thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 10442
Rate :
 4
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2011-11-13  
    ตัวสะกด...เข้าใจง่าย คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง  
    คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ให้นักเรียนร้องเพลง ตัวสะกด แม่กน ทำท่าทางประกอบ และอ่านเนื้อเพลง ตัวสะกด แม่ กน/ สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง/ร้องเพลง/ สรุปเนื้อหาจากเพลง และแบ่งกลุ่มเล่นเกม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
:tv15: เป็นการบูราการการจัดการเรียนการสอที่ทำให้นักเรียนสนใจและสามารถจำเนื้อหาการเรียนร้ได้ดี การที่ครูผู้สอนให้ความใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพในการสอนใมกยิ่งขึ้นเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถมองเห้นได้ถึงอนาคตของการศึกษาไทยที่จะมีการพัฒนาต่อไป ต้องขอขอบคุณคุณครูบุปผาที่สร้างสรรค์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาแบ่งปันเพื่อนครูเพื่อใช้เป็นแนวในการสอนต่อไป นอกจากมาตราตัวสะดแม่กนก็ยังมีอีกหลายแม่ที่น่าสนใจรวมถึงการนำเอาหลักภาษาไทยต่างๆมาร่วมด้วยอีกได้ ซึ่งหากเป้นนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นอาจต่อยอดให้นักเรียนเป้นผุ้แงเพลงเองได้อีกด้วย :tv02:
โดย ภคมน ช่วยโสภา (2011-11-13 14:22:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เด็กสนุกกับการเรียนรู้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น
โดย ประภา สนิทผล (2011-11-17 03:29:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เด็กสนุกกับการเรียนรู้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น
โดย ประภา สนิทผล (2011-11-17 03:29:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจตรงเพลงเกมเด็กจะสนุกสนานมีส่วนส่วนในการร่วมกิจกรรม
โดย ชไมพร ผากา (2011-11-20 21:05:08) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ (2011-11-20 21:49:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เด็กสนุกสนาน นำเพลงมาเป็นสื่อการสอนและคำอธิบายที่ชัดเจนของครู :tv15:
โดย สำราญ บุญสันเทียะ (2011-11-22 20:28:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ทำได้ง่ายเด็กเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทำให้เด็กไม่เบื่อ จำเนื้อหาได้คงทนเพราะได้ร้องเพลงถ้าลืมก็จะนึกเนื้อเพลงก็จะจำไก้ขึ้นใจ สอนเนื้อหาที่ยากให้เป็นเนื้อหาที่ง่ายได้ ขอบคุณคุณครูบุปผามากที่ได้ร่วมเสนอกิจกรรมการสอนที่ดี ดิฉันจะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2011-11-22 21:39:17) [แสดงความคิดเห็น]
พึ่งเข้ามาครั้งแรก ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน
โดย บูรพา อุทัยกัน (2011-11-24 10:23:04) [แสดงความคิดเห็น]
พึ่งเข้ามาครั้งแรก ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน
โดย บูรพา อุทัยกัน (2011-11-24 10:23:07) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวสะกด...เข้าใจง่าย คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง
คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการบูรณาการ การเรียนการสอน เพื่อให้เด็ก เกิดความเข้าใจ และจดทำได้ดีโดย ให้นักเรียนร้องเพลง ตัวสะกด แม่กน ทำท่าทางประกอบ และอ่านเนื้อเพลง ตัวสะกด แม่ กนรวมถึงมีการจัดการ สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงการร้องเพลงรวมถึงยังได้มีการร่วมกัน สรุปเนื้อหาจากเพลง และแบ่งกลุ่มเล่นเกม เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินและซึมซับความรู้ไปโดยไม่รู้ตัว
ดังนั้น ขอนำเทคนิคดี ๆ นี้ไปใช้ในการเรียน การสอนเด็ก ด้วยนะคะ
โดย สิริณัฏฐ์ หล่อวนาวรรณ (2011-11-25 10:08:42) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของคุณครูดีมากค่ะ คุณครูเก่งมากสามารถนำเอาเนื้อหามาแต่งเป็นเนื้อร้องได้ จะลองแต่งดูบ้างนะคะ ได้แรงบันดาลใจในการนำไปจัดกิจกรรมการสอนหลายกิจกรรมเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ :tv15:
โดย จรรยา ประพิณพงศา โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม เชียงใหม่ (2011-11-27 23:16:09) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย นายวิทูร เรืองบุญ (2012-01-08 13:03:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคที่น่าสนใจมาค่ะ
โดย ฟาลีฮะ อามิง สุขศึกษา 3/2 (2012-01-11 19:32:31) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เด็กสนุกกับการเรียนรู้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อให้เด็ก เกิดความเข้าใจ และจดทำได้ดีโดย ให้นักเรียนร้องเพลง ตัวสะกด แม่กน ทำท่าทางประกอบ ทำให้เด็กสนุกสนาน เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนได้ดี :tv04:
โดย พัชรินทร์ ยืนนาน (2012-01-18 22:03:13) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอ เรื่อง ตัวสะกด...เข้าใจง่าย ของ คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก นี้ดีมาก ๆ เพราะเป็นการบูรณาการเรียนการเรียนการสอนในวิชาที่ยาก ในเรื่องที่น่าเบื่อ มาทำให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานได้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อ โดยใช้เนื้อหาเพลงง่าย ๆ และใช้ทำนองที่เด็กคุ้นหู เพื่อให้เด็กสามารถจำเนื้อเพลงได้ง่ายขึ้นวึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นที่ตัวเด็กแบบนี้ทำให้เด็กเกิดความซึมซับในการรักภาษาไทยเอง อีกทั้งการเรียนการสอนของครูบุบผายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่อง อื่น ๆที่ยาก ได้อีกด้วย เช่น เรื่องชนิดของคำ เรื่องประโยค หรื่อจะเป็นเรื่องในวรรณคดีก็ได้
โดย ทิวาพร สิงหัตถะ (2012-01-21 20:17:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่ทำห้เด็กได้ออกเสียงพยัญชนะ ตัวสะกดต่างๆ และเป็นการนำเข้าสู้บทเรียนด้วยการร้องเพลงที่เกี่ยวกับตัวสะกดต่างๆและทำให้เด็กฝึกการจำได้อีกด้วย
โดย มุรณี สาเมาะ (2012-01-21 20:29:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีสอนที่น่าสนใจมากค่ะ เด็กๆ มีความสุุขและสนุกกับการเรียนการสอนมาก การใช้เพลงและเกมมาช่วยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสนุกกับการเรียน เทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ได้กับเนื้อหาอื่นๆ ขอบคุณคุณครูบุปผามากค่ะ ที่ช่วยจุดประกายให้คุณครูอีกหลายๆ ท่าน ที่จะนำเทคนิคการสอนของคุณครูไปต่อยอดสอนเนื้อหาอื่นหรือกลุ่มสาระอื่นได้ ขอบคุณมากค่ะ
โดย ธันยภรณ์ ต้านคือ (2012-01-21 20:40:18) [แสดงความคิดเห็น]
อยากดูการสอนภาษาไทยของป.1เยอะค่ะ
โดย นางอรวรรณ สืบอ้าย (2012-02-14 20:49:26) [แสดงความคิดเห็น]
เองตัวสดแม่กล เข้าใจง่าย เป็นการสอนให้เด็กเข้าใจในการเรียนรู้เรื่องภาษาไทยเป็นภาษาที่เรียนรู้ให้เด็กเข้าใจในภาษาไทยให้เข้าใจและสื่อภาษาให้ถูกต้องและให้เด็กเข้าใจในการใช่ (ร)และ(ล)ให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง หลังจากนั้นอาจารย์ยังได้แบงเป็นกลุ่มเพื่อจะได้ร่วมกันให้เข้าใจในภาษาและแลกเปี่ยนความรู้และความเข้าแสดงให้ถึงการพัฒนาในการใช่ภาษาและมีข้อคิดในการใช่สื่อภาษาให้เด็กๆแลกเปี่ยนความรู้ความเข้าใจในภาษาของตัวเองโดยการใช่วิธีการให้เด็กแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในกลุ่มตัว
โดย สมบัติ หงษ์ศรี (2012-02-15 15:22:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมทุกคน ขอบคุณคุครูบุปผามากนะคะ
โดย ยุพิน วงศ์ษาพาน (2012-02-17 09:08:49) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอ เรื่อง ตัวสะกด...เข้าใจง่าย ของ คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก นี้ดีมาก ๆ เพราะเป็นการบูรณาการเรียนการเรียนการสอนในวิชาที่ยาก ในเรื่องที่น่าเบื่อ มาทำให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานได้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อ โดยใช้เนื้อหาเพลงง่าย ๆ และใช้ทำนองที่เด็กคุ้นหู เพื่อให้เด็กสามารถจำเนื้อเพลงได้ง่ายขึ้นวึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นที่ตัวเด็กแบบนี้ทำให้เด็กเกิดความซึมซับในการรักภาษาไทยเอง อีกทั้งการเรียนการสอนของครูบุบผายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่อง อื่น ๆที่ยาก ได้อีกด้วย เช่น เรื่องชนิดของคำ เรื่องประโยค หรื่อจะเป็นเรื่องในวรรณคดีก็ได้
โดย เจนจิรา แก้วมนูญ (2012-03-09 14:49:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับ วีดีโอเรื่องนี้ครับ ผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่า การสอนโดยใช้วิธีการของ คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก เป็นการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้ดีทีเดียว สามรถบูรณาการกับวิชาดนตรีได้อย่างกลมกลืน เพราะเด็กวัยนี้ เป็นวัยที่แจ่มใส จึงยากกับการที่จะให้ความรู้เต็มที่แต่ครูก็สอดแทรกความรู้ลงไปในบทเพลง เด็ดจึงเกิดความจำมากขึ้น ในฐานะที่ผมกำลังจะเป็นครูในอนาคต ผมถือว่าครูบุปผา เป็นครูของผมอีกหนึ่งคนที่ทำให้ผมได้รู้จักวิธีสอนใหม่ๆๆ ขอบคุณครับ :tv18:
โดย วสันต์ นกทอง (2012-03-09 19:33:59) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นายเลิศฤทธิ์ หอมนุ่น ปีที่ 2
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สาขา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการที่ได้ศึกษาวีดีโอของ คุณครู บุปผา ล้วนเล็ก ร.ร.บ้านท่าฝาง จุดประสงค์ของคุณครูนั้น ให้นักเรียนได้อ่าน ได้เขียนเป็นการสอนตัวสะกด การสอนนี้ จะใช้สื่อ เพลง เกม กิจกรรมกลุ่ม บทบาทสมมุติ มาใช้ในกระบวนการสอน เด็กวัยนี้เรียนรู้จากการที่ได้ทำจริง การแข่งขัน การสอนนั้นการแต่งเพลงโดยหาสาเหตุจากเด็กนักเรียนนำมาแต่งเพลงที่นักเรียนสนจัยเป็นการบูราการการจัดการเรียนการสอที่ทำให้นักเรียนสนใจและสามารถจำเนื้อหาการเรียนร้ได้ดี การที่ครูผู้สอนให้ความใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพในการสอนให้ดียิ่งขึ้นเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถมองเห็นได้ถึงอนาคตของการศึกษาไทยที่จะมีการพัฒนาต่อไปในเรื่องที่น่าเบื่อ มาทำให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานได้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อ โดยใช้เนื้อหาเพลงง่าย ๆ และใช้ทำนองที่เด็กคุ้นหู เพื่อให้เด็กสามารถจำเนื้อเพลงได้ง่ายขึ้นวึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นที่ตัวเด็กแบบนี้ทำให้เด็กเกิดความซึมซับในการรักภาษาไทยเอง อีกทั้งการเรียนการสอนของครูบุบผายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่อง อื่น ๆที่ยาก ได้อีกด้วย :tv02:
โดย เลิศฤทธิ์ หอมนุ่น (2012-03-10 20:58:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการศึกษาวิดิโอครูของตัวสะกด...เข้าใจง่าย คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง
คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ครูบุปผานั้นมีวิธีการสอนคือสอนเป็นเพลงเพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายเเละครูจะเน้นการร้องที่สนุกสนานเพื่อเป็นการเร้าความสนใจของเด็ก ในการสอนนั้นครูจะเน้นความเเตกต่างในการออกเสียง ร เเละ ล ทุกครั้ง เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับเด็ก เเละครูจะเน้นการออกเสียงตัวสะกดที่ตรงตามมาตราเพราะเป็นพื้นฐานเเรกๆๆของการเรียนรู้ของเด็ก ครูจะสอนเป็นเพลง เเล้วมาสรุปอีกครั้ง
โดย สโรชา เจริญยิ่ง (2012-03-14 12:30:23) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:
ตัวสะกด...เข้าใจง่าย คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง เป็นการใช้เทคนิคการสอนโดยการเน้นกระบวนการ "สอน ซ้ำ ย้ำ ทวน" โดยจุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องนี้คือ นักเรียนสามารถที่จะพิจารณาตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราได้ตัวเอง โดยใช้กระบวนการขั้นนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง ซึ่งทั้งนี้เพลงจะเป็นตัวกระตุ้นความจำทางสมองให้ทำงานได้ดีขึ้น และเมื่อนักเรียนใช้หรือพิจารณาเมื่อไหร่ก็จะนำเพลงขึ้นมาร้องได้ ต่อมามีการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในขั้นสอนโดยการให้เด็กสามารถแยกแยะคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราได้ และมีการเน้นกิจกรรมเกมและการสร้างบทบาทสมมติเพื่อเป็นการประเมินนักเรียนแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม เป็นกระบวนการที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง มีการเน้นเรื่องคำควบกล้ำเสียง (ร) และ เสียง (ล) อยู่ตลอดเวลา เพื่อจะให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงที่จะไม่ออกเสียงผิด หลังจากที่ได้ดูคลิปการสอนของคุณครูบุปผาแล้ว ข้าพเจ้าก็นำตัวอย่างการสอนนี้มาสอนนักเรียนของข้าพเจ้าที่อยู่สหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่ง ผลตอบรับคือ ประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างแท้จริง :tv15:
โดย อ.ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ (โรงเรียนพระพุทธศาสน (2012-03-30 04:10:54) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอ เรื่อง ตัวสะกด...เข้าใจง่าย ของ คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก นี้ดีมาก ๆ เพราะเป็นการบูรณาการเรียนการเรียนการสอนในวิชาที่ยาก ในเรื่องที่น่าเบื่อ มาทำให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานได้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อ โดยใช้เนื้อหาเพลงง่าย ๆ และใช้ทำนองที่เด็กคุ้นหู เพื่อให้เด็กสามารถจำเนื้อเพลงได้ง่ายขึ้นวึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นที่ตัวเด็กแบบนี้ทำให้เด็กเกิดความซึมซับในการรักภาษาไทยเอง อีกทั้งการเรียนการสอนของครูบุบผายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่อง อื่น ๆที่ยาก ได้อีกด้วย
โดย ภรณี จำเริญนุสิต (2012-03-30 11:03:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆสำหรับครู และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเราเองได้ ปรับตามสภาพบริบทของโรงเรียนเราเอง นักเรียนน้อยจะจัดกิจกรรมได้ง่ายขึ้น ขอชื่นชมคุณครูที่ได้คิดกิจกรรม เป็นตัวอย่างที่ดีได้ค่ะ จะนำไปใช้ในชั้นเรียนแน่นอนค่ะ เราก็ควรนำบทเพลงไปดัดแปลงได้นะคะ เด็กๆจะชอบร้องเพลงอยู่แล้ว ชอบเกม ชอบเพลง ชอบความสนุกสานาน แต่ก็ให้อยู่ในกรอบ การทำกิจกรรมควรกำหนดเวลาให้ชัดเจน อย่าปล่อยนักเรียนเลยตามเลยเวลาจะทำให้ครูได้งานมากขึ้นนะคะ เก่งค่ะขอชมอีกรอบ
โดย พิมพ์วรักษ์ ไชยรักษ์ (2012-03-30 22:56:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆสำหรับครู และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเราเองได้ ปรับตามสภาพบริบทของโรงเรียนเราเอง นักเรียนน้อยจะจัดกิจกรรมได้ง่ายขึ้น ขอชื่นชมคุณครูที่ได้คิดกิจกรรม เป็นตัวอย่างที่ดีได้ค่ะ จะนำไปใช้ในชั้นเรียนแน่นอนค่ะ เราก็ควรนำบทเพลงไปดัดแปลงได้นะคะ เด็กๆจะชอบร้องเพลงอยู่แล้ว ชอบเกม ชอบเพลง ชอบความสนุกสานาน แต่ก็ให้อยู่ในกรอบ การทำกิจกรรมควรกำหนดเวลาให้ชัดเจน อย่าปล่อยนักเรียนเลยตามเลยเวลาจะทำให้ครูได้งานมากขึ้นนะคะ เก่งค่ะขอชมอีกรอบ
โดย พิมพ์วรักษ์ ไชยรักษ์ (2012-03-30 22:56:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆสำหรับครู และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเราเองได้ ปรับตามสภาพบริบทของโรงเรียนเราเอง นักเรียนน้อยจะจัดกิจกรรมได้ง่ายขึ้น ขอชื่นชมคุณครูที่ได้คิดกิจกรรม เป็นตัวอย่างที่ดีได้ค่ะ จะนำไปใช้ในชั้นเรียนแน่นอนค่ะ เราก็ควรนำบทเพลงไปดัดแปลงได้นะคะ เด็กๆจะชอบร้องเพลงอยู่แล้ว ชอบเกม ชอบเพลง ชอบความสนุกสานาน แต่ก็ให้อยู่ในกรอบ การทำกิจกรรมควรกำหนดเวลาให้ชัดเจน อย่าปล่อยนักเรียนเลยตามเลยเวลาจะทำให้ครูได้งานมากขึ้นนะคะ เก่งค่ะขอชมอีกรอบ
โดย พิมพ์วรักษ์ ไชยรักษ์ (2012-03-30 22:57:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆสำหรับครู และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเราเองได้ ปรับตามสภาพบริบทของโรงเรียนเราเอง นักเรียนน้อยจะจัดกิจกรรมได้ง่ายขึ้น ขอชื่นชมคุณครูที่ได้คิดกิจกรรม เป็นตัวอย่างที่ดีได้ค่ะ จะนำไปใช้ในชั้นเรียนแน่นอนค่ะ เราก็ควรนำบทเพลงไปดัดแปลงได้นะคะ เด็กๆจะชอบร้องเพลงอยู่แล้ว ชอบเกม ชอบเพลง ชอบความสนุกสานาน แต่ก็ให้อยู่ในกรอบ การทำกิจกรรมควรกำหนดเวลาให้ชัดเจน อย่าปล่อยนักเรียนเลยตามเลยเวลาจะทำให้ครูได้งานมากขึ้นนะคะ เก่งค่ะขอชมอีกรอบ
โดย พิมพ์วรักษ์ ไชยรักษ์ (2012-03-30 22:57:37) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวสะกด...เข้าใจง่าย คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง เป็นการใช้เทคนิคการสอนโดยการเน้นกระบวนการ "สอน ซ้ำ ย้ำ ทวน" โดยจุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องนี้คือ นักเรียนสามารถที่จะพิจารณาตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราได้ตัวเอง โดยใช้กระบวนการขั้นนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง ซึ่งทั้งนี้เพลงจะเป็นตัวกระตุ้นความจำทางสมองให้ทำงานได้ดีขึ้น และเมื่อนักเรียนใช้หรือพิจารณาเมื่อไหร่ก็จะนำเพลงขึ้นมาร้องได้ ต่อมามีการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในขั้นสอนโดยการให้เด็กสามารถแยกแยะคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราได้ และมีการเน้นกิจกรรมเกมและการสร้างบทบาทสมมติเพื่อเป็นการประเมินนักเรียนแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม เป็นกระบวนการที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง มีการเน้นเรื่องคำควบกล้ำเสียง (ร) และ เสียง (ล) อยู่ตลอดเวลา เพื่อจะให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงที่จะไม่ออกเสียงผิด หลังจากที่ได้ดูคลิปการสอนของคุณครูบุปผาแล้ว ข้าพเจ้าก็นำตัวอย่างการสอนนี้มาสอนนักเรียนของข้าพเจ้
โดย แสงทอง บุญเชิด (2012-03-31 10:24:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนดีเลยที่เดียว
ดูแล้วสามารถเอาไปใช้ได้ในการสอน
โดย มะรอพี เจ๊ะอูมา (2012-04-02 15:52:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการเรียนการเรียนการสอนในวิชาที่ยาก ในเรื่องที่น่าเบื่อ มาทำให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานได้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อ โดยใช้เนื้อหาเพลงง่าย ๆ และใช้ทำนองที่เด็กคุ้นหู เพื่อให้เด็กสามารถจำเนื้อเพลงได้ง่ายขึ้นวึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นที่ตัวเด็กแบบนี้ทำให้เด็กเกิดความซึมซับในการรักภาษาไทยเอง อีกทั้งการเรียนการสอนของครูบุบผายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่อง อื่น ๆที่ยาก ได้อีกด้วย เช่น เรื่องชนิดของคำ เรื่องประโยค หรื่อจะเป็นเรื่องในวรรณคดีก็ได้
โดย มิ่งขวัญ แป้น (2012-04-03 10:40:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้เทคนิคในการสอนที่ดีมาก มีสื่อการสอนที่ดี ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและครูผู้สอนก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสครูมีความสุขนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุข ตอนนี้นักเรียนที่โรงเรียนกำลังมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงและจำตัวสะกด และสระยังไม่ได้อยู่บ้าง ดิฉันจะนำวิธีการที่ได้ดูคุณครูบุบผา ไปใช้และประยุกต์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่โรงเรียนคะ ยังไงก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะ ที่มีวิธีการและแนวทางที่ดีมาแบ่งปัน
โดย วรรณา บูสมาด (2012-04-03 19:47:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการรียนรู้ภาษาไทยที่น่าสนใจมาก เพราะนำกิจกรรมเพลง การทำท่าทางประกอบเพลง เกม กิจกรรมกลุ่ม มาใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความสุข และมีความสนใจในนื้อหาจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ซึ่งในเนื้อหาภาษาไทย โดยเฉพาะเรื่องหลักภาษาไทย เป็นเรื่องที่ยากที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ และร่วมเรียนอย่างสนุกสนานเช่นนี้ จะนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยต่อไปคะ ขอขอบคุณแนวคิดดี ๆ แบบนี้นะคะ :tv18:
โดย ชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ (2012-04-03 21:20:39) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวสะกด...เข้าใจง่าย ของคุณครูบุปผา เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะ คุณครูสามารถแต่งเพลงประกอบการสอนได้ดีมาก เด็กๆน่าจะจำได้ง่ายขึ้น ทำให้นักเรียนสนใจและสามารถจำเนื้อหาการเรียนรู้ได้ผ่านเพลงน่ารักๆ ทำนองคุ้นหู เป็นวิธีการที่น่าสนใจดีมากค่ะ นอกจากนั้นคุณครูยังสอนโดยใช้กิจกรรมเกมและบทบาทสมมติมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินนักเรียนทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆสำหรับเด็กนักเรียน คุณครูพูดออกเสียงอักขระ คำควบกล้ำต่างๆชัดเจน และดูเหมือนคุณครูจะเน้นเรื่องนี้มากๆ สังเกตจากการที่คุณครูค่อนข้างจะเน้นเรื่องคำควบกล้ำเสียง (ร) และ เสียง (ล) อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้ยังใช้กลอนแปดมาสอนเด็ก คุณครูอ่านบทร้อยกรองเพราะมาก เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก และที่สำคัญที่สุด ดิฉันสังเกตว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนดูมีความสุขมากๆเลยนะคะ ประทับใจค่ะ ขอบคุณนะคะที่เผยแพร่เทคนิควิธีการสอนแก่เพื่อนครูเพื่อเป็นวิทยาทานในครั้งนี้ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-04 12:01:44) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากค่ะขอชื่นชมครูบุปผา จะนำเทคนิคนี้ไปสอนบ้าง
โดย อรอินทร์ โคตรมนตรี (2012-04-07 18:56:30) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากค่ะ การสอนโดยการบอกวัตุประสงค์ให้นักเรียนก่อน การให้ผู้เรียนได้ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย การได้คิดอย่างสร้างสรรค์ การใช้สื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจ รวมถึงขณะที่สอนครูได้ย้ำในสิ่งที่นักเรียนยังผิดพลาด การสอนอยู่ตลอดเวลาการแก้ไขสิ่งที่ควรย้ำในการพูดภาษาไทยให้ถูกต้องแก่นักเรียนดีมากค่ะ เพราะปัจจุบันเด็กไทยพูดภาษาไทยไม่ชัด เขียนภาษาไทยไม่ถูก การสอนของอาจารย์วันนี้จะนำไปปรับใช้กับชั้นเรียนที่สอนและขอชื่นชมอาจารย์ค่ะ
โดย นงนุช สุอังคะ (2012-04-09 15:45:17) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นเทคนิควิธีสอนที่น่าสนใจมากค่ะ เด็กๆมีความสุขและสนุกกับการเรียนการสอนมาก ตัวสะกดแม่กน...เข้าใจง่ายของคุณครูบุปผาเพราะเป็นการบูรณาการเรียนการเรียนการสอนในวิชาที่ยากให้เป็นเรื่องที่น่าสนุก โดยใช้เพลงเป็นสื่อ เป็นเนื้อหาเพลงง่าย ๆและใช้ทำนองที่เด็กคุ้นหู เพื่อให้เด็กสามารถจำเนื้อเพลงได้ง่ายขึ้น การใช้เพลงและเกมมาช่วยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสนุกกับการเรียน เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเน้นที่ตัวเด็กแบบนี้ทำให้ให้เด็กเข้าใจในการเรียนรู้เรื่องภาษาไทยที่ให้เด็กเข้าใจในภาษาไทยและสื่อภาษาให้ถูกต้องและเกิดความซึมซับในการรักภาษาไทยเอง การใช้เพลงและเกมมาช่วยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ได้กับเนื้อหาอื่นๆได้ จึงต้องขอขอบคุณคุณครูบุปผามากค่ะ ที่นำเทคนิคการสอนของคุณครูไปต่อยอดสอนเนื้อหาอื่นหรือกลุ่มสาระอื่นได้ ขอบคุณมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18:
โดย มาเรียม ลูกสะเดา (2012-04-12 14:02:00) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอ เรื่อง ตัวสะกด...เข้าใจง่าย ของ คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก นี้ดีมาก ๆ เพราะเป็นการบูรณาการเรียนการเรียนการสอนในวิชาที่ยาก ในเรื่องที่น่าเบื่อ มาทำให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานได้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อ โดยใช้เนื้อหาเพลงง่าย ๆ และใช้ทำนองที่เด็กคุ้นหู เพื่อให้เด็กสามารถจำเนื้อเพลงได้ง่ายขึ้นวึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นที่ตัวเด็กแบบนี้ทำให้เด็กเกิดความซึมซับในการรักภาษาไทยเอง อีกทั้งการเรียนการสอนของครูบุบผายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่อง อื่น ๆที่ยาก ได้อีกด้วย เช่น เรื่องชนิดของคำ เรื่องประโยค หรื่อจะเป็นเรื่องในวรรณคดีก็ได้
โดย บุญมา ชุษณะวัคคีย์ (2012-04-14 15:08:53) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวสะกด...เข้าใจง่ายเป็นการจัดกิจกรรมการสอนได้ดีมากได้บูณาการทักษะการสอนภาษาไทยฟัง พูด อ่าน
เขียนได้น่าสนใจทำให้นักเรียนรักที่จะเรียนภาษาไทย
ใช้กระบวนการกล่มให้นักเรียนกล้าแสดงออกได้ดีมากค่ะ :tv02: :tv15:
โดย วรรณา ตลับเพ็ชร (2012-04-26 20:56:11) [แสดงความคิดเห็น]
*ใช้กระบวนการกลุ่มให้นักเรียนกล้าแสดงออกได้ดีมากค่ะ
โดย วรรณา ตลับเพ็ชร (2012-04-26 20:58:28)
ชอบมากๆๆ ตัวสะกด...เข้าใจง่าย คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง
คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ให้นักเรียนร้องเพลง ตัวสะกด แม่กน ทำท่าทางประกอบ และอ่านเนื้อเพลง ตัวสะกด แม่ กน/ สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง/ร้องเพลง/ สรุปเนื้อหาจากเพลง และแบ่งกลุ่มเล่นเกม นำมาใช้ในการสอนได้ดีเลยค่ะ เพราะเป็นการบูรณาการเรียนการเรียนการสอนในวิชาที่ยาก ในเรื่องที่น่าเบื่อ มาทำให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานได้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อ โดยใช้เนื้อหาเพลงง่าย ๆ ขอบคูรตัวอย่างดีๆ
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-29 19:59:34) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับทุก ๆ กำลังใจค่ะ ดีใจที่วิธีการสอนเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ยังพอมีประโยชน์สำหรับทุก ๆ ท่าน ขอให้กำลังใจกับคุณครู และว่าที่คุณครู ทุก ๆ ท่าน เดินหน้าสู้กับปัญญาและอุปสรรค นานาบนเส้นทางของถนนคนเป็นครูนะคะ ภาษาไทยคือตัวตนของคนไทย ช่วยกันนะคะ รักษาเอาไว้ให้กับลูกหลานของเรา
โดย บุปผา (2012-05-13 08:46:10) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนหลักภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย เข้าใจยาก แต่ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้เทคนิคการสอนได้อย่างน่าสนใจโดยเพลงมาตราตัวสะกดที่ครูแต่งขึ้นเอง แล้วนำมาสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่มีเนื้อหามาตราตัวสะกด ร่วมร้องเพลง ทำท่าทางประกอบ อ่านเนื้อพลง ได้อย่างสนุกสนานมาก จึงทำให้บทเรียนนี้น่าสนใจ สามารถถอดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแข่งขันเล่นเกมมาตรตราตัวสะกด แล้วจึงให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติให้สอดคล้องกับมาตราตัวสะกด นับว่าเทคนิคการสอนด้วยบทเพลง เล่นเกม แสดงบทบาทสมมุติ สามารถบูรณาการกันได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียน ให้นักเรียนเกิดความมั่นใจตนเอง กล้าแสดงออก เสริมสร้างทักษะเชาว์ปัญญา คิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี
โดย จุฑารัตน์ ตั้งสุวรรณพานิช (2012-05-17 17:00:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ นำกิจกรรมเพลงที่น่าสนใจทำให้เด็กสนุกสนานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพลิดเพลินและซึมซับความรู้โดยไม่รู้ตัว เกดความเข้าใจและจดจำได้ดี เพราะเพลงสรุปเนื้อหาได้ดีอยู่ในตัวแล้ว ทำให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างแท้จริง และยังบูรณาการ การสอนด้วยเกม กสรแสดงบทบาทสมมุติ ทำให้เด็กได้แสดงออก เกิดความมั่นใจในตนเอง นอกจากนี้การสอนของคุณครูยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนเรื่องอื่นๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้อีกด้วย
โดย ฉวี ธีระแนว (2012-05-25 21:05:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ทำได้ง่ายเด็กเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทำให้เด็กไม่เบื่อ จำเนื้อหาได้คงทนเพราะได้ร้องเพลงถ้าลืมก็จะนึกเนื้อเพลงก็จะจำไก้ขึ้นใจ สอนเนื้อหาที่ยากให้เป็นเนื้อหาที่ง่ายได้ ขอบคุณคุณครูบุปผามากที่ได้ร่วมเสนอกิจกรรมการสอนที่ดี ดิฉันจะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง
โดย สายฝน ศรีสุวรรณ (2012-07-15 03:22:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณทุก ๆ ความเห็น ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจ ที่เสมือนแรงใจให้กับดิฉัน ให้ยืนอยู่เพื่อทำหน้าที่ของครูได้อย่างมุ่งมั่นต่อไปค่ะ ขอบคุณจากใจจริง
โดย บุปผา ล้วนเล็ก (2012-07-23 21:21:05) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวสะกดเข้าใจ ของคุณครูบุปผา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ มีการนำเทคนิควิธีการสอนหลาย ๆ แบบมาใช้ เช่น นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการร้องเพลงตัวสะกด และให้นักเรียนทำท่าทางประกอบ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายในการเรียนเมื่อคุณครูให้วิเคราะห์คำ ทั้งถ่มปากเปล่า หรือให้ทำงานกลุ่มนักเรียนก็สามารถทำได้ดี เมื่อคุณครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเป็นการเน้นย้ำในเนื้อหาที่เรียนโดยนักเรียนไม่รู้ตัวกำลังเรียนความรู้ต่าง ๆ จะสามารถซึมซับไปเรื่อย ๆ
โดย นงลักษณ์ กลิ่นหอม (2012-07-25 20:09:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆสำหรับครู และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเราเองได้ ในเรื่องการอ่าน เพราะคุณครูพูดออกเสียงอักขระ คำควบกล้ำต่างๆชัดเจน ในเรื่องคำควบกล้ำเสียง (ร) และ เสียง (ล)
โดย จุตติมา กาญจนะจันทร์ (2012-07-28 22:30:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีสอนที่น่าสนใจมากค่ะ เด็กๆ มีความสุุขและสนุกกับการเรียนการสอนมาก การใช้เพลงและเกมมาช่วยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสนุกกับการเรียน เทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ได้กับเนื้อหาอื่นๆ ขอบคุณคุณครูบุปผามากค่ะ ที่ช่วยจุดประกายให้คุณครูอีกหลายๆ ท่าน ที่จะนำเทคนิคการสอนของคุณครูไปต่อยอดสอนเนื้อหาอื่นหรือกลุ่มสาระอื่นได้ ขอบคุณมากค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-07-30 22:26:13) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวสะกด...เข้าใจง่าย คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง ....ใช้เพลงและการแสดงบทบาทสมมุติประกอบทำให้นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เบื่อและจดจำบทเรียนได้ง่ายและยั่งยืน
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-08-04 15:46:09) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมุติ ทำให้นักเรียนได้เรียนอย่างสนุกสนาน และเข้าใจง่าย ยิ่งการแสดงบทบาทสมมุตินักเรียนยิ่งสนุกสนานมากขึ้น ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv02:
โดย พิสมัย พวงศรี (2012-08-08 11:17:08) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวีซีดีตอนนี้ ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงวัยที่ต้องการเรียนรู้ด้วยความสนุกสาน การนำกิจกรรมเพลง ท่าทางประกอบเพลง กิจกรรมเกม กิจกรรมกลุ่ม และบทบาทสมมุติ ไปใช้สอนหลักภาษาไทย ซึ่งนักเรียนมักคิดว่าเป็นเรื่องยาก ไม่น่าสนใจ ไม่น่าจดจำ การประยุกต์ใช้กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักภาษาไทยอย่างสนุกสนาน สามารถจดจำและข้าใจ อีกทั้งนำหลักภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้น
โดย มณีกร ภาชี (2012-10-03 13:08:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้สื่อการสอนที่เยี่ยมมาก ไม่น่าเชือว่าสิ่งที่เรามองข้ามดูแล้ว จะสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอนที่ดีได้ สิ่งที่ประทับใจและชอบมากจะเป็นส่วนที่เป็นเรื่อง ความน่าจะเป็น เพราะมองแล้วเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมด้วย ดูแล้วถ้านำไปใช้ในห้องเรียนก็น่าจะสร้างความสนุกสนานได้อย่างมากเลยทีเดียว ส่วนของการหาเลขยกกำลัง เป็นเทคนิคที่ดีมากเลย ทำให้หาค่าของเลขยกกำลังที่มี 2 หลักได้อย่างรวดเร็ว ส่วนเรื่องการหาเส้นรอบวงก็ดีมาก เพราะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรก โดยที่ไม่ต้องท่องจำ เพราะเด็กๆมักท่องจำว่าการหาเส้นรอบวงต้องเป็นค่าไพร์คูณด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง พอนักเรียนท่องจำไม่นานก็ลืม แต่การเรียนแบบนี้ทำให้เกิดความเข้าใจและรู้ความเป็นมาของสูตรดังกล่าวด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดความจำที่คงทนต่อนักเรียนต่อไป การสอนแบบนี้มอบให้เลย
โดย วรพล โพตะกาว (2012-12-01 22:20:12) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ใช้เทคนิคการสอนโดยการเน้นกระบวนการ "สอน ซ้ำ ย้ำ ทวน"ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่อง อื่น ๆได้ค่ะ และยังส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์คำได้จริง สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างความมั่นใจ ความกล้าให้กับเด็กด้วย สุดท้ายคุณครูได้มอบเกร็ดความรู้ว่าคุณครูผู้สอนควรสนุกกับการสอนค่ะ ขอบคุณคุณครูบุปผามากๆค่ะ :tv17: :tv18: :tv15:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-12-03 19:36:38) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาว เจนจิรา เพชรศรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี หลังจากที่ดิฉันได้รับชมวิดีโอรายการโทรทัศน์ครู เรื่อง ตัวสะกด...เข้าใจง่าย ของคุณครู บุปผา สวนเล็ก แล้วรู้สึกดีและประทับใจมากๆ เพราะเป็นการบูรณาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีและเป็นการใช้สื่อที่ดี มีการใช้เพลงประกอบท่าทางเป็นจังหวะในการสอนและยังมีการเล่นเกมทำให้เด็กเกิดความสนุกและความเข้าใจ และการทำกิจกรรมเหล่านี้ก็ยังทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียน และการสอนของคุณครูบุปผายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้อีกด้วย :tv15: :tv15:
โดย เจนจิรา เพชรศรี (2012-12-03 20:16:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นางสาวปัทมาวรรณ โกณฑา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของ อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ได้ให้มาศึกษาโทรทัศน์ครู เมื่อดิฉันได้ชมวีดีโอสื่อการสอนของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคุณครูสอนเรื่องตัวสะกดแม่กน และก็ได้ให้นักเรียนร้องเพลง ตัวสะกด แม่กน ทำท่าทางประกอบ และอ่านเนื้อเพลง ตัวสะกด แม่ กน,สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง,ร้องเพลง, สรุปเนื้อหาจากเพลง และแบ่งกลุ่มเล่นเกม ซึ่งดิฉันเห็นว่าคุณครูบุปผา สอนสนุกมาก มีการบูรณาการเนื้อเพลงให้เข้ากับเนื้อหา ทำให้เด็กๆเข้าใจง่าย สนุกสนานกับการเรียน
โดย ปัทมาวรรณ โกณฑา (2012-12-04 12:01:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นางสาวปัทมาวรรณ โกณฑา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของ อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ได้ให้มาศึกษาโทรทัศน์ครู เมื่อดิฉันได้ชมวีดีโอสื่อการสอนของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคุณครูสอนเรื่องตัวสะกดแม่กน และก็ได้ให้นักเรียนร้องเพลง ตัวสะกด แม่กน ทำท่าทางประกอบ และอ่านเนื้อเพลง ตัวสะกด แม่ กน,สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง,ร้องเพลง, สรุปเนื้อหาจากเพลง และแบ่งกลุ่มเล่นเกม ซึ่งดิฉันเห็นว่าคุณครูบุปผา สอนสนุกมาก มีการบูรณาการเนื้อเพลงให้เข้ากับเนื้อหา ทำให้เด็กๆเข้าใจง่าย สนุกสนานกับการเรียน
โดย ปัทมาวรรณ โกณฑา (2012-12-04 12:02:28) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นางสาวปัทมาวรรณ โกณฑา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของ อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ได้ให้มาศึกษาโทรทัศน์ครู เมื่อดิฉันได้ชมวีดีโอสื่อการสอนของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคุณครูสอนเรื่องตัวสะกดแม่กน และก็ได้ให้นักเรียนร้องเพลง ตัวสะกด แม่กน ทำท่าทางประกอบ และอ่านเนื้อเพลง ตัวสะกด แม่ กน,สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง,ร้องเพลง, สรุปเนื้อหาจากเพลง และแบ่งกลุ่มเล่นเกม ซึ่งดิฉันเห็นว่าคุณครูบุปผา สอนสนุกมาก มีการบูรณาการเนื้อเพลงให้เข้ากับเนื้อหา ทำให้เด็กๆเข้าใจง่าย สนุกสนานกับการเรียน
โดย ปัทมาวรรณ โกณฑา (2012-12-04 12:02:28) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นางสาวปัทมาวรรณ โกณฑา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของ อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ได้ให้มาศึกษาโทรทัศน์ครู เมื่อดิฉันได้ชมวีดีโอสื่อการสอนของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคุณครูสอนเรื่องตัวสะกดแม่กน และก็ได้ให้นักเรียนร้องเพลง ตัวสะกด แม่กน ทำท่าทางประกอบ และอ่านเนื้อเพลง ตัวสะกด แม่ กน,สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง,ร้องเพลง, สรุปเนื้อหาจากเพลง และแบ่งกลุ่มเล่นเกม ซึ่งดิฉันเห็นว่าคุณครูบุปผา สอนสนุกมาก มีการบูรณาการเนื้อเพลงให้เข้ากับเนื้อหา ทำให้เด็กๆเข้าใจง่าย สนุกสนานกับการเรียน
โดย ปัทมาวรรณ โกณฑา (2012-12-04 12:02:28) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นางสาวปัทมาวรรณ โกณฑา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของ อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ได้ให้มาศึกษาโทรทัศน์ครู เมื่อดิฉันได้ชมวีดีโอสื่อการสอนของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคุณครูสอนเรื่องตัวสะกดแม่กน และก็ได้ให้นักเรียนร้องเพลง ตัวสะกด แม่กน ทำท่าทางประกอบ และอ่านเนื้อเพลง ตัวสะกด แม่ กน,สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง,ร้องเพลง, สรุปเนื้อหาจากเพลง และแบ่งกลุ่มเล่นเกม ซึ่งดิฉันเห็นว่าคุณครูบุปผา สอนสนุกมาก มีการบูรณาการเนื้อเพลงให้เข้ากับเนื้อหา ทำให้เด็กๆเข้าใจง่าย สนุกสนานกับการเรียน
โดย ปัทมาวรรณ โกณฑา (2012-12-04 12:05:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ น.ส.มุกดา จารีมุข นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากการที่เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ของ อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ซึ่งอาจารย์ได้ให้มาศึกษาโทรทัศน์ครู เมื่อได้ชมวีดีโอสื่อการสอนของครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งครูได้สอนในเรื่องของตัวสะกดโดยที่ครูมีการนำเพลงมาใช้เป็นสื่อในการสอน มีการเล่น ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งทำให้เด็กมีความเข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้น เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยค่ะ เป็นการสร้างบรรยากาศที่ทำให้เด็กไม่น่าเบื่อกับการเรียนและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบกับการเรียนในเรื่องต่างๆได้อีกด้วย :tv16:
โดย มุกดา จารีมุข (2012-12-08 18:44:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ น.ส.เมวิกา จารีมุข นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากการที่เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ของ อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ซึ่งอาจารย์ได้ให้มาศึกษาโทรทัศน์ครู เมื่อได้ชมวีดีโอสื่อการสอนของครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งครูได้สอนในเรื่องของตัวสะกดโดยที่ครูมีการนำเพลงมาใช้เป็นสื่อในการสอน มีการเล่น ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งทำให้เด็กนั้นมีความรู้ความเข้าในการเรียนมากขึ้นสามารถจดจำได้ง่ายเป็นการสอนที่ดีเพราะทำให้เด็กนั้นมีความสนุกสนานกับการเรียนเด็กจะได้ไม่เบื่อที่จะเรียน :tv18:
โดย เมวิกา จารีมุข (2012-12-08 18:55:30) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวศิริวรรณ ข่าทิพพาที กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ จากการที่ข้าพเจ้าได้เรียนในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอน นายชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ได้ให้มาศึกษาหลักการเรียนการสอนจากโทรทัศน์ครู และเมื่อตัวของดิฉันเองได้ดูได้ชมได้ศึกษาวีดิโอสื่อการสอนของคุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ให้นักเรียนร้องเพลง ตัวสะกด แม่กน ทำท่าทางประกอบ และอ่านเนื้อเพลง ตัวสะกด แม่ กน สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงร้องเพลง สรุปเนื้อหาจากเพลง และแบ่งกลุ่มเล่นเล่นเกม ซึ้งนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และยังเป็นการบูราการการจัดการเรียนการสอที่ทำให้นักเรียนสนใจและสามารถจำเนื้อหาการเรียนร้ได้ดี
โดย นางสาวศิริวรรณ ข่าทิพพาที (2012-12-10 13:53:06) [แสดงความคิดเห็น]
น.ส.อภิญญา ขวัญแก้ว
สาขาภาษาไทย ชั้นปีที่๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากการเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ชมวีดิโอการสอนของอาจารย์บุปผาเรื่องตัวสะกดแม่กนไม่ตรงมาตราแล้วทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจและได้ทราบวิธีการสอนที่สามารถปลุกเร้าความสนใจให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียน วีดิโอนี้เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้ามากเพราะข้าพเจ้าจะนำแนวทางการสอนแบบอาจารย์บุปผานำไปใช้ในการสอนเด็ก รวมถึงการสอนแบบบูรณาการ สอดแทรกการฟัง การดู การพูด ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจและสนุกกับการเรียนมากขึ้น
:tv15:
โดย อภิญญา ขวัญแก้ว (2012-12-11 19:12:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ทำได้ง่ายเด็กเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทำให้เด็กไม่เบื่อ จำเนื้อหาได้คงทนเพราะได้ร้องเพลงถ้าลืมก็จะนึกเนื้อเพลงก็จะจำไก้ขึ้นใจ สอนเนื้อหาที่ยากให้เป็นเนื้อหาที่ง่ายได้ ขอบคุณคุณครูบุปผามากที่ได้ร่วมเสนอกิจกรรมการสอนที่ดี ดิฉันจะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง
โดย สุชาดา (2012-12-11 20:28:50) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนใหเเด็กได้เรียนอย่างสนุกสนาน ไม่มีความเบื่อหน่าย ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามธรรมชาติเรียนรู้ได้ดี ขอยกย่อง...เก่งมากครับ
โดย น้อย ไชยเชียงของ (2012-12-22 08:45:20) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีคะ ดิฉันน.ส ซูฮายนี ตีเงาะ สาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี กิจกรรมการสอนของครูบุปผา น่าสนใจมาก เพราะในความคิดของดิฉัน เพลงเป็นเสียงดนตรีที่เด็กสนใจอยู่แล้ว หากมีการนำเสียงเพลงมาประกอบการเรียน ทำให้นักเรียนสนใจในวิชาเรียนมากขึ้น ทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ ต้องการที่จะเรียนมากขึ้น วิธีการสอนน่าสนใจพยายามดึงดูดความสนใจของเด็ก เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เด็กก็สนุกไปกับบทเรียนมากขึ้น
โดย ซูฮายนี ตีเงาะ (2013-01-07 14:06:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาวีดีโอของ คุณครู บุปผา ล้วนเล็ก ร.ร.บ้านท่าฝาง จุดประสงค์ของคุณครูนั้น ให้นักเรียนได้อ่าน ได้เขียนเป็นการสอนตัวสะกด การสอนนี้ จะใช้สื่อ เพลง เกม กิจกรรมกลุ่ม บทบาทสมมุติ มาใช้ในกระบวนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีการเน้นเรื่องคำควบกล้ำเสียง (ร) และ เสียง (ล) อยู่ตลอดเวลา เพื่อจะให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงที่จะไม่ออกเสียงผิดยังเป็นการบูราการการจัดการเรียนการสอที่ทำให้นักเรียนสนใจและสามารถจำเนื้อหาการเรียนร้ได้ดี
โดย ปรานอม นาวิก (2013-01-07 20:25:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อ นางสาววนาลี ชาวไร่ปราณ สาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากการเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ดิฉันได้รับชมวีดีโอการบูราการการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนสนใจและสามารถจำเนื้อหาการเรียนได้ดี การที่ครูผู้สอนให้ความใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพในการสอนมากยิ่งขึ้นเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถมองเห็นได้ถึงอนาคตของการศึกษาไทยที่จะมีการพัฒนาต่อไป ต้องขอขอบคุณคุณครูบุปผาที่สร้างสรรค์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาแบ่งปันเพื่อนครูเพื่อใช้เป็นแนวในการสอนต่อไป นอกจากมาตราตัวสะดแม่กนก็ยังมีอีกหลายแม่ที่น่าสนใจรวมถึงการนำเอาหลักภาษาไทยต่างๆมาร่วมด้วยอีกได้ ซึ่งหากเป็นนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นอาจต่อยอดให้นักเรียนเป็นผู้แต่งเพลงเองได้อีกด้วย เด็กก็สนุกไปกับบทเรียนมากขึ้น
โดย กิ่งอ้อ ชาวไร่ปราณ (2013-01-08 17:52:38) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อ นางสาววนาลี ชาวไร่ปราณ สาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากการเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ดิฉันได้รับชมวีดีโอการบูราการการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนสนใจและสามารถจำเนื้อหาการเรียนได้ดี การที่ครูผู้สอนให้ความใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพในการสอนมากยิ่งขึ้นเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถมองเห็นได้ถึงอนาคตของการศึกษาไทยที่จะมีการพัฒนาต่อไป ต้องขอขอบคุณคุณครูบุปผาที่สร้างสรรค์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาแบ่งปันเพื่อนครูเพื่อใช้เป็นแนวในการสอนต่อไป นอกจากมาตราตัวสะดแม่กนก็ยังมีอีกหลายแม่ที่น่าสนใจรวมถึงการนำเอาหลักภาษาไทยต่างๆมาร่วมด้วยอีกได้ ซึ่งหากเป็นนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นอาจต่อยอดให้นักเรียนเป็นผู้แต่งเพลงเองได้อีกด้วย เด็กก็สนุกไปกับบทเรียนมากขึ้น
โดย กิ่งอ้อ ชาวไร่ปราณ (2013-01-08 17:52:41) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อ นางสาววนาลี ชาวไร่ปราณ สาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากการเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ดิฉันได้รับชมวีดีโอการบูราการการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนสนใจและสามารถจำเนื้อหาการเรียนได้ดี การที่ครูผู้สอนให้ความใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพในการสอนมากยิ่งขึ้นเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถมองเห็นได้ถึงอนาคตของการศึกษาไทยที่จะมีการพัฒนาต่อไป ต้องขอขอบคุณคุณครูบุปผาที่สร้างสรรค์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาแบ่งปันเพื่อนครูเพื่อใช้เป็นแนวในการสอนต่อไป นอกจากมาตราตัวสะดแม่กนก็ยังมีอีกหลายแม่ที่น่าสนใจรวมถึงการนำเอาหลักภาษาไทยต่างๆมาร่วมด้วยอีกได้ ซึ่งหากเป็นนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นอาจต่อยอดให้นักเรียนเป็นผู้แต่งเพลงเองได้อีกด้วย เด็กก็สนุกไปกับบทเรียนมากขึ้น
โดย กิ่งอ้อ ชาวไร่ปราณ (2013-01-08 17:52:42) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับทุก ๆ ความคิดเห็นค่ะ
โดย บุปผา ล้วนเล็ก (2013-01-22 21:44:21) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวสะกด...เข้าใจง่าย ของ คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก นี้เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ๆ เพราะเป็นการบูรณาการเรียนการเรียนการสอนในวิชาที่ยาก และน่าเบื่อ มาทำให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานได้ โดยใช้เทคนิคการใช้เพลงเป็นสื่อ โดยใช้เนื้อหาเพลงง่าย ๆ และใช้ทำนองที่เด็กคุ้นหู เพื่อให้เด็กสามารถจำเนื้อเพลงได้ง่ายขึ้นวึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นที่ตัวเด็กแบบนี้ทำให้เด็กเกิดความซึมซับในการรักภาษาไทยเอง อีกทั้งการเรียนการสอนของครูบุบผายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่อง อื่น ๆที่ยาก ได้อีกด้วย ขอชื่นชมค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2013-01-23 20:44:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ เด็ก ๆ ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ไม่มีความเบื่อหน่าย ขอบคุณคุณครูบุปผามากค่ะ
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2013-01-24 20:43:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่สนุกมากค่ะ ขอชี่นชมคุณครูที่มีความตั้งใจในการแสวงหาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถทำให้เด็กเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ที่คงทน การสอนของคุณครูสามารถเป็นแนวทางให้คุณครูภาษาไทยทุกท่านที่สนใจสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาพสมกัยระดับชั้นของคุณครูแต่ละท่าน ขออณุญาตนำเอาเทคนิคและวิธีการสอนของคุณครูนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเองนะคะ และขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คุณครูมีพลังจิต พลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับนักเรียนให้กับวงการศึกษาต่อไป
โดย ลัดดา ธนะภูมิชัย (2013-01-30 06:14:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่มีความน่าสนใจ และเป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรได้ดีมาก :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ คงเมือง (2013-03-03 00:11:55) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนภาษาไทย ของคุณครูเป็นการสอนที่ไม่น่าเบื่อ เด็ก ๆ มีความสุขกับการเรียน มีความสุขกับการเรียนรู้ มีความสุขกับการได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ คุณครูทำให้เรื่องที่เข้าใจยากกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับเด็ก เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนที่เป็นเด็กวิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่น่าเบื่อ เป็นวิชาที่เข้าใจยาก ง่วงนอน ตอนนีี้คุณครูกำลังทำให้วิชาภาษาไทยในรูปแบบเดิม ๆ ที่เคยได้รับ หายไปแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น เด็ก ๆ รอที่จะเรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นเรื่องดีที่สุด ที่เราทำให้วิชาภาษาไทย อยู่ในหนึ่งวิชาเรียนที่เด็กอยากเรียน ต้องขอบคุณ คุณครูกับการเรียนการสอนนี้ ขอบคุณสำหรับตัวอย่างที่จะทำให้คุณครูอีกหลายท่านจะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง
โดย นางสาวฐิติชญาน์ สันธิ (2013-03-19 20:14:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดี นักเรียนสนุกกับการเรียน
ครูก็มีความดีในการสอน
โดย ชาญ อุดมกัน (2013-04-21 22:10:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดี นักเรียนสนุกกับการเรียน
ครูก็มีความดีในการสอน
โดย ชาญ อุดมกัน (2013-04-21 22:10:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดี นักเรียนสนุกกับการเรียน
ครูก็มีความดีในการสอน
โดย ชาญ อุดมกัน (2013-04-21 22:10:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจมาก เด็ก ๆ สนุกกับการเรียน ง่ายต่อการจดจำ วิธีการสอนแบบนี้คงจะเป็นประโยชน์กับครูสอนภาษาไทยหลาย ๆ คน :tv15: :tv15:
โดย เลขา อนันต์ (2013-06-05 14:14:52) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนในเรื่องที่ยาก ให้เข้าใจได้ง่ายและนักเรียนทุกคนได้ร่วมมือกันแสดง ซึ่งสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนจดจำได้อย่างคงทนถาวร ที่สำคัญนักเรียนของคุณครูสามารถนำไปต่อยอดในระดับความเข้าใจที่สูงขึ้นต่อไป คุณครูเก่งมากค่ะ นักเรียนของคุณครูต้องโตไปอย่างมีความรู้ขั้นต้นที่ประทับอยู่นาน เป็นตัวช่วยให้ครูในระดับที่สูงขึ้นนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ต่อเนื่องต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ขอบคุณคุณครูของชาติคนเก่งของบ้านเราอีกคนหนึ่งค่ะ ขอคุณครูมีความสูขค่ะ
โดย กานณภา ทองเกิด (2013-06-16 14:32:05) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเก่งและมีความตั้งใจสอนเด็กได้ดีมาก เป็นตัวอย่างการสอนที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมาก หลักสูตรเปลี่ยนบ่อยไปก็ไม่ดี ควรพัฒนาครูให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่มุ่งมั่นในการสอนคงจะดีกว่านะครับ
โดย น้อย ไชยเชียงของ (2013-06-20 06:27:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เด็กได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทำให้เด็กไม่เบื่อ จำเนื้อหาได้คงทนเพราะได้ร้องเพลงถ้าลืมก็จะนึกเนื้อเพลงก็จะจำได้ขึ้นใจ สอนเนื้อหาที่ยากให้เป็นเนื้อหาที่ง่ายได้
โดย ปริศนา หู้โลหะ (2013-10-02 15:41:57) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย เพ็ญศรี ขันคำ (2013-11-25 13:37:09) [แสดงความคิดเห็น]
ในโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมาก ๆ ใช้สอนและประยุกต์ให้เหมาะสมกับชั้นที่สอนสิ่งที่ต้องพึงตระหนักให้มากคือสอนเด็กระดับใด เพื่อให้เขาเหล่านั้นรับสิ่งที่ครูป้อนให้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมย์ของครูต้นแบบ ศึกษา ดูและปรับไปเรื่อยๆ ผลที่ออกมาจะภูมิใจ
โดย ประมวล ชมสีบาย (2014-02-16 05:30:16) [แสดงความคิดเห็น]
ในโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมาก ๆ ใช้สอนและประยุกต์ให้เหมาะสมกับชั้นที่สอนสิ่งที่ต้องพึงตระหนักให้มากคือสอนเด็กระดับใด เพื่อให้เขาเหล่านั้นรับสิ่งที่ครูป้อนให้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมย์ของครูต้นแบบ ศึกษา ดูและปรับไปเรื่อยๆ ผลที่ออกมาจะภูมิใจ
โดย ประมวล ชมสีบาย (2014-02-16 05:30:31) [แสดงความคิดเห็น]
ในโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมาก ๆ ใช้สอนและประยุกต์ให้เหมาะสมกับชั้นที่สอนสิ่งที่ต้องพึงตระหนักให้มากคือสอนเด็กระดับใด เพื่อให้เขาเหล่านั้นรับสิ่งที่ครูป้อนให้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมย์ของครูต้นแบบ ศึกษา ดูและปรับไปเรื่อยๆ ผลที่ออกมาจะภูมิใจ :tv15:
โดย ประมวล ชมสีบาย (2014-02-16 05:30:49) [แสดงความคิดเห็น]
ในโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมาก ๆ ใช้สอนและประยุกต์ให้เหมาะสมกับชั้นที่สอนสิ่งที่ต้องพึงตระหนักให้มากคือสอนเด็กระดับใด เพื่อให้เขาเหล่านั้นรับสิ่งที่ครูป้อนให้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมย์ของครูต้นแบบ ศึกษา ดูและปรับไปเรื่อยๆ ผลที่ออกมาจะภูมิใจ
โดย ประมวล ชมสีบาย (2014-02-16 05:31:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่อง ตัวสะกด.....เข้าใจง่าย เป็นการบูรณาการทางการเรียนรู้ที่ดีให้เเก่เด็ก ในเรื่องตัวสะกดเเม่กน มีการทำท่าทางประกอบและการอ่านเนื้อเพลง การสนธนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง มีการสรุปเนื้อหาจากการเล่นเกมส์ด้วย ช่วยให้เด็กจดจำคำใน เเม่กน ด้วย ทั้งยังมีการฝึกแยกแยะการใช้ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา มีการให้เด็กได้กล้าเเสดงออกในการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้นับเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว รวมทั้งยังมีการเลือกใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้อีกด้วย ดังนั้น การเรียนในห้องเรียนก็จะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป :tv15: :tv15: :tv15:
โดย บารี ปรีชารัตน์ (2014-07-06 01:52:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูบุบผาเป็นกิจกรรมการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมาก ได้มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ที่ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและสามารถจำเนื้อหาการเรียนได้ดี ทำได้ง่ายเด็กนักเรียน เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทำให้เด็กนักเรียนไม่เบื่อ จำเนื่อหาได้คงทนเพราะได้ร้องเพลง เล่นเกม สอนเนื้อหาที่ยากให้เป็นเนื้อหาที่ง่ายได้ อีกทั้งการสอนของครูบุบผายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆ ที่ยากได้อีกด้วย และสามารถนำไปต่อยอดในระดับความเข้าใจที่สูงขึ้นต่อไป
โดย อานี วาหะ (2014-07-06 03:01:54) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูบุบผาเป็นกิจกรรมการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมาก ได้มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ที่ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและสามารถจำเนื้อหาการเรียนได้ดี ทำได้ง่ายเด็กนักเรียน เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทำให้เด็กนักเรียนไม่เบื่อ จำเนื่อหาได้คงทนเพราะได้ร้องเพลง เล่นเกม สอนเนื้อหาที่ยากให้เป็นเนื้อหาที่ง่ายได้ อีกทั้งการสอนของครูบุบผายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆ ที่ยากได้อีกด้วย และสามารถนำไปต่อยอดในระดับความเข้าใจที่สูงขึ้นต่อไป
โดย อานี วาหะ (2014-07-06 03:03:00) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูบุบผาเป็นกิจกรรมการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมาก ได้มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ที่ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและสามารถจำเนื้อหาการเรียนได้ดี ทำได้ง่ายเด็กนักเรียน เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทำให้เด็กนักเรียนไม่เบื่อ จำเนื่อหาได้คงทนเพราะได้ร้องเพลง เล่นเกม สอนเนื้อหาที่ยากให้เป็นเนื้อหาที่ง่ายได้ อีกทั้งการสอนของครูบุบผายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆ ที่ยากได้อีกด้วย และสามารถนำไปต่อยอดในระดับความเข้าใจที่สูงขึ้นต่อไป
โดย อานี วาหะ (2014-07-06 03:03:00) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย สนุก ผ่อนคลายและสนใจในบทเรียน มีขั้นนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้เพลงที่ไม่ยาก เด็กจำง่ายและคุ้นหูเพื่อให้นักเรียนจำตัวสะกดได้และสะกดได้ตรงตามมาตราอย่างเข้าใจและถูกต้อง เนื้อหาที่ครูสอนทำให้เด็กเห็นความแตกต่างที่จะนำไปใช้ ครูนำสื่อต่างๆใกล้ตัวมาใช้ทำให้เด็กกล้าแสดงออก เด็กสนุกครูก็จะสนุกกับเด็ก ครูมีการวางแผนการสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้เพือสอนเด็กต่อไปค่ะ
โดย ทัศณี มิ่งบุญ (2014-07-06 18:54:27) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณทีวีครูที่ได้เปิดโอกาสให้เพื่อนครูได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แชร์ประสบการเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ คุณครูสอนในเรื่องที่ยาก ให้เข้าใจได้ง่ายและนักเรียนทุกคนได้ร่วมมือกันแสดง ซึ่งสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนจดจำได้อย่างคงทนถาวร การใช้เพลงและเกมมาช่วยทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสนุกกับการเรียน เทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ได้กับเนื้อหาอื่นๆ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและครูผู้สอนก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสครูมีความสุขนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุข
โดย อานิดดา สังขดุษฎี (2014-07-20 01:04:15) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนในเรื่องที่เข้าใจยาก ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและนักเรียนได้ร่วมมือกันแสดงบทบาทสมสุติ ซึ่งสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนจดจำได้อย่างคงทนถาวร การใช้เพลงและเกมมาช่วยทำให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสนุกกับการเรียน เทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ได้กับเนื้อหาอื่นๆไม่ว่าวิชาใดก็สามารถนำไปใช้ได้ ขอขอบคุณ ครูมากที่มาแชร์เทคนิคการสอนนี้มาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับครูอีกหลายๆคน ขอบคุณค่ะ
โดย สุกัลยา ไชยพิมพ์ (2014-07-20 06:56:54) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้เข้าใจง่าย นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่ได้อย่างทั่วถึง
โดย ต่วนมารีนี เหล็มเด็น (2014-07-23 15:30:13) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับ จะลองนำไปใช้ครับ
โดย ทีปพัฒน์ พรหมวงศ์ (2014-07-25 07:01:09) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้ง่าย และสนุกสนาน จากเรื่องที่เข้าใจได้ยาก ให้ง่ายและทำให้เด็กชอบวิชาภาษาไทยได้ง่ายขึ้นด้วย
โดย สวนีย์ ซิ้ววงษ์ (2014-08-08 20:55:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนภาษาไทยที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เด็กสนุกกับการเรียนรู้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น
โดย สรวีย์ ชื่นอุปการนันท์ (2014-10-24 01:15:52) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv