thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 405
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.27 นาที | Online : 2012-04-29  
    เพศศึกษา 360 องศา : ครูเพศศึกษาคนใหม่ คุณครูธิมาพร ดำรงภูมิ รร.เสสะเวชวิทยา  
    โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ถือเป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งในการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านภายใต้การนำทีมของคุณครูสุชาติ นิลพงษ์ ซึ่งคุณครูใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมจากองค์การแพธ รวมทั้งคุณครูธิมาพร ดำรงภูมิ- คุณครูประจำชั้น ม. 1 จากปีแรกคุณครูเป็นแค่คุณครูผู้ช่วยในการสอน วันนี้หลังจากอบรมแล้ว คุณครูธิมาพรจะต้องรับหน้าที่นำกิจกรรมการสอนในหัวข้อ "สัมผัสดี สัมผัสไม่ดี" ให้กับเด็กๆ ในชั้น คุณครูเพศศึกษาคนใหม่จะประสบความสำเร็จกับการสอนครั้งนี้มากแค่ไหนต้องติดตามกัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
ในเรื่องเป็นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยาในเรื่องของเพศศึกษาเป็นเรื่องของความสำเร็จในการจัดกระบวนการนำทีมในเรื่องของการสอนนของคุณครูสุชาติ นิลพงษ์ซึ่งคุณครูได้รับการอบรมจากองค์กรแพธจาการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการสัมผัสสดีและไม่ดีเป็นการจัดในแง่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการซักถามในเรื่องความเข้าใจของนักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการเรียนและในความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างในตัวผู้สอนและในตัวผู้เรียนเอง
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-28 19:50:14) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับการสอนเรื่อง"สัมผัสดี สัมผัสไม่ดี" เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสามารถแยกแยะได้ทั้งกับบุคคลและสถานการณ์ มีการเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ จากคำถามของนักเรียนที่ดี ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น แต่ที่สำคัญครูผู้สอนต้องมีความรู้และความมั่นใจในการสอน ซึ่งดิฉันคิดว่าองค์กรแพธ ช่วยได้มาก :tv18:
โดย จิรัฎฐ์ ชีพนุรัตน์ (2012-08-21 18:18:45) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv