thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 6715
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2012-04-23  
    การจัดการชั้นเรียน : บทสรุปการจัดการชั้นเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ วิเคราะห์ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ ซึ่งมาจากประสบการณ์จริงในการสอน และการจัดการชั้นเรียนของ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สอน 15 ปีไม่มีเบื่อ สำคัญที่เตรียมการสอน ดร.ศศิธร เขียวกอ
ถ้าหากคุณสอนหนังสือมา 10 กว่าปีแล้ว ทำยังไง ความกระตือรือร้น และ พลังจะมีเหมือนเดิม ลองฟังแนวคิด เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
หลังจากรับชมรายการโทรทัศน์ครู ชมการประยุกต์ใช้จัดการชั้นเรียนในบริบทของตนเอง แบ่งปันประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนเรื่องการตั้งกฏในห้องเรียนให้ได้ผล เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนไม่สนใจฟังครู นั่งคุยกัน เล่นในห้องเรียน เป็นปัญหาที่ครูหลายคนพบเจอ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มีวิธีแนะนำเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน เพื่อดึงให้นักเรียนหันกลับมาสนใจบทเรียน เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์รายการ "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : วันเปิดเทอม ตอน 1 ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ ได้วิเคราะห์วิธีการที่คุณครูจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอม เพื่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อนครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ เพิ่มเติม

 
 
ขอบตุณสำรับรายการการจัดการชั้นเรียน ซึ่งงอาจารย์ได้บรรยายได้อย่างละเอียดและเข้าใจ โดยแบ่ง การจัดการชั้นเรียนมี3 องคืประกอบ ได้แก่ ชั้นเปลือกนอก ชั้นเนื้อหา และชั้นแก่น ซึงมีความสำคัญมากน้อยต่างกัน แต่ที่อาจารย์ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ชั้นแก่นอันหมายถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู คำคำนี้ทำให้ผุ้สอนที่เป็นครูมานานมองเห็นได้อย่างชัดเจนความที่กลัวการทำคะแนน o-net ไม่ผ่าน ต่อไปนี้คงต้องปรับวิธีการเรียนให้ทันสมัย มั่นที่สนใจเด็กมากขึ้นพยายามเข้าใจในพฤติกรรมที่เขาแสดงออก เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป ขอบคุณอาจารย์ที่ชี้แนะ
โดย เครือวัลย์ โคตรบาล (2012-05-08 21:59:04) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์มากเลยที่เดียวครับ ชอบคำพูดอาจารย์อยู่หลายคำ ถือว่านำไปใช้ได้จริงในชีวิตการเป็นครูครับ :tv02:
โดย ทีปพัฒน์ พรหมวงศ์ (2012-05-11 09:28:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับประโยชน์มากๆ เลยค่ะ ทำให้ทราบว่าการจัดการเรียนรู้ต้องนำสัมพันธภาพของครูกับนักเรียนสำคัญทีสุด แสดงว่า ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู
โดย นูรีดา ยูโซะ (2012-05-15 03:26:13) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา คือ
- สิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน แผนการสอนของครู
- การจัดการของครูในชั้นเรียนที่มีต่อนักเรียน
- การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูกับนักเรียน จะช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และความร่วมมือของนักเรียนที่มีต่อครูได้เป็นอย่างดี
- การมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
- การเชื่อมั่น และให้บทบาทในการแสดงออกแก่นักเรียน
ประเด้นที่เห็นด้วยคือจิตวิญญานของครูและมุมมองด้านผู้บริหารและทุกฝ่ายช่วยกันเพื่ออดุมการเพื่อคุณภาพการศึกษาชาติ อย่าห่วงแต่จงห่วงตัวนี้ให้เป็นเชิงบวก
โดย ทัศนีย์ จวนสาง (2012-05-22 21:25:06) [แสดงความคิดเห็น]
:tv16:
โดย สุภาภรณ์ สิทธิศร (2012-05-23 17:09:37) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้น จิตวิญญาณของครูสำคัญที่สุดจริงๆ ค่ะ
โดย อรุณลักษณ์ คำมณี (2012-06-17 05:41:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบตุณสำรับรายการการจัดการชั้นเรียน ซึ่งงอาจารย์ได้บรรยายได้อย่างละเอียดและเข้าใจ โดยแบ่ง การจัดการชั้นเรียนมี3 องคืประกอบ ได้แก่ ชั้นเปลือกนอก ชั้นเนื้อหา และชั้นแก่น ซึงมีความสำคัญมากน้อยต่างกัน แต่ที่อาจารย์ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ชั้นแก่นอันหมายถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู คำคำนี้ทำให้ผุ้สอนที่เป็นครูมานานมองเห็นได้อย่างชัดเจนความที่กลัวการทำคะแนน o-net ไม่ผ่าน ต่อไปนี้คงต้องปรับวิธีการเรียนให้ทันสมัย มั่นที่สนใจเด็กมากขึ้นพยายามเข้าใจในพฤติกรรมที่เขาแสดงออก เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป ขอบคุณอาจารย์ที่ชี้แนะ
โดย รติกร ขันโสดา (2012-06-17 20:29:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม บทสรุปการจัดการชั้นเรียน พอสรุปได้ว่า
การจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา คือ
- สิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน แผนการสอนของครู
- การจัดการของครูในชั้นเรียนที่มีต่อนักเรียน
- การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูกับนักเรียน จะช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และความร่วมมือของนักเรียนที่มีต่อครูได้เป็นอย่างดี
- การมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
- การเชื่อมั่น และให้บทบาทในการแสดงออกแก่นักเรียน
สิ่งที่เห็นด้วยคือ ครูผู้สอนจะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
ส่วนในด้านผู้บริหารจะต้องสอดส่องดูแลและเข้าถึงครูและนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวก จะบริหารอะไรต้องจึดนักเรียนเป็นสำคัญ
โดย มะลิ กุยสุวรรณ (2012-06-24 13:58:36) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน: บทสรุปการจัดการชั้นเรียน โดย ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ วิเคราะห์ได้ชัดเจนมาก ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน อาจารญ์ให้แง่คิดดีๆ เป็นประโยชน์ต่อ ในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบจากประสบการณ์จริงในการสอน และการจัดการชั้นเรียนของอาจารย์ ขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่มีแม่แบบดี ๆ ซึ่งถ่ายทอดความรู้และประสบการณืดีๆของอาจารย์ต่อครู ทั้งครูใหม่ และครูเก่า ให้เห็นความสำคัญของการสร้างบรรยากาศที่ดี การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีต่อเด็ก การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับเด็กในชั้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป :tv15: :tv18: :tv18:
โดย ดวงเดือน พุกจอน (2012-06-26 10:44:32) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน: บทสรุปการจัดการชั้นเรียน โดย ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ วิเคราะห์ได้ชัดเจนมาก ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน อาจารญ์ให้แง่คิดดีๆ เป็นประโยชน์ต่อ ในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ :tv18:
โดย นิโซ๊ะ สาเมาะ (2012-06-27 03:47:40) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ได้วิคเราะห์ไว้ดีมาก ผมเป็นครูใหม่ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ทำการสอนได้เพียงสองเดือน กำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ พอได้มาดูก็ทำให้มีแนวทางที่จะไปใช้กับผู้เรียน โดยจะไปสร้างสัมพันธภาพกับเด็กในทางบวก แล้วจะพยายามยามมองภาพให้เป็นสามมิติดังที่อาจารย์บอกคือ เปลือก คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เนื้อหาและแผนการสอน เนื้อ คือตัวเด็ก และสุดท้ายแก่น คือสัมพันธภาพระหว่างครูกับเด็ก ต้องกำเนิไปด้วยดี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
โดย ธนากร สุ่มมาตย์ (2012-09-07 20:11:56) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน 3 ระดับ
1)ชั้นเปลือก จัดสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ เนื้อหา กระบวนการวางแผนการสอน
2)ชั้นเนื้อ สิ่งที่ดินได้ ในห้องทั้งหมด เพื่อให้เขาร่วมมือกับเรา
3)ชั้นแก่น สัมพันธภาพ = จิตวิญญาณครู ซึ่งครูต้องมองเด็กแล้วเห็นกระบวนการการเรียนรู้ในทุกส่วน แต่ถ้าขาดจิตวิญญาณครู เด็กรู้สึกว่าให้ครูสอนไป แต่ฉันไม่เอา
ดังนั้นครูต้องปลี่ยนความคิดเพื่อจะนำไปสู่จิตวิญญาณครู

ครูอย่าห่วงว่าความรู้ในการให้เด็กไม่เพียงพอ
โดย สราวุธ ทนยิ้ม (2012-10-13 08:07:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้ประโยชน์มากจากการดูรายการในช่วงนี้และจะปรับใ้ให้เหมาะสมกับความเป็นครูของดิฉันและจะใช้การจัดการชั้นเรียน 3 ระดับที่อาจารย์พูดถึง โดยเฉพาะอ่างยิ่งชั้นแก่นให้มากที่สุด คือจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งปกติได้ปฏิบัติอยู่แล้วแต่จะทำให้มากขึ้น และจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถจะทำได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน :tv15: :tv18:
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2013-04-23 10:05:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่สอนมานานแล้วคิดว่าตนเองสอนดีแล้ว แต่หลังจากที่สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆตามรายการต่างๆซึ่งชอบดูเป็นประจำหากมีเวลา เนื่องจากทำหน้าที่ครูวิชาการโรงเรียนด้วย คิดว่า ครูเราทำหน้าที่ครูในชั้นเรียนได้ดี แต่มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราเหนื่อยมากเกินไป เช่น สิ่งที่อาจารย์วิทยากรบอกว่าเปลือก และเนื้อ ที่ปัจจุบันต้องขยันมากจึงจะทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นเอกสารทั้งนั้น ดิฉันมั่นใจว่าเรามีจิตวิญญาณของความเป็นครูแน่นอน และพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้งานครูดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไป ตราบใดที่ยังเป็นครูค่ะ
โดย ศรีกัลยา เทียนน้อย (2013-07-21 14:38:19) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วย "ครูผู้สอนจะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู" พยายามปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนา เป็นประโยชน์ ทันสมัย มุ่งความรู้ทักษะ/นำไปใช้ได้จริง ลงสู่ตัวเด็กให้ดีที่สุดเสมอ สัมพันธภาพอันดีระหว่างครูกับนักเรียน จะเกิดขึ้นเสมอในทางบวก เพราะเราต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ความร่วมมือของนักเรียนที่มีต่อครูก็จะเป็นไปอย่างดีโดยธรรมชาติ เชื่อค่ะว่าพวกเขาย่อมรับรู้ได้ในความตั้งใจสอนของครู... :tv15:
โดย ปราณี โชติศรี (2013-07-21 17:32:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากครับ อาจารย์ วิเคราะห์ได้ชัดเจนมาก ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน อาจารญ์ให้แง่คิดดีๆ เป็นประโยชน์ต่อ ในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2013-08-10 10:15:35) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน 3 ระดับ คือ
1)ชั้นเปลือก จัดสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ เนื้อหา กระบวนการวางแผนการสอน
2)ชั้นเนื้อ สิ่งที่ดินได้ ในห้องทั้งหมด เพื่อให้เขาร่วมมือกับเรา
3)ชั้นแก่น สัมพันธภาพ = จิตวิญญาณครู ซึ่งครูต้องมองเด็กแล้วเห็นกระบวนการการเรียนรู้ในทุกส่วน แต่ถ้าขาดจิตวิญญาณครู เด็กรู้สึกว่าให้ครูสอนไป แต่ฉันไม่เอา
ดังนั้นครูต้องปลี่ยนความคิดเพื่อจะนำไปสู่จิตวิญญาณครู ซึ่งปกติได้ปฏิบัติอยู่แล้วแต่จะทำให้มากขึ้น และจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถจะทำได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
โดย สำเนียง คำแก้ว (2013-08-23 20:57:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชมแล้วให้ประโยชน์มากทีเดียว สำหรับดิฉันเป็นครูมานานมากรวมทั้งเป็นผู้บริหารด้วย ใช่ว่าจะรอบรู้ไปเสียทั้งหมดบางครั้งก็ลืมอะไรไปไม่น้อย การได้รับฟังข้อแนะนำของคนอื่นบ้างเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยให้ย้อนมองกลับมายังตนเอง มองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก การจัดชั้นเรียนในสมัยปัจจุบันต้องเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนเสมอ เพราะไม่ว่าจะสอนอย่างไรหรือจัดการในชั้นเรียนอย่างไรก็ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ครูต้องมีจิตวิญญาณครูจึงจะรู้ซึ้งและเข้าใจ :tv18: :tv18:
โดย สุนันทา เทพพิทักษ์ (2013-08-29 11:50:26) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพนั้น จิตวิญญาณของครูสำคัญที่สุดจริงๆ :tv15:
โดย อภิชิต กลีบม่วง (2013-09-16 09:26:26) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv