thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1055
Rate :
 2
ความยาว : 14.19 นาที | Online : 2012-03-01  
    คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : ทำความเข้าใจค่าประจำหลัก - KS1 Numeracy : Understanding Place Value  
    ส่วนเสริมสำหรับรายการตอน "การสอนเรื่องการทำความเข้าใจค่าประจำหลัก" ในรายการตอนนี้จะไปชมการประชุมผู้ปกครองเพื่อสรุปเรื่องการแก้ไขระบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนสปริงฟิลล์ ในเจอร์ซี ทั้งนี้นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถเอาชนะปัญหาทางกรอบความคิดเกี่ยวกับการเรียนเลขหลักสิบ และหลักร้อย ด้วยการใช้ภาษาในทางตรรกะ จาก ยี่สิบ คือเทวนตี้วัน เป็น "ทู-ตี้-วัน" ดังนั้นเด็ก ๆ จะพูดสิ่งประหลาด ๆ ที่บ้าน เราจะได้ฟังปฏิกิริยาจากผู้ปกครอง และเห็นการเข้าใจเรื่องค่าประจำหลักของเด็ก ๆ ที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นพวกเขาจะสามารถนำเอาหลักตรรกะเหล่านี้ไปใช้เองที่บ้านได้ ริชาร์ด ดันน์ ที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ ใช้การเคลื่อนไหวของแก้วกระดาษระหว่าง 2 โต๊ะ เพื่อเพิ่มตรรกะของการบวก และการลบ เราจะเห็นว่าแผ่นกระดาษถูกนำไปใช้อย่างไร บนแผ่นการ์ดที่พิมพ์เลขถึง 40 เลข 0 ถูกซ่อนไว้หลังเลข 6 เพื่อให้ตรงตามแนวคิดที่ว่าเลข 46 มาจาก 10 สี่ครั้งและ 6 ในตอนท้าย ริชาร์ดแสดงให้ผู้ปกครองเห็นว่าเด็ก ๆ จะได้รับการแนะนำให้รู้จักการบวกจำนวน 10 และเลขหน่วยอย่างไรในรูปแบบของ เรื่องราวทางคณิตศาสตร์ ในแนวนอน และวิธีการพัฒนาการบวกในรูปแบบของ "แนวตั้ง"  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
จากที่ได้ชม จะสังเกตว่าผู้สอนได้อธิบายเรื่องรูปธรรม นามประธรรม ควบคู่กันไปเพื่อให้เห็นความแตกต่าง ถึงเราเข้าใจ หากเขียน 2+3 +1=......... กับการใช้วัตถุที่จับต้องได้ เช่น 2ถ้วย บวก3 ถ้วย บวก1 ถ้วย เราจะเห็นคำตอบได้ทันที โดยดูจากด้วยที่รวมกันอีกโต๊ะ ซึ้งเด็กจะสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่า การสอนคณิตศาสตร์อาจารย์ผม มักจะเน้นย้ำเสมอว่า ควรสอนจากง่ายไปหากยาก จากรูปธรรม ไปนามประธรรม และที่สำคัญต้อง ซ้ำๆ เราจะสังเกตได้ว่าเราก็จะเรียนเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมา เช่น + - x / มาตั้งแต่ประถม แต่จะเพิ่มอย่างอื่นมาทีละเรื่อง เช่นจากการ+ - ธรรมดาก็อาจจะเพิ่มเป็นปัญหาโจทย์แทนการใช้ตัวเลขอย่างเดียว คณิตสำหรับบ้างคนอาจจะเข้าใจยาก แต่การสอนให้เข้าใจยากยิ่งกว่า นี้ถือเป็นอีกวิธีที่สามารถนำไปประยุกต์การเรียนการสอนคณิตได้ดีมาก ง่ายๆ แต่เข้าใจ
โดย สราวุธ ไทยญานุสร (2012-03-30 22:23:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอนนี้ถือว่าเป็นประโยชนืมากสำหรับครูในประเทศไทยเพราะเป็นการสอนที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดขึ้นได้จริง การสอนโดยใช้การให้รูปแบบการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เป็นการสอนที่ต้องการสื่อให้เห็นภาพจากการที่เรามองไม่เห็นภาพนั่นคือ การสอนจากการมองนามธรรมเป็นรูปธรรมนั่นเอง นอกจากนี้ผู้เรียนก็ต้องเรียนรู้อย่างมีส่วนร่มด้วย ซึ่งมีการใช้ถ้วยเป็นสื่อในการสอน โดยใช้ถ้วยในการหาคำตอบโดยจะทำให้เห็นภาพในการหาผลบวกของนักเรียนมากขึ้น หลังจากนั้นผู้สอนก็ใช้ถ้วยในการเชื่อมโยงให้เข้ากับการสอนเรื่องค่าประจำหลักซึ่งเป็นการสอนที่ดีมากเลยในฝึกเริ่มต้นลทเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนเห็นภาพในการคิดอย่างชัดเจน แม้ข้าพเจ้ายังไม่เป็นครูเต็มตัวแต่จะนำรูปแบบการสอนนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการสอนพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไป
โดย ชญานิศ หนูขวัญ (2012-03-31 01:35:50) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดค่ะ อยากให้ผู้บริหารในบ้านเรา นำ "การสอนเรื่องการทำความเข้าใจค่าประจำหลัก" มาใช้กันบ้าง (ผู้ปกครองมีส่วนร่วม) ดิฉันชอบและถูกใจตั้งแต่การนำผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของลูกๆ ผู้ปกครองทุกคนมีท่าทางที่สนอก สนใจ และตื่นตัวเป็นอย่างมาก การสอนให้เข้าใจค่าประจำหลักโดยการใช้เสียงแทนหลักสิบ หลักร้อย หลักพัน แปลกดี แต่ง่ายในการจดจำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนคณิตฯในบ้านเราได้ โดยเฉพาะแนวคิดที่ว่า ถ้าเราทำให้ผู้ปกครอง สอนลูกไปในทางเดียวกับที่ครูสอนได้ ก็อาจทำให้เด็ก ที่เคยคิดว่าตัวเองคิดเลขไม่ได้ เก่งเลขได้เลย..ดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่ายิ่งค่ะ... :tv15:
โดย พันธ์อร ฉิมพิบูลย์ (2012-03-31 16:50:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดูในวีดีโอ พบว่า มีการให้ผู้ปกครองได้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาของคณิตศาสตร์ด้วย นั่นอาจจะสื่อว่า ถึงแม้ครูจะเป็นผู้สอน หรือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ แต่หากมีเพียงครูฝ่ายเดียวโดยขาดแรงกระตุ้นหรือแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง นักเรียนก็อาจจะไม่มีการฝึกหรือทบทวนหลังจากที่กลับถึงบ้าน แต่ถ้าผู้ปกครองสอน แต่ผิดหลักการก็อาจจะทำให้นักเรียนเกิดความสับสนได้ว่า ครูสอนผิดหรือผู้ปกครองสอนผิด ฉะนั้นการที่มีผู้ปกครองด้วยก็จะส่งผลให้นักเรียนสอบถามจากผู้ปกครองได้ที่บ้าน แต่ปัญหาอาจจะมีคือ ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่สะดวกก็เป็นได้
โดย รัชฎาภรณ์ คำแผ่น (2012-03-31 22:36:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ ในการนำผู้ปกครองมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครู เพื่อผู้ปกครองจะได้นำไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางโรงเรียน จะนำไปเสนอผู้บริหารที่โรงเรียนค่ะ และเทคนิคการสอนการทำความเข้าใจค่าประจำหลักของครูก็ดีมาก เป็นการสอนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดีกว่าการสอนโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์บนกระดาษแต่เพียงอย่างเดียว สิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนคือความต่อเนื่อง เด็กต้องการการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ซึ่งหากผู้ปกครองสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นทิศทางเดียวกับโรงเรียน คณิตศาสตร์คงไม่ใช่เรื่องยากและน่าเบื่อสำหรับเด็กบางคนอีกต่อไป
โดย พัชรี นาปรัง (2012-04-12 11:16:55) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้บ้านเราสร้างความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียนมาวางแผนในการเรียนร่วมกันในวิชาหลักต่างๆจะได้เข้าใจตรงกัน ช่วยให้การเรียนการสอนทางบ้านและโรงเรียนเป็นสิ่งเดียวกัน การสอนโดยใช้รูปธรรมและนามธรรมให้ไปด้วยกันนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจเป็นอย่างดีทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกและทำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เกิดขบวนการสร้างองค์ความรู้ในตนเอง
โดย วิไล ราชนิยม (2012-04-12 22:20:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ในการนำผู้ปกครองมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครู เพื่อผู้ปกครองจะได้นำไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางโรงเรียน อยากให้บ้านเราสร้างความร่วมมือระหว่างครูและผุ้ปกครองมาวางแผนในการเรียนร่วมกันในวิชาหลักต่างๆจะได้เข้าใจตรงกัน ช่วยให้การเรียนการสอนทางบ้านและโรงเรียนเป็นสิ่งเดียวกันสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนคือความต่อเนื่อง เด็กต้องการการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ซึ่งหากผู้ปกครองสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นทิศทางเดียวกับโรงเรียน คณิตศาสตร์คงไม่ใช่เรื่องยากและน่าเบื่อสำหรับเด็กอีกต่อไป
โดย วิภา จำปาทอง (2012-04-21 13:58:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีทัศน์ตอนนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมทีมีประโยชน์มากๆสำหรับครูคณิตศาสตร์ เพราะเป็นการสอนที่สามารถนำมาปรับ ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนให้เกิดขึ้นได้จริง การสอนโดยการให้รูปแบบการเรียนแก่ผู้เรียน เป็นการสอนที่ดีมากๆครับ มีการสื่อให้เห็นภาพจากการที่เรามองไม่เห็นภาพ เป็นการสอนจากการมองนามธรรมเป็นรูปธรรม ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีการใช้ถ้วยเป็นสื่อในการสอน ในการหาคำตอบโดยจะทำให้เห็นภาพในการหาผลบวกของนักเรียนมากขึ้น มีการใช้ถ้วยในการเชื่อมโยงให้เข้ากับการสอนเรื่องค่าประจำหลักซึ่งเป็นการสอนที่ดีมากครับ เริ่มต้นบทเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนเห็นภาพในการคิดอย่างชัดเจน เปิดเทอมนี้ผมจะนำรูปแบบการสอนนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการสอนในชั้นเรียนของผม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนของนักเรียนและการสอนของผมให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณมากๆๆครับ
โดย เชิดศักดิ์ ตั้นภูมี (2012-04-29 14:08:28) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับค่าประจำหลัก ส่วนเสริมสำหรับรายการตอน "การสอนเรื่องการทำความเข้าใจค่าประจำหลัก" ทางกรอบความคิดเกี่ยวกับการเรียนเลขหลักสิบ และหลักร้อย ด้วยการใช้ภาษาในทางตรรกะ จาก ยี่สิบ คือเทวนตี้วัน เป็น "ทู-ตี้-วัน" ดังนั้นเด็ก ๆ จะพูดสิ่งประหลาด ๆ ที่บ้าน เราจะได้ฟังปฏิกิริยาจากผู้ปกครอง และเห็นการเข้าใจเรื่องค่าประจำหลักของเด็ก ๆ ที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นพวกเขาจะสามารถนำเอาหลักตรรกะเหล่านี้ไปใช้เองที่บ้านได้ ริชาร์ด ดันน์ ที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ ใช้การเคลื่อนไหวของแก้วกระดาษระหว่าง 2 โต๊ะ เพื่อเพิ่มตรรกะของการบวก และการลบ เราจะเห็นว่าแผ่นกระดาษถูกนำไปใช้อย่างไร บนแผ่นการ์ดที่พิมพ์เลขถึง 40 เลข 0 ถูกซ่อนไว้หลังเลข 6 เพื่อให้ตรงตามแนวคิดที่ว่าเลข 46 มาจาก 10 สี่ครั้งและ 6 ในตอนท้าย ริชาร์ดแสดงให้ผู้ปกครองเห็นว่าเด็ก ๆ จะได้รับการแนะนำให้รู้จักการบวกจำนวน 10 และเลขหน่วยอย่างไรในรูปแบบของ เรื่องราวทางคณิตศาสตร์ ในแนวนอน และวิธีการพัฒนาการบวกในรูปแบบของ "แนวตั้ง" เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียนของดิฉัน
โดย ศิริพร ขวัญสิน (2012-05-16 21:30:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับค่าประจำหลัก ส่วนเสริมสำหรับรายการตอน "การสอนเรื่องการทำความเข้าใจค่าประจำหลัก" ทางกรอบความคิดเกี่ยวกับการเรียนเลขหลักสิบ และหลักร้อย ด้วยการใช้ภาษาในทางตรรกะ จาก ยี่สิบ คือเทวนตี้วัน เป็น "ทู-ตี้-วัน" ดังนั้นเด็ก ๆ จะพูดสิ่งประหลาด ๆ ที่บ้าน เราจะได้ฟังปฏิกิริยาจากผู้ปกครอง และเห็นการเข้าใจเรื่องค่าประจำหลักของเด็ก ๆ ที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นพวกเขาจะสามารถนำเอาหลักตรรกะเหล่านี้ไปใช้เองที่บ้านได้ ริชาร์ด ดันน์ ที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ ใช้การเคลื่อนไหวของแก้วกระดาษระหว่าง 2 โต๊ะ เพื่อเพิ่มตรรกะของการบวก และการลบ เราจะเห็นว่าแผ่นกระดาษถูกนำไปใช้อย่างไร บนแผ่นการ์ดที่พิมพ์เลขถึง 40 เลข 0 ถูกซ่อนไว้หลังเลข 6 เพื่อให้ตรงตามแนวคิดที่ว่าเลข 46 มาจาก 10 สี่ครั้งและ 6 ในตอนท้าย ริชาร์ดแสดงให้ผู้ปกครองเห็นว่าเด็ก ๆ จะได้รับการแนะนำให้รู้จักการบวกจำนวน 10 และเลขหน่วยอย่างไรในรูปแบบของ เรื่องราวทางคณิตศาสตร์ ในแนวนอน และวิธีการพัฒนาการบวกในรูปแบบของ "แนวตั้ง" เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียนของดิฉัน
โดย ศิริพร ขวัญสิน (2012-05-16 21:30:43) [แสดงความคิดเห็น]
ากที่ดูในวีดีโอ พบว่า มีการให้ผู้ปกครองได้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาของคณิตศาสตร์ด้วย นั่นอาจจะสื่อว่า ถึงแม้ครูจะเป็นผู้สอน หรือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ แต่หากมีเพียงครูฝ่ายเดียวโดยขาดแรงกระตุ้นหรือแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง นักเรียนก็อาจจะไม่มีการฝึกหรือทบทวนหลังจากที่กลับถึงบ้าน แต่ถ้าผู้ปกครองสอน แต่ผิดหลักการก็อาจจะทำให้นักเรียนเกิดความสับสนได้ว่า ครูสอนผิดหรือผู้ปกครองสอนผิด ฉะนั้นการที่มีผู้ปกครองด้วยก็จะส่งผลให้นักเรียนสอบถามจากผู้ปกครองได้ที่บ้าน แต่ปัญหาอาจจะมีคือ ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่สะดวกก็เป็นได้
โดย จินตนา ทนงศักดิ์วิเศษ (2012-05-17 23:02:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคณิตศาสตร์ตอนนี้ การสอนคณิตศาสตร์รู้สึกไม่ยากและสนุกทำให้อยากติดตามถือว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับครูที่จะนำแนวความคิดหลักการสอนสื่อไปใช้เพราะเป็นการสอนโดยใช้การให้รูปแบบการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เป็นการสอนที่ต้องการสื่อให้เห็นภาพจากการที่เรามองไม่เห็นภาพนั่นคือ การสอนจากการมองนามธรรมเป็นรูปธรรมนั่นเอง นอกจากนี้ผู้เรียนก็ต้องเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งมีการใช้ถ้วยเป็นสื่อในการสอน โดยใช้ถ้วยในการหาคำตอบโดยจะทำให้เห็นภาพในการหาผลบวกของนักเรียนมากขึ้น และการหาผลบวกในแนวนอนก็ทำได้ไม่ยากและเข้าใจง่าย ข้าพเจ้าคิดว่าจะนำหลักการนี้ไปซ้อมเสริมนักเรียนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์และเรียนช้า น่าจะทำให้เกิดผลที่ดีขึ้น
โดย เสริมศรี พจน์มนต์ปิติ (2012-05-19 22:57:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นการเห็นจากรูปธรรมซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเรียนรู้อย่างเข้าใจ ทั้งเป็นสิ่งที่ดีที่สื่อสารวิธีการเหล่านี้ถ่ายทอดลงให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนนี้ด้วยเด็กก็จะได้รับการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจากโรงเรียนสู่บ้านไม่สับสนในการเรียนรู้ทั้งยังมีพื้นฐานทางความรู้สึกเชิงจำนวนที่ดีในการจะต่อยอดเนื้อหาคณิตศาสตรืในระดับที่สุงขึ้นต่อไปอีกด้วย ทั้งผู้เรียนสามารถแยกแยะในเรื่องของค่าประจำหลักที่ถูกต้องตั้งแต่เล็กเห็นว่าควรมีโครงการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้รู้ให้ผู้ปกครองไว้สอนต่อยอดให้บุตรหลานจะดีมากเลยค่ะ
โดย จิราภรณ์ บูชา (2012-05-20 21:45:51) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้บ้านเราสร้างความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียนมาวางแผนในการเรียนร่วมกันในวิชาหลักต่างๆจะได้เข้าใจตรงกัน ช่วยให้การเรียนการสอนทางบ้านและโรงเรียนเป็นสิ่งเดียวกัน การสอนโดยใช้รูปธรรมและนามธรรมให้ไปด้วยกันนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจเป็นอย่างดีทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกและทำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เกิดขบวนการสร้างองค์ความรู้ในตนเอง สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-05-23 21:35:15) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคณิตศาสตร์ทำให้รู้สึกไม่ยากและก็ประโยชน์สำหรับคนที่จะเป็นครูด้วย เป็นสิ่งที่ดีที่สื่อสารวิธีการเหล่านี้ถ่ายทอดลงให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนนี้ด้วยเด็กก็จะได้รับการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจากโรงเรียนสู่บ้านไปสานต่อเป็นสการเรียนรู้ที่ดีทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้นเป็นนามธรรมช่วยให้การเรียนการสอนทางบ้านและโรงเรียนเป็นสิ่งเดียวกันสื่อสารถึงกันได้โดยง่ายผู้ปกครองก็สารมารถจัดการเรียนการสอนได้
โดย วิรตา ดวงราม (2012-05-26 17:13:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้นักเรียนได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกับตัวเลข โดยใช้สื่อที่หาได้ง่าย ๆ ใช้ถ้วยในการหาคำตอบโดยจะทำให้เห็นภาพในการหาผลบวก ครูผู้สอน สื่อได้ชัดเจนมากค่ะ นักเรียนเข้าใจความหมายของค่าประจำหลักอย่างแท้จริง บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดค่ะ :tv17: :tv17:
โดย พันธ์อร ฉิมพิบูลย์ (2012-07-05 11:32:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะเป็นการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากสามารถทำให้เด็กเรียนรู้เข้าใจเร็วขึ้น
โดย นารีซา ลาเต๊ะ (2012-12-05 09:25:42) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv