนังสือกันเถอะค่ะ
โดย ลัดดา ธนะภูมิชัย (2012-07-06 20:45:38) [แสดงความคิดเห็น]
ทุกวันนี้การสนับสนุนเรื่องให้คนไทยรักการอ่านหนังสือนั้นแทบไม่มีในวงกว้าง ๆ แต่โดยมากแล้วคนที่ชอบอ่านหนังสือนั้นล้วนเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวที่ชอบอ่านอยู่แล้วแต่แนวการอ่านของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป คามวิสัยทัศน์ของแต่ละคนในการชอบ หรืออยากรู้อยากเห็นเรื่องอะไร หากเป็นนักเรียนตามชนบทนักเรียนหญิงจะชอบอ่านหนังสือมากกว่านักเรียนชาย เหตุที่นักเรียนชายไม่ชอบอ่านหนังสือที่สามารถสังเกตเห็นได้คือนักเรียนชายมักชอบทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่นการเล่นกีฬาที่ตนชอบ การเลียนแบบพฤติกรรมวัยรุ่นที่อยู่ใกล้ตัวที่ไม่ดี เป็นต้น ซึ่งก็สอดคล้องกับวีดีทัศน์ที่ดูผ่านไปนี้ เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่จึงควรช่วยกันส่งเสริมการอ่านหนังสือโดยควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการแนะนำบุตรหลาน หรือหาแหล่ง หรือสร้างห้องสมุดในโรงเรียนหรือในชุมชน เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือให้มากขึ้น
โดย ครรชิตภณ โพธิพันธ์ (2012-07-07 11:54:58) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะการอ่านภายในครอบครัวของตัวเองก่อน หรืออาจจะเป็นการอ่านจากการเรียน การศึกษาค้นคว้า อ่านเพื่อความสนุกสนาน อ่านเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะการอ่านถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา คนเราจะต้องอ่านเพื่อให้ได้ความรู้มาพัฒนา การทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง การดำรงชีวิต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะพบว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยลง แต่ถ้าคนไทยหันมาอ่านเพื่อตัวเองกันมากมากจะทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มขึ้นทุกวันและได้ฝึกการอ่านไปด้วย
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-07-07 21:49:20) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้ สาระ ธรรมะดีๆๆหลายอย่าง สนุก ทำให้ไม่เบื่อ คลายเครียด ชอบมากๆเลยค่ะ มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 1 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
จากโฆษณาของ การศึกษานอกโรงเรียน คนไทยอ่านหนังสือแปดบรรทัดต่อปี สู่การหาคำตอบ เราอ่านแปดบรรทัดจริงหรือ :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ปรียานุช เพชรคงทอง (2012-07-09 14:56:05) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่ดีมาก ชมแล้วทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งคนไทยในปัจจุบันอาจลืมเลือนไป ดังนั้นเราควรร่วมกันรณรงค์ให้รักการอ่านมากยิ่งขึ้น คนเพียงคนเดียวไม่สามารถทำได้ เราทุกคนต้องร่วมมือกัน ควรเริ่มที่ตัวเราก่อน ลองสำรวจดูว่าวันนี้เราอ่านหนังสือแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ลงมืออ่านจริง อ่านเรื่องที่เราชอบ สนใจก่อน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการรักการอ่าน จากนั้นจึงขยายการอ่านไปเรื่องอื่น ๆ รวมถึงเชิญชวนบุคคลรอบข้างอ่านหนังสือ แม้เพียงน้อยนิดก็ยังดี ถือว่าได้เริ่มการอ่านแล้ว
โดย ประพิศ พรมศิลา (2012-07-09 18:22:29) [แสดงความคิดเห็น]
ยิ่งได้ฟังยิ่งเกิดความกังวลมากขึ้นเพราะเห็นด้วยที่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านหนังสือเพราะเห็นเด็กทุกๆวันแล้วเด็กสว่นใหญ่ไม่อ่านหนังสือเพราะอยากอ่านแต่อ่านเพราะครูบอกให้อ่าน เลยเกิดปัญหามาก
โดย สุดใจ สมสา (2012-07-12 22:30:48) [แสดงความคิดเห็น]
มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 1 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี เป็นความห่วงใยว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยลง ซึ่งมองจริงๆ แล้วการอ่านเป็นประเด็นหนึ่งของ สุตมยปัญญา คนไทยเป็นสังคมมุขปาฐะ ชอบดูชอบฟัง วิพากษ์วิจารณ์ เราให้เด็กอ่านใบความรู้ ส่วนน้อยจะเข้าใจได้ง่าย หากเราอธิบายให้แกนนำเข้าใจแล้วให้เขาไปอธิบายต่อให้เพื่อน รับรองทุกคนเข้าใจ ในปัจจุบันสื่อความรู้ต่างๆ ทำให้คนเราไม่จำเป็นต้องอ่านมาก ดูและฟังกลับเข้าใจง่ายกว่า ประเด็นเหล่านี้ต้องเสวนากันยาว
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-10-08 22:55:12) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv