thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1966
Rate :
 4
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2012-04-20  
    ENGLISH IS FUN Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ  
    ชมการจัดการเรียนการสอนของ Miss Kate Lewis และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน รร.สาธิตละอออุทิศ ที่คิดว่าพื้นฐานสำคัญของการเรียนภาษาเริ่มจากทักษะฟัง พูด แล้วจึง อ่าน เขียน ประกอบกับการสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ผ่านเกม การเล่นที่สนุกสนาน ผ่านสื่อที่ครูออกแบบทำเองง่ายๆ แต่ช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสของผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
อยากให้มีผู้บริหารแบบนี้ทุกโรงเรียนในประเทศไทย อยากให้มีครูเจ้าของภาษาแบบนี้หลายๆโรงเรียนในประเทศไทย หรือครูคนไทยเริ่มสอนภาษาอังกฤษกับเด็กเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะจากการที่เด็กได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงตามคลิปนี้ เด็กสามารถเข้าใจและใช้ได้ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสนุกสนาน ครูเองก็มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดี ง่าย และสนุกสนาน อยากให้ภาษาอังกฤาในทุกชั้นเรียนและทุกระดับชั้นเป็นแบบนี้ ภาษาอังกฤษคงง่ายนิดเดียวจริงๆ
โดย เบญจพร นาคจันทร์ (2012-05-03 17:19:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบ TPR เป็นการสอนที่ฝึกทักษะการฟังที่ดีมาก และเหมาะสำหรับเด้กอนุบาลที่เริ่มเรียดพราะเด็ก ๆ ได้สนุกกับการเรียนทำให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ดีมากค่ะ
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-06-20 10:13:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นทักษะที่ดีมากทำให้เด็กๆชินและคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้น และยังได้ฝึกพูดภาษากับคุณครูที่เป็นเจ้าของภาษาจึงทำให้เด็กๆได้ฝึกพูดสำเนียงที่ถูกต้อง
โดย จารุรัตน์ ศิริวงศ์พรหม (2012-07-14 10:34:30) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเด็กชั้นอนุบาลเป็นเด็กที่ต้องการการใส่ใจและเเป็นวัยที่เรียนรู้ได้เร็วถ้าโรงเรียนสามารถหาครูชาวต่างชาติมาสอนได้จะสร้างประโยชน์ให้กับเด็กเป็นอย่างมากเพราะเด็กจะได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมก็คือครูชาวต่างชาติและเด็กก็จะได้สัมผัสภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาซึ่งก็เป็นการปลูกฝังเรื่องการออกเสียง ความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษซึ่งเด็กก็จะได้ประสบการณ์ตรงจากชั้นเรียน และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งก็น่าเป็นเรื่องสนุกที่เด็กจะได้เรียนกับครูต่างประเทศ อย่างคำโบราณว่าไว้ว่า ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก
โดย สุภามาศ บุญญานุรักษ์ (2012-07-23 20:25:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก จะนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนและจะแนะนำเพื่อนครูต่อไป :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุวนันท์ จุลวัจน์ (2012-10-25 20:32:17) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย สิราวรรณ ศรีนนเรือง (2013-06-30 12:35:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่มีประโยชน์มากค่ะ ทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่มองว่าภาษาเป็นเรื่องยาก ทำให้เด็กอยากเรียนรู้ ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดี หลากหลายและสนุกสนาน นักเรียนได้ฝึกการออกเสียง การทำซ้ำ การใช้คำศัพท์เดิมที่นักเรียนรู็จัก ทำให้เกิดการเข้าใจอย่างยั่งยืน มีทักษะที่ดี เป็นการสอนที่ปลูกฝังให้เด็กรักการเรียนภาษาอังกฤษ มีความสุขและพร้อมเรียนรู้
โดย ณรพร เรืองรอง (2014-07-18 23:57:30) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv