thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 389
Rate :
 3
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าคุณครูผู้สอนด้ใช้จินตนาการ เป็นแนวทางเพื่อให้เข้าถึงโครงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เมื่อเธอเชิญหญิงสาว 5 คนมาพูดคุยกันในชั้นเรียน โดยผู้หญิงทั้ง 5 คนนี้เคยทำงานกับอุตสาหกรรมยาสูบในท้องถิ่นในเขตบริสตอล ทั้งนี้เด็กๆ ได้ใช้กล้องวิดีโอ และกล้องภาพนิ่งดิจิตอล ในการสัมภาษณ์ รูปถ่ายในอดีตจากประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม และโรงงาน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางย้อนอดีต ถ้าเรานำรูปแบบมาปรับใช้กับเด็กไทยจะทำให้เกิดความรักและภาคภูมิในท้องถิ่นตน
โดย ประดิษฐ์ หงษ์โม่บ (2012-03-31 07:21:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเหมาะต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สำหรับเนื้อหาในรายการ คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาบริสตอล ได้ใช้จินตนาการ เป็นแนวทางเพื่อให้เข้าถึงโครงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยได้เชิญหญิงสาว 5 คนมาพูดคุยกันในชั้นเรียน โดยผู้หญิงทั้ง 5 คนนี้เคยทำงานกับอุตสาหกรรมยาสูบในท้องถิ่นในเขตบริสตอล ทั้งนี้เด็กๆ ได้ใช้กล้องวิดีโอ และกล้องภาพนิ่งดิจิตอล ในการสัมภาษณ์ รูปถ่ายในอดีตจากประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม และโรงงาน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางย้อนอดีต ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
โดย อรุณี จำปานิล (2012-04-01 07:37:42) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น - บันทึกแห่งประสบการณ์: รูปแบบการจัดการสอนน่าสนใจและทำให้นักเรียนได้พัฒนาได้หลากหลาย ได้ฝึกทางด้านเทคโนโลยี การทำงานเป็นทีม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากนักเรียนจะได้รับข้อมูลทางด้านประสบการณ์ของผู้ที่มาให้สัมภาษณ์แล้วนั้นนักเรียนหรือเด็กๆยังได้ฝึกทักษะและพัฒนาตนเอง ด้านการฟัง การจับใจความสำคัญ จึงทำให้การสอนในวิชาสังคม หรือประวัฒิศาสตร์ประถมศึกษา นั้น เป็นการสอนแบบบูรณาการในตัวของวิชาได้ :tv17:
โดย อรัญญา สีปูน (2012-04-04 21:36:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเหมาะต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย อามีเนาะ บากา (2012-04-05 09:27:08) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น - บันทึกแห่งประสบการณ์: รูปแบบการจัดการสอนน่าสนใจและทำให้นักเรียนได้พัฒนาได้หลากหลาย นักเรียนได้ใช้สื่อที่หลากหลายในการแลกเปลี่ยนเรียนการจัดบันทึกข้อมูลที่ได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เทคนิครูปแบบการสรุปความคิดเห็นจากการนำเสนอ อีกทั้งแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เป๋นสถานที่จริงก็จะยิ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหานั้นๆ ได้ ซึ่งนักเรียนประถมจะมีความสนุกสนาน เพลินเพลินและสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น ขอบคุณมากครับ
โดย อาดัม ยูโซะ (2012-04-05 12:08:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดใจสำหรับเด็กๆและผู้เรียนซึ่งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี(กล้องวีดีโอ)ที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับการสอนซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจและเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กๆมีความสนุกสนานและยังมีการให้จับกลุ่มรวบรวมความคิดเห็นและทำให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มอีกทั้งยังทำให้สมาชิกในกลุ่มและสมาชิกในชั้นเรียนเองเกิดความสามัคคีซึ้งดิฉันคิดว่าเป็นการดีที่จะส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักการสามัคคีและจะส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงค่ะ
โดย พรพรรณ สิงหเศรษฐ (2012-04-05 12:59:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะการที่ได้รับฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง เด็ก ๆ ได้เข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ และยังได้ทำการบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ การทำกิจกรรมนอกห้องเรียนก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และครูผู้สอนก็ยังคอยแนะแนวทางในการดำเนินงานของเด็ก ๆ ไปด้วย เด็ก ๆ ได้ลงมือทำงานกับกลุ่มเพื่อน ๆ เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้มานำเสนอ ซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์นั้นหลากหลาย แทนที่จะเรียนรู้จาหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง แสดงศักยภาพในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
โดย สุพรรณี (2012-04-05 21:36:28) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนกิจกรรมนี้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเหมาะต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีส่วนร่วมสำหรับเนื้อหาในรายการ คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาบริสตอล ได้ใช้จินตนาการ เป็นแนวทางเพื่อให้เข้าถึงโครงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยได้เชิญหญิงสาว 5 คนมาพูดคุยกันในชั้นเรียน โดยผู้หญิงทั้ง 5 คนนี้เคยทำงานกับอุตสาหกรรมยาสูบในท้องถิ่นในเขตบริสตอล ทั้งนี้เด็กๆ ได้ใช้กล้องวิดีโอ และกล้องภาพนิ่งดิจิตอล ในการสัมภาษณ์ รูปถ่ายในอดีตจากประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม และโรงงาน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางย้อนอดีต ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับ :tv15: :tv15:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-04-06 10:25:28) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น - บันทึกแห่งประสบการณ์ เป็นรูปแบบการสอนที่ใช้ประสบการณ์จริงของกรณีตัวอย่างมาใช้ในการศึอษาให้ความรู้กับนักเรียน เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมากอีกวิธีหนึ่งค่ะ กล่าวคือ การศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโรงงานให้เชื่อมโยงกับอดีตการก่อตั้งของโรงเรียนที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่ว่า ก่อนหน้านี้เคยเป็นโรงงานอะไร เเละพวกเขาทำงาน ดำเนินชีวิต มีเครื่องจักอะไรบ้างและพัฒนาการมาเป็นอย่างไร และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศ ตามหลักสูตรเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ครูต้องการให้นักเรียนเข้าใจการใช้ชีวิตของคนที่ทำงานในโรงงานจริงๆ ให้นักเรียนจิตนาการ จดจำคำบอกเล่าจากการสัมภาษณ์ รู้จักการตั้งคำถามและการเก็บบันทึกข้อมูล เนื่อหาเพื่อนำมาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะนำมาใช้ในการศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปในอนาคต :tv02:
โดย วิลาวัลย์ พรรณสิงห์ (2012-04-06 13:56:45) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น - บันทึกแห่งประสบการณ์ จัดกิจกรรมโดยใช้จินตนาการเป็นแนวทางเพื่อให้เข้าถึงโครงการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก ซึ่งมีเทคนิคการสอนโดยใช้ทั้งผู้มีประสบการณ์ ผู้ปกครอง กล้องวิดีโอ กล้องภาพนิ่งดิจิตอล ภาพหนังสือพิมพ์ โดยก่อนเรียนนักเรียนได้ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับประสบการณ์ตรงจากการฟัง ดู สอบถามสัมภาษณ์ จดบันทึก มีการจินตนาการ จากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ
โดย ถุงเงิน ขจรเจริญศักดิ์ (2012-04-07 12:10:42) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างของชั้นเรียน เช่น การที่คุณครูให้แจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กๆ ในชั้นเรียนได้ร่วมกันคิดเกี่ยวกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังเรียน หรือกิจกรรมที่จะต้องทำมีอะไรบ้าง และเป็นการบูรณาการในหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อให้เด็กเกิดแรงจูงในการเรียนรู้ และได้รับความรู้อย่างเต้มศักยภาพ เช่น การให้เด็กรู้จักการตั้งคำถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้เทคโนโลยีกล้องถ่ายวิดีโอ และการให้เด็กๆ ได้คิดวิธีการนำเสนอข้อมุลที่พวกเขาหา รูปแบบการเรียนการสอนนี้ ครูจำเป้นจะต้องศึกษาข้อมูลและประสานงานกับปราชญ์ก่อนจนจะจัดกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมาย
โดย วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ (2012-04-07 21:44:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษาที่ไม่น่าเบื่อจะทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของตนเองเป็นการเปิดโอาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ จากการสัมภาษณ์ จดบันทึก ถ่ายภาพ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานของการแสวงหาความรู้โดยใช้ประสบการณ์ตรง วิธีการนี้ครูผู้สอนจะต้องศึกษาหาข้อมูลและชี้แจงจุดประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนเข้าใจถึงกรอบของทิศทางที่จะใช้ค้นคว้าข้อมูล
โดย อัมพาพรรณ ดวงกุลสะ (2012-04-10 09:55:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันจบเอกคอมพิวเตอร์ แต่ได้รับมอบหมายให้สอบในวิชาประวัติศาสตร์ด้วย การได้ดูรายการตอนนี้ ทำให้นำไปวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นได้ดีมาก จากเดิมให้นักเรียนไปสอบถามเรื่องราวในอดีต จากปู่ย่าตายายที่บ้าน ผลปรากฏว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเท่าใดนัก การเชิญผู้เฒ่าผุ้แก่ในหมู่บ้านมาเล่าประวัติ นำภาพในอดีตมาให้นักเรียนดู น่าจะเป็นการให้ข้อมูลที่ดีและนักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ในการสอนประวัติศาสตร์แต่ละครั้งจะเน้นย้ำให้นักเรียนภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกในบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษ รู้จักท้องถิ่น ภูมิใจในท้องถิ่น แต่เนื่องจาก ที่อำเภอสอยดาว เป็นอำเภอที่ส่วนใหญ่เป็นคนท้องที่อื่นย้ายมาตั้งถิ่นฐาน จึงไม่มีประวัติเก่าแก่ แต่ก็จะลองนำวิธีตามรายการไปปรับใช้นะคะ
โดย อรชุมา ศรีสิงหเดช (2012-04-12 16:14:30) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาประวัติศาสตร์ อาจเป็นวิชาหนึ่งที่ครูหลายคนมองข้ามความสำคัญไป ซึ่งโดยแท้จริงแล้ววิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญมากที่เด็กๆ ทุกคนควรได้รับรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย หรือแม้กระทั่งท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันเป็นบ่อเกิดซึ่งความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตน ดิฉันเคยจัดกิจกรรมเรื่องศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองเช่นเดียวกัน โดยให้นักเรียนทำโครงงานศึกษาความเป็นมา วิถ๊ชีวิต ของหมู่บ้านของตน โดยการสอบถามผู้รู้ ผู้อาวุโส ภาพถ่าย ซึ่งนักเรียนจะตั้งใจในการสืบค้น และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน ครูร่วมสรุปบทเรียน แต่จากการชมวีดีทัศน์ในครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้แนวคิดเพิ่มที่จะเชิญผู้รู้ในท้องถิ่นมาถ่ายทอดให้นักเรียน ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่ให้แนวคิดนี้ ขอบคุณค่ะ
โดย บุษยมาศ วิชัยดิษฐ์ (2012-04-18 22:07:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น - บันทึกแห่งประสบการณ์ - KS2 History : Local History: Testaments of Experience พบว่าการใช้จินตนาการ เป็นแนวทางเพื่อให้เข้าถึงโครงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เมื่อเธอเชิญหญิงสาว 5 คนมาพูดคุยกันในชั้นเรียน โดยผู้หญิงทั้ง 5 คนนี้เคยทำงานกับอุตสาหกรรมยาสูบในท้องถิ่นในเขตบริสตอล ทั้งนี้เด็กๆ ได้ใช้กล้องวิดีโอ และกล้องภาพนิ่งดิจิตอล ในการสัมภาษณ์ รูปถ่ายในอดีตจากประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม และโรงงาน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางย้อนอดีต เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการอสน
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-31 22:15:31) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางณัฎยา แสงอัคคี ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์จากการรับชมวิดีทัศน์ ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น - บันทึกแห่งประสบการณ์ จัดกิจกรรมโดยใช้จินตนาการเป็นแนวทางเพื่อให้เข้าถึงโครงการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก ซึ่งมีเทคนิคการสอนโดยใช้ทั้งผู้มีประสบการณ์ กล่าวคือ เธอเชิญหญิงสาว 5 คนมาพูดคุยกันในชั้นเรียน โดยผู้หญิงทั้ง 5 คนนี้เคยทำงานกับอุตสาหกรรมยาสูบในท้องถิ่นในเขตบริสตอล ทั้งนี้เด็กๆ ได้ใช้กล้องวิดีโอ และกล้องภาพนิ่งดิจิตอล ในการสัมภาษณ์ รูปถ่ายในอดีตจากประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม และโรงงาน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางย้อนอดีต โดยก่อนเรียนนักเรียนได้ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับประสบการณ์ตรงจากการฟัง ดู สอบถามสัมภาษณ์ จดบันทึก มีการจินตนาการ จากผู้มีประสบการณ์ตรง นักเรียนจะได้รับความรู้ จดจำนาน ประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆได้
โดย ณัฎยา แสงอัคคี (2014-02-22 09:01:55) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv