thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 207
Rate :
 1
ความยาว : 14.21 นาที | Online : 2012-04-30  
    มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 2 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี  
    (ตอนต่อ) หาคำตอบว่าเราไม่อ่านหนังสือ เราเอาเวลาชีวิตไปทำอะไร เรากำลังทำอะไรกันอยู่  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 1 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
จากโฆษณาของ การศึกษานอกโรงเรียน คนไทยอ่านหนังสือแปดบรรทัดต่อปี สู่การหาคำตอบ เราอ่านแปดบรรทัดจริงหรือ เพิ่มเติม

พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 1 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 3 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) บุคคลที่พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วยการอ่าน เพราะอะไรเราจึงต้องอ่านหนังสือ เพิ่มเติม

มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 4 พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), สมคิด ละวางกูร, วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, วิลาส สุวี
(ตอนต่อ) ห้องสมุดเปรียบได้กับจักรวาลแห่งการอ่าน เรากำลังลืมเพื่อนแสนดีคนนี้ไปหรือเปล่า เพิ่มเติม

พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 2 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
(ตอนต่อ) การสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คือ หน้าที่การสร้างความเป็นพลเมืองที่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ เพิ่มเติม

 
 
จากรายการโทรทัศน์ครู ในตอนมาอ่านหนังสือกันเถิด ทำให้กระผมคิดว่าปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือกันน้อยมาก มาเนื่องมาจากสาเหตุที่ว่าเรากำลังโดนมอมเมาจากสิ่งยั่วยุต่างๆๆ ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั้งยาเสพติด ทำให้เยาวชนในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก และกระผมยังคิดว่าเราน่าจะรณรงค์ให้คนไทย ตื่นตัวมาอ่านหนังสือเพราะการอ่านหนังสือจะทำให้เรามีความรู้ ประสบการณ์ ในการแข่งขัน และต่อสู้กับประเทศต่างๆๆ ในด้านความคิด การประดิษฐ์คิดค้น สิ่งต่างๆๆ ต่อไป
โดย กรวิชญ์ มหาวงค์ (2012-05-24 17:25:47) [แสดงความคิดเห็น]
เวลามันมีค่า แต่มันจะมีค่าจริงๆก็ต่อเมื่อเรารู้ค่าของเวลา ประทับใจมากกับคำคำนี้ ทุกคนมีเวลาเท่ากัน มันขึ้นอยู่กับว่า เราจะให้เวลาในการทำอะไรบ้างทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมาก วัยรุ่นหลายคน สนใจแต่กับโทรศัพย์มือถือ แชทตลอดเวลา จึงทำให้การอ่านลดลง การปลูกฝังการรักการอ่านภายในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่นั่นหมายถึงว่าโรงเรียนต้องปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับเด็กเป็นอันดับแรก จากการสัมผัสกับนักเรียนในโรงเรียนโดยส่วนมากจะขาดความรับผิดชอบเสียมากกว่า เมื่อนักเรียนขาดความรับผิดชอบ จะส่งผลให้การอ่าน การเรียนลดลง ฉะนั้นการปลูกฝังรักการอ่าน รักการเรียนควรปลูกฝังความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วย
โดย ลัดดา ธนะภูมิชัย (2012-07-07 10:12:45) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการตอนนี้แล้ว รู้สึกชื่นชมมาก ได้แง่คิดหลายอย่างที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะการอ่านทำให้เรามีความรู้กว้างไกล ทันเหตุการณ์ และความรู้เหล่านั้นก็อาจมีประโยชน์ต่อเราไม่วันใดก็วันหนึ่ง ทุกวันนี้สังคมเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอ่านเท่าที่ควร ยิ่งเยาวชนรุ่นหลังเขาจะสนใจเทคโนโลยีมากกว่า เพราะสะดวกสบาย ให้ความบันเทิงหลายอย่าง แต่เขาไม่รู้ว่าการอ่านนั้นก็ให้ความสุขได้เหมือนกัน ถ้ารู้จักเลือกอ่านในสิ่งที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์
โดย ประพิศ พรมศิลา (2012-07-09 18:47:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ดีมากอยากให้นักเรียนได้ดูเพื่อจะได้เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ ถ้าเราปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ยังเด็ก มีพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี มีแหล่งเรียนรู้สำหรับคนที่ขาดโอกาส/ด้อยโอกาสทางการเรียนรู้
ให้ได้มีโอกาสอ่าน/เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสทุกหน่วยงานทุกองค์กรร่วมมือกันก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องรักการอ่านได้ คนเราบางทีมีโอกาสแต่ไม่อ่านไม่เห็นความสำคัญก้จะพลาดดอกาสดีและสะสมกลายเป็นไม่สนใจไม่เห็นความสำคัญ ดังนั้นเรามาร่วมกันแก้ไขปัญหากันดีกว่าทำเต็มที่เท่าที่สามารถจะทำได้ทุอย่างก็จะดีขึ้น
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-07-10 15:23:24) [แสดงความคิดเห็น]
มาอ่านหนังสือกันเถิด ตอน 2 มีมุมมองที่เห็นว่าไทยเราเป็นสังคมมุขปาฐะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง การเทศนาธรรม การแสดงต่างๆ เสียงตามสาย หรือสถานีวิทยุ สร้างมิติการรับข่าวสารข้อมูลแบบสังคมองค์รวม แลกเปลี่ยนข่าวสารความคิดเห็นกัน การเรียนรู้ของคนไทยไม่พึ่งอักษรหรืออ่านมาตั้งแต่ต้นเหมือนฝรั่ง ดูเหมือนเราอ่านน้อยแต่คนไทยเรียนรู้มากผ่านทางสื่ออื่นๆ ดังนั้น การส่งเสริมการอ่านนั้นดีอยู่แล้ว แต่ควรที่จะมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออื่นๆ ที่ให้คุณภาพ
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-10-08 23:20:42) [แสดงความคิดเห็น]
"การอ่านหนังสือเปลี่ยนชีวิตคนได้" เป็นคำกล่าวที่จูงใจให้คนอยากอ่านหนังสือได้ดีทีเดียว คนเรามีเวลาเท่ากันในหนึ่งวัน เพียงแต่ว่าแต่ละคนจะจัดสรรเวลาให้กับเรื่องใดมากหรือน้อยตามความจำเป็นของฐานะความเป็นอยู่ อาชีพหรือการดำเนินชีวิตนั่นเอง แต่สำหรับนักเรียนในโรงเรียนมีเวลามากมายที่เด็ก ๆปล่อยให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ โรงเรียนทุกโรงเรียนควรเห็นความสำคัญและหันมาทำเรื่องการรักการอ่านอย่างจริงจัง และส่งเสริมการซื้อหนังสือดี ๆ ให้นักเรียนได้อ่านในห้องสมุดด้วย
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-10-27 11:22:59) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv