thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 471
Rate :
 5
ความยาว : 14.46 นาที | Online : 2012-04-21  
    Uncut Classrooms : เตรียมสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวิเคราะห์ Error Identification แบบ 16 ตัวเลือก กรณี Word Formation ตอน 2 : Sentence Completion คุณครูโชคศรัณย์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ  
    (ตอนต่อ) การปรับข้อสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ เปลี่ยนแนวการสอบ Grammar โดยให้น้ำหนักกับการระบุจุดที่ใช้ผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง (Error Identification& Correction) ดร.โชคศรัณต์ได้ติดตามรูปแบบของข้อสอบ และนำมาสร้างบทเรียนเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งในชุดนี้จะยกบทเรียนเรื่อง Word Formation โดยกระบวนการสอนแบบ 4 ขั้นตอนนี้ มุ่งให้ผู้เรียนซึมซับเข้าใจเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์งานเขียนของตนได้จริง ไม่ใช่การท่องจำเพื่อไปสอบเท่านั้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

 
 
เยี่ยมคะ :tv15: :tv15: :tv17: :tv17:
โดย วิภา ใสยอด (2012-05-10 20:14:24) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมครับ แต่มองไม่ค่อยเห็นกระดาน
โดย นิรุต หารเขมร (2012-05-22 23:22:54) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆค่ะ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
โดย จรุณี อนุรัตน์ (2012-06-13 23:53:13) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์ต่อนักเรียนมากๆเลยค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ขวัญชนก อิศราธิกูล (2012-07-08 11:56:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่ยากมากในการทำความเข้าใจเรื่องนี้สำรับการสอบOnetนักเรียนทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าขาดความมั่นใจ อาจารย์เยี่ยมมากมีวิธีการสอนที่ข้าใจง่ายเหมาะสำหรับนักเรียนที่จะเรียนรู้
โดย สุภัทร คชวงศ์ (2012-07-10 20:53:06) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสร้างคำในภาษาอังกฤษ หรือ Word formation เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นและเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาที่ดีมาก สำหรับการเตรียมตัวสอบ O-NET คุณครูโชคศรัณย์ได้ให้แนวคิดหรือเทคนิคที่ดีมากในการสร้างคำหรือเลือกคำที่ถูกต้องเติมลงในประโยค prefix และ suffix ก็มีส่วนในการฝึกด้วยเป็นอย่างยิ่ง จากการได้ดุตอนนี้จะนำไปใช้กับนักเรียนให้เหมาะกับระดับที่สอนต่อไป
โดย วนิดา เหมะรักษ์ (2012-08-31 16:05:07) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนได้เข้าใจง่าย การสอนเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำในเรื่อง Sentence Analysis ครูอธิบายและเขียนบนกระดานอัจฉริยะ ผู้ดูจะได้เห็นบางประโยคที่กล้องฉายขึ้นจอ แต่บางประโยคก็จะไม่เห็น ครูอธิบายรวดเร็วและคล่องแคล่วมาก บางครั้งก็จะตามไม่ทันทคนิคการสร้างคำในภาษาอังกฤษ หรือ Word formation เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นและเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาที่ดีมาก สำหรับการเตรียมตัวสอบ O-NET
โดย สุดารัตน์ พรหมมี (2012-08-31 16:58:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ แทนนักเรียนของผมด้วยนะครับ
ดีมากๆๆเลย
แต่อยากให้ข้อความชัดเจนกว่านี้จะดีมากเลยครับ
โดย Arun Meadseena (2013-08-23 10:09:15) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv