thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1836
Rate :
 3
ความยาว : 13.51 นาที | Online : 2011-07-04  
    ส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ รร.ประชาสามัคคี  
    อ.นงนุช ศรีละออ ได้วิเคราะห์ และปรับเนื้อหาจากตำราที่ใช้เรียนกันปกติ โดยทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้คิดการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เด็กที่เก่งทางด้านวิชาการก็มีหน้าที่หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการก็ให้ใช้การลงมือปฏิบัติแทน ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มด้วยกันเอง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คีรีวง ดินแดนสหวิชา รร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์)
ชมการวางแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียน กับธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
การสอนวิชา “คหกรรม” มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ แต่เราสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตร
ชมเทคนิคจากโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เพศศึกษารอบด้าน การสอนบูรณาการเข้ากับรายวิชา 7 กลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เมื่อภาษาไทยเจอกับศิลปะ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
การเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ทำให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

เรียนรู้วิทย์และศิลป์จากการทำ "ผ้าบาติก" คุณครูวัลลภา มัจฉากิจ รร.เกาะปันหยี
ผ้าบาติกเป็นสินค้าพื้นเมืองของเกาะปันหยีมาตั้งแต่โบราณ ชมการสอนแบบบูรณาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ และศิลปศึกษาไปในตัว เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถผลิตผ้าบาติกได้ เพิ่มเติม

 
 
การสอนส้มตำบูรณาการดีค่ะ สามารถเอาสอนได้เลย และบันทึกภาพรายการอาหาร และนำไปตัดต่อเป็นวีดีโอได้อีกค่ะ
โดย pranisa tongkamta (2011-07-11 10:42:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการได้ดีมาก นักเรียนที่มีความแตกต่างด้านการเรียนสามารถที่จะปฏิบัติและจดจำได้จากการได้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้คำศัพท์จากของจริงและบัตรคำ ทำให้บทเรียนน่าสนใจ เมื่อนักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนก็จะมีการจดจำที่ดี
โดย ตีรณันต์ บุญเนียม (2012-05-25 12:59:55)
ดีมากเลยค่ะ นักเรียนได้เห็นจากวัสดุอุปกรณ์และส่วนผสมจริงๆ จะทำให้นักเรียนจำคำศัพท์ได้ดีกว่าเห็นแต่คำศัพท์ที่เป็นตัวอักษร และมีการให้นักเรียนลงมือทำนักเรียนจะมีประสบการณ์และนำไปใช้จริงได้
โดย เนตนคร รักสิทธิ์จันทร์ (2012-07-18 14:42:22)
นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติพร้อมทั้งศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยซึ่งได้ทั้งความสนุก น่าสนใจและได้ความรู้
โดย อมรวรรณ ยัญญพิทย์ (2011-07-11 15:22:48) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ชอบส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ รร.ประชาสามัคคี คะ ซึ่งเป็นครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ค่ะ ตอนแรกก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันค่ะ คำว่า (ส้มตำ) จะนำมาสอนได้อย่างไรแค่ส้มตำ แต่พอได้ดูการสอนของ อ.นงนุช แล้ว ได้ทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จึงมีความคิดนำมาต่อยอดเชิงบูรณาการในการเรียนการสอน โดยบูรณาภาษาอังกฤษ พร้อมกับให้นักเรียนถ่ายทำรายการอาหาร จากนั้นสอนให้นักเรียนรู้จักใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ การสร้าง web page ก็ได้ชิ้นงานของนักเรียนมาแล้วค่ะ (ขอบคุณมากค่ะ)
โดย pranisa tongkamta (2011-07-13 10:54:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเ้รียนรู้ที่ดีมาก โดยคุณครูนงนุช ศรีละออ ร.ร.ประชาสามัคคีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้น เป็นการประยุกต์แนวคิดจากวัสดุในท้องถิ่นที่มีโดยทั่วไป มาสร้างสรรค์โดยนำภาษาต่างประเทศมาบรูณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใกล้ตัวนักเรียนทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนที่มีทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่่อน ไปเรียนรู้ไปร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งอยากเชิญชวนคุณครูได้นำหลักการสอนบรูณาการมาใช้เพื่อรองรับอาเซียนต่อไปในอนาคตค่ะ :tv15:
โดย อนุตตรีย์ ศรีลาศักดิ์ (2011-07-15 10:37:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีค่ะ
โดย สุภาภรณ์ ปทุมเพชร (2011-07-15 12:09:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับคุณครูที่มีความคิดริเริ่ม ย่อมหาวิธีสอนให้นักเรียน สนุก ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับ เป็นกำลังใจให้คุณครูเกิด ไอเดียดีๆ อย่างนี้อีกมากๆ ลูกหลานไทยเราจะได้เก่งยิ่งๆขึ้นไป และที่สำคัญก็ขอให้คุณครูเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูนี้ จนถึงเชี่ยวชาญพิเศษเลยนะครับ
โดย ศรายุช เชาว์ชาญ (2011-08-10 14:06:03) [แสดงความคิดเห็น]
บางครั้งสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวัน เราไม่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างส้มตำนี้สามารถนำมาบูรณาการกับภาษาอังกฤษและการงาน แต่สิ่งที่ไดพ้พบคือนักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมตำส้มตำและได้รับประทานในสิ่งที่ตนเองทำและการจัดบรรยากาศการเรียนได้มาใช้สถานที่นอกห้องเรียนเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ และสามารถทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้ แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงบ้างเล็กน้อย การเรียนครั้งนี้นักเรียนได้ลองคิดสูตรการตำส้มตำ ก็เป็นการสอนการคิด การนำไปประยุคต์ใช้จะให้นักเรียนใช้ผักหรือผลไม้อื่นแทนมะละกอ และให้เขียนบรรยายขั้นตอนการทำเป็นภาษาไทยซึ่งเปลี่ยนจากการบรรยายภาษาอังกฤษ ถ้าสามารถชวนครูภาษาอังกฤษมาร่วมด้วยก็จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ การบรรยายให้วาดภาพประกอบเพื่อบูรณาการกับศิลปะด้วย ขอขอบคุณครูนงนุช
โดย ทองสุข ขันธนิยม (2011-08-12 22:56:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี เอาเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียนมาประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนที่เรียนได้ปฏิบัติอย่างจริงเป็นประสบการณ์ตรงที่ดีมากนักเรียนจะจดจำได้ดี นักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้คิดการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เด็กที่เก่งทางด้านวิชาการก็มีหน้าที่หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการก็ให้ใช้การลงมือปฏิบัติแทน ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มด้วยกันเอง ดีมากครับ
โดย บุญมี วรชมพู (2011-08-25 21:04:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี เอาเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียนมาประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนที่เรียนได้ปฏิบัติอย่างจริงเป็นประสบการณ์ตรงที่ดีมากนักเรียนจะจดจำได้ดี นักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้คิดการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เด็กที่เก่งทางด้านวิชาการก็มีหน้าที่หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการก็ให้ใช้การลงมือปฏิบัติแทน ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มด้วยกันเอง ดีมากครับ
โดย บุญมี วรชมพู (2011-08-25 21:07:01) [แสดงความคิดเห็น]
อ.นงนุช ศรีละออ สอนนักเรียนเรียนรู้คำศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเรียนให้นักเรียนลงมือปฎิบัติจริง นักเรียนได้ช่วยเหลือกันระหว่างด้ารวิชาการ และการปฏิบัติ เป็นของใกล้ตัว ใช้จริงในชีวิตประจำวัน นักเรียนชอบและสนใจทำกิจกรรมเป็นการบูรณาการกลุ่มสาระต่างๆ นักเรียนจะอ่านคำศัพท์และเป็นความรู้ที่คงทนเพราะนักเรียนได้ปฏิบัติจริง ขอบคุณคุณครูที่จุดประกายแนวความคิดอีกแนวทางหนึ่ง จะนำสิ่งที่ดีๆนำไปปรับใช้กับนักเรียนของตนเอง :tv10: :tv10:
โดย ปิยาภรณ์ (2011-08-30 13:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วชอบมากค่ะ ตอนแรกอ่านชื่อเรื่อง ส้มตำบูรณาการ ยังนึกไม่ออกว่าจะบูรณาการอะไร (ทำหน้างง ) แต่พอได้เปิดดู (ยิ้มออก) เป็นการบูรณาการที่ดีมากๆเลยทีเดียว น้องๆไม่เพียงแต่ได้ความรู้ไปเท่านั้น ยังเป็นการฝึกทักษะทางความคิด ได้ช่วยเหลือกันระหว่างการทำกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั้น จะสามารถทำให้น้องๆสามารถเรียนรู้และจดจำได้เร็วขึ้น เป็นการบูรณาการที่ดีเยี่ยมจริงๆ อยากให้หลายๆคนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กๆ ขอบคุณคุณครูจริงๆค่ะที่ทุ่มเทและมีความใส่ใจต่อเด็กนักเรียน
โดย สุพรรษา มาลารัตน์ (2011-09-07 01:34:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ดี นำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวบูรณาการด้วยกันทำให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันประยุกต์ด้วยกันได้ด้วยดี เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกวิธีหนึ่ง บรรยากาศในการเรียนก็สนุกสนาน มีความสุขคู่ความรู้ คุณครูเก่งจริงๆค่ะ
โดย ธารีรัตน์ เมธีธัญญรัตน์ (2011-09-07 09:18:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนบูรณาการของอ.นงนุช ศรีละออ ได้วิเคราะห์ และปรับเนื้อหาจากตำราที่ใช้เรียนกันปกติ โดยทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้คิดการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ จากวัสดุท้องถิ่น เด็กที่เก่งทางด้านวิชาการก็มีหน้าที่หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการก็ให้ใช้การลงมือปฏิบัติแทน ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มด้วยกันเองควบคู่ไปกับคำศัพท์เด็กได้ความรู้ด้วย ได้กินด้วย
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2011-09-15 22:45:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับ เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาชอบ เช่นเอาอาหารมาเป็นตัวนำ
เด็กเกิดความสนุกจากกิจกรรมที่ทำได้ยินได้สัมผัสกับคำศัพท์ที่ครูให้มา เกิดการบูรณาการ
เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้คิดการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เด็กที่เก่งทางด้านวิชาการก็มีหน้าที่หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการก็ให้ใช้การลงมือปฏิบัติแทน ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มด้วยกันเอง
โดย พลากร ขุริมนต์ (2011-10-13 22:25:55) [แสดงความคิดเห็น]
เด้กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันตามความถนัดของตนเองและสอดคล้องกับการเรียนการสอนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพทืได้มากขึ้นและได้ลงมือปฏิบัติเองด้วยความสนุกสนานซึ่งทำให้เกิดความคริดสร้างสรรค์ขึ้นอีกด้วยเนื่องจากได้มีการบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อการฝึกทักษะที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันและผลลัพธ์ที่ได้กับนักเรียนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและอาจค้นพบอาชีพได้สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างดีทีเดียว
โดย นพพล นพคุณ (2011-10-13 22:43:56) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดสคริปต์ของคุณครูที่อธิบายเกริ่นนำในรายการไม่ค่อยกระชับซักเท่าไหร่ จึงขาดความน่าสนใจในการชมรายการ การตัดต่อกันระหว่างช่วงสอนจริงกับช่วงอธิบายเพิ่มเติมในรายการไม่ค่อยชัดเจน สำหรับเรื่องการถ่ายทำให้แสงน้อยเกินไป (เข้าใจว่าอาจตั้งใจใช้แสงธรรมชาติมากเกินไป) มุมกล้องตายตัวเกินไป ขาดความตื่นเต้นในการติดตามชม การมีกราฟฟิกตัวอักษรประกอบภาพทำได้ดีพอสมควร โดยรวมแล้วรู้สึกเหมือนกำลังดูโฮมวิดีโอมากเกินไปหน่อย แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนครับ
โดย สมยศ ถาวรรัตนวณิช (2011-10-14 09:41:36) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูมากๆครับ สำหรับผมซึ่งไม่ได้เรียนจบทางศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์โดยตรงนั้น รายการโทรทัศน์ครูนั้นเป็นเครื่องมือ เป็นแนวทางให้กับผมได้ดีมากๆครับ ผมได้แนวทางการสอนต่างๆ และเทคคนิคการสอนที่ไม่เคยได้เรียนรู้ จากรายการโทรทัศน์ครูซึ่งมีประโยชน์กับหน้าที่การทำงานของผมมากทีเดียว ผมได้นำแนวทาง หรือเครื่องมือที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนๆ พี่ๆ อาชีพเดียวกัน มาใช้ในการทำงาน เป็นประโยชน์มากๆ และขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยครับ ขอบคุณมากๆครับ
โดย พุทธิวงษ์ บัวเทพ (2011-10-14 14:32:37) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ในความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉัน :tv15: เยี่ยมมาก เป็นการดัดแปลงการเรียนการสอนให้หน้าสนใจมากขึ้น จากสิ่งแวดล้อมไกล้ๆตัว ทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจและมีความสนุกสนาน ตื่นตัวมากขึ้นในการเรียรู้ และนำไปปฏิบัตรได้จริง ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปประกอบเป็นอาชีพได :tv10:
สรุป

บางครั้งสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวัน เราไม่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างส้มตำนี้สามารถนำมาบูรณาการกับภาษาอังกฤษและการงาน แต่สิ่งที่ไดพ้พบคือนักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมตำส้มตำและได้รับประทานในสิ่งที่ตนเองทำและการจัดบรรยากาศการเรียนได้มาใช้สถานที่นอกห้องเรียนเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วรรลิศา ปรากฏวงศ์ (2011-10-16 12:01:00) [แสดงความคิดเห็น]
อาหารยอดฮิตของไทยที่เราเห็นกันจนชินตาได้ยินจนชินหูนั้นซึ่งบางคนถือเป็นเรื่องธรรมดา ใครก็สามารถที่จะทำได้ เพราะหาอุปกรณ์ได้ง่ายมาก คิดไปก็ยิ่งว่าบอกกล้วยเข้าปากเสียอีก :tv05: แต่อาจารย์ได้เห็นความสำคัญของส้มตำซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตที่ดังไปถึงระดับโลก และเล็งเห็นความสำคัญในการนำมาจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการให้นักเรียนได้รู้ถึงขั้นตอนการทำส้มตำ ส่วนประกอบของส้มตำและที่สำคัญภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับส้มตำไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบต่างๆ และวิธีการทำซึ่งนักเรียนสามารถบอกและอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแนะนำให้ชาวต่างชาติรู้ถึงส่วนประกอบและวิธีการทำส้มตำของชาวไทยได้ มันเยี่ยมยอดจริงๆ :tv17: :tv15: ขอชื่มชมจากใจจริงค่ะ
โดย ไพรินทร์ ต๋าคำ (2011-10-22 01:07:59) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมครับ
โดย ปณิธิ ภูศรีเทศ (2011-11-06 15:41:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดีค่ะ นักเรียนไม่เรียนแล้วไม่เกิดความเบื่อหน่าย แล้วยังได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย...สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริงเพราะเด็กๆเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นวันหนึ่ง พวกเขาอาจจะอยากตำส้มตำกินเองเพราะความสนุกสนาน ทำให้ได้เรียนรู้ไปอีกแบบ หรือมีโครงงานอาชีพให้นักเรียนได้ลองเป็นพ่อค้าแม่ค้าน้อย...ก็คงสนุกไม่น้อยทีเดียว
โดย กุสุมาลย์ สมประสงค์ (2011-12-16 14:06:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ...ในการสอนอีกแบบหนึ่ง เป็นรูปแบบการสอนที่ดี นำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวบูรณาการด้วยกันทำให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันประยุกต์ด้วยกันได้ด้วยดีค่ะและและเล็งเห็นความสำคัญในการนำมาจัดการเรียนการสอน
โดย วันฮาฟีณี สะอุ (2012-01-08 18:03:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะเพราะครูเอาเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียนมาประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนที่เรียนได้ปฏิบัติอย่างจริงเป็นประสบการณ์ตรงที่ดีมากนักเรียนจะจดจำได้ดี นักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน :tv03:
โดย ซูไวบะห์ ยาโงะ (2012-01-16 15:11:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ เป็นการสอนที่นำเอาสิ่งของใกล้ตัวมาบูรณาการในการเรียน อย่างส้มตำนี้สามารถนำมาบูรณาการกับภาษาอังกฤษทำให้เด็กได้ความรู้หลายๆด้าน
โดย ซารีพะห์ อาแวนิ (2012-01-16 15:39:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีเพราะสามารถสอนให้เด็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ และเป็นการประยุคต์ใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาทำเป็นสื่อการเรียนการสอนทำให้เด็กไม่เกิดการเบื่อหน่ายและสนุกสนานในการเรียน
โดย รอฮานา มิตรอนุรักษ์ (2012-01-24 16:45:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนบูรณาการในวิชากอท. อังกฤษ ภาษาไทย
ที่มีในท้องถิ่นของเรามีในชีวิตประจำวัน เด็กที่เรียนเก่ง เรียนอ่อน ปานกลาง เก่ง สามารถเรียนได้แบบร่วมมือกัน ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนมานอกห้องเรียน นักเรียนได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสุข ดูแล้วนักเรียนตำส้มตำอย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ที่ได้รับ นักเรียนสามารถแนะนำชาวต่างชาติได้ สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนาน ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย
โดย วราภรณ์ คำวังพฤกษ์ (2012-01-29 21:49:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนบูรณาการของอ.นงนุช ศรีละออ ได้วิเคราะห์ และปรับเนื้อหาจากตำราที่ใช้เรียนกันปกติ โดยทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้คิดการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ จากวัสดุท้องถิ่น เด็กที่เก่งทางด้านวิชาการก็มีหน้าที่หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการก็ให้ใช้การลงมือปฏิบัติแทน ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มด้วยกันเองควบคู่ไปกับคำศัพท์เด็กได้ความรู้ด้วย ได้กินด้วย :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:00:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอยอมรับครูเลยครับ ว่าครูสุดยอดเลย ทำให้เราเห็นว่าครูไม่เคยท้อเลยนะ แต่ถ้าเป็นผมๆอยากจะให้ร้องเพลงส้มตำ ของสมเด็จพระเทพก่อน อิอิ แล้วมาวิเคราะห์ภาษาคำล้องจอง หรือให้นักเรียนจับผิดคำที่เขียนผิดก็ได้ แล้วค่อยให้นักเรียนหาศัพท์สำคัญในเพลงมาเป็นภาษาอังกฤษ ไว้ผมจะทำม่างดีกว่า...แต่ต้องทำเรื่องอื่นแล้ว อาจจะเป็นต้มยำกุ้ง อิอิ แต่ในใจอ่ะนะก็ชอบส้มตำจริงๆเลย อิอิ ครูเป็นแรงบันดาลใจมากๆเลย ดรายชริม อิอิ ชอบอ่ะ ครูออกเสียงภาษาอังกฤษได้สุดยอดมากครับ
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-01 01:15:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนที่ลงตัวเพราะมันเป็นสิ่งใกล้ตัว นักเรียนได้เห็นได้ยินอยู่เป็นประจำทุกวัน แต่คำศัพท์ต่าง ๆนักเรียนอาจยังไม่ทราบ บางทีพูดทับศัพท์บางที่ก็เป็นคำเฉพาะการสอนบูรณาการของอ.นงนุช ศรีละออ ได้เอาภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพมาบูรณาการกัน โดยสอนในส่วนผสมส่วนประในเครื่องปรุง ผมแม้จะเป็นครูมานานเมื่อได้ยินคำศัพท์คำอธิบายตลอดจนเทคนิคการสอนผมคิดว่าดีมากๆ แต่ถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จควรให้เวลากับนักเรียนหลายชั่วโมง
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-04-01 10:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
ส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ รร.ประชาสามัคคี การสอนบูรณาการของอ.นงนุช ศรีละออ ได้วิเคราะห์ และปรับเนื้อหาจากตำราที่ใช้เรียนกันปกติ โดยทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้คิดการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ จากวัสดุท้องถิ่น เด็กที่เก่งทางด้านวิชาการก็มีหน้าที่หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการก็ให้ใช้การลงมือปฏิบัติแทน ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มด้วยกันเองควบคู่ไปกับคำศัพท์เด็กได้ความรู้ด้วย ได้กินด้วย เป็นเทคนิคการสอนที่ดีเพราะสามารถสอนให้เด็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ และเป็นการประยุคต์ใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาทำเป็นสื่อการเรียนการสอนทำให้เด็กไม่เกิดการเบื่อหน่ายและสนุกสนานในการเรียน ครู นงนุช ศรีละออ สุดยอดเลย ขอชมเชย :tv18:
โดย ถาวร นุ่นละออง (2012-04-01 11:43:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครู นงนุช ศรีละออ นะครับ ถ้าผมเป็นนักเรียนของคุณครูผมน่าจะมีความสุขในการเรียนซึ่งเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานพร้อมกับการได้รูจักการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศัพท์บางคำผมยังไม่นึกว่าจะอ่านแบบใดช่่น กุ้งแห้ง ถั่วลิสงคั่ว อันนี้ผมว่าคุณครูบางคนเองยังไม่ทันได้นึกเลย และสังเกตจะเห็นได้ว่านักเรียนทุกคนมีความสุขจริง ๆเห็นแล้วอยากไปเรียนจริง ๆ ครับมีความรู้ด้วยอิ่มด้วย อย่างนี้นักเรียนเต็มห้องแน่เลยครับคุณครู เป็นกำลังใจให้นะครับ :tv15:
โดย วัฒนา ก้องแดนไพร (2012-04-02 16:19:57) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชม อ.นงนุช ศรีละออ ได้วิเคราะห์ และปรับเนื้อหาจากตำราที่ใช้เรียนกันปกติ โดยทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้คิดการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เด็กที่เก่งทางด้านวิชาการก็มีหน้าที่หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการก็ให้ใช้การลงมือปฏิบัติแทน ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มด้วยกันเอง เป็นที่น่าชื่นชม และนำวิธีไปปรับใช้ในการสอนได้ดี
โดย จงกลนี พึ่งตระกูล (2012-04-04 15:54:14) [แสดงความคิดเห็น]
การปรับเนื้อหาจากตำราที่ใช้เรียนกันปกติ โดยทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้คิดการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เด็กที่เก่งทางด้านวิชาการก็มีหน้าที่หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการก็ให้ใช้การลงมือปฏิบัติแทน ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มด้วยกันเองเป็นการสอนบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนที่ลงตัวเพราะมันเป็นสิ่งใกล้ตัว นักเรียนได้เห็นได้ยินอยู่เป็นประจำทุกวัน แต่คำศัพท์ต่าง ๆนักเรียนอาจยังไม่ทราบ บางทีพูดทับศัพท์บางที่ก็เป็นคำเฉพาะการสอนบูรณาการของอ.นงนุช ศรีละออ ได้เอาภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพมาบูรณาการกัน โดยสอนในส่วนผสมส่วนประในเครื่องปรุง ผมแม้จะเป็นครูมานานเมื่อได้ยินคำศัพท์คำอธิบายตลอดจนเทคนิคการสอนผมคิดว่าดีมากๆ แต่ถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จควรให้เวลากับนักเรียนหลายชั่วโมง :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-04-06 15:38:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากครับสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนได้วางแผนร่วมกันทำงาน ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถเป็นแนวทางในการไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการวางแผนสร้างอนาคตด้วย
โดย อุดมพร กันทะใจ (2012-04-09 08:20:02) [แสดงความคิดเห็น]
อ.นงนุช ศรีละออ ได้วิเคราะห์ และปรับเนื้อหาจากตำราที่ใช้เรียนกันปกติ โดยทั่วไป เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้คิดการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เด็กที่เก่งทางด้านวิชาการก็มีหน้าที่หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการก็ให้ใช้การลงมือปฏิบัติแทน ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มด้วยกันเองเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี เอาเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียนมาประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนที่เรียนได้ปฏิบัติอย่างจริงเป็นประสบการณ์ตรงที่ดีมากนักเรียนจะจดจำได้ดี นักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้คิดการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เด็กที่เก่งทางด้านวิชาการก็มีหน้าที่หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการก็ให้ใช้การลงมือปฏิบัติแทน ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มด้วยกันเอง ดีมากครับขอบคุณครับ...


:tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-04-09 20:46:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วชอบมากค่ะ เป็นการบูรณาการที่ดีมากๆเลยทีเดียว สอนบูรณาการในวิชากอท. อังกฤษ ภาษาไทยน้องๆไม่เพียงแต่ได้ความรู้ไปเท่านั้น ยังเป็นการฝึกทักษะทางความคิด ได้ช่วยเหลือกันระหว่างการทำกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั้น จะสามารถทำให้น้องๆสามารถเรียนรู้และจดจำได้เร็วขึ้น เป็นการบูรณาการที่ดีเยี่ยมจริงๆ เด็กที่เรียนเก่ง เรียนอ่อน ปานกลาง เก่ง สามารถเรียนได้แบบร่วมมือกัน ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนมานอกห้องเรียน นักเรียนได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสุข ดูแล้วนักเรียนตำส้มตำอย่างมีความสุข สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนาน ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายอยากให้หลายๆคนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กๆ ขอบคุณคุณครูจริงๆค่ะที่ทุ่มเทและมีความใส่ใจต่อเด็กนักเรียน :tv09:
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-04-11 22:29:08) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจัง ที่มีโทรทัศน์ครู ทำให้เราเห็นอะไรหลายอย่างๆ ของความแตกต่างด้านการสอน ทั้งโรงเรียนเล็ก โรงเรียนใหญ่ เด็กนักเรียนทุกประเภท ความแตกต่างระหว่างบุคคล และอีกหลายอย่างๆ อ.นงนุช ศรีละออ ทำให้ผมรู้ว่าการสอนเด็กประถมนอกสถานที่ทำให้นักเรียนมีความสุขมาก ทั้งได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวเอง (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ) การสอนอย่างบูรณาการได้น่าสนใจ และสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือ ความคงทนของความรู้ ที่นักเรียนจะจดจำตลอดไป ไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้ในเพียงชั่วโมง แต่นักเรียนเขาสนใจ เขาตั้งใจ เขาสนุก เขาไม่กลัวว่าจะอ่อนกว่าใครในกลุ่ม และพร้อมที่จะเรียนรู้ นี่คือจุดเด่นการของการเรียนรู้แบบนี้ ขอบคุณนะครับ ที่ทำให้ผมมีความสุขกับการเรียนรู้แบบบูรณาการ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วัชรพงษ์ หวันสมาน (2012-04-15 20:53:36) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจดีค่ะ อ.นงนุช ศรีละออ สอนนักเรียนเรียนรู้คำศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเรียนให้นักเรียนลงมือปฎิบัติจริง นักเรียนได้ช่วยเหลือกันระหว่างด้ารวิชาการ และการปฏิบัติ เป็นของใกล้ตัว ใช้จริงในชีวิตประจำวัน นักเรียนชอบและสนใจทำกิจกรรมเป็นการบูรณาการกลุ่มสาระต่างๆได้ ในวิชาภาษาไทยก็เกิดความคิดว่าจะนำไปสอนเรื่องคำราชาศัพท์ได้ด้วยอาจประยุกต์อาหารอย่างอื่นได้อีก นักเรียนจะอ่านคำศัพท์และเป็นความรู้ที่คงทนเพราะนักเรียนได้ปฏิบัติจริง
โดย นฤมล กิจสกุณี (2012-04-24 11:07:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมากและสื่อการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมก็ง่ายสามารถเตรียมและหาได้โดยทั่วไป และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งวิชาการและปฏิบัติ ไปพร้อมๆกัน เนื่องจากเด็กในปัจจุบันมีความสนใจในการเรียนน้อยถ้าหากการจัดการเรียนรู้ไม่น่าสนใจและน่าเบื่อ แนวการสอนของท่านเป็นเทคนิคการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นแนวคิดที่จุดประกายท่ทำให้เกิดการต่อยอดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้อีกด้วย
โดย อรวรรณ เสียงสนั่น (2012-04-25 21:41:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสอนและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ดีมากน่าสนใจและ เป็นเทคนิคการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ที่หลากหลาย มีความสนุกสนานในการเรียน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการบูรณาการทางด้านภาษาที่เป็นธรรมชาติ เข้าใจง่ายสามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม เทคนิคการสอนและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสามารถนำไปประยุกต์ใช้จะเกิดเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ดีกับทุกสาระวิชา ขอชื่นชมและขอบคุณนำตัวอย่างดีๆมาฝาก
:tv17: :tv18:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-04-26 05:42:39) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์คะสอนเด็ก ๆ แบบนี้ เยี่ยมมากค่ะ เพราะการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เป้นการสอนแบบสิ่งของที่ในท้องถิ่นมีและพบประจำ แม้แต่ชาวต่างประเทศยังชอบทานส้มตำ เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ เรียนแบบนี้ ถ้าเป็นไกด์ท้องถิ่นเข้าก็คงอธิบายได้ ค่ะว่า จะทำส้มตำเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้าง เพราะดิฉันก็ฝึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิ่งใกล้ตัวที่สุดก่อนใดอื่นเด็กที่อยู่ในกลุ่มจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันได้ดี วางตัวได้ดี ดังนั้นการจัดห้องเรียนแบบอาจารย์นงนุช เด็กได้ความรู้ไปเต็มๆ และเกิดผลดี เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มด้วย :tv15: :tv18: :tv18: :tv15:
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2012-04-27 21:47:49) [แสดงความคิดเห็น]
ส้มตำบูรณาการ ของ อ.นงนุช ศรีละออ เป็นการสอนบูรณาการที่ดีมาก ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและฝึกปฏิบัติจริง จะทำให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทน นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานที่ได้ออกแบบสูตรส้มตำรสเด็ดของกลุ่มตนเอง ว่าจะเติมอะไรลงไปจึงจะได้ส้มตำที่แสนอร่อย นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันจากการแบ่งกลุ่มที่คุณครูได้คละเด็กกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน ทำให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน และแบ่งหน้าที่กันทำงานเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่นักเรียนควรมีติดตัวไว้ นับว่าเป็นแบบอย่างการสอนที่ดีมากค่ะ :tv15:
โดย ธนวรรณ คงนาค (2012-05-01 21:46:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับคุณครูที่มีความคิดริเริ่ม ย่อมหาวิธีสอนให้นักเรียน สนุก ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับ เป็นกำลังใจให้คุณครูเกิด ไอเดียดีๆ อย่างนี้อีกมากๆ ลูกหลานไทยเราจะได้เก่งยิ่งๆขึ้นไป และที่สำคัญก็ขอให้คุณครูเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูนี้ จนถึงเชี่ยวชาญพิเศษเลยนะครับ
โดย อุทิศ หมายมั่น (2012-05-11 16:01:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ีดีมาก โดยเฉพาะใช้ส้มตำในการบูรณาการ ของครูนงนุช ศรีละออ ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน รู้จักแบ่งหน้าที่กันทำงานและสามารถนำของที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์และสอนให้นักเรียนรู้จักการทำอาหารที่มีคนชอบกินมาก และทำให้นักเรียนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เป็นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนจากสิ่งที่ใกล้ตัว เด็กนักเรียนสนุกสนานในการเรียน
มีความสุขเมื่อได้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ :tv15: :tv18:
โดย พวงเพชร แก้วเกต (2012-05-21 16:38:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี ซึ่งครูสามารถนำไปปรับใช้กับการสอนในวิชาอื่น ๆ ได้ :tv18: :tv10:
โดย เอมอร และอรุณ (2012-06-14 22:26:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ...ในการสอนอีกแบบหนึ่ง เป็นรูปแบบการสอนที่ดี นำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวบูรณาการด้วยกันทำให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันประยุกต์ด้วยกันได้ด้วยดีค่ะและและเล็งเห็นความสำคัญในการนำมาจัดการเรียนการสอน
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-16 09:15:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ จะนำไปประยุกต์ใช้
โดย สุภาภรณ์ นิลยกานนท์ (2012-06-20 19:48:34) [แสดงความคิดเห็น]
ส้มตำบูรณาการ เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก สามารถบูรณาการได้หลายวิชา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้ทำให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี เด็กมีความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถจดจำได้ดี
โดย อัญชลี สุขยิ่ง (2012-06-21 11:09:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนบูรณาการในวิชากอท. อังกฤษ ภาษาไทย
ที่มีในท้องถิ่นของเรามีในชีวิตประจำวัน เด็กที่เรียนเก่ง เรียนอ่อน ปานกลาง เก่ง สามารถเรียนได้แบบร่วมมือกัน ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนมานอกห้องเรียน นักเรียนได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสุข ดูแล้วนักเรียนตำส้มตำอย่างมีความสุข สามารถนำความรู้ที่ได้รับ นักเรียนสามารถแนะนำชาวต่างชาติได้ สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนาน ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย
โดย ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน (2012-08-16 22:28:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาการงารอาชีพไ้อย่างสนุกสนานทำให้นักเรียนมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นเทคนิคการสิอนที่ไม่เบื่อเพราะนักเรียนไ้ปฎิบัติเองทำเอง
โดย Mali Sinsukprasert (2012-08-22 19:12:08) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะนักเรียนสนใจและตัองการศึกษามากว่าการเรียนรูปแบบปกติ นักเรียนเกืดตวามสามัคคีในหมู่คณะมีการช่วยเหลือกันและกัน จากการชมการสาธิตการสอนคุณครูเก่งมากค่ะที่นำสองวิชามารวมกันทำให้นักเรียนเกิดความสุขในการเรียนและได้รับความรู้จากการปฏิบัติ
โดย อารีรัตน์ อัศวเวศน์ (2012-09-12 19:56:50) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องยกนิ้วให้คุณครูคนเก่งที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสม ตามวัยและความสนใจ เป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยเหลือกันในการทำงานกลุ่ม ส่งผลให้การจัดกิจกรรมในชั่วโมงเรียนบรรลุผลตามที่วางไว้ นักเรียนได้ทั้งความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เ็ป็นอย่างดี มองว่าการสอนที่บูรณาการกับสาระวิชาอื่นๆ นักเรียนได้รับความรู้ และมีความสุขกับการเรียน.
โดย อนัญญา สมฤทธิ์ (2012-12-16 21:20:46) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจค่ะ เพราะการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เป้นการสอนแบบสิ่งของที่ในท้องถิ่นนักเรียนสนุกกับการเรียนในขณะเดียวกันก็ได้เรียนเนื้อหาไปพร้อมกันนักเรียนสามารถแนะนำชาวต่างชาติถึงวิธีการทำส้มตำ สื่อสารกับชาวต่างชาติได้
โดย พรฤดี ส่องศรี (2013-07-13 15:02:59) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv