thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 36194
Rate :
 4
ความยาว : 14.06 นาที | Online : 2011-09-08  
    กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า  
    เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกับเพื่อน เด็กบางคนจะกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว แต่ก็มีเด็กบางคนที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งจะเป็นปัญหาได้ในอนาคต ครูฐาวดี ทองขะโชค ครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า จึงคิดนำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหา เหล่านี้ โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เช่น บอลเรียกชื่อ - กิจกรรมนี้จะเป็นละลายความกลัว ของเด็กได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี
ชมกิจกรรมที่ปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็ก ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่เขินอาย และทำอย่างมีความสุข เพิ่มเติม

 
 
ดีมากคะ่จะนำไปเป็นแนวการสอนบ้าง
โดย สง่า ซอเซวี (2011-09-08 19:48:02) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมคะ จะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กๆ
โดย บุญเพิ่ม ภิรมย์กิจ (2011-09-08 20:01:40) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนได้เก่งมากค่ะ :tv10:
โดย รัตนา แผ่ทอง (2011-09-09 20:09:35) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ แรงจูงใจเป็นลูกบอล(โดราเอมอน) พูดชื่อตัวเอง น่าเอามาใช้กับเด็กโตบ้างนะคะ น่าจะสนุก

จริงๆแล้วถ้าคิดแบบง่ายๆ คุณครูใช้หลักจิตวิทยาเบื้องต้นมาดึงดูดความสนใจของเด็กผ่านของเล่นที่เด็กรู้จักมาเชื่อมโยงกับการหายใจและการออกเสียง และคุณครูมีใจรักการสอน ไม่ว่าจะสอนเด็กเล็กยังไง เมื่อคุณครูมีความเมตตาเห็นเด็กนักเรียนเป็นดั่งลูกหลานของตนเอง ก็ไม่ยากที่จะให้กำลังใจเด็กและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นโดยถือว่าเป็นการพูดคุยกันธรรมดา ไม่มีอะไรที่จะถูกต้องหรือผิดร้อยเปอร์เซนต์ และควรชี้แนะแนวทางความคิดที่ดีให้เด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งน่าจะเป้นแนวทางที่ดีสำหรับการสอนเด็กเล็ก
โดย จอมสุรางค์ อภิสิงหธวัช (2011-09-10 08:00:05) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นเด็ก ๓ ด้าน พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านภาษา ทางด้านการสื่อสาร พัฒนาการด้านความคิดรวบยอดสามารถสังเคราะห์ความคิดของตนเองออกมาได้ การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ ธรรมชาติของเด็กจะชอบเล่นของเล่น โดยการพูดชื่อของตนเองออกมาและให้เด็กทราบที่มาของเสียงของตนเอง และความหนักเบาของเสียงตัวอย่างเช่น ช้าง กับ มด และใหเด็กแสดงออกอย่างเข้าใจ และเด็กจินตนาการและให้เด็กเล่านิทานจากความคิดของตนเองจะทำให้ครูวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กแต่ละคนได้อีกด้วย
โดย โสธิดา นาบุญเรือง (2011-09-11 21:46:02) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชอบทุกตอน แต่มีบางตอนที่ชอบมากเป็นพิเศษ เช่น ตอนนี้เป็นต้น ผมเปิดรายการตอนนี้ให้นักศึกษาครูชมและก็คอยสังเกตพวกเขาขณะรับชม แน่นอน ทุกคนชอบใจ ผมแอบเห็นรอยยิ้ม พวกเขาบอกว่าจะลองนำเทคนิควิธีการของครูฐาวดีไปใช้บ้าง ผมท้าทายนักศึกษาของผมให้หาวิธีการที่เหมาะกับเด็กที่โตขึ้น ผมชี้ให้นักศึกษาเห็นถึงพลังของผู้สอน และวิธีการพูดที่ชัดถ้อยเต็มคำของผู้สอน ผมบอกเขาว่า เด็กปฐมวัยที่ต่างจังหวัดที่ในอำเภอตำบลเล็ก ๆ ก็ควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบนี้ ดูแล้วไม่เห็นจะยากเลย และให้พวกเขากลับไปทำ
โดย สุรัชน์ อินทสังข์ (2011-09-13 18:52:00) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนนักศึกษาครูให้เป็นครูที่ดีในอนาคต ควรจะต้องเริ่มต้นจากคนที่ทำหน้าที่อาจารย์ทำให้ดูเป็นแบบอย่าง นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากของจริง การเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักศึกษาอย่างท่านอาจารย์สมควรแล้วที่จะได้รับการยกย่องค่ะ :tv15:
โดย จอมสุรางค์ อภิสิงหธวัช (2011-09-30 07:11:08)
ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ สำหรับดิฉันสอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษจำเป็นมากที่เด็กต้องกล้าพูดออกมา เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆคนที่รักเด็กๆเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพื่ออนาคตของชาตินะคะ
....ขอบคุณค่ะ :tv18: :tv15:
โดย กนกวรร เพ็ชร์ปุ่น (2011-09-14 11:08:17) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกสร้างสรรค์ด้วยศิลปะกิจกรรมผสมผสาน
ฝึกให้เด็กรู้จักอุปกรณ์ในท้องถิ่น และการเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอกับจำนวนเด็ก
1. ฝึกการตั้งคำถาม โดยการให้เด็กสัมผัส
2. ฝึกการเปรียบเทียบ
3. ฝึกกล้ามเนื้อมือ การจินตนาการและการเล่าเรื่องจากสิ่งประดิษฐ์ที่เด็กทำขึ้นมาโดยที่ครูไม่ปฏิเสธความคิดของเด็กไม่เปรียบเทียบผลงานของเด็ก สามารถนำไปใช้กับกิจกรรมส้รางสรรค์ แบะกิจกรรมเสริมประสบการณ์
โดย ลัดดา รอเกตุ (2011-09-15 20:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก
กิจกรรมนี้จะเป็นละลายความกลัว ของเด็กได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด
โดย ลัดดา รอเกตุ (2011-09-15 21:00:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก
กิจกรรมนี้จะเป็นละลายความกลัว ของเด็กได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด
คุณครูเก่งมากเลยค่ะจะนำใช้กับเด็กบ้างค่ะ
โดย ลัดดา รอเกตุ (2011-09-15 21:02:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ
โดย กิตติยา พงษ์นิยะกูล (2011-09-16 00:59:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีและน่ารักมากๆค่ะ ครูฐาวดี ทองขะโชค ใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม ให้เด็กๆแสดงออกด้วนกันกับเพื่อนๆ มีศิลปะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย ดูเด้กๆสนใจมากเลยค่ะ เป็นเทคนิคที่มีความคิดสร้างสรรค์เยี่ยมมากๆทำให้คุณครูเข้าถึงเด็กๆได้ ชื่นชมค่ะ :tv07:
โดย Hataichanok Putla (2011-09-16 10:09:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรมนี้ช่วยให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออกโดยที่เด็กไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้พูดให้ทำโดยใช้สื่อเช่นบอล ไม้วิเศษ เด็กกล้าแสดงออกโดยมีความเชื่ออย่างที่ครูบอกและเพลิดเพลินด้วยความคิดของครู ของเพื่อน และมีความมั่นใจในความคิดตนเองได้ ชอบมากท่เล่านิทานตามภาพเด็กสื่อสารได้ดีมาก
โดย ดาวเรือง พัฒนานุพงษ์ (2011-09-18 09:29:41) [แสดงความคิดเห็น]
น่ารักดีคะ สามารถทำให้เด็กๆรู้สึกเป็นกันเองกับเรา กล้าพูด กล้าแสดงออก
โดย ปิยธิดา บำรุงศรี (2011-09-20 21:44:32) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนระดับปฐมวัยเป็นวัยที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกับเพื่อนถ้าครูผู้สอนมีความเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน เพราะ นักเรียนบางคนจะกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว แต่ก็มีนักเรียนบางคนที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งจะเป็นปัญหาได้ในอนาคต คุณครูนำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เช่น บอลเรียกชื่อ - กิจกรรมนี้จะเป็นละลายความกลัว ของนักเรียนได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก ดีมากคะ
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2011-09-21 20:41:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครั้งแรกที่ได้ดูการสอนเด็กปฐมวัยจากโทรทัศน์ครู ขอบอกว่าน่ารักมากๆค่ะ คุณครูเก่งมากมีวิธีการสอนที่น่าสนใจ มีเทคนิคที่สามารถจูงใจเด็กๆ ให้เปิดความคิด เปิดความกล้าที่จะเป็นฐานสำคัญในการฝึกให้เขามีความคิดที่สร้างสรรค์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต ขอชื่นชมคุณครูที่มีพลังในการสอนอย่างมีชีวิตชีวา มีลีลาการสอนที่เร้าความสนใจให้เด็กๆตัวเล็กๆปลดปล่อยความรู้สึกและมีส่วนร่วมกับคุณครู ที่สำคัญครูสามารถใช้กิจกรรมต่างๆ มาเป็นตัวดึงความรู้สึกให้เด็กอนุบาลที่มีความสนใจสั้น มาสนใจและจดจ่อกับกิจกรรมที่ครูสอนได้อย่างสนุกสนานแลัวร่วมกิจกรรมได้อย่างดีซึ่งน่าจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปอย่างดีเช่นกันโดยเฉพาะทักษะการคิดสร้างสรรค์เล่านิทานจากภาพที่จะทำให้เด็กเกิดจินตนาการและต่อยอดเป็นการเขียนเรื่องเมื่อเขาโตขึ้น ขอปรบมือให้คุณครูกวางคนสวยด้วยคนค่ะ และขอชมการจัดบรรยากาศห้องเรียนของโรงเรียนที่น่ารักน่าอยู่มากเช่นกันค่ะ :tv17:
โดย ลินลดา เชาว์มนัส (2011-09-22 06:24:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่ารัก เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆมากค่ะ ซึ่งเด็กอนุบาลที่โตขึ้นมาอีก ก็สามารถนำประยุกต์และเพิ่มเติมได้อีก และการสอนที่สอนทำให้เด็กๆดูสนุกและไม่น่าเบื่อ เพราะได้พูด ได้ออกมาแสดงความสามารถที่ตัวเองมี และมีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการออกมาพูด โดยเราอาจใช้สิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในห้อง ซึ่งบางทีเด็กๆไม่ได้สนใจ แต่พอครูได้นำมาเป็นสื่อในการสอนและทำกิจกรรมก็อาจทำให้เด็กๆสนใจมากขึ้นอีกด้วย ขอบอกว่าการสอนแบบนี้เหมาะสมกับเด็กๆมากเลยค่ะ ครูเก่งมากที่สอนให้เด็กได้สนุกแบบนี้
โดย กรรณิการ์ สว่างประเสริฐ (2011-09-22 22:21:19) [แสดงความคิดเห็น]
เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน จาก คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม วิธีการสอนของคุณครูเป็นการสาธิตจากการใช้ประสบการณ์จริงซึ่งทำให้เด็กเรียนรู้ได้ง่าย ทำให้ คิดเป็น ทำเป็น และมีความสุขพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป
โดย ศิริวรรณ ศิริพงษ์เวคิน (2011-09-24 17:20:50) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยคะ ได้เทคนิคการสอนที่จะนำไปใช้กับเด็กได้มากเลย ขอบคุณคุณครูมากๆนะคะ
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2011-09-24 21:03:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากคะ
จะเอาไปประยุกต์ใช้กับเด็กๆ
เยี่ยมมากคะ
โดย ภัทรานิษฐ์ อินเมฆ (2011-09-26 13:48:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกสนานมากค่ะเด็กไม่รู้เลยว่าคุณครูกำลังสอนอยู่ สีหน้าและท่าทางของเด็กเหมือนกำลังเล่นกับคุณครูดูแล้วมีความสุขดีค่ะ
โดย เสาวรส เพ็งจันทร์ (2011-09-29 20:19:15) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกับเพื่อน เด็กบางคนจะกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว แต่ก็มีเด็กบางคนที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งจะเป็นปัญหาได้ในอนาคต ครูฐาวดี ทองขะโชค ครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า จึงคิดนำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหา เหล่านี้ โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เช่น บอลเรียกชื่อ - กิจกรรมนี้จะเป็นละลายความกลัว ของเด็กได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด
โดย จรูญ ยอดอุโมงค์ (2011-10-04 14:10:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่จัดได้จริงและสามารถแก้ไขปัญหาของเด็กโดยเฉพาะชั้นอนุบาล1ค่ะ :tv07:
โดย ครูชายขอบ (2011-10-10 21:17:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจ เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ต้องเริ่มต้นในการลองทำอะไรใหม่ ๆ และสามารถลองสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป้นพบกับเพื่อนใหม่ ครู โรงเรียน และสื่อตัวนี้สามารถบอกวิธีการในการสอนให้ครู และรู้จักกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่นไม่ยอมพูด ก็สามารถทำให้ด็กพูดและสื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียน พูดกับครู หรือพ่อแม่ และกิจกรรมที่ได้ดูในสื่อวิดีโอชุดนี้ คงจะสามารถนำไปพัฒนาการให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแก่เดิมอีกด้วย
โดย สุวัจนา พลรักษ์ (2011-10-12 11:16:49) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าเป็นครูสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดวังหินอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสมาชิกใหม่ของโทรทัศน์ครู ยังไม่เคยชมรายการต่าง ๆ แต่คิดว่าต่อไปคงจะได้รับชมตลอดและก็จนำสิ่งที่ได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย เพราะเดี่ยวนี้ในการจัดการเรียนการสอนเราจะต้องนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อ่ให้เด็กได้รับในสิ่งใหม่ ๆ เช่นถ้าเราจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง "เด็กไม่ค่อยพูด" แต่เราไม่ทราบว่าจะจัดกิจกรรมอย่างไรเราอาจจะศึกษาจากรายการ โทรทัศน์ครูได้
โดย ระเบียบ เจนจริยานนท์ (2011-10-12 12:22:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจต่อนักเรียนที่มีปัญหาและเป็นการที่ครูจะได้รับการเรียนรู้จากการสัมนา ครั้งนี้เปิดโอกาศให้ได้เข้าถึงการเข้าใจและการดูแลนักเรียน ก่อนอื่นต้องขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูมากที่ให้โอกาศในการเปิดกิจกรรมในครั้งเป็นกิจกรรมที่มากๆๆสนุกดีมีกิจกรรมตามฐานที่เปิดโอกาสให้เห็น เป็นการสอนที่น่ารัก เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆมากค่ะ ซึ่งเด็กอนุบาลที่โตขึ้นมาอีก ก็สามารถนำประยุกต์และเพิ่มเติมได้อีก และการสอนที่สอนทำให้เด็กๆดูสนุกและไม่น่าเบื่อ เพราะได้พูด ได้ออกมาแสดงความสามารถที่ตัวเองมี และมีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการออกมาพูด โดยเราอาจใช้สิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในห้อง ซึ่งบางทีเด็กๆไม่ได้สนใจ แต่พอครูได้นำมาเป็นสื่อในการสอนและทำกิจกรรมก็อาจทำให้เด็กๆสนใจมากขึ้นอีกด้วย ขอบอกว่าการสอนแบบนี้เหมาะสมกับเด็กๆมากเลยค่ะ ครูเก่งมากที่สอนให้เด็กได้สนุกแบบนี้
โดย กัลยา ชมบุญ (2011-10-12 12:34:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูซึ่งได้ประโยนช์อย่างมากในครั้งนี้และนำไปใช้กับนักเรียนของตนเองในห้องเรียนและได้เกิดประโยขน์เป็นผลดีอย่างมากที่ให้เด็กนักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกของอาจารย์นฤมลจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเป็นแนวทางในการคิดที่ดีอย่างมากและได้แชร์ประสบการณ์ในห้องเรียนและปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของดิฉันรายการโทรทัศน์ครูเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่ดีมากทำให้บุคลากรทางการศึกษาเปิดโลกกทัตที่ก้างไกลและทัศไหม่
โดย ธิดารัตน อรุณสว่าง (2011-10-12 12:43:09) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครู เป็นรายการที่ให้ความรู้แก่มวลสมาชิกมากสามารถนำไปให้ความรู้กับเด็กได้ดี ไม่ว่าจะเป็นเด็กระดับใดก็สามารถเรียนรู้ไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ดูรายการ ได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้นำไปพัฒนาเด็กเพื่อยกระดับความรู้ให้กับเด็กไทย ครูสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมได้หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อเด็กและยกระดับการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายกรที่มีประโยชน์มาก
โดย สมพูล เนตรรัตน์ (2011-10-12 12:56:40) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครู เป็นรายการที่ดีมีเนื้อหาสาระมากมายหลากหลายรายการ ที่ครูสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่นการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนำเทคนิคการสอนมาใช้ในชั้นเรียน การใช้สื่อ และเทคนิคการใช้สื่อ การผลิตสื่อ ประกอบบทเรียนทำให้เด็กมีพัฒนาการ การเรียนรู้ที่ดีขึ้น และมีความพร้อมในด้านต่างๆ คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา จากการชมรายการโทรทัศน์ครู ทำให้สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย อัมพรรัตน์ วีระพันธ์ (2011-10-12 13:12:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะจะนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเด็กที่ไม่กล้าพูดกิจกรรมนี้จะเป็นละลายความกลัว ของเด็กได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น
โดย พารีด๊ะ โย๊ะ (2011-10-12 13:13:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยผ่านรายการโทรทัศน์ครูในเรื่องของการเน้นให้ด็กมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกในทุก๐ด้านเพื่อให้เด็กได้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายออกไป จากการที่ไดรายการทางโรงเรียนสามาร๔นำมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนและบูรณาการเข้ากับหลายวิชาทำให้การเรียนการสอนของครูประสบความสำเร็จมากขึ้นในแต่ลวันที่ไจดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องตาง๐ที่เน้นให้เด็กได้รับประโยชน์จากการจักกิจกรรมในการเรียนการสอนครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ
โดย จิราวรรณ เนื่องไชยศ (2011-10-12 13:23:39) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในการพูดการอ่านไม่ออกของเด็กนั้นเราสามารถนำความรู้ที่ได้ดูการสอนของคุณครูนั้นเราสามารถนำมาปรับปรุงและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กของเราที่มีปัญหาในกาครพูดอ่านและสะกดคำที่ไม่ถูกต้องนั้น และเราสามารถนำไปปรับในการจัดกิจกรรมของเรา และเรายังจะจุดเน้นเด็กท่พูดหรือสะกดคนที่อ่านผิดนั้น ครูอาจจะมีกิจกรรมนั้นๆมาเพิ่มทำให้กับเด็กที่ตนเองสอนได้ และอย่างการที่เด็กอ่านไม่ออกเราสามารถจัดทำเป็นแผนภาพได้อีกทางหนึ่ง
โดย บุญรอด อีอดกัน (2011-10-12 13:37:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการสอนของตนเองและให้ครูเก่าได้ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดกันและทำให้เด็กไทยในทุกวันนี้มีความรู้มากยิ่งขึ้นเเพราะครูสามารถถ่ายทอดได้อย่างเต้มที่และได้บประสบการณ์มากยิ่งขึ้และเด็กก็อยากเรียนมากขึ้นอยากเรียน อยากสนุกกับการเรียนทำให้เด็กมีสมาธิและอยากเรียนากยิ่งขึ้น
และไดชมและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่นสื่อและทำให้การเรียนการสอนของเด็กไทยมีการพัฒนามากขึ้น
โดย ศิริพร พยุหะ (2011-10-12 13:43:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันมีโอกาสได้รับชมซีรีย์ตอน "กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า" จาการที่ดิฉันได้รับชม ทำให้ดิฉันได้ค้นพบว่า อาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้อย่างแท้จริงกับนักเรียน เป็นเรื่องที่ยากนะคะที่ให้นักเรียนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกต้องมาเข้าร่วมกับนักเรียนที่กล้าแสดงออก แต่อย่างไรก็ตามอาจยากนัก แต่ก็ต้องอาศัยเวลาและการดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียน ก็จะชวยให้นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกมีความสนใจขึ้นมาค่ะ
โดย สิรรัตน์ ศรีแก้ว (2011-10-12 14:20:48) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กแรกเกิดเป็นเด็กที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วมากโดยเฉพาะเด็กในช่วงวัย 3-5 ขอบเป็นช่วงที่มีการรับรู้ในเรื่องราวต่างๆได้เร็วมาก การที่เด็กในวัยนี้จะมีพฤติกรรมการเลียนแบบทั้งในด้านการพูดและการเล่นจึงนับว่าเป็นหัวใจที่สำคัญถ้าครูปฐมวัยมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัยและจะทำให้เด็กในวัยนี้ได้รับประโยชน์และเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและมีการเรียนรู้ที่หลากหลายอันเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครู
โดย ชุติมา แสงสุข (2011-10-12 14:28:20) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ เป้นรายการที่ดีทำให้ครูมีประสบการณ์ที่แตกต่าง สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่โรงเรียนได้ เหมาะกับการสอนอนุบาล ได้เห้นกลวิธี เทคนิคต่างๆได้มาก สนุกมากค่ะ อยากให้มีรายการดีๆแบบนี้ต่อไป เพื่อให้ครุไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆได้ตลอดไป เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ทำให้ครูได้เข้าใจเด้กอนุบาลมากขึ้น และเด้กจะได้รับประโยชนืจากการจัดกิจกรรมของเด้กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้นค่ะ
โดย เปรมมิกา อาลีมีนทร์ (2011-10-12 15:05:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้คูของครูกวางแล้วชอบมากคะเพราะการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นเด็ก ๓ ด้าน พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านภาษา ทางด้านการสื่อสาร พัฒนาการด้านความคิดรวบยอดสามารถสังเคราะห์ความคิดของตนเองออกมาได้ การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ ธรรมชาติของเด็กจะชอบเล่นของเล่น การแสดงการออกเสียงของตนเอง และความหนักเบาของเสียงตัวอย่างเช่น ช้าง กับ มด และใหเด็กแสดงออกอย่างเข้าใจ และเด็กจินตนาการและให้เด็กเล่านิทานจากรูปแทนการอ่านจากหนังสือเพื่อแสดงความคิดของตนเองจะทำให้ครูวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กแต่ละคนได้อีกด้วย
เป็นเรื่องที่ยากนะคะที่ให้นักเรียนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกต้องมาเข้าร่วมกับนักเรียนที่กล้าแสดงออก แต่อย่างไรก็ตามอาจยากนัก แต่ก็ต้องอาศัยความสนใจเวลาและการดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียน ก็จะชวยให้นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกมีความสนใจขึ้นมาค่ะ ถ้าครูท่านใดมีเทคนิดดีก็ส่งมาให้ดุกันบ้างนะขอบคุณค่ะ
โดย เขมภัทร์ แซ่อึ๊ง (2011-10-12 15:07:16) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วมากโดยเฉพาะเด็กในช่วงวัย 3-5 ขอบเป็นช่วงที่เด็กมีการรับรู้ในเรื่องราวต่างๆได้ดีมาก การที่เด็กในวัยนี้จะมีพฤติกรรมการเลียนแบบทั้งในด้านการพูดและการเล่นจึงนับว่าเป็นหัวใจที่สำคัญถ้าครูปฐมวัยมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัยและทำให้เด็กในวัยนี้ได้รับประโยชน์และเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและมีการเรียนรู้ที่หลากหลายอันเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครู
โดย ฌานิกา จงบุรี (2011-10-12 15:22:07) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาปฐมวัยต้องฝึกฝนทักษะทั้ง4ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา คุณครุผู้สอนต้องเข้าใจและจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ให้ตรงกับพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้าน ครูจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และจัดกิจกรรมให้เด้กให้ครบ คือ ใน1วันจะต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง6กิจกรรมคือ กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมวงกลม กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมทางด้านศิลปะและเกมส์การศึกษา ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องเข้าใจพฤติกรรมของเด็กทุกคน
โดย อัสราพร สายสวาท (2011-10-12 15:24:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมนี้ทำให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามความคิดที่ไม่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองตอบหรือพูดผิด ครูผ้สอนใช้ภาษาในการให้กำลังใจในทางบวกและสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเรียนผู้สอนสามารถเห็นถึอส่วนที่จะต้องพฤติกรรมที่ต้องแก้ไขหรือส่งเสริมให้กับนักเรียนเป็นรายคนได้การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพูดผู้สอนสามารถนำมาใช้รวมได้กับทุกกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม กิจกรรมนี้ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการพูดการแสดงออกเพียงอย่างเดียวแต่ยังให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วยค่ะ
โดย จันทร์ผกา เลิศพงษ์ไทย (2011-10-12 15:48:53) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมนี้ทำให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามความคิดที่ไม่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองตอบหรือพูดผิด ครูผ้สอนใช้ภาษาในการให้กำลังใจในทางบวกและสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเรียนผู้สอนสามารถเห็นถึอส่วนที่จะต้องพฤติกรรมที่ต้องแก้ไขหรือส่งเสริมให้กับนักเรียนเป็นรายคนได้การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพูดผู้สอนสามารถนำมาใช้รวมได้กับทุกกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม กิจกรรมนี้ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการพูดการแสดงออกเพียงอย่างเดียวแต่ยังให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วยค่ะ
โดย จันทร์ผกา เลิศพงษ์ไทย (2011-10-12 15:48:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูด ไม่กล้าแสดงออกของเด็กในวัยปฐมวัยนั้น ดีมากๆ คะ เราคุณครูสามารถช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ให้เกิดความมุ่งมั่นและช่วยเหลือเด็กให้กล้าคิด กล้ากระทำ กล้าแสดงออก โดยคุณครูคอยให้คำแนะนำให้กำลังใจกับเด็ก ให้ความใกล้ชิดสนิทสนม โดยผ่านการเล่นกิจกรรมต่างๆ และรวมถึงกิจกรรมเหล่านั้นสามารถทำให้เด็กสนุกสนาน กับการเรียนมากขึ้น และอยากมาโรงเรียนมากขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้ คุณครูสามารถช่วยเหลือเค้า อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาที่ดีสำหรับเด็กๆ ที่ไม่กล้าพูด กล้าแสดงออกในเวลาอยู่กับครอบครัว ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ คะ
โดย สุรัตน์ ตันธนชัย (2011-10-12 16:08:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากแนวคิดของครูฐาวดี เป็นปัญหาที่ตัวคุณครูกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากเด็กในห้องเรียนมีหลายประเภท มีทั้งที่คุยเก่งและไม่ยอมพูด แต่ปัญหาสำหรับเด็กที่คุยเก่ง ก็จะตั้งกติกาไว้ก่อนเริ่มเรียนในการพุดและแสดงความคิดเห็นก่อนจะพุดหรือทำอะไร ให้ยกมือก่อน เพื่อลดอาการเด็กพูดแทรกเวลาที่ครูสอนอยู่ แต่สำหรับเด็กที่ไม่ค่อยพูดคุณครูยังไม่สามารถหาวิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน จากแนวคิดนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะลองนำไปปฎิบัติใช้ดู และอาจจะประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
โดย เกศิณี บุญวัฒน์ (2011-10-12 16:10:55) [แสดงความคิดเห็น]
Overall, all the comments are very good.
Other than the above comments, I would like every teachers to concerning about pupil's emotional, comfortableness as well as interactive with teachers. We have to make sure that all the children are being comfortable and happy while they are with us.
โดย candi zhang (2011-10-12 16:33:43) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก หัวข้อนี้ดีมากๆ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กๆเล็ก ที่มีปัญหาการไม่พูด ไม่กล้าแสดงออก คุณครูผู้สอนจะต้องรู้และวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กๆเหล่านั้น โดยผ่านการเล่นกิจกรรมต่างๆที่ ครูเห็นว่าเหมาะสม กิจกรรมดังตัวอย่างเบื้องต้นนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมและสามารถช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ได้ดีมากๆ เด็กจะให้ความสนิทสนมและเห็นคุณครูเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากสำหรับเค้า..บางคนไม่กล้าที่จะพูด หรือแสดงพฤติกรรมให้ พ่อแม่ ไม่กล้าบอก แต่สำหรับคุณครู เด็กๆ ให้ความไว้วางใจมากกว่า กิจกรรมนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องอย่างหนึ่งที่คอยกระตุ้นให้เด็กๆ ได้กล้าทำ และมีพัฒนาที่ดีขึ้น ที่สำคัญเด็กๆ จะเอยากมาเรียนมากขึ้น
โดย อมฤต จันทร์พินิจรัตน์ (2011-10-12 16:36:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้สอนมาในระดับอนุบาลการให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกนั้นสำคัญมาก กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนที่ไม่กล้า แสดงออก ซึ่งคุณครูสามารถช่วยเหลือและคอย่ให้กำลังใจ เด็กเหล่านี้จะใกล้ชิดสนิทสนมกับครูมากกว่าผู้ปกครองที่บ้าน ถือว่าเป็นกิจกรรม ที่ได้ช่วยเหลือเด็กได้ดีอย่างหนึ่ง .และคุณครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นใสห้กับนักเรียน และได้ช่วยแก้ปัญหา ให้เด็กสามารถเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีได้ ..
โดย สุรีย์ ตันธนชัย (2011-10-12 16:38:31) [แสดงความคิดเห็น]
Overall, all the comments are very good.
Other than the above comments, I would like every teachers to concerning about pupil's emotional, comfortableness as well as interactive with teachers. We have to make sure that all the children are being comfortable and happy while they are with us. Regarding to my experience, I could see that teachers might be annoyed somtime due to the child are so small and they arte so curious to ask many different things all the time.
โดย candi zhang (2011-10-12 16:39:15) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีสามามารถทำให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกที่สำคัญความกล้า กล้าที่จะพูดซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจในตนเองพอเด็กมั่นใจทุกอย่างก็ง่าย เด็กก็จะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม อาจจะใช้กิจกรรมอีกหลากหลายในการฝึกให้เด็กมีความกล้าและมั่นใจในการพูด เช่นเกมการออกเสียงตามโน๊ตดนตรี ก็จะสามารถทำให้เด็กออกเสียงได้ชัดขึ้นอีกทางหนึ่ง ขอบคุณสำหรับแนวทางดีๆจะนำกิจกรรมที่ได้อ่านในวันนี้ไปปรับใช้กับเด็กๆที่โรงเรียนคะ
โดย อนงค์ภัทร์ สวัสดิ์เรก (2011-10-12 16:52:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ทำให้ครูผู้สอนได้ทำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะการพูดและการออกเสียงของผู้เรียนให้มีความชัดเจนและกล้าสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่ใช้นั้นยังช่วยฝึกฝนทักษะการฟังและสมาธิให้กับผู้เรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย การเลือกใช้กิจกรรมที่ใกล้ตัวและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมจะทำให้นักเรียนมีความสนใจและจดจำได้นานมากยิ่งขึ้น
โดย สุนิดา บุญทอย (2011-10-12 16:57:24) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์การสอนจริง อีกทั้งยังเป็นการทำให้เด็กรู้จักการกล้าแสดงออก พูดคุยกับบุคคลที่ไม่ใช่คนในครอบครัวทำให้เด็กได้เรียนรู้สังคมภายนอกมากขึ้น และยังยังสามารถนำทักษะตรงนี้ไปใช้เวลาที่เด็กเจอกับสิ่งต่างๆ สามรถแก้ปัญหาได้เพราะเด็กจะได้รับการฝึกฝนมาแล้ว ในตรงนี้อาจจะนำสื่อมาเป็นตัวสร้งความสนใจให้เด็กกระตือรือร้นจะเรียนรู้เช่น สื่อที่มีสีสันสวยงาม สีที่มีความสนุกสนาน สื่อที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกเมื่อในทำ
โดย ฤดี พานิช (2011-10-12 16:57:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี เด็กได้มีส่วนนร่วมและได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ได้พลังจาการเคลื่อนไหว ทำให้เด็กได้รับอารมณ์ที่สดชื่อ ไม่เครียด เด็กได้รูปแบบของการเป็รนผู้นำผู้ตามของการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามพัธนาการทั้งได้ออกกำลัง และ ได้อารมณ์ เด็กได้เห็นตัวอย่างเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติตามได้ถูกกต้อง เช่น การเห้นตัวอย่างจากครูผู้ฝึกสอน จากเพื่อนข้างเคียง และรูปแบบของการจัดระเบียบสังคม ให้เด็กได้มีการปรับตัว ปรับอารมณ์ ปรับคำพูด
โดย ณัฏฐนันท์ รัตน์วลัยเดช (2011-10-12 17:06:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีและมีประโยชน์มากสำหรับครูปฐมวัยที่จะพัฒนาแผนการเรียนการสอนให้ได้มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาเด็กนักเรียนได้มีประสิทธิภาพในการกล้าแสดงออกทั้งในห้องเรียนและในสถานที่ต่าง ๆ สามารถพัฒนาการเสริมสร้างทางปัญญา ความคิด สติสัมปชัญญะและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์กับครูท่านอื่น ๆ ได้ดี การนำแผนการเรียนการสอนไปใช้ก็ควรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับครูทุก ๆ ท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย สุคนธ์ทิพย์ โพธิ์บัณฑิต (2011-10-12 17:11:09) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจให้รับความสนุกสนานจากที่ครูได้จัดกิจกรรมนีได้ให้เด็กส่งเสริมการพูดและกล้าแสดงออกทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเมื่อทำให้เด็กเกิดความมั่นใจจะทำให้เด็กกล้าพูดมากขึ้นด้วยและทำให้ครูสามารถจัดกิจกรรมที่ให้ได้ความหลากหลายมากขึ้นทำให้เด็กได้รับประโยชน์จากการกิจกรรมที่ครูได้จัดขึ้นด้วยเช่นกันและทำให้การวัดและประเมินของครูได้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้และสามารถที่จะให้คำแนะนำกับผ้ปกครองนำไปใช้ได้ที่บ้านได้ด้วยเช่นกัน
โดย กนกกาญจน เข็มพิลา (2011-10-12 17:11:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากทำให้ครูปฐมวัยได้รับความรู้ที่ไม่เคยร้มาก่อนมากมายเลยเมื่อกลับไปสอนเด็กๆคงจะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการทั้ง4ด้านเพิ่มขึ้นแน่ๆเลยรวมทั้งคุณครูที่โรงเรียนจะนำความรู้ที่ไดรับในครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้คุณครูทุกคนที่โรงเรียนให้ได้รับความร้ในครั้งนี้ทุกคนเลยและจะนำไปขยายผลให้คณะครูในกล่มในศูนย์เครือข่ายและในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของเราให้ได้รับความร้ในครั้งนี้ให้ครบทุกคนเลยโดยเฉพาะครูปฐมวัยของเรา
โดย ศิริลักษณ์ นามโคตร (2011-10-12 17:29:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดี และสามารถนำไปปฎิบัติตามกิจกรรมได้ ซึ่งกิจกรรมนี้เน้นให้เด็กได้แสดงออกผ่านการเล่นซึ่งกิจกรรมการเล่นนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆหลายๆคนชอบอยู่แล้วจึงช่วยให้เด็กได้กล้าแสดงออกและสนใจที่อยากจะเรียนอยากจะทำกิจกรรม
โดย ปนัดดา ขาดรัมย์ (2011-10-12 18:59:28) [แสดงความคิดเห็น]
น่ายกย่องคุณครูที่สอนระดับปฐมวัยนะคะ เก่งมาก ๆ เลย เด็ก ๆ ก็น่ารักทุกคนเลย กิจกรรมที่คุณครูจัดให้กับเด็กน่าสนใจมาก ๆ เลยนะคะ ดูเด็ก ๆ ตื่นเต้นกับการเรียนรู้ทุกคนเลย อย่าว่าแต่เด็ก ๆ เลยค่ะ เราเป็นผู้ใหญ่ เราก็ชอบเหมือนกัน เห็นวิธีการสอนของคุณครูแล้ว อยากกลับไปเป็นเด็กอนุบาลให้คุณครูสอนแบบนี้บ้างจัง 555 ถ้าคุณครูอนุบาลทุกคนเก่งแบบนี้ อนาคตเด็กไทยรุ่งเรืองแน่นอนค่า จะเก็บเคล็ดลับของคุณครูไปใช้ในการสอนบ้างนะคะ ถ้ามีลูก ก็จะเก็บไปสอนลูกด้วย ลูกจะได้โตขึ้นมาเป็นเด็กฉลาด อิอิ เป็นกำลังใจให้คุณครูกวางต่อไปนะคะ
โดย กุลวดี นุ่มทอง (2011-10-12 21:11:21) [แสดงความคิดเห็น]
เคยดูรายการของโทรทัศน์ครูอยู่บ้างแต่ก็ไม่บ่อยมากนักเนื่องจากต้องเดินทางไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าก่อนที่รายการจะจบ แต่บอกว่าชอบรายการของโทรทัศน์ครูทุกตอนสำหรับในการชมรายการโทรทัศน์ครูตอนที่เป็นการแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยที่ไม่พูดและไม่กล้าแสดงออกนี้น่าสนใจและดีมากเพราะสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในห้องเรียนอนุบาลที่ครูปฐมวัยต้องพบกับเด็กที่เข้ามาเรียนใหม่ในชั้นอนุบาล 1 จะต้องเจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูใหม่ โรงเรียนใหม่ เพื่อนใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนจะต้องเรียนรุ้การปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้ในแต่ละวัน จึงมีเด็กนักเรียนปฐมวัยหลายคนที่ครูพบว่าไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออกครูต้องคอยหากิจกรรมแปลกใหม่ในทุกๆวันเพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกโดยเฉพาะกิจกรรมที่สนุกสนานทำให้เขาลืมบ้านลืมแม่ได้ก่อนที่เขาจะกลับสู่อ้อมอกของแม่ในตอนเย็น นับเป็นความพยายามของครูอนุบาลทุกคนที่ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและการอบรมสั่งสอนให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านอย่างเหมาะสมตามวัย
โดย จุฑา สุขใส (2011-10-13 09:05:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากช่วยพัฒนาการนักเรียนได้ทั้งสี่ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมย์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาทั้งยังเป็นการช่วยนักเรียนให้ได้มีความกล้าแสดงออกจากนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกพอมาเจอกิจกรรมนี้นักเรียนได้แสดงออกเป็นอย่างดีโทรทัศน์ครูเป็นสือที่ดีมากเนื่องจากสามารถเป็นหลักและเป็นแนวการเรียนการสอนให้กับครูเป็นตัวอย่างแบบอย่างได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะส่วนมากดิฉันจะติดตามรายกายโทรทัศน์ครูผ่านทางเว็บไซด์เป็นประจำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอน ขอบคุณค่ะ
โดย ปนัดดา ขาดรัมย์ (2011-10-13 09:28:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่น่าสนใจ ที่สามารถจะนำมาปรับใช้ในการทำงาน เพราะในชั้นเรียนเคยมีนักเรียนที่มีพัฒนาการเป็นแบบนี้ นักเรียนไม่พูดหรือตอบสนองในการสื่อสารกับใครในตอนแรก แม้แต่ครูประจำชั้นจนกว่าครูจะใชเทคนิคต้างที่ครูมี เมือนักเรียนคุ้นเคยก็จะเข้ามาหา แต่กับครูที่ไม่ใช่ครูประจำชั้นก็จะใช้เวาลานานกว่า ดังนั้นการที่นักเรียนจะให้ความสนิทหรือใหความไว้ว่างใจกับคุณครูเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ดังนั้นครูต้องมีการปรึกษากับทางผู้ปกครองนักเรียด้วยก็จะดีมาก
โดย กัณฐิกา ปันเมา (2011-10-13 09:50:30) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เด้กไม่กล้าแสดงออก เช่น พูด หรือแสดงกริริยาออกมา ทำให้ครูต้องหาวิธผีการทำให้เด้กกกล้าแสดงออกในการพูด ครั้งแรกเราต้องใช้การแสดงอาการด้วยมือ เพื่อแนะนำให้เค้ากล้าที่จะเปล่งเสียงออกมาเป็นคำพูดให้ได้ ให้นักเรียนมีความเข้าใจในการแสดงออกมาว่าครูต้องการอะไร โดยเรกาต้องทำกริยาซก้ำๆ และ ใจเย็นๆกับเค้า เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว เมื่อเด็กเข้าใจแล้ว คต่อยเพิ่มการแสดงกิริยา อย่างอื่นต่อไปให้เข้ากับการแสดงออก
โดย อัจฉรา สุขวิเศษ (2011-10-13 10:09:37) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมน่าสนใจดีการเรียนการสอนเด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคนและการจัดกิจกรรมเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ควรเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าช่วยเพื่อให้เด็กเรียนรู้ไปอย่างเพลิดเพลินสนุกและจะได้อยากทำกิจกรรมมากขึ้นครูควรหากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็กกิจกรรมไม่ควรยากจนเกินไปถ้ายากจนเกินไปอาจทำให้เด็กไม่กล้าที่จะแสดงออกครูควรจัดกิจกรรมที่คิดว่าเด็กนั้นทำได้ทุกคนและให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
โดย ศรัณรัชต์ ติณวัฒนานนท์ (2011-10-13 10:41:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการฝึกเด็กให้กล้าแสดงออกเพราะบางคนไม่กล้าแสดงออก โดยการให้เด็กโยนลูกบอล และยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กและพัฒนาสติปัญญาของเด็ก ให้เด็กได้เครื่องไหวร่างกาย ทั้งเด็กทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานร่าเริงและได้ประกอบกิจกรรมร่วมกับเพ่อนๆในห้องเรียน ทำให้เด็กกล้าพูกกล้าแสดงออก และครูยังฝึกให้เด็กอยู่ในกฏกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในห้องเรียน การเล่นทำให้พัฒนาการเด็กทารด้านสติปัญญามากขึ้น
โดย พัชชาพลอย เก่งหมวกสีปาน (2011-10-13 10:56:06) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมให้เด็กกล้าพูดและกล้าแสดงออกนอกจากจะจัดกิจกรรมให้เด็กได้พูด เช่น กิจกรรมการส่งบอลแล้วน่าจะมีกิจกรรมอย่างอื่นอีก เช่น การสร้างความไว้วางใจในเกิดภายในตัวเด็ก เพราะการไม่พูดของเด็กบางทีอาจเกิดจากความไม่ไว้วางใจของเด็กในตัวครู หรือในบุคคลอื่นก็ได้ ดังนั้นถ้าเราทำให้เด็กได้เกิดความไว้วางใจเราบ่อยๆ เด็กก็จะมีความร้สึกกับเราที่ดีและก็จะมีพฤติกรรมในการพูด และการกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น และเมื่อเด็กเกิดความไว้วางใจในตัวครูแล้วครูเองก็ต้องขยันพูดคุยทักทายเด็กคนนั้นให้บ่อยๆ ก็จะทำให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากขึ้นและก็จะเกิดความมั่นใจเมื่อได้คุยกับเราไม่มีการปิดกั้นตัวเองระหว่างตัวเด็กและกับครูอีกต่อไป
โดย สุนทรี สมคำ (2011-10-13 10:59:15) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องการไม่กล้าแสดงออกของเด็กอนุบาลจะมีปัญหามากเพราะว่าเด็กบางคนไม่คุ้นเคยกับครูและเพื่อนๆในการแก้ปัญหาครูคิดว่าใช้การโยนบอลมีประโยชน์มากทำให้เด็กกล้าแสดงออกและเหมือนเป็นการเล่นร่วมกับเพื่อนๆและยังทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นได้เคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งยังสนุกสนานและได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆอีกด้วย จึงทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและยังทำให้เด็กอยากร่วมกิจกรรมมากขึ้นและยังมีวิธีอีกหลายอย่างที่จะทำให้เด็กกล้าแสดงออก
โดย อุทุมพร แสงสว่าง (2011-10-13 11:07:50) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมให้เด็กได้มีความกล้าแสดงออก โดยการกล้าที่จะตอบคำถามเวลาครูที่ทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียนกับเพื่อนเป็นส่วนช่วยให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูผู้สอนและเพื่อนในห้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการเล่นเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยให้เด็กมีความกล้า มีความมั่นใจในการแสดงความคืดเห็นและร่วมทำกิจกกรมและเหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ในการตัดสินใจด้วยตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดและบรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความสุข
โดย กิตติกา สาสุจิตร (2011-10-13 11:16:49) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กอนุบาลที่มีปัญหามากในการไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าผู้อื่นเพราะจะทำให้เด็กได้เรียนรู้การกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าสนทนาตอบคำถามกับผู้อื่นที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยเด็กจะได้เกิดกระบวนการคิดได้เหมาะสมกับวัยและสามารถนำไปใช้ในการกล้าแสดงออกในชีวิตประจำวันของเด็ก รวมถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน และครู ครูสามารถเป็นต้นแบบในการให้เด็กกล้าแสดงออกได้ การที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้สามารถนำกลับไปใช้กับเด็ก ได้
โดย วัลลภา อาจศิริ (2011-10-13 11:23:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีและน่าสนใจมากค่ะ สามารถนำไปปรับใช้กับเด็กโตก็ได้ เหมาะสมมากกับที่ไม่กล้าพูดหรือกล้าแสดงออก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยที่เพิ่งเข้าโรงเรียน ที่ต้องพบเจอกับบุคคลใหม่ๆ เพื่อนใหม่ที่ไม่รู้จักและยังไม่คุ้นเคย ทำให้ไม่กล้าพูดคุยกับเพื่อน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในห้องเรียน ซึ่งเทคนิคนี้มีประโยชน์มากสำหรับคุณครูปฐมวัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่จะสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
โดย กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร (2011-10-13 11:26:45) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมากเพราะเป็นสื่อที่ทำให้ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง เช่นกิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กไม่กล้าแสดงออกและเด็กไม่พูดซึ่งจะพบมากในเด็กปฐมวัย เพราะเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ผู้ปกครองบางคนก็จะฝึกทักษะด้านการพูดการแสดงออกให้ถูกตั้งแต่เล็ก เด็กก็จะมีพื้นฐานการเรียนรู้เร็ว แต่โรงเรียนก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องมีเทคนิคการแก้ปัญหาให้กับเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นอย่างมาก
โดย ชีวนรรห์ กุลสุขรังสรรค์ (2011-10-13 11:27:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้เข้าชมกิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กไม่กล้าพูด กล้าแสดงออกนั้น ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเหมาะสมกับเด็กๆ มากๆเพราะกิจกรรม หรือการเล่นเกมส์ ต่างๆ ที่ครูได้คิดค้นขึ้นมานั้นเป็นผลดีเหมาะสมกับเด็กมาก ทั้งช่วยในเรื่องการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทักษะต่างๆ โดยผ่านการเล่น ผลที่ได้คือตัวเด็กที่ขาดความมั่นใจ ไม่กล้า นั้น ทำให้เด็กเกิดความสนุก เปลี่ยนแนวความคิด กล้าที่จะแสดงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ครูและนักเรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดความไว้วางใจกันมากขึ้น ทำให้เกืดแนวคิดที่ เด็กอยากมาเรียน อยากม่าโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
โดย ธัญนันท์ วิหาร (2011-10-13 11:27:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ดีมากเลยคะ เป็นการฝึกให้เด็กสามารถกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข การแก้ปัญหาโดยการกิจกรรมเข้ามาเป็นส่วนร่วมเป็นตัวใช้เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการปัญหาด้านการพูดของเด็กได้ดี เช่น การทำกิจกรรมในห้องเรียน โดยการใช้บัตรคำต่าง โดยเขียนชื่อของผลไม้และสิ่งต่าๆลงไปในบัตรคำ การทำกิจกรรมอ้างปากร้องเพลง การแนะนำตัว และการพูดคุยกับคุณครูเพื่อให้เด็กได้เป็นคนกล้าแสดงออก
โดย พัชยา พรหมหิตาทร (2011-10-13 11:31:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออกนั้น ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถทั้งทางด้านทักษะบุคลิกภาพ และกล้าคิดกล้าแสดงออก ทั้งทางรางกาย และจิตใจนั้น กิจกรรมนี้สามารถเพิ่มพัฒนาการให้เด็ก และกิจกรรมจะช่วยให้เกิดความรัก ความเอาใจใส่ระหว่าง ครูผู้สอนและตัวเด็ก ให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น เด็กจะให้ความไว้ใจ และมีความตั้งใจเรียน อยากมาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์หรือส่งออกมาช่วยในการเรียนการสอน ก็สามารถส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและทักษะดีมากๆ
โดย มณฑา จิตต์ตรง (2011-10-13 11:32:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกกล้าจะเล่น กล้าพูด การเล่นการทำกิจกรรมต่างๆโดยเด็กๆจะกล้าตั้งคำถามและตอบคำถามที่ครูถาม เด็กมี ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและคุณครูได้ดีสอนให้เด็กรู้จักเคลื่อนไหวร่างกายฝึกกิจกรรมการเล่นโดยบูรณาการไปพร้อมๆกับการสอน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พูดคุยกับอาจารย์ พูดคุยกับเพื่อนๆ ทำให้เด็กกล้าแสดงออก และกล้าที่จะพูด และยังป็นการแก้ปัญหาการพูด ทำให้เด็กสามรถพูดได้ดี และกล้าที่จะพูด มากขึ้น
โดย พจี เอี่ยมขำ (2011-10-13 11:33:54) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กไม่พูดและไม่กล้าแสดงออกนั้น ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับเด็ก กิจกรรมดังกล่าวซึ่งไม่ได้เน้นเรื่องการเรียนตามหลักสูตาโดยตรงแต่สามารถนำกิจกรรมโดยผ่านการเล่นหลายกลายวิธีที่คุณครูคิดค้นขึ้นมา ดังตัวอย่างของกิจรรมเบื้องต้นนี้ถือ่ว่าได้ช่วยเหลือเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดได้ดีมาก เพราะได้เสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้กับเด็กได้ดี และการเรียนการสอนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในห้องเรียน และกิจกรรมก็สามารถสร้างความคุ้นเคยความไว้วางใจระหว่างครู โรงเรียนและเด็ก ผู้ปกครองได้ดีมากตามไปด้วย
โดย ณัฐกานต์ ขำนวม (2011-10-13 11:38:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ เพราะส่วนใหญ่ครูปฐมวัยจะพบกับปัญหาเหล่านี้ และครูส่วนใหญ่ก็พยายามหาหลายวิธีในการแก้ปัญหา แต่ในระดับเด็กปฐมวัยเราจะใช้การแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆซ้ำๆทุกครั้งในการแก้ปัญหาไม่ได้เนื่องจากเด็กปฐมวัยอยู่ในช่วงวัยที่มีความคิดและจินตนาการสูง จึงต้องใช้การแก้ปัญหาหลายวิธีแต่วิธีนี้ก้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความหน้าสนใจและดึงดูดความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี จะลองนำไปปรับใช้ภายในชั้นเรียนและกลับมาร่วมแชความคิดเพื่อพัฒนาเด้กปฐมวัยต่อไป
โดย มณฏรา ประทุม (2011-10-13 11:47:47) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กปฐมวัยเป็นวัยใสกล้าพูดกล้าแสดงเราในฐานะครูเมื่อได้ชมวีซีดีชุดนี้แล้วรู้สึกภาคภูมิใจกับการกล้าแสดงออกในการตอบการแสดงความคิดเห็นแบบใสๆเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือแบบchild center ที่เหมาะอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลเพราะเด็กวัยนี้กำลังอยากรู้อยากเห็นสนใจในการเรียนรู้และพร้อมที่จะเป็นทุกอย่างที่คุณครูหรือผู้ใหญ่ทุกๆคนจะสอนและชี้แนะพวกเขาดังนั้นครูจึงเป็นบุคลากรที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวัยนี้
โดย ชมจิตร์ คมทัศนีย์ (2011-10-13 11:48:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมวีดีโอ เกี่ยวกับการจักการเรียนการสอนการไม่พูดไม่แสดงออกของนักเรียน มีความคิดว่าเป็นสื่อที่ดี ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าการยึดเด็กเป็นศูนย์กลางเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นอันดับแรกๆเลยก็ว่าได้ เพราะจะทำให้เด็กเป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออก ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางครูได้จัดทำขึ้น และจะทำให้เด็กเป็นคนที่มีความสามารถ และเมื่ออยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปก็จะทำให้เด็กกล้าเข้าร่วมกิจกรรมและอยู่กับเพื่อนได้อย่างมีความสุข
โดย นพพล ไกยราช (2011-10-13 11:48:37) [แสดงความคิดเห็น]
พฤติกรรมที่ไม่กล้าแสดงออกของเด็กเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากในชั้นเรียน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของคุณครูผู้สอนเป็นอย่างมาก คลิปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย วราภรณ์ เนืองใต้ (2011-10-13 11:49:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเเรยนการสอที่น่าสนใจมาก เพราะว่าครูปฐมวัยส่วนใหญ่จะพบปัญหาเหล่านี้มาก และพยายามที่จะหาวิธีการแก้ปัญหา แต่ในระดับปฐมวัยเราจะต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จากการทำกิจกรรรมซำๆ เนื่องจากเด็กปฐมอยู่ในช่วงที่มีการคิดและจินนาการสูง จึงต้องใช้การแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธี แต่วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและและดึงดูดความสนใจของเด็กเป็นอย่างดี น่าจะลองไปปรับใช้ในชั้นเรียนและกลับมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
โดย จรรยารักษ์ ผกามาศ (2011-10-13 11:55:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมนี้เป็นการแก้ปัญหาสำหรับเด็กที่ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดความกล้าแสดงออก โดยพื้นฐานของเด็กอาจได้รับมาจากครอบครัวที่มีควาวมแตกต่างกัน และกิจกรรมนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และความกล้าแสดงออก โดยให้เด็กได้มีการฝึกทำกิจกรรมที่ทำกันเป็นกลุ่ม เเพราะเด็กวัยนี้เป็นจะต้องการการอยู่ร่วมกับเพื่อน การได้ทำกิจกรรมร่วมกันจะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน และมีการสอดแทรกการพูด การออกเสียง ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าพูดมากขึ้นอีกด้วย
โดย โสภาพร ปลอดโปร่ง (2011-10-13 12:01:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลึอเด็กให้มีความมั่นใจในตนเอง อีกวิธีการหนื่งที่ครูสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้ โดยมีวิธีการที่เด็กมีส่วนร่วมและครูสามารถนำไปใช้ได้เลย และยังสามารถประยุกต์ใช้ให้ได้กับการแก้ปัญหาในเรื่องการแก้พฤติกรรมของเด็กในเรื่องอื่นได้ แต่การจัดกิจกรรมบางครั้งต้องใช้หลายๆกิจกรรม เพราะการแก้ปัญหาเด็กไมใช่ว่าจะแก้ได้ทุกคน ในกิจกรรมเดียวกัน เพราะเด็กแต่ละคนมีปํญหาเหมือนกันแต่วิธีแก้ปัญหามักจะใช้ได้ไม่เหมือนกัน
โดย วิชุณันญภัค เวทพิสิฐวรกุล (2011-10-13 12:17:26) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาการไม่กล้าแสดงออกของเด็กๆ พบเห็นได้บ่อยมากในชั้นเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทายความสามารถของคุณครูผู้สอนเป็นอย่างมาก เราจะสังเกตเห็นว่าเด็กบางคนจะกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักมาก่อน แต่ก็มีเด็กบางคนที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน เราอาจการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการกระตุ้นเด็ก โดยการใช้กิจกรรมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเช่น กิจกรรมการแนะนำตัวเองในชั้นเรียน,ให้เล่นเกมส์หรือทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด
โดย วราภรณ์ เนืองใต้ (2011-10-13 12:23:00) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ถือว่าเป็นรายการที่เหมาะสมกับคุณครูทุกท่านและเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่าน และการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีมากและอยากให้มีการจัดงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้มีตัวอย่างที่ดี เทคนิคการสอนที่ดี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวไกล เพื่อจะก้าวทันยุคสมัยในปัจจุบันซึ่งมีสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และครูทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสอนเหล่านั้นได้คะ
โดย ศรีธิดา ศิริมหาสาคร (2011-10-13 12:47:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมหลายๆอย่างให้นักเรียนที่มีปัญหาที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกได้กล้าพูดกล้าแสดงออกในกิจกรรมที่คุณครูจัดให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ เช่น มีกิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นเกมส์ ถ้าจัดกิจกรรมบ่อยๆทุกวัน ให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้ฝึกทำกิจกรรมนี้บ่อยๆ การฉันทนาการ การเรียนและการเล่นปนกัน ได้มีประสบการณ์โดยตรง โดยต่างจากการเรียนและเล่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนทั้งห้อง ได้มีการเรียนร่วมกัน กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น วาดภาพ ระบายสี พิมพ์ภาพ เป่าสี การทับสี การหยดสี การเล่านิทาน ขั้นแรกให้นักเรียนดูภาพ วิธีการเปิดหนังสือนิทาน ฟังคุณครูเล่านิทาน โดยการเปิดเทปเสียง เมื่อฟังนิทานจบแล้วให้นักเรียน ตอบคำถามจากนิทานที่ได้ฟัง และครูให้นักเรียนตอบคำถามได้ ให้รางวัล
โดย จินดา ดำคง (2011-10-13 12:59:02) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เด็กนักเรียนระดับอนุบาลจะสามารถพูดได้อย่างถูกต้องเละมีความชัดถ้อยชัดคำนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากมากอยู่พอสมควรเลยทีเดียว เพารฉะนั้นจะต้องอาศัยครูหรือผู้ใหญ่เช่น คุณพ่อและคุณแม่หรือผู้ใหญ่ปลูกฝังให้ โดยเฉพราะคุณครูที่มีหน้าที่โดยตรงในการสอนให้เด็กๆรู้จักฝึกฝน ในด้านต่างๆที่เห็นได้ชัดน่าจะเป็นการฝึกให้เค้าเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดี นิทรรศการโทรทัศน์ครูจึงเป็นนิทรรศการที่ดีมากๆในการจะช่วยพัฒนาครูต่อไป
โดย นันทนา บุญธรรม (2011-10-13 13:03:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทั้งช่วยครูคนอื่นที่แก้ไขปัญหาในการไม่พูด ไม่กล้าแสดงออกของเด็กได้ แต่เด็กบางคนมักจะคุยกับเพื่อนคนที่ตนเองอยู่ใกล้มากที่สุด แต่มักไม่ค่อยคุยกับครูประจำชั้นเท่าไร เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก สำหรับครูปฐมวัยทุกท่านที่เจอปัญหาเด็กไม่คุยพูดและไม่กล้าแสดงออกแบบนี้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้สามารถแก้ปัญหาให้คุณครูหลายๆท่านได้เป็นตัวอย่างและกลับไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง และครูทุกท่านก็มีการสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น
โดย ดารา นิวัฒน์ฐิติกุล (2011-10-13 13:03:53) [แสดงความคิดเห็น]
การกล้าแสดงออกนี้ถ้าจะฝึกจริงๆต้องให้เขาออกมาแสดงบ่อยๆ โดยการทักทาย โดยการพูดจากัน ตั้งวแต่เข้าห้องมา เวลาในช่วงทำกิจกรรมก็ฝึกให้เด็กพูดบ่อยๆ แต่ครูต้องคอยกระตุ้นด้วย เพราะว่าเด็กบางคนไม่กล้าแสดงออก และก็ให้เด็กเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ ในช่วงทำกิจกรรม เวลาเล่านิทานให้เด็กสนทนาโต้ตอบกับครู ในช่วงทำกินกรรมกลุ่ม ครูต้องเป็นผู้กระตุ้นหรือซักถาม เพื่อให้เด็กได้พูดโต้ตอบกับครู อีกวิธีหนึ่ง ให้เด็กลงเล่นกลางแจ้ง เพื่อฝึกความกล้าจากการเล่นเครื่องเล่นหรือการเล่นกับเพื่อน
โดย วาสนา ลับกิ่ม (2011-10-13 13:06:33) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันนี้เด็กที่พูดช้ามีอยู่มากทุกทุกโรงเรียนคุณครูแต่ละท่านพยายามที่จะหาวิธีต่างๆที่จะช่วยเหลือเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทางโทรทัศน์ครูจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยช่วยให้ครูเรียนรู้วิธีใหม่ๆและหลากหลายที่จะนำมาใช้กับเด็กกลุ่มนี้ คุณครูจะได้มีข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆ ว่ามีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเองที่ทำให้ตัวเรามีข้อมูลที่หลากหลายเช่น การใช้ศิลปะเข้ามาบำบัด เกม เพลง นิทานและอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต่างๆ ที่เรายังไม่รู้ ก็ทำให้เรารู้มากขึ้น
โดย ปานทิพย์ มิกขุนทด (2011-10-13 13:10:44) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาที่พบในเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกกับการพูดคือปัญหาที่กลัวเพื่อนถูกล้อเลี้ยว่าไม่ดีไม่ได้ทำให้เด็กขาดความมั่นใจเราในฐานะครูควรส่งเสริมพฤติกรรมว่าเด็กมีความสามารถในด้านใหนแล้วดึงความสามารถของเด็กออกมากล่าวคำชื่นชมและผักดันให้เด็กกล้าที่จะแสดงออกและสงเสริมเน้นในการพูดและการแสดงออกออกไปเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และการกล้าที่จะทำกล้าที่จะพูดมั่นใจไม่กลัวต่อการที่จะออกมากล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงให้ในเมื่อเด็กได้ออกมาพูดแล้วเด็กก่อจะไม่กลัวและจะทำได้ดี
โดย สุจิต ศรีบูรณะ (2011-10-13 13:12:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากหัวข้อที่ได้ดูซึ่งเป็นปัญหาของครูอนุบาลจะพบได้บ่อยมากในช่วงเปิดเทอม ในที่นี้จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมของคุณครูสามารถช่วยให้เด็กเริ่มพูดง่ายขึ้นโดยไม่รู้สึกเขินอายเนื่องจากเป็นกิจกรรมกลุ่มจะช่วยทำให้เด็กสามารถุกล้าพูดโต้ตอบได้ง่ายขึ้น แต่อีกปัจจัยที่คุณครูเคยแก้ไขปัญหานี้คือการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเด็ก พยายามเข้าไปพูดคุย พาเพื่อนมาชวนพูดคุย เล่นด้วยเพื่อสร้างความคุ้นเคย นอกจากนี้อาจมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนกับผู้ปกครองเพื่อเก็บข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหา ดังนั้นจึงพบว่าด้วยพื้นฐานของเด็กเป็นคนขี้กลัว กังวล จึงส่งผลถึงพฤติกรรมที่ไม่กล้าแสดงออก และกล้าพูด วิธีแก้ไข
ใช้ความเป็นมิตร พูดคุยให้เด็กรู้สึกสบายใจ และคลายกังวลว่าคุณครู เพื่อนๆ และโรงเรียน ไม่น่ากลัวแต่เป็นสถานที่ที่สามารถทำให้มีความสุข สนุกสนานได้ตลอดทั้งวันและปลอดภัยค่ะ
โดย รุ่งนภา ซอเฮง (2011-10-13 13:13:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูฐาวดี ทองขะโชคที่ได้ถ่ยทอดปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยให้แก่เพื่อนครูทุกท่านที่มีปัญหาแบบเดียวกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน เพื่อสร้างคุณภาพในการสอนและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีในการเรียนการสอนและกล้าที่จะโต้ตอบกับครูและเพื่อนๆได้ดี ดังนั้นแนวทางหรือวิธีการที่นำเสนอมานั้นจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคุณครูทุกท่าน ในการนำพัฒนากับเด็กที่สอนอยู๋เพื่อให้เกิดการเรียนรูที่ดีต่อไปค่ะ
โดย พรวลี ขอบทอง (2011-10-13 13:17:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์มาก สำหรับคุณครูเพราะเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้เดิม และเป็นการพัมนากความรู้ใหม่ การได้เข้ารับการอบรมถือว่าเป็นกระบวนการที่ดีในการพัฒนาตนเอง และเพื่อสามารถนำไปพัฒนาเด็กไทยให้เป็นเด็กที่พร้อมสามารถถ่ายทอดความเป็นตัวของตัวเองได้เต็มศักยภาพเพื่อเด็กจะได้เติบโตและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ข้าพเจ้าได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอบอกท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมว่า ชอบ และอยากให้มีกิจกรรมที่ดีนี้ตลอดไปและจะให้ความร่วมมือที่ดีในการสมาชิกที่ดีค่ะ ขอบคุรค่ะ
โดย วราภรณ์ บุญธรรม (2011-10-13 13:18:24) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมากเลยค่ะ ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่งเหมือนประเทศที่มีการพัฒนา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อยากให้รายการโทรทัศน์ครูมีการจัดช่องล่ามแปลภาษามือเพื่ออำนวยให้กับคนพิการทางการได้ยินด้วย เนื่องจากปัจจุบันคนพิการเหล่านี้ได้รับการศึกษาเหมือนกับบุคคลทั่วไป อยากให้ทุกท่านเล็งเห็นความสำคัญกับมุมามองเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น อาจจะมองคนพิการในสายตาบุคคลทั้วไปว่า ไม่มีศักยภาพพอ แต้ดิฉันเองเมื่อได้มาสัมเรียนกับคนพิการเหล่านี้ บอกได้เลยว่าเขามีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถเหมือนกับบุคคลทั่วไปได้เหมือนกัน ขอบคุณมากค่ะ
โดย นางสาวกาญดา ไพรอุดมภูมิ (2011-10-13 13:34:58) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความสุขสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆที่มีเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวชอบร่วมกิจกรรมที่มีการแข่งขันชอบสีสันสวยงามมีความสดใสร่าเริงบางคนอาจมีลักษณะนิสัยที่กล้าแสดงออก บางคนขี้อาย แต่ครูจะเป็นผู้ช่วยให้เด็กเสริมสร้างความมั่นใจมากขึ้นและได้เรียนรู้ตามวัยและพัฒนาการของเด็กๆ เด็กอาจจะได้เรียนรู้จากการเล่านิทาน การเข้าร่วมกิจกรรม เด็กต้องได้พักผ่อนและทำอะไรเป็นเวลา และมีจังหวะอยู่เสมอ จากกิจกรรมที่ด้ดูนั่นเป็นกิจกรรมที่ดีเลยทีเดียวเด็กๆมีความสนุกสนานมากๆ
โดย วัชรา อสิพงษื (2011-10-13 13:38:54) [แสดงความคิดเห็น]
มีนักเรียนที่โรงเรียนที่ดิฉันสอนอยู่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดและการแสดงออกเช่นกัน ซึ่งการแก้ปัญหาในตอนแรกก็ไม่รู้จะใช้กลวิธีใด ทำให้เกิดความติดขัดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน การได้ดูวิดีโอชุดนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อการจัดกิกรรมในห้องเรียนได้ เป็นการนำการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งในการสอน เมื่อเปิดทอมในภาคการศึกษาถัดไปจะลองนำไปทดลองใช้กับเด็กในห้องคนนี้ดู อาจทำให้เด็กมีพัฒนาการในการที่จะกล้าพูดและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณมากๆค่ะ
โดย นฤมล ดิษยี่ (2011-10-13 13:41:11) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เด็กไม่กล้าพูดกล้าแสดงออกอาจเกิดจากการที่สังคมไทยไม่ค่อยให้เด็กได้ใช้ความคิดเป็นของตนเองต้องทำตามผู้ใหญ่ตลอด แต่ปัจจุบันแนวความคิดนี้เปลี่ยนไปทำให้มีการแก้ปัญหาเด็กไม่กล้าพูดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองจะหมดไปเพราะผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเด็กมากขึ้นครูมีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสิรมหรือนำศักยภาพของเด็กออกมาเพื่อให้เด็กได้กล้าคิดกล้าทำ กล้าตอบคำถามและแสดงความคิดของตนเองออกมาใหทุกคนได้รู้และได้เห็นถึงความสามารถของตัวเด็ก
โดย เนตรชนก เสมอพิทักษ์ (2011-10-13 13:49:14) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับชมกิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออกของเด็กปฐมวัยแล้ว เห็นกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆที่อยากจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งพัฒนาการหลังจากผ่านกิจกรรมแล้วผลออกมาว่าเด็กมีพัฒนาการที่น่าพอใจ โดนความสำคัญในการพัฒนาการครั้งนี้ส่งผลไปถึงอนาคตที่เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบรูณ์ โดยประสบการณ์ไม่เคยพบเด็กที่มีปัญหาด้านนี้มาก่อน และอยากให้รายการโศทัศน์ครูนำหลักการสอนในต่างประเทศมาเผยแพร่ในประเทศมากยิ่งขึ้น
โดย ภูริทัต คงบางปอ (2011-10-13 13:51:13) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่จัดในวีดีทัศนืนนี้แยกกลุ่มอายุอย่างไรบ้างค่ะเช่นเด็กอายุ 2 ขวบ 3 ขวบ 4 ขวบ แล้วรู้สึกว่าการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นยังไม่มีข้อตกลงในกิจกรรม ยังไม่ชัดเจนว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีการตกลงในกิจกรรมนั้นๆๆกับเด็กหรือเปล่า ในห้องเรียนนี้ คิดว่าจำนวนเด็กในห้องมากไปหรือปล่าว พี่เลี้ยงที่ช่วยคุณครูดูแลเด็กเหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับอนุบาลหรือเปล่าและกิจกรรมที่จัดควรมีหลากหลายกว่านี้มั๊ย อยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นวาดรูป ปั้นดินน้ำมัน
โดย พุทธชง กุญแจทอง (2011-10-13 13:57:31) [แสดงความคิดเห็น]
ช่องรายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีและเป็นการสอนเกี่ยวกับเด็กประถมวัยอยากให้ครูไทยมีจรรยาบรรณในวิชาชีพความเป็นครูให้มากเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กๆ และอยากให้มีช่องล่ามในโทรทัศน์เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเรียนรู้เข้าใจได้เหมือนกับบุคคลทั่วไป เพื่อที่จะได้เป็นบุคคลที่ดี เป็นแม่พิมพ์ของชาติได้ดีต่อไป อยากให้เล็งเห็นความสำคัญกับบุคคลเหล่านี้ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวก ไม่ใช่มองข้ามบุคคลเหล่านี้ไปเพราะบุคคลเหล่านี้ถ้าได้สัมผัสเขาก็มีความสามารถเหมือนกับคนทั่วไป
โดย นงคราญ เขื่อนวัง (2011-10-13 14:06:29) [แสดงความคิดเห็น]
การที่เด็กบางคนไม่กล้าพูดกล้าแสดงออกนั้นบางที่อาจมาจากพื้นฐานทางครอบครัวอาจไม่ค่อยพูดคุยกันผู้ปกครองบางคนอาจใช้เวลากับที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้เด็กบางคนไม่ค่อยพูดและไม่ค่อยกล้าแสดงออกหลังจากที่ได้ชมรายการแล้วตัวเราเองซึ่งเป็นครูปฐมวัยนั้นเราก็นำวิธีการและกิจกรรมต่าง ๆในรายการมาประยุกต์ใช้กับเด็กของเราและคอยดูว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคนที่เป็นครูจะต้องหาวิธีการพัฒนาเด็กให้โตอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ปรียาภรณ์ ฆารรักษา (2011-10-13 14:07:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ติดตามชมรายการโทรทัศน์ครูในตอนแรกมีความรู้สึกว่าเราไม่เคยตื่นเช้าแต่ต้องมาตื่นตี5เป็นความรู้สึกที่ลำบากมากแต่ต้องพยายามบังคับตัวเองและลองตื่นขึ้นมาดู จะเห็นว่ามีประโยชน์กับเรามากมีความรู้มากมายและหลากหลายสามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนของเราให้ดีขึ้นตลอดเวลา และมีการตื่นตัว ผลที่ดีจึงเกิดขึ้นกับเด้กๆกิจกรรมที่ครูจะพูดถึงคือ กิจกรรมสร้างสรรค์เสรีเป็นกิจกรรมที่สร้างโลกจินตนาให้เด็กๆอย่างขว้างไกล ไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้ผ่านการเล่นมุมเสรีของเด็กเป็นการจัดสภาพแวดล้อม พื้นที่ของเล่นตามมุมต่างๆมีกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้เลือกทำตามความสมใจและความต้องการของเด้ก
โดย แก้วตา รอดสการ (2011-10-13 14:13:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจักการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อทำให้เด็กๆมีความสนุกสนาน เป็นการทำกิจกรรมและถ้าเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบวอล์ดอร์ฟจะทำให้เด็กได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยประถม ทำให้เด็กอนุบาลกล้าแสดงออกมากขึ้น โดยครูจะสอนโดยใช้สื่อเป็นภาพ คำศัพท์จะทำห้เด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และทำให้มีการพัฒนาที่เร็วขึ้น มีการจัดกิจกรรมเป็นวงกลม เล่นเกม ทำให้เด็กมีความสนุกสนานและได้รับประโยชน์มากๆ
โดย นิภาวรรณ ชัยมาทอง (2011-10-13 14:24:01) [แสดงความคิดเห็น]
ในกิจกรรมวันนี้ที่ทางโทรทัศน์ได้จัดบูทต่างๆดิฉันคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะมีสาระเนื้อหามากมายทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีต่างๆกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งด้านสาระเนื้อความต่างๆดฉันคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะในขณะนี้ประเทศไทยเกิดปัญหามากมายทั้งด้านเศรฐกิจการเมืองการปกครองยาเสพติดและสภาวะโลกร้อนปัญหาของแพงน้ำมันแพงและอีกมากมายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาโลกของเราให้น่าอยู่โดยการช่วยกัน
โดย วิลาวัลย์ สดใส (2011-10-13 14:40:43) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาของการพูดไม่ชัดของเด็กปฐมวัยสามารถแก้ไขได้โดยการให้เด็กพูดตามช้าๆและที่ละคำโดยการเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องเช่น กอ ไก่ ออกเสียง กอ ขอ ไข่ ออกเสียง ขอ แต่จะมีบางคำที่ออกเสียงยาก เช่น ชอ ช้าง ออกเสียง ชอ ซอ โซ้ ออกเสียง ซอ ในการออกเสียงพยัญชนะไทยในแต่ละตัว ต้องให้เด็กพูดออกเสียงให้ชัดเป็นคำๆ ไม่ควรปล่อยให้ผ่านเลยไป เพราะจะทำให้เด กจำในสิ่งที่ผิด เด็กบางคนพูดออกเสียงไม่ได้ก็ให้เด็กมองปากครูและพูดหรืออ้าปากกว้างๆที่ละคำ ก็จะทำให้เด็กพูดได้ชัดขึ้น
โดย นภาพร ธรรมวงศา (2011-10-13 14:58:31) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันนี้เด็กที่พูดช้ามีอยู่มากทุกทุกโรงเรียนคุณครูแต่ละท่านพยายามที่จะหาวิธีต่างๆที่จะช่วยเหลือเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทางโทรทัศน์ครูจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยช่วยให้ครูเรียนรู้วิธีใหม่ๆและหลากหลายที่จะนำมาใช้กับเด็กกลุ่มนี้ คุณครูจะได้มีข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆ ว่ามีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเองที่ทำให้ตัวเรามีข้อมูลที่หลากหลายเช่น การใช้ศิลปะเข้ามาบำบัด เกม เพลง นิทานและอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต่างๆ ที่เรายังไม่รู้ ก็ทำให้เรารู้มากขึ้นนักเรียนมีความสนุกสนานกับการเล่นเกมถือว่าดีมากๆทำให้นักเรียนเกิดความกล้าแสดงออกใด้ดีมากมาก
โดย กมลชนก เหลืองขจรเลิศ (2011-10-13 15:03:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากสื่อีที่ได้ดูจากรายการโทรทัศนืงวิธการสอน่านสื่อครูทั่งทั้งประเทศทำให้ดิฉันได้มีความคิดดี ๆ จากราการที่ดีมาก ๆ ดิฉันก็เลยอยากจะติดตามมาตลอดเพราะตลอดเวลาที่โฉนได้สัมผัสกับเด็กทุกวันและตลอดเวลาหลังจกการสอนในแต่ล่ะวันมันทำให้ทราบถึงการสอนที่ยากสำหรับเด็กที่มีหลากหลายประเภทเด็กมาจากหลากหลายสถาบัน ต่างสถานที่แม้กระทั่งเด็กจากต่างประเทศ ทำให้ฉันกลับมาเครียด และทำการบ้านหักมากสำหรับเด็ดที่สื่อสารทางภาษาไทยไม่เข้าใจ
โดย วันเพ็ญ แสนหลวง (2011-10-13 15:18:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่ารักมากค่ะ เหมาะกับเด็กระดับชั้นอนุบาลมากมาก การสอนเด็กระดับอนุบาลนั้นเราต้องรู้จักวิธีที่เข้าถึงตัวเด็กได้ และต้องรู้จักธรรมของตัวเองว่าเด็กเด็กอนุบาลมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวของพวกเค้าเอง และตามช่วงวัยของเด็กอนุบาล การสอนระดับปฐมวัยนั้นมีการสอนอยู่ 3 เรื่อง การพัฒนาเรื่องร่างกาย การพัฒนาเรื่องภาษา การพัฒนาเรื่องการสื่อสาร เป็นการมุ่งเน้นเด็กระดับอนุบาลให้มีความกล้าแสดงออก เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกในอนาคตต่อไป
โดย จิตรลดา ดวงสว่าง (2011-10-13 15:41:48) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากครับ เป็นตัวอย่างที่ดีที่โรงเรียนที่มีปัญหา สามารถนำตัวอย่างมาใช้ได้ และยังเป็นหัวข้อที่ครูที่ไม่จบด้านปฐมวัยดูตัวอย่างและประกอบกับเด็กจะได้รับการพัฒนาไปในด้านที่ดีและนอกจากนั้นคุณตรูก็สามารถนำตัวอย่างไปพัฒนาให้มีการที่สูงขึ้น เด็กของประเทศไทยก็จะได้รับการแก้ไข เพื่อนๆ สามารถอยู่ร่วมกลุ่มกันได้อย่างมีความสุข รักในห้องเรียน รักในเพื่อนเรียน รักคุณครู และจะทำให้ประเทศไทยสามารถเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นต่อไป ขอให้ทำเป็นแบบอย่างต่อไป
โดย เพิ่มศักดิ์ เกษกุล (2011-10-13 15:49:45) [แสดงความคิดเห็น]
เพื่อนำไปปรับปรุงในการเรียนการสอน ให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดี รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน การมีระเบียบวินัย การมีมารยาท การเรียนการสอนให้ได้พัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนในวิชาชีพ ได้พัฒนาในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น และให้เด็กได้มีพัฒนาการในการสังเกตุ การเปรียบเทียบ พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ที่ดี และให้เด้กนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดี และนำไปใช้ในการแนะนำผูอื่นได้มากขึ้น และสามารถไปปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้น
โดย เกื้อกุล โสชารี (2011-10-13 15:52:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูเกี่ยวกับการสอนความกล้าคิดกล้าแสดงออกของนักเรียนนั้น เห็นว่า ครูผู้สอนได้ให้เด็กๆแสดงออกโดยการเรียกชื่อผ่านลูกบอลเป็นความคิดที่แยบยลมากในการที่จะให้เด็กได้ฝึกแสดงออก และได้เล่นไปด้วย โดยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องถูกตั้งคำถาม หรือเพื่อนๆ จ้องอยู่ การฝึกออกเสียงของนักเรียนที่คุณครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนั้นเป็นการที่จะให้เด็กๆ ได้ฝึกการออกเสียงอย่างชัดเจน เสียงดังฟังชัด มั่นใจในสิ่งที่ตนได้พูด และเด็กๆ ได้ฝึกแต่งเรื่องโดยเชื่อมโยงจากรูปภาพ เป็นการให้เด็กๆ ได้ใช้จินตนาการ และความกล้าที่จะออกมาพูด เห็นได้ว่าการสอนแบบนี้ประสบความสำเร็จมากๆ ค่ะ ต้องชมผู้สอนด้วยจริงๆ
โดย กรรณิการ์ ชยสิริโสภณ (2011-10-13 15:52:21) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรมนี้ช่วยให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออกโดยที่เด็กไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้พูดให้ทำโดยใช้สื่อเช่นบอล ไม้วิเศษ เด็กกล้าแสดงออกโดยมีความเชื่ออย่างที่ครูบอกและเพลิดเพลินด้วยความคิดของครู ของเพื่อน และมีความมั่นใจในความคิดตนเองได้ ชอบมากท่เล่านิทานตามภาพเด็กสื่อสารได้ดีมาก. สน์กมากกับการได้ดูกิจกรรมนี้ทำให้ครูที่ดูได้รับความคิดและไอเดียสนุกสนุกใหม่ใหม่เพิ่มเติมถือว่าเป็นรายการทีวีที่ดีและยอดเยียมมากเลยชอบมากชอบดูรายการโทรนี่ค่ะ
โดย ศรีนวล ศรีไชยลา (2011-10-13 15:57:32) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเสนอดดยการนำอุปกรณ์เข้ามาช่วยทำให้เด็กสนใจในกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นมา เด็กเกิดความสนใจและเริ่มเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และแสดงออกโดยการพูดเป็นคำ เป็นการนำอุปกรณ์เข้ามาช่วยเสริมให้เด็กเกิดความสนใจและกล้าแสดงออก โดยการพูดออกมา การเข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น เด็กกล้าที่แสดงออกมาในรูปแบบของการพูด การเล่น จากการนำอุปกรณ์เล่านี้เข้ามาเสริมความมั่นใจของเด็ก จากที่เด็กไม่กล้าพูด ไม่กล้าเข้าร่วมกิจกรรมหรือแสดงออก คิดว่าการนำอุกรณ์การเรียนที่คุณครูได้นำมาเสริมในวิชาเรียนหรือวิชาอื่นๆก็จะทำให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ อยากเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนและครู
โดย ทัศนา แสงม่วง (2011-10-13 15:59:13) [แสดงความคิดเห็น]
เคยเข้ามาชมหลายครั้งแล้วชอบมากคะเป็นการจัดการสอนสำหรับเด็กปบมวัยที่สามารถพัฒนาให้เด็กที่ไม่กล้าพูดกล้าแสดงออกได้มีโอกาสที่จะกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นสามารถทำให้ครูได้นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปัจจุบันเพราะในห้องเรียนชั้นอนุบาลที่กำลังสอนอยู่มีเด็กที่ไม่กล้าพูดกล้าแสดงออกอยู่หลายคน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ต้องขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่จัดหาสิ่งดีๆมาให้คุณครูทุกคนได้รับชม อยากให้มีการจัดหารายการแบบนี้มาให้ดูเยอะๆคะ
โดย นางสาวปรียานุช เหล่าบ้านเหนือ (2011-10-13 16:04:35) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมาก มาก ค่ะ การสอนเด็กระดับชั้นปฐมวัย นั้นเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติในตัว ในปัจจุบันนั้นการกล้าแสดงออกในสังคมมีความสำคัญยเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เราควรเนถึงความสำคัญในจุดนี้ การสอนระดับชั้นอนุบาล ครูต้องมีความเข้าใจธรรมชาติในตัวเด็ก ในระดับอนุบาลมีการสอนที่เน้นเด็กป็นสำคัญ คือ การพัฒนาด้านอารมณื การพัฒนาด้านจิตใจ การพัฒนาด้านการสื่อสาร การสอนให้เด็กมีความกล้าแสดงออกในคลิปนี้ดีมากคะ น่ารัก ชอบมากมาก
โดย เต็มจิตร ทองชู (2011-10-13 16:05:18) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมวีดีทัศน์ไปแล้วนั้น รู้สึกว่ามีความประทับใจ ในกลยุทธ์วิธีการพัฒนาการสอนเด็กที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าที่จะแสดงออก เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เด็กเกิดความไว้วางใจและรู้สึกว่าครูมีความเป็นมิตรและเป็นเพื่อนกับเด็ก ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและไว้วางใจในตัวครู เป็นการนำเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เป็นสื่อและเป็นสิ่งที่เด็กชอบ ทำให้เป็นการเปิดโอกาสในด้านความคิด ต่อยอดในการแสดงออกทางสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น ทำให้เด็กมีพฤติกรรมในการพูดที่ดีขึ้นค่ะ
โดย เจนจิรา จิตอุทัศน์ (2011-10-13 16:16:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีโอ นะค่ะ ดิดันมีความคิดเห็นว่า เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากเหมะการศึกษาปฐมวัยของไทยเราปัจจุบัน คือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางความสามารถทางการเรียนรู้ สามารถสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก คือ 1 ด้านร่างกาย ให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว 2 ด้านอามรมณ์ ทำให้อ่รมณแจ่มใสร่างเริง อารมณ์ดี 3 ด้านสนังคม สามารถเล่นกับเพื่อนเข้ากับเพื่อนได้ ทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข 4
ด้านสติปัญญา ทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรคื กล้าคิดกล้าแสดงออก
โดย สุกัญญา ศรีสมบัติ (2011-10-13 16:24:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมรายการจากทางอินเตอร์เน็ต รู้สึกว่าชอบวิธีการสอนให้เด้กเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงออก เป็นเทคนิคที่ดีมาก เพราะเคยได้ลองนำกิจกรรมบางกิจกรรมที่ได้ดูจากคลิปนี้แล้วนำไปสอนเด็กจัดกิจกรรมให้เด็กแล้วเด็กชอบมากวันต่อมาเด้กบอกว่า คุณครูคะ/ครับ หนูอยากเล่นเหมือนเมื่อวานที่คุณครูพาหนูเล่นวงกลมวงเล็กวงใหญ่เมื่อวานเล่นสนุกมากเลย แล้วก็เลยได้พาเด็กเล่นอีกครั้งในวันต่อมาและอีกกิจกรรมคือกิจกรรมการฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกโดยการใช้ลูกบอลแนะนำตัว อันนี้ก็ได้ลองใช้แล้วทำให้เห็นว่าเด็กกล้าที่จะพูดมากกว่าแต่ก่อน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและทดลองแล้วได้ผลดีค่ะ
โดย เพ็ญประภา ล้ำเลิศ (2011-10-13 16:25:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมรายการจากทางอินเตอร์เน็ต รู้สึกว่าชอบวิธีการสอนให้เด้กเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงออก เป็นเทคนิคที่ดีมาก เพราะเคยได้ลองนำกิจกรรมบางกิจกรรมที่ได้ดูจากคลิปนี้แล้วนำไปสอนเด็กจัดกิจกรรมให้เด็กแล้วเด็กชอบมากวันต่อมาเด้กบอกว่า คุณครูคะ/ครับ หนูอยากเล่นเหมือนเมื่อวานที่คุณครูพาหนูเล่นวงกลมวงเล็กวงใหญ่เมื่อวานเล่นสนุกมากเลย แล้วก็เลยได้พาเด็กเล่นอีกครั้งในวันต่อมาและอีกกิจกรรมคือกิจกรรมการฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกโดยการใช้ลูกบอลแนะนำตัว อันนี้ก็ได้ลองใช้แล้วทำให้เห็นว่าเด็กกล้าที่จะพูดมากกว่าแต่ก่อน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและทดลองแล้วได้ผลดีค่ะ
โดย เพ็ญประภา ล้ำเลิศ (2011-10-13 16:29:14) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำเอาไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็ก ให้กล้าแสดงออก และช่วยให้เด็ก สามรถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่โรงเรียน สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข และช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ การอย่ร่วมกับผู้อื่น การมีน้ำใจต่อผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน เรียนรู้การรอคอย สามารถปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการเรียนรู้ ในขั้นต่อไป และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv15: :tv17:
โดย อารมย์ ศรศิริ (2011-10-13 16:37:37) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดี ที่มีประโยชน์กับวิชาชีพของครู เป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจให้วิชาชีพมีความก้าวหน้าทุกวัน สำหรับดิฉันเองก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่เรียนเกี่ยวกับความเป็นครู เป็นนักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยิน ก็อยากให้มีช่องล่ามแปลภาษามือในรายการโทรทัศน์ของครูเพื่อให้คนหูหนวกได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเท่าเทียมกับบุคคลธรรมดาทั่วไป และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับคนพิการได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับผู้อื่น
โดย ปาหนัน ปาจิแพ (2011-10-13 16:38:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมรายการของคุณครูที่แก้ปัญหาเด็กที่ไม่กล้าพูดด้วยวิธีการหลากหลายวิธี ดิฉันชอบมากๆ เพราะเด็กๆที่โรงเรียนหลายๆ คนที่อายุ2 - 3 ขวบแล้ว ยังไม่ค่อยอยากพูดเลย อาจเป็นเพราะว่าเด็กๆ เหล่านั้นถูกเลี้ยงดูโดยผู้สูงอายุ คุณตา คุณยาย เพราะวัยที่ต่างกันจึงทำให้ไม่ค่อยได้พูดคุญกัน หรือเด็กๆ บางคนถูกเลี้ยงโดยให้ดูทีวีมากเกินไป เด็กๆ จึงไม่ค่อยได้พูดคุญกับใครมากนัก จึงทำให้ไม่อยากพูดเมื่อมาโรงเรียน ดิฉันชอบเกมลูกบอลเรียกชื่อมากๆ นอกจากจะฝึกให้เด็กๆ ได้พูดชื่อตัวเองแล้วยังฝึกเด็กๆ ให้กล้าแสดงออกได้ดีอีกด้วยค่ะ
โดย ณัฐณิชาช์ เมฆแสน (2011-10-13 16:45:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมในรายการโทรทัศน์ครู ดิฉันได้นำไปทำการสอนเด็กๆที่โรงเรียนจากที่เคยสอนแบบเดิมๆ เด็กๆจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด แต่พอได้ดูรายการโทรทัศน์ครูและนำไปสอน เด็กๆชอบและกล้าที่แสดงออกมากขึ้น ทำให้ดิฉันรูสึกอุ่นใจ และเด็กไม่เบื่อในการเรียน มีความสนใจมากเพิ่มขึ้น และอยากให้มีรายการโทรทัศน์ครูแบบนี้ไปทุกๆรุ่น เด็กๆไทยคงจะมีแต่เด็กฉลาด และกล้าแสดงออก ดิฉันขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูมากๆที่มีสาระดีๆแบบนี้มาให้บุคลากรครู ได้นำมาสื่อการเรียนการสอน ให้กับเด็กๆและ ครูๆอาจารย์ ขอบคุณค่ะ
โดย อมรรัตน์ เกตุแก้ว (2011-10-13 16:46:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูวิดีโอทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเกได้ทั้งเรื่องของการทำกิจกรรมเข้าจังหวะซึ่งการจัดกิจกรรมเข้าจังหวะนั้นต้องให้เด็กได้กล้าแสดงออก เป็นผู้นำเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนเปิดโอกาสให้เด็กแต้ละคนได้มีส่วนร่วม เพราะบางคนต้องให้ครูเป็นผู้นำและเรียกชื่อเด็กถึงจะกล้าแสดงออก ส่วนเรื่องการเล่านิทานก็เป็นสิ่งที่ดีพราะว่าเด็กถ้าได้ฟังนิทานจากที่ครูได้เล่าให้นักเรียนได้ฟังแล้วทำให้เด็กเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
โดย เสาวณีย์ ภิญโญ (2011-10-13 16:51:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวีดีโอในครั้งนี้ทำให้เราได้มองเห็นพฤติกรรมของเด็กในการแสดงออกในการร่วมกิจกรรมในช้นเรียนที่หลากหลายทำให้เด็กได้รับสิ่งเร้าโดยเฉพาะการแนะนำตัวเองจากการใช้ลูกบอลทำให้เด็กได้ผึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวรวมทั้งการได้แนะนำตนเองที่ตื่นเต้นและตื่นตัวดีค่ะเพราะเด็กได้มีจินตนาการที่ดีในการได้แสดงออกในครั้งนี้ส่วนการเล่านิทานทำให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นในการตอบคำถามและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติร่วามกันกับเพื่อนในช้นเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ทีดี
โดย พัณณ์ชิตา อัครโชคเลิศสิน (2011-10-13 17:03:55) [แสดงความคิดเห็น]
ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองได้ชมวิดีทัศน์การสอนเด็กปฐมวัยให้กล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกรู้สึกชอบเป็นอย่างมากสามารถทำให้ข้าพเจ้านำไปปรับใช้กับกลุ่มเด็กปฐมวัยและได้นำไปแนะนำให้ครูปฐมวัยที่ไม่ได้มาร่วมอบรมสัมนาได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครูเพราะในได้สาระและได้ความรู้ซึ่งครูปฐมวัยต้องใช้ในชีวิตประจำวันข้าพเจ้าขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่มีวีดีทัศน์การสอนให้เด็กได้คิดกล้าพูดกล้าแสดงออกซึ่งเป็นประโยชน์กับเด็กปฐมวัย
โดย อุรา วงษ์จำปา (2011-10-13 17:43:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ให้สาระการเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถใช้ในการการสอนนักเรียนให้ช่วยเหลือตัวเองให้แสดงความคิดเห็นเป็นรายการที่มีประโยชน์ ในการศึกษาที่จะเป็นแนวทางในการดำเนนการสอนเด็กๆนักเรียน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสอบการณ์การสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งสามรถนำมาปรับการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น สดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสอบการณ์ และก็สื่อการสอนนี้สามารถทำให้เราเข้าถึงเด็กในยุคสมัยนี้ได้รู้ว่าเด็กในท้องที่นั้นๆๆมีความรู้ความนึกคิดแตกต่างกันอย่างไร
โดย สำลี เข็มทอง (2011-10-14 08:23:04) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เราทราบว่าการที่เด็กไม่กล้าแสดงออกโดยการไม่พูดบางทีเด็กเข้าใจมากแต่ไม่พูดจะมีทางให้เด็กพูดและเรียนรู้ว่าเวลาพูดจะคล้ายลูกโป่งว่าเวลาที่เด็กพูดจะเหมือนลูกโป่งที่มีลมอยู่ในท้องเสียงพูดแบบมดและแบบช้างว่าเวลาพูดเบาจะเหมือนมดและพูดดังเหมือนช้างการเปร่งเสียงการออกมาพูดต้องมีความมั่นใจโดยการที่มีไม้จะมีความเชื่อว่าสามารถพูดได้และเข้าใจโดยมีภาพให้ดูและเข้าใจได้โดยไม่ต้องอ่านหนังสือแต่เล่านิทานโดยการคิดจินตนาการเอง
โดย ชลิตาชล ศรีคำ (2011-10-14 08:50:54) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยเป็นการจัดที่ละเอียดอ่อน ซึ่งจะต้องส่งเสริมพัฒนาการให้ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การพัฒนาจะต้องให้เป็นไปพร้อม ๆ กัน ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจจิตวิทยาเด็กจึงจะเข้าถึงพัฒนาการของเด็กอย่างถ่องแท้ เด็กแต่ละวัยก็ต้องจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ถ้าครูพบปัญหาต้องรีบแก้ไขทันที การแก้ไขพฤติกรรมของเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกและไม่กล้าที่จะพูดกับครูและเพื่อน ๆ ครูต้องทำการวิจัยเป็นรายบุคคล และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
โดย นางวิไล สวัสดิ์มงคล (2011-10-14 08:51:57) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู ทำให้มีความรู้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ได้พบในเด็กปฐมวัยที่สอนอยู่ เด็กที่ไม่กล้าแสดงออก และไม่พูด เมื่อเราดูรายการโทรทัศน์ครู ทำให้รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาเด็กหไม่พูด และ ไม่กล้าแสดงออก เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในการสอน เด็กปฐมวัยเพื่อแก้ปัญหา ปัญหาที่พบ ทำให้เด็กที่มีปัญหาอยู่กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น และยอมพูด และเล่นกิจกรรมกับเพื่อนๆในห้อง การที่ได้ดูโทรทัศน์ครู ทำให้ได้พบและเรียนรู้วิธีการต่างๆที่พบเห็นเป็นประจำ
โดย นฤมล ตันรัตนะ (2011-10-14 08:52:26) [แสดงความคิดเห็น]
ร่ยการโทรทัศน์ครูเป็นสื่อที่สำคัญยิ่ง ที่ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการรับชมกิจกรรมการแก้ไขปัหาเด็กไม่พูดหรือไม่กล้าแสดงออก เพื่อจะได้นำเทคนิคและวิธีการต่างๆมาพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มศักยภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป เพื่อให้เด็กปรับปรุงเรื่องร่างกายภาษา และความคิดรวบยอด ให้พัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย บังอร ไผ่โสภา (2011-10-14 08:53:51) [แสดงความคิดเห็น]
แนวคิดที่ได้จากการฟังโดยครูจะเริ่มกิจกรรมวงกลมให้เด็กได้เตลื่อนไหวร่างกายหลังจากนั่นครูได้ใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมโดยเป้นสื่อของจริง ในตัวอย่างที่ได้ฟังเด็กทุกคนจะมีปฏิสัมธ์กับครูโดยการใช้ลูกบอลในการให้เด็กบอกชื่อแต่ละคนสำหรับเด็กที่ไม่กล้าพูดกล้าแสดงออกโดยที่ไม่รู้ตัวต่อจากนั้นครูก็ได้ให้เด็กฝึกด้านร่างกายเด็กก็จะตอบคำถามที่ครูถามกิจกรรมนี้สามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนกับเด็กที่มีปัญหาได้ดีมากสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
โดย กาญจนา พัวเกียรติสกุล (2011-10-14 08:55:01) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมากและเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนที่เป็นครูปฐมวัยเป็นอย่างยิ่งซึ่งทำให้ครูสามารถนำไปแก้ไขเด็กที่ไม่พูดและไม่กล้าแสดงออกข้าพเจ้าเรียรรู่้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้และนำไปแบ่งปันครูที่ไม่ได้ร่วมงานและเผยแพร่แก่เพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนต่อไปขอชื่นชมรายการดีๆทีช่วยพัฒนาครูทั้ประเทศได้อยากให้มีการสอนที่แก้ไขเด็กที่มีปัญหาอยู่ไม่นิ่งที่เรียนร่วมกับเด็กปกติขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ
โดย สุรภี วงค์ไพบูลย์ (2011-10-14 09:25:45) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้ได้กับเด้กที่ขาดความมั่นใจในการพูดและการแสดงออก เพราะเด็กได้เล่นเกมที่สนุก และเป้นการเสริมเเรงทางด้านบวก ทำให้เด็กมีแรงจูงใจในการพุดและการกล้าแสดงออก เด้กที่พุดไม่ชัดก้กล้าที่จะพุดให้ผู้อื่นได้ยินจากเกมที่สนุกสนานดดยไม่รุ้ตัว และยังสามารถนำไปทำกิจกรรมที่บ้านกับพ่อแม่ได้ด้วย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่กดีสำหรับคุณครูผู้สอนและผู้ปกครองขอขอบพระคุณโทรทัศน์ครูนะค่ะ
โดย สุภาพร พนาจันทร์ (2011-10-14 09:42:17) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็รายการที่ดีเพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นกิจกรรมของเด็กปฐมวัยเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กไม่พูดและเด็กไมกล้าแสดงออกเป็นกิจกรรที่ดีครูที่ได้เข้ามาศึกษาแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กในชั้นเรียนของตนเอง และนำเทคนิควิธีการไปแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก โดยการจัดกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันหรือเสริมเทคนิคของตนเองเข้าไป เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กในชั้นเรียน
โดย ชลธิชา เครือหงษ์ (2011-10-14 10:01:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมโทรทัศน์ครู เป็นรายการที่ส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในการแก้ปัญหาของเด็กประเภทต่างๆ ในรายการมีเทคนิคช่วยให้คุณครูนำไปใช้กับนักเรียนได้จริง จากเหตุการณ์ที่เด็กไม่กล้าแสดงออก รายการโทรทัศน์ครูก็มีเทคนิคและกิจกรรมที่สามารถให้ครูทุกคนนำไปใช้กับเด็กนักเรียนของตนเองได้ ดิฉันจึงอยากได้เทคนิคกิจกรรมครู ที่ส่งเสริมให้คุณครูมีพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสสอนให้เด็กกล้าแสดงออก ให้มีความหลากหลายมากที่สุด :tv15:
โดย วิไลลักษณ์ มูลสาร (2011-10-14 10:15:40) [แสดงความคิดเห็น]
การแก้ปัญหาด้านการพูดการแสดงออกควรให้เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมที่ทางรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกันศึกษารายละเอียดของเด็กทุกคนสึกษาเด็กทุกคนให้ครบทุกด้านเนื่องจากเด็กปฐมวัยต้องมีการพัฒนาทุกด้านทั้งทางร่างกาย สังคม อารมภณ์และสติปัญญาประการต่อมาคือครูที่จัดการเรียนรู้จะต้องเอาใจใส่อย่างต่อเนนื่องสมำเสมอใจเญ็นพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โดย บุญกอง ชูรา (2011-10-14 10:17:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่ารักสามารถนำไปปรับปรุงในเรื่องการสอนและสร้างความมั่นใจให้กับเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกให้มีความกล้าขึ้นมามีการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถสร้างอุปนิสัยตลอดจนความมั่นใจสร้างเสริมความมั่นใจสร้างความสนุกสนานและอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คุณครูนำมาเสนอเพื่อสร้างแรงจูงใจและเกิดความตื่นเต้นในกิจกรรมที่ครูนำมาเสนอและสร้างการมีส่วนร่วมต่างๆระหว่างเพื่อนๆในกลุ่มที่ร่วมกิจกรรม สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครู
โดย ปิ่นทอง นันทะลาด (2011-10-14 10:19:36) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมทำให้เราได้เห็นการเรียนการสอนที่เป็นของจริงและวิธีการสอนที่หลากหลายจากหลายๆโรงเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนวิธีการสอนทำให้เราได้กิจกรรมที่หลากหลายไปปรับใช้ในการสอนเด็กของเราให้มีคุณภาพเด็กได้เรียนรู้จากเกมและกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานและสนจอยากที่จะเรียนทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออกและกล้าที่จะทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆการเรียนรู้ที่ผ่านกิจกรรมจะทำให้เด็กๆเกิดความเรียนรู้ที่ดี ก็ถือได้ว่าเวปนี้เป็นเวปที่ดีค่ะ
โดย ปิยนันท์ ศิริโสภณ (2011-10-14 10:25:05) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูสามารถแนะนำให้ความรู้ในสิ่งที่เราอยากเพิ่มพูนทักษะในเรื่องที่เรายังไม่สามารถทำได้หรือมีปัญหาที่ไม่อาจจะจัดการเรียนการสอนได้ตามที่เราต้องการได้ ซื่งในบางครั้งอาจนำความรู้ ทีได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนหรือวัยของเด็ก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็กที่ขาดความมั่นใจและสร้างการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเพื่อนๆในกลุ่มกิจกรรมที่ครูนำมาเสนอ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากร่วมกิจกรรมมากขึ้น
โดย ชูศรี เบ็ญหาลาภ (2011-10-14 10:25:36) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูสามารถแนะนำให้ความรู้ในสิ่งที่เราอยากเพิ่มพูนทักษะในเรื่องที่เรายังไม่สามารถทำได้หรือมีปัญหาที่ไม่อาจจะจัดการเรียนการสอนได้ตามที่เราต้องการได้ ซื่งในบางครั้งอาจนำความรู้ ทีได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนหรือวัยของเด็ก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็กที่ขาดความมั่นใจและสร้างการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเพื่อนๆในกลุ่มกิจกรรมที่ครูนำมาเสนอ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากร่วมกิจกรรมมากขึ้น
โดย ชูศรี เบ็ญหาลาภ (2011-10-14 10:25:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมโทรทัศน์ครู เป็นรายการที่ส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในการแก้ปัญหาของเด็กประเภทต่างๆและเป็นรายการที่ดีสามารถเป็นสื่อกลางในการพัฒนาในการเรียนการสอนให้กับคูณครูทุกคนเช่นที่ได้ชมกิจกรรมของเด็กปฐมวัยเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กไม่พูดและเด็กไม่กล้าแสดงออกเป็นกิจกรรมที่ดีครูที่ได้เข้ามาศึกษาแลวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กในชั้นเรียนของตนเองและนำเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก
โดย พรพรรณ อุสาห์ดี (2011-10-14 10:28:40) [แสดงความคิดเห็น]
ที่จัดกิจกรรมรรวมกลุ่มได้ความรู้และนำไปสอนเด็กที่อยู่ในห้องตัวเองได้อย่างมากทำให้สื่อการสอนและทำให้เด็กมีสมาธิในการทำงานหรือเรียกว่าวิธีดึงดูดความสนใจของเด็กได้เด็กจะได้รับการเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆจะทำให้ชิ้นงานออกมาปนระสบความสำเร็จได้ดุโทรทัศน์ครูเกี่ยวกับเด็กประถมวัยก้จะนำไปปรับปรุงตัวเองดูรายการของอาจารย์จะทำให้ตัวเองได้มีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองและตัวเด็กๆด้วยถ้ามีปัญห่าในการสอนเราจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขทำให้เด็กมีแรงจูงใจในการพูดการแสดงออก
โดย วารุณี ดุษดีพันธ์ (2011-10-14 10:29:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างวิธีการสอนที่ดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหลักของระดับชั้นปฐมวัยได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กได้มีฝึกทักษะและพัฒนาการผ่านการเล่นโดยที่เด็กไม่รู้ตัวและสามารถทำให้เด็กได้ฝึกฝนความกล้าแสดงออก จากการผ่านการพูดคุย การเล่น การเล่านิทานให้เพื่อนๆฟัง ถ้าเรานำเด็กออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนบ่อยๆในเรื่องบทบาทสมมุติจะทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นและเด็กจะสามารถแสดงความคิดเห็นในรูปแบบที่หลากหลายตามจินตนาการของเด็กที่เกิดขึ้นมาเอง
โดย ธัญยธรณ์ ปัณณสิริโรจน์ (2011-10-14 10:37:31) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กที่ไม่พูดและไม่กล้าแสดงออกมีจำนวนมากในห้องเรียนดังนั้นเราจึงควรหาวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับตัวเด็กและพัฒนาการของเด็ก การจักกิจกรรมกลุ่มจากครูกวางจึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะในไปใช้ในห้องเรียนเป็นอย่างมาก เหมาะกับการกระตุ้นเด็กที่ไม่พูดและไม่กล้าแสดงออก โดยวิธีการทำซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคยและเป็นการฝึกสมาธิเด็กก่อนเรียน ซื่งการจัดกิจกรรมด้านบนนั้นน่าสนใจนำไปจัดกิจกรรมในห้องเรียและสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมก็เหมาสมกับตัวเด็ก
โดย จุฑามาศ ทองผา (2011-10-14 10:49:10) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กส่วนหนึ่งอาจมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปเช่น การไม่พูดที่โรงเรียนแต่กลับไปที่บ้านกลับเล่าเรื่องต่าง ๆที่โรงเรียนได้ทุกเรื่องที่ตัวเองได้ประสบเจอทั้งวันสามารถ อาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ครูต้องนำไปศึกษาและหาคำตอบและนำมาแก้ไขเพื่อทีจะได้นำมาปรับในตัวเด็ก ส่วนหนึ่งที่เด็กไม่พูดอาจจะมาจากการไม่ไว้วางยังไม่ใจวางใจในตัวครูเพราะชะนั้ตัวครูเองต้องมีการสังเกตุว่าเด็กคนนั้นต้องการอะไรและต้องการบอกอะไรกับตัวครู
โดย พลอย ฟังอวาท (2011-10-14 11:02:07) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูสามารถแนะนำให้ความรู้ในสิ่งที่เราอยากเพิ่มพูนทักษะในเรื่องที่เรายังไม่สามารถทำได้หรือมีปัญหาที่ไม่อาจจะจัดการเรียนการสอนได้ตามที่เราต้องการได้ ซื่งในบางครั้งอาจนำความรู้ ทีได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนหรือวัยของเด็ก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็กที่ขาดความมั่นใจและสร้างการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเพื่อนๆในกลุ่มกิจกรรม ขอบคูณมากค่ะ ขอให้รายการคงอยู่ต่อไปในอนาคตและช่วยเหลือครูอาจายืที่อยู่ห่างไหล :tv07: :tv03: :tv12:
โดย ศรีวิภา มินสาคร (2011-10-14 11:09:19) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนมีด้วยกัน 4 ด้าน คือ 1ด้านร่ากาย 2ด้านอารมมณ์ 3ด้านสังคม 4ด้านสติปัญญา ดั้งนัน้การที่เด็กมาโรงเรียนครั้งแรกเด็กจะยังไม่กล้าที่จะแสดงออกคุณครูจึงมีส้ฃ่วนช่วยให้เด็กในระดับนี้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นโดยการนำศิลปะเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนหรือการที่ให้เด็กออกมาแสดงกิจกรรมหน้าห้องเรียนบ่อยๆ และให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนช่วยให้กำลังใจโดยการปรบมือก็จะทำให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น
โดย ทัศฏา สินทา (2011-10-14 11:27:03) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันนี้เด็กเด็กปฐมวัยส่วนหนึ่งมีปัญหาทางด้านการพูด คือเด็กบางคนจะไม่ค่อยกล้างพูดแสดงขอความช่วยเหลือ ไม่กล้างแสดงความคิดเห็น อายเวลาคุณครูถาม แต่ก็เป็นธรรมชาติของเด็ก ในวิดีโอเรื่องนี้เป็นการสอนที่กระตุ้นให้เด็กได้กล้างพูดทุกคนเป็นการให้เด็กคนที่อายก็พูดและเมื่อเด็กได้พูดออกมาเป็นครั้งแรก ครั้งต่อไปเด็กก็จะมีความกระตื่อรื้อร้นมากขึ้นและคุณครูยังหาวิธีการทดลองมาให้เด็กได้ทดลองและเล่นกับกิจกรรมเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ดี
โดย วิจิตรา ชาญชิด (2011-10-14 11:34:05) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกจะมีพฤติกรรมต่าง ๆ กันไป ดังนั้นเราควรจะหากิจกรรมที่ทำให้เด็กสามารถกล้าแสดงออกครูควรส่งเสริมให่เด็กได้มีการกล้าแสดงออกโดยทำกิจกรรมที่หลากหลายในทุก ๆ วันเช่น การพูดหน้าชั้นเรียน การพูดกับเพื่อน การแนะนำผลงาน การแนะนำชื่อตนเอง การร้องเพลง การฝึกบ่อย ๆ พูดซำ ๆ พูดทุกวัน พูดให้เกิดความเคยชิน อาจจะมีการนำศิลปะมาช่วยในการทำกิจกรรม เด็กบางคนอาจจะยังไม่มีความมั่นใจ ดังนั้นเราควรจะจัดกิจกรรมบ่อย ๆ
โดย ขนิษฐา อยู่แก้ว (2011-10-14 11:39:27) [แสดงความคิดเห็น]
ครุสอนได้ดีมากถ้าเรามีใจรักเด็กและเข้าใจในตัวเด็กให้เราคิดกับเด็กว่าเขาเหล่านั้นก็เปรียบเป็นลุกหลานของเราเองเราจะมีวิธีการสอนอย่างไรให้เขามีความสุขที่สุดในการเรียนพยามสอนให้เห็นถึงความเป็นจริงมากที่สุดโดยผ่านกระบวนการสอนที่เน้นของจริงมากที่สุดถ้าเราอยากสอนเรื่องราวเกี่ยวกับจริธรรมเราควรปลูกฝังเด็กโดยนิทานที่จะช่วยให้เด็กสนใจฟังมากขึ้นหรรือไม่ก็พาเด็กไปเท่ยวชมวัดให้เขาได้เรียนรู้ในบรรยากาศในวัดได้ทำบุญได้เลี้ยงปลาฝึกให้เขาได้มีจิตใจที่เมตตาต่อสัตว์
โดย แพรรพี มีไชโย (2011-10-14 11:41:43) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันเด็กมีปัญหาการไม่กล้าแสดงออกสักเท่าไหร่ เวลาถามเด็กไม่ค่อยยอมพูดและไม่ค่อยกล้าแสดงออก บางรายเวลาถามก็นิ่งเงียบ และเวลาเรียนหนังสือเด็กมักจะไม่ค่อยฟัง และเวลานั่งเรียนเด็กจะอยู่ไม่นิ่งและชอบกระโดดและส่งเสียงดังมาก จนเพื่อนไม่มีสมาธิในการเรียนจนคุณครูต้องพยายามแยกน้องออกจากกลุ่ม และต้องสอบถามว่าทำไมต้องกระโดด พฤติกรรมเด็กกลุ่มนี้มีมากขึ้นทุกปี แต่เราต้องการ การเรียนรู้จากคุณครูที่เคยมีปัญหาเหมือนกัน เพื่อต้องการคำแนะนำและหาวิธีในการป้องกันการแก้ปัญหา
โดย จันทร์ทิวา มงคลฤทธิชัย (2011-10-14 11:43:46) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการพูดและแสดงออก เป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยส่งเสริญเด็กที่มีพัฒนาการที่ยังไม่มีความมั่นใจในตนเองไม่กล้าพูดและแสดงออกต่อบุคคลแปลกหน้า ทำให้เด็กมีความกล้าที่จะพูดและแสดงออกมากขึ้น ทำให้เด็กหายกลัวและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่อหน้าบุคคลที่ตนไม่คุ้นเคยและรู้จัก นอกจากผู้ปกครองและคุณครูของตนเอง เป็นวิธีการที่ดี กิจกรรมนี้สามารถต่อยอดไปใช้กับอย่างอื่นได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กเล็กเพียงอย่างเดียว สามารถนำไปใช้พัฒนากับบุคลคลพิการได้อีกด้วยค่ะ และยังส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดและจิตใจอีกด้วย
โดย มีนนา จิตพัฒน์ (2011-10-14 11:44:17) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้สำหรับเด็กปรฐมวัยเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนมีด้วยกัน4ด้าน คือ1ด้านร่างกาย2ด้านอารมณ์3ด้านสังคม4ด้านสติปัญญา ดั้งนั้นการที่เด็กมาโรงเรียนครั้งแรกจะยังไม่กล้าที่จะแสดงออกคุณครูจึงมีส่วนช่วยให้เด็กในระดับนี้มีความกล้าแสดงออกมากข้นโดยการนำศิลปะเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านความคิดและความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกมากขึ้น
โดย ไพจิตร บุญประสม (2011-10-14 11:46:22) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูต้องรู้จักการเข้าใจเด็กแล้วต้องรู้ว่าเด็กสนใจอะไรบ้างแล้วอาจจะต้องหากิจกรรมมาใช้กับเด็กในห้องในมากที่สุด...แล้วควรเข้าถึงเด็กทุกคนให้มาก,,,ไม่สนใจแค่เด็กคนเดียวมากจนเกินไปและชมแต่เด็กคนที่ตนเองชอบจนเกินไป...ควรให้เด็กมีส่วนร่วมกับเพื่อนแล้วก็ครูผู้สอนให้มากที่สุด,,,แล้วให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกให้มากที่สุดเท่าที่เด็กจะมี่...อาจจะไม่มีความกล้าแต่ก็ต้องให้เด็กแสดงออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมีได้..
โดย อารีรัตน์ รสจันทร์ (2011-10-14 11:47:37) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูต้องรู้จักการเข้าใจเด็กแล้วต้องรู้ว่าเด็กสนใจอะไรบ้างแล้วอาจจะต้องหากิจกรรมมาใช้กับเด็กในห้องในมากที่สุด...แล้วควรเข้าถึงเด็กทุกคนให้มาก,,,ไม่สนใจแค่เด็กคนเดียวมากจนเกินไปและชมแต่เด็กคนที่ตนเองชอบจนเกินไป...ควรให้เด็กมีส่วนร่วมกับเพื่อนแล้วก็ครูผู้สอนให้มากที่สุด,,,แล้วให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกให้มากที่สุดเท่าที่เด็กจะมี่...อาจจะไม่มีความกล้าแต่ก็ต้องให้เด็กแสดงออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมีได้..
โดย อารีรัตน์ รสจันทร์ (2011-10-14 11:47:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นก่สอนที่เน้นทักษะ และเน้นให้เด็กเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยม เด็กมีความสนใจกับครูในขณะการเรียนการสอน เห็นเป็นภาพที่สามารถจิตนาการได้ดีสำหรับเด็กๆ เน้นของแรงจูงใจสำหรับเด็กให้เด็กมีสนใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น มีแผนการสอนการเรียนสำหรับวันต่อไป มีการเตรียมได้ดี แม้ว่าครูจะถามแต่เด็กก็มีความสนใจที่จะแย่งการตอบคำถาม เด็กมีความสามรถในการจำคำง่ายๆ คำศัพท์ที่พบในชีวิตประจำวัน ครูเป็นแบบอย่างในการสอนที่ดี เด็กมีความคิดที่พัฒนาในไปทางที่ดี
โดย ศรายุธ เจริญกิจ (2011-10-14 11:56:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นก่สอนที่เน้นทักษะ และเน้นให้เด็กเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยม เด็กมีความสนใจกับครูในขณะการเรียนการสอน เห็นเป็นภาพที่สามารถจิตนาการได้ดีสำหรับเด็กๆ เน้นของแรงจูงใจสำหรับเด็กให้เด็กมีสนใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น มีแผนการสอนการเรียนสำหรับวันต่อไป มีการเตรียมได้ดี แม้ว่าครูจะถามแต่เด็กก็มีความสนใจที่จะแย่งการตอบคำถาม เด็กมีความสามรถในการจำคำง่ายๆ คำศัพท์ที่พบในชีวิตประจำวัน ครูเป็นแบบอย่างในการสอนที่ดี เด็กมีความคิดที่พัฒนาในไปทางที่ดี
โดย จัญจรี ธนะฤกษ์ (2011-10-14 11:57:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นก่สอนที่เน้นทักษะ และเน้นให้เด็กเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยม เด็กมีความสนใจกับครูในขณะการเรียนการสอน เห็นเป็นภาพที่สามารถจิตนาการได้ดีสำหรับเด็กๆ เน้นของแรงจูงใจสำหรับเด็กให้เด็กมีสนใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น มีแผนการสอนการเรียนสำหรับวันต่อไป มีการเตรียมได้ดี แม้ว่าครูจะถามแต่เด็กก็มีความสนใจที่จะแย่งการตอบคำถาม เด็กมีความสามรถในการจำคำง่ายๆ คำศัพท์ที่พบในชีวิตประจำวัน ครูเป็นแบบอย่างในการสอนที่ดี เด็กมีความคิดที่พัฒนาในไปทางที่ดี
โดย รังสรร สอนกลาง (2011-10-14 11:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะ ชอบตอนนี้มากเพราะจากประสบการณ์ที่สอนมามีเด็กที่มีอาการลักษณะนี้หลายคนซึ่งบางคนก็อาจจะเกิดจากปัญหาทางด้านครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมทำให้เด็กไม่อบากจะพูด การใช้เทคนิคที่นำของเล่นมาเป็นจุดดึงความสนใจทำให้เค้าลืมเรื่องที่เค้าไม่อยากพูดถึงแล้วหันมาสนใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบนซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กโดยทั่วไปก็มีพื้นฐานที่เหมือนๆกันก็คือชอบสนุกสนาน และชอบของเล่น
ขอบคุณค่ะ
โดย นิราพร เพ็งศรีโคตร (2011-10-14 12:00:28) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กวัยปฐมวัยเป็นวัยที่ต้องงการการพัฒนาในทุกได้น ใม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ยิ่งด้านสติปัญญาต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านทักษะการอ่าน ทักษะการรเขียน และทักษะการพูด จากการดูกิจกรรมผ่านโทรทัศน์ครูนี้ ดิฉันสามาถรนำความรู้ การทำกิจกรรมต่างต่าง เพื่อนำไปพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนที่ดิฉันสอนอยู่ ให้เด็กลงมือปฏิบัติ และลองใช้จินตนาการในการคิคเองสร้างมโนภาพด้วยตัวของนักเรียนเองไดดกได้ทำเอง
โดย เดือนเพ็ญ ภูเขาทอง (2011-10-14 12:17:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กกล้าแสดงออกรู้สึกชอบมากที่การส่งลูกบอลทำให้เด็กกล้าที่จะพูดโดยไม่รู้ตัว ดิฉันเคยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกเช่นกันและประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งคือการเล่นเกมทำท่าใบ้ออกท่าทางถึงอาการต่างต่างแล้วให้เด็กเด็กทายแล้วให้เด็กทุกทุกคนมีส่วนร่วมทำท่าใบ้ทายเพื่อนๆเด็กๆทุกคนต้องการมีส่วนร่วมและสนุกกับการเล่นเกมนี้อย่างไรก็ตามดิฉันจะขอนำกิจกรรมต่างๆที่ได้ดูไปทดลองใช้กับเด็กๆดูค่ะ
โดย ชารีดล พลับนิ่ม (2011-10-14 12:49:07) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการแก้ปัญหาไม่กล้าแสดงออกและไม่พูดของอาจารย์ฐานวดีนั้นเป็นการแก้ที่ตรงจุดและนาที่จะได้จัดเตรียมมาผลเช่นกิจกรรมการเล่านิทานหรือการให้เด็กเล่นบทบาทสมมุติ กิจกรรมเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเกมหรือการตอบคำถามจากงานหรือกิจที่คุณครูโดยให้เด็กนั้นมีส่ววนร่วมและครูคอยกระตุ้นเด็กอย่ตลอดเวลามีกิจกรรมบางกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่2ขวบขึ้นไปได้เช่นการทำท่าทางของสัตว์การเรีนแบบเสียงร้องของสัตว์แต่ละชนิด
โดย ปรางค์นุช อ่อนสีแดง (2011-10-14 12:50:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีช่วยพัฒนาการนักเรียนได้ทั้งสี่ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมย์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาทั้งยังเป็นการช่วยนักเรียนให้ได้มีความกล้าแสดงออกจากนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกพอมาเจอกิจกรรมนี้นักเรียนได้แสดงออกเป็นอย่างดีโทรทัศน์ครูเป็นสือที่ดีมากเนื่องจากสามารถเป็นหลักและเป็นแนวการเรียนการสอนให้กับครูเป็นตัวอย่างแบบอย่างได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะส่วนมากดิฉันจะติดตามรายกายโทรทัศน์ครูผ่านทางเว็บไซด์เป็นประจำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอน ขอบคุณค่ะ
l :tv15:
โดย สุนันทา ผกามาส (2011-10-14 12:58:13) [แสดงความคิดเห็น]
ในกรณีนี้ที่โรงเรียนก็มีค่ะ ข้าพเจ้าก็จะแก้ปัญหาโดยการพูดคุยกับเด็กคนนั้นบ่อยๆเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยโดยการเริ่มจากการพูดคุยกันตัวต่อตัวหรือไม่ก็สนทนาจากการที่ครูเล่านิทานให้เด็กฟังโดยการตั้งคำถามจากการที่เด็กได้ฟังนิทานที่ครูเล่าให้ฟัง และเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก เมื่อเด็กมีความมั่นใจแล้วเด็กก็จะกล้าแสดงออกและกล้าที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอย่างมั่นใจ และจะทำให้เด็กมีความสุขอยู่ในสังคม
โดย พิมพิกา เจยาคม (2011-10-14 13:01:47) [แสดงความคิดเห็น]
ในกรณีนี้ที่โรงเรียนก็มีค่ะ ข้าพเจ้าก็จะแก้ปัญหาโดยการพูดคุยกับเด็กคนนั้นบ่อยๆเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยโดยการเริ่มจากการพูดคุยกันตัวต่อตัวหรือไม่ก็สนทนาจากการที่ครูเล่านิทานให้เด็กฟังโดยการตั้งคำถามจากการที่เด็กได้ฟังนิทานที่ครูเล่าให้ฟัง และเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก เมื่อเด็กมีความมั่นใจแล้วเด็กก็จะกล้าแสดงออกและกล้าที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอย่างมั่นใจ และจะทำให้เด็กมีความสุขอยู่ในสังคม
โดย พิมพิกา เจยาคม (2011-10-14 13:01:52) [แสดงความคิดเห็น]
ในกรณีนี้ที่โรงเรียนก็มีค่ะ ข้าพเจ้าก็จะแก้ปัญหาโดยการพูดคุยกับเด็กคนนั้นบ่อยๆเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยโดยการเริ่มจากการพูดคุยกันตัวต่อตัวหรือไม่ก็สนทนาจากการที่ครูเล่านิทานให้เด็กฟังโดยการตั้งคำถามจากการที่เด็กได้ฟังนิทานที่ครูเล่าให้ฟัง และเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก เมื่อเด็กมีความมั่นใจแล้วเด็กก็จะกล้าแสดงออกและกล้าที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอย่างมั่นใจ และจะทำให้เด็กมีความสุขอยู่ในสังคม
โดย พิมพิกา เจยาคม (2011-10-14 13:01:56) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาก เราจึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่จัดกิจกรรมให้กับเขาการจัดกิจกรรมต้องเป็นการพัฒนาทั้งสี่ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และที่สำคัญอีกอย่างคือการกล้าแสดงออกของเด็ก เพราะเด็กบางคนอาจไม่กล้าแสดงออก เขาจึงต้องทำการจัดหากิจกรรมที่จะทำให้เด็กกล้าแสดงออก เช่นการจัดการเล่านิทานง่ายๆให้เด็กฟัง และออกมาแสดงบทบาทสมมติแบ่งให้ได้แสดงเป็นตัวละครแต่ละตัวเพื่อให้เด็กได้กล้าออกมีแสดงหน้าห้องเรียนเป็นการพัฒนาอีกด้านหนึ่ง
โดย พรนิภา อินมี (2011-10-14 13:01:57) [แสดงความคิดเห็น]
ในกรณีนี้ที่โรงเรียนก็มีค่ะ ข้าพเจ้าก็จะแก้ปัญหาโดยการพูดคุยกับเด็กคนนั้นบ่อยๆเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยโดยการเริ่มจากการพูดคุยกันตัวต่อตัวหรือไม่ก็สนทนาจากการที่ครูเล่านิทานให้เด็กฟังโดยการตั้งคำถามจากการที่เด็กได้ฟังนิทานที่ครูเล่าให้ฟัง และเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก เมื่อเด็กมีความมั่นใจแล้วเด็กก็จะกล้าแสดงออกและกล้าที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอย่างมั่นใจ และจะทำให้เด็กมีความสุขอยู่ในสังคม
โดย พิมพิกา เจยาคม (2011-10-14 13:01:59) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการแก้ปัญหาไม่กล้าแสดงออกและไม่พูดของอาจารย์นั้นรุ้สึกดีมากและชอบมากที่เป้นการแก้ไขปัญหาให้เด็กที่ให้เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกและไม่พูดเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กให้มีความกล้าแสดงออก และเป็นการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย ถือเป็นการพัฒนาการด้านร่างกายด้วย และเป็นการทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกันในชั้นเรียนและครูคอยกระตุ้นเด็กอยู่ตลอดเวลา ให้เด็กมีการลงมือทำ และสร้างความบันเทิงให้กับเด็กอีกด้วย
โดย ธัญลักษณ์ คงเจริญโชค (2011-10-14 13:03:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดูจากโทรทัศน์ครู รู้สึกว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์และเด็กได้เรียนรู้จากการฟัง การเข้ากลุ่ม การแสดงออก และการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทำให้เด็กเกิดการกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ เล่น กับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุข ประกอบกับการมาโรงเรียน อยากมาโรงเรียนและเรียนรู้ด้อย่างศักยภาพ และจะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้กับเด็กๆของคุณครู และการประชุมที่ไบเทคนี้ คุณครูได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์มากและอยากให้มีการประชุมแบบนี้เกิดขึ้นอีก
โดย lสุวิมล ยนต์สิงห์ (2011-10-14 13:19:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นก่รประยุกต์การเรียนการสอนได้ดี หรือไม่สามารถนำไปจัดและประยุกต์สอนในห้องเรียน ให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและกล้าแสดงออก รายการนี้เป็นรายการที่ดีน่าสนับสนุนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับครูในยุคปัจจุบันและง่ายต่อการนำไปใช้ และทำให้ครูที่ไม่เคยได้รู้และไม่มีเทคนิคในการสอนสามารถนำไปสอนและทำให้การเรียนการสอนในห้องมีความสุขและนักเรียนก็มีความสุขในการเรียนไปด้วย คุณครูที่เข้ามาชมจะต้องทันเทคโนโลยีให้มากขึ้น
โดย สยุมพร แก้วยศ (2011-10-14 13:37:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูโทรทัศทร์ครูได้รู้ว่าเด็กเป็นไงและมีความรู้สึกอย่างไรบางคนชอบบางคนไม่ชอบและได้ดูสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนของตนอยางเด็กที่คุณครูต้องคอยกระตุ้นและพยสยามคุยกับเด็กบ่อบเพื่อจะได้กระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้โดยเฉพาะในห้องเรียนครูต้องพยายามคุยกับเด็กและให้เพื่อนร่วมห้องคุยและกระตุ้นให้เด็กที่ไม่คุยหรือไม่กล้าที่จะแสดงออกพูดออกมาและเมื่อที่เขาพูดควรให้แรงเสริมหรือให้การคุยกับเขาให้มาก
โดย อารญา สุขสมัย (2011-10-14 13:43:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเข้าชมวีดีทัศน์ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเด็กไม่กล้าพูดไม่กล้าแดสงออกโดยการใช้ลูกบอลบอกชื่อของตนเอง ซึ่งเป้นกิจกรรมที่ดีนั้นคือครูได้นำสื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็กและเป็นสื่อที่เด็กชอบนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เด็กเกิดความคุ้นเคยระหว่างครูกับเด็ก ทำให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออกได้ดีมาก ข้าพเจ้าขออนุญาตนำเทคนิคการสอนในรูปแบบนี้ไปใช้กับการแก้ปัญหาของตนเองในโอกาสต่อไป
จากการเข้ารับชมในครั้งนี้ข้าพเจ้าด้รับเทคนิคการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและสามารถแก้ปัญหาของเด็กไม่กล้าแสดงออดได้จริงๆ ต้องขอขอบพระคุณโทรทัศน์ครูที่มีรายการดีๆ แบบนี้ให้กับสมาชิกและคณะครูทั้งประเทศ บางครั้งการสอนมีปัญหาไม่สามารถปรึกษาใครได้ แต่ในปัจจุบันนี้เรามีรายการดีๆ นั่นคือรายการโทรทัศน์ครูเป็นวิทยากรที่ดีให้กัยเราขอบคุณมากค่ะ
โดย อุรัจฉัท บูรณากาญจน์ (2011-10-14 13:49:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมตัวอย่างการจัดกิจกรรมเรื่องการแก้ปัญหาเด็กไม่กล้าแสดงออกและไม่พูดของคุณครูกวางนั้นเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อข้าพเจ้ามากในการที่จะนำไปปรับใช้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนของข้าพเจ้าเอง เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกกับการทำกิจกรรมและกล้าแสดงออกโดยไม่ถุกกดดัน ขอขอบคุณทีมงานที่ทำให้ข้าพเจ้าได้พบกับประสบการณืที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ข้าพเจ้าจะนำประสบการณืดีดีไปประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนครูที่โรงเรียนด้วยค่ะ
โดย สุรีพร พลอยมา (2011-10-14 13:51:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากการที่ได้รับชมแล้วคิดว่าน่าจะนำกลับไปใช้กับเด็กอนุบาลที่โรงเรียนได้และได้รับความรู้ที่แปลกใหม่และเทคนิคที่น่าสนใจที่ไม่เคยได้รับชมที่ไหนและได้รับชมการสอนเทคนิคใหม่ๆเช่นการเก็บเด็กการสอนและการใช้วิธีการที่หลากหลายมากกว่าเดิมและข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นการสอนที่สามารถนำกลับไปใช้กับเด็อนุบาลที่โรงเรียนและสามารถนำกลับไปเผยแพร่ให้เพื่อนครูที่โรงเรียนให้ได้ไปรับชมรายการที่มีประโยชน์ต่างๆ
โดย ละอองดาว พฤกษ์มโนนุกูล (2011-10-14 13:59:58) [แสดงความคิดเห็น]
มีสาระการเรียนรู้ที่ดีต่อคุณครุและผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหาที่ได้รับได้ฟังมาประยุกต้ใช้กับตัวเด็ก คุรครูได้เสริมทักษะและกิจกรรมเพราะที่ห้องเรียนก็มีเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก จากการฟังครั้งนี้ได้เรียนรู้กิจกรรมเสริมและปรับใช้กับเด็กๆ คุณครูเล่านิทานได้เก่งมากๆน้ำเสียงไพเราะเก็บเด็กได้ดี จากการดุและฟังเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีโต้ตอบคุณครูดูจากกิจกรรมคุณครูมีความพร้อมในการเตรียมสื่อการเรียนการสอนมีทักษะบรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนก็มาจากสื่อการสอนและตัวคุณครู
โดย พรทิพย์ สีเหลือง (2011-10-14 14:28:21) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการพัฒนาสมองของเด้กอนุบาลที่ดีที่สุด ในวัย0-6ปีแรก ในการชมกิจกรรมของเด้กอนุบาลฝึกให้เด้กมีจินตนาการหลายรูปแบบ เช่นการเรียนศิลปะผสมเพิ่มเติม เด็กจะได้ฝึกคิด ครูจะได้วาดภาพบนกระดาน แล้วให้เด็กออกมาเล่นนิทานประกอบภาพ การเล่าเรื่องของภาพเป็นการทำให้ปเด้กมีการคิดริเริ่มสร้างสรรเป็นของตนเอง ทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองและสนุกกับการที่ได้มาเล่าเรื่องให้ครูและเพื่อนๆฟัง และเกิดความภูมิใจในตัวเองที่สามารถเล่าเรื่องจากภาพได้
โดย สุจิตร สุดชารี (2011-10-14 14:31:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กมีความกล้าแสดงออก และกระตุ้นให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนของเด็กจากการที่ได้ชมตัวอย่างการจัดกิจกรรมเรื่องการแก้ปัญหาเด็กไม่กล้าแสดงออกและไม่พูดของคุณครูกวางนั้นเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อข้าพเจ้ามากในการที่จะนำไปปรับใช้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนของข้าพเจ้าเอง เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกกับการทำกิจกรรมและกล้าแสดงออกโดยไม่ถุกกดดัน ขอขอบคุณทีมงานที่ทำให้ข้าพเจ้าได้พบกับประสบการณืที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ข้าพเจ้าจะนำประสบการณืดีดีไปประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนครูที่โรงเรียนด้วยค่ะ
โดย สิริรัตน์ แย้มสวน (2011-10-14 14:42:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจจกรรมที่น่าสนใจ เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้ค่ะ สามารถนำไปใช้ได้กับเด็กที่ขาดความมั่นใจ ในการแสดงออก การพูด และเป็นการเสริมแรงจูงใจให้กับเด็กๆ มีการพาเด็กเล่นเกมส์อย่างสนุกสนาน เด็กที่พูดไม่ชัด ก็จะกล้าที่จะพูดให้ผู้อื่นได้ยินจากความสนุกสนานโดยไม่รู้ตัว และยังสามารถนำไปทำกิจกรรมกับผู้ปกครองที่บ้านได้ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับคุณครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่งค่ะ ต้องขอขอบพระคุณโทรทัศน์ครูที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
โดย วัจนา ณ เชียงใหม่ (2011-10-14 14:42:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากการที่ได้รับชมแล้วคิดว่าน่าจะนำกลับไปใช้กับเด็กอนุบาลที่โรงเรียนได้และได้รับความรู้ที่แปลกใหม่และเทคนิคที่น่าสนใจที่ไม่เคยได้รับชมที่ไหนและได้รับชมการสอนเทคนิคใหม่ๆเช่นการเก็บเด็กการสอนและการใช้วิธีการที่หลากหลายมากกว่าเดิมและข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นการสอนที่สามารถนำกลับไปใช้กับเด็อนุบาลที่โรงเรียนและสามารถนำกลับไปเผยแพร่ให้เพื่อนครูที่โรงเรียนให้ได้ไปรับชมรายการที่มีประโยชน์ต่างๆ
โดย สิริรัตน์ แย้มสวน (2011-10-14 14:42:52) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่ข้พเจ้าได้ชมผ่านทางเวฟนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์อย่างมากที่จะไปปรับปรุงใช้ในการส่ง
เสริมพัฒนาการของเด็ก ในวัยประถมวัย ซึ่งเป็นปัญหาที่เราจะพบเจอในเด็กก่อนวัยเรียน อยู่บ่อยครํง
กิจกรรมต่างๆที่ นำเสนอนี้ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการปรับใช้กับเด็ก เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ สนใจ ไม่น่าเนื่อ กระตุ้นความสนใจ และกล้าที่จะแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ ช่วยเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
โดย นาง ส้มโอ ดีซวง (2011-10-14 14:47:19) [แสดงความคิดเห็น]
มีวิธีการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาทักษะการพูด เป็นกระบานการพัฒนาสมองของเด็ดอนุบาลในวัย 0-6 ปีในวิดีทัศน์ที่ชมไปเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการพูดของเด็ก โดยมีกิจกรรมต่างท่ช่วยให้เด็กกล้าพูดมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมลูกบอลเรียกชื่อรอบแรกแรกเด็กบางคนก็ยังไม่กล้าพูดหรือพูดเบาเบาอยู่ ถ้าให้เด็กทำกิจกรรมนี้ไปหลายหลายรอบก็อจะทำให้เด็กกล้าพูดมากขึ้น และสามารถฝึกให้เด็กออกเสียงที่เบากับใหญ่เปรีบยเทีบยได้จากมดกับช้างเด็กๆก็ชอบกิจกรรมนี้ เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะ
โดย วิระยา รวิโสภิตยิ่ง (2011-10-14 15:02:20) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับอนุบาลตอนนี้ก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะตัวเองยังไม่ได้มีประสบการณ์ทั้งด้านนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าพึ่งจะได้มีโอกาสได้มาสอนน้องอนุบาลตั้งแต่ได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครูก็ได้รับความรู้หลากหลายมากมายสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับน้องๆอนุบาลที่ตัวเองสอนได้และถ้ามันได้ผลดีกับตัวครูเองและตัวน้องนักเรียนเองก็จะบอกต่อๆกับเพื่อนครูด้วยกันว่าวิธีนี้นะสามารถใช้กับเด็กๆที่เราสอนได้ ขอบคุณที่หาสิ่งดีๆมาให้ชาวครูไทยเราได้เรียนรู้ และศึกษาหาความรู้กันคะ
โดย สิริรัตน์ กาญจโนทัย (2011-10-14 15:03:04) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาของเด็กเล็ก บางครั้งเด็กมาเรียนยังเข้ากับเพื่อนไม่ได้ รู้สึกกลัวที่จะอยู่ร่วมกับคนที่แปลกหน้า เราต้องพยายามที่จะเข้าไปพูดคุย เพื่อให้เด็กรู้จักมีความไว้วางใจ นักเรียนก็จะกล้าตอบคำถามง่ายๆ เมื่อนักเรียนกล้ามากขึ้น คุณครูทุกท่านก็สามารถจะ ให้นักเรียนทำตามเพื่อนและคุณครู พยายามชมนักเรียน ว่าทำได้แล้ว อีกนิดนะ เกือบเก่งแล้ว นักเรียนก็จะรู้สึกภูมิใจในตนเอง ถ้ามีสิ่งของหรืออุปกรณ์ให้นักเรียนจับและถามให้พูดตาม ว่าของสิ่งนั้นคืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร สิ่งที่ทำบ่อยๆ จะทำให้เด็กลืมความกลัว และในวันต่อๆไป เด็กก็จะเข้ามาหาเราโดยที่ไม่ต้องบังคับ และเมื่ออยู่กับเพื่อนจำนวนมากๆ นักเรียนก็สามารถที่จะมีความสุข ที่ได้อยู่กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน เมื่อนักเรียนมีความสุข ก็อยากจะมาโรงเรียนทุกๆวัน และนักเรียนก็จะมีการพัฒนาไนด้านทักษะต่างๆ ทั้งการอยู่ร่วมกับเพื่อน การเรียน การเขียน อย่างมีความสุข
โดย สุภัทรา ทรัพย์สุนทร (2011-10-14 15:14:26) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดี มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กฝึกกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ดี มีทักษะทางการเล่นและการอยู่ร่วมกันในสังคมกับเพื่อนได้ดี ผมเองอยากให้รายการโทรทัศน์ครูเพิ่มในเรื่องของช่องล่ามเพื่อที่ว่าจะให้คนพิการทางการได้ยินได้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับผู้อื่น อยากให้เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น เพราะคนพิการเหล่านี้ก็มีความสามารถที่ที่เหมือนกับบุคคลทั่วๆไป หากได้รับการสนับสนุนที่ดี
โดย ธนวัฒน์ จันตระกูลชัย (2011-10-14 15:17:10) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมหรือการเรียนการสอนและการสร้างเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปและเป็นการเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสติปัญญา การสอนหรือการเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ได้คลุกคลีหรือทำความคุ้นเคยกับเด็กอย่างลึกซึ้งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและมองข้ามเรื่องแบบนี้ไปแต่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับผู้ใหญ่ตัวเล็กขอบคุณโทรทัศน์ครูมาก๐ค่ะ
โดย รจนา ค่าแพง (2011-10-14 15:21:36) [แสดงความคิดเห็น]
ในการดูวีดีโอเรื่องการพัฒนาเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นสิ่งที่มีปรโยชน์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของครู ในวีดีบอกถึงวิธีที่จะช่วยพัฒนาเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก เพิ่มความรู้ ความสามารถในการนำวิธีต่างไปปรับใช้ และเป็นประโยชน์กับตัวเด็กเองที่จะได้รับการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี การรับรู้ปัญหาของเด็กจะทำให้ครูที่รับผิดชอบสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี และในปัจจุบันเด็กส่วนน้อยที่ยังไม่กล้าแสดงออก อาจจะเป็นกลุ่มเด็กที่มีปัญหาที่ครูจะต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด
โดย พรรธิพา มาชม (2011-10-14 15:49:34) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กในวัยอนุบาลมักจะไม่กล้าฃแสดงออกกับคนแปลกหน้าและยังไม่ให้ความไว้วางใจกับสิ่งแวดล้อมรอบๆๆตัวเด็ก ครูรระดับอนุบาลจึงควรทำให้เด็กเกิดความคุ้นเคย เพื่อที่จะให้เด็กได้รับความคุ้นเคยมีทัศนคติที่ดีแปดรับกับสิ่งต่างๆที่จะเข้าในชีวิตได้ยิ่งขึ้น การสร้างเจตนคติที่ดีกับเด็กเพื่อที่จะทำให้เด็กได้เป้นต้นกล้าที่งอกงามเป็นอนาคตของชาติต่อไป การที่จะส่งเสริมให้เด็กนั้นเป็นการปลูกฝังความสามารถเค้าตั้งแอต่ยังเด็กเพื่อที่ให้เค้ากล้าแสดงออกในอนาคต
โดย ลัดดาวัณย์ สังข์ทอง (2011-10-14 15:51:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอครั้งนี้เห็นถึงความน่ารักสดใสและกล้าแสดงออกของเด็ก เด็กในวัยนี้ครูควรที่จะส่งเสริมความกล้าแสดงออกง่ายๆๆ ในห้องเรียน เพราะการแสดงออกนั้นเป็นพื้นฐานในการส่งเสริม ให้เด็กมีความมั่นใจในการทำ สิ่งต่างๆในอนาคต :tv17: เพราะฉนั้นครูควรตระหนักถึงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้เด็กมีความกล้าแสดงออกง่ายๆๆ ในชั้นเรียน :tv17: ครูเป็นผู้ที่ให้ความมั่นใจและส่งเสริมให้เด็กมีความสดใส ร่าเริงและกล้าที่จะทำกิจวัตรประจำวันในอนาคต
โดย กนกกาญจน์ สุทธเสถียร (2011-10-14 15:55:38) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กในวัยนี้จะไม่พูดกับคนแปลกหน้าครูต้องสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กช่วยกันว่งเสริมความเข้าใจครูควรหาสื่อการเรียนการสอนที่เร้าความสนใจเด็ก เช่น มีสีสันที่สวยงาม หรือ มีสื่อ นิทานรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจมีความสวยงามเกมสืการศึกษาเกมส์ต่างๆที่กระตุ้นความสนใจขอวเด็กให้เด็กเกิดการเรียนรู้และกล้าที่จะพูด และกล้าแสดงออกมากขึ้น โดยให้เด้กแต่ละคนมีการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยของเด็กที่จะได้รับการพัฒนาตนเองมากขึ้นตามสัคยภาพของคนๆนั้น
โดย วรรรณกร เกตุรัตน์ (2011-10-14 16:04:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเด็กที่ดีค่ะ เรานำไปใช้ได้เลย เป็นประโยชน์กับเพื่อนครูทุกคนมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย อารีย์ สารพัฒน์ (2011-10-15 10:00:24) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ เด็กที่โรงเรียนมีอยู่มากเลยคะที่ไม่กล้าแสดงออกเวลาครูถามก็จะไม่ค่อยกล้าพูด ได้เห็นวิธีการจัดกิจกรรมแล้วน่าสนใจมากคะจะนำไปใช้ที่โรงเรียนนะคะ :tv03:
โดย ฐิติกานต์ สุขใจ (2011-10-15 13:02:13) [แสดงความคิดเห็น]
ครูน่ารักเด็กก็น่ารัก เป็นตัวอย่างการจัดประสบการณ์ได้ดีมาก ขอขอบคุณที่มีวิธีการสอนที่ดีจานำไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนค่ะ :tv18:
โดย เพลินพิศ รัตนโชติกุล (2011-10-15 21:35:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากและเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้สอนที่เป็นครูปฐมวัยเป็นอย่างยิ่งซึ่งทำให้ครูสามารถนำไปแก้ไขเด็กที่ไม่ พูดและไม่กล้าแสดงออกข้าพเจ้าเรียนรู้จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้และนำไป แบ่งปันครูที่ไม่ได้ร่วมงานและเผยแพร่แก่เพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนต่อไปขอ ชื่นชมรายการดีๆทีช่วยพัฒนาครูทั้ประเทศได้อยากให้มีการสอนที่แก้ไขเด็กที่ มีปัญหาอยู่ไม่นิ่งที่เรียนร่วมกับเด็กปกติขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ และสามารถนำไปปรับใช้กับเด็กที่โรงเรียนได้ค่ะ
โดย เปรมมิกา อาลีมีนทร์ (2011-10-16 11:39:13) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกิจกรรมที่ให้เด็กๆออกมาเล่านิทาน เพราะสิ่งที่เด็กๆเล่ามาจากความคิดและจินตนาการของเขา ครูทำหน้าที่ให้เขาได้ถ่ายทอดจินตนาการให้ผู้อื่นได้รับฟัง ขอบคุณครูกวางที่นำรูปแบบการสอนนี้มานำเสนอ
โดย วันดี มีแสงจันทร์ (2011-10-16 15:52:48) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ของคุณครูฐาวดี ทองขะโชค จาก รร.อนุบาลเด่นหล้า น่ารักมากเลยค่ะ สามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กได้ดีเยี่ยมมากเลย เป็นอีกแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหนึ่ง ที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
โดย พิมพ์พร ธิวะโต (2011-10-17 15:04:05) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ของครูฐาวดี ทองขะโชค จากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กกล้าพูด กล้าคุย กล้าแสดงออก กับเพื่อน ๆ ที่นอกเหนือจากคนในครอบครัวของตัวเด็กเอง ทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง ที่จะพูด จะคิด จะคุย และกล้าแสดงออก ทำให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการทำกิจกรรม ขอบคุณคุณครูที่คิดนำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาของเด็กมาให้ดู ดิฉันจะนำกิจกรรมของคุณครูไปปรับใช้กับเด็ก ๆ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2011-10-20 09:05:29) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กระดับปฐมวัยนั้น หากมีการส่งเสริมให้เด็กได้มีความกล้าแสดงออก โดยการกล้าที่จะตอบคำถามเวลาครูที่ทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียนกับเพื่อนเป็นส่วนช่วยให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูผู้สอนและเพื่อนในห้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการเล่นเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยให้เด็กมีความกล้า มีความมั่นใจในการแสดงความคืดเห็นและร่วมทำกิจกกรมและเหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ในการตัดสินใจด้วยตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดและบรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความสุข ทั้งครูและนักเรียน
โดย นูรวาฮีดา อัลฮาซานี (2011-10-20 22:12:50) [แสดงความคิดเห็น]
สาเหตุของเด็กไม่กล้าแสดงออก มีทีท่าเขินอายอย่างเห็นได้ชัด เมื่อครูให้ทำกิจกรรม ไม่ว่าครูและเพื่อนจะชักชวน และพยายามให้กำลังใจ ก็ไม่ยอมร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ นั้น ครูจะต้องคิดจะหาวิธีการเพื่อช่วยให้นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออก ให้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นเพื่อให้เกิดประสบการณ์มีความสามารถในระดับต่อไป ครูควรวางแผนการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบไม่ยึดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ฝึกการกระโดด จินตนาการในที่โล่งแจ้ง,การนำกิจกรรมด้านกีฬามาช่วยฝึก การเตะบอลด้วยท่าทางต่างๆ , การเล่นยิมนาสติกพื้นฐาน เป็นต้น ขอชื่นชม ครูฐาวดี ทองขะโชค ครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นอย่างยิ่งค่ะ
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2011-10-22 12:15:30) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกับเพื่อน เด็กบางคนจะกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว แต่ก็มีเด็กบางคนที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งจะเป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เช่น ลูกบอลเรียกชื่อ - กิจกรรมนี้จะเป็นตัวละลายความกลัว ของเด็ก ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้เวลาเด็กในการปรับตัวด้วยเพื่อเป็นการไม่บังคับเขาเกินไป จนทำให้จากกล้ากลายเป็นไม่อยากเพิ่มมากขึ้น
โดย มิ่งขวัญ แป้น (2011-10-23 14:20:19) [แสดงความคิดเห็น]
สมัครสมาชิกใหม่แล้วได้ชมกิจกรรมต่างๆดีมากค่ะสามารถนำแนวการสอนต่างๆมาประยุกต์ใช้ในศูนย์เด็กได้เป็นอย่างดีขอบคุณมากค่ะ20/10/2554
โดย สุวรรณา แซ่ตั้ง (2011-10-23 20:02:33) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเนการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากการกระทำ การทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเล่น การกระทำ การใช้ประสาทสัมผัส เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา และการจัดโทรทัศน์ครู ทำให้ครูได้รับความรู้เพิ่มขึ้น นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณสำหรับรายการดี ๆ ที่ได้ให้ความรู้มายังเพื่อนครู... :tv02:
โดย ขวัญใจ ดีเบา (2011-10-25 12:22:15) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv15:
ชอบมากคะ น่ารักมาก มองแล้วยิ้มออกเลย
เด็กๆโชคดีมาคะที่มีครูเก่งและรักเด็กๆ
โดย รุ่งกานต์ วังบุญ (2011-10-25 22:38:22) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนได้ดีมากค่ะ
โดย ฐิติกานต์ ปานะโปย (2011-10-27 00:00:01) [แสดงความคิดเห็น]
:tv04: ดีจังเรยนะค่ะ จะนำความรู้ไปใช้ต่อไปค่ะ
โดย สุธิดา ศรีจันทร์ (2011-11-03 20:01:24) [แสดงความคิดเห็น]
:tv04: ดีจังเรยนะค่ะ จะนำความรู้ไปใช้ต่อไปค่ะ
โดย สุธิดา ศรีจันทร์ (2011-11-03 20:01:26) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากเลยค่ะ จะนำไปใช้กับเด็กที่โรงเรียน ขอบคุณนะค่ะที่มีรายการดีๆแบบน้ี :tv15:
โดย ชาลิสา ก้านขาว (2011-11-13 21:52:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่มีประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ให้ให้เหมาะกับของแต่ละพื้นที่ ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการตามวัย ผลที่ได้เกิดกับตัวเด็กจริงๆ ลองใช้ที่ศูนย์แล้วพัฒนาการเด็กมีการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ ขอบคุณมากสำหรับรายการดีๆ แบบนี้
โดย จิรภา ประทุม (2011-11-17 10:07:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่มีประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ให้ให้เหมาะกับของแต่ละพื้นที่ ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการตามวัย ผลที่ได้เกิดกับตัวเด็กจริงๆ ลองใช้ที่ศูนย์แล้วพัฒนาการเด็กมีการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ ขอบคุณมากสำหรับรายการดีๆ แบบนี้
โดย จิรภา ประทุม (2011-11-17 10:07:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่มีประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ให้ให้เหมาะกับของแต่ละพื้นที่ ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการตามวัย ผลที่ได้เกิดกับตัวเด็กจริงๆ ลองใช้ที่ศูนย์แล้วพัฒนาการเด็กมีการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ ขอบคุณมากสำหรับรายการดีๆ แบบนี้
โดย จิรภา ประทุม (2011-11-17 10:07:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่เป็นประโยชน์มากสำหรับครูปฐมวัยทุกระดับและทุกสถานศึกษา ยังเป็นแนวทางให้นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กปฐมวัยจริงๆ และยังใช้เป็นข้อมูลเผยแพร่สู่เพื่อนๆครูปฐมวัยที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาข้อมูลในแหล่งข้อมูลแห่งนี้ ขอบคุณมากสำหรับตัวอย่างดีๆ แบบนี้
โดย จิรภา ประทุม (2011-11-17 10:11:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่เป็นประโยชน์มากสำหรับครูปฐมวัยทุกระดับและทุกสถานศึกษา ยังเป็นแนวทางให้นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กปฐมวัยจริงๆ และยังใช้เป็นข้อมูลเผยแพร่สู่เพื่อนๆครูปฐมวัยที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาข้อมูลในแหล่งข้อมูลแห่งนี้ ขอบคุณมากสำหรับตัวอย่างดีๆ แบบนี้
โดย จิรภา ประทุม (2011-11-17 10:11:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่เป็นประโยชน์มากสำหรับครูปฐมวัยทุกระดับและทุกสถานศึกษา ยังเป็นแนวทางให้นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กปฐมวัยจริงๆ และยังใช้เป็นข้อมูลเผยแพร่สู่เพื่อนๆครูปฐมวัยที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาข้อมูลในแหล่งข้อมูลแห่งนี้ ขอบคุณมากสำหรับตัวอย่างดีๆ แบบนี้
โดย จิรภา ประทุม (2011-11-17 10:12:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่เป็นประโยชน์มากสำหรับครูปฐมวัยทุกระดับและทุกสถานศึกษา ยังเป็นแนวทางให้นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กปฐมวัยจริงๆ และยังใช้เป็นข้อมูลเผยแพร่สู่เพื่อนๆครูปฐมวัยที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาข้อมูลในแหล่งข้อมูลแห่งนี้ ขอบคุณมากสำหรับตัวอย่างดีๆ แบบนี้
โดย จิรภา ประทุม (2011-11-17 10:12:42) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กที่ห้องกำลังมีปัญหาเรื่องไม่กล้าแสดงออกพอดีเลยค่ะ จะนำกิจกรรมนี้มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อแก้ปัญหานี้เช่นกัน
โดย อรรถกรณ์ โด่กระโทก (2011-12-01 08:32:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนของคุณครูผู้สอนมากๆ ค่ะ ดิฉันคิดว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากๆ แนวคิดในการนำสิ่งที่เด็กชอบ เด็กๆ สนใจมาเป็นสื่อในการสอนเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ การสอนของครูกระตุ้นให้เด็กได้กล้าแสดงออกในทุกๆ กระบวนการที่ครูจัดขึ้นตั้งแต่ลูกบอลรายงานตัว และไม้คฑาวิเศษเป็นการเพิ่มความกล้าให้เด็กๆ ได้ดีทีเดียวค่ะ การจัดการสอนแบบนี้สามารถนำมาประยุกใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ดิฉันคิดว่าจะนำวิธีที่ครูใช้กลับมาส่งเสริมความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนของดิฉันเองแน่นอนค่ะ ขอชื่นชมในความสามารถของคุณครุนะค่ะ การสอนสอนสนุกดี น้ำเสียงใสเหมาะที่จะเป็นครุอนุบาลจริงๆ ค่ะ
โดย รัตนา เบี้ยวไข่มุข (2011-12-11 13:37:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการสอนของครูเป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นกิจกรรมที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ได้กับเด็กที่ขาดความมั่นใจ ในการแสดงออก การพูด และเป็นการเสริมแรงจูงใจให้กับเด็กๆ มีการพาเด็กเล่นเกมส์อย่างสนุกสนาน เด็กที่พูดไม่ชัด ก็จะกล้าที่จะพูดให้ผู้อื่นได้ยินจากความสนุกสนานโดยไม่รู้ตัว สามารถนำกิจกรรมการรับส่งลูกบอลไปเล่นกับผู้ปกครองที่บ้านได้อีก กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับคุณครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่งค่ะ และกิจกรรมไม้คฑาวิเศษเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความกล้าให้กับด็กมากยิ่งขึ้น
โดย สุชาดา ผลบุญ (2011-12-19 22:11:54) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถจูงใจเด็กๆ ให้เปิดความคิด เปิดความกล้าที่จะเป็นฐานสำคัญในการฝึกให้เขามีความคิดที่สร้างสรรค์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต ขอชื่นชมคุณครูที่มีพลังในการสอนอย่างมีชีวิตชีวา มีลีลาการสอนที่เร้าความสนใจให้เด็กๆตัวเล็กๆปลดปล่อยความรู้สึกและมีส่วนร่วมกับคุณครู ที่สำคัญครูสามารถใช้กิจกรรมต่างๆ มาเป็นตัวดึงความรู้สึกให้เด็กwfhfu8jt :tv17:
โดย อรทัย พรมวิชัย (2012-01-06 13:55:12) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ทำให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและยังทำให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะแสดงออก และทำให้เด็กอยากที่จะออกไปพูดเพื่อให้คนอื่นเข้าใจความคิดของเขา
โดย อาลี ตาเดเอิน (2012-01-07 20:29:04) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาเลยค่ะ จะนำไปประยุกต์ใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะ :tv15: :tv17:
โดย กรวรรณ คงสุข (2012-01-12 12:58:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่พัฒนาเด็กด้านสังคมได้ดีมาก เด็กควรได้รับการพัฒนาตั้งแต่ยังเด็ก โดยครูเป็นผู้จัดหากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความคิด กล้าแสดงออก มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อน ระหว่างครู และกับบุคคลอื่น ทั้งยังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลงไปได้อีก
โดย สมพร โอ่วเจริญ (2012-01-13 16:22:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการเรียนที่ดีสุดค่ะ :tv07: :tv15: :tv07:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-01-14 16:34:16) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สามรถทำให้เด็กมีความกล้าในที่สุด
โดย พารีดา ฮะดูมอ (2012-01-14 16:51:37) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนเด็กได้ดีทำให้เด็กกล้าแสดงออกและรู้จักคิดเป็นของตนเอง
โดย สวยบะ อุมา (2012-01-14 17:58:06) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากค่ะ ดิฉันจะนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็กๆค่ะ
โดย สุปราณี ศรีโนนยาง (2012-01-14 20:46:05) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของครูดีมากและสนุกมากทำให้เด็กได้ฝึกพัฒนาการด้านความคิดและจินตนาการและทำให้เด็กรู้จักตนเองกล้าแสดงออก :tv02:
โดย อุสมานี ดอเล๊าะ (2012-01-14 21:11:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี และทำให้เด็กฝึกความกล้าภานในตัวของเด็ก และฝึกความคิด
โดย ฮาปือเสาะ เซ็งแมดี (2012-01-15 12:54:40) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่ทำให้เด็กกล้าแสดงออกและฝึกความคิดและคุณครูก็สอนเก่งด้วย ทำให้เด็กพูดชัดมากขึ้น
โดย ไวดา ดีแลตานา (2012-01-15 13:30:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากครับ เพื่อช่วยให้เด็กพัฒนาการเรียนของตนเองมากขึ้น และทำให้เด็กสนใจในการเรียนมากขึ้น
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-01-19 22:05:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี เด็กสมารถกล้าแสดงออก :tv02:
โดย นูรีซัน อาแด (2012-01-20 18:59:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยที่เดียวและเป็นเทคนืคการสอนที่ดี
โดย อิสมาแอ มะแซ (2012-01-21 18:40:02) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าก็จะแก้ปัญหาโดยการพูดคุยกับเด็กคนนั้นบ่อยๆเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยโดยการเริ่มจากการพูดคุยกันตัวต่อตัวหรือไม่ก็สนทนาจากการที่ครูเล่านิทานให้เด็กฟังโดยการตั้งคำถามจากการที่เด็กได้ฟังนิทานที่ครูเล่าให้ฟัง และเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก
โดย อับดุลมานะ มาหะมะ (2012-01-23 13:51:19) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าก็จะแก้ปัญหาโดยการพูดคุยกับเด็กคนนั้นบ่อยๆเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยโดยการเริ่มจากการพูดคุยกันตัวต่อตัวหรือไม่ก็สนทนาจากการที่ครูเล่านิทานให้เด็กฟังโดยการตั้งคำถามจากการที่เด็กได้ฟังนิทานที่ครูเล่าให้ฟัง และเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก
โดย อับดุลมานะ มาหะมะ (2012-01-23 13:51:25) [แสดงความคิดเห็น]
การเตรียมความพร้อมด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย มีความสำคัญสำหรับเด็ก การลดปัญหาการไม่กล้าแสดงออกของเด็ก ๆ ครูสามารถใช้การเล่นตามธรรมชาติ มาช่วยแก้ปัญหาได้ ครูต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เด็ก ได้แสดงออกให้มากที่สุด กิจกรรมไม้เท้าวิเศษทำให้เด็ก ๆ เกิดความมั่นใจและสนุกสนานไปพร้อมกัน การเล่าเรื่องพร้อมแสดงท่าทางประกอบก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้แสดงออก การเล่านิทานจากจินตนาการของตนเองเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะทางภาษา เป็นการพูดจากสมองที่เขาคิดคำพูดเอง และเด็ก ๆ จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะสามารถเล่าให้เพื่อน ๆ และครูฟังได้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-02-05 07:09:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากคะ ทำให้เด็กได้แสดงออกและกล้าพูด ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเองจะนำไปปรับใช้นะคะ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โดย สุนีย์ ภูพาดทอง (2012-02-06 15:39:02) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมได้ดีเด็กเกิดความสุขสนุกสนาน กล้าแสดงออก:tv18:
โดย สุปรานี นาคหัวเพ็ชร์ (2012-02-06 15:52:33) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับซีดีการสอนของปฐมวัยมีประโยชน์มากและได้นำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ เด็กๆสนุกมากในการจัดกิจกรรม
โดย สุวรรณา แซ่ตั้ง (2012-02-22 20:32:45) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับซีดีการสอนของปฐมวัยมีประโยชน์มากและได้นำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ เด็กๆสนุกมากในการจัดกิจกรรม
โดย สุวรรณา แซ่ตั้ง (2012-02-22 20:33:43) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับซีดีการสอนของปฐมวัยมีประโยชน์มากและได้นำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ เด็กๆสนุกมากในการจัดกิจกรรม
โดย สุวรรณา แซ่ตั้ง (2012-02-22 20:34:56) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กที่ห้องก็มีพฤติกรรมที่ไม่กล้าแสดงออก ให้ทำก็บอกว่าทำไม่เป็น แต่พอดูวีดีโอของครูฐาวดีแล้วข้าพเจ้าจะลองนำมาใช้กับเด็กของตัวเองบ้าง เพื่อที่เด็กของข้าพเจ้าจะได้ฝึกความกล้าแสดงออกและละลายความกลัวในตัวเด็ก เมื่อเด็กลองทำได้สักครั้งแล้วคิดว่าครั้งต่อไปเด็กคงกล้าขึ้นเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กอีกด้วย ในเมื่อเด็กกล้าแสดงออกแล้วเขาก็มีภาวะผู้นำในอนาคตต่อไปได้ โวดีโอนี้แล้วดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-02-27 19:59:15) [แสดงความคิดเห็น]
ได้วิธีที่จะมุ่งพัฒนาเด็กด้านความพร้อมดีมากเลยค่ะ
และเด็กคงได่สนุกกับครูมากทีเดียวเลยค่ะ
โดย สายทอง ธัญนายก (2012-03-08 20:50:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจต่อนักเรียนที่มีปัญหาและเป็นการที่ครูจะได้รับการเรียนรู้จากการสัมนา ครั้งนี้เปิดโอกาศให้ได้เข้าถึงการเข้าใจและการดูแลนักเรียน ก่อนอื่นต้องขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูมากที่ให้โอกาศในการเปิดกิจกรรมในครั้งเป็นกิจกรรมที่มากๆๆสนุกดีมีกิจกรรมตามฐานที่เปิดโอกาสให้เห็น เป็นการสอนที่น่ารัก เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆมากค่ะ ซึ่งเด็กอนุบาลที่โตขึ้นมาอีก ก็สามารถนำประยุกต์และเพิ่มเติมได้อีก และการสอนที่สอนทำให้เด็กๆดูสนุกและไม่น่าเบื่อ เพราะได้พูด ได้ออกมาแสดงความสามารถที่ตัวเองมี และมีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการออกมาพูด โดยเราอาจใช้สิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในห้อง ซึ่งบางทีเด็กๆไม่ได้สนใจ แต่พอครูได้นำมาเป็นสื่อในการสอนและทำกิจกรรมก็อาจทำให้เด็กๆสนใจมากขึ้นอีกด้วย ขอบอกว่าการสอนแบบนี้เหมาะสมกับเด็กๆมากเลยค่ะ ครูเก่งมากที่สอนให้เด็กได้สนุกแบบนี้ :tv18: :tv17: :tv18: :tv18:
โดย จรรยา ปองผาติพร (2012-03-13 20:01:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเสนอแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเด็กปฐมวัยให้กับครู หรือผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางภาษา ด้านการพูด การมีความเชื่อมั่นในตัวเอง การรู้จักตนเอง โดยการใช้สื่อรูปธรรม (เช่น ของเล่น ได้แก่ ลูกบอล ไม้วิเศษ) การได้มีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริง (เช่น การสูดลมและเป่าลม การเล่านิทาน) เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงให้เด็กได้สือสารระหว่างนักเรียนกับครูได้มากขึ้น
โดย นางสาวกิตติยา ธนาคม (2012-03-29 23:28:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการสอนที่ดีมากค่ะ กิจกรรมที่ได้นำเสนอเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในหลายด้าน กิจกรรมลูกบอลนอกจากเด็กจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังเสริมความกล้าแสดงออกให้กับเด็กด้วย และกิจกรรมเล่านิทานเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้จินตนาการและการคิดเชื่อมโยงซึ่งจะทำให้เด็กรู้จักการคิดหาเหตุผลมากกว่าการท่องจำการปลูกฝังให้เด็กรู้จักคิดตั้งแต่ยังอยู่ระดับปฐมวัยจะทำให้เด็กรู้จักนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประวันได้ในอนาคตค่ะ
โดย วิไลลักษณ์ อินสาทร (2012-03-30 01:02:32) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยนั้น กิจกรรมถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจแก่เด็กๆในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คุณครูได้จัดการเรียนการสอนแก่เด็กๆ กิจกรรมที่คุณครูกวางจัดให้เด็กๆนั้นจะเห็นได้ว่าคุณครูมีขั้นตอนในการนำสู่บทเรียนอย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้ลูกบอลเป็นสื่อละลายพฤติกรรมที่คุณครุทราบ รวมทั้งไม้วิเศษที่ทำให้เด็กๆเกิดความมั่นใจที่จะพูดหรือบอกความต้องการของตน ทุกๆกิจกรรมที่คุณครูกวางแนะนำล้วนทำให้เด็กๆสามารถพัฒนาศักยภาพในความเป็นผู้นำได้คะ
โดย พิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์ (2012-03-30 03:13:52) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ สำหรับดิฉันสอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษจำเป็นมากที่เด็กต้องกล้าพูดออกมา เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆคนที่รักเด็กๆเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพื่ออนาคตของชาตินะคะ
โดย ทัสวรรณ หล่าโพนทัน (2012-03-30 08:21:53) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ สำหรับดิฉันสอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษจำเป็นมากที่เด็กต้องกล้าพูดออกมา เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆคนที่รักเด็กๆเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพื่ออนาคตของชาตินะคะ
โดย ทัสวรรณ หล่าโพนทัน (2012-03-30 08:22:41) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ สำหรับดิฉันสอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษจำเป็นมากที่เด็กต้องกล้าพูดออกมา เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆคนที่รักเด็กๆเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพื่ออนาคตของชาตินะคะ
โดย ทัสวรรณ หล่าโพนทัน (2012-03-30 08:23:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการสอนของครูเป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นกิจกรรมที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ได้กับเด็กที่ขาดความมั่นใจ ในการแสดงออก การพูด และเป็นการเสริมแรงจูงใจให้กับเด็กๆ มีการพาเด็กเล่นเกมส์อย่างสนุกสนาน เด็กที่พูดไม่ชัด ก็จะกล้าที่จะพูดให้ผู้อื่นได้ยินจากความสนุกสนานโดยไม่รู้ตัว สามารถนำกิจกรรมการรับส่งลูกบอลไปเล่นกับผู้ปกครองที่บ้านได้อีก กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับคุณครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่งค่ะ และกิจกรรมไม้คฑาวิเศษเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความกล้าให้กับด็กมากยิ่งขึ้น
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-03-30 21:59:38) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะจะเห็นได้ว่าทุกโรงเรียนจะเจอเหมือนกันหมดคือจะมีเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกน่าจะเกิดจากปัจจัยหลายๆๆอย่าง,เป็นผลกระทบที่ได้รับมาจากสิ่งแวดล้อมเช่น ครอบครัว เพื่อน คุณครู ,ได้รับคำตำหนิ, การถูกล้อเลียนและการถูกหัวเราะเยาะเย้ย,การถูกดุว่า และการลงโทษ,การถูกข่มขู่ให้กลัว เป็นต้น ดังนั้นครูก็ต้องปรับพฤติกรรมทีละน้อยและให้คำชมเค้าเป็นการเสริมแรงท างบวก (Positive Reinforcement)หมายถึง สิ่งของ คำพูด หรือสภาพการณ์ที่จะช่วยให้พฤติกรรมเกิดขึ้นอีก หรือสิ่งทำให้เพิ่มความน่าจะเป็นไปได้ของการเกิดพฤติกรรม คุณครูอาจจะชมเมื่อนักเรียนทำสิ่งนั้นได้ดี เช่น เก่งมากค่ะ ดีมากค่ะ และยอดเยี่ยมมาก เป็นต้น
โดย พิมพ์ฤดี ภานุมาศจรัสวงค์ (2012-04-01 10:43:06) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะจะเห็นได้ว่าทุกโรงเรียนจะเจอเหมือนกันหมดคือจะมีเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกน่าจะเกิดจากปัจจัยหลายๆๆอย่าง,เป็นผลกระทบที่ได้รับมาจากสิ่งแวดล้อมเช่น ครอบครัว เพื่อน คุณครู ,ได้รับคำตำหนิ, การถูกล้อเลียนและการถูกหัวเราะเยาะเย้ย,การถูกดุว่า และการลงโทษ,การถูกข่มขู่ให้กลัว เป็นต้น ดังนั้นครูก็ต้องปรับพฤติกรรมทีละน้อยและให้คำชมเค้าเป็นการเสริมแรงท างบวก (Positive Reinforcement)หมายถึง สิ่งของ คำพูด หรือสภาพการณ์ที่จะช่วยให้พฤติกรรมเกิดขึ้นอีก หรือสิ่งทำให้เพิ่มความน่าจะเป็นไปได้ของการเกิดพฤติกรรม คุณครูอาจจะชมเมื่อนักเรียนทำสิ่งนั้นได้ดี เช่น เก่งมากค่ะ ดีมากค่ะ และยอดเยี่ยมมาก เป็นต้น
โดย พิมพ์ฤดี ภานุมาศจรัสวงค์ (2012-04-01 10:44:08) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะจะเห็นได้ว่าทุกโรงเรียนจะเจอเหมือนกันหมดคือจะมีเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกน่าจะเกิดจากปัจจัยหลายๆๆอย่าง,เป็นผลกระทบที่ได้รับมาจากสิ่งแวดล้อมเช่น ครอบครัว เพื่อน คุณครู ,ได้รับคำตำหนิ, การถูกล้อเลียนและการถูกหัวเราะเยาะเย้ย,การถูกดุว่า และการลงโทษ,การถูกข่มขู่ให้กลัว เป็นต้น ดังนั้นครูก็ต้องปรับพฤติกรรมทีละน้อยและให้คำชมเค้าเป็นการเสริมแรงท างบวก (Positive Reinforcement)หมายถึง สิ่งของ คำพูด หรือสภาพการณ์ที่จะช่วยให้พฤติกรรมเกิดขึ้นอีก หรือสิ่งทำให้เพิ่มความน่าจะเป็นไปได้ของการเกิดพฤติกรรม คุณครูอาจจะชมเมื่อนักเรียนทำสิ่งนั้นได้ดี เช่น เก่งมากค่ะ ดีมากค่ะ และยอดเยี่ยมมาก เป็นต้น
โดย พิมพ์ฤดี ภานุมาศจรัสวงค์ (2012-04-01 10:44:26) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะจะเห็นได้ว่าทุกโรงเรียนจะเจอเหมือนกันหมดคือจะมีเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกน่าจะเกิดจากปัจจัยหลายๆๆอย่าง,เป็นผลกระทบที่ได้รับมาจากสิ่งแวดล้อมเช่น ครอบครัว เพื่อน คุณครู ,ได้รับคำตำหนิ, การถูกล้อเลียนและการถูกหัวเราะเยาะเย้ย,การถูกดุว่า และการลงโทษ,การถูกข่มขู่ให้กลัว เป็นต้น ดังนั้นครูก็ต้องปรับพฤติกรรมทีละน้อยและให้คำชมเค้าเป็นการเสริมแรงท างบวก (Positive Reinforcement)หมายถึง สิ่งของ คำพูด หรือสภาพการณ์ที่จะช่วยให้พฤติกรรมเกิดขึ้นอีก หรือสิ่งทำให้เพิ่มความน่าจะเป็นไปได้ของการเกิดพฤติกรรม คุณครูอาจจะชมเมื่อนักเรียนทำสิ่งนั้นได้ดี เช่น เก่งมากค่ะ ดีมากค่ะ และยอดเยี่ยมมาก เป็นต้น
โดย พิมพ์ฤดี ภานุมาศจรัสวงค์ (2012-04-01 10:44:43) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะจะเห็นได้ว่าทุกโรงเรียนจะเจอเหมือนกันหมดคือจะมีเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกน่าจะเกิดจากปัจจัยหลายๆๆอย่าง,เป็นผลกระทบที่ได้รับมาจากสิ่งแวดล้อมเช่น ครอบครัว เพื่อน คุณครู ,ได้รับคำตำหนิ, การถูกล้อเลียนและการถูกหัวเราะเยาะเย้ย,การถูกดุว่า และการลงโทษ,การถูกข่มขู่ให้กลัว เป็นต้น ดังนั้นครูก็ต้องปรับพฤติกรรมทีละน้อยและให้คำชมเค้าเป็นการเสริมแรงท างบวก (Positive Reinforcement)หมายถึง สิ่งของ คำพูด หรือสภาพการณ์ที่จะช่วยให้พฤติกรรมเกิดขึ้นอีก หรือสิ่งทำให้เพิ่มความน่าจะเป็นไปได้ของการเกิดพฤติกรรม คุณครูอาจจะชมเมื่อนักเรียนทำสิ่งนั้นได้ดี เช่น เก่งมากค่ะ ดีมากค่ะ และยอดเยี่ยมมาก เป็นต้น
โดย พิมพ์ฤดี ภานุมาศจรัสวงค์ (2012-04-01 10:44:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับขมวีดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมการแก้ปัญหาการไม่พูดและไม่แสดงออกของระดับปฐมวัย เป็นกิจกรรมการแก้ปัญหาสำหรับเด็กที่ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดความกล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด ไม่กล้าทำ เกิดความกล้วคนแปลกหน้า พฤติกรรมเหล่านี้อาจมาจากพื้นฐานของครอบครัวที่มีความแตกต่างกัน ครูส่วนใหญ่จะพบปัญหานี้มากและพยายามที่จะหาวิธีการแก้ ซึ่งในระดับปฐมวัยการแก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซ้ำๆ หลายๆครั้ง และจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเพราะเด็กวัยนี้ต้องการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน การได้กระทะกิจกรรมร่วมกันจะทำให้เขามีเกิดความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียน และมีการสอดแทรกการพูด การออกเสียง ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าพูดมากขั้นอีกด้วย :tv12: :tv17: :tv18: :tv16:
โดย รุ่งนภา แก้วดวงดี (2012-04-02 16:47:24) [แสดงความคิดเห็น]
นี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ดิฉันรับชมโทรทัศน์ครู คุณครูสอนดีมากค่ะ สนุกสนาน น่าสนใจทุกขั้นตอน ดิฉันจะนำไปสอนเด็กบ้างนะคะ
โดย เครือวัลย์ คงจุ้ย (2012-04-02 22:58:24) [แสดงความคิดเห็น]
การนำของเล่น เข้ามาเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนเด็กในระดับปฐมวัย เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ ถือเป็นวิธีการดึงดูดให้เด็ก ๆ ได้มีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น เด็กๆ ดูมีความสุขกับการเรียนรู้มากเลยค่ะ และครูผู้สอนเองก็เป็นกันเองกับเด็ก ๆ ทุกคน ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่ เพราะการเตรียมการสอนที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
โดย สุพรรณี (2012-04-03 15:22:57) [แสดงความคิดเห็น]
การเตรียมความพร้อมด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย มีความสำคัญสำหรับเด็ก การนำของเล่น เข้ามาเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนเด็กในระดับปฐมวัย เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ การเตรียมการสอนที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ การนำของเล่น เข้ามาเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนเด็กในระดับปฐมวัย เป็นวิธีการดึงดูดให้เด็ก ๆ ได้มีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะคุณครูสอนดีมากค่ะ สนุกสนาน น่าสนใจทุกขั้นตอน
โดย วิชุดา อาลีมีนทร์ (2012-04-04 09:54:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่ดีมาก เพื่อที่เด็กจะได้มีพัฒนาด้านการพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้นการเตรียมความพร้อมด้านสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย มีความสำคัญสำหรับเด็ก สังคมจะทำให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นมากทีเดียวการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้อย่างเต็ม เด็กจะได้ความสนุกสนาน ร่าเริง มีความสุขบวกเข้าไปด้วย การนำของเล่นเข้ามาให้เด็กเล่น เป็นสิ่งที่ดี เพื่อเด็กจะได้เรียนปนเล่น ได้ความรู้ ไม่ใช่เล่นอย่างเดียว
โดย วิชุดา อาลีมีนทร์ (2012-04-05 09:31:51) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมให้เด็กได้มีความกล้าแสดงออก โดยการกล้าที่จะตอบคำถามเวลาครูที่ทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียนกับเพื่อนเป็นส่วนช่วยให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นโดยการนำกิจกรรมการเล่นชองเล่นมาเป็นอุปกรณ์ส่งเสริมให้เด็กได้มีความกล้าแสดงออก โดยการกล้าที่จะตอบคำถามเวลาครูที่ทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียนกับเพื่อนเป็นส่วนช่วยให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าการทำกิจรรมเป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ การเตรียมการสอนที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ได้ดีมาก
โดย จินดาพงษ์ประเสริฐ (2012-04-05 10:56:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้นี้ทำให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามความคิดที่ไม่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองตอบหรือพูดผิด ครูผ้สอนใช้ภาษาในการให้กำลังใจในทางบวกและสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเรียนผู้สอนสามารถเห็นถึอส่วนที่จะต้องพฤติกรรมที่ต้องแก้ไขหรือส่งเสริมให้กับนักเรียนเป็นรายคนได้การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพูดผู้สอนสามารถนำมาใช้รวมได้กับทุกกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม กิจกรรมนี้ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการพูดการแสดงออกเพียงอย่างเดียวแต่ยังให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วยค่ะ :tv18: :tv18:
โดย จรรยา ปองผาติพร (2012-04-05 11:16:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ของเด็กและค่านิยมอันพึงประสงค์ในเด็กปฐมวัยให้กับครู ในการจะนำไปใช้พัฒนาเด็กในการพัฒนาทางภาษา การสื่อสาร ด้านการพูด ความมั่นใจในตนเอง ความกล้าแสดงออก และที่สำคัญคือการรู้จักตนเองในการใช้สื่อ ซึ่งเป็นสื่อรูปธรรมที่เด็กสามารถหยิบจับและนำมาเล่น นำมาทำกิจกรรมได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการได้เล่น ได้ลงมือปฏิบัติเอง ทำให้เกิดประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก และสิ่งที่จะช่วยพัฒนาความกล้าแสดงออก การพูด การสื่อสารของเด็ก ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ หรือแม้แต่กับเพื่อนเอง ทำให้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และจะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีในทุกด้าน :tv03:
โดย จุฬาลักษณ์ อิ่นแก้ว (2012-04-06 12:26:04) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก โดยใช้บอลเรียกชื่อเป็นกิจกรรมสลายความกลังของเด็ก น่าสนใจมากโดยเริ่มสอนเด็กโดยการรู้จักเปล่งเสียงตามระดับของเสียง ทำให้เด็กมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออก ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจ เป็นการสอนที่ดีมากและสามารถนำไปใช้สอนกับเด็กปฐมวัยที่โรงเรียนเพื่อที่จะได้พัฒนาทางภาษาด้านการพูดทำให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านประสาทสำผัส สามารถพัฒนาการเด็กได้ครบทั้ง 4 ด้านได้ดีมาก
โดย ดารา บริราช (2012-04-08 21:38:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้เป็นแนวคิดให้กับครูรุ่นใหม่ใช้ในการจัดการกับเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัย ให้มีความกล้าแสดงออก กล้าที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้า ซึ่งเด็กในระดับนี้จะยังไม่คุ้นเคยกับคนแปลกหน้า การนำกิจกรรมบอลเรียกชื่อ หรือ กิจกรรมที่เน้นการแสดงออกนั้นยังเป็นการส่งผลให้เด็กที่ไม่มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ทำให้กล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงออกถึงความคิดของตนเอง ทำให้เด็กมีความสุขในการมาโรงเรียน อยากที่จะมาโรงเรียน อยากที่จะมาพบเพื่อน พบคุณครู และกิจกกรมนี้สามารถส่งผลให้เด็กเป็นคนกล้าแสดงออกในอนาคตอีกด้วย กิจกรรมนี้น่าจะมีการเผยแพร่ให้มากๆ โดยเน้นให้กับครูรุ่นใหม่ๆใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย ภาวิณี เรือนดี (2012-04-10 22:07:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากทำให้เด็กได้ปฎิบัติด้วยตนเองส่งผลทำให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าทำ กล้าพูด มีความสุขสนุกสนานและมีความเชื่อมั่นในตนเอง และการนำสื่อมาช่วยในการสอนทำให้เด้กสนใจมาก เป็นวิธีสอนที่เยี่ยมมาก
โดย มาลินี กุลจันทร์ (2012-04-11 00:41:59) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดีและง่ายเหมาะกับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะชั้นปฐมวัย 1 คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก ทุกกิจกรรมของครูสามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางภาษา ทักษะในการคิด การกล้าแสดงออก ทักษะทางสังคม พัฒนาการทางอารมณ์-จิตใจและส่งเสริมความคิดจินตนาการ ชอบกิจกรรมของคุณครูที่นำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมไม้วิเศษและการเล่าเรื่องของเด็ก ขอชื่นชมกับคุณครูที่คิดกิจกรรมได้ดีและเป็นประโยชน์สำหรับเด็กปฐมวัยมากค่ะ
โดย พิจิกา พุ่มสวัสดิ์ (2012-04-12 22:38:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนขอขอบคุณคุณครูที่มีความสามารถในการคิดเทคนิคใหม่ๆ เยื่ยมมากเลยค่ะ
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-04-16 13:45:46) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ คุณครูมีบุคลิกที่เป็นมิตรกับเด็ก เป็นกันเอง
เด็ก ๆ มีส่วนร่วมกับการปฏิบัติกิจกรรม จะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนค่ะ
โดย เพียรดี ไกรปก (2012-04-17 20:44:18) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาหนึ่งของเด็กในชั้นเรียน คือ ปัญหา การไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก แม้กระทั่งอยู่ในห้องเรียนกับเพื่อนๆ ก็ยังไม่กล้าพูดคุยแสดงออกกับเพื่อน เมื่อดูวิดิทัศน์นี้แล้ว สามารถนำกิจกรรมนี้มาใช้กับเด็กในห้องเรียนได้ โดยการให้เด็กร่วมทำกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่กับเพื่อนๆ อาจใช้กิจกรรมเดียวกับวิดิทัศน์ก็ได้ โดยการนำลูกบอลส่งต้อไปตามเพลงเรื่อยๆ เมื่อเพลงหยุด ลูกบอลหยุดอยูที่ใครให้เด็กคนนั้นบอกชื่อของตนเอง ถ้าในรอบแรกๆ เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกอาจไม่กล้าพูดชื่อตนเอง แต่พอหลายๆ ครั้งและได้รับการกระตุ้น และเริมสนุกสนานกับกิจกรรมแล้ว เด็กก็จะเริ่มผ่อนคลายเริ่มกล้สพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น
โดย กมลวรรณ อังศรีสุรพร (2012-04-18 20:35:34) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยนั้น กิจกรรมถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจแก่เด็กๆในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คุณครูได้จัดการเรียนการสอนแก่เด็กๆ กิจกรรมที่คุณครูกวางจัดให้เด็กๆนั้นจะเห็นได้ว่าคุณครูมีขั้นตอนในการนำสู่บทเรียนอย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้ลูกบอลเป็นสื่อละลายพฤติกรรมที่คุณครุทราบ รวมทั้งไม้วิเศษที่ทำให้เด็กๆเกิดความมั่นใจที่จะพูดหรือบอกความต้องการของตน ทุกๆกิจกรรมที่คุณครูกวางแนะนำล้วนทำให้เด็กๆสามารถพัฒนาศักยภาพในความเป็นผู้นำได้คะ
โดย สุนันทา ทองพันชั่ง (2012-04-19 15:00:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมกิจกรรมการสอนคุณครูและเด็กๆน่ารักมากเป็นกิจกรรมที่สนุกมากทำให้เด็กไม่เบื่อ มีสิ่งจูงใจให้เด็กได้พูด ได้แสดงออก รู้จักอดทนรอคอยตามลำดับก่อนหลัง มีระเบียบวินัย ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน ยอมรับและชื่นชมความสามารถของผู้อื่น เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมากสามารถพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และบูรณาการเข้ากับการสอนทั้ง 6 กิจกรรมได้ ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่ชี้แนะ จะนำไปปรับใช้กับด็กๆที่โรงเรียนคะ
โดย สุภาพร ทรงวิชัย (2012-04-19 16:23:23) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและไม่กล้าแสดงออกของเด็กระดับปฐมวัย ครูจะต้องใช้ความสมารถอย่างสูงเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความสนใตอยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ครูต้องสร้างสัมพันธ์อันดีเพื่อเสริมแรงให้กับเด็กทำให้เด็กเกิดความสนุนสนาน และร่่วมกับเพื่อน ๆ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และได้แสดงความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ และสามารถพูดคุยเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้โดยมีรูปภาพประกอบ และครูคอยช่วยเหลือให้กำลังใจเด็กจะทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และครูสามารถนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ :tv12: :tv12: :tv12:
โดย วาสนา บุญมาศ (2012-04-19 21:08:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิควิธีการสอนของคุณครูฐาวดีมาก เพราะว่า เป็นการสอนที่สนุกและนำเกมเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถทำให้เด้กนักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งและไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียนและเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของคุณครูและเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรและการนำกิจกรรมอันหลากหลายเข้ามาประกอบการสอน ทำให้นักเรียนซึบซับเนื้อหาความรู้้ ด้วยความเข้าใจ ก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน และฝังลึก การนำกลองเข้ามาใช้เพื่อเรียกสมาธิของนักเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณครูก็น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้และสามารถเป็นตัวอย่างที่ในกับคุณครูทุกท่านอีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:48:14) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับประโยชน์จากการเข้ามาชมมากเลยได้วีธีการจะนำไปใช้กับเด็กของเราเพราะเด็กๆจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกพอให้ออกไปพูดหรือเล่าเรื่องราวต่างๆก็จะพูดเสียงเบามากหรือบางคนก็จะทำท่าจะร้องไห้จะพบบ่อย คนที่กล้าก็จะออกมาทำซ้ำๆบ่อยๆ พอได้มาชมแล้วได้วิธีการแล้ว เกิดประโยชน์ และจะได้ฝึกให้เด็กได้เกิดความเชื่อมั่น ฝึกการคิดและจินตนาการ และมีอุปกรณ์มาเป็นต้วช่วย คิดค้นหาแรงจูงใจเอามาทำกิจกรรม ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้กลไกจากร่างกายของเรา ขอขอบคุณที่ทางรายการได้นำสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะ เกิดประโยชน์กับครูทุกท่านค่ะ :tv15:
โดย จงกล จิรธรภักดี (2012-04-20 21:52:55) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก เพราะกิจกรรมนี้หาสิ่งจูงใจที่เด็กๆ ชอบมาทำให้เด็กอยากพูด และพูดออกมาโดยที่เค้าลืมว่าตัวเองไม่อยากพูดเลย :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ศิรินทิพย์ ถุงจันทร์แก้ว (2012-04-21 10:35:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ ในการเผยแพร่เทคนิคการจัดกิจกรรมของคุณครู ได้ประโยชน์มาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเองได้ เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้กล้าพูด กล้าแสดงออก ชอบวิธีส่งบอลบอกชื่อมาก เพราะคุณครูได้นำเอาสื่อที่อยู่รอบตัวมาใส่กิจกรรมได้เหมาะสมมาก และการให้เด็กเล่าเรื่องหรือพูดโดยใช้ไม้วิเศษ เป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับเด็ก อยู่บนพื้นฐานจิตวิทยาของเด็ก ดีมาก และการสอนของคุณครูได้ทำให้เราเห็นความสดใสของเด็กในการเล่านิทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณครูหลายท่าน ชอบเล่าจากหนังสือ แต่การเล่าจากรูปภาพให้เด็กแต่งเรื่อง น่าสนใจและดีมากสำหรับเด็กปฐมวัย
โดย น้ำผึ้ง สุสี (2012-04-22 14:39:40) [แสดงความคิดเห็น]
ครูที่สอนในที่ดูนี้สอนได้ประทับใจมีเทคนิคดี ดูเป็นธรรมชาติ เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยปัญหาเด็กในชั้นเรียน คือ การไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก แม้กระทั่งอยู่ในห้องเรียนกับเพื่อนๆ ก็ยังไม่กล้าพูดคุยแสดงออกกับเพื่อน เมื่อดูวิดิทัศน์นี้แล้ว สามารถนำกิจกรรมนี้มาใช้กับเด็กในห้องเรียนได้ โดยการให้เด็กร่วมทำกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่กับเพื่อนๆ อาจใช้กิจกรรมเดียวกับวิดิทัศน์ก็ได้ โดยการนำลูกบอลส่งต้อไปตามเพลงเรื่อยๆ เมื่อเพลงหยุด ลูกบอลหยุดอยูที่ใครให้เด็กคนนั้นบอกชื่อของตนเอง ถ้าในรอบแรกๆ เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกอาจไม่กล้าพูดชื่อตนเอง แต่พอหลายๆ ครั้งและได้รับการกระตุ้น และเริมสนุกสนานกับกิจกรรมแล้ว เด็กก็จะเริ่มผ่อนคลายเริ่มกล้พูดกล้าแสดงออกมากขึ้นส่วนกิจกรรมสุดท้ายเป็นการฝึกให้เด้กได้พูดตามจินตนาการของตนเองกิจกรรมนี้ดีมากๆดิฉันเองจะนำไปเป็นแบบในการสอนอย่างแน่นอน :tv07:
โดย เบญจวรรณ สาตจีนพงษ์ (2012-04-22 14:55:28) [แสดงความคิดเห็น]
เคยได้ดูตอนนี้ แล้วเอามาใช้กับกิจกรรมโดยใช้ธงชาติ เพราะว่าช่วงที่จัดกิจกรรมครูพี่เลี้ยงไปอบรมเรื่องอาเซียนมา เลยทำธงชาติสมาชิกอาเซียน แล้วให้เด็ก จับกลุ่มคนที่ได้ธงชาติเหมือนกัน เมื่อเด็กๆ จับกลุ่มธงชาติเหมือนกัน ให้เด็กๆ สังเกตุว่าครูชูธงชาติใดขึ้นมา ให้เด็กๆ ทำท่าทางโดยครูอีกคนเปิดเพลงให้ จากที่ครูสังเกตเด็กมาตลอดว่าเด็กที่สอนอยู่มีปัญหาเรื่องการขาดความกล้าแสดงออก เมื่อทำกิจกรรมนี้ เด็กๆ ทุกคนก็ทำท่าทางได้ทุกคน ทำให้วันที่จัดกิจกรรมนั้นทำให้เราซึ่งเป็นครูมีความสุขมากเลยค่ะ ว่าเราค้นพบวิธีเสริมความกล้าแสดงออกให้เด็กทำให้เค้ามีความมั่นใจและพัมนาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
ขอบคุณรายการนี้มากๆ ค่ะ
โดย ศรินยา สุทธินนท์ (2012-04-22 18:41:50) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นเด็ก ๓ ด้าน พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านภาษา ทางด้านการสื่อสาร พัฒนาการด้านความคิดรวบยอดสามารถสังเคราะห์ความคิดของตนเองออกมาได้ การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ ธรรมชาติของเด็กจะชอบเล่นของเล่น โดยการพูดชื่อของตนเองออกมาและให้เด็กทราบที่มาของเสียงของตนเอง และความหนักเบาของเสียงตัวอย่างเช่น ช้าง กับไก่ และใหเด็กแสดงออกอย่างเข้าใจ และเด็กจินตนาการและให้เด็กเล่านิทานที่มีเสียงสัตว์ให้เด็กเห็นความแตกต่าง
โดย อารมณ์ กอวชิรพันธ์ (2012-04-23 09:42:58) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการสอนของครูเป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นกิจกรรมที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ได้กับเด็กที่ขาดความมั่นใจ ในการแสดงออก การพูด และเป็นการเสริมแรงจูงใจให้กับเด็กๆ มีการพาเด็กเล่นเกมส์อย่างสนุกสนาน เด็กที่พูดไม่ชัด ก็จะกล้าที่จะพูดให้ผู้อื่นได้ยินจากความสนุกสนานโดยไม่รู้ตัว สามารถนำกิจกรรมการรับส่งลูกบอลไปเล่นกับผู้ปกครองที่บ้านได้อีก กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับคุณครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่งค่ะ และกิจกรรมไม้คฑาวิเศษเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความกล้าให้กับด็กมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กเกิดจินตนาการ เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ m:tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-04-24 13:29:33) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนระดับปฐมวัยเป็นวัยที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกับเพื่อนถ้าครูผู้สอนมีความเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน เพราะ นักเรียนบางคนจะกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว แต่ก็มีนักเรียนบางคนที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งจะเป็นปัญหาได้ในอนาคต คุณครูนำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เช่น บอลเรียกชื่อ - กิจกรรมนี้จะเป็นละลายความกลัว ของนักเรียนได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก ดีมากคะ
โดย นูรวาฮีดา อัลฮาซานี (2012-04-24 21:46:24) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมได้น่าสนใจ ชอบมากค่ะเพราะกำลังจะทำผลงานเกี่ยวกับการพูดของเด็กปฐมวัย
โดย จุฑามาศ วงค์ญาติ (2012-04-25 10:42:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ โดยปกติถ้าสอนเอง ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน บางครั้งก็เบื่อ แต่ เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆทำความเข้าใจกับเด็ก ๆ ของเราทุกคนนะค่ะ
โดย นุกูล งามขำ (2012-04-25 10:56:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ โดยปกติถ้าสอนเอง ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน บางครั้งก็เบื่อ แต่ เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆทำความเข้าใจกับเด็ก ๆ ของเราทุกคนนะค่ะ
โดย นุกูล งามขำ (2012-04-25 10:58:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ โดยปกติถ้าสอนเอง ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน บางครั้งก็เบื่อ แต่ เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆทำความเข้าใจกับเด็ก ๆ ของเราทุกคนนะค่ะ
โดย นุกูล งามขำ (2012-04-25 11:00:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ โดยปกติถ้าสอนเอง ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน บางครั้งก็เบื่อ แต่ เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆทำความเข้าใจกับเด็ก ๆ ของเราทุกคนนะค่ะ
โดย นุกูล งามขำ (2012-04-25 11:00:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ โดยปกติถ้าสอนเอง ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน บางครั้งก็เบื่อ แต่ เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆทำความเข้าใจกับเด็ก ๆ ของเราทุกคนนะค่ะ
โดย นุกูล งามขำ (2012-04-25 11:00:04) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิดิทัศน์รายการนี้มากเลยค่ะ กิจกรรมน่าสนใจ คุณครูเข้าใจพํฒนาการเ็ด็กและมีเทคนิคการสอนที่เร้าความสนใจทั้งภาษา ท่าทาง ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนใกล้ๆตัว มีความเป็นกันเองกับเด็กๆ ยิ้มเก่ง ทำให้เด็กๆ รู้สึก สนุก ผ่อนคลายสนุกสนาน หลังจากดูแล้วก็จะนำเอาเทคนิคและวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้เพราะทุกปี จะมีเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกบ้าง พูดค่อย ไม่ค่อยพูด และชอบพูดตะโกนเสียงดัง คาดว่าวิธีการสอนแบบนี้จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้
โดย ปรียาภรณ์ ทดดอน (2012-04-25 22:11:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมครูฐาวดีว่าเป็นผู้ที่มีบุคลิกในการที่จะเป็นครูปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำเสียง การจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน ดูสีหน้าแววตาของเด็กบ่งบอกว่ามีความสุข (ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจเมตตา พาเด็กสนุก...คุณมีครบหมดเลย...ขอแสดงความชื่นชมอีกคร้ังค่ะ)
โดย วชิรา ไล้ทิม (2012-04-26 14:56:32) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเป็นอนาคตของชาติ ควรได้รับการศึกษาที่ดีๆ และถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ชอบบรรยากาศการเรียน การสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน เยี่ยมจริงๆค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ดีค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ :tv10:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 09:07:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด กล้าแสดงออก ทำให้ผู้เรียนมีความชัดเจนกล้าสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่ใช้นั้นยังช่วยฝึกฝนทักษะการฟังและเป็นการฝึกสมาธิให้กับผู้เรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย การเลือกใช้กิจกรรมที่ใกล้ตัวและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมจะทำให้นักเรียนมีความสนใจและจดจำได้นานมากยิ่งขึ้นนับว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีสมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนต่อไป :tv15:
โดย ฮาดามี มะแิิอเคียน (2012-04-27 09:20:36) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำรับเด็กเล็กโดยเฉพาะเด้กอนุบาลต้องมีการฝึกให้เด็กรู้จักการกล้าแสดงออกซึ่งเป็นการที่จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนและทำให้เกิดการมีการปฎิสัมพันธืกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมก็จะเป้นกระการฝึกฝนให้เกิดในทักษะการฟะงและเป็นกระบวนการฝึกสมาธิให้กับผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นเช่นกิจกรรมในห้องเรียนตลอดจนเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-04-27 10:24:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ทำให้เกิดเป็นแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนหรือการจัดการสอนเพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกมีความสุขในการเรียนรู้ สามารถนำเทคนิคการสอนการจัดกิจกรรมเหล่านี้มาแก้ปัญหาเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่ค่อยพูด ไม่กล้าพูด ไม่กล้าตอบคำถาม หรือเด็กที่ชอบตะโกนเสียงดังปรับแก้พฤติกรรมเหล่านี้ของเด็กๆ ได้ ซึงการตะโกนเสียงดังของเด็กๆ อาจทำให้เด็กบางคนไม่กล้าพูดหรือแสดงออกไปเลย ดังนั้น กิจกรรมนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
โดย พิชญา มาณี (2012-04-27 11:38:04) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า เป็นเทคนิคการสอนที่ดี ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นรากฐานของการเรียนรู้ ถ้าในช่วงปฐมวัยเด็กไม่กล้าพูดหรือแสดงออกพอนักเรียนขึ้นไประดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา นักเรียนก็จะไม่กล้าพูดหรือแสดงออก อาจทำให้นักเรียนไม่มีส่วนรวมในการเรียนการสอน ไม่สนุกในการเรียนและรวมถึงการไม่อยากมาโรงเรียนด้วย เทคนิคนี้ไม่ใช่จะใช้ในห้องเรียนเท่านั้นใครมีลูกหลานก็นำไปใช้ได้ ขอบคุณครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้าที่นำเทคนิคนี้ม่เผยแพร่ค่ะ
โดย ชุติมา ลายทอง (2012-04-27 16:39:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ โดยปกติถ้าสอนเอง ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน บางครั้งก็เบื่อ แต่ เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆทำความเข้าใจกับเด็ก ๆ ของเราทุกคนนะค่ะ เราต้องเอาใจใส่กับเด็กคิดเราต้องคิดว่าเด็กทุกคนมีพื้นฐานมาไม่เท่ากันแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้
โดย ธิราพร ดวงงแสงจันทร์ (2012-04-27 17:27:30) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดีและง่ายเหมาะกับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 1 คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก ทุกกิจกรรมของครูสามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางภาษา ทักษะในการคิด การกล้าแสดงออก ทักษะทางสังคม พัฒนาการทางอารมณ์-จิตใจและส่งเสริมความคิดจินตนาการ ชอบกิจกรรมของคุณครูที่นำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมไม้วิเศษและการเล่าเรื่องของเด็ก ขอชื่นชมกับคุณครูที่คิดกิจกรรมได้ดีและเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนปฐมวัยและเด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านเป็นอย่างดีค่ะ
โดย อุไร ตอนศรี (2012-04-27 21:56:13) [แสดงความคิดเห็น]
เคยไปดูงานที่รร.ของนี้ตอนเรียนโทครั้งนึง ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ผมชอบมากเลยครับกับคุณครูที่มีวิธี เทคนิคแปลกๆใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน คุณครูฐาวดีทำเรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างง่ายๆ การสอนแบบนี้แหละจะทำให้เด็กพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคน ดีใจครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาชมตอนนี้ และขอบคุณคุณครูที่ทำให้อิ่มเอมกับการมีเพื่อนร่วมวิชาชีพที่มีอุดมการณ์เดียวกัน พัฒนาต่อไปและนำมาถ่ายทอดอีกนะครับครู ผมเชื่อว่าครูต้องมีอะไรเจ๋งๆเยอะแน่เลยขอชื่นชมเต็มที่ครับ จะติดตามผลงานอีกนะ
โดย จักรวุธ สุขผลิน (2012-04-28 08:32:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่น่าสนใจมากๆ สามารถนำมาปรับใช้ในการสอนของครู การสอนแบบนี้จะทำให้เด็กสนใจ สนุกกับการสอน เด็กได้ฝึกพุูด ออกเสียง จากภาพที่ครูกำหนดไว้จากจินตนาการของตนเอง ซึ่งครูจะสามารถประเมินได้ว่าเด็กแต่ละคนเข้าใจหรือพัฒนาหรือไม่ได้ การสอนแบบนี้ช่วยให้เด็กรู้จักกล้าแสดงออก กล้าที่จะพูด และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี กิจกรรมการสอนแบบนี้อยากให้ครูไทยได้ดูและนำไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะทำให้เด็กได้พัฒนาทางด้านการพูด และกล้าแสดงออกมากขึ้น
โดย ศิริลักษณ์ หมื่นกันยา (2012-04-28 10:10:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสังเกตครูสอนดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นมุ่งเน้นเด็ก ๓ ด้าน พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านภาษา ทางด้านการสื่อสาร พัฒนาการด้านความคิดรวบยอดสามารถสังเคราะห์ความคิดของตนเองออกมาได้ การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ ธรรมชาติของเด็กจะชอบเล่นของเล่น โดยการพูดชื่อของตนเองออกมาและให้เด็กทราบที่มาของเสียงของตนเอง และความหนักเบาของเสียงตัวอย่านการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ สุดท้ายเด็กก็เกิดมีความมั่นใจในตนเอง
โดย ศิริวรรณ โล้วิชากรติกุล (2012-04-28 13:05:37) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ของคุณครูจัดได้ดีมากค่ะ เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กให้กล้าแสดงออก และใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย เด็กบางคนจะกล้าพูด กล้าแสดงออก แต่ก็มีเด็กบางคนที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับ ครูในการจัดกิจกรรม การนำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหา จะเป็นละลายความกลัว ของเด็กได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก เป็นการใช้กิจกรรมในการแก้ปัญหาได้ดีมากค่ะ
โดย ดลนภัส ขจรวุฒิวรเดช (2012-04-28 15:19:29) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการในการแก้ไขการพูด
ในเบื้องต้นนั้น นักแก้ไขการพูดจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาด้านภาษาและด้านการพูดของเด็ก แต่ละคน ซึ่งการที่เด็กมีปัญหาล่าช้าด้านการพูดอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรเตรียม ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการในด้านต่างๆ ของลูกมาด้วย เช่น ลูกพูดได้เมื่ออายุเท่าไหร่ หรือเคยพูดได้แล้วมาหยุด พูดไปเมื่ออายุเท่าไหร่ แต่ก่อนอื่นเด็กควรได้รับการตรวจวัดระดับการได้ยินเพื่อความแน่ใจว่า ปัญหาด้านการพูดของเด็กนั้นไม่ได้เกิดจากความบกพร่องด้านการได้ยิน
นอกจากนี้ การสังเกตพฤติกรรมของเด็กโดยผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมต่างๆ ก็เป็นการช่วยค้นหาสาเหตุของปัญหาด้านการพูดได้อีกทางหนึ่ง ตัวอย่าง เช่น ถ้าเด็กยังเล่นของเล่นไม่เป็น หรือขณะเล่นเด็กมีสมาธิสั้นมาก วอกแวกง่าย เดินมากกว่านั่งเล่น อาจกล่าวได้ว่า เด็กมีปัญหาด้านการพูดจากผลกระทบของภาวะอาการสมาธิสั้น ลำดับต่อไปควรทำการประเมินพัฒนาการด้านการรับรู้ภาษาว่าเด็กมีพัฒนาการอยู่ในระดับใด เหมาะสมกับวัยหรือไม่ ซึ่งอาจทำการประเมินด้วยแบบทดสอบมาตรฐานของ Boehm
อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบปัญหาด้านภาษาและการพูดของลูกน้อยว่าอยู่ในระดับใดนั้น ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร การปรึกษานักแก้ไขการพูดเพียงครั้ง สองครั้งอาจยังไม่สามารถบอกถึงสาเหตุของปัญหาได้อย่างครบถ้วน เพราะฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่จะต้องใจเย็นและ มีความอดทน อีกทั้งยังต้องให้ความร่วมมือกับนักแก้ไขการพูดอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ
ส่วนวิธีการแก้ไขการพูดนั้นจะขึ้นอยู่กับปัญหาของเด็กแต่ละคน ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กมีความบกพร่องในการใช้อวัยวะในการพูดนักแก้ไขการพูดก็จะแก้ไขโดยเน้นให้เด็กสามารถใช้อวัยวะต่างๆ ในการพูดได้ดีขึ้น เช่น การดูด การเป่า เลียริมฝีปาก แลบลิ้น เคี้ยว อ้า-หุบปาก ฯลฯ จากนั้นจึงฝึกวางลิ้นให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ฝึกเคลื่อนไหวริมฝีปากร่วมกับการผ่อนลมออกทางปากให้ถูกต้อง เป็นต้น หรือในกรณีเด็กยังพูดไม่ได้อาจจะเริ่มต้นให้เด็กรู้จักเอาลมออกจากปากก่อนโดยใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น กิจกรรมเป่านกหวีด เป่าฟองสบู่ เป่าเทียน เป็นต้น จากนั้นจึงทำการฝึกด้านการรับรู้ภาษาจนถึงการออกเสียงพูดตามลำดับ
โดย สุนิตสา อรุณสิงคะ (2012-04-28 17:28:06) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมกิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดีแล้ว ทำให้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่าย ๆ ที่นำเอา กิจกรรมการเล่นเกม มากระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกโดยที่ตนเองไม่ได้รู้สึกเป็นการบังคับ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก เน้นให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างมากยิ่งขึ้น ช่วยฝึกทักษะการฟัง การพูดและสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในหลาย ๆ ด้านได้อีกด้วย :tv15:
โดย ปารีดะห์ มะดาโอะ (2012-04-29 07:32:16) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมกิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกับเพื่อน เด็กบางคนจะกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว แต่ก็มีเด็กบางคนที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งจะเป็นปัญหาได้ในอนาคต ครูฐาวดี ทองขะโชค ครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า จึงคิดนำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหา เหล่านี้ โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เช่น บอลเรียกชื่อ - กิจกรรมนี้จะเป็นละลายความกลัว ของเด็กได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด
:tv15: :tv17: :tv17:
โดย พงษ์ภัทร์ โพธิเลิศ (2012-04-29 22:41:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจต่อนักเรียนที่มีปัญหาและเป็นการที่ครูจะได้รับการเรียนรู้จากการสัมนา ครั้งนี้เปิดโอกาศให้ได้เข้าถึงการเข้าใจและการดูแลนักเรียน ก่อนอื่นต้องขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูมากที่ให้โอกาศในการเปิดกิจกรรมในครั้งเป็นกิจกรรมที่มากๆๆสนุกดีมีกิจกรรมตามฐานที่เปิดโอกาสให้เห็น เป็นการสอนที่น่ารัก เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆมากค่ะ ซึ่งเด็กอนุบาลที่โตขึ้นมาอีก ก็สามารถนำประยุกต์และเพิ่มเติมได้อีก และการสอนที่สอนทำให้เด็กๆดูสนุกและไม่น่าเบื่อ เพราะได้พูด ได้ออกมาแสดงความสามารถที่ตัวเองมี และมีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการออกมาพูด โดยเราอาจใช้สิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในห้อง ซึ่งบางทีเด็กๆไม่ได้สนใจ แต่พอครูได้นำมาเป็นสื่อในการสอนและทำกิจกรรมก็อาจทำให้เด็กๆสนใจมากขึ้นอีกด้วย ขอบอกว่าการสอนแบบนี้เหมาะสมกับเด็กๆมากเลยค่ะ ครูเก่งมากที่สอนให้เด็กได้สนุกแบบนี้ เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกับเพื่อน เด็กบางคนจะกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว แต่ก็มีเด็กบางคนที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งจะเป็นปัญหาได้ในอนาคต ครูฐาวดี ทองขะโชค ครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า จึงคิดนำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหา เหล่านี้ โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เช่น บอลเรียกชื่อ - กิจกรรมนี้จะเป็นละลายความกลัว ของเด็กได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย วรรณิภา โสมกุล (2012-04-30 15:36:07) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรมนี้ช่วยให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออกโดยที่เด็กไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้พูดให้ทำโดยใช้สื่อเช่นบอล ไม้วิเศษ เด็กกล้าแสดงออกโดยมีความเชื่ออย่างที่ครูบอกและเพลิดเพลินด้วยความคิดของครู ของเพื่อน และมีความมั่นใจในความคิดตนเองได้ ชอบมากท่เล่านิทานตามภาพเด็กสื่อสารได้ดีมาก กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดีและง่ายเหมาะกับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 1 คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก
โดย สถาพร หาดสาร (2012-05-03 10:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่ารักมากค่ะ และมีลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พี่ไม่ได้สอนในระดับชั้นอนุบาล แต่พี่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเด็ก ๆ ในห้องของพี่ก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกัน เปิดเทอมใหม่พี่จะลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูค่ะ จากที่พี่ดูใน
คลิปเด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมดีมาก คุณครูก็มัความเป็นกันเองกับเด็ก ๆ ดีมาก น่ารักมากค่ะขอชื่นชมขอบคุณมากสำหรับเทคนิคดี ๆ ที่ต้องบอกต่อ (พี่จะดาวน์โหลดไปให้เพื่อน ๆ ที่สอนในระดับชั้นอนุบาลดูด้วย)
โดย ยุวดี นุชทรัพย์ (2012-05-04 08:22:39) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv15:ฝึกสร้างสรรค์ด้วยศิลปะกิจกรรมผสมผสาน
ฝึกให้เด็กรู้จักอุปกรณ์ในท้องถิ่น และการเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอกับจำนวนเด็ก
1. ฝึกการตั้งคำถาม โดยการให้เด็กสัมผัส
2. ฝึกการเปรียบเทียบ
3. ฝึกกล้ามเนื้อมือ การจินตนาการและการเล่าเรื่องจากสิ่งประดิษฐ์ที่เด็กทำขึ้นมาโดยที่ครูไม่ปฏิเสธความคิดของเด็กไม่เปรียบเทียบผลงานของเด็ก สามารถนำไปใช้กับกิจกรรมส้รางสรรค์ แบะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ :tv17: :tv15:
โดย ทรรศทรวง ภูธานี (2012-05-04 10:18:24) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ สำหรับดิฉันสอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษจำเป็นมากที่เด็กต้องกล้าพูดออกมา เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆคนที่รักเด็กๆเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพื่ออนาคตของชาติ :tv17: :tv17:
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-04 17:54:38) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ สำหรับดิฉันสอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษจำเป็นมากที่เด็กต้องกล้าพูดออกมา เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆคนที่รักเด็กๆเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพื่ออนาคตของชาติ :tv17: :tv17:
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-04 17:54:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ สำหรับดิฉันสอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษจำเป็นมากที่เด็กต้องกล้าพูดออกมา เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆคนที่รักเด็กๆเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพื่ออนาคตของชาติ :tv17: :tv17:
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-04 17:54:52) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ สำหรับดิฉันสอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษจำเป็นมากที่เด็กต้องกล้าพูดออกมา เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆคนที่รักเด็กๆเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพื่ออนาคตของชาติ :tv17: :tv17:
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-04 17:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ สำหรับดิฉันสอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษจำเป็นมากที่เด็กต้องกล้าพูดออกมา เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆคนที่รักเด็กๆเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพื่ออนาคตของชาติ :tv17: :tv17:
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-04 17:54:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการแสดงออกของเด็กๆทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นการคิดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยค่ะ สำหรับดิฉันสอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษจำเป็นมากที่เด็กต้องกล้าพูดออกมา เมื่อดูวีดีโอชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้ และไม่ว่าจะเป็นการสอนวิชาอะไรเด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆคนที่รักเด็กๆเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพื่ออนาคตของชาติ :tv17: :tv17:
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-04 17:55:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่ากิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กไม่พูดและไม่กล้าแสดงออกนั้น ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับเด็ก ทำให้เด็กไม่รู้สึกอายแต่กลับรู้สึกสนุกและยังช่วยกระตุ้นความสามารถด้านการคิด ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรเตรียม ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการในด้านต่างๆ ของลูกมาด้วย เช่น ลูกพูดได้เมื่ออายุเท่าไหร่ หรือเคยพูดได้แล้วมาหยุด พูดไปเมื่ออายุเท่าไหร่ แต่ก่อนอื่นเด็กควรได้รับการตรวจวัดระดับการได้ยิน เด็กๆกล้าแสดงออกย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้คุณครูทุกๆคนที่รักเด็กๆเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพื่ออนาคตของชาติ
โดย จารุรินทร์ โชคเหมาะ (2012-05-07 14:52:55) [แสดงความคิดเห็น]
เจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะ ตอนลงไปช่วยสอนปฐมวัย ในช่วงที่ครูปฐมวัยลาคลอด พยายามทำทุกวิถีทางให้เด็กคนนั้นกล้าพูด กล้าแสดงออก แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะไม่ว่าครูจะถามอะไร เขาจะไมพูด หาวิธีการอยู่นาน พยายามพูดคุย ชมเชย ให้แรงเสริมทุกอย่าง ใช้เวลานานมากกว่าเด็กจะยอมพูดด้วย พอมาเห็นวิธีการของคุณครูแล้ว น่าจะดูตั้งนานแล้วนะเนี่ย ถ้าได้ดูก่อนหน้านี้ คงจะมีประโยชน์มาก ไม่เป็นไรค่ะ กำลังจะลงไปสอนปฐมวัยอีกครั้ง จะนำวิธี่การนี้ไปใช้ค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 19:24:44) [แสดงความคิดเห็น]
เจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะ ตอนลงไปช่วยสอนปฐมวัย ในช่วงที่ครูปฐมวัยลาคลอด พยายามทำทุกวิถีทางให้เด็กคนนั้นกล้าพูด กล้าแสดงออก แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะไม่ว่าครูจะถามอะไร เขาจะไมพูด หาวิธีการอยู่นาน พยายามพูดคุย ชมเชย ให้แรงเสริมทุกอย่าง ใช้เวลานานมากกว่าเด็กจะยอมพูดด้วย พอมาเห็นวิธีการของคุณครูแล้ว น่าจะดูตั้งนานแล้วนะเนี่ย ถ้าได้ดูก่อนหน้านี้ คงจะมีประโยชน์มาก ไม่เป็นไรค่ะ กำลังจะลงไปสอนปฐมวัยอีกครั้ง จะนำวิธี่การนี้ไปใช้ค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 19:26:18) [แสดงความคิดเห็น]
เจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะ ตอนลงไปช่วยสอนปฐมวัย ในช่วงที่ครูปฐมวัยลาคลอด พยายามทำทุกวิถีทางให้เด็กคนนั้นกล้าพูด กล้าแสดงออก แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะไม่ว่าครูจะถามอะไร เขาจะไมพูด หาวิธีการอยู่นาน พยายามพูดคุย ชมเชย ให้แรงเสริมทุกอย่าง ใช้เวลานานมากกว่าเด็กจะยอมพูดด้วย พอมาเห็นวิธีการของคุณครูแล้ว น่าจะดูตั้งนานแล้วนะเนี่ย ถ้าได้ดูก่อนหน้านี้ คงจะมีประโยชน์มาก ไม่เป็นไรค่ะ กำลังจะลงไปสอนปฐมวัยอีกครั้ง จะนำวิธี่การนี้ไปใช้ค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 19:27:00) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างแรงจูงใจโดยใช้ลูกบอล(โดราเอมอน) พูดชื่อตัวเอง น่าเอามาใช้กับเด็กได้ดีนะคะ น่าจะสนุก กิจกรมนี้ช่วยให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออกโดยที่เด็กไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้พูดให้ทำโดยใช้สื่อเช่นบอล ไม้วิเศษ เด็กกล้าแสดงออกโดยมีความเชื่ออย่างที่ครูบอกและเพลิดเพลินด้วยความคิดของครู ของเพื่อน และมีความมั่นใจในความคิดตนเองได้ กิจกรรมของครูสามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางภาษา ทักษะในการคิด การกล้าแสดงออก ทักษะทางสังคม พัฒนาการทางอารมณ์-จิตใจและส่งเสริมความคิดจินตนาการ ชอบกิจกรรมของคุณครูที่นำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมไม้วิเศษและการเล่าเรื่องของเด็ก ขอชื่นชมกับคุณครูที่คิดกิจกรรมได้ดีและเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนปฐมวัยและเด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านเป็นอย่างดีค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย จินัญญา มอนไธสง (2012-05-10 11:00:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ จะใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็กกล่้าแสดงออก
โดย วิไลวรรณ ใจนวล (2012-05-21 18:37:33)
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ น่าจะเป็นกิจกรรมที่ครูสามารถนำมาใช้ในสัปดาห์แรกของการเปิดโรงเรียน เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูกับเด็ก ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เกิดความรักในโรงเรียน ครู และกิจกรรม....
โดย ภัทราลักษณ์ ดู่มณ๊ (2012-05-11 17:05:24) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนเก่งค่ะ :tv15:
โดย เมทินี กวีกิจประเสริฐ (2012-05-11 21:31:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนวตกรรมที่ดี ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญาได้ดีที่สำคัญครูใช้เทคนิคการใช้คำถามที่ดีมากสามารถดึงพฤติกรรมการพุดออกจากเด้กได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมค่ะ
โดย โสภิณ ชูเมือง (2012-05-12 08:26:03) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก คุณครูสอนได้เก่งมาก คุณครูปฐมวัยน่าจะดูรายการโทรทัศน์ครูในระดับที่สอนให้มากๆ เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่สอนเด็กหรือผู้ที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ดูแล้วชื่นชมครูผู้สอนมาก สอนสนุก เด็กเรียนรู้ได้ไว กล้าพูด กล้าแสดงออก กิจกรรมต่างๆที่จัดให้เด็กได้เรียนรู้ เด็กทุกคนกล้าแสดงออกไม่มากก็น้อยตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สอนจากเรื่องง่ายไปสู่เรื่องที่ยากตามลำดับขั้นตอนได้ดีที่สุด
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-15 20:31:57) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออกของครูกวางมีการแก้ปัญหาได้ดีมากเป็นแนวทางการสื่อสารและตอบสนองที่ดีมากขอชมเชยค่ะ ดูแล้วมีความสูขดูซ้ำหลายครั้งแล้วและจะจดจำไปใช้ในชั้นเรียนมีประโยชน์มากถ้าคูรท่านอื่นนำไปใช้และปรับเปียนให้เข้ากับบุคลิกของแต่ละคนจะดีมากถึงมากทีสุด ชอบเป็นพิเศษคือกิจกรรมไม้วิเศษทีเสกได้ดังใจปารถนาดูแล้วเด็กสนุกสนานทำให้บรรนยากาศการเรียนการสอนมีสีสันต์เด็กเกิดการเรียนรู้พัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจดี
โดย อัจฉรา พงษาปาน (2012-05-18 23:57:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี จะลองนำไปใช้กับเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก ขอบคุณนะค่ะ :tv15:
โดย วิไลวรรณ ใจนวล (2012-05-21 18:40:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีและน่ารักมากๆครับ การเรียนการสอนในการพูดการอ่านไม่ออกของเด็กนั้นเราสามารถนำความรู้ที่ได้ดูการสอนของคุณครูนั้นเราสามารถนำมาปรับปรุงและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กของเราที่มีปัญหาในกาครพูดอ่านและสะกดคำที่ไม่ถูกต้องนั้น และเราสามารถนำไปปรับในการจัดกิจกรรมของเรา และเรายังจะจุดเน้นเด็กท่พูดหรือสะกดคนที่อ่านผิดนั้น ครูอาจจะมีกิจกรรมนั้นๆมาเพิ่มทำให้กับเด็กที่ตนเองสอนได้ และอย่างการที่เด็กอ่านไม่ออกเราสามารถจัดทำเป็นแผนภาพได้อีกทางหนึ่ง
โดย จารุศักดิ์ รัตนรังสิกุล (2012-05-21 21:23:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออก เป็นการเสนอแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเด็กปฐมวัยให้กับครู หรือผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางภาษา ด้านการพูด การมีความเชื่อมั่นในตัวเอง การรู้จักตนเอง โดยการใช้สื่อรูปธรรม (เช่น ของเล่น ได้แก่ ลูกบอล ไม้วิเศษ) การได้มีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริง (เช่น การสูดลมและเป่าลม การเล่านิทาน) เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงให้เด็กได้สื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูได้มากขึ้น
โดย อุทัยวรรณ ไชยคุณ (2012-05-23 15:15:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในห้องเรียน เด็กไม่กล้าแสดงออก ไม่พูดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย ครูควรสร้างความสัมพันธ์กับเด็กเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าครูเป็นมิตรทำให้เด็กเกิดความไว้วางใจในตัวครู ครูควรจัดกิจกรรมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการเล่น เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน เพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 14:40:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในห้องเรียน เด็กไม่กล้าแสดงออก ไม่พูดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย ครูควรสร้างความสัมพันธ์กับเด็กเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าครูเป็นมิตรทำให้เด็กเกิดความไว้วางใจในตัวครู ครูควรจัดกิจกรรมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการเล่น เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน เพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 14:40:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในห้องเรียน เด็กไม่กล้าแสดงออก ไม่พูดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย ครูควรสร้างความสัมพันธ์กับเด็กเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าครูเป็นมิตรทำให้เด็กเกิดความไว้วางใจในตัวครู ครูควรจัดกิจกรรมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการเล่น เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน เพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 14:41:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในห้องเรียน เด็กไม่กล้าแสดงออก ไม่พูดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย ครูควรสร้างความสัมพันธ์กับเด็กเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าครูเป็นมิตรทำให้เด็กเกิดความไว้วางใจในตัวครู ครูควรจัดกิจกรรมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการเล่น เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน เพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด
โดย พรทิพย์ วระพิมพ์รัตน์ (2012-05-29 14:42:15) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกับเพื่อน เด็กบางคนจะกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว แต่ก็มีเด็กบางคนที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งจะเป็นปัญหาได้ในอนาคต ครูฐาวดี ทองขะโชค ครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า จึงคิดนำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหา เหล่านี้ โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เช่น บอลเรียกชื่อ - กิจกรรมนี้จะเป็นละลายความกลัว ของเด็กได้ ซึ่งสามารถนำไประยุกต์ใช้โดยการจัดกิจกรรมโดยใช้เกม เกมการศึกษาให้เด็กได้เล่นเป็นกลุ่ม เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานซึ่งจะช่วยให้เด็กได้รู้สึกผ่อนคลาย ปลดปล่อยและจะช่วยให้เด็กเริ่มหัวเราะ มีสังคมกับเพื่อน ซึ่จะช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก
โดย สุวรรณี วรรณวิล (2012-05-29 18:38:03) [แสดงความคิดเห็น]
เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆมากค่ะ ซึ่งเด็กอนุบาลที่โตขึ้นมาอีก ก็สามารถนำประยุกต์และเพิ่มเติมได้อีก และการสอนที่สอนทำให้เด็กๆดูสนุกและไม่น่าเบื่อ เพราะได้พูด ได้ออกมาแสดงความสามารถที่ตัวเองมี และมีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการออกมาพูด โดยเราอาจใช้สิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในห้อง ซึ่งบางทีเด็กๆไม่ได้สนใจ แต่พอครูได้นำมาเป็นสื่อในการสอนและทำกิจกรรมก็อาจทำให้เด็กๆสนใจมากขึ้นอีกด้วย ขอบอกว่าการสอนแบบนี้เหมาะสมกับเด็กๆมากเลยค่ะ เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในห้องเรียน
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-30 09:11:13) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมกิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า แล้วทำให้ได้ความรู้ความคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาที่ไม่กล้าออกมาพูดมาแสดงออกหน้าชั้นเรียนโดย นอกจากจะใช้วิธีถามใหนักเรียนตอบแล้ว เราอาจใช้สิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในห้องเป็นเครื่องช่วย เช่นโต๊ะ เก้าอี้ เป็นสื่อในการสอนและทำกิจกรรมก็อาจทำให้เด็กๆสนใจมากขึ้นอีกด้วย ทำห้เด็กเกิดความสนุกสนานซึ่งจะช่วยให้เด็กได้รู้สึกผ่อนคลาย
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-31 20:27:15) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ของคุณครูฐาวดี ทองขะโชค เด็กจะเริ่มต้นการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกับเพื่อนเพราะจะมีความสนุกสนานตามวัย เด็กจะกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว แต่ก็มีเด็กบางคนที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งจะเป็นปัญหาได้ในอนาคต ครูได้นำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหา เหล่านี้ โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เช่น บอลเรียกชื่อ - กิจกรรมนี้จะเป็นละลายความกลัว ของเด็กได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด ทำให้เด็กสนุกสนานไปพร้อมๆกับการเรียนรู้
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-31 20:48:41) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก ของคุณครูฐาวดี ทองขะโชค เป็นกิจกรรมการส่งเสริมทักษะให้เด็กทางด้านการพูด ด้านภาษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เด็กมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจริง เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก สนุกสนานในการเรียนรู้
โดย ประนอม อติชาต (2012-06-04 19:03:39) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มกับเพื่อน เด็กบางคนจะกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว แต่ก็มีเด็กบางคนที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งจะเป็นปัญหาได้ในอนาคต การสอนของครูฐาวดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากช่วยให้เด็กมีความมั่นใจขึ้นค่ะ
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2012-07-03 13:19:16) [แสดงความคิดเห็น]
สอนได้ดีมาก พรุ่งนี้จะลงมือทำค่ะขอบคุณมากค่ะ
โดย สุดใจ สมสา (2012-07-05 22:05:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้เด็กกล้าแสดงออกกล้าพูดคุยกับคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่บูคคลในครอบครัว น่ารักมาก :tv18: :tv15:
โดย ปราณี พานิช (2012-07-08 20:59:36) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมด้านนี้เป็นอีกด้านที่สำคัญค่ะ เพราะนักเรียนไม่ค่อยกล้าแสดงออกแยะมากค่ะ ซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากครอบครัว ไม่ค่อยได้นำเด็กไปพบเจอบุคคลภายนอกบางคนจะอยู่แต่ในบ้านทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออก ซึ่งการใช้เทคนิคอย่างนี้ทำให้เด็กมีความกล้ามากขึ้น
โดย นารีรัตน์ มุขแก้ว (2012-07-12 20:42:52) [แสดงความคิดเห็น]
การส่งเสริมด้านนี้เป็นอีกด้านที่สำคัญค่ะ เพราะนักเรียนไม่ค่อยกล้าแสดงออกแยะมากค่ะ ซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากครอบครัว ไม่ค่อยได้นำเด็กไปพบเจอบุคคลภายนอกบางคนจะอยู่แต่ในบ้านทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออก ซึ่งการใช้เทคนิคอย่างนี้ทำให้เด็กมีความกล้ามากขึ้น
โดย นารีรัตน์ มุขแก้ว (2012-07-12 20:43:00) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมได้ดีมากค่ะ และจะนำกิจกรรมนี้ไปเป็นตัวอย่างค่ะ
โดย บัญญัติ จันทร์เกิด (2012-07-13 05:38:50) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของครูฐาวดี ทองขะโชค ดีมากค่ะ จะเอาไปใช้กับเด็กอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบค่ะ
โดย ศิรินุช ศรีใส (2012-07-13 20:07:05) [แสดงความคิดเห็น]
การนำของเล่น เข้ามาเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนเด็กในระดับปฐมวัย เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก ถือเป็นวิธีการดึงดูดให้เด็ก ๆ ได้มีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น เด็กๆ ดูมีความสุขกับการเรียนรู้มาก และครูผู้สอนเองก็เป็นกันเองกับเด็ก ๆ ทุกคน ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่ :tv18:
โดย สายพิน เจริญผล (2012-07-18 14:31:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและอยากนำไปใชักับเด็กที่ห้องบ้างต่ะเพราะมีผู้ปกครองหลายคนมาปรึกษาปัญหาที่ลูกไม่กล้าพูดกล้าแสดงออกบางครั้งไม่รู้จะหาวิธีไหนมาใช้กับเด็กเหมือนกันเพราะเด็กบางคนขาดความมั่นใจในตนเองอย่างมาก กิจกรรมนี้น่าจะช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกได้มากขึ้นและยังได้เรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนๆในห้องทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้ลงมือปฏิบัติเด็กจะได้มีความกล้ามากขึ้นไม่ใช่กล้าพูดแต่กันคนในครอบครัวแต่เด็กควรกล้าพูดกับบุคคบภายนอกด้วยเพราะจะทำให้เด็กได้ทั้งภาษาและการสื่อสารอีกด้วย
โดย รุ่งทิพย์ ฟักประไพ (2012-07-19 18:53:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากได้ฝึกให้เด็กได้กล้าแสดงออกในเด็กไม่กล้าพูดสามารถกล้าพูดได้โดยคุณครูใช้สื่อรูปภาพประกอบ
โดย นางจุติมา อุปการแก้ว (2012-07-22 10:11:42) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมของ อนุบาลเด่นหล้าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เป็นการนำของเล่นง่ายๆ มาใช้ในการทำกิจกรรม ช่วยใช้เด็กได้กล้าพูดกล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว ขอนำไปบ้างนะคะ :tv15: :tv02:
โดย นางภารดี ชอบใจ (2012-08-11 14:20:04) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมของคุณครูสนุกมากค่ะ เด็ก ๆ ก็สนุกับการสอนของคุณครูและกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น จากไม้ธรรมดา ๆ คุณครุสามารถสร้างให้กลายเป็นไม้วิเศษได้ น่าชื่นชมจริง ๆ ค่ะ
โดย นางสาวฐิติชญาน์ สันธิ (2012-08-22 19:14:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เช่น บอลเรียกชื่อ - กิจกรรมนี้จะเป็นละลายความกลัว ของเด็กได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกที่ดีขึ้น กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในที่สุด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นระบบสมอง กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิด กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกได้มากขึ้นและยังได้เรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนๆในห้องทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งทำให้เด็กๆเกิดความรู้ไปด้วย
โดย อมรา มหามิตร (2012-09-01 17:51:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก เพราะเด็กได้รู้จักแสดงออกไม่รู้สึกเขินอายในการตอบคำถาม กล้าที่จะพูดคุยกับคุณครูและคนรอบข้าง การสอนแบบนียังทำให้เด็กปฐมวัยรู้จักการรับฟังความคิดเของเพื่อนๆอีกด้วย
โดย สุพรรณา จันทร์แจ้ง (2012-09-02 15:20:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด กล้าแสดงออก ทำให้ผู้เรียนมีความชัดเจนกล้าสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างมากยิ่งขึ้น :tv15:
โดย บุษบา เหล่าโก้ก (2012-09-09 21:31:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าทำให้เด็กชอบและกล้าที่จะพูด จากที่ไม่พูดเลยหรือพูดน้อย
โดย มาเรียม นาคสง่า (2012-09-10 19:41:30) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสามารถช่วยให้เด็กๆกล้าพูด กล้าแสดงออก เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีความสุข จะนำกิจกรรมนี้ไปจัดให้กับเด็กของดิฉัน :tv15:
โดย นันท์มนัส ประสารพันธ์ (2012-10-05 21:43:06) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูดถือได้ว่าเป็นปัญหาที่คุณครูมองข้ามไม่ได้ และการจัดกิจกรรมของคุณครูน่ารักมากค่ะ เด็ก ๆ สนุกกับกิจกรรมที่ทำ เด็กได้เรียนรู้ที่จะออกมาแสดงหน้าห้อง เรียนรู้ที่จะพูด แสดงความคิดเห็น ขอชื่นชมคุณครูค่ะ
โดย นางสาวฐิติชญาน์ สันธิ (2012-11-11 20:26:15) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก เป็นกิจกรรมที่ดีมาก จะนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กค่ะ
โดย กอลีเยาะ เบ็ญจวงศ์ (2013-04-14 14:24:56) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อ วราภรณ์ สารรัก คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพรชบุรี
จากการดูคลิปของครูกวางแล้วได้รับประโยชน์มากมายเลยคะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกให้เด็กเข้าสังคม มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับผู้อื่นนอกจากนั้นยังมีการบูรณาการการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับรายวิชาอื่นๆอีกด้วย เมื่อเด็กมีการเข้าสังคมก็จะมีการกล้าแสดงออก ทำให้เกิดการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกจากนั้น คุณครูใช้หลักจิตวิทยาเบื้องต้นมาดึงดูดความสนใจของเด็กผ่านของเล่นที่เด็กรู้จักมาเชื่อมโยงกับการหายใจและการออกเสียง จะนำความรู้ที่ได้รับจากคลิปนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ :tv02: :tv02: :tv02:
โดย วราภรณ์ สารรัก (2014-02-28 06:37:10) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อ วราภรณ์ สารรัก คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพรชบุรี
จากการดูคลิปของครูกวางแล้วได้รับประโยชน์มากมายเลยคะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกให้เด็กเข้าสังคม มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับผู้อื่นนอกจากนั้นยังมีการบูรณาการการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับรายวิชาอื่นๆอีกด้วย เมื่อเด็กมีการเข้าสังคมก็จะมีการกล้าแสดงออก ทำให้เกิดการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกจากนั้น คุณครูใช้หลักจิตวิทยาเบื้องต้นมาดึงดูดความสนใจของเด็กผ่านของเล่นที่เด็กรู้จักมาเชื่อมโยงกับการหายใจและการออกเสียง จะนำความรู้ที่ได้รับจากคลิปนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ :tv02: :tv02: :tv02:
โดย วราภรณ์ สารรัก (2014-02-28 06:38:17) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อ วราภรณ์ สารรัก คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพรชบุรี
จากการดูคลิปของครูกวางแล้วได้รับประโยชน์มากมายเลยคะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกให้เด็กเข้าสังคม มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับผู้อื่นนอกจากนั้นยังมีการบูรณาการการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับรายวิชาอื่นๆอีกด้วย เมื่อเด็กมีการเข้าสังคมก็จะมีการกล้าแสดงออก ทำให้เกิดการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกจากนั้น คุณครูใช้หลักจิตวิทยาเบื้องต้นมาดึงดูดความสนใจของเด็กผ่านของเล่นที่เด็กรู้จักมาเชื่อมโยงกับการหายใจและการออกเสียง จะนำความรู้ที่ได้รับจากคลิปนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ :tv02: :tv02: :tv02:
โดย วราภรณ์ สารรัก (2014-02-28 06:38:26) [แสดงความคิดเห็น]
แนวทางการสอนของคุณครูเป็นการสอนที่ง่ายและสามารถนำไปเลียนแบบได้ เช่นการใช้ลูกบอล การเปรียบเทียบการพูดระหว่างช้างกับมด การฝึกให้เด็กเล่านิทานจากภาพ ซึ่งผลที่ได้ถือว่าเป็นการแก้ไปหาได้อย่างดีที่เดียว ถือว่าเป็นประโยชน์มากค่ะ
นางสาวกานต์พิชชา เอี่ยมคำ นักศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดย กานต์พิชชา เอี่ยมคำ (2014-03-25 17:44:07) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมนี้ทำให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามความคิดที่ไม่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองตอบหรือพูดผิด ครูผ้สอนใช้ภาษาในการให้กำลังใจในทางบวกและสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเรียนผู้สอนสามารถเห็นถึอส่วนที่จะต้องพฤติกรรมที่ต้องแก้ไขหรือส่งเสริมให้กับนักเรียนเป็นรายคนได้การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพูดผู้สอนสามารถนำมาใช้รวมได้กับทุกกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม กิจกรรมนี้ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการพูดการแสดงออกเพียงอย่างเดียวแต่ยังให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วยค่ะ
:tv18: :tv18: :tv17:
โดย จรรยา ปองผาติพร (2014-04-05 17:46:55) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความเชี่ยวชาญและการสื่อสารกับเด็กของตนเองมาก โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ถือว่าเกิดมาพร้อมกับทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขาดบุคลากรทางการศึกษา ที่จะคอยสร้างสรรค์ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิธีการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเช่นวิธีการแนะนำตัวที่นำเอาสิ่งที่เด็กสนใจ สิ่งที่เด็กชอบมาประกอบการสอน จนถึงขั้นสูงสุดคือการวาดภาพแล้วให้นักเรียนออกมาเล่า เป็นการสอนที่นำเอาของง่าย ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ผมชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากครับ :tv15:
โดย โยธิน ปูชูเด (2014-07-03 07:17:05) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความเชี่ยวชาญและการสื่อสารกับเด็กของตนเองมาก โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ถือว่าเกิดมาพร้อมกับทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขาดบุคลากรทางการศึกษา ที่จะคอยสร้างสรรค์ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิธีการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเช่นวิธีการแนะนำตัวที่นำเอาสิ่งที่เด็กสนใจ สิ่งที่เด็กชอบมาประกอบการสอน จนถึงขั้นสูงสุดคือการวาดภาพแล้วให้นักเรียนออกมาเล่า เป็นการสอนที่นำเอาของง่าย ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ผมชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากครับ
โดย โยธิน ปูชูเด (2014-07-03 07:20:52) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความเชี่ยวชาญและการสื่อสารกับเด็กของตนเองมาก โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ถือว่าเกิดมาพร้อมกับทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขาดบุคลากรทางการศึกษา ที่จะคอยสร้างสรรค์ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิธีการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเช่นวิธีการแนะนำตัวที่นำเอาสิ่งที่เด็กสนใจ สิ่งที่เด็กชอบมาประกอบการสอน จนถึงขั้นสูงสุดคือการวาดภาพแล้วให้นักเรียนออกมาเล่า เป็นการสอนที่นำเอาของง่าย ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ผมชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากครับ
โดย โยธิน ปูชูเด (2014-07-03 07:20:54) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความเชี่ยวชาญและการสื่อสารกับเด็กของตนเองมาก โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ถือว่าเกิดมาพร้อมกับทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขาดบุคลากรทางการศึกษา ที่จะคอยสร้างสรรค์ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิธีการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเช่นวิธีการแนะนำตัวที่นำเอาสิ่งที่เด็กสนใจ สิ่งที่เด็กชอบมาประกอบการสอน จนถึงขั้นสูงสุดคือการวาดภาพแล้วให้นักเรียนออกมาเล่า เป็นการสอนที่นำเอาของง่าย ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ผมชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากครับ :tv15:
โดย โยธิน ปูชูเด (2014-07-03 07:20:58) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความเชี่ยวชาญและการสื่อสารกับเด็กของตนเองมาก โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ถือว่าเกิดมาพร้อมกับทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขาดบุคลากรทางการศึกษา ที่จะคอยสร้างสรรค์ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิธีการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเช่นวิธีการแนะนำตัวที่นำเอาสิ่งที่เด็กสนใจ สิ่งที่เด็กชอบมาประกอบการสอน จนถึงขั้นสูงสุดคือการวาดภาพแล้วให้นักเรียนออกมาเล่า เป็นการสอนที่นำเอาของง่าย ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ผมชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากครับ
โดย โยธิน ปูชูเด (2014-07-03 07:21:05) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความเชี่ยวชาญและการสื่อสารกับเด็กของตนเองมาก โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ถือว่าเกิดมาพร้อมกับทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขาดบุคลากรทางการศึกษา ที่จะคอยสร้างสรรค์ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิธีการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเช่นวิธีการแนะนำตัวที่นำเอาสิ่งที่เด็กสนใจ สิ่งที่เด็กชอบมาประกอบการสอน จนถึงขั้นสูงสุดคือการวาดภาพแล้วให้นักเรียนออกมาเล่า เป็นการสอนที่นำเอาของง่าย ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ผมชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากครับ
โดย โยธิน ปูชูเด (2014-07-03 07:21:09) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความเชี่ยวชาญและการสื่อสารกับเด็กของตนเองมาก โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ถือว่าเกิดมาพร้อมกับทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขาดบุคลากรทางการศึกษา ที่จะคอยสร้างสรรค์ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิธีการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเช่นวิธีการแนะนำตัวที่นำเอาสิ่งที่เด็กสนใจ สิ่งที่เด็กชอบมาประกอบการสอน จนถึงขั้นสูงสุดคือการวาดภาพแล้วให้นักเรียนออกมาเล่า เป็นการสอนที่นำเอาของง่าย ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ผมชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากครับ
โดย โยธิน ปูชูเด (2014-07-03 07:21:43) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความเชี่ยวชาญและการสื่อสารกับเด็กของตนเองมาก โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ถือว่าเกิดมาพร้อมกับทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขาดบุคลากรทางการศึกษา ที่จะคอยสร้างสรรค์ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิธีการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเช่นวิธีการแนะนำตัวที่นำเอาสิ่งที่เด็กสนใจ สิ่งที่เด็กชอบมาประกอบการสอน จนถึงขั้นสูงสุดคือการวาดภาพแล้วให้นักเรียนออกมาเล่า เป็นการสอนที่นำเอาของง่าย ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ผมชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากครับ
โดย โยธิน ปูชูเด (2014-07-03 07:23:05) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความเชี่ยวชาญและการสื่อสารกับเด็กของตนเองมาก โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ถือว่าเกิดมาพร้อมกับทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขาดบุคลากรทางการศึกษา ที่จะคอยสร้างสรรค์ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิธีการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเช่นวิธีการแนะนำตัวที่นำเอาสิ่งที่เด็กสนใจ สิ่งที่เด็กชอบมาประกอบการสอน จนถึงขั้นสูงสุดคือการวาดภาพแล้วให้นักเรียนออกมาเล่า เป็นการสอนที่นำเอาของง่าย ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ผมชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากครับ
โดย โยธิน ปูชูเด (2014-07-03 07:23:13) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความเชี่ยวชาญและการสื่อสารกับเด็กของตนเองมาก โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ถือว่าเกิดมาพร้อมกับทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขาดบุคลากรทางการศึกษา ที่จะคอยสร้างสรรค์ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิธีการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเช่นวิธีการแนะนำตัวที่นำเอาสิ่งที่เด็กสนใจ สิ่งที่เด็กชอบมาประกอบการสอน จนถึงขั้นสูงสุดคือการวาดภาพแล้วให้นักเรียนออกมาเล่า เป็นการสอนที่นำเอาของง่าย ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ผมชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากครับ
โดย โยธิน ปูชูเด (2014-07-03 07:23:30) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความเชี่ยวชาญและการสื่อสารกับเด็กของตนเองมาก โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ถือว่าเกิดมาพร้อมกับทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขาดบุคลากรทางการศึกษา ที่จะคอยสร้างสรรค์ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิธีการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเช่นวิธีการแนะนำตัวที่นำเอาสิ่งที่เด็กสนใจ สิ่งที่เด็กชอบมาประกอบการสอน จนถึงขั้นสูงสุดคือการวาดภาพแล้วให้นักเรียนออกมาเล่า เป็นการสอนที่นำเอาของง่าย ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ผมชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากครับ
โดย โยธิน ปูชูเด (2014-07-03 07:23:40) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความเชี่ยวชาญและการสื่อสารกับเด็กของตนเองมาก โดยเฉพาะเด็กในยุคสมัยนี้ถือว่าเกิดมาพร้อมกับทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพียงแต่ขาดบุคลากรทางการศึกษา ที่จะคอยสร้างสรรค์ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิธีการสอนของอาจารย์จะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มเช่นวิธีการแนะนำตัวที่นำเอาสิ่งที่เด็กสนใจ สิ่งที่เด็กชอบมาประกอบการสอน จนถึงขั้นสูงสุดคือการวาดภาพแล้วให้นักเรียนออกมาเล่า เป็นการสอนที่นำเอาของง่าย ๆ และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ ผมชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากครับ
โดย โยธิน ปูชูเด (2014-07-03 07:23:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ถือว่าสุดยอดมากค่ะ เพราะปัจจุบัน การสอนโดยการใช้สื่อที่เด็กสนใจเข้ามาช่วยถือว่าเป็นการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ไม่เฉพาะแต่เด็กอนุบาลเท่านั้นน่ะค่ะแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกช่วงชั้นเรียนเพีงแต่เลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัยและช่วงชั้นของเด็กแค่นั้นเองค่ะ ในโรงเรียนอนุบาลแถวบ้านเชื่อว่าการสอนแบบนี้ยังไม่แพร่หลายมากนักเนื่องจากว่าห่างไกลคมนาคม สื่อในการเรียนการสอนอาจจะหายากอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าถ้าครูสามารถทำได้อย่างในวีดีโอ จะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กก่อนวัยเรียนอย่างแน่นอนค่ะ
โดย สกาวเดือน ศิริยา (2014-07-04 06:16:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ถือว่าสุดยอดมากค่ะ เพราะปัจจุบัน การสอนโดยการใช้สื่อที่เด็กสนใจเข้ามาช่วยถือว่าเป็นการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ไม่เฉพาะแต่เด็กอนุบาลเท่านั้นน่ะค่ะแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกช่วงชั้นเรียนเพีงแต่เลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัยและช่วงชั้นของเด็กแค่นั้นเองค่ะ ในโรงเรียนอนุบาลแถวบ้านเชื่อว่าการสอนแบบนี้ยังไม่แพร่หลายมากนักเนื่องจากว่าห่างไกลคมนาคม สื่อในการเรียนการสอนอาจจะหายากอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าถ้าครูสามารถทำได้อย่างในวีดีโอ จะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กก่อนวัยเรียนอย่างแน่นอนค่ะ
โดย สกาวเดือน ศิริยา (2014-07-04 06:16:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ถือว่าสุดยอดมากค่ะ เพราะปัจจุบัน การสอนโดยการใช้สื่อที่เด็กสนใจเข้ามาช่วยถือว่าเป็นการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ไม่เฉพาะแต่เด็กอนุบาลเท่านั้นน่ะค่ะแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกช่วงชั้นเรียนเพีงแต่เลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัยและช่วงชั้นของเด็กแค่นั้นเองค่ะ ในโรงเรียนอนุบาลแถวบ้านเชื่อว่าการสอนแบบนี้ยังไม่แพร่หลายมากนักเนื่องจากว่าห่างไกลคมนาคม สื่อในการเรียนการสอนอาจจะหายากอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าถ้าครูสามารถทำได้อย่างในวีดีโอ จะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กก่อนวัยเรียนอย่างแน่นอนค่ะ
โดย สกาวเดือน ศิริยา (2014-07-04 06:17:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ถือว่าสุดยอดมากค่ะ เพราะปัจจุบัน การสอนโดยการใช้สื่อที่เด็กสนใจเข้ามาช่วยถือว่าเป็นการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ไม่เฉพาะแต่เด็กอนุบาลเท่านั้นน่ะค่ะแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกช่วงชั้นเรียนเพีงแต่เลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัยและช่วงชั้นของเด็กแค่นั้นเองค่ะ ในโรงเรียนอนุบาลแถวบ้านเชื่อว่าการสอนแบบนี้ยังไม่แพร่หลายมากนักเนื่องจากว่าห่างไกลคมนาคม สื่อในการเรียนการสอนอาจจะหายากอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าถ้าครูสามารถทำได้อย่างในวีดีโอ จะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กก่อนวัยเรียนอย่างแน่นอนค่ะ
โดย สกาวเดือน ศิริยา (2014-07-04 06:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ถือว่าสุดยอดมากค่ะ เพราะปัจจุบัน การสอนโดยการใช้สื่อที่เด็กสนใจเข้ามาช่วยถือว่าเป็นการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ไม่เฉพาะแต่เด็กอนุบาลเท่านั้นน่ะค่ะแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกช่วงชั้นเรียนเพีงแต่เลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัยและช่วงชั้นของเด็กแค่นั้นเองค่ะ ในโรงเรียนอนุบาลแถวบ้านเชื่อว่าการสอนแบบนี้ยังไม่แพร่หลายมากนักเนื่องจากว่าห่างไกลคมนาคม สื่อในการเรียนการสอนอาจจะหายากอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าถ้าครูสามารถทำได้อย่างในวีดีโอ จะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กก่อนวัยเรียนอย่างแน่นอนค่ะ
โดย สกาวเดือน ศิริยา (2014-07-04 06:17:06) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวนวลจรี คนฉลาด อยู่ปีที่ 2 คณะครุศสาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้องขอขอบพระคุณครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า ที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆที่เป็นการช่วยให้เด็กๆได้มีความกล้าทั้งในเรื่องความกล้าที่จะพูดและความกล้าแสดงออก เพราะช่วงหนึ่งดิฉันเคยได้ทำไปทำสังคมมิติโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วน้องไม่พูดในตอนนั้นก็ไม่รู้จะใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหน ในวันได้ชมคลิปที่คุณครูได้ใช้กับเด็กแล้วมีประโยชน์มาก ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการชมไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุด ขอขอบพระคุณ ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า และรายการที่ดีๆแบบค่ะ :tv07:
โดย นวลจรี คนฉลาด (2014-08-09 01:26:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวนวลจรี คนฉลาด อยู่ปีที่ 2 คณะครุศสาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้องขอขอบพระคุณครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า ที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆที่เป็นการช่วยให้เด็กๆได้มีความกล้าทั้งในเรื่องความกล้าที่จะพูดและความกล้าแสดงออก เพราะช่วงหนึ่งดิฉันเคยได้ทำไปทำสังคมมิติโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วน้องไม่พูดในตอนนั้นก็ไม่รู้จะใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหน ในวันได้ชมคลิปที่คุณครูได้ใช้กับเด็กแล้วมีประโยชน์มาก ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการชมไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุด ขอขอบพระคุณ ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า และรายการที่ดีๆแบบค่ะ :tv07:
โดย นวลจรี คนฉลาด (2014-08-09 01:27:47) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวนวลจรี คนฉลาด อยู่ปีที่ 2 คณะครุศสาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้องขอขอบพระคุณครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า ที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆที่เป็นการช่วยให้เด็กๆได้มีความกล้าทั้งในเรื่องความกล้าที่จะพูดและความกล้าแสดงออก เพราะช่วงหนึ่งดิฉันเคยได้ทำไปทำสังคมมิติโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วน้องไม่พูดในตอนนั้นก็ไม่รู้จะใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหน ในวันได้ชมคลิปที่คุณครูได้ใช้กับเด็กแล้วมีประโยชน์มาก ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการชมไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุด ขอขอบพระคุณ ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า และรายการที่ดีๆแบบค่ะ :tv07:
โดย นวลจรี คนฉลาด (2014-08-09 01:27:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวนวลจรี คนฉลาด อยู่ปีที่ 2 คณะครุศสาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้องขอขอบพระคุณครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า ที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆที่เป็นการช่วยให้เด็กๆได้มีความกล้าทั้งในเรื่องความกล้าที่จะพูดและความกล้าแสดงออก เพราะช่วงหนึ่งดิฉันเคยได้ทำไปทำสังคมมิติโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วน้องไม่พูดในตอนนั้นก็ไม่รู้จะใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหน ในวันได้ชมคลิปที่คุณครูได้ใช้กับเด็กแล้วมีประโยชน์มาก ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการชมไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุด ขอขอบพระคุณ ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า และรายการที่ดีๆแบบค่ะ :tv07:
โดย นวลจรี คนฉลาด (2014-08-09 01:27:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวนวลจรี คนฉลาด อยู่ปีที่ 2 คณะครุศสาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้องขอขอบพระคุณครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า ที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆที่เป็นการช่วยให้เด็กๆได้มีความกล้าทั้งในเรื่องความกล้าที่จะพูดและความกล้าแสดงออก เพราะช่วงหนึ่งดิฉันเคยได้ทำไปทำสังคมมิติโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วน้องไม่พูดในตอนนั้นก็ไม่รู้จะใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหน ในวันได้ชมคลิปที่คุณครูได้ใช้กับเด็กแล้วมีประโยชน์มาก ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการชมไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุด ขอขอบพระคุณ ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า และรายการที่ดีๆแบบค่ะ :tv07:
โดย นวลจรี คนฉลาด (2014-08-09 01:27:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวนวลจรี คนฉลาด อยู่ปีที่ 2 คณะครุศสาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้องขอขอบพระคุณครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า ที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆที่เป็นการช่วยให้เด็กๆได้มีความกล้าทั้งในเรื่องความกล้าที่จะพูดและความกล้าแสดงออก เพราะช่วงหนึ่งดิฉันเคยได้ทำไปทำสังคมมิติโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วน้องไม่พูดในตอนนั้นก็ไม่รู้จะใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหน ในวันได้ชมคลิปที่คุณครูได้ใช้กับเด็กแล้วมีประโยชน์มาก ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการชมไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุด ขอขอบพระคุณ ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า และรายการที่ดีๆแบบค่ะ :tv07:
โดย นวลจรี คนฉลาด (2014-08-09 01:27:52) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวนวลจรี คนฉลาด อยู่ปีที่ 2 คณะครุศสาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้องขอขอบพระคุณครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า ที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆที่เป็นการช่วยให้เด็กๆได้มีความกล้าทั้งในเรื่องความกล้าที่จะพูดและความกล้าแสดงออก เพราะช่วงหนึ่งดิฉันเคยได้ทำไปทำสังคมมิติโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วน้องไม่พูดในตอนนั้นก็ไม่รู้จะใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหน ในวันได้ชมคลิปที่คุณครูได้ใช้กับเด็กแล้วมีประโยชน์มาก ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการชมไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุด ขอขอบพระคุณ ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า และรายการที่ดีๆแบบค่ะ :tv07:
โดย นวลจรี คนฉลาด (2014-08-09 01:27:53) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวนวลจรี คนฉลาด อยู่ปีที่ 2 คณะครุศสาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้องขอขอบพระคุณครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า ที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆที่เป็นการช่วยให้เด็กๆได้มีความกล้าทั้งในเรื่องความกล้าที่จะพูดและความกล้าแสดงออก เพราะช่วงหนึ่งดิฉันเคยได้ทำไปทำสังคมมิติโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วน้องไม่พูดในตอนนั้นก็ไม่รู้จะใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหน ในวันได้ชมคลิปที่คุณครูได้ใช้กับเด็กแล้วมีประโยชน์มาก ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการชมไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุด ขอขอบพระคุณ ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า และรายการที่ดีๆแบบค่ะ :tv07:
โดย นวลจรี คนฉลาด (2014-08-09 01:27:53) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวนวลจรี คนฉลาด อยู่ปีที่ 2 คณะครุศสาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้องขอขอบพระคุณครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า ที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆที่เป็นการช่วยให้เด็กๆได้มีความกล้าทั้งในเรื่องความกล้าที่จะพูดและความกล้าแสดงออก เพราะช่วงหนึ่งดิฉันเคยได้ทำไปทำสังคมมิติโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วน้องไม่พูดในตอนนั้นก็ไม่รู้จะใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหน ในวันได้ชมคลิปที่คุณครูได้ใช้กับเด็กแล้วมีประโยชน์มาก ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการชมไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุด ขอขอบพระคุณ ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า และรายการที่ดีๆแบบค่ะ :tv07:
โดย นวลจรี คนฉลาด (2014-08-09 01:27:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv