thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1294
Rate :
 2
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2012-04-05  
    รอบรั้วโรงเรียน : สอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย - School Matters : Early Sex Education  
    ผู้เชี่ยวชาญบางท่านอ้างว่าเด็กๆ ควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านเพศ และพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยอนุบาล วิดีโอนี้เผยให้เห็นนโยบายเพศศึกษาของโรงเรียน 3 แห่ง ในวิดีโอสำหรับโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายนี้ เดวิด สจ็วต ผู้อำนวยการโรงเรียนพิเศษเชพเพิร์ด อธิบายถึงความสำคัญของการสอนนักเรียนเรื่องสรีระร่างกายตั้งแต่ปฐมวัย ไดลิส เวนท์ ผู้ริเริ่มการสอนเพศศึกษาบอกเล่ามุมมองของเดวิด ติดตามชมการสอนนักเรียนเรื่องการเป็นพ่อแม่ เริ่มตั้งแต่การเป็นว่าที่คุณแม่ การเป็นคุณแม่ และทารก ที่โรงเรียนประถมศึกษาเกลนบรุก ในเมืองน็อตติงแฮม วงจรชีวิต และการเกิดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ชั้นป. 6 ร่วมด้วยอีก 4 บทเรียนจากพยาบาลโรงเรียน พอล เฮียรี ผู้อำนวยการรู้สึกพอใจว่านี่คือการศึกษาที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนจนถึงระดับมัธยม ที่โรงเรียนสเกตช์ลีย์ ฮิลล์ในเลสเตอร์ ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเรื่องเพศศึกษา โรงเรียนตระหนักว่าวิชานี้สำคัญสำหรับเด็กๆ และเริ่มสอนวิชานี้ตั้งแต่ชั้นประถม 5  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
จากที่ได้ดูวิดีโอแล้วนั้น ผมคิดว่าปัญหาที่สร้างความลำบากใจให้กับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมากที่สุดการสอน เรื่องเพศ ซึ่งเรื่องนี้ครอบครัว หรือพ่อแม่ควรฟัง และพยายามตอบคำถาม ไม่ควรดุหรือเลี่ยง เพราะหากทำเช่นนั้นเด็กๆ อาจไปแสวงหาคำตอบจากแหล่งอื่น และได้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันมีสิ่งเร้ามาก หากปล่อยให้เด็กๆ เรียนรู้เองก็อาจทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม หากพ่อแม่รู้สึกไม่สะดวกใจ ที่จะพูดคุยเรื่องดังกล่าวกับลูก ควรใช้หนังสือเป็น สื่อกลางในการพูดคุย เนื่องจากขณะนี้มีหนังสือสอนเพศศึกษาตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงวัยหนุ่มสาว มีรูปภาพประกอบ สีสันสวยงาม ใช้ภาษาง่ายๆ อธิบายทำให้เด็กแต่ละวัยเข้าใจได้ง่ายขึ้น "เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือไปกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อื่น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สอนให้ลูกตระหนักถึงการดูแลปกป้องตัวเอง หรือปล่อยให้ลูกสัมผัสสื่อที่เร้าอารมณ์ทางเพศจนชาชินคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรป้องกันโดยการสอนเรื่องทางเพศที่เหมาะสมตั้งแต่เล็กว่า อวัยวะที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ เช่น อวัยวะเพศ เต้านม ก้น เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เด็กต้องดูแลไม่ให้ใครมาสัมผัส และไม่ควรไปสัมผัสของผู้อื่นเช่นกัน" เด็กมีสิทธิที่จะปฏิเสธ ปกป้องตนเอง ร้องขอความช่วยเหลือ และรีบบอกกล่าวให้พ่อแม่รู้ในทันที สำหรับลูกวัยรุ่นควรสอนไม่ให้อยู่ร่วมกับเพื่อนต่างเพศตามลำพัง ควรสอนให้ลูกรู้จักวิเคราะห์ถึงมุมมองในความรักที่แตกต่างระหว่างชายหญิง ที่อาจต่างกันในแง่รักหวังครอบครองกับรักบริสุทธิ์ทุ่มเทให้หมดใจ ขณะเดียวกัน ควรเลี้ยงลูกให้มีความมั่นใจในคุณความดีหรือจุดเด่นในตัวเอง เพราะจะทำให้เด็กไม่เอนเอียงไปตามการชักจูงที่ไม่เหมาะสม และควรสอนไปพร้อมกับหลักศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ด้วย
โดย วุฒิพรรณ คณาญาติ (2012-04-18 16:33:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมเรื่อง สอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการสอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย สำหรับการนำมาใช้ในการจัดประสบการณ์จริงในห้องเรียนเราอาจจะยกตัวอย่างเรื่องราวต่างๆใกล้ตัวเพื่อให้เด็กเข้าใจง่าย อาจจะเล่าเป็นเรื่องราว เพื่อให้เด็กได้จินตนาการตาม เพราะเด็กเล็กๆ จะชอบเรื่องราวที่เป็นจินตนาการ และควรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทางเพศ เพื่อให้เด็กมีค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
โดย ปภาวี ทรัพย์อุไรรัตน์ (2012-04-19 10:18:24) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับการสอนในเรื่องเพศในระดับประถมวัยเป็นเรื่องที่ดูเป็นเรื่องไม่ต้องมีความลึกซึ้งเท่ากับนักเรียนมัธยมศึกษาเนื่องมาจากสภาวะความพร้อมของทางร่างกายและในด้านการรับรูในเรื่องเพศอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ก็ได้เพียงแต่เด็กส่วนใหญ่จะสงสัยแต่เพียงว่าผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะความสนใจในความแตกต่างในเรื่องเพศและลักษณะของแต่ละเพศแตกต้งกันอย่างไรดังนั้นผู้สอนต้องคำนึงถึงระดับในการเรียนรู้ที่เด็กสควรทที่จะรู้เท่านั้นพอถึงในระดับมัธยมก็จัดสรรในหลักสูตรเป็นอีกแบบหนึ่ง
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-04-19 14:01:58) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนเรื่องเพศศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยนั้น เป็นเรื่องที่ดี แต่เนื้อหาสาระที่สอนไม่จำเป็นต้องละเอียดลึกซึ้งเหมือนอย่างกับการสอนเพศศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากระดับความพร้อม ทักษะด้านการรับรู้ยังไม่มีมากพอ คุณครูควรที่จะชี้ให้เห็นแค่ว่า ชาย หญิง แตกต่างกันอย่างไร มีอะไรที่เหมือนหรือต่างกัน และให้เด็กจินตาการตาม ควรปลูกฝังด้านศีลธรรมให้กับนักเรียน ความถูกต้อง และวัฒนธรรมที่ดีงาม
โดย วินัย จิตรจันทร์ (2012-04-19 15:42:28) [แสดงความคิดเห็น]
รอบรั้วโรงเรียนสอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จากการได้ชมวีดีทัศน์การสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ผู้ปกครองควรสนใจโดยเฉพาะพ่อแม่ควรตระหนักถึงการดูแลและวิธีป้องกันตัวเอง โดยให้เด็กได้รู้จักการป้องกันตนเองในแบบพื้นฐาน ควรอธิบายแบบง่าย ๆ ให้เด็กได้เข้าใจให้เด็กได้รู้จักการวิเคราะห์ สอนให้เด็กได้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ครุต้องใช้วิจารณญาณในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กให้เหมาะสมกับวัย :tv04: :tv04: :tv04:
โดย วาสนา บุญมาศ (2012-04-19 17:01:50) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านเพศ และพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยอนุบาล การเรียนรู้เรื่องเพศสำหรับเด็กอาจเป็นดาบสองคม อีกด้านหนึ่งเด็กได้มีความรู้เรื่องเพศการแบ่งแยกเพศหญิงชาย การวางตัว การประพฤติปฏิบัติ ระหว่างหญิงกับชายที่ถูกต้องเหมาะสม การรู้จักรักนวลสงวนตัว การปกป้อง เรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย ที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ควรเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดและคอยแนะนำในส่ิงที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และความสามารถในการตอบคำถามของครูผู้ปกครองเป็นส่ิงสำคัญ เด็กบางคนดูมาจากสื่อต่าง ๆ สงสัย จึงถาม ต้องเอาใจใส่เด็กอย่างจริงจัง
โดย สมพร โอ่วเจริ (2012-04-20 03:26:13) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องบางเรื่องเหมาะสมกับคนไทยแต่บางเรื่องยังคุมเครืออยู่
โดย สมส่วน พระทองคำ (2012-04-20 10:49:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย Early Sex Educationเป็นกิจกรรมทีดีเนื่องจากครูต้องการให้นักเรียนได้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและชาย การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย โดยครูจะต้องจัดการเรียนรู้ในทุกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนแต่ละวัยรับรู้เกี่ยวการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและการปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณืของตนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น การป้องกันตนเองมิให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากสื่อต่าง ๆที่มีให้เห็นอยุ่มากมาย พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมที่ดีงามเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคคลและเห็นในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเพื่อที่เด็กสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยุ่ในสังคมได้ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ฐิติกร เรือนคำ (2012-04-20 11:02:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมเรื่องเพศศึกษาตั้งแค่ปฐมวัยมีความเห็นด้วยที่ควรให้เด็กได้เรียนรู้ เรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งครูและผู้ปกครองควรตอบคำถามในเรื่องที่เด็กอยากรู้โดยอธิบายด้วยถ้อยคำที่เข้าใจง่ายๆไม่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน อาจมีวิทยากรภายนอก เช่นคุณหมอ หรือผู้มีความรู้ได้ให้ความกระจ่าง อาจซื้อหนังสือนิทานหรือหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับเพศศึกษาให้เด็กได้อหัดอ่าน ในการสอนเรื่องเพศศึกษานั้นครูสามารถแทรกและบูรณาการเนื้อหาเข้ากับหน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกันได้ :tv18:
โดย สุภาพร ทรงวิชัย (2012-04-20 18:20:40) [แสดงความคิดเห็น]
ครูที่สอนเรื่องเพศศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยนั้น ไม่จำเป็นต้องละเอียดลึกซึ้งเหมือนอย่างกับการสอนเพศศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากระดับความพร้อม ทักษะด้านการรับรู้ยังไม่มีมากพอ คุณครูควรที่จะชี้ให้เห็นแค่ว่า ชาย หญิง แตกต่างกันอย่างไร มีอะไรที่เหมือนหรือต่างกัน และให้เด็กจินตาการตาม ควรปลูกฝังด้านศีลธรรมให้กับนักเรียน ความถูกต้อง และวัฒนธรรมที่ดีงาม
โดย ธนิวัฒน์ วารีพัฒน์ (2012-04-22 06:12:28) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับปฐมวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กควรได้รับการเรียนรู้ในเรื่องเพศของจนเองและของเพื่อน เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศ ซึ่งเด้กบางคนที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องเพศโดยตรง อาจจะรู้สึกสับสนในตนเอง ควรให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตตั้งแต่วัยทารกจนเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามวัย ให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ในวัยเด็กอาจให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง เช่นทารก เด็ก หรือตุ๊กตา ช่วงโตขึ้นมาอาจให้ศึกษาจากรูปภาพ วิดิโอ โดยมีครูหรือวิทยากรพิเศาที่มีความรู้และมีจิตวิทยาในการสอนเรื่องเพศ คอยให้ความรู้-แนะนำเด็ก หรือเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมเรียนรู้ร่วมกับเด้กได้ยิ่งดีเพื่อที่ผู้ปกครองจะได้คอยชี้แนะให้ความรู้เรื่องเพศกับเด้กได้อย่างถูกวิธี ถ้าเด้กได้เรียนรู้เรื่องเพศตั้งแต่ปฐมวัย รู้ขั้นตอนการเจริยเติบโตของร่างกาย จะทำให้ลดปัญหาเรื่องเพศ เรื่องชู้สาวในวัยเรียนของเด็กได้ซึ่งในประเทศไทยของเราน่าจะสอนเด็กได้แล้วในเรื่องเพศไม่ควรปิดบังเด็กโดบเฉพาะผู้ปกครองควรให้ความสำคัญในการให้ความรู้แก่เด้กในเรื่องเพศ
โดย ตีรณันต์ บุญเนียม (2012-04-22 08:45:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศให้เด็กนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะในปัจจุบันเมื่อเด็กโตขึ้นก็มักจะเห็นเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ตลกไม่จำเป็นกับพวกเขาและมักจะคิดว่าโตไปก็จะรู้เองแต่ถ้าปล่อยไว้ก็อาจทำให้เด็กเขาใจเรื่องเพศในทางที่ผิดในทางที่ไม่ควรรู้หาวิธีศึกษาในทางที่ผิดเพราะในทุกวันนี้มีสื่อมากมายที่เด็กสามารถใช่ในการศึกษามีทั้งสื่อที่ดีและไม่ดีมากมายการที่ครูผู้สอนสอนเด็กก็ควรสอนเด็กเท่าที่เหมาะสมกับเด็กเพราะถ้าเด็กได้รับมากไปก็อาจเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเด็กก็ได้ :tv06:
โดย เกษศรี พรมมาตย์ (2012-04-23 11:49:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาเด็กปฐมวัยให้เด็กรู้จักการดูแลตัวเอง การรักษาความสะอาดการประพฤติปฎิบัติตนให้เหมาะสมแก่วัยปลูกฝังการปฎิบัติตนด้านวัฒนธรรมศีลธรรมการสอนเพศศึกษาช่วงปฐมวัยควรเป็นเรื่องการเจิญเติบโตของร่างกาย ความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงแต่ในปัจจุบันเด็กได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆมาก ทำให้เด็กเกิดความสงสัย หรืออยากรู้ครูหรือผู้ปกครองควรให้คำตอบกับเด็ก
โดย เสาวรักษ์ ผลเจริญ (2012-04-23 16:36:52) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับปฐมศึกษามีความจำเป็นมากเพราะเด็กจะได้รู้ทราบว่าตนเองเป็นเพศไหนควรปฏิบัติตนอย่างไรรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วารุณี คำสอน (2012-04-23 16:51:29) [แสดงความคิดเห็น]
การทีได้รับชมการสอนเรื่องเพสศึกษาให้เด็กปฐมวัยก็ดีนะค่ะแต่ทีได้ประสบการน์มาเป็นการสอนแค่ให้เด็กรู้จักว่าตัวเราคือเพสชาย-หณิงมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากคูณพ่อ คุฌแม่จะต้องคอยตอบคำถามให้ได้ตรงตามความจริงเพราะเด็กๆจะมีคำถามมากมายบางคำถามอาจตอ้งคิดทบทวนอย่างดีก่อนตอบอยากชมการเรียนการสอนของไทยบ้างว่ามีวิธีการนำเสนออย่างไรชักจูงให้เด็กสนใจและเข้าได้อย่างง่ายยังไม่เคยค้นคว้าเรื่องอยางเต็มทีเลยค่ะขอบคุณทีนำเสนอข้อคิดดีๆค่ะ
โดย อัจฉรา พงษาปาน (2012-04-23 17:51:21) [แสดงความคิดเห็น]
มีความเห็นด้วยกับการสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับปฐมวัยแท้จริงแล้วคื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของตนเอง อวัยวะต่าง ๆ การเกิดของตนเอง ซึ่งในระดับปฐมวัยถ้าเรามีเนื้อหาที่เหมาะกับวัยของเด็กแล้วจะทำให้การเรียนรู้นั้นมีคุณค่าสำหรับตัวเด็ก ในเรื่องบุคลากรในการทำการจัดกิจกรรมนอกจากครู ผู้ปกครองแล้วจะดีมากถ้าบุคคลที่มีความสามรถเฉพาะมาให้ความรู้กับเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เพื่อให้เด็กได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในเรื่องของเพศ :tv01:
โดย มัณฑนา ใช้ปัญญา (2012-04-24 13:18:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวคิดที่ดีที่การศึกษาไทยควรเล็งเห็นและนำมาปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งนี้ต้องมีข้อจำกัดประกอบด้วยเนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมไทยเราต่างจากชาติอื่นๆ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรปิดบังหรือรอให้เด็กเรียนรู้เองเมื่ิอถึงวัยเจริญพันธุ์ ควรปลูกฝังเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาตั้งแต่เด็กเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิตคนเมืองที่ขยายวงกว้างมากขึ้น เทคโนโลยีเป็นสื่อนำให้เด็กเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศได้ง่ายกว่าในอดีต ดังนั้นถ้าเราปล่อยปละละเลยคิดว่าเป็นสิ่งไกลตัวปัญหาต่างๆก็ย่อมจะเกิดตามมาเพราะเด็กขาดความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม แต่ทั้งนี้ก็ต้องได้รับการให้ความรู้ที่ถูกวิธี ต้องมีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาว่าแต่ละช่วงวัยต้องเรียนรู้อะไร เท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและสิ่งที่ควรปลูกฝังไปพร้อมๆกับเรื่องเพศศึกษาก็คือ การปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามให้แก่เด็ก ผู้ปกครอง ควรเข้าใจในทิศทางการสอนเรื่องเพศศึกษาไปพร้อมๆกับโรงเรียน ชุมชนก็ควรส่งเสริมโรงเรียนด้วย เพื่อเด็กไทยจะได้เติบโตทั้งสติปัญญา และจิตสำนึก
โดย อัญธิกา พรสัมฤทธิ์กุล (2012-04-24 13:22:36) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษาในชั้นปฐมวัยนั้น เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นดาบสองคมที่ครูจะต้องให้ความระมัดระวังในการสอนเป็นอย่างยิ่ง การสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยจะช่วยให้เด็กเขารู้จักแยกแยะในเรื่องเพศหรือความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย นอกจากนี้แล้ววัยของเด็กเขาเป็นวัยที่ชอบเลียนแบบ เพราะฉะนั้นการสอนก็จะต้องควบคู่ไปกับการเป็นต้นแบบที่ดี ซึ่งจะเกิดเป็นคุณค่าอย่างดีที่สุดสำรับเด็ก
โดย ชัญญานุช มุ่งดี (2012-04-25 10:23:01) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชยว่าท่านมีเทคนิคในการสอน แต่การสอนเพศศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นความรู้ที่ละเอียดอ่อน ครูควรมีความระมัดระวังในการสอน การใช้คำพูดการใช้สื่อการสอน ....การสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับปฐมวัย เป็นความคิดที่ดีเพราะในปัจจุบันมีปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศมาก เด็กปฐมวัย ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา เด็กๆไว้ใจคนอื่น ถูกหลอกลวงง่าย ถ้าเด็กๆเรียนรู้ส่ิงที่ไม่ถูกต้องจากเพื่อนหรือบุคคลอื่น อันตรายอย่างย่ิง .. :tv02:ครูปฐมวัย สพป.พบ.2 :tv09:
โดย สุภาพ บุญประเสริฐ (2012-04-25 10:23:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ในการสอนเด้กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-04-25 10:41:53) [แสดงความคิดเห็น]
อย่างดียิ่ง แต่ครูผู้สอนหรือจัดกิจกรรมนั้นจะต้องเตรียมตัวเตรียมสื่อการสอนให้พร้อมเพื่อที่การสอนนั้นจะได้บรรลุผลตามจุดประสงค์ และเด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน มีความสุข นับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่มี
โดย เตือนใจ น้อยรสำราญ (2012-04-25 10:55:57) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับปฐมวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กควรได้รับการเรียนรู้ในเรื่องเพศของตนเองและของเพื่อน เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศ ซึ่งจากการดูวีดิทัศน์มีการสอนเด็กโดยเริ่มจากขั้นตอนง่าย ๆ เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตตั้งแต่วัยทารกจนเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆตามวัย ให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ในวัยเด็กอาจให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง สำหรับการสอนเด็กปฐมวัยหากเรามีขั้นตอน เนื้อหา ภาษาง่าย ๆ ในการแนะนำครู หรือผู้ปกครองก็จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เนื่องจากในสภาพปัจจุบันเด็กเรียนรู้เรื่องเพศจากการดูสื่อต่าง ๆ หากเด็กไม่ได้รับการแนะนำที่ดี ถูกต้องตั้งแต่ปฐมวัยก็อาจจะเกิดปัญหาได้
โดย สุวรรณี เกาทัณฑ์ทอง (2012-04-25 13:31:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับปฐมวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กควรได้รับการเรียนรู้ในเรื่องเพศของตนเองและของเพื่อน เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศ ซึ่งเด็กบางคนที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องเพศโดยตรง อาจจะรู้สึกสับสนในตนเอง ควรให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตตั้งแต่วัยทารกจนเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามวัย ให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ในวัยเด็กอาจให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง เช่นทารก เด็ก หรือตุ๊กตา ช่วงโตขึ้นมาอาจให้ศึกษาจากรูปภาพ วีดีโอ โดยมีครูหรือวิทยากรพิเศษที่มีความรู้และมีจิตวิทยาในการสอนเรื่องเพศ คอยให้ความรู้-แนะนำเด็ก หรือเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมเรียนรู้ร่วมกับเด็กได้ยิ่งดีเพื่อที่ผู้ปกครองจะได้คอยชี้แนะให้ความรู้เรื่องเพศกับเด็กได้อย่างถูกวิธีเป็นแนวคิดที่ดีที่การศึกษาไทยควรเล็งเห็นและนำมาปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งนี้ต้องมีข้อจำกัดประกอบด้วยเนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมไทยเราต่างจากชาติอื่นๆ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรปิดบังหรือรอให้เด็กเรียนรู้เองเมื่ิอถึงวัยเจริญพันธุ์ ควรปลูกฝังเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาตั้งแต่เด็กเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิตคนเมืองที่ขยายวงกว้างมากขึ้น เทคโนโลยีเป็นสื่อนำให้เด็กเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศได้ง่ายกว่าในอดีต ดังนั้นถ้าเราปล่อยปละละเลยคิดว่าเป็นสิ่งไกลตัวปัญหาต่างๆก็ย่อมจะเกิดตามมาเพราะเด็กขาดความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม แต่ทั้งนี้ก็ต้องได้รับการให้ความรู้ที่ถูกวิธี ต้องมีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาว่าแต่ละช่วงวัยต้องเรียนรู้อะไร เท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและสิ่งที่ควรปลูกฝังไปพร้อมๆกับเรื่องเพศศึกษาก็คือ การปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามให้แก่เด็ก ผู้ปกครอง ควรเข้าใจในทิศทางการสอนเรื่องเพศศึกษาไปพร้อมๆกับโรงเรียน ชุมชนก็ควรส่งเสริมโรงเรียนด้วย เพื่อเด็กไทยจะได้เติบโตทั้งสติปัญญา และจิตสำนึก ถ้าเด็กได้เรียนรู้เรื่องเพศตั้งแต่ปฐมวัย รู้ขั้นตอนการเจริญเติบโตของร่างกาย จะทำให้ลดปัญหาเรื่องเพศ เรื่องชู้สาวในวัยเรียนของเด็กได้ซึ่งในประเทศไทยของเราน่าจะสอนเด็กได้แล้วในเรื่องเพศไม่ควรปิดบังเด็กโดยเฉพาะผู้ปกครองควรให้ความสำคัญในการให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องเพศ :tv05:
โดย มนตรา ผลศรัทธา (2012-04-25 13:34:42) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับปฐมวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กควรได้รับการเรียนรู้ในเรื่องเพศของตนเองและของเพื่อน เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศ ซึ่งจากการดูวีดิทัศน์มีการสอนเด็กโดยเริ่มจากขั้นตอนง่าย ๆ เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตตั้งแต่วัยทารกจนเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆตามวัย ให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ในวัยเด็กอาจให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง สำหรับการสอนเด็กปฐมวัยหากเรามีขั้นตอน เนื้อหา ภาษาง่าย ๆ ในการแนะนำครู หรือผู้ปกครองก็จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เนื่องจากในสภาพปัจจุบันเด็กเรียนรู้เรื่องเพศจากการดูสื่อต่าง ๆ หากเด็กไม่ได้รับการแนะนำที่ดี ถูกต้องตั้งแต่ปฐมวัยก็อาจจะเกิดการสับสนเพศของตนเองและเกิดเป็นปัญหาได้ :tv09:
โดย ฮาดามี มะแิิอเคียน (2012-04-27 07:47:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ชอบบรรยากาศการเรียน การสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน เยี่ยมจริงๆค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ดีค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 08:57:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับปฐมวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กควรได้รับการเรียนรู้ในเรื่องเพศของจนเองและของเพื่อน เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศ ซึ่งเด้กบางคนที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องเพศโดยตรง อาจจะรู้สึกสับสนในตนเอง ควรให้เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตตั้งแต่วัยทารกจนเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามวัย ให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ในวัยเด็กอาจให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง เช่นทารก เด็ก หรือตุ๊กตา ช่วงโตขึ้นมาอาจให้ศึกษาจากรูปภาพ วิดิโอ โดยมีครูหรือวิทยากรพิเศาที่มีความรู้และมีจิตวิทยาในการสอนเรื่องเพศ คอยให้ความรู้-แนะนำเด็ก หรือเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมเรียนรู้ร่วมกับเด้กได้ยิ่งดีเพื่อที่ผู้ปกครองจะได้คอยชี้แนะให้ความรู้เรื่องเพศกับเด้กได้อย่างถูกวิธี ถ้าเด้กได้เรียนรู้เรื่องเพศตั้งแต่ปฐมวัย รู้ขั้นตอนการเจริยเติบโตของร่างกาย จะทำให้ลดปัญหาเรื่องเพศ เรื่องชู้สาวในวัยเรียนของเด็กได้ซึ่งในประเทศไทยของเราน่าจะสอนเด็กได้แล้วในเรื่องเพศไม่ควรปิดบังเด็กโดบเฉพาะผู้ปกครองควรให้ความสำคัญในการให้ความรู้แก่เด้กในเรื่องเพศ เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ชอบบรรยากาศการเรียน การสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน เยี่ยมจริงๆค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ดีค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ
โดย วรรณิภา โสมกุล (2012-04-30 15:31:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมรายการทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องการประยุกต์การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาให้เหมาะกับเด็กปฐมวัยมากขึ้น เพราะการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กปฐมวัย แต่จะสอนอย่างไรให้เหมาะกับวัยของเด็กวีดีโอข้างต้นที่ทางรายการนำมาเผยแพร่ดีมากได้รับความรู้ และแนวทางในการนำไปสอนให้เหมาะกับนักเรียปฐมวัยได้มาก ชอบบรรยากาศการเรียนการสอนในรายการ เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มีเนื้อหาง่ายๆ ไม่ยากเกินความเข้าใจของเด็ก เป็นธรรมชาติดี และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ
โดย จิดาภา ศรีสุข (2012-05-03 20:57:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวคิดที่ดีที่การศึกษาไทยควรเล็งเห็นและนำมาปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งนี้ต้องมีข้อจำกัดประกอบด้วยเนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมไทยเราต่างจากชาติอื่นๆ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรปิดบังหรือรอให้เด็กเรียนรู้เองเมื่ิอถึงวัยเจริญพันธุ์ ควรปลูกฝังเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาตั้งแต่เด็กเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิตคนเมืองที่ขยายวงกว้างมากขึ้น เทคโนโลยีเป็นสื่อนำให้เด็กเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศได้ง่ายกว่าในอดีต ดังนั้นถ้าเราปล่อยปละละเลยคิดว่าเป็นสิ่งไกลตัวปัญหาต่างๆก็ย่อมจะเกิดตามมาเพราะเด็กขาดความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม แต่ทั้งนี้ก็ต้องได้รับการให้ความรู้ที่ถูกวิธี ต้องมีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาว่าแต่ละช่วงวัยต้องเรียนรู้อะไร เท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและสิ่งที่ควรปลูกฝังไปพร้อมๆกับเรื่องเพศศึกษาก็คือ การปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามให้แก่เด็ก ผู้ปกครอง ควรเข้าใจในทิศทางการสอนเรื่องเพศศึกษาไปพร้อมๆกับโรงเรียน ชุมชนก็ควรส่งเสริมโรงเรียนด้วย เพื่อเด็กไทยจะได้เติบโตทั้งสติปัญญา และจิตสำนึก :tv01:
โดย ทรรศทรวง ภูธานี (2012-05-04 09:44:48) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาเด็กปฐมวัยให้เด็กรู้จักการดูแลตัวเอง การรักษาความสะอาดการประพฤติปฎิบัติตนให้เหมาะสมแก่วัยปลูกฝังการปฎิบัติตนด้านวัฒนธรรมศีลธรรมการสอนเพศศึกษาช่วงปฐมวัยควรเป็นเรื่องการเจิญเติบโตของร่างกาย ความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงแต่ในปัจจุบันเด็กได้เรียนรู้จากสื่อต่างๆมาก ทำให้เด็กเกิดความสงสัย หรืออยากรู้ครูหรือผู้ปกครองควรให้คำตอบกับเด็กและใช้วิธีท่ีเหมาะสมไม่ยากเกินความเข้าใจของเด็ก เป็นธรรมชาติดี และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับเด็ก
โดย สุภาภรณ์ ถาวร (2012-05-04 14:03:09) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาตั้งแต่วัยปฐมวัยสอนให้เด็กรู้จักตั้งแต่การตั้งครรภ์ให้เด็กได้จับตอ้งเด็กเล็กๆแล้วค่อยๆนำเด็กๆเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับเพศศึกษาซึ่งเด็กเหล่านั้นจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนี้ทั้งนั้นทางโรงเรียนจะต้องร่วมมือกับผู้ปกครองให้คอยชี้แนะเด็กๆให้เข้าใจถึงการตั้งครรภ์ให้เด็กเข้าใจเพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่สงสัยถ้าผู้ใหญ่ไม่ให้ความกระจ่างแจ้งกับเขา เด็กๆก็จะมีข้อสงสัยอยู่ตลอดไป ทั้งนี้ทั้งนั้นทางโรงเรียนที่จะสอนเพศศึกษากับเด็กเล็กๆจะต้องดูถึงความเหมาะสมและเนื้อหาที่ต้องการให้เด็กรู้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการสอนสอดแทรกปลูกฝังศีลธรรมที่ดีให้กับเด็ก
โดย ศิริรัตน์ คำเกลี้ยง (2012-05-05 22:39:42) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรให้สอนเชิงลึกมากเกินไป เพราะเด็กกอยู่ในวัยที่เริ่มต้น การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมควรจะอยู่ในรูปแบบนิทานหรือการ์ตูนที่สอดแทรกเรื่องเพศศึกษาจะทำให้เด็กเข้าใจได้ง่าย และการเรียนรู้เรื่องเพศในระดับปฐมวัยควรจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และสิทธิชายหญิงพื้นฐาน เช่น การให้เกียรติเด็กผู้หญิงทำกิจกรรมก่อน การให้เด็กผู้ชายปกป้องดูแลเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายต้องไม่รังแกเด็กผู้หญิง เด็กผู้หญิงก็ไม่ควรรังแกเด็กผู้ชายเช่นกัน เป็นต้น สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ เราสามารถปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆได้ เพื่อให้เด็กๆเจริญเติบโตเป็นคนดีของประเทศต่อไป :tv15:
โดย อาจารี ศรีดาวเรือง (2012-05-06 10:52:12) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นเรื่องที่ดีเพราะเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องเพศของตนเองได้อย่างถูกต้อง รู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย หน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ การดูแลรักษาความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายควาแตกต่างระหว่างเด็กหญิงและเด็กชาย การปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับเพศของตนเองและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศตรงข้าม และเรายังสามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามในเรื่องการให้เกียรติแก่เพศตรงข้าม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กก็จะทำให้กลายเป็นนิสัย พฤติกรรมที่ติดตัวเด็กไปจนโต เพื่อที่เด็กเหล่านี้จะได้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
โดย นางสาวสุกันทา ประครองกิจ (2012-05-06 17:46:20) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเพศศึกษาในระดับปฐมวัยไม่ควรลงลึกเพราะเด็กๆยังเล็กมากสอนเพียงคร่าวๆส่วนสำคัญของร่างกายตามที่อาจารย์หรือผู้บริหารที่ได้รับชมบอกเด็กๆจะรู้เรื่องได้ดีบางอย่างซับซ้อนเด็กจะไม่เข้าใจยากต่อการอธิบายเพราะเขายังเล็กอยู่บางครั้งผู้ปกครองไม่เข้าใจถ้าสอนอะไรที่เกินความสามารถเด็กผู้ปกครองจะตำหนิได้เอาอะไรมาสอนเด็กถ้าจะให้ต้องมีการประชุมผู้ปกครองสอนได้ในระดับใดความรู้เรื่องเพศศึกษาปฐมวัยก็จะเข้าใจได้เป็นอย่างดี
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-13 20:26:51) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กควรเรึยนรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยนี้เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมาก ทำให้เด็กนั้นรู้จักตนเองนอกจากชื่อและลักษณะของตนเอง การสอนเรื่องเพศในเด็กจำเป็นต้องให้เค้ารู้ว่าเค้าเกิดมาได้อย่างใรในประเทศไทยมีหนังสือนิทานที่ดีหลายเรื่องที่สอนเรื่องเพศของตนเองส่งผลให้เด็กรู้จักตนเองมากขึ้นและรู้วิธีที่จะปฏิบัติตนในการใช้ชีวิต นิทานแต่ละเรื่องจะเลือกเนื้อหาที่เป็นเรื่องเพศที่เหมาะสมกับวัยของเด็กที่ควรจะรู้ ผู้ปกครองควรเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้และให้ความร่วมมือ
โดย มัณฑนา ใช้ปัญญา (2012-06-23 15:30:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยนั้น เป็นเรื่องที่ดี ทำให้เด็กได้เรียนรู้สรีระร่างกายของมนุษย์ตั้งแต่ต้น เพื่อเป็นรากฐานความรู้ไปสู่ชั้นประถมศักษา จากที่ได้รับชม รอบรั้วโรงเรียน : สอนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย -School Matters : Early Sex Education ได้นำเสนอประเด็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งในประเทศอังกฤษได้เริ่มมีการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยนำเสนอ 3 โรงเรียน ได้แก่ The Shapherd School , Glenbrook Primary School , Sketchley Hill Primary School เป็นการเรียนรู้ที่ดีค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2013-03-02 21:01:24) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า นางสาววีราภรณ์ แฟงมูล รหัส 564186633 สาขาการศึกษาปฐมวัย การสอนเพศศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรให้สอนเชิงลึกมากเกินไป เพราะเด็กกอยู่ในวัยที่เริ่มต้น การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมควรจะอยู่ในรูปแบบนิทานหรือการ์ตูนที่สอดแทรกเรื่องเพศศึกษาจะทำให้เด็กเข้าใจได้ง่าย และการเรียนรู้เรื่องเพศในระดับปฐมวัยควรจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และสิทธิชายหญิงพื้นฐาน เช่น การให้เกียรติเด็กผู้หญิงทำกิจกรรมก่อน การให้เด็กผู้ชายปกป้องดูแลเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายต้องไม่รังแกเด็กผู้หญิง เด็กผู้หญิงก็ไม่ควรรังแกเด็กผู้ชายเช่นกัน เป็นต้น สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ เราสามารถปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆได้ เพื่อให้เด็กๆเจริญเติบโตเป็นคนดีของประเทศต่อไป
โดย วีราภรณ์ แฟงมูล (2014-03-05 05:29:39)
นางสาวรสรินทร์ คำฉิ่ง รหัส 553186530 สาขาการศึกษาปฐมวัย การสอนเรื่องเพศให้เด็กนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะในปัจจุบันเมื่อเด็กโตขึ้นก็มักจะเห็นเรื่องเพศเป็นสิ่งที่ตลกไม่จำเป็นกับพวกเขาและมักจะคิดว่าโตไปก็จะรู้เองแต่ถ้าปล่อยไว้ก็อาจทำให้เด็กเขาใจเรื่องเพศในทางที่ผิดในทางที่ไม่ควรรู้หาวิธีศึกษาในทางที่ผิดเพราะในทุกวันนี้มีสื่อมากมายที่เด็กสามารถใช่ในการศึกษามีทั้งสื่อที่ดีและไม่ดีมากมาย
การสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับปฐมวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กควรได้รับการเรียนรู้ในเรื่องเพศของตนเองและของเพื่อน เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศ ซึ่งจากการดูวีดิทัศน์มีการสอนเด็กโดยเริ่มจากขั้นตอนง่าย ๆ เด็กได้เรียนรู้การเจริญเติบโตตั้งแต่วัยทารกจนเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆตามวัย ให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ในวัยเด็กอาจให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง สำหรับการสอนเด็กปฐมวัยหากเรามีขั้นตอน เนื้อหา ภาษาง่าย ๆ ในการแนะนำครู หรือผู้ปกครองก็จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เนื่องจากในสภาพปัจจุบันเด็กเรียนรู้เรื่องเพศจากการดูสื่อต่าง ๆ หากเด็กไม่ได้รับการแนะนำที่ดี ถูกต้องตั้งแต่ปฐมวัยก็อาจจะเกิดปัญหาได้
โดย นางสาวรสรินทร์ คำฉิ่ง (2014-04-19 08:48:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv