thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 302
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.33 นาที | Online : 2012-04-21  
    Uncut Classrooms : เตรียมสอบ ONET ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวิเคราะห์ Error Identification แบบ 16 ตัวเลือก กรณี Word Formation ตอน 3 : Sentence Analysis คุณครูโชคศรัณย์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ  
    (ตอนต่อ) การปรับข้อสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ เปลี่ยนแนวการสอบ Grammar โดยให้น้ำหนักกับการระบุจุดที่ใช้ผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง (Error Identification& Correction) ดร.โชคศรัณต์ได้ติดตามรูปแบบของข้อสอบ และนำมาสร้างบทเรียนเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งในชุดนี้จะยกบทเรียนเรื่อง Word Formation โดยกระบวนการสอนแบบ 4 ขั้นตอนนี้ มุ่งให้ผู้เรียนซึมซับเข้าใจเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์งานเขียนของตนได้จริง ไม่ใช่การท่องจำเพื่อไปสอบเท่านั้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

 
 
เก่งมากคะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วิภา ใสยอด (2012-05-10 20:24:36) [แสดงความคิดเห็น]
ข้อสอบ O NET หลังจากปรับรูปแบบหลัง ๆ มานี่ วิเคราะห์เยอะมาก ๆ เลยจริง ๆ ค่ะ ดิฉันเองรับหน้าที่ติวเด็กสอบยังมึนเลย โดยเฉพาะประเภท Error Identification ถ้าไม่แม่นไวยากรณ์นี่ไปไม่ถูกทางเลย ต้องขอบคุณ ดร.โชคศรัณต์ นะคะ ที่นำเทคนิควิเคราะห์ดี ๆ มาฝาก และยังสามารถนำไปใช้ได้จริงเพราะไม่ได้ม่งแต่เฉพาะทำข้อสอบเพียงอย่างเดียว อย่างเช่น คำคำหนึ่งถ้ามีคำมาเติมที่ท้ายคำก็จะทำหน้าที่ได้ต่างๆ แต่บางจังหวะคุณครุพูดเร็วไปหน่อยนึง ถ้าปรับตรงนี้ได้ จะดีมากค่ะ
โดย Sunet B (2012-05-22 11:16:48) [แสดงความคิดเห็น]
ปเ็นเทคนิกที่ดีมากค่ะ เหมาะสำหรับคุณครูให้นำไปปรับใช้ :tv17:
โดย ชลกร แก้วธรรม (2012-09-11 16:13:31) [แสดงความคิดเห็น]
อ.ติวได้แบบ advance มากเลยครับ
นักเรียนให้ความสนใจดีมากเลย
นักเรียนฝากขอบคุณอ.มาที่นี้ด้วย
เพราะผมก็นำเทคนิคไปสอนนักเรียน
ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย
โดย Arun Meadseena (2013-08-23 10:14:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv