thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 852
Rate :
 4
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2012-03-01  
    คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths  
    โครงการสปริงบอร์ด ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการคำนวณต่ำ และสำหรับเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือพิเศษ จะได้สามารถผ่านระดับมาตรฐานหลักสูตรแห่งชาติเมื่อต้องทดสอบการสอบแซท รายการตอนนี้จะนำเสนอให้เห็นว่าโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งประสบผลสำเร็จจากการใช้แนวทางตามโครงการสปริงบอร์ด ที่เกี่ยวกับการคำนวณพื้นฐานอย่างไร นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนประถมพริ้นซ์ อัลเบิร์ต เป็นนักเรียนภาษาที่สอง รูบินา โคซา เป็นครูผู้ช่วยชาวเอเชียที่ยังเด็ก ที่ทำงานร่วมกับรูบี โบเกิล นักเรียนชั้นประถม 5 มีคู่มือที่เข้มงวดเกี่ยวกับเมื่อไหร่ และอย่างไร ที่จะนำเอาแนวทางสปริงบอร์ดมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะไม่พลาดโอกาสในชั่วโมงเรียนเกี่ยวกับตัวเลข เราจะได้เห็นรูบินา พยายามสนับสนุนกลุ่มเด็ก ๆ 5 คนในชั้นเรียนประถม 5 ระหว่างชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ต่อมาเราจะเห็นว่าเธอแยกนักเรียนทั้งกลุ่มออกในช่วงท้าย ในตอนบ่าย ขณะที่นักเรียนคนอื่น ๆ ยังรวมตัวกัน มันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าความมั่นใจของเด็ก ๆ ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมากจากความช่วยเหลือพิเศษที่พวกเขาได้รับ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
วันนี้ได้มีโอกาสชมรายการโทรทัศน์ครู ในรายการคณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths ซึ่งความจริงแล้วข้าพเจ้าไม่ได้เป็นครูคณิตศาสตร์ที่สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาหรอกครับ แต่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยความอยากรู้นั่นเองนะครับว่านักเรียนระดับประถมศึกษา เขาจะมีปัญหาการเรียนอย่างไรกันบ้าง เหมือนกับที่ข้าพเจ้าประสบอยู่หรือไม่ คือนักเรียนบางคนอ่อนมากทางด้านคณิตโดยเฉพาะทักษะการคิดคำนวณ อยู่ ม.3 แล้วการดำเนินการง่ายๆทางคณิตยังคิดไม่ได้ ชมรายการเสร็จแล้วทำให้ข้าพเจ้าคิดได้ว่าปัญหานักเรียนเรียนอ่อนมันก็มีเหมือนกันทุกระดับชั้นที่สำคัญอยู่ที่ตัวครูผู้สอนที่จะต้องช่วยเขา เราต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือนักเรียนอย่างรูบินา โคซา กับรูบี โบเกิล ซึ่งต้องยอมรับจริงๆข้าพเจ้ามักทำอะไรด้วยตนเองทุกเรื่อง ต่อไปจะได้นำสิ่งนี้เข้าไปช่วยนักเรียนในชั้นเรียนของข้าพเจ้าบ้าง ผลสัมฤทธิ์จะได้ยกระดับสูงขึ้นไม่หวังถึงผ่านเกณฑ์ของชาติที่สทศ.ทดสอบกำหนดหรอกแต่ขอให้ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดก็พึงพอใจแล้ว ..ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูจริงๆที่มีรายการดีๆให้ครูไทยได้รับชมและพัฒนาตนเองต่อไป..ชมแล้วชอบและจะติดตามเรื่องอื่นๆต่อไปด้วยครับ
โดย จำลอง เพชรหิน (2012-04-10 13:32:21) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชม "คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด" springboard maths คล้ายเป็นการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่อ่อน มีแผนการสอน มีแบบฝึกหัด โดยมีครูผู้ช่วย และผู้ปกครองร่วมมือกันซึ่งเป็นวิธีการที่ดีมากสามารถนำไปใช้กับนักเรียนที่สอนได้ ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันผู้ปกครองได้รู้จักและเข้าใจลูกมากขึ้น และมีความเข้าใจตรงกันกับครูผู้สอน เด็กจะมีความมั่นใจการเรียนมากขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีการชมเชยนักเรียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ขอขอบคุรรายการโทรทัศน์ครู และจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปค่ะ
โดย ทองสุข ดิษสระ (2012-04-10 14:39:58) [แสดงความคิดเห็น]
springboard materials คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับนักเรียนชั้น 3,4,5,6,7 โดยวัสดุที่ใช้เป็นเรื่อง จำนวนตัวเลข โดยมีลักษณะจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อติวในบทเรียนคณิตศาสตร์เป็นประจำ วิธีการนี้ส่งเสริมให้นักเรียนที่อ่อนเรื่องจำนวนตัวเลข มีความรู้ขึ้นมา ขั้นตอนมีดังนี้
1. ครูดำเนินการสอน และครูผู้ช่วยสังเกตการสอน
2. ครูผู้ช่วย ติดตามผลการสอน
3. ครูคัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องจำนวนตัวเลขมาติวพิเศษเป็นประจำในแต่ละสัปดาห์
4. ครูให้ข้อมูลย้อนกลับผู้ปกครองนักเรียน และให้ผู้ปกครองสอนการบ้านนักเรียน เพราะการที่ผู้ปกครองสนใจ และสนับสนุนสิ่งที่นักเรียนกระทำ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากหากครูนำมาประยุแต์กับการสอนของตนเอง
โดย นิรามัย ไชยรัตน์ (2012-04-23 19:38:22) [แสดงความคิดเห็น]
springboard maths คล้ายเป็นการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่อ่อน มีแผนการสอน มีแบบฝึกหัด มีครูเป็นผู้ช่วยแนะนำ และผู้ปกครองร่วมมือกันซึ่งเป็นวิธีการที่ดีมากสามารถนำไปใช้กับนักเรียนที่สอนได้ ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันผู้ปกครองได้รู้จักและเข้าใจลูกมากขึ้น และมีความเข้าใจตรงกันกับครูผู้สอน เด็กจะมีความมั่นใจการเรียนมากขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีการชมเชยนักเรียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในฐานะอาชีพครูจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป :tv02: :tv15: :tv18: :tv17:
โดย อนันต์ คำดี (2012-04-24 20:31:49) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชม "คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด" springboard maths คล้ายเป็นการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่อ่อน มีแผนการสอน มีแบบฝึกหัด โดยมีครูผู้ช่วย และผู้ปกครองร่วมมือกันซึ่งเป็นวิธีการที่ดีมากสามารถนำไปใช้กับนักเรียนที่สอนได้ ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันผู้ปกครองได้รู้จักและเข้าใจลูกมากขึ้น และมีความเข้าใจตรงกันกับครูผู้สอน เด็กจะมีความมั่นใจการเรียนมากขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีการชมเชยนักเรียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ขอขอบคุรรายการโทรทัศน์ครู และจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปค่ะ :tv18: :tv18:
โดย จินดาพร ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-04-24 21:17:07) [แสดงความคิดเห็น]
วันนี้ข้าพเจ้าได้ชมรายการคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths ดูแล้วคล้ายกับการสอนเสริมให้กับนักเรียนแต่ครูผู้สอนเสริมให้กับนักเรียนเป็นคนละคนกับครูผู้สอนในชั้นเรียนเป็นวิธีการสอนที่ดีมากเหมาะกับนักเรียนที่เรียนอ่อนช่วยให้นักเรียนเข้าใจการเรียนดีขึ้นเรียนทันเพื่อนมีความมั่นใจในการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ชมเชยนักเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูและจะนำความรู้นี้ไปปรัยุกต์ใช้ในการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
โดย วราภรณ์ กรรขำ (2012-04-25 10:55:06) [แสดงความคิดเห็น]
คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Srimary Maths : Springboard Maths เป็นเทคนิคการสอนเสริมคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์อ่อน
วิธีการที่น่าชมเชย คือ ครูผู้ช่วยมีการวางแผนการสอนร่วมกับครูประจำชั้น และเมื่อสอนเสร็จจะมีการประเมินการสอนร่วมกันเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน เยียมมาก นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมดีมาก แสดงการเห็นถึงการจัดการชั้นเรียนได้ดีอีกด้วย การสอนเรื่องจำนวนเต็ม ใช้วิธีปูพื้นตั้งแต่ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นยกตัวอย่างจำนวนเต็มเกือบทุกคน ครูมีคำชมเชยบ่อยๆ เพิ่มความมั่นใจให้นักเรียนได้ดี เพราะเด็กที่เรียนอ่อนมักจะขาดในส่วนนี้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนที่ได้ผลดี
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-04-25 11:54:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างความมั่นใจในการคำนวนจะมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5เพราะถ้าขาดความมั่นใจเด็กช่วงนี้จะไม่ชอบและจะเลิกติดตามแล้วเค้าก็จะไม่ชอบวิชานี้ไปเลยเพราะดังนั้นการเอาใจใส่เด็กนักเรียนในวีดิทัศน์จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนเป็นการเสริมในระดับความสามารถของนักเรียนเองการตอบผิดไม่ใช่เรื่องสำคัญที่ครูจะเอามาทำโทษแต่ควรหาวิธีแก้ไขแล้วนำนักเรียนมาสอนแยกจากกลุ่มเก่งเพราะเด็กจะเกิดความมั่นใจมากขึ้น
โดย เวชประเสริฐ ฉ่ำสาตร์ (2012-05-26 12:16:26) [แสดงความคิดเห็น]
คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Srimary Maths : Springboard Maths เป็นดครงการท่ีดีมากๆ สามารถช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข คณิตสาสตร์เป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักเรียนที่ไม่ชอบ ส่วนใหย่นักเรียนจะตั้งกำแพงกั้นตัวเองไว้ก่อนที่รุ้ว่าจะเรียนคณิตศาสตร์ แต่เมื่อดูรายการนี้จึงรู้ว่าที่เขาไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์เพราะเขาไม่เข้าใจแต่เมื่อเราสามารถทำให้เขาเข้าใจได้ ทำให้เขามีความมั่นใจในการคิดได้และสามารถทำได้เหมือนเพื่อนคนอื่นๆเป้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้เขาเรียนอย่างมีความสุขขึ้นในที่สุดเขาก็ชอบ จะพยายามนำมาใช้กับนักเรียน ขอบคุณค่ะ :tv18:
โดย นางสาวกาญจนา กรอดสุย (2012-07-25 13:51:26) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv