thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 316
Rate :
 3
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2012-04-28  
    โรงเรียนข้างถนน : มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ตอน 1  
    เด็กเร่ร่อน เด็กขายพวงมาลัย เด็กด้อยโอกาสข้างถนน เด็กๆ เหล่านี้ต่างต้องการการศึกษา มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กไม่รีรอให้เด็กๆ เข้าหา แต่เข้าไปยังพื้นที่เพื่อพาเด็กๆ เข้าสู่ระบบการศึกษา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การจัดการชั้นเรียน : เมื่อนักเรียนชกต่อยกัน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์
ชมผลงานวิจัย "การยุติความรุนแรงในระบบโรงเรียน" ซึ่งมีประสบการณ์แก้ปัญหานักเรียนตีกันหลายรูปแบบมาแบ่งปัน และมีคำแนะนำสำหรับเพื่อนครูในการรับมือกับปัญหานี้ เพิ่มเติม

ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : แสงกับการเกิดภาพ อ.ปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียน
เมื่อนักเรียนหญิง ไม่ค่อยกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ อ.ปิ่นศักดิ์ มีเทคนิคการสอนแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการใช้สื่อการสอนที่ตื่นเต้นเร้าใจ เพิ่มเติม

สอนวินัยก่อนบทเรียน คุณครูสุภัตรา สาขา รร.ตรอนตรีสินธุ์
การปลูกฝังนักเรียนเรื่องวินัยในชั้นเรียนก่อนเริ่มบทเรียน โดยใช้คลิปรายการของโทรทัศน์ครู มาให้นักเรียนได้ชม และวิเคราะห์ เพื่อตระหนักรู้พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของตนเอง และนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

ครูแห่งความหวัง ตอน 1 ประเวศ ทั่งจันทร์แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี, คณะทำงานมูลนิธิบ้านแกร์ด้า
ชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี และ คณะทำงานมูลนิธิบ้านแกร์ด้า ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆที่ติดเชื้อเอดส์มาตั้งแต่กำเนิด การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีสังคม เช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ เพิ่มเติม

ครูคนคุก ตอน 1 คณาจารย์แดนการศึกษา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
ในเรือนจำ ผู้ต้องขังสามารถเรียนหนังสือได้ นักโทษประเภทไหนที่เรียนได้ และเรียนไม่ได้ การศึกษาจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากได้รับโทษแล้วได้ เพิ่มเติม

 
 
สงสารมากค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2012-06-20 22:31:41) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเด็กของสังคมไทยเกิดจากปัญหาครอบครัวทางบ้านที่ทำให้เด็กไม่ได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวของตน ปัญหาเด็กเร่รอน เด็กขาดความอบอุ่น ขาดโอกาสทางสังคม และโอกาสทางการศึกษา ถ้าไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือก็จะทำให้เป็นปัญหาของสังคม และเด็กไม่ผิดแต่ผู้ใหญ่ได้สร้างปัญหาให้กับเด็ก ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูแลเด็กด้วย
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-06-22 23:08:24) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเหล่านี้นับวันที่จะเพิ่มทวีคูณขึ้นต้องอาศัยทุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหาโดยเฉพาะภาครัฐบาลที่มีอำนาจในการบริหารจัดการต้องให้ความสำคัญในการที่จะแก้ปัญหา :tv01:
โดย นารี อุทัยรัตน์ (2012-06-23 20:18:47) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเด็กของสังคมไทยเกิดจากปัญหาครอบครัวทางบ้านที่ทำให้เด็กไม่ได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวของตน ปัญหาเด็กเร่รอน เด็กขาดความอบอุ่น ขาดโอกาสทางสังคม และโอกาสทางการศึกษา ถ้าไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือก็จะทำให้เป็นปัญหาของสังคม ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีใจบุญต้องเข้ามาช่วยดูแลจัดระบบความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและช่วยสนับสนุนการศึกษาให้ทัดเทียมกับคนปกติทั่วไป เพ่ือให้ให้เกิดเป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป :tv18: :tv02:
โดย ฉลอง กอบเกษ (2012-07-01 15:08:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในปัจจุบันนี้ อยากให้มีนโยบายที่จะมารองรับเด็กกลุ่มนี้ด้วย เพื่อเป็นการแก้ที่ต้นเหตุ ทำให้เด็กเมื่อโตขึ้นไม่ก่อปํญหาสังคม เป็นกำลังใจให้ครูมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กทุกท่านนะครับ พวกคุณเสียสละมาก เพื่อที่จะดูแลเด็กให้เป็นคนดี ถ้าไม่มีหน่วยงานแบบนี้ ปัญหาสังคมก็จะเกิดขึ้นมากมาย ขอวอนให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองโปรดช่วยกันดูแลเด็กๆกลุ่มนี้ด้วย อย่างน้อยก็แบ่งเงินงบประมาณที่จะเอาไปซื้อแท๊ปเล๊ตแจก มาเป็นเงินดูแลเด็กกลุ่มนี้เล็กๆน้อยๆก็ยังดี
โดย ธนากร สุ่มมาตย์ (2012-09-08 16:59:56) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ธนากร สุ่มมาตย์ (2012-09-08 17:00:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv14: :tv11: ดูแล้วน่าสงสาร มากเลยคะ เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะ สู้ต่อไป ในสภาพสังคมเราปัจจุบัน เด็กไทยมีปัญหามาก เนื่องจากหลายๆสาเหตุ ไม่มีพ่อแม่บ้าง พ่อแม่ไม่มีเงิน ไม่มีงานทำ ไม่มีอาชีพ อีกมากมาย อยากให้รัฐบาลไทย ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยเฉพาะ ปัญหาการว่างงาน การส่งเสริมสวัดิการ ให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศให้ เด็กได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น เด็กๆจะได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพ สนุบสนุน มูลนิธิเหล่านี้คะ เป็นการช่วยเหลือแระให้โอกาสเด็กอย่างหนึ่ง อยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันช่วย ทุนครูทุกคนด้วยนะคะ สังคมเราก็จะดีขึ้น
โดย นางสาวธันย์รดา เนติ (2012-11-14 16:57:36) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv