thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1177
Rate :
 4.5
ความยาว : 15.13 นาที | Online : 2010-08-16  
    หมอดินน้อย อ.เจษฎา เนตรสว่างวิชา (ฉบับเต็ม)  
    จากห้องเรียนสู่ท้องนา ชมเทคนิคการสอนของ อ.เจษฎา เนตรสว่างวิชา โรงเรียนทุ่งแฝกวิทยาคม จ.สุพรรณบุรี ให้เด็กๆได้ลองเป็นหมอดินน้อย โดยนำสูตรทางเคมี มาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของดินเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม นอกจากในบทเรียนแล้ว ยังได้ความรู้ และประสบการณ์โดยตรงจากหมอดินอาสา เสงี่ยม อินทร์ศักดิ์ มาช่วยสอนนอกห้องเรียนอีกด้วย เรียนจากสิ่งใกล้ตัว เรียนจากท้องถิ่นของเขาเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม  
     
Share |
 
แผนการสอน
การจัดการเรียนรู้แบบทดลองด้วยกิจกรรมหมอดินน้อย

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
ชอบค่ะ เป็นการเรียนการสอนที่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะการเรียนการสอนบ้างครั้งถ้าไม่นำไปลงมือปฏิบัติเอง เด็กๆ ก็จะไม่รู้ว่าทำไปทำไม เพื่ออะไร อาจารย์สอนดีมากค่ะ
โดย เบญญาภา สอนสุทธิ์ (2010-12-26 13:30:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่ดีมากเลยค่ะเพราะเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริง และยังสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำเกาตรกรรมของครอบครัว ดีมากเลยค่ะ
โดย นางสาวปุณฑริก หลั่งน้ำสังข์ คอมฯ1 (2011-01-09 16:51:53) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสวยดีคะ
โดย น้องสิ (2011-01-26 11:53:29) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากคะ
โดย สรวีย์ งามวงศ์ คอม2 (2011-02-02 22:32:42) [แสดงความคิดเห็น]
อยากออกไปเรียนในสถานที่จริงแบบนี้ครับ
โดย 53035243 กรกช กรกชงาม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์@2 KMITL (2011-02-02 23:31:36) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ใช้สิ่งที่สามารถทำให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้มาประยุกต์ได้อย่างที่ใกล้ตัวมากๆๆสู้ๆๆต่อไปนะคะครูเจษ
โดย Rojjana (2011-02-15 14:56:29) [แสดงความคิดเห็น]
หมอดินน้อย จากห้องเรียนสู่ท้องนา
โดย นาย รชารินทร์ บุญพอก kmitl telecom (2011-02-15 17:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ เลย อยากพาเด็กลงสำรวจนอกสถานที่ย้างจัง
โดย Suthida Pansuwan (2011-08-19 16:52:57) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ นักเรียนได้เข้าถึงสถานที่จริง เป็นการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัว และได้เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านด้วย
โดย สุจินดา สระคูพันธ์ (2011-09-02 18:54:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบการเรียนรู้ที่ดีมาก สามารถสอนให้มีความรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริง :tv15:
โดย ธิดารัตน์ มาราช (2011-09-24 11:56:57) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการสอน
โดย ศินีนาถ จันดี (2011-12-27 13:33:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่สุดยอดมาก ทำให้นักเรียน ได้ทดลอง ได้ประสบการณ์ กล้าแสดงออก กล้าที่จะทดลอง เพราะนักเรียนบางคนไม่กล้ากับการทดลอง สุดยอดครับ สามารถนำผลการทดลองไปใช้ในชีวิตจริงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
โดย สมาน ดอนชมไพร (2012-01-05 20:33:36) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากพี่ชาย บูรณาการท้องถิ่น ขอบมากครับจะนำไปใช้เช่นกันครับ
โดย สันติ พันธุ์ชัย (2012-01-11 13:13:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากวีดีทัศน์เรื่องหม้อดินน้อย เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งการเรียนการสอนที่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะการเรียนการสอนบางครั้งถ้าไม่นำไปลงมือปฏิบัติเอง นักเรียนก็จะไม่รู้ว่าทำไปทำไม เพื่ออะไร ครูสอนดีมาก สอนให้เด็กได้คิดได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการให้นักเรียนมีโอกาสเข้าไปศึกษาในสถานที่จริงมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้กับเจ้าของสถานที่ สอนให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลและทำให้นักเรียนมีทักษะการทดลองและลงมือปฏิบัติจริง
โดย ศรัญญา ตรงต่อกิจ (2012-01-13 18:44:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนนี้เป็นการสอนที่ดีเป็นอย่างมากสามารถทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี และการได้ให้นักเรียนได้เปลี่ยนจากการรับความรู้จากคุณครูท่านเดิมเป็นผู้รู้จริงของชุมชนทำให้นักเรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ใหม่และเกิดความรู้ใหม่ๆขึ้น การสอนแบบบูรณาการนี้ผู้ทีได้รับชมวีดีทัศน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องการตรวจสอบหาคุณภาพของดินได้เป็นอย่างดี และเป็นช่องทางที่ให้คุณครุท่านอื่นเกิดประกายความคิดในการสอนวิทยาศาสตร์ต่อๆไป :tv18: :tv18: :tv18:
โดย สุพี ดาวขาว (2012-04-02 10:45:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากครับ นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนพร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาเคมีเรื่องของกรด-เบส ได้ดีอีกด้วยครับ จากการที่นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้ภาคสนามไปเก็บตัวอย่างดินพร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการต่างๆทั้งจากครูผู้สอนเอง และจากปราชญ์ชาวบ้านทำให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการเรียนที่เรียนแล้วมีประโยชน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนมีความรักความหวงแหนในท้องถิ่นของตัวเองด้วย
โดย ถวัลย์ สองสี (2012-04-22 14:00:48) [แสดงความคิดเห็น]
หมอดินน้อย อ.เจษฎา เนตรสว่างวิชา (ฉบับเต็ม) จากการชมโทรทัศน์ครูชุดนี้ จากห้องเรียนสู่ท้องนา ชมเทคนิคการสอนของ อ.เจษฎา เนตรสว่างวิชา โรงเรียนทุ่งแฝกวิทยาคม จ.สุพรรณบุรี ให้เด็กๆได้ลองเป็นหมอดินน้อย โดยนำสูตรทางเคมี มาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของดินเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม นอกจากในบทเรียนแล้ว ยังได้ความรู้ และประสบการณ์โดยตรงจากหมอดินอาสา เป็นการเรียนจากสถานที่จริง ได้ลองได้คิดจริง ใช้ได้จริง จึงทำให้เห็น กรด เบส นามะรรมเป็นรูปธรรม ดีมากค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-09 18:28:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่มีการประยุกต์เนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้เข้ากับชีวิตประจำวันที่ใกล้เคียงกับนักเรียน ทำให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น ชื่นชมอ.เจษฎา เนตรสว่างวิชา ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นหมอดินในรูปของนักวิทยาศาสตร์น้อย เน้นการปฏิบัติลงมือกระทำ และเกี่ยวข้องกับชุุมชน ท้องถื่นของนักเรียนมาก มีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ นอกจากนี้ครูยังให้ความรู้ แนะนำสารเคมี การใใช้อุปกรณ์ด้วย อ.เจษฎา สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนเกิดการรู้วิทยาศาสตร์ได้ดีมาก จะนำไปปรับใช้ในการสอนค่ะ
โดย สายชล สุขโข (2012-05-11 22:55:59) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:29:38) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:04) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:06) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:06) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:08) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:08) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:10) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาวจิรภาพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน โดยอาจารย์ท่านให้เลือกดูวิโอครู 1 วิดีโอ เพื่อนำไปเป็นขอมูลในการเรียนการสอน ที่ดิฉ้นเลือกวิดีโอ เรื่อง หมอดินน้อยเพราะ เป็นการเรียนรู้และผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตของเกษตรกรรม และยังให้ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ และยังมีการนำปราชญ์มาให้ความรู้และค่อยชี้แนะแกนักเรียน และเมื่อทำการทดสอบเบืี้องต้นแล้วยังนักเรียนลงมือทำการทดลองเอง ถึงว่าเป็นการสอนที่ดีมากและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กให้รักบ้านเกิดภายในตัวอีกด้วย
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-12-04 00:30:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv