thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 783
Rate :
 5
ความยาว : 12.14 นาที | Online : 2010-08-17  
    คณิตศาสตร์ในสวน อ.สุรัช อินทสังข์ ตอน 2 (ฉบับเต็ม)  
    เลขในสวน ตอน 2 อ.สุรัชน์ อินทสังข์ พาไปดู เทคนิคการหาส่วนสูงจากสุ่มไม้โค้ง ที่เราวัดไม่ถึง , การหาเส้นรอบวงด้วยเชือก แล้วคุณจะรู้ว่าเลขอยู่รอบตัวเราจริงๆ  
     
Share |
 

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
:tv03: เป็นการสอนที่สามารถนำไปสอนกับนักเรียนชั้น ป.6 ในวิชาคณิตศาสตร์ได้เนื้อหาเรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปทรงเรขาคณิต วงกลม การหารเส้นรอบวง และการหาพื้นที่ของวงกลม ซึ่งใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวแสดงให้นักเรียนได้เห็นจากของจริง
และได้รู้จักการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
ครูได้กำหนดขึ้น ขอขอบคุณค่ะ :tv18:
โดย สุทธนันท์ เปี่ยมสกุล ( ศิษย์เก่า ม.บูรพา ) (2011-06-15 11:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สามาีรถนำไปสอนนักเรียนชั้น ป.๔ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรง รูปร่างได้อย่างดี มีทั้งวงกลม สามารถแก้ปัญหาได้ดีจากสถานการณ์
โดย ประจักษ์ศรี ปัดภัย (2011-07-24 13:27:12) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยค่ะ :tv15: ขอนำเทคนิคดีๆ ไปปรับใช้สอนนักเรียนที่โรงเรียนหน่อยนะคะ
ขอบคุณค่ะ :tv03:
โดย สุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ (2011-07-24 22:53:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียนที่น่าสนใจมาก ซึ่งครูต้องพยายามกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้การสังเกต และความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาต่างๆที่พบ ซึ่งคุณครูอาจจะต้องใช้คำถามเป็นตัวช่วยในการแนะแนวทางให้แก่นักเรียน ถือว่าวิธีสอนนี้เป็นวิธีสอนหนึ่งที่ครูน่าจะนำไปใช้ได้
โดย ณรงค์ อุ้ยฟูใจ (2011-10-27 21:59:04) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ณรงค์ อุ้ยฟูใจ (2011-10-27 21:59:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำมาปรยุกต์ใช้ได้ดีมากครับ"คณิตสาสตร์อยู่รอบตัวเรา"ครับ
โดย อาสา พึงสงวน (2012-02-01 14:28:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่น่าสนใจ เป็นตัวอย่างที่ดี สามารถนำไปใช้ได้ คณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเราจริงๆ ครูควรมองหาให้เจอและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เหมือนที่อ.สุรัชน์แสดงให้เห็นแล้วในครั้งนี้
โดย กิ่งกาญจน์ เนตรทิพย์ (2012-02-10 22:30:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สามารถนำไปสอนกับนักเรียนชั้น ป.6 ในวิชาคณิตศาสตร์ได้เนื้อหาเรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปทรงเรขาคณิต วงกลม การหารเส้นรอบวง และการหาพื้นที่ของวงกลม ซึ่งใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวแสดงให้นักเรียนได้เห็นจากของจริง
และได้รู้จักการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียนที่น่าสนใจมาก ซึ่งครูต้องพยายามกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้การสังเกต และความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาต่างๆที่พบ ซึ่งคุณครูอาจจะต้องใช้คำถามเป็นตัวช่วยในการแนะแนวทางให้แก่นักเรียน ถือว่าวิธีสอนนี้เป็นวิธีสอนหนึ่งที่ครูน่าจะนำไปใช้ได้
โดย ไพฑูรย์ ศรีดี (2012-02-12 10:16:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv