thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 182
Rate :
 5
ความยาว : 14.07 นาที | Online : 2012-04-29  
    ครูแห่งความหวัง ตอน 2 : โลกสองใบ คณะทำงาน มูลนิธิบ้านแกร์ด้า จ.ลพบุรี, คณะทำงานศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ จ.ระยอง  
    (ตอนต่อ) โลกของผู้ติดเชื้อที่ถ่ายทอดผ่าน ผู้ติดเชื้อ 2 แบบ ทั้งที่ติดมาภายหลัง และติดมาตั้งแต่กำเนิด ทั้งสองรูปแบบทำให้เกิดสองแนวคิดการใช้ชีวิตที่แตกต่าง แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น ใครกันเล่าที่ทำให้ผู้ติดเชื้อ ต้องมีโลกที่บิดเบี้ยวไปจากโลกความเป็นจริง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การจัดการชั้นเรียน : เมื่อนักเรียนชกต่อยกัน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์
ชมผลงานวิจัย "การยุติความรุนแรงในระบบโรงเรียน" ซึ่งมีประสบการณ์แก้ปัญหานักเรียนตีกันหลายรูปแบบมาแบ่งปัน และมีคำแนะนำสำหรับเพื่อนครูในการรับมือกับปัญหานี้ เพิ่มเติม

ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : แสงกับการเกิดภาพ อ.ปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียน
เมื่อนักเรียนหญิง ไม่ค่อยกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ อ.ปิ่นศักดิ์ มีเทคนิคการสอนแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการใช้สื่อการสอนที่ตื่นเต้นเร้าใจ เพิ่มเติม

สอนวินัยก่อนบทเรียน คุณครูสุภัตรา สาขา รร.ตรอนตรีสินธุ์
การปลูกฝังนักเรียนเรื่องวินัยในชั้นเรียนก่อนเริ่มบทเรียน โดยใช้คลิปรายการของโทรทัศน์ครู มาให้นักเรียนได้ชม และวิเคราะห์ เพื่อตระหนักรู้พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของตนเอง และนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

ครูแห่งความหวัง ตอน 1 ประเวศ ทั่งจันทร์แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี, คณะทำงานมูลนิธิบ้านแกร์ด้า
ชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี และ คณะทำงานมูลนิธิบ้านแกร์ด้า ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆที่ติดเชื้อเอดส์มาตั้งแต่กำเนิด การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีสังคม เช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ เพิ่มเติม

ครูคนคุก ตอน 1 คณาจารย์แดนการศึกษา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
ในเรือนจำ ผู้ต้องขังสามารถเรียนหนังสือได้ นักโทษประเภทไหนที่เรียนได้ และเรียนไม่ได้ การศึกษาจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากได้รับโทษแล้วได้ เพิ่มเติม

 
 
เป็นกำลังใจให้ผู้ติดเชื้อทุกคน ทั้งสองคนมองโลกในแง่เข้าใจชีวิต อยู่กับชีวิต และไม่ท้อแท้...เราคิดว่า คนยอมรับและเข้าใจมากขึ้นในเรื่องนี้
โดย สุธาสินี แสนวงค์ (2012-05-12 00:30:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้สู้ๆอดทนและขอให้ทั้งสองคนคิดดีทำดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนติดเชื้อ
โดย สุนทรี วัฒนพันธุ์ (2012-06-16 00:56:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกำลังใจใ้ห้ผู้ที่ติดเชื้อทุกคน อยู่กับมันให้ได้ และสังคมต้องรู้และเข้าใจอย่ามองว่าเป็นคนนอกสังคม
โดย สุพล สอนสมนึก (2012-09-20 21:10:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv