thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2054
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2012-04-21  
    อ่านสนุกกับบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ คุณครูทัศนีย์ ตาทอง รร.ส่วนบุญโยปถัมป์  
    การอ่านบทประพันธ์ไม่ว่าเป็นภาษาใดก็ตามจะให้ได้อรรถรสควรอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามจังหวะของบทประพันธ์นั้นๆ การรู้ความหมายของศัพท์ สำนวน วัฒนธรรม และการตีความหมายก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่องการอ่านบทประพันธ์ของครูทัศนีย์ ตาทอง โรงเรียนส่วนบุญโยปถัมป์ จังหวัดลำพูน จึงทำให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยการใช้สื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจบทประพันธ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างสนุกสนาน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

 
 
ได้ความรู้ดีมากๆค่ะ :tv15:
โดย ชลกร แก้วธรรม (2012-05-18 14:06:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูทัศนีย์มาก ๆ ค่ะที่มีเทคนิคการสอน + บุคลิคของคุณครูเองที่ทำให้เรื่องที่ดูเหมือนยากแก่การเข้าใจดูง่ายและเรียนรู้ได้อย่างสนุกขึ้นเยอะ สื่อของคุณครูสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กนักเรียนได้มากเลยค่ะ อย่างน้อยก็ทำให้เรื่องที่พวกเขา (กำลัง) จะรู้สึกเบื่อ ดูน่าสนใจมากขึ้น (สงสัยอยู่นิดหนึ่งว่า เรื่องประกอบคุณครูผลิตสื่อตัวนี้เองเลยใช่ไหมคะ) นอกจากนี้ขอฝากชื่นชมไปยังเด็ก ๆ ที่นอกจากจะหน้าตาสดใสน่ารัก (สไตล์เด็กเหนือ) แล้ว ยังดูเป็นผู้สนใจการเรียนและกล้าแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์และน่าชื่นชมด้วยค่ะ เทคนิคดีๆ นี้ จะขออนุญาตเก็บเอาไปประยุกต์ใช้บ้างนะคะ :tv15:
โดย Sunet B (2012-05-18 15:35:10) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยคุณครูทัศนีย์ ตาทอง รร.ส่วนบุญโยปถัมป์ที่กล่าวว่า ในการเรียนวิชาใดๆ ต้องเริ่มจากง่ายไปหายาก และเมื่อได้ชมการสอนเรื่องบทกลอนภาษาอังกฤษคุณครูทัศนีย์บอกว่าใช้เวลาหลายปีในการสร้างประสบการณ์ในการสอนบทกลอนภาษาอังกฤษ ครูมีเทคนิคและมีคำพูดให้กำลังใจน่ารักๆ เช่น "เด็กจะสนุกกับมันแน่ๆ" ครูสอนด้วยการพูดช้าๆ ชัดเจน มองว่าเป็นการเริ่มต้นภาษาที่ดีจะทำให้เด็กที่ไม่เก่งมากตามเพื่อนๆที่เก่งได้ทัน คุณครูมีการ warm up นักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีในการสอนทุกๆรายวิชาค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2012-05-18 17:33:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็น good model สำหรับการสอนบทร้อยกรอง ซึ่งเป็นปัญหามากสำหรับคุณครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณครูทัศนีย์ ตาทอง จาก รร.ส่วนบุญโยปถัมป์ ได้นำเสนอวิธีการสอนที่ไม่เหมือนใคร เร่ิมจากง่ายไปยาก คุณครูมีการเตรียมสื่อ CAI ที่ให้ทั้งภาพเสียง ความหมายของเรื่อง(Sub title) โดยไม่ต้องอธิบายศัพท์เพิ่มเติม ที่่สำคัญคุณครูใช้ภาษาในการสอนที่เข้าใจง่าย ชัดเจน เป็นเนื่องโชคดีที่เรามีครูไทยดีๆ ที่สอนภาษาต่างประเทศได้ไม่แพ่ต่างชาติ ครับ
โดย สวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์ (2012-05-19 11:03:28) [แสดงความคิดเห็น]
บทประพันธ์ภาษาอังกฤษ สอนยากค่ะ คุณครูสอนได้เก่งค่ะ เห็นด้วยกับการนำเข้าสู่บทเรียนโดยสร้างให้เด็กไม่รู้สึกกลัว ง่ายๆ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนอยู่แล้ว การนำเอาสื่อเทคโนโลยี ทางเสียง ภาพ มาช่วยสอนยิ่งช่วยดึงดูดให้นักเรียนสนใจมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น ไม่เบื่อ คุณครูทัศนีย์ ตาทอง รร.ส่วนบุญโยปถัมป์ ได้นำเสนอวิธีการสอนที่ถูกใจมากค่ะ มีอารมณ์ขันสอดแทรก เด็กมีส่วนร่วมตลอดการเรียนการสอน ดูเด็กๆ พึงพอใจในการเรียน การบูรณาการ ทั้งสี่ทักษะ การในจัดการสอน สนุกดีค่ะ
โดย สังวาลย์ ข่ายแก้ว (2012-05-19 14:36:46) [แสดงความคิดเห็น]
อ่านสนุกกับบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ ของคุณครูทัศนีย์ ตาทอง รร.ส่วนบุญโยปถัมป์ ทำให้เห็นว่าการที่ครูจะสอนบทเรียนแต่ละบทให้น่าสนใจและมีคุณภาพนั้น ครูต้องเตรียมการเรียนการสอนมาอย่างดี และต้องมีความรู้ความสามารถหลายด้านที่จะสร้างความพร้อมให้ตัวครูเอง เช่น ทำความเข้าใจกับบทเพลง ซึ่งนอกจากเนื้อหาแล้วยังมี คำศัพท์ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม สื่อที่จะต้องเตรียมในแต่ละขั้นที่ชัดเจนนักเรียนสามารถเรียนรู้และช่วยกันทำได้ตามวัตถุประสงค์ และยังสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน นักเรียนก็ได้ฝึกครบทุกทัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ยอดเยี่ยมจริงๆ
โดย นวลสมร เผื่อนปฐม (2012-05-19 22:51:22) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้ดีมากๆค่ะ ขอชื่นชมและน่าเอาเป็นแบบอย่าง
โดย สายรุ้ง สมศรีวัฒนา (2012-05-20 21:37:01) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอืนก็ต้องขอชื่นชม คุณครู ทัศนีย์ ตาทอง โรงเรียนส่วนบุญโยปถัมปื ที่สามารถทำให้วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องยอมรับว่าเด็กไทยไม่ค่อยชอบ มาทำให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถทำให้เด็กกล้าแสดงออก ต้องยอมรับเลยว่าการจะสอนวิชาภาษาอังกฤษแก่เด็กนั้นมีความยากกว่าวิชาอื่นๆ เพราะเด็กจะไม่ค่อยกล้าพูด กลัวจะผิด และยังไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่ควร การที่ครูทัศนีย์ สามารถทำให้เด็กกล้าพูดภาษาอังกฤษได้ ต้องยอมรับเลยว่ามีความสามารถมาก และน่ายกย่อ
งให้เป็นแบบอย่างต่อไป
โดย กรวิชญ์ มหาวงค์ (2012-05-21 16:51:46) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนการนำเสนอของอาจารย์ผู้สอน ดูเหมือนง่ายๆแต่สนุก ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องเรียนด้วยใจรักเด็กเกิดความสนุกจึงอยากมีส่วนร่วม ภาษาอังกฤษจำเป็นที่ผู้เรียนต้องมีเจตคติที่ดีต่อภาษา เห็นความสำคัญที่จะนำไปใช้ในชีวิตประวัน โดยเฉพาะในยุกต์ปัจจุบันที่มนุษย์โลกจำเป็นต้องมีภาษากลางเพื่อการสื่อสาร ครูจำเป็นต้องปลูกฝังเจตคติที่ดีให้ผู้เรียน ต้องยอมรับและขอชมเชยอาจารย์ผู้สอนที่ทำได้ดีมาก เด้กนักเรียนเรียนอย่างมีความสุข มีส่วนร่วม ได้ฝึกฝนภาษาของตนเอง คำสั้นๆง่ายที่ครูใช้ เด็กๆสามารถสื่อสารความคิด จินตนาการออกมาเป็นคำกลอนสั้นของพวกเข้า ขอบคุณอาจารย์ทัศนีย์ ตาทอง ดิฉันคงจะได้นำเอาวิธีการง่ายๆของอาจารย์ไปใช้ในชั้นเรียนต่อไปค่ะ
โดย ปัญญกาญจน์ ไชยชนะ (2012-05-21 22:36:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากชมวิดิทัศน์ เรื่องอ่านสนุกกับบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ ของคุณครูทัศนีย์ ตาทอง รร.ส่วนบุญโยปถัมป์เป็นการนำเสนอการสอนอ่านบทร้อยกรองภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน โดยใช้บทเพลงเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำในเนื้อเพลง นักเรียนดูตลก แล้วจับกลุ่มเพื่อทำ mapping จากเรื่องที่ดู นักเรียนได้ระดมความคิดเห็น แล้วมานำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ แล้วให้นักเรียนเขียนบทกลอน นักเรียนได้ค่อยๆเรียนรู้ในการอ่านบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ เกิดความรู้สึกสนุก มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากๆ
โดย เพ็ญนภา คำดำ (2012-05-22 20:00:52) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอชมคุณครูทัศนีย์ ตาทองจากใจจริงว่าคุณครูมีเทคนิคการสอนที่เยี่ยมมากไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงนำเข้าสู่บทเรียนและการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ CAI ผู้เรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนตลอดเวลา ทำให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในใช้ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทั้ง 4 ทักษะ ขอขอบคุณคุณครูทัศนีย์ ตาทอง ที่ได้นำเสนอเทคนิคดีอน่างนี้เพื่อเป็นวิทยาทาน
โดย อรุณรัตน์ ศรีสมุทร (2012-05-22 20:39:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชม...คุณครูทัศนีย์ ตาทอง จัดการเรียนการสอนได้น่าสนุกจริงๆ ครับ บรรยากาศน่าเรียนจริงๆ คุณครูก็น่ารัก ดูนักเรียนสนใจที่จะร่วมกิจกรรมมาก เทคนิคการนำเสนอของครูเยี่ยมจริงๆ มีการนำเหตุการณืหลากลายรูปแบบมาเป็นแนวทางให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ตาม แล้วนำเสนอเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ จากนั้นนักเรียนก็ช่วยกันทำงานเป็นกลุ่ม ได้ระดมความคิด ระดมสมองในการสร้างเรื่อง แล้วนำเสนอต่อชั้นเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน บรรยากาศน่าเรียนอย่างยิ่งครับ
โดย ชาญศิลป์ ส่งเสริม (2012-05-25 11:12:34) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเองที่ทำให้เรื่องที่ดูเหมือนยากแก่การเข้าใจดูง่ายและเรียนรู้ได้อย่างสนุกขึ้นเยอะ สื่อของคุณครูสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กนักเรียนได้มากเลย เรื่องอ่านสนุกกับบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ ของคุณครูทัศนีย์ ตาทอง รร.ส่วนบุญโยปถัมป์เป็นการนำเสนอการสอนอ่านบทร้อยกรองภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน โดยใช้บทเพลงเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน ดูเหมือนง่ายๆแต่สนุก ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องเรียนด้วยใจรักเด็กเกิดความสนุกจึงอยากมีส่วนร่วม ภาษาอังกฤษจำเป็นที่ผู้เรียนต้องมีเจตคติที่ดีต่อภาษา
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-27 01:19:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนบทกลอนภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องละเิีอียดอ่อนสอนยาก คุณครูสอนได้เก่งค่ะ เห็นด้วยกับการนำเข้าสู่บทเรียนโดยสร้างให้เด็กไม่รู้สึกกลัว สอนจากง่ายไปยาก ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนอยู่แล้ว การนำเอาสื่อเทคโนโลยี ทางเสียง ภาพ มาช่วยสอนยิ่งช่วยดึงดูดให้นักเรียนสนใจมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น ไม่เบื่อ คุณครูทัศนีย์ ตาทอง รร.ส่วนบุญโยปถัมป์ ได้นำเสนอวิธีการสอนที่ถูกใจมากค่ะ มีอารมณ์ขันสอดแทรก เด็กมีส่วนร่วมตลอดการเรียนการสอน ดูเด็กๆ พึงพอใจในการเรียนมากค่ะ
โดย รัตติยา เกษตรเอี่ยม (2012-05-27 14:01:28) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนได้ดีมากเลยค่ะ หนูชอบตรงที่ให้นักเรียนฟังเพลงที่มาจากบทร้องกรองแล้วให้นักเรียนเติมคำศัพท์ที่หายไปมันทำให้นักเรียนมีความตั้งใจฟังมากขึ้น
โดย ชญานิศพ์ เจียรสกุลไชย (2012-05-30 18:49:59) [แสดงความคิดเห็น]
บทประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆก็มักจะมีความไพเราะอยู่กับตัวเอง แต่การแต่งบทประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศต่างก็ยากกันคนละแบบ แต่คุณครูทัศนีย์ ตาทอง ทำให้นักเรียนรู้สึกสนใจกับการจะแต่งบทประพันธ์ เพราะคุณครูได้จัดระบบการสอนโดยให้ฟังเพลงและเติมคำศัพท์ ซึ่งเพลงที่คุณครูให้ฟังก็เป็นเพลงที่น่าฟังทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ เพราะ เด็กทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเพลงเพื่อที่จะได้นำคำศัพท์ที่หายไปมาเติมให้ได้ สุดท้ายนี้อยากบอกว่า คุณครูเป็นคนที่สอนดีและสนุกมากค่ะ very nice!!
โดย ณัชชา โชติชื่น (2012-06-01 22:17:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนได้มากทีเดียว ในการอ่านบทประพันธ์ภาษาอังกฤษนั้นก็ต้องมรการออกเสียง สำเนียง accent ให้ถูกต้อง ถ้าเราออกเสียงผิดก็อาจทำให้มีความหมายผิดไปจากเดิม รวมถึงการเปิดสื่อการสอนอื่นๆ เช่นเพลงที่คุณครูนำมาเปิดให้เด็กนักเรียนฟัง และมีการเติมคำลงในช่องว่าง กิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนมีสมาธิและเกิดความตัั้งใจการเรียนมากขึ้นค่ะ
โดย ศุภรดา รัชเศรษฐ์กุล (2012-06-11 19:50:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนในรูปแบบที่ทำให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้น ดีมากๆเลยค่ะ :tv15:
โดย จารุรัตน์ ศิริวงศ์พรหม (2012-06-29 21:59:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนในรูปแบบที่ทำให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้น ดีมากๆเลยค่ะ :tv15:
โดย จารุรัตน์ ศิริวงศ์พรหม (2012-06-29 21:59:22) [แสดงความคิดเห็น]
สอนดีมากๆเลยคะ สามารถทำให้นักเรียนสนใจและเข้าใจได้ง่ายขึ้น สนุกดีคะ :tv18:
โดย ภัคจิรา พร้อมประเสริฐ (2012-07-02 23:20:36) [แสดงความคิดเห็น]
การนำสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะทำให้นักเรียนรับรู้ทั้งสายตา การได้ยิน การปฎิบัติ และความเป็นมิตรไมตรีที่ดีของครูจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการเรียนของผู้เรียน ยินดีและชื่มชมกับการสอนของคุณครูทัศนีย์คะ
โดย สมพิศ เพ็ชรอ่อน (2012-07-29 19:59:02) [แสดงความคิดเห็น]
อ.มีวิธีการสอนที่กระตุ่นน.ร.ให้ฟังคำศัพท์
โดย ณัฐปภัสร์ ติยะศิริโชคชัย (2012-08-28 18:59:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบอกว่าชอบเทคนิคของคุณครูทัศนีย์มากค่ะ เด็กเรียนรู้วิธีแต่งโคลงแบบง่ายๆจากการเรียนรู้โคลงต้นแบบที่ครูนำเสนอในห้องเรียนและนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นของตนเองได้อย่างมีความสุข สนุกกับบทเรียน
โดย วนิดา เหมะรักษ์ (2012-08-30 16:28:13) [แสดงความคิดเห็น]
สอนเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ ดีมากๆเลย
โดย เก็จมณี เส็งเจริญ (2012-09-02 13:18:29) [แสดงความคิดเห็น]
สอนเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ ดีมากๆเลย ชอบวิธีการสอนการนำเสนอของอาจารย์ผู้สอน ดูเหมือนง่ายๆแต่สนุก ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องเรียนด้วยใจรักเด็กเกิดความสนุกจึงอยากมีส่วนร่วม
โดย พรฤดี ส่องศรี (2012-09-03 13:41:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเกี่ยวกับบทร้อยกรอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก โดยคุณครูหาบทร้อยกรองมาจากเพลงซึ่งเป็นวิธที่ทำให้นร.ตั้งใจฟังมากขึ้นเเละเข้าใจมากขึ้น :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ภาวรรณ เเจ้งตามธรรม (2012-09-09 11:42:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยค่ะ เป็นการกระตุ้นผู้เรียนได้น่าสนใจมากค่ะ
โดย ชนนิกานต์ ดีรอด (2012-09-09 20:16:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาว พุทธธิดา นุชสุข นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่3 ม.ราชภัฎเพชรบุรี ได้ดูคลิปการสอนของ อ.ทัศนีย์ ตาทอง คือ อ.เขาสอนเด็กเรื่อง อ่านสนุกกับบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ พอได้ดูแล้วรู้สึกว่าวิธีการสอนของอาจารย์นั้นทำให้เด็กได้รู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น และอาจารย์เขาก็จะใชคือ การใช้เสียงแล้วให้เด็กนักเรียนจำคำศัพท์หรือเนื้อเพลงนั้นให้ได้เพื่อที่จะนำคำเหล่านั้นมาทำแบบฝึกหัดที่สำคัญคือ อาจารย์ได้ใช้ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ดิฉันคิดว่าวิธีการสอนนี้เป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย พุทธธิดา นุชสุข (2012-12-05 16:19:34) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาว พุทธธิดา นุชสุข นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่3 ม.ราชภัฎเพชรบุรี ได้ดูคลิปการสอนของ อ.ทัศนีย์ ตาทอง คือ อ.เขาสอนเด็กเรื่อง อ่านสนุกกับบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ พอได้ดูแล้วรู้สึกว่าวิธีการสอนของอาจารย์นั้นทำให้เด็กได้รู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น และอาจารย์เขาก็จะใชคือ การใช้เสียงแล้วให้เด็กนักเรียนจำคำศัพท์หรือเนื้อเพลงนั้นให้ได้เพื่อที่จะนำคำเหล่านั้นมาทำแบบฝึกหัดที่สำคัญคือ อาจารย์ได้ใช้ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ดิฉันคิดว่าวิธีการสอนนี้เป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ :tv15:
โดย พุทธธิดา นุชสุข (2012-12-05 16:20:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาว ณัฐกฤตา ยอดใส นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่3 ม.ราชภัฎเพชรบุรี ได้ดูคลิปการสอนของ อ.ทัศนีย์ ตาทอง คือ อ.เขาสอนเด็กเรื่อง อ่านสนุกกับบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ พอได้ดูแล้วรู้สึกว่าวิธีการสอนของอาจารย์นั้นทำให้เด็กได้รู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น อาจารย์มีวิธีที่ใช้ คือ การใช้เสียงแล้วให้นักเรียนจำคำศัพท์ให้ได้ เพื่อนำคำมาทำแบบฝึกหัด ทำให้เด็กสนุกไปกับการเรียนและอยากมีส่วนร่วมในการทำกิจกกรรม :tv15:
โดย ณัฐกฤตา ยอดใส (2012-12-05 22:06:47) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาว ณัฐกฤตา ยอดใส นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่3 ม.ราชภัฎเพชรบุรี ได้ดูคลิปการสอนของ อ.ทัศนีย์ ตาทอง คือ อ.เขาสอนเด็กเรื่อง อ่านสนุกกับบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ พอได้ดูแล้วรู้สึกว่าวิธีการสอนของอาจารย์นั้นทำให้เด็กได้รู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น อาจารย์มีวิธีที่ใช้ คือ การใช้เสียงแล้วให้นักเรียนจำคำศัพท์ให้ได้ เพื่อนำคำมาทำแบบฝึกหัด ทำให้เด็กสนุกไปกับการเรียนและอยากมีส่วนร่วมในการทำกิจกกรรม :tv15:
โดย ณัฐกฤตา ยอดใส (2012-12-05 22:09:38) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาว ณัฐกฤตา ยอดใส นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่3 ม.ราชภัฎเพชรบุรี ได้ดูคลิปการสอนของ อ.ทัศนีย์ ตาทอง คือ อ.เขาสอนเด็กเรื่อง อ่านสนุกกับบทประพันธ์ภาษาอังกฤษ พอได้ดูแล้วรู้สึกว่าวิธีการสอนของอาจารย์นั้นทำให้เด็กได้รู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น อาจารย์มีวิธีที่ใช้ คือ การใช้เสียงแล้วให้นักเรียนจำคำศัพท์ให้ได้ เพื่อนำคำมาทำแบบฝึกหัด ทำให้เด็กสนุกไปกับการเรียนและอยากมีส่วนร่วมในการทำกิจกกรรม :tv15:
โดย ณัฐกฤตา ยอดใส (2012-12-05 22:10:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv