thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 13096
Rate :
 4
ความยาว : 14.26 นาที | Online : 2010-09-03  
    ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น  
    ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง ให้เด็กๆได้สนุกกับบทเรียนผ่านบทเพลง หรือการพาไปศึกษาคณิตศาสตร์นอกเรียน กับวันเถ้าแก่น้อย ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงทั้งเป็นผู้ซื้อ และ ผู้ขาย  
     
Share |
 
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

คณิตคิดสนุก อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ รร.บ้านห้วยกะปิ จ.ชลบุรี (ฉบับเต็ม) - Active learning
ดูการสอน "ความเป็นไปได้" ให้นักเรียนเชื่อมโยงได้กับชีวิตประจำวัน และสนุกสนานในการเรียน เพิ่มเติม

 
 
สนในในเทคนิกการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2
โดย ลำจวน ทิพรส (2010-09-08 06:02:57) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้รร.นำไปทดลองทำกล่มชั้นน่าจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและผู้ปกครอง ชุมชนนั้น
โดย lสมศักดิ์ ศรีภัทรโชติ (2012-04-27 15:37:13)
สนุกมาก
โดย ด.ญ. เกวริน คุ้มกัน (2010-09-09 14:09:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณอ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นะคะ
โดย tawanploy (2010-09-09 23:26:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่ดีน่าสนใจแต่สอนปฐมวัยจะปรับไปใช้กับการนับจำนวนและการรู้ค่าจำนวน 1-10 ได้อย่างไรแต่การสอนของครูสมบูรณ์เสียงขาดหายบ่อยมากขอบพระคุณสำหรับเทคนิคดีๆชอบมากค่ะ
โดย ครูอารีย์ (2010-09-12 08:59:30) [แสดงความคิดเห็น]
คณิตศาสตร์ป6
โดย มนูญ เพ็ชร์แจ่ม (2010-10-04 20:46:30) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจดีครับ... อยากให้มีให้ครบในทุกๆเรื่องเลย คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทั้งคุณครูและตัวนักเรียนเองด้วยครับ... ^ ^
โดย Plug-Chedsada [Math Silpakorn] (2010-10-20 16:35:37) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้ดีมีสาระมากเลย
โดย bamๆ (2010-11-01 20:54:17) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการจัดทำแผนบ้างจะได้ไหมเอ่ย
โดย แผนการจัดการเรียนรู้ (2010-11-03 22:59:30) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีคะ
โดย สาธินี (2010-11-05 00:26:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชย เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมาก 1,2,3 เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
โดย บังอร วิกรมคุณาพร (2010-11-07 20:49:48) [แสดงความคิดเห็น]
มีเทคนิคการสอน แนวคิดใหม่ให้เด็กเข้าใจได้ง่าย พัฒนาแนวทางใหม่ๆตลอดนะครับ 1 2 3 เยี่ยม
โดย ธีรพงษ์ พลเหี้ยมหาญ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง (2010-11-08 18:30:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้การเรียน และใช้เสื่อทางดนตรี มาช่วยในการเรียนรู้ สามารถทำได้ดี
โดย นายขจรยศ ช่วยพยุง (2010-11-13 23:03:49) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นครูที่เข้าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง รู้ปัญหาของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และรู้ปัญหาการของสอนของบครูที่ยึดติดกับตัวตำราเดิมๆหรือยึดแนวการสอนของสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่ง ด้วยครูสมบูรณ์ สุทธิชื่นเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ครูก็พลอยยินดีกับความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยาก
โดย เสกสรรค์ บัวระภา (2011-10-27 22:27:10)
ครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นครูที่เข้าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง รู้ปัญหาของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และรู้ปัญหาการของสอนของบครูที่ยึดติดกับตัวตำราเดิมๆหรือยึดแนวการสอนของสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่ง ด้วยครูสมบูรณ์ สุทธิชื่นเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ครูก็พลอยยินดีกับความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยาก
โดย เสกสรรค์ บัวระภา (2011-10-27 22:27:11)
ได้รับเทคนิคที่ดีมาก ช่วยครูได้เยอะ
โดย นลิน สุดท้วม (2010-11-15 20:10:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้การเรียน และใช้สื่อทางดนตรี มาช่วยในการเรียนรู้ สามารถทำได้ดีมากเยี่ยมจริงๆ แต่อยากได้เทคนิคการสอนในระดับมัธยมต้น บ้างค่ะ
โดย นางบุญเหลือ สารวงษ์ (2010-11-16 14:33:32) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีเทคนิคการสอนที่เยี่ยมมาก ทำให้เด็กรักที่อยากจะเรียน
โดย มัส (2010-11-17 22:29:17) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนเทคนิตดีค่ะ ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นวิชาน่าเบื่อสำหรับเด็กๆ ดูสนุกสนานและมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้
โดย นางสาวเบญญาภา สอนสุทธิ์ (2010-11-20 17:03:25) [แสดงความคิดเห็น]
ครูค่ะ แนนดีใจที่สุดเลยที่ได้เป็นนักเรียนของคุณครู รักครูสมบูรณ์นะค่ะ
โดย แนน เสาวลักษณ์ (2010-11-22 23:01:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของอาจารย์มีวิธีการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายมากเรยค่ะ โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกรักและอยากที่จะเรียน
โดย นางสาวสุกัญญา ปัตถาเน kmitl com 2 (2010-12-01 20:59:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณอ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นะคะ
โดย oathai k. (2010-12-09 09:08:26) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนไม่เบื่อเลยครับ
โดย ชาญณรงค์ สังฆคุณ (2011-01-19 23:00:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการร้องเพลง เทคนิคการสอนนี้เหมาะสำหรับเด็กวัยช่วงชัี้นนี้ดีครับ ทำให้นักเรียนไม่เบื่อคณิตศาสตร์ ขอให้อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น หาวิธีใหม่ๆ มาฝากกันอีกนะครับ
โดย มนตรี กิติวงศ์อิ่น (2011-02-03 11:47:45) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมของอาจารย์น่าสนใจมีความสนุกสนานทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อค่ะชอบมากค่ะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีกับทุกวิชาเลยนะค่ะเนี่ย
โดย เสาวนีย สอนไทย (2011-02-15 10:59:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กการกล้าแสดง และมีร่วมกิจกรรมต่างๆของละกิจ ถือว่ากิจกรรมนี้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดีมากเลยค่ะ
โดย วิภาดา เหลือกล้า (2011-02-16 20:32:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆทำให้เด็กนักเรียนไม่เบื่อ เกิดความกล้าแสดงออก และเกิดความสนุกสนานในการเรียน
โดย จีรพจน์ ธัมมาพีชยา (2011-02-17 09:11:54) [แสดงความคิดเห็น]
TV.ครูมีประโยชน์มากนะคะใช้สอนแทนเราได้เลย
ที่โรงเรียนมีTV computer ทุกห้อง
หากมีเนื้อหายากเข้าใจยาก ก็จะเปิดให้นักเรียนดู
แบ่งเบาภาระมากนักเรียนก็ชอบนะคะ
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2011-03-09 17:07:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเชิญร่วมแข่งขันวิชาการ ชิงรางวัล ใน โครงการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์ ที่ www.pthailand.com เลือกแม็ทแข่งขันเพื่อทดสอบก่อนการแข่งข้น ยินดีให้บริการการจัดทดสอบสำหรับโรงเรียนตลอดจนสถานกวดวิชา
โดย เทพฤทธิ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ (2011-03-31 09:52:09) [แสดงความคิดเห็น]
TV.ครูมีประโยชน์มาก
โดย เล็ก แก้วดี (2011-04-01 10:34:05) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณนะครับ จะได้นำวีดีทัศน์นี้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนและเผยแพร่ต่อไปครับ
โดย นายจงกล บุญคำ (2011-04-01 10:35:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากสำหรับครูไทยเชิญเข้าชมได้เยี่ยมมากๆๆๆ
โดย สมชาย ยะชุ่ม (2011-04-01 10:38:38) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการนี้แล้วมีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นครูไทยและครูสาระคณิตศาสตร์
โดย สุรัตน์ ขัติยะ (2011-04-01 10:39:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนคณิตศาสตร์ที่สนุกที่สุดเลยครับเด็กๆคงชอบและอยากเรียนไม่มีเบ่อแน่ๆ :tv15:
โดย ครูเอ (2011-04-21 16:37:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนคณิตศาสตร์ที่สนุกค่ะ ไม่ทำให้นักเรียนเบื่อและกลัวกับการเรียนคณิตศาสตร์ ช่วยนักเรียนรักและมีความสุขที่จะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ดีๆๆๆมากค่ะ
โดย กาญจน์กวิน ยอดรักษ์ (2011-05-01 15:03:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่มีเทคนิคที่หลากหลายจริงๆค่ะ
โดย ภรณ์ทิพย์ ชัยศิริ (2011-05-02 19:51:11) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:v เพลงเป็น่สวนหนึ่งของการนำเข้าสู่บทเรียน ให้นักเรียนมีคลื่นสมองต่ำ (ตามหลักการเรียนรู้) สนุกสนานมากคะ :tv03:
โดย ครูสุธา อ่อนขำ (2011-05-04 12:16:21) [แสดงความคิดเห็น]
good ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ
โดย รุ่งอุษา จันทร์หอม (2011-05-13 19:39:01) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบอ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)และรายการทีวีครูที่ได้นำเสนอการจัดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง ให้เด็กๆได้สนุกกับบทเรียนผ่านบทเพลง หรือการพาไปศึกษาคณิตศาสตร์นอกเรียน กับวันเถ้าแก่น้อย ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงทั้งเป็นผู้ซื้อ และ ผู้ขาย..เนื้อหาของรายการดีมากค่ะ..ชอบ^^ :tv15:
โดย รัตนา ล้อมวงษ์ (2011-06-02 11:06:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ อ.สมบูรณ์ นะคะ ที่นำเสนอการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ได้ลองนำไปใช้ค่ะ แต่ไม่บ่อยมากเพราะสอนระดับมัธยมตอนต้น นักเรียนเป็นวัยรุ่นจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก
โดย วรวรรณ ชะโลธาร (2011-06-03 09:40:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมมาก ใช้เทคนิคการสอนได้หลากหลาย นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าแสดงออก ส่งผลให้นกเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว เพราะได้จัดกิจกรรมจำลอง ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นักเรียนมีความสุขในการเรียน ส่งผลให้ชอบและรักที่จะเรียนคณิตศาสตร์ ขอบคุณ คุณครูสมบูรณ์ มากนะคะที่นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้แก่เพื่อนครู
โดย ศิริกัญญา คำดวง (2011-06-04 12:25:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้โดยเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งจะทำให้เกิดความรู้อย่างคงทน
โดย มงคล สุดสนอง (2011-06-06 20:42:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันย่อมทำให้เกิดความร่วมมือความสนใจของนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้จากในห้องเรียนโดยใช้เพลงง่ายๆซึ่งสนุกสนานทำให้ไม่เครียดจากนั้นก็นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวัน ยิ่งกระตุ้นการอยากรู้อยากลองเป็นอย่างยิ่ง เกิดความสนุกสนานในกิจกรรมจริงที่นำความรู้มาใช้ ได้รู้จักการวางแผน การจัดการ และการแก้ปัญหาอีกทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์ในรูปแบบนี้จะไม่น่าเบื่อสำหรับนักเรียนอีกต่อไปค่ะ
โดย ขนิษฐา สรรเสริญ (2011-06-25 09:25:08) [แสดงความคิดเห็น]
นึกถึงบรรยากาศที่โรงเรียนค่ะ ทางโรงเรียนได้จัดโครงการซื้อง่ายขายคล่อง ให้กับนักเรียนทุก ๆ เดือน เป็นความร่วมมือทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนจะมีการเตรียมตัวตั้งแต่วันก่อนขาย ร่วมมือการจับจองสถานที่ตกแต่งร้านค้าของตนเอง มีการวางแผนการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บางกลุ่มมีการรวมทุนกันหาสินค้ามาจำหน่าย ผู้ปกครองบางคนใจดีนำสินค้ามาให้บุตรหลานขายในราคาถูก ทั้งครูและนักเรียนมีความสุขกับการจับจ่าย หลังการขายนักเรียนสามารถบูรณาการการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระ ไม่เพียงเฉพาะคณิตศาสตร์เท่านั้น ทักษะการพูดโฆษณาขายสินค้าการต่อรองราคา การคิดประดิษฐ์สิ่งของมาจำหน่าย การเห็นคุณค่าของของเก่า เพื่อนำมาขายเป็นสินค้ามือสอง ถือว่าสุดยอดจริง ๆ ถือว่าเป็นการนำเรื่องในชีวิตประจำวันเข้ามามีส่วนในการเรียนการสอนได้ดียิ่ง
โดย พรวิภา วะชังเงิน (2011-07-14 20:19:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมว่าเยี่ยมมากๆ การนำเพลงมาใช้ทำให้เด็กๆสนุกในการเรียนเป็นอย่างมาก แต่อาจเสียเวลาในการสอนมากขึ้น คุณครูต้องคิดการบ้านมามากขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูผู้ทุ่มเททุกๆคน บ้านเรายังมีครูดีๆที่ยังไม่มีใครรู้อีกมาก การมีโทรทัศน์ครูช่วยเปิดโลกทัศน์ของครูให้ได้ความคิดใหม่ๆไปประยุกต์ใช้กับเด็กๆของตน แต่เทคโนโลยีเหล่านี้ ไม่ได้มีใช้กันทุกคน อยากให้กระทรวงลองสำรวจว่าจะทำอย่างไรให้ทุกโรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างค้มค่าที่สุด
โดย ปราโมทย์ จิตต์สว่าง (2011-07-20 09:31:01) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูต้องใจสอนจริงๆ ขอชมนะครับ และเป็นกำลังใจให้ครับ ใช้สื่อจากเพลง เยี่ยมจริงๆ ครับ แต่ครูที่ไม่ถนัดก้แย่นะครับ
โดย ประเสริฐ ภู่ทรัพย์ (2011-07-20 21:40:15) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมโทรทัศน์ครูในเทคนิคการสอนต่างๆ ทำให้มีความรู้เพิ่มเติม จะนำมาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนต่อไป :tv03:
โดย ณัฐฐ์ธมล สอโส (2011-07-28 20:48:42) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคและวิธีการสอน
1 เพลงประกอบตัวเลข
2 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยข้อความ
โดย ขนิษฐา สิงหะ (2011-08-07 16:32:18) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคและวิธีการสอน
1 เพลงประกอบตัวเลข
2 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยข้อความ
โดย ขนิษฐา สิงหะ (2011-08-07 16:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจนะคะที่ได้เป็นลูกศิษย์ของคุณครู และในวันนี้หนูก็ได้เป็นคุณครูแล้วค่ะ จากการสอนของคุณครูชอบการร้องเพลงประกอบการเรียนซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่รวมเด็กให้มาอยู่กับเราและเด็กก็รู้สึกผ่อนคลาย และที่ชอบอีกก็คือตลาดนัดของเถ้าแก่น้อยที่มีประโยชน์มากๆสำหรับเด็กนอกจากจะช่วยให้เด็กฝึกการช่วยเหลือตนเองแล้วยังฝึกการคิดเลข และการใช้เงินให้มีคุณค่าอีกด้วยและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี หนูจะเอาใจช่วยคุณครูสมบูรณ์นะคะ :tv18:
โดย กนกวรร เพ็ชร์ปุ่น (2011-08-23 18:10:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก สามารถนำไปปรับใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ ในชั้นต่าง ๆ ได้ดีมาก นักเรียนก็จะความสุขและสนุกกับการเรียนรู้คริตศาสตร์ ทำให้คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
โดย ลักษณา สังวาลย์เพชร (2011-08-25 16:24:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดี และนักเรียนก็สนใจดี
โดย นางสมรัก พรมมา (2011-09-02 12:54:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดี และนักเรียนก็สนใจดี
โดย นางสมรัก พรมมา (2011-09-02 12:54:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมเทคนิคการสอนของ คุณครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) ที่เน้นความหลากหลาย และเน้นการฝึกปฎิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอนคณิตด้วยเพลง ให้เด็กๆได้สนุกกับบทเรียน หรือการพาไปศึกษาคณิตศาสตร์นอกห้องเรียน กับวันเถ้าแก่น้อย ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จริง
โดย รอมลี หะมิ (2011-09-02 20:47:57) [แสดงความคิดเห็น]
เพลงเป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจนักเรียนได้มาก โดยเฉพาะกับนักเรียนในระดับประถม ยิ่งถ้าให้มีการแสดงท่าทางประกอบจะให้ความสนใจกับครูผู้สอนและเนื้อหาที่เรียนเป็นอยากมาก นอกจากนั้นการร้องเพลงจะทำให้จำเนื้อหานั้นได้ดีมากยิ่งขึ้น เรื่องที่ยากอย่างวิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องง่ายได้ และเรียนสนุกได้ไม่แพ้วิชาพละ ถ้าหากครูคณิตศาสตร์ รู้จักการบูรณาการกับวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และในปัจจุบันมีการนำมาบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้นักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น เป็นการแก้ปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไปในตัว อย่างเช่นที่โรงเรียนได้นำโครงการ EIS จากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง มาใช้ในชั้นเรียน ในทุกรายวิชา โดยนำภาษาอังกฤษมาบูรณาการเพื่อให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย และสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน
โดย จันทรี แซมทอง (2011-09-03 12:59:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีมาก ๆ ค่ะ สามารถนำไปปรับใช้กับช่วงชั้นอื่น ๆ ได้ ขอขอบคุณคุณครูมาก ๆ ที่ได้เผยแพร่กิจกรรมนี้ และขอขอบคุณทีวีครูที่เป็นสื่อกลางทำให้ชุมชนครูออนไลน์นี้สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนครู :tv15:
โดย ปัญญดา ทำมา (2011-09-06 13:58:16) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณครับอาจารย์ กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์น่าสนใจและสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้มากเลยครับ ผมจะนำไปใช้ในโรงเรียนและเผยแพร่ต่อไปครับ
โดย วีระยุทธ สุทธิปรีชาพงศ์ (2011-09-06 17:37:43) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกิจกรรมเถ้าแก่น้อย น่าสนใจ
โดย นันทา หวลอารมณ์ (2011-09-08 15:18:34) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมาก สนุกจะนำไปสอนเด็กบ้าง
โดย วรรณา เชื้อพลพิชัย (2011-09-12 23:28:57) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากเลยค่ะ
โดย อรวรรณ เตชนันท์ (2011-09-17 18:45:20) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายช่วยให้นักเรียนรักและอยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นการเรียนเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวันได้
โดย สุภาภรณ์ แก่นทอง (2011-09-20 21:59:00) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลงสั้นๆ ง่ายๆมาแปลงโดยสอดแทรกเนื้อหาคณิตศาสตร์ ให้เด็กๆได้สนุกกับบทเรียนผ่านบทเพลง นำเนื้อหาเพลงมาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ หรือการพาไปศึกษาคณิตศาสตร์นอกเรียน นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การใช้เกมทำให้เด็กมีแรงกระตุ้นในการเรียน และครูยังใช้การเสริมแรง ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการตอบคำถาม ในการเรียน ดีมากๆ :tv17:
โดย สุพรรณี สุทธินุ่น (2011-09-27 15:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม เพราะปัญหาของนักเรียนสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ คือเรื่องโจทย์ปัญหาจริงๆ ถ้าเราใช้เทคนิคที่พัฒนานักเรียนเรื่องนี้ เด็กไทยคงเก่งคณิตศาสตร์อย่างแน่นอน
โดย สุดาวรรณ ฟองอินทร์ (2011-10-12 14:34:03) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนทางคณิตศาสตร์มีอย่างหลากหลาย เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเช่นเดียวกับที่คุณครูคิด เป็นการพัฒนานักเรียนเรื่องคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
โดย สุดาวรรณ ฟองอินทร์ (2011-10-12 14:36:07) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์มากค่ะ
โดย สุดาวรรณ ฟองอินทร์ (2011-10-12 14:37:04) [แสดงความคิดเห็น]
ช่วยให้นักเรียนมีความคิดและสนุกสนานต่อวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีอย่างยิ่ง ทำให้นักเรียนไม่เบื่อในการเรียนและยังเป็นการผ่อนคลายต่อนักเรียนไม่ให้เคลียดต่อการเรียนในชั้วโมง มีการโต้ตอบต่อครูและมีความกล้าที่จะตอบคำถามต่อครูได้อย่างสนุกสนานไม่อายในการตอบคำถามจะทำให้นักเรียนมีความคิดตามในเนื้อหาที่สอนในชั่วโมง ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถามทุกคนเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบอะไรที่เครียดเกินไป เป็ฯการดีที่จะนำมาให้ในการช่วยสอนเพื่อให้นักเรียนมีเทคนิคการจำได้อย่างยาวนาน
โดย ภัทราวรรณ ทิมปรางค์ (2011-10-13 11:38:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคใหม่ปกติผมเห็นแต่การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแต่สามารถนำมาใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ที่สนุกและจดจำได้ง่าย ขอบคุณครับที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2011-10-13 20:36:26) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนท่ีน่าสนใจโดยเป็นการเริ่มจากตัวนักเรียนให้
เกิดความสนใจให้เข้าใจเรื่องการคูณได้ดี สอดแทรกโดยนำเพลงมาประกอบการสอน เนื้อเพลงจะเปลี่ยนไปเสมอเพื่อไม่ทำให้นักเรียนเบื่อ เกิดความสนใจและความสนุกสนาน มีการเสริมแรงทางบวกนักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความกล้าและมีความเชื่รอมั่นในตัวเอง ทำให้เห็นคุณค่าและมีเทคนิคการจำและใช้วิธีการท่ีหลากหลายและสร้างสถานการณืสอดคล้องกับชีวิตจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริงเป็นการสอนท่ีดี
โดย วิไล ราชนิยม (2011-10-16 22:43:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี ทำให้เด็กเกิดความชอบและสนุกกับการเรียน เพราะเด็กส่วนมากจะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ แต่เมื่อครูมีวิธีการสอนที่แปลกใหม่ เมื่อเด็กได้ความรู้จากการที่ครูได้พาเด็กไปเรียนรู้ประสบการณ์ข้างนอกห้องเรียน และเป็นความรู้ที่สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิิตประจำได้อย่างแท้จริง
โดย อภิญญา ใจมิภักดิ์ (2011-10-16 23:00:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี ทำให้เด็กเกิดความชอบและสนุกกับการเรียน เพราะเด็กส่วนมากจะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ แต่เมื่อครูมีวิธีการสอนที่แปลกใหม่ เมื่อเด็กได้ความรู้จากการที่ครูได้พาเด็กไปเรียนรู้ประสบการณ์ข้างนอกห้องเรียน และเป็นความรู้ที่สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิิตประจำได้อย่างแท้จริง
โดย อภิญญา ใจมิภักดิ์ (2011-10-16 23:00:09) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เด็กนำความรู้ที่ครูได้สอน แล้วนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำัวันได้อย่างแท้จริง นั้นคือความสำเร็จของการสอนที่แท้จริง :tv15:
โดย อภิญญา ใจมิภักดิ์ (2011-10-16 23:01:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่สนุกกสนานนักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง ชอบการจัดตลาดนัดคณิตศาสตร์เพราะเด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง แล้วนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
โดย ประภา สนิทผล (2011-10-18 03:28:17) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03: กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน บางครั้งอาจ เริ่มต้นการการที่ได้เรียนรู้อย่างสนุกๆๆ >> จากนั้นเด็กก็เกิดความชอบ ชอบแล้วก็อยากเรียน

ซึ่งกิจกรรมการสอนผ่านคณิตศาสตรืก้เป็นสิ่งที่เหมาะๆๆกับเด็กในวัยนี้มากๆๆ ซึ่งวัยนี้ กำลังสนใจในเรื่องของบทเพลงซึ่งเมื่อคุรครูนำเนื้อหาคณิตศาสตร์มาใส่ในบทเพลงแล้ว จะทำให้นักเรียนสนใจใน บทเพลงดังกล่าวแล้วก็เกิดจิตนาการตามบทเพลงนั้นๆๆ เด็กจะค่อยๆๆซึมซับสาระคณิตศาสตร์ทีละเล็กละน้อย **เมื่อครูใช้วิธีนี้บ่อยๆๆๆ นักเรียนก็จะ เกิดความชอบเรียนคณิตศาสตรืไปเอง ---> แต่ไม่ควรใช้บ่อยเพระาเด็กอาจจะเบื่อได้ เหมือนกับเราฟังเพลงอะไรซ้ำๆๆ บ่อยๆๆเราก็เบื่อได้เหมือนกัน ซึ่งวิธีแก้ปัญหาคือ
-ครูควรจะสอนผ่านบทเพลง อย่างเหมาะสมในเรื่องของเวลา และ ควรเปลี่ยนเพลงหรือหาเพลงใหม่ๆๆ มาสอนอย่างสม่ำเสมอ

:tv09: >>โครงการเถ้าแก่น้อย<< สำหรับกิจกรรมนี้ผมเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี นะครับ ทำให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์ในหลายๆๆด้านพร้อมๆๆกัน เด็กจะเกิดความสนุกๆๆที่ได้ขายของและจะมีความสุขเมื่อได้ผลกำไร ซึ่งข้อควรระวังคือ
- ครูควรมีมาตรการในการป้องกันการชาดทุนของกิจการของนักเรียน เพราะถ้า นีกเรียนขายของแล้วขาดทุนนักเรียนอาจจะหมดกำลังใจในการทำกิจกรรมก็ได้
- ครูควรปล่อยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเองทุกขั้นตอนด้วยความคิดของนักเรียนเอง เช่น นักเรียนอาจจะทำกิจการอะไรก็ตามใจ ปล่อยให้นักเรียนวางแผนเอง กำหนดราคา จัดร้าน เรียกลูกค้า ฯลฯ ซึ่งนักเรียนจะได้ประสบการณ์มากกว่า การที่จำทำตามคำสั่งของครู ^^
โดย ปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์ (2011-10-24 15:57:31) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นครูที่เข้าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง รู้ปัญหาของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และรู้ปัญหาการของสอนของบครูที่ยึดติดกับตัวตำราเดิมๆหรือยึดแนวการสอนของสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่ง ด้วยครูสมบูรณ์ สุทธิชื่นเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ครูก็พลอยยินดีกับความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยาก
โดย เสกสรรค์ บัวระภา (2011-10-27 22:28:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอคุณมากค่ะ มีประโยชน์จริงๆ
โดย วาสนา รักษาทิพย์ (2011-10-29 09:27:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้การเรียน และใช้เพลงมาช่วยในการเรียนรู้ สามารถทำได้ดีมาก ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตั้งโจทย์โดยเอาเพลงที่นำเสนอมาตั้งโจทย์ มีเกมทำให้นักเรียนสนุก ได้รู้ว่าการแข่งขันเป็นแรงกระตุ้นนักเรียนให้อยากเรียนรู้ได้ดีมาก การเสริมนักเรียนเป็นวิธีดีมากปรบมือแล้วบอกว่าดีเยี่ยม เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องการและกระตุ้นนักเรียนดีมาก วิธการจำลองกิจกรรมเถ้าแก่น้อยเป็นการนำคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันมาใช้เป็นประสบการณ์ตรง ดีมาก ๆ
โดย มูณา อาลี (2011-11-15 11:42:00) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมนี้ : ความรู้สึกของข้าพเจ้ากับกิจกรรมที่จัดในระหว่างการเรียนการสอนในครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพราะกิจกรรมนี้ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และยังเกิดความเพลิดเพลินในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันของแต่ละกลุ่ม ทำให้ตนเองสนิทกับเพื่อนนอกกลุ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย แทบยังได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ได้รับจากคลิปนี้ : ได้รู้ถึงเทคนิคการสอนที่ดีสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น นั้นคือ ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิชาคณิตศาสตร์รู้จักให้ผู้เรียน บวก โ€“ ลบ เลขได้อย่างถูกต้อง โดยที่เทคนิคการสอนของผู้สอนจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) การสอนในชั้นเรียน ผู้สอนจะให้ผู้เรียนร้องเพลง และสังเกตเนื้อเพลงจากบทเพลงง่ายๆ ที่ตัวเลขแทรกอยู่ในเนื้อเพลงแล้วสามารถนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 2 ) การสอนนอกชั้นเรียน ผู้สอนจะจัดให้มีตลาดนัดในโรงเรียนเพื่อฝึกให้ผู้เรียนหัดบวก โ€“ ลบ เลขจากประสบการณ์จริงโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี
สิ่งที่ข้าพเจ้าจะนำไปใช้ : สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน ของเราในอนาคตเมื่อเราเป็นผู้สอนจะได้มีเทคนิควิธีที่สนุกสนานทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลาที่เรียน และยังเกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์อีกด้วย
โดย จันทิมา แจ่มจำรัส (2011-11-22 21:05:21) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมนี้ : ความรู้สึกของข้าพเจ้ากับกิจกรรมที่จัดในระหว่างการเรียนการสอนในครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพราะกิจกรรมนี้ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และยังเกิดความเพลิดเพลินในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันของแต่ละกลุ่ม ทำให้ตนเองสนิทกับเพื่อนนอกกลุ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย แทบยังได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ได้รับจากคลิปนี้ : ได้รู้ถึงเทคนิคการสอนที่ดีสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น นั้นคือ ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิชาคณิตศาสตร์รู้จักให้ผู้เรียน บวก โ€“ ลบ เลขได้อย่างถูกต้อง โดยที่เทคนิคการสอนของผู้สอนจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) การสอนในชั้นเรียน ผู้สอนจะให้ผู้เรียนร้องเพลง และสังเกตเนื้อเพลงจากบทเพลงง่ายๆ ที่ตัวเลขแทรกอยู่ในเนื้อเพลงแล้วสามารถนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 2 ) การสอนนอกชั้นเรียน ผู้สอนจะจัดให้มีตลาดนัดในโรงเรียนเพื่อฝึกให้ผู้เรียนหัดบวก โ€“ ลบ เลขจากประสบการณ์จริงโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี
สิ่งที่ข้าพเจ้าจะนำไปใช้ : สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน ของเราในอนาคตเมื่อเราเป็นผู้สอนจะได้มีเทคนิควิธีที่สนุกสนานทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลาที่เรียน และยังเกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์อีกด้วย
โดย จันทิมา แจ่มจำรัส (2011-11-22 21:05:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ : นางสาวจันทืมา แจ่มจำรัส
ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปีที่ : 2
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมนี้ : ความรู้สึกของข้าพเจ้ากับกิจกรรมที่จัดในระหว่างการเรียนการสอนในครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพราะกิจกรรมนี้ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และยังเกิดความเพลิดเพลินในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันของแต่ละกลุ่ม ทำให้ตนเองสนิทกับเพื่อนนอกกลุ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย แทบยังได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ได้รับจากคลิปนี้ : ได้รู้ถึงเทคนิคการสอนที่ดีสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น นั้นคือ ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิชาคณิตศาสตร์รู้จักให้ผู้เรียน บวก โโ‚ฌโ€œ ลบ เลขได้อย่างถูกต้อง โดยที่เทคนิคการสอนของผู้สอนจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) การสอนในชั้นเรียน ผู้สอนจะให้ผู้เรียนร้องเพลง และสังเกตเนื้อเพลงจากบทเพลงง่ายๆ ที่ตัวเลขแทรกอยู่ในเนื้อเพลงแล้วสามารถนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 2 ) การสอนนอกชั้นเรียน ผู้สอนจะจัดให้มีตลาดนัดในโรงเรียนเพื่อฝึกให้ผู้เรียนหัดบวก โโ‚ฌโ€œ ลบ เลขจากประสบการณ์จริงโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี
สิ่งที่ข้าพเจ้าจะนำไปใช้ : สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน ของเราในอนาคตเมื่อเราเป็นผู้สอนจะได้มีเทคนิควิธีที่สนุกสนานทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลาที่เรียน และยังเกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์อีกด้วย :tv07:
โดย จันทิมา แจ่มจำรัส (2011-11-23 21:28:21) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข รู้สึกสนุกสนานในการทำงานเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ได้รู้ถึงมุมมองที่แตกต่างกัน การมีความสุขควบคู่กับการเรียน ได้แลกเปลี่ยนวามิดกัน ทำให้ตัวเองกล้าแสดงออก มากขึ้น กล้าคิด กล้าทำ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น การร่วมกิจกรรมนี้ทำให้เราได้รู้ถึงเทคนิควิธีการสอนต่างๆ การใช้สื่อการสอน การใช้คำพูด และการสอนยังไงให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น การนำเพลงเข้าไปสอดแทรกในการสอน การแก้โจทย์ปัญหาจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น กิจกรรมนี้สามารถนำไปเป็นแบบอย่างการสอนในอนาคตได้ เมื่อเราก้าวไปเป็น ครู เราจะสามารถนำเทคนิคการสอนต่างๆ ไปสอนนักเรียนให้เข้าใจและให้นักเรียนได้มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียน และถ้าเราสามารถนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
โดย วิชุดา โพธิ์งาม (2011-11-25 22:45:28) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันมีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่อาจารย์ได้ทำเพื่อนักเรียน การเรียนเป็นสิ่งที่ง่าย แต่การสอนให้เด็กเข้าใจเป็นสิ่งที่อยาก มีหลากหลายรูปแบบที่อาจารย์สามารถสอนนักเรียนให้เกิดความเข้าใจได้ ขึ้นอยู่ที่ว่าอาจารย์จะสอนอย่างไร จากการที่ได้ดูคลิปการเรียนการสอนก็ทำให้เข้าใจมากขึ้น ทำให้การเรียนการสอนสนุกสนาน การที่อาจารย์สอนนักเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาด้วยการร้องเพลง ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกและทำให้นักเรียนจำได้ง่ายกว่าการเรียนตามแบบตำราเรียน และการสอนเด็กนักเรียนให้เป็นเถ้าแก่น้อยตั้งแต่เด็ก ทำให้นักเรียนรู้จักการรับเงิน ถอนเงิน รู้จักการขายของว่าต้องเตรียมอะไรบ้างในการขาย และจะมีการวางแผนการขายอย่างไรให้เป็นที่ดึงดูดลูกค้า อาจารย์สอนให้เด็กเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ขายในตัวเอง ถ้าหากทุกโรงเรียนนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเด็ก ก็จะทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ หรือไม่ชอบการเรียนวิชานี้ ดีใจนะค่ะที่อาจารย์ตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์ให้ได้รับความรู้โดยไม่มีการหวงวิชาเลย อยากให้มีอาจารย์แบบนี้เยอะ ๆค่ะ :tv07:
โดย นางสาวนิภาวรรณ บัวเผื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 2 ค (2011-11-28 15:42:21) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนนี้มีประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการนำเพลง
และสื่ออื่นๆที่มาเร้าความสนใจนักเรียน ทำให้ดึงความสนใจของนักเรียนได้
ข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในการศึกษาวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ในวันที่
8พย.2554โดยนำความรู้ที่ได้จากการดูคลิป สื่อการเรียนรู้ เรื่องตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
นำมาสังเคราะห์และออกนำเสนอ การทำกิจกรรมนี้ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะข้าพเจ้าพูดไม่เก่ง
ทำให้ข้าพเจ้ากังวลใจว่าเพื่อนของข้าพเจ้าที่ฟังอยู่นั้นจะเข้าใจหรือไม่ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การนำเสนองานต่อหน้าบุคคลอื่น
ว่าข้าพเจ้าควรทำอย่างไรและเตรียมตัวอย่างไร
เป็นกิจกรรมที่เสมือนให้เราได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาต่อบุคคลอื่นเหมือนกับการสอนหนังสือ ทำให้ข้าพเจ้าได้ทำงานเป็นกลุ่ม
และได้รู้จักการวางแผน ในการทำงานก็ผ่านมาได้ด้วยดี ทุกคนร่วมมือกันข้าพเจ้าจึงประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้มาก
และขอขอบพระคุณ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่ได้นำเสนอเรื่องราว วิธีการสอนดีๆ เช่นนี้ค่ะ
โดย น.ส เมธาวี ทัฬหกิจ ม.ราชภัฏเพชรบุรี ปี2 2554 (2011-11-28 20:04:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันมีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่อาจารย์ได้ทำเพื่อนักเรียน การเรียนเป็นสิ่งที่ง่าย แต่การสอนให้เด็กเข้าใจเป็นสิ่งที่อยาก มีหลากหลายรูปแบบที่อาจารย์สามารถสอนนักเรียนให้เกิดความเข้าใจได้ ขึ้นอยู่ที่ว่าอาจารย์จะสอนอย่างไร จากการที่ได้ดูคลิปการเรียนการสอนก็ทำให้เข้าใจมากขึ้น ทำให้การเรียนการสอนสนุกสนาน การที่อาจารย์สอนนักเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาด้วยการร้องเพลง ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกและทำให้นักเรียนจำได้ง่ายกว่าการเรียนตามแบบตำราเรียน และการสอนเด็กนักเรียนให้เป็นเถ้าแก่น้อยตั้งแต่เด็ก ทำให้นักเรียนรู้จักการรับเงิน ถอนเงิน รู้จักการขายของว่าต้องเตรียมอะไรบ้างในการขาย และจะมีการวางแผนการขายอย่างไรให้เป็นที่ดึงดูดลูกค้า อาจารย์สอนให้เด็กเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ขายในตัวเอง ถ้าหากทุกโรงเรียนนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเด็ก ก็จะทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ หรือไม่ชอบการเรียนวิชานี้ ดีใจนะค่ะที่อาจารย์ตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์ให้ได้รับความรู้โดยไม่มีการหวงวิชาเลย อยากให้มีอาจารย์แบบนี้เยอะ ๆค่ะโดยที่เทคนิคการสอนของผู้สอนจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) การสอนในชั้นเรียน ผู้สอนจะให้ผู้เรียนร้องเพลง และสังเกตเนื้อเพลงจากบทเพลงง่ายๆ ที่ตัวเลขแทรกอยู่ในเนื้อเพลงแล้วสามารถนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 2 ) การสอนนอกชั้นเรียน ผู้สอนจะจัดให้มีตลาดนัดคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเพื่อฝึกให้ผู้เรียนหัดบวก ลบ เลขจากประสบการณ์จริงโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี รู้จักการจ่ายเงิน ถอนเงิน รู้จักการทำบัญชีต้นทุน ขาดทุน กำไร
สิ่งที่ข้าพเจ้าจะนำไปใช้ : สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน ของเราในอนาคตเมื่อเราเป็นผู้สอนโดยนำเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เิกดประโยชน์สุงสุดในการสั่งสอนนักเรียน ให้ความรู้แก้่นักเรียน :tv07:
โดย นางสาวนิภาวรรณ บัวเผื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 2 ค (2011-11-28 22:23:40) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:
ชื่อ : นางสาววิมลรัตน์ ชุมวรฐายี
ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปีที่ : 2 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมนี้ : ความรู้สึกของข้าพเจ้ากับกิจกรรมที่จัดในระหว่างการเรียนการสอนในครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกดี ที่มีการจัดกิจกรรมนำเสนอแบบเป็นกลุ่ม เป็นการนำเสนอที่ดี เพราะเราจะได้มีความสามัคคีกัน ทุกคนได้มีความคิดเห็นร่วมกัน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน มีความสนุกสนาน กล้าแสดงออก ได้รู้จักเพื่อนและได้สนิทกับเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกัน
สิ่งที่ได้รับจากคลิปนี้ : ได้เรียนรู้เทคนิคในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ มีการนำเนื้อเพลงจากบทเพลงง่ายๆ ที่ตัวเลขแทรกอยู่ในเนื้อเพลงแล้วสามารถนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้ เป็นการสอนที่ดีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพราะจะทำให้นักเรียนมีความจำดีและคิดเลขได้เร็วมากขึ้น ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก
สิ่งที่ข้าพเจ้าจะนำไปใช้ : สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนหนังสือของตัวเราเองด้วยและยังนำความรู้ที่มีไปสอนนักเรียนในอนาคตข้างหน้า ทั้งเทคนิคการสอน ทักษะการคิด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น :tv15:
โดย วิมลรัตน์ (2011-11-29 00:33:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่2จากการได้ดูคลิปนี้ดิฉันมีความรู้สึกว่าเป็นการเรียนการสอนที่สนุกสนานและทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น ดิฉันได้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์จากในคลิปและดิฉันคิดว่าจะนำเทคนิคการสอนจากอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการสอนในอนาคตของดิฉันขอบคุณอาจารย์ที่นำเทคนิคดีๆนี้มาเผยแพร่ทำให้ดิฉันได้เทคนิคในการสอนมากขึ้นค่ะ
โดย ลดาวัลย์ ฝ่ายบุตร (2011-11-29 08:47:57) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของคุณครูสมบูรณ์ เป็นการพยายามฝึกนักเรียนให้มีความกล้าหาญ ทั้งการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการร้องเพลง ซึ่งเพลงเป้นจังหวะง่าย ๆ การให้นักเรียนออกมาแก้โจทย์หน้าห้อง และออกนอกห้องเรียน ครูจะนำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ ยุวกาชาดมาบูรณาการ ทั้งการกล่าวทักทายผู้สอน การกล่าวชมเชย การเดินทางไกล ซึ่งเป็นการนำมาใช้ได้ดีและสนุกสนานทำให้นักเรียนไม่เบื่อและสนุกต่อการเรียนคณิตศาสตร์
โดย จิราพร ปรีชา (2011-12-05 10:14:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความร่วมมือความสนใจของนักเรียน นักเรียนก็ได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวัน ยิ่งกระตุ้นการอยากรู้อยากลองเป็นอย่างยิ่ง เกิดความสนุกสนานในกิจกรรมจริงที่นำความรู้มาใช้ ได้รู้จักการวางแผน การจัดการ และการแก้ปัญหาอีกทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์ในรูปแบบนี้จะไม่น่าเบื่อ
โดย บุญเลิศ ดังใจปอง (2011-12-08 10:40:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะการใช้บทเพลงในการสอนจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ และจำบทเรียนได้เร็วขึ้น และวิธีการจัดกิจกรรมวันเถ้าแก่น้อย ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆๆๆ เพราะสามารถบูรณาการความรู้ได้หลายวิชาและเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนมาก นักเรียนสามารถคิดและปฏิบัติได้อย่างอิสระตามความรู้และความสามารถของแต่ละคน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนด้วย เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวน่านำไปเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนต่อไป
โดย ดวงใจ พรหมบุญ (2012-01-05 14:57:00) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะการเรียนการสอนเฉพาะในชั้นเรียนนักเรียนจะเกิดความเบื่อหน่ายและโดยเฉพาะเรื่องโจทย์ปัญหาจะเป็นปัญหามากในการเรียนการสอนของครูและเด็กก็แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ไม่ค่อยได้ หากครูใช้วิธีแต่การสอนบนกระดานหรือการบรรยายหรือการทำตัวอย่างให้เด็กดูและก็มอบหมาให้เด็กทำเป็นการบ้านแล้วมาส่งจะพบว่าเด็กบางคนก็จะยังทำการบ้านไม่ได้ เมื่อเห็นวิธีการสอนของครูสมบูรณ์แล้วกระผมรู้สึกว่านี่แหละเขาเรียกว่าการสอนแบบบูรณาการอย่างแท้จริงซึ่งเด็กไม่ใช่แต่จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเดียวแล้วเด็กยังได้ประสบการณ์ชีวิตและสังคมและรู้จักการแก้ปัญหาในชีวิตจริงมีการบูรณาการความรู้สาระต่างๆมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ซึ่งนักเรียนก็จะได้มองเห็นมึงประโยชน์และคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์และมีการเรียนรู้อย่างมีความสุข และชุมชน สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วย อยากให้ผู้บริหารได้ดูวีดีทัศน์เรื่องนี้ทุกคนจังเลย
โดย กฤษณะ ศรีชัย (2012-01-10 16:28:10) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นครูที่เข้าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง รู้ปัญหาของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และรู้ปัญหาการของสอนของบครูที่ยึดติดกับตัวตำราเดิมๆหรือยึดแนวการสอนของสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่ง ด้วยครูสมบูรณ์ สุทธิชื่นเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ครูก็พลอยยินดีกับความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยาก
โดย ประนมพร อุระมา (2012-01-13 16:53:21) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะมีแนวการสอนหลากหลาย
โดย ซูรายา หะมิ (2012-01-14 13:38:40) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจเป็นการเรียนการสอนให้เด็กๆนั้นสนุกเเละรู้จักวางเเผนชีวิตได้ในอนาคตเเละในการใช้จ่ายเงินอีกด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ :tv15:
โดย พาตีเม๊าะ เล๊ะเต็งโซ๊ะ (2012-01-14 18:13:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่ายกหยองมาก เพราะสอนไปแล้วสามารถทำให้เด็กนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ดุลรอนี มะสารี (2012-01-16 11:29:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมและน่าสนใจมากครับ นำเอาเรื่องใกล้ๆ ตัว ที่เด็กพบเห็นอยู่เป็นประจำ เปลี่ยนจากบทบาทที่เคยแต่เป้นผู้ซื้อมาเป็นผู้ขาย เป็นการฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ดีมาก ได้นำเอาความรู้จากวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตจริง เห็นนักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรม และยังมีผู้ปกครองนักเรียน องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย นับว่ากิจกรรมวันเถ้าแก่น้อยเป็นกิจกรรมที่น่าจะนำไปจัดที่โรงเรียนของผมได้ ผมจะนำไปเล่าให้เพื่อนครูที่โรงเรียนฟัง เผื่อจะได้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ที่โรงเรียนบ้าง :tv09:
โดย &#25105;&#39295;&#20799;&#21834; (2012-01-17 14:02:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมคลิป ของครูสมบูรณ์แล้ว คงจะไม่ได้แค่แสดงความคิดเห็นเพราะมีโอกาสได้ร่วมงานกับครูสมบูรณ์ 1 ปีเต็ม ตลอดเวลาที่ทำงานที่รร.อนุบาลบางกรวย ได้มีโอกาสในหลายๆวาระที่ร่วมงานกับท่าน จะบอกว่าท่านไม่ได้แค่สอนเก่ง ไม่ได้แค่สอนเป็น แต่ท่านคือครูในดวงใจ ท่านเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมาก มีการแสดงความคิดที่เป็นระบบ เวลาที่ได้ทำงานกับครูสมบูรณ์ งานทุกอย่างจะเรียบร้อยไปได้ด้วยดี เพราะจะมีแผน 2 3 4 สำรองไว้เสมอ ตลาดนัดก็เช่นกันเด็กไม่ได้แค่ค้าขายแต่เค้ายังต้องบริหารจัดการการค้าของเขาด้วย ปล.เห็นลูกศิษย์ในคลิปแล้วคิดถึงจังตอนนี้คง ป.4 แล้วสิน๊ะ ขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆนะค่ะครูสมบูรณ์
โดย โยษิตา ลีวรรณ (2012-01-17 19:40:45) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณครับ
โดย สาธิก แนบชิด (2012-01-18 17:09:43) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเคยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มา24ปีได้ชมคลิปของครูสมบรณ์แล้วรู้สึกว่าคุณครูเข้าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีมากเพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เข้าใจได้ยากแตคุณครูได้นำวิชาคณิตศาสตร์มาเป็นเรื่องใกล้ตัวทำให้เด็กเกิดความสนใจอยากรู้อยากเรียนมากขึ้นการที่ดึงดูดเด็กให้มาสนใจวิชาคณิตศาสตร์ได้เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือก็คงไม่ยากถ้าเขาชอบเสียแล้วให้ทำอะไรก็จะง่าย อยากให้คุรครูลองไปประยุกต์ใช้ผมว่ามีประโยชน์อย่างมาก
โดย สมโภชน์ จิตรเพ็ชร (2012-01-19 20:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv18: :tv05:
โดย อับดุลกอเดร์ แวหะมะ (2012-01-20 12:12:53) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากเพราะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆของคณิตศาสตร์เพื่อให้เด็กๆได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อานันต์ สะแตมาแง (2012-01-22 11:38:46) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ
โดย ฮาบีบะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ (2012-01-23 17:20:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมคลิปตลาดนัดคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหนักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างแท้จริงและกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนทางอ้อมอีกด้วย ขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆและเป็นประโยชน์
โดย โสภา วงศาระ (2012-01-26 20:09:31) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดคณิตศาสตร์ทำให้ได้แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นและจะนำไปเป็นแนวทางในการสอนต่อไปขอบคุณสำหรับเทคนิคการสอนดีๆ
โดย จรรยา หาญรบ (2012-01-26 20:12:40) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากค่ะ คุณครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย รู้สึกสนุกสนาน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และยังเกิดความเพลิดเพลินในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันของแต่ละกลุ่มนอกจากนี้คุณครูยังสอนคณิตศาสตร์ผ่านบทเพลงซึ่งทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง
โดย สมจิตร อนะวัชกุล (2012-01-29 10:40:29) [แสดงความคิดเห็น]
"การเรียนคริตสาสตร์เป็นอะไรที่น่าเบื่อมาก" นี่เป็นความคิดเห็นของคนส่วนใหญเพราะบางคนคิดว่าเรียนแล้วมันยากปวดหัวเรียนไปก็ไม่ค่อยได้ใช้ การเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ทำให้เรียนคณิตสาสตร์ได้เข้าใจมากขึ้นแต่ มันทำได้ยากมากๆ แต่คุณครุทำได้ทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนคริตศาสตร์ สามารถนำคริตสาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเด็กได้เห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ตัวทำให้เด้กอยากเรียนคริดสาสตร์ได้เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับ 1 2 3 เยี่ยม เยียมจริงๆ :tv15:
โดย อาสา พึงสงวน (2012-02-01 10:37:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนคณิตศาสตร์ที่สนุกค่ะ ไม่ทำให้นักเรียนเบื่อและกลัวกับการเรียนคณิตศาสตร์ ช่วยนักเรียนรักและมีความสุขที่จะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ดีๆๆๆมากคุณครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย รู้สึกสนุกสนาน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และยังเกิดความเพลิดเพลินในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันของแต่ละกลุ่มนอกจากนี้คุณครูยังสอนคณิตศาสตร์ผ่านบทเพลงซึ่งทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง
โดย ไพฑูรย์ ศรีดี (2012-02-12 10:18:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เมื่อดูแล้วอยากนำวิธีการสอนนี้ไปใช้ในการออกฝึกสอน เพราะเป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกกับเพลง ได้มีส่วนร่วมในการเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก ซึ่งถือว่าจะช่วยฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อที่ต่อไปผู้เรียนจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้ผู้สอนและเพื่อนๆในห้องจะให้แรงเสริมกับผู้ที่มีความกล้าแสดงออก ทำให้ผู้ที่ตอบมีความมั่นใจในตัวเอง และการให้แรงเสริมจะช่วยพัฒนาและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว การได้ดูรายการตอนนี้ทำให้รู้สึกว่าอยากทำงานเร็วๆ อยากนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในอนาคตข้างหน้าและอยากทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ที่สุด เพื่อจะพัฒนาการศึกษาของไทยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้กับนักศึกษาครูทุกคนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต :tv15:
โดย ชญานิศ หนูขวัญ (2012-02-17 03:20:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เมื่อดูแล้วอยากนำวิธีการสอนนี้ไปใช้ในการออกฝึกสอน เพราะเป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกกับเพลง ได้มีส่วนร่วมในการเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก ซึ่งถือว่าจะช่วยฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อที่ต่อไปผู้เรียนจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้ผู้สอนและเพื่อนๆในห้องจะให้แรงเสริมกับผู้ที่มีความกล้าแสดงออก ทำให้ผู้ที่ตอบมีความมั่นใจในตัวเอง และการให้แรงเสริมจะช่วยพัฒนาและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว การได้ดูรายการตอนนี้ทำให้รู้สึกว่าอยากทำงานเร็วๆ อยากนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในอนาคตข้างหน้าและอยากทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ที่สุด เพื่อจะพัฒนาการศึกษาของไทยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้กับนักศึกษาครูทุกคนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต :tv15:
โดย ชญานิศ หนูขวัญ (2012-02-17 03:21:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เมื่อดูแล้วอยากนำวิธีการสอนนี้ไปใช้ในการออกฝึกสอน เพราะเป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกกับเพลง ได้มีส่วนร่วมในการเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก ซึ่งถือว่าจะช่วยฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อที่ต่อไปผู้เรียนจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้ผู้สอนและเพื่อนๆในห้องจะให้แรงเสริมกับผู้ที่มีความกล้าแสดงออก ทำให้ผู้ที่ตอบมีความมั่นใจในตัวเอง และการให้แรงเสริมจะช่วยพัฒนาและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว การได้ดูรายการตอนนี้ทำให้รู้สึกว่าอยากทำงานเร็วๆ อยากนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในอนาคตข้างหน้าและอยากทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ที่สุด เพื่อจะพัฒนาการศึกษาของไทยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้กับนักศึกษาครูทุกคนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต :tv15:
โดย ชญานิศ หนูขวัญ (2012-02-17 03:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เมื่อดูแล้วอยากนำวิธีการสอนนี้ไปใช้ในการออกฝึกสอน เพราะเป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกกับเพลง ได้มีส่วนร่วมในการเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก ซึ่งถือว่าจะช่วยฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อที่ต่อไปผู้เรียนจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้ผู้สอนและเพื่อนๆในห้องจะให้แรงเสริมกับผู้ที่มีความกล้าแสดงออก ทำให้ผู้ที่ตอบมีความมั่นใจในตัวเอง และการให้แรงเสริมจะช่วยพัฒนาและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว การได้ดูรายการตอนนี้ทำให้รู้สึกว่าอยากทำงานเร็วๆ อยากนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในอนาคตข้างหน้าและอยากทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ที่สุด เพื่อจะพัฒนาการศึกษาของไทยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้กับนักศึกษาครูทุกคนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต :tv15:
โดย ชญานิศ หนูขวัญ (2012-02-17 03:21:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เมื่อดูแล้วอยากนำวิธีการสอนนี้ไปใช้ในการออกฝึกสอน เพราะเป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกกับเพลง ได้มีส่วนร่วมในการเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก ซึ่งถือว่าจะช่วยฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อที่ต่อไปผู้เรียนจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้ผู้สอนและเพื่อนๆในห้องจะให้แรงเสริมกับผู้ที่มีความกล้าแสดงออก ทำให้ผู้ที่ตอบมีความมั่นใจในตัวเอง และการให้แรงเสริมจะช่วยพัฒนาและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว การได้ดูรายการตอนนี้ทำให้รู้สึกว่าอยากทำงานเร็วๆ อยากนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในอนาคตข้างหน้าและอยากทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ที่สุด เพื่อจะพัฒนาการศึกษาของไทยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้กับนักศึกษาครูทุกคนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต :tv15:
โดย ชญานิศ หนูขวัญ (2012-02-17 03:21:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เมื่อดูแล้วอยากนำวิธีการสอนนี้ไปใช้ในการออกฝึกสอน เพราะเป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกกับเพลง ได้มีส่วนร่วมในการเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก ซึ่งถือว่าจะช่วยฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อที่ต่อไปผู้เรียนจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้ผู้สอนและเพื่อนๆในห้องจะให้แรงเสริมกับผู้ที่มีความกล้าแสดงออก ทำให้ผู้ที่ตอบมีความมั่นใจในตัวเอง และการให้แรงเสริมจะช่วยพัฒนาและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว การได้ดูรายการตอนนี้ทำให้รู้สึกว่าอยากทำงานเร็วๆ อยากนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในอนาคตข้างหน้าและอยากทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ที่สุด เพื่อจะพัฒนาการศึกษาของไทยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้กับนักศึกษาครูทุกคนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต :tv15:
โดย ชญานิศ หนูขวัญ (2012-02-17 03:22:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโครงการที่น่าสนใจมากค่ะ

สามารถนำไปใช้ได้จริง

1 2 3 เยี่ยม!
โดย สิรีรัตน์ จ่าวัง (2012-02-28 02:04:16) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้เพลงเป็นการสอนคณิตศาสตร์ที่ทำให้เด็กเกิดความรู้ได้สนุกสนานและได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์ กล้าคิด มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการคิดการแสดงออกและรางวัลก็เป็นการเสริมแรงที่ดี จะช่วยพัฒนาและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามเป็นการฝึกคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยการที่ได้ดูรายการตอนนี้ทำให้รู้สึกว่าการสอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาที่สอนยากนั้นคงไม่ยากอีกต่อไปและไม่จำเป็นต้องร้องเพลงเก่งก็ได้เพียงแต่เราสามารถนำเพลงที่นักเรียนร้องได้อยู่แล้วไปดัดแปลงนำเนื้อหาคณิตศาสตร์ใสเด็กก็จะได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานอีกทั้งมีเจตคติที่คณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นอยากนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองในอนาคตข้างหน้าและอยากทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ที่สุด เพื่อจะยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น และสิ่งสำคัญรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และได้แนวความคิดกับครูทุกคนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับครูในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนของชาติและเป็นการพัฒนาวิชาชีพต่อไปในอนาคต :tv15: :tv09:
โดย จตุพร ดิษฐ์บรรจง (2012-03-01 20:31:48) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรีบนการสอนเถ้าแก่น้อยการการสอนนอกห้องที่ดีมากเพราะเป็นการบูรณาการความรู้ได้อย่างสนุนสนานทั้งผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้ในสาระคณิตศาสตร์แล้วนักเรียนยังได้ความรู้คู่คุณธรรม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอ กาสใหนักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างแท้จริงและกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนทางอ้อมอีกด้วย การนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนำคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง เป็นวิธีการที่สำควรนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี่ยนการสอนในโอกาสต่อไป :tv15: :tv10: :tv18:
โดย จตุพร ดิษฐ์บรรจง (2012-03-01 20:39:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่เนื่องจาก อาจารย์สมบูรณ์ สุทธิชื่น ได้นำเพลงเดิมที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงใหม่ให้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นนักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง แล้วนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การจัดตลาดนัดคณิตศาสตร์เพราะเด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจะช่วยฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อที่ต่อไปผู้เรียนจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ครูผู้สอนและเพื่อนๆในห้องจะให้แรงเสริมกับผู้ที่มีความกล้าแสดงออก ครูและนักเรียนเกิดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเด็กได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนโดยการจ่ายตลาดเด็กจะได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการจ่ายตลาดนี่ร่วมกัน :tv15:
โดย อนงค์นาถ สีมาพล (2012-03-05 01:56:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณนะครับ จะได้นำวีดีทัศน์นี้ไปประยุกต์ใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและเผยแพร่ต่อไปครับ
โดย อนุชา ศรีสุข (2012-03-06 15:48:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณนะครับ จะได้นำวีดีทัศน์นี้ไปประยุกต์ใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและเผยแพร่ต่อไปครับ
โดย อนุชา ศรีสุข (2012-03-06 15:48:49) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวนิลวรรณ สังข์ทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จากการที่ข้าพเจ้าในชมวัดีโอเรื่องตลาดนัดคณิตศาสตร์ ของ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น ได้รับความรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการที่ครูให้นักเรียนร้องเพลงก่อนการเรียนซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความตื่นเต้น สนุกสนาน มีความอยากเรียน ซึ่งในเพลงนั้นก็จะซ่อนตัวเลขซึ่งสามารถนำไปสู่การทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้ และที่น่าประทับใจก็คือนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม "ตลาดนัด" ซึ่งทำให้นักเรียนได้พัฒนาการด้านการคิดเลข ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ซึ่งการสอนของครูนี้ข้าพเจ้าจะนำไปใช้ในการเป็นครูของข้าพเจ้าในอนาคตได้เป็นอน่างดีแน่นอน :tv09:
โดย นิลวรรณ สังข์ทอง (2012-03-09 14:25:36) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น คุณครูเขาได้มีการมองถึงปัญหาของการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียน ได้มีการหาวิธีที่จะทำให้นักเรียนหันมาสนใจวิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีต่างๆ เช่นการนำเข้าบทเรียนโดยการใช้เพลงแล้วมีการสอดแทกเนื้อหาเข้าไปด้วย ทำให้เด็กนักเรียนได้ทั้งนันทนาการและได้ความรู้เด็กๆจึงมีความสนใจในการเรียน นอกจากนั้นยังใช้การสังเกตสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมาใช้ในการเรียน และมีการใช้เกมเป็นอีกตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการความคิด ความกระตือรือร้น นอกจากนั้นครูเขาได้อาศัยการเสริมแรงเพื่อช่วยให้เด็กเกิดความต้องการที่จะเรียนมากขึ้น เมื่อได้ชมหรือได้รางวัล ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการสอนที่น่าสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ เช่น การเริ่มจากศึกษาถึงปัญหาและความเข้าใจผู้เรียน การวางแผนการสอนที่จะทำให้นักเรียนหันมาสนใจไม่เบื่อ และให้ความร่วมมือกลับมา ต้องขอขอบคุณ อาจารย์สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่มีวิธีการสอนดีๆมาเผยแพร่ ทำให้สมารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ ขอบคุณค่ะ
โดย ธิดารัตน์ ริยะบุตร (2012-03-09 14:34:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธืการสอนที่ทำให้ได้เทคนิคการสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการสอนโดยใช้เนื้อเพลง ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่สอน การใช้บทเพลงทำให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียน ทำให้เด็กกระตือรือร้นที่จะเรียน ช่วยให้เด็กอยากเรียนอยากรู้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เราเข้าใจเด็กมากฃึ้นและง่ายขึ้นด้วย และที่สำคัญได้มีการสร้างสถานการณ์จริงฃึ้นมาโดยการให้เด็กจัดนิทรรศการขายของในโรงเรียน โดยให้เด็กเป็นผู้จัดการดูแลด้วยตนเองทั้งหมด ไม่ว่าจะการวางแผน เตรียมของหรือการจ่ายเงินทอนเงิน การทำเช่นนี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดี และทำให้เด็กมีทักษะที่ดีในอนาคต
โดย สุภัตรธิณี ศิลป์ศร (2012-03-09 14:39:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ครูก็พลอยยินดีกับความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยากได้มีการหาวิธีที่จะทำให้นักเรียนหันมาสนใจวิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีต่างๆ เช่นการนำเข้าบทเรียนโดยการใช้เพลงแล้วมีการสอดแทกเนื้อหาเข้าไปด้วย ทำให้เด็กนักเรียนได้ทั้งนันทนาการและได้ความรู้เด็กๆจึงมีความสนใจในการเรียน นอกจากนั้นยังใช้การสังเกตสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมาใช้ในการเรียน และมีการใช้เกมเป็นอีกตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการความคิด ความกระตือรือร้นและได้นำเพลงเดิมที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงใหม่ให้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นนักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง แล้วนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การจัดตลาดนัดคณิตศาสตร์เพราะเด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจะช่วยฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อที่ต่อไปผู้เรียนจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ครูผู้สอนและเพื่อนๆในห้องจะให้แรงเสริมกับผู้ที่มีความกล้าแสดงออก ขอขอบคุณนะครับจะได้นำไปประยุกต์ใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
โดย ณรงค์ พันธ์ฟัก (2012-03-09 14:50:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อ นางสาวพัชรา สิริอ่อน
กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปึ 2
จากการที่ข้าพเจ้าได้ดูคลิปวิดีโอนี้ เป็นเทคนิคการสอนที่เน้นการเรียน การสอน แบบท้องถิ่นได้ การสอนโดยที่มีเพลงเป็นตัวประกอบ ทำให้เกิดความสนุกสนาน ในการเรียน การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การบวกการลบ การทอนเงิน เทคนิคการสอนวิธีนี้ดีมากๆๆ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ที่จะอยากเรียน อยากทำ การสอนวิธีนี้เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการสอนที่ใช้ประสบการณ์จริง และขอบคุณเทคนิคการสอนวิธีนี้มากๆค่ะ ดิฉันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้ยค่ะ ขอบคุนค่ะ
โดย พัชรา สิริอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2012-03-09 17:38:34) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ : นางสาวพรรณทิมา พันธุ์ทอง
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นปี่ที่ 2
จากการที่ข้าพเจ้าได้ดูคลิปตลาดนัดคณิตศาสตร์ของอาจารย์สมบูรณ์ ท่านได้มีการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกเรียน โดยในห้องเรียนนั้นอาจารย์มีความต้องการที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักและมีเจตคติที่ดีกับคณิตศาสตร์โดยมีการจักการเรียนรู้โดยใช้เพลงมาเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความเพลิดเพลินในการร้องเพลงแล้วเชื่อมโยงเข้าสื่อเนื้อหา และสอนให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างโจทย์ปัญหาจากเพลงที่ได้ร้องด้วย รวมทั้งฝึกทักษะการแก้ปัญหา ทั้งมีการให้คำชมเพื่อทำให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองซึ่งถือเป้นการเสริมแรงในการเรียนรู้ กล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ส่วนการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเถ้าแก่น้อย โดยให้นักเรียนได้เป็นทั้งขายและผู้ซื้อที่ดี ซึ่งฝึกทักษะในการใช้เงินและการทอนเงินเพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เป็นการสอนที่ดี เพราะนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริง ข้าพเจ้าจะนำเทคนิคการสอนนี้ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในอนาคต และพัฒนาตนให้เป็นครูที่ดีต่อไป ต้องขอขอบคุณอ.สมบูรณ์เป็นอย่างสูงที่ได้ทำการเผยแพร่เทคนิคการสอนที่ดีอย่างนี้
โดย พรรณทิมา พันธุ์ทอง (2012-03-10 13:40:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการสอนที่ดีมา ช่วยให้นักเรียนมีความสุข เพลิดเพลินและมีความสุขในการเรียนรู้ ช่วยทำให้นักเรียนรักและอยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย จารี กาบเครือ (2012-03-10 15:32:23) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่ได้ดูตลาอนัดคณิตศาสตร์ โดย อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ท่านมีความที่ดีที่จำอย่างไรจึงให้เด็กชอบคณิคศาสตร์ รักคณิตศาสตร์ แล้วยังมีการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการร้องเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงอื่นๆ ทำให้เด็กเกิดความสนใจที่อยากจะเรียน และยังการเล่นเกมส์เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนที่เข้าสู่บทเรียน ทำใหเด็กนักเรียนอยากที่จะเรียนต่อไป แลัวยังทำให้เด็กนักเรียนไม่เบื่อ นอกจากนี้ยังมีการบรูณาการเข้าการซื้อขาย แบบตลาดนัดคณิตศาสตร์ ทำให้เด้กมีความคึกครื่นน่าสนใจ แล้ยังเผยแพร่ไปยังชุมชนต่างๆอีกด้วย
โดย รสริน บุญเปี่ยม (2012-03-11 14:41:08) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นเทคนิคการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ครูก็พลอยยินดีกับความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยากได้มีการหาวิธีที่จะทำให้นักเรียนหันมาสนใจวิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีต่างๆ เช่นการนำเข้าบทเรียนโดยการใช้เพลงแล้วมีการสอดแทกเนื้อหาเข้าไปด้วย
โดย ณัฐพล แจ่มฟ้า (2012-03-12 23:36:56) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์ดีมากค่ะ
โดย ธัญญา แนวดง (2012-03-20 14:37:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อ เป็นการเรียนที่นำเพลงมาประกอบเนื้อหาเกี่ยวข้องเกียวกับจำนวนดอกชนิดของดอก ผู้เรียนสนุกและเพลิดเพลินดิฉันได้นำไปพัฒนาการสอนผู้เรียนชอบค่ะ :tv09: โดย รุจิรา สายสุข
โดย รุจิรา สายสุข (2012-03-21 19:45:54) [แสดงความคิดเห็น]
จุดเด่นของรายการ มีการนำเด็กเข้าสู่บทเรียนโดยการสร้างแรงเสริมกำลัง 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก : การสร้างทัศนคติทางบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่เด็ก ดังจะเห็นได้จากคำกล่าวของครูสมบูรณ์ สุทธิชื่นที่ว่า โ€œถ้าเธอรักวิชาคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ก็จะรักเธอเช่นกันโ€
ประเด็นที่สอง : การชี้ให้เด็กเห็นเป้าหมายของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม? เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ จะทำให้เขามีความรู้สึกที่อยากจะเรียนรู้ ท่านได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความหลากหลาย อาทิเช่น
การท่องสูตรคูณ การคูณเลข โดยสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในเนื้อเพลง ที่นักเรียนคุ้นหู เพื่อช่วยให้จำง่าย การบูรณาการโดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เช่น โ€œวันเถ้าแก่น้อยโ€ ของโรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) นอกจากนี้ยังได้มีการบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นๆและชุมชนอีกด้วย
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย โชติกา สงคราม (2012-03-23 20:01:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความสุข เพราะครูผู้สอนคณิตได้นำเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาสอนทั้งเพลง การเสริมแรง มากระตุ้นให้ นักเรียนได้เรียนรู้โดยไม่เบื่อ ทั้งการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันโดยการจัดวันเถ้าแก่น้อย จะเห็นว่านักเรียนต่างมีความสุขที่ได้นำความรู้มาใช้บูรณาการในชีวิตประจำวันจริง รวมทั้งแสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย :tv15:
โดย สำราญ วรรณสา (2012-03-29 21:32:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ผมจะนำทักษะกระบวนไปใช้ปรับในการเรียนการสอน และขอบคุณท่านที่นำเทคนิคที่ดีมาให้ครูทั่วประเทศ ............ขอบคุณครับ
โดย วิรัตน์ เพ็งสอน (2012-03-30 10:08:27) [แสดงความคิดเห็น]
จุดเด่น
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งครูคณิตฯชอบบอกว่า เป็นนามธรรมสอนด้วยกิจกรรมแบบเน้นผู้เรียนยาก แต่ครูคนนี้สามารถทำได้
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
สามารถใช้ได้กับระดับประถมได้ดี ถ้าเป็นมัธยมอาจจะมีความยากในการตั้งปัญหา และการแก้ปัญหา เพราะเนื้อหาจะซับซ้อนและเป็นนามธรรมมากขึ้น
ไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยที่มีจำนวนนร.เยอะ ครูจะจัดการห้องเรียนได้เหมือนในตัวอย่างที่นร.น้อยได้หรือไม่
เงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
ความรู้ความเข้าใจในศาตร์ทางคณิตฯของครูเพื่อตังปัญหาให้นักเรียนได้คำตอบและเรียนรู้ในสิ่งที่ครูต้องการ
นร.ต้องมีความรู้และทักษะการทำงานกลุ่มดี
ทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมการสอนของครูคณิตฯ
ข้อพึงระวังในการนำไปใช้
ถ้านร.มีความรู้ หรือทักษะการทำงานกลุ่มไม่ดี จะแก้ปัญหาไม่ได้
โดย ขจรศักดิ์ เขียวน้อย (2012-03-30 16:10:46) [แสดงความคิดเห็น]
จัดการเรียนรู้ได้ดี มีกิจกรรมหลากหลาย กระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดเวลา มองเห็นเป็นรูปธรรม
โดย สายพันธ์ สิงห์อ่อน (2012-03-30 17:27:22) [แสดงความคิดเห็น]
จัดการเรียนรู้ได้ดี มีกิจกรรมหลากหลาย กระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดเวลา มองเห็นเป็นรูปธรรม
โดย สายพันธ์ สิงห์อ่อน (2012-03-30 17:27:23) [แสดงความคิดเห็น]
จัดการเรียนรู้ได้ดี มีกิจกรรมหลากหลาย กระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดเวลา มองเห็นเป็นรูปธรรม
โดย สายพันธ์ สิงห์อ่อน (2012-03-30 17:28:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีค่ะทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขในการเรียนและทำให้สนใจมากขึ้นการใช้เพลงมาช่วยในการสอนจะทำให้เด็กชอบ เด็กส่วนใหญ่ในตอนนี้คือการตีโจทย์ไม่เป็นไม่รู้ว่าควรต้องใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบ ซึ่งการใช้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ช่วยให้เด็กสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ ทำให้เด็กมีความสนุกในการเรียนรู้ กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น และกิจกรรมวันเถ้าแก่น้อยทำให้เด็กได้มีการปฏิบัติจริงและสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นได้อีกด้วย เด็กจะได้รู้จักการขายของ การหาของมาขาย และการตกแต่งร้าน การคิดเงินการทอนเงิน ขอบคุณนะคะที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปัน
โดย นาตยา เทียนทอง (2012-03-30 20:43:18) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นครูที่เข้าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง รู้ปัญหาของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และรู้ปัญหาการของสอนของบครูที่ยึดติดกับตัวตำราเดิมๆหรือยึดแนวการสอนของสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่ง ด้วยครูสมบูรณ์ สุทธิชื่นเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ครูก็พลอยยินดีกับความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยาก
โดย ธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง (2012-03-31 20:16:59) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นครูที่เข้าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง รู้ปัญหาของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และรู้ปัญหาการของสอนของบครูที่ยึดติดกับตัวตำราเดิมๆหรือยึดแนวการสอนของสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่ง ด้วยครูสมบูรณ์ สุทธิชื่นเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ครูก็พลอยยินดีกับความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยาก
โดย ธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง (2012-03-31 20:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเคยใช้วิธีสอนเพลงที่โรงเรียนสังเกตว่านักเรียนกระตือรือร้นในชั่วโมงถัดไปเด็กๆก็เรียกร้องอยากให้ทำอีก อยากเห็นครูเต้นให้ดูตอนแรกผมก็เขินอยู่ แต่ดีที่ผมเคยเรียนลูกเสีอมา ทำให้ไม่เขินเท่าไหร่ผมว่าเพลงมันเป็นสิ่งที่ดีมาก หากครูพานักเรียนร้องเพลงในห้องคิดดูบรรยากาศจะน่าเรียนมากขึ้นเท่าไหร่ และครูก็มีการเสริมแรงนักเรียน ชมนักเรียน หลักข้อนี้ดีมากเพราะตอนนี้ผมยังคิดถึงครูที่เคยสอนผม ชมผม ให้กำลังใจผม โดยที่ผมไม่เคยลืมครูคนๆนั้นเลย อยากให้คุณครูทุกๆทำได้ครับ :tv03:
โดย จักรพงษ์ แผ่นทอง (2012-03-31 23:26:25) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นครูที่เข้าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง รู้ปัญหาของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และรู้ปัญหาการของสอนของครูที่ยึดติดกับตัวตำราเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการของบุตรหลาน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยาก
โดย สาคร มากมี (2012-04-01 08:06:46) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นครูที่ รู้ปัญหาของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และรู้ปัญหาการของสอนของบครูที่ยึดติดกับตัวตำราเดิมๆหรือยึดแนวการสอนเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ครูก็พลอยยินดีกับความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยาก
โดย พรพันธ์ พงศ์ศรีโรจน์ (2012-04-01 08:07:29) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น ขอชื่นชมคุณครูสมกับเป็นมืออาชีพจริงๆ เทคนิคการสอนของคุณครูทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนดีมาก ทำให้เด็กสนใจและสนุกมีความสุขต่อการเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำให้การเรียนรู้อย่างมีความหมายมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่แนะนำให้จะได้นำไปเป็นต้นแบบปรับใช้ต่อไป
โดย นงคราญ ปัญญา (2012-04-01 09:28:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และครูมีวิธีการจัดกิจกรรมที่ดีทำให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดจนได้จนเกิดเป็นองค์ความรู้ ซึ่งผมสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่คิดว่าจะนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของผมเอง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งการได้ชมโทรทัศน์ครูทำให้เกิดแรงบันดาลใจไในการนำใช้ในชั้นเรียนของผม :tv15:
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-04-01 15:32:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้สอนจริงได้ ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ แถมยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนสำหรับเด็กนักเรียน นักเรียนจะได้รู้ว่าคณิตที่นักเรียนคิดว่ายากมันไม่ได้ยากอย่างที่นักเรียนคิด และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย เป็นตัวอย่างโรงเรียนที่มีความพยายามส่งเสริมการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ที่ดี แถมวิธีการสอนแบบนี้เป็นวิธีการสอนที่สามารถบูรณาการได้ทุกลุ่มสาระไม่เฉพาะแต่วิชาคณิตศาสตร์เป็นตัวอย่างที่ดีมากคะ ขอบคุณโทรทัศน์ที่นำมาเผยแพร่กับทุกๆคนขอบคุณคะ
โดย นุริซา บาโง (2012-04-01 19:39:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้รับชมโทรทัศน์ครูในตอน ตลาดนัดคณิตศาสตร์ ของอาจารย์ลัดดา สุทธิชื่น ถือว่าเป็นกระบวนการวิธีการสอนที่ดีมากๆ เพราะอาจารย์ได้นำการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มาปรับประยุกต์ใช้ในเข้าเนื้อหาสาระของวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งท่านอาจารย์ได้นำเนื้อหาวิธีการสอนมาปรับให้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนชื่นชอบและน่าสนใจ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการสอนที่ครูคณิตศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในการสอนของตนเองได้
โดย สุภาพร กล่อมมะโน (2012-04-01 22:08:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้รับชมโทรทัศน์ครูในตอน ตลาดนัดคณิตศาสตร์ ของอาจารย์ลัดดา สุทธิชื่น ถือว่าเป็นกระบวนการวิธีการสอนที่ดีมากๆ เพราะอาจารย์ได้นำการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มาปรับประยุกต์ใช้ในเข้าเนื้อหาสาระของวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งท่านอาจารย์ได้นำเนื้อหาวิธีการสอนมาปรับให้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนชื่นชอบและน่าสนใจ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการสอนที่ครูคณิตศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในการสอนของตนเองได้
โดย สุภาพร กล่อมมะโน (2012-04-01 22:08:07) [แสดงความคิดเห็น]
ทางโรงเรียนอนุบาลบางกรวย มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน โดยเฉพาะ อาจารย์สมบูรณ์ สุทธิชื่น ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมที่ใช้เพลง และเกมประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทำให้เด็กสนุกสนานกับการเรียน กล้าแสดงออก และเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ และครูได้เสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนตลอดเวลาที่สอนที่เด็กได้แสดงออกและตอบคำถามของครู นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้จัดเวที วันเถ้าแก่น้อย ให้กับผู้เรียน ได้เรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนที่เยี่ยมมาก สร้างสถานการณ์จริง บูรณาการการจัดการเรียนรู้เข้ากับกลุ่มสาระต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ สิ่งที่ส่งผลความสำเร็จจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนในกิจกรรมดังกล่าว คือ ชุมชน/ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติจริง มีทักษะชีวิต ครูมีความสุขในการสอน ผู้ปกครองยอมรับ คิดว่าเป็นกิจกรรมที่เพื่อนครูควรนำไปประยุกต์ใช้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนต่อไป
โดย มานพ วรรณารักษ์ (2012-04-01 22:12:58) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากมาก ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ให้นักเรียนได้ร้องเพลงได้คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหานักเรียนจะเกิดความมีส่วนร่วมไม่เบื่อหน่ายและโดยเฉพาะเรื่องโจทย์ปัญหาจะเป็นปัญหามากในการเรียนการสอนของครูและเด็กก็แก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ไม่ค่อยได้ หากครูใช้วิธีแต่การสอนบนกระดานหรือการบรรยายหรือการทำตัวอย่างให้เด็กดูและก็มอบหมายให้เด็กทำเป็นการบ้านแล้วมาส่งจะพบว่าเด็กบางคนก็จะยังทำการบ้านไม่ได้ แต่ที่เป็นพระเอกของเรื่องเลยยกให้ตลาดนัดเถ้าแก่น้อยค่ะซึ่งเด็กไม่ใช่แต่จะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเดียวแล้วเด็กยังได้ประสบการณ์ชีวิตและสังคมและรู้จักการแก้ปัญหาในชีวิตจริงมีการบูรณาการความรู้สาระต่างๆมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ซึ่งนักเรียนก็จะได้มองเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์และมีการเรียนรู้อย่างมีความสุข และผู้ปกครอง ชุมชน สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วย
โดย สุกัญญา ศิริโยธา (2012-04-02 11:16:03) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง ให้เด็กๆได้สนุกกับบทเรียนผ่านบทเพลง นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ครูก็พลอยยินดีกับความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยาก
โดย อมรรัตน์ จิตตะกาล (2012-04-02 14:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)แล้วรู้สึกเพลิดเพลินและประทับใจเป็นอย่างมากที่ท่านอาจารย์สามารถนำเอาบทเพลงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความชื่นชอบและกระตือรือล้นที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะเด็กส่วนใหญ่มองเห็นว่าวิชาคณิตศาสร์เป็นวิชาที่ยากและน่าเบื่อเมื่อเห็นตัวเลขหลายๆ จำนวนแล้วบางทีก็ไม่อยากจะคิดแล้ว แต่พอหนูได้มาชมวิธีการที่ท่านอาจารย์สอนแล้วก็คิดว่าจะนำมาทำการสอนกับเด็กนักเรียนของตนเองบ้างเพราะเห็นว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากในเรื่องของการลดความเบื่อในช่วงเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ...เยี่ยม123เยื่ยม

:tv15: :tv15: :tv15:
โดย ชนิดาภา ประเสริฐสุข (2012-04-02 19:29:34) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมากเพราะธรรมชาติของเด็กจะชอบและสนุกสนานกับเสียงเพลง ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนานเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ ได้ความรู้ความเข้าและเด็กมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และการจัดกิจกรรมเถ้าแก่น้อยมาเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนก็เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย และทำให้ผู้ปกครอง ชุมชนยอมรับในการจัดการเรียนรู้ครู
โดย ศิวริน ทาบุญมา (2012-04-03 13:01:11) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง ให้เด็กๆได้สนุกกับบทเรียนผ่านบทเพลง หรือการพาไปศึกษาคณิตศาสตร์นอกเรียน กับวันเถ้าแก่น้อย ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงทั้งเป็นผู้ซื้อ และ ผู้ขายเป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่หลากหลายได้สัมผัสชีวิตจริงเช่นกิจกรรมวันเถ้าแก่น้อยดูแล้วนักเรียนมีความสุขฝึกให้รู้จักการใช้เงินทอนเงินกล้าพูดกล้าแสดงออกเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กสัมผัสกับชุมชนชีวิตจริงผู้ปกครองมีส่วนร่วมส่งเสริมในกิจกรรมผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการของบุตรหลานของตนในด้านการคิดเลขการทอนเงินทุกคนมีความสุขเทคนิคการเสริมแรงก็เยี่ยมสมชื่อ ดิฉันจะนำไปประยุกต์การ เรียนการสอน 123เยี่ยม
โดย เตรียมจิต คำเต็ม (2012-04-03 16:16:57) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดวิชาเป็นการสอนคณิตศาสตร์ที่หลากหลายเพราะแต่ละเนื้อหามีวิธีการสอนที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปถ้านักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายเช่นแปลวิธีสอนออกเป็นเนื้อเพลงจะทำให้นักเรียนสนุกสนานและจำเนื้อพลงได้และจำเนื้แหวิธีไปด้วยหรือการจำลองสถานการณืเช่นวันเถ้าแก่น้อยวันนี้นักเรียนจะต้องเป็นทั้งผู้ซ้อและผู้ขายนักเรียนจะรู้จักใช้เงินเช่นการทอนเงิน การบวกเลข การพูดจากเชิญชวนให้ผู้อื่นมาซื้อของเราจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บวกกับความสุขสนุกกับการเรียน
โดย สมสนิท ศรีมงคล (2012-04-03 19:57:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีโดยสามารถใช้สื่อที่รอบตัวมาช่วยในการสอนซึ่งเป็นวิธีที่สนใจมาก ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ และเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้จริง และสามารถช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจในโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มากขึ้น และครูผู้สอนดูแลนักเรียนที่เรียนอ่อนได้ เป็นเทคนิคการสอนง่ายๆแต่ผลคุ้มค่ามากๆ
โดย ศิริพร ขวัญสิน (2012-04-05 07:17:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนฝึกปฎิบัติจริงทำกิจกรรมร่วมกันย่อมทำให้เกิดความร่วมมือความสนใจของนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้จากในห้องเรียนโดยใช้เพลงง่ายๆซึ่งสนุกสนานทำให้ไม่เครียดจากนั้นก็นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวัน ยิ่งกระตุ้นการอยากรู้อยากลองเป็นอย่างยิ่ง เกิดความสนุกสนานในกิจกรรมจริงที่นำความรู้มาใช้ ได้รู้จักการวางแผน การจัดการ และการแก้ปัญหาอีกทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเด็กได้ประสบการณืตรงทำให้ เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ที่ห้องเรียนได้จัดทำร้านค้าจำลองโดยใช้เศษวัสดุเช่นกระป๋องแป้งที่ใช้หมดแล้วกล่องยาสีฟัน กล่องสบู่ฯลฯ เด็กจะเล่นขายของมีการซื้อขาย ได้ผลดีค่ะ ขอขอบคุณและจะนำเทคนิคของอาจารย์ไปใช้ค่ะ
โดย ทองสุข ดิษสระ (2012-04-06 00:21:32) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17:ความทุ่มเทที่ครูสมบูรณ์ให้กับนักเรียนน่าภูมิใจแทนคนที่อยู่ในวิชาชีพนี้่ดิฉันไม่ได้จบคณิตศาสตร์แต่ได้สอนคณิตศาสตร์จึงชอบดูเทคนิคต่าง ๆ ที่ครูผู้มีประสบการณ์หลาย ๆ ท่านเพื่อมานำเป็นตัวอย่างในการฝึกตัวเองให้มีความรู้ในด้านนี้อย่างลึกซึ้ง มีช่วงหนึ่งที่อาจารย์ให้เด็กออกมาหน้าชั้น ดิฉันก็เคยใช้วิธีนี้แต่เด็กที่ดิฉันสอนไม่ยอมออกมาหน้าชั้นเรียนเลยค่ะ อาจเป็นเพราะเด็กโตเกินทีจะใช้เพลงประกอบการเรียนหรือเปล่าค่ะตอนนี้สอน ม.1กับม.2ค่ะ
โดย ประภาพร ต่ายครบุรี (2012-04-06 10:08:45) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดวิชาของ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นเทคนิคการสอนที่ดี นักเรียนเรียนด้วยความสนุนกสนานได้ปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เด็กกล้าแสดงออก กระตุ้นเร้าใจให้เด็กอยากเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิด เสริมประสบการณ์ตรง คุณครูดูแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลาย ๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเองได้ ค่ะ เพราะเราสามารถนำไปใช้ฝึกทักษะให้นักเรียนได้ในหลายทักษะ เช่นทักษะการคิด ทักษะการพูดสื่อสาร เป็นต้น
โดย นงลักษณ์ กลิ่นหอม (2012-04-07 11:10:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยการปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานไม่เกิดความเบื่อหน่าย การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ต้องเน้นการปฏิบัติจริง การสร้างสถานการณ์ การได้ร้องเพลง นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้ เหมือนที่ครูสมบูรณ์พูดว่า การอยากเรียนรู้และการรักการเรียนในวิชาต่าง ๆ ของนักเรียนทำให้การสอนสำเร็จไปกว่าครึ่ง การจัดประสบการณ์ ในงานวันเถ้าแก่น้อย นักเรียนมีความสุขกับการเรียนู้ผ่านประสบการณ์จริง ลงมือทำ โดยนำวิชาต่าง ๆ บูรณาการในกิจกรรมนี้ได้ เช่น วิชาสังคม วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเทคนิคการสอนนี้ควรได้รับการเผยแพร่ต่อไป
โดย วารุณี เพียรประกอบ (2012-04-08 13:47:55) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดวิชาการ เป้นเทคนิคการสอนที่ดี นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างคงทน เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีการร้องเพลงทำให้นักเรียนเกิดความสนใน เป็นการจูงใจนักเรียนได้ดี ในการเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัยหาซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในการเรียนคณิตศาสตร์ในแทบทุกชั้นเรียน เพราะนักเรียนเป็นส่วนมากไม่ชอบอ่านโจทย์ เม่ือไม่ชอบอ่านโจทย์เด็กก็จะไม่คิด เมื่อไม่คิดก็ไม่สามารถแก้โจทย์ปัยหาในข้อนั้น ๆ ได้ เทคนิคของท่านยังช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกอีก รวมทั้งมีการเสริมแรงด้วยการชมเชยเมื่อนักเรียนกล้าแสดงออก และมีกำลังใจ ขอชมว่าเป็นเทคนิกการสอนที่ดี ขอขอบคุณ
โดย ลักษณา สังวาลย์เพชร (2012-04-08 15:03:34) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: จากการได้ศึกษาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ของ อาจารย์สมบูรณ์ สุทธิชื่น นับว่ามีความหลากหลายและจัดกิจกรรมได้เหมาะสมในแต่เรื่องแต่ละเนื้อหาจริงๆ เรียกว่าแบบครบวงจรก็ว่าได้ สังเกตจากใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของผู้เรียน ความกระตือรือล้นในการร่วมกิจกรรม เป็นสุดยอดของการเรียนรู้จริงๆ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและช่วยกันทำกิจกรรมจนสำเร็จ และที่สำคัญนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้โดยการได้ปฏิบัติกิจกรรมในวันเถ้าแก่น้อย
โดย สายพิณ กันทะวงค์ (2012-04-08 15:57:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ศึกษาแนวการสอนของคุณครูสมบูรณ์ สุทธิช่ื่น รู้สึกชื่นชมคุณครูสมบูรณ์มากเลยค่ะ ที่คุณครูได้มีแนวคิดี ๆ ในการนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ิ คุณครูมีการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย นอกจากนี้กิจกรรมเถ้าแก่น้อยทำให้ผุ้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์จากประสบการณ์การจริงในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถใช้คณิตศาสตร์ได้จริง สัมผัสได้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้สิ่งที่ได้นอกเหนือจากการเรียนก็คือการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคส่วนคือ บ้าน วัด และโรงเรียน นับว่าเป็นส่ิงที่ได้ที่ครูท่านอื่น ๆ สามารถนำไปใช้บูรณาการการเรียนการสอนได้ค่ะ
โดย เบญจวรรณ ศรีเธาว์ (2012-04-08 17:10:47) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูตอนตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น ในช่วงแรกเป็นช่วงเกี่ยวกับการสอนโดยใช้เพลงเข้ามาเป็นสื่อกลางในการสอนเด็กซึ่งจะช่วยให้เด็กที่ยังไม่ค่อยรู้หนังสือสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขอีกทั้งยังทำให้เด็กมีการเรียนรู้ได้ดีขึ้นและสนุกกับการเรียนซึ่งเป็นแนวทางที่ดีมากที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อาจจะปรับรู้แบบของเพลงที่สอนให้เหมาะสมกับวัยของเด็กและในช่วงกิจกรรมวันเถ้าแก่น้อยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่โรงเรียนหลายโรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับโรงเรียนของท่านได้ทั้งนี้ในกิจกรรมวันเถ้าแก่น้อยไปเพียงแต่จะทำให้เด็กได้ลงมือเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดีแล้วเรายังจะเห็นความสามารถในการบวกลบเลขในการขายของของเด็กและกิจกรรมนี้ยังทำให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พบป่ะกันทำงานร่วมกันซึ่งทำให้เห็นถึงความสามัคคีของชุมชนได้อีกด้วย
โดย ณรงค์ชัย วรรณศิลป์ (2012-04-09 15:57:13) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอน ตลาดนัดณิตศาสตร์ของอ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นการใช้เพลงในการจัดการเรียนการสอนซึ่งนักเรียนได้รับความรู้พร้อมกับความสนุกสนาน คุณครูมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายมีการเสริมแรงแก่นักเรียนซึ่งเมื่อก่อนดิฉันคิดว่าเสริมแรงเพียงนิดหน่อยก็พอแล้ว แต่ครูแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการเสริมแรงซึ่งเป็นการสร้างความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนและในการศึกษานอกห้องเรียนรู้สึกประทับใจกับจัดกิจกรรม เถ้าแก่น้อย ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งครูนักเรียนผู้อำนวยการ ผู้ปกครองและท้องถิ่นสร้างความรู้และทักษะในการซซซซื้อขายและสือสารดิฉันดูแล้วรู้สึกอยากให้โรงเรียนเป็นอย่างนี้บ้างแต่โรงเรียนของดิฉันอยู่บนเขาคงทำแบบนี้ไม่ได้แต่การดูครั้งนี้จุดประกาายวามคิดให้ดิฉันนำไปประยุกตืใช้กับโรงเรียนของดิฉันแล้วขอบคุณรายการโทรทัศน์ครู ที่จุดประกาายให้เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติต่อไป
โดย เอื้อมพร ยศปัญญา (2012-04-10 14:57:36) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง ให้เด็กๆได้สนุกกับบทเรียนผ่านบทเพลง หรือการพาไปศึกษาคณิตศาสตร์นอกเรียน กับวันเถ้าแก่น้อย ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงทั้งเป็นผู้ซื้อ และ ผู้ขาย
หลังจากการชมรายการนี้แล้ว คิดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ครูอีกหลายท่านคิดวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนของตนมีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นด้วยวิธีการที่ไม่ยากเกินไปได้อย่างไร จะพยายามนำไปปรับใช้พัฒนานักเรียนของดิฉันบ้างค่ะ
โดย วิภาภรณ์ จุฑาธิปไตย (2012-04-12 06:55:00) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการตอน ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ประทับใจและชื่นชมทั้งคุณครู โรงเรียน และชุมชน ที่มีความร่วมมือเพื่อฝึกฝนให้เด็กตัว เล็ก ๆ เติบโต เป็นคนมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์ คนที่ชื่นชมมากที่สุด คือ อ.สมบูรณ์ เทคนิคการให้ความรู้ของอาจารย์เยี่ยมยอดมาก ใช้เพลงในการจูงใจให้ชอบเรียนคณิตศาสตร์ ประโยคคำพูดของอาจารย์ที่ว่า "ถ้าเด็กชอบเรียนคณิตศาสตร์เท่ากับเขาเรียนรู้เรื่องไปครึ่งหนึ่งแล้ว" จริงด้วยถ้าทำสิ่งที่ชอบความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอน วิธีสอนของอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ควรนำไปปรับสอนได้ทุกโรงเรียน
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-04-13 15:42:50) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) ทำให้เราได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ตั้งแต่กาสอน สื่อการสอน การให้คำชมเชยแก่นักเรียน และสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือ วันเถ้าแก่น้อยของโรงเรียน เป็นสิ่งที่ดี ผมว่าโรงเรียนอื่นๆ น่าจะนำไปใช้บ้าง เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้บูรณาการทุกวิชา อีกทั้งนักเรียนได้รู้จักการวางแผน การเตรียมร้าน การจัดร้าน การนำเสนอ สิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น และเด็กก้จะมีความสุขมากๆๆๆในวันเถ้าแก่น้อย
โดย เมธี วรรณวงค์ (2012-04-15 11:31:21) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสมบูรณ์ เป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของเด็กและสามารถนำสิ่งที่อยู่รอบๆๆตัวเด้กมาใช้ในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการสอนคณิตสาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหาด้วยบทเพลงหรือการที่ทางโรงเรียนอนุบางกรวย ( วัดศรีประวัติ ) มีโครงการวันเถ้าแก่น้อย ทำให้รู้ว่าการที่เราสอนเราจะต้องสามารถให้เด็กนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและโครงการวันเถ้าแก่น้อยสามารถสอนอะไรได้หลายอย่างกับเด็กและทำให้โรงเรียนรู้จักธรรมชาติของเด็กว่าต้องการอะไรและคุณครูสมบูรณ์ก็สามารถทำให้เด็กไม่กลัวที่จะเรียนคณิตศาสตร์และสนุกกับการเรียนมากขึ้น
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-18 19:04:05) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: ชอบมาก ๆ เลย การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยบทเพลง ทำให้นักเรียนได้สนุกกับบทเรียนผ่านบทเพลง ได้ฝึกให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาด้วยตนเองและอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบคือการเรียนคณิตศาสตร์นอกห้องเรียนกับกิจกรรม "วันเถ้าแก่น้อย" เป็นการตอกย้ำว่าเราเรียนคณิตศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน :tv04: :tv18:
โดย ระเบียบ ขำคม (2012-04-18 20:51:07) [แสดงความคิดเห็น]
ประเดิมบทก็ต้องนั่งฟังอย่างตั้งใจ เพราะครูท่านนี้กล่าวว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่ว่ายุคไหนๆ ก็ไม่ชอบคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องที่ต้องขบคิดกันเพราะเราก็ต่างเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญ สอบวัดความสามารถที่ไหนก็ใช้คณิตศาสตร์ เมื่อคนส่วนใหญ่เห็นว่าคณิตศาสตร์สำคัญแต่คนสาวนใหญ่อีกนั่นแหละที่ไม่ชอบคณิตสาสตร์ มันจึงเป็นเรื่องที่สวนทางกันอย่างไม่น่าเชื่อ ครูท่านเป็นผู้มีประสบการณ์พยายามจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลายๆ อย่าง ท่านบอกก็คนมันใจไม่เอาตั้งแต่แรก การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เลยคิดกันว่ามันยากเกินไป สิ่งที่น่าคิดที่ท่านพยายามจัดการเรียนการสอนให้มันสนุกสนานโดยยังคงรูปแบบของวิถีไทย
โดย สุนทร พริกจำรูญ (2012-04-19 16:36:29) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันย่อมทำให้เกิดความร่วมมือความสนใจของนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้จากในห้องเรียนโดยใช้เพลงง่ายๆซึ่งสนุกสนานทำให้ไม่เครียดจากนั้นก็นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวัน ยิ่งกระตุ้นการอยากรู้อยากลองเป็นอย่างยิ่ง เกิดความสนุกสนานในกิจกรรมจริงที่นำความรู้มาใช้ ได้รู้จักการวางแผน การจัดการ และการแก้ปัญหาอีกทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์ในรูปแบบนี้จะไม่น่าเบื่อสำหรับนักเรียนอีกเทคนิคการสอน ตลาดนัดณิตศาสตร์ของอ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น เป็นการใช้เพลงในการจัดการเรียนการสอนซึ่งนักเรียนได้รับความรู้พร้อมกับความสนุกสนาน คุณครูมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายมีการเสริมแรงแก่นักเรียนซึ่งเมื่อก่อนดิฉันคิดว่าเสริมแรงเพียงนิดหน่อยก็พอแล้ว แต่ครูแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการเสริมแรงซึ่งเป็นการสร้างความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนและในการศึกษานอกห้องเรียนรู้สึกประทับใจกับจัดกิจกรรม เถ้าแก่น้อย
โดย สถาพร หาดสาร (2012-04-20 10:29:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูสมบูรณ์ เมื่อได้ชมแล้วได้แรงบันดาลใจในการสอนโจทย์คณิศาสตร์สามารถนำไปใช้ได้เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเด็กได้ การชมเด็กโดยเพื่อนน่าประทับใจมากจะนำไปใช้จะได้เห็นร้อยยิ้มของลูกศิษย์ของตนเองเหมือนกับรอยยิิมของลูกศิษย์ของคุณครูสมบูรณ์ เมื่อคุณครูสมบูรณ์มีรูปแบบการสอนใหม่อย่าลืมนำมาให้ชมอีกนะคะ อยากได้เพลงของคุณครูจังเลย บางเพลงจดไม่ทัน ชอบกิจกรรมตลาดนัดเถ้าแก่น้อยมากถ้ามีโอกาสจะนำไปเสนอผู้บริหารและคุณครูที่โรงเรียน ขอชื่นชมในความสำเร็จ
โดย ลัดดาวัลย์ อานุภาพสโมสร (2012-04-20 15:33:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกำลังใจในความทุ่มเทของคุณครูสมบูรณ์ อานิสงค์นี้คงเกิดกับครอบครัวของท่าน
โดย ลัดดาวัลย์ อานุภาพสโมสร (2012-04-20 15:35:13) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ดีมาก เป็นบทเรียนในวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิชาคณิตศาสตร์ จากการฟังเพลงในบทเรียนที่กำลังเรียน ทำให้เด็กสนุกสนาน พร้อมทั้งยังให้เด็กจดจำในเนื้อหาเรื่องนั้น และทำให้เด็กได้เรียนบทเรียนบูรณาการไปหาวิชาอื่น เช่น ภาษาไทย ในลักษณะนาม ของดอกไม้ มีการเสริมแรง และกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น อีกทั้งเถ้าแก่น้อย เป็นการฝึกการซื้อ ขาย ในการคิดเลข บวก เลข และการทอนเงินที่ถูกต้อง กล้าตัดสินใจ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จากการได้ดูเรื่องนี้แล้วคิดว่าจะนำไปพัฒนาเด็กในปีการศึกษาต่อไปค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย ไพลิน แสนใจมูล (2012-04-20 20:43:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูตอน ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เพลงเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ เพราะใคร ๆ ก็ชอบร้องเพลงโดยเฉพาะเด็ก ๆ ค่ะ และมีส่วนสำคัญอย่างมากให้เรื่องของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมจินตนาการ อันจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก ๆ ค่ะ เด็กจะมีนิสัยร่าเริง กล้าแสดงออก อีกทั้งเพลงที่นำมาร้องก็เป็นเพลงที่ง่าย ๆ เด็ก ๆ สามารถร้องได้ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าประทับใจมากค่ะ
โดย พิกุลศรี ชัยชิต (2012-04-20 21:21:07) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรม หรือบทเพลงเข้ามาช่วยจะทำให้เด็กให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งเด็กเกิดการเรียนรู้ สามารถท่องจำได้ง่าย แล้วเด็ก ๆ จะสนุกสนานไปกับบทเพลงแทนความเครียดที่ว่า "เมื่อไหร่จะจำได้ซะที" เค้าจะเพลิดเพลิด คล้อยตามบทเพลง ซึ่งเป็นการช่วยเสริมแรงเด็กได้อีกทางหนึ่ง และพอได้ดูเรื่องนี้แล้วทำให้มีความคิดที่จะนำกิจกรรมต่าง ๆ ไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเด็กไทย
โดย นลินญา บุญเต็ม (2012-04-21 10:10:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนโดยใช้ บทเพลงมาเป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กสนใจในการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งเหมาะกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ในการเรียนต้องมีสิ่งเร้าเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจมากขึ้น ซึ่งในวีดีโอชิ้นนี้ได้มีวิธีการสอนในเรื่องของการคูณ ซึ่งเรื่องของการคูณนั้น เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรของเด็กระดับชั้นประถมศึกษา และในการสอนได้ให้เด็กได้ปฎิบัติจริง จึงทำให้เด็กได้รับความรู้และได้ประสบการณ์ และที่สำคัญ สังคมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วย...จึงทำให้ได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น และได้รับความรู้อย่างแท้จริง :tv02:
โดย สุภมิต จันดีวงษ์ (2012-04-22 21:58:51) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ดีมาก เป็นบทเรียนในวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิชาคณิตศาสตร์ จากการฟังเพลงในบทเรียนที่กำลังเรียน ทำให้เด็กสนุกสนาน พร้อมทั้งยังให้เด็กจดจำในเนื้อหาเรื่องนั้น และทำให้เด็กได้เรียนบทเรียนบูรณาการไปหาวิชาอื่น เช่น ภาษาไทย ในลักษณะนาม ของดอกไม้ มีการเสริมแรง และกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น อีกทั้งเถ้าแก่น้อย เป็นการฝึกการซื้อ ขาย ในการคิดเลข บวก เลข และการทอนเงินที่ถูกต้อง กล้าตัดสินใจ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
โดย ณิชกานต์ เขี้ยวแก้ว (2012-04-26 10:09:54) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยครับ เป้นบทเรียนที่น่าสนใจ ผมเป็นครูคณิตศาสตร์ แต่ไม่ค่อยมีทักษะในการสอนสักเท่าไร ทั้งที่ก็เป็นครูมาระยะหนึ่งแล้ว ความรู้มี แต่การถ่ายทอดยังไม่ค่อยดีเท่าไร สอนเด็กไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ การได้ศึกษาวิดีโอนี้ คงจะช่วยให้ผมมีเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้ เปิดเทอมใหม่คงต้องนำไปเปิดให้นักเรียนดู เรียกได้ว่าศึกษาไปร่วมกันกับนักเรียน แต่ตอนนี้ขอโหลดเอาไปเก็บไว้ก่อน รับรองว่าเอาไปใช้ทำประโยชน์ได้แน่ ๆ คราวนี้ ขอบคุณครับ
โดย ธนิต เสาวพันธุ์ (2012-04-26 14:05:50) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของของคุณครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น ดีมากค่ะ โดยใช้การสอนด้วยเพลงผ่านเนื้อหาบทเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความสุขในการเรียน สนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มที่ฝึกให้นักเรียนช่วยกันคิด ช่วยกันหาคำตอบ ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความรักในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย สุกัญญา จาดี (2012-04-26 14:25:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนโดยใช้ บทเพลงมาเป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กสนใจในการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น อีกทั้งเถ้าแก่น้อย เป็นการฝึกการซื้อ ขาย ในการคิดเลข บวก เลข และการทอนเงินที่ถูกต้อง กล้าตัดสินใจ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว :tv02: :tv17:
โดย สุภีร์ เย็นจิต (2012-04-26 23:21:17) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดคณิตศาสตร์ คุณครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สอนเน้นความหลากหลาย เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและการฝึกปฏิบัติ สอนคณิตศาสตร์ด้วยเพลงสั้นๆง่ายๆมาแปลงได้สอดแทรกเนื้อหา นำเนื้อเพลงมาสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็ว การใช้เกมทำให้นักเรียนสนุก การแข่งขันทำให้เด็กมีแรงกระตุ้นและคุณครูยังเสริมแรง ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ การพาไปศึกษานอกห้องเรียนนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง วิธีการจำลองกิจกรรมเถ้าแก่น้อยเป็นประสบการณ์ตรง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่แท้จริง ขอขอบคุณและจะนำเทคนิคของคุณครูไปใช้ค่ะ 1 2 3 เยี่ยม
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-04-29 13:17:17) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น ขอชื่นชมคุณครูสมกับเป็นมืออาชีพจริงๆ เทคนิคการสอนของคุณครูทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนดีมาก ทำให้เด็กสนใจและสนุกมีความสุขต่อการเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำให้การเรียนรู้อย่างมีความหมายมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่แนะนำให้จะได้นำไปเป็นต้นแบบปรับใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ของข้าพเจ้าหรือครูหนู อยู่โรงเรียนบ้านหนองตาฉาวฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2ต่อไปได้ ขอขอบคุณค่ะ
โดย นาฏยา กลิ่นหอม (2012-04-30 10:14:00) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: การเรียนการสอนที่ข้าพเจ้าได้ชมนี้เป็นการสอนที่สนุกในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งการเรียนคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์หาเป็นเรื่องยากในการเข้าใจของเด็ก แต่ในการเรียนการสอนนี้ทำให้การเรียนการสอนง่ายขึ้น ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจมีการกล้าแสดงออก กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ การที่ให้เด็กไปสัผัสกับของจริง ผู้ปกครองที่คิดว่าลูกตัวเองทำไม่ได้ก็สามารถเข้าใจในตัวลูกมากขึ้น และยังเป็นการที่นำพาชุมชนเข้ามาในโรงเรียนได้โดยใช้ความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ปกครอง เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ
โดย สุรีรัตน์ พัชรภิญโญ (2012-05-01 10:49:35) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: การเรียนการสอนที่ข้าพเจ้าได้ชมนี้เป็นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่สนุกมาก ซึ่งการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเป็นเรื่องยากที่จะให้นักเรียนเข้าใจ แต่ในการเรียนการสอนนี้ทำให้การเรียนการสอนง่ายขึ้น ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ การที่ให้นักเรียนได้สัมผัสกับสถานการจริงเป็นการที่ให้เด็กได้ใช้ความรู้ที่เรียน ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการของบุตรหลานตนเอง และยังเป็นนำชุมชนเข้ามาในโรงเรียนได้โดยใช้ความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ปกครอง เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
โดย สุรีรัตน์ พัชรภิญโญ (2012-05-01 11:20:58)
ข้าพเจ้าได้รับชมรายการเป็นเทคนิคการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ครูก็พลอยยินดีกับความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยากได้มีการหาวิธีที่จะทำให้นักเรียนหันมาสนใจวิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีต่างๆ เช่นการนำเข้าบทเรียนโดยการใช้เพลงแล้วมีการสอดแทกเนื้อหาเข้าไปด้วย ทำให้เด็กนักเรียนได้ทั้งนันทนาการและได้ความรู้เด็กๆจึงมีความสนใจในการเรียน นอกจากนั้นยังใช้การสังเกตสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมาใช้ในการเรียน และมีการใช้เกมเป็นอีกตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการความคิด ความกระตือรือร้นและได้นำเพลงเดิมที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงใหม่ให้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นนักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง แล้วนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การจัดตลาดนัดคณิตศาสตร์เพราะเด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจะช่วยฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อที่ต่อไปผู้เรียนจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ครูผู้สอนและเพื่อนๆในห้องจะให้แรงเสริมกับผู้ที่มีความกล้าแสดงออก ขอขอบคุณนะครับจะได้นำไปประยุกต์ใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านหนองตาฉาวฯ ขอขอบคุณนะค่ะ :tv17: :tv18:
โดย นาฏยา กลิ่นหอม (2012-05-02 11:50:40) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง ให้เด็กๆได้สนุกกับบทเรียนผ่านบทเพลง หรือการพาไปศึกษาคณิตศาสตร์นอกเรียน กับวันเถ้าแก่น้อย ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงทั้งเป็นผู้ซื้อ และ ผู้ขาย การจัดการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรม หรือบทเพลงเข้ามาช่วยจะทำให้เด็กให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งเด็กเกิดการเรียนรู้ สามารถท่องจำได้ง่าย แล้วเด็ก ๆ จะสนุกสนานไปกับบทเพลงแทนความเครียดที่ว่า "เมื่อไหร่จะจำได้ซะที" เค้าจะเพลิดเพลิด คล้อยตามบทเพลง
โดย กฤษณ์สกร ชัยวีรพันธ์เดช (2012-05-02 20:20:19) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยคะมีแผนการสอนให้ด้วยน่าสนใจมากๆๆถึงแม้ว่าจะได้สอนแต่มัธยมแต่เมื่อดูแล้วก็ให้ความสนใจอยู่เพราะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ดีมาก เป็นบทเรียนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิชาคณิตศาสตร์ จากการฟังเพลงในบทเรียนที่กำลังเรียน ทำให้เด็กสนุกสนาน พร้อมทั้งยังให้เด็กจดจำในเนื้อหาเรื่องนั้น และทำให้เด็กได้เรียนบทเรียนบูรณาการไปหาวิชาอื่นๆๆ เป็นการฝึกการซื้อ ขาย ในการคิดเลข บวก เลข และการทอนเงินที่ถูกต้อง กล้าตัดสินใจ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
โดย เดือนรุ่ง น้อยกมล (2012-05-03 14:01:23) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิควิธีการที่ครูนำมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นสุดยอมการสอนทีเดียว ที่ชอบมากที่สุดคงจะเป็นการจัดตลาดคิดได้เก่งเชียว รวมทั้งความร่วมมือของทั้งครู ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งโรงเรียน ยิ่งโดยเฉพาะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอย่างนี้ คุณครูสมบูรณ์ครูสุดยอดค่ะ อยากติดต่อกับคุณครูจังเลยอยากได้คำแนะนำดีดี e-mail ดิฉัน pin4555@gmail.com ขอบคุณค่ะ
โดย หนูพิน อุดมทรัพย์ (2012-05-03 21:14:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเลขเก่งไม่ยาก :tv10: :tv10:
โดย ชณิศา บุษราคัมสกุล (2012-05-03 23:40:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้รับชมโทรทัศน์ครูในตอน ตลาดนัดคณิตศาสตร์ ของอาจารย์ลัดดา สุทธิชื่น ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายจะช่วยให้การเรียนของเด็กนักเรียนมีความสนุกที่ได้เรียนรู้ และอยากที่จะเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนลุ้นว่าครูจะสอนอะไร และทำให้เขาได้คิดตามในสิ่งที่ครูกำลังสอน และในตอนกลางของคลิปวีดีโอจะเป็นการจำลองสถานการณ์ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วม และไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้น แต่ยังมีผู้ปกครอง และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของครูให้แก่นักเรียนด้วย เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดด้วยตนเอง โดยมีผู้ปกครองและครูให้คำแนะนำ ขอให้ครูทุกท่านสู้ๆนะค่ะ
โดย สุกมล ไกรวารีย์ (2012-05-04 16:27:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมเทคนิควิธีการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของอาจารย์สมบูรณ์ สุทธิชื่น แล้วทำให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วการสอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเข้าใจได้ก็ไม่ยากอย่างที่คิดและยังสามารถนำวิชาเอกของเรามาบูรณาการในการสอนได้อีกด้วยแล้วคิดว่าตัวเองก็สามารถจะนำเทคนิคการสอนของอาจารย์สมบูรณ์ นี้ไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้ไม่ยากเลย แถมตอนท้ายยังมีกิจกรรมเฒ่าแก่น้อยเพิ่มเติมเข้ามาให้อีกซึ่งน่าสนใจมากๆ
โดย ธนัทมน ทองกร (2012-05-05 11:30:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมเคนิคการสอนของอาจารย์ลัดดา สุทธิชื่น ได้เห็นความน่ารักของเด็กๆ ได้เห็นความตั้งใจจริงของอาจารย์ที่จะทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาของคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้รับความสุข สนุกสนานจากการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการเรียนช่วยทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน เทคนิควิธีการสอนของอาจารย์มีความน่าสนใจ เร้าความสนใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับการเรียน เทคนิคที่หลากหลายทำให้เด็กนักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย มีประโยชนฺมากๆ ค่ะ ถ้านำไปใช้กับนักเรียนของดิฉันคงมีความสุขทั้งเด็กทั้งครูนะคะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 17:07:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมเคนิคการสอนของอาจารย์ลัดดา สุทธิชื่น ได้เห็นความน่ารักของเด็กๆ ได้เห็นความตั้งใจจริงของอาจารย์ที่จะทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาของคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้รับความสุข สนุกสนานจากการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการเรียนช่วยทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน เทคนิควิธีการสอนของอาจารย์มีความน่าสนใจ เร้าความสนใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับการเรียน เทคนิคที่หลากหลายทำให้เด็กนักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย มีประโยชนฺมากๆ ค่ะ ถ้านำไปใช้กับนักเรียนของดิฉันคงมีความสุขทั้งเด็กทั้งครูนะคะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 17:07:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมเคนิคการสอนของอาจารย์ลัดดา สุทธิชื่น ได้เห็นความน่ารักของเด็กๆ ได้เห็นความตั้งใจจริงของอาจารย์ที่จะทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาของคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้รับความสุข สนุกสนานจากการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการเรียนช่วยทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน เทคนิควิธีการสอนของอาจารย์มีความน่าสนใจ เร้าความสนใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับการเรียน เทคนิคที่หลากหลายทำให้เด็กนักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย มีประโยชนฺมากๆ ค่ะ ถ้านำไปใช้กับนักเรียนของดิฉันคงมีความสุขทั้งเด็กทั้งครูนะคะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 17:07:56) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูสมบูรณ์ สิทธิชื่น ... จากวิดีโอ เป็นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เพลง ซึ่งเป็นการกระตุ้นความสนใจในการเรียนและนักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก สามารถนำไปปรับใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ ในชั้นต่าง ๆ ได้ดีมาก นักเรียนก็จะความสุขและสนุกกับการเรียนรู้คริตศาสตร์ ทำให้คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ขอ
โดย ณรงค์ศักดิ์ ขาวสุริยจันทร์ (2012-05-16 15:09:04) [แสดงความคิดเห็น]
ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง ให้เด็กๆได้สนุกกับบทเรียนผ่านบทเพลง หรือการพาไปศึกษาคณิตศาสตร์นอกเรียน กับวันเถ้าแก่น้อย ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงทั้งเป็นผู้ซื้อ และ ผู้ขาย ทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ ทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปสำหรับนักเรียน
โดย แสงเดือน พิมพ์เสนา (2012-05-17 08:02:13) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูโทรทัศน์ครู ตอน "ตลาดนัดคณิตศาสตร์" ของครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น ร.ร.อนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) เป็นตัวอย่างที่เข้าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ รู้ปัญหาของการเรียนรู้ของนักเรียน และรู้ปัญหาการสอนของครูที่ยึดติดกับตัวตำราเดิมๆ หรือยึดแนวการสอนของ สำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่ง คุณครูเป็นผู้มีแนวคิดที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจ คือ การนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียน ในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ครูก็พลอยยินดีกับความสำเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้สะดวก
โดย อาภรรัตน์ สมรัก (2012-05-17 15:33:48) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนดีมากค่ะ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริง ส่งผลให้เด็กไม่เบื่อหน่ายการเรียนคณิตศาสตร์ เด็กมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้จริง ๆ จะเห็นได้ว่าทุกคนอยากมาส่วนร่วม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก รู้จักวางแผน รู้จักแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์จริง ชอบมากค่ะ สอนอย่างนี้เด็กจะมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ความจริงดิฉันก็ใช้วิเทคนิคการสอนเช่นนี้แต่ไม่หลากหลายเท่า ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับชมในวันนี้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ผู้ปกครองนักเรียน และนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ เชื่อว่าเด็ก ๆ ชอบแน่นอน เพราะเป็นการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ขอบคุณมากนะคะสำหรับประสบการณ์ดีดี ขอบคุณค่ะ
โดย รุ่งทิวา จารุจิตร (2012-05-19 15:58:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันย่อมทำให้เกิดความร่วมมือความสนใจของนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้จากในห้องเรียนโดยใช้เพลงง่ายๆซึ่งสนุกสนานทำให้ไม่เครียดจากนั้นก็นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวัน ยิ่งกระตุ้นการอยากรู้อยากลองเป็นอย่างยิ่ง เกิดความสนุกสนานในกิจกรรมจริงที่นำความรู้มาใช้ ได้รู้จักการวางแผน การจัดการ และการแก้ปัญหาอีกทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์ในรูปแบบนี้จะไม่น่าเบื่อสำหรับนักเรียนอีกต่อไปค่ะ
โดย วิไลวรรณ แพงศรี (2012-05-25 11:17:46) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสมบูรณ์ทั้งเก่งและขยันจริงๆค่ะ ขอชื่นชม เห็นด้วยที่คุณครูบอกว่าไม่มีวิธีใดหรือสื่อแบบไหนที่จะใช้สอนได้ดีเยี่ยมในทุกเรื่อง วิชาครูนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และครูที่สามารถใช้กลวิธีกับสถานการณ์นั้นๆได้เป็นครูมืออาชีพค่ะ ดิฉันรู้สึกประทับใจกิจกรรมเถ้าแก่น้อย อยากเอามาปรับใช้ในงานผู้ปกครองสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน นอกจากนั้นก็จะพยายามแต่งเพลงคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เอาไว้สอนเอง หากแต่งได้แล้ว ใช้ได้ผล จะเอามาฝากนะคะ
โดย ศรีกัลยา เทียนน้อย (2012-05-28 21:51:23) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสมบูรณ์ สุทธิชื่น มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เช่นการร้องเพลง การจำลองตลาดเพื่อให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงและเป็นการฝึกให้เด็กแก้ปัญหาเฉพาะหนเาอีกต่างหาก ดูจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แล้วนึกถึงทฤษฎีพหุปัญญาของฮาร์เวิร์ดการ์เนอร์ที่มุ่งพัฒนานักเรียนทั้ง 8 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านมิติสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวให้จังหวะ ดนตรี ตรรกะ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น สังคม ภาษา ฯลฯ ที่สำคัญครูให้ความสำคัญต่อเจตคติของนักเนรียนที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-30 23:35:49) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อดิฉันชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) ที่เน้นการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ด้วยบทเพลงและเกมส์ โดยการแข่งขัน ด้วยกระบวนการกลุ่ม ตามด้วยการเสริมแรง ด้วยข้อความที่กล่าวชม การสอนคณิตฯแบบนี้ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มทำให้ ให้เด็กๆได้สนุกกับบทเรียนผ่านบทเพลง หรือการพาไปศึกษาคณิตศาสตร์นอกห้องเรียน กับวันเถ้าแก่น้อย ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงทั้งเป็นผู้ซื้อ และ ผู้ขาย ทำให้นักเรียนได้ใช้คณิตศาสตร์มาใช้ในการทอนเงิน การนับสิ่งของ การคิดกำไรขาดทุน พร้อมทั้ดึงชุมชนเข้ามาร่วมในรูปแบบ"บวร"ดีมากเลยค่ะ ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-31 17:12:03) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนในลักษณะนี้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้นและทำให้เกิดความสนุกสนาน
โดย พาดีละ ยะมา (2012-06-16 17:58:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ ยิ่งเป็นการสอนด้วยเพลงโดยใส่คณิตศาสตร์เข้าไปโดยทำให้เด็กเรียนรู้ตัวเลขโดยไม่รู้ตัวเป็นการปลูกฝังที่สนุกและกระตุ้นเด็กให้ชอบคณิตศาสตร์ ทั้งในภาคปฏิบัติ นอกห้องเรียน เถ้าแก่น้อย คิดว่าดีมากเลยค่ะ จะนำไปใช้กับเด็กๆ ขอบคุณคุณครูที่แบ่งปันเทคนิคดีๆให้ได้ชมค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย เอื้อมพร เลขจิตร (2012-06-20 12:18:27) [แสดงความคิดเห็น]
มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เกิดความร่วมมือความสนใจของนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้จากในห้องเรียนโดยใช้เพลงง่ายๆ ซึ่งสนุกสนานทำให้ไม่เครียดจากนั้นก็นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย อนนท์ ภูพันนา (2012-06-22 10:24:56) [แสดงความคิดเห็น]
แนวความคิดของคุณครูแปลกใหม่ สอนเด็กโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจิง ให้เด็กได้เห็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตจริง มีเทคนิคการสอนที่ดีเหมาะสมกับเนื้อหา
โดย อัญญาณี สุมน (2012-06-23 23:28:49) [แสดงความคิดเห็น]
ที่โรงเรียนเคยทำตลาดนัดในลักษณะนี้มาแล้ว 1 ครั้งเมื่อได้มาชมรายการนี้แล้วคิดว่าน่าจะนำกลับมาจัดที่โรงเรียนอีก :tv14:
โดย นนทวร ไพรศรี (2012-07-07 15:02:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ของอาจารย์ ทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่วนในห้องเรียนทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาง่ายๆจากเนื้อเพลง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนนอกห้องเรียนทำให้นักเรียนรู้จักการซื้อและการขายของอย่างเป็นระบบ กล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มมีการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นผู้ซื้อและผูขายที่ดี ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 19:22:49) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวย บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดค่ะ เพลงน่ารักๆใกล้ๆตัว นักเรียนสามารถใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้ง่าย สัมผัสได้ ตอบคำถามได้ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว ส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถนำไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ :tv15:
โดย พันธ์อร ฉิมพิบูลย์ (2012-07-14 13:03:26) [แสดงความคิดเห็น]
อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น มีเทคนิดการสอนที่หลากหลายเป็นการสอนคณิตศาสตร์ที่สนุกนักเรียนคงชอบและอยากเรียนไม่มีเบ่อแน่ๆ ค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย เบญจมาศ ณ บุตรจอม (2012-07-21 17:57:23) [แสดงความคิดเห็น]
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เอาคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัดเด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้เป็นเทคนิคการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้การเรียน และใช้สื่อทางดนตรี มาช่วยในการเรียนรู้ สามารถทำได้ดีมากเป็นครูที่เข้าใจธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง รู้ปัญหาของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน :tv04:
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-08-01 21:05:06) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนเทคนิค ดีค่ะ ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมของเนื้อหา นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อสำหรับนักเรียนอีกต่อไป นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการเรียน
โดย อ้อมอุษา สุ่มมาตย์ (2012-08-16 16:35:25) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องตลาดนัดคณิตศาสตร์ เป็นการบูรณาการที่ดีมากใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และเห็นด้วยกับคุณครูที่ว้่าไม่มีวิธีการใดที่ตายตัวดังนั้นครูต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถาณการณ์
โดย อารีรัตน์ อัศวเวศน์ (2012-08-21 09:22:44) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกจัง เด็กๆได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและได้ปฏิบัติจริงความรู้คงทนติดตัวไปอีกยาวไกล :tv18:
โดย สำราญ บุญสันเทียะ (2012-08-21 14:12:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก การจะสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจนั้นยากมากแต่การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้จริงนั้นทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แล้วการนำบทเพลงมาช่วยสอนทำให้เด็กสนุกไปกับการเรียน นอกจากนี้ยังมีการเสริมแรงโดยการชมเด็กที่กล้าคิกกล้าทำทำให้เด็กสนุกและกล้าคิดอะไรใหม่ๆมากขึ้น
โดย วิชชุดา ขิกกุด (2012-09-11 11:47:22) [แสดงความคิดเห็น]
เพลงเป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจนักเรียนได้มาก โดยเฉพาะกับนักเรียนในระดับประถม ยิ่งถ้าให้มีการแสดงท่าทางประกอบจะให้ความสนใจกับครูผู้สอนและเนื้อหาที่เรียนเป็นอยากมาก นอกจากนั้นการร้องเพลงจะทำให้จำเนื้อหานั้นได้ดีมากยิ่งขึ้น เรื่องที่ยากอย่างวิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องง่ายได้ และเรียนสนุกได้ไม่แพ้วิชาพละ ถ้าหากครูคณิตศาสตร์ รู้จักการบูรณาการกับวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และในปัจจุบันมีการนำมาบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้นักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น เป็นการแก้ปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไปในตัว
โดย สำเนียง ชูชีพ (2012-09-12 10:09:50) [แสดงความคิดเห็น]
เพลงเป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจนักเรียนได้มาก โดยเฉพาะกับนักเรียนในระดับประถม ยิ่งถ้าให้มีการแสดงท่าทางประกอบจะให้ความสนใจกับครูผู้สอนและเนื้อหาที่เรียนเป็นอยากมาก นอกจากนั้นการร้องเพลงจะทำให้จำเนื้อหานั้นได้ดีมากยิ่งขึ้น เรื่องที่ยากอย่างวิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องง่ายได้ และเรียนสนุกได้ไม่แพ้วิชาพละ ถ้าหากครูคณิตศาสตร์ รู้จักการบูรณาการกับวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และในปัจจุบันมีการนำมาบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้นักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น เป็นการแก้ปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไปในตัว
โดย สำเนียง ชูชีพ (2012-09-12 10:10:05) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถดัดแปลงเนื้อเพลงประยกต์ให้เข้ากับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีมาก ดึงดูดความสนใจในการเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนจดจำเนื้อหาได้ดีมากยิ่ง นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะ ขอบคุณเทคนิคการสอนดีๆนะคะ จะนำไปปรับใช้ในการสอนวิชาอื่นๆด้วยค่ะ
โดย วราพร นำภา (2012-09-23 11:47:48) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ศึกษาเทคนิคการสอนของครูแล้วรู้สึกประทับใจมาก เป็นกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ที่ดีสามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้ดีมาก
เด็กในวัยนี้ชอบเรียนปนเล่น เรียนอย่างสนุกสนานและเข้าใจเนื้อหาที่เด็กประทับใจ
โดย พัฒรา ผ่องอักษร (2012-09-25 05:57:14) [แสดงความคิดเห็น]
เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบ เด็กไม่เบื่อ เพราะมีเพลงด้วย เด็กที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ ก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยโดยไม่มีแต่คณิต คิดอย่างเดียว เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจดีมากครับ :tv15:
อีกทั้งมีการบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างความร่วมมือให้เด้กกับชุมชน
โดย ปภณ ตั้งประเสริฐ (2013-03-21 22:28:47) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น ใช้วิธีการสอนด้วยบทเพลงน่าสนุก ทำให้นักเฃรียนจำได้ง่ายขึ้นและไม่น่าเบื่อ เวลาที่นักเรียนตอบถูกครูมีคำชมทำให้นักเรียนมีกำลังใจกล้าที่จะตอบ หรือการพาไปศึกษาคณิตศาสตร์นอกเรียน กับวันเถ้าแก่น้อย ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงทั้งเป็นผู้ซื้อ และ ผู้ขาย ทำให้นักเรียนเกิดความสุขกับการเรียน ได้ประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก
โดย ธัญมาศ นิยมญาติ (2013-11-29 20:31:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวีดีโอ ตลาดนัดคณิตศาสตร์ ดิฉันคิดวีดีโอนี้มีความน่าสนใจดีค่ะ มีความสนุกสนานทำให้นักเรียนสนใจในการศึกษา หาเทคนิคมาสอนนักเรียนได้ดี และทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม ให้นักเรียนมีทักษะในการคิด ในการฝึกปฏิบัติทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกในการเรียน การจัดการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความสนุกสนานทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่ได้เรียนคณิตศาสตร์ และมีเพลงประกอบซึ่งทำให้นักเรียนมีทักษะการจำ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนการสอนที่นำไปใช้ในการศึกษาได้ :tv02: :tv15:
โดย จินดา สีชาเชตุ (2014-02-17 04:51:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวีดีโอ ตลาดนัดคณิตศาสตร์ ดิฉันคิดวีดีโอนี้มีความน่าสนใจดีค่ะ มีความสนุกสนานทำให้นักเรียนสนใจในการศึกษา หาเทคนิคมาสอนนักเรียนได้ดี และทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม ให้นักเรียนมีทักษะในการคิด ในการฝึกปฏิบัติทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกในการเรียน การจัดการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความสนุกสนานทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่ได้เรียนคณิตศาสตร์ และมีเพลงประกอบซึ่งทำให้นักเรียนมีทักษะการจำ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนการสอนที่นำไปใช้ในการศึกษาได้ :tv02: :tv15:
โดย จินดา สีชาเชตุ (2014-02-17 04:52:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวีดีโอ ตลาดนัดคณิตศาสตร์ ดิฉันคิดวีดีโอนี้มีความน่าสนใจดีค่ะ มีความสนุกสนานทำให้นักเรียนสนใจในการศึกษา หาเทคนิคมาสอนนักเรียนได้ดี และทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม ให้นักเรียนมีทักษะในการคิด ในการฝึกปฏิบัติทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกในการเรียน การจัดการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความสนุกสนานทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่ได้เรียนคณิตศาสตร์ และมีเพลงประกอบซึ่งทำให้นักเรียนมีทักษะการจำ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนการสอนที่นำไปใช้ในการศึกษาได้ :tv02: :tv15:
โดย จินดา สีชาเชตุ (2014-02-17 04:52:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวีดีโอ ตลาดนัดคณิตศาสตร์ ดิฉันคิดวีดีโอนี้มีความน่าสนใจดีค่ะ มีความสนุกสนานทำให้นักเรียนสนใจในการศึกษา หาเทคนิคมาสอนนักเรียนได้ดี และทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม ให้นักเรียนมีทักษะในการคิด ในการฝึกปฏิบัติทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกในการเรียน การจัดการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความสนุกสนานทำให้นักเรียนไม่เบื่อที่ได้เรียนคณิตศาสตร์ และมีเพลงประกอบซึ่งทำให้นักเรียนมีทักษะการจำ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนการสอนที่นำไปใช้ในการศึกษาได้ :tv02: :tv15:
โดย จินดา สีชาเชตุ (2014-02-17 04:52:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดิโอตลาดนัดคณิตศาสตร์ ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยครับเพราะคุณครูมีการประยุกต์จากห้องเรียนลงสู่ชีวิตจริงทำให้เด็กนักเรียนสนุกกับการเรียนรู้และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงอีกทั้งการสอนที่ใช้เพลงมาเป็นสื่อการสอนก็ช่วยให้นักเรียนนั้นสนุกได้เกิดความรู้ความเพลิดเพลินในการเรียนการสอนอีกทั้งยังฝึกทักษะกระบวนการคิดได้ดีอีกด้วย :tv02:
โดย ณรงค์ชัย วรรณศิลป์ (2014-05-18 19:35:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชม เทคนิคการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่วยการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัด เด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยากได้มีการหาวิธีที่ทำให้นักเรียนหันมาสนใจวิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีต่างๆ เช่นการนำเข้าบทเรียนโดยการใช้เพลงแล้วมีการสอดแทกเนื้อหาเข้าไปด้วย ทำให้เด็กนักเรียนได้ทั้งนันทนาการและได้ความรู้เด็กๆจึงมีความสนใจในการเรียน นอกจากนั้นยังใช้การสังเกตสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมาใช้ในการเรียน และมีการใช้เกมเป็นอีกตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการความคิด ความกระตือรือร้นและได้นำเพลงเดิมที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงใหม่ให้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นนักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง แล้วนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การจัดตลาดนัดคณิตศาสตร์เพราะเด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจะช่วยฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อที่ต่อไปผู้เรียนจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ครูผู้สอนและเพื่อนๆในห้องจะให้แรงเสริมกับผู้ที่มีความกล้าแสดงออก ขอขอบคุณนะครับจะได้นำไปประยุกต์ใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านหนองตาฉาวฯ ขอขอบคุณนะค่ะ :tv02:
โดย ชุดาภา มะธิปิไข (2014-07-06 03:16:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชม เทคนิคการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่วยการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน และสิ่งที่น่าสนใจคือการนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้จริงกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำคณิตศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของตลาดนัด เด็กได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณจากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนชอบการเรียนรู้ ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน ในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์ สามารถในไปใช้ได้จริง และไม่ยุ่งยากได้มีการหาวิธีที่ทำให้นักเรียนหันมาสนใจวิชาคณิตศาสตร์ด้วยวิธีต่างๆ เช่นการนำเข้าบทเรียนโดยการใช้เพลงแล้วมีการสอดแทกเนื้อหาเข้าไปด้วย ทำให้เด็กนักเรียนได้ทั้งนันทนาการและได้ความรู้เด็กๆจึงมีความสนใจในการเรียน นอกจากนั้นยังใช้การสังเกตสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมาใช้ในการเรียน และมีการใช้เกมเป็นอีกตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการความคิด ความกระตือรือร้นและได้นำเพลงเดิมที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงใหม่ให้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นนักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง แล้วนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การจัดตลาดนัดคณิตศาสตร์เพราะเด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจะช่วยฝึกทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อที่ต่อไปผู้เรียนจะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ครูผู้สอนและเพื่อนๆในห้องจะให้แรงเสริมกับผู้ที่มีความกล้าแสดงออก ขอขอบคุณนะครับจะได้นำไปประยุกต์ใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านหนองตาฉาวฯ ขอขอบคุณนะค่ะ :tv02:
โดย ชุดาภา มะธิปิไข (2014-07-06 03:17:53) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv