thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 8459
Rate :
 4.5
ความยาว : 15.08 นาที | Online : 2010-08-25  
    สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)  
    เปิดโลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา จากโรงเรียน หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัด ชัยนาท พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ที่ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  
     
Share |
 

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

เริ่ม "เขียนอังกฤษ" ไม่ยากอย่างที่คิด คุณครูรัชฎา ภุชงค์เจริญ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ถือได้ว่ายากที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ ชมเทคนิคการสอนผ่านรูปแบบการเขียน paragraph writing ใช้หลักการสอนแบบ jigsaw เริ่มจากง่ายไปหายาก โดยหวังว่าจะเป็นพื้นฐานให้เด็กทุกคนก้าวขึ้นไปสู่การพัฒนาตนเอง เพิ่มเติม

 
 
excellent
โดย timmomos (2010-09-07 20:23:21) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากครับ
โดย วรวุฒิ ศรีทอง (2010-10-07 15:59:10) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนดีมากครับ
โดย Tanachai (2010-10-17 21:06:38) [แสดงความคิดเห็น]
good job
โดย sarayooth (2010-10-21 22:01:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดี มากค่ะ*-*-
โดย ninlawan maneeton (2010-10-25 21:46:47) [แสดงความคิดเห็น]
"I think that it's very important-it can help students remember the main theme or structure of grammar easily:really fun to learn"
โดย Wittaya Suksawat (2010-11-09 13:00:04) [แสดงความคิดเห็น]
โดยรวมดีมากครับ แต่อาจติดปัญหาที่เวลาในการสอน เพราะโดยปกติ เรามีเวลาแค่ 1 คาบเรียนใน1วัน เวลาที่จะใช้ทำกิจกรรมตามวิดิทัศน์นั้นหาได้ยากมากโดยเฉพาะการพาไปนอกสถานที่
โดย M.Tanachai (2010-11-24 21:18:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรยีนการสอน ที่เหมาะกับการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากเลยค่ะ
โดย เบญญาภา สอนสุทธิ์ (2010-12-26 13:19:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรยีนการสอน ที่เหมาะกับการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากเลยค่ะ
โดย เบญญาภา สอนสุทธิ์ (2010-12-26 13:19:16) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ ถือว่าเป็นจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพครับ แถมเป็นการบูรณาการปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กในเรื่องของการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งครับ ชอบมากๆเลยครับ
โดย Arty (2011-02-04 23:30:44) [แสดงความคิดเห็น]
It's kidda great! it's very interesting . I want be a teacher of English in the future,so I think that I will take your cocept to use in my class when I am a teacher
โดย Araan (2011-02-15 22:44:57) [แสดงความคิดเห็น]
คิดว่าที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน การทำกิจกรรมแบบนี้ค่อนข้างยาก เพราะเด็กปัจจุบันมีความสนใจในการเรียนน้อยมากเลยครับ.. ส่วนใหญ่จะไม่เรียนในห้องเรียนแล้วหันไปเรียนพิเศษตามสถานติวมากกว่า
โดย Sipat Subhapholsiri (2011-03-04 23:55:59) [แสดงความคิดเห็น]
"I go to visit Aung San Suchi!!!" lol. He is very imaginative
โดย MissChacha (2011-03-08 20:23:22) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กได้มากกว่าความรู้ สนุก และได้ใช้ศักยภาพของตนเอง
โดย ดามพ์ หังสะสูตร (2011-03-15 21:17:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์โดยอัตโนมัติ
ขอบคุณนะคะ
โดย tawanploy (2011-03-16 13:51:03) [แสดงความคิดเห็น]
So good! :tv17:
โดย Pairoh (2011-04-07 22:25:29) [แสดงความคิดเห็น]
View : 1483 Rate : 4
ความยาว : 15.08 นาที | Online : 2010-08-25

เปิดโลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ ฉบับเต็ม อ. อุทุมพร เลิศปรีชา
เปิดโลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา จากโรงเรียน หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัด ชัยนาท พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ที่ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
Share |จับกลุ่มไม่จำเจ เรียนภาษาอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

การสร้างสรรค์การเรียนการสอน - English-Classroom Creativity
วิธีที่ครูคนหนึ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการสอนแบบร่วมสมัย เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

สอนภาษาอย่างร่าเริง - English : A Fresh Start
หลักสูตรใหม่หนทางการปรับปรุง ผลการเรียนของเด็กที่อ่อนภาษาอังกฤษ และช่วยยกระดับมาตราฐาน เพิ่มเติม

การวัดและประเมินผล การเขียนภาษาอังกฤษ - KS3 English : APP Writing
ตามติดห้องเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนด้านการเขียน พบการประเมินผลการพัฒนาของนักเรียนรูปแบบใหม่ เพิ่มเติม

สอนภาษาด้วย "กลอนและเกม" - KS3/4 English and Media : Experiments with Poetry
แนะสื่อการสอน เทคนิคที่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน และคิดด้านภาษา ด้วยเกมทายคำจากบทกลอน เพิ่มเติมexcellent ธรรมชาติดีค่ะ
โดย Thanaporn Baison (2011-04-19 17:03:27) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการแบ่งกลุ่มของอ.นรมล อ้วนไตรดีมากเพราะอะไรที่เป็นตัวตนของตนเองนักเรียนจะให้ความสนใจ อยากได้ใบงานที่อาจารย์ใช้ ไม่ทราบจะแบ่งปันได้ไหม
โดย มาลัย เดชด่าน (2012-03-23 10:12:32)
ชอบค่ะ...ทำให้เด็กกล้าแสดงออก :tv18:
โดย รุจิดา สุขใส (2011-04-23 11:14:52) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กกล้าแสดงออกดีและได้ทักษะที่ไม่จำเจ
โดย Kru Krit (2011-04-25 12:23:54) [แสดงความคิดเห็น]
so good every body.
Thank you very much. :tv17:
โดย แก่นจันทน์ วิเศษโวหาร (2011-05-08 01:52:38) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชม ตอน"สมมติว่าฉันเป็นไกด์" ของ อาจารย์อุทุมพร เลิศปรีชา แล้วคิดว่าเป็นวิธีสอนที่สนุกสนานและเด็กได้เรียนรู้ครบ ทั้ง K P และ A สมรรถนะที่สำคัญ พฤติกรรมอันพึงประสงค์ ขอชมเชยว่า อาจารย์เก่งมาก
โดย สุริยะ มนิระพงศ์ (2011-06-03 14:37:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ(ซึ่งอาจขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาร่วมเป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะ)
โดย จิตตากานต์ วังคำ (2011-07-12 22:54:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ(ซึ่งอาจขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาร่วมเป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะ)
โดย จิตตากานต์ วังคำ (2011-07-12 22:55:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ(ซึ่งอาจขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาร่วมเป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะ)
โดย จิตตากานต์ วังคำ (2011-07-12 22:55:40) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมที่สุด รู้จกการนำเอาสิ่งที่เป็นโบราณสถาน สิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่นมาประยุต์สอนในวิชาภาษาอังกฤษระดับการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ในจ.อุบลเด็กจะมีโอการสพูดกับฝรั่งในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งบางครั้งเวลาเด็กเข้าไปสัมภารษณ์ฝรั่งกอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่สนุก แทนที่เราจะใช้วิธีการอย่างนั้น เราก็จะใช้วิธีการสอนของอาจารย์นำไปใช้กับการเล่าเรื่องในท้องถิ่นในฐานะไก๊ดน้อยๆ ให้เขาได้ศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ในภาคภาษาอังกฤษ เชื่อว่าทักษะนี้ จะเกิดประโยชน์กับเด็กมากทีเดียว
โดย วรรณวิมล บัวงาม (2011-07-14 09:57:33) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนกล้าแสดงออกดีมากครับ
โดย วรัทดล ไชยตาแสง (2011-07-21 21:02:08) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากคะ ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาจริงๆๆ ชื่นชม ค่ะ :tv15:
โดย สุรีพรรณ วงศ์งาม (2011-08-03 16:29:34) [แสดงความคิดเห็น]
ครูชำนาญการพิเศษ ถ้าสอนดีเหมือนอาจารญทุกคนคงดีมากๆ นะคะ เห็นที่โรงเรียนนักเรียนเอือมมากเลยค่ะ เสียดายความรู้ สอนได้น่าเบื่อมาก ไม่ได้ให้ความรู้อะไรนักเรียนเลย เค้าน่าจะมาดูเรื่องนี้นะคะ พูดภาษาอังกฤษกับนักเรียนตลอด และกิจกรรมบทบาทสมมติ ได้สอนเรื่องการให้ฟีดแบคที่ดีกับนักเรียน เพราะปกติมักจะแก้ทันที่ที่นักเรียนพูดผิด ซึ่งไม่ดีใช่มั๊ยค่ะ ทำให้นักเรียนขาดความมั่นใจ และไม่กล้าพูด ต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะ
โดย จารุวรรณ ธรรมสอน (2011-08-04 22:37:19) [แสดงความคิดเห็น]
Thank you very much for your idea. I'd love it. After watching how are you teaching students, I've got an idea to improve my lesson. I'll try to teach my students like you do. :tv15:
โดย พัชรี ศรีคำมา (2011-08-11 06:38:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะการได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ใช้ทักษะจริง และมีความมั่นใจ ความสนกสนานในการทำกิจกรรม นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และเป็นการใช้ภาษาในชีวิตจริง ซึ่งเกิดประโยชน์แก่นักเรียนมาก ทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารจริง ๆ และฝึกการใช้ภาษาไปในตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ การพูดจริง ในห้องเรียน และกิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะ ในทุก ๆ ด้าน สนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ
โดย leelaic (2011-08-12 14:06:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เพราะทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ ซึ่งอาจขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาร่วมเป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะ
โดย นางสาวสุพรรณี กิ่งชา (2011-08-30 12:04:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณอาจารย์มากเลยคะที่มีเทคนิคการสอนที่ดีเป็นแบบอย่างในการสอนอยากให้มีครูเก่งๆอย่างนี้หลายคน เราไม่ต้องไปอบรมก็สามารถดูได้จากโทรทัศน์ครูสามารถนำไปปรับปรุงการสอนของเราได้
โดย สุรีธร ขันติโคตร (2011-08-31 11:52:13) [แสดงความคิดเห็น]
it's a nice opportunity to have the students done the activity. they all can use the language in the real situation because they are supposed to be the guide. they are also encouraged to ask the questios so they can use the thinking skill.
โดย พนิดา สมัยคมสัน (2011-08-31 21:14:50) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชอบการสอนของอาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา ในเรื่อง สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อาจรย์ นำเข้าส่บทเรียนได้ดี นักเรียนได้ใช้บทสนทนาและเรียนรู้ในสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน และใช้บทบาทสมมุติ นักเรียนได้ฝึกและปฏิบัติในสถานที่จริง ทำให้บทเรียนน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ น่าที่จะนำไปประยุตกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ดีค่ะ
โดย วรรณภา ศิรินคร (2011-09-04 17:21:41) [แสดงความคิดเห็น]
Very good I like your teaching .
:tv15:
โดย วนัสนันท์ นวลนาค (2011-09-08 03:15:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของท่านอาจารย์อุทุมพร เลิศปรีชา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ได้นำความรู้จากที่เรียนในห้องเรียนมาสู่นอกห้องเรียน แต่ก่อนจะออกมาก็มีการฝึกพูดแบบจับคู่ ท่านอาจารย์ช่วยแก้ไข หรือบอกคำหรือประโยคที่นักเรียนคิดไม่ออกและแก้ไขคำที่ใช้ผิด พอนักเรียนมั่นใจก็มีการแสดงบทบาทสมมุติหน้าห้อง นักเรียนสนุกและมั่นใจ ท่านอาจารย์ก็นำมาเรียนรู้นอกห้องทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่ในจังหวัดของตนเอง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเองได้อีกทางหนึ่ง
โดย สมจิตร วีระสัย (2011-09-22 17:08:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีมากครับ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเน้นการปฏิบัติจริงฝึกให้นักเรียนมีความมั่นใจ เกิดความสนกสนานในการทำกิจกรรม นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และเป็นการใช้ภาษาในชีวิตจริง ในสถานการณ์จริง ซึ่งเกิดประโยชน์แก่นักเรียนมาก ทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจริง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ
โดย ธนพล แสงหิรัญ (2011-10-02 13:31:13) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยค่ะ การพูดภาษาอังกฤษได้ดี มาจากการลองผิด ลองถูก คุณครูต้องมั่นชมน้องๆ ในการที่เค้ากล้าแสดงออก
และอีกประการ การพานักเรียนออกนอกสถานที่ เป็นสิ่งที่ดี
น้องๆจะรู้สึกเหมือนเราต้องปฏิบัติจริงๆ เพิ่มพูนทักษะการใช้คำใหม่ๆมากขึ้น จากบริบท. All students will see the wide world and enjoyed speaking English from the role play as tour guide career. After travelled, students can write these sentences for presentation on paper.
โดย กัลยกร จินดา (2011-10-13 22:38:46) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ สอนได้เข้าใจดี มีการโต้ตอบกับนักเรียนได้ดีและก็เน้นการปฏิบัติซึ่งทำให้ นักเรียนสนุกสนานได้อีกด้วย มีการใช้ภาษาในชีวิตจริง ซึ่งเกิดประโยชน์แก่นักเรียนมาก ยังมีการตั้งประโยคคำถาม ให้นักเรียนได้ร่วมกันช่วยกันหาคำตอบ ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถนำภาษาไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตจริงได้ ในการเรียนอาจารย์ก็จะคอยช่วยย้ำ ให้นักเรียนจำได้ และได้มีการให้นักเรียนนำออกไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ให้นักรียนได้ศึกษาไวยากรณ์ที่ถูกต้อง และทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก
โดย เอกสิทธิ์ รื่นเริง (2011-10-16 15:13:24) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดบทเรียนนี้ให้คะแนนเต็มยกกำลังอินฟินิตี้
โดย นางลำดวน ศิริภักดิ์ (2011-10-27 21:04:28) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนของอาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา ในเรื่อง สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ ตั้งแต่นำเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ บทสรุปหรือภาระงาน ทำให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยใช้บทบาทสมมุติ และให้ความสำคัญกับสถานที่ในท้องถิ่นที่นักเรียนคุ้นเคย โดยfocusโครงสร้างประโยคที่ต้องการก่อน "be going to.." ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบไว้ให้ ทำให้บทเรียนง่ายขึ้น ไม่หลงประเด็น สามารถฝึกและปฏิบัติในสถานจริงได้อย่างสนุก และมีความสุข ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ทำให้บทเรียนน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปต่อยอดในการเป็นไกด์ให้กับนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้ในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้านักเรียนมีโอกาสได้เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างภาษา จะช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการสื่อสารยิ่งขึ้น...
However! it's excellent. ...Thanks
โดย รำพึง นฤทุกข์ (2011-11-15 14:36:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการจัดการเรียนการสอนของคุณครูอุทุมพร เลิศปรีชา มาก สิ่งที่คุณครูพูดทำให้ได้ตระหนักถึงความรู้สึกของนักเรียนที่ว่า เราไม่ควรไปขัดจังหวะ เมื่อนักเรียนพูดผิด เพราะจะทำให้นักเรียนสูญเสียความมั่นใจ ในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้บทบาทสมมตินี้ เป็นสิ่งที่นักเรียนควรได้ฝึกบ่อย ๆ สิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างคือ คุณครูได้บูรณการหลักสูตรท้องถิ่นเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนด้วย ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ ทำความรู้จักสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง โดยที่นักเรียนไม่รู้สึกขัดเขินในการที่จะพยายามใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอด เป็นการตัดกิจกรรมนอกนอกเรียนที่สนุก มากกกกกกกกกกก กด Like :tv15: ให้เลยค่ะ
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2011-11-17 22:39:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการจัดการเรียนการสอนของคุณครูอุทุมพร เลิศปรีชา เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ถึงเนื้อหาและบทเรียนที่กำลังเรียนอยู่ ตลอดจนการนำความรู้นั้น ๆ ไปต่อยอดและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กกล้าแสดงออกและรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง ที่สำคัญ เด็กได้รับประสบการณ์จริงจากเหตุการณ์จริง สถานที่จริง และเป็นเป็นการบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น เด็กได้รับความสุข ความสนุกสนานกับการรับหน้าที่เป็นไกด์ ขอบคุณค่ะ :tv18:
โดย อัจฉรา มณีรัตน์ (2011-11-18 10:35:50) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ที่สอนในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ได้แนะนำให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิธีการสอนใน TV ครู ในการสอนเรื่องสมมติว่าฉันเป็นไกด์ ของครูอุทุมพร เลิศปรีชา เป็นการสอนที่สนุกส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนได้ออกไปนอกสถานที่สามารถที่นำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์จริง เราสามารถนำการสอนของอาจารย์ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ ขอบคุณค่ะ จากนางสาวสุนารี ตาลอ่อน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่3
โดย สุนารี ตาลอ่อน (2011-11-28 19:03:58) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากเลยค่ะ ชอบตรงที่อาจารย์จะไม่ติเด็กขณะนำเสนองาน เพราะมันป็นการลดความเชื่อมั่นในตัวเด็ก ขอบคุณมากคะ :tv02:
โดย วิลาสินี เหมะรักษ์ (2011-12-04 09:47:50) [แสดงความคิดเห็น]
I think I will adapt this lesson for my action research. It would be fun. :tv15:
โดย กมลวรรณ สุขมาก (2011-12-04 16:38:54) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ คุณครูได้พัฒนานักเรียนครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยที่นักเรียนไม่เครียด ทุกคนสามารถเรียนรู้คำศัพท์ที่สามารถน้ำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และได้ทำกิจกรรมกลุ่ม จึงเป็นกาจัดการเรียนการสอนที่ครบสมบูรณ์แบบมาก ขอปรบมือให้ค่ะ
โดย สิริกาญจน์ ไชยนิธิวุฒิ (2011-12-07 23:05:28) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดโลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา จากโรงเรียน หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัด ชัยนาท เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ประสบการณ์จริง นักเรียนสามารถฝึกพูด ฝึกเป็นผู้นำ ผู้ตาม และมีทักษะในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เพราะเป็นการฝึก และปฏิบัติจริงพบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ที่ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น นักเรียนคนใดที่ไม่คล่องในการพูด การแสดงออกต่าง ๆ สามารถปรับใช้ได้ในโอกาสต่อไป เป็นการสอนที่ดีมาก ชอบมากค่ะ
โดย สุจิตรา พันธนิตย์ (2011-12-08 14:44:30) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในรูปเเบบนี้ดีมากครับ ผมเองเรียนภาษาอังกฤษ ผมยังขาดความมั่นใจเลย ครูในบทนี้เป็นครูตัวอย่างที่ทำให้ผมมีเเรงบันดาลใน เเละผมจะนำไปสอนนักเรียนอย่างเเน่นอนในอนาคต บทเรียนนี้ส่งเสริมให้นักเรียนรุ้จักคิด รุ้จักที่จะวางเเผน ฝึกทักษะการพูด การฟัง เเละการคิดที่จะพยายามที่จะพูดให้ได้ ซึ่งบางคนขาดความมั่นใจเหล่านี้ บทนี้มีความหลากหลายในการสอน ดีมากๆครับ
โดย สมชาย เเซ่ย่าง (2011-12-09 15:07:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างน่าสนใจและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนกล้าพูดเพราะนักเรียนส่วนใหญ่มักจะไม่กล้าพูดแม้จะมีคลังคำและโครงสร้างที่ตัวนักเรียนเองสามารถพูดได้แต่ยังขาดความเชื่อมั่นและโอกาสในการสื่อสารและอีกอย่างหนึ่งนักเรียนได้ใช้ท้องถิ่นของนักเรียนเองเพื่อเพิ่มการเรียนรู้อีกด้วย
โดย พัฒนา สงวนหมู่ (2011-12-12 16:18:59) [แสดงความคิดเห็น]
ขั้นตอนการเรียน คือ ขั้นตอนแรกต้อง warm up ก่อนเพื่อให้นักเรียนได้ warm up โดยฝึกทักษะจากการเดาก่อนและฟัง โดยทักษะและกระบวนการความคิด และกระบวนการแบ่งกลุ่มนั้นทำให้ เด็กๆเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น เรียนแบไม่จำเจ และวิธีที่ครูใช้สร้างสรรค์ และสอนแบบร่วมสมัยเพื่อใหห้นักเรียนเข้าถึงภาาาอังกฤษ จึงช่วยยกระดับมาตรฐานของนักเรียนที่อ่อนภาษาโดยใชสถานที่ต่างๆๆเพื่อเป็ฯการสอนและทำให้ไม่น่าเบื่ออีกด้วยถือว่าการสอนนี้ดิมากค่ะ
โดย ชลิตา กระออมแก้ว (2011-12-22 17:42:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากคะ ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาจริงๆๆ ชื่นชม ค่ะ
โดย สุภาพร เบียนสูงเนิน (2011-12-28 16:51:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะเปนการสอนที่สร้างความมั่นใจและสร้างความถูกต้องให้แก่นักเรียน โดยใช้สถานที่ใกล้ ๆ ตัวของนักเรียนมาช่วยในการสอนทำให้ง่ายต่อการเรียนและง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียน และถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็จะย้ำประโยชน์นั้น ๆ หลาย ๆ ครั้งจนกว่านักเรียนจะเข้าใจ


<a href=http://www.emule.name/ >emule</a>, <a href=http://www.pandora-music.name/ >pandora</a>, <a href=http://www.limewire.name/ >limewire</a> :tv02: :tv15:
โดย บุษกร ส่งกุล (2011-12-29 19:28:49) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เราฝึกการพูด ให้กล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะให้การฟัง และสร้างความมั่นใจในตัวเอง สามารถฝึกประสบการณ์จริง ให้เราได้ใช้ความคิดแสดงความคิดของตัวเอง และเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ มีกิจกรรมเล่นในการเรียน ทำให้เรียนไม่น่าเบื่อสนุกในการเรียน ทำให้เราได้แสดงบทบาทสมมติว่าเราเป็นอะไรมันทำให้เราคิดว่าเราเป็นคนคนนั้น และอยากจะแสดงให้ได้เหมือนเค้า การเรียนนอกสถานทีทำให้เราได้มีความรู้มากขึ้น ได้เรียนรู้การทำหน้าที่จริง ๆ ของอาชีพนั้นๆ ค่ะ
โดย ปวีณา อุทาศรี (2011-12-30 19:16:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ(ซึ่งอาจขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาร่วมเป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะ)
โดย พัชรี คำเกิด (2012-01-03 23:30:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ(ซึ่งอาจขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาร่วมเป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะ)
โดย พัชรี คำเกิด (2012-01-03 23:31:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ(ซึ่งอาจขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาร่วมเป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะ)
โดย พัชรี คำเกิด (2012-01-03 23:31:27) [แสดงความคิดเห็น]
This one is a nice way to improve conversation and historial knowledges. I like it.
THUMB UP :tv15:
โดย สุริยา กังวานสุระ (2012-01-04 21:24:17) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนดีมาก น่าสนใจมากสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดี
โดย ธาตรี แก้วศรีนวม (2012-01-05 14:34:27) [แสดงความคิดเห็น]
วันนี้ว่างก็เลยนั่งดู เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เพราะทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ ซึ่งอาจขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาร่วมเป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะ
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-01-11 11:27:48) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเป็นคนที่มีเทคนิคในการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำเที่ยวและได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้น
โดย สานียะ ดือรามะ (2012-01-16 17:49:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เพราะทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ ซึ่งอาจขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาร่วมเป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะ
โดย ชลิพล เซ่งเทียน (2012-01-17 17:16:36) [แสดงความคิดเห็น]
จับกลุ่มไม่จำเจ เรียนภาษาอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

การสร้างสรรค์การเรียนการสอน - English-Classroom Creativity
วิธีที่ครูคนหนึ่งใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการสอนแบบร่วมสมัย เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

สอนภาษาอย่างร่าเริง - English : A Fresh Start
หลักสูตรใหม่หนทางการปรับปรุง ผลการเรียนของเด็กที่อ่อนภาษาอังกฤษ และช่วยยกระดับมาตราฐาน เพิ่มเติม

การวัดและประเมินผล การเขียนภาษาอังกฤษ - KS3 English : APP Writing
ตามติดห้องเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนด้านการเขียน พบการประเมินผลการพัฒนาของนักเรียนรูปแบบใหม่ เพิ่มเติม

สอนภาษาด้วย "กลอนและเกม" - KS3/4 English and Media : Experiments with Poetry
แนะสื่อการสอน เทคนิคที่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน และคิดด้านภาษา ด้วยเกมทายคำจากบทกลอน เพิ่มเติม
โดย บุญมี ศูนย์จันทร์ (2012-01-17 17:19:44) [แสดงความคิดเห็น]
โลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา จากโรงเรียน หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัด ชัยนาท เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ประสบการณ์จริง นักเรียนสามารถฝึกพูด ฝึกเป็นผู้นำ ผู้ตาม และมีทักษะในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เพราะเป็นการฝึก และปฏิบัติจริงพบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ที่ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น นักเรียนคนใดที่ไม่คล่องในการพูด การแสดงออกต่าง ๆ สามารถปรับใช้ได้ในโอกาสต่อไป เป็นการสอนที่ดีมาก
โดย วิโรจน์ คำแหงพล (2012-01-18 11:17:45) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ทั่วโลกใช้ในการสื่อสารดังนั้นทุกคนต้องรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของครูอุทุมพร ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ทักษะที่ข้าพเจ้าเห็นท่านอาจารย์ใช้บ่อยที่สุดคือทักษะการพูดซึ่งนักเรียน ก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี กล้าแสดงออก กล้าคิด และกล้าทำ การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่นี่น่าสนใจสุดๆ การกระตือรือร้นของนักเรียนจะมีมากขึ้น การที่ให้นักเรียนฝึกเป็นไกด์ตัวน้อยแล้วยิ่งทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจมากขึ้น ข้าพเจ้าชอบที่ได้เห็นเด็กนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งแต่ละคนมีความมั่นใจในการพูดเป็นอย่างดี
โดย ยงยุทธ์ จันทิมา (2012-01-19 15:37:28) [แสดงความคิดเห็น]
สอนภาษาอังกฤษได้ดีมากง่ายต่อการเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนน่าสนใจมาก ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก กล้าเเสดงออก
โดย ปกรณ์ แจ้งประจักษ์ (2012-01-19 19:14:14) [แสดงความคิดเห็น]
A very good idea. Help us develop better English. Improve your speaking. And have fun.
โดย ตรัยภูเบศ โอคอร์เนอร์ (2012-01-22 15:40:45) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีและอาจารย์สอนการสนทนาภายในห้องเรียน
โดย มูรนี อาบู (2012-01-23 20:46:29) [แสดงความคิดเห็น]
I think this activity is good idea for students because you practice speaking,thinking and fun. You can teach students don't embarrassing to speak English.
โดย ลฎาภา สุกแสงฉาย (2012-01-28 23:24:44) [แสดงความคิดเห็น]
I think this activity is good idea for students because you practice speaking,thinking and fun.
You can teach students don't embarrassing to speak English.
โดย ลฎาภา สุกแสงฉาย (2012-01-28 23:25:28) [แสดงความคิดเห็น]
This activity is interesting and exciting because the students could field trip and practice speaking English. It wasn't boring. It made them dared to talk with foreigners. They could speak English confidently without the scare to speak and I thought if I could do it I will speak English well.^^
โดย มาชิดา ดินดำรงกุล (2012-01-29 21:35:23) [แสดงความคิดเห็น]
I think, itโโ‚ฌ™s interesting and creative activity to train students as English language local guides because theyโโ‚ฌ™ll take class in local places, learn about history, and keep the experiences of travel in the different places. At the same time, students are relaxing by visual education outside the school with friends, so I think that it would be interested them to learn English. Then, students have to be real guides who lead the foreigners to everywhere, but the teacher should give more advices, skills, or techniques to make them understand with what the tourists ask and improve their speech to be better. :tv07:
โดย ชัชพงศ์ บุญศิลป์ (2012-01-30 23:03:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากค่ะ :tv18: :tv18:

แต่ครูก็อาจจะทำให้นักเรียนออกเสียงผิดบ้างในบางคำ แต่ก็ถือว่าเป็นการสอนที่ดี

ส่วนเรื่องไวยกรณ์ก็ถือว่าเจาะละเอียดพอสมควร เนื่องจากว่าสอนม.6 จึงจะต้องใส่ใจในส่วนนี้เป็นพิเศษ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วิภาดา ทุมพิลา (2012-02-01 01:00:09) [แสดงความคิดเห็น]
This game is very funny.Students are brave more to answer question.They are not bored.They learn about gramma and from experience.I like this game.
โดย วรรณกานต์ เรไรร้อง (2012-02-02 06:50:12) [แสดงความคิดเห็น]
it's a nice opportunity to have the students done the activity. they all can use the language in the real situation because they are supposed to be the guide. they are also encouraged to ask the questions so they can use the thinking skill. :tv10:
โดย กชกร โกสิทธิ์ (2012-02-13 12:41:44) [แสดงความคิดเห็น]
V.to go for it, we can apply in real life situations.
And the imagination of the role and makes it more fun.
I think,It's very good. :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ภาณุพงศ์ อริยากร (2012-02-15 23:04:29) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เราฝึกการพูด ให้กล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะให้การฟัง และสร้างความมั่นใจในตัวเอง สามารถฝึกประสบการณ์จริง ให้เราได้ใช้ความคิดแสดงความคิดของตัวเอง และเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ มีกิจกรรมเล่นในการเรียน ทำให้เรียนไม่น่าเบื่อสนุกในการเรียน ทำให้เราได้แสดงบทบาทสมมติว่าเราเป็นอะไรมันทำให้เราคิดว่าเราเป็นคนคนนั้น และอยากจะแสดงให้ได้เหมือนเค้า การเรียนนอกสถานทีทำให้เราได้มีความรู้มากขึ้น ได้เรียนรู้การทำหน้าที่จริง ๆ ของอาชีพนั้นๆ ค่ะ
โดย หทัยกานต์ มาลากุล (2012-02-21 18:15:45) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งนักเรียนคนใดที่ไม่คล่องในการพูด การแสดงออกต่าง ๆ สามารถปรับใช้ได้ในโอกาสต่อไป เป็นการสอนที่ดีมาก นักเรียนได้ฝึกและปฏิบัติในสถานที่จริง ทำให้บทเรียนน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ น่าที่จะนำไปประยุตกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ดี :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธีรพงษ์ ฤาเทพ (2012-02-21 20:21:34) [แสดงความคิดเห็น]
It's very good :tv15:
โดย นางนุสรา สันองค์ (2012-02-22 17:05:13) [แสดงความคิดเห็น]
โลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา ป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น
โดย วราภรณ์ กึกก้อง (2012-02-23 19:20:55) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดโลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา จากโรงเรียน หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัด ชัยนาท พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ที่ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาได้ เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นง่ายขึ้น
โดย สุริยา ภาคสุโพธิ์ (2012-02-23 22:16:36) [แสดงความคิดเห็น]
So great!!
โดย เอกราช รักเมือง (2012-02-29 19:52:05) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย เอกราช รักเมือง (2012-02-29 19:59:15)
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ การสอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของท่านอาจารย์อุทุมพร เลิศปรีชา ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนานเป็นการสอนที่ดีมากทำให้ผู้เรียนเกิดการ กล้าแสดงออกในการแสดงบทบาทสมมติ กล้าคิด และกล้าทำ ทำให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูด การกล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง และสร้างความมั่นใจในตัวเอง สามารถทำให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง และได้ใช้ความคิดแสดงความคิดของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ
โดย นางสาวนุสรา สันองค์ (2012-03-04 20:43:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ การสอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของท่านอาจารย์อุทุมพร เลิศปรีชา ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนานเป็นการสอนที่ดีมากทำให้ผู้เรียนเกิดการ กล้าแสดงออกในการแสดงบทบาทสมมติ กล้าคิด และกล้าทำ ทำให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูด การกล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง และสร้างความมั่นใจในตัวเอง สามารถทำให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง และได้ใช้ความคิดแสดงความคิดของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ ..... :tv15: :tv15: : :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv10: :tv10: :tv10: :tv10: :tv10: :tv10: :tv10: :tv10:
โดย นางสาวนุสรา สันองค์ (2012-03-04 20:44:30) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับกิจกรรมเปิดโลกกว้างให้กับผู้เรียนนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ เพราะจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีอีกด้วย และยังเป็นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยผู้เรียนในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษได้มากในระดับหนึ่ง และส่วนอื่นๆที่ตามมาก็คือตัวผู้เรียนเองที่จะต้องหาโอกาสนั้นค่ะ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากกิจกรรมหนึ่งเลยค่ะ
โดย มินตรา มีเฟีย (2012-03-05 01:37:30) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนเรื่องเปิดโลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา จากโรงเรียน หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัด ชัยนาท ทำให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด และใช้กระบวนการแบ่งกลุ่ม ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นอย่างมาก ดิฉันเป็นครูสอนนักศึกษากศน.ค่ะ มีผู้เรียนหลากหลายระดับอายุและหลากหลายความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่มาจากต่างโรงเรียนต่างการเรียนการสอน และบางคนก็ล้างลามานานจากการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญมากๆเพราะผู้เรียนที่มีอายุมากๆมักจะมีอาการเขินอายและไม่กล้าแสดงออกในสิ่งที่ผู้เรียนไม่รู้หรือไม่มั่นใจ นั่นทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกมาค่อนข้างต่ำ จึงอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำเทคนิคดีๆในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยค่ะ ดิฉันชอบที่นักเรียนชายแสดงความคิดเห็นว่าภาษาอังกฤษจะต้องใช้ทุกวันให้เหมือนเป็นชึวิตประจำวันเพื่อให้ซึมซับภาษาอังกฤษ.. :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ทัตติยา น้อยพิทักษ์ (2012-03-07 16:36:01) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเอาสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง น่าจะฝึกให้นักเรียนใช้เสียงแบบเจ้าของภาษา จะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้นจะช่วยให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น โดยรวมแล้วก็ชอบมากค่ะเป็นการสอนที่สร้างความมั่นใจแก่นักเรียน โดยใช้สถานที่ใกล้ ๆ ตัวมาช่วยในการสอนทำให้ง่ายต่อการเรียนและง่ายต่อความเข้าใจ
โดย พรวิภา นิลเพชร์ (2012-03-09 14:25:25) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ที่สอนในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ได้แนะนำให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิธีการสอนใน TV ครู เรื่อง
สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เปิดโลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ จากโรงเรียน หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัด ชัยนาท พบว่าทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ที่ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและการฝึกภาษาอังกฤษให้เกิดความเคยชินในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ได้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นโดยจะเน้นสภาพชุมชนกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างความค้นเคยในการใช้ภาษาให้กับผู้เรียน ฝึกการกล้าแสดงออกมากขึ้นพร้อมทั้งฝึกการเป็นผู้นำ โดยการพาผู้เรียนออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนทำให้นักเรียนไม่รู้สึกซ้ำซากจำเจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น แถมยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตัวเองอีกด้วย เป็นวิธีการสอนที่ดีมากๆๆ เลยค่ะ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่3 เอกภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี :tv15: :tv15:
โดย ญาณิศา คำเพ็ง (2012-03-09 19:29:17) [แสดงความคิดเห็น]
This video gives me a greater knowledge of English and learn skills that transfer from the teacher. Technique is interesting because it teaches you how to extract the full potential of students as well. Students learn the skills of their own. The courage to think and express themselves. Make it possible to help each other. So great!!

:tv16: :tv16:
โดย จารุเนตร อิ่มสมบัติ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ปี 3 ม.ราชภัฎเพชรบุร (2012-03-09 19:56:01) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวพัชฎาภรณ์ เขียวหวาน เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 524102031เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ(ซึ่งอาจขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาร่วมเป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะ)
โดย วรรณภา ทองสุข (2012-03-11 21:10:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ การแสดงบทบาทสมมุติเป็นสิ่งที่นักเรียนไทยควรได้รับการฝึกฝนอย่างมาก เพราะเราขาดโอกาสใช้ภาษากับเจ้าของภาษาเขาโดยตรง
โดย lสำราญ เหมะธุลิน (2012-03-14 10:24:51) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า ความกล้าและความมั่นใจเป็นปัจจัยสำคัญในการที่เรียนรู้และฝึกทักษะ พัฒนาภาษาอังกฤษ ยิ่งในปัจจุบันประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเวียนเเล้ว ภาษาอังกฤษถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตตลอดจนหางานทำได้ การที่คุณครูใด้ให้นักเรียนได้ฝึกเป็นไกค์ก็จะทำให้เขาใด้ใช้ความสามารถที่เขามีได้ดียิ่งขึ้นเเละเขาสามารถที่นำเสนอท้องถิ่นของตนเองให้เป็นที่รู้จักก้คนอื่นๆที่มาท่องเที่ยวเเละเป็นการอนุรักษ์ท้องถิ่นของตนเองไว้ด้วย
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-03-17 12:34:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยฝึกให้นักเรียนกล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากเหตุการณ์จริง สถานที่จริงและเป็นการบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่นอีกด้วย
โดย จุติพร คงสุขี (2012-03-26 14:49:57) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครู สอนได้ดีมากค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณครูที่สอยภาษาอังกฤษ และอีกอย่างหนึ่ง เป็นเด็กโต จึงสามารถสื่อสารได้และโต้ตอบกับครูได้ดี เป็นการต่อยอดสำหรับเด็กม. 6 เหมือนคุณครูผู้สอนบอก เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะการได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ใช้ทักษะจริง และมีความมั่นใจ ความสนกสนานในการทำกิจกรรม นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และเป็นการใช้ภาษาในชีวิตจริง ซึ่งเกิดประโยชน์แก่นักเรียนมาก ครูวางแผนในการเรียนการสอนดีด้วย วางแผนรูปแบบ สิ่งที่นักเรียนจะได้ในชั่วโมง ดีมากค่่ะ
โดย ลักษมี ชีพสุวรรณ (2012-03-30 13:00:23) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ
โดย สมร ปาดวง (2012-03-30 13:19:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเป็นการจัดกิจกรรมที่เริ่มจากการสอนโครงสร้างไวยากรณ์ แล้วนำไปสู่กิจกรรมในห้องเรียน สุดท้ายให้นักเรียนนำไปใช้ในสถานการณ์จริิง โดยกิจกรรมนี้ทำให้เด็กฝึกปฎิบัติ และมีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารอย่างมั่นใจและถูกต้อง กิจกรรม Role Play เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน และทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้ และที่สำคัญที่สุดมีการสอนโดยใช้สาระท้องถิ่น โดยให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง :tv10:
โดย รณชิต อภัยวาทิน (2012-03-31 08:05:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ(ซึ่งอาจขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวมาร่วมเป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะ)
โดย วิลัย เพ็ญแจ้ง (2012-03-31 08:24:09) [แสดงความคิดเห็น]
VDOเปิดโลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา ทำให้ได้ เห็นทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ที่ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะ ส่วนตัวดิฉันดูมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 รอบ ในความคิดอยากให้เด็กนักเรียนของดิฉันได้ทดลองทำกิจกรรมโดยใช้สถานที่จริงแบบนี้บ้าง แต่ติดที่อยู่ในเมืองถ้าไปตามสถานที่ต่างๆคงวุ่นวาย เลยได้แต่ให้นักเรียนทำโดยการแสดงบทบาทสมมุติแทนซึ่งผลออกมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ และทำให้เด็กกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นด้วย
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-03-31 14:05:28) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการสอนของอาจารย์สนุกสนาน ชอบมากค่ะ อยากทำได้แบบอาจารย์ค่ะ แต่ถ้าเป็นนักเรียนในระดับชั้นเล็กๆ หล่ะค่ะ จะมีวิธีการสอนในเรื่องของนอกสถานที่ได้อย่างไรดี่ค่ะ แล้วเราต้องไปกันเป็นคณะในการออกนอกสถานที่ แต่จะลองปรับใช้ดูนะค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเทคนิควิธีการสอนที่สามารถค้นพบศักยภาพภายในของนักเรียนแต่ละคน ที่มีความหลากหลายในการรับรู้ต่างกัน ใช้กิจกรรมเป็นลักษณะของกระบวนการกลุ่มสร้างความหลากหลายและกระตุ้นเสริมแรงโดยการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เยี่ยมจริงค่ะ อยากทำได้แบบนี้บ้างจังค่ะ
โดย วิรัลพัชร คำดี (2012-03-31 15:20:14) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการสอนก็คือทำอย่างไรให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออกโดยที่นักเรียนฝึกพูดกับเพื่อนๆในห้องเรียนกับคุณครูก่อนแล้วจึงนำไปใช้ดดยสร้างสถานการณ์ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่นักเรียนจะไม่ประหม่าในสถานการณ์จริงโดยอาจให้เด็กฝึกกับครูในโรงเรียน ต่อไปก้เป็นแขกที่มาเยี่ยมในโรงเรียน ฝึกเป็นกลุ่มและให้นักเรียนเขียนในสิ่งที่นักเรียนได้พูดไปว่าใช้ประโยคนี้ในตอนไหนบ้าง แล้วถ้ามีคนมาถามคำถามเราจะตอบคำถามนั้นๆอย่างไร จากนั้นก็สรุปความคิดเห็นที่ได้จากการเรียนครั้งนี้ว่ามีอะไรบ้าง
โดย สไบทิพย์ สุริยะวงศ์ (2012-04-01 10:43:02) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการสอนจากอาจารย์อุทุมพร เลิศปรีชาหลายอย่างเลยค่ะ จากการชมวิดีทัศน์เรื่องนี้ หนึ่งในนั้นคือ เทคนิคการให้กำลังใจเด็กนักเรียน หากนักเรียนทำผิด ปล่อยให้นักเรียนทำไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขทีหลัง และให้คำชทเชยอีกครั้งเมื่อเด็กนักเรียนทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเทคนิคเบื้องต้นที่ครูสมควรทำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่ใช้สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอีกด้วย ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย นัฐกานต์ ยิ้มพะ (2012-04-01 12:59:13) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียน หรือ การ warm up เป็นขั้นที่สำคัญเพื่อนำเด็กให้เข้าสู่เนื้อหาเรื่องที่ครูต้องการที่จะนำเสนอ คุณครูอุทุมพรใช้เทคนิคที่สนุกคือการเดา ทุกคนชอบเดา ชอบการคาดหวัง และยิ่งเป็นเรื่องสถานที่ ยิ่งน่าสนุก และหมดสมัยแล้วกับการให้เด็กท่องจำโครงสร้างประโยคเพราะสิ่งที่สำคัญ คือการ รู้จักนำไปใช้ และสื่อสารได้ เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่อาจารย์นำเสนอเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากและน่านำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษค่ะ
โดย กฤษณา บุญชื่น (2012-04-01 16:14:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากทำให้นักเรียนตื่นเต้นในการเรียนรู้กล้าคิดกล้าแสดงออก กล้าพูด เกิดทักษะหลายๆด้านเป็นการบูรณาการได้หลายวิชา ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน เรียนรู้นอกสถานที่บางแห่งนักเรียนอาจยังไม่เคยไป ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง เรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งนักเรียนได้ประสบการณ์ตรง เป็นการจัดการเรียนที่ใช้ได้กับทุกระดับเพียงจัดเนื้อหาให้มีความเหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ :tv15: :tv15:
โดย ฐิตินันท์ ทันพรม (2012-04-01 20:03:23) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นเทคนิคการสอนดครงสร้างทางภาษาที่ดีเทคนิคหนึ่งผู้เรียนไม่ต้องท่องจำโครงสร้างของtenseแต่apply ไปสู่การสื่อสารจริง
โดย วัชรกร ศิริคริสตธรรม (2012-04-01 20:20:52) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความพยายามสูงมากค่ะขอชื่นชมนักเรียนโชคดีมากที่มีคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่น่ารักอย่างนี้คุณครูมีเทคนิคที่น่าสนใจทำให้ครูมือใหม่อย่างดิฉันมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นในการคิดค้นหาเทคนิคในการสอนนักเรียนที่น่าเร้าใจอย่างนี้คุณครูสามารถบูรณาการระหว่างภาษาอังกฤษและหลักสูตรท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆเยี่ยมจริงๆทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษอีกด้วยที่เยี่ยมที่สุดก็คือครูได้ฝึกทักษะทั้งสี่ด้านคือสุจิปุลิด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวัลย์ ธนาพุฒิกร (2012-04-02 21:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ เหมาะสมกับเด็กในระดับนี้ นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนและสนใจที่จะศึกษาอยู่ตลอดเวลา คุณครูมีการกระตุ้นนักเรียนด้วยการตั้งคำถาม ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดที่จะดึงนักเรียนเข้าสู่เนื้อหาได้ การนำนักเรียนออกไปเรียนนอกสถานที่ เป็นกระบวนการที่เหมาะสมนักเรียนจะได้รู้ว่าการนำไปใช้ในชีวิตจริงจะทำได้เช่นไร ดิฉันเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษคนหนึ่งที่ชื่นชมคุณครูอุทุมพร ที่จะนำเทคนิคและวิธีการสอนแบบนี้นำไปใช้กับศิษย์ของดิฉันค่ะ
โดย รสริน เต็มปลื้ม (2012-04-03 14:07:51) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนของอาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา ในเรื่อง สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ ตั้งแต่นำเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ บทสรุปหรือภาระงาน ทำให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยใช้บทบาทสมมุติ และให้ความสำคัญกับสถานที่ในท้องถิ่นที่นักเรียนคุ้นเคย โดยfocusโครงสร้างประโยคที่ต้องการก่อน "be going to.." ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบไว้ให้ ทำให้บทเรียนง่ายขึ้น ไม่หลงประเด็น สามารถฝึกและปฏิบัติในสถานจริงได้อย่างสนุก และมีความสุข ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ทำให้บทเรียนน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปต่อยอดในการเป็นไกด์ให้กับนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้ในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้านักเรียนมีโอกาสได้เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างภาษา จะช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการสื่อสารยิ่งขึ้น
โดย ณภัทร ศิริพัฒนกุลวงศ์ (2012-04-03 17:29:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดูการสอนของอาจารย์แล้วครับ ดูนักเรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ ผมชอบน่ะครับ แต่วิธีสอนแบบนี้ไม่กินเวลาชั่วโมงสอนหรือครับ แล้วอย่างนี้อาจารย์สอนครบเนื้อหาตามหลักสูตรหรือป่าวครับ เพราะว่าสอนแบบปกติบางทีก็จะสอนไม่ครบเนื้อหา สอนไม่ทันอยู่แล้ว เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นๆ แทรกเข้า หรือไม่ก็ตรงกับวันหยุด และการสอนด้วยวิธี Dramatization นี้ใช้เวลาในการสอนค่อนข้างหลายคาบ ถ้าอาจารย์สอนครบ อาจารย์ทำอย่างไรช่วยอธิบายให้เป็นความรู้ทีนะครับ :tv15:
โดย สุกฤษฏิ์ มณีโชติ (2012-04-03 23:36:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งค่ะ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วยค่ะ หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น และช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ :tv18: :tv18:
โดย วรรณ์วิภา ยวงลำใย (2012-04-04 11:33:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก สามารถนำหลักวิชาการมาจัดการเรียนการสอนได้จริง สามารถฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีขั้นตอน จากง่าย ๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มประสบการณ์และกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และยังได้มีโอกาสศึกษานอกสถานที่ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม ทำให้นักเรียนเป็นผู้กล้าแสดงออก สร้างสรรค์โอกาสในการฝึกพูดและใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ และนักเรียนยังได้ฝึกการนำเสนอผลงาน และสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และจะส่งผลใ้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษในที่สุด

ขอบคุณที่ช่วยกัยเผยแพร่วิธีการสอนดีๆ :tv15: :tv18:
โดย ธีรณัฏฐ์ ดำนิล (2012-04-04 21:49:36) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครู สอนได้ดีมากค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณครูที่สอยภาษาอังกฤษ และอีกอย่างหนึ่ง เป็นเด็กโต จึงสามารถสื่อสารได้และโต้ตอบกับครูได้ดี เป็นการต่อยอดสำหรับเด็กม. 6 เหมือนคุณครูผู้สอนบอก เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะการได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ใช้ทักษะจริง และมีความมั่นใจ ความสนกสนานในการทำกิจกรรม นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และเป็นการใช้ภาษาในชีวิตจริง ซึ่งเกิดประโยชน์แก่นักเรียนมาก ครูวางแผนในการเรียนการสอนดีด้วย วางแผนรูปแบบ สิ่งที่นักเรียนจะได้ในชั่วโมง ดีมากค่่ะ
โดย ลักษมี ชีพสุวรรณ (2012-04-05 13:53:58) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูอุทุมพร เลิศปรีชาน่าสนใจมากครับ เนื่องจากกิจกรรม Role Play เป็นกิจกรรมที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องวางแผนล่ว
งหน้าในการทำงาน ฝึกการทำงานเป็นทีม และกิจกรรมนี้ นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะทางภาษาหลายๆด้าน ทั้ง listening, speaking, reading and writing และการที่นักเรียนได้มีโอกาสออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ จะกระตุ้นความสนใจในการเรียนภาษามากยิ่งขี้น เพาะนักเรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง นักเรียนสามารถแสดงออกในองค์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่อย่างเต็มที่ ขอชมเชยในความตั้งใจของคุณครอุทุมพร อย่างสูง เนื่องจากคุณครูต้องเตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้าอย่างดี แต่คิดว่าผลลัพธ์คงคุ้มค่ากับความตั้งใจนะครับ นักเรียนโรงเรียนนี้โชคดีนะครับที่มีครูดีๆ เก่งๆ และเต็มที่กับลูกศิษย์ ขอใหคุณครูอุทุมพร ประสบกับสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ และมีความก้าวหน้าต่อไปนะครับ
โดย ประสาร สุพรรณชนะบุรี (2012-04-08 22:57:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา น่าสนใจมากๆ ครับ
ที่มีการเล่นบทบาทสมมติของตัวนักเรียนให้เป็นไกด์ในการแนะนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ
ซึ่งนักเรียนนั้นจะสนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยตรง ด้วยการฝึกทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
รวมทั้งการได้สัมผัสกับสถานที่จริง อันอาจนำไปใช้ในการบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษา และประวิติศาสตร์ไำด้ด้วย
โดย ธน ธนธำรงกุล (2012-04-09 21:44:34) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมที่สุด รู้จกการนำเอาสิ่งที่เป็นโบราณสถาน สิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่นมาประยุต์สอนในวิชาภาษาอังกฤษระดับการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ในจ.อุบลเด็กจะมีโอการสพูดกับฝรั่งในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งบางครั้งเวลาเด็กเข้าไปสัมภารษณ์ฝรั่งกอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่สนุก แทนที่เราจะใช้วิธีการอย่างนั้น เราก็จะใช้วิธีการสอนของอาจารย์นำไปใช้กับการเล่าเรื่องในท้องถิ่นในฐานะไก๊ดน้อยๆ ให้เขาได้ศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ในภาคภาษาอังกฤษ เชื่อว่าทักษะนี้ จะเกิดประโยชน์กับเด็กมากทีเดียว
โดย ศราวุฒิ ทิพย์พิมล (2012-04-10 11:38:57) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากค่ะ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และก่อนจะปฏิบัติจริงนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนช่วยให้การใช้ภาษามีความมั่นใจมากขึ้น และแน่นอนว่านักเรียนต้องค้นคว้าคำศัพท์ สำนวน ประโยคต่างๆ ข้อมูลเบื้องต้นที่ตัวเองต้องรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ตัวเองต้องนำนักท่องเที่ยวไปชมนักเรียนได้รู้จักการวางแผนล่วงหน้า ระดมความคิดกันระหว่างกลุ่ม เด็กเก่งกว่าได้ช่วยเด็กอ่อนด้วย เด็กเก่งได้ความภาคภูมิใจ เด็กอ่อนสามารถใช้ภาษาและให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตัวเองทำให้นักเรียนเกิดความหวงแหนและรักบ้านเกิดตัวเองควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นกิจกรรมการสอนที่น่านำไปเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้กับแต่ละท้องถิ่นจริงๆ ค่ะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธัมมาภรณ์ จูมสิมมา (2012-04-11 01:12:30) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นผมขอชื่นชมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของท่านอาจารย์อุทุมพร เลิศปรีชา ว่าสามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีอย่างยิ่ง เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือบริบทของผู้เรียน ทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงได้ มีการวางแผนก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรม มีประยุกต์ใช้คำศัพท์ทางวัฒนธรรมได้ดี ซึ่งนักเรียนไทยยังขาดความรู้ทางด้านการเทียบเคียงภาษาฯ อยู่มากในปัจจุบัน ซึ่งวัฒนธรรมไทยยังแตกต่างจากวัฒนธรรมตะวักตกอยู่มาก หากครูผู้สอนปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่เรื่มแรก จะทำใหเนกเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาได้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณอาจารย์อุทุมพร ที่ช่วยจุดประกายการปลูกฝังให้นักเรียนใช้ภาษาโดยตระหนักถึงบริบทและวัฒนธรรมไทย
โดย วัชรพงษ์ หวันสมาน (2012-04-11 20:54:04) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีสมศักดิ์ศรีครู ค.ศ.3 คาดว่านักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนานและตระหนักได้ว่าภาษาอังกฤษไม่ยากดังที่คิดไว้ เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่กล้าพูด แต่ถ้าครูเปิดโอกาส จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้แล้วนักเรียนจะมีความกล้าและมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้นซึ่งรายการตอนนี้ได้ให้นักเรียนคิด พูดและกระทำในเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับสถานที่ในชุมชนของตน เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้แสดงบทบาทสมมติภายในห้องเรียนแล้วขยายสู่นอกห้องเรียน ได้ช่วยเหลือกันและกันและได้เรียนรู้ความเป็นไทยผ่านภาษาต่างประเทศ
โดย ยุพยง ใจกว้าง (2012-04-12 01:31:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนท่ดีมากสามารถจูงใจให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าพูดนี่แหละที่เราต้องการ
โดย ปัทมาภรณ์ สุขพันธ์ (2012-04-12 07:27:40) [แสดงความคิดเห็น]
วางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างดีมากๆ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน การเตรียมตัวอย่างประโยคถามตอบไว้ล่วงหน้าช่วยให้นักเรียนกล้า และมั่นใจที่จะพูดสื่อสารกับเพื่อน ๆ บทบาทสมมติในสถานการณ์ที่ยืดหยุ่นทำให้นักเรียนมีจินตนาการในการสื่อสารได้อย่างสนุกสนาน ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดกว้างในเรื่องเดิมๆ ได้อย่างแนบเนียน ไม่หลงประเด็น สุดท้ายเป็นการประยุกต์ใช้ในสถานที่จริง น่าจะเป็นสถานที่ที่นักเรียนทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่เมื่อนักเรียนได้ไปในบทบาทของไกด์ นักท่องเที่ยว และใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้าสู่การเป็นพลเมืองของอาเซียนและของโลก สอดคล้องกับการเตรียมการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้
โดย แม้นมาส อัครกตัญญู (2012-04-12 11:11:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมากอีกวิชาหนึ่งค่ะ นักเรียนดูมีความสุขมาก กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจสูง นักเรียนม.6โรงเรียนนี้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมดีมาก ทั้งในและนอกห้องเรียน คุณครูก็สอนสนุก เนื้อหาน่าสนใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากๆ ค่ะ
โดย วราภรณ์ กฤตธรรม (2012-04-12 13:10:58) [แสดงความคิดเห็น]
ทบาทสมมติจะเป็นการสอนแบบที่กำหนดให้ผู้เรียนแสดงบทบาทตามที่สมมติขึ้นเทียบเคียงกับสภาพที่เป็นจริง ตามลักษณะที่ผู้แสดงบทบาทเข้าใจ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น หลักสำคัญของการสอนแบบนี้ คือ ผู้สอนจะสร้างปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้คิด และให้ผู้เรียนแก้ปัญหานั้น ๆ ให้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยการแสดงที่ทำให้ผู้ดูเห็นจริง และเมื่อยุติการแสดงแล้วก็จะมีการอภิปรายโดยผู้สอนและผู้เรียนว่า การแก้ปัญหานั้นเหมาะสมหรือไม่ ถ้ายังไม่ดีไม่เหมาะสม ก็อาจหาผู้แสดงชุดใหม่เพื่อหาวิธีใหม่ และให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบทบาทสมมติที่ผู้เรียนต้องแสดงออกนั้นมี 2 ลักษณะ คือ การแสดงบทบาทสมมติแบบละคร เป็นการแสดงบทบาทตามเรื่องราวที่มีอยู่แล้ว ผู้แสดงจะทราบเรื่องราวทั้งหมด และการแสดงบทบาทสมมติแบบแก้ปัญหา เป็นการแสดงบทบาทสมมติที่ผู้เรียนได้รับทราบสถานการณ์หรือเรื่องราวแต่เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็น
โดย กิตติพันธุ์ มิตรเจริญ (2012-04-12 15:17:27) [แสดงความคิดเห็น]
ทบาทสมมติจะเป็นการสอนแบบที่กำหนดให้ผู้เรียนแสดงบทบาทตามที่สมมติขึ้นเทียบเคียงกับสภาพที่เป็นจริง ตามลักษณะที่ผู้แสดงบทบาทเข้าใจ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น หลักสำคัญของการสอนแบบนี้ คือ ผู้สอนจะสร้างปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้คิด และให้ผู้เรียนแก้ปัญหานั้น ๆ ให้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยการแสดงที่ทำให้ผู้ดูเห็นจริง และเมื่อยุติการแสดงแล้วก็จะมีการอภิปรายโดยผู้สอนและผู้เรียนว่า การแก้ปัญหานั้นเหมาะสมหรือไม่ ถ้ายังไม่ดีไม่เหมาะสม ก็อาจหาผู้แสดงชุดใหม่เพื่อหาวิธีใหม่ และให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบทบาทสมมติที่ผู้เรียนต้องแสดงออกนั้นมี 2 ลักษณะ คือ การแสดงบทบาทสมมติแบบละคร เป็นการแสดงบทบาทตามเรื่องราวที่มีอยู่แล้ว ผู้แสดงจะทราบเรื่องราวทั้งหมด และการแสดงบทบาทสมมติแบบแก้ปัญหา เป็นการแสดงบทบาทสมมติที่ผู้เรียนได้รับทราบสถานการณ์หรือเรื่องราวแต่เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็น
โดย กิตติพันธุ์ มิตรเจริญ (2012-04-12 15:17:27) [แสดงความคิดเห็น]
ทบาทสมมติจะเป็นการสอนแบบที่กำหนดให้ผู้เรียนแสดงบทบาทตามที่สมมติขึ้นเทียบเคียงกับสภาพที่เป็นจริง ตามลักษณะที่ผู้แสดงบทบาทเข้าใจ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น หลักสำคัญของการสอนแบบนี้ คือ ผู้สอนจะสร้างปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้คิด และให้ผู้เรียนแก้ปัญหานั้น ๆ ให้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยการแสดงที่ทำให้ผู้ดูเห็นจริง และเมื่อยุติการแสดงแล้วก็จะมีการอภิปรายโดยผู้สอนและผู้เรียนว่า การแก้ปัญหานั้นเหมาะสมหรือไม่ ถ้ายังไม่ดีไม่เหมาะสม ก็อาจหาผู้แสดงชุดใหม่เพื่อหาวิธีใหม่ และให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบทบาทสมมติที่ผู้เรียนต้องแสดงออกนั้นมี 2 ลักษณะ คือ การแสดงบทบาทสมมติแบบละคร เป็นการแสดงบทบาทตามเรื่องราวที่มีอยู่แล้ว ผู้แสดงจะทราบเรื่องราวทั้งหมด และการแสดงบทบาทสมมติแบบแก้ปัญหา เป็นการแสดงบทบาทสมมติที่ผู้เรียนได้รับทราบสถานการณ์หรือเรื่องราวแต่เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็น
โดย กิตติพันธุ์ มิตรเจริญ (2012-04-12 15:17:28) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับการสอนที่ดีๆและสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้ดีมากเพราะการสอนของคุณครูมีการให้นักเรียนเตรียมเขียนบทบาทและลองแสดงบทบาทสมมุติเปิดโลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ จากประสบการณ์จริงนอกสถานที่นักเรียนได้เห็นจากสถานการณ์จริงแทนที่นักเรียนจะเรียนจากสิ่งที่ต้องคิดขึ้นเองตามจินตนาการครูยังมีการเสริมแรงให้นักเรียนมีกำลังใจมีการช่วยเหลือจากครูอยู่ตลอดเวลาทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจมากขึ้นในการสอนลักษณะแบบนี้นักเรียนจะเกิดการแก้ปัญหา สนุกสนาน มีความมั่นใจสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเกิดเป็นชิ้นงานจากการเรียนรู้ที่ทำได้อย่างเข้าใจพร้อมทั้งนักเรียนจะเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วยขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆอย่างนี้ :tv18: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นงพะงา อุปภัมภ์ (2012-04-13 22:15:30) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ ตั้งแต่นำเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ บทสรุปหรือชิ้นงาน ทำให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยใช้บทบาทสมมุติ และให้ความสำคัญกับสถานที่ในท้องถิ่นที่นักเรียนคุ้นเคย ผู้สอนจะสร้างปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้คิด และให้ผู้เรียนแก้ปัญหานั้น ๆ ให้ได้ด้วยตัวเองและเมื่อสิ้นสุดการแสดงแล้วก็สรุปผลการแก้ปัญหานั้นเหมาะสมหรือไม่ โดยการเสริมแรงให้นักเรียนมีกำลังใจอยู่เสมอครูช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจมากขึ้น นักเรียนจะเกิดการแก้ปัญหาได้ดี สนุกสนาน มีความมั่นใจสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเป็นกิจกรรมการสอนที่น่านำไปเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้กับแต่ละท้องถิ่น นักเรียนจะเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv10:
โดย รุ่งทิวา อุ่นเจริญ (2012-04-16 10:15:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เยี่ยมมากค่ะ ครูอุทุมพรได้เตรียมการสอนอย่างยอดเยี่ยม เป็นการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนรักบ้านเกิดไปในตัว แม้ว่าจะเป็นนักเรียน ม. 6 จะเห็นได้ว่านักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี วิธีการที่ครูนำเข้าสูบทเรียน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ช่วงที่แบ่งกลุ่มแต่งบทสนทนาสั้นๆ แล้วนำเสนอผ่านการแสดงบทบาทสมมติ ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทุกทักษะ และที่คุณครูนำนักเรียนไปเรียนที่สถานที่จริง นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีความมั่นใจที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน ครูเสริมแรง ให้กำลังใจนักเรียน ทำให้เกิดความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอนนี้สามรถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนอื่นได้มากขึ้น ขอบคุณค่ะ
โดย เบญจวรรณ เจนกิติวรพงศ์ (2012-04-21 08:52:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นทุกทักษะ โดยเฉพาะการให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ นักเรียนได้ฝึกพูด ได้หลักภาษา ได้คิดวิเคราะห์ ได้แสดงออก ซึ่งในการสอนของครูทำให้นักเรียนมีความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในการตอบคำถาม การแสดงบทบาทสมมติซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนมากขึ้น ยิ่งนักเรียนได้มีประสบการณ์ในการศึกษานอกสถานที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่นักเรียนเรียนก็ช่วยให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้ในการนำไปใช้จริง มองเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากๆ ยอดเยี่ยมค่ะ
โดย เพ็ญนภา คำดำ (2012-04-23 20:33:59) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนแบบที่นักเรียนไม่ต้องนั่งจำประโยคเลยเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น แถมยังได้เพิ่มเติมเรื่องทักษะการฟังควบคู่ด้วย หากสามารถฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษา และสำเนียงการใช้ภาษาอังกฤษของชาติอื่นๆที่นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มด้วยจะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และช่วยให้กล้าแสดงออกมากขึ้น
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2012-04-23 22:56:00) [แสดงความคิดเห็น]
สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.ชัยนาท เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำเสนอแนวทางการสอนวิชาภาษาอังกฤษได้ดี เน้นกระบวนการคิด เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม และเน้นการแสดงออก แม้ใหม่ ๆนักเรียนจะพูดไม่คล่องแต่เมื่อเพิ่มความมั่นใจลงไปแล้วเด็กจะพัฒนาดีขึ้น กระบวนการกลุ่มฝึกการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บทบาทสมมติในการเรียนภาษาไม่ว่าเป็นภาษาใดได้ฝึกพูดจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี การนำนักเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากได้เรียนรู้จากของจริงแล้วทำให้เด็กรักบ้านเกิดด้วย สรุปเป็นเทคนิคการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-04-29 13:54:47) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากๆ เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ท้องถิ่น ชุมชน
โดย สมพร สุขเกษม (2012-05-09 11:33:12) [แสดงความคิดเห็น]
สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.ชัยนาท เป็นการสอนที่ฝึกให้นักเรียนทำบทบาทสมมติ ฝึกพูดโต้ตอบ เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษน่าจะได้นำไปจัดในกิจกรรมการสอนของตนเองแน่นอน ก็เป็นแนวการสอนที่ดีคะ คุณครูเก่งคะ
โดย วิภา ใสยอด (2012-05-09 21:34:30) [แสดงความคิดเห็น]
ตอน สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ เป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นวิธีที่ผู้เรียนได้ใช้ความสามรถทั้งทางภาษาไปพร้อมกับข้อมูลที่ต้องนำเสนอต่อผู้ชม การเลือกใช้ประโยคในการบรรยายสถานที่ต่างๆที่ได้ใจความผู้ฟังเข้าใจ เป็นการฝึกทักษะการพูด การใช้ท่าทางการแสดงออก การสร้างความมั่นใจ และการทำงานกระบวนการกลุ่ม ส่วนเนื่อหาที่นำมาใช้เป็นการนำสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การนำเที่ยวสถานที่ต่างๆผู้เรียนจะได้รับความเพลิดเพลิน ทำให้สนุกในการเรียน
โดย นภาพร สารทอง (2012-05-10 11:14:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ 'ใช้ได้กับนักเรียนไทย คุณครูเก่ง นักเรียนน่ารัก
โดย จรุณี อนุรัตน์ (2012-05-12 10:52:22) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นสภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น หลักสำคัญของการสอนแบบนี้ คือ ผู้สอนจะสร้างปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้คิด และให้ผู้เรียนแก้ปัญหานั้น ๆ ให้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยการแสดงที่ทำให้ผู้ดูเห็นจริง เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เยี่ยมมากค่ะ ครูอุทุมพรได้เตรียมการสอนอย่างยอดเยี่ยม เป็นการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนรักบ้านเกิดไปในตัว น่าทำเป็นแบบอย่่างครับ
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-27 00:57:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากทำให้นักเรียนตื่นเต้นในการเรียนรู้กล้าคิดกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าสื่อสาร เกิดทักษะหลายๆด้านเป็นการบูรณาการได้หลายวิชา ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน เรียนรู้นอกสถานที่ บางแห่งนักเรียนอาจยังไม่เคยไป ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถาีนการณ์จริง เรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง
นักเรียนมีจินตนาการ มีความติดสร้างสรรค์ ได้แสดงบทบาทสมมต นัีกเรียนไม่เบื่อหน่าย สนุกสนาน ทำให้จำคำศัพท์และพูดประโยคได้ดียิ่งขึ้น ขอชมคูณครูว่าสอนดีมากค่ะ
โดย รัตติยา เกษตรเอี่ยม (2012-05-27 13:48:07) [แสดงความคิดเห็น]
-ดูมาห้าตัวอย่าง อ.นิรมล สอนเด็กได้สนุกมาก
-อ.ทวิกา role play ทำให้เด็กกระตือรือล้นดีมากเป็นแบบอย่างที่ดี
-English Classroom Creativity and English :A fresh Start จะเป็นการเรียนที่ฟังทักษะจากเจ้าของภาษาโดยตรง สนุกและตื่นเต้นดี
-เรื่องที่ห้า "ฉันว่าฉันเป็นไกด์ " คุณครูนำเสนอและสอนเด็กให้ทำกิจกรรมน่าสนใจสนุกดี
ขอบคุณมากค่ะ ดิฉันได้ส่งให้เพื่อนดูและแชร์ทางเฟสบุค
- โดยปกติดิฉันจะดูทางช่อง 36 ทุกวันและมีช่องอื่น ๆอีกที่สอนไม่ตรงกัน จะเลือกชมทุกวิชา แต่จะเน้นหนัก ภาษาอังกฤษ เพราะตังเองต้องนำมาประยุกต์ใช้
โดย นิยดา ไชยโย (2012-05-28 18:46:04) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย นิยดา ไชยโย (2012-05-28 18:47:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากๆเลย มันช่วยทำให้เด็กนั้นกล้าแสดงออกมากขึ้นเรื่องการพูดภาษาอังกฤษ
โดย ภัคจิรา พร้อมประเสริฐ (2012-06-12 19:05:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากๆเลย มันช่วยทำให้เด็กนั้นกล้าแสดงออกมากขึ้นเรื่องการพูดภาษาอังกฤษ
โดย ภัคจิรา พร้อมประเสริฐ (2012-06-12 19:05:41) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของอาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา จากโรงเรียน หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัด ชัยนาท มีเทคนิคที่น่าสนใจมาก เนื่องจากภาษาอังกฤษเราเรียนแล้วต้องสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้ มีการฝึกคิด วิเคราะห์ และมีการสอนรูปโครงสร้างของประโยค มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ทำให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าที่จะพูด กล้าที่จะสื่อสาร ทำให้เด็กนักเรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมาก
โดย ศุภรดา รัชเศรษฐ์กุล (2012-06-21 19:53:11) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางการสอนของ อาจารย์อุทุมพร เลิศปรีชา โรงเรียน หันคาราษฎ์รังสฤษดิ์ จังหวัด ชัยนาท เป็นวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนทุกคนต่างมีความคิด และมีความกล้าแสดงออก เช่น กล้าสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ เป็นต้น อีกทั้งยังได้เรียนรู้จากทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ณัชชา โชติชื่น (2012-06-24 19:23:52) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะ สอนให้เด็กนักเรียนรักธรรมชาติ หวงแหนในธรรมชาติ ทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ :tv18:
โดย ภัคจิรา พร้อมประเสริฐ (2012-07-02 23:05:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโดยนักเรียนได้เรียนในสถานการณ์จริงมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนนำทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนมาใช้จนได้รับผลงานที่น่าภาคภูมิใจมากเป็นวิธีการสอนที่ยอดเยี่ยมมาก ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มีการวางแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกันตลอดจนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตนเองแนะนำให้บุคคลอื่นมาเที่ยว สร้างความน่าสนใจ ความสำคัญของท้องถิ่นของตนได้และสามารถนำไปใช้ในสถานจริง :tv18: :tv17:
โดย สุภัทร คชวงศ์ (2012-07-07 02:05:21) [แสดงความคิดเห็น]
สมมติว่าฉันเป็นไกด์ เป็นกิจกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้ทุกสถานที่ในประเทศ ยอดเยี่ยมมาก
โดย สมพิศ เพ็ชรอ่อน (2012-07-14 22:56:28) [แสดงความคิดเห็น]
very good
โดย จรุณี อนุรัตน์ (2012-07-15 00:56:36) [แสดงความคิดเห็น]
วีดิโอนี้ ดีมากๆเลยค่ะ น่าสนใจ น่าเรียนรู้ ติดตาม เป็นสื่อการสอนที่สอนเรื่องสมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา
เปิดโลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา จากโรงเรียน หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัด ชัยนาท พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ที่ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
โดย ปรียานุช เพชรคงทอง (2012-07-19 13:33:44) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนได้ดีมาก และเป็นเทคนิคที่ควรนำไปใช้มาก
โดย กมลพร วิมลอักษร (2012-07-21 17:44:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก เพราะนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและคำศัพท์แล้ว ยังเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งดิฉันก็ได้มีประสบการณ์การเรียนเช่นนี้เหมือนกันที่โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งดิฉันมีชอบกิจกรรมนี้มากเพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้กับเพื่อนๆหือชาวต่างประเทศ ทำให้เราได้มีโอกาสฝึกการพูดและการกล้าแสดงออกซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นกับการเรียนในปัจจุบัน ขอบคุณมากคะที่ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆให้กัน
โดย สุภามาศ บุญญานุรักษ์ (2012-07-23 00:19:29) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เด็กไทยมีความกล้าแสดงออกค่ะ และหวงแหนในธรรมชาติ รวมทั่งฝึกในการพูดภาษาอังกฤษด้วยค่ัะ
โดย ลักษิกา ตรีมรรคา (2012-08-07 19:56:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกสนานมากค่ะ แล้วยังสอนให้เด็กกล้าแสดงออกอีกด้วย
โดย เปรมศิริ สุนทรินคะ (2012-08-21 20:57:25) [แสดงความคิดเห็น]
อ. นิธมล อ่วมไตร มีหลังการสอนที่ไม่ให้เด็กเบื่อ และกระตุ่นให้เด็กมีการกล้าแสดงออก
โดย ณัฐปภัสร์ ติยะศิริโชคชัย (2012-08-27 21:00:08) [แสดงความคิดเห็น]
สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
เปิดโลกกว้างให้ภาษาอังกฤษ กับ อาจารย์ อุทุมพร เลิศปรีชา จากโรงเรียน หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัด ชัยนาท พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ที่ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น สอนให้เด็กไทยมีความกล้าแสดงออกค่ะ เป็นการสอนที่สนุกสนานมากค่ะ ครูสอนได้ดีมาก และเป็นเทคนิคที่ควรนำไปใช้มาก
:tv15: :tv15:
โดย ธนัชชา บำรุงสุข (2012-08-29 19:02:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีเทคนิคน่าสนใจมากๆเลยค้ะๆ เป็นการสอนภาษาอังกฤษที่ความสนุกสนาน :tv02:
โดย วรินธร อวัยวานนท์ (2012-09-06 18:43:04) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สอนสนุกมากเลยค่ะสอนน่าสนใจมีเทคนิคดึงดูดเด็กให้สนุกสนานและไม่เบื่อหน่ายกับบทเรียนโดยมีการนำเรื่องบทบาทสมมุติมาประกอบด้วยทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนมากขึ้นด้วยค่ะ
โดย ธนัญญา พิมพ์งาม (2012-09-07 20:40:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และทำให้นักเรียนได้สามารถแต่งประโยค ได้ฝึกใช้ไวยากรต่างๆ นักเรียนจึงไม่เบื่อและชอบภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วย :tv15:
โดย จารุรัตน์ ศิริวงศ์พรหม (2012-09-07 21:36:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถนำความรู้มาให้เพื่อนๆได้รับรู้และทำให้กล้าแสดงออกมากอีกด้วย
โดย จิตรรัตน์ วัฒนา (2012-09-08 20:31:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกมากทำให้นักเรียนสนุกไปกับวิชาที่อ.สอน :tv18:
โดย วิรดา แหลมสัก (2012-09-09 19:08:16) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบนี้ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพราะคุณครูได้ใช้สิ่งรอบตัวตัวเป็นสื่อในการเรียนการสอนนักเรียนจึงไม่เบื่อที่จะเรียนค่ะ
โดย คณศวัญ เลิศจันทึก (2012-09-09 20:53:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเป็นประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน เเละทำให้นร.กล้าเเสดงออกที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ขอบคุณค่ะ
โดย ภาวรรณ เเจ้งตามธรรม (2012-09-10 18:31:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางการคิด การพูดการกล้าแสดงออก และ กระบวนการแบ่งกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรม
โดย ชญานิศพ์ เจียรสกุลไชย (2012-09-10 18:57:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการสอนที่ดีมากค่ะ ไม่น่าเบื่อ และยังใช้สิ่งรอบๆตัวมาประกอบในการสอน :tv15:
โดย ชลกร แก้วธรรม (2012-09-11 15:55:53) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมที่สุด รู้จกการนำเอาสิ่งที่เป็นโบราณสถาน สิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่นมาประยุต์สอนในวิชาภาษาอังกฤษระดับการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ในจ.อุบลเด็กจะมีโอการสพูดกับฝรั่งในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งบางครั้งเวลาเด็กเข้าไปสัมภารษณ์ฝรั่งกอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่สนุก แทนที่เราจะใช้วิธีการอย่างนั้น เราก็จะใช้วิธีการสอนของอาจารย์นำไปใช้กับการเล่าเรื่องในท้องถิ่นในฐานะไก๊ดน้อยๆ ให้เขาได้ศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ในภาคภาษาอังกฤษ เชื่อว่าทักษะนี้ จะเกิดประโยชน์กับเด็กมากทีเดียวเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และทำให้นักเรียนได้สามารถแต่งประโยค ได้ฝึกใช้ไวยากรต่างๆ นักเรียนจึงไม่เบื่อและชอบภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วย
โดย บุญปลูก ลิมปพฤกษ์ (2012-09-29 14:10:31) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ ถือว่าเป็นจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพครับ แถมเป็นการบูรณาการปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กในเรื่องของการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งเป็นการสอนเป็นประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน เเละทำให้นร.กล้าเเสดงออกที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ขอบคุณค่ะ
โดย ทิพย์พร กาญจนศิลป์ (2012-10-09 22:50:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะการได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ใช้ทักษะจริง และมีความมั่นใจ ความสนกสนานในการทำกิจกรรม นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และเป็นการใช้ภาษาในชีวิตจริง ซึ่งเกิดประโยชน์แก่นักเรียนมาก ทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารจริง ๆ และฝึกการใช้ภาษาไปในตัว ซึ่งขอบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ การพูดจริง ในห้องเรียน และกิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะ ในทุก ๆ ด้าน สนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ :tv17: :tv17: :tv15:
โดย สมปอง พรวญหาญ (2012-10-12 11:52:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการเริ่มต้นจากชุมชน สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการนำเสนอชุมชนของตนเอง เป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น นับว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่ให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง ซึ่งอาจเกิดปัญหา แต่พวกเขาต้องมีการเตรียมพร้อมและฝึกแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่ม แต่ต้องฝึกให้นักเรียนถามตอบจนคล่อง จึงจะออกไปจำลองสถานการณ์ในสถานที่จริงเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาสู่อาเซียนอีกด้วย และยังสามารถนำไปปรับใช้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
โดย วันเพ็ญ ห่อทอง (2012-10-14 20:46:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ เคยเรียนที่ชัยนาทมากอน ว่างๆจะลองแวเข้าไปศึกษาดูบ้างนะครับ พอดีเรียนสายครู เผื่อจะลองเอาไปใช้ฝึกสอน ^^
โดย พงศธร เชียงสีทอง (2012-11-02 22:34:27) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ หอมนาน และนางสาวอรทัย คุ้มครอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( คบ. ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากการที่พวกเราได้ชมวิธีการสอนของคุณครูอุทุมพรไปแล้วนั้น พวกเรารู้สึกชื่นชอบมากๆ เพราะมีการสอนที่จัดกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานโดยใช้กิจกรรม role play ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะในหลายๆด้านทั้ง การคิดจินตนาการ การพูด การฟังและการเขียนบทสนทนาอีกด้วย โดยนำมาผนวกกับโครงสร้างภาษา ทำให้นักเรียนได้รับรู้โครงสร้างภาษาที่จะใช้ในสถานการณ์นั้นๆ ไม่ต้องมานั่งเรียนโครงสร้างแบบเดิมๆที่ให้ท่องแล้วเขียนซึ่งน่าเบื่อและนักเรียนลืมง่ายเพราะไม่ได้นำไปใช้จริงและที่น่าชื่นชมมากกว่านั้นคือ ครูมีการให้นักเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชน ท้องถิ่นของพวกเขาเอง โดยนำสถานที่ต่างๆมาใช้ในการเรียนรู้โดยการสมมติบทบาทมัคคุเทศน์ นักเรียนจึงได้นำสิ่งที่เรียนมาใช้ในสถานที่จริงๆเป็นการย้ำและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับนักเรียนมากกว่าจะเรียนอยู่แต่ในห้องเฉยๆ นักเรียนได้นำชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างมากมายแล้ว แต่ก็ไม่ลืมที่จะมอบประโยชน์คืนสู่ชุมชนด้วยโดยมีการจัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ โดยนักเรียนได้ฝึกการเขียนและออกแบบเอง ทำให้สถานที่นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งกับตัวนักเรียนเองและผู้อื่น ดังนั้นพวกเราจึงเห็นว่าวิธีการสอนนี้มีประโยชน์จริงๆ ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ไม่น่าเบื่อ แถมยังให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ในชุมชนของตนเองอีกด้วย ดีจริงๆค่ะ
โดย เสาวลักษณ์ หอมนาน (2012-12-03 11:03:00) [แสดงความคิดเห็น]
ลืมบอกค่ะ ภาษาอังกฤษห้อง 5 ค่ะ
โดย เสาวลักษณ์ หอมนาน (2012-12-05 19:42:25)
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพรทิพย์ คงพูล นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) ห้อง 6มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ กับ อาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน จากการที่ดิฉันได้ชมวิธีการสอนของครูอุทุมพรไปแล้ว ทำให้ดิฉันได้ทราบถึงวิธีการสอนที่สนุกสนาน สามารถทำให้นักเรียนสนใจเรียนได้ รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการเรียน และยังพัฒนาผู้เรียนได้ทั้งสี่ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก ได้ปฏิบัติจริง และได้เข้าไปใกล้ชิดกับชุมชนของตนอีกด้วย วิธีการสอนของครูอุทุมพร เป็นวิธีที่น่าสนใจ สร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างให้กับครูคนอื่นๆ ได้นำไปใช้ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ ครูเก่งมากค่ะ ดิฉันชื่นชมในวิธีการสอนของครูเป็นอย่างมากนะคะ
โดย พรทิพย์ คงพูล (2012-12-05 16:30:42) [แสดงความคิดเห็น]
ปลาซ้ำของเราอ่ะ เห็นของเราป่ะด้านบน
โดย เสาวลักษณ์ หอมนาน (2012-12-05 19:40:15)
ปลาซ้ำของเราอ่ะ เห็นของเราป่ะด้านบน
โดย เสาวลักษณ์ หอมนาน (2012-12-05 19:40:17)
ห้อง 5 ค่ะ
โดย เสาวลักษณ์ หอมนาน (2012-12-05 19:40:54) [แสดงความคิดเห็น]
ห้อง 5 ค่ะ
โดย เสาวลักษณ์ หอมนาน (2012-12-05 19:41:04) [แสดงความคิดเห็น]
ลืมบอกค่ะ ภาษาอังกฤษห้อง 5 ค่ะ
โดย เสาวลักษณ์ หอมนาน (2012-12-05 19:41:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจและดีมาก :tv03:
โดย น้ำเพชร เกษทองมา (2013-08-29 19:27:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของอาจารย์อุทุมพลมากค่ะ มีการฝึกใช้บทสนทนาในห้องเรียนเเละนำบทสนทนาไปใช้ในสถานที่จริง มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมความรู้ทางด้านทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
โดย เมษยานี นาสะกาด (2013-10-01 08:48:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจ และควรนำไปเป็นแบบอย่างกับคุณครูรุ่นใหม่ทุกคนนะครับ เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เราปลูกฝังอะไรให้เด็ก สิ่งนั้นก็จะติดตัวเขาไป ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่าน ให้ทำสิ่งดี ๆ แบบนี้ต่อไปครับ
โดย นายอรรถชัย ประชานันท์ (2015-11-23 05:41:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv