thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 360
Rate :
 5
ความยาว : 14.21 นาที | Online : 2012-04-23  
    สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 2 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน  
    (ตอนต่อ) ถึงเวลาที่คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน จังหวัดปทุมธานี จะให้บทเรียนที่ยากขึ้นสำหรับบรรณารักษ์น้อย เด็กๆ จะต้องฝึกเป็นผู้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับน้องๆ ในโรงเรียน รวมถึงต้องคิดสร้างสรรค์กิจกรรมของตนเองขึ้นมา ผลของกิจกรรมนี้ส่งผลให้เด็กๆ มีพัฒนาการอ่าน ต่อยอดไปจนถึงพัฒนาทักษะอื่นๆ ในภาษาไทย และสิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กๆ มีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาไทยมากยิ่งขึ้น และเมื่อกลับมาที่ห้องเรียน ทักษะภาษาไทย และพฤติกรรมของเด็กๆ ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ห้องเรียนมีความสุขทั้งครู และเด็ก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลูกเสือ กระบวนการสร้างคนพลเมืองดี อ.ธงชัย จันทา และอ.ทรงธรรม วัฒนอมรเกียรติ
ปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม ฝึกอบรมเพื่อให้เป็นพลเมืองดี ทั้งร่างกาย และ จิตใจ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) เพิ่มเติม

ดนตรีของผม รอยยิ้มของน้อง
กิจกรรมอาสาของ เหน่ง ดำรงศักดิ์ สุพรเงิน และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ทีไปเล่นดนตรีให้ เด็กๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็ก เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : พัฒนาภาษาไทยด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย ตอน 1 คุณครูจิตรา รัตนเสถียร โรงเรียนวัดบางพูน
การนำเด็กมีปัญหาด้านภาษาไทย เข้ากลุ่มกับเพื่อนไม่ได้ มาแก้ไขด้วยกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย โดยเริ่มให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดหนังสือ ทำให้เกิดนิสัยรักการอ่านขึ้นทีละน้อย เพิ่มเติม

คุ้มค่าทัศนาจร : แคดเบอรี่ เวิลด์ - Worth the Trip : Cadbury World
ทัศนศึกษาเชิงธุรกิจ การเรียนรู้การบริหารและรูปแบบธุรกิจจากโรงงานช็อกโกแลตชื่อดัง แคดเบอรี่ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ทางทหารยุคโรมัน เพิ่มเติม

 
 
กิจกรรมต่างๆ ที่นำเสนอทำให้เด็กกลายเป็นผู้นำเกมส่งเสริมการอ่าน ผู้มีความรู้ความสามารถในการอ่านและการเขียนในระดับดี จัดกิจกรรมที่ดึงความสามารถของแต่ละคนมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอ่านและการเขียน :tv18: :tv18: :tv18:
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-07-12 21:55:35) [แสดงความคิดเห็น]
ข้อคิด..การเล่นเกม จะทำให้เด็กชอบ และอยากทำกิจกรรมนี้อีก เป็นแนวคิด นำความรู้ไปใช้กับกิจกรรมแนะแนว ครูต้องมุ่งมั่นและอดทนจริง ๆ จึงจะประสบผลสำเร็จ :tv15: :tv15:
โดย ละมัย รูปน้อย (2012-08-18 19:05:04) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมนักเรียนที่มีความร่วมมือและยอมรับตัวเองได้ว่าตัวเองอ่านหนังสือไม่คล่อง ออกเสียง ร ล ไม่ชัดเจนหรือถูกต้องคุณครูเองก็เอาใจใส่ดีมาก ขอบคุณที่ได้เข้ามาเรียนรูจากรายการนี้
โดย รุจิรา วงศ์ประทุม (2013-08-29 12:21:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv