thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 196
Rate :
 2.5
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
เป็นหนังสือที่น่าสนใจดี หากเนื้อหาเป็นเรื่องที่เป็นปัจจุบัน สนุกสนาน เหมาะสมกับวัยของนักเรียนในระดับนั้นๆ ที่ชอบมากคือ กิจกรรมการสอนในเรื่องของไวยากรณ์ เพราะการสอนไวยากรณ์นั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก และน่าเบื่อ การใช้เกม หรือวิดีโอในการสอนน่าจะดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้มาากว่าการที่เรา จะบอกนักเรียนว่าจะสอน grammar บนการดานอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขึ้นอยู่กับเทคคนิคการสอนของครูด้วยเช่นกัน ว่าจะสามารถนำสื่อที่ดีๆ แบบนี้ไปใช้ได้มากแค่ไหน ประยุกต์กับเนื้อหาการสอนได้หรือไม่
โดย วัลยา ซอเสียงดี (2012-04-15 13:57:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นหนังสือที่น่าสนใจดี หากเนื้อหาเป็นเรื่องที่เป็นปัจจุบัน สนุกสนาน เหมาะสมกับวัยของนักเรียนในระดับนั้นๆ ที่ชอบมากคือ กิจกรรมการสอนในเรื่องของไวยากรณ์ เพราะการสอนไวยากรณ์นั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก และน่าเบื่อ การใช้เกม หรือวิดีโอในการสอนน่าจะดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้มาากว่าการที่เรา จะบอกนักเรียนว่าจะสอน grammar บนการดานอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขึ้นอยู่กับเทคคนิคการสอนของครูด้วยเช่นกัน ว่าจะสามารถนำสื่อที่ดีๆ แบบนี้ไปใช้ได้มากแค่ไหน ประยุกต์กับเนื้อหาการสอนได้หรือไม่
โดย ทองใส แก้วคำจันทร์ (2012-04-22 12:13:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv