thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 9194
Rate :
 4
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2011-09-06  
    เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  
    การเรียนสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เมืองหลวงชื่ออะไร ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นอย่างไร ประชากรมีจำนวนเท่าไร เด็กจะรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ไปทำไม มันห่างไกลจากตัวเขา ครูเลยต้องหาวิธีจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ว่าแต่ละอย่างมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยการนำเอาสื่อการสอนที่เรียกว่า “เกมนักสืบน้อย” มาใช้ ซึ่งเกมนี้จะเป็นการสืบค้นข้อมูลไปเรื่อย ๆ เด็กจะสนุกกับการเรียน และได้ใช้ความคิดเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละอย่าง โดยไม่ต้องใช้การท่องจำข้อมูลแบบเดิมๆ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม
ในเวลาที่ปัญหาเรื่องโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่ว มาเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ “นาฬิกาพลังงาน”, “แกะรอยผลิตภัณฑ์” เพิ่มเติม

 
 
ชอบมากครับสนุกและทำให้อยากติดตามหาโจรตามเกม...นักสืบน้อย การเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่จำเป็นต้องใช้หลักการท่องจำแต่ใช้หลักการ คิด + วิเคราะห์ ความเข้าใจ จะนำไปปรับใช้กับวิชาสังคมศึกษา ฯกับหน่วยการเรียนรู้อื่น
ขอขอบคุณอีครั้งครับ
โดย ครรชิต หรีกประโคน (2011-09-07 11:31:16) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูค่ะ ที่ได้จัดทำ เกมนักสืบน้อย ขึ้นมา ทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในบทเรียน และได้ซึมซับความรู้โดยที่เขาเองไม่รู้ตัว เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ กิจกรรมนี้สามารถนำไปใช้ได้หลายวิชาและหลายๆเรื่อง โดยครูประยุกต์นำไปใช้กิจกรรมนี้นอกห้องเรียน สร้างร่องรอยหลักฐานจากสภาพจริง โดยนักเรียนเป็นผู้สืบหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่มีอยู่ จะยิ่งทำให้เขาจดจำได้แม่นยำและยังได้ความสนุกเพลิดเพลินอีกด้วย เพราะเขาได้ประสบการณ์ตรง :tv18:
โดย เกษศิริ ทวีผล (2011-09-09 00:46:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับ ชอบเกม กับ การเรียน สนุก ได้ความรู้ อาจารย์ใส่ใจกับการสอนมากมาก ถ้าสนุกกับการเรียน นักเรียนก็จะเรียนได้ ครูชอบการสอนครูสอนด้วยความสนุกนักเรียนก็อยากเรียน เมื่อเขาอยากเรียน ก็เข้าทางเราเลยใช่ไหมครับ ขอบคุณมาก ๆ สำหรับ เรื่องราวที่ดีดีครับ
โดย ดามภ์ ภานิกรณ์ (2011-09-10 06:52:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่แก้ปัญหาเด็กที่เบื่อวิชานี้ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณแนวคิดนี้ครับ ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ :tv18:
โดย นายสุธีร์ วิชาพร (2011-09-11 15:39:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอน ที่มีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ สนุกกับการเรียนรู้ ได้ใช้การคิดวิเคราะห์จริง ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้ คุณครูมีความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ดีมากค่ะ วิธีการออกแบบการเรียนรู้นี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้อื่น หรือกลุ่มสาระอื่นก็ได้
โดย พิกุลทอง เปล่งศิริ (2011-09-13 04:35:02) [แสดงความคิดเห็น]
ฟังแล้วรู้สึกว่าได้รับความรู้มากสามารถเอามาดัดแปลงได้วิเคราะห์เชื่อมโยงได้ดีมาก ผมรหัส 006620 เมล์มาที่
pt-0010@hotmail.com ครับ มีประโยชน์มากๆในVCD นี้
โดย ปานเทพ สว่างบุญธรรม (2011-09-13 13:33:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก ทั้งผู้เรียนและนักเรียนจะไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และเป็นการประยุกต์นำสิ่งที่เด็กชื่นชอบมาเชื่อมโยงกับการเรียนซึ่งจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณแนวการสอนดีๆ ค่ะ
โดย ปิ่นอนง บุญประกอบ (2011-09-15 19:39:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากๆๆๆ ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนเเพราะวิชาสังคมส่วนมากเด็กนักเรียนจะคิดว่าเป็นวิชาที่ท่องจำ จึงไม่อยากเรียน แต่เมื่อนำรูปแบบการสอนนี้มาใช้กับการเรียนทำให้เด็กๆชื่นชอบและได้รับความรู้ได้อย่างดีและเข้าใจง่ายโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการท่องจำ เป็นแนวการสอนที่ดีมากๆคะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย กาญจนัตฐา คำประภา (2011-09-16 15:39:33) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมเป็นวิชาที่สามารถนำรูปแบบการสอนหลายๆอย่างมาประยุกต์ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ดีในวิชาสังคมศึกษา ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลิน ให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้น และยังได้รับความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดด้วยตนเอง ซึ่งความรู้แบบนี้จะทำให้ติดตัวนักเรียนไปได้นาน เป็นความรู้ที่คงทนเนื่องจากนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากเกมนักสืบแล้วจังมีอีกหลายๆเกมที่น่าสนใจและนำประยุกต์ใช้สอนในวิชาสังคมศึกษาค่ะ ชอบค่ะ
โดย อาภาพร (2011-09-27 23:35:02) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนของคุณครูค่ะ สอดแทรกเนื้อหาเข้ากับการเรียนได้ดีมาก ทำให้วิชาสังคมไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้แล้วยังได้รับความสนุกสนานจากการเล่นเกมอีกด้วย ค่ะ
โดย สุนารี อุปาละ (2011-10-06 21:12:15) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีสอนภูมิศาสตร์ โดยใช้เกมนักสืบน้อย ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุขไม่น่าเบื่อ ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี ขอชมคุณครูที่นำเทคนิคนี้มาเสนอให้กับคุณครูอีกหลายท่าน เพื่อนไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การทำงานกลุ่ม มากกว่าการท่องจำ การฟังบรรยาย การจดบันทึก เพราะวิชาสังคมศึกษา นักเรียนนึกถึงแต่บรรยากาศเหล่านี้ เทคนิคการสอนของคุณครูนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ถือว่าเป็นอีกรูปแบหนึ่งของเทคนิคการสอนในยุคปัจจุบันคะ
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2011-10-10 16:31:06) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย พจมาน สุปิ (2011-10-11 18:38:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย พจมาน สุปิ (2011-10-11 18:38:36) [แสดงความคิดเห็น]
เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เมืองหลวงชื่ออะไร ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นอย่างไร ประชากรมีจำนวนเท่าไร เด็กจะรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ไปทำไม เป็นการสอน ที่มีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักและรักในการสืบสวนสอบสวน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย วรรณา เสนีย์วงศ์ (2011-10-12 10:05:46) [แสดงความคิดเห็น]
ตอน นักสืบน้อย เป็นการประยุกต์การใช้เกม ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตร์ที่ต้องอาศัยการจำ เช่น ชื่อประเทศ แม่น้ำ ดังนั้นการให้นักเรียนมีกิจกรรมร่วมกับการเรียนเนื้อหาจะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น เพราะนักเรียนสามารถ เชื่อทโยงความสัมพันธ์ระหว่าง ชื่อเมืองหลวง เศรษฐกิจ ลักษณะทางกายภาพ ของแต่ละประเทศได้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนนี้ และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณสำหรับแนวทางการเรียนการสอนที่ดีนี้ค่ะ
โดย อิษฎาภรณ์ สิทธิยศ (2011-10-12 11:39:57) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครุเป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นรายการการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การจัดการบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายการที่เหมาะสำหรับ่ครูผู้สอนเป็นอย่างมาก จากการชมรายการโทรทัศน์ครูทำให้ดิฉันได้รับการพัฒนาตนเอง ในเรื่องของเทคนิคการสอน จากครูที่เป็นต้นแบบ วิธีการสอนกลุ่มสาระต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิฉันขอขอบคุณมากค่ะ
โดย ธัญพิชชา สังข์ทอง (2011-10-12 13:19:05) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเพราะวิชาที่เป็นประวัติศาสตร์และสังคมเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องจิตสำนึกของนักเรียน และจากสื่อที่ได้ดูเรื่องนักสืบน้อยเป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะสื่อนักสืบน้อยเป็นสื่อที่มีความน้อยสนใจสอนสนุกสนานมาก เมื่อสอนสนุกสนานก็ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และเมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้การทำให้เด้กนักเรียนเกิดความสนใจและเรียนรู้ได้สนุกสนานและมีความรักในประเทศไทยด้วย
โดย สมนึก ภูติจันทร์ (2011-10-12 14:54:21) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ข้าพเจ้าได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนสาระประวัติสาสตร์ นำไปใช้กับนักเรียนและได้พัฒนาตนเอง และเป็นการปลุกจิตสำนึกในการประกอบวิชาชีพครู ได้ตัวอย่างและแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม และวิชาสังคมศึกษา เมื่อใช้สื่อการสอนที่หลายหลายและสอนสนุกเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ดี
โดย สุวาณี วรศักดิ์ (2011-10-12 15:50:31) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ข้าพเจ้าได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนสาระประวัติสาสตร์ นำไปใช้กับนักเรียนและได้พัฒนาตนเอง และเป็นการปลุกจิตสำนึกในการประกอบวิชาชีพครู ได้ตัวอย่างและแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม และวิชาสังคมศึกษา เมื่อใช้สื่อการสอนที่หลายหลายและสอนสนุกเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ดี
โดย สุวาณี วรศักดิ์ (2011-10-12 15:50:34) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนักสืบน้อยถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจดจำแต่กิจกรรมนักสืบน้อยจะช่วยให้ผู้เรียนได้สนุกกับการเรียนการสอนในเนื้อหาภุมิสาสตร์ซึ่งนักเรียนหลายคนมักจะบ่นเสมอว่าเป็นเรื่องที่ต้องท่องจำ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมนักสืบน้อยถือว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผุ้เรียน อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนกลุ่มของนักเรียนและเป็นการให้นักเรียนได้แสดงบทบาทของนักสืบน้อยอย่างน่าสนใจ.งต้องขอขอบคุณที่ให้แง่คิดวิธีการและมุมมองที่ดีในการจัดการเรียนการสอนสังคมสึกษา
โดย อาทิตย์ญา โพธิสวย (2011-10-13 09:05:35) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ทางด้านสังคมมีมากมาย สามารถสื่ให้เห็นทางด้านศาสนา สภาพแงดล้อม สังคมความเป็นอยู่ของประชาชน ในประเทศ ฝฃให้เห็นถุงความเคลื่อนไหวทางสังคม เศรษฐกิจ โอกศในการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงเวลา การเปลี่ยนแปงของสังคม สิ่งแวดล่ฃ้อม ความเป็นอยู่ การใช้ศาสนามาเช้ลดคงฃวามเครียด ลดแรงกดดันไม่ว่าจเป็นธรรมชาติและการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในสังคทรวมถึงการพัฒนาผู้เรียน ให้เรียนรู้จากความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ขอบคุณ โทรทัศน์ครู
โดย ธีระศักดิ์ ทองอุ่น (2011-10-13 10:20:20) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่กว้างและ ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปเรียนไปสอนนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นไปของสังคมไทยในโลกปัจุบัน ซึ่งโลกมนุยษ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกๆวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นหมายถึงว่า การเรียนแลการศึกษาของวิชาสังคมศึกษาจะตั้งเปลี่ยนไปตามโลกที่เปลี่ยนไป การเรียนการรสอนที่ทางทีวีครูได้นำมาอบรมครั้งนี้ มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพื่อนำไปพัฒนาครูและการศึกษาของไทยได้อย่างยั่งยืน ขอบคุณครับ
โดย กตชกร หวลคิด (2011-10-13 10:20:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้เกมเพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนให้ความสนใจเกี่ยวกับทวีปและทำเลที่ตั้งแหล่งที่ของแต่ละประเทศในทวีปต่างที่มีความแตกต่างดันทั้งทางด้านของภูมิอากาศประเทศต่างๆที่มีความแตกต่างกันตามสภาพและที่ตั้งของแต่ละประเทศ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียน และช่วยเพิ่มทักษะต่างๆที่จะทำให้นักเรียน้กเรียนเกิดความคิดที่จะเริ่มค้นหาว่าอะที่มีความแตกต่างกันนั้น หรือสภาพของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันนั้นเกิดจากสาเหตุอะบ้างและควรมีการจัดกการอย่างไร
โดย ศิริพร สอาด (2011-10-13 11:14:48) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนที่สอนของคลิปตัวอย่างเป็นการที่ศึกษาที่ดีเพราะเป็นเกมส์ที่สอดคล่องกับการเรียนการสอนของวิชาสังคมศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสารภาพสังคมที่เปลียงแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยงแปลงทางเทคโนโยลีด้านกานสื่อสารทำให้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ครจำเป็นต้องสร้างนัฒกรรมใหม่เพราะสร้งภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งของลูกศิยน์ของเรา โทรศันย์ครูเปรีบยเสมือนกัลยาณของครู ซึ่งบ้างครั้งบ้างเวลาสังคมก็ลืมเลือ่นความสำคัญของครู ปล่อยให้อนาตคของชาติอยู่ในมือของครูเพี่ยวผู้เดียว ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ ทุกภาดส่วนต้องช่วยกัน ขอบคุญโทรทัศน์ครูคะ :tv02:
โดย วัชรา เชื้อรามัญ (2011-10-13 14:02:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้เกมมาช่วยในส่วนของการเรียนการสอนเป็นแนวทางของการศึกษาที่ดีเกี่ยวกับความสนใจของทวีปและทำเลที่ตั้งของทวีปต่าง ๆ จะแตกต่างกันทั้งทางภูมิอากาศ ส่วนสังคมส่วนใหญ่อยากให้เด็กมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแลกัน และนักเรียนสามารเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น และทำให้เด็กนักเรียนได้ผ่อนคลายในการเรียนในชั้นเรียน ถือว่าการเรียนการสอนนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อย่างดี และนักเรียนได้มีความรู้เพิ่มเติม
โดย สุฑาทิพย์ น้อยสำเนียง (2011-10-13 16:39:50) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการเรียนการสอนที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่ง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ได้วิเคราะห์ ได้ใช้ความคิดแสดงความคิดเห็น ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นการสอนที่ทำให้เด็กไม่เบื่อกับการเรียนวิชาสังคม ทำให้เด็กได้รับความรู้โดยไม่รู้สึกอึดอัด น่าเบื่อถือเป็นวิธีการสอนที่ดีมากครับ
โดย ภาสกร เรืองธารา (2011-10-13 22:13:46) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู รายการนักสืบน้อย ที่คุณครูศรัณ์พร ยินดีสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์แล้ว เห็นว่าคุณครูเป็นคนที่เก่งมาก สามารถนำวิธีการสอนที่นำมาใช้กับนักเรียนในเนื้อหาที่ยาก ให้ง่ายขึ้น การศึกษาโดยวิธีการให้นักเรียนเล่นเกม จะช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน และเกิดความรู้ที่ลึกซื้งมากกว่าการเรียนด้วยวิธีการนั่งอ่านหนังสือแล้วท่องจำ ขอบคุณคุณครูมากครับที่ช่วยเผยแพร่วิธีการสอนที่ดีเช่นนี้ให้ผู้อื่นได้รับรู้และนำไปใช้ได้
โดย ศรีสกุล แผ่นสำริด (2011-10-14 06:07:57) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีสอนภูมิศาสตร์ โดยใช้เกมนักสืบน้อย ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุขไม่น่าเบื่อ ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี ขอชมคุณครูที่นำเทคนิคนี้มาเสนอให้กับคุณครูอีกหลายท่าน เพื่อนไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การทำงานกลุ่ม มากกว่าการท่องจำ การฟังบรรยาย การจดบันทึก เพราะวิชาสังคมศึกษา นักเรียนนึกถึงแต่บรรยากาศเหล่านี้ เทคนิคการสอนของคุณครูนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา อีกทั้งช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน และเกิดความรู้ที่ลึกซื้งมากกว่าการเรียนด้วยวิธีการนั่งอ่านหนังสือแล้วท่องจำ ชอบรายการโทรทัศน์ครูมากค่ะ ดีใจที่มีรายการดีๆอย่างนี้ค่ะ
โดย วรรณภา วรรณศรี (2011-10-14 06:16:54) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่กว้างและ ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปเรียนไปสอนนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นไปของสังคมไทยในโลกปัจุบัน ซึ่งโลกมนุยษ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกๆวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นหมายถึงว่า การเรียนแลการศึกษาของวิชาสังคมศึกษาจะตั้งเปลี่ยนไปตามโลกที่เปลี่ยนไป การเรียนการรสอนที่ทางทีวีครูได้นำมาอบรมครั้งนี้ อีกทั้งช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน และเกิดความรู้ที่ลึกซื้งมากกว่าการเรียนด้วยวิธีการนั่งอ่านหนังสือแล้วท่องจำ ชอบรายการโทรทัศน์ครูมากค่ะ รายการโทรทัศน์ครูดีมากๆค่ะ ขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพามากค่ะ
โดย ผกาพันธุ์ วีระสิงห์ (2011-10-14 08:10:20) [แสดงความคิดเห็น]
ในอดีตการเรียนการสอวิชสังคมครูที่สอนจะใช้วิธีการสอนตามหนังสือ ถ้าได้ครูที่มีความรู้แน่นและมีวิธีการถ่ายทอดที่ดีจะทำให้นักเรียนสนุกและรักที่จะเรียนสังคมแต่ถ้าพบครูที่ถ่ายทอดไม่เก่ง ความรู้ไม่ดีพอการสอนทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อ จากการดูรายการโทรทัศน์ครูการสอนนักเรียนโดยการใช้เกม พบว่าเปด็นวิธีที่ทำให้ผ้เรียนเกิดความสนุกสาสนาน อยากติดตาม สืบค้น และนักเรียนได้ความรู้ที่คงทน ซึ่งครูในยุคใหม่ควรพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย จะทำให้นักเรียนอยากเรียนสังคมมากขึ้น
โดย พชรินทร์ หงษ์ทอง (2011-10-14 09:29:24) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาทิ่กว้างขวางต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างสมำเสมอเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสอนนักเรียนให้มีความรู้ และเพื่อให้นักเรียนได้ ปฏิบัติตน ได้ ถูกต้อง และ ให้ทัน กับ เหตุการณ์ ปัจจุบัน ซึ่งโลกมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ทุก ๆ วินาที มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเรียนแลการศึกษาของวิชาสังคมศึกษาจะตั้งเปลี่ยนไปตามโลกที่เปลี่ยนไป อย่างรวดเร็ว ทุกๆวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นหมายถึงว่า การเรียนแลการศึกษาของวิชาสังคมศึกษาจะตั้งเปลี่ยนไปตามโลกที่เปลี่ยนไป การเรียนการรสอนที่ทางทีวีครูได้นำมาอบรมครั้งนี้ อีกทั้งช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน และเกิดความรู้ที่ลึกซื้งมากกว่าการเรียนด้วยวิธีการนั่งอ่านหนังสือ
โดย ณัฐดนัย โพธิ์ชัย (2011-10-14 13:25:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมนักสืบน้อยของครูศรันย์พร เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาได้เป็นอย่างดีค่ะ เนีื่องจากวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่ต้องท่องจำ โดยเถพาะสาระภูมิศาสตร์ที่ต้องท่องจำชื่อภูมิประเทศ ชื่อประเทศ ชื่อเมืองหลวง ซึ่งยากและน่าเบื่อสำหรับเด็กนักเรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันค่ะ แล้วจะนำไปใช้นะค่ะ
โดย ชลธิดา ดวงงามยิ่ง (2011-10-14 14:10:38) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนตั้งใจและสนใจที่จะเรียนและจดจำได้ดี
เป็นตัวอย่างที่จะอาจารย์ท่านอืนสนใจและไปเป็นแบบอย่างไปสอนนักเรียนได้อย่างสนุก เนื่อง จากวิชาสังคมเวลาเรียนนักเรียนจะไม่ค่อยสนใจและอย่าเรียนเพาะต้องท้องจำ โดยกิจกรรมเกมนักสืบ จะสามารถอฐิบายใน -ภูมิประเทศ เมืองหลวง การเพาะปรูก ชื่อประเทศ ลักษณะการเป็นอยู่ อีกทั้งเป็นการสอนแบบบูรณาการ ที่นำสื่อการสอนเช่น เกมส์ ที่เด็กๆ ที่ชอบเล่นเกมส์ นำมาปรับสอนปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นสีสันในการสอนเพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด และได้มีการแสดงออกและร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อีกด้วย ...
โดย คณภรณื พุกเจริญ (2011-10-14 16:28:48) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอนี้ถือว่าเป็นการเสริมทักษะให้กับผู้ดูเป็นอย่างมากซึ่ง
ทำให้ครูเองมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิมๆเหมือนกับคำที่ว่า ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งคุณครูในวิดีโอมีการทำให้เด็กสนใจในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ้น ทำให้เด็กๆนักเรียน
โดย มฤคินทร์ พรหมศร (2011-10-14 16:46:22) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอนี้ถือว่าเป็นการเสริมทักษะให้กับผู้ดูเป็นอย่างมากซึ่ง
ทำให้ครูเองมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิมๆเหมือนกับคำที่ว่า ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งคุณครูในวิดีโอมีการทำให้เด็กสนใจในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ้น ทำให้เด็กๆนักเรียเป็นสนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆนักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองอีกแนวทางหนึ่งเป็นการสอนที่เป็นต้นแบบที่สามารถ ที่ดีได้ ซึ่งถือว่าตัวเด็กเองได้ประโยชน์อย่างมหาสาร
โดย มฤคินทร์ พรหมศร (2011-10-14 16:49:28) [แสดงความคิดเห็น]
ความจริงแล้ววิชานี้ไม่ใช่วิชาที่ต้องท่องจำ แต่เป้นวิชาที่ต้องเข้าใจ แต่การเข้าใจ ต้องเปิดใจเรียนรู้และได้ประสบการณ์ตรงเอง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้มีประโยชน์ดีมาก เมื่อเข้า.....ใจ.......ความสำคัญทั้งมวลของวิชานี้ก็จะอยู่ในหัวใจโดยไม่ต้องท่องจำ แต่จะจำได้เพราะเข้าใจนั่นเอง ดังนั้นที่ใครๆกล่าวว่า วิชานี้ใครๆก็สอนได้ ไม่จริงค่ะ....
โดย วีระพร วงษ์พานิช (2011-10-15 08:15:04) [แสดงความคิดเห็น]
เกมนักสืบน้อยทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาระประวัติศาสตร์ได้ ขอบคุณมากๆ
นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงหลักวิถีพุทธพุทธและขันธ์ 5 ได้อย่างลงตัว ผมจะพยายามสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเด็กต่อไป :tv02:
โดย เชาวน์วัศ ร่วมชาติ (2011-10-21 07:43:18) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์มีวิธีการสอนในรูปแบบของเกมส์ดีมากเลยครับ น.ร.ก็สนุกและสนใจแถมยังได้ความรู้ ผมขอนำไปประยุกต์สอนบ้างนะครับ
โดย คมสันต์ พรหมศร (2011-11-08 15:40:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่สามารถนำทักษะการคิดและบูรณาการได้อีกหลายกลุ่มสาระ ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้
โดย อัจฉรา ไสยะหุต (2011-11-12 08:53:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงในวิชาต่างๆได้ :tv15:
โดย กันต์กนิษฐ์ สีแก้ว (2011-11-29 16:34:46) [แสดงความคิดเห็น]
เน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสนุก และได้พัฒนาตนเองมากกว่าการท่องจำในรายวิชาสังคมศึกษา ขอชื่นชมในแนวคิดและวิธีการค่ะ สังเกตจากสีหน้าของเด็กๆตอนนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ และความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน แล้วอาจารย์ได้ออกแบบกิจกรรมนักสืบน้อยที่เหมาะกับกิจกรรมการเรียนการสอนมากๆ ค่ะ และเด็กๆได้ความสนุก และตื้นเต้นไปการทำนหน้าที่นักสืบน้อย
โดย รุจิดา สุขใส (2011-11-29 17:28:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก และน่าสนใจค่ะ ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิด วิเคราะห์ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ขออนุญาตนำวิธีการสอนไปปรับใช้นะคะ :tv02: :tv03:
โดย สุนันทา แข็งแรง (2011-12-08 16:49:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสาระมีทักษะการคิด และ การบูรณาการที่ดี อาจารย์มีวิธีสอนโดยการนำออกมาเป็นเกมเพื่อให้เด็กไม่เบื่อและทำให้เกิดความสนุกสนาน และยังได้ความรู้ ได้ใช้ความคิด วิเคราะห์ ได้เกิดความสามัคคี ได้ทำงานเป็นกลุ่ม ได้แชร์ประสบการณ์ สิ่งที่นักเรียนได้คิดเอง นักเรียนจะจดจำได้ดีกว่าการฟังอาจารย์สอนฝ่ายเดียว เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก ๆ อาจารย์ศรันย์พรเป็นตัวอย่างที่ดีในการสอนโดยการบูรณาการ อาจารย์เก่งมาก ๆ ค่ะ
โดย สุภาภรณ์ สุขชัยปราการ (2011-12-15 16:48:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสาระมีทักษะการคิด และ การบูรณาการที่ดี อาจารย์มีวิธีสอนโดยการนำออกมาเป็นเกมเพื่อให้เด็กไม่เบื่อและทำให้เกิดความสนุกสนาน และยังได้ความรู้ ได้ใช้ความคิด วิเคราะห์ ได้เกิดความสามัคคี ได้ทำงานเป็นกลุ่ม ได้แชร์ประสบการณ์ สิ่งที่นักเรียนได้คิดเอง นักเรียนจะจดจำได้ดีกว่าการฟังอาจารย์สอนฝ่ายเดียว เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก ๆ อาจารย์ศรันย์พรเป็นตัวอย่างที่ดีในการสอนโดยการบูรณาการ อาจารย์เก่งมาก ๆ ค่ะ
โดย สุภาภรณ์ สุขชัยปราการ (2011-12-15 16:49:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่สนุกมาก จากวิชาที่ทุกคนคิดว่ายากและจะต้องเครียดเวลาเรียนนั้น กลับกลายเป็นการค้นคว้าหาความรู้ที่สนุกสนาน ได้ความรู้แบบที่ตนเองเข้าใจแถมยังได้ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนพ้องอีกด้วย การนำเกมมาช่วยสอนของอาจารย์นั้น มีจุดเด่นตรงที่ให้นักเรียนนักสึกษานั้นศึกษาค้นคว้าด้วยเองทำให้ผู้ที่ค้นคว้านั้นสามารถจดและจำในสิ่งนั้นได้ดีเยี่ยม เกมนักสืบน้อย จึงเป็นเกมที่ได้ทั้งความสนุกและความรู้อย่างเต็มเปี่ยมค่ะ :tv15:
โดย เสาวรัตน์ วงศ์ศรีเผือก (2011-12-15 20:53:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่สนุกมาก จากวิชาที่ทุกคนคิดว่ายากและจะต้องเครียดเวลาเรียนนั้น กลับกลายเป็นการค้นคว้าหาความรู้ที่สนุกสนาน ได้ความรู้แบบที่ตนเองเข้าใจแถมยังได้ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนพ้องอีกด้วย การนำเกมมาช่วยสอนของอาจารย์นั้น มีจุดเด่นตรงที่ให้นักเรียนนักสึกษานั้นศึกษาค้นคว้าด้วยเองทำให้ผู้ที่ค้นคว้านั้นสามารถจดและจำในสิ่งนั้นได้ดีเยี่ยม เกมนักสืบน้อย จึงเป็นเกมที่ได้ทั้งความสนุกและความรู้อย่างเต็มเปี่ยมค่ะ
โดย เสาวรัตน์ วงศ์ศรีเผือก (2011-12-15 20:54:40) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์มีวิธีสอนที่ดีมากครับ โดยมีการนำเกมมาเป็นสื่อในการสอนทำให้นักเรียนได้เรียนอย่างสนุก ไม่เบื่อ ได้ความรู้ ได้ใช้วิธีคิดวิเคราะห์มากขึ้น และจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มทำให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดวิเคราะห์ด้วยกันทำให้เกิดความสามัคคี และช่วยกันค้นหาความจิงโดยหาจากความรู้ทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนเอง ยิ่งทำให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น อยากให้อาจารย์ผู้สอนทั่วประเทศลองนำไปประยุกต์สอน อาจทำให้นักเรียนไม่เบื่อการเรียน ขอขอบคุณกับคลิปการสอนดีๆนะครับ
โดย ภูมิสันต์ อนันต์กิตติคุณ (2011-12-15 21:09:17) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์มีวิธีสอนที่ดีมากครับ โดยมีการนำเกมมาเป็นสื่อในการสอนทำให้นักเรียนได้เรียนอย่างสนุก ไม่เบื่อ ได้ความรู้ ได้ใช้วิธีคิดวิเคราะห์มากขึ้น และจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มทำให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดวิเคราะห์ด้วยกันทำให้เกิดความสามัคคี และช่วยกันค้นหาความจิงโดยหาจากความรู้ทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนเอง ยิ่งทำให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น อยากให้อาจารย์ผู้สอนทั่วประเทศลองนำไปประยุกต์สอน อาจทำให้นักเรียนไม่เบื่อการเรียน ขอขอบคุณกับคลิปการสอนดีๆนะครับ
โดย ภูมิสันต์ อนันต์กิตติคุณ (2011-12-15 21:09:30) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์มีวิธีสอนที่ดีมากครับ โดยมีการนำเกมมาเป็นสื่อในการสอนทำให้นักเรียนได้เรียนอย่างสนุก ไม่เบื่อ ได้ความรู้ ได้ใช้วิธีคิดวิเคราะห์มากขึ้น และจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มทำให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดวิเคราะห์ด้วยกันทำให้เกิดความสามัคคี และช่วยกันค้นหาความจิงโดยหาจากความรู้ทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนเอง ยิ่งทำให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น อยากให้อาจารย์ผู้สอนทั่วประเทศลองนำไปประยุกต์สอน อาจทำให้นักเรียนไม่เบื่อการเรียน ขอขอบคุณกับคลิปการสอนดีๆนะครับ
โดย ภูมิสันต์ อนันต์กิตติคุณ (2011-12-15 21:09:30) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบบนี้แปลกใหม่ดีมากเลยครับ เพราะนอกจากที่จะเอาแต่ท่องจำแล้ว อาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็จะทำให้นักเรียนนั้นพัฒนาไปได้ช้าแต่เมื่อเกมนี้สอดแทรกเข้ามาในการเรียนการสอนนั้นก็ทำให้การเรียนการสอนมีความเข้าใจง่ายขึ้นและยังทำให้นักเรียนนั้นสนุกไปกับวิชาที่คิดว่ายากเพราะต้องท่องจำ เกมนักสืบนั้น ช่วยได้มากเลยครับ :tv17:
โดย ดนุภัทร ชื่นสำราญ (2011-12-16 01:37:34) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบแนวคิดในการสอนของอาจารย์ค่ะ ทำให้รู้สึกไม่เบื่อที่จะเรียน รู้สึกสนุกและทำให้จำได้ง่ายขึ้น และทำให้อยากเรียนมากขึ้น มีส่วนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งการเรียนการสอนวิธีนี้เป็นการสอนที่เด็กให้ความสนใจมากกว่าการเรียนท่องจำและทำให้รู้สึกว่าอยากจะเรียนวิชานี้ สนุกที่จะคิดและจินตนาการ และรู้จักการวิเคราะห์ หาเหตุผล ขอให้มีเกมส์สนุกๆน่าเรียนแบบนี้เยอะๆนะคะ เด็กๆจะได้สนุกและมีความรู้ไปพร้อมๆกัน ยอดเยี่ยมค่ะ :tv15:
โดย เมธิกร ศตะกูรมะ (2011-12-16 16:22:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ เป็นการเรียนการสอนท่ีแปลกใหม่สำหรับเด็กโต เพราะว่าโดยทั่วไปวิชาสังคมเป็นวิชาที่น่าเบื่อ ไม่ว่าจะเป็นสาระไหน ถ้าคุณครูสามารถนำวิธีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเรียกร้องความสนใจเด็กนักเรียนหรือเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และมีความจำมากขึ้นเพราะว่านักเรียนเคยทำกิจกรรมก็จะรู้สึกคุ้นเคยมากกว่าการอ่านหรือทำแบบฝึกหัด นักเรียนก็มีความสนุกสนานกับการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ้น
โดย อุธร แหล่งสุข (2011-12-20 15:55:21) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจมาก นี่แหละคุณครูพันธ์ใหม่
โดย พรทิพย์ สุมมาตย์ (2011-12-23 20:52:24) [แสดงความคิดเห็น]
ที่จริงวิชานี้ไม่ต้องอาศัยความท่องมากนักเพียงแต่ว่าต้องอาศัยความเข้าใจเท่านั้นวิธีการคือแต่เป็นนิทานก็จะดีน่ะครับผมแต่อาจารย์ก็มีเทคนิคที่ดีมากในการเรียนวิชานี้ทำให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจของนักเรียนได้ดีมากเลย จะนำไปปรับใช้ในการต่อไปครับ
โดย นาย พงศ์พิสุทธิ์ เทวะดา (2011-12-29 14:27:58) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียน การสอนแบบนี้เป็นที่น่าชื่นชม เพราะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ ทำได้ง่าย ไปถึงสิ่งที่ทำได้ยาก และยังได้รู้ถึง สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สถาพภูมิอากาศ ปริมาณความสงบนแผ่นดิน ชื่อเมืองหลวงของแต่ละประเทศ ชื่อประเทศที่อยู่ตาม ทวีปต่าง ๆ และยังทำให้นักเรียน ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ นำเอาความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยง กับทวีปต่าง ๆ และยังทำให้นักเรียนได้สืบคิดค้นคว้า ของแต่ละประเทศว่า เป็นมาอย่าง เป็นการเรียนรู้ที่ดี เกี่ยววิชานี้
โดย สุธิตา โพธิ์สาขา (2011-12-30 20:36:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นลักษณะการเรียนการสอนที่ดีของวิชาสังคม เพราะเป็นการให้เด็กได้รู้จักทักษะกระบวณการฝึกคิดวิเคราะห์ จากการที่ได้เรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพไปเชื่อมโยงกับการเรียนทวีปต่างๆ และมีการให้เด็กได้รู้จักฝึกเล่นเกม ได้รู้จักคิด วิเคราะห์ จากการที่ได้เล่นเกมนักสืบนี้ก็ทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้วิชานี้ เพราะวิชานี้ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องท่องจำ เพราะสามารถคิดวิเคราะห์ออกมาได้ ดิฉันคิดว่าการที่ครูศรัณย์พร ยินดีสุข ได้นำเกมนี้มาฝึกก็ทำให้เด็กๆได้ความรู้เกิดความสนุกสนาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ
โดย กิ๊บ บุญท่วม (2012-01-05 12:31:50) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องนี้ครูศรัณย์พร ใช้เทคนิคในการสอนโดยให้นักเรียนฝึกการจำและความเข้าใจในการเรียน เน้นการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเอง ทำให้รู้สึกสนุกไปกับการเรียน ไม่ต้องมานั่งท่องจำ ไม่เครียด เป็นเหมือนกับการเล่นเกมที่บ้าน สิ่งที่ได้จากการเรียนอย่างแรกเลยคือ ทักษะกระบวนการคิดเพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด การลงมือทำ สองจะเป็นทักษะทางสังคม เพราะมีการร่วมกันทำของสมาชิกในกลุ่ม สาม ก็จะได้เป็นความรู้ที่เราสร้างขึ้นเองจากการทำกิจกรรมกลุ่มผ่านเกม และบางอย่างเราก็สามารถนำไปใช้ในชิวิตประจำวันได้ด้วย
โดย ศรีสุดา ชำนาญวงษ์ (2012-01-06 07:34:47) [แสดงความคิดเห็น]
เกมนักสืบน้อยของ ครูศรัณย์พร เป็นการสอนที่ดี เป็นการสอนให้นักเรียนมีความด้านภมิศาสตร์มากขึ้นและการที่นำเกมมาทำเป็น วีดีโอ ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนทำให้นักเรียนสนใจการสอนมากขึ้นและจดจำได้ง่าย กล้าคิดกล้าแสดงออกและมีความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะในการทำงานกลุ่มเด็กๆได้ความรู้มากในการสอนแบบนี้ การสอนแบบนี้ทำให้ดิฉันอยากมีการเรียนการสอนแบบนี้กับวิชาอื่นๆด้วย คงจะสนุกกับการเรียนมากขึ้น เพราะฉนั้นการเรียนการสอนแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดี และขอให้มีการสอนแบบนี้ไปเรื่อยๆและตลอดไปคงดี
โดย ระพีพรรณ กำเนิดพรม (2012-01-07 10:39:09) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนแบบนี้เป็นวิธีการสอนที่ดีเพราะทำให้เด็กนักเรียนอยากที่จะศึกษาเรียนรู้ทำให้ไม่น่าเบื่อที่จะเรียนรู้อีกทั้งยังให้ความสนุกสนานเวลาเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
โดย ไมตรี อุดมอิทธิเสถียร (2012-01-08 22:25:20) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชอบมากเลยค่ะ วิธีการสอนแบบนี้ครูสอนสนุกมากเลยค่ะทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนโดยไม่เครียจค่ะ
โดย ฟาตีหม๊ะ สาเเละ (2012-01-09 16:32:01) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนสังคมส่วนมากจะน่าเบื่อแต่อาจารย์จะสอนให้เด็กวิเคราะห์นี้และทำให้เด็กสนุก :tv02: :tv05:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 11:57:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิกการสอนโดยให้เด็กฝึกการจำและความเข้าใจในการเรียนและทำให้เด็กฝึกวิเคราะห์ในเรื่องที่ได้โดยไม่เครียดและยังสนุกอีกด้วย
โดย สุไรด๊ะ ไชยเพช (2012-01-10 21:57:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่สนุกมาก วิชานี้ดูเหมือนจะยาก แต่พอมาสอนให้ฝึกวิเคราะห์และเล่นเกมทำให้เข้าใจได้มากขึ้นและไม่เครียดด้วย และยังช่วยให้ฝึกจำและร่วมใช้ความคิดของแต่ละคนในกลุ่มได้ดีอีกด้วย และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยได้ฝึกค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง เกมนักสืบน้อยถือว่าเป็นการสอนที่ดีและสนุกดีค่ะและน่าจะมีการเรียนการสอนแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยค่ะ
โดย ธนพร ดัดใจงาม (2012-01-11 09:45:39) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เมืองหลวงชื่ออะไร ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นอย่างไรต้องหาวิธีจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ว่าแต่ละอย่างมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยการนำเอาสื่อการสอนที่เรียกว่า เกมนักสืบน้อย มาใช้ ซึ่งเกมนี้จะเป็นการสืบค้นข้อมูล เด็กจะสนุกกับการเรียน
โดย อุมา ยศอินทร์ (2012-01-11 14:38:30) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียน การสอนแบบนี้เป็นที่น่าชื่นชม เพราะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ ทำได้ง่าย ไปถึงสิ่งที่ทำได้ยาก และยังได้รู้ถึง สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สถาพภูมิอากาศ ปริมาณความสงบนแผ่นดิน ชื่อเมืองหลวงของแต่ละประเทศ ชื่อประเทศที่อยู่ตาม ทวีปต่าง ๆ และยังทำให้นักเรียน ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ นำเอาความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยง กับทวีปต่าง ๆ และยังทำให้นักเรียนได้สืบคิดค้นคว้า ของแต่ละประเทศว่า เป็นมาอย่าง เป็นการเรียนรู้ที่ดี
โดย นาย สรรเสริญ มงคลไวย์ (2012-01-11 15:10:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ใช้ สื่อการเรียนเป็นวิธีการเล่นเกมส์ เพื่อที่จะให้นักเรียนมีความสนุกสนานไปกับการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อกับสิ่งที่เรียน ค้นหาความรู้รอบตัวใหม่ๆ ได้อยู่เสมอ และเด็กนักเรียนก็จะให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นที่จะเรียนวิชานี้
โดย ดวงรัตน์ สิงหเสนี (2012-01-11 18:10:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะเพราะเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะหืและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน :tv07:
โดย คอรีเยาะ ดีสะเอะ (2012-01-11 18:38:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ เพราะเป็นการให้เด็กได้รู้จักทักษะกระบวณการฝึกคิดวิเคราะห์ ด้วยตนเอง
โดย ซารีพะห์ อาแวนิ (2012-01-11 21:45:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ไม่เครียด ใช้สื่อแปลกใหม่ในการสื่อการสอน ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในบทเรียนครั้งนี้ ทำให้ผู้เรียนสนุกและไม่รู้สุกเครียด เป็นสื่อการสอนที่ดีมากครับ
โดย บุรพล มีศีล (2012-01-12 17:26:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่ไม่ทำให้นักเรียนเคลียดหรือเบื่อใช้สื่อที่แปลกและใหม่ในการสอนนักเรียน ทำให้เกิดความสนุกสนาน ใช้การวิเคราะห์ มำให้มีจินตนาการและพัฒนาสมองไปในตัว
และได้ลองสืบข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่ได้มา และวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ให้ออกมาอีกเป็นมุมมอง ขอบพระคุณอาจารย์ท่านนี้ ที่ทำให้สื่อการสอนนี้ออกมา
โดย สถิตย์ มณีสถิตย์ (2012-01-12 17:48:22) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนุกดีนะครับ จะลองนำไปปรับประยุกต์ใช้บ้างครับ
โดย อิสรชน คุณธรรมดี (2012-01-14 04:54:56) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยครับ ดูสนุก ให้เด็กได้คิด ^^ :tv02:
โดย ธีรศักดิ์ เค้ามูล (2012-01-14 22:14:58) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีสอนของ อาจารย์ ศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
อาจารย์ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ โดยใช้เกมนักสืบน้อย ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุขไม่น่าเบื่อ ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี ขอชมคุณครูที่นำเทคนิคนี้มาเสนอให้กับคุณครูอีกหลายท่าน เพื่อนไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การทำงานกลุ่ม มากกว่าการท่องจำ การฟังบรรยาย การจดบันทึก เพราะวิชาสังคมศึกษา นักเรียนนึกถึงแต่บรรยากาศเหล่านี้ เทคนิคการสอนของคุณครูนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ถือว่าเป็นอีกรูปแบหนึ่งของเทคนิคการสอนในยุคปัจจุบันคะ
โดย นฤกาญจน์ โชคสิริรุ่งเรือง (2012-01-15 07:26:15) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีการสอนของ อาจารย์ศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เป็นการเรียนการสอนวิชาสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เมืองหลวงชื่ออะไร ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นอย่างไร ประชากรมีจำนวนเท่าไร เด็กจะรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ไปทำไม เป็นการสอน ที่มีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักและรักในการสืบสวนสอบสวน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณอาจาย์ ศรัณย์พร ยินดีสุข มากๆ ที่ให้ความรู้ที่น่าสนใจ ขอขอบคุณมากๆครับ
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2012-01-15 07:35:07) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีการสอนของ อาจารย์ศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เป็นการเรียนการสอนวิชาสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เมืองหลวงชื่ออะไร ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นอย่างไร ประชากรมีจำนวนเท่าไร เด็กจะรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ไปทำไม เป็นการสอน ที่มีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักและรักในการสืบสวนสอบสวน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณอาจาย์ ศรัณย์พร ยินดีสุข มากๆ ที่ให้ความรู้ที่น่าสนใจ ขอขอบคุณมากๆครับ
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2012-01-15 07:35:07) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีการสอนของ อาจารย์ศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เป็นการเรียนการสอนวิชาสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เมืองหลวงชื่ออะไร ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นอย่างไร ประชากรมีจำนวนเท่าไร เด็กจะรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ไปทำไม เป็นการสอน ที่มีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักและรักในการสืบสวนสอบสวน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณอาจาย์ ศรัณย์พร ยินดีสุข มากๆ ที่ให้ความรู้ที่น่าสนใจ ขอขอบคุณมากๆครับ
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2012-01-15 07:35:07) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีการสอนของ อาจารย์ศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เป็นการเรียนการสอนวิชาสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เมืองหลวงชื่ออะไร ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นอย่างไร ประชากรมีจำนวนเท่าไร เด็กจะรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ไปทำไม เป็นการสอน ที่มีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักและรักในการสืบสวนสอบสวน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณอาจาย์ ศรัณย์พร ยินดีสุข มากๆ ที่ให้ความรู้ที่น่าสนใจ ขอขอบคุณมากๆครับ
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2012-01-15 07:35:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีการสอนของ อาจารย์ศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เป็นการเรียนการสอนวิชาสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เมืองหลวงชื่ออะไร ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นอย่างไร ประชากรมีจำนวนเท่าไร เด็กจะรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ไปทำไม เป็นการสอน ที่มีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักและรักในการสืบสวนสอบสวน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณอาจาย์ ศรัณย์พร ยินดีสุข มากๆ ที่ให้ความรู้ที่น่าสนใจ ขอขอบคุณมากๆครับ
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2012-01-15 07:35:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีการสอนของ อาจารย์ศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เป็นการเรียนการสอนวิชาสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เมืองหลวงชื่ออะไร ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นอย่างไร ประชากรมีจำนวนเท่าไร เด็กจะรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ไปทำไม เป็นการสอน ที่มีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักและรักในการสืบสวนสอบสวน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณอาจาย์ ศรัณย์พร ยินดีสุข มากๆ ที่ให้ความรู้ที่น่าสนใจ ขอขอบคุณมากๆครับ
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2012-01-15 07:35:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีสอนภูมิศาสตร์ของอาจารย์ศรัณย์พร ยินดีสุข โดยใช้เกมนักสืบน้อย ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุขไม่น่าเบื่อ ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี ขอชมคุณครูที่นำเทคนิคนี้มาเสนอให้กับคุณครูอีกหลายท่าน เพื่อนไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การทำงานกลุ่ม มากกว่าการท่องจำ การฟังบรรยาย การจดบันทึก เพราะวิชาสังคมศึกษา นักเรียนนึกถึงแต่บรรยากาศเหล่านี้ เทคนิคการสอนของคุณครูนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ถือว่าเป็นอีกรูปแบหนึ่งของเทคนิคการสอนในยุคปัจจุบันคะ
โดย วราภรณ์ เชาว์วรรณะ (2012-01-16 17:43:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ช่วยให้ฝึกความจำ และทำให้นักเรียนตั้งใจในการเรียนมากขึ้น
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-01-19 22:09:57) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่กว้างและ ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปเรียนไปสอนนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นไปของสังคมไทยในโลกปัจุบัน ซึ่งโลกมนุยษ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกๆวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นหมายถึงว่า การเรียนแลการศึกษาของวิชาสังคมศึกษาจะตั้งเปลี่ยนไปตามโลกที่เปลี่ยนไป การเรียนการรสอนที่ทางทีวีครูได้นำมาอบรมครั้งนี้ อีกทั้งช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน และเกิดความรู้ที่ลึกซื้งมากกว่าการเรียนด้วยวิธีการนั่งอ่านหนังสือแล้วท่องจำ ชอบรายการโทรทัศน์ครูมากค่ะ รายการโทรทัศน์ครูดีมากๆค่ะ ขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพามากคับ
โดย จีรพันธ์ ศรีเชียงสา (2012-01-20 14:29:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่สนุกมากครับ ทำให้เด็กได้ฝึกการคิดและจดจำในสิ่งที่ได้รับ ชอบมากครับ :tv17:
โดย อุสมาน ตาเละ (2012-01-23 06:24:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ผมได้ดูการเรียนการสอนของอาจารย์ท่านนี้แล้วเป็นการสอนที่สนุกมากทำให้อยากจะเข้าไปเรียนด้วยการนำเทคนิคการวิเคราะห์และการค้นหาแบบนี้มากใช้เป็นเกมจะทำให้เด็กไม่เบื่อแถมทำให้เด็กมีความสุขต้องการอยากจะเรียนมากขึ้นและเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ไม่ต้องท่องจำให้เด็กต้องปวดหัวจึงทำให้ผมชอกการเรียนการสอนแบบนี้มากครับ
โดย ยุรนันท์ พื้นผา (2012-01-25 17:21:22) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมเป็นวิชาที่สามารถนำรูปแบบการสอนหลายๆอย่างมาประยุกต์ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ดีในวิชาสังคมศึกษา ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลิน ให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้น และยังได้รับความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดด้วยตนเอง ซึ่งความรู้แบบนี้จะทำให้ติดตัวนักเรียนไปได้นาน เป็นความรู้ที่คงทนเนื่องจากนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากเกมนักสืบแล้วจังมีอีกหลายๆเกมที่น่าสนใจและนำประยุกต์ใช้สอนในวิชาสังคมศึกษา
โดย วิสุทธิ์ สุภาพรขจรกิจ (2012-01-29 18:22:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีและสนุกสนาน ทำให้การเรียนสังคมศึกษาไม่น่าเบื่อ เพลิดเพลินกับการเรียน โดยใช้เกมนักสืบมาเป็นเทคนิคในการสอน และช่วยเพิ่มทักษะต่างๆที่จะทำให้นักเรียน้กเรียนเกิดความคิดที่จะเริ่มค้นหาว่าอะที่มีความแตกต่างกันนั้น หรือสภาพของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันนั้นเกิดจากสาเหตุอะบ้างและควรมีการจัดกการอย่างไร
โดย นิพันธ์ มีเดชชัย (2012-01-31 21:17:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ :tv15:ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี :tv15:
โดย โฆษิต แสงสิงห์ (2012-02-01 11:02:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูค่ะที่ได้จัดทำ เกมนักสืบน้อยขึ้นมา ทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในบทเรียน เกิดความคิดวิเคราะห์ขึ้นมาเอง สร้างร่องรอยหลักฐานจากสภาพจริง เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากๆ ได้ใช้การวิเคราะห์จริง ผู้เรียนเกิดพัฒนาความรู้มีวิธีออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง จะยิ่งทำให้จดจำได้แม่นยำและยังได้ความสนุกเพลิดเพลินอีกด้วย เทคนิคการสอนของคุณครูนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการจัดการสอน นอกจากเกมนักสืบแล้วยังมีอีกหลายเกมที่น่าสนใจและนำมาประยุกต์ใช้สอน
โดย จรรยา คำโต (2012-02-05 12:50:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น อุตสาห วิริยะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนของสอนของครูผู้สอน ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทัศนะที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันเราจะพบว่า รายงานการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนะคติต่อการเรียนวิชาที่นักเรียนไม่ค่อยสนใจนั้น สังคมศึกษา ติดมาเป็นอันดับต้นๆ เสมอรองจากคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ เพราะผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ไม่ค่อยสร้า้งสื่อการสอน ไม่พยามปรับประยุกค์ใช้เทคนิคกระบวนการสอน เน้นแต่การบรรยาย ทำให้ผู้เรียนเบื่อ มองว่าวิชาเหล่านี้ยาก แต่ถ้าหากครูสังคมฯ ในประเทศไทย เป็นเหมือนครูศรัญย์พร ครึ่งประเทศ รับรองว่าผู้เรียนจะไม่เบื่อในการเรียนรู้ ประเทศไทยจะพัฒนาไปอีกมาก นอกจากนั้นสำหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่รับชมข้างต้นนั้น สิ่งที่ผู้เรียนได้รับอย่างเห็นได้ชัดเจนนอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแล้ว คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ลงมือปฏิบัติ เกิดเป็นทักษะ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม ซึ่งการสอนของครู ศรัญย์พรแค่ ครั้งเดียว เด็กได้ทั้งบรรลุทั้ง 3 ตัววัด (KAP) น่าเอาเป็นแบบอย่างจริงๆครับ
โดย ธีรชัย ใจดี (2012-02-05 18:19:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น อุตสาห วิริยะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนของสอนของครูผู้สอน เป็นวิธีการสอนที่ดีและสนุกสนาน ทำให้การเรียนสังคมศึกษาไม่น่าเบื่อ เพลิดเพลินกับการเรียน
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-02-07 10:33:58) [แสดงความคิดเห็น]
รับรองว่าผู้เรียนจะไม่เบื่อในการเรียนรู้ ประเทศไทยจะพัฒนาไปอีกมาก นอกจากนั้นสำหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่รับชมข้างต้นนั้น สิ่งที่ผู้เรียนได้รับอย่างเห็นได้ชัดเจนนอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแล้ว คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ลงมือปฏิบัติ เกิดเป็นทักษะ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม ซึ่งการสอนของครู ศรัญย์พรแค่ ครั้งเดียว เด็กได้ทั้งบรรลุทั้ง 3 ตัววัด (KAP) น่าเอาเป็นแบบอย่างจริงๆ
โดย บุษผา อ้นทอง (2012-02-07 20:57:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้เกมมาช่วยในส่วนของการเรียนการสอนเป็นแนวทางของการศึกษาที่ดีเกี่ยวกับความสนใจของทวีปและทำเลที่ตั้งของทวีปต่าง ๆ จะแตกต่างกันทั้งทางภูมิอากาศ ส่วนสังคมส่วนใหญ่อยากให้เด็กมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแลกัน และนักเรียนสามารเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น และทำให้เด็กนักเรียนได้ผ่อนคลายในการเรียนในชั้นเรียน ถือว่าการเรียนการสอนนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อย่างดี และนักเรียนได้มีความรู้เพิ่มเติม
โดย ลิขิต หลิ่มเทศ (2012-02-09 11:44:36) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ข้าพเจ้าได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนสาระประวัติสาสตร์ นำไปใช้กับนักเรียนและได้พัฒนาตนเอง และเป็นการปลุกจิตสำนึกในการประกอบวิชาชีพครู ได้ตัวอย่างและแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม และวิชาสังคมศึกษา เมื่อใช้สื่อการสอนที่หลายหลายและสอนสนุกเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ดี
โดย วราวุธ ธรรมราช (2012-02-10 10:01:01) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:08:49) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:08:53) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:08:54) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:08:55) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:08:55) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:08:56) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:08:56) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:08:57) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:08:58) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:08:59) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:08:59) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:00) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:01) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:02) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:03) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:03) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:04) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:05) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:06) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:07) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:08) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:09) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:09) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:10) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:11) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:12) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:13) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:14) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:15) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:16) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:17) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:17) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:18) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:19) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:19) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:20) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:21) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:22) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:22) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:23) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:24) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:25) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:26) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:26) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:27) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:28) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:29) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:30) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:31) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:32) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:33) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:33) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:34) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:35) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:36) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:37) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:39) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:40) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:41) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:42) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:43) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:44) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:45) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:46) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:48) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:49) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:51) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:52) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:53) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:54) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:56) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:56) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:56) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:56) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:57) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:57) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:09:59) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:10:01) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:10:01) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:10:01) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:10:01) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:10:01) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องเนียน่าสนใจมาก
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:10:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ..ทำให้บทเรียนน่าเรียน
โดย อธิชญาภาณิ์ ศรีชุติศาสตริน (2012-02-16 10:07:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเพราะวิชาที่เป็นประวัติศาสตร์และสังคมเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องจิตสำนึกของนักเรียน และจากสื่อที่ได้ดูเรื่องนักสืบน้อยเป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะสื่อนักสืบน้อยเป็นสื่อที่มีความน้อยสนใจสอนสนุกสนานมาก เมื่อสอนสนุกสนานก็ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และเมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้การทำให้เด้กนักเรียนเกิดความสนใจและเรียนรู้ได้สนุกสนานและมีความรักในประเทศไทยด้วย
โดย เกรียงไกร คล้ายจินดา (2012-02-23 13:28:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมกับครู ศรัณย์พร ยินดีสุข ครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ ฝ่ายมัธยม ที่ใช้การสอนโดยการใช้เกมนักสืบน้อยจากการจัดทำเกมนักสืบน้อยขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการคิด วิเคราะห์ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจิง เป็นวิธีการสอนที่เยี่ยมมากๆ ทำให้ผู้เรียนได้ประสบการที่เกิดขึ้นกับตนเอง สามารถจดจำเนื้อหาที่เรียนได้อย่างแม่นยำ ที่สำคัญคือนักเรียนสนุกกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียนวิชานี้ สามารถนำไปประยุกต์ในกลุ่มสาระต่างๆได้เป็นอย่างดีผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทั้ง 3 ด้าน คือ K P A และเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการมีส่วนร่วมในกิกรรมที่นำมาสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย พักตร์ตรีญา รอดสีเสน (2012-02-29 13:09:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูค่ะ ที่ได้จัดทำ เกมนักสืบน้อย ขึ้นมา ทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในบทเรียน และได้ซึมซับความรู้โดยที่เขาเองไม่รู้ตัว เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ลงมือปฏิบัติ เกิดเป็นทักษะ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม ซึ่งการสอนของครู ศรัญย์พรแค่ ครั้งเดียว เด็กได้ทั้งบรรลุทั้ง 3 ตัววัด (KAP) น่าเอาเป็นแบบอย่างจริงๆ
โดย เนตรดาว สิทธิการณ์ (2012-02-29 15:36:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูค่ะที่ได้จัดทำ เกมนักสืบน้อยขึ้นมา ทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในบทเรียน เกิดความคิดวิเคราะห์ขึ้นมาเอง สร้างร่องรอยหลักฐานจากสภาพจริง เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากๆ วีดีโอนี้ถือว่าเป็นการเสริมทักษะให้กับผู้ดูเป็นอย่างมากซึ่ง
ทำให้ครูเองมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิมๆเหมือนกับคำที่ว่า ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งคุณครูในวิดีโอมีการทำให้เด็กสนใจในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ้น ทำให้เด็กๆนักเรียน
โดย วิษณุ สุวรรณประทีป (2012-03-09 14:33:16) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีการสอนของคุณครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งตรงกับสาขาวิชาที่ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเทคนิคการสอนของคุณครูนั้นเป็นเทคนิคที่ดีมากๆ และสามารถนำเทคนิคการสอนของคุณครูที่มีวิธีจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ว่าแต่ละอย่างมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยการนำเอาสื่อการสอนที่เรียกว่า โ€œเกมนักสืบน้อยโ€ มาใช้ เด็กจะสนุกกับการเรียน และได้ใช้ความคิดเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละอย่าง โดยไม่ต้องใช้การท่องจำข้อมูลแบบเดิมๆ นั้นมาปรับใช้ในการสอนเด็กต่อไปในอนาคตได้
โดย ธารทิพย์ ทองเขียว (2012-03-09 14:34:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น อุตสาห วิริยะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนของสอนของครูผู้สอน เป็นวิธีการสอนที่ดีและสนุกสนาน ทำให้การเรียนสังคมศึกษาไม่น่าเบื่อ เพลิดเพลินกับการเรียนนักสืบน้อย เป็นการประยุกต์การใช้เกม ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตร์ที่ต้องอาศัยการจำ เช่น ชื่อประเทศ แม่น้ำ ดังนั้นการให้นักเรียนมีกิจกรรมร่วมกับการเรียนเนื้อหาจะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น เพราะนักเรียนสามารถ เชื่อทโยงความสัมพันธ์ระหว่าง ชื่อเมืองหลวง เศรษฐกิจ ลักษณะทางกายภาพ ขอขอบคุณเทคนิคการสอนดีดีแบบนี้มากค่ะ
โดย ธัญญารัตน์ การบุญ (2012-03-09 14:51:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูค่ะ ที่ได้จัดทำเกมนักสืบน้อย ขึ้นมา ทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในบทเรียน และได้ซึมซับความรู้โดยที่เขาเองไม่รู้ตัว อีกทั้งยังทำให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และสามารถนำไปใช้ได้หลายวิชาและหลายๆเรื่อง เป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสม ดูแล้วเข้าใจง่าย ทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำนักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี และขอชื่นชมมากๆ เป็นวีธีการสอนที่ดีและครูสังคมทุกคนยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของตัวเองได้อีก มีประโยชน์มากๆค่ะ :tv07:
โดย นพมนต์ พรหมประเสริฐ (2012-03-09 14:57:38) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมเป็นวิชาที่สามารถนำรูปแบบการสอนหลายๆอย่างมาประยุกต์ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ดีในวิชาสังคมศึกษา ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลิน ให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้น และยังได้รับความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดด้วยตนเอง ซึ่งความรู้แบบนี้จะทำให้ติดตัวนักเรียนไปได้นาน เป็นความรู้ที่คงทนเนื่องจากนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากเกมนักสืบแล้วจังมีอีกหลายๆเกมที่น่าสนใจและนำประยุกต์ใช้สอนในวิชาสังคมศึกษา สุดท้ายกระผมขอนำการสอนไปใช้ด้วยน่ะคัฟ
โดย วรากร (2012-03-09 15:00:28) [แสดงความคิดเห็น]
เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยการนำเกมนักสืบน้อยมาปรับใช้ในการเรียน อาจารย์บอกคำใบ้มาให้นักเรียนและให้นักเรียนหาคำตอบของประเทศต่างๆโดยคำใบ้จะบอกลักษณะเด่นของประเทศนั้นๆ และลักษณะภูมิอากาศองประเทศนั้นด้วย ทำให้นักเรียนอยากที่จะค้นหาคำตอบและทำให้เกิดควาสนุกสนาน เพลินเพลิด ในวิธีการสอนนี้ไปนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์หาคำตอบผ่านทางอินเตอร์เน็ททำให้เด็กฝึกทักษาการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย
โดย อภิชาติ หอมหวล (2012-03-09 15:49:21) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียรู้ของวิชาสังคมศึกษาโดยผ่านเกมนักสืบน้อย ของครูศรัณย์พร ยินดีสุข เป็นการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้เกมนักสืบน้อย ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุขไม่น่าเบื่อตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ในความรู้สึกของครูศรัณย์พร ยินดีสุข นักเรียนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องของที่จะต้องอาศัยการท่องจำ เทคนิคการสอนของครูศรัณย์พร ยืนดีสุขสามารถนำไปใช้ให้เกอดประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนการสอนของวิชาสังคมศึกษา
โดย ปิยธิดา หล้าแหล่ง (2012-03-09 16:01:59) [แสดงความคิดเห็น]
เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข ได้นำวิธีการสอนที่เป็นการทำความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ ซึ่งการทำความเข้าใจข้าพเจ้าคิดว่าดีกว่าการท่องจำเพราะการทำความเข้าใจจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นำด้อีกมากมาย และการสอนครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมกลุ่มและต้องใช้ความคิดเป็นส่วนใหญ่ในการหาเหตุผลและข้อเท็จจริง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ตัวข้าพเจ้าก็จะนำการเรียนการสอนแบบนื้มาปรับใช้ในการสอนของข้าเจ้า และวิธีการสอนแบบนี้ยังฝึกให้นัหเรียนเกิดกระบวนการการทำงาน ทักษะการคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนได้ดี
โดย ธาริณี เป็นศิริ (2012-03-09 19:20:51) [แสดงความคิดเห็น]
เกม...นักสืบน้อย ของครูศรัณย์พร ยินดีสุข เป็นเทคนิควิธีการที่ทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะนำวิธีที่ครูสอนมาปรับใช้ในการเรียนวิชาอื่นได้ เพราะการเรียนแบบนี้ครูจะเน้นให้นักเรียนเข้าใจมากกว่าการท่องจำ เมื่อครูนำกิจกรรมนัหสืบน้อยมาให้นักเรียนทำนักเรียนก็ให้ความร่วนมือที่จะทำกิจกรรมเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมกลุ่มจึงทำให้นักเรียนเกิดความสามัคคี สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ปัญหาได้แล้วยังทำให้เด็กนักเรียนรู้สึกไม่เบื่อกับวิชานี้
โดย ศราวุฒิ เนียมเงิน (2012-03-09 19:46:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมคลิปการสอนวิชาภูมิศาสตร์โดยการใช้เกม...นักสืบน้อยของ อาจารย์ศรัณย์พร ยินดีสุข โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเทคคนิคที่ดีมากครับ :tv15: เป็นการใช้เกมเพื่อเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นเต้น มีความอยากค้นหา สิ่งจะทำให้นักเรียนมีความอยากจะเรียนรู้มากขึ้น วิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อ จำยาก รวมถึงเข้าใจยากสักนิดนึงแต่ว่าอาจารย์กับเกมมาเป็นสื่อทำให้การเรียนสนุกขึ้นครับ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย Rachatha Faungsuwan (2012-03-10 15:51:43) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย Rachatha Faungsuwan (2012-03-10 15:52:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมแล้วปรากฎว่าเป็นการสอนที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งเพราะมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอีกทั้งยังทำให้เกิดความสนุกสนานให้แก่นักเรียน และการสอนแบบ เกม นักสืบน้อน ของคุณครูศรัณย์พร ยินดีสุข โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังทำให้การเรียนของวิชาสังคมนี้ไม่เกิดความน่าเบื่อแล้วนั้นยังทำให้การเรียนในวิชาสังคมเกิดความสนุกสนานกับการเรียนให้แก่นักเรียน เกม นักสืบน้อยนี้ก็เป็นการจัดเรียนการสอนที่และยังให้ประโยชน์แก่นักเรียนได้หลายๆด้าน
โดย นันทิกานต์ พวงสั้น (2012-03-11 20:36:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูค่ะที่ได้จัดทำ เกมนักสืบน้อยขึ้นมา ทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในบทเรียน เกิดความคิดวิเคราะห์ขึ้นมาเอง สร้างร่องรอยหลักฐานจากสภาพจริง เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากๆ ได้ใช้การวิเคราะห์จริง ผู้เรียนเกิดพัฒนาความรู้มีวิธีออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง จะยิ่งทำให้จดจำได้แม่นยำและยังได้ความสนุกเพลิดเพลินอีกด้วย เทคนิคการสอนของคุณครูนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการจัดการสอน นอกจากเกมนักสืบแล้วยังมีอีกหลายเกมที่น่าสนใจและนำมาประยุกต์ใช้สอน
โดย ธมลวรรณ ละออเอี่ยม (2012-03-12 11:12:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมครับ กับเกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในบทเรียน เกิดความคิดวิเคราะห์ขึ้นมาเอง สร้างร่องรอยหลักฐานจากสภาพจริง เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากๆ วีดีโอนี้ถือว่าเป็นการเสริมทักษะให้กับผู้ดูเป็นอย่างมากซึ่ง
ทำให้ครูเองมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิมๆเหมือนกับคำที่ว่า ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งคุณครูในวิดีโอมีการทำให้เด็กสนใจในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ้น ทำให้เด็กๆนักเรียน
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-18 13:35:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีสอนของ อาจารย์ ศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านใช้กิจกรรมเข้ามาแทรกได้ดีเยี่ยม รวมไปถึงเทคนิคการพูดที่มีเอกลักษณ์ทำให้ฟังแล้วไม่น่าเบื่อ และการวิเคราะห์รูปแบบของคนนทวีปต่างๆโดยให้เด็กคิดว่า พื้นที่นั้นเป็นเขตแบบไหน ลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร ระบบนิเวศเป็นอย่างไร การใช้การสอนแบบนี้ทำให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้น แถมยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเข้าาแทรกอย่างเข้ากันได้แบบดีเยี่ยม :tv15: :tv17:
โดย ศิริศักดิ์ แสนปัญญา (2012-03-30 05:48:01) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียรู้ของวิชาสังคมศึกษาโดยผ่านเกมนักสืบน้อย ของครูศรัณย์พร ยินดีสุข เป็นการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้เกมนักสืบน้อย ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุขไม่น่าเบื่อตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ในความรู้สึกของครูศรัณย์พร ยินดีสุข นักเรียนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องของที่จะต้องอาศัยการท่องจำ เทคนิคการสอนของครูศรัณย์พร ยืนดีสุขสามารถนำไปใช้ให้เกอดประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนการสอนของวิชาสังคมศึกษา ขอชื่นชมครับ กับเกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในบทเรียน เกิดความคิดวิเคราะห์ขึ้นมาเอง สร้างร่องรอยหลักฐานจากสภาพจริง เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากๆ วีดีโอนี้ถือว่าเป็นการเสริมทักษะให้กับผู้ดูเป็นอย่างมากป็นการใช้สื่อที่ดีและเหมาะสมดูแล้วเข้าใจง่ายทำให้ไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดย สถาพร หาดสาร (2012-03-30 10:24:09) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนการสอนของคุณครูศรัญพรมาก ทำให้ได้เทคนิคการสอนสังคมศึกษาแบบใหม่ ที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความจำจากการเรียนรู้ ซึ่งดีกว่าการจำจากหนังสือเรียนซึ่งเมื่อเรียนผ่านไปในระยะหนึ่งนักเรียนก็ลืม เป็นปัญหาสำคัญของการสอนวิชาที่ต้องใช้ความจำ การสอนโดยเน้นผู้เรียนของครูศรัญพรจึงเป็นแผนการสอนที่ดีมาก ทำให้เด็กสามารถจำเนื้อหาของรายวิชาได้อย่างครบถ้วนและไม่น่าเบื่อในการเรียนอีกด้วย
โดย สาคร บุญรัตน์ (2012-03-30 10:35:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ การใช้เกมนักสืบน้อยค้นหาคำตอบทางภูมิศาสตร์ จะนำไปประยุกต์ใช้กับสาระอื่นๆต่อไป นักเรียนจะได้ไม่เบื่อ เพราะพูดถึงวิชาสังคม ก็จะต้องท่องจำ พ.ศ ประเทศต่างๆ แต่ถ้าใช้เกมมาประยุกต์ใช้จะทำให้นักเรียนมีกระบวนการคิดที่หลากหลาย อาจเป็นความรู้เดิมที่เรียนหรือจากที่นักเรียนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ขอ ชื่มชนคุณครูที่ได้คิดเทคนิคการสอนใหม่ๆ น่าสนใจ น่าติดตาม เด็กๆสามารถเรียนอย่างมีความสุขพร้อมกับได้ความรู้ด้วย
โดย พวงเพชร ชัยแก้ว (2012-03-30 21:32:35) [แสดงความคิดเห็น]
เกมนักสืบน้อย ของคุณครูศรัณย์พร ยินดีสุข เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยการปฏิบัติจริง มีการใช้ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาใช้ร่วมด้วย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ครูผู้สอนมีการสะท้อนสิ่งที่กำลังเรียนรู้ขณะนั้น มีการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์จากคำใบ้ ข้อมูลที่ได้มาบางส่วน ทำให้ผู้เรีียนมีความสนุกสนานเพลิดเเพลินจากการเล่นเกม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเนื่องจากผู้เรียนได้รับทั้งความร้ และทักษะต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกม เช่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเสียสละ การให้ความร่วมมือ ขอชื่นชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูศรัณย์พร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
โดย ปุณฑริกา ชื่นชม (2012-03-31 12:06:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ ทันสมัย เหมาะสมกับเด็กนักเรียนในยุคสมัยใหม่จริง ๆ นักเรียนได้มีส่วนร่วม ช่วยกันคิดวิเคราะห์ และเปลี่ยนเรียนรู้ สนุนสนานและได้ความรู้ ครูยุคใหม่ต้องใช้วิธีการสอนที่น่าสนใจให้เหมาะสมกับนักเรียนยุคใหม่
โดย นภาพร ชัยสิทธิ์สงวน (2012-03-31 16:37:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบรายการโทรทัศน์ครูตอนเกมนักสืบน้อย ของคุณครูศรัณย์พร ยินดีสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมมาก เพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากในการรู้จักนำเกมที่เด็ก ๆ ชอบเล่นมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในวิชาภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียนจะรู้สึกเบื่อเพราะคิดว่าต้องท่องจำ โดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ลักษณะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในทวีปต่าง ๆ เด็กจะรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจ จำไม่ได้ การจำเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ยากและไม่สนุกเลยที่จะเรียนวิชานี้ แต่อาจารย์ทำให้การจัดการเรียนการสอนในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุก เพราะอาจารย์มีการใช้สื่อและนวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ รู้จักการคิดเป็นกลุ่ม การทำงานเป็นกลุ่ม รวมทั้งกาสอนของอาจารย์ยังสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย
โดย รุ่งอรุณ โพธิกลาง (2012-03-31 20:19:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดูแล้วให้ความหมายของการสอนที่เรียกว่า child Center อย่างแท้จริง เพราะ ครูจะทำหน้าที่เพียงผู้แนะนำวิธีการในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน คอยชี้แนะให้รู้ว่าต้องเริ่มต้นตรงไหน ไปทางใด และสรุปสุดท้ายอย่างไร แล้วนำเอาแนวคิดของการเล่นเกมเป็นกลุ่ม สร้างความอยากรู้ อยากเห็น อยากเป็นผู้ชนะ และต้องเดินทางไปสู่จุดหมายด้วยพลังของทุก ๆ คน เห็นได้ว่า เมื่อนักเรียนสนุกที่จะค้นหาคำตอบ แล้วได้รับคำชี้แนะเป็นอย่างดี เมื่อจบเกม ความคิดรวบยอดบังเกิด แล้วความเข้าใจแจ่มแจ้งจะตามมา นับว่าเป็นการสอนวิชาสังคมที่เยี่ยมยอดที่สุด และทำให้วิชานี้เป็นวิชาที่น่าเรียนมาก ๆ :tv15:
โดย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2012-03-31 23:41:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมดีวีดี เรื่อง เกม...นักสืบน้อย ของ ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ในการเรียนวิชาสังคมฯ เรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ นักเรียนส่วนใหญ่ มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนแล้วไม่ได้อะไรที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เด็กจะรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ไปทำไม เป็นการสอน ที่มีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ โดยให้นักเรียนเล่นเกมดังกล่าวนั้น ทำให้เด็กเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น และเข้าใจในสาระนั้นๆ
โดย ณัฐธิภา มากคล้าย (2012-04-01 12:43:04) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ
:tv02: :tv03: :tv09: :tv10: :tv07: :tv15: :tv17: :tv18:
โดย ณัฐธิภา มากคล้าย (2012-04-01 12:44:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม การสอนของคุณครูศรัณย์พร ยินดีสูข เป็นอย่างยิ่ง เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะทำให้ไม่นาเบือ นักเรียนสนุก มึความสุขในการเรียน นักเรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ค้นหาความรู้ด้วยตนเองกระบวนการกลุ่ม ทำให้นักเรียนมีความรู้ดวามเข้าใจในเนื้อหาได้โดยไม่ต้องท่องจำ เกม...นักสืบน้อย ยังสามารถนำไปประยกต์ใช้ได้ในอีกหลายๆ เรื่อง ซึ่งคุณครูที่สอนก็ต้องเตรียมพร้อมและออกแบบในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างจึงประสบผลสำเร็จในการการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย วรรณา ประชานันท์ (2012-04-01 15:27:25) [แสดงความคิดเห็น]
จะเห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งว่ากระบวนการสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือทางการจัดการเรียนการสอน คือการนำกิจกรรมที่ผู้เรียนให้ความสนใจหรือเกมที่มีรูปแบบที่น่าสนใจเข้ากับวัยของผู้เรียน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ให้กับนักเรียน การพัฒนาสื่อแลเะนวัตกรรมทางการเรียนการสอนสามารถนำมาบูรณาการใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯเท่านั้น
โดย ปวัน ศรีสนิท (2012-04-01 15:57:17) [แสดงความคิดเห็น]
ฝึกคิดวิเคราะห์ พยามยามจะไม่ให้เด็กท่องจำกับวิชาสังคม ความสำคัญ กายภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อาชีพของชนเมืองนั้น แม้แต่เรียนรู้เชิงเศรษกิจ โดยคุณครูใช้เกมที่ชื่อว่า "เกมนักสืบน้อย" โดยให้นักเรียนทำภาระกิจตามจับตัวผู้ร้ายจากคำใบ้จากครู เด็กจะต้องระดมสมอง คิดไปคิดมา ความน่าจะเป็น ฝึกคิดวิเคราะห์คนร้ายจากภูมิประเทศ กายภาพ อาชีพ จากกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่คุณครูกำหนดไว้ นักเรียนดูกระตือรือร้น และมีความพยายามกันอย่างสูง การเรียนรู้ผ่านเกมของ ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถให้ความรู้ สอนการร่วมมือ การอยู่ร่วมในสังคมจองเด็ก การรับฟังความเห็นของเพื่อนในกลุ่ม ดูเด็กเองก็สนุกสนาน ดีมากๆค่ะขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คุณครูสังคมทุกท่านค่ะ
โดย กานณภา ทองเกิด (2012-04-01 22:19:08) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นสื่อ เป็นเทคนิคการสอนที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ได้ดีขึ้น เพราะธรรมชาติของเด็กคือ ชอบเล่น สนุกสนาน แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูศรัณย์พร ยินดีสุข โดยใช้เกม...นักสืบน้อย นอกจากจะทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการเล่นแล้ว ยังทำให้เกิดองค์ความรู้จากการเล่นเกมนี้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยกย่อง เพราะนอกจากครูศรัณย์พร จะทำให้ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาสังคมศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือจากทัศนคติในเชิงลบที่เคยมองว่าวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่าย แต่เมื่อได้เรียนรู้กับครูศรัณย์พร นักเรียนมีทัศนคติในเชิงบวกมากขึ้น เพราะครูช่วยให้เด็กเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ได้ดีชึ้น และสามารถต่อยอดการเรียนรู้ของตนเองได้ต่อไปเรื่อยๆ ขอชื่นชมในความพยายามและตั้งใจจริงของครูค่ะ :tv17:
โดย จันทนี พวงแก้ว (2012-04-02 21:18:35) [แสดงความคิดเห็น]
ตอน นักสืบน้อย เป็นการประยุกต์การใช้เกม ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตร์ที่ต้องอาศัยการจำ เช่น ชื่อประเทศ แม่น้ำ ดังนั้นการให้นักเรียนมีกิจกรรมร่วมกับการเรียนเนื้อหาจะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น เพราะนักเรียนสามารถ เชื่อทโยงความสัมพันธ์ระหว่าง ชื่อเมืองหลวง เศรษฐกิจ ลักษณะทางกายภาพ ของแต่ละประเทศได้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนนี้ และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณสำหรับแนวทางการเรียนการสอนที่ดีนี้ค่ะ
โดย นูรวาฮีดา อัลฮาซานี (2012-04-02 23:45:19) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมเป็นวิชาที่สามารถนำรูปแบบการสอนหลายๆอย่างมา ประยุกต์ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ดีในวิชาสังคมศึกษา ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลิน ให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้น และยังได้รับความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดด้วยตนเอง ซึ่งความรู้แบบนี้จะทำให้ติดตัวนักเรียนไปได้นาน เป็นความรู้ที่คงทนเนื่องจากนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากเกมนักสืบแล้วจังมีอีกหลายๆเกมที่น่าสนใจและนำประยุกต์ใช้สอนในวิชา สังคมศึกษา ขอชื่นชม การสอนของคุณครูศรัณย์พร ยินดีสูข เป็นอย่างยิ่ง เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะทำให้ไม่นาเบือ นักเรียนสนุก มึความสุขในการเรียน นักเรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ค้นหาความรู้ด้วยตนเองกระบวนการกลุ่ม ทำให้นักเรียนมีความรู้ดวามเข้าใจในเนื้อหาได้โดยไม่ต้องท่องจำ เกม...นักสืบน้อย ยังสามารถนำไปประยกต์ใช้ได้ในอีกหลายๆ เรื่อง ซึ่งคุณครูที่สอนก็ต้องเตรียมพร้อมและออกแบบในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างจึง ประสบผลสำเร็จในการการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย นางสมจิตร์ ศรีสุข (2012-04-03 20:10:31) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมเป็นวิชาที่สามารถนำรูปแบบการสอนหลายๆอย่างมา ประยุกต์ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกมซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ดีในวิชาสังคมศึกษา ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลิน ให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้น และยังได้รับความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดด้วยตนเอง ซึ่งความรู้แบบนี้จะทำให้ติดตัวนักเรียนไปได้นาน เป็นความรู้ที่คงทนเนื่องจากนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากเกมนักสืบแล้วจังมีอีกหลายๆเกมที่น่าสนใจและนำประยุกต์ใช้สอนในวิชา สังคมศึกษา ขอชื่นชม การสอนของคุณครูศรัณย์พร ยินดีสูข เป็นอย่างยิ่ง เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะทำให้ไม่นาเบือ นักเรียนสนุก มึความสุขในการเรียน นักเรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ค้นหาความรู้ด้วยตนเองกระบวนการกลุ่ม ทำให้นักเรียนมีความรู้ดวามเข้าใจในเนื้อหาได้โดยไม่ต้องท่องจำ เกม...นักสืบน้อย ยังสามารถนำไปประยกต์ใช้ได้ในอีกหลายๆ เรื่อง ซึ่งคุณครูที่สอนก็ต้องเตรียมพร้อมและออกแบบในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างจึง ประสบผลสำเร็จในการการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย นางสมจิตร์ ศรีสุข (2012-04-03 20:10:36) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับ ชอบเกม กับ การเรียน สนุก ได้ความรู้ อาจารย์ใส่ใจกับการสอนมากมาก ถ้าสนุกกับการเรียน นักเรียนก็จะเรียนได้ ครูชอบการสอนครูสอนด้วยความสนุกนักเรียนก็อยากเรียน เมื่อเขาอยากเรียน ก็เข้าทางเราเลยใช่ไหมครับ ขอบคุณมาก ๆ สำหรับ เรื่องราวที่ดีดีครับ
โดย กัณฑ์คุปต์ ประเสริฐศรี (2012-04-03 20:27:43) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับ ชอบเกม กับ การเรียน สนุก ได้ความรู้ อาจารย์ใส่ใจกับการสอนมากมาก ถ้าสนุกกับการเรียน นักเรียนก็จะเรียนได้ ครูชอบการสอนครูสอนด้วยความสนุกนักเรียนก็อยากเรียน เมื่อเขาอยากเรียน ก็เข้าทางเราเลยใช่ไหมครับ ขอบคุณมาก ๆ สำหรับ เรื่องราวที่ดีดีครับ
โดย กัณฑ์คุปต์ ประเสริฐศรี (2012-04-03 20:27:47) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับ ชอบเกม กับ การเรียน สนุก ได้ความรู้ อาจารย์ใส่ใจกับการสอนมากมาก ถ้าสนุกกับการเรียน นักเรียนก็จะเรียนได้ ครูชอบการสอนครูสอนด้วยความสนุกนักเรียนก็อยากเรียน เมื่อเขาอยากเรียน ก็เข้าทางเราเลยใช่ไหมครับ ขอบคุณมาก ๆ สำหรับ เรื่องราวที่ดีดีครับ
โดย กัณฑ์คุปต์ ประเสริฐศรี (2012-04-03 20:27:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับ ชอบเกม กับ การเรียน สนุก ได้ความรู้ อาจารย์ใส่ใจกับการสอนมากมาก ถ้าสนุกกับการเรียน นักเรียนก็จะเรียนได้ ครูชอบการสอนครูสอนด้วยความสนุกนักเรียนก็อยากเรียน เมื่อเขาอยากเรียน ก็เข้าทางเราเลยใช่ไหมครับ ขอบคุณมาก ๆ สำหรับ เรื่องราวที่ดีดีครับ
โดย กัณฑ์คุปต์ ประเสริฐศรี (2012-04-03 20:27:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เยี่ยมมาก ชอบคะ ชอบเกม กับ การเรียน สนุก ได้ความรู้ อาจารย์ใส่ใจกับการสอนจะเห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งว่ากระบวนการสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งคุณครูที่สอนก็ต้องเตรียมพร้อมและออกแบบในการจัดกิจกรรมจึงจะประสบผลสำเร็จในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ขอบคุณที่อาจารย์ นำเสนอความคิดดีๆแบบนี้ ขอคุณมากคะ :tv15: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-04 09:53:22) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:
เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เนื่องด้วยวิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ เป็นเรื่องที่ยากในการสอนเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องเน้นการท่องจำรายละเอียดมากมาย แต่ครูศรัณย์พร ก็สามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ที่ยากออกมาในรูปแบบของกิจกรรมเกมเพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในด้านของทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการจำ ทักษะการจัดเรียงองค์ความรู้ และทักษะการประยุกต์และการนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง มีการถ่ายทอดการสอนโดยให้นักเรียนสามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการออกเเบบการสอนที่เป็นเอกภาพ มีการใช้สื่อการสอน (แผนที่) มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการสอนได้อย่างลงตัว :tv15:
โดย อ.ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ (จุฬาฯ) (2012-04-04 10:00:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นที่น่าชื่นชม เพราะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่ ทำได้ง่าย ไปถึงสิ่งที่ทำได้ยาก และยังได้รู้ถึง สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สถาพภูมิอากาศ ปริมาณความสงบนแผ่นดิน ชื่อเมืองหลวงของแต่ละประเทศ ชื่อประเทศที่อยู่ตาม ทวีปต่าง ๆ และยังทำให้นักเรียน ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ นำเอาความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยง กับทวีปต่าง ๆ และยังทำให้นักเรียนได้สืบคิดค้นคว้า ของแต่ละประเทศว่า เป็นมาอย่าง เป็นการเรียนรู้ที่ดี เกี่ยววิชานี้
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-04 16:23:30) [แสดงความคิดเห็น]
vdo ชุด เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม การเรียนสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในการเรียนการสอนนี้ครูได้ นำเอาสื่อการสอนที่เรียกว่า โ€œเกมนักสืบน้อยโ€ มาใช้ ซึ่งเกมนี้จะเป็นการสืบค้นข้อมูลไปเรื่อย ๆ เด็กจะสนุกกับการเรียน และได้ใช้ความคิดเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละอย่าง โดยไม่ต้องใช้การท่องจำข้อมูลแบบเดิมๆ
โดย อารีรัตน์ สกุลปฐมชัย (2012-04-05 14:11:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมเทคนิควิธีสอนของ อาจารย์ ศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุขไม่น่าเบื่อ ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี เป็นการเรียนการสอนที่ไม่เครียด ใช้สื่อแปลกใหม่ในการสื่อการสอน ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในบทเรียนครั้งนี้ ทำให้ผู้เรียนสนุกและไม่รู้สุกเครียด :tv02: :tv02: :tv02:
โดย วรัชญา แจ่มศรี (2012-04-09 20:49:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ไม่รู้สึกเบื่อ ทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้ เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนได้มีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนในความเป็นเจ้าของกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม อาศัยความร่วมมือของสมาชิก สืบค้น ค้นหาคำตอบ (ข้อมูล) จากประเด็นเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องราว (จากเกม..) ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เกิดทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม ทักษะการคิดวิเคราะห์ การรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เป็นผลทำให้นักเรียนได้รับข้อมูลความรู้โดยการซึมซับอย่างไม่รู้ตัว เพราะการเรียนผ่านกิจกรรม (เกม..) เป็นการศึกษาเรียนรู้ ที่มีความสนุก เพลิดเพลิน ค้นหาข้อมูล แต่ในที่สุดสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมจะเป็นความรู้ที่ติดตัวและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอชื่นชมคุณครูที่สร้างสรรค์กิจกรรมโดยอาศัยเกม..ที่มีส่วนทำให้นักเรียนอยากร่วมกิจกรรม โดยไม่น่าเบื่อ ส่งผลทำให้นักเรียนพร้อมและอยากร่วมกิจกรรม ซึ่งคุณครูมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรม ขอชื่นชมอย่างยิ่ง
โดย วรวุฒิ สินบำรุง (2012-04-10 09:56:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ได้ร่วมคิดร่วมทำ เด็กจะเกิดความเข้าใจอย่างยั่งยืน สนุกไม่เครียด เยี่ยมมากค่ะ
โดย เพ็ญศรี ใจกล้า (2012-04-10 13:43:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมนักสืบน้อยเป็นเทคนิควิธีสอนที่น่าทึ่งมาก คุณครูครูศรัณย์พร ได้คิดออกแบบกิจกรรมการสอนที่มาจากความสนใจของนักเรียนในวัยนี้จริงๆ ทำให้การเรียนน่าสนใจ สนุก ไม่เบื่อ แม้แต่เราเองได้ชมการสอนแล้วก็ยังสนใจซึ่งปัญหาของครูที่สอนบทเรียนภูมิศาสตร์ ที่ได้พบเจอคือการออกแบบกิจกรรมการสอนอย่างไรไม่ให้ซ้ำกันและไม่ให้เด็กเบื่อการเรียน วิชานึ้แต่พอมาพบการสอนของครูทำให้รูว่ายังมีเทคนิคการสอนที่เราเองบางทีคิดไม่ถึงอีกมากมายขอบคุณคุณครูที่ได้นำแนวคิดนี้มาเผยแผ่ให้เป็นวิทยาทาน เพื่อจะได้นำแนวทางการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่ตนเองสอนต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
โดย สนธยา ตั้งจินตวิวัฒน์ (2012-04-11 21:53:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมเทคนิควิธีสอนของ อาจารย์ ศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เป็นวิธีการสอนที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในองค์ความรู้ท่ีกำลังเรียนอยู่ ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุข ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี เป็นการเรียนการสอนที่ไม่เครียด ใช้สื่อแปลกใหม่ในการสื่อการสอน ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในบทเรียนครั้งนี้ ทำให้ผู้เรียนสนุกและมีการฝึกทักษะกระบวนการคิดที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
โดย พนัสดา ชำนาญนา (2012-04-12 02:23:42) [แสดงความคิดเห็น]
เกม...นักสืบน้อย ของครูศรัณย์พร ยินดีสุข น่าสนใจมากๆคะ เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดี ไม่น่าเบื่อเพราะเป็นแนวตัวการ์ตูน น่ารักดีคะ แต่ถ้าโรงเรียนในประเทศไทยมีห้องที่สามารถใช้สื่อนวัตกรรมแบบนี้ได้หมดก็คงจะดีมากๆเลยคะ เพราะสื่อการสอนเป็นมือที่3ของครู ที่มีส่วนช่วยให้ครูสอนได้โดยที่นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น และมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น ต้องขอบพระคุณครูศรัณย์พร ยินดีสุขและโทรทัศน์ครูมากคะ ที่นำเสนอนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
โดย ครูคะ (2012-04-13 01:30:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครู เป็นกระบวนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ได้ร่วมคิดร่วมทำ เด็กจะเกิดความเข้าใจอย่างยั่งยืน ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์เป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนในความเป็นเจ้าของกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม อาศัยความร่วมมือของสมาชิก สืบค้น ค้นหาคำตอบ (ข้อมูล) จากประเด็นเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องราว (จากเกม..) ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เกิดทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม ทักษะการคิดวิเคราะห์ การรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เป็นผลทำให้นักเรียนได้รับข้อมูลความรู้โดยการซึมซับอย่างไม่รู้ตัว เพราะการเรียนผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย เตือนใจ สมคิด (2012-04-15 13:26:34) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิควิธีการนี้มาก เด็กๆๆร่วมกิจกรรมได้ดีมาก ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมสนุกสนาน ให้นักเรียนได้สืบค้น เรียนรู้ไปพร้อมๆกับความรู้ จากวีดีโอชุดนี้เมื่อได้ชมแล้ว ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดการเรรียนการสอนในรูปแบบนี้ขึ้น อาจจะนำไประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ ที่สามารถใช้หลักการการสืบสวน พร้อมๆกับการเรียนรู็สร้างความเข้าใจในเนื้อหาไปด้วยกัน ขอบคุณ โทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดีๆน่าสนใจให้ครู
โดย สุรีย์พร แจ้งกระจ่าง (2012-04-16 21:23:21) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการเล่นเกม ช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขสนาน เพลิดเพลิน และได้รับความรู้ไปโดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะเป็นความรู้ที่อาศัยความเข้าใจ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตน ความรู้ที่ได้จึงติดตาตรึงใจ ไม่จำเป็นต้องท่องจำ ซึ่งเทคนิคนี้ ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถปรับการเรียนรู้ที่ยากๆๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ผู้เรียนเข้าใจ ผู้สอนก็มีความสุข สนุกสนานไปกับการลุ้นในการตอบคำถาม อย่างไรก็ตาม การใช้เทคนิคเกมในการเรียนการสอน ผู้สอนจำเป็นจะต้องหาเกมใหม่ๆ และวิธีการนำเสนอ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจอยู่เสมอๆๆ
โดย วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ (2012-04-16 23:58:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนได้ใช้เทคนิคการเชื่อมโยงนั้นเป็นการฝึกทักษะและสมรรถนะสำคัญขั้นสูง เพราะหากนักเรียนมีการเชื่อมโยงเนื้อหาของวิชาใดๆได้แล้วนั้น เขาสามารถนำเอาทักษะนี้ไปใช้กับรายวิชาอื่นๆได้ ทำให้เกิดการมีอุปนิสัยและนำทักษะขั้นสูงนี้ไปใช้กับการดดำเนินชีวิตประจำวันได้ นอกจากนั้นการใช้เทคนิคการเชื่อมโยงนี้ยังช่วยให้เนักเรียนเกิดความคิดกว้าง ความคิดขยาย และความคิดแบบมีวิจารณญาณ ซึ่งหากครูได้จัดประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนแล้วย่อมจะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขได้ครับ ...
โดย วรพล ศิริชื่นวิจิตร (2012-04-21 11:19:12) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีสอนภูมิศาสตร์ของอาจารย์ศรัณย์พร ยินดีสุข โดยใช้เกมนักสืบน้อย ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้เรียนอย่างมีความสุข ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในองค์ความรู้ที่กำลังเรียนอยู่ ซึ่งความรู้แบบนี้จะทำให้ติดตัวนักเรียนไปได้นาน เป็นความรู้ที่คงทนเนื่องจากนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต่างจากการท่องจำ ประทับใจมากเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆนะค่ะ :tv02: :tv02: :tv01:
โดย น้ำฝน ทองเกตุ (2012-04-23 20:38:46) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีสอนภูมิศาสตร์ โดยใช้เกมนักสืบน้อย ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุขไม่น่าเบื่อ ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี ขอชมคุณครูที่นำเทคนิคนี้มาเสนอให้กับคุณครูอีกหลายท่าน เพื่อนไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การทำงานกลุ่ม มากกว่าการท่องจำ การฟังบรรยาย การจดบันทึก เพราะวิชาสังคมศึกษา นักเรียนนึกถึงแต่บรรยากาศเหล่านี้ เทคนิคการสอนของคุณครูนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ถือว่าเป็นอีกรูปแบหนึ่งของเทคนิคการสอนในยุคปัจจุบันคะ
โดย สุดใจ แก้วคำจันทร์ (2012-04-24 12:06:31) [แสดงความคิดเห็น]
ถือเป็นการประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์มากกว่าที่จะจดจำ เอื้อให้เด็กสามารถแสดงความสามารถของตนเองออกมา โดยใช้กระบวนการคิดมากกว่ากระบวนการจำ ทำให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน ประกอบกับการใช้สื่ออย่างสอดคล้องและน่าสนใจ เสริมให้เด็กได้มีความสุขในการเรียนการสอน ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเวลาผมเรียนก็น่าสนใจเช่นกันครับ อาจารย์ผมท่านจะแจกภาพทวีปซึ่งไม่มีอะไรเลย จากนั้นท่านให้เติมชื่อประเทศและเมืองหลวง แม่น้ำ ฯลฯ แล้วให้ระบายสีพร้อมวิเคราะห์เศรษฐกิจว่าน่าจะเป็นแบบไหนด้วยครับ :tv15:
โดย ณัฐวุฒิ ดำสงค์ (2012-04-28 19:34:29) [แสดงความคิดเห็น]
เกมนักสืบน้อย ที่คุณครูศรัณย์พร ยินดีสุข โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา สัมคมศึกษา เป็นการสร้างและใช้สื่อที่ดีมาก สอนให้นักเรียนรู้จักเชื่อมโยงความรู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย คุณครูใช้ความสามารถและประสบการณ์จากการเป็นนักเรียนมาก่อนมาคิดประยุกต์สร้างสื่อ นำมาใช้ได้เหมาะสม เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักเชื่อมโยงความรู้ ไม่ใช่การอ่านแล้วท่องจำ มีเหตุมีผลว่าเรียนเรื่องนี้แล้วโยงไปสู้เรื่องโน้นได้อย่างไร ชื่นชมค่ะ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-02 12:23:55) [แสดงความคิดเห็น]
เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เมืองหลวงชื่ออะไร ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นอย่างไร ประชากรมีจำนวนเท่าไร เด็กจะรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ไปทำไม เป็นการสอน ที่มีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ ถือเป็นการประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์มากกว่าที่จะจดจำ เอื้อให้เด็กสามารถแสดงความสามารถของตนเองออกม
โดย ประเสริฐ ต้นโนนเชียง (2012-05-02 15:00:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวคิดรูปแบบการสอนที่น่าสนใจมุาก ทำให้เด็กสนใจในการเรียน และมีส่วนร่วมในการเรียนทุกคน เด็กๆสนสนุกและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมถึงทำให้เด็กจดจำเนื้อหาในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น เมื่อเด็กสามารถเรียนรู้จดจำเนื้อหาได้ดี ทำให้สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาในการเรียน แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิติประจำวันได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคคลอื่นๆในสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ดังนั้นน่าสนใจที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-10 13:44:16) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีสอนภูมิศาสตร์ โดยใช้เกมนักสืบน้อย ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุขไม่น่าเบื่อเป็นการประยุกต์การใช้เกม ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตร์ที่ต้องอาศัยการจำ เช่น ชื่อประเทศ แม่น้ำ ดังนั้นการให้นักเรียนมีกิจกรรมร่วมกับการเรียนเนื้อหาจะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น เพราะนักเรียนสามารถ เชื่อทโยงความสัมพันธ์ระหว่าง ชื่อเมืองหลวง เศรษฐกิจ ลักษณะทางกายภาพ ของแต่ละประเทศได้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนนี้ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เกิดทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม ทักษะการคิดวิเคราะห์ การรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เป็นผลทำให้นักเรียนได้รับข้อมูลความรู้โดยการซึมซับอย่างไม่รู้ตัวนักเรียนดูกระตือรือร้น และมีความพยายามกันอย่างสูง การเรียนรู้ผ่านเกมของ ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี เป็นการเรียนการสอนที่ไม่เครียด ใช้สื่อแปลกใหม่ในการสื่อการสอน ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในบทเรียนครั้งนี้ ทำให้ผู้เรียนสนุกและมีการฝึกทักษะกระบวนการคิดที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง :tv15:
โดย ภิภพ สุทำแปง (2012-05-11 18:02:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากสามารถนำมาใช้ได้ในหลายวิชา เพราะเกมนักสืบน้อยทำให้การเรียนวิชาภูมิศาสตร์ไม่น่าเบื่อ นักเรียนมีความสุขเกิดการเรียนรู้โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำเท่านั้น ทำให้เกิดความคิด เกิดการวิเคราะห์ เกิดทักษะในการเรียนโดยสอดแทรกกระบวนการคิดเข้าไปโดยนักเรียนไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกบังคับให้คิดนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทำงานร่วมกัน ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เป็นเทคนิคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ดี
โดย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ (2012-05-21 20:18:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่ดีมากๆ นักเรียนได้ใช้ความรู้มาคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง เรียนสนุกได้ความรู้อย่างน่าภาคภูมิใจ ชอบมาก ขอบคุณค่ะ
โดย นงนุช แหมา (2012-05-26 00:19:13) [แสดงความคิดเห็น]
เกมนักสืบน้อย ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุขไม่น่าเบื่อเป็นการประยุกต์การใช้เกม ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตร์ที่ต้องอาศัยการจำ เช่น ชื่อประเทศ แม่น้ำ ดังนั้นการให้นักเรียนมีกิจกรรมร่วมกับการเรียนเนื้อหาจะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น เป็นวิธีการสอนที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในองค์ความรู้ท่ีกำลังเรียนอยู่ ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุข ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี เป็นการเรียนการสอนที่ไม่เครียด เป็นวิธีการสอนที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในองค์ความรู้ท่ีกำลังเรียนอยู่ ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุข ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี
โดย หนึ่งฤทัย เหนี่ยงน้อย (2012-05-28 12:49:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาได้เป็นอย่างดีทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในบทเรียน ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุข ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี เป็นการเรียนการสอนที่ไม่เครียดทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุขไม่น่าเบื่อเป็นการประยุกต์การใช้เกม ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ดังนั้นการให้นักเรียนมีกิจกรรมร่วมกับการเรียนเนื้อหาจะทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้เรียนอย่างมีความสุข
โดย หนึ่งฤทัย เหนี่ยงน้อย (2012-05-28 19:23:35) [แสดงความคิดเห็น]
เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข เป็นการบูรณาการสื่อการเรียนเกมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญของ PBL ก็คือ
ยจ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (student-centered learning)
ยจ การเรียนรู้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็ก
ยจ ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้คำแนะนำ (guide)
ยจ ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ยจ ปัญหาที่นำมาใช้มีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ปัญหา 1 ปัญหาอาจมีคำตอบได้หลายคำตอบหรือแก้ไขปัญหาได้หลายทาง (illed- structure problem)
ยจ ผู้เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง
(self-directed learning)
ยจ ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ
(authentic assessment)
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-31 21:54:45) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิควิธีสอนของ อาจารย์ ศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
อาจารย์ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ โดยใช้เกมนักสืบน้อย ทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุขไม่น่าเบื่อ ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดี บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี ขอชมคุณครูที่นำเทคนิคนี้มาเสนอให้กับคุณครูอีกหลายท่าน เพื่อนไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การทำงานกลุ่ม มากกว่าการท่องจำ การฟังบรรยาย การจดบันทึก เพราะวิชาสังคมศึกษา นักเรียนนึกถึงแต่บรรยากาศเหล่านี้ เทคนิคการสอนของคุณครูนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ถือว่าเป็นอีกรูปแบหนึ่งของเทคนิคการสอนในยุคปัจจุบันคะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 14:09:58) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของครูไม่น่าเบื่อเลย นักเรียนตื่นตัวตลอดเวลา และดูนักเรียนให้ความสนใจในเรื่องการเรียนการสอนของครูดีมาก เกมนักสืบน้อยเป็นวิธีการสอนที่ดึงความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนได้ช่วยกันคิด วิเคราะห์เรื่องที่ได้รับมา ดูบรรยากาศสนุกสนานไม่น่าเบื่อเลย ขอชื่นชมในความเป็นครูของอาจารย์ศรัณย์พร ยินดีสุข และจะขอนำเทคนิคการสอนของครูไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตัวเองบ้าง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนานไม่น่าเบื่อ เพราะเห็นนักเรียนบางคนทำหน้าเบื่อหน่าย
โดย วิไลลักษณ์ เหล็กเอี้ยง (2012-06-18 20:50:25) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ขอชื่นชมครูศรัณย์พร ยินดีสุขค่ะที่จัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจและน่าติดตาม การจัดการเรียนการสอนนี้ทำให้นักเรียนไม่เบื่อและพยายามที่จะหาคำตอบในเนื้อหาให้ได้ และดิฉันจะขอนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน ขอบคุณมากค่ะ
โดย ดวงเดือน เสละ (2012-06-24 10:49:37) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ขอชื่นชมครูศรัณย์พร ยินดีสุขค่ะที่จัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจและน่าติดตาม การจัดการเรียนการสอนนี้ทำให้นักเรียนไม่เบื่อและพยายามที่จะหาคำตอบในเนื้อหาให้ได้ และดิฉันจะขอนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน ขอบคุณมากค่ะ
โดย ดวงเดือน เสละ (2012-06-24 10:49:54) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ขอชื่นชมครูศรัณย์พร ยินดีสุขค่ะที่จัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจและน่าติดตาม การจัดการเรียนการสอนนี้ทำให้นักเรียนไม่เบื่อและพยายามที่จะหาคำตอบในเนื้อหาให้ได้ และดิฉันจะขอนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน ขอบคุณมากค่ะ
โดย ดวงเดือน เสละ (2012-06-24 10:50:06) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ขอชื่นชมครูศรัณย์พร ยินดีสุขค่ะที่จัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจและน่าติดตาม การจัดการเรียนการสอนนี้ทำให้นักเรียนไม่เบื่อและพยายามที่จะหาคำตอบในเนื้อหาให้ได้ และดิฉันจะขอนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน ขอบคุณมากค่ะ
โดย ดวงเดือน เสละ (2012-06-24 10:50:19) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ขอชื่นชมครูศรัณย์พร ยินดีสุขค่ะที่จัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจและน่าติดตาม การจัดการเรียนการสอนนี้ทำให้นักเรียนไม่เบื่อและพยายามที่จะหาคำตอบในเนื้อหาให้ได้ และดิฉันจะขอนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน ขอบคุณมากค่ะ
โดย ดวงเดือน เสละ (2012-06-24 10:51:27) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ขอชื่นชมครูศรัณย์พร ยินดีสุขค่ะที่จัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจและน่าติดตาม การจัดการเรียนการสอนนี้ทำให้นักเรียนไม่เบื่อและพยายามที่จะหาคำตอบในเนื้อหาให้ได้ และดิฉันจะขอนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน ขอบคุณมากค่ะ
โดย ดวงเดือน เสละ (2012-06-24 10:52:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการสอนที่ดีมาก เพราะขนาดหนูไม่ชอบวิชาสังคม เมื่อดูแล้วยังรู้สนุกไปด้วยและทำให้อยากเรียนไปเรื่อยๆๆ วิธีการนี้น่าใจประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆๆได้ด้วย หนูก็มีความคิดว่าจะนำเอาเทคนิคการสอนแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ในตอนที่หนูได้เป็นครูด้วยคะ :tv15: :tv15:
โดย กมลพร ทักษิณ (2012-07-21 14:16:28) [แสดงความคิดเห็น]
ครูตระหนักว่า วิชา สังคมศึกษา มิใช่วิชาท่องจำ แต่ต้องทำความเข้าใจ และจัดกระบวนการให้นักเรียนได้ทั้งความสนุกและความรู้ สอนภูมิศาสตร์ให้นักเรียน ฝึกคิด วิเคราะห์ นำความรู้ทางกายภาพ ไปใช้เชื่อมโยงกับชีวิตด้านต่างๆ ครูปูพื้นให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำสำคัญแต่ละคำ ก่อนให้นักเรียน ทำงาน โดยให้ตอบคำถามจากความเข้าใจพื้นฐานของตนเอง เช่น ถามความหมายว่าคำต่อไปนี้คิดถืงอะไร โ€œภูมิศาสตร์โ€ โ€œทรัพยากรธรรมชาติโ€ โ€œภูมิอากาศโ€ แล้วครูขยายความเพิ่มเติม ทำให้นักเรียนต่อยอดความคิดของตนเองและเรียนรู้ได้ดี เกิดความเข้าใจโดยผ่านกระบวนการคิดต่อฐานแนวคิดเดิมของตนเอง แทนการเริ่มจากการท่องจำความหมายของคำผ่านตัวอักษรในหนังสือ
โดย เพลินพิศ โสรัจจตานนท์ (2012-09-30 17:06:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ ในเรื่อง เกมนักสืบ เหมือนกิจกรรมการเรียนการสอน แบบสืบเสาะ ซึ่งทำให้นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ไม่ได้ให้นักเรียนท่องจำ การทำกิจกรรมผ่านกิจกรรมกลุ่มเช่นนี้จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน คิดว่าดูรายการนี้แล้ว จะนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้ เพราะเป็นการเรียนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ด้วย
โดย มโนธรรม ทองมหา (2012-10-12 20:12:06) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ ในเรื่อง เกมนักสืบ เหมือนกิจกรรมการเรียนการสอน แบบสืบเสาะ ซึ่งทำให้นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ไม่ได้ให้นักเรียนท่องจำ การทำกิจกรรมผ่านกิจกรรมกลุ่มเช่นนี้จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน คิดว่าดูรายการนี้แล้ว จะนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้ เพราะเป็นการเรียนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ด้วย
โดย มโนธรรม ทองมหา (2012-10-12 20:12:09) [แสดงความคิดเห็น]
เกมนักสืบ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น ไม่น่าเบื่อ นักเรียนได้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ :tv18:
โดย นิตยา โพธิ์ทา (2012-10-21 17:59:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม ไม่ทำให้นักเรียนเบื่อหน่าย และสิ่งที่น่าสนใจคือการเตรียมการสอน การใช้เกมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่กำลังจะศึกษา
โดย พรศิษฎ์ คำรอด (2012-10-25 23:24:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากคับ
โดย จตุพล สุทธิพันธ์ (2012-10-28 14:11:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก ทั้งผู้เรียนและนักเรียนจะไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และเป็นการประยุกต์นำสิ่งที่เด็กชื่นชอบมาเชื่อมโยงกับการเรียนซึ่งจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณแนวการสอนดีๆ ค่ะ
โดย พรทิพย์ อนุแสน (2012-11-17 07:24:39) [แสดงความคิดเห็น]
เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เมืองหลวงชื่ออะไร ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นอย่างไร ประชากรมีจำนวนเท่าไร เด็กจะรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ไปทำไม เป็นการสอน ที่มีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักและรักในการสืบสวนสอบสวน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย ศิรประภา แย้มกล่ำ (2013-01-03 18:47:01) [แสดงความคิดเห็น]
เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯโดยเฉพาะเรื่องลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศ ในความรู้สึกของนักเรียน มักจะคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ และเด็กส่วนใหญ่จะคิดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น เมืองหลวงชื่ออะไร ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นอย่างไร ประชากรมีจำนวนเท่าไร เด็กจะรู้สึกว่าเขาจะต้องรู้ไปทำไม เป็นการสอน ที่มีการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักและรักในการสืบสวนสอบสวน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ศิรประภา แย้มกล่ำ (2013-01-03 18:47:32) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนหน้าที่จะได้ดูการจัดการเรียนการสอนของคุณครูศรัณย์พร ยินดีสุข ก็ได้นำเกมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองเหมือนกันกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ และก็ได้รับความรู้สึกเดียวกันกับคุณครูคือเห็นภาพนักเรียนทำกิจกรรมอย่างมีความมีสุขและสนุกกับการเรียนรู้และจะนำแนวทางการกิจกรรม เกมนักสืบน้อยของคุณครูไปปรับใช้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ :tv07:
โดย รุ่งรวี ศรีโอสถ (2013-05-05 09:35:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ เป็นการเน้นให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ มีเกมที่ได้ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิด เป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ และสามารถนำมาเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆด้วยตัวของนักเรียนเอง :tv15: :tv15:
โดย สุปวีณ์ ศิริเบ็ญนรัต (2015-03-26 22:17:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบครูศรัณย์พร ยินดีสุข ที่ใช้ในการสอนภูมิศาสตร์นี้ เป็นการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ ซึ่งเป็นการเน้นให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ เพราะการท่องจำนั้นเพียงเวลาแค่นิดเดียวก็สามารถที่จะลืมได้ แต่การทำความเข้าใจนั้นไม่ว่าเวลาจะนานเพียงใดก็สามารถที่จะนำออกมาใช้ได้เสมอ ประกอบกับมีเกมที่ได้ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิด ทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ และสามารถนำมาเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวของนักเรียนเอง และเป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การสอนแบบครูศรัณย์พร ยินดีสุข นี้จึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจในการสอนภูมิศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆได้อีกด้วย :tv15: :tv15:
โดย สุปวีณ์ ศิริเบ็ญนรัต (2015-03-31 05:14:37) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv